Geen gematigde Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Zo Nov 22, 2015 1:55 am

Fjordman – De islam: een onafgebroken wereldoorlog

Geplaatst op 21 november 2015

Op vrijdagavond 13 november 2015 werd Parijs door een gecoördineerde serie extreem gruwelijke islamitische terreuraanslagen geteisterd, waarbij tot nu toe minstens 129 mensen om het leven kwamen en honderden mensen gewond raakten. Men gaat er van uit dat de jihadistische groepering bekend onder de naam “Islamitische Staat in Irak en Syrië” (ISIS) voor de bloedige aanvallen op verschillende doelwitten in de hoofdstad van Frankrijk verantwoordelijk is. Dit alles vond plaats, nadat de stad nauwelijks was bijgekomen van het islamitische bloedbad op de medewerkers van het Franse satirische tijdschrift “Charlie Hebdo” enkele maanden daarvoor.

Op 31 oktober 2015, toen een Russische passagiersvliegtuig boven de Sinaï werd neergehaald, stierven 224 mensen. De Russische en westerse geheime diensten kwamen erachter dat dit een terreuraanslag was, veroorzaakt door een in het vliegtuig verstopte bom. Aan ISIS gelieerde Jihadisten hebben de verantwoordelijkheid voor deze terreuraanval opgeëist. Als dat klopt, dan betekent dit dat militante moslims van de “Islamitische Staat” binnen slechts twee weken meer dan 350 Europeanen wreed vermoord hebben.

Islam-appeasers zeggen dat de islam een religie van de vrede zou zijn, dat islam vrede zou betekenen. Dat komt niet overeen met de waarheid. Want het Arabische woord islam betekent “onderwerping”, niet vrede. Zodoende is een moslim een mens die zich onderwerpt. De herkomst van de begrippen islam en moslim van dezelfde lettercombinatie (s-l-m) als het woord Salaam, dat net zoals het Hebreeuwse woord Shalom vrede betekent, betekent niet dat de islam vreedzaam is. Integendeel. De islam leert dat vrede alleen na een onderwerping onder islamitische heerschappij en islamitisch recht mogelijk is. Vrede geldt als identiek aan de onderwerping onder de islam. Zolang de sharia niet heerst, kan er geen vrede zijn. Dit verplicht de islam ertoe om vanwege zijn karakter een ideologie van de eeuwige globale oorlog te zijn.

En dit verplicht de islam ertoe om de niet-islamitische wereld, dat wil zeggen het niet-islamitische Dar al-Harb, het “Huis van de Oorlog” (d.w.z. de plek waar oorlog gevoerd moet worden), voorgoed in het Dar al-Islam, het “Huis van de Islam” of “Huis van de Onderwerping” in te binden.

Het begrip “Huis van de Oorlog” geeft aan dat alle gebieden die niet onder islamitische heerschappij staan net zolang als een plek van de oorlog beschouwd worden totdat zulke gebieden niet meer bestaan en zich onderwerpen aan die krachten die loyaal zijn tegenover Allah en diens profeet.

De islamitische geleerde Majid Khadduri, professor van het studieprogramma Midden-Oosten aan de John Hopkins Universiteit, schreef:

Daaruit volgt dat het aanwezig zijn van een Dar al-Harb uiteindelijk door het islamitische rechtswezen tot onwettig en verboden verklaard wordt; dat het Dar al-Islam voorgoed onder de verplichting van de Jihad staat, totdat het Dar al-Harb zal worden vernietigd… De universele aanspraak van de islam met zijn alles omvattende geloofsbekentenis verplicht de hierin gelovende mensen tot een voortdurend proces van oorlogvoering. Indien niet als openlijke militaire oorlog, dan als psychologische en politieke oorlog.”

(Majid Khadduri, “War and Peace in the Law of Islam” – John Hopkins University Press, 1955, blz. 64).


Afbeelding

Het westerse publiek kent misschien de Moslimbroederschap, een islamitisch reveil, opgericht door Hassan al-Banna, waartoe personen als de ideoloog van Al-Qaida Sayyid Qutb en de leider van de “Islamitische Staat” Abu Bakr al-Baghdadi behoren. Abul Ala Maududi, de oprichter van de Pakistaanse partij Jamaat-e-Islami (Partij van de Islam) was eveneens een van de meest invloedrijke islamitische ideologen van de 20e eeuw. Hij verklaarde dat het doel van de Jihad, van de islamitische “Heilige Oorlog”, erin bestaat “de regering van een niet-islamitisch systeem te elimineren en in plaats daarvan een islamitisch staatsbestel op te richten. De islam is niet van plan deze revolutie tot één enkele staat of een paar landen te beperken; het doel bestaat erin een universele omwenteling te bewerkstelligen.” Maududi benadrukte dat de Jihad inclusief gewapende strijd is, dat ook al diegenen tot de Jihadisten behoren die eraan bijdragen het uiteindelijke doel van islamitische wereldheerschappij te bereiken. Niet alleen diegenen die op het slagveld vechten, maar ook de miljoenen achter hen leveren hun bijdrage om dit doel te bereiken. (“Marked for Death: Islam´s War Against the West and Me, door Geert Wilders, blz. 78).

De geleerde Andrew Bostom en anderen hebben duidelijk bewezen dat de islamitische cultuur nooit “tolerant” in de betekenis van dit woord geweest is. Dat is een moderne mythe. Al eeuwenlang zijn constante vernederingen en terugkerende uitbraken van dodelijk geweld tegen niet-moslims een vast kenmerk van het islamitische leven, aangemoedigd door de islamitische geschriften. Dat is geen nieuw fenomeen en geldt voor beide hoofdrichtingen van de islam. Er bestaan tussen soennieten en sjiieten religieuze onenigheden, maar deze hebben betrekking op de moslims zelf, voor niet-moslims zijn ze van minder belang. Beide richtingen, zowel de sjiitische als de soennitische islam, moedigen aan tot expansie door middel van Jihad, beide vertegenwoordigen de doctrine van islamitische opperheerschappij en gewelddadige haat tegen niet-moslims.

Volgens de traditionele islamitische geschiedenis is het Verdrag van Al-Hudaybiyyah in het jaar 628 een overeenkomst tussen Mohammed, zijn vroege islamitische aanhangers in Medina en de voor-islamitische heidense stam van de Quraysh uit Mekka. Dit verdrag beloofde een tienjarige wapenstilstand, een “hudna”, een beperkte periode van rust. Dit verdrag werd echter verbroken zodra de moslims de indruk hadden sterker te zijn dan hun niet-islamitische buren.

Volgens islamitisch recht bestaat er geen echte en duurzame vrede met niet-moslims. Uiteindelijk moet en zal de islam globaal zegevieren. Het is belangrijk om te weten dat de soenna, dat wil zeggen het persoonlijke voorbeeld van de oprichter van de islam, Mohammed, en zijn vroege volgelingen, voor altijd en alle landen als geldende maatstaf wordt begrepen. Daarom is het Verdrag van Al-Hudaybiyyah niet alleen van historisch belang; het is beslissend om te begrijpen hoe gelovige moslims zich in de huidige tijd tegenover de niet-moslims gedragen. De traditionele literatuur van de Hadith van de soennitische moslims bevestigt Mohammed´s tactische formulering met betrekking tot de Jihad: “Oorlog is bedriegen”. (Hadith Bukhari 4:269). Bovendien bestaat er de islamitische doctrine van de Taqiyya en Kitman (misleiding en verdraaiing). Deze islamitische doctrine geeft opdracht aan moslims om tegenover niet-moslims te liegen en zaken te verdraaien als dit de islamitische zaak dient. Zulke tactieken gelden voor zowel sjiitische als soennitische moslims.

Afbeelding

De Jihad is eeuwig. Hij roept op tot een conflict dat nooit eindigt zolang in de wereld niet de alleenheerschappij van de islam, de heerschappij van de islamitische en sharia-wetgeving gelden.

Daarom moet iedere overeenkomst met niet-moslims een hudna zijn, net zoals het Verdrag van Al- Hudaybiyyah, dat Mohammed persoonlijk met zijn niet-islamitische tegenstanders heeft gesloten. De enige reden waarom zo´n wapenstilstand in de islam bestaat, is dat de moslims weer op krachten kunnen komen en de overhand kunnen krijgen. Zodra ze de indruk hebben in het voordeel te zijn, worden moslims weer tot offensieve oorlog tegen niet-moslims aangemoedigd.

Andrew Bostom stelt vast:

In werkelijkheid is het de algemeen geldende opinie van de orthodoxe islamitische jurisprudentie met betrekking tot de Jihad, sinds diens begripsvaststelling tijdens de 8e en de 9e eeuw tot op de dag van vandaag, dat niet-moslims, die vreedzaam hun leven leiden, muba´a zijn. Dit begrip betekent dat zij in het Dar al-Harb legaal gedood mogen worden – van de boeren van Khaybar, die Mohammed in het jaar 628 liet aanvallen, tot de mensen die zich op 11 september 2001 in het World Trade Center bevonden. Zoals de grote geleerde van het islamitisch recht, Joseph Schacht, het omschreef: “Een niet-moslim, die niet wordt beschermd door een verdrag, geldt als harbi – ´in een oorlogstoestand´ – hij geldt als ´vijandige vreemdeling´; zijn leven en eigendom zijn volkomen onbeschermd door de wet.” En deze onschuldige non-combattanten kunnen gedood worden, en ze werden altijd gedood, straffeloos, gewoon alleen daarom dat zij als ´harbi´s´ gelden in het verloop van de ontelbare razzia´s of uitgebreide Jihad-campagnes, die voortdurend sinds de tijd van Mohammed tot op de dag van vandaag worden uitgevoerd. Dit specifieke instituut van de religieuspolitieke ideologie van de islam, de Jihad, heeft ervoor gezorgd dat de verbreiding van de islam over de wereld de grond met bloed doordrenkt heeft (net zoals bij de uitbreiding van de Jihad door de huidige Jihadisten).

(“Iran´s Final Solution for Israel”, Andrew G. Bostom, 2014, blz. 44).


De islam bevat elementen van een traditionele religie, maar ook elementen van een totalitair geloofssysteem, dat gecentreerd is in een persoonlijkheidscultus rondom Mohammed. De islam is een geloofsbekentenis van de oorlog, niet een religie van de vrede. De islamitische theorie leert dat deze oorlog zal eindigen wanneer alle menselijke wezens op aarde zich aan de islamitische heerschappij onderworpen hebben en uiteindelijk moslims geworden zijn. In de islamitische realiteit zien we dat de islamitische maatschappijen alles andere dan vreedzaam zijn. De moslims vechten er onder elkaar om wie de beste en de meest ware moslims zijn. De islam kan daarom met enige reden een permanente wereldoorlog genoemd worden, een oorlog die al 1400 jaar lang woedt en die al ontelbare mensenlevens heeft gekost.

Bron: www.pi-news.net

Vertaling: Renate

Bron oorspronkelijk artikel: http://gatesofvienna.net

Auteur: “Fjordman”

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/11/21 ... eldoorlog/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Ma Nov 23, 2015 11:02 pm

Korangeleerde: ook de vrouwen en de kinderen moeten gedood

Zondag, November 22, 2015Dr. Subhi Al-Yaziji, decaan van de Koran Studies aan de Islamitische Universiteit van Gaza in een uitzending van Al-Aqsa televisie (Hamas, Gaza) op 16 oktober 2015.

U weet het, volgens velen in het Westen is de islam een religie van vrede.


Maar hoe verklaren zij dan dat belangrijke Korangeleerden prediken dat ‘ongelovigen’ moeten worden afgeslacht, inclusief vrouwen en kinderen?

Voor wie denkt dan dit alleen op Joden slaat, vergeet dat Hamas een Kalifaat wil dat zich uitstrekt tot Zuid-Europa, net als IS.

Zoals in artikel 11 van het Handvest van Hamas staat:

“Palestina is een islamitische Wakf, bestemd voor toekomstige moslimgeneraties tot de dag der Oordeels. ….
Dit geldt voor Palestina en alle andere landen die de moslims met geweld veroverden, want hierdoor zijn deze landen geheiligd voor moslimgeneraties tot het einde der dagen.”


Uit de uitspraak volgt dat dus ook Spaanse, Griekse, Sloveense enz. kinderen die zich verzetten tegen islamitische herovering gedood moeten worden.

Daarna is ongetwijfeld Noord-Europa aan de beurt ...

De vertaling van dr. Subhi Al-Yaziji, decaan van de Koran Studies aan de Islamitische Universiteit van Gaza:

“Alle Joden in Palestina zijn strijders, zelfs hun kinderen.

Ze trainen hun kinderen hoe tanks en verschillende wapens te gebruiken.

Ze geven hen borstvoeding met haat voor het Palestijnse volk en daarom verdienen zij het [om te worden gedood].

De aanvallen van de strijders en de bomaanslagen moeten in het hart van de vijand worden uitgevoerd – in Haifa, Jaffa, Tel Aviv, en Hadera – zoals in het verleden het geval was.

Want dat is wat de Joden pijn doet.”

http://likud.nl/2015/11/korangeleerde-o ... en-gedood/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20155
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor King George » Di Nov 24, 2015 12:02 am

Is dit nou gematigde Islam? In ieder geval is er niets fraais aan.

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Di Nov 24, 2015 12:16 am

Paul Joseph Watson: De waarheid over de islam

Gepubliceerd op 23 nov. 2015

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Zo Nov 29, 2015 8:15 pm

Het enige waardoor Islam gemoderniseerd geweest is, was het Europese kolonialisme

Posted on november 27, 2015 by Fubar

Afbeelding

Door: Daniel Greenfield @ the Sultan Knish blog (19 Februari, 2015). Vertaling: Fubar.

Net als door wiskunde en ‘The Midwest’, raken progressieven in de war door IS (ik hou het bij IS, dat heb ik hier uitgelegd, Fub). Het is niet zo moeilijk om een groep mensen te verwarren die nooit begrepen heeft dat wanneer je 18 miljard leent, je dat op een dag ook terug moet betalen. Maar IS is wel bijzonder verwarrend voor dat deel van de bevolking wiens gehele ideologie er op gericht is om aan de ‘goede kant van de geschiedenis’ te willen staan.

Opgegroeid met het geloof dat de geschiedenis zich onvermijdelijk beweegt richting de diversiteit die ze kennen uit de reclamefolders, fusion restaurants en homo-huwelijken, zo liet de Arabische Lente ze geloven dat het Midden-Oosten net zo zou worden als Europa en toen kwam IS langs en verscheurde hun Lonely Planet reisgids naar Syrië en hakte hun hoofden af.

Maar ook IS gelooft dat het aan de ‘juiste kant van de geschiedenis’ staat. Hun geschiedenisboek is de koran. De juiste kant van de geschiedenis die daar uit druipt is hoe Irak en Syrië er vandaag de dag uit zien. En dat is ook hoe delen van Europa er beginnen uit te zien.

Progressieve politici en hun verklarende schobbejakken die proberen IS uit te leggen bedienen zich van een schrille onsamenhangendheid die niets te maken heeft met hun verontwaardiging over hun (IS) gruweldaden maar een hele hoop met hun totale onbegrip. Termen als “apocalyptisch nihilisme” worden in het rond gesmeten alsof heavy metal aanstonds was een comeback te maken.

Die weinige analisten die toegeven dat Islamitische Staat misschien een heel klein beetje met islam te maken heeft, benadrukken dat het een terugkeer naar de middeleeuwen behelst, alsof er ook een moderne variant van islam zou bestaan.

Journalisten die proberen te begrijpen waarom IS jiziya betalingen verlangt en slaven neemt, zouden zich moeten herinneren dat dit geen middeleeuwse praktijken zijn in het Midden-Oosten. Tenzij de middeleeuwen tot de 19e eeuw lopen. En dan krijgen ze nog een eeuw cadeau. Saoedi-Arabië schafte de slavernij pas af in 1962 onder druk van de Verenigde Staten. Zijn arbeidsmarkt en die van zijn mede Petro-jihadi-koninkrijken als Koeweit en Qatar zijn gebaseerd op een systeem dat veel weg heeft van tijdelijke slavernij … voor die buitenlandse slaven die het overleven dan.

Niet-moslims moesten jiziya betalen tot zeer recent. Dit is hoe dat er uit zag volgens James Riley, een amerikaanse zeekapitein van een geschipbreukt schip, in 19e-eeuws Marokko:

De mohammedaanse schrijfambtenaar die aangesteld was om dit afpersingsgeld in ontvangst te nemen roste elke belastingplichtige met zijn vuist op het voorhoofd bij wijze van BTW-bonnetje, waarna de Jood zei:”Dank U, Mijn Heer.”

De Joden die niet konden betalen werden met een zweep de tiefus geslagen en gevangen gezet, totdat ze zich bekeerden tot islam (of dood waren, Fub). Een verslag uit 1894 is vergelijkbaar, met dit verschil dat de slagen in de nek werden gegeven. Alleen het Franse kolonialisme bracht deze praktijken, en vele andere wrede islamitische supremacistische wetten, ten einde.

Afbeelding

In Marokko werden de Joden nog redelijk behandeld in vergelijking met hoe de standaard was in de rest van de islamitische wereld. Het is één van de weinige arabische landen waar nog een kleine Joodse bevolking is overgebleven (de rest is Judenrein, Fub). Wanneer IS jiziya verlangt van niet-moslims, roept het niet weer een of ander controversieel middeleeuws gebruik in het leven. Het doet dat wat zelfs ‘gematigde’ islamitische landen deden tot Europese geweren en oorlogsbodems hen stopten.

Als de Fransen niet ingegrepen hadden zou diezelfde lelijke scene zich nog steeds afspelen in Marokko. Als de Amerikanen niet hadden ingegrepen zouden de Saudi’s nog steeds openlijk slaven houden.

Islam heeft nooit een verlichting doorgemaakt. Het is nooit opgehouden ‘middeleeuws’ te zijn. Het beetje verlichting dat het ontving was opgelegd door Europees kolonialisme. Een tweedehands verlichting die nooit werkelijk geaccepteerd werd.

IS is niet enkel zevende-eeuwse islam. Het is veel recenter dan dat. Het is islam zoals voor de Fransen en Engelsen langskwamen. Het is hoe de moslimwereld was voor het gedwongen werd om presidenten en grondwetten te hebben, voor het gedwongen werd -tenminste met de mond- het hen vreemde begrip ‘gelijke rechten voor iedereen’ te belijden.

De media rapporteerden over het verbranden van de Jordaanse piloot alsof het een of andere afschuwelijke en nooit eerder voorgekomen afwijking was. Maar islamcritici, en Joden en christenen die van godslastering beschuldigd worden, werden altijd al verbrand voor hun misdaden tegen islam. Er zijn vele beschrijvingen hiervan, niet van de zevende eeuw, maar van de achttiende en de negentiende eeuw. En als ze niet verbrand werden, werden ze onthoofd.

Dit waren niet de praktijken van een of andere doodscultus. Dit was de wet in de ‘kosmopolitische’ delen van Noord-Afrika. De enige reden dat dat nu niet de wet is, is dat de Fransen iets van hun wet hebben achtergelaten.

Moslimlanden als Saoedi-Arabië die nooit helemaal gekoloniseerd zijn geweest onthoofden nog steeds mannen en vrouwen voor “hekserij en tovenarij”. Niet in de zevende eeuw of de negentiende eeuw. Vorig jaar. (dit jaar alleen al meer dan honderd onthoofdingen in SA, Fub)

Het probleem is niet dat IS middeleeuws is. Het probleem is dat islam dat is.

Wat progressieven houden voor moderne islam, of ze nou aan het toeren zijn door Algerije of op de campus van hun universiteit, is in werkelijkheid een islam wiens gebruiken onderdrukt zijn door het Westen, terwijl zijn ideologie onveranderd gebleven is. Moderne islam is in een toestand van innerlijke tegenspraak. Het is een schizofrene religie wiens doctrine oproept tot supremacisme, maar wiens vaardigheden voorkomen dat het deze doctrine ten volle uit kan voeren.

Islam is het zestig kilo zware zwakkelingetje dat de ‘schrik van de school’ wil zijn. Hij kan je niet in je gezicht slaan, dus hij prikt je in je rug en geeft dan de schuld aan iemand anders. Als je terug slaat, speelt hij het slachtoffer.

Deze scheiding tussen idee en werkelijkheid dwong islamisten hun toevlucht te nemen tot stiekemere tactieken, van terrorisme tot massa-immigratie, om het einddoel van hun ideologie te bereiken. Het onderliggende gebod is om een gebiedsveroverende islam te herstellen die in staat is om niet-moslims in moslimitische landen te vernederen en om gebiedsuitbreiding te bewerkstelligen in niet moslimitische landen. Dat is waarom Saddam en Iran massavernietigingswapens aanschaften. Dat is waarom moslimitische legers zich testen tegen Israël. Dat is waarom al-Qaeda een gedecentraliseerd terreurnetwerk heeft opgebouwd over de gehele wereld.

Naast de praktische agenda van rijkdom en macht lag een diepere spirituele importantie. islam verlangt van zijn leiders dat zij oorlog voeren tegen de ongelovigen. En dat doen zij keer op keer, op voorwaarden die hen toestaan te winnen, of op zijn minst de poging te overleven.

IS schopt hier de scheiding islam en ‘gematigde islam’ aan diggelen door een compromisloos supremacisme te propageren. Zijn brutaliteitstheater is bedoeld om moslimpubliek te laten geloven dat ze het Westen direct kunnen confronteren. Ze hoeven niet langer te zwalken tussen hun vaardigheden en hun religie. Onder een kalief kunnen ze de volledige praktijk van islam uitleven zoals dat was tot de Europeanen dat beëindigden.

In het grotere plaatje zou IS de klok willen terugdraaien tot de zevende eeuw. Dat is een idee dat gedeeld wordt door heel wat islamitische groeperingen en regeringen. Maar zijn meest bezwaarlijke gedrag, zoals het onthoofden en het verbranden van niet-moslims, het nemen van slaven en het vragen van jiziya van niet-moslims, daar hoeven we alleen maar voor terug te kijken naar eind negentiende eeuw.

Om echt IS te begrijpen hoeven we niet terug naar de zevende eeuw, de achttiende voldoet ook. En als we dat eenmaal begrijpen, begrijpen we de rest ook.

Progessieven zien IS als een historische abberatie. IS ziet hen net zo. Het is een kwestie van wiens geschiedenisboek we gebruiken en welke kant bereid is alles te doen om te winnen.

Islam is een oorlogstheologie. De ‘juiste kant van de geschiedenis’ is niet een kwestie van geloof. De juiste kant van de geschiedenis, is de kant die wint.

http://fenixx.org/2015/11/27/het-enige- ... onialisme/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20155
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor King George » Do Dec 03, 2015 7:21 pm

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Di Dec 08, 2015 7:38 pm

De “gematigde islam”

Geplaatst op 8 december 2015

Afbeelding

Jawel, de ‘gematigde moslims’, die bestaan wel degelijk. Dat is altijd het cruciale punt in een discussie omtrent de islam. “Ja maar, ik ken moslims, en dat zijn heel vriendelijke mensen die geen vlieg kwaad zouden doen”. Wat er evenwel niet bestaat is een ‘gematigde´ islam versus een ‘radicale’. Dat is de grote misvatting. Er bestaat geen light versie van deze ideologie. Kalief Erdoğan heeft dat overigens zelf bevestigd.

De zogezegd ‘gematigde islam’ is een louter westerse uitvinding, een soort struisvogelpolitiek van het Westen om de islam-waarheid niet onder ogen te moeten zien. Een fata morgana dus zonder weerga van westerlingen die mordicus blijven geloven in een soort Europese, gematigde islam, omdat zij niet wensen te behoren tot de twee extremen, de fanatici van de islam aan de ene kant en de islamcritici aan de andere kant, hoewel deze beide kampen wel degelijk spreken over die ene en ware islam van dé koran, de fanatici uiteraard als voorstander, de islamcritici als tegenstander. Deze ‘eigen gematigden’ wensen de islam op een zogezegd redelijke manier te benaderen. Als ‘Gutmenschen’. Ook zij dwalen schromelijk, dat bewijst de realiteit dagelijks, en zij behoren daarmee, samen met de islamfanatici, tot het foute kamp, dat van dé islam.

Zijn alle moslims dan moordenaars? Natuurlijk niet. Althans nog niet. Er is wel degelijk een aantal moslims dat echt niet akkoord gaan met wat sommige van zijn geloofsgenoten in naam van Allah doen, en dat ook proberen duidelijk te maken. Ook tegenover geloofsgenoten. Moslims, die oprecht menen dat hun islam een verdraagzame religie van vrede is, die geweld wordt aangedaan, zeg maar verkracht wordt, door al dat moslimgeweld in naam van Allah, maar tegelijkertijd blijven zij emotioneel ook nog hecht verbonden met hun religie, de islam, waarin zij van kinds af aan zijn opgevoed.

Dat zijn dan die muzelmannen die al voor een deel beïnvloed zijn door onze westerse waarden en morele normen en die oprecht van mening zijn dat deze westerse waarden en hun islam perfect kunnen samengaan. Niets blijkt telkens minder waar. Zij dwalen. Maar het zijn wel de enigen die oprecht zijn in deze dwaling. Dat zijn dan de ‘gematigde moslims’ waarover Geert Wilders spreekt. In mijn ogen heeft Wilders volkomen gelijk in deze benadering.

Het grote probleem evenwel is dat men niet weet wie die echte ‘gematigden’ nu juist zijn (Taqiyya) en met hoeveel ze wel zijn. Wat wel vaststaat, is dat ze allemaal, net als al die gewelddadige, in naam van de koran moordende moslims, geloofsgenoten zijn van die ene islam van dé koran. Dat op zich alleen al is verontrustend, want van de ene op de andere dag kunnen die nu nog ‘gematigden’ hun gematigde visie verliezen en de opdrachten vervat in de koran jegens ongelovigen effectief gaan uitvoeren. Daar zijn voorbeelden te over van. Het zijn en blijven dus potentieel levende tijdbommen.

Die ´gematigde´ moslims verdienen voorlopig als enigen een enigszins omzichtige benadering vanwege islamcritici, juist vanwege hun oprechtheid in hun dwaling, in tegenstelling tot de ‘Taqiyya-moslims’ en onze ‘eigen gematigden’. De eersten omdat zij ordinaire bedriegers zijn, strategische vijanden van onze maatschappij, waarvoor geen medelijden past, de tweede, omdat zij ziende blind voor de feiten en doof voor enige kennis, en dus te kwader trouw, blijven volharden in het zelfbedrog van een ‘gematigde islam’. Ook zij verdienen niet het minste respect noch medelijden.

Voor al die echt gematigde moslims, de weinigen dus die het echt goed menen, is de kortste pijn de beste, maar het is meteen wel een gevaarlijke oplossing voor hun fysieke veiligheid, want op afvalligheid staat binnen de islam nu eenmaal de doodstraf: hen duidelijk maken dat de hele islam één groot boerenbedrog is, een illusie of fata morgana, die zij hun hele leven lang ten onrechte hebben gekoesterd, een illusie vervat in een boek, de koran, dat daardoor meteen gedegradeerd wordt tot een ordinair boek van valse kennis, dé grote leugen op papier. Niet meteen een prettige vaststelling als individu na zo vele jaren van het tegendeel overtuigd te zijn geweest.

De islam is een geloofsbekentenis van de oorlog, niet een religie van de vrede. De islamitische theorie leert dat deze oorlog pas zal eindigen als alle menselijke wezens op aarde zich aan de islamitische heerschappij onderworpen zullen hebben en uiteindelijk moslims zullen zijn geworden. Vrede door onderwerping, dat is de werkelijke betekenis van het woord ‘islam’. In de islamitische realiteit van alledag zien we dat islamitische maatschappijen dan net als alle andere vreedzaam zijn. De moslims vechten dan onder elkaar enkel nog om uit te maken wie de beste en meest ware moslims zijn. Daarom kan de islam met reden een permanente wereldoorlog genoemd worden, een oorlog die al 1400 jaar lang woedt en die al ontelbare mensenlevens heeft gekost.

Laat ons daarom met ons allen voor eens en voorgoed ophouden om dat niet bestaand onderscheid tussen een gematigde versus een radicale islam te maken. De islam is wat hij is, zelfs al is het een ‘unconvenient truth’, namelijk een ideologie van haat en discriminatie jegens andersdenkenden, verstikkend voor iedereen, ook voor de gelovigen, het zwarte gat van de complete duisternis, stilstand en onwetendheid op alle vlakken. De juiste kennis van uw vijand is de eerste vereiste om hem het hoofd te bieden. De rest is puur zelfbedrog. Vandaar.

De ‘gematigde moslim’ is een westerse uitvinding. We hebben geen gematigde, maar ‘afvallige moslims nodig’.

Door: “Geronimo”

https://ejbron.wordpress.com/2015/12/08 ... gde-islam/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Di Dec 08, 2015 7:40 pm

“Kom bij de islam”

Gepubliceerd op 5 dec. 2015

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Wo Dec 09, 2015 6:53 pm

Onderzoek: De islam is de meest gewelddadige religie ter wereld

Geplaatst op 9 december 2015

Afbeelding

De Deense taalkundige Tina Magaard spendeerde samen met een aantal onderzoeksassistenten drie jaar met het onderzoeken van de teksten van de tien grootste religies. Het doel was om te onderzoeken of een van deze religies zou aanzetten tot geweld. De conclusie was duidelijk: “De teksten van de islam onderscheiden zich duidelijk van de andere religieuze teksten, omdat zij in hoge mate oproepen tot geweld en agressie tegenover de volgelingen van de andere religies. Bovendien staan er in de koran honderden uitnodigingen om tegen de mensen van de andere religies te vechten.

De verzen zijn in zwart-wit en zonder een verzachtende context. Een van de verzen die gaat over het omgaan met niet-moslims is: “En wanneer jullie hen die ongelovig zijn ontmoeten, tref dan hun nek totdat je een bloedbad onder hen hebt aangericht” (koran, 47:4)

Geweld in de praktijk
De islam is niet alleen schriftelijk de meest gewelddadige religie ter wereld. Een grote studie, gebaseerd op diepgaande interviews met 45.000 personen, bevestigt dat hij ook in de praktijk de meest gewelddadige religie ter wereld is. Het onderzoek toont aan dat de islam de enige religie in de wereld is waarvan de mensen gewelddadiger worden wanneer zij meer geloven in hun religie.

Terreur
Het feit dat de islam de meest gewelddadige religie ter wereld is, is hoogstwaarschijnlijk de reden waarom de moslims sinds 11 september 2001 meer dan 27.000 dodelijke terroristische aanslagen in naam van de islam hebben gepleegd. Dit komt overeen met ongeveer 2000 per jaar of vijf per dag.

Een ander feit is dat het aantal moslims in de westerse wereld aanzienlijk is toegenomen en dat ze nog religieuzer zijn geworden: 75% van de moslims binnen Europa denkt dat de teksten van de meest gewelddadige religie in de wereld letterlijk moeten worden genomen.

Dit is het waarschijnlijk waarom 80% van de jonge Turken in Nederland “niets verkeerds” zien in het voeren van jihad tegen niet-moslims. En dat 27% van alle jonge Fransen en 14% van alle jonge Britten onder de 25 sympathiseert met de genocidale terreurorganisatie “Islamitische Staat”. Dit is hoogstwaarschijnlijk inclusief de overgrote meerderheid van de jonge moslims in deze twee landen.

Europa staat tegenover haar grootste uitdaging ooit.

Bron: http://10news.dk

Auteur: Nicolai Sennels

Vertaald uit het Engels door: M.V.

https://ejbron.wordpress.com/2015/12/09 ... er-wereld/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Vr Dec 11, 2015 12:33 am

Joseph Paul Watson: Islam is GEEN religie van vrede

Gepubliceerd op 7 dec. 2015

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Za Dec 12, 2015 1:17 am

De gematigde islam is onze nieuwe religie

Posted on december 11, 2015 by Fubar

Afbeelding

Door: Daniel Greenfield. Vertaling: Fubar.

Ik ben op zoek geweest naar de gematigde islam sinds ‘September 11’ en net als een verloren sok in de wasmachine, vond ik het op de laatste plaats waar ik het verwachtte.

Er is geen gematigde islam in de moskeeën noch in Mekka. Je vindt het niet in de koran of hadiths. Als je de gematigde islam wil zien, blader dan door de stukken in de kranten na een aanslag of volg een cursus over de islamitische religie bij een Groen Linkse huppelkut (verre van letterlijk vertaald, Fub, de rest wel) die zelfgemaakte nepjuwelen draagt.

Je zult geen gematigde islam vinden in Saoedi-Arabië of Iran, maar je kan het vinden in de ontelbare nieuwsitems, artikelen en boeken over de twee thuislanden van de twee respectievelijke merken islam.

Je zult het bij elkaar gefabelde land van de gematigde islam niet vinden in het Oosten. Je zult het ook niet vinden in het Westen. Net als alle mythes bestaat het alleen in de verbeelding van hen die de sprookjes opdissen. Je vindt geen gematigde islam in de koran, maar je vindt het in talloze westerse boeken over islam.

Gematigde islam is niet waar de meeste moslims in geloven. Het is wat de meeste westerse progressieven geloven dat moslims geloven.

De nieuwe multiculturele theologie van het Westen is de gematigde islam. Gematigde islam is de perfecte religie voor een seculiere era omdat het helemaal geen religie ís.

Neem islam, keer het binnenstebuiten en je hebt gematigde islam. Neem een moslim die al een jaar niet in een moskee geweest is, en die de basisopstelling van Feyenoord uit zijn hoofd kent, maar geen van de metgezellen van Mohammed op kan noemen, en je hebt een gematigde moslim. Of meer precies, een seculiere moslim.

Een vroegere generatie westerse leiders zocht de bevestiging van hun nationale bestemming in het goddelijke. Deze generatie van westerse leiders zoekt de bevestiging van hun seculiere progressivisme in een gematigde islam.

Zelfs als ze het moeten verzinnen.

Zonder een gematigde islam zou het socialistische project van Europa, dat zwaar afhankelijk is van immigratie, ineenstorten. Amerika’s ‘oorlog tegen terreur’ wordt de eindeloze niet te ontsnappen slogan, dat de opkomst van ISIS weer eens onthuld heeft voor wat het is. Multiculturalisme, post-nationalisme en ‘derdewereldschuldgevoel’ imploderen allemaal.

Zonder gematigde moslims, komt nationalisme terug, sluiten grenzen en wint rechts. Dat is wat zij vrezen.

Als er geen gematigde islam is, geen gematigde Mohammed, geen gematigde Allah, dan moet het socialistische ‘Koninkrijk van Hemel op Aarde’ naar de prullenbak. De grote coalities waarin LGBT-activisten en islamisten schreeuwen naar Joden over Gaza zijn niet de toekomst; het is de Weimar Republiek in de hoogste versnelling.

Denk terug aan Obama in zijn bruine pak die vermoeid zegt dat die geen strategie heeft voor ISIS. Het oorspronkelijke plan was om Osama levend gevangen te nemen, om hem voor een burgerlijke rechtbank te laten berechten en om een deal te sluiten met de gematigde Taliban en het einde van de ‘oorlog tegen terreur’ af te kondigen voor de tussentijdse verkiezingen.

So much for that.

Gematigde islam is een lastig geloof. Om er in te geloven moet je meer dan duizend jaar gedocumenteerde geschiedenis ontkennen, theologie, demografie en zo ongeveer alles wat 1965 vooraf gaat. Je moet de koppensnellende baardmannen negeren, want die vertegenwoordigen niet de meerderheid.

En Mohammed, die hier en daar ook wel eens wat kophakte en nek-kliefde, vertegenwoordigt ook niet de meerderheid der moslims.

Afbeelding

De werkelijke islam is een onderwerp dat niet-moslims zonder enig geloof, die alleen de platitudes van een post-alles maatschappij voor heilig houden, heel graag debiteren zonder dat ze er ook maar iets van af weten.

Hun islam is niet de religie van Mohammed of de koran, de hadiths, de kaliefen, of de beoefenaren ervan in zulke plaatsen als Saoedi-Arabië, Pakistan, Iran, Irak of Indonesië. Hun islam is een religie die niet bestaat, maar waarvan ze fanatiek geloven dat die moet bestaan omdat anders hun leefwijze net zo ten dode opgeschreven is als die van de Dodo.

Het zijn geen moslims. Ze geloven niet in Allah of de koran. In plaats daarvan geloven ze in de goedheid van een islam die zou bestaan zonder terug te grijpen op de geschriften, theologie of godheid. Dit mag wat vreemd lijken voor de gelovigen (moslims), maar uiteindelijk heeft hun eigen aan flarden gescheurde schroot van christendom en judaïsme maling aan te veel aandacht voor godheden of geschriften behalve als het er om gaat de kersen uit de pap van de tolerantie te quoten.

Het zou geen verbazing moeten wekken dat ze islam op dezelfde manier beschouwen.

De echte gematigde moslims zijn seculiere liberalen van nauwelijks christelijke of Joodse overtuiging die een gematigde islam uitgevonden hebben en er in geloven en die buiten hun eigen hoofden niet bestaat. Deze seculiere islam, die al het leven waardeert, is toegewijd aan sociale gerechtigheid en universele tolerantie en is het tegendeel van hun eigen verbasterde religies. En ze zijn bang om wakker te worden en zich te realiseren dat het niet bestaat.

Wanneer Amerikaanse en Europese leiders er op aan dringen dat de laatste islamitische gruweldaad niks te maken heeft met islam, verwijzen ze niet naar een religie die beoefent wordt door moslims, maar naar een denkbeeldige religie waarvan zij zich voorstellen dat moslims die wel móeten aanhangen omdat het alternatief het einde is van alles waar ze ooit in geloofd hebben.

Hun gematigde islam is lichtzinnig voor wat betreft de details, ongeëvenaard in zake sociale gerechtigheid, bestrijdt de opwarming van de Aarde en heiligt homorechten, want het is multiculturalisme met een valse baard. Wanneer een westerse leider claimt dat de laatste rij van islamitische terroristen niet de islam vertegenwoordigt, verdedigt die niet moslims, dan verdedigt die het multiculturalisme. Hij neemt aan dat moslims ook in multiculturalisme geloven omdat hij dat ook doet.

Gematigde islam is niks anders dan multiculturalisme verkeerd gespeld. Het bestaan er van is een onmisbaar geloofsartikel voor hen die in multiculturalisme geloven.

Het uit het hoofd praten van een gematigde moslim van zijn verzonnen ‘geloof’ door de lange lijst van lijken die veroorzaakt is door de tot massamoord oproepende hadiths te citeren, is zinloos, want dat is niet waar zijn geloof op gebaseerd is. Hij weet niet eens wat een hadith is en het kan hem ook niet schelen. Als een sociaal rechtvaardig mens met een fatsoenlijke reputatie, verklaart hij de gewelddadige geschiedenis van islam aan de hand van Europees kolonialisme en onderdrukking.

Hij heeft nooit de koran gelezen. Hij heeft wel duizend artikelen gelezen over hoe moslims onderdrukt worden op de luchthaven, in Gaza, in Birma en in Bugs Bunny cartoons. Het zijn zijn ‘nobele wilden’ en hij wil er geen kwaad woord over horen. Terwijl die hun identiteit in zijn verbeelding gekoloniseerd heeft (ondanks zijn vol aantekeningen gemarkeerde versie van Edward Said’s ‘Orientalisme’ dat die op zijn nachtkastje heeft liggen), behandelt die hen als reflecties van zijn eigen ego.

Als je zegt dat gematigde moslims niet bestaan, noem je hem een slecht persoon. Als je islam uitdaagt/critiseert, val je het multiculturalisme aan en zal die je een racist noemen, ook al is islam niet meer een ras dan communisme, nazisme, of de Mickey Mouse fanclub.

De gematigde moslim is een uitvinding van de progressieve academicus, de seculiere theoloog, de leeghoofdige politicus en zijn schelle neefje, de politiek activist. Net als het geld dat hun begrotingen onderbouwt en het wetenschappelijke bewijs voor de opwarming van de Aarde, bestaat hij niet.

En het is ook niet nodig dat die bestaat. Het enige dat nodig is, is dat we geloof hebben in zijn bestaan.

De gedegradeerde linksige afstammelingen van christenen en Joden wachten op een gematigde islamitische Messias die de onmogelijkheden van hun multiculturele maatschappij zal verzoenen door het conflict tussen islam en het Westen te genezen. Tot dat zij ‘hem’ vinden, moeten ze wel geloven, niet in iets heiligs, maar in de gematigde moslim.

Afbeelding

Originele artikel: http://sultanknish.blogspot.co.uk/2014/ ... igion.html

http://fenixx.org/2015/12/11/de-gematig ... e-religie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Za Dec 12, 2015 3:12 am

“Gesprek op niveau” – Jan Roos en Afshin Ellian

Gepubliceerd op 10 dec. 2015

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Pilgrim » Ma Dec 14, 2015 3:43 pm

Hafid Bouazza: 'boodschap islam is er een van totale onderwerping'

Door: Laurens De Vos, 7 december 2015

Afbeelding

Een gematigde islam is net zoiets als een nobele wilde: een uitvinding van het Westen.

De Nederlandse schrijver Hafid Bouazza laat van zich spreken. In het rijk gedocumenteerde, maar bijwijlen ook humoristische essay De Akker en de Mantel haalt hij striemhard uit naar de mensonterende positie die de islam toebedeelt aan de vrouw. Bouazza beseft dat hij stelling neemt. Een blad voor de mond nemen doet hij inderdaad niet, en om zijn argumentatie te staven, leidt hij ons rond in de Koran, in de Arabische poëzie en geschriften.

Hafid Bouazza behoort tot het kruim van de Nederlandse letteren. Hij debuteerde in 1996 met De voeten van Abdullah. In 2001 mocht hij het boekenweekgeschenk schrijven, Een beer in bontjas, en in 2004 kreeg hij de Gouden Boekenuil voor zijn meeslepende Paravion. Ik spreek met hem af in Amsterdam, op het moment dat Syrische vluchtelingen zich met tienduizend per dag voorbij de Duitse grens wurmen. De aanslagen in Parijs liggen nog voor ons. Hij spreekt met vuur, en doorspekt zijn betoog met anekdotes waarbij zijn ogen guitig oplichten. De blik van een polemische kwajongen, maar Bouazza weet waarover hij spreekt. Hij is een expert in de Arabische literatuur en verzorgde vertalingen naar het Nederlands. Op zijn 23ste gooide hij de islam uit zijn leven.

Zijn essay is voortgesproten uit verontwaardiging. Verontwaardiging over het gemekker van moslims ('in onze samenleving heeft iedereen dezelfde rechten, dus moet je niet aankomen met achterstelling'), over schoolboeken waarin niet-moslims als christenhonden worden voorgesteld, over de weinig benijdenswaardige positie van de vrouw in de moslimwereld. 'Ik speelde allang met de idee,' vertelt hij, 'en heb met vele mensen besproken of ik ermee naar buiten moest komen. Gerrit Komrij vond het niet zo'n goed idee, maar Connie Palmen zei dat ik er heel genuanceerd over dacht en het maar moest doen.' Veel licht aan de einder ziet hij niet. 'De situatie zal er alleen maar op verslechteren (en nauwelijks enkele dagen later kwamen de Parijse aanslagen, nvdr). We zullen onder vuur van IS blijven liggen, en al die vluchtelingen zullen de patriarchale en vrouwonvriendelijke ideologieën in het Westen alleen maar versterken. Er wordt nu al in de vluchtelingenkampen gewag gemaakt van aanrandingen van vrouwen, en van vrouwen die verplicht worden een hoofddoek te dragen. Het gaat zelfs zover dat gastgezinnen die vluchtelingen onderdak bieden wordt aangeraden zich zedig te kleden. Dat is de wereld op zijn kop. Op termijn zullen westerse vrouwen de druk voelen zich meer en meer te conformeren aan de islamitische voorschriften. En wat mij ook dwars zit is het totale gebrek aan dankbaarheid vanwege mensen die hier opgevangen worden. Onmiddellijk wordt een beroep gedaan op sociale voorzieningen, en wordt een sfeer van toe-eigening geschapen.'

Het is natuurlijk een bijzonder moeilijke evenwichtsoefening. Je begint je essay met een disclaimer: ik bied geen oplossingen.
'Oplossingen moeten vanuit de politiek komen (lacht wrang). Ik geloof wel dat we de morele plicht hebben geld vrij te maken voor de opvang van vluchtelingen in de regio zelf. Maar in se is mijn boek een pleidooi voor het behoud van de westerse waarden. Want van elke toegeving is de vrouw het eerste slachtoffer.'

Een gematigde invulling van de islam die die Westerse waarden omarmt is volgens jou niet mogelijk?
'Een gematigde islam, waar iedereen nu de mond van vol heeft, bestaat niet. Dat is net zoiets als nobele wilden. Het is een uitvinding van het Westen. Trouwens, als de islam, zoals sommigen beweren, de godsdienst van de vredelievendheid is, waarom zou hij dan gematigd moeten zijn? Dezelfde paradox zit in de zogenaamde vrijgevochten moslima. Enerzijds zou de islam de vrouw respectvol behandelen, maar waarom is iemand die geen hoofddoek draagt dan vrijgevochten? Het houdt geen steek.'

Het Westen heeft zich ingegraven in een collectieve naïviteit door in die mythe te willen blijven geloven?
'Absoluut. Maar naïviteit kan overslaan in domheid. Het trauma van de Tweede Wereldoorlog bepaalt dat soort discours. Maar die wonde heel je niet door blind en hersenloos praktijken toe te laten die tegen de grondwet indruisen.'

Je wijst ook Edward Said met de vinger, auteur van het invloedrijke Orientalism.
'Dat boek heeft bijzonder veel kwaad aangericht. Het is heus geen toeval dat het zo populair was onder de Moslimbroeders. Weet je, de Arabische wereld heeft geen last van het kolonialisme, maar van postkolonialisme. Zonder het kolonialisme was de Arabische wereld nooit, maar dan ook nooit gemoderniseerd.'

Zijn moslimvrouwen niet zelf in staat om te bepalen of bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek hun vrijheid aantast? Westerse vrouwen gaat het overigens ook niet altijd voor de wind: feministen wijzen erop dat zij in miss-concours als vlees gekeurd worden, en om aan het schoonheidsideaal te voldoen moeten ze hoge hakken aan.
'Dat is natuurlijk volslagen belachelijk. Die redenering slaat echt nergens op. Westerse vrouwen zijn helemaal niet verplicht hoge hakken te dragen of mee te draven in zo'n show. Daar moet je wel een hele slechte smaak voor hebben. Een vrouw moet helemaal niets. Ze hebben de vrije, individuele keuze! Dat is de kern. Die vergelijkingen slaan nergens op en het zijn rechtvaardigingen die de vrouw meer kwaad dan goed doen. Allochtone vrouwen leiden aan het Gekooide Aapsyndroom. Ze zien de schaduw van de tralies en bij sommigen leidt dat ertoe dat ze de tralies weten om te buigen. Al zijn ze dan wel afvallig en moeten ze in veel gevallen volledig met hun familie breken. Als het werkelijk zo is dat de sluier een vrije keuze is, waarom ontsluiert de vorige koning van Marokko dan zijn dochters als symbool voor hun ontvoogding voor de televisiecamera's? Als het geen symbool is, kun je die hoofddoek net zo goed uitlaten.'

De puriteinse levensopvatting van vandaag staat in schril contrast met het begin van het islamitische tijdperk. In de achtste eeuw schrijft Abu Nuwas poëzie die niet moet onderdoen voor wat de Sade een millennium later neerpent.
'Abu Nuwas was een regelrechte libertijn in de letterlijke betekenis van het woord. Vrijheid en zelfbeschikking zijn alles. Mekka is bij hem nog een liefdesoord van heimelijke ontmoetingen. Ik vind hem een van de grootste dichters ter wereld. In Nederland en Vlaanderen zal men zijn gedichten misschien enkel via mijn vertalingen kennen, maar in het Engels, Frans en Duits is hij veelvuldig vertaald. De geschiedenis had zeker anders kunnen lopen. In de 9de eeuw, tijdens de Abbasidische Revolutie, streden de Perzen tegen de Arabische dominantie. Dat was het begin van de Gouden Eeuw van de Arabische cultuur. Merk daarbij op dat het ontsluiten van de antieke kennis het werk is geweest van christelijke monniken; de meeste vertalingen werden via het Assyrisch naar het Arabisch vertaald, in enkele gevallen direct uit het Grieks naar het Arabisch. Moslims hebben zelf niks vertaald, dat deden christenen; zij waren opdrachtgevers, geen uitvoerders.'

Kun je de Koran wel beoordelen op wat het boek letterlijk voorschrijft? De Bijbel is ook niet altijd voor doetjes.
'Daar zit 'm nu net het verschil. Ik hoor christenen of joden geen pleidooi houden voor de steniging van de vrouw. En als moslims voor hun geloofsdogma's letterlijk verwijzen naar de Koran, wie ben ik dan om hen tegen te spreken? We moeten dringend af van dat relativisme, want dan verliezen we elke vorm van moraal. Polygamie is in landen als Marokko nog steeds toegelaten, met het argument dat wat Allah heeft toegestaan niet door de koning verboden kan worden.'

'Als de islam duizenden en duizenden doden claimt, dan erger ik me blauw aan cultuurrelativisten die na elke aanslag heel hard hun best doen om de islam uit de wind te zetten. Blijkbaar is de islam belangrijker dan mensenlevens. De stelling dat moslimfundamentalisten de islam gekaapt hebben, klopt niet. Of beter gezegd: er moet wel iets te kapen vallen. Hetzelfde geldt voor vrouwenbesnijdenis, steniging, noem maar op. En wie daarvan wegkijkt omdat elke cultuur zijn eigen praktijken heeft, die is een totaal gevoelloze misogyn. We moeten een lijn in het zand trekken. Hier staan wij voor, en raak je daaraan, dan keer je je tegen deze samenleving. Ik hoef moslims daarom ook helemaal niet te begrijpen, of in hun ziel te kunnen kijken. Gesteld dat ze er al een zouden hebben.'

Na de aanslagen op Charlie Hebdo schreef Slavoj Zizek dat moslimterroristen door afgunst gedreven worden.
'Daar zit zeker wat in. Maar om tot dergelijke acties over te gaan, moet je in de eerste plaats toch rabiaat geloven dat je door Allah gedreven wordt. Religie op zich kan een grenzeloze moordzucht oproepen. Dat is de kern van de zaak, en geen bijkomstigheid. Een moslim hoeft niet meer na te denken, want Allah heeft alles al voor hem uitgestippeld. Kijk, godsdiensten dragen niet allemaal dezelfde boodschap uit: anders waren ze één godsdienst. De boodschap van Jezus is er een van liefde, die van de islam is er een van totale onderwerping aan Allah, en zonder protest doen wat je opgedragen wordt. Dat vindt zijn weerslag in het patriarchaat. Als je vader tegen je praat, moet je je ogen neerslaan. Hem aankijken is een belediging. Met sociale ongelijkheid of wat dan ook heeft de haat tegen het Westen niets te maken. Wat daarentegen vooral speelt, is hun manifestatie van mannelijkheid in een gefeminiseerde samenleving. In Nederlandse vluchtelingenkampen waren er opstootjes, omdat mannen dringend vrouwen nodig hadden om te neuken want, zo zeiden ze, 'onze ballen zwellen op'. Ik verzin het niet. En zoals sommigen nogal naïef beweren, even gaan praten met deze mensen, dat helpt echt niet. Echt niet.'

Is er hoop?
'Of ze er nu is of niet, hoop verandert niets. Optimisme verandert niets. Maar ik geloof niet in de dialoog. Met moslims valt helemaal niet te praten. Ik moet niets hebben van dat hypocriete discours waarin met gespleten tong gesproken wordt, en naar buiten uit de westerse waarden wel omarmd worden, maar in de eigen gemeenschap het tegenovergestelde gepredikt wordt.'

Jij zal maar burgemeester zijn van een stad met een grote moslimpopulatie. Is er een alternatief, behalve dialoog?
'Natuurlijk. Er zijn wetten. Worden die niet nageleefd, dan volgt er een boete of gevangenisstraf. De beste straf die je kunt uitspreken is een korting op hun uitkering. Maar gelukkig ben ik geen politicus. Ik ben gewoon te slim om politicus te zijn. Ik voel me haast beledigd dat je die hypothese nog maar durft te uiten! Holle retoriek en gemeenplaatsen, verder komen onze politici in Nederland en België niet. Al merk ik dat de Belgische overheid ruggengraat begint te vertonen, anders dan de onze. Misschien moeten we maar een mooie, jonge vrouw als minister-president hebben!'

We nemen afscheid aan de Nieuwmarkt, waar zoals altijd een aantal politiecombi's opgesteld staan. 'Zie je die agenten daar staan,' wijst hij met glimmende ogen. 'Die staan daar maar. Ze zouden veel beter boeven vangen.'

___________

Hafid Bouazza, De akker en de mantel. Over de vrouw en de islam. Uitgegeven bij Querido.

http://www.doorbraak.be/nl/hafid-bouazz ... derwerping
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 40602
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor Mahalingam » Vr Dec 18, 2015 7:36 pm

In Sudan hebben moslims een probleem met moslims.
Het is van theologische aard dus gaat er gemoord worden.
Soedan dreigt met doodstraf voor 25 moslims beschuldigd van afvalligheid
Vijfentwintig moslimmannen, onder wie drie tieners, riskeren de doodstraf in Soedan nadat ze werden beschuldigd van afvalligheid omdat ze de verkeerde versie van de islam volgen. De mannen, tussen 15 en 51 jaar oud, behoren tot de minderheidsgroep van de Hausa, die een andere interpretatie geven aan de islam dan die uitgevaardigd door de regering van Omar al Bashir.

Nadere details:
De 25 worden beschuldigd van het verwerpen van de leer van profeet Mohammed, het verwerpen van de Hadith (islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed, red.) en het beperken van de bronnen van religieuze legitimiteit tot de koran, een misdrijf waarop in Soedan de doodstraf staat.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2558528/2015/12/16/Soedan-dreigt-met-doodstraf-voor-25-moslims-beschuldigd-van-afvalligheid.dhtml
Ongelovigen verwerpen de Hadith ook. Die moeten dus ook dood.
Maar dat wisten we al.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20155
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geen gematigde Islam.

Berichtdoor King George » Za Dec 19, 2015 2:20 am

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Berichtdoor Pilgrim » Wo Jan 20, 2016 12:38 am

De waarheid over de islam – Agenda van het kwaad

Gepubliceerd op 18 mei 2014

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Berichtdoor Pilgrim » Vr Jan 22, 2016 2:24 am

VIDEO (must see!): “De valse slang”

Gepubliceerd op 18 jan. 2016

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 40602
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen gematigde Islam

Berichtdoor Mahalingam » Za Jan 23, 2016 11:25 am

Wij hebben het heel bescheiden gehad over een polder-islam die er niet is en ook nooit zal bestaan. In België spreken ze over de euro-islam. En dat is van hetzelfde laken een pak.
De Europese islam zal nog een tijdje op zich laten wachten
Een groot Brussels antiradicaliseringsproject gesponsord door het Brussels Gewest komt er niet. De bezielers ervan worden met de dood bedreigd.
Na de gevierde regisseur Ismael Saïdi stappen ook de eerbiedwaardige islamdeskundigen Michaël Privot en Rachid Benzine uit het project. (DM 20/6) De druk werd te groot, de persoonlijke aantijgingen te ernstig en de bedreigingen ondraaglijk.
De Europese islam, waarop CD&V-voorzitter Wouter Beke onlangs nog alludeerde in zijn nieuwjaarstoespraak, zal nog een tijdje op zich laten wachten. Het nieuws kwam als een schok, maar zou in feite niemand moeten verrassen. Hervormers worden nooit spontaan op handen gedragen. En al zeker niet diegenen die niet enkel in de marge verandering willen brengen, maar de essentie van een problematiek kritisch willen benaderen.

http://www.demorgen.be/opinie/de-europese-islam-zal-nog-een-tijdje-op-zich-laten-wachten-b04e964d/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Berichtdoor Pilgrim » Wo Feb 17, 2016 6:11 pm

Anne Marie Waters, Islam Is Not A Peaceful Religion, Oxford Union

Gepubliceerd op 21 jul. 2014

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Berichtdoor Pilgrim » Vr Feb 19, 2016 10:02 pm

Handleiding voor ongelovigen: gevaarlijke en minder gevaarlijke moslims

Door Bernadette de Wit · 19 februari 2016

Afbeelding

Wat moeten we met al die moslims? Er komen er steeds meer. Welnu, er bestaan drie soorten. De stille, de domme en de goede moslims. Voor de derde soort moet je bang zijn. Een handleiding.

Er bestaan drie soorten moslims en dit is al veertienhonderd jaar zo. Sinds het begin van de islam zijn er stille moslims, ook wel struisvogels of hypocrieten genoemd, domme moslims en goede moslims. Hoed je voor de laatsten.

Categorie 1: stille moslims
De struisvogels, de beter opgeleiden, weten donders goed wat hun geloof inhoudt. Ze kennen de koran en de Hadith, met alle kwaadaardigheid, gruwelijkheden, stupiditeiten, bijgeloof, fouten en tegenstrijdigheden en de rechteloosheid die daarin voorgeschreven zijn. Ze weten ook dat blasfemie, afvalligheid en ketterij als de allerergste misdaden tellen in de sharia. Ondanks dat ze dit wissen en gewußt haben, blijven ze islamiet. Daar ligt hun loyaliteit, wat ze je ook wijsmaken.

Hoe zichtbaarder de ware aard van de islam in de samenleving wordt (jihad, oprukkende sharia), des te stiller ze worden. Ze zwijgen, zelfs als jihadi’s voor hun ogen een aanslag plegen onder het uitroepen van Allahu Akbar. Stille moslims houden zelfs hun mond als hun zestienjarige nichtje wordt uitgehuwelijkt aan een vieze oude man. En ze houden zich op de vlakte als ‘vluchtelingen’ hun kindbruidjes laten overkomen.

Na verloop van tijd worden de struisvogels steeds hypocrieter, niet in de islamitische betekenis van munafiq, maar in onze westerse betekenis. Soms, als het echt niet anders kan, moeten ze wel iets zeggen, want het zijn geliefde gasten in de westerse media. Ze wringen zich dan in alle bochten om te voorkomen dat in de publieke opinie een verband met de islam wordt gelegd, dan wel ze houden de leugen in stand dat de misstanden niets met de ware islam te maken hebben. Policor journalisten werken hier maar al te graag aan mee door hier vooral niets over te willen weten.

Je vindt stille moslims overal, in islamitische landen zowel als in het Westen. Beroepsmoslims, onder wie Kamerleden en schrijvers, horen tot deze categorie. Stille moslims zijn gevaarlijk. Ze komen redelijk, intelligent en gewetensvol over, maar dat is buitenkant. Ze zijn bedreven in onethische tactieken als bagatelliseren, manipuleren, framen en liegen. Alles voor de islam.

Categorie 2: domme moslims
Dit is verreweg de grootste groep, mede dankzij de doctrine (inteelt, achterlijkheid, demografische jihad). Domme moslims in het vrije Westen hebben de luxe dat ze eruit kunnen stappen. Maar dat weigeren ze, ondanks overweldigend bewijs over het in naam van hun geloof gepleegde onrecht en geweld. Ze zijn van alle soorten moslims het slechtst geïnformeerd, ze zijn geprogrammeerd om hun geloof te verdedigen tegen westerse invloeden. Ze zeggen bijvoorbeeld: “Jihad is alleen een persoonlijke strijd” en ze dragen een islamitische hoofddoek ‘uit vrije keus’.

Een ander kenmerk van domme moslims, elke dag waar te nemen op de sociale media, is hun hang naar complottheorieën. Een onder moslims nog altijd populaire complottheorie is dat duizenden Joden vooraf door de Mossad gewaarschuwd werden voor 9/11 en in leven bleven. Een ander voorbeeld is het niet meewerken aan poliovaccinatie door Afrikaanse moslims omdat ‘Joden’ achter de ziekte zitten. Enzovoorts: een dagje Pally-televisie via Memri en voorbeelden te over.

Domme moslims staan vooraan om de katholieke kerk aan te vallen vanwege het pedoschandaal, maar even later verdedigen ze net zo makkelijk het huwelijk van hun ‘profeet’ met kindbruidje Aïcha, met kulargumenten als ‘meisjes waren eerder rijp in die tijd’. Er valt met domme moslims niet te praten. Het enige argument dat ze snappen, is de jij-bak.

Het grootste nadeel van domme moslims is dat ze dankzij de massa-immigratie overal om ons heen wonen en achter gemeentelijke loketten zitten. Het grootste gevaar is dat ze, daartoe aangezet door een beroepsmoslim, opgehitst kunnen worden en dan letterlijk de koran gaan uitvoeren. Zo lang ze dat niet doen, valt er ondanks ergerniswekkend wel mee te leven.

Categorie 3: goede moslims
Hoe je voor het derde type moslim. Ze zijn manifest gevaarlijk. Islamofobie is hier volstrekt gerechtvaardigd en zelfs aan te raden. Goede moslims volgen het voorbeeld van de ‘profeet’ Mohammed, ze houden zich aan de doctrine en zijn bereid deze letterlijk uit te voeren. Menige onder gezag van de Diyanet of M6 staande haatimam, al dan niet betaald door Qatar of Saoedi-Arabië, haatpredikt domme moslims de radicalisering in. Daarover doen GeenStijl en journalist Carel Brendel verslag.

Goede moslims hebben altijd zo’n weeë glimlach om je te appeasen, maar waarheen ze ook migreren, hun motto is ‘jouw land is ons land’. Ze zijn blijven steken in de collectieve narcistische krenking en wrok van hun rampjaar 1258 en willen het kalifaat laten herleven. Het zijn aasgieren die op hersendode stille en domme moslims loeren om hen tot soldaten op de weg van Allah te boetseren. Als ze met genoeg zijn, zullen ze ons, ongelovigen, tot bekering gaan dwingen, en als we dat weigeren, snijden ze ons de hals af. Ze zijn vanaf de geboorte geïndoctrineerd met leugens, bedrog en angst zaaien. En ze zien de huidige tijd als de eindstrijd, vandaar alle aanslagen op ons grondgebied.

Goede moslims geloven in de dood, met het paradijs als beloning voor moord. Wij geloven in het leven, ook degenen die in het hiernamaals geloven. Doe uw voordeel met deze handleiding van de uitgetreden moslim Syed Ebrahim en strijd de goede strijd.

—————————————————————————–

Noot van de redactie: dit is een bewerking van een column van Syed Ebrahim, gepubliceerd op de website FaithFreedom.org. De auteur publiceerde in 2006 een vertaling op Frontaal Naakt, maar deze werd met andere onwelgevallige content door de eigenaar totaal van internet gejorist toen hij verkering kreeg met een Marokkaanse haatmoslima.

http://verenoflood.nu/handleiding-voor- ... e-moslims/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Berichtdoor Pilgrim » Vr Mar 04, 2016 1:22 am

Necla Kelek over de islam (Engelse ondertiteling)

Gepubliceerd op 3 mrt. 2016Lees HIER meer over Necla Kelek.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mar 07, 2016 11:21 pm

HET EINDE VAN DE MENSELIJKHEID!

Geplaatst op maart 7, 2016

Afbeelding

Er zijn al duizenden voorbeelden getoond van de meest barbaarse- en onmenselijke handelingen van de gevaarlijkste groep wezens ter wereld!
Ik heb het hier over wezens maar ik bedoel in feite mensen, want dieren vallen ook onder ‘wezens’ en dit is dus niet correct.

Want wat wij zelfs in de normale mensen- en dierenwereld zien is dat het nageslacht altijd wordt beschermd en verdedigd; er wordt geen verschil gemaakt tussen de gender! Elke ouder heeft zijn kinderen lief en zal er alles aan doen om hen tegen elk gevaar te beschermen. Dat is een aangeboren geaardheid!

Degenen die dat niet kunnen, hebben een geestelijke beperking en zullen dan ook verhinderd worden om kinderen te baren, c.q. op te voeden.
Maar mensen die DOELBEWUST hun eigen kinderen vermoorden, bijvoorbeeld omdat die niet de juiste gender hebben, zijn zwaar geestelijk gestoord, en horen niet in onze samenleving, laat staan in een geciviliseerde samenleving.

Ik ben geen voorstander van sensatieberichten en beelden, maar soms is het absoluut nodig om de keiharde waarheid te tonen van de grootste groep gevaarlijke geestesgestoorden, die straffeloos de meest gruwelijke daden pleegt, zonder daarvoor gestraft te worden, omdat ze zich verschuilen achter een door hen verzonnen levensgevaarlijke “religie”

Ik hoef u niet te vertellen om welke groep mensen het gaat, de beelden in onderstaande video zullen geen verrassing zijn.

Waarschuwing!
Nogmaals: ik waarschuw degenen die onderstaande link aanklikken, het is de meest barbaarse, hartverscheurende video ooit van de grootste groep ter wereld, die langzaam maar zeker deze aarde overwegend zullen bevolken!

Dat dit het einde betekent van de menselijkheid en dus de mensheid, is duidelijk! Maar waarom laten wij normale mensen dit in hemelsnaam toe?

Video (zie waarschuwing):
https://www.facebook.com/10000697123699 ... 266461632/

https://eunmask.wordpress.com/2016/03/0 ... elijkheid/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74324
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Geen gematigde Islam

Berichtdoor Ariel » Di Mar 08, 2016 1:10 am

Nogmaals: ik waarschuw degenen die onderstaande link aanklikken, het is de meest barbaarse, hartverscheurende video ooit van de grootste groep ter wereld, die langzaam maar zeker deze aarde overwegend zullen bevolken!


Ahhh nee. :no1: Ik geloof dit niet. Deze video is fake.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45678
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Berichtdoor Pilgrim » Di Mar 08, 2016 1:12 am

Het geluid van de stemmen is zeker fake, maar van de beelden is het niet helemaal zeker.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74324
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Geen gematigde Islam

Berichtdoor Ariel » Di Mar 08, 2016 1:36 am

Pilgrim schreef:Het geluid van de stemmen is zeker fake, maar van de beelden is het niet helemaal zeker.


Dat deden ze misschien vroeger, maar nu toch niet meer....ik kan en wil dat niet geloven.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.


Terug naar “Islam in het nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten