Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Do Aug 17, 2017 6:50 pm

EU: zoals in de goede oude Sovjet-tijd

Geplaatst op 17 augustus 2017

Afbeelding

Op 13 november 1968 hield Leonid Brezjnev, secretaris-generaal van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, een beroemd geworden toespraak, waarin hij de Brezjnev-doctrine uitlegde, die de kort daarvoor plaatsgehad hebbende invasie van Tsjecho-Slowakije moest rechtvaardigen en de Sovjet-satellietstaten moest waarschuwen niet te proberen de Moskouse omloopbaan te verlaten. De Tsjechen en de Slowaken wilden zich onttrekken aan de Sovjet-controle en in een vrij land leven, net als in West-Europa. In Brezjnev´s toespraak werd deze wens door de magische Kremlin Nieuwspraak getransformeerd tot een poging van “imperialisten” om in de “verschillende socialistische landen onenigheid te zaaien” door hen te willen afbrengen van de “principes van het marxisme-leninisme”. Terwijl hij “soevereiniteit... zou respecteren”, waarschuwde Brezjnev ervoor dat iedere “afkeer van het socialisme”onacceptabel zou zijn en “militaire hulp” noodzakelijk zou maken door de USSR en haar “geallieerden” tegenover het “broederland”, dat voor “een bedreiging van het socialistische systeem” zou staan.

Een korte verklaring van de woorden: imperialistisch was uiteraard een eufemisme voor vrij en democratisch. Socialistisch betekent totalitair communisme. Geallieerden en broederlanden waren satelliet- of marionet-staten. Militaire hulp betekende een invasie door troepen van het Rode Leger, die het democratische verzet moest breken en zijn leiders moest executeren.

Brezjnev´s boodschap, gefilterd door al deze eufemismen, was voor de kameraden achter het IJzeren Gordijn helder: gehoorzamen of bezetting.

Iets meer dan tien jaar later, dankzij de opkomst van de beweging “Solidarność” in Polen, stonden de Sovjets voor een crisis, waarbij men over het algemeen vreesde dat de Brezjnev-doctrine weer toegepast zou kunnen worden. Uit de “New York Times” van 6 april 1986:

“De Sovjet-Russische staatschef Leonid Brezjnev is vandaag naar Praag gevlogen op grond van intensieve speculaties hier en in Oost-Europa dat er de komende dagen een beslissing zou worden genomen of Moskou zou interveniëren in Polen... Ook toen Brezjnev Moskou verliet, eiste de officiële regeringskrant “Prawda” voor de zoveelste keer binnen vier dagen dat de Poolse communisten de onafhankelijke vakbond ´Solidarność´ zouden moeten opblazen. Ze motiveerde dit ermee in een commentaar op de voorpagina dat ´iedere afwijking, ook de kleinste´ van de marxistisch-leninistische orthodoxie ´zwaarwegende gevolgen voor het socialisme met zich zou meebrengen´.”

Dat was de tirannieke machtsstructuur die het Pact van Warschau kenmerkte door een zeer uitgebreide woordenschat van eufemistische retoriek, die het Kremlin en zijn haviken als in een reflex toepasten.

Een sprong in de tijd naar het jaar 2017. In juni klaagde de Europese Commissie de regeringen van Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek aan, omdat zij weigerden de zogenaamde migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika op te nemen, die op dit moment in Griekenland en Italië bruiner proberen te worden in de zon. De regeringen gaven geen krimp. Op 26 juli stelde Moskou – pardon, Brussel – hen een ultimatum: ze hebben nog een maand de tijd om weer terug in het gelid te komen. Diezelfde dag besloot een rechter van het Europees Gerechtshof dat de order ter verdeling van migranten legaal zou zijn. Welnu, natuurlijk is hij dat: de EU zelf maakt de wetten waarmee ze regeert. Net zoals het regeringssysteem in het goede oude Oostblok, dat voor de onderdrukte massa´s niet voorzag in een vreedzame mogelijkheid om vragen te stellen over de macht uit Moskou of er tegen te ageren, hebben de eminenties in Brussel hun eigen onderdanen onschadelijk en monddood gemaakt door een parlement dat geen enkele autoriteit bezit om wetten uit te vaardigen en dat uiteindelijk onderworpen is aan het ongekozen autocratische Politbureau – pardon, de Europese Commissie.

Je hoeft niet te benadrukken dat er redenen bestaan waarom Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek er de voorkeur aan geven om de directieven van de Europese Commissie over de migranten niet op te volgen. Laten we alleen maar eens naar een kaart kijken, waarop de aanslagen door Europese Jihadisten in de afgelopen jaren staan genoteerd. Er bestaat een simpele reden waarom de ene stad na de andere in West-Europa in het vizier werd genomen, terwijl Oost-Europa tamelijk gespaard bleef. Dat wordt grenscontrole genoemd. Anders dan de meeste technocraten die West-Europa regeren, hebben de politici van Oost-Europa er belang bij om hun eigen volkeren tegen die ongecontroleerde – en niet te controleren – buitenlanders te beschermen, die beweren vluchtelingen te zijn.

Kent u Dimitris Avramopoulos? Niet erg, bijna niemand kent hem. Buiten zijn geboorteland Griekenland, waar hij een keer burgemeester van Athene was, heeft nog nooit iemand hem ergens voor gekozen. Maar hij is een machtige man, in augustus kreeg hij de titel van Europees commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap. Op 26 juli becommentarieerde hij de ongehoorzaamheid van de legaal gekozen Poolse, Tsjechische en Hongaarse regeringen. Deze hellenistische technocraat klonk daarbij als een communistische dictator – zoals Brezjnev, die probeerde Warschau te dreigen en te dwingen weer terug in het gelid te komen. “Er is nog altijd tijd genoeg”, zei Avramopoulos duister, “om alles te veranderen en tot de normaliteit terug te keren.” Normaliteit – een fijn Kremlin-eufemisme voor gehoorzaamheid, respect, verdraagzaamheid. Want in de stijl van een apparatsjik met opgeheven wijsvinger dreigt Avramopoulos: met betrekking tot de migrantenkwestie hebben de meeste EU-staten – in het bijzonder Zweden – “echte solidariteit” getoond en “ondernemen zij enorme inspanningen in de echte Europese geest.” Hij uitte “zijn spijt dat andere lidstaten nog steeds geen solidariteit tonen en onze herhaaldelijke verzoeken om deel te nemen aan deze gezamenlijke inspanning negeren.”

Solidariteit, Europese geest, gezamenlijke inspanning – nog meer milde eufemismen voor gehoorzaamheid. Wat betekent Orwelliaans in het Grieks?

Avramopoulos verklaarde dat de EU-actie tegen de drie weerspannige landen een nieuwe fase ingegaan zouden zijn, die men ook wel “proces van schending van verdragen” noemt – een begrip waarop iedere Sovjet-commissaris trots zou zijn geweest als het toen bestaan had. De eerste stap van dit optreden zijn “brieven met formele aanwijzingen”, die verstuurd werden aan de weerspannige regeringen. Stap twee is een tweede brief, die officieel “gemotiveerde stellingname” heet. Nog een aardige verdraaiing van een begrip: hoewel de EU beweert geen superstaat te zijn, heeft ze zich de rol aangematigd om te beslissen wat en wat niet “gemotiveerd” is. Stap drie: als het deze drie ongehoorzame kinderen lukt om niet in te storten onder de druk van Brussel, dan bestaat de mogelijkheid hen voor de rechtbank te slepen. Hoge geldboetes zouden het gevolg kunnen zijn.

Enkele weken gaan voorbij. Polen, Hongarije en Tsjechië weigeren te buigen. Op 7 augustus zei de Italiaanse socialist Matteo Renzi, voormalig minister-president en op dit moment kandidaat voor een terugkeer in deze functie, dat hij de “ijzeren vuist” zou gebruiken om deze drie landen te dwingen “de regels te respecteren” – een praktische herinnering aan het feit dat Mussolini, in ieder geval in zijn vroege jaren, eveneens socialist was.

Net zoals Brezjnev staat de EU erop dat men haar nationale soevereiniteit respecteert. Blijkbaar is dit net zo´n leugen als ze er destijds eentje was. Net zoals het Pact van Warschau is ook de EU geen vrijwillige verbinding van “broederlanden”. Ze is een ontkiemende dictatuur, een boosaardige kolos, een voortdurend voorbeeld van een opeengehoopte en ondemocratische macht en van het verlies van vrijheid. Ze is ook een slingerende boot, die zoveel niet betalende passagiers heeft opgenomen dat ze onherroepelijk zal zinken. De voorstanders van de “Brexit” hadden gelijk door van de zinkende boot te springen – laten we hopen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En laten we hopen dat de Polen, de Tsjechen en de Hongaren hard blijven. Hoe sneller de EU-oprichters en de volkeren van Europa hun soevereiniteit terugkrijgen, des te beter voor hen en des te beter voor de zaak van de vrijheid in de wereld.

Bron: https://de.europenews.dk

Bron oorspronkelijk artikel: www.frontpagemag.com

Auteur: Bruce Bawer

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/08/17 ... vjet-tijd/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Do Okt 26, 2017 4:20 pm

Mensenrechtenlobbyisten verliezen hun geduld: Polen moet EU-stemrecht kwijtraken

Geplaatst op 26 oktober 2017

Afbeelding

Sinds januari 2016 is de EU bezig met een procedure “ter controle van de rechtsstaat” tegen Polen – tot nu toe zonder succes. Mensenrechtenlobbyisten verliezen daarom nu hun geduld. De organisatie Human Rights Watch eist een verscherping van de handelwijze.

De NGO, die in 2010 een schenking van € 100 miljoen van de speculant en “filantroop” George Soros ontving, stelt voor om een procedure tegen Polen te starten om aan het land de EU-stemrechten te onttrekken. Nadat de dialoog tussen de Europese Commissie en de nationaal-conservatieve regering in Polen de afgelopen twee jaar niets zou hebben opgeleverd, zou de Brusselse autoriteit haar bevoegdheden met de ondersteuning van de EU-lidstaten volledig moeten uitputten en “de Artikel-7-procedure moeten opstarten”, zei de Oost-Europadeskundige van Human Rights Watch, Lydia Gall, nu in Berlijn.

De activering van Artikel 7 van het EU-verdrag zou een verscherping van de huidige procedure ter controle van de rechtsstaat betekenen, waarmee de Europese Commissie sinds januari zonder succes invloed probeert uit te oefenen op de koers van de nationaal-conservatieve regering betreffende de vermeende “beperking van de rechtsstaat”. In juli al had de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, ermee gedreigd om te starten met de ook wel “atoombom” genoemde Artikel-7-procedure. Het geldt echter als onwaarschijnlijk dat Polen in een uit meerde fases bestaande EU-procedure daadwerkelijk zijn stemrechten in de Europese Unie zou kwijtraken. De Hongaarse minister-president Viktor Orbán heeft aangekondigd daarvoor van zijn vetorecht gebruik te maken.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/10/26 ... wijtraken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Do Dec 07, 2017 8:03 pm

Timmermans sleept Hongarije voor EU-hof vanwege invoeren wet

Gepubliceerd: 07 december 2017

Afbeelding

De Europese Commissie daagt Hongarije voor verschillende zaken voor de hoogste EU-rechter. Het land moet zich verantwoorden voor een wet die buitenlandse maatschappelijke organisaties treft alsook voor een omstreden universiteitswet.

Daarnaast schakelt vicevoorzitter Frans Timmermans het EU-hof van Justitie in vanwege de Hongaarse weigering om asielzoekers uit Italië en Griekenland op te nemen.

De Hongaarse wet voor buitenlandse maatschappelijke organisaties verplicht niet-gouvermentele organisaties (ngo’s) die jaarlijks meer dan 24.000 euro buitenlandse steun krijgen zich te registreren. Bovendien moeten ze zich in hun publicaties en op hun websites bekendmaken als een ''door buitenland gesteunde organisatie”. Ook moeten ze de autoriteiten informatie geven over hun geldschieters. Doen ze dat niet, dan dreigen sancties.

Volgens Timmermans worden buitenlandse organisaties hierdoor gediscrimineerd. Ook heeft hij zorgen over de gegevensbescherming van de donateurs. Hongarije schendt tevens het recht van vereniging en vrij kapitaalverkeer.

Academische vrijheid
De universiteitswet is volgens Brussel in strijd met het recht op academische vrijheid en vrije vestiging. Door de wet dreigt de Central European University (CEU) in Boedapest te moeten sluiten. De Hongaarse premier Viktor Orbán staat op voet van oorlog met de oprichter van de CEU, de Hongaars-Amerikaanse filantroop George Soros.

In april beloofde Orbán in het EU-parlement de wet in lijn te brengen met EU-regels. Aanmaningen om de Hongaren in het gareel te krijgen hebben niets uitgericht.

Weigering
Voor de weigering om mee te werken aan het herplaatsen van asielzoekers uit Italië en Griekenland sleept de commissie ook Polen en Tsjechië voor de rechter. In september deed het EU-hof in Luxemburg al uitspraak dat die afspraak uit 2015 moet worden nageleefd.

Door: ANP

https://www.nu.nl/politiek/5039186/timm ... n-wet.html
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6349
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Ali Yas » Do Dec 07, 2017 10:54 pm

Pilgrim schreef:
Ook moeten ze de autoriteiten informatie geven over hun geldschieters. Doen ze dat niet, dan dreigen sancties.
Ha. In Nederland doen we dat beter: dankzij de sleepwet weet de overheid alles van iedereen. Zijn die sancties ook niet nodig.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Di Dec 19, 2017 2:19 am

Poolse minister-president: het is bijna zeker dat de Europese Commissie het “atoomwapen” tegen Polen zal inzetten

Geplaatst op 18 december 2017

Afbeelding

Volgende week start de Europese Commissie de procedure tegen Polen volgens Artikel 7 van het basisverdrag van de EU vanwege de omstreden justitiële hervorming, verkondigde de nieuwe Poolse minister-president, Mateusz Morawiecki (foto), afgelopen donderdag in de pauze van de topontmoeting van de regeringschefs in Brussel.

“Als ik het goed begrijp, was de beslissing al genomen dat de Europese Commissie woensdag aanstaande de ook wel ´atoomwapen´ genoemde, tot nu toe unieke, EU-procedure zal activeren”, zei de kersverse minister-president. Hij benadrukte dat Warschau met zijn partners tussen de invoering van de “niet fatsoenlijke” procedure en diens afsluiting zeer zeker meerdere malen zou onderhandelen.

EU-officials zeiden eerder dat Warschau nog slechts enkele dagen de tijd heeft om de procedure met het herroepen of afzwakken van de bedoelde maatregelen te vermijden. “Vriendelijk geklets zal niet genoeg zijn om dat te veranderen”, zei een betrokken, die anoniem wilde blijven.

Anderen achten het echter voorstelbaar dat door het Brusselse orgaan als “laatste kans” nog enkele weken uitstel aan de Poolse regering zal toestaan.

Artikel 7 maakt een uit meerdere fasen bestaande procedure mogelijk, die in geval van zware en regelmatige schending van de fundamentele waarden van de EU uiteindelijk kan leiden tot het onttrekken van het stemrecht aan het betreffende land. Daarvoor heeft men echter de unanieme ondersteuning van alle andere lidstaten nodig, wat analytici als uitgesloten beschouwen.

De afgelopen tijd stuitte Polen op veel kritiek, in de eerste plaats omdat de regering de publieke media onder strenge controle plaatste en het werkterrein van het constitutioneel hof beperkte. Volgens velen zou ze van plan zijn om afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van de rechtbanken. Volgens Warschau komen de desbetreffende wetswijzigingen overeen met de principes van de rechtsstaat.

In mei nam het Europees Parlement een besluit aan volgens welke de procedure volgens Artikel 7 tegen Hongarije wordt voorbereid, die in geval van de systematische schending van de fundamentele rechten in het recht van de Europese Unie werd vastgelegd.

Bron: http://unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/12/18 ... -inzetten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Vr Dec 22, 2017 10:59 pm

VN-mensenrechtencommissaris waarschuwt voor Kurz en Strache: “Gevaarlijke ontwikkeling” voor Europa

Geplaatst op 22 december 2017

Afbeelding
Heinz Christian Strache van de FPÖ (links) en Sebastian Kurz van de ÖVP.

In buitengemeen duidelijke bewoordingen heeft de Hoge Commissaris van de Vluchtelingen van de VN, de Jordaniër Said Raad al-Hussein, de nieuwe Oostenrijkse regering bekritiseerd. De start van de ÖVP/FPÖ-regering zou een “gevaarlijke ontwikkeling in het politieke leven van Europa zijn”, zei de Hoge Commissaris. Hij zou “zeer bezorgd” zijn.

Hussein bekritiseerde vooral dat bondskanselier Kurz in de migratiepolitiek standpunten van krachten aan de rechter rand zou hebben overgenomen. De desbetreffende houding van Kurz zou gevormd worden door “absoluut opportunisme”, zei de hoge VN-vertegenwoordiger in Genève tegenover het persbureau AFP. De chef van de ÖVP zou in de verkiezingsstrijd in de kwestie van de immigratie en de rechten van migranten “een scherpe beweging naar rechts gemaakt hebben om zodoende stemmen uit het kamp van Heinz Christian Strache te halen om aldus bondskanselier te kunnen worden”.

Hij zou bang zijn dat andere politici in Europa daar een slecht voorbeeld aan zouden nemen, aldus Hussein. “We moeten er heel alert op zijn of hier sprake is van een effect van navolging voor andere politici in Europa.” Hussein waarschuwde nadrukkelijk voor een Europese opkomst van het “ethno-nationalistisch, chauvinistisch nationalisme”: “Extreemrechts zou er heel grondig over moeten nadenken waar ze haar landen en het continent in het algemeen naartoe leidt.”

Ook de Eurocommissaris voor Economische Zaken, Pierre Moscovici, had daarvoor met het oog op de nieuwe Oostenrijkse regering opgeroepen tot “waakzaamheid van de democraten”. De sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement deelde maandag zelfs mee dat men zich ook deze keer opnieuw, zoals al in het jaar 2000, sancties tegen de Oostenrijkse regering zou kunnen voorstellen.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/12/22 ... or-europa/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Za Dec 30, 2017 9:12 pm

Stichting van George Soros en de islamlobby zitten achter de boycotoproep tegen FPÖ-ministers

Geplaatst op 30 december 2017

Afbeelding

Achter de European Grassroots Antiracist Movement (EGAM), die onlangs een door de mainstream media ijverig verbreide, internationale boycotoproep tegen FPÖ-leden van de nieuwe Oostenrijkse regering lanceerde, zitten illustere leden en financiers, zoals nu bleek uit onderzoek.

Internationaal netwerk van Soros en islamofielen

“Racisme” en “islamofobie” zijn de strijdkreten van de globaliseringslobby als het erom gaat tegenstanders van de grote bevolkingsomwisseling monddood te maken. Als drijvende krachten achter de vernietiging van de Europese natiestaten en hun autochtone bevolking geldt de Amerikaanse miljardair George Soros en diens “Open Society Foundation”. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat onder de organisaties die EGAM financieren ook deze “Open society Foundation” opduikt. Maar daarmee niet genoeg – ook de Europese Commissie behoort tot de financiële ondersteuners.

SOS-medemens eveneens lid
Onder de ledenorganisaties van EGAM bevinden zich, behalve de beruchte linkse Amadeu-Antonio-Stiftung, ook de Oostenrijkse organisaties ZARA en SOS-medemens. De laatste behoort tot de luidste ophitsers tegen de FPÖ en haar vertegenwoordigers.

Linkse politici in hetzelfde schuitje met radicale Moslimbroeders
Behalve antisemitisme wordt de FPÖ ook graag islamofobie in de schoenen geschoven. Al tientallen jaren lang wordt bijvoorbeeld door de radicale Moslimbroederschap en haar organisaties geprobeerd om dit begrip gelijkwaardig te maken aan begrippen als antisemitisme of racisme. Met deze tactiek dient in de eerste plaats alle kritiek op de islam tegengegaan worden.

Als netwerkontmoeting en publiek effectief vehikel dienen de islamlobby internationale “islamofobie-conferenties”. Aan de eerste van zulke “islamofobie-topontmoetingen” in 2007 nam typisch genoeg ook de medeondertekenaar van de boycotoproep tegen de FPÖ en voormalige Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Angel Moratinos deel.

En bij de conferentie in het jaar 2016 is, behalve diverse organisaties van de radicale islamitische Moslimbroeders, ook de medeondertekenaar van de boycotoproep en voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner te vinden, waarmee het kringetje m.b.t. de EGAM en haar mede-financiers weer rond is, want ook het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken maakt volgens informatie van EGAM op de eigen website geld aan de organisatie over.

Bron: www.unzensuriert.at

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2017/12/30 ... ministers/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Vr Jan 05, 2018 12:28 am

President Macron van Frankrijk zegt tegen de “medeburgers” van de EU dat zij zich in 2018 moeten verzetten tegen de “nationalisten” en de eurosceptici

Geplaatst op 4 januari 2018

Afbeelding

De globalistische Franse president Emmanuel Macron (foto) heeft de burgers in de landen van de Europese Unie (EU) opgeroepen om zich te verzetten tegen de “nationalisten en sceptici” en hem te steunen als hij aandringt op een grotere integratie van het [EU] blok. Terwijl hij brak met de traditie door de ‘medeburgers’ in de EU aan te spreken in plaats van alleen de burgers van het land waar hij was gekozen om te regeren, zei president Macron op zondagavond tegen de televisiekijkers: “2018 is een heel bijzonder jaar en ik zal jullie dit jaar nodig hebben”.

“Ik moet, in ons aller belang, niet wijken voor wat of wie dan ook; noch voor de nationalisten, noch voor de sceptici”, zei hij in een licht verhulde aanval op de pogingen van Midden-Europa om overblijfselen van haar communistische verleden en haar verzet tegen massale migratie weg te vagen.

Macron, die had gezegd dat hij zou regeren als een Romeinse god en die beweerde dat zijn gedachten ‘te complex’ waren voor journalisten, voegde eraan toe: “Ik zal blijven samenwerken met al onze Europese partners, in het bijzonder met Duitsland”.

De ambitie van Macron voor een “meer verenigde” EU weerspiegelt die van de voormalige voorzitter van het Europees Parlement en kandidaat partner voor de Duitse regeringscoalitie, Martin Schulz, die zei dat hij tegen 2025 een federale “Verenigde Staten van Europa” wilde zien.

In december hebben Macron en Merkel zich gecommitteerd aan plannen voor een “bankenunie”, nadat Macron de opdracht onder de lidstaten had geleid om te komen tot een gecentraliseerd EU-budget en een ministerie van Financiën, een gemeenschappelijk Europees kantoor voor asiel om het migrantenbeleid van het blok krachtig ten uitvoer te brengen, en een EU-leger.

Nadat de reguliere media voorbarig de waarschuwing van het afnemende nationalisme en populisme na de Franse en Nederlandse verkiezingen hadden gevierd, bracht een progressieve denktank in december een rapport uit waarin werd vastgesteld dat de golf van populisme nog niet is bedwongen en waarschijnlijk een permanent onderdeel van politieke structuren in delen van Europa zal blijven.

De conservatieve premier van Hongarije, Viktor Orbán, waarschuwde de leiders van de EU om te gaan luisteren naar de stemmen van hun burgers, opdat zij niet via de verkiezingen uit hun functie zullen worden gezet.

Bron: www.breitbart.com

Auteur: Victoria Friedman

Vertaald uit het Engels door: “Wachteres” en “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2018/01/04 ... osceptici/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 39844
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Mahalingam » Vr Jan 12, 2018 1:33 pm

De Bulgaren gaan ewn spaak in het wiel van de Europese Commissie steken.
Ook door de Bulgaren wordt gedacht: vandaag de Polen, morgen wij misschien.
Polen ontloopt voorlopig zware Europese sanctie voor ondermijnen eigen rechtsstaat
...Timmermans wil dat de lidstaten uiterlijk in mei de sanctieprocedure tegen Warschau starten. De Bulgaarse premier Borissov stelde donderdag bij de aftrap van zijn EU-voorzitterschap echter dat hij zo'n besluit wil voorkomen. 'Het zou ons slapeloze nachten bezorgen.' Borissov benadrukte dat hij Polen 'een geweldig land' vindt dat hij 'zeer respecteert'.
[...]
Timmermans gaf Polen drie maanden om te reageren; de lidstaten zouden het voorstel van de Commissie in februari moeten bespreken. Borissov meent echter dat het 'heel moeilijk' is om te meten of een land de regels van de rechtsstaat negeert. De speciale Bulgaarse minister voor het EU-voorzitterschap Lilyana Pavlova zei dat extra overleg nodig is alvorens de lidstaten kunnen beslissen. Pavlova wil eerst de meningen van alle lidstaten horen, inclusief die van Polen. Die moeten dan geanalyseerd worden en vervolgens is een advies van juridische dienst van de EU noodzakelijk, aldus Pavlova. 'Het is mogelijk dat een eventueel besluit pas na het Bulgaarse voorzitterschap valt. Ik verwacht sowieso niets de komende weken en maanden.'
https://www.volkskrant.nl/buitenland/polen-ontloopt-voorlopig-zware-europese-sanctie-voor-ondermijnen-eigen-rechtsstaat~a4556384/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19691
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor King George » Vr Jan 12, 2018 3:26 pm

Ik mag hopen dat de Oosteuropese landen hun rug recht zullen houden en zich niet door Brussel laten dicteren.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Do Feb 22, 2018 3:32 am

Niet divers genoeg! EU wijst Hongaarse kandidaat af als culturele hoofdstad

Geplaatst op 21 februari 2018De EU-jury, die de winnaar van de wedstrijd “Cultuurhoofdstad van Europa 2023” nomineert, heeft de prachtige Hongaarse stad van historisch belang Székesfehérvár gediskwalificeerd. Motivering: de stad zou “te blank zijn en er zouden niet genoeg migranten wonen”.

De stad behoorde tot de zeven finalisten en produceerde een reclamefilm voor de jury (video boven). De film laat de mooiste plekjes van de stad zien, een gelukkig stelletje en enkele spelende kinderen.

Maar de jury van de EU keurde de debuutfilm van Székesfehérvár af: “Er zitten teveel vrolijke blanke mensen en kruisen in en niet genoeg migranten”, zei de jury.

De film over de stad, waaruit Victor Orbán afkomstig is, werd ook op YouTube gepubliceerd en al snel 3000 keer aangeklikt. Een van de EU-deskundigen becommentarieerde dit als volgt: “Dit is een propagandafilm voor een blank christelijk Europa – ze zijn allemaal blank, gelukkig en dansen op straat.

De burgemeester van de Hongaarse stad, Dr. András Cser-Palkovics, gaf woensdag een persconferentie over de beslissing van de jury. Hij zei dat er in feite helemaal geen hoorzitting door de deskundigen zou zijn gehouden, maar dat de beslissing uitsluitend op de dagelijkse politieke Hongarije-vijandige stemmingen inclusief de stad Székesfehérvár en de delegatie van de stad zou berusten.

De burgemeester gaf de letterlijke kritiek van het filmcomité over Székesfehérvár weer: “Ze hebben de armen en de migranten niet in de film laten zien, tegelijkertijd waren er teveel kruisen en kerken. Nog erger is de instelling van de stad, omdat men dat als waarde beschouwt.”

(Bron: “Voice of Europe”)

Bron: www.pi-news.net

Door: “Alster”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/02/21 ... hoofdstad/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 39844
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Mahalingam » Do Feb 22, 2018 10:38 am

Momenteel is Leeuwarden een Culturele Hoofdstad.
Ik kwam deze video tegen over de aanbieding van het bidboek en dat ziet er erg monocultureel Fries uit.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Za Mar 17, 2018 3:17 am

MIVD: ‘Populisten spelen Rusland in de kaart door de samenleving te polariseren’

Redactie, 15-03-2018

Afbeelding

'Politieke agenda’s van PVV en Forum voor Democratie sluiten aan bij die van Moskou'

PERSBERICHT

Populistische partijen spelen Rusland in de kaart bij zijn pogingen Europa te destabiliseren. Door de samenleving te polariseren, helpen populistische politici de Russische regering. Dat zegt de directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Onno Eichelsheim in een documentaire van Human. “We maken het ze (Rusland, red.) gemakkelijk.”

Rusland probeert de Europese Unie en haar lidstaten van binnenuit te verzwakken. “Rusland zoekt thema’s die binnen Europa scheuringen kunnen veroorzaken,” aldus Eichelsheim. Door het debat over Islam en migratie op scherp te zetten, maken populisten het de Russische president Poetin gemakkelijk. “Dit zijn nou specifiek thema’s die in Europa heel gevoelig liggen.”

De politieke agenda’s van de PVV en het Forum voor Democratie sluiten aan bij die van Moskou. De MIVD-directeur: “Het kan ook zijn dat ze (Rusland, red.) zich focussen op het verschil tussen Brussel en een soevereine staat, of de elite en het volk, en als je daar scheuring en reuring in kan krijgen heb je in ieder geval bewerkstelligd dat je de stabiliteit van delen van Europa, en van instituties, kunt ondermijnen.”

Het Kremlin ziet de polarisatie in West-Europa ‘absoluut’ als een kans, zegt Eichelsheim. “Ik denk dat er zo naar gekeken wordt vanuit de Russische Federatie: kans pakken en die gebruiken.”

De directeur van de MIVD noemt in de documentaire Schimmenspel – Poetins onzichtbare oorlog geen namen van populistische partijen. “Ik ga niet op de individuele politicus in, maar het helpt Rusland natuurlijk wel om hier gebruik van te maken. We maken het ze natuurlijk ook wel een beetje gemakkelijk. We zijn in Europa op dit moment populistisch.”

Eichelsheim doet zijn uitspraken op een politiek gevoelig moment. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Zowel de PVV als het Forum voor Democratie doen mee. Beide partijen staan positief tegenover Rusland. Geert Wilders bezocht eind februari Moskou, Thierry Baudet riep de Amerikaanse president Donald Trump eerder al op economische sancties tegen Rusland op te heffen.

2Doc: Schimmenspel – Poetins onzichtbare oorlog. Door Jacco Versluis en Luuk Mulder, maandag 19 maart om 21.00 uur op NPO 2.

http://politiek.tpo.nl/2018/03/15/mivd- ... lariseren/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Zo Apr 15, 2018 12:30 am

Orbán een “tumor”? Tirade van Asselborn toont hatelijke tronie van de EU

Geplaatst op 14 april 2018

Afbeelding

Jean Asselborn (foto) is Europa´s chef huichelaar: hij spreekt van hoge moraal, van Europese waarden en van solidariteit, maar in werkelijkheid laat geen enkele politicus beter zien hoe leugenachtig de kaste van de EU-bureaucraten ophitst tegen de zelfbeschikking van impopulaire lidstaten.

De oude EU-bulderaar Jean Asselborn (68) is altijd ter plaatse wanneer het er in een of andere lidstaat niet “divers” genoeg aan toegaat of wanneer een natiestaat niet onvoorwaardelijk voor Brussel op de knieën gaat. Dan speelt de eeuwige minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg de Kapo en dondert krachtige commentaren de media in. Het nieuwste voorbeeld: na de parlementsverkiezingen in Hongarije was onmiddellijk een hele serie vooraanstaande “waardepolitici”, geflankeerd door scheldende massamedia, boos over het duidelijke resultaat. Democratie is voor hen alleen maar goed wanneer daar “het juiste” uitkomt.

De vaandeldrager van de verontwaardigden, Jean Asselborn uit Luxemburg, bleek bijzonder gefrustreerd over de slechte politieke smaak van de Hongaarse kiezers. De heimelijke minister van Buitenlandse Zaken van de EU veroordeelde de uitslag van de verkiezingen in ongebruikelijk scherpe bewoordingen en riep de EU-lidstaten zelfs op tot verzet tegen de heerser van Boedapest. Men zou zich moeten verzetten tegen “het verval van waarden bangmakerij” van de gekozen minister-president, aldus Asselborn. Dan slaat zijn verontwaardiging om in woede en braakt hij in het gesprek met journalisten van de “Welt” bedenkelijke formuleringen uit:

“Vooral na deze verkiezingen in Hongarije is het aan Duitsland en Frankrijk, evenals aan alle lidstaten die niet inzetten op onverschilligheid, om hierop snel en op niet mis te verstane wijze op basis van het Europese verdrag te reageren om deze waardetumor te neutraliseren.”

“Waardetumor”? “Neutraliseren”? Begrippen uit de taalschat van totalitaire regimes – aangepast voor het becommentariëren van een parlementsverkiezing in Oost-Europa? Nauwelijks. Maar wat bedoelde Asselborn eigenlijk toen hij vooral Duitsland en Frankrijk ertoe opriep “te reageren op basis van het Europese verdrag”? Sancties tegen Hongarije? Strafmaatregelen? Stemontheffing? Geldboetes? Asselborn wil blijkbaar het hele arsenaal waarin de EU-verdragen voorzien om “afvallige” landen te treiteren, tegen Orbán in stelling brengen. Dat noemt hij dan “solidariteit” of “verbondenheid”...

AfD maant tot verstandigheid
Opvallend is dat alleen de Alternative für Deutschland” (AfD) de haat-tirades van de heer Asselborn hardop tegenspreekt. Peter Bystron verklaarde op vragen van “COMPACT”:

“Asselborn´s uitlatingen leggen het steeds meer totalitaire karakter van de EU-superstaat bloot. Ze zijn een bewijs voor het volledig zieke denken van vooraanstaande eurocraten.”

Ook de voorzitter van de AfD, Alexander Gauland, toonde zich in een actuele persmededeling weinig enthousiast over de opgewonden uitspraken van de Luxemburger:

“De absurde reactie van de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Asselborn om een democratisch gekozen minister-president als ´waardetumor´ te belasteren, toont de absoluut verdraaide en verblinde zienswijze van menig EU-volgeling aan. Zulke uitlatingen splijten de EU en bespoedigen haar verval.”

Verder zei Gauland:

Het zou de democraten in Brussel en Luxemburg goed staan om democratisch gekozen ministers-presidenten niet alleen te respecteren, maar rekening te houden met de wil van hun burgers.”

Wie is hier de tumor?
Men kan Asselborn, de chef-diplomaat van de supermacht Luxemburg, niet genoeg bedanken voor zijn voortdurende hetze, daarmee ontbloot hij immers tot op het bot de hatelijke tronie van de EU-bureaucratie. Asselborn, virtuoos op de piano van de supermoraal, toont met zijn uitlatingen tegen Hongarije de bodemloze arrogantie van socialistische politici aan, die ongevraagd met de morele knuppel inslaan op hun politieke tegenstanders, zich daarbij echter tegelijkertijd achter een zo groot mogelijke morele vogelverschrikker verschansen. Enkele andere voorbeelden uit de “Welt” bewijzen de perfide strategie. Asselborn verklaarde namelijk ook nog over Hongarije:

“Orbán en Co. zijn geen referenties voor de EU van onze kinderen.”

en:

“Of men laat de EU over aan de Orbán-logica en ziet in haar in eerste instantie een gevaar van massa-immigratie en het verval van christelijke waarden, waartegen ze beschermd moet worden, of men stopt deze onbeschrijfelijke koers van de bangmakerij en staat voor een EU van menswaardigheid, van het gemeenschappelijke en van de vrede.”

Wat precies onder het begrip Orbán-logica verstaan moet worden, heeft Peter Bystron van de AfD juist in een commentaar uitgelegd:

“De ´Orbán-logica´ zit in het behoud van de binnenlandse veiligheid en van de Europese cultuur, de ´Asselborn-logica´ in grenzeloze immigratie, multiculturalisering en totalitaire onderdrukking van andersdenkenden.”

Zodoende is duidelijk aan welk denken de voorkeur gegeven dient te worden. Vanzelfsprekend kan de Luxemburgse diplomaat de beslissing van de Hongaarse kiezers noch begrijpen noch accepteren, maar hij gaat nog verder: hij wil in tijden van de asielcrisis niet eens notitie nemen van de politieke feiten. Asselborn krakeelt volgens de “Welt”:

“Volgens de Luxemburgse chef-diplomaat bestaan de ware problemen van Hongarije niet ´in de immigratie van een paar honderd vluchtelingen, maar in de emigratie van steeds meer jonge Hongaren in de EU´.”

Een paar honderd vluchtelingen? Zinnen uit een paralleluniversum? Dat Asselborn dan ook nog beweert dat emigratie van “jonge Hongaren in de EU” het voornaamste probleem zou zijn, is waarschijnlijk alleen maar als volgt te begrijpen: Asselborn schijnt de EU als dusdanig aantrekkelijk te beschouwen, Hongarije daarentegen (niet in de laatste plaats vanwege Orbán) als dusdanig achtergebleven, dat Hongaarse staatsburgers in scharen op de vlucht slaan. Is de heer Asselborn vergeten dat Hongarije al deel is van de EU? Of wil hij dat niet weten? Vermoedelijk dat laatste, want al in september 2016 eiste de Luxemburgse sociaaldemocraat in het dagblad de “Welt” de uitsluiting van Hongarije uit de EU:

“Wie (...) hekken tegen oorlogsvluchtelingen opricht of wie de vrijheid van de pers en de onafhankelijkheid van de justitie schendt, zou tijdelijk of desnoods voorgoed uit de EU uitgesloten moeten worden.”

Hoe hol klinken de frasen van “solidariteit” en “verbondenheid” uit de mond van een mens, die blijkbaar niets anders in de zin heeft dan splijting? Wat zegt het over de EU, wanneer politici zoals hij in de massamedia gevleid worden en in Brussel constant schouderklopjes krijgen? Wat betreft Peter Bystron van de AfD is het duidelijk:

“Asselborn´s voorstel om Hongarije uit de EU buiten te sluiten, bewijst dat niet de zogenaamde rechts-populisten Europa splijten, maar de bureaucraten in Brussel.”

Daar is niets aan toe te voegen.

Bron: www.compact-online.de

Auteur: Marc Dassen

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/14 ... van-de-eu/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Di Apr 17, 2018 3:24 pm

(VIDEO) Journalist Radio 1 aan Europarlementariër over Victor Orbán: “Wilt u hem dan in ieder geval namens mij in zijn gezicht spugen?”

Posted on 16 april 2018, by RechtsActueel

Afbeelding

Afgelopen zaterdagmiddag was op de publieke omroep Radio 1 bij het programma ‘dr Kelder en Co’ een onderwerp te horen, waarbij men kort sprak over de situatie in Hongarije en de verkiezingsoverwinning van Fidesz en premier Victor Orbán. Dit gesprek werd ingeleid door journalist Eric Smit met de opmerking dat Rusland maar ook EU-lidstaten als Hongarije en Polen volgens hem allemaal ‘antidemocratische ontwikkelingen’ zouden doormaken. Ook werden er een aantal vragen voorgelegd aan de extreemlinkse Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks over de situatie in Hongarije.

Direct bleek al, toen het onderwerp ‘Hongarije op het strafbankje’ aan bod kwam, dat er een hoop frustratie onder de deelnemers van de uitzending was dat niet in heel de Europese Unie de juiste partijen bij verkiezingen winnen. Journalist Eric Smit vond het echter nodig om wel heel zware krachttermen te gebruiken; zo vindt hij dat de ‘verkiezingsoverwinning beangstigend is’ en Orbán ‘nogal een corrupte despoot’ is. De laatste zou ook de ‘democratie om zeep geholpen’ hebben. Sargentini werd daarop aan het woord gelaten om de bekende beschuldigingen te kunnen ventileren aan het adres van de Hongaarse regering.

Aan het einde van het gesprek vloog Eric Smit helemaal uit de bocht en ging zo ver om aan Sargentini te vragen om Orbán namens hem in het gezicht te spugen. Waarop de Europarlementariër aangaf het met woorden te willen oplossen. De ambassadeur van Hongarije in Nederland, dhr. András Kocsis, liet zijn ongenoegen weten over de woorden die vielen en reageerde met de onderstaande tekst:

Afgelopen zaterdag luisterde ik naar uw programma ‘dr Kelder en Co’ dat dit keer werd gepresenteerd door de heer Smit. De afsluiting van het item met mevrouw Sargentini over Hongarije deed mij walgen. Uw presentator vroeg mevrouw Sargentini wat zij zal doen als ze de minister-president van Hongarije, de heer Orbán, in Brussel tegenkomt. Na een korte reactie van mevrouw Sargentini ging de heer Smit verder: “wilt u hem dan in ieder geval namens mij in zijn gezicht spugen?”. Mevrouw Sargentini antwoordde dat zij haar reactie liever met woorden verwoordt.

Ik walg niet alleen van de uitspraak van uw presentator, maar vindt deze ook zeer onbeschoft en verbazingwekkend. Des te meer omdat de Nederlandse pers continu de staat en de positie van de Hongaarse media bekritiseert. Ik kijk uit naar uw reactie en verneem graag welke disciplinaire maatregelen u gaat nemen als reactie op het wanvertoon van uw presentator.

Hoogachtend,
András Kocsis, Ambassadeur van Hongarije


[Zie video op de site.]

https://re-act.be/2018/04/16/journalist ... ht-spugen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Wo Apr 18, 2018 12:56 am

EU-mainstream media noemen Hongarije een “vijand in de eigen gelederen”

Geplaatst op 17 april 2018

Afbeelding

Als een elitaire kliek een continent een bepaalde kant op wil duwen, is het weldra afgelopen met de democratie. Hoe verder weg de beslissingen door de eigen burgers ter plaatse worden genomen, des te minder democratisch is de hele constructie. “Brussel” reageert alleen nog maar met druk, druk en nog eens druk.

Wat een huichelarij: Om EU-Europeaan te zijn is goed – maar om Duitser, Pool of Hongaar te zijn, is slecht. De EU-identiteit wordt aan de mensen met Brussel-politiek, volkslied en vlaggen, propaganda en geschiedenisles opgedrongen. De nationale identiteiten worden er bij de Europeanen met alle middelen uitgedreven.

Wanneer politici zoals Victor Orbán zich hiertegen verzetten, komen de EU-horige mainstream media met koppen als “vijand in de eigen gelederen”. Wanneer Polen, Tsjechië, Oostenrijk of Hongarije eigen wegen willen gaan, wordt er gesproken van “democratie-vijandige tendensen en tendensen tegen de rechtsstaat”. Hoe dichtbij het volk en “democratievriendelijk” is Brussel eigenlijk, als het er om gaat bevolkingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau eigen wegen te laten gaan?

Het feit dat de Britten voor de Brexit hebben gekozen en dat in landen zoals Polen, Hongarije en Oostenrijk rechts-conservatieve partijen successen hebben behaald, moet daarom veel beter beoordeeld worden dan dat de Europese mainstream media, door de EU gesubsidieerde instituten en internationale NGO´s met onmetelijke bronnen propaganda tegen deze tendensen gemaakt – en desondanks verloren hebben. Nu proberen ze in Hongarije – evenals in de VS tegen Trump en in Groot-Brittannië tegen de Brexit – ook na de verkiezingen door aangewakkerde demonstraties tegen Orbán het tij nog een keer te keren. Het is steeds hetzelfde liedje: in plaats van te luisteren naar de behoeften van de burgers en de politieke agenda daar op in te stellen, wordt in elitaire kring het plan voor de toekomst uitgewerkt, dat daarna tegen elk verzet in de bevolking met alle middelen wordt doorgedrukt. En wanneer de burgers zich daartegen verzetten, spreken de mainstream media van democratievijanden. Dat is pure huichelarij.

Bron: www.freiewelt.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/04/17 ... gelederen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Ma Apr 30, 2018 9:02 pm

EU gaat subsidiekraan gebruiken om Polen en Hongarije te dwingen multicultureel, links, en politiek-correct te worden

Door Michael van der Galien, 29 april 2018

Afbeelding

Zo doen autoritaire wannabe overheden dat altijd. Het vreemde is alleen dat de EU officieel geen overheid is.

In Amerika misbruikt Washington zijn financiële macht al jaren door de subsidiekraan te gebruiken om individuele staten in het gareel te dwingen. Een staat kan wel wat geld gebruiken, is heel blij met de subsidie, maar krijgt een jaar of wat later te horen als dit of dat niet veranderd wordt de kraan dichtgaat. Dat veroorzaakt dan enorme problemen voor de staat in kwestie, omdat die in de tussenliggende periode afhankelijk geworden is van die subsidies; hij houdt er immers rekening mee in zijn begroting.

De Europese Unie heeft die gang van zaken in Amerika overduidelijk bestudeerd en heeft geconcludeerd dat wat Washington kan, Brussel óók kan. De Daily Telegraph bericht dat de ‘Budget Commissioner’ (Begrotingscommissaris) van de EU, Guenther Oettinger, deze week voorstellen presenteert om Oost-Europese lidstaten als Hongarije en Polen financieel de strop aan te draaien als ze, volgens Brussel zelf, “de waarden van de EU” niet voldoende belichamen.

“De details moeten nog verder uitgewerkt worden, maar het voorstel houdt onder meer in dat er een tijdelijke bevriezing kan worden geïmplementeerd om lidstaten te motiveren hun gedrag te veranderen,” aldus een EU-bron aan de Britse krant. Op dit moment krijgt Polen maar liefst 5,5 miljard (miljard!) euro en Hongarije 2,7 miljard (miljard!) euro per jaar. Het behoeft niet veel inlevingsvermogen om te begrijpen dat bevriezing van dat soort subsidies voor grote problemen kunnen zorgen in die landen.

Volgens Europese bronnen geldt die bevriezing onder voor subsidies voor de agricultuur. Studentenprogramma’s — zoals Erasmus — blijven daarentegen buiten schot. Want de jeugd moet natuurlijk wel geloven dat de EU het beste met ze voor heeft, he? Anders worden het nooit goede ‘Europeanen.’ En dat is natuurlijk wel het grote doel hier; een nieuwe generatie creëren die zich met hart en ziel inzetten voor ‘de Europese zaak,’ wat natuurlijk ‘de EU’ betekent.

Nou, ik heb slecht nieuws voor onze vrienden in Brussel. Dat gaat niet lukken. De invloed van de Eurofiele opperheren op de jeugd in Polen en Hongarije is verwaarloosbaar vergeleken met die van hun eigen democratisch gekozen leiders (zoals Viktor Orban).

http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/ ... te-worden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 39844
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Mahalingam » Wo Mei 02, 2018 5:11 pm

En dit is het gevonden geitenpaadje:
The Commission’s approach seeks to get around a veto by Hungary or Poland. When Budget Commissioner Günther Oettinger unveils a draft seven-year EU budget on Wednesday, the Commission will separately seek the authority for Brussels to halt future payments to countries whose judiciaries are deemed not to be independent.

The long-term budget, known as the Multiannual Financial Framework (MFF), requires unanimous support of EU countries. But the funding oversight mechanism needs the support of a “qualified majority” to be adopted into law.
https://www.politico.eu/article/mff-commission-eu-budget-proposal-brussels-looks-to-link-eu-payouts-to-justice-standards/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Wo Mei 02, 2018 8:58 pm

Orbán naar Brussel ontboden: Hongaarse Fidesz splijt de Europese christendemocraten

Geplaatst op 2 mei 2018

Afbeelding
De Hongaarse minister-president en voorzitter van de conservatieve christendemocratische partij Fidesz, Viktor Orbán.

Brussel/Boedapest – Officieel is de Hongaarse regeringspartij Fidesz lid van de overkoepelende organisatie van de christendemocratische partijen van Europa, de Europese volkspartij (EVP). Er klinken echter steeds meer stemmen die Fidesz en vooral de Hongaarse minister-president Viktor Orbán als niet te handhaven beschouwen en Fidesz het liefst kwijt zouden zijn.

Nu staat het lidmaatschap van de partij van Orbán in de EVP opnieuw ter discussie. De top van de EVP heeft Orbán nu voor een “crisisbijeenkomst” ontboden. De voorzitter van de EVP, Joseph Daul, en de fractievoorzitter van de EVP, Manfred Weber, willen Orbán vandaag in Brussel op zijn geweten werken, bevestigden de EVP en Fidesz tegenover de internetsite “Politico”.

Het Duitse nieuwsblad “Spiegel” weet meer. Het tijdschrift citeert de fractievoorzitter van de EVP, Weber, met de woorden: “Ook voor hem [Orbán] bestaan er grenzen, en die zullen we heel duidelijk bespreken.” Kennelijk vreest de EVP na de duidelijke verkiezingszege van Fidesz dat Orbán de reorganisatie van Hongarije naar een “onliberale democratie” zal voortzetten. Nu dient er een “vriendelijke waarschuwing” te komen, staat er verder in de mediaberichten, mede met het oog op de Europese verkiezingen in 2019.

Orbán´s EU-kritische koers, de afwijzing van de opname van “vluchtelingen” en zijn optreden tegen uit het buitenland gefinancierde NGO´s stuiten in Brussel steeds weer op kritiek. Na het jongste verkiezingssucces van Orbán begin april klonken er opnieuw stemmen binnen de EVP die de uitsluiting van Fidesz eisten. Orbán zou “meermaals buiten acceptabele normen gehandeld hebben”, verklaarde de Belgische christendemocraat Pascal Arimont. Daarop sprak de delegatie leider van de Oostenrijkse ÖVP in het Europees Parlement, Othmar Karas, zich tegen een uitsluiting uit, eiste echter een inhoudelijke discussie. Vorig jaar nog hadden er bij de EVP eisen naar een uitsluiting van Fidesz geklonken.

Bron: http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/02 ... emocraten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19691
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor King George » Do Mei 03, 2018 10:00 am

Waarom Victor Orban zo populair is in zijn eigen land en ver daar buiten:

Viktor Orban replies to Belgian PM's threat of force to accept Muslim migrants

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mei 14, 2018 1:05 am

Macron en Merkel roepen op tot EU-integratie ‘op volle kracht’. Brussel belooft plechtig dat zij geen verzet tegen migrantenquota zal toelaten

Geplaatst op 13 mei 2018

Afbeelding
Emmanuel Macron en Angela Merkel.

Emmanuel Macron heeft een hechtere en snellere integratie van de EU tot een superstaat geëist, in een toespraak waarin hij beloofde “niets toe te geven” aan conservatieve leden uit Oost-Europa, die geloven in een Europa van sterke naties.

Toen hij in Aken sprak, waar hij dit jaar de pro-EU Karel de Grote prijs ontving ‘als erkenning voor zijn visie op een nieuw Europa’ en zijn ‘vastberaden opstelling’ tegen het nationalisme, drong de Franse president er bij Brussel op aan de monetaire unie op volle kracht voort te zetten en een gemeenschappelijk buitenlands beleid en defensiestrategie voor het hele blok tot stand te brengen.

Terwijl Macron de “muziek van het nationalisme, die overal in Europa weerklinkt”, veroordeelde, riep hij de eurofielen, die meer macht in Brussel geconcentreerd willen zien, op om “met volle kracht en zo snel mogelijk vooruit te gaan”, met plannen voor integratie om de “duidelijke stemmen van nationalisten en demagogen” tot zwijgen te brengen.

“Prikkeldraad verschijnt opnieuw overal in Europa, ook in de hoofden”, waarschuwde de Franse leider en hij verklaarde dat hij “niets zou toegeven” in het gevecht met Hongarije en Polen over zogenaamde EU-waarden, zo meldt “Politico”.

Met het voordragen van Macron voor de prijs van dit jaar keurde Angela Merkel de visie van de voormalige investeringsbankier voor Europa goed en zij verklaarde: “We komen uit verschillende politieke kampen, maar we hebben een gemeenschappelijke basis en dat is de betovering van Europa”.

De Duitse bondskanselier herhaalde ook eerdere oproepen voor een nieuw migratiebeleid van de EU op basis van “solidariteit” in het hele blok en zij hield vol dat het sluiten van de grens voor mensen uit de Derde Wereld “geen oplossing” is.

Terwijl zij de EU-leiders opriep “het Europese stelsel van waarden … de waardigheid van elk individu, kortom alles wat de Europese identiteit vormt” te beschermen, waarschuwde Merkel dat het blok alles zou moeten doen om te waken voor “bekrompen, achterlijk aandoend nationalisme en autoritaire aanvechtingen”.

Op dezelfde dag gebruikte de Hongaarse premier Viktor Orbán zijn inaugurele rede in Boedapest om de EU-superstaat, gepland door Frankrijk en Duitsland, aan de kaak te stellen als een “nachtmerrie”.

“De Europese Unie moet fungeren als een bondgenootschap van vrije naties en haar waanvoorstellingen van een Verenigde Staten van Europa opgeven”, zei hij en hij beloofde plechtig zich te verzetten tegen massale migratie, die de desintegratie van de natiestaten en de oprichting van een enkele “open samenleving”, geregeerd vanuit Brussel, tot doel heeft, waarvoor hij waarschuwde.

Eerdere winnaars van de Karel de Grote prijs, die wordt toegekend voor inspanningen om de integratie in de EU te bevorderen, waren Tony Blair, Henry Kissinger, Bill Clinton en Angela Merkel zelf.

Paus Franciscus – die in 2016 zelf de prijs ontving – gebruikte zijn aanvaardingstoespraak om zijn visie te schetsen van een Europa zonder grenzen, dat een onbeperkt aantal Derde Wereld- migranten zou verwelkomen en omarmen.

Terwijl hij vaststelde dat de grondleggers van het blok “voorbodes van vrede en profeten van de toekomst” waren, gaf hij te kennen dat hun visie op Europa het continent zou moeten inspireren “om bruggen te bouwen en muren af te breken”.

Bron: www.breitbart.com

Door: Virginia Hale

Vertaald uit het Engels door: “Wachteres” en “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2018/05/13 ... -toelaten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Do Sep 13, 2018 10:43 pm

“Het Europees Parlement lokt zelf het einde van de Europese Unie uit”

Geplaatst op 13 september 2018

Afbeelding
De Hongaarse minister-president Viktor Orbán.

Juichende verkozenen gisteren in het Europees Parlement na de goedkeuring van het rapport over Hongarije. Dat juichen zal de parlementsleden snel vergaan, stelt vroeger parlementslid Derk Jan Eppink: “Ze hebben gisteren in Straatsburg demonen doen ontwaken die zij niet beheersen. In feite bewerken zij daarmee het einde van de EU.”

Het Europees Parlement besliste gisteren, met 448 tegen 197, om Hongarije te straffen. Dat land kan het stemrecht in de Raad verliezen.

Maar zover zal het niet komen. De kernvraag luidt: waarom Hongarije?

Het besluit is selectief en hypocriet. En uiteindelijk kan het fungeren als breekijzer om de EU te splijten. Want ‘Mitteleuropa’ denkt anders over de EU dan West-Europa. Deze landen hebben al eens een ‘Unie’ meegemaakt. Hongarije kwam toen ook in opstand.

Ik heb het rapport van rapporteur Sargentini (Groen, NL) aandachtig doorgenomen en vroeg me steeds af: Waarom Hongarije? Heeft president Orbán tegenstanders gearresteerd, partijen verboden en journalisten laten ontslaan? Is hij een kleine Erdogan?

Dat vond ik niet. Een bezwaar van Sargentini zijn ‘politieke benoemingen’ in de rechterlijke macht. In Nederland is de Raad van State, hoogste orgaan in bestuurszaken, volledig politiek. De rechterlijke organisatie in Belgie, Frankrijk en Italie kent of kende het jarenlang. Partijen hielden ‘atoma-schriftjes’ bij. Ik geef toe: het is beter van niet. Maar Hongarije is geen uitzondering.

Sargentini klaagde over partijfinanciering. In welk land is dat geen probleem? België weet er alles van. Of Franse toppolitici komen vaak in moeilijkheden, wegens campagnefinanciering. Noem Sarkozy. De media zijn volgens de rapporteur ‘bevooroordeeld’. Die klacht is zo oud als de weg naar Rome. Hongaarse leden van het parlement zouden met bijklussen terechtkomen in verstrengeling van belangen. De rapporteur moet om zich heen kijken: 31% van de leden van het Europees Parlement klust bij. Sommigen verdienen meer dan hun parlementaire wedde. De bronzen medaille hangt om de nek van de heer Verhofstadt, die Sargentini lof toezwaaide.

De rapporteur ziet in Hongarije een sentiment tegen Roma. Niet goed. Maar Hongarije is geen uitzondering. Ze noemt het ‘anti-Gypsyism’. Toen in 1999 Slowaakse Roma in Gent opdoken, werden ze door de paarse regering onmiddellijk gedeporteerd. België werd veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Heeft iemand later het idee opgeworpen België het stemrecht in de EU te ontnemen? Niet dat ik weet.

De persvrijheid is altijd een delicate zaak. Persconcentratie herbergt gevaren. De Vlaamse geschreven media zijn in handen van enkele figuren; bij afleiding de Nederlandse geschreven pers ook.

Is Orbán soms boos op journalisten. Ik heb nooit iets anders gekend dan boze premiers. Sommige eisen het ontslag. Persvrijheid kent zo zijn marges. In de politieke journalistiek zijn die klein. Niet alleen in Hongarije.

Orbán is een premier die al drie keer een ‘supermeerderheid’ won; in april 2018 behaalde zijn Fidesz 133 van de 199 zetels. Wat veel. Maar ja, de kiezer heeft gesproken.

Sargentini verwijt Hongarije EU-regels niet te respecteren. Ik ken er meer. Frankrijk respecteerde 14 jaar de begrotings­normen van de eurozone niet. Het heeft zelfs nooit een oorvijg gehad. ‘Want het is Frankrijk’. Ander verwijt: Hongarije gebruikt EU-subsidies niet op juiste manier. Zo ken ik er nog een paar.

Wie het visnet zo breed werpt dat eigenlijk alle 28 EU-landen erin kunnen en dan alleen Hongarije aan boord trekt, heeft een bedoeling. Het is opzet.

Hongarije verzet zich fundamenteel tegen het Europees asiel- en immigratiebeleid en weigert mee te doen aan spreidings­plannen voor asielzoekers. Net als Polen en veel andere landen in ‘Mitteleuropa’. Ze vrezen vooral een situatie te importeren die West-Europa al heeft. Integratieproblemen en de dreiging van terreur. Daarom werden Polen en Hongarije doelwit van deze Europese strafexercitie. Daarbij beroepen de Europese Commissie en het Europees Parlement zich op de bescherming van ‘Europese Waarden’.

Vreemd. Toen de Spaanse Guardia Civil Catalaanse demonstranten neerknuppelde, noemde Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, dat ‘proportioneel geweld’. Zelfs Marianne Thyssen, de meest vreedzame figuur die ken, beaamde dat. Ze kan het niet hebben gemeend. Wapenstokken: geen procedure tegen Spanje. Wel tegen Hongarije. Waarom ook alweer?

De Nederlandse Europees Commissaris Frans Timmermans, het gezicht van het ‘Europese Waarden-beleid’, is de architect van acties tegen Polen en Hongarije.

Intussen spreekt hij met kandidaat-lidstaat Turkije om voor de Turken visumvrije toegang tot het Schengengebied te regelen. Het land dat na China de meeste journalisten heeft opgesloten. Hongarije is kennelijk erger dan Turkije. De Limburger Timmermans is het Noorden kwijt.

De strafactie tegen Hongarije zal verkeerd uitpakken. Polen en/of Italië zullen het voorstel van het Europees Parlement in de Raad met een veto treffen.

Sargentini en Timmermans verenigen ‘Mitteleuropa’ tegen de EU, zonder dat ze het beseffen. Het anti-EU-gevoel zal zich verplaatsen van het Verenigd Koninkrijk naar Midden- en Oost-Europa. Deze landen hebben een andere historische ervaring dan West-Europa.

Na Hitler-Duitsland kregen ze nog eens veertig jaar bezoek van de Sovjet-Unie. Dat liet zijn sporen na en zodra ze het gevoel krijgen dat opnieuw vanuit een machtscentrum zaken worden opgedrongen die zij pertinent niet willen, gaan ze ‘in het verzet’.

Ze zijn bereid tot een breekpunt te gaan, dat hebben ze Moskou laten zien.

Sargentini, Timmermans en de juichende leden van het Europees Parlement hebben gisteren in Straatsburg demonen doen ontwaken die zij niet beheersen. In feite bewerken zij daarmee het einde van de EU.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/13 ... et-in-eig/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Do Sep 13, 2018 11:38 pm

EP neemt twee catastrofale besluiten: Aanval op Hongaarse democratie en invoering uploadfilter

Xander, 13-09-2018

Afbeelding
Pools protest tegen EU censuur artikel 13, dat de facto een einde kan maken aan door Brussel niet gewenste kritische stemmen op het internet. (Afbeelding: Getty Images (3)).

Brexit kampioen Nigel Farage: ‘Tenminste één Europese leider die voor zijn principes, land en volk opkomt’ - Computerwetenschappers en internet pioniers: Delen van foto’s, video’s en muziek door gewone internetter wordt straks onmogelijk gemaakt’ –Europese Commissie komt eind deze maand met voorstel om alle kritiek op EU beleid, zoals immigratie en islamisering, als ‘haatspraak’ van het internet te halen

Het Europese Parlement heeft deze week twee catastrofale totalitaire besluiten genomen. Het eerste behelst een rechtstreekse aanval op de Hongaarse democratie, gebaseerd op een extreem tendentieus en zelfs leugenachtig rapport van GroenLinks parlementariër Judith Sargentini. Het tweede besluit is de invoering van een internet uploadfilter-linktax waarmee censuur van door Brussel niet gewenste kritische stemmen mogelijk wordt gemaakt.

Hongarije wordt gestraft omdat het zich niet wil laten islamiseren
De democratische gekozen regering van Hongarije maakt al jaren duidelijk de eigen cultuur en waarden van het land te willen bewaren, en heeft daarom geweigerd mee te doen met de door Brussel geëiste open grenzen en islamisering door massa immigratie uit de moslimwereld.

Ook heeft Hongarije de nauw met Brussel samenwerkende extreemlinkse anti-maatschappelijke NGO’s zoals die van de in Hongarije geboren globalist George Soros het land uitgewerkt. Het Europese Parlement heeft gisteren ‘wraak’ genomen op Hongarije door een artikel-7 procedure in werking te stellen, een politieke ‘atoombom’ die de Hongaren hun stem in Europa officieel kan ontnemen. De lont van het uiteindelijk uit elkaar spatten van de zich almaar dictatorialer gedragende EU lijkt hiermee aangestoken, ook al moeten de regeringsleiders nog unaniem met deze draconische maatregel instemmen, en is de kans daarop niet groot.

448 parlementariërs stemden voor het voorstel van GroenLinks afgevaardigde Judith Sargentini. In haar rapport had ze –geheel voorspelbaar, gezien de radicale ideologie van haar partij- het Hongaarse anti-immigratiebeleid met de grond gelijk gemaakt. Ook beweerde ze dat de Hongaarse overheid de vrije pers en academische onafhankelijkheid in gevaar heeft gebracht.

‘Tenminste één Europese leider die voor zijn principes, land en volk opkomt’
De Hongaarse premier Viktor Orban heeft juist het tegendeel gedaan, namelijk door linkse EU- en immigratiegezinde rechters en organisaties hun buitensporige macht en invloed te ontnemen, en onafhankelijke rechters aan te stellen die niet langer de Europese, maar Hongaarse wetten bovenaan zetten. Dat dit zeer tegen de zin van ‘superstaat’ Brussel is, dat juist stap voor de stap bezig is de nationale democratie en soevereiniteit van alle lidstaten te vernietigen, behoeft geen uitleg.

Voormalige UKIP leider Nigel Farage, die jarenlang met succes campagne voerde voor het Brexit, verketterde deze frontale aanval op de Hongaarse democratie, en verklaarde dat ‘er Goddank tenminste één Europese leider is die ondanks bereid is voor zijn principes, zijn cultuur, zijn land en zijn volk op te staan tegen deze extreme tirannie.’

Premier Orban zelf sprak van een ‘belediging van de eer van het Hongaarse volk’, een ‘slag in het gezicht’ en een poging tot ‘chantage’ om Hongarije te doen buigen voor de EU immigratie eisen. (1)

Nog een catastrofe: invoering uploadfilter en linktax
Het tweede catastrofale besluit van het Europese Parlement is de invoering van een uploadfilter en potentiële linktax. Internetplatforms worden nu verplicht om al het geüploade materieel te controleren op eventuele copyright schendingen. Dat zullen kleinere concurrerende platforms niet trekken waardoor deze dreigen te verdwijnen. Hierdoor krijgen slechts enkele zeer grote giganten een nog groter monopolie, dat door de Brusselse machthebbers zeer eenvoudig te manipuleren valt.

Een andere Nederlandse parlementariër kwam ook hier in beeld, maar -in schril contrast met de linksgroene Sargentini- positief. ‘Dit is een desastreus resultaat voor de bescherming van onze fundamentele rechten, voor gewone internetgebruikers, en voor Europa’ verklaarde D66’er Marietje Schaake. ‘We hebben een stap terug gezet, in plaats van het creëren van een echte copyright hervorming voor de 21e eeuw.’

De wereldwijd vermaarde computerwetenschapper Tim Berners en internet pionier Vint Cerf stelden in een verklaring dat de EU-maatregelen rampzalig zijn voor de doorsnee gebruiker van het internet, omdat het delen van zaken zoals foto’s, muziek en video’s straks zo goed als onmogelijk wordt gemaakt.

Europese Commissie gaat linksextreme censuur verplicht stellen
De ervaring leert dat de EU dit mechanisme gaat misbruiken voor extreme censuur, waardoor alle conservatieve, rechtse en de zo gehate populistische stemmen van het internet zullen worden geweerd. Eind deze maand komt er een wetsvoorstel van de Europese Commissie waarmee de huidige vrijwillige gedragsregels verplicht worden gemaakt. Daarna zal er snel een einde worden gemaakt aan onafhankelijke websites waar kritisch wordt geschreven over zaken zoals de EU, de islam en de massa immigratie. (2)

Dat zal de volgende reuzenstap zijn in de in vorming van een totalitaire Europese linksdictatuur, waarin –helaas met behulp en instemming van ook de Nederland- er geen enkele vrijheid van meningsuiting meer is, met uitzondering van de politiek correcte. De EU is hiermee definitief geen vrije democratie meer, voor zover daar überhaupt nog wat van over was.

Hoe lang deze Europese kopie van de Sovjet Unie overeind zal blijven voordat deze door het steeds harder onderdrukte volk omver wordt gehaald valt niet te zeggen, maar dat het geen tientallen jaren zal zijn lijkt gezien de snelle opkomst van vrijheidspartijen in heel Europa wel duidelijk.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Planet Free Will via Zero Hedge
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... loadfilter
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Vr Sep 14, 2018 10:09 pm

Dr. Alice Weidel: Orbán vertegenwoordigt consequent de belangen van zijn land

Geplaatst op 14 september 2018

Afbeelding
Strafprocedure tegen Hongarije is onterecht! Orbán vertegenwoordigt consequent de belangen van zijn land!

De beslissing van het Europees Parlement om, na Polen, nu ook tegen Hongarije een rechtsstaatprocedure te starten, is de doorzichtige poging om de Hongaarse regering van minister-president Viktor Orbán voor haar volhardende houding tegenover de onverantwoordelijke vluchtelingenpolitiek van de EU af te straffen.

Niet de politiek van Orbán, die consequent de belangen van zijn land en van het Hongaarse volk vertegenwoordigt, is een gevaar voor de democratie, maar de ideologische voorschriften van het Europees Parlement en de EU-bureaucratie.

Wie probeert om de democratisch gekozen regering van een lidstaat op deze manier te intimideren en te disciplineren, moet niet verbaasd zijn wanneer de instemming met de EU niet alleen in de Oost-Europese landen steeds verder afneemt.

Bron: www.facebook.com

Door: Dr. Alice Weidel

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/09/14 ... zijn-land/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43406
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het verzet van de EU, elite e.a. tegen de nationalistische partijen en landen

Berichtdoor Pilgrim » Za Sep 15, 2018 5:28 pm

Volken willen hun landen terug: EU versnelt met aanval op Hongarije eigen ondergang

Xander, 15-09-2018

Afbeelding
De ‘Opperste Sovjet’ van de EU heeft zonder het te beseffen een grote stap gezet naar zijn eigen uiteindelijke ontmanteling. (Afbeelding: Getty Images (2)).

Oost Europese landen weigeren mee te werken met Merkel/Soros immigratieplan om islam, chaos en onrust in alle uithoeken van de EU te importeren

Met de politieke aanval op Hongarije, dat weigert zijn grenzen te openen voor massa immigratie en islam, heeft de EU een grote stap gezet naar zijn eigen ondergang, schrijft journalist-analist Tom Luongo. Hij vergelijkt het Europese Parlement met een ouder die de bekende cruciale fout maakt door volledig door het lint te gaan tegen een ongehoorzaam en opstandig kind. De schade die zo’n woede uitbarsting veroorzaakt –door Luongo de ‘nucleaire optie’ genoemd- is vaak permanent en veroorzaakt littekens die achteraf niet met ‘sorry’s’ kunnen worden gerepareerd. En dat moet je al helemaal niet doen met een volk dat nog maar kort geleden decennialang onder een ander totalitair regime heeft gezucht en gekreund.

‘De EU heeft nu tegen Hongarije zijn eigen versie van de nucleaire optie in gang gezet, omdat het land weigert migranten te accepteren als onderdeel van het Soros/Merkel plan om chaos en onrust in alle uithoeken van de Europese Unie te importeren,’ schrijft Luongo. De Hongaarse premier Viktor Orban ‘is politiek direct achter George Soros aangegaan door een krachtige anti-NGO wet aan te nemen die vergelijkbaar is met president Putins in Rusland aangenomen wet.’

‘EU is fundamenteel anti-democratisch’
Orbans weigering om migranten op te nemen is ‘waar het rubber van nationale soevereiniteit de weg van het globalisme tegenkomt,’ vervolgt de analist. Orban weet precies wat hij doet en waarom. De reactie van Brussel is dan ook ‘een symptoom van een veel dieper en hardnekkig probleem dat wordt veroorzaakt door de fundamenteel anti-democratische structuur van de EU. Met een vernisje van democratie werd besloten over een tendentieus rapport (van een extreemlinkse Nederlandse GL politicus, die letterlijk op de beruchte ‘loon’lijst van miljardair-globalist George Soros staat), en stemden 487 parlementariërs voor het afpakken van het stemrecht van Hongarije, het uiteindelijke gevolg van een artikel-7 procedure.’

Dit is allemaal het gevolg van een anti-democratisch besluit van de Duitse kanselier Angela Merkel, die het Duitse parlement oversloeg en de wil van Brussel uitvoerde door de grenzen van haar land en Europa wagenwijd open te zetten voor miljoenen moslimmigranten.

‘Met andere woorden: deze nucleaire optie zat er altijd al aan te komen. Vanaf het moment dat Orban ‘nee’ zei en er tegen in verzet kwam werd artikel-7 in de pers genoemd. Dus vergis u niet, dit was altijd al het plan. Het probleem van de EU technocraten is alleen dat de volken hun landen terug willen, zoals met het Brexit en met de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging is gebleken.’

Europese burgers hebben nergens een stem in gehad, en dat wreekt zich
De Europeanen hebben nooit een stem gehad in het opzetten van het monstrueuze bureaucratische systeem in Brussel, dat zich bemoeit met zelfs de kleinste en futielste nationale wetten en gebruiken. De Europese burgers werd eveneens niets gevraagd toen hun nationale munten werden ingeruild voor de euro, noch over de honderden miljarden euro’s kostende welvaartsverplaatsing van Noord naar Zuid. Viktor Orban en zijn Italiaanse collega Matteo Salvini doorzien dat Duitsland de voor hen veel te zwakke euro misbruikt om nog rijker te worden, en tegelijkertijd de zuidelijke schuldenlanden onder druk zet om zich vanwege de transferbetalingen aan de strenge begrotingsregels te houden.

Daarom willen Salvini en Orban een ‘Liga van liga’s’ van populistische (dus volks-)partijen die weer gaat uitvoeren wat de burgers willen, en niet zoals het Europese (schijn)parlement enkel de belangen van een machtig clubje globalisten en financiers en hun politieke spreekpoppen zoals Angela Merkel, Emanuel Macron en Jean-Claude Juncker behartigt.

In de media wordt het beeld geschetst alsof Hongarije, Polen en Italië ‘wel de lusten maar niet de lasten’ willen, en veel mensen trappen daar in. ‘Maar dat is exact het beoogde effect: mensen verdelen over geld dat onder dwang wordt afgepakt (de welvaartsverplaatsingen van Noord naar Zuid), en vervolgens wordt gebruikt als politiek wapen.’ Volgens Luongo zijn beide systemen fout, zowel de transferbetalingen als de unilaterale bevelen van een Duitse kanselier die inmiddels van amper 30% van haar eigen volk de goedkeuring kan wegdragen, maar de facto wel de scepter zwaait in heel de EU.

Een kleine 80 jaar geleden probeerde een beruchte voorganger van haar met militaire middelen te doen wat Merkel met financiële en politieke chantage nu wel gelukt is, namelijk dictator worden van bijna heel Europa.

‘Dit wordt een nachtmerrie voor Merkel en al die huichelachtige EP’ers’
De nucleaire Artikel-7 optie gaat echter een nachtmerrie voor haar en haar kompanen Macron, Juncker en ‘de rest van alle 226 huichelachtige, zelfingenomen onderkruipers op Soros’ loonlijst in het Europese Parlement’ worden, zo stelt de journalist. En op die lijst staat namens GroenLinks ook Judith Sargentini, die het genoemde leugenachtige rapport over Hongarije opstelde.

‘Want niet de Franse poedel Emmanuel Macron of Angela Merkel, wier ‘dierlijke kracht’ een kakkerlak is, maar Orban en Salvini zijn de toekomst van Europa,’ vervolgt Luongo. ‘Zij weten wie hun vijanden zijn, en noemen hen bij hun naam. Beide mannen weten dat ze ‘nee!’ moeten blijven zeggen en iedereen die hun nationale soevereiniteit wil afbreken op een afstand moeten houden.’

Het Europese Parlement heeft de leiders van Hongarije, Polen en Italië juist nieuwe munitie gegeven. Ze kunnen nu tegen hun kiezers zeggen: zie je wel dat we gelijk hadden? Artikel-7 maatregelen zullen Orban en Salvini in eigen land vermoedelijk alleen maar populairder en krachtiger maken.

Ondertussen wordt Merkel in eigen land door steeds meer mensen, ook bekende en hoog geplaatste, zelfs van haar eigen partij, letterlijk een verrader genoemd, en is de anti-immigratie partij AfD aan een opmars bezig die, indien deze in hetzelfde tempo doorgaat, Merkels CDU al in 2021 kan achterhalen.

EP heeft onwetend grote stap gezet naar einde EU
Het zwaar door links gedomineerde EP (immers, de christendemocraten en ook veel liberalen zijn er nauwelijks meer te onderscheiden van de linksgroenen, en zeker niet van de sociaaldemocraten) heeft zichzelf daarom in de voet geschoten met de aanval op Hongarije, ook al wordt het in Brussel nu gevierd als een overwinning. Je kunt leiders die door hun eigen volk zijn gekozen namelijk niet zo vernederen en schandalig behandelen als nu wordt gedaan, zonder dat dit ernstige en blijvende schade veroorzaakt.

Wat wordt de volgende stap? Hongarije, Polen en misschien wel Italië uit de EU zetten? Dat zal nooit worden gedaan, want dat zal de ‘populisten’ nog meer voer geven, waarop zal de hele Unie uit elkaar spatten. En misschien is dat ook wel de minst slechte optie, gelet op het feit dat het EP en de EU anno 2018 als twee druppels water lijken op de voormalige Opperste Sovjet en het dictatoriale Politbureau, en de maatregelen die alle lidstaten in één grote grenzen-loze en geïslamiseerde dwangbuis moeten persen, almaar harder en dwingender worden.

‘Deze berisping is als een ouder die zegt: ‘Niet zolang jij onder mijn dak woont!’ Waarop het kind op zijn 18e verjaardag wegloopt en daarna zelden nog iets van zich laat horen,’ besluit Luongo.

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... -ondergang
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Eurabia”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten