Omvolking van de orginele bevolking.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Pilgrim »

WAARSCHUWING! DE BEVOLKINGSUITWISSELING WORDT WET!

16 augustus 2018

Afbeelding

Het is mogelijk dat er lezers zijn die nog steeds niet geloven dat de wereldelite bezig is met een bevolkingsuitwisseling. Een uitwisseling waar Europa het slachtoffer van gaat worden. Misschien dat er een aantal mensen is dat denkt dat onze beweringen in de artikelenreeks “Multi-Culti Eindstation” overdreven waren. Dat we een te donker scenario schilderden. Intussen moeten we helaas mededelen dat de Verenigde Naties (VN) bezig zijn de bevolkingsuitwisseling formeel door te voeren (“Global Pact for Migration”). Nog dit jaar moet de hele zaak zijn beslag krijgen, zodat de plannen in de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Hoe dit alles in zijn werk zal gaan, zullen we hieronder uitleggen. We kunnen vooraf al vast wel één ding zeggen; het is nog erger dan we al dachten.

Zo als we al eerder aangaven is de elite over gegaan tot de bevolkingsuitwisseling om twee redenen. Ten eerste wil men de migranten gebruiken als goedkope werkkrachten. De plannen gaan immers uit van het wereldkapitalisme, dus zal er altijd een geld kant aan zitten. Maar de tweede reden is misschien nog wel veel belangrijker. Men wil de migranten gebruiken om Europa te verzwakken, de Europese volkeren te ondermijnen, en om eindeloos verdeel en heers spelletjes mee te kunnen spelen. Het einddoel is een verzwakt Europa met een soort eenheidsworstbevolking, dat kan worden gebruikt voor een grote oorlog tegen Rusland. Wij gebruiken ook met opzet het woord migranten en niet vluchtelingen, omdat het bij de bevolkingsuitwisseling, die nu geformaliseerd wordt, om migranten gaat die zullen blijven. Echte vluchtelingen kunnen immers terug, als de reden voor de vlucht is opgeheven. Wat er nu op Europa afkomt zijn dus migranten, in veel gevallen figuren waar men in de landen van herkomst graag van af wil.

Hoe zal de formalisering van de uitwisseling in zijn werk gaan? Centraal staat een zogenaamd pact dat door de Verenigde Naties (VN) is opgesteld. Het pact heet Global Pact for Migration, en het heeft als doel om in de komende jaren op een “geordende” wijze meer dan 100 miljoen mensen uit Afrika en andere continenten naar Europa te laten verhuizen. Het pact is intussen in juli ondertekend door 191 landen, waaronder Duitsland en Nederland. Alleen de Verenigde Staten en Hongarije hebben geweigerd om het pact te tekenen. In december 2018 zullen de plannen in het pact officieel van start gaan. Voor dat we een oordeel geven is het goed om te kijken wat er precies in het VN pact staat.

De bedoeling is dat de migratie makkelijker en veiliger wordt. Men is in 2015 al met de uitwisseling begonnen, maar omdat er veel kritiek kwam, wil men geen herhaling van de stromen migranten aan de grenzen, de smokkel over zee, en de zichtbaarheid van het binnenkomen van de vooral jonge mannen, die de voorhoede van de grote stroom vormden. Het moet nu allemaal veel meer geruisloos gaan, zodat de miljoenen kunnen binnentrekken zonder dat we het in de gaten hebben. Om dit te bereiken zal er heel anders naar vluchten en migratie worden gekeken. In het verleden moesten vluchtelingen nog aantonen uit een oorlogs- of geweldssituatie te komen. Met andere woorden; ze moesten kunnen aantonen dat ze vreesden voor hun leven. Onder de nieuwe regels is dat niet meer nodig. Een potentiële migrant hoeft alleen nog maar te zeggen dat hij of zij in een moeilijke situatie verkeerd. Dat is voldoende om de deuren naar een Europees land naar keuze open te zetten.

In de praktijk zullen dat altijd de landen zijn met de beste sociale stelsels; dus Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, de Benelux landen en Scandinavië. De migrant kan dus kiezen, en hoeft ook niet meer op gammele bootjes over te steken naar Europa. Hij of zij kan gewoon ingevlogen worden. Makkelijker kan het dus niet. Verder zullen deze migranten papieren krijgen, zodat de illegaliteit wordt opgeheven, en heeft men ook recht op sociale uitkeringen. Op termijn komen daar natuurlijk ook huizen, huisraad en natuurlijk gezondheidszorg bij. Wie dit allemaal gaat betalen is niet moeilijk te raden. We zien nu al de BTW, een indirecte belasting, met 3% omhoog gaan volgend jaar. Er zal geen verschil meer gemaakt worden tussen echte vluchtelingen en economische migranten. Verder mogen ouders en kinderen niet gescheiden worden. Alleen in de uiterste gevallen kan iemand nog worden teruggestuurd. We dachten dat in 2015 de poorten waren open gezet, maar dat is niets vergeleken bij wat er nu op ons afkomt. Als men een formule voor chaos wilde ontwikkelen is dat aardig gelukt.

We moeten hier nog wel bij vermelden dat het pact niet bindend is voor de landen die tekenen, en dat ook de soevereiniteit niet zal worden aangetast. Dat betekend echter niet dat we nu opgelucht kunnen adem halen. Men heeft het pact met opzet niet bindend gemaakt. Dit betekend namelijk dat parlementen er niet over kunnen praten, en ook niet stemmen. Regeringen kunnen het gewoon invoeren, zonder verdere discussie. Men heeft het dan over een zogenaamde ‘soft law’, een zachte wet. Maar daar moeten we wel bijzeggen dat een soft law heel snel een gewone wet kan worden, als de omstandigheden er om vragen. Kortom; het is weer een toonbeeld van westerse democratie, er wordt ons iets opgedrongen zonder dat we daar een mening over mogen geven. Het spel kan eigenlijk niet smeriger gespeeld worden. Als klap op de vuurpijl vermeldt het pact ook nog dat de tekenende landen hard moeten optreden tegen iedereen die zich tegen de overeenkomst verzet.

Nu is het dus allemaal duidelijk. Men gaat hele hordes vreemdelingen naar Europa halen, die eigenlijk geen reden tot vluchten hebben, en ons continent in chaos zullen storten. De hele operatie zal honderden miljarden Euro’s kosten, die door de Europese burgers moeten worden opgebracht. Nu al zien we de chaos in Duitsland en de stijgende criminaliteit. Als het aantal migranten nog verder oploopt stevenen we af op een regelrechte ramp. Geen natuurramp, maar een ramp veroorzaakt door de westerse politieke elite.

Het hele plan is totaal onacceptabel en we moeten het dan ook massaal afwijzen. Ten eerste is het economisch niet op te brengen. Als al deze vreemdelingen geld gaan krijgen raakt de kas op een zeker moment leeg. Ze zullen dan alleen nog maar hulp in goederen kunnen krijgen, maar daar komen ze natuurlijk niet voor. Als de geldkraan dichtgaat zal de hel zondermeer losbreken. Wat er dan gebeurd hebben we laatst in het klein kunnen zien, toen illegale Afrikaanse migranten de Spaanse grens aanvielen. Precies dat soort scènes zullen beelden van alle dag worden. En natuurlijk zal dat ook de soevereiniteit van de Europese landen aantasten. Het gaat immers om een fundamentele verandering, waar ook de toenemende islamisering een hoofdrol in gaat spelen. Kortom; Europa zal nooit meer hetzelfde zijn.

Ieder weldenkend mens zal de risico’s en de schaduwkanten van dit soort plannen zien. Maar het criminele tuig dat zich de politieke elite noemt heeft hier geen interesse in. Men wil alleen het eigen project doordrijven, wat de kosten ook mogen zijn. Hiermee is voor ons het punt bereikt waarop we zeggen; tot hier en niet verder. We laten onze landen niet afpakken of kapot maken door een stel volkverraders, en hordes migranten die hier niets verloren hebben. Er zijn al genoeg slachtoffers gevallen. Het enige antwoord op dit criminele plan is verzet. Verzet tegen de politieke elite, tegen dit pact, tegen de illegale massamigratie en tegen de islamisering. Als we niet massaal in verzet komen hebben we straks geen leven meer.

Om dit verzet op gang te krijgen is het belangrijk om deze informatie zo breed mogelijk te verspreiden. De elite wil hun plan in de schaduw uitvoeren. Laten we er voor zorgen dat dit ze al vast niet gaat lukken. Praat dus met iedereen om je heen. Leg uit wat men van plan is, en wat dat voor ons allemaal gaat betekenen. Schets een beeld van het vernietigde Europa dat het gevolg zal zijn van deze gelegaliseerde bevolkingsuitwisseling. Laat je niet het zwijgen opleggen, dat is immers wat de politieke elite van plan is. Iedereen die wordt aangevallen heeft het recht om zich te verdedigen. Van dat recht zullen we dan ook gebruik maken. Laat je ook niet bang maken, de volksverraders grossieren in angst om het verzet te breken. Trap daar dus niet in. Als we massaal opstaan om deze bedreiging, misschien kunnen we zelfs van een oorlogsverklaring spreken, het hoofd te bieden, verlammen we onze vijanden van de politieke elite. Dan valt het hele onzalige kaartenhuis in elkaar.

We hebben het al vaak gezegd, en zullen dat ook blijven doen; WE HEBBEN HET ZELF IN DE HAND. Als wij het allemaal willen komt er vandaag nog een einde aan de migratie en Multi-Culti waanzin. Dan gaan de poorten van Europa dicht en kunnen we orde op zaken stellen. Sluit dus de rijen, en breng het verzet op gang. De toekomst van een vrij en onafhankelijk Europa hangt van ons allemaal af. Een Europa waar onze identiteit, onze veiligheid en onze tradities gewaarborgd zijn. We mogen niet wachten tot het te laat is, de tijd van handelen is nu aangebroken.

https://www.stopdebankiers.com/waarschu ... wordt-wet/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Mahalingam
Berichten: 42492
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Mahalingam »

 • “Koningin Juliana zei het al in haar troonrede van 1950, toen ons land nog geen tien miljoen inwoners telde. Zij herhaalde dat in 1979: “Nederland is vol, ten dele overvol.”
Zorgen om overbevolking

De Tweede Kamer wil een groot onderzoek naar de bevolkingsgroei. Mogelijk telt Nederland in 2060 zo’n twintig miljoen inwoners. Belangrijkste oorzaak: immigratie. Partijen vragen zich af of dat wel goed gaat.

Het kabinet moet een staatscommissie instellen die precies uitzoekt hoeveel Nederlanders er de komende jaren bijkomen en wat dat gaat betekenen voor de verzorgingsstaat, het verkeer, de zorg en de woningmarkt. Dat willen regeringspartijen VVD en CDA. Ook coalitiepartner D66 en oppositiepartij PvdA zijn positief.

Dat bleek gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. ,,De bevolking groeit aanzienlijk harder dan we dachten”, zegt CDA-leider Sybrand Buma. ,,Stel dat de groei doorzet naar twintig miljoen inwoners, dan komt de generatie na ons voor klemmende vragen te staan. Waar gaan die extra Nederlanders wonen, werken en recreëren? Hoe voorzien we ze van energie?”

Waarden
VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil ook weten wat de groei van de bevolking betekent voor ‘onze vrije Nederlandse waarden’. ,,De groei komt door migratie”, zegt hij. ,,Wij kunnen beslissen om daar meer grip op te hebben en meer orde in te scheppen.”

In 2060 telt Nederland mogelijk zo’n twintig miljoen inwoners, blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die groei wordt volledig veroorzaakt door immigratie: de autochtone bevolking wordt juist kleiner. Nu telt Nederland 17,2 miljoen inwoners.

Onderzoeker Paul Scheffer benadrukt dat er iets te kiezen valt: ,,Als er jaarlijks 50.000 nieuwkomers zijn, groeien we naar twintig miljoen inwoners. Maar als jaarlijks 8000 mensen vertrekken, komen we uit op 16 miljoen inwoners.”

Onderzoek
In de jaren 70 is voor het laatst door een staatscommissie onderzoek gedaan naar de bevolkingsgroei. ,,Dat was niet simpel en de materie lag uitermate gevoelig”, zegt VVD’er Dijkhoff. Dat is ook nu het geval: net als toen vinden partijen dat Nederlandse waarden onder druk staan door de komst van mensen van niet-westerse afkomst.

Scheffer is blij met de steun voor het onderzoek. ,,In Canada gebeurt dit al veel langer. Daar is meer rust rond het immigratievraagstuk, omdat mensen meer houvast hebben. Zij weten: zoveel arbeidsmigranten komen erbij, zoveel vluchtelingen vangen we op.”

Samenklitten
Hoogleraar sociale demografie Jan Latten noemt het ‘hoognodig’ dat er een onderzoek komt naar de bevolkingsgroei in Nederland. Hij maakt zich zorgen over de veranderende samenstelling van de bevolking, door immigratie. ,,We zien al jaren dat gelijkgestemden in Nederland samenklitten, van integratie is nauwelijks sprake.”

Als het aandeel allochtonen in Nederland de komende jaren toeneemt, wat de verwachting is, dan neemt de tweedeling ook toe, stelt Latten. ,,Uit recent onderzoek blijkt dat veel jonge Turkse en Marokkaanse moslims in Nederland steeds orthodoxer worden. En die jongeren nemen ook afstand van de Nederlandse samenleving.”

Geen onderzoek
Daarom moeten we ons afvragen of het verstandig is om het huidige immigratie- en integratiebeleid voort te zetten, vindt Latten. Het verbaast hem dat een onderzoek naar de bevolkingsgroei al jaren niet van de grond komt. ,,We denken wél na over de hoeveelheid co2-uitstoot in 2050 en hoe hoog de zeespiegelstijging dan zal zijn, maar niemand buigt zich over de bevolkingsgroei. Dat overkomt ons gewoon.”

Regeringspartij D66 is ook voor. ,,Maar ik wil niet dat het alleen op immigratie wordt geënt”, zegt D66-leider Pechtold. Hij stelt dat immigratie nodig is om de Nederlandse economie draaiende te houden. ,,In de verpleeghuizen hebben we op korte termijn zo’n 70.000 mensen nodig. Die zijn er nu niet.” PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat ook moet worden gekeken hoeveel arbeidsmigranten in Europa nodig zijn.

VVD’er Dijkhoff: ,,Het is belangrijk dit goed te onderzoeken. Zodat wij de keuzes daarop kunnen baseren en onze kinderen niet opzadelen met beleid dat gebaseerd is op drijfzand.” Het kabinet reageert vrijdag op het verzoek.
https://www.ad.nl/binnenland/zorgen-om- ... ~a13454c2/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42492
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Mahalingam »

Over dat onderzoek naar de overbevolking: er zal geen aandacht komen voor alles wat met islam te maken heeft.
Rutte wil migratiestudie, maar zonder islam
Het kabinet stelt geen Staatscommissie Bevolkingsgroei in, maar laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek doen naar de lange termijngevolgen van de migratiepolitiek. Dit heeft VVD-premier Mark Rutte vandaag gezegd in de Tweede Kamer tijdens de algemene en politieke beschouwingen.

De fractieleiders Klaas Dijkhoff (VVD) en Sybrand Buma (CDA) drongen eerder deze week aan op een diepgravende studie van de bevolkingsproblematiek.

Wilders en Rutte ruziën over rol islam

Premier Rutte zei dat CBS en SCP opdracht krijgen voor een fundamentele studie, omdat de omvang en de samenstelling van de bevolking grote gevolgen hebben voor ‘de sociale draagkracht, de fysieke inrichting, het asielbeleid en de diversiteit van het land’.
Geert Wilders interrumpeerde: ‘U noemt niet de islam, ten onrechte.’
Rutte antwoordde dat ‘wij bij de grote aantallen Oost-Europese arbeidsmigranten ook niet kijken naar het grote aantal katholieken’. Hij tartte Wilders door te zeggen dat ‘Wilders steeds meer op Barack Obama begon te lijken.’
Wilders leek heel even met stomheid geslagen. Rutte legde uit: ‘Obama hield zijn eerste buitenlandse toespraak in Caïro door slechts te letten op één aspect: de islam. De heer Wilders maakt dezelfde fout als de fout waarop ik Obama later nog wel eens heb aangesproken.’
Wilders: ‘Wil u nou de islam in die studie betrekken of niet?’
‘Nee,’ zei Rutte.

Wilders kreeg bijval van Kees van der Staaij (SGP), die stelde: ‘Voor de integratie is wel degelijk van belang hoeveel afstand mensen hebben ten opzichte van de Nederlandse waarden en normen. Het gaat niet alleen om aantallen migranten; het zijn geen aantallen poppetjes.’

Rutte: Geloof niet centraal stellen, maar de persoon
Rutte stelde hem gerust met de opmerking dat ‘het kabinet helder is over de Nederlandse waarden en normen. Een vluchteling uit een westers georiënteerd land integreert sneller dan iemand uit Syrië. Maar we moeten het geloof niet centraal stellen; het gaat om de persoon.’
https://www.elsevierweekblad.nl/nederla ... en-645486/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77341
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Ariel »

'We Will End European Culture & Bloodlines,' Migrant Boasts

A self-professed African migrant laughingly boasted that "stupid" Europeans are funding the end of their own civilization in a video posted to social media.

According to a man in a video picked up by Slovenian media, he was preparing to embark from Africa to join in the "noble conquest" of Europe, where European men allow migrants to "rape their daughters or wives" rather than risk being called racist.

He declared the thing he looked forward to the most was the "destruction of European womanhood" and the "end of Europe's culture and... every single European bloodline forever."

A full transcription of the man's shocking manifesto reads as follows:
 • As you know, I have everything arranged and I am about to leave to Europe like almost every man from Africa. I'll be going.

  It's important you learn the right lies to say in order to gain asylum status in Europe. Just Google them. They are very simple.

  Going to Europe, it feels that it's more than just bettering my life. It's about conquest and noble conquest.

  We are taking Europe from the European, and they are too stupid to ever fight back -- and if they do, just call them "racist" or "Nazi," and they back down like cowards.

  They would rather you rape their daughters or wives than be called a Nazi.

  They cut off their own balls before growing some to stand up to you.

  The Holocaust means "death by fire." Me and a lot of my friends are calling this the Holoc.

  We are going to end Europe's culture, and more importantly, every single European bloodline forever, and they're going to pay us to do it -- our food, healthcare and housing, and they look forward to giving us all of this.

  They're going to pay us to conquer them, to take their land.

  The thing I look forward to the most is the destruction of European womanhood.

  White women are the best looking women -- blonde hair, red hair, blue eyes, green eyes, so pretty.

  When we give them a child, we end their European bloodline forever.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77341
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Ariel »

’Niets beters dan Europa’

Wierd Duk

Nederland is ’diverser’ dan ooit. Meer dan een vijfde van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Dat pakt negatief uit voor de sociale cohesie, valt ook buitenlanders op. „Dit lijkt wel een land onder apartheid.”

Meer hier.
Spoiler! :
Soms is de blik van een buitenstaander nodig om een helder beeld te krijgen. Karl Kemp (26) kwam vanuit Kaapstad naar Europa en streek na een verblijf in Berlijn neer in Amsterdam. Wat hij daar, in de Kolenkitbuurt in West – ooit de ’slechtste’ wijk van het land – aantrof verbaasde hem hogelijk. „Het was alsof ik terug was in Zuid-Afrika”, zegt Kemp, die inmiddels werkt voor een internationale organisatie in Den Haag. „Groepen mensen met heel verschillende etnische en religieuze achtergronden leven er volledig langs elkaar heen. De oorspronkelijke Nederlanders gaan ’s ochtends naar hun werk buiten de wijk en keren ’s avonds terug. De rest van de dag is de buurt in handen van immigranten en waan je je in Noord-Afrika.”

Kemp schreef onder de kop ’Het gevoel van apartheid in Holland’ over zijn ervaringen voor het online magazine Spiked. Hij maakt daarin schrijnende observaties. Zo is er een incident in een nachtbus met Marokkaanse jongeren bij het Mercatorplein, die sigaretten opsteken, andere passagiers uitschelden en bij het uitstappen schreeuwen: ’Kankernederlanders, rot op!’ De auteur: „Ik dacht aan de woorden van Theo van Gogh: het broeit in de Nederlandse samenleving, de geringste trigger zou weleens grote gevolgen kunnen hebben.”

Rassenprobleem
De Zuid-Afrikaan ziet zaken die veel Nederlanders in de grote steden al niet meer zullen opvallen. Zoals: de weinige bars in zijn buurt worden uitsluitend bezocht door autochtone Nederlanders, de immigranten gaan naar shishalounges. Zelfs voor hun dagelijkse boodschappen hebben de verschillende etnische groepen hun eigen winkels. Het is een zelfverkozen vorm van apartheid, schrijft Kemp. „Het viel mijn Zuid-Afrikaanse vrienden die op bezoek kwamen op, hoe sterk de overeenkomsten waren met ons disfunctionele, door rassenproblemen geplaagde thuisland.”

Kemps beschrijvingen komen overeen met de bevindingen uit een eerder verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): ’De nieuwe verscheidenheid’. Dat deed veel stof opwaaien omdat de onderzoekers tot enkele somber stemmende conclusies komen. Bijvoorbeeld: anders dan veel politici de burgers willen doen geloven, is meer ’diversiteit’ in een samenleving helemaal niet nastrevenswaardig. Diversiteit ondermijnt de sociale cohesie. De criminaliteit in sterk diverse wijken stijgt en bovendien remt diversiteit de economische groei, in plaats van dat ze die groei een oppepper geeft.

Dit zijn krasse uitspraken in een politiek klimaat waarin ’diversiteit’ bijkans heilig is verklaard. Toch is dit de werkelijkheid waarmee we te maken hebben, benadrukt cultureel psycholoog Keyvan Shahbazi (54). Critici die altijd al waarschuwden voor de gevaren van te veel immigratie en voor de haperende integratie, kunnen nu hun gelijk halen, maar wat schiet je daarmee op? Meer dan 22 procent van de bevolking heeft al een migratieachtergrond en dit wordt in de toekomst alleen maar meer. Shahbazi: „Je kunt moeilijk ondemocratische maatregelen nemen en hele bevolkingsgroepen deporteren. Er zijn mensen uit 233 verschillende herkomstlanden in Nederland. Laten we naar de toekomst kijken en een modern burgerschap ontwikkelen, waar ook immigranten zich in kunnen vinden.”

Theorie
Makkelijker gezegd dan gedaan. Als een jonge generatie Turken in Nederlandse steden met portretten van Erdogan de straat opgaat, wat kunnen we dan verwachten van al die nieuwkomers uit landen als Irak, Syrië, Afghanistan, Somalië of Eritrea, die hier nog maar net zijn en waarvan de cultuur zozeer verschilt van de westerse? „Vergis je niet”, zegt Shahbazi, die onder meer verbonden is aan de Politieacademie. „Ik spreek Syrische studenten die enorm veel moeite doen om in contact te komen met Nederlanders, en dat lukt hen maar niet. De ontvangende samenleving moet ook haar best doen.”

Shahbazi, die zelf ooit vluchtte uit Iran, heeft een psychologische theorie. „Onze samenleving verkeert inzake de haperende integratie in een rouwproces. We gaan door alle fasen van rouwverwerking: ontkenning, woede, vechten, neerslachtigheid, aanvaarding. We zitten nu ergens tussen neerslachtigheid en aanvaarding. De mensen beseffen dat de situatie van vroeger – een homogene bevolking – niet terugkeert, wat Baudet en Wilders ook beweren. We kunnen die veranderingen accepteren als we allemaal deel willen uitmaken van een waardegemeenschap, die de etnische en religieuze groep overstijgt.”

Daar zou de overheid op moeten inzetten, vindt Shahbazi. „Breng nieuwkomers zo snel mogelijk bij dat de liberale rechtsstaat, vrijheid, gelijkheid, de rechten van minderheden, niet onderhandelbare waarden zijn.” Dit betekent ook: schuif niet als politie aan bij iftarmaaltijden en bij andere religieuze bijeenkomsten, zoals nu zo vaak gebeurt. „Je moet strikt vasthouden aan de scheiding van moskee en Staat.”

Kan die oproep gehoor vinden in de gesegregeerde Nederlandse context, waar verwijten van ’racisme’ en ’xenofobie’ altijd op de loer liggen? Shahbazi: „Uiteindelijk wel, want de grote kracht van Nederland is het geloof in individuele vrijheid. Bovendien: er is niets beters.”

Somber
Karl Kemp is somberder: „Het kan goed zijn dat de Europese beschaving op z’n eind loopt”, zegt hij. Kemp wijst op de onverschillige omgang van veel Nederlanders, maar ook van andere Europeanen, met de eigen tradities en cultuur. „Wat ik zie is dat immigranten uit moslimlanden veel trotser zijn op hun afkomst, hun cultuur en hun gemeenschap. Europeanen zijn zo bang om voor zichzelf op te komen. Het lijkt vaak alsof ze al hebben gecapituleerd.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77341
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Ariel »

“91 procent jonge Marokkanen wil naar buitenland”

De overgrote meerderheid van de jongeren uit de Maghreblanden – Marokko, Tunesië en Algerije – wil naar het buitenland verhuizen op zoek naar een betere levensstandaard. Dat schrijft de Franstalige moslimnieuwssite Oumma.

Volgens een studie van het rekruteringsportaal ‘ReKrute.com’ wil zo’n 91% van de jonge Marokkanen het land verlaten. Uit een studie van de Europese Commissie blijkt dan weer dat 53% van de jonge Tunesiërs naar het buitenland wil. Uit nog een andere studie, door de Boston Consulting Group, blijkt dat 84% van de Algerijnse jongeren wil vertrekken.

België populaire bestemming

De Maghrebijnse jeugd zou vooral op zoek zijn naar goed werk en een betere levensstandaard. De meest populaire bestemmingen zijn Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk. Ook België is een gegeerde bestemming.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Pilgrim »

Het verdwijnen van de Nederlandse bevolking

Geplaatst op 6 oktober 2018Geert Wilders heeft gelijk: Nederland verandert in een niet-westers land, zo blijkt uit een nieuw bevolkingsmodel. Al 50 jaar lang weigerden Nederlandse mainstream politici onderzoek te doen naar de verandering van de bevolkingssamenstelling.

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21294
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door King George »

Mahalingam schreef:
 • “Koningin Juliana zei het al in haar troonrede van 1950, toen ons land nog geen tien miljoen inwoners telde. Zij herhaalde dat in 1979: “Nederland is vol, ten dele overvol.”
Zorgen om overbevolking

De Tweede Kamer wil een groot onderzoek naar de bevolkingsgroei. Mogelijk telt Nederland in 2060 zo’n twintig miljoen inwoners. Belangrijkste oorzaak: immigratie. Partijen vragen zich af of dat wel goed gaat.

Het kabinet moet een staatscommissie instellen die precies uitzoekt hoeveel Nederlanders er de komende jaren bijkomen en wat dat gaat betekenen voor de verzorgingsstaat, het verkeer, de zorg en de woningmarkt. Dat willen regeringspartijen VVD en CDA. Ook coalitiepartner D66 en oppositiepartij PvdA zijn positief.

Dat bleek gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. ,,De bevolking groeit aanzienlijk harder dan we dachten”, zegt CDA-leider Sybrand Buma. ,,Stel dat de groei doorzet naar twintig miljoen inwoners, dan komt de generatie na ons voor klemmende vragen te staan. Waar gaan die extra Nederlanders wonen, werken en recreëren? Hoe voorzien we ze van energie?”

Waarden
VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil ook weten wat de groei van de bevolking betekent voor ‘onze vrije Nederlandse waarden’. ,,De groei komt door migratie”, zegt hij. ,,Wij kunnen beslissen om daar meer grip op te hebben en meer orde in te scheppen.”
Spoiler! :
In 2060 telt Nederland mogelijk zo’n twintig miljoen inwoners, blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die groei wordt volledig veroorzaakt door immigratie: de autochtone bevolking wordt juist kleiner. Nu telt Nederland 17,2 miljoen inwoners.

Onderzoeker Paul Scheffer benadrukt dat er iets te kiezen valt: ,,Als er jaarlijks 50.000 nieuwkomers zijn, groeien we naar twintig miljoen inwoners. Maar als jaarlijks 8000 mensen vertrekken, komen we uit op 16 miljoen inwoners.”

Onderzoek
In de jaren 70 is voor het laatst door een staatscommissie onderzoek gedaan naar de bevolkingsgroei. ,,Dat was niet simpel en de materie lag uitermate gevoelig”, zegt VVD’er Dijkhoff. Dat is ook nu het geval: net als toen vinden partijen dat Nederlandse waarden onder druk staan door de komst van mensen van niet-westerse afkomst.

Scheffer is blij met de steun voor het onderzoek. ,,In Canada gebeurt dit al veel langer. Daar is meer rust rond het immigratievraagstuk, omdat mensen meer houvast hebben. Zij weten: zoveel arbeidsmigranten komen erbij, zoveel vluchtelingen vangen we op.”

Samenklitten
Hoogleraar sociale demografie Jan Latten noemt het ‘hoognodig’ dat er een onderzoek komt naar de bevolkingsgroei in Nederland. Hij maakt zich zorgen over de veranderende samenstelling van de bevolking, door immigratie. ,,We zien al jaren dat gelijkgestemden in Nederland samenklitten, van integratie is nauwelijks sprake.”

Als het aandeel allochtonen in Nederland de komende jaren toeneemt, wat de verwachting is, dan neemt de tweedeling ook toe, stelt Latten. ,,Uit recent onderzoek blijkt dat veel jonge Turkse en Marokkaanse moslims in Nederland steeds orthodoxer worden. En die jongeren nemen ook afstand van de Nederlandse samenleving.”

Geen onderzoek
Daarom moeten we ons afvragen of het verstandig is om het huidige immigratie- en integratiebeleid voort te zetten, vindt Latten. Het verbaast hem dat een onderzoek naar de bevolkingsgroei al jaren niet van de grond komt. ,,We denken wél na over de hoeveelheid co2-uitstoot in 2050 en hoe hoog de zeespiegelstijging dan zal zijn, maar niemand buigt zich over de bevolkingsgroei. Dat overkomt ons gewoon.”

Regeringspartij D66 is ook voor. ,,Maar ik wil niet dat het alleen op immigratie wordt geënt”, zegt D66-leider Pechtold. Hij stelt dat immigratie nodig is om de Nederlandse economie draaiende te houden. ,,In de verpleeghuizen hebben we op korte termijn zo’n 70.000 mensen nodig. Die zijn er nu niet.” PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat ook moet worden gekeken hoeveel arbeidsmigranten in Europa nodig zijn.

VVD’er Dijkhoff: ,,Het is belangrijk dit goed te onderzoeken. Zodat wij de keuzes daarop kunnen baseren en onze kinderen niet opzadelen met beleid dat gebaseerd is op drijfzand.” Het kabinet reageert vrijdag op het verzoek.
https://www.ad.nl/binnenland/zorgen-om- ... ~a13454c2/
Zo ging het in 1972:

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21294
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Pilgrim »

OMVOLKING...!

Afbeelding

Op elke nieuwgeboren Duitser komen er tegelijkertijd vijf nieuwe migranten bij. Een ramp, een omvolking van 83,5%!!!
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Pilgrim »

Waarom ze blanke mensen willen vervangen
Red Ice TV - Gepubliceerd op 22 nov. 2018

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Pilgrim »

De grote vervanging
American Renaissance - Gepubliceerd op 30 nov. 2018

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21294
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door King George »

Het gaat hard met de omvolking. Syriëers nu al tiende bevolkingsgroep. Percentage Nederlanders weer afgenomen.

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77341
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Ariel »

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Pilgrim »

Tweet Vlaams Belang...

Afbeelding

Hallucinante cijfers. Is er écht iemand die denkt dat dit normaal is? Dat dit multiculturalisme is? Dit is omvolking en het resultaat van jarenlange massa-immigratie. Een radicaal ander beleid is nodig. Tijd om onze mensen te beschermen én massa-immigratie te stoppen!

Geplaatst via: E.J. Bron (via Twitter “Vlaams Belang”)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77341
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Ariel »

De omvolking in Rotterdam loopt op schema.

Indien blank, geen straten meer vernoemd naar onze verzetsstrijders, zeehelden, Feyenoord-pioniers, Sparta-coryfeeën, koningen, prinsen, VOC’ers, wederopbouwers, generaals, soldaten.

Er komen geen ‘witte mannen’ meer op straatnaamborden in Rotterdam

Nieuwe Rotterdamse straten worden voortaan vernoemd naar vrouwen en minderheden. Dit heeft wethouder Bert Wijbenga laten weten in een brief aan D66. De partij pleitte bijna een jaar geleden voor minder ‘witte mannen’ op de Rotterdamse straatnaamborden.

D66 kreeg toen steun van NIDA, SP, GroenLinks en de PvdA. Volgens D66 zou 92 procent van de vernoemde straatnamen verwijzen naar ‘witte mannen’.

Straatnamen worden gekozen door een straatnamencommissie. Hiervoor gelden een aantal regels en richtlijnen om rekening mee te houden, maar ‘diversiteit en representativiteit’ maakten daar geen deel vanuit. De partijen wilden dat dit een voorwaarde zou worden.

Nu nog mag een straat pas naar iemand worden vernoemd als deze persoon minstens tien jaar is overleden. D66 pleit er ook voor om deze grens te verlagen naar één jaar.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7958
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door sjun »

Wortels van omvolking zitten in het verneomarxiste onderwijs. Daarin zijn ook plausibele verklaringen voor de overschreeuwingscultuur en het sektarisme met betrekking tot klimaat en de gewenste politieke mening te vinden.

How the West Lost Its Culture

Een remedie tegen deze afstomping is je kinderen zelf bij de hand te nemen en hen wegwijs op het internet te maken. Hen te immuniseren voor stromannen, oneigenlijke argumentatie en groepsdruk en hen de wortels van de eigen cultuur te brengen die de fundamenten van de huidige samenleving legde vordat deze wedrd verziekt door onderwijsverdomming, roodverpolitiekte media, politieke activisten in het onderwijs, politiekcorrectisme en massale instroom die de kansen op deugdelijk onderwijs verder deed afnemen. Daarnaast lijkt het me zeer verstandig om een nieuwe zuil op te richten om niet alles van persoonlijke inspanningen te laten afhangen en van binnenuit niet enkel het eigen kroost te vormen maar ook de ssamenleving om te vormen opdat die leefbaar blijft.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21294
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door King George »

Denemarken: in één generatie is ons land veranderd

door Judith Bergman
26 Januari 2019


Oorspronkelijk Engels Item: Denmark: "In One Generation, Our Country Has Changed"

 • De beslissing om de criminele bewoners van het asielzoekerscentrum naar het onbewoonde eiland van Lindholm te sturen leidde tot een zucht van verlichting in Bording - wat de internationale pers niet opgemerkt lijkt te hebben. Het is duidelijk dat het recht van gezagsgetrouwe burgers om in vrede te leven niet meeweegt op de weegschaal van internationale morele verontwaardiging.

  Het is veelzeggend dat de verontwaardigde internationale pers geen antwoord heeft op de legitieme vraag wat regeringen moeten doen met geharde criminele asielzoekers, die een reële bedreiging vormen voor hun omgeving en die zijn veroordeeld tot deportatie, maar die niet uit het land kunnen worden uitgezet vanwege verplichtingen jegens internationale mensenrechten.

  Het probleem is niet beperkt tot Denemarken: vrijwel alle Europese landen hebben internationale mensenrechtenverdragen ondertekend die ze met hetzelfde dilemma opschepen.

  Het land "veranderde" niet uit zichzelf. Deense politici veranderden het met hun beleid.
Afbeelding
In zijn nieuwjaarstoespraak vermeldde de Deense premier Løkke Rasmussen dat parallelle moslimsamenlevingen een probleem vormen en dat immigranten moeten leren om seculiere waarden boven religieuze te stellen. Hij zei niet hoe hij dat allemaal wilde aanpakken Afgebeeld: Rasmussen in Oktober 2018. (Foto door Rune Hellestad/Getty Images)

Denemarken haalde de internationale krantenkoppen eind november 2018, toen de Deense regering een plan aankondigde om bepaalde asielzoekers naar het kleine, onbewoonde eiland Lindholm te sturen. De internationale verontwaardiging ontplofte toen bleek dat het eiland momenteel een onderzoekscentrum voor besmettelijke dierziekten huisvest; dat de veerboot die de asielzoekers overdag ('s avonds is er geen veerdienst) naar het vasteland kunnen nemen "Virus" wordt genoemd; en dat het asielcentrum zal worden begeleid door een constante politieaanwezigheid op het eiland.

De asielzoekers die op Lindholm gaan wonen zijn allerlei soorten criminelen, zoals te deporteren asielzoekers, degenen die als een veiligheidsbedreiging voor Denemarken worden beschouwd, en zogenaamde "buitenlandse soldaten".

De asielzoekers kunnen echter niet naar hun land van herkomst worden gedeporteerd, ofwel omdat die landen de mensenrechtenverdragen niet respecteren (die Denemarken heeft ondertekend, wat verplichtingen schept), folteren, onmenselijke behandeling en de doodstraf toestaan, of simpelweg omdat het land van herkomst weigert ze terug te nemen.

Het eiland zal grondig gerenoveerd worden, wat naar schatting bijna drie jaar in beslag zal nemen en waarvoor de Deense belastingbetalers ongeveer 759 miljoen Deense kronen (ongeveer € 102 miljoen) moeten ophoesten. Totdat de renovatie is afgerond, blijft deze groep asielzoekers op hun huidige huisvestingscentrum, een asielcentrum dat bekendstaat als Kærshovedgård, op 6 kilometer van de dichtstbijzijnde stad Bording. Kærshovedgård, een voormalige gevangenis, werd in 2016 ingericht als een asielcentrum.

In de twee en een half jaar sinds toen heeft de politie 85 aanklachten van geweld, bedreiging met geweld, vandalisme, winkeldiefstal, en drugsgerelateerde misdaden tegen de bewoners van het asielcentrum ingediend. De manager van de plaatselijke supermarkt in Bording noemde de aanwezigheid van het asielcentrum "een hel op aarde". De beslissing om de criminele bewoners van het asielzoekerscentrum naar het onbewoonde eiland van Lindholm te sturen leidde tot een zucht van verlichting in Bording - wat de internationale pers niet opgemerkt lijkt te hebben. Het is duidelijk dat het recht van gezagsgetrouwe burgers om in vrede te leven niet meeweegt op de weegschaal van internationale morele verontwaardiging. Echter, de buren van Lindholm in het kleine stadje Kalvehave op het vasteland hebben hun vrees geuit met betrekking tot de vestiging van het asielcentrum centrum op Lindholm, wat ze zien als het louter verplaatsen van het probleem van het ene gebied naar het andere. Sommige bewoners hebben het over het installeren van camera's, hekken, prikkeldraad en zelfs het verkrijgen van een wapenvergunning.

Het is veelzeggend dat de verontwaardigde internationale pers geen antwoord heeft op de legitieme vraag wat regeringen moeten doen met geharde criminele asielzoekers, die een reële bedreiging vormen voor hun omgeving en die zijn veroordeeld tot deportatie, maar die niet uit het land kunnen worden uitgezet vanwege verplichtingen jegens internationale mensenrechten. Het probleem is niet beperkt tot Denemarken: vrijwel alle Europese landen hebben internationale mensenrechtenverdragen ondertekend die ze met hetzelfde dilemma opschepen.

Het vooruitzicht van het per ongeluk binnenhalen van meer buitenlanders die mogelijk criminelen of bedreigingen voor de veiligheid blijken te zijn weerhield de Deense premier Lars Løkke Rasmussen er echter niet van om in december 2018 het Migratiepact van de VN te ondertekenen, ondanks verzet hiertegen binnen zijn eigen regering. Er werd zelfs beweerd dat computer "bots" de populaire oppositie tegen het pact op het internet hadden gegenereerd. De meest waarschijnlijke reden voor verzet tegen het VN Pact is dat meer Denen inzien dat migratie tot een aantal ernstige problemen in Denemarken heeft geleid.

Een van deze problemen is de aanwezigheid van parallelle moslimsamenlevingen in de grote Deense steden, een situatie die Deense documentaire filmmakers al in 2016 hadden vastgelegd met verborgen camera's in een undercover onderzoek, naar aanleiding van beweringen dat imams streven naar parallelle samenlevingen voor moslims in Denemarken.

Sindsdien is de situatie niet verbeterd. In februari 2018 bezocht het Deense tv-station TV2 News de wijk Vollsmose in de op twee na grootste stad van Denemarken, Odense, waar parallelle moslim samenlevingen gangbaar zijn. De televisieploeg sprak met jonge Somalische vrouwen in een café, waar mannen en vrouwen in aparte ruimtes zitten. De 31-jarige Hibo Abdulahi, die op haar tiende naar Denemarken kwam, voerde als reden voor de zelfopgelegde gendersegregatie aan: "Dat zijn onze regels. Ja, onze wet ... dat is de islamitische wetgeving, mannen en vrouwen zitten niet samen ". De verslaggever vroeg haar of dat betekende dat hij niet in het vrouwengedeelte van het café mocht zitten. "Ja, je kunt hier zitten, omdat je een blanke bent, dus je weet waarschijnlijk niet beter". Hibo Abdulahi beschouwde het café niet als een onderdeel van een parallelle islamitische samenleving:
 • "Het café volgt de Deense wet ...dit is onze cultuur, hier ontbreekt het ons aan en we missen het een beetje. Wat is daar mis mee? Ik begrijp gewoon niet waarom we zo geïntegreerd moeten zijn. Betekent dat dat we al onze cultuur weg moeten gooien en volledig Deens zijn? Ik heb hier genoeg van, ik ben erg geïntegreerd, ik heb veel Deense vrienden, relax en laat ons iets van onszelf houden ".
Het Deense landschap is ook veranderd door de toegenomen aanwezigheid van moskeeën. "De minaret is in de eerste plaats een symbool", aldus de Turkse culturele vereniging, verantwoordelijk voor de bouw van een Turkse moskee in Århus, de op één na grootste stad van Denemarken. De 24 meter hoge minaret van de moskee is reeds zichtbaar voor bezoekers van de stad vanaf de snelweg.

Turkije is buitengewoon actief geweest in het opvoeren van zijn activiteiten in Denemarken, kennelijk als onderdeel van het plan van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de islam in het Westen te versterken. Denemarken telt sinds eind 2017 ongeveer 30 Turkse moskeeën op een totaal van ongeveer 170 moskeeën. In 2006 waren er 115 moskeeën in heel Denemarken - een toename van bijna 50% in iets meer dan een decennium.

Een recente overheidsstudie, "Analyse van kinderen van afstammelingen met een niet-westerse achtergrond", toont dat er nog steeds enorme problemen zijn met het assimileren van immigranten in de Deense samenleving.

Volgens de studie behalen immigranten van de derde generatie - de tweede generatie die in Denemarken geboren wordt - nog steeds geen betere cijfers op school dan hun ouders, noch volgen meer van hen hoger onderwijs of vinden ze sneller een baan. Per januari 2018 waren er 24.200 immigranten van de derde generatie in Denemarken, van wie 92% een niet-westerse achtergrond had. Van degenen met een niet-westerse achtergrond was 41% van Turkse en 21% van Pakistaanse afkomst.

Tegenwoordig zijn er ongeveer 500.000 immigranten en afstammelingen van immigranten in Denemarken. De kosten voor de Deense staat bedragen 33 miljard Deense kronen per jaar (€4,4 miljard), aldus het Deense ministerie van Financiën. Naar schatting zullen er in 2060 bijna 900.000 immigranten en afstammelingen van immigranten in Denemarken zijn, volgens het officiële bureau voor de statistiek van Denemarken, Danmark's Statistik. Denemarken heeft momenteel een totale bevolking van 5,8 miljoen. Als het gebrek aan integratie doorzet ​​in de volgende generatie afstammelingen van immigranten, dan wordt Denemarken geconfronteerd met een aanzienlijk maatschappelijk probleem waarvoor niemand een oplossing lijkt te hebben.

Premier Lars Løkke Rasmussen blinkt daarin uit. In zijn nieuwjaarstoespraak zei hij dat het "goed gaat" in Denemarken. Hij noemde de studie over de afstammelingen van niet-westerse immigranten niet, of dat de Deense regering geen significante antwoorden heeft op de vele vragen die het bestaan ​​van parallelle moslimsamenlevingen oproept - hoewel hij wel vermeldde dat parallelle moslimsamenlevingen een probleem vormen en dat immigranten moeten leren om seculiere waarden boven religieuze te stellen. Hij zei niet hoe hij dat allemaal wilde aanpakken. "Toen ik op de middelbare school zat", wist hij te vertellen, "waren er ongeveer 50.000 mensen met een niet-westerse achtergrond in Denemarken. Vandaag de dag zijn het er bijna een half miljoen. In één generatie is ons land veranderd." Het land "veranderde" niet uit zichzelf. Deense politici veranderden het met hun beleid.

Rasmussen noemde ook de recente brute verkrachting en onthoofding van twee jonge Scandinavische vrouwen die in Marokko rondtrokken, van wie één Deens was, door ISIS-terroristen:
 • "We reageren allemaal met afschuw en verdriet, maar we moeten ook reageren door te staan voor waar we in geloven. Vrijheid en gelijkheid voor allen. We moeten vechten voor onze waarden .... een streng beleid, politie en grenscontroles zijn niet voldoende. We hebben nauwe Europese samenwerking, ontwikkelingshulp, diplomatie en meer investeringen in defensie nodig. We moeten opkomen voor onze vrije samenlevingen."
Je kunt het de Denen vergeven als ze denken dat hun premier, die onlangs lid is geworden van het VN migratiepact, dat meer migratie aanmoedigt, niet oprecht overkomt.

Judith Bergman, een columniste, juriste en politiek analiste, is een Onderscheiden Senior Onderzoeker bij Gatestone Institute.https://nl.gatestoneinstitute.org/13625 ... -veranderd
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Pilgrim »

DE GROTE VERVANGING...

Afbeelding

1 OP DE 5 “DUITSERS” HEEFT EEN MIGRATIEACHTERGROND

Uit schokkende nieuwe cijfers blijkt dat 1 op de 5 (22,5%) mensen die in Duitsland wonen zelf immigranten zijn of een migratieachtergrond hebben.

In een rapport van het Duitse Federale Bureau voor de Statistiek van deze week wordt vermeld dat het aantal mensen met een migratieachtergrond dat in Duitsland leeft 18,6 miljoen personen bedraagt, stand 2016. Een stijging van 8,5% in vergelijking met 2015.


https://ejbron.wordpress.com/2019/03/17 ... ervanging/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Pilgrim »

Omvolking...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21294
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Pilgrim »

“Race Against Time”
Kenneth Jacobsen - Gepubliceerd op 30 mrt. 2019

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49727
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Pilgrim »

Duitsland: Hoera, de nieuwe geboortecijfers zijn er!

Geplaatst op 9 juni 2019

Afbeelding

En de omvolking gaat maar door en door en door en...

Het Duitse Bureau voor de Statistiek heeft enkele dagen geleden de actuele geboortecijfers uit Duitsland voor het jaar 2018 gepubliceerd. Vast te stellen is, dat weliswaar het totaal aantal geboorten licht gestegen is van 784.901 naar 787.560, het aantal levend geborenen met een buitenlandse nationaliteit vermeerderde nogmaals van al 97.702 kinderen in 2017 naar een angstwekkende 105.901 vorig jaar. Het aantal buitenlandse levend geborenen is dus opnieuw met 8199 toegenomen, dat van de Duitsers daarentegen voor het tweede achtereenvolgende jaar met 5540 gedaald.


Men mag echter niet vergeten dat het aantal Duitse levend geborenen vooral op grond van de nieuwe nationaliteitswet van 2000 nog inclusief al die ingeburgerde Turken, Arabieren en anderen zijn (zie afbeelding 1). In werkelijkheid zijn het er dus nog veel meer, terwijl het geboortecijfer van de Duitsers in de afgelopen 50 jaar bijna is gehalveerd (zie afbeelding 2). De situatie is dus veel dramatischer dan in de ejaren-90 met meer dan 100.000 geboren kinderen van buitenlanders. Iedereen die beweert dat er geen omvolking plaatsvindt, spreekt gewoon niet de waarheid. Daarbij komt de massale immigratie, want het gaat maar door en houdt niet op. Elke maand komen er 30.000 tot 50.000 nieuwe immigranten netto ons land binnen, die hier hoofdzakelijk van de staat leven en de gebruikelijke volledige verzorging krijgen – elke maand!

Terwijl je verwacht zou hebben dat het aantal buitenlandse geboortes na de pijlsnelle stijging in de afgelopen jaren nu eindelijk “tot rust” zou komen respectievelijk afneemt, nu de meeste asielzoekers (tegenwoordig: “vluchtelingen”) van integratiecursussen voorzien zijn en zogenaamd in toenemende mate een baan hebben. Maar het tegendeel is het geval.

En je kunt je aan de hand van afbeelding 3 indenken welke immigranten het zijn die in 2018 voor de geboortestijging gezorgd hebben: Merkel´s islamitische gasten, die dat ook al in de afgelopen jaren waren. Met de vele kinderen kan men hen in feite niet meer uitzetten, zodat de desbetreffende plannen van de “grote coalitie” tot mislukken zijn gedoemd.

De situatie is dramatisch. Bij de kinderen onder de 5 jaar heeft in Duitsland inmiddels al bijna 40% van de kinderen een migratieachtergrond. Deze nieuwe cijfers versterken die ontwikkeling nog een keer. En niet voor niets is sinds 2018 Mohammed de meest gebruikte voornaam voor baby´s in de hoofdstad Berlijn.

Je vraagt je af: wanneer is het eindelijk afgelopen met de omvolking? Wanneer gaat de politiek tot handelen over? Want zolang de Duitser slaapt en zo naïef is als in 1933 en op de (Groene) ideologieën stemt, zolang de klimaatverandering en milieubescherming de belangrijkste onderwerpen voor hen zijn en niet bijvoorbeeld de zorgen over het feit of hij, zijn kinderen en kleinkinderen in de toekomst in dit land nog de meerderheid zullen vormen, zolang voelt de regerende politiek in Duitsland zich er blijkbaar niet toe geroepen om iets tegen deze ontwikkeling te ondernemen.

Het is niet vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf. En terwijl de CDU dit onderwerp tot in de jaren-90 in ieder geval nog af en toe behandelde en zich zorgen maakte op grond van de gegeven feiten, pakt de AfD het nog veel te weinig op voor openbare debatten. De “ommekeer van de omvolking” vereist geen goedkope geboortepremies, maar de afschaffing van kinder- en huisvrouwenverzorgingsgeld evenals de verandering van Hartz IV in een systeem van betaling in natura, in ieder geval na drie jaar.

Bron: www.pi-news.net

Door: “Kofferradio”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/06/09 ... s-zijn-er/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6788
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door Ali Yas »

Pilgrim schreef:
Het Duitse Bureau voor de Statistiek heeft enkele dagen geleden de actuele geboortecijfers uit Duitsland voor het jaar 2018 gepubliceerd.
Dat is dus statistiek over Duitsland als geheel, neem ik aan. Maar als je kijkt hoe die geboortes zijn verdeeld over het land, dan zul je zien dat het aandeel niet-Duitsers in grote steden richting de 100% gaat. Waarom ik dat denk? Omdat dat in Nederland ook zo is: de meerderheid van de kindertjes op school in de grote steden is niet van Nederlandse afkomst. Over één generatie kunnen we nog wel zeggen dat Nederlanders in Nederland in de meerderheid zijn, maar dat geldt dan niet meer voor de grote steden.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7958
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Omvolking van de orginele bevolking.

Bericht door sjun »

Jean-Yves Le Gallou: "How Can Europe Stop the Great Replacement?"


Afbeelding

Mr. Le Gallou verdeelt Europe in drie gebieden: Geïnvaseerd Europa, Bedreigd Europa en Weerstand biedend Europa. Natiestaten in de eerste category zullen snel in de meerderheid niet-Europees worden. Mr. Le Gallou plaatst de grote omvolking als een gevolg van schuld na de oorlog en die ideologie van mensenrechten die tot de absurde doctrine leidde dat iedere persoon vervangbaar is. De huidige worsteling biedt volgens hem echter een mogelijkheid for Europeanen om herboren en cultureel bewust zichzelf te vinden.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie