Frans Timmermans

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Di Dec 31, 2019 7:13 pm

Kanttekeningen bij een levensgevaarlijk mens

Geplaatst op 31 december 2019

Afbeelding

Aan Femke Halsema zou ik geen woorden willen verspillen, omdat zij zich beweegt op lokaal Amsterdams niveau, waarin zij zichzelf vermoedelijk als een verlichte, groen-links geïnspireerde muze ziet die bevallig zweeft boven de Amsterdamse grachtengordel op feeërieke wolken van linkse zelfverheerlijking. Misschien koestert zij de gedachte dat Amsterdam HET centrum van de macht in Nederland is en in dat centrum wil zij de kiemen voor een nieuwe wereldorde leggen, die een voorbeeld zal zijn voor een verbeterde, nieuwe, “groen uitgeslagen” wereld, te beginnen in Nederland... Laat haar maar geworden. Zij zal vele ontmoetingen hebben met de rauwe werkelijkheid die het gevolg zal zijn van de politieke koers die zij vaart. Die zal haar dromen wreed verstoren en Femke zal teleurgesteld in het koele water van haar grachten tuimelen.

Maar met Timmermans zouden wij wel eens zeer onaangename tijden kunnen beleven. Ik herinner de lezer er aan dat het de zeer ervaren en competente politicus Geert Wilders was die het gevaar van Timmermans scherp inzag en er alles aan deed om de man NIET in de EU te laten belanden! F.T. is namelijk bezeten van een onstuitbare drang tot het verwerven van onmetelijke macht. Hij wil de leider worden van de EU om vervolgens ook een richting bepalende factor te zijn in de Nieuwe Wereldorde en om zo’n functie te kunnen bekleden is het hebben van macht niet voldoende. Daarvoor moet je ALMACHT bezitten en de indruk wekken dat de visie die jouw drang naar onbeperkte macht voortstuwt superieur is, ja, ONWEERLEGBAAR!

Wanneer wij deze man in zijn toespraken verbaal op dreef zien raken, dan vertoont hij kenmerken die je ook bij beruchte dictators zag. Hitler, Mussolini en – in mindere mate – ook bijvoorbeeld Lenin raakten dronken van hun eigen woorden en deze “geestelijke dronkenschap” had een soort opzwepend, roes verwekkend effect op henzelf en op de luisteraars. Wie films van hun toespraken bekijkt en die aandachtig beluistert, kan op zeker moment zien hoe bij de redenaars de grens tussen werkelijkheid en fantasie vervaagt en deze twee begrippen elkaar gaan overlappen. In zekere zin ontstaat er dan bij de welbespraakte spreker en zijn publiek een soort (massa) hypnose.

We zien dat bij Timmermans heel duidelijk optreden in de nasleep van de vreselijke vliegramp van het lijntoestel MH-17 in de Oekraïne. Deze gebeurtenis greep ook Timmermans enorm aan en in een toespraak daarover gaat hij moeiteloos fantaseren over de aangrijpende taferelen die zich in het vliegtuig afspeelden toen de inzittenden beseften dat het toestel zou neerstorten. De dichterlijke vrijheden die T. zich in zijn reactie veroorloofde, stonden volgens insiders veraf van de werkelijke gang van zaken. Maar de rede van de “diep bewogen Timmermans” had bepaald wel effect!

Het aandikken van situaties lijkt Timmermans eigen te zijn. Het is een manier van beschrijven van problemen of zaken die men erg in de gaten moet houden bij deze man, vooral omdat hij zichzelf vaak een mate van expertise aanmeet die de bedoeling heeft om kritiek op de dingen die hij beweert al bij voorbaat te weerleggen. Zo “staaft” hij voor de Duitse televisie zijn mening over de belangrijke rol die de islam volgens hem speelde bij de vorming van de Europese cultuur met de opmerking dat Europa de invloed van de islam “al tweeduizend jaar” onderging, wat een hele prestatie is voor een ideologie die zo’n veertien eeuwen bestaat... Hier zien wij een voorbeeld van een totaal onacceptabele overdrijving en geschiedvervalsing die niet zo zeer voortvloeit uit gebrek aan algemene ontwikkeling bij Timmermans, maar uit diens vileine strategie om de islam – of wij dat nu willen of niet – als totaal “salonfähig” af te schilderen. De islam MOET ingeburgerd raken en dan is een overdrijving geoorloofd. Deze oliedomme opmerking over tweeduizend jaar islam in Europa is dus ronduit kwaadaardig.

In dit verband is de alarmerende opmerking van de Belgische geestverwant van Timmermans, Guy Verhofstadt, die de sporen van het christendom in Europa wil zien verdwijnen, regelrecht in overeenstemming met de intenties van Timmermans. Deze beide knutselaars aan een Nieuw werelddeel Europa willen een essentiële pijler van onze westerse cultuur – het Joods-christelijke denken – eenvoudig vernietigen. Zeker mensen met een christelijke identiteit zouden eens bij de gedachte moeten stilstaan dat steun aan de EU steun aan een anti-christelijk project inhoudt! Voor christenen zou het ONDENKBAAR moeten zijn om de EU van Timmermans c.s. ooit te accepteren!!!

Heeft u F.T. overigens ooit in een gesprek horen toegeven dat hij zich vergist? Dat een gesprekspartner over meer feitenkennis en inzicht beschikt dan hij, “F.T. zelve”? Alle gerechtvaardigde tegenargumenten tegen het gebazel dat hij gewoonlijk bezigt, wuift hij achteloos terzijde. Dat betekent dat gesprekken met deze dwangmatige strever naar macht geen effect op hem zullen hebben. Hij zal dus door dwingende omstandigheden of ontwikkelingen waarop hij geen greep meer heeft tot staan moeten worden gebracht en uit de macht gezet.

Timmermans kan beminnelijk overkomen, als een gemoedelijk soort vader Abraham die ons een ruimdenkende, democratische wereld van vrede en gelijke kansen voor iedereen voorhoudt. Een wereld waarin het prettig is om te leven, maar even gemakkelijk hanteert hij een zeer botte bijl wanneer hij ons werelddeel Europa drastisch wil reorganiseren. Hij gaat onverminderd door met de import van kolossale niet-westerse mensenmassa’s, omdat hij gelooft dat zoiets goed is voor ons werelddeel: vermenging met diverse etnische groepen en ideologieën is namelijk pure weldaad, zoals wij dagelijks zien! Timmermans gaat daar mee door, omdat – in de eigen woorden van Timmermans!! – hij ALLE monoculturen in de wereld wil uitroeien, dus ook de onze. Zien jullie hoever zijn machtsdrift reikt??

Voor het verwerven van totale controle werkt Timmermans met een systeem van opleggen van oplossingen voor ernstige wereldproblemen die zich aandienen. Deze problemen behoren kennelijk op het Europese bord te belanden. Rond geen van die problemen vond er een grondige uitwisseling van gedachten plaats. De problemen waren daar en voor de oplossingen daarvoor waren geen overlegsituaties gepland waarin de Europese bevolkingen ook maar enige inspraak hadden. Vaststelling van de problemen en het bedenken van oplossingen was voorbehouden aan een bestuurslaag van mensen met politiek correcte opvattingen. Dat is de hoek waar de -verondersteld- aanzienlijke voorraad intelligentie in beheer is gegeven. De geestelijk minder bedeelden doen er goed aan zich te oriënteren op bevindingen van de bevoorrechte bestuurslaag, “de elites”. Dat spaart energie en denkwerk uit en zoals wij weten is het geluk gewoonlijk met de dommen. Voor hen is het dagelijkse lichte vermaak op de televisie bedacht dat het leven dragelijk maakt. De elites denken en doen en voor het volk blijven er “brood en spelen”. Zo blijft onze veranderende wereld toch leefbaar?

De import van grote aantallen niet-westerse, hoofdzakelijk islamitische, migranten is al jaren aan de gang. De gevolgen daarvan kan men dagelijks horen en zien. Timmermans en de zijnen blijven deze kolossale mensenverplaatsing steunen en hoewel het praktische nut daarvan al tijden totaal ongeloofwaardig blijkt, gaat het proces van “verrijking” door en uit de hoek van politiek correct hoort men geen signalen van verandering van inzichten. Waarom niet? Omdat vermenging met “andere culturen” als verrijkend is gedefinieerd. ALLE culturen in de wereld moeten DIVERS worden, ook al kan niemand daar een zinnige reden voor noemen. Integendeel: de zeer schadelijke uitkomst van die mesjogge opvatting blijkt steeds meer. En wanneer er aantoonbaar meer geweldplegingen – waaronder moorden en verkrachtingen – plaatsvinden, die overduidelijk zijn gerelateerd aan een ideologie die heel graag “vrede verbreidt”, dan is het zaak dat die relatie NIET wordt benoemd, omdat genoemde ideologie ABSOLUUT een plaats moet hebben in onze samenleving, ook al kost het doden. Een EU met Timmermans als inspirator zal hoe dan ook aan dat destructief gebleken uitgangspunt vasthouden

Zoals wij weten heeft Timmermans (met behulp oud-PvdA man Diederik Samsom) zich met kracht geworpen op de redding van het klimaat van onze planeet. Met het reddingsplan – beschreven in de “Green Deal” – wil de man alvast in de EU beginnen. Timmermans heeft geen persoonlijke ervaring met het redden van klimaten en het is waarschijnlijk nog niet helemaal tot deze bevlogen hoogvlieger doorgedrongen dat het hoogst twijfelachtig is dat menselijke handelingen ooit fundamentele veranderingen in een klimaat teweeg kunnen brengen, maar niettemin wil hij aan de wereld laten zien hoe WIJ, Europeanen, zo’n varkentje wassen. Dat is een geweldige vondst: Nederland als GIDSLAND. In de beroemde roman “Don Quichot” vocht de hoofdpersoon tegen windmolens, maar Don Timmermans vecht MET windmolens tegen een niet werkelijk bestaand probleem. Ik weet niet wat stompzinniger is. Hoe dan ook, alles wat deze politieke Icarus bedenkt, brengt de samenleving altijd onmetelijke schade toe.

Over de laatste stunt, Timmermans richt zich tot het Britse volk in een liefdesverklaring nadat de Britten voor Brexit hebben gekozen, wordt nogal lacherig gedaan, want wat zou nu de zin zijn van zo’n uiting? Het is heel goed mogelijk dat de man een liefhebber van Engeland is. Maar is het alleen maar onzinnig wat hij doet? Tot wie zou hij zich PRECIES richten en wat hoopt hij daar dan mee te bereiken? Dat is zeer de vraag! Ik denk aan een andere manipulator in de Verenigde Staten, president Obama, die – nadat het duidelijk was geworden dat Donald Trump tot President was gekozen – zijn aanhangers opriep om “zich in de straten te blijven laten horen”. Ook riep hij de militairen in het leger op om geen bevelen te gehoorzamen wanneer die in strijd zouden zijn met hun opvattingen. Dat waren hoogst merkwaardige adviezen. De benoeming van Trump was niet voorzien door de linkse elites. Trouwens, alle fanatieke aanhangers van de Nieuwe Wereldorde waren zeer tegen de keuze voor Trump geweest. De N.W.O wil namelijk perse van zelfstandige, nationale staten af! Ook de EU, dus!

Er is geen president geweest in de Verenigde Staten die zo is gedwarsboomd als Trump. Vanaf het begin! Grote linkse massabetogingen tegen Trump (naar is gebleken stevig gefinancierd door Soros), verkondigend dat deze president weliswaar was gekozen, maar dat zij het morele gelijk en DUS het morele recht bezaten om deze man dwars te zitten...

Zou het kunnen zijn dat Timmermans zich richtte tot dat deel van de Britten dat absoluut tegen Johnson was en tegen Brexit? In dat geval moeten wij er rekening mee houden dat er zich NA Brexit anti-Trumpachtige “taferelen in het Verenigd Koninkrijk gaan voordoen met toenemende uitbarstingen van haat en heel veel geweld. Links wil altijd winnen ten koste van alles en – indien nodig - iedereen. Links wil de macht behouden en letterlijk geen enkel middel schuwen.

Net als Timmermans...

Door: “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2019/12/31 ... lijk-mens/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Za Jan 18, 2020 8:56 pm

1000 miljard euro voor het klimaat is pas het begin. Dit zijn de ‘waanzinnige’ plannen van Timmermans

In Natuur en Milieu, 15 januari 2020

Afbeelding

De 1000 miljard euro die de Europese Commissie de komende 10 jaar wil investeren in het klimaat is ‘pas het begin’, zo zei vicevoorzitter Frans Timmermans in het Europees Parlement.

Volgens Brussel is 1000 miljard niet genoeg om te zorgen dat de EU in 2050 netto geen CO2 meer uitstoot.

Jaarlijks is daar volgens Timmermans 260 tot 300 miljard euro voor nodig.

Veel kritiek
De Europese Commissie wil dat lidstaten 7,5 miljard euro extra storten om een transitiefonds op te zetten ‘voor landen die disproportionele kosten moeten maken om schone energie mogelijk te maken’.

Het gaat bijvoorbeeld om landen die afhankelijk zijn van kolencentrales voor stroomvoorziening, zoals Polen.

Het fonds moet tot 100 miljard euro worden aangevuld.

Er is veel kritiek op de plannen die door Timmermans zijn gepresenteerd.

Gevaar
Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV) reageerde: “Alle landen in Europa vergrijzen en al het geld en alle aandacht zou moeten gaan naar forse belastingverlaging om economieën aan te zwengelen zodat de bouw van bijvoorbeeld verpleeghuisplekken betaald kan worden.”

Ongehoord Nederland voegde toe: “Timmermans is nog niet eens begonnen met uitgeven of hij wil al meer.”

“En er bestaat geen democratische structuur om hem in toom te houden, dat is het gevaar,” voegde de omroep toe.

Dit moet stoppen!

De FvD stelt dat veel EU-landen de waanzinnige klimaatplannen van Timmermans niet kunnen betalen.

“Daarom komt de Europese Commissie met een transitiefonds,” merkt de partij op.

“Nederland moet gaan betalen voor het klimaatbeleid in Polen en Bulgarije! Dit moet stoppen!” aldus de FvD.

Europarlementariër Rob Roos (FvD) zei: “Er zijn al zoveel Nederlanders die moeite hebben de energierekening te betalen, en nu wil de EU dat wij ook voor de rest van Europa gaan opdraaien.”

https://www.ninefornews.nl/1000-miljard ... immermans/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Ma Jan 20, 2020 1:24 am

Klimaatpaus Frans Timmermans in het Duits NOG fanatieker
16 jan. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Vr Jan 31, 2020 1:08 am

Timmerman(s)...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Za Feb 01, 2020 9:50 pm

‘Onze’ Frans Timmermans dreigt Den Haag: De volle mep betalen aan de EU want anders gaat het mis

Door: Bas Paternotte, 15:15, 01 februari 2020

Afbeelding

Bovendien liegt Eurocommissaris over steun voor Europese begroting

Op 20 februari is in Brussel een speciale EU-top over het meerjarig financieel kader (mfk) zoals de Europese meerjarenbegroting officieel heet. Die gaat omhoog maar Nederland heeft daar geen zin in. Den Haag wil de begroting juist bevriezen op het huidige niveau van 1 procent van het bruto binnenlands product. Die houding is onverstandig, meent ‘onze’ Eurocommissaris Frans Timmermans zaterdag in een interview met het FD. En hij gooit er dreigende taal in.

“Ik hoop dat Nederland zich bewust is van de prijs die het straks kan betalen voor zijn houding.”

Volgens Timmermans bestaat het gevaar dat Nederland, als het ‘categorisch’ blijft weigeren water bij de wijn te doen, alleen komt te staan in het Europese begrotingsoverleg. Dat moet het kabinet-Rutte proberen te voorkomen, want anders gaan volgens hem de andere 26 EU-landen kijken hoe ze Nederland het hardste kunnen raken.

Hoe dat met die andere 26 lidstaten zit valt nog maar te bezien. Want ondanks eveneens dreigende woorden van Timmermans’ collega Johannes Hahn van begrotingszaken afgelopen week, staat Nederland niet alleen. Denemarken, Oostenrijk en Zweden zijn ook tegen een verhoging van het budget. Iets wat de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz deze zaterdag nog benadrukte: desnoods spreekt Wenen een veto uit over de nieuwe begroting. Gek genoeg probeert Timmermans echter de indruk te wekken dat Nederland de enige is die bezwaar maakt.

Iets meer bescheidenheid zo daags na de Brexit zou de Brusselse heertjes sieren. Maar helaas.

https://tpo.nl/2020/02/01/frans-timmerm ... t-het-mis/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Ariel » Wo Feb 12, 2020 3:44 pm

Die Frans toch. :smile7: Loopt het poep bij dit volgevreten manneke door zijn broekspijp heen? En zijn er nog partijen die naar deze schreeuwer luisteren?

Timmermans waarschuwt tegen samenwerken met 'extreem-rechts'

Frans Timmermans waarschuwt partijen niet samen te werken met wat hij extreemrechtse politieke bewegingen noemt. In gesprek met de NOS zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie dat partijen niet in zee moeten gaan met partijen die volgens hem discrimineren en de scheiding der machten ter discussie stellen of hele bevolkingsgroepen wegzetten.

PvdA'er Timmermans reageert op de ontwikkelingen in de Duitse deelstaat Thüringen, waar een liberaal met steun van de christendemocraten en de Alternative für Deutschland (AfD) tot premier werd gekozen.

"De AfD is echt een hele nare club, die zonder enige reserve ook het nationaalsocialisme omarmt. Daarmee samenwerken lijkt me toch echt voor democratische partijen een no-go." Vandaag trad de partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer van de CDU af, onder meer vanwege de gebeurtenissen in Thüringen.

'Niet één antwoord'
Timmermans maakt zich zorgen over de toenemende bereidheid bij partijen om in gesprek te gaan met extreem-rechtse partijen. Hij ziet dat de gesprekken overal in Europa plaatsvinden. "Natuurlijk kan je niet op Europese schaal één antwoord verzinnen, want die partijen zijn ook allemaal anders. En ik vind het niet fair om partijen als Forum over een kam te scheren met de AfD."

Timmermans refereert aan gesprekken die de VVD en het CDA in Brabant voeren met Forum voor Democratie over de vorming van een coalitie. Vooral binnen het CDA is verdeeldheid over samenwerking met Forum.

Overal in de Europese Unie ziet Timmermans partijen aan de rechterkant worstelen met de nieuwe vaak populistische bewegingen. Hij vergelijkt het met de worsteling tussen de sociaaldemocraten en de communisten in het verleden. "Bij de sociaaldemocraten waren er die vierkant tegen elke vorm van samenwerking waren, maar in de loop der tijd kwamen er stemmen op die zeiden: 'nou, dat is misschien iets om mee samen te werken.'"

Zijn advies: doe het niet. "Ik was vroeger als socialist tegen het samenwerken met ondemocratische communistische partijen en ik zou mijn conservatieve vrienden willen adviseren: bezint eer ge begint aan samenwerking met wat ik toch zie als extreemrechtse partijen."
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Wo Feb 12, 2020 6:40 pm

Dit is nu precies waar het Duitse volk op zit te wachten:

Het belerende waarschuwende en dreigende vingertje van Frans Timmermans.

Die grote grijze baard van hem is waarschijnlijk ingegeven door de gedachte aan God die een baard droeg, net zoals alle preken van Timmermans die alleen een kleuter zich ter harte neemt uit angst voor straf. :unhappy:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6528
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Ali Yas » Wo Feb 12, 2020 9:53 pm

Hans v d Mortel sr schreef:Dit is nu precies waar het Duitse volk op zit te wachten

Zelfkastijding lijkt in Duitsland nog steeds erg populair en een beetje hulp daarbij is nooit weg.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Do Feb 13, 2020 12:49 am

Fransie Timmermans, de EU en kritiekloze media!
11 feb. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

mercator
Berichten: 19122
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor mercator » Do Feb 13, 2020 5:29 pm

Hans v d Mortel sr schreef:Die grote grijze baard van hem is waarschijnlijk ingegeven door de gedachte aan God die een baard droeg, net zoals alle preken van Timmermans die alleen een kleuter zich ter harte neemt uit angst voor straf. :unhappy:

Vroeger had die geen baard. Is het om goodwill te kweken bij de moslims? Dan klopt zijn baard niet, er mag geen snor bij. Of is het om op de gezapige Vader Abraham te lijken, om de goedmoedige opa uit te hangen die het beste met de EU onderdanen voor heeft?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Do Feb 13, 2020 6:23 pm

mercator schreef:Of is het om op de gezapige Vader Abraham te lijken, om de goedmoedige opa uit te hangen die het beste met de EU onderdanen voor heeft?

Ja ja! Da's een goeie. En verdomd als het niet waar is.

Toen de MH17 in beeld kwam, kwam Timmermans pas voor het eerst goed in beeld. Hij zag zijn kans schoon. De onderste steen moest boven komen. Maar dat zei Rutte, die altijd een goed woordje over heeft voor het volk. Sinds, en mede dankzij MH17, heeft goedmoedige opa Frans furore gemaakt in de vaart der leiders, en zijn stenen bijgedragen aan het Europa dat coûte se coûte moet stand houden tegen de logica in dat het voor Nederland beter is onafhankelijk van de EU verder te gaan. Ik vind het doodeng dat Nederland de wet wordt voorgeschreven hoe, wanneer, en met hoeveel parasieten op onze kenniseconomie en beschaving, afkomstig uit diverse besmette windstreken, om te gaan.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

mercator
Berichten: 19122
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor mercator » Do Feb 13, 2020 7:52 pm

Hans v d Mortel sr schreef:Toen de MH17 in beeld kwam, kwam Timmermans pas voor het eerst goed in beeld.

Ik herinner me dat nog, dat was een weerzinwekkende, vals-sentimentele vertoning. Maar de leugenpers en de EU slaven vonden het geweldig empathisch.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Di Mar 17, 2020 12:51 am

Virus...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41268
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Mahalingam » Di Mar 17, 2020 7:52 pm

Frans Timmermans: 'Moeder natuur laat dagelijks weten dat ze het zat is'
"De klimaatcrisis laat niemand onberoerd", zegt Timmermans. "We moeten vrij forse voorstellen doen, dat maakt me niet overal populair. Mijn taak is om te laten zien dat de urgentie er is, maar ook dat het kán. Moeder natuur herinnert ons er regelmatig aan dat we een probleem hebben. Ze is het zát hoe we met elkaar omgaan."

Corona is dus het antwoord van Moeder Gaia op ons wangedrag.
Meer van zijn bekende blabla kan je hier lezen:
https://www.nporadio1.nl/natuur-milieu/22348-frans-timmermans-moeder-natuur-laat-dagelijks-weten-dat-ze-het-zat-is
Gaia hypothesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_hypothesis
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20583
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor King George » Zo Mar 22, 2020 1:34 pm

https://www.telegraaf.nl/nieuws/311453874/timmermans-onder-vuur-om-machtsgreep

Wie plaatst even de volledige tekst van dit premium artikel?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Ariel » Zo Mar 22, 2020 1:47 pm

King George schreef:https://www.telegraaf.nl/nieuws/311453874/timmermans-onder-vuur-om-machtsgreep

Wie plaatst even de volledige tekst van dit premium artikel?Timmermans onder vuur om ’machtsgreep’

Over het einddoel is iedereen het eens, maar de manier waarop klimaatneutraliteit in 2050 moet worden bereikt, is voer voor grote politieke onenigheid. Het CDA spreekt ronduit van ’een machtsgreep’ door eurocommissaris Timmermans (Klimaat), die op zijn beurt dergelijke verwijten onzinnig vindt. „Iemand moet de tomtom zijn.”

In december besloten de EU-landen (alleen Polen neemt nog wat langer de tijd) dat zij zich achter het doel van een klimaatneutrale Unie in 2050 scharen. Dat politieke gegeven is neergelegd bij de Europese Commissie die naar aanleiding daarvan woensdag haar klimaatwet presenteerde, waarbij het einddoel ook juridisch bindend wordt vastgelegd.

Hoeveel speelruimte hebben lidstaten nog?
En daar begint meteen het geharrewar. Waar eindigen straks de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de Unie en hoeveel speelruimte hebben de lidstaten nog bij het invullen van het klimaatbeleid? Met het Urgenda-vonnis in het achterhoofd weet Nederland hoe klimaatactivisten niet schromen om naar de rechter te stappen om pijnlijke maatregelen af te dwingen.

Timmermans stelt voor dat de Commissie vanaf 2030 iedere vijf jaar de tussentijdse klimaatdoelen richting 2050 kan ophogen als dat einddoel uit zicht lijkt te raken. Als het nodig is, moet er dus extra gas kunnen worden gegeven en Brussel wil dat kunnen afdwingen.

Lat wordt hoog gelegd
Het middel dat daarvoor wordt gekozen is de zogeheten gedelegeerde handeling. Lidstaten en Europees Parlement staan niet buitenspel, maar de lat om nog iets te kunnen veranderen wordt er wel hoog mee gelegd omdat een voorstel alleen verworpen of aangenomen kan worden, inhoudelijk aanpassen kan niet.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange is verbolgen over de gekozen marsroute en spreekt onomwonden van ’een machtsgreep’ en ’een decreet’ omdat het klimaatbeleid in haar optiek wordt weggehaald bij de politiek en wordt overgedragen aan ambtenaren en juristen. „We kunnen niet het klimaat redden door de democratie uit te hollen”, aldus De Lange.

Ook de VVD is ontevreden over dit deel van Timmermans’ plan, al vindt de partij woorden als machtsgreep te zwaar. „Lidstaten en het Europees Parlement zouden normaal in het wetgevingsproces moeten worden meegenomen”, sluit VVD-Europarlementariër Jan Huitema zich aan bij De Lange. „Wees daar voorzichtig mee”, waarschuwt de liberaal Timmermans over het door hem voorgestelde middel waarmee de politiek volgens hem voor het blok wordt gezet. Timmermans zelf liet de kritiek van zich afglijden, toen hij woensdagmiddag zijn plannen toelichtte.

"Iemand moet de tomtom zijn"
Volgens de PvdA’er is het ’geen big deal’ welk instrument de Commissie gebruikt en bovendien is het pas in 2035 dat zijn opvolger een dergelijke aanpassing zou kunnen voorstellen. Hij wees erop dat het de lidstaten zelf zijn die klimaatneutraliteit ambiëren. „Iemand moet de tomtom zijn. Iemand moet kunnen bijsturen en ik denk dat de Commissie dat moet zijn.” Aan straffen uitdelen wil hij niet denken. „Politieke druk moet lidstaten on track houden.”

De kritiek komt ook van de andere kant. Klimaatactiviste Greta Thunberg veegde in het Europees Parlement de vloer aan met wat Timmermans’ grote erfenis moet worden, vooral omdat er over doelen wordt gesproken die pas in de verre toekomst liggen. „Jullie hebben geconstateerd dat het huis in brand staat, maar de brandweer wordt niet eens gebeld. Jullie wachten een paar jaar met blussen”, aldus de Zweedse aanvoerder van de jeugdige klimaatdemonstranten.

Ook Den Haag valt ’klimaatpaus’ af
De omstreden passage uit de klimaatwet van Timmermans maakt veel los in de Tweede Kamer. VVD-Kamerlid Mark Harbers vindt het ondemocratisch: „Het draagvlak voor dit onderwerp is veel te belangrijk om het met zo’n knullig voorstel te verspelen.”

De liberaal vindt dat Europa de lidstaten niet moet omzeilen: „Timmermans kan beter naar de Nederlandse klimaatwet kijken. Bij ons is vastgelegd dat het kabinet een voorstel kan neerleggen bij het parlement als het denkt dat we een klimaatdoel niet gaan halen. Het parlement gaat er dan uiteindelijk over. Zo moet het in Europa ook.”

"Hij moet vooral de macht die de Europese Commissie heeft beter benutten"
Timmermans gaat zelfs te ver voor de zeer pro-Europese D66-fractie. „Hij moet vooral de macht die de Europese Commissie heeft beter benutten, niet meer macht naar zich toetrekken”, stelt Kamerlid Matthijs Sienot.

Oppositiepartij PVV is des duivels. „Klimaatpaus Timmermans begint steeds meer op een klimaatdictator te lijken”, reageert Kamerlid Alexander Kops. „Nederland moet hier nooit mee instemmen.”

Volgens SP-Kamerlid Sandra Beckerman slaat de Europese Commissie de plank volledig mis: „Het klimaatbeleid moet rechtvaardig en democratisch zijn. Dat is hier niet aan de orde.”

Klimaatwet als breekijzer
SGP-Kamerlid Chris Stoffer stelt dat de eurocommissaris de klimaatwet en ’Green Deal’ als breekijzer gebruikt om de beleidsvrijheid van lidstaten te kraken. „Die kant moeten we niet op. De EU houdt ons al genoeg in de houdgreep.”

Minister Eric Wiebes (Klimaat) is voorstander van de komst van een klimaatwet. Op het voorstel om bevoegdheden over te dragen aan Brussel reageert hij diplomatiek: „Ik vind het belangrijk dat we de transitie op een effectieve manier tot uitvoering brengen, maar ik zal een mogelijke overdracht van bevoegdheden kritisch bezien.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Do Mar 26, 2020 2:27 am

Biljoen euro voor Green Deal naar corona-bestrijding? Frans Timmermans: “Komt niks van in!”

Geplaatst op 25 maart 2020

Afbeelding

Ongelofelijk. Frans Timmermans blijft onverminderd hard pleiten voor de Green Deal die de EU CO2-neutraal moet maken. Een biljoen euro dat van Timmermans, ondanks de ravage die het corona-virus creëert, niet voor de bestrijding ervan mag worden ingezet. Terwijl de economische gevolgen catastrofaal zullen blijken...

Kijk dan, alsof er genoeg ruimte is om het geld ergens anders vandaan te halen. Alsof de EU met de ene hand het klimaatprobleem eventjes aanpakt, met de andere hand het corona-virus helpt bestrijden, en nog een been ter beschikking heeft voor de Griekse grenzen! Hij zegt: ‘We hebben korte- en lange termijn uitdagingen om te tackelen, en de mogelijkheid om beide te overwinnen.’

De EU heeft tot dusver bar weinig bijgedragen aan het indammen van het virus of het dempen van de effecten ervan. (Al moet ik ze wel nageven dat de richtlijnen van 10 februari (PDF) erg goed zijn en overal al veel eerder hadden moeten worden overgenomen.) Het is voornamelijk bij adviezen en richtlijnen geven, coördineren en financieren gebleven. En natuurlijk het sluiten van de grenzen.

Maar dat is allemaal faciliterend. Wat prima is, maar toen bleek dat het ernstig mis begon te gaan in Italië, en nu Spanje, is dat toch echt onvoldoende. En ja, er wordt gesproken over de mogelijkheid om 7,5 biljoen euro in de economie te pompen als de gevolgen van de lockdowns rampzalig blijken te zijn. Dat is echter ook een paardenmiddel met behoorlijke risico’s.

Maar zelfs als je de houding van de EU wél voldoende vindt, is het nog steeds opmerkelijk dat Frans Timmermans zó rotsvast achter zijn Green Deal blijft staan. Want 7,5 biljoen voor liquiditeit in de markt gebruiken, en een deel van die 1 biljoen euro voor de Green Deal gebruiken om het omvallen van een land te voorkomen, zijn twee verschillende dingen.

Bedenk je namelijk wel dat, als zo’n enorme zak geld in de markt wordt gepompt en diverse economieën aan gruzelementen liggen, je kan rekenen op een flinke inflatie, toch? Weinig te krijgen en alles is duur, maar gelukkig heb je dan wel de (ineens relatief rete dure) klimaatprojecten overal in de stijgers staan!

Daar sta je dan straks, naar het nieuwe windpark te kijken. Oma dood, geconfronteerd met hoge belastingen om het corona vangnet van de overheid te bekostigen, koopkracht fors achteruit en nog meer bezuinigingen op komst. Maar gelukkig wel groene stroom. Wel balen dat het netto-effect weer teniet zal worden gedaan door Aziatische steenkolenfabrieken. Maar Timmermans mocht een biljoen euro uitgeven aan z’n hobbyproject.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020 ... ks-van-in/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Do Apr 02, 2020 6:28 pm

'Klimaatplannen Timmermans strijdig met EU-verdrag'

Bert van Slooten, redacteur Brussel · 1 april 2020

Afbeelding
Frans Timmermans met Ursula von der Leyen en activiste Greta Thunberg AFP

De klimaatplannen van de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans zijn in strijd met het verdrag van de Europese Unie. Dat zegt de juridische dienst van het Europees Parlement in een nog vertrouwelijk advies.

De juristen komen met dat advies op verzoek van de milieucommissie van het parlement. In de plannen die Timmermans begin maart presenteerde staat dat de Europese Commissie mag ingrijpen als EU-landen niet op tijd klimaatdoelen halen.

Het is de bedoeling dat de hele EU in 2050 klimaatneutraal is. Om dat doel te bereiken, moeten alle landen al in 2030 een eind op streek zijn. Aan het eind van de zomer komt Timmermans met nieuwe streefcijfers voor dat jaar.

Vanaf 2030 moet de Europese Commissie de mogelijkheid krijgen om elke vijf jaar te kijken of de EU-landen wel genoeg maatregelen hebben genomen, zodat desnoods vanuit Brussel kan worden bijgestuurd.

Buitenspel
Daar zit hem het bezwaar van de juridische dienst. Bij de zogenoemde gedelegeerde handeling staan lidstaten en het Europees Parlement niet buitenspel, maar de lat voor beïnvloeding wordt veel hoger gelegd: een voorstel kan alleen worden verworpen óf aangenomen. Inhoudelijk aanpassing afdwingen, via amendering, kan dan niet.

De juridische dienst concludeert dat dit een brug te ver is. De Europese Commissie mag niet zomaar ingrijpen. Dat kan alleen als er zwaarwegende redenen voor zijn, anders staan de Europese Raad (de regeringsleiders) en het Europees Parlement in de praktijk wel buitenspel, hoewel ze formeel wel de mogelijkheid hebben om maatregelen naderhand terug te draaien.

Volgens de juridische dienst zijn de belangen zo groot dat het parlement vooraf geraadpleegd moet worden in een normale procedure. De dienst baseert zich ook op uitspraken van het Europees Hof, dat ook al concludeerde dat alleen van de regels mag worden afgeweken als er een heel groot belang op het spel staat.

Niet handig
Na de presentatie van de plannen was er al veel kritiek. Vooral Europarlementariër Esther de Lange van het CDA maakte zich boos. Ze omschreef de plannen als een machtsgreep van de Europese Commissie. "De macht wordt in feite overgedragen aan ambtenaren en juristen. We kunnen het klimaat niet redden door de democratie uit te hollen."

En ook bij de VVD zijn ze niet tevreden. Jan Huitema vindt het niet handig van Timmermans. "Je moet juist zorgen dat je de steun hebt van burgers en bedrijven. Je moet ze verleiden en niet dwingen."

Volgens Frans Timmermans is het goed nieuws dat de kern van de klimaatwet niet wordt betwist. "We zijn op de goede weg." Hij laat verder weten dat de juridische dienst van de Europese Commissie tot een ander oordeel komt, die zeggen dat er niks mis is met zijn voorstel. Timmermans is dan ook niet van plan om het voorstel te wijzigen en wacht het debat in het parlement af.

Het parlement gaat binnenkort verder praten over de klimaatplannen van Timmermans. Wanneer is nog niet precies te zeggen; vanwege het coronavirus komen de parlementariërs onregelmatig bij elkaar.

https://nos.nl/artikel/2329050-klimaatp ... rdrag.html
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41268
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Mahalingam » Do Apr 02, 2020 7:18 pm

Er is dus een juridische dienst van het Europees Parlement en er is een juridische dienst van de Europese Commissie.
De eerste zegt 'nee' en de ander zegt 'ja'.
In zo'n geval wordt er altijd op de kool en de geit bespaard. Het juridische 'geitenpaadje' zal wel gevonden worden met als resultaat: 'ja'. Zo is het altijd al geweest in Brussel. Dat 'parlement' is immers gewoon een pseudodemocratische fopspeen.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Do Apr 02, 2020 7:56 pm

Aan Frans Timmermans

Posted on 2 april 2020 by Jan Dijkgraaf

Afbeelding

Meneer Timmermans,

Juist in crisistijd zorgt elk positief nieuwtje voor een huppeltje van ons hart.

Zelf mag ik er, wegens een rijke fantasie, graag een schepje bovenop doen als ik goed nieuws hoor. Voeg dat bij mijn vrolijke inborst en u snapt dat ik in mijn hoofd de laatste dagen constant feest aan het vieren ben.

Dat uw megalomane Green Deal volgens juristen van het Europees Parlement zo illegaal als de pest is, was zo’n positief nieuwtje.

Ik denk er dan bij hoe uw partner in crime Diederik Samsom hysterisch gillend staat te stampvoeten als hij het nieuws hoort, hoe u samen een potje staat te schelden op de juristen die jullie voor de voeten durven lopen en hoe u zich ’s avonds onverwacht thuis meldt om een potje te gaan uithuilen bij uw Irene en u haar in het echtelijke waterbed aantreft met een u onbekende jongeman die, staand, zijn eigen piep nog wél kan zien.

Zo gaat het ook bij alle berichten over de verminderde uitstoot van stikstof die zelfs de mainstream media mondjesmaat delen met ons, het plebs.

Sowieso omdat die duidelijk maken dat die schuldigverklaring van de boeren (op basis van wat de deskundigen van het RIVM beweren, LOL) nogal onterecht was. Maar ook omdat ik dan voor me zie hoe Carola Schouten urenlang wakker ligt van de vraag hoe ze dit nu weer moet verkopen in de ministerraad, zonder uitgelachen te worden door de Grote Jongens, die zich met het wél bestaande corona-probleem weer in de harten van de kiezers proberen te manoeuvreren. En hoe ze uiteindelijk trillend als een rietje in haar bed ligt, als ze bedenkt hoe Mark Rutte zal reageren als hij hoort dat de boeren niet meer met haar willen praten, wat best onhandig is voor een minister van Landbouw.

En in het nóg lichtere segment heb ik het bij die lui van dat coronalied ‘Zon’.

Ik zie nu al voor me hoe Ellie Lust straks als die hele corona-ellende achter de rug is exclusief bij Eva Jinek gaat vertellen dat “het gelukt is”. Dat Eva dan vraagt: “Wat?”. En dat Ellie dan haar meest serieuze blik opzet, haar handen spreidt zodat we haar duimring goed zien en dat ze zonder een spóórtje van zelfspot zegt: “Nou, corona de wereld uit zingen!” Waarop alle mensen die bereid waren om voor een vergoeding van 15 euro op de eindelijk weer gevulde publieke tribune te gaan zitten allemaal onder aanvoering van de toevallig ook aanwezige Rob Jetten en Martijn Koning gaan staan en het coronalied inzetten.

“Dag, meisje in de urn.”

“Hallo, meneer in de kist.”

“Jij, ik, wij.”

“Samen.”

“Oh, oh, oh, laat ons schijnen in de studio...”

En dat Ellie Lust daarna gelukzalig om zich heen kijkt, zoals de Paus na het Urbi et Orbi over het Sint Pietersplein in Rome.

En zo ben ik weer terug bij u.

Van de Paus is het maar immers nog maar één stapje naar Jezus.

Groet,

JanD

PS. We willen natuurlijk niet dat uw prachtige plannen helemaal verloren gaan. Daarom heb ik een heel handig cadeautje voor u gekocht.

https://www.briefjevanjan.nl/aan-frans-timmermans-11/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41268
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Mahalingam » Wo Mei 20, 2020 11:40 am

"Europeanen moeten anders gaan eten." Zegt Frans Timmermans
Man, kijk naar jezelf:

Afbeelding
De Europeaan moet anders gaan eten. In de plannen van Frans Timmermans om ons voedselsysteem radicaal te veranderen, heeft de consument een centrale rol. De ‘Van boer tot bord-strategie’ is het hart van de Europese Green Deal.
https://www.ad.nl/buitenland/plan-timmermans-europeanen-moeten-anders-gaan-eten~a99707d5/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Wo Mei 20, 2020 11:40 pm

Frans Timmermans opent aanval op vlees: ‘EU moet burger helpen juiste keuze te maken’

Door Wout Willemsen, 19 mei 2020

Afbeelding

Frans Timmermans is een échte doorzetter. Keer op keer reageert men negatief op zijn radicale Green Deal-plannen. En toch blijft hij maar proefballonnetjes opwerpen, want “Moeder Aarde heeft er genoeg van”. En ach, het kost weliswaar 260 miljard euro per jaar, maar gelukkig verzekert Timmerfrans ons ervan dat we hier een vrije keuze in hebben: “Maar we hebben geen keuze. En niks doen kost meer.” Oh... shit.

Altijd hetzelfde verhaal

We kennen het riedeltje inmiddels door en door. Ineens wordt er ergens weer een deel van zijn plan ‘gelekt’. Daarin staat een grove schets waar iedereen naar kan kijken en kritiek op kan uiten. Die staat dan vol met wollige teksten als ‘het wordt een lange weg vol obstakels, bla bla bla...’ en als men ergens over valt, dan ‘is het nog maar een concept’. Gek genoeg overleven zinnetjes als ‘niets doen is geen optie’, ‘we hebben geen keuze’ en ‘niets doen kost meer’ (hoeveel dan?) het vrijwel altijd.

EU helpt burger met maken van juiste keuze
Timmermans wil een radicale verandering in ons eetpatroon. En omdat de consument bepaalt wat er geproduceerd wordt, zo redeneert Timmermans, wil hij dat de Europese Unie de burger ‘een handje gaat helpen’ bij het maken van de juiste keuze. Want miljoenen mensen met overgewicht en obesitas? Dat vinden ze bij de EU ook maar fucking ranzig, dus wil Timmermans ze helemaal gezond fatshamen met fruit, groente, noten, zeewier en quinoa-burgers uit Utrecht.

En hier lijken ze best wel ver in te willen gaan. Slecht voedsel moet duurder worden en niet worden gepromoot/gesubsidieerd, het eetgedrag van mensen moet worden aangepast en ook kortingsacties moeten het gaan ontgelden. Allemaal omdat de EU-burger helaas toch te achterlijk is om die keuze zelf te kunnen maken. Maar op de één of andere manier is die burger dan wél weer slim genoeg om op types als Timmermans te hebben gestemd tijdens de verkiezingen... Wat een grap.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020 ... -te-maken/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7923
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor xplosive » Do Mei 21, 2020 5:29 am

Vlees minder kunstmatig goedkoop te maken door EU-veeteeltsubsidie te schrappen is een goed idee. Frans heeft veel slechte ideeën, maar dit is juist een goed idee, ook al komt het van Frans.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

mercator
Berichten: 19122
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor mercator » Do Mei 21, 2020 10:23 am

xplosive schreef:Vlees minder kunstmatig goedkoop te maken door EU-veeteeltsubsidie te schrappen is een goed idee. Frans heeft veel slechte ideeën, maar dit is juist een goed idee, ook al komt het van Frans.

Zo bekijk ik het ook. En dat EU plan om een massa bomen te planten ipv ze om te hakken is ook goed. We mogen niet dezelfde fout als links maken die alles wat een nationalist zegt bij voorbaat afblokken.
Uiteraard wordt er veel te veel vlees gegeten en het zou verkeerd zijn van de rechtse krachten om dat te ontkennen.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Do Mei 21, 2020 12:48 pm

mercator schreef:Zo bekijk ik het ook. En dat EU plan om een massa bomen te planten ipv ze om te hakken is ook goed. ...

Sorry, maar ze hakken ze vooral om!! :cry:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Eurabia”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten