Dhimmitude in Europa!

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Dhimmitude in Europa!

Bericht door Manon »

Dhimmitude
Bron: Trouw

door Hans Jansen

'Dhimmitude is afgeleid van het Arabische woord dhimmi. Een dhimmi is een jood of christen die onder dwang het oppergezag en de superioriteit van de islam erkent. Dhimmi's zeggen en denken uitsluitend nog positieve gedachten waar het de islam betreft. Hun leven wordt op een pathetische manier door voorzorgzucht jegens de islam in beslag genomen.' Arabist Hans Jansen beschrijft die voorzorgzucht in het huidige Nederland: ,,Het gaat er om ons 'respect' voor de islam aan te leren, door een mooie doorsnee van de Nederlandse elite te intimideren 'in de naam van de islam'.''

Toen ik nog jong en naïef was, en een jaar in Egypte studeerde, ben ik ooit eens bij een lokale Koptische bisschop in Cairo op audiëntie gegaan om hem te vragen naar boeken over de islam die door theologen van de Koptische kerk geschreven waren. De Koptische kerk is de inheemse, eeuwenoude christelijke volkskerk in Egypte. De Koptische taal is de laatste vorm van de taal van de hiëroglyfen van de farao's. Liturgie en preek in de Koptische kerk zijn al eeuwenlang in het Arabisch. De Koptische kerk is sinds de verovering van Egypte door de islam, in 636, geleidelijk aan gekrompen, van oorspronkelijk bijna 100 procent van de bevolking, tot misschien 5 procent tegenwoordig.

Het leek me ondenkbaar dat Koptische theologen niet over de islam hadden nagedacht, en dat er geen boeken of artikelen over de islam uit deze hoek beschikbaar zouden zijn. Een leuk scriptieonderwerp, dacht ik eigenlijk. Maar de bisschop hielp me in drie seconden uit de droom. Nee, zulke boeken waren er niet. Vervolgens wees hij me er op dat er naast elke kerk in Egypte een moskee stond, met een iets hogere minaret dan de hoogste naburige kerktoren. En dat in het bijzonder wanneer de Kopten met een kerkdienst bezig waren, de versterkers op deze minaret op topsterkte de boodschap van de islam verkondigden, wat binnen in de kerk gewoonlijk goed hoorbaar was. Dit alles, sprak hij, hing samen met het respect voor de islam waar de christenen in Egypte toe verplicht waren. De ernst van deze situatie was me niet meteen duidelijk. Maar hier zat geen leuk scriptieonderwerp in, dat begreep ik nog wel, en dus ging ik maar op zoek naar graziger weiden.

Pas na jaren is de betekenis van een en ander tot me doorgedrongen. De eis van respect klinkt ons normaal en goed in de oren, maar hoe ver kan een groep gaan in het eisen van respect? Wanneer varkensvlees door een godsdienstige groep verboden wordt, mogen kinderen die op school zitten met leden van die groep dan nog wel ham op hun lunchboterham leggen? Wanneer blote armen van de juf door een godsdienstige groep verboden worden, moet de juf dan ook in de zomer met lange mouwen voor de klas?

Het duurt meestal niet lang of de groep die respect eist, dwingt de andersdenkenden zich in de details van hun gerespecteerde heilsleer te verdiepen. Uit voorzorg doen de andersdenkenden dat dan ook. De kranten van de laatste weken staan vol met voorbeelden: Mag je shampoo gebruiken bij de rituele wassingen? Hoor je als Nederlands politicus niet te weten welke imams weigeren een vrouw de hand te schudden en waarom ze dat niet doen? In zulke kwesties mogelijk een foutje maken, leidt tot een hoop gezeur en barse commentaren. Al snel maakt er zich een voorzorgzucht van mensen meester waardoor iedereen letterlijk op kousenvoeten gaat lopen. Kritisch over de islam schrijven, zoals er ook over andere godsdiensten en ideologieën wordt geschreven, is er al snel niet meer bij, zeker niet als je nog kleine kinderen hebt.

Er hoeft maar een kleine voorhoede met types als Mohammed B. rond te lopen, of iedereen doet er het zwijgen toe. Zo'n voorhoede claimt het alleenvertoningsrecht op islamitische gevoeligheid, en gijzelt daarmee meteen ook alle geloofsgenoten. Die zullen wel uitkijken de leden van de voorhoede voor de voeten te lopen. Mensen als Mohammed B. noemen zichzelf trouwens expliciet een voorhoede, onder verwijzing naar Koran 110:2, een passage die de extremo's opvatten als een uitspraak van God zelf, waarbij God de gelovigen uitlegt dat wanneer de islam maar eenmaal overwinningen boekt en triomfen viert, dat dan 'de mensen Gods godsdienst in massa's zullen binnengaan'.

Maar het gevolg van permanent expliciet respect dat door een voorhoede wordt afgedwongen, is wel dat de overgrote meerderheid van de moslims nooit en te nimmer een nuchtere beschouwing over de islam te zien krijgt, niet van de kant van de niet-moslims, niet van de kant van ex-moslims die zich om veiligheidsredenen verstopt hebben, of verstopt worden door een regering die rust boven alles stelt, en al helemaal niet van 'gewone' moslims, die geconditioneerd worden om het nadenken over de islam in hun eigen belang maar over te laten aan de voorhoede en aan de imams.

De eis van respect klinkt ongehoord redelijk, maar de gevolgen van met geweld afgedwongen respect breiden zich als een olievlek uit. Wanneer niet-moslims zoals bisschoppen, burgemeesters, ministers, leden van het koninklijk huis, steeds maar weer hun respect voor de islam naar buiten brengen, zal een moslimse twijfelaar (en daar zijn er natuurlijk tienduizenden van) al snel denken dat wanneer zelfs zulke vooraanstaande mensen geheel vrijwillig en tegen hun eigen belangen in, respect en nog eens respect gaan lopen tonen, dat de islam dan inderdaad wel iets heel bijzonders zal wezen, waar hij maar beter geen afstand van kan nemen - hoewel hij wel degelijk overwogen heeft dat te doen.

Het respect voor de islam heeft in allerlei landen tot wonderlijke maatregelen geleid, die met een expliciet beroep op het respect voor de islam gerechtvaardigd worden. Verkoop van wijn in een gewone supermarkt kan niet, want de islam verbiedt wijn. Reclame voor hypotheken en andere leningen die rente veronderstellen, terwijl de islam de rente verbiedt, kan dat wel worden getolereerd? Op straat eten tijdens de vastenmaand Ramadan? Kunnen restaurants wel open blijven tijdens de Ramadan? Pils op een terrasje aan een plein waar ook een moskee staat? Getuigt het wel van respect voor de islam om een moslim door een niet-moslimse rechter te laten veroordelen? Of een vrouwelijke niet-moslimse 'bewindspersoon' over hem te laten wikken en beschikken?

De godslasteringskwestie is hier een gevaarlijke fuik. Wat staat een rechter te wachten die een anti-islamitische godslasteraar tot een te lichte straf veroordeelt, of misschien zelfs vrijspreekt? Zo'n rechter toont, in de ogen van de islamitische voorhoede van extremo's, toch wel heel duidelijk zijn gebrek aan respect voor de islam. Zo'n rechter loopt grote risico's omdat hij, door het te lichte vonnis dat hij geveld heeft, misschien zelfs wel medeplichtig is geworden aan de godslastering die hij te berechten had. Het is wel zeker dat de voorhoede van types als Mohammed B. een ernstige bedreiging zullen gaan vormen voor rechters in godslasteringszaken.

Respect en voorzorgzucht hebben sinds de moord op Theo van Gogh voor allerlei rare tonelen gezorgd, en dat terwijl de moslims in Nederland een minderheid zijn. Het is wel duidelijk dat er nog veel meer respect en voorzorgzucht getoond zal worden wanneer de islam de meerderheid is, zoals in het Midden-Oosten. Een geleerde heeft hiervoor een aparte technische term bedacht: dhimmitude, ongeveer uit te spreken als zimmietuude. De bedenkster van die term schrijft onder een pseudoniem, Bat Ye'or, wat Hebreeuws is voor 'Dochter van de Nijl'. Het gaat dan ook om een uit Egypte afkomstige joodse onderzoekster van de geschiedenis van de joden en de christenen onder de reëel bestaande islam in de afgelopen veertien eeuwen. Het beeld dat zij op grond van archieven en memoires schildert, stemt somber.

Dhimmitude is afgeleid van het Arabische woord dhimmi. Een dhimmi is een jood of christen die het oppergezag en de superioriteit van de islam erkent. Wanneer hij dat niet doet, schrijft de islamitische wet zware straffen voor. Een opstandige dhimmi kan worden gedood of als slaaf verkocht. Veel dhimmi's hebben het afgedwongen respect voor hun moslimse meesters geïnternaliseerd, en zeggen en denken uitsluitend nog positieve gedachten waar het de islam betreft. Hun leven wordt op een pathetische manier door voorzorgzucht jegens de islam in beslag genomen. Bat Ye'or geeft in haar boeken honderden bladzijden voorbeelden. Die boeken zijn in Nederland nog nergens besproken. Het gaat onder andere om: The Dhimmi (1985), The Decline of Eastern Christianity under Islam: From Jihad to Dhimmitude (1996), en Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide (2002).

Het wonderlijkste aan het verschijnsel dhimmitude is dat het ook voorkomt waar de islam zich niet heeft meester gemaakt van de staatsmacht. Een recent Nederlands voorbeeld uit Uden. Na de brand spreekt Balkenende met een klein jongetje die zegt dat zijn afgebrande school maar niet weer een bordje 'islamitische school' moet ophangen na de herbouwing. Balkenende zou toen heel goed hebben kunnen zeggen: ,,Ja, als er meer moorden plaats zullen vinden als die op Theo van Gogh, dan krijgen de islam en de moslims een erg slechte naam in Nederland. Laten jij en ik er voor zorgen dat moorden in de naam van de islam nooit meer voorkomen, dan kan jouw school later gerust weer islamitisch gaan heten.'' Maar Balkenende zei zoiets niet, hij had het alleen vagelijk over dit-nooit-meer, en zei iets onduidelijks over garanties. Kortom: Balkenende toonde diep respect voor de islam en raakte haast verlamd van voorzorgzucht.

Tweede voorbeeld: Mevrouw Florax, de voorlichtster van de Amsterdamse politie, had het uren en uren na de moord op Theo van Gogh nog steeds over een moordenaar die mogelijk als moslim verkleed was, of woorden van gelijke strekking. In de eerste directe tv-uitzendingen hield ze duidelijk urenlang de mogelijkheid open dat deze moord niet door iemand gepleegd was die geloofde uit naam van de islam te handelen, maar door iemand die had gedaan alsof. Hoe anders ging het na de brandstichting in Uden. Behalve Mat Herben hield geen enkele prominent of nieuwspresentator rekening met de mogelijkheid dat moslims zelf, volgens de methode Jules Croiset, deze schokkende misdaden tegen zichzelf hadden gepleegd met het doel de zieligheidsgraad van de eigen groep te verhogen. Het is wel erg voorzorgzuchtig om niet eens rekening met deze mogelijkheid te willen houden. Overigens zijn deze brandstichters inmiddels gepakt.

Nederland heeft een traditie van vier eeuwen van het pacificeren van verschillende bevolkingsgroepen. De Nederlandse elite gaat er vanuit dat het uiteindelijk heus ook zal lukken de moslims te pacificeren. Maar de islam heeft een traditie van zo'n veertien eeuwen van zich niet laten pacificeren. Het Romeinse rijk wist als weinig andere rijken nieuwe groepen op te nemen en te pacificeren. De Goten en de Hunnen, de Germanen en de Galliërs, ze wisten niet hoe vlug ze Romein moesten worden als ze eenmaal in de buurt van Rome waren aangekomen. Maar de Arabische moslims hebben zich niet door de Romeinen laten pacificeren. Het Algerije van kerkvader Augustinus was geheel Romeins. Nu is het geheel islamitisch. Het Oost-Romeinse rijk is door de Arabieren ontdaan van Egypte en Syrië, en ten slotte door de Turken veroverd, en bekend komen te staan als het Ottomaanse rijk. Zou de Nederlandse politieke elite het er beter afbrengen dan de oude Romeinen?

De laatste weken heeft de regering de acute dreiging van moslims geweld in Nederland waarschijnlijk groter voorgesteld dan deze in werkelijkheid was, om zodoende de onderduik van Ayaan Hirsi Ali te forceren en haar tot op zekere hoogte het zwijgen op te leggen, want dat zou de moslims bevredigen en de boel bij elkaar houden. Deze tactiek had helaas een bijeffect: opiniemakers zijn banger geworden dan nodig is. Hun voorzorgzucht neemt zienderogen toe.

Dat Hirsi Ali nu al zo lang zwijgt, geeft het verkeerde signaal af aan de moslims in Nederland. De bedreigingen jegens Job Cohen en Ahmed Aboutaleb laten zien wat er in feite aan het gebeuren is. De film Submission en Theo van Gogh's term 'geitenneukers' worden er in elke discussie bijgesleept om het wat makkelijker te maken voor degenen die de eerste moord 'in de naam van de islam' in Nederland het liefst zouden willen vergoelijken en bagatelliseren. Dat er iets te zeggen valt over Van Gogh en Hirsi Ali is zeker waar, maar wat zijn in godsnaam de zonden van Job Cohen en Ahmed Aboutaleb? Waarom hebben juist ook deze twee laatstgenoemden de woede van de extremo's gewekt? Het gaat dan ook niet om Submission, het gaat niet om de typeringen waar Theo van Gogh in grossierde, het gaat er om ons 'respect' voor de islam aan te leren, door een mooie doorsnee van de Nederlandse elite te intimideren 'in de naam van de islam'.

De voorzorgzucht van Balkenende en Donner is het laatste wat we op dit moment als antwoord nodig hebben.


--------------


Nee geen copypasting van artikeltjes, maar even nadenken!
Zelf heb ik kennis gemaakt met "koptische christenen" in Egypte! Ik dacht dat ik in een tijdmachine terechtkwam. Dit was in 1996. Nu, anno 2004 zitten we hier in diezelfde teletijdmachine!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Dan Cannon
Berichten: 228
Lid geworden op: za mei 17, 2003 10:03 pm

Bericht door Dan Cannon »

Oeps.

Heb hetzelfde stuk net geplaatst in een andere sectie.
We werkten toevallig precies langs elkaar.

Nu ja, kunnen bezoekers het stuk zeker niet missen.
Islam is anti-ongelovigen, dus ben ik anti-Islam.

Ik ben de grootste minderheid in de wereld: een individu - David Gulbraa.

Ben
Berichten: 27
Lid geworden op: do nov 04, 2004 5:44 pm

Verbod

Bericht door Ben »

Right.
En nu 'eist' 'een aantal' moslims een verbod op Submission 2, zoals ze ook in de V.S. kritiek proberen te verbieden.
Het eerste antwoord hierop moet zijn dit 'aantal' zelf voor de rechter te slepen wegens bedreiging van de vrijheid van meningsuiting.
Het tweede het beperken van het discriminatieverbod in de grondwet tot tolerante (en vreedzame) mensen en groepen: intolerantie wordt in een beschaafd land UITERAARD gediscrimineerd als moreel verwerpelijk of/en strafbaar; dus als een barbaarse godsdienst fascistische trekken vertoont met zijn onverdraagzaamheid tegenover kritiek moet dat vooral en voortdurend aan de kaak worden gesteld als inferieur, achterlijk, bekrompen, bang en gevaarlijk: blijkbaar heeft men zelf geen argumenten, anders zou men de kritiek gewoon pareren en weerleggen, zoals dat hoort bij volwassen mensen.
Het derde redelijke antwoord lijkt me, aangezien de islam zich baseert op een koran die systematisch alle andersdenkenden zonder enige reden discrimineert en demoniseert, en aanzet tot haat en geweld, om ofwel de godsdienst te verbieden als zijnde in strijd met de grondwet (net als fascisme), ofwel in te praktijk te discrimineren zoals men dat in islamitische landen gewend is te doen met dhimmi's: ze worden gedoogd zolang ze zich gedragen maar raken de Nederlandse nationaleit kwijt.
Verderfelijke godsdiensten kunnen niet alleen bekritiseerd maar ook ontmoedigd en bestraft worden. Net als criminaliteit.

stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door stropke »

Manon schreef:Dhimmitude
Bron: Trouw


Dhimmitude is afgeleid van het Arabische woord dhimmi. Een dhimmi is een jood of christen die het oppergezag en de superioriteit van de islam erkent. Wanneer hij dat niet doet, schrijft de islamitische wet zware straffen voor. Een opstandige dhimmi kan worden gedood of als slaaf verkocht. Veel dhimmi's hebben het afgedwongen respect voor hun moslimse meesters geïnternaliseerd, en zeggen en denken uitsluitend nog positieve gedachten waar het de islam betreft. Hun leven wordt op een pathetische manier door voorzorgzucht jegens de islam in beslag genomen. Bat Ye'or geeft in haar boeken honderden bladzijden voorbeelden. Die boeken zijn in Nederland nog nergens besproken. Het gaat onder andere om: The Dhimmi (1985), The Decline of Eastern Christianity under Islam: From Jihad to Dhimmitude (1996), en Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide (2002).

Nee geen copypasting van artikeltjes, maar even nadenken!
Zelf heb ik kennis gemaakt met "koptische christenen" in Egypte! Ik dacht dat ik in een tijdmachine terechtkwam. Dit was in 1996. Nu, anno 2004 zitten we hier in diezelfde teletijdmachine!

Wel als dat de definitie van dhimmi is, niet met mij. :x :x Wel dan kenne ze de vlaamse leeuw nog niet en moeten ze het lied nog leren kennen: Ze zullen hem niet temmen, de fiere vlaamse leeuw. Zolang de leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft...Grrrrrwwww . En dat neem ik, ik vecht me liever dood dan te buigen voor die achterlijke allah en zijn malloot profeetje. :x
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

DewiSudarsono
Berichten: 27
Lid geworden op: wo jan 04, 2006 4:10 am
Contacteer:

Re: Verbod

Bericht door DewiSudarsono »

Ben schreef:Right.
En nu 'eist' 'een aantal' moslims een verbod op Submission 2, zoals ze ook in de V.S. kritiek proberen te verbieden.
Dat is juist, de reden daarvoor is dat de islam niet gericht of ingericht is voor co-existentie op voet van gelijkwaardigheid maar inherent imperialistisch is en dien te gevolge altijd zal streven naar dominantie. Nu zaken verboden krijgeb en bij voldoende grooi de zaak overnemen.
Ben schreef: Het eerste antwoord hierop moet zijn dit 'aantal' zelf voor de rechter te slepen wegens bedreiging van de vrijheid van meningsuiting.
Zeer zeker ik ben het daarover helemaal met je eens.
Ben schreef: Het tweede het beperken van het discriminatieverbod in de grondwet tot tolerante (en vreedzame) mensen en groepen: intolerantie wordt in een beschaafd land UITERAARD gediscrimineerd als moreel verwerpelijk of/en strafbaar; dus als een barbaarse godsdienst fascistische trekken vertoont met zijn onverdraagzaamheid tegenover kritiek moet dat vooral en voortdurend aan de kaak worden gesteld als inferieur, achterlijk, bekrompen, bang en gevaarlijk: blijkbaar heeft men zelf geen argumenten, anders zou men de kritiek gewoon pareren en weerleggen, zoals dat hoort bij volwassen mensen.
Dit is juist het probleen is dat het discriminatieverbod en de vrijheid van godsdienst zoals opgenomen in de grondwet niet togesneden is op een facistische ideologie die zich onder de dekmantel van een godsdienst verschuild. Van het grootste belang is dat de aard van het beestje (nauw ja het is een vreselijk beest) bloot te leggen en het te klassificeren als een inherent moorddadige sekte die een absolute scheiding maakt tussen het goed (de gelovigen) en het kwaad (de ongelovigen) en dien te gevolgen ook inherent discriminatorische is.

In wezen is het zo dat de gehele leer onder het discriminatieverbod zou moeten vallen en uit dien hoofden ook niet versprijd zou mogen worden, het probleem is de vrijheid van godsdienst die in de pratijk het discriminatieverbod neutraliseert. Daarom ook dat ik pleit voor een gerichte campagne om op grond van de gegevenheden van de islam haar de status van godsdienst te ontnemen en haar als sekte te klassificeren.
Ben schreef: Het derde redelijke antwoord lijkt me, aangezien de islam zich baseert op een koran die systematisch alle andersdenkenden zonder enige reden discrimineert en demoniseert, en aanzet tot haat en geweld, om ofwel de godsdienst te verbieden als zijnde in strijd met de grondwet (net als fascisme), ofwel in te praktijk te discrimineren zoals men dat in islamitische landen gewend is te doen met dhimmi's: ze worden gedoogd zolang ze zich gedragen maar raken de Nederlandse nationaleit kwijt.
Verderfelijke godsdiensten kunnen niet alleen bekritiseerd maar ook ontmoedigd en bestraft worden. Net als criminaliteit.
Juist, wat kan ik hier nog aan toevoegen :D Ik denk dat we heel concreet moeten kijken hoe een ander juridisch en politiek aan te pakken te beginnen in Nederland. Ik denk dat het van belang zou zijn na te denken een Nederlandse FFI site gricht op (1) een duidelijke definitie van de aard van islam (2) een juridische analyse (3) de ontwikkeling van een concreet strategisch programma (3) een duidelijke en inhoudelijke samenstelling van een politiek programma gericht of de verwezelijking van de door jou aangereikte aanbevelingen.
Saudara2 yang terhormat dengarkan baik2 bahwa kita tentang dua Dewi tetapi sebetulnya hanya satu. Mungkin rahasia ini adalah jalan yang menuju masah depan yang cera untuk asal kita.

http://alter-of-democracy.be/

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48973
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Pilgrim »

Overleven door onderwerping

Geplaatst op 5 februari 2015

Afbeelding

In Duitsland leven ongeveer [opm. vertaler: officieel...] vier miljoen moslims, dat zijn 5% van de bevolking. In Duitsland leven ook ongeveer 200.000 Joden, dat zijn 0,25% van de bevolking. In Duitsland zijn ongeveer 100 synagogen in bedrijf, die tot vestingen werden uitgebreid. Tijdens de belangrijkste feestdagen adviseert de Centrale Raad van de Joden de gemeenten erop te letten dat de bezoekers zich niet buiten voor de gebedshuizen ophouden. Dat zou te gevaarlijk zijn.

Het aantal moskeeën bedraagt ongeveer 3000, afhankelijk van de schatting iets minder of iets meer. Zij vormen, anders dan de synagogen, geen veiligheidsrisico. Het komt steeds opnieuw – en steeds vaker – voor dat mensen die door een keppeltje of een Davidsster als Joden herkenbaar zijn op straat uitgescholden, bespuugd en in elkaar geslagen worden. De daders zijn meestal “jonge mannen met een migratieachtergrond”, maar geen katholieke Polen of protestantse Denen, die eentje tegen de dorst gedronken hebben, maar volledig nuchtere moslims, die gewoon geen Joden mogen.

Onder deze omstandigheden doet het dan ook heel merkwaardig aan dat uitgerekend vooraanstaande functionarissen van de Centrale Raad van de Joden als pleitbezorgers van de moslims optreden, net alsof twee minderheden een bondgenootschap sluiten om elkaar bij te staan. Dat antisemitisme en islamofobie tegenwoordig in één adem genoemd worden, is in grote mate de verdienste van de voormalige secretaris-generaal van de Centrale Raad, die deze absurde analogie salonfähig heeft gemaakt.

Nu heeft de nieuwe president van de Centrale Raad van de Joden er nog een schepje bovenop gedaan. In een interview met een Duits dagblad waarschuwde hij voor “rechts-populistische netwerken”, die “steeds meer invloed in Duitsland zouden winnen.” Hij bedoelde geen antisemitische, maar islam-kritische netwerken, die “de meest vreselijke hetze” zouden bedrijven.

Wat bezielt de woordvoerder van de Joden in Duitsland om zo´n standpunt in te nemen? De zorg om de politieke cultuur in Duitsland? Nee, het is de pure angst voor diegenen bij wie hij een wit voetje haalt. Het is de goede oude dhimmitraditie: overleven door onderwerping. Jullie doen ons niks en wij zeggen alleen maar goede dingen over jullie. Zo kunnen we het prima met elkaar vinden. Vier miljoen moslims en 200.000 Joden.

Bron: www.achgut.com

Auteur: Henryk M. Broder

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/02/05 ... more-82038
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48973
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Pilgrim »

Hamburg: boerka-barbie beledigt moslims

Geplaatst op 7 februari 2015

Afbeelding

Lachwekkende discussie rondom twee fotocollages: de kunstenares Sabine Reyer uit Bergesdorf zal vanaf donderdag haar werk tentoonstellen in de ruimtes van de belastingdienst aan de Ganzenmarkt in Hamburg. Maar twee van haar foto´s mogen niet getoond worden. Steen des aanstoots is een in een boerka gehulde barbiepop. Want volgens de kunstcommissie van de belastingdienst zou deze de gevoelens van islamitische medeburgers kunnen kwetsen. Daarom zouden de foto´n niet tentoongesteld mogen worden, aldus de beslissing.

De “Hamburger Morgenpost” bericht uit het kleurrijke en internationaal ingestelde Hamburg. Wij echter beschouwen een boerkaverbod in het openbaar als veel zinvoller, omdat de boerka als teken van het islamitisch imperialisme in Europa onze gevoelens als “ongelovigen” kwetst.

Bron: www.pi-news.net

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/02/07 ... t-moslims/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Manon »

Want volgens de kunstcommissie van de belastingdienst zou deze de gevoelens van islamitische medeburgers kunnen kwetsen. Daarom zouden de foto´n niet tentoongesteld mogen worden, aldus de beslissing.
nu breekt mijn klomp.

Deze "gekwetste" moslims eisen ZELF dat Mattel een burka-barbie op de markt brengt:

http://aisha1257.hubpages.com/hub/Middle-Eastern-Barbie

Afbeelding

In feite is het grappig: hier het verhaal van de dhimmie die burka-kledij van barbiepoppen maakt omdat de meisjes moeten leren dat ze vooral "zichzelf mogen zijn" en dus ook zichzelf mogen leren inpakken: http://www.dailymail.co.uk/news/article ... rsary.html
The company director of Laird Assessors from The Wirral, Cheshire, said: 'Bring it on Burkha Barbie, I think this is a great idea.
'I think this is really important for girls, wherever they are from they should have the opportunity to play with a Barbie that they feel represents them.


Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article ... z3R4WaJRHA
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook
Daar sta je dan als superpolitiek correcte kunstcomissie!

Het begint zo'n beetje op de muur van Gouda te gelijken: afhankelijk van wie de muur wil is het verboden of verplicht (en te respecteren).
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48973
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Pilgrim »

HEMA verslikt zich in halal

Geplaatst op 6 april 2015

Afbeelding

De HEMA verkeert in zwaar weer en lijdt zware verliezen. De één na de andere vestiging wordt gesloten. Wat is er aan de hand met deze oorspronkelijk zo oer-Hollandse onderneming? Wie het beleid van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij volgt, ziet dat de directie heeft ingezet op de multiculti-maatschappij. Wat ze echter gemist hebben, is het grote verschil tussen vreemdelingen die zich bij jou vestigen omdat ze jouw land leuk vinden en graag willen integreren, of vreemdelingen die jouw land haten en juist komen om een parallelmaatschappij te vestigen teneinde de boel over te nemen. De Hema heeft dom genoeg vol ingezet op de laatste groep. Kennelijk heeft ze geen flauw benul dat de ene immigrant de andere niet is en er ook hele groepen zijn met slechte bedoelingen.

Wereldburgers
De directie is er van overtuigd geweest dat halal en sharia het helemaal gingen maken in het nieuwe wereldbeeld en dat de maatschappij van gezellige gezinnen, gedegen opvoeding, verantwoordelijkheid, sociale cohesie en het gevoel bij Nederland te horen over een beperkt aantal jaren niet meer bestaat. Weg met wat er nog over is van die kneuterige Hollandse cultuur en manier van leven. Er zijn straks alleen nog maar Europeanen of Wereldburgers; een beetje het D66-idee. Europa heeft de toekomst en daar zou de expansie liggen. In rap tempo werden daarom in Europa buiten Nederland nieuwe vestigingen voor de nieuwe Euroburgers geopend , zonder succes overigens.

Het beleid van de Hema kwam er de laatste tien jaar vaak op neer Nederland maar af te schaffen. In de radiospots werd de gezelligheidsstem vervangen door een schreeuwerige allochtonenstem die in nauwelijks verstaanbaar Nederlands de mensen opriep naar de Hema te komen. In advertenties werd welhaast méér reclame gemaakt voor multiculti dan voor de te verkopen producten. Geen advertentie zonder een foto-mix van onze nieuwe wereldburgers.

Afbeelding

Hoogtepunt was een proef met een Halal-Hemawinkel in Den Haag als voorbeeld hoe Nederland er over een jaar of tien uit zou zien. Het heeft lang geduurd voordat je kon geloven dat dit project door Hema zelf was georganiseerd en niet door een concurrent om op een gemene wijze af te rekenen met de Hema. Zo’n actie is vergelijkbaar als Unox bij de Nieuwjaarsduik de boerkini verplicht zou stellen en halal-rookworsten zou uitdelen.

De directie heeft volledig misgekleund. De beoogde afzet van hoofddoeken, suikerbeesten en andere Arabische spullen die in 2009 werden geïntroduceerd, viel enorm tegen. Niet alleen de Nederlanders bleven weg, maar ook in de parallelmaatschappij zelf zat niemand te wachten op de dhimmies van de Hema. Van ellende is de troep maar weer de winkel uitgehaald, nadat Hema in 2010 zware verliezen leed.

Zwarte Piet
Wie zou verwachten dat ze er iets van geleerd hebben, komt bedrogen uit, want ook vandaag loopt de Hema (samen met bijvoorbeeld Albert Heijn) voorop om de Nederlandse cultuur te bestrijden waar dat mogelijk is. Uiteraard is er rond Sinterklaastijd geen Zwarte Piet meer te vinden in de Hema. Liever een lege winkel dan meewerken aan deze oer-Hollandse traditie. Gezinnen die tientallen jaren de bekende Zwarte-Pieten-Taarten kochten, kunnen nu opkrassen. Het valt mee dat er na enig zoeken nog zwarte chocola te vinden is. Onlangs werd bekend gemaakt dat de slogan “Echt Hema” ook afgeschaft gaat worden. Afscheid dus van een echte volkswinkel. De directie mag nu trouwens ook afscheid nemen en is door de eigenaren aan de dijk gezet.

Afbeelding

Ondoordacht
Hoe kan een bedrijf zo onnozel en ondoordacht te werk gaan en zijn toekomst klakkeloos opofferen aan vage idealen en ferm links gebazel? Een verklaring zou kunnen liggen in de nieuwe generatie bestuurders die aan de macht is gekomen. Ze lijken in veel opzichten op de kritiekloze politici en journalisten die thans de dienst uitmaken in Nederland. Opgevoed in antiautoritaire D66-milieus en door pappie en mammie tot narcistische persoonlijkheden geprezen, gaan ze de wereld besturen met niets anders op zak dan een éénzijdige linkse schoolopleiding. Met een cursus bestuurskunde, gespeend van iedere levenservaring, nooit zelf de kost verdiend hebbend en zonder benul van wat er zich in de maatschappij afspeelt, komen ze aan het roer te staan van een bedrijf. Als iemand in de Volkskrant dan roept: “Zwarte Piet moet weg” hebben ze geen enkel referentiekader om een eigen mening te vormen. Dus gaat Zwarte Piet er voor de zekerheid maar uit, niet beseffend dat er nog een hele maatschappij is die je daarmee recht in het gezicht slaat. Met een ongelooflijke onbenulligheid gaan ze meteen overstag als een linkse actiegroep wat roept. Er zijn helaas alleen die domme klanten die het niet snappen en daarna roet in het eten gooien….

Is er nog toekomst?
Is de Hema nog te redden? Wellicht is het een idee om een onvervalste PVV´er aan de top te zetten. Zo eentje met een gezond chauvinistisch gevoel. Een winkel voor alle Nederlanders zonder allerlei linkse flauwekul. Waar Puk van de Petteflet weer prominent verkocht wordt, omdat daarin voor de toekomstige generatie op magistrale wijze verwoord is dat opvoeding en moraal geen schande is. Waar gerust ook veel Hollandse producten verkocht mogen worden, omdat dit de welvaart in eigen land bevordert. Waar je een plastic tas bij de kassa krijgt, omdat dat zo handig is, maar waar de make-up is gemaakt zonder dierproeven. Zo’n winkel, die dus rekening houdt met het volk in plaats van andersom, die trots is op Nederland met zijn joods-christelijke cultuur en oprecht die dingen verkoopt die het dagelijks leven van de gewone man veraangenamen.

Door: “Weethetwel”

https://ejbron.wordpress.com/2015/04/06 ... more-86437
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

mercator
Berichten: 19191
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door mercator »

Wel ik was van oudsher een trouwe HEMA klant maar toen ik zag dat je daar ramadan snoep en kopvodden kon gaan kopen heb ik dat helemaal stopgezet.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Mahalingam
Berichten: 42012
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Mahalingam »

Jip en Janneke is er nog wel.
Afbeelding

De afgang van de Hema is voor mij al veel eerder begonnen. Een voor een verdwenen de artikelen waar ik voor naar de Hema ging: goedkope notitieblokjes, plakband, gloeilampen, verf, ondergoed, appeltaart, beddengoed, keukengerei.
Elders goedkoper te krijgen of niet meer aanwezig.

Hetzelfde heb ik met V&D. Ze hebben echt niks meer wat ik niet beter en goedkoper elders kan krijgen waar ze dan ook een groter assortiment hebben.
Zo zag ik tot mijn verbazing dat ze nu alles merkgericht uitstallen.
Dat is dus 6 rekken van verschillende merken afzoeken naar een geschikte lange broek.
En een horloge kopen. Wanneer doe je dat nou? 1 keer per 5 jaar? Enorme sortering maar ja, in vitrines per merk geordend.
Wat kan mij als simpele burger het merk schelen?
Op de Zwarte Markt van Beverwijk heb ik een Rolex voor 5 euro (niet van echt te onderscheiden).
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48973
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Pilgrim »

Utrecht: ‘Radicalisering moslims is schuld van media en discriminatie’

Gemeente wil 'positieve berichtgeving' en 'neutraal' reageren op haatimams ('gastsprekers')

Bas Paternotte,12-07-2015

Afbeelding

Radicalisering van moslimjongeren is de schuld van de media, discriminatie (op de arbeidsmarkt), uitsluiting van deelname aan de maatschappij, verharding van het maatschappelijk debat en het wij-zij denken dat kennelijk vooral door autochtonen in stand wordt gehouden.

Afbeelding

Dit schrijft de gemeente Utrecht met zoveel woorden in het ‘Actieplan Utrecht zijn we samen’. Met het plan wil de gemeente radicalisering en discriminatie aanpakken. In het plan valt over de rol van de media te lezen:

“We willen samen met onze partners werken aan meer positieve berichtgeving in de media. Daarbij is eenduidig, inclusief taalgebruik van belang. Vreedzaam kan daar een basis voor vormen. De dialoog tussen verschillende groepen kan nog meer gestimuleerd worden. Daarnaast zou er meer aandacht voor andere radicale groepen kunnen komen, zoals rechtsradicaal, waar nu alleen de focus op de radicale moslims ligt. We zouden RTV Utrecht meer willen betrekken bij positieve berichten en uitnodigen op bijeenkomsten.”

Plasterk: Jihadisme en links-extremisme zijn een gevaar
Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) schreef vorige maand nog aan de Tweede Kamer dat jihadisme en links-extremisme op dit moment grote bedreigingen zijn. Daar denkt de gemeente dus anders over. Zo zullen er ‘trainingen over islamofobie worden georganiseerd’.

Afbeelding

‘Neutraal reageren op haat-imams’ en ‘vreedzaam communiceren’
Over de komst van haat-imams naar Utrecht zoals begin dit jaar staat in het plan te lezen:

“We proberen maatschappelijke onrust te voorkomen door neutrale reacties. Bijvoorbeeld als de media berichten over haatimams, wordt hier vanuit de gemeente snel en neutraal op gereageerd om polarisatie te voorkomen.”

Afbeelding

Afbeelding

Utrecht: ‘Wie zich geaccepteerd voelt wordt geen terrorist’
Volgens wethouder Margriet Jongerius (GroenLinks) die samen met burgemeester Jan van Zanen (VVD) heeft getekend voor het plan is de gemeente ‘ervan overtuigd dat het voorkomen van radicalisering in welke vorm dan ook vraagt om een samenleving waarin (groepen) burgers zich met elkaar verbonden voelen’. “Wij gaan ervan uit dat burgers die zich door onze samenleving geaccepteerd en gewaardeerd voelen, geen reden hebben om zich tegen de samenleving af te zetten. Zodat ze ook niet zullen kiezen voor terrorisme.”

Eén miljoen euro voor jongerenwerk en ‘dialoog’
De gemeente Utrecht heeft een subsidieaanvraag gedaan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie van ruim één miljoen euro (1.350.000 euro, per jaar). Dat geld wil de gemeente gebruiken voor jongerenwerk, onderwijs en ‘dialoog’.

Lees ook Actieplan Utrecht zijn we samen

http://politiek.tpo.nl/2015/07/12/utrec ... -de-media/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8078
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door xplosive »

Ik heb hier één woord voor : knettergek
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76704
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Ariel »

xplosive schreef:Ik heb hier één woord voor : knettergek
Inderdaad. Dit is extreme linkse dwaasheid. En uiteraard gebruik je voor dat plan een plaatjes van blanke kindertjes, en een sip kijkend getint meisje die waarschijnlijk buitengesloten wordt door nare blanke rot kinderen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

mercator
Berichten: 19191
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door mercator »

xplosive schreef:Ik heb hier één woord voor : knettergek
Slecht presteren op school leidt dus tot radicalisering volgens de linkse gekkies. Dan ziet het er slecht uit want 99% van de moslims presteert slecht op school.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48973
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Pilgrim »

PVV wil dat Commissaris van de Koning ingrijpt in Utrecht vanwege radicaliseringsplan

'Losgeslagen linkse hippies in B&W brengen Utrechters in gevaar'

13-07-2015

De Utrechtse PVV wil dat Commissaris van de Koning Willibrord van Beek (VVD) de gemeente Utrecht aanspreekt op het ‘Actieplan Utrecht zijn we samen’. Met het plan wil de gemeente radicalisering en discriminatie aanpakken. Het College van B&W wil dat doen door onder meer ruim één miljoen euro te investeren in jongerenwerk en ‘dialoog’. Ook moet RTV Utrecht volgens de gemeente ‘positiever’ berichten. Voorts zal de gemeente geen oordeel vellen over de komst van haat-imams (‘gastsprekers’) naar de stad om polarisatie te voorkomen. Dat alles is tegen het zere been van PVV-fractievoorzitter in de Provinciale Staten René Dercksen.

‘Losgeslagen wereldvreemde linkse hippies in het gemeentebestuur’
Dercksen wil dat Van Beek de gemeente een zogenaamde ‘aanwijzing’ geeft

“Om deze losgeslagen wereldvreemde linkse hippies in het Gemeentebestuur tot de orde te roepen, ten einde de Westerse normen en waarden, ook in moskeeën, te verdedigen en onze veiligheid niet verder in gevaar te brengen.”

‘Veiligheid van vele Utrechters verder in het gedrang’
Commissaris van de Koning Van Beek houdt samen met Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ) toezicht op de crisisvoorbereiding en de bestuurlijke samenwerking in de zogenaamde ‘veiligheidskolom’. Tijdens een crisis ziet hij erop toe dat bestuurders goed samenwerken. In het uiterste geval kan de commissaris een aanwijzing geven: een bindende opdracht over de manier waarop een ramp moet worden bestreden. Volgens Dercksen is dat punt nu bereikt: “Door deze haatimams geen strobreed in de weg te leggen komt de veiligheid van vele Utrechters verder in het gedrang.”

Lees ook
Utrecht: ‘Radicalisering moslims is schuld van media en discriminatie’

http://politiek.tpo.nl/2015/07/13/pvv-w ... ringsplan/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48973
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Pilgrim »

Duitsland: Centrale Raad van de Joden eist islamonderwijs ter preventie

Geplaatst op 23 juli 2015

Afbeelding

De voorzitter van de Centrale Raad van de Joden in Duitsland, Josef Schuster, heeft de landelijke invoering van islamonderwijs op Duitse scholen geëist. Zo zouden Jodenvijandige klanken onder islamitische jongeren kunnen worden voorkomen, hoopte Schuster woensdag in de Münchener Presseclub, bericht de “Deutschlandfunk”.

Weliswaar zouden Joden in Duitsland zich nog steeds veilig voelen, benadrukte de voorzitter van de Centrale Raad van de Joden. Hij waarschuwde echter nadrukkelijk dat het “in enkele probleemwijken met een groot islamitisch-Arabisch bevolkingsaandeel niet raadzaam is om je openlijk als Jood te laten zien.” Al in februari adviseerde Schuster aan Joden om in islamitisch gedomineerde wijken geen keppeltje te dragen.

Onderwijstaal Duits
Volgens de “Jüdischer Allgemeine” wil Schuster graag scholen met islamitisch godsdienstonderwijs door goed opgeleide godsdienstleraren in de Duitse taal. Behalve pogingen tot modelvorming in de deelstaten Beieren, Baden-Württemberg, Berlijn, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz en Schleswig-Holstein heeft nu ook het Saarland besloten om islamitisch godsdienstonderwijs in te voeren.

Niet lang geleden baarde Schuster opzien met zijn eis dat Duitsland een morele verplichting zou hebben om asielzoekers op te nemen. “Duitsland heeft zoveel onheil over de wereld gebracht. Het staat bij zoveel landen diep in de schuld – wij zijn het laatste land dat het zich kan veroorloven om vluchtelingen en vervolgden af te wijzen.”

Bron: https://jungefreiheit.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/07/23 ... more-93450
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6565
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Ali Yas »

Gezien de narigheid die van de islam afstraalt zou dat godsdienstonderwijs het beste de vorm kunnen krijgen die ook voor drugsonderwijs wordt gebruikt.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 76704
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Ariel »

Niet lang geleden baarde Schuster opzien met zijn eis dat Duitsland een morele verplichting zou hebben om asielzoekers op te nemen. “Duitsland heeft zoveel onheil over de wereld gebracht. Het staat bij zoveel landen diep in de schuld – wij zijn het laatste land dat het zich kan veroorloven om vluchtelingen en vervolgden af te wijzen.”
Hemeltje lief. Hou op man. : nono3: Blijf niet in die trauma hangen, en praat de Duitse bevolking geen schuldgevoel aan.
De oorlog is Duitsland allang vergeven, en er leven bijna geen mensen in Duitsland meer die bewust de oorlog meegemaakt hebben. Deze kerel is op zijn manier net zo slecht bezig als Hitler. Hij maakt ook Duitsland en Europa kapot.

Deze enge jood Josef Schuster deed ook mee samen met Merkel aan de Iftar, en hij bekritiseerde de Pegida beweging. Is hij wel een Jood?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48973
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Pilgrim »

Het vliegveld van Montpellier, Zuid-Frankrijk

Geplaatst op 28 juli 2015

Afbeelding

In Frankrijk hoeven de moslims zich niet te laten “visiteren” op vliegvelden! Het een en ander speelde zich af in maart 2015 op een zondagmorgen op het vliegveld van Montpellier. Het is 06.00 uur en de reizigers bestemming Parijs komen aan bij de veiligheidscontrole. Alle reizigers? Voor Henry Temple, een Frans academicus gespecialiseerd in economisch recht, en passagier zoals al die anderen, wel uiteraard. Dat spreekt vanzelf. Zo vindt hij het heel normaal om z´n jas uit te doen, z´n vest, de ceintuur van zijn broek en uiteindelijk ook zijn schoenen: VEILIGHEID VERPLICHT!

Op dat moment passeert er voor hem een moslimechtpaar waaraan niets wordt gevraagd. De man is gekleed in een “djellaba”, draagt sportschoenen, zijn gezicht wordt geheel verborgen door een lange baard en op zijn hoofd een witte fez. De vrouw ( ik nam aan dat ze dit was !) is geheel bedekt met een zwarte boerka die laat slechts haar ogen laat zien.

Sprakeloos, maar dan met luide stem: “Mevrouw, u weet toch dat uw kleding bij de Franse wet verboden is!?”. De man draait zich naar Henry Temple om, kijkt hem aan en vervolgt zijn weg. De vrouw zegt niets.

Een twintigtal mensen is getuige van ´t gebeuren, maar iedereen kijkt weg: Niet één laat blijken wat hij zag! Niet één die zich tot Henry richt om hem bij te staan. Niet één is in staat om te zeggen: “Dat hoort niet”. Hij staat daar in z´n eentje, verpletterd door de stilte, en denkt: “De Wetten van de Staat, de vrijheid, de ´laïcité´ is dat dan alleen maar een ´windvlaag´. Hebben de Fransen zo weinig pit? Weten ze dan niet dat er geen vrijheid is zonder de moed van allen ?”

De tijd verstrijkt en hij moet verder. Er wacht nog een controle... op sokken... vernederend. De vrouw in de boerka is allang voorbij, alsof ze in het niets verdwenen is of... naakt? Hij vraagt aan de beambten waarom hij zijn schoenen uit moet doen en de vrouw in de boerka, die bij Wet verboden is, niet? De beambte op zijn beurt antwoordt niet, maar kijkt weg.

Instructies en nog eens instructies? Sleutelwoorden? Zo ja, van wie? Van de marechaussee? Van Air France? Van het vliegveld? Waar blijft de Staat, de politie, justitie? Wat hebben de wetten dan voor nut? Maar in de politiek gaat het zoals in de scheikunde: “Niets gaat verloren, NIETS wordt geschapen, alles wordt omgezet”. Maar het betekent wel dat er een tijd zal komen dat de Staat zich voor de Natie moet verantwoorden voor deze grove nalatigheden.

Bron: http://euro-jihad.com

Auteur: Maurice Vidal

Vertaald uit het Frans door: “delamontagne”

https://ejbron.wordpress.com/2015/07/28 ... frankrijk/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48973
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Pilgrim »

SGP weet het ook niet meer

Geplaatst op 10 september 2015

Afbeelding

Wat is er met de SGP gebeurd? De partij die ooit samen met de PVV tegen de islamisering van Nederland stemde, durft het woord islamisering niet meer in de mond te nemen. Er is nu nog slechts sprake van ‘een integratieprobleem’. In een interview in het Reformatorisch Dagblad van 9 september legt Van der Staaij uit: “... als we allerlei vrouwen met boerka’s op straat krijgen, schept dat wel een integratieprobleem”.

Nog afgezien van het feit dat de integratieproblematiek veel dieper zit en veel verder gaat dan die boerka, kan Van der Staaij weten dat hij zelf aan dit ‘integratieprobleem’ heeft meegewerkt door een kabinet in het zadel te houden dat het eerdere wetsvoorstel, waarbij het dragen van een boerka op straat verboden was, heeft afgezwakt. Verder komt er, weer met steun van de SGP, van handhaving ook niet veel terecht. Wie zijn gezicht op locaties waar dat verboden is toch bedekt, kan een boete krijgen van maximaal 405 euro. Kan, want de politie zal die boetes nauwelijks uitschrijven. Het handhaven wordt vooral een taak van de beheerders van de gebouwen waar het verbod geldt, waarbij het in de praktijk voldoende zal zijn dat mensen op het verbod gewezen worden.

Alles heeft z’n prijs
Wat is er met de SGP gebeurd? De partij die ooit ferm voor de eigen standpunten uitkwam, wat niet altijd een mooie pers opleverde, heeft ontdekt hoe zij met de grote jongens mee kan doen. Het voelt kennelijk best goed om salonfähig bevonden te worden en aanvaard te worden in de kringen van de gevestigde orde. Maar alles heeft z’n prijs. Wat die prijs is, zien we duidelijk in het interview. Dat interview gaat over vluchtelingen. Van der Staaij heeft de problematiek goed op het netvlies. Opvang in de regio, ja. Asielprocedure verouderd, ja! Aanzuigende werking van het huidige beleid, ja! Maar daar houdt het dan ook op. Want harde consequenties aan die analyse verbinden, ho maar. Dan heet het, kennelijk om het kabinet te sparen: “Ik geloof niet dat de SGP in het asieldebat het ei van Columbus heeft.” De SGP weet het dus ook niet meer.

Maar zoveel weet de SGP wel, dat de Hongaarse premier Orbán fout zit. En om te laten zien dat de SGP aan de ‘goede kant’ van de streep staat, wordt ferm afstand genomen van Orbán, die toch waarlijk standpunten heeft die de SGP zou moeten herkennen. Maar ja, die man ligt niet goed binnen de EU... Van der Staaij zal dan ook volgens eigen zeggen Rutte zeker niet aansporen om de Hongaarse premier te steunen in zijn waarschuwing voor islamisering. In plaats daarvan veel vragen naar de bekende weg. Vragen waar Rutte makkelijk mee weg kan komen, zoals: “Hoe checkt de IND of we geen vluchtelingen toelaten die affiniteit hebben met een radicaalislamitisch gedachtegoed?” Maar Van der Staaij zou zich beter af kunnen vragen of er wel niet-radicaal islamitisch gedachtegoed bestaat als hij in hetzelfde interview zegt bij Rutte aandacht te willen vragen voor de Irakese christenen die de opvangkampen niet in durven omdat ze christen zijn.

Politieke prietpraat
Je hoort er nu eenmaal bij of niet. En dus bezigt van der Staaij veel politieke prietpraat als hij zegt: “De kabinetsbrief noemt als een van de selectiecriteria (in een nieuw systeem dat er nog moet komen; auteur) de absorptiecapaciteit van een land. Dat kun je uitleggen als: Geef voorrang aan vluchtelingen van wie je mag verwachten dat ze hier snel kunnen wortelen.”

“Dat kun je uitleggen als.” Vager kan niet. Van der Staaij weet heel goed dat het nieuwe systeem, “waarbij de mogelijkheden om vooral christenen en andere vluchtelingen die al aansluiting hebben bij onze cultuur naar Nederland te halen, misschien wel toenemen”, uit Brussel moet komen. Hij weet ook dat ze daar het probleem niet willen zien en vinden dat de EU de vluchtelingenstromen makkelijk aan kan. Dat ze daar elke ‘vluchteling’ OK vinden. Dat ze daar niets willen weten van het beperken van de mosliminvasie.

Demagogie
De opmerking “Het blijft een feit dat de overheid mensen in nood moet helpen. Ook als dat moslims zijn die het slachtoffer zijn van IS”, grenst aan demagogie. Van der Staaij vliegt hier vreselijk uit de bocht en je zou als je dit leest niet zeggen dat hij – volgens zijn eigen woorden – gaandeweg heeft geleerd om oneliners en simpele oplossingen zeer te wantrouwen...

Ongenuanceerd christelijk sausje
Tenslotte, we hebben het hier immers over de SGP, moet er over alles nog een christelijk sausje. Van der Staaij blijkt helemaal niet zo wars van oneliners als hij doet voorkomen, als hij met de bekende ongenuanceerde uitspraak komt: “Heb uw naaste lief als uzelf en bied herbergzaamheid”. Misschien zou Van der Staaij zich, om maar een ding te noemen, eens af kunnen vragen waarom al die Bijbelse steden en stadjes poorten hadden. Volgens mij echt niet als toeristische trekpleister.

Tragiek van de SGP
Het is voor de SGP niet makkelijk. Een boodschap brengen die bij veel partijen niet meer landt, vergt volgens Van der Staaij vooral tact en geduld. Uit tactische overwegingen heeft hij het daarom over ruimhartig toelaten van vluchtelingen die affiniteit hebben met onze cultuur. Met die cultuur bedoelt hij onze door het christendom gestempelde cultuur. De SGP-voorman zegt in te zien dat veel andere partijen zich juist comfortabel voelen bij het gegeven dat de Europese cultuur hoe langer minder gestempeld raakt door welke godsdienst dan ook. Die inschatting lijkt me niet geheel juist. Het heeft er meer van weg dat het veel partijen niets kan schelen dat onze cultuur hoe langer hoe meer wordt afgebroken en verdwijnt om plaats te maken voor de dominantie van een woestijnreligie. Het is de tragiek van de SGP dat het zal moeten ontdekken zich in dat proces te hebben laten gebruiken als usefull idiots.

Door: Wim van Schaik

https://ejbron.wordpress.com/2015/09/10 ... niet-meer/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48973
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Pilgrim »

Bisschop van Essen: Duitsers moeten zich aan “asielzoekers” aanpassen

Geplaatst op 21 september 2015

Afbeelding
Franz-Josef Overbeck, de bisschop van Essen.

Is dit dan wellicht de druppel die emmer doet overlopen? De bisschop van Essen, Franz-Josef Overbeck, heeft de Duitsers ertoe opgeroepen zich aan te passen aan de asielzoekers. “Net zoals de vluchtelingen hun leefgewoonten moeten veranderen, zullen wij dat ook moeten doen”, zei Overbeck zondag in Bochum. “Onze welvaart en de manier hoe in vrede te leven, zullen veranderen”, benadrukte de bisschop van Essen. Bovendien zouden de burgers afstand moeten nemen “van de gebruikelijke welvaart” en bescheidener moeten worden. Voor angst en onveiligheid zou echter geen reden zijn. “Allen die komen, zijn onze zusters en broeders, omdat zij van God gezien welkom zijn. Zij schenken ons, wij hen.”

Als politiek programma is de Bergrede complete waanzin. Misschien zou het de bisschop enigszins geruststellen wanneer eerst zijn salaris ten gunste van de armen tot het per se noodzakelijke wordt teruggebracht en dat alle overbodige versiering in zijn kerk voor hetzelfde doel verzilverd zou worden.

Meneer de bisschop, de binnenstromende indringers, die zich meester willen maken van Duitsland, zijn noch onze broeders noch onze zusters, noch in geloof noch als volk.

[...] “Onze welvaart en de manier hoe in vrede te leven, zullen veranderen”, benadrukte de bisschop van Essen. [...] Daarvan kan men zeker zijn, gezien de toestanden in hun landen van herkomst en bij de Hongaarse grenshekken.

[...] “Zij schenken ons, wij hen.” [...]

Vermoedelijk wij hen eerder, van de binnendringers zijn tot nu toe alleen maar eisen te horen. Of bedoelde de bisschop met “zij schenken ons” alleen hun aanwezigheid als zodanig?

“Vluchtelingen” hebben een brengschuld tegenover de Duitsers en daarom moeten zij zich aan de zeden en gebruiken hier, zoals cultuur, levenswijze en wetgeving in ieder opzicht onvoorwaardelijk onderwerpen en aanpassen.

Bron: www.netzplanet.net

Auteur: “Janina”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/09/21 ... aanpassen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48973
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Pilgrim »

SGP breekt met het verleden

Geplaatst op 21 september 2015

De SGP doet volop mee aan de Algemene Politieke Beschouwingen, het politieke debat van het jaar, schrijft het Reformatorisch Dagblad op 12 september 2015. Volgens de krant is dat wel eens anders geweest. Maar is de prijs voor dat meedoen niet te hoog? Wat houdt dat volop meedoen eigenlijk in? Dat zal toch niet zijn dat Van der Staaij elk jaar aan het begin van de Algemene Politieke Beschouwingen goed is voor een (wat flauwe) ludieke actie of een paar minuten voorlezen uit de Bijbel?

Volk en het land niet langer op de eerste plaats

Het twee pagina’s beslaande artikel in het Reformatorisch Dagblad laat in één oogopslag zien wat dat ‘volop meedoen’ inhoudt. Drie grote ‘wordclouds’ moeten duidelijk maken welke woorden tijdens de inbreng van de SGP in respectievelijk 1934, 1974 en 2014 het meest gebruikt zijn, een visuele samenvatting zeg maar. Wat blijkt? Toen de SGP nog door dominee Kersten werd geleid (1934), stond het woord ‘volk’ prominent centraal. In 1974, toen dominee Abma aan het roer stond, had de SGP het nog heel vaak over ‘het land’. Maar in 2014 treffen we bij Van der Staaij zowel het woord volk als het woord land totaal niet meer aan. Dikgedrukt springen er twee woorden uit: ‘barmhartige’ en ‘Samaritaan’. Van der Staaij lijkt een kloon van Arie Slob (CU) geworden. Het staat er echt: als je alle bijdragen van Van der Staaij leest, dan valt op dat de woorden barmhartige en Samaritaan het meest vallen.

Wat levert die ommezwaai op?
Het Reformatorisch Dagblad is hier wel content mee. Het neemt zelfs afstand van een ooit gevierde leider: “Diens [van Kersten] bijdrage in de crisisjaren dertig laat zich lezen als een litanie waarin hij zich in felle bewoordingen afzet tegen het regeringsbeleid dat zich uit in een verloochening van de beleden beginselen der Hervorming.” Foei! De opstelling van Kersten, fel tegenover het kabinet! Lijkt Wilders wel, die Kersten! En op Wilders lijken, dat zit mede-auteur van het artikel, Addy de Jong (nooit een gelegenheid voorbij laten gaan om Wilders te bashen) vast niet lekker. Daarom snel door naar de constructieve opstelling van de SGP nu. Nu kun je – met Wilders – beter spreken van destructieve opstelling, maar je vraagt je af: waarom toch die zogenaamde constructieve opstelling? Waarom de roots verloochend? Dat doe je toch niet zomaar? Zo’n ommezwaai moet vast iets opleveren? Maar wat?

Laten we kijken wat de SGP voor elkaar heeft gekregen. Ik herinner me iets over gratis studieboeken. Klein bier. De zondagsopenstelling van winkels. Aangelegen punt voor SGP, maar er zijn meer winkels op zondag open dan toen de SGP niet constructief meedeed. En die trouwambtenaar die moeite had met het trouwen van homostellen heeft nu, constructieve SGP ten spijt, moeite zijn baan te behouden. Kortom, vanuit SGP-optiek allemaal niet zo constructief. Als klap op de vuurpijl blijkt nu ook nog eens dat de 500.000 Nederlandse alleenverdiener-gezinnen, waaronder veel SGP-stemmers, straks wel tot vijf keer meer belasting gaan betalen dan tweeverdieners met hetzelfde gezinsinkomen.

Trouwe gedoger geschoffeerd
Jos Theunissen, hoogleraar staats- en bestuursrecht, zegt daarvan: “De laatste tijd zien en horen we in de media SER-spotjes waarin benadrukt wordt dat in Nederland discriminatie is verboden en dat in de Grondwet staat dat iedereen hier recht heeft op een gelijke behandeling. Maar wie in Nederland geen betaalde arbeid verricht, wordt hier als minder gelijk beschouwd. In zijn buitenlandbeleid heeft Nederland bovendien de mond vol van mensenrechten. Tot de mensenrechten behoort echter ook de vrijheid om zelf te bepalen hoe je je leven inricht en in gezinsverband de taken verdeelt.” SGP-Kamerlid Dijkgraaf vertelt dat zijn partij de regering ‘keer op keer’ gevraagd heeft de kloof te verkleinen. Tot nu toe is het omgekeerde geval. De partij, die de afgelopen jaren het kabinet van gedoogsteun voorzag, kreeg als dank voor de constructieve opstelling niet alleen nul op rekest, maar zag zelfs de kloof groter worden. Dat is niet minder dan schoffering van een trouwe poedel, ook al probeert de SGP de achterban met stoere motietaal zand in de ogen te strooien.

SGP heeft de kiezers bedot, en dat voor een beter imago
Die constructieve opstelling heeft het kabinet veel opgeleverd. Het kon doorgaan met het nemen van tal van destructieve maatregelen. Het kon door niets te doen en veel toe te staan de islamisering van Nederland een boost geven. Alles met hulp van de SGP. En de SGP? Leverde het de SGP dan echt helemaal niets op? Judas kreeg toch ook z’n zilverlingen? Ja, en Ezau z’n schotel linzenmoes. Het verraden van de eigen kiezers leverde de SGP één ding op: PR. Onmiskenbaar is het imago van de SGP verbeterd. SGP-ers hoeven nu minder uit te leggen, zijn meer geaccepteerd en doen volop mee. En dat verbeterde imago kan zomaar hier en daar een burgemeesterspost opleveren. Zoiets. Misschien…

Maar de prijs is hoog. Voor die fooi moest de partij – net als de PvdA onder Kok – de ideologische veren afschudden en de oorspronkelijke achterban verraden. Hoe het er thans met de PvdA voorstaat weten we. Hoe zal het gaan als bij de nu nog trouwe SGP-kiezers de ogen open gaan?

Door: Wim van Schaik

https://ejbron.wordpress.com/2015/09/21 ... -verleden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door Manon »

Franz-Josef Overbeck, de bisschop van Essen.
In zo'n bisschoppelijk paleis zijn héél véél kamers vrij vermits de bisschop een single persoon is. Hij kan alvast beginnen met zijn deuren wagewijd open te zetten en een stuk of 30 jonge leuke testosteronboys opnemen tussen de 19 en 39 jaar. “Zij schenken ons, wij hen.” niewaar?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

mercator
Berichten: 19191
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Dhimmitude in Europa!

Bericht door mercator »

Manon schreef: In zo'n bisschoppelijk paleis zijn héél véél kamers vrij vermits de bisschop een single persoon is. Hij kan alvast beginnen met zijn deuren wagewijd open te zetten en een stuk of 30 jonge leuke testosteronboys opnemen tussen de 19 en 39 jaar. “Zij schenken ons, wij hen.” niewaar?
De "Katholieke" Universiteit van Leuven staat ook klaar om asielzoekers op te vangen. De universiteit-die dacht ik bedoeld is om kennis over te brengen en wetenschappelijk onderzoek te doen-als AZC. Bij monde van Rik Torfs de decaan die in zijn speech ter opening van het academiejaar geen woord zei over de doelstellingen van de KUL maar heel de tijd zat te emmeren over solidariteit, morele plicht, ethiek, niet wegkijken etc etc kortom het Gutmenschwoordenboek dat we elke dag al via de media door de strot geduwd krijgen. Terwijl het nu toch voor iedereen duidelijk zou moeten zijn dat de overgrote meerderheid van die massa helemaal niet op de vlucht is voor oorlog maar er gewoon op gemunt is om onze sociale verzekeringen leeg te vreten.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Plaats reactie