Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Waarschuwing: het vluchtelingenpact van de VN is zelfs slechter dan het migratiepact en beide zullen in december worden ondertekend

Geplaatst op 1 december 2018

Afbeelding

Parallel aan het zeer bekritiseerde migratiepact heeft de VN ook een vluchtelingenpact opgesteld. Beide verdragen zijn bedoeld om te worden ondertekend tijdens de conferentie in Marokko op 10-11 december.

Zelfs als het pact niet juridisch bindend is, verwijst het naar verplichtingen. Dus, een soort zachte wetten die de soevereiniteit van de landen beperken. Enkele van de punten die in het vluchtelingenpact zijn opgenomen, zijn:
  • Het vluchtelingenconcept wordt uitgebreid tot mensen die getroffen zijn door klimaatverandering en vernietiging van het milieu (paragraaf 12).
  • Elke vier jaar vanaf 2019 controleert een wereldwijd vluchtelingenforum een index voor de manier waarop elk land de verplichtingen van de overeenkomst heeft nagekomen (paragrafen 17-19).
  • Een wereldwijd academisch netwerk met universiteiten, academische associaties en onderzoeksinstituten zal worden opgericht om kansen te creëren voor vluchtelingen voor onderwijs, onderzoek en beurzen (paragraaf 43).
  • Bevordering van een positieve houding ten opzichte van de overbrenging van vluchtelingen van het ene land naar het andere (paragraaf 90).
Niet alleen de VN werkt actief aan veranderingen in migratieproblemen, maar ook de EU en andere actoren. Een relevant element is het EU-document dat betrekking heeft op de bevordering van verplaatsing van vluchtelingen binnen de lidstaten.

Het document gebruikt termen als “verplichte maatregel”, “juridisch instrument” en “harde verkoop”, wat een bindend karakter suggereert en dat de auteurs van het document de moeilijkheid hebben erkend om het publiek van de voorstellen te overtuigen.

In dit document heeft de EU ook de maximale absorptiecapaciteit van elk land berekend en geconcludeerd dat bijvoorbeeld naar schatting Duitsland een capaciteit heeft van 274 miljoen inwoners en Zweden van 440 miljoen (tabel 12).

Lees eveneens:

www.novini.nl

www.unhcr.org (propaganda!)

https://groenlinks.nl (propaganda!)

Bron: www.stopdebankiers.com

https://ejbron.wordpress.com/2018/12/01 ... dertekend/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Nieuwe strafbetalingen voor landen die geen “vluchtelingen” opnemen

Geplaatst op 10 december 2018

Afbeelding

In een nieuw gepresenteerd document roepen Frankrijk en Duitsland alle EU-landen er opnieuw toe op “vluchtelingen” op te nemen. Landen, die deze bevelen zouden weigeren op te volgen, dienen grote geldbedragen te betalen.

Tegelijkertijd biedt dit document, dat weliswaar massief de soevereiniteit van de staten ondermijnt, ook de mogelijkheid om je “vrij te kopen” van de opname van “vluchtelingen”. Dat wordt in het document “alternatieve solidariteit” genoemd, omdat zodoende de EU-begroting aangezuiverd wordt.

Bron: http://unser-mitteleuropa.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/12/10 ... n-opnemen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

EU-rapport: komst 406 miljoen migranten is mogelijk

Geplaatst op 14 december 2018

Afbeelding

Europa kan 406 miljoen inwoners méér huisvesten dan nu. Op dit moment heeft de EU 495 miljoen inwoners. Het aantal zou dus bijna verdubbelen. De opstellers van de studie gaan uit van de gemiddelde bevolkingsdichtheid van 200 mensen per vierkante kilometer van de EU. Op termijn komt dit neer op het omvolken van heel Europa. In het rapport wordt voorgesteld dat het volk er niets van hoeft te weten:

A sense that experts working on refugee and asylum issues across Europe worry that the public would not accept relocation, largely due to fear of the scale of movements, leads to the suggestion that any relocation programme should start with relatively small numbers.( bron: Het Feasiblity-rapport, 2010, p. 45)

Er moet begonnen worden met kleine aantallen om het publiek geleidelijk te laten wennen aan toenemende aantallen. Let wel: het gaat hier om “relocation” van zowel erkende asielzoekers als niet erkende asielzoekers. De meeste vluchtelingen gaan naar een kleine groep landen: Italië, Malta, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Zweden. Op dit moment is het al zo dat de kosten hiervan worden verdeeld over alle lidstaten via het European Refugee Fund, maar dat gaat niet ver genoeg.

Bij de EU werkt dat als volgt: Om de zoveel tijd vergadert de elite ergens in een stad en besluit daar allerlei mooie dingen voor de mensen. In dit geval gaat het om het Den Haag Programma (2005). Het doel van dit programma was nog het tegengaan van illegale migratie en betere controle van de grenzen, naast uiteraard een nette beoordeling van de vluchtelingen. Het Den Haag Programma gaat er vanuit dat de migratie door zal gaan en dat er daarom een integrale benadering nodig is om te komen tot goede informatie en de uitwisseling daarvan tussen de lidstaten. In dit document komt het woord racisme 3x voor; de woorden diversiteit en homofobie in het geheel niet.

Dit ging niet ver genoeg en werd opgevolgd door het Stockholm Programma (2010). Dit document is ruim twee keer zo lang en nu komen diversiteit en homofobie er meerdere keren in voor. De tekst gaat veel uitvoeriger in op wat er allemaal nodig is om tot een gemeenschappelijk beleid te komen. Onder punt 4.1 worden alle betrokken ambtenaren uitdrukkelijk opgeroepen om tot een ‘gemeenschappelijke cultuur’ te komen en wederzijds vertrouwen te hebben. Deze omweg is bedoeld om de beleidsmakers te bewegen om in alle landen dezelfde normen ten aanzien van migranten te hanteren, waarbij stilzwijgend verondersteld wordt dat ‘open’ landen de norm aangeven en dat ‘gesloten’ landen zich daarbij moeten aanpassen. De asielpolitiek beperkt zich nu ook niet meer tot de EU, maar wordt uitgebreid tot ‘derde landen’ en de VN (par. 6.2.3). Ook de morele grondslag wordt breder gemaakt. Terwijl in het Den Haag Programma de solidariteit tussen de lidstaten van de EU centraal stond (par. II, 1) blijkt dat in het Stockholm Programma uitgebreid te zijn tot ‘landen van herkomst’ (par. 6.1.1) en ‘derde landen’ (par. 6.2.3). Kortom de hele wereld.

Dit is de indoctrinatiemethode overlegstrategie van de EU en de VN. Het begint met het afspreken van ‘gezamenlijke’ aanpak van bestaande problemen met bestaand beleid en bestaande doelen. Dat is fase 1 van de Gleichschaltung [gelijkschakeling]. In de volgende fase worden het aspect ‘gezamenlijkheid’ uitgebreid naar andere doelen en wordt het beleid daarbij aangepast. Het programma van fase 1 heeft namelijk gefaald en dat kan ook niet anders, want de ‘open’ landen zijn ‘open’ omdat hun regeringen dat zo willen. Het falen van fase 1 wordt door de regeringen van de ‘open’ landen gebruikt als breekijzer om langzaam maar zeker de ‘gesloten’ landen te dwingen tot ‘open’ beleid. In fase 2 worden de administratieve lasten uitgebreid, zodat er een situatie ontstaat waarin mensen het ‘open’ beleid gaan accepteren en geleidelijk hun verwachtingen en reacties daarbij aanpassen. Zo ontstaat er een doolhof van administratieve en politieke beslissingen, die hun eigen werkelijkheid scheppen. Regeringsleiders komen en gaan, maar de ‘practices’ worden op deze manier ingeslepen en blijven bestaan.

Eerst kleine aantallen – en wat daarna? Er wordt uitgerekend dat de EU 406 miljoen migranten kan opnemen (tabel 9, 1-13, p. 109). De gemiddelde bevolkingsdichtheid van de EU ligt rond 200 en dat geldt als norm. Volgens deze ‘methode’ zou Finland 62 miljoen mensen kunnen opnemen. Sommige landen zoals Nederland hebben een hogere bevolkingsdichtheid dan 200, maar dat levert in dit systeem geen voordelen op. Om zeker te weten dat alle landen verplicht kunnen worden tot verdere opname van migranten, wordt de norm op 1000 gezet. Dan kan Finland maar liefst 332 miljoen migranten opnemen. Nederland kan nog uitbreiden met 25 miljoen mensen.

Het blijft onduidelijk waarvan al die miljoenen mensen dan zouden moeten leven. Finland is geen land dat rijk is aan ertsen, waterwegen of een rijk achterland heeft. De reden dat er nu maar 5 miljoen mensen wonen in Finland is nu juist dat de economische mogelijkheden heel beperkt zijn.

Van de EU lidstaten hebben er 17 aangegeven dat ze geen migranten of hooguit enkele tientallen willen opnemen (p. 35). Zes landen wezen er op dat een verdelingsprogramma een aanzuigende werking zou hebben op toekomstige migranten (p. 38). Het Feasibility-rapport wil dit probleem afdekken met de opmerking:

Ensure that Member States involved in relocation do not substitute this for participation in an EU resettlement programme. (p. 45).

Met andere woorden, het is wel degelijk resettlement, het definitief migreren, maar het moet met verhullende termen gebracht worden om de mensen vooral niet ongerust te maken.

Het Feasibility-rapport is weer een voorbeeld van de mate waarin beleidsmakers verdwaald zijn in een fantasiewereld en vervolgens proberen die op te dringen aan de bevolking. Het moge duidelijk zijn dat het feit dat de EU dit soort rapporten gebruikt, erop duidt dat de wil tot het afremmen dan wel ontmoedigen van migratie in het geheel niet aanwezig is. Er zijn in het hele rapport maar enkele bladzijden die een sprankje gezond verstand bevatten. Dat is als wordt vastgesteld dat in de EU vrij verkeer van personen geldt en dat asielzoekers zich nu bevinden in de landen waar ze ook willen zijn. Het is onwettig om deze mensen tegen hun wil in te onderwerpen aan een relocation programma naar andere lidstaten van de EU (p. 55-60).

Door: Bert Dijkstra

https://ejbron.wordpress.com/2018/12/14 ... -mogelijk/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Nu wordt het echt belachelijk: Duitse president Steinmeier bedankt immigranten voor Duitsland´s welvaart

Geplaatst op 17 december 2018

Afbeelding
Steinmeier tijdens zijn toespraak voor Turks-Duitse gasten in het slot Bellevue.

Tijdens het gezellige Duits-Turkse theekransje in het slot Bellevue bedankte Steinmeier de mensen uit Italië, Griekenland, Spanje, Portugal en vooral Turkije voor de welvaart van Duitsland.

[...] Duitsland zou de vele mensen uit Italië, Griekenland, Spanje, Portugal en Turkije uit economisch belang verzocht hebben hier in het land te werken. “zonder hen, zonder hun families, die nareisden, zonder hun kinderen en kleinkinderen zou de economische welvaart van ons land, meer nog, van onze huidige samenleving, helemaal niet denkbaar zijn. Dat is ons samen gelukt en als president van dit land wil ik u daar graag voor bedanken”, benadrukte Steinmeier (SPD). [...] Bron: “Junge Freiheit

Wat zou er wel niet van Duitsland zijn terechtgekomen als de gastarbeiders niet waren gekomen om het land op te bouwen en voor het behoud van de welvaart gebleven waren? In 1955 was de wederopbouw van Duitsland al afgesloten, in het jaar 1959 was Duitsland al de op één na grootste industrienatie, het economische wonder was volbracht, iedereen had een baan. Ondanks de afwijzing van het ministerie van Economische Zaken sluit het ministerie van Buitenlandse Zaken een wervingsovereenkomst met Italië in het jaar 1955, onder druk van de Italiaanse regering, daarna volgden Spanje en Griekenland (1960), maar ook Turkije, dat van de ene sociale, economische en politieke crisis in de andere gleed, oefende druk uit op het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken – met behulp van de VS – en ondertekende in 1961 het afgedwongen akkoord. Het door hongersnoden geplaagde Portugal kreeg de gewenste overeenkomst in het jaar 1964. In het jaar 1973 voerde de toenmalige Duitse regering een totale wervingsstop in, omdat de bijdrage van de gastarbeiders aan de Duitse economie in zijn geheel als gering werd gekwalificeerd.

Wervingsovereenkomst met Turkije: contractueel werd vastgelegd dat iedere Turkse werknemer maximaal twee jaar in Duitsland kan werken om daarna terug te keren (rotatie). Bovendien werd overeengekomen om alleen mensen uit het Europese deel van Turkije op te nemen en werd gezinshereniging uitgesloten. Zo zien overeenkomsten eruit, die nog minder waard zijn dan het papier waarop ze geschreven staan.

Men zou wat meer respect moeten hebben voor de prestatie respectievelijk arbeidsprestatie van de Duitsers. In plaats van te slijmen met de migranten, zou men beter het nut en de immense kosten van de werving van gastarbeiders, die uiteindelijk hier bleven, met elkaar moeten vergelijken, zoals werkloosheid en integratie (vooral Turken).

Bron: https://politikstube.com

Door: “Victoria”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2018/12/17 ... -welvaart/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42923
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Mahalingam »

Dat we hier zoveel Mohammedanen hebben komt niet alleen door linkse denkbeelden maar ook door werkgevers die goedkope arbeid wensen en de bijkomende kosten aan de maatschappij laten.
In Duitsland is het nu nog zo: werkgevers wensen meer, de bevolking minder migratie.
De hete kwestie die de Duitsers diep verdeelt
Heeft Duitsland meer of minder migranten nodig? Meer, menen de regeringspartijen, ingefluisterd door de werkgevers. Maar intussen groeit de AfD gestaag, ziet Robbert de Witt.

Ruim drie jaar na de komst van een miljoen asielzoekers , zou je denken dat Duitsland wel zijn bekomst heeft van immigranten. Maar nee.

Woensdag presenteerde de regering in Berlijn een nieuwe wet die het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten moet oplossen. De nood is volgens de regering zo hoog, dat er noch in Duitsland, noch in de Europese Unie genoeg personeel is te vinden. En dus moeten er werknemers van buiten de EU komen.

Met een fraai Duits woord heet de nieuwe wet het Fachkräftezuwanderungsgesetz, de ‘ambachtsliedeninstroomwet’. Wie van buiten de EU komt, krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning, mits hij gekwalificeerd is in een van de vakgebieden waar nu een tekort heerst. Een zogeheten voorrangsregeling geldt straks niet meer, wat betekent dat niet eerst hoeft te worden gekeken of er niet een werkloze Duitser of EU-burger is die geschikt is. Daarnaast krijgen uitgeprocedeerde, maar wel geïntegreerde en gekwalificeerde asielzoekers volgens deze wet de kans om toch nog een verblijfsvergunning te krijgen.

Elk jaar 400.000 nieuwe arbeidsmigranten

De wet lijkt te zijn ingefluisterd door de machtige werkgeverslobby in Duitsland. In het rechts-conservatieve dagblad Die Welt juichte de Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration de nieuwe wet toe. Deze denktank voor migratievraagstukken wordt gefinancierd door concerns als Volkswagen, Bertelsmann en Bosch, en diverse stichtingen. Volgens deze raad zou Duitsland elk jaar zelfs 400.000 arbeidsmigranten moeten binnenhalen.
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/ ... lt-663345/
Problemen met de golf vluchtelingen die in 2015 arriveerde, zien de werkgevers ook niet. Integendeel. In dagblad Augsburger Allgemeine zegt Ingo Kramer, voorzitter van de Duitse werkgeversvereniging, dat hij zich erover verbaast dat de nieuwkomers in Duitsland zo soepel integreren. ‘Meer dan 40.000 zijn in opleiding of al aan het werk,’ zegt hij tevreden. En Merkel had destijds ‘groot gelijk’ toen ze zei ‘Wir schaffen das’.

De AfD ziet kansen

Zo lijken werkgevers en burgers zich in tegengestelde belevingswerelden te bevinden. Duitse burgers stemmen juist steeds vaker op anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD): landelijk 4,7 procent in 2013, in 2017 12,6 procent. Zij maken zich zorgen om doorgeslagen of geradicaliseerde vluchtelingen die misdaden begaan.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Kalergi-plan: Over de afschaffing van de Europese volkeren wordt voortdurend gesproken als zonder alternatief – Merkel kreeg in 2010 de Kalergi-prijs

Geplaatst op 6 januari 2019

Afbeelding

In het Kalergi-plan wordt sinds 1922 over de afschaffing van de Europese diversiteit aan volkeren gesproken als een plan “zonder alternatief”... en bondskanselier Angela Merkel werd in 2010 met de “Europa-prijs” van de “Coudenhove-Kalergi Stichting” onderscheiden.

In het begin van de jaren-20 van de vorige eeuw begon men openlijk en politiek over de afschaffing van de diversiteit aan Europese volkeren na te denken. Namelijk door graaf Nikolaus Coudenhove-Kalergi, de oprichter van de Paneuropese Unie, die geldt als de eerste kiem van de Europese Unie.

Kalergi schreef de multiculti geschriften “Adel” in 1922 en “Praktisch Idealisme” in 1925. In het laatste boek lezen we: “De mens van de verre toekomst zal kleurling zijn. De huidige rassen en kasten zullen het slachtoffer worden van de toenemende overmeestering van ruimte, tijd en vooroordelen.”

“De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negroïde ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.”

Interessant genoeg wordt er door Kalergi´s nakomelingen tot op de dag van vandaag publicistisch gesproken over de zogenaamde “alternatiefloosheid” van de volkerenvermenging. Nog steeds profetisch – want nog altijd maanden voor de landing van de Afrikaans-Midden-Oosterse miljoenen op de kusten van Europa schreef Barbara Coudenhove-Kalergi in haar columns voor de Oostenrijkse “Der Standard” dat “nu voor Europa een tijdperk van de volksverhuizing en massa-immigratie aanbreekt, die de bevolkingsstructuur van Europa nog behoorlijk zal veranderen. Het is onomkeerbaar.”

“Europa krijgt een nieuw gezicht, of de oorspronkelijke bewoners dat nu leuk vinden of niet. We leven in een tijdperk van de volksverhuizing. Die is nog maar net begonnen en ze zal zeer zeker nog lang niet afgelopen zijn.”

Deze woorden stammen uit 2015. Barbbara Coudenhoven-Kalergi is de nicht van graaf Coudenhoven-Kalergi. Verder spreekt ze in haar artikel van de “gelijkschakeling” van de culturen en de meerderheid van bruine en zwarte gezichten, die men al in de metro van Londen zou kunnen zien.

Angela Merkel kreeg Kalergi-prijs
Bondskanselier Angela Merkel werd in 2010 met de “Europa-prijs” van de “Coudenhoven-Kalergi Stichting” onderscheiden. Merkel benadrukte bij het in ontvangst nemen van de prijs dat de onderscheiding voor haar een aansporing zou zijn om betrokken haar werk voor Europa voort te zetten. Is multiculti bij de bondskanselier daarom zo´n hot item, omdat zij Kalergi´s concept van de zo groot mogelijke vermenging van alle volkeren en culturen wil bespoedigen?

Uiterlijk in de nacht van 4 op 5 september 2015, toen Angela Merkel, samen met haar Oostenrijkse collega Faymann, de Duitse en Oostenrijkse grenzen opende, om de in Hongarije tegengehouden vluchtelingenmassa´s naar Duitsland te leiden, heeft ze haar naam als “vluchtelingenkanselier” eer aan gedaan.

Intussen wordt duidelijk dat Merkel haar multiculti- en integratieagenda tot iedere prijs, ongeacht de kosten en veiligheidsrisico´s voor het Duitse volk, wil doordrukken.

Beschouwt het politieke establishment Kalergi´s geschriften als voorbeeld voor haar politiek? Volgt ze een soort Kalergi-ideologie van de zichzelf vervullende voorspellingen?

Wie een nauwkeuriger blik werpt op de feiten en verbanden rondom de vluchtelingencrisis, merkt dat het scenario van hogerhand gepland en door elites als George Soros opgezet werd. Wellicht vervullen Kalergi´s voorspellingen zich niet geheel toevallig.

Bron: www.epochtimes.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/01/06 ... rgi-prijs/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Groene eist voor Europa minder kinderen en meer immigranten

Geplaatst op 17 januari 2019

Afbeelding

Wie kent hem? Yves Cochet is een politicus van de Franse Groenen. Hoewel hij zelfs minister was, nam men zelfs in Frankrijk weinig notitie van zijn woorden. Nu trad hij met een provocatief voorstel in de openbaarheid: hij eiste minder kinderen en meer immigranten. Sindsdien spreken vele media over hem – volstrekt welwillend.

De gepromoveerde wiskundige uit Bretagne sloot zich als tegenstander van kernenergie in de jaren-70 aan bij de milieubeweging. In 1984 was hij een van de oprichtingsleden van de Franse Groenen. In 1992 bracht hij het tot partijwoordvoerder en werd in 1997 afgevaardigde in het Franse parlement.

In 2001 haalde de socialist Lionel Jospin hem in zijn kabinet als minister van Milieu, ook al was het maar voor korte tijd. Na slechts tien maanden was Cochet weer gewoon parlementariër. In 2011 stapte hij, zonder gekozen te zijn, als afgevaardigde over naar het Europees Parlement, omdat Frankrijk door het Verdrag van Lissabon twee extra zetels had gekregen. In juni 2014 beëindigde hij zijn actieve politieke carrière om voorzitter te worden van het “Institut Momentum”, een linkse denktank voor kritiek op economische groei en de afbraak van de industriële samenleving.

Behalve de eis naar legalisering van euthanasie behoort het onvoorwaardelijke basisinkomen tot zijn stokpaardjes.

Op 3 januari riep Cochet de Europeanen er in het linkse weekblad “L´Obs” toe op om minder kinderen te verwekken “om de ecologische kosten te reduceren”, vooral echter “om meer immigranten te kunnen opnemen”.

De Groene ex-minister ziet hierin de oplossing voor de migratiekwestie. Dat zijn eis tegelijkertijd de demografische zelfmoord van de Europese volkeren betekent, lijkt de bedoeling te zijn. Die vindt al decennia lang plaats. Het voorstel van Cochet zou de genadeklap betekenen.
Volgens hem zouden de “rijke landen” de plicht hebben om “als eerste demografisch af te nemen”. De reden zou de levensstijl in de westelijke landen zijn, die het meest het milieu “vervuilt” en bronnen zou verbruiken.

“Overigens: de beperking van de geboorten zou het voor ons mogelijk maken om meer migranten op te nemen, die op onze deur kloppen, en hen beter op te nemen.”

Uiterlijk hier blijkt dat Cochet behoort tot het neomalthusianisme, een bijzonder leer-resistente “soort”. Hoewel door de geschiedenis herhaaldelijk en op eclatante wijze weerlegd, wijken ze niet af van hun onjuiste thesen.

Cochet, aan wie tot nu toe nauwelijks aandacht werd geschonken door de media, kreeg onmiddellijk enorme rugdekking van hen. Met groot opzien werd zijn these verder verbreid. Elke aanmoediging om kinderen te verwekken, zou afgeschaft moeten worden. De politiek zou “op de kop gezet” moeten worden. Het bespaarde geld zou ten goede moeten komen aan gezinnen met weinig kinderen. Vanaf het derde kind zou er zelfs helemaal geen ondersteuning meer moeten zijn. De staat zou het signaal moeten afgeven dat diegene die meer dan twee kinderen verwekt, onverantwoordelijk tegenover het milieu zou handelen.

Het “Institut Momentum” behoort tot het neomalthusianistische netwerk, aan wiens oorsprong de “Club van Rome” staat. En hier is de cirkel gesloten.

Cochet roept de westelijke samenlevingen op tot een mentaliteitsverandering, omdat de huidige nog teveel bepaald zou worden door de Bijbelse morele eis: “Wees vruchtbaar, vermenigvuldig je en bevolk de aarde!” (Gen. 9,1).

De verkiezingen voor het Europees Parlement werpen hun schaduwen vooruit.

Bron: https://katholisches.info

Door: Andreas Becker

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/01/17 ... migranten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Campagne NGO mensensmokkelschip: ‘Trouw met migrant die nog geen verblijfsrecht heeft’

Xander, 28-01-2019

Afbeelding
De hele bemanning van de Sea Watch 3 wordt mogelijk door Italië aangeklaagd wegens het bevorderen van illegale immigratie. Afbeelding: Getty Images (4).

‘Campagne voor schijnhuwelijken met migranten bewijst linkse agenda om onze rechtstaat te ondermijnen’

Terwijl de Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini bekijkt of hij het onder Nederlandse vlag varende mensensmokkelschip Sea Watch 3 kan aanklagen, hebben de collega’s van ‘Mission Lifeline’ weer een nieuw idee om zoveel mogelijk migranten naar Europa te halen: ‘Bent u nog niet getrouwd? Misschien kunt u toevallig verliefd worden op een mens die hier nog geen verblijfsrecht heeft. Kan toch gebeuren? Blijf open!’

Van NGO’s zoals Sea Watch en Mission Lifeline staat al enige jaren vast dat ze migranten de Middellandse Zee op lokken, en daarvoor zelfs telefonisch afspraken maken met Afrikaanse mensensmokkelaars. Tijdens de hierop volgende in scene gezette ‘reddingspogingen’ komen regelmatig vele tientallen migranten om het leven, waar deze NGO’s dus direct medeschuldig aan zijn.

De ‘Lifeline’ dobberde in de zomer van 2018 bijna een week op de Middellandse Zee rond met 230 migranten die voor de kust van Libië waren opgepikt. Kapitein Claus-Peter Reisch werd vervolgens in Malta aangeklaagd wegens mensensmokkel.

Met de nieuwe ‘trouw met een migrant’ campagne hoopt het Duitse Mission Lifeline via een andere weg zoveel mogelijk asielzoekers uit Afrika aan een permanente verblijfstatus in Europa te helpen. Het CDU/CSU en de liberale FDP leverden er flinke kritiek op. FDP politicus Philipp Amthor noemde het een schandaal. ‘Deze oproep om schijnhuwelijken aan te gaan laat duidelijk zien dat deze ‘redders op zee’ in werkelijkheid een veel grotere agenda volgen. Ze willen ons buitenlandersrecht met hun linkse ideologie verijdelen en onze rechtstaat bij de neus nemen.’ (1)

Bemanning Sea Watch 3 mogelijk vervolgd om bevorderen illegale migratie
Dat kan ook gezegd worden van het onder Nederlandse vlag varende mensensmokkelschip Sea Watch 3. ‘We hebben concrete verklaringen dat de kapitein en bemanning de levens van de opvarenden in gevaar hebben gebracht door niet te gehoorzamen aan de directe aanwijzingen om hen in de dichtstbijzijnde haven van boord te laten gaan, en niet in Italië,’ reageerde de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

Het bewijs zal volgens hem aan de gerechtelijke autoriteiten worden overhandigd. ‘De kapitein is schuldig aan een misdrijf en heeft een duidelijke wens om deze immigranten te gebruiken voor een politieke strijd.’ Salvini’s ministerie onderzoekt nu of de hele bemanning van de Sea Watch kan worden aangeklaagd voor het bevorderen van illegale immigratie.

De minister wil dat Nederland en Duitsland –thuisland van Sea Watch- verantwoordelijk nemen voor het lot van het mensensmokkelschip. Afgelopen zaterdag zei minister van Integratie Mark Harbers dat Nederland ‘niet verplicht’ is om met een oplossing te komen, omdat de Sea Watch 3 ‘op eigen initiatief’ heeft gehandeld. (2) Nederland hoeft het bij Sicilië liggende vaartuig dan ook niet te laten aanmeren (3).

Xander

(1) Epoch Times
(2) Breitbart
(3) NU
(4) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)

http://xandernieuws.punt.nl/content/201 ... echt-heeft
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8433
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door sjun »

De tijd is aangebroken om wat ideologien door te prikken. Die van de klimaathysterie krijgt in een andere draad al uitgebreid aandacht. Hier kan de globalistisch-uotopische aan iedereen opgedrongen diversiteit en wat daarbij meekomt en waarvan verplicht wordt weggekeken meer kritisch onder de aandacht komen.

The Prime Directive


Kennis wortelt beter naarmate zij meer gedeeld en belicht wordt.

The Nature of Power
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Spanje helpt immigranten met illegale doorreis

Door Wolter Berends op 1 februari 2019

Afbeelding
De socialistische Spaanse minister-president Pedro Sanchez en de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Hoewel de Balkanroute nog altijd in gebruik is, zwelt de immigratiestroom via Spanje steeds verder aan. Slechts weinigen blijven echter in Spanje. De meeste asielzoekers trekken verder. De Spaanse autoriteiten helpen hen daarbij. Anders dan voor de Franse autoriteiten is dit voor hoofdbestemming Duitsland echter geen aanleiding tot sterkere grenscontroles.

Meer dan 2100 immigranten zijn in de twee eerste weken van 2019 reeds vanuit het zuiden naar Spanje gekomen, via de Middellandse Zee en de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Dat zijn er meer dan in de hele maand december, die toch al alle records verbrak. Voor 2018 rapporteerde de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Spanje zo’n 60.000 immigranten, drie keer zo veel als in het jaar daarvoor. In 2019 zouden het er nog eens drie maal zoveel, oftewel 180.000 kunnen worden.

Spaanse autoriteiten faciliteren doorreis
Uit onderzoek van Duitse media en ervaringen van Franse douaniers blijkt echter dat slechts weinigen in Spanje blijven. De meesten van hen reizen gelijk door. En de Spaanse autoriteiten helpen hen zelfs daarbij, door busritten van Andalusië naar het noorden van Spanje te organiseren en betalen. In het noorden staan andere bussen gereed die bij nacht en nevel naar Frankrijk rijden. De bestemming van de meesten is Duitsland. Linda Teuteberg, migratie-woordvoerder van de liberale FDP-fractie in de Duitse Bondsdag, spreekt van een “duidelijke schending van Europees recht”. Teuteberg roept dan ook op tot strengere controles aan de Duitse grens.

Bilateraal verdrag
Bondskanselier Angela Merkel ondertekende vorig jaar in Andalusië weliswaar een bilateraal verdrag over het terugnemen van immigranten met de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez, maar dit akkoord blijkt het papier waarop het geschreven staat niet waard. Dit verdrag is echter alleen van toepassing wanneer een asielzoeker zich eerst in Spanje laat registreren en dan met een omweg via Italië en Oostenrijk over de Beierse grens Duitsland binnenkomt en zich dan laat pakken. Dit onwaarschijnlijk scenario is in 2018 dan ook niet één keer voorgekomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken onder Horst Seehofer (CSU), dat het bilaterale verdrag destijds als grote vooruitgang voorstelde, reageerde terughoudend op de verwijten van de FDP. Federale politie-agenten op Frontex-missie zouden ter plaatse in Spanje de feiten onderzoeken, zo heette het.

Schengenzone
Omdat er binnen de Schengenzone in de regel geen grenscontroles zijn, zijn er tot nog toe nauwelijks precieze cijfers over de migratie van migranten als ze eenmaal in die zone zijn aangekomen. “Secundaire bewegingen blijven een van de migratiegebieden die het moeilijkst te analyseren zijn”, zo heet het in de meest actuele risico-analyse van Frontex. Ook de Duitse immigratiedienst heeft geen precieze cijfers. Ze vraagt in het formulier voor asielzoekers weliswaar naar de route die ze afgelegd hebben, maar slechts weinigen verstrekken precieze gegevens.

Secundaire migratie
Duitsland lijkt echter in het bijzonder de bestemming van secundaire migratie. Waar er slechts weinig asielzoekers direct per vliegtuig naar Duitsland komen, dienen er maandelijks zo’n 10.000 à 15.000 een asielaanvraag in de Bondsrepubliek in. Bij het toenemende aantal immigranten dat via Spanje komt, komen velen die nog altijd via de Balkanroute komen.

Vanwege het doorloodsen van immigranten door de Spaanse autoriteiten, heeft Frankrijk reeds controles ingevoerd aan de Spaanse grens en daardoor veel bewijzen verkregen van de betrokkenheid van de Spaanse overheidsdiensten. Ook Duitse diensten maken de Spaanse ernstige verwijten. Zo stelt men dat het Spaanse registratieproces niet tegemoet komt aan de vereisten. Zo zouden bijvoorbeeld opgaven over de nationaliteit van asielzoekers ondanks gerede twijfel niet verder onderzocht zijn, omdat de meerderheid toch niet in Spanje wil blijven.

Geen aanleiding voor grenscontroles
Duidelijk is dat de mare van de Duitse welkomscultuur iedere uithoek van Afrika bereikt heeft. De aantrekkelijkheid van de Bondsrepubliek ligt in de bovengemiddelde verzorgingsstaat, de ruimhartige toekenning van verblijfsvergunningen en het lakse uitzettingsbeleid. Ondanks dit alles zien de Duitse veiligheidsdiensten “geen aanleiding” voor sterkere controle aan de Duitse westgrens. Dagelijks pendelen er honderdduizenden forenzen in beide richtingen tussen Duitsland en Frankrijk en Luxemburg. Voor hen zouden grenscontroles tegen illegale secundaire migratie uit Spanje zoals aan de Beierse grens met Oostenrijk hinderlijk zijn.

http://www.novini.nl/spanje-helpt-immig ... -doorreis/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Zweden: Nieuwe regering wil weer meer asielzoekers toelaten

Geplaatst op 10 februari 2019

Afbeelding

Na drie jaar, waarin men zich beperkte tot de vervulling van de minimumstandaard van de EU, wil de nieuwe midden-linkse Zweedse regering nu weer een soepeler migratiepolitiek voeren. Zoals de “Neue Zürcher Zeitung” berichtte, verlengde men daarbij weliswaar de oude, tot drie jaar beperkte restrictieve regering. Enkele groepen – vooral Syriërs – wil men echter een eenvoudiger toegang tot gezinshereniging toestaan.

Zweden: traditioneel liberale immigratiepolitiek

Tientallen jaren lang stond het Scandinavische land bekend om zijn liberale migratiepolitiek en zijn royale welvaartsstaat, immigranten werden nauwelijks gecontroleerd. Tot en met 2011 betekende dit jaarlijks ook 30.000 asielaanvragen. De opnamebereidheid bereikte een hoogtepunt in het jaar 2015. Destijds dienden 163.000 mensen een asielaanvraag in Zweden in.

Op een bevolking van bijna 9 miljoen inwoners nam geen enkel Europees land destijds zoveel migranten per hoofd van de bevolking op. Gezien de al bestaande integratieproblemen, moest zelfs de toenmalige linkse regering op de rem trappen. Juist bij mensen uit haar kantenkring in de arbeidersklasse stuitte de traditionele koers in toenemende mate op afwijzing.

Tijdelijk restrictieve koers als politieke berekening
Omdat de patriottische partij Zwedendemocraten weliswaar voorstander is van een sterke welvaartsstaat, echter veel immigratie-kritischer is, dreigde er een verkiezingsdebacle voor het regerende linkse blok. Met een strengere koers konden de historisch sterke sociaaldemocraten hun verliezen binnen de perken houden.

Pas na enkele concessies konden de sociaaldemocraten de Centrumpartij maanden later voor een midden-linkse regering winnen. Omdat er een nieuwe stijging van het aantal aankomsten te verwachten is, zou het nu gemakkelijk kunnen zijn voor de burgerlijke en patriottische oppositie om de tijdelijke indamming als verkiezingstactiek te ontmaskeren.

Veel immigranten – veel emigranten
Zweden kampt al jarenlang met de gevolgen van zijn historisch liberale immigratiepolitiek. Bijna één op de vijf inwoners werd in het buitenland geboren, ongeveer de helft van de scholieren bezit een migratieachtergrond. In enkele stedelijke regio´s zijn er zelfs scholen zonder Zweedse kinderen.

Tegelijkertijd verliet bijvoorbeeld in het grootste jaar van aankomst 2015 een record aantal Zweden zijn geboorteland. Destijds verlieten 51.237 het land – vergelijkbare aantallen waren er het laatst tijdens de grote emigratiegolven tussen 1850 en 1930. Weliswaar gaat het overwegend om terugkerende migranten uit Azië – ongeveer een derde deel waren echter ook autochtone Zweden.

Bron: www.tagesstimme.com

Door: Julian Schernthaner

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/02/10 ... -toelaten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Geheime plannen: Activisten willen in maart duizenden Syriërs illegaal uit Turkije naar Duitsland halen

Geplaatst op 28 februari 2019

Afbeelding

Zoals het Arabische nieuwskanaal “Hadiabdullah.net” bericht, zullen zich midden maart duizenden Syriërs, die zich op dit moment in Turkije bevinden, over de Turks-Griekse grens in de richting van Duitsland in beweging zetten. De nieuwe stoor van de volksverhuizing wordt via een “Telegramm”-groep, die zichzelf “Caravan of Hope”noemt, georganiseerd.

Duizenden mensen – vrouwen, kinderen en jongeren – zullen midden maart Turkije verlaten om vanuit Griekenland aan te sluiten bij de “Caravan of Hope” om naar Noord-Europa te vertrekken. En dat allemaal om – zoals “Habiabdullah.net” schrijft – “na de ineenstorting van hun land een veilig en stabiel leven te zoeken”.

Organisatie via een messenger die graag gebruikt wordt door islamterroristen
De “Caravan of Hope” coördineert zijn plannen via de messenger “Telegramm”, waarop ook radicaalislamitische terreurorganisaties hun aanslagen plannen. Zijn coördinator appelleerde aan alle organisaties en humanitaire instellingen die in Turkije en in het buitenland werkzaam zijn om de vluchtelingen in Turkije te helpen het Griekse vasteland te bereiken.

Volgens informatie van de “konvooicoördinatoren” is het aantal geregistreerde personen tot nu toe gestegen naar ongeveer 6000 vluchtelingen. En het aantal neemt ieder uur toe. Op 28 februari om 21.00 uur zijn het er iets meer dan 10.500!

Het schijnen vooral Syriërs te zijn die een (illegale) overtocht over de Turks-Griekse grens willen wagen. De NGO´s zouden hun hulp al hebben toegezegd en zouden dringend nodig zijn, zodat iedereen ongedeerd Europa kunnen bereiken. Of dit over het water, over land of via de lucht moet gaan gebeuren, laten de organisatoren bewust in het midden.

Syriërs ontevreden met levensomstandigheden in Turkije
Veel Syriërs zijn ontevreden over de levensomstandigheden in Turkije; men zou hen iets beters beloofd hebben. Ze vertrouwen er nu op dat internationale hulporganisaties en NGO´s voor een soepele organisatie zorgen, totdat de “karavaan” zijn doel (Duitsland) heeft bereikt.

De voor de deelnemers gratis actie dient in de tweede helft van maart te beginnen. Vijf dagen daarvoor zal iedereen, die zich bereid verklaard heeft deel te nemen, de plaats en het tijdstip van vertrek te weten komen. Deze data dienen geheim gehouden te worden voor de publieke opinie. Wat echter wel eens moeilijk zou kunnen zijn, omdat iedereen zich kan laten registreren bij de Telegramm-groep. Dat lukte dus ook PP met een fake-account onder een Arabische naam.

De “deelnemers” krijgen eten, drinken en geld van de organisatoren. Het konvooi wordt – aldus de organisatoren – door een internationale humanitaire organisatie begeleid, die de vluchten respectievelijk overtochten, medische verzorging enz. garandeert.

Bron: https://philosophia-perennis.com

Door: David Berger

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/02/28 ... and-halen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21606
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door King George »

Wat moeten wij hiervan vinden? Mag ik even een teiltje?

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Intriest...

Afbeelding

“Ik ben blij te kunnen meedelen dat ik de winnares ben van de prijs ´Jonge Europeaan van het Jaar 2019´, die ik ontving van het Europees Parlement en de “Schwarzkopf Stiftung Junges Europa”. Dit is onze collectieve prijs: voor jonge vrouwen, voor immigrantendochters, voor Europa, voor eenheid in diversiteit, voor vrede” – Yasmine O.

Geplaatst vi: E.J. Bron (via Twitter; “Defend Europa”)

(‘Defend Europe’ lijkt van de goede partij te zijn.)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Ondanks geweld en terreur: Nieuwe Zweedse regering wil graag nog meer migratie het land binnenhalen!

Geplaatst op 23 maart 2019

Afbeelding

De nieuwe Zweedse regering, die in januari na maandenlange vertraging eindelijk werd geformeerd, voert een politiek in die tot meer immigratie naar Zweden zal leiden – ondanks het feit dat de grootste regeringspartij, de sociaaldemocraten, gekandideerd had met de belofte van de aanscherping van de immigratiepolitiek.

Het recht op gezinshereniging voor diegenen die in Zweden asiel krijgen en geen vluchtelingenstatus hebben, wordt weer ingevoerd – een maatregel, die in de komende jaren naar schatting minstens 8400 extra immigranten naar Zweden zal brengen. Volgens de minister voor Migratie, Morgan Johansson, zal deze maatregel de integratie “versterken”, hoewel hij niet heeft uitgelegd hoe.

“Ik denk dat het een zeer goede humanitaire maatregel is; 90% [van diegenen wier komst men verwacht] zijn vrouwen en kinderen, die al heel lang in vluchtelingenkampen leven en die nu in Zweden weer met hun vader of echtgenoot verenigd kunnen worden”, zei Johansson. Hij verwees er waarschijnlijk naar dat de meeste van de in de afgelopen jaren aangekomen migranten jonge mannen waren, die hun vrouwen en kinderen hadden achtergelaten. De maatregel geeft ook aan zogenaamde “onbegeleide kinderen” het recht om hun ouders naar Zweden te halen. Veel van deze “onbegeleide kinderen” bleken echter volwassenen en geen minderjarigen te zijn. (De tandarts die er aan had bijgedragen dit onbelangrijke detail te ontmaskeren, werd daarna ontslagen).

Johansson zei ook dat de regering van plan is het verblijfsrecht door de invoering van “nieuwe humanitaire beschermingsgronden” uit te breiden. Dat betekent dat mensen, die anders geen aanspraak zouden kunnen maken op een verblijfsstatus, deze nu uit de volgende redenen kunnen verwerven, aldus Johansson:

“Voor zeer gevoelige gevallen moet de mogelijkheid bestaan om de gelegenheden van het verkrijgen van verblijfstitels uit te breiden. Dat kunnen bijvoorbeeld gevallen zijn, waarin mensen heel ziek, zwak of zeer kwetsbaar zijn. Het gaat om een heel kleine groep en een heel klein deel van de totale asielpolitiek. Er was een serie opmerkelijke gevallen, waarin men niet het gevoel had dat dit uit puur humanitair oogpunt goed gefunctioneerd heeft... Er moet ruimte zijn voor menselijkheid en een humanitair beginsel, ook in deze tijden. IK den dat dit belangrijk is.”

Mehdi Shokr Khoda, een homoseksuele 19-jarige Iraniër, die zich na zijn vlucht uit Iran naar Stockholm in het jaar 2017 in Zweden tot het christendom bekeerde, wil waarschijnlijk heel graag dat de Zweedse autoriteiten hun “humanitaire beginsel” in zijn specifieke geval zullen toepassen. Hij en zijn partner, een in Zweden wonende Italiaan, streden ervoor dat Mehdi niet naar Iran wordt teruggestuurd, nadat de Zweedse migratieautoriteiten zijn asielaanvraag hadden afgewezen en beweerden dat Khoda over zijn situatie zou “liegen”. De autoriteiten vroegen o.a. waarom hij pas na zijn aankomst in Zweden gedoopt werd en beweerden dat hij “niet in staat zou zijn om zijn ´uit de kast komen´ uit te leggen”. Omdat homoseksualiteit volgens islamitisch recht verboden is, worden homoseksuelen in Iran, onlangs nog in januari, routinematig terechtgesteld. Sinds de islamitische revolutie in 1979 heeft Iran “tussen 4000 en 6000 lesbiennes en homoseksuelen” terechtgesteld, aldus een Britse WikiLeaks-uitgave uit het jaar 2008.

Wat betreft Zweden´s humanitaire impulsen – of het ontbreken daarvan – met betrekking tot vervolgde christenen, is er sprake van naar schatting 8000 christenen, die uitgezet zouden moeten worden, die zich in Zweden verbergen, aldus advocaat Gabriel Donner, die naar schatting 1000 christelijke asielzoekers, die op het punt staan uitgezet te worden, heeft bijgestaan.

Minister voor Migratie Morgan Johansson heeft eveneens beweerd, wellicht als verontschuldiging daarvoor hoe de regering tegen haar eigen verkiezingsbelofte in om de immigratie naar Zweden terug te dringen, dat land nu “de laagste asielopname quota sinds 13 jaar zou hebben”. Deze bewering is volgens de door het Zweedse Immigratiebureau gepubliceerde cijfers gewoon niet waar: het op twee na hoogste aantal verstrekte verblijfstitels was in 2018 (132.696). De recordjaren tot nu toe waren 2016 respectievelijk 2017, toen 151.031 respectievelijk 135.529 verblijfstitels aan migranten werden verstrekt. De tien belangrijkst elanden van herkomst voor buitenlanders aan wie een verblijfsvergunning werd verstrekt, waren in 2018 Syrië, India, Afghanistan, Thailand, Eritrea, Irak, China, Pakistan, Iran en Somalië.

Het is een serieus democratisch probleem voor Zweden – een land met een bevolking van iets meer dan 10 miljoen mensen – dat de regering een politiek invoert waar de meerderheid van de Zweden tegen is. In december 2018 bleek uit een peiling dat 53% van alle Zweden een wetgeving wil die het aantal immigranten dat in Zweden wordt opgenomen, reduceert.

Zweden zou weldra ook terugkerende ISIS-terroristen kunnen begroeten. Volgens minister-president Stefan Löfven, aan wie hierover onlangs vragen werden gesteld, hebben terugkerende ISIS-terroristen er als Zweeds staatsburgers een “recht” op om naar Zweden terug te keren. Löfven beweerde dat het tegen de Zweedse grondwet zou zijn hen het staatsburgerschap af te nemen, maar diegenen die misdaden gepleegd zouden hebben, zouden strafrechtelijk vervolgd worden. Op dit moment staat het Zweedse recht het niet toe aan de veiligheidsdiensten om alle noodzakelijke maatregelen tegen de terugkeer van ISIS-strijders te nemen. De wet staat het bijvoorbeeld niet toe dat autoriteiten mobiele telefoons of computers van terugkerende ISIS-strijders in beslag nemen of doorzoeken, tenzij er sprake is van een concrete verdenking van een misdaad.

Positief is echter te vermelden dat de Zweedse regering eind februari plannen heeft gepresenteerd tot invoering van wetgeving die het lidmaatschap van een terroristische vereniging zou criminaliseren. Deze nieuwe wet zou het mogelijk maken terugkerende ISIS-strijders te vervolgen die niet met een bepaald delict in verband gebracht kunnen worden, maar bewijsbaar deel uitmaakten van een terroristische vereniging. Critici hebben erop gewezen dat het jaren heeft geduurd tot de regering maatregelen heeft genomen om het lidmaatschap van een terroristische vereniging te criminaliseren, en dat de geplande straf voor het lidmaatschap van zo´n vereniging – twee tot zes jaar gevangenisstraf – “belachelijk laag” is. Totdat de wet wordt aangenomen, kunnen echter alleen terugkerende ISIS-terroristen voor de rechtbank worden gesleept wegens bepaalde delicten die tijdens de strijd voor het “kalifaat” werden gepleegd.

Een Zweedse terreurdeskundige, Magnus Ranstorp, waarschuwde Zweden er onlangs niet alleen voor geen ISIS-terroristen, maar ook hun vrouwen en kinderen niet terug te nemen, die volgens hem eveneens een veiligheidsrisico vormen:

“Deze vrouwen zijn geen onschuldige slachtoffers, en er is ook een grote groep ISIS-kinderen... Op 8- of 9-jarige leeftijd werden ze naar indoctrinatiekampen gestuurd, waar ze technieken betreffende man tegen man gevechten en de omgang met wapens hebben geleerd. Enkelen van hen hebben geleerd hoe men doodt... hun persoonlijkheid zal voorgoed met hun tijd bij ISIS verbonden zijn, en met het feit dat ze een ISIS-vader en/of een ISIS-moeder hebben.”

Ranstorp wees er eveneens op dat het Zweedse psychische gezondheidssysteem “niet geschikt is om hiermee om te gaan”. “Als ze bij hun extremistische ouders blijven, zou het over 15-20 jaar tot vertraagde gevolgen kunnen komen.”

Bron: https://de.gatestoneinstitute.org

Vertaling: Daniel Heiniger

Bron oorspronkelijk artikel: www.gatestoneinstitute.org

Door: Judith Bergman

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/03/23 ... nnenhalen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

“Pro Asyl” verlangt EU-reddingsdienst in de Middellandse Zee

Geplaatst op 29 maart 2019

Afbeelding

Na het einde van de “Europese” militaire operatie voor Libië heeft “Pro Asyl” de aanhoudende deelname van de EU aan de opleiding van de Libische kustwacht “moreel bankroet” genoemd. Bij de Libische kustwacht zou het gaan om een aaneensluiting van leden van milities en mensensmokkelaars, zei Karl Kopp, leider van de Europese afdeling van “Pro Asyl”, tegen de “Neue Osnabrücker Zeitung”.

In het kader van deze samenwerking zouden meer dan 30.000 “bootvluchtelingen” onderschept en “naar de martel- en verkrachtingskampen van Libië zijn teruggebracht”, beklaagde hij. Desondanks zou de opleiding onverminderd worden voortgezet. “De mensen verachtende blokkade van de civiele redding op zee moet gestopt worden”, eiste Kopp. “De EU heeft de plicht om een civiele, grote EU-reddingsdienst op zee op te bouwen.” Uitwegen uit de humanitaire catastrofe zouden alleen legale en veilige vluchtwegen naar Europa bieden.

Bron: https://dieunbestechlichen.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/03/29 ... andse-zee/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Het politiek “correcte” dessert – waarom ik bij Ben&Jerry´s braakneigingen krijg

Geplaatst op 30 maart 2019

Afbeelding

In de VS geldt een onverbiddelijk principe: in de smalltalk en vooral in het zakelijk milieu wordt niet over politiek en religie gepraat. De Amerikaanse producent van consumptie-ijs, Ben&Jerry´s, houdt zich in het buitenland echter helemaal niet aan dit principe en dat bederft mijn eetlust behoorlijk.

Al sinds langere tijd ondersteunt Ben&Jerry´s de alom geliefde “Amadeu Antonio Stichting” – die velen kennen in verband met censuur op de sociale netwerken en uiteraard via haar wel zeer charmant overkomende voorzitter, de ex-Stasi verklikster Anetta Kahane. De ondersteuning van de Amerikaanse onderneming wordt d.m.v. een logo van de stichting op elke beker en op de speciale soort ijs “One Sweet World” gedrukt, waarmee de onderneming, in het bezit van Unilever, zich voor een fantastische diverse, gekleurde en rechtvaardige wereld inzet.

Maar wacht eens even... Hoe zat dat nog maar weer met het principe om bijvoorbeeld niet over politiek te praten? Natuurlijk, we zijn in Duitsland en daar smikkelen vast en zeker goed gevoede goedmenschen heel graag voor zogenaamde sociale gerechtigheid. Maar is dat een argument om je principes volledig overboord te gooien en je politiek zo krachtig in te spannen?

Maar Ben&Jerry´s beginnen nog maar net! Na een grote campagne voor het “Huwelijk voor iedereen” is er ook een campagne voor het International Rescue Committee (IRC), dat een wetsontwerp door het Europees Parlement wil loodsen dat als basis voor een groot resettlement-programma in Europa moet dienen.

Nog even om mee te schrijven: een Amerikaanse ijs-firma pusht in Europa linkse projecten en maakt zich sterk voor een programma dat voor nog meer massamigratie moet zorgen. Wat moet je daar nog bij denken? Je zou je kunnen afvragen waarom de onderneming zich niet sterk maakt voor zo´n programma in zijn vaderland?

Aan de hand van het voorbeeld van Ben&Jerry´s zou je op een behoorlijk morbide gedachtegang kunnen komen: eerst liet Barack Obama Libië, de portier van Europa, in puin leggen. Direct daarna namen de VS deel aan een (onsuccesvolle) regime change in Syrië, die uitmondde in een openlijke burgeroorlog, die als oorzaak voor een internationale migratiebeweging naar de EU werd misbruikt. Het geheel wordt afgerond door Amerikaanse ondernemingen zoals Ben&Jerry´s, die zich voor migratie in de EU sterk maken. Dat is natuurlijk absoluut merkwaardig, vooral omdat Barack Obama al lang geen president meer is. En het wordt heel absurd wanneer men hier desondanks speculeert over een agenda, die ondanks de politiek wisseling steeds verder wordt doorgevoerd. Deze agenda kan Trump echter niet worden aangewreven, maar moet op het niveau van multinationale concerns zoals Unilever worden overgedragen. Maar, zoals gezegd: morbide samenzweringstheorie...

Als ik de typisch linkse relschopper zou zijn, dan zou ik hier zoiets bedenken als “#BanBen&Jerry´s”, ben ik echter niet. In plaats daarvan blijf ik mijn ijs liever eten in het gezellige ijscafé van Giovanni en Elisa, geheel zonder producten van Ben&Jerry´s.

Bron: https://dieunbestechlichen.com

Door: Stefan Müller

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/03/30 ... gen-krijg/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78032
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

lol. Daar gaan we ongetwijfelt meer over horen.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

“Die Linke” tegen Akkoord van Dublin: Migranten moeten zelf beslissen over hun land van opname

Geplaatst op 26 april 2019

Afbeelding

In het vervolg moeten migranten en vluchtelingen zelf kunnen kiezen in welk land ze hun asielaanvraag indienen, aldus de Duitse partij “Die Linke”.

Duizenden vluchtelingen en migranten wachten in grote kampen in de Middellandse Zeeregio´s op de doorreis naar een beter leven. De meerderheid begint haar reis naar Europa in het noorden van Afrika. In Libië starten ze met rubberboten en worden later meestal door NGO-schepen opgepikt en naar Europa gebracht.

Eerste doelland in de EU: Italië. Al twee weken geleden waarschuwde de Italiaanse geheime dienst AISE dat binnenkort 6000 migranten zouden kunnen proberen om illegaal Italië binnen te komen. Volgens het Akkoord van Dublin is het land waarin de vluchteling voor het eerst voet op Europese bodem zet, verantwoordelijk voor zijn asielaanvraag. Italië voelt zich echter door andere EU-landen in de steek gelaten en heeft het daarom al aan meerdere NGO-schepen verboden om aan te meren.

“Die Linke”: Migranten moeten zelf over land van opname beslissen
In het “ZDF-Morgenmagazine” bekritiseerde de chef van “Die Linke”, Dietmar Bartsch, nu het Akkoord van Dublin. De landen, waarin de mensen het eerst aankomen, “lijden hier het meest onder”, zegt hij.

“Die Linke” heeft zich daarom uitgesproken voor de afschaffing van het Akkoord van Dublin. De beslissing in welk land vluchtelingen en migranten hun asielaanvraag indienen, zou aan de migranten zelf overgelaten moeten worden:

“Dat 500 miljoen Europeanen geen twee miljoen vluchtelingen of meer zou kunnen opnemen, kan men mij niet uitleggen”, aldus Riexinger in het “ZDF-Morgenmagazine”.

Volgens de politicus van “Die Linke” zouden landen die asielzoekers opnemen beter ondersteund moeten worden. Europese landen die een opname weigeren, zouden daarentegen geen geld meer van de EU moeten krijgen. Het zou belangrijk zijn om een heel andere vluchtelingenpolitiek in Europa door te zetten, aldus de partijvoorzitter.

Bron: www.epochtimes.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/04/26 ... an-opname/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

‘Migratie is kans voor Nederland, EU is nodig!’ en andere lariekoek van D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld

Door Wout Willemsen, 10 mei 2019

Afbeelding

D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld houdt stug vast aan haar geloof in Europese oplossingen: migratie daalt, open grenzen zijn geweldig en migranten gaan Nederland helpen. Iedereen die daar anders over denkt wil ‘een ineffectief Europa van natiestaten versterken’. De retoriek was weer eens afgeprijsd en in de aanbieding.

Het begint al lekker:

“We moeten migratie in goede banen leiden en actief bouwen aan een tolerante en diverse samenleving waarin alle Europeanen kunnen meedoen, ook die met een migratieachtergrond.”

Hetzelfde holle gezwets over tolerantie en diversiteit, want dat is tot nu toe kennelijk een succes gebleken óf we hebben het nog niet écht geprobeerd. Dan ‘alle Europeanen, ook die met een migratieachtergrond’, hè? Wat betekent ‘Europeaan’ zijn dan überhaupt? Krijgt iedereen die hierheen verhuist een set Europese normen en waarden mee bij ontvangst van een paspoort?

“Maar inmiddels is het aantal mensen dat onze buitengrenzen over komt met 90 procent gedaald en de EU-landen ontvangen nu minder dan de helft van het aantal asielaanvragen dan tijdens de crisispiek.”

Is dat zo, of wordt er gewoon niet meer geregistreerd? En zelfs al is het zo dat het aantal met 90 procent is gedaald, dat betekent nog altijd dat er flinke aantallen mensen wél binnen zijn gekomen. Vérre van ideaal, lijkt me.

“Laten we dus een migratiedebat voeren op basis van feiten, zoals het feit dat we mensen nodig hebben om onze vacatures te vervullen.”

Ja Sophie, da’s prima, maar pak dan ook even de feiten erbij over de kosten van zo’n migrant en de cijfers over hoeveel er inmiddels daadwerkelijk vacatures vervullen. Valt dat weer even vies tegen...

“Helaas stellen we vast dat de lidstaten de bestaande asielregels niet uitvoeren, de nieuwe afspraken niet bekrachtigen en onvoldoende middelen ter beschikking stellen voor hun eigen eisen, zoals grensbewaking.”

Heel raar inderdaad en zeker een terecht punt. Wellicht dat het iets te maken heeft met de mogelijkheid dat ‘grensbewaking’ voor de EU meer een informatie-kiosk betekent dan een hek met douane-post.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2019 ... in-t-veld/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

D66: meer, meer, meer migranten

Geplaatst op 11 mei 2019

Afbeelding

Sophie in ’t Veld (D66, foto) schreef een artikel in het Reformatorisch Dagblad rond de bewering dat ‘migratie een kans is voor Nederland en Europa’. Klopt helemaal: kans op meer criminaliteit (80 % van de veroordeelden is allochtoon), kans op nog meer asielzoekers in de bijstand en kans op nog meer gelukszoekers die met veel kosten en inspanning teruggeleid moeten worden naar het land van herkomst. Nog afgezien van alle negatieve effecten op de ruimtelijke ordening (woningbouw, files) waar Nederland nu al mee kampt. Is de Europese Unie er nu eigenlijk allereerst voor Europese belangen of toch meer voor de transnationale belangen van de elite die zich bedient van migratie?

Sophie in ‘t Veld gaat in debat met de CU-SGP, maar de uitkomst van dit debat is voorspelbaar: méér migranten is goed voor Europa. Een debat waarvan de uitkomst vaststaat, is geen debat maar een schijnvertoning. De schijnvertoning van D66 bestaat uit het opvoeren van allerlei drogredenen die moeten onderbouwen dat migratie zo goed is voor Nederland en voor Europa.
Allereerst gaat ze een beroep doen op onze goede moraal:

We moeten migratie in goede banen leiden en actief bouwen aan een tolerante en diverse samenleving waarin alle Europeanen kunnen meedoen, ook die met een migratieachtergrond.

In goede banen kan op allerlei manieren. Europa bouwt al eeuwen aan een tolerante en diverse samenleving en is daar beter in geslaagd dan bijvoorbeeld de islamitische wereld, waar de meeste migranten vandaan komen. Deze landen zijn monocultureel, intolerant ten opzichte van andersdenkenden en snel bereid om geweld te gebruiken om hun doelen te bereiken. Het is moeilijk voorstelbaar dat juist migranten uit deze gebieden een bijdrage zouden leveren aan ‘actief bouwen aan een tolerante en diverse samenleving’.

Dan gaat ze de omvang van migratie bagatelliseren.

Maar inmiddels is het aantal mensen dat onze buitengrenzen over komt met 90% gedaald en de EU-landen ontvangen nu minder dan de helft van het aantal asielaanvragen dan tijdens de crisispiek.

2015 was het jaar dat een miljoen Syriërs naar Duitsland trok, op uitnodiging van Merkel die op 31 augustus 2015 riep ‘Wir schaffen das’. Inderdaad is het aantal asielzoekers/migranten sterk gedaald sindsdien. Elk jaar zo een aantal zou niet te verwerken zijn. De daling is overigens het resultaat van het ingrijpen van Hongarije, Slovenië en Italië, niet van EU-beleid.

Met deze twee drogredenen heeft Sophie aangegeven in welke richting ze ons wil sturen: meer migranten is goed voor Europa. Beide argumenten zijn alleen gebaseerd op perceptie, want Sophie wil dat de lezer het onderwerp precies zo uitlegt als haar goed uitkomt.

Met de volgende bewerking plaatst ze zichzelf plotseling boven de lezer en vermaant:

Laten we dus een migratiedebat voeren op basis van feiten, zoals het feit dat we mensen nodig hebben om onze vacatures te vervullen.

Als Sophie haar ‘eigen’ feiten wil opvoeren, dan is dit een goed moment om die feiten aan te vullen. Wij hebben geen migranten nodig die alleen lagere school hebben, niet de taal spreken en een wereldbeeld hanteren waarin de sharia voorrang heeft boven de scheiding van kerk en staat. Deze mensen zijn geen aanwinst voor onze samenleving. Ze zijn grotendeels een kostenpost, omdat ze vele jaren lang bijstand, ondersteuning, taallessen, omscholing en medische behandeling nodig hebben.

Sophie negeert deze echte feiten, maar keert weer terug naar de moraal, wat in haar geval betekent dat Europa de internationale supermarkt voor mensenrechten is. Alle lidstaten van de EU moeten er aan meedoen, echter...

Helaas stellen we vast dat de lidstaten de bestaande asielregels niet uitvoeren, de nieuwe afspraken niet bekrachtigen en onvoldoende middelen ter beschikking stellen voor hun eigen eisen, zoals grensbewaking.

Inderdaad: toen Merkel in 2015 de Duitse grens open gooide, brak ze met de asielregels. De Syriërs hadden asiel in Turkije, volgens de internationale regels. De UNHCR regelde hun opvang daar, bijna geheel betaald door geld van de westerse landen. Bovendien is het onwettig om migranten tegen hun wil te verdelen over Europa. Migranten willen niet naar Oost-Europa. De bewering dat deze lidstaten onvoldoende middelen ter beschikking stellen voor grensbewaking is aantoonbaar onjuist: Hongarije heeft langs de hele zuidgrens een hekwerk neergezet en dat werkt uitstekend. Het heeft 883 miljoen euro gekost en Hongarije wilde een deel daarvan uit een EU-fonds vergoed krijgen, maar de EU weigerde dit. Want solidariteit in de EU is alleen solidariteit als het past in de pro-migratie ideologie van D66 en andere linkse partijen.

Iets verderop gooit Sophie weer asielzoekers en arbeidsmigratie op een hoop:

Arbeidsmigratie moet volgens de ChristenUnie-SGP een nationale bevoegdheid blijven, terwijl we weten dat we alleen samen een beleid kunnen maken dat de knappe koppen van de wereld, die we zo nodig hebben, naar de EU kan krijgen.

Jaarlijks komen er knappe koppen van buiten de EU op uitnodiging (2016: 13.600 blue cards uitgereikt) naar Nederland, omdat ze een bepaalde deskundigheid hebben waar behoefte aan is. We weten dus dat er al beleid is dat goed werkt. Migranten die op eigen gelegenheid naar Europa reizen, zijn juist meestal mensen met weinig opleiding, weinig talenkennis en weinig vooruitzichten. Want anders zouden ze een blue card aanvragen.

Het bewijst maar weer eens dat de politiek van D66 helemaal niet gaat om de belangen van Nederland en Europa, maar om een ideologisch doel: het veranderen van de samenleving.

Door: Bert Dijkstra

https://ejbron.wordpress.com/2019/05/11 ... migranten/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

VN-secretaris-generaal: “Open grenzen zijn de bron van de kracht van Europa”

Geplaatst op 8 juni 2019

Afbeelding

De EU-landen moeten de bevoegdheid om immigratie te beperken afstaan aan technocraten in Brussel, omdat het continent “in de loop van zijn historie door grote verscheidenheid werd verrijkt”, aldus de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres (foto).

Na de uitreiking van de Karelsprijs voor globalistische, anti-nationalistische soevereiniteit, die de afgelopen jaren aan cultuur-marxistische persoonlijkheden zoals Angela Merkel, paus Franciscus en Emmanuel Macron werd verleend, hield António zijn bedankrede, bericht de website “Voice of Europe”. Hij waarschuwde de menigte voor veel Europeanen, die zich “naar binnen richten, in de herinnering van een gouden eeuw, die er waarschijnlijk nooit was”.

In zijn toespraak, die bol stond van morele verhevenheid, benadrukte hij: “De gelijkschakeling van verschillende culturen en nalatenschappen was het uitgangspunt van de Europese cultuur.” Hij verwees er naar dat de Karelsprijs van Aken “meerdere elementen van de Romeinse en Byzantijnse civilisatie ontleend” zou hebben.

Volgens Guterres kunnen Europeanen alleen dan “het rijke erfgoed van het continent beschermen”, wanneer zij akkoord gaan met een onophoudelijke massa-immigratie uit de Derde Wereld, zich ertoe verplichten de CO2-uitstoot tot het jaar 2050 tot nul terug te brengen en “de VN 2030-agenda en haar doelen voor duurzame ontwikkeling” te vervullen, die erop gericht is culturele marxistische doctrines zoals de gelijkschakeling van de resultaten op basis van het geslacht, ongebreidelde abortuswetten en de bevordering van de LGTB-levensstijl voor kleine kinderen in te voeren.

De Portugees verklaarde dat het idee van Europa niet zou kunnen uitgaan van de mentaliteit “Wij” tegen “Zij”. Er zouden “geen alternatieven” zijn om de grenzen van Europa voor de Derde Wereld te openen. Hij beweerde eveneens dat “de sluiting van onze deuren voor asielzoekers dit erfgoed niet beschermt, maar beschaamt”.

“Alle samenlevingen neigen ertoe multi-etnisch, multicultureel en multireligieus te zijn of zijn dit al. Dit moet als rijkdom en niet als bedreiging beschouwd worden”
, benadrukte Guterres, voordat hij van Brussel eiste de buitengrenzen van de nationale EU-staten af te breken en de belastingbetaler te dwingen geld naar het globale zuiden te sturen om een “evenwichtig [immigratie]beginsel ter bestrijding van de fundamentele oorzaken van de migratie met behoud van de rechten en de waardigheid van migranten” te bereiken.

Tijdens zijn toespraak benadrukte de secretaris-generaal datgene wat hij drie unieke uitdagingen noemde, die “in tijden van grote geopolitieke onrust op onze deuren kloppen”: buitenlander-vijandige “hatespeech, dat terrorisme door sociale media aanwakkert”, door mensen veroorzaakte klimaatverandering en massa-immigratie.

De gevaren van het radicale islamitische terrorisme werden in de toespraak niet genoemd. Hij waarschuwde echter dat “de mensenrechtenagenda aan terrein verloren heeft tegenover de nationale soevereiniteitsagenda”.

Dat bevestig nog eens dat behalve de eurocraten en onze regeringen, die de agenda van de VN keihard uitvoeren, de Verenigde Naties de wortel van alle kwaad zijn. Een wortel, die in bijna alle landen van de wereld opkomt. Wie deze wortel niet uitdroogt, zal maar een paar bladeren van de boom zien vallen, maar hij zal nooit de machtige stam ten val brengen.

Bron: www.contra-magazin.com

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/08 ... an-europa/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50403
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Pilgrim »

Duitse regering houdt informatie over illegale immigratie met het vliegtuig achter

Geplaatst op 13 juni 2019

Afbeelding

De Duitse regering weigert nog steeds informatie vrij te geven over hoeveel migranten en vluchtelingen er met het vliegtuig naar Duitsland komen.

Al meerdere keren heeft de vicefractievoorzitter van de AfD in het Duitse parlement, Leif-Erik Holm, van de regering openbare informatie geëist over hoeveel migranten en vluchtelingen er met het vliegtuig naar Duitsland komen. Vorig jaar bleek uit een interpellatie dat “minder dan een derde deel van de geënquêteerde beschermingzoekers met het vliegtuig Duitsland zouden zijn binnengekomen”. Dat betekent dat 30% van de geënquêteerde asielzoekers met het vliegtuig naar Duitsland kwam.

Dit jaar wilde Holm opnieuw weten hoe de inmiddels gestandaardiseerde cijfers door het BAMF (Federale dienst voor Migratie en Vluchtelingen) er uitzien. Nu werd er echter gezegd dat deze informatie als “geheim, alleen voor dienstgebruik” gekwalificeerd zou zijn en niet aan het publiek bekend gemaakt zou mogen worden. Dat betekent dat Holm als parlementariër de cijfers op het secretariaat van het parlement mag inzien, maar het publiek mag ze niet te weten komen.

Dit is onacceptabel voor de AfD-politicus. Daarom vroeg hij de regering naar de redenen van de geheimhouding. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken lag dwars en verklaarde dat de kennis uit de enquête ervoor gebruikt zou worden om migratiebewegingen op de belangrijkste migratieroutes naar Duitsland te analyseren. Bovendien zou het vragen naar de route van binnenkomst ook in de beslissing over de desbetreffende asielaanvraag een rol spelen.

“Een openbaarmaking van de beoordeling van de enquête betreffende de route van binnenkomst zou informatie over de in de enquête concreet gestelde vragen, die het belangrijkste deel van de asiel-ondervraging betreffen, geven”, staat er volgens de “Junge Freiheit” in het antwoord van de regering.

Maar hoe staat het met de algemene aantallen van binnenkomsten in Duitsland, die zouden in ieder geval toch bekendgemaakt kunnen worden?

Wat betreft Holm is het meer dan twijfelachtig dat vragen, die immers al aan tienduizenden asielzoekers in het kader van hun gekozen route gesteld werden, dusdanig geheim gehouden en beschermd worden. De asielzoekers zouden over de vragen vast en zeker geen geheim hebben gemaakt onder elkaar, aldus de AfD-politicus. Wat betreft Holm is het “gedrag absoluut onbegrijpelijk”, bericht de “Junge Freiheit”.

Welke buurlanden wuiven migranten gewoon door?
De vraag hoe asielzoekers illegaal naar Duitsland zouden komen, zou wat betreft Holm de kernvraag van de hele asielcrisis zijn. Het zou er per slot van rekening om gaan welke buurlanden mogelijk gewoon migranten zouden door wuiven. Vooral de vraag of er tijdens de hele route naar Duitsland een vliegtuig zou worden gebruikt, zou in dit verband zeer belangrijk zijn, verklaart Holm tegenover de “Junge Freiheit”.

Want het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld Afrikaanse asielzoekers eerst naar Frankrijk vliegen om van daaruit met andere verkeersmiddelen door te reizen naar Duitsland. In Duitsland aangekomen, dienen ze dan hun asielaanvraag in.

“Wie genoeg geld heeft om comfortabel met het vliegtuig naar Europa te vliegen, zou nauwelijks een arme vluchteling kunnen zijn. Het gaat gewoon in de regel om immigranten in de welvaartsstaat. En precies dat wil de Duitse regering onder de tafel vegen”, verklaart de vicefractievoorzitter van de AfD.

Bron: www.epochtimes.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/13 ... ig-achter/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78032
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het promoten en verdedigen van de massa-immigratie

Bericht door Ariel »

Geen visumplicht voor Albanezen, verzoek Nederlandse regering afgewezen

Er komt geen visumplicht voor Albanezen die naar de Europese Unie willen reizen. De Europese Commissie heeft zoals verwacht een verzoek hiertoe van de Nederlandse regering afgewezen, schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

De bewindsman deed het verzoek nadat de Tweede Kamer hierom in april had gevraagd. Een meerderheid in de Kamer wilde zo Albanese criminelen tegenwerken. Blok waarschuwde toen al dat er onvoldoende steun binnen de EU is voor zo’n stap. Sinds 2010 mogen Albanezen vrij reizen in de EU.

Volgens de Europese Commissie is niet aan de voorwaarden voor het Nederlandse verzoek voldaan.

Er is volgens Brussel geen sprake van ‘substantiële toename van Albanese misdaden in Nederland, noch van een substantiële toename van het aantal geweigerde Albanezen'. Wel vindt de Commissie dat Albanië meer moet doen om de voorwaarden van de visumliberalisatie na te komen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Het promoten en verdedigen van profeet Mohammed

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ariel schreef:
Sinds 2010 mogen Albanezen vrij reizen in de EU.
De grootste misdaad tegen onze culturele christelijke verworvenheden door de eeuwen heen.

Nog niet zo lang geleden was Albanië het achterlijkste land in Europa met een vies soort volk dat maar voor een ding leefde: zijn eigen familie verraden aan het despotische super fascistische bewind dat dreef op communistische ideologische onderdrukking van de massa.

Al die prachtige vooruitgang en culturele kapitalistische hoogstandjes van onze christelijke, joodse en atheïstische beschaving, worden de laatste jaren tegen afbraakprijzen in de uitverkoop gedaan door onze politiek links geassocieerde politici van het eerste verradersuur. En wie zijn de met voorkeur aangewezen begenadigde opkopers?

Afbeelding

Zij keren zich massaal af van onze beschaving door het voorbeeld
van hun profeet Mohammed op te volgen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Plaats reactie