Frans Timmermans

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43533
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Di Dec 31, 2019 7:13 pm

Kanttekeningen bij een levensgevaarlijk mens

Geplaatst op 31 december 2019

Afbeelding

Aan Femke Halsema zou ik geen woorden willen verspillen, omdat zij zich beweegt op lokaal Amsterdams niveau, waarin zij zichzelf vermoedelijk als een verlichte, groen-links geïnspireerde muze ziet die bevallig zweeft boven de Amsterdamse grachtengordel op feeërieke wolken van linkse zelfverheerlijking. Misschien koestert zij de gedachte dat Amsterdam HET centrum van de macht in Nederland is en in dat centrum wil zij de kiemen voor een nieuwe wereldorde leggen, die een voorbeeld zal zijn voor een verbeterde, nieuwe, “groen uitgeslagen” wereld, te beginnen in Nederland... Laat haar maar geworden. Zij zal vele ontmoetingen hebben met de rauwe werkelijkheid die het gevolg zal zijn van de politieke koers die zij vaart. Die zal haar dromen wreed verstoren en Femke zal teleurgesteld in het koele water van haar grachten tuimelen.

Maar met Timmermans zouden wij wel eens zeer onaangename tijden kunnen beleven. Ik herinner de lezer er aan dat het de zeer ervaren en competente politicus Geert Wilders was die het gevaar van Timmermans scherp inzag en er alles aan deed om de man NIET in de EU te laten belanden! F.T. is namelijk bezeten van een onstuitbare drang tot het verwerven van onmetelijke macht. Hij wil de leider worden van de EU om vervolgens ook een richting bepalende factor te zijn in de Nieuwe Wereldorde en om zo’n functie te kunnen bekleden is het hebben van macht niet voldoende. Daarvoor moet je ALMACHT bezitten en de indruk wekken dat de visie die jouw drang naar onbeperkte macht voortstuwt superieur is, ja, ONWEERLEGBAAR!

Wanneer wij deze man in zijn toespraken verbaal op dreef zien raken, dan vertoont hij kenmerken die je ook bij beruchte dictators zag. Hitler, Mussolini en – in mindere mate – ook bijvoorbeeld Lenin raakten dronken van hun eigen woorden en deze “geestelijke dronkenschap” had een soort opzwepend, roes verwekkend effect op henzelf en op de luisteraars. Wie films van hun toespraken bekijkt en die aandachtig beluistert, kan op zeker moment zien hoe bij de redenaars de grens tussen werkelijkheid en fantasie vervaagt en deze twee begrippen elkaar gaan overlappen. In zekere zin ontstaat er dan bij de welbespraakte spreker en zijn publiek een soort (massa) hypnose.

We zien dat bij Timmermans heel duidelijk optreden in de nasleep van de vreselijke vliegramp van het lijntoestel MH-17 in de Oekraïne. Deze gebeurtenis greep ook Timmermans enorm aan en in een toespraak daarover gaat hij moeiteloos fantaseren over de aangrijpende taferelen die zich in het vliegtuig afspeelden toen de inzittenden beseften dat het toestel zou neerstorten. De dichterlijke vrijheden die T. zich in zijn reactie veroorloofde, stonden volgens insiders veraf van de werkelijke gang van zaken. Maar de rede van de “diep bewogen Timmermans” had bepaald wel effect!

Het aandikken van situaties lijkt Timmermans eigen te zijn. Het is een manier van beschrijven van problemen of zaken die men erg in de gaten moet houden bij deze man, vooral omdat hij zichzelf vaak een mate van expertise aanmeet die de bedoeling heeft om kritiek op de dingen die hij beweert al bij voorbaat te weerleggen. Zo “staaft” hij voor de Duitse televisie zijn mening over de belangrijke rol die de islam volgens hem speelde bij de vorming van de Europese cultuur met de opmerking dat Europa de invloed van de islam “al tweeduizend jaar” onderging, wat een hele prestatie is voor een ideologie die zo’n veertien eeuwen bestaat... Hier zien wij een voorbeeld van een totaal onacceptabele overdrijving en geschiedvervalsing die niet zo zeer voortvloeit uit gebrek aan algemene ontwikkeling bij Timmermans, maar uit diens vileine strategie om de islam – of wij dat nu willen of niet – als totaal “salonfähig” af te schilderen. De islam MOET ingeburgerd raken en dan is een overdrijving geoorloofd. Deze oliedomme opmerking over tweeduizend jaar islam in Europa is dus ronduit kwaadaardig.

In dit verband is de alarmerende opmerking van de Belgische geestverwant van Timmermans, Guy Verhofstadt, die de sporen van het christendom in Europa wil zien verdwijnen, regelrecht in overeenstemming met de intenties van Timmermans. Deze beide knutselaars aan een Nieuw werelddeel Europa willen een essentiële pijler van onze westerse cultuur – het Joods-christelijke denken – eenvoudig vernietigen. Zeker mensen met een christelijke identiteit zouden eens bij de gedachte moeten stilstaan dat steun aan de EU steun aan een anti-christelijk project inhoudt! Voor christenen zou het ONDENKBAAR moeten zijn om de EU van Timmermans c.s. ooit te accepteren!!!

Heeft u F.T. overigens ooit in een gesprek horen toegeven dat hij zich vergist? Dat een gesprekspartner over meer feitenkennis en inzicht beschikt dan hij, “F.T. zelve”? Alle gerechtvaardigde tegenargumenten tegen het gebazel dat hij gewoonlijk bezigt, wuift hij achteloos terzijde. Dat betekent dat gesprekken met deze dwangmatige strever naar macht geen effect op hem zullen hebben. Hij zal dus door dwingende omstandigheden of ontwikkelingen waarop hij geen greep meer heeft tot staan moeten worden gebracht en uit de macht gezet.

Timmermans kan beminnelijk overkomen, als een gemoedelijk soort vader Abraham die ons een ruimdenkende, democratische wereld van vrede en gelijke kansen voor iedereen voorhoudt. Een wereld waarin het prettig is om te leven, maar even gemakkelijk hanteert hij een zeer botte bijl wanneer hij ons werelddeel Europa drastisch wil reorganiseren. Hij gaat onverminderd door met de import van kolossale niet-westerse mensenmassa’s, omdat hij gelooft dat zoiets goed is voor ons werelddeel: vermenging met diverse etnische groepen en ideologieën is namelijk pure weldaad, zoals wij dagelijks zien! Timmermans gaat daar mee door, omdat – in de eigen woorden van Timmermans!! – hij ALLE monoculturen in de wereld wil uitroeien, dus ook de onze. Zien jullie hoever zijn machtsdrift reikt??

Voor het verwerven van totale controle werkt Timmermans met een systeem van opleggen van oplossingen voor ernstige wereldproblemen die zich aandienen. Deze problemen behoren kennelijk op het Europese bord te belanden. Rond geen van die problemen vond er een grondige uitwisseling van gedachten plaats. De problemen waren daar en voor de oplossingen daarvoor waren geen overlegsituaties gepland waarin de Europese bevolkingen ook maar enige inspraak hadden. Vaststelling van de problemen en het bedenken van oplossingen was voorbehouden aan een bestuurslaag van mensen met politiek correcte opvattingen. Dat is de hoek waar de -verondersteld- aanzienlijke voorraad intelligentie in beheer is gegeven. De geestelijk minder bedeelden doen er goed aan zich te oriënteren op bevindingen van de bevoorrechte bestuurslaag, “de elites”. Dat spaart energie en denkwerk uit en zoals wij weten is het geluk gewoonlijk met de dommen. Voor hen is het dagelijkse lichte vermaak op de televisie bedacht dat het leven dragelijk maakt. De elites denken en doen en voor het volk blijven er “brood en spelen”. Zo blijft onze veranderende wereld toch leefbaar?

De import van grote aantallen niet-westerse, hoofdzakelijk islamitische, migranten is al jaren aan de gang. De gevolgen daarvan kan men dagelijks horen en zien. Timmermans en de zijnen blijven deze kolossale mensenverplaatsing steunen en hoewel het praktische nut daarvan al tijden totaal ongeloofwaardig blijkt, gaat het proces van “verrijking” door en uit de hoek van politiek correct hoort men geen signalen van verandering van inzichten. Waarom niet? Omdat vermenging met “andere culturen” als verrijkend is gedefinieerd. ALLE culturen in de wereld moeten DIVERS worden, ook al kan niemand daar een zinnige reden voor noemen. Integendeel: de zeer schadelijke uitkomst van die mesjogge opvatting blijkt steeds meer. En wanneer er aantoonbaar meer geweldplegingen – waaronder moorden en verkrachtingen – plaatsvinden, die overduidelijk zijn gerelateerd aan een ideologie die heel graag “vrede verbreidt”, dan is het zaak dat die relatie NIET wordt benoemd, omdat genoemde ideologie ABSOLUUT een plaats moet hebben in onze samenleving, ook al kost het doden. Een EU met Timmermans als inspirator zal hoe dan ook aan dat destructief gebleken uitgangspunt vasthouden

Zoals wij weten heeft Timmermans (met behulp oud-PvdA man Diederik Samsom) zich met kracht geworpen op de redding van het klimaat van onze planeet. Met het reddingsplan – beschreven in de “Green Deal” – wil de man alvast in de EU beginnen. Timmermans heeft geen persoonlijke ervaring met het redden van klimaten en het is waarschijnlijk nog niet helemaal tot deze bevlogen hoogvlieger doorgedrongen dat het hoogst twijfelachtig is dat menselijke handelingen ooit fundamentele veranderingen in een klimaat teweeg kunnen brengen, maar niettemin wil hij aan de wereld laten zien hoe WIJ, Europeanen, zo’n varkentje wassen. Dat is een geweldige vondst: Nederland als GIDSLAND. In de beroemde roman “Don Quichot” vocht de hoofdpersoon tegen windmolens, maar Don Timmermans vecht MET windmolens tegen een niet werkelijk bestaand probleem. Ik weet niet wat stompzinniger is. Hoe dan ook, alles wat deze politieke Icarus bedenkt, brengt de samenleving altijd onmetelijke schade toe.

Over de laatste stunt, Timmermans richt zich tot het Britse volk in een liefdesverklaring nadat de Britten voor Brexit hebben gekozen, wordt nogal lacherig gedaan, want wat zou nu de zin zijn van zo’n uiting? Het is heel goed mogelijk dat de man een liefhebber van Engeland is. Maar is het alleen maar onzinnig wat hij doet? Tot wie zou hij zich PRECIES richten en wat hoopt hij daar dan mee te bereiken? Dat is zeer de vraag! Ik denk aan een andere manipulator in de Verenigde Staten, president Obama, die – nadat het duidelijk was geworden dat Donald Trump tot President was gekozen – zijn aanhangers opriep om “zich in de straten te blijven laten horen”. Ook riep hij de militairen in het leger op om geen bevelen te gehoorzamen wanneer die in strijd zouden zijn met hun opvattingen. Dat waren hoogst merkwaardige adviezen. De benoeming van Trump was niet voorzien door de linkse elites. Trouwens, alle fanatieke aanhangers van de Nieuwe Wereldorde waren zeer tegen de keuze voor Trump geweest. De N.W.O wil namelijk perse van zelfstandige, nationale staten af! Ook de EU, dus!

Er is geen president geweest in de Verenigde Staten die zo is gedwarsboomd als Trump. Vanaf het begin! Grote linkse massabetogingen tegen Trump (naar is gebleken stevig gefinancierd door Soros), verkondigend dat deze president weliswaar was gekozen, maar dat zij het morele gelijk en DUS het morele recht bezaten om deze man dwars te zitten...

Zou het kunnen zijn dat Timmermans zich richtte tot dat deel van de Britten dat absoluut tegen Johnson was en tegen Brexit? In dat geval moeten wij er rekening mee houden dat er zich NA Brexit anti-Trumpachtige “taferelen in het Verenigd Koninkrijk gaan voordoen met toenemende uitbarstingen van haat en heel veel geweld. Links wil altijd winnen ten koste van alles en – indien nodig - iedereen. Links wil de macht behouden en letterlijk geen enkel middel schuwen.

Net als Timmermans...

Door: “Henk V.”

https://ejbron.wordpress.com/2019/12/31 ... lijk-mens/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43533
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Za Jan 18, 2020 8:56 pm

1000 miljard euro voor het klimaat is pas het begin. Dit zijn de ‘waanzinnige’ plannen van Timmermans

In Natuur en Milieu, 15 januari 2020

Afbeelding

De 1000 miljard euro die de Europese Commissie de komende 10 jaar wil investeren in het klimaat is ‘pas het begin’, zo zei vicevoorzitter Frans Timmermans in het Europees Parlement.

Volgens Brussel is 1000 miljard niet genoeg om te zorgen dat de EU in 2050 netto geen CO2 meer uitstoot.

Jaarlijks is daar volgens Timmermans 260 tot 300 miljard euro voor nodig.

Veel kritiek
De Europese Commissie wil dat lidstaten 7,5 miljard euro extra storten om een transitiefonds op te zetten ‘voor landen die disproportionele kosten moeten maken om schone energie mogelijk te maken’.

Het gaat bijvoorbeeld om landen die afhankelijk zijn van kolencentrales voor stroomvoorziening, zoals Polen.

Het fonds moet tot 100 miljard euro worden aangevuld.

Er is veel kritiek op de plannen die door Timmermans zijn gepresenteerd.

Gevaar
Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV) reageerde: “Alle landen in Europa vergrijzen en al het geld en alle aandacht zou moeten gaan naar forse belastingverlaging om economieën aan te zwengelen zodat de bouw van bijvoorbeeld verpleeghuisplekken betaald kan worden.”

Ongehoord Nederland voegde toe: “Timmermans is nog niet eens begonnen met uitgeven of hij wil al meer.”

“En er bestaat geen democratische structuur om hem in toom te houden, dat is het gevaar,” voegde de omroep toe.

Dit moet stoppen!

De FvD stelt dat veel EU-landen de waanzinnige klimaatplannen van Timmermans niet kunnen betalen.

“Daarom komt de Europese Commissie met een transitiefonds,” merkt de partij op.

“Nederland moet gaan betalen voor het klimaatbeleid in Polen en Bulgarije! Dit moet stoppen!” aldus de FvD.

Europarlementariër Rob Roos (FvD) zei: “Er zijn al zoveel Nederlanders die moeite hebben de energierekening te betalen, en nu wil de EU dat wij ook voor de rest van Europa gaan opdraaien.”

https://www.ninefornews.nl/1000-miljard ... immermans/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43533
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Ma Jan 20, 2020 1:24 am

Klimaatpaus Frans Timmermans in het Duits NOG fanatieker
16 jan. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43533
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Vr Jan 31, 2020 1:08 am

Timmerman(s)...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43533
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Za Feb 01, 2020 9:50 pm

‘Onze’ Frans Timmermans dreigt Den Haag: De volle mep betalen aan de EU want anders gaat het mis

Door: Bas Paternotte, 15:15, 01 februari 2020

Afbeelding

Bovendien liegt Eurocommissaris over steun voor Europese begroting

Op 20 februari is in Brussel een speciale EU-top over het meerjarig financieel kader (mfk) zoals de Europese meerjarenbegroting officieel heet. Die gaat omhoog maar Nederland heeft daar geen zin in. Den Haag wil de begroting juist bevriezen op het huidige niveau van 1 procent van het bruto binnenlands product. Die houding is onverstandig, meent ‘onze’ Eurocommissaris Frans Timmermans zaterdag in een interview met het FD. En hij gooit er dreigende taal in.

“Ik hoop dat Nederland zich bewust is van de prijs die het straks kan betalen voor zijn houding.”

Volgens Timmermans bestaat het gevaar dat Nederland, als het ‘categorisch’ blijft weigeren water bij de wijn te doen, alleen komt te staan in het Europese begrotingsoverleg. Dat moet het kabinet-Rutte proberen te voorkomen, want anders gaan volgens hem de andere 26 EU-landen kijken hoe ze Nederland het hardste kunnen raken.

Hoe dat met die andere 26 lidstaten zit valt nog maar te bezien. Want ondanks eveneens dreigende woorden van Timmermans’ collega Johannes Hahn van begrotingszaken afgelopen week, staat Nederland niet alleen. Denemarken, Oostenrijk en Zweden zijn ook tegen een verhoging van het budget. Iets wat de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz deze zaterdag nog benadrukte: desnoods spreekt Wenen een veto uit over de nieuwe begroting. Gek genoeg probeert Timmermans echter de indruk te wekken dat Nederland de enige is die bezwaar maakt.

Iets meer bescheidenheid zo daags na de Brexit zou de Brusselse heertjes sieren. Maar helaas.

https://tpo.nl/2020/02/01/frans-timmerm ... t-het-mis/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73341
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Ariel » Wo Feb 12, 2020 3:44 pm

Die Frans toch. :smile7: Loopt het poep bij dit volgevreten manneke door zijn broekspijp heen? En zijn er nog partijen die naar deze schreeuwer luisteren?

Timmermans waarschuwt tegen samenwerken met 'extreem-rechts'

Frans Timmermans waarschuwt partijen niet samen te werken met wat hij extreemrechtse politieke bewegingen noemt. In gesprek met de NOS zegt de vicevoorzitter van de Europese Commissie dat partijen niet in zee moeten gaan met partijen die volgens hem discrimineren en de scheiding der machten ter discussie stellen of hele bevolkingsgroepen wegzetten.

PvdA'er Timmermans reageert op de ontwikkelingen in de Duitse deelstaat Thüringen, waar een liberaal met steun van de christendemocraten en de Alternative für Deutschland (AfD) tot premier werd gekozen.

"De AfD is echt een hele nare club, die zonder enige reserve ook het nationaalsocialisme omarmt. Daarmee samenwerken lijkt me toch echt voor democratische partijen een no-go." Vandaag trad de partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer van de CDU af, onder meer vanwege de gebeurtenissen in Thüringen.

'Niet één antwoord'
Timmermans maakt zich zorgen over de toenemende bereidheid bij partijen om in gesprek te gaan met extreem-rechtse partijen. Hij ziet dat de gesprekken overal in Europa plaatsvinden. "Natuurlijk kan je niet op Europese schaal één antwoord verzinnen, want die partijen zijn ook allemaal anders. En ik vind het niet fair om partijen als Forum over een kam te scheren met de AfD."

Timmermans refereert aan gesprekken die de VVD en het CDA in Brabant voeren met Forum voor Democratie over de vorming van een coalitie. Vooral binnen het CDA is verdeeldheid over samenwerking met Forum.

Overal in de Europese Unie ziet Timmermans partijen aan de rechterkant worstelen met de nieuwe vaak populistische bewegingen. Hij vergelijkt het met de worsteling tussen de sociaaldemocraten en de communisten in het verleden. "Bij de sociaaldemocraten waren er die vierkant tegen elke vorm van samenwerking waren, maar in de loop der tijd kwamen er stemmen op die zeiden: 'nou, dat is misschien iets om mee samen te werken.'"

Zijn advies: doe het niet. "Ik was vroeger als socialist tegen het samenwerken met ondemocratische communistische partijen en ik zou mijn conservatieve vrienden willen adviseren: bezint eer ge begint aan samenwerking met wat ik toch zie als extreemrechtse partijen."
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16217
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Wo Feb 12, 2020 6:40 pm

Dit is nu precies waar het Duitse volk op zit te wachten:

Het belerende waarschuwende en dreigende vingertje van Frans Timmermans.

Die grote grijze baard van hem is waarschijnlijk ingegeven door de gedachte aan God die een baard droeg, net zoals alle preken van Timmermans die alleen een kleuter zich ter harte neemt uit angst voor straf. :unhappy:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6354
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Ali Yas » Wo Feb 12, 2020 9:53 pm

Hans v d Mortel sr schreef:Dit is nu precies waar het Duitse volk op zit te wachten

Zelfkastijding lijkt in Duitsland nog steeds erg populair en een beetje hulp daarbij is nooit weg.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 43533
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Pilgrim » Do Feb 13, 2020 12:49 am

Fransie Timmermans, de EU en kritiekloze media!
11 feb. 2020

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

mercator
Berichten: 18773
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor mercator » Do Feb 13, 2020 5:29 pm

Hans v d Mortel sr schreef:Die grote grijze baard van hem is waarschijnlijk ingegeven door de gedachte aan God die een baard droeg, net zoals alle preken van Timmermans die alleen een kleuter zich ter harte neemt uit angst voor straf. :unhappy:

Vroeger had die geen baard. Is het om goodwill te kweken bij de moslims? Dan klopt zijn baard niet, er mag geen snor bij. Of is het om op de gezapige Vader Abraham te lijken, om de goedmoedige opa uit te hangen die het beste met de EU onderdanen voor heeft?
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16217
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Do Feb 13, 2020 6:23 pm

mercator schreef:Of is het om op de gezapige Vader Abraham te lijken, om de goedmoedige opa uit te hangen die het beste met de EU onderdanen voor heeft?

Ja ja! Da's een goeie. En verdomd als het niet waar is.

Toen de MH17 in beeld kwam, kwam Timmermans pas voor het eerst goed in beeld. Hij zag zijn kans schoon. De onderste steen moest boven komen. Maar dat zei Rutte, die altijd een goed woordje over heeft voor het volk. Sinds, en mede dankzij MH17, heeft goedmoedige opa Frans furore gemaakt in de vaart der leiders, en zijn stenen bijgedragen aan het Europa dat coûte se coûte moet stand houden tegen de logica in dat het voor Nederland beter is onafhankelijk van de EU verder te gaan. Ik vind het doodeng dat Nederland de wet wordt voorgeschreven hoe, wanneer, en met hoeveel parasieten op onze kenniseconomie en beschaving, afkomstig uit diverse besmette windstreken, om te gaan.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

mercator
Berichten: 18773
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Frans Timmermans

Berichtdoor mercator » Do Feb 13, 2020 7:52 pm

Hans v d Mortel sr schreef:Toen de MH17 in beeld kwam, kwam Timmermans pas voor het eerst goed in beeld.

Ik herinner me dat nog, dat was een weerzinwekkende, vals-sentimentele vertoning. Maar de leugenpers en de EU slaven vonden het geweldig empathisch.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel


Terug naar “Eurabia”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Pilgrim en 5 gasten