Geen gematigde Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving

Posted on July 12, 2019

Afbeelding

William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.” ... De ISLAM is geen religie van vrede zoals sommigen beweren, maar een ideologie (tachtig procent van de islam is politiek, twintig procent valt onder godsdienst) van geweld, die de strijd aangaat met iedereen die geen moslim is, de zogenaamde ‘ongelovigen’. Jezus leert dat het belangrijkste is om God lief te hebben, en om je medemens lief te hebben (Mattheüs 22:37-39). In zijn onderwijs, te lezen in de Koran, leert Mohammed dat iedereen zich moet onderwerpen aan Allah, en Mohammed moet aannemen als zijn profeet. Degenen die dat weigeren moeten worden bestreden (Koran-soera 9)...

Wie wil weten waarom deze ideologie levensgevaarlijk is, moet niet alleen kijken naar de Koran, maar ook oog hebben voor het karakter van Mohammed, aan wiens brein de Koran en de hele ISLAM zijn ontsproten. Moslims geloven dat Mohammed door Allah gezonden werd als profeet en dat zijn woorden en daden daarom richtinggevend moeten zijn voor de hele mensheid. Maar juist deze Mohammed voerde oorlogen, dwong mensen hun vroegere geloof te laten vallen en liet gevangenen onthoofden. Wanneer we de brondocumenten van de islam lezen – de Koran, de Hadith, de biografieën, en de geschiedenissen – worden we overvallen door de onverschillige en afstandelijke manier waarop Mohammed en zijn moslims handelde in geweld en bloedvergieten. Hij beroofde handelskaravanen van zijn tegenstanders om hen economisch te treffen maar ook om zijn oorlogen te financieren...

‘In de islam is geen dwang’, heeft Mohammed gezegd volgens de Koran 2:256. Maar, de ISLAM is vanaf zijn ontstaan in Medina met het zwaard verbreid. Onder Mohammed bevel zijn 27 veldslagen gevoerd en 46 kleinere oorlogszuchtige expedities (strooptochten). Mohammed zelf vocht in 9 veldslagen, de andere werden door zijn metgezellen geleid. De Apostel/Mohammed zei: ‘Weet dat het paradijs onder de schaduw van het zwaard ligt’ (Bukhari: V4B51N73). En in vers 9:5 van de Koran zegt Mohammed: ‘Slacht ongelovigen af, om het even waar je hen vindt, neem hen gevangen en beleger hen, belaag hen door hinderlagen.’ ... ‘Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen’ (Koran-vers 8:12). In tientallen verzen worden moslims opgeroepen de strijd aan te gaan met alle niet-moslims (ongelovigen), hen te onderwerpen of te doden. En door Mohammed-goedgekeurde geweld, functioneren als een soort drug op het geweten van de gewelddadige radicalen. Mohammeds woorden en daden in het verleden, het perfecte model zijn voor vandaag en morgen en voor eeuwig. En in de Koran wordt 91 keer genoemd dat zijn woorden en daden worden beschouwd als het goddelijke patroon voor de mensheid...

Moslims beweren dat Mohammed alleen zijn vijanden doodde als hij werd aangevallen, maar de geschiedenis leert dat Mohammed tal van mensen vermoordde wiens enige misdaad was het schrijven van kritische gedichten. In de geautoriseerde biografie van Mohammed door Ibn Ishaq, kunnen we op pagina 676 over de moord lezen op Asmaa Marwan. Zij werd in opdracht van Mohammed gedood nadat zij de moord op de oude man Abu Afak bekritiseerde, die op zijn beurt was gedood voor het bekritiseren van Mohammed. Zo liet hij ook de Joodse dichter Ka’b ibn Asjraf vermoorden, omdat hij spotdichten op Mohammed had gemaakt. En Asjraf was niet de enige die Mohammed uit de weg liet ruimen...

‘Alles wat Mohammed gedaan heeft, is heel goed’, zeggen veel moslims. Maar, weten zij wel waar zij het over hebben? Is het beroven van karavanen heel goed? Is het (laten) vermoorden van je tegenstanders heel goed? Is het (laten) vermoorden van je bespotters heel goed? Is het verbreken van verdragen heel goed? Is het plegen van genocide heel goed? Is het trouwen met een negenjarig meisje of de vrouwen tot (seks)slavin gemaakt heel goed?... Mohammed trouwde als 52-jarige met een kind (de 9-jarige Aisha/hij trouwt ook met zijn nichten- Koran, hoofdstuk 33 vers 50-53), bezat meer dan een dozijn vrouwen, die hij ten dele van zijn rooftochten tegen andere stammen als oorlogsbuit had meegenomen. Nadat hun families vermoord waren, nam hij ze als vrouw of slavin in zijn harem op...

Voor de komst van Mohammed woonden er in de stad Medina twee Arabische stammen, te weten Aws en Khazraj, en drie Joodse, te weten Banu Qurayza, Banu al-Nadir en Banu Qaynuqa. Deze drie stammen werden uitgemoord. Uit het verslag van de gerenommeerde islamitische historicus Muhammad ibn Jarir at-Tabari (838-923) over de moord op 700 tot 900 gevangenen van de joodse stam Banu Qurayza in het jaar 627: “De profeet liet een grote kuil graven op de marktplaats van Medina en ging aan de rand zitten. Hij gaf het bevel om alle joden te kelen. Ook de jongens die tekenen van puberteit vertoonden.” ... En door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims gedood!

We zien dus het samengaan van de wrede cultuur waarin Mohammed leefde en zijn eigen wrede praktijken, in tegenstelling tot Jezus die, ondanks dat hij ook in een wrede cultuur leefde, er geen wrede praktijken op nahield. Jezus predikte liefde jegens alle mensen, Mohammed eiste onderwerping van alle mensen. Jezus onderwees een liefhebbende God, Mohammed vooral een straffende Allah. Jezus genas duizenden mensen, Mohammed vermoordde er duizenden. Jezus bad voor zijn vijanden, Mohammed vervloekte ze. Jezus gaf zijn eigen leven om vele mensen te redden, Mohammed nam het leven van vele mensen om zijn eigen heerschappij te vestigen. Het is duidelijk dat Jezus en Mohammed tegenstrijdige voorbeelden aan de mensheid hebben nagelaten...

‘Dat Mohammeds daden en woorden, vereeuwigd zijn in de Koran, en opgenomen in de tradities, is eerlijk gezegd schokkend voor de normen van onze tijd — en strafbaar voor onze wetten; ze variëren van oorlogsmisdaden en moord tot aan verkrachting en molestering van kinderen — het spreekt bijna voor zich’, zei historicus Dr. Srdja Trifkovic... Het gezicht van ISLAM draagt een permanente grijns, en zijn ogen twinkelen. Zijn linkerhand biedt snoep aan de ongeïnformeerde. Dit is de verleidende kant van de islam. Maar zijn rechterhand verbergt een zwaard achter zijn rug, klaar om het hoofd af te hakken van iedereen, die het bekritiseert, het verlaat of wil niet onderwerpen aan de Islam=Sharia... OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

https://zlj13051967.wordpress.com/2019/ ... eschaving/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Israëlisch-Arabische sjeik: ‘Ongelovigen’ (Joden enz.) mogen nooit over moslims besturen

Geplaatst op 19 juli 2019

Afbeelding

Sjeik Ahmad Badran, een Israëlische Arabier, zei in een vrijdagpreek in de lokale moskee van Jatt in Israël dat de “ongelovigen moeten weten dat wanneer de moslims over hen heersen volgens de islam er geen enkele wet zal zijn die niet islamitisch is”, bericht het Midden-Oosten Media Research Institute (MEMRI).

Hij zei dat “moslims nooit zullen toestaan dat niet-moslims over moslims regeren, omdat Allah zei dat ongelovigen nooit de macht over moslims zullen hebben”. Verwijzend naar moslims die zeggen dat ze de democratie uitbuiten om aan de macht te komen, adviseerde Badran ongelovigen om niet voor de gek gehouden te worden en legde uit dat zodra deze moslims aan de macht komen zij ook nooit ongelovigen zullen toestaan over moslims te regeren.

Sjeik Ahmad Badran zei in zijn preek van vrijdag 28 juni 2019 in Jatt:

“We moeten tegen de ongelovigen zeggen dat wanneer we volgens de islam regeren, er geen enkele wet zal zijn die niet islamitisch zal zijn. Dat is niet alles. We zullen nooit toestaan dat een niet-moslim regeert over moslims. We moeten daar duidelijk over zijn. Sommige van onze broeders zeggen: ‘Wij exploiteren de democratie om aan de macht te komen.’ Ik zeg tegen de ongelovigen: laat je niet voor de gek houden.

Onze Moslimbroeders – hoewel we denken dat ze een verkeerd pad hebben gekozen … Als ze door de democratie aan de macht komen en erin slagen hun macht te consolideren, zullen ze niet toestaan dat een ongelovige ooit over hen regeert. Je kunt er zeker van zijn. Ik doel op Erdogan of Mohamed Morsi, moge Allah genade hebben met zijn ziel.

Het is allemaal hetzelfde. Overal waar moslims aan de macht komen, op welke manier dan ook, zullen ze niet toestaan dat een ongelovige ooit over moslims regeert. We accepteren geen pluralistisch systeem dat islam en ketterij combineert. Er is alleen de islam.

Ongelovigen kunnen niet regeren over moslims, omdat Allah zegt: ‘Allah zal de ongelovigen nooit de scepter over moslims geven.’ Als onze islamitische broeders [van de Moslim Broederschap] met u flirten en u vertellen dat ze afwisseling van macht ondersteunen – ze doen alsof ellendig zijn om aan de macht te komen. Als ze aan de macht komen, zullen ze niet toestaan dat een ongelovige regeert over moslims. Er bestaan geen twee manieren om dat te doen.”


Friday Sermon in Jatt, Israel: “Once Muslims Come to Power, They’ll Never Allow Infidels to Rule”Bronnen:

♦ Naar een artikel van Mordechai Sones “Israeli Arab sheikh: Muslims will never allow non-Muslim rule” van 18 juli 2019 op de site van Arutz Sheva
♦ Naar een artikel en een video “Friday Sermon in Jatt, Israel by Sheikh Ahmad Badran: Once Muslims Come to Power, They Will Never Allow Infidels to Rule over Muslims” van 28 juni 2019 op de site van MEMRI.org
♦ Naar een artikel “Infidels, don’t be fooled: Once our Muslims brothers come to power, they will never relinquish it” van 17 juli 2019 op de site van The Jewish News Syndicate (JNS)

https://brabosh.com/2019/07/19/pqpct-o6v/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2546
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door silkyboxershortXL »

Hmm, ik krijg van browser safari de melding dat de site FFI niet veilig is. Ik stap langzaam aan over naar de "Brave' browser supersnel en geen gegevens verkoop door onveilige lieden of organisaties.
brave
Misschien ook vast wennen aan Bitchute?
Anni Cyrus :heart: van "The Glazov Gang'
https://www.bitchute.com/video/ltRT9dJMrCMO/

(Voor Ariel; Een toevoeging; Brave ondersteunt youtube niet zonder meer Er kan iets veranderd worden aan phpBB om dat mogelijk te maken. Hier de tutorial: 't is uiteindelijk voor onze webmaster denk ik.
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Verzen uit de koran waar terroristen/jihadisten door geïnspireerd worden

Geplaatst op 23 juli 2019

Afbeelding

Als je dit leest, is het behoorlijk duidelijk dat de islam absoluut niet verenigbaar is met de westerse cultuur. De moslims zouden naar hun landen teruggestuurd moeten worden!

Koran, vers 2:191“En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.”

Koran, vers 3:28“Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf en tot Allah zullen allen weerkeren.”

Koran, vers 3:85“En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.”

Koran, vers 5:33“De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten, de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.”

Koran, vers 8:12“Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: ´Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af´.”

Koran, vers 8:60“En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmee gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. En wat gij ook voor de zaak van Allah besteedt, het zal u ten volle worden terugbetaald en u zal geen onrecht worden aangedaan.”

Koran, vers 8:65“O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.”

Koran, vers 9:5“Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”

Koran, vers 9:30“En de Joden zeggen: ´Ezra is de zoon van God´ en de Christenen zeggen: ´De Messias is de zoon van God.´ Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah´s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!”

Koran, vers 9:123“O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.”

Koran, vers 22:19“Hier zijn twee tegenstanders die redetwisten over hun Heer. Voor de ongelovigen zullen gewaden van Vuur worden gesneden en over hun hoofd zal kokend water worden uitgegoten.”

Koran, vers 47:4“Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die ter wille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.”

Geplaatst/bewerkt door: E.J. Bron (via Twitter; “Sven Groter2”)

https://ejbron.wordpress.com/2019/07/23 ... rd-worden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20930
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door King George »

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Pilgrim schreef:
Verzen uit de koran waar terroristen/jihadisten door geïnspireerd worden
EN WAAR 1,8 MILJARD GOEDE MOSLIMS
HET MEE EENS ZIJN.


We kunnen dus met een beangstigend hart alle moslims fascisten en nazi's noemen. Bovendien discrimineren zij en zijn haat zaaiers. Mohammedanen (vies woord voor moslims als volgers van profeet Mohammed (VZMH)) zijn in een woord samen te vatten:

PARASIETEN
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

DE ISLAM MOET VERDWIJNEN

Posted on August 6, 2019

Afbeelding

“De islam is niet de oorlogszuchtige, vrouwonvriendelijke religie die het Westen er vaak in ziet.” Dat beweert “godsdienstdeskundige” Karen Armstrong, die over het leven en de leer van Mohammed zopas een boek heeft geschreven. “Ik ben geschokt als ik hoor wat mensen in het Westen zoal over de islam vertellen.”... VERSCHRIKKELIJK!!!… En ze is niet de enige pathologische leugenaar die deze onzin vertelt, maar ook andere zogenaamde deskundigen, zoals arabist Maurits Berger, arabist Jan Jaap de Ruiter, terreurdeskundige Teun van Dongen, terrorismeonderzoeker Bart Schuurman en terrorisme-expert Jelle van Buuren...

Islam wordt gedefinieerd door de woorden van Allah in de Koran, en de woorden en daden van Mohammed, de Sunna (Soenna) genoemd. En wie wil weten waarom de ISLAM levensgevaarlijk is, moet niet alleen kijken naar de Koran, maar ook oog hebben voor het karakter van Mohammed... Ibn Ishaq schrijft op p 552 van zijn Biografie van Mohammed dat er in de Tempel van Mekka 360 afgodsbeelden stonden, alsook een afbeelding van Jezus en Maria. Er was totale godsdienstvrijheid en men was ook gewoon om elkaars geloof te respecteren. Toen Mohammed met zijn “missie” begon, veranderde dit. Toen hij later aan de macht kwam in Medina liet hij mensen die hem of de islam beledigd hadden doden. Daarna werden de verzen 9.5 en 9.29 “geopenbaard” die respectievelijk opriepen om de polytheïsten die geen moslim werden te doden en de Joden en christenen een speciale belasting te doen betalen, de djizia, en hen als tweederangsburgers te onderwerpen aan de islamitische wet...

Met het kromzwaard in de hand heeft Mohammed (die getrouwd was met een 9 jarig meisje) het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. Hij liet mensen vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan. De mannen van de stam werden gedood, de vrouwen en kinderen als slaaf verkocht. Dat kan je in de Hadith teruglezen. Uit het verslag van de gerenommeerde islamitische historicus Muhammad ibn Jarir at-Tabari (838-923) over de moord op 700 tot 900 gevangenen van de joodse stam Banu Qurayza in het jaar 627: “De profeet liet een grote kuil graven op de marktplaats van Medina en ging aan de rand zitten. Hij gaf het bevel om alle joden te kelen. Ook de jongens die tekenen van puberteit vertoonden.”...

“Ik werd opgedragen om de mensen te bevechten totdat zij getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de profeet is van Allah, en zij het gebed verrichten, en zakaat betalen. Als ze dit getuigen, worden hun bloed en bezittingen gespaard door mij, tenzij wat betreft de rechten die de islam over hen heeft. En hun uiteindelijke afrekening is bij Allah” - uitspraak van Mohammed//M001,0031/. Een oorlogsverklaring dus. Hij deed dit in overeenstemming met het Koraanse gebod in soera 8:39: “Voer oorlog tegen hen totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”... “De profeet zei, als iemand (een moslim) zijn godsdienst afdankt, dood hem.” (Bukhari 52:260)... Ook van Mohammed is bekend dat hij overspeligen liet stenigen...

Door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims gedood! De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een jihad, die vooral de Hindoe-minderheid viseerde (“Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” - Koran 4:76, 60:4)... En het is van belang te weten dat nergens in de Bijbel oorlogen voorkomen om het geloof in God te verbreiden. De Heere Jezus wijst erop dat wij onze vijanden moeten liefhebben (Mattheüs 5: 44). In Zacharias 4: 6 staat nadrukkelijk dat de Heere werkt door Zijn Geest: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heerscharen. Dat soort zaken is in de islam niet te vinden...

De teksten van de Koran zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is. De Koran roept op tot strijd tot de wereld van Allah is (Koran 8:39). In Mekka probeerde Mohammed vreedzaam de islam aan de man te brengen. Toen dat niet lukte, trok Mohammed naar Medina. Daar werd hij politieker en gewelddadiger. De Medinese Koran, die 28 hoofdstukken telt, waaronder de 6 langste en dus ongeveer één derde van de hele Koran, is één langgerekte ‘licence to kill’ of vergunning om te doden. En de Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden, ook gewelddadige en hatende delen... “Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan” (Koran 2:85)... “Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)... De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard...

Veel islamitische groepen, zoals de Taliban, Boko Haram, Hezbollah, Hamas en de IS, nemen die uitspraken uit de Koran letterlijk en zetten die om in de praktijk. De Duitse krant Welt Am Sonntag heeft een overzicht geplaatst van 31.000 (!) islamitische terreuraanslagen sinds 11 september 2001, waarbij in totaal 146.000 doden vielen… En wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn. “De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!” (Koran/soera 2, vers 216). Wie gelooft in Allah is moslim en helaas voor de moslims die niet per se voorstander zijn van random onthoofdingen op straat of andere vormen van de jihad is daarin geen nuance mogelijk. Je bent moslim of je bent het niet. Je kunt ook niet ‘een beetje’ in Allah/Koran/Mohammed geloven. Je bent moslim of niet en anders ben je een kaffir of een afvallige, de huichelaars. “O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees onverzettelijk tegenover hen” (9:73)...

Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen, de Koran vermeld dit 91 keer! De nationaliteit van het volk van de moslims is het geloof en zijn vaderland is het land van de ISLAM en degene die beveelt is Allah en het wetboek van het land is de Koran. Voor moslims er is slechts één huis en dat is het huis van de ISLAM. Dit is namelijk een islamitische staat, waarin de “religie” van Allah heerst en waarin Allah wetten volledig worden uitgevoerd. De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert. Het land waarin de islam niet regeert en dat niet onderworpen is aan zijn wetten wordt beschouwd door de Koran als een land van de vijand. Dit land kan nauwelijks als huis voor de moslims worden beschouwd en de goede verstandhouding bestaat niet tussen zijn inwoners en de moslims. Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog (Dar el-Harb), dat eerst een huis van vrede zal zijn als de Sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben. Vriendschap met niet-moslims betekent zijn ongeloof en zelfs afgoderij. “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.” Koran-5.51...

De grootste slachtoffers van de ISLAM zijn vrouwen: kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eer-gerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking: grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken... Bukhari 2 24 541: Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof. Muslim – 4 1926: De meeste vrouwen zijn brandstof voor de hel. Bukhari 7 62 126: De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen... Volgens Mohammed, vrouwen hebben een grotere kans om naar de hel te gaan omdat zij te veel vloeken en ondankbaar zijn tegenover hun echtgenoot: zie Hadith 1.6.301 van Bukhari... En in de Bijbel vinden we geen vers, dat rechtvaardigt om de vrouw te slaan zoals in de Koran/vers 4.34/...

De islam gaat uit van de fundamentele ongelijkheid van mensen. Het ziet twee categorieën: moslims en kaffirs (niet-moslims). De een is superieur, de ander minderwaardig. Vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid, democratie, gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat zijn waarden die volkomen vreemd zijn aan de ISLAM. Voor de islam is de democratie “taghout” anders gezegd duivelachtig. In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah. Het is Allah en niet de mens die bepaald. Allah heeft voorrang boven de verlangens van de mensen. En nergens ter wereld is er een moskee, waar moslims niet worden opgeroepen tot strijd tegen niet-moslims, met de bedoeling deze laatsten te onderwerpen...

De ISLAM is een verschrikkelijk systeem(tachtig procent van de islam is politiek, twintig procent valt onder godsdienst),waar de Sharia(islamitische wetgeving) centraal staat in deze systeem. En deze verschrikkelijk systeem wil een islamitische staat vestigen en uitbreiden totdat hij de hele wereld omvat. Deze verschrikkelijk systeem werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde. Overal waar de ISLAM de baas is, is het gewoon verschrikkelijk, al 1400 jaar!

Mohammed heeft geen leven geleefd, dat als voorbeeld voor de mensheid kan dienen, maar een leven dat afschrikt en alleen al voldoende zou moeten zijn om de ideologie, die hij creëerde, radicaal af te wijzen... ‘Dat Mohammeds daden en woorden, vereeuwigd zijn in de Koran, en opgenomen in de tradities, is eerlijk gezegd schokkend voor de normen van onze tijd — en strafbaar voor onze wetten; ze variëren van oorlogsmisdaden en moord tot aan verkrachting en molestering van kinderen — het spreekt bijna voor zich’, zei historicus Dr. Srdja Trifkovic...

De islam is niet te hervormen. Omdat de Koran volledige gehoorzaamheid aan de besluiten en bevelen van Allah en Mohammed eist, en omdat de bevelen van Allah volkomen duidelijk zijn, hebben moslims geen neiging om de Koran te herinterpreteren teneinde het in overeenstemming te kunnen brengen met moderne westerse waarden. De inhoud van de Koran staat niet ter discussie en hervorming van de islam is principieel onmogelijk! Er komt geen Europese versie van islam, omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan...

Dus, het probleem is niet het islamisme, fundamentalisme, salafisme of wahabisme, maar de profeet en de Koran. Het gezicht van ISLAM draagt een permanente grijns, en zijn ogen twinkelen. Zijn linkerhand biedt snoep aan de ongeïnformeerde. Dit is de verleidende kant van de islam. Maar zijn rechterhand verbergt een zwaard achter zijn rug, klaar om het hoofd af te hakken van iedereen, die het bekritiseert, het verlaat of wil niet onderwerpen aan de Sharia (islam in uitvoering)... De waarheid is niet altijd prettig noch politiek correct en OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

https://zlj13051967.wordpress.com/2019/ ... erdwijnen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Van de Arabische historische viespeuk en geweldenaar die graag de pedofiel wilde uithangen en dit voor zijn omgeving met een gerust hart kon doen door te trouwen met eent meisje van zes dat over de hele wereld bekend staat als Aisha, leidde ertoe dat een massa psychopaten in de voetsporen van de zelfbenoemde psychopaat profeet Mohammed gingen acteren. Betrouwbare openbare moslimpublicaties hebben ons deelgenoot gemaakt van het feit dat Mohammed haar verkrachtte toen zij negen was. Want liefdevolle neukseks bij een kind bestaat alleen in de gedachte van 1,8 miljard mohammedanen (volgelingen van Mohammed)

Mijn van afkomst Tsjechische vriendin vertelde mij vandaag het volgende (gelezen in Tsjechische krant):

In 2014 vonden er in Duitsland 944 verkrachtingen plaats.
In 2018 waren dat er 6.046

Een stijging van 600%!

Was 2015 niet het hoera-jaar van Merkel waarbij asieleisers uit moslimlanden met open armen welkom werden geheten?
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

ISIS = pure ISLAM in actie

Posted on August 10, 2019

‘IS toont het ware gezicht van de islam’, betoogt arabist Hans Jansen. ‘Want IS brengt de sharia in praktijk. Het is een slecht bericht, maar de sharia is het ware gezicht van de islam. En ja, IS is het ware gezicht van de sharia. Dus toont IS het ware gezicht van de ISLAM’... Arabiste Anne-Marie Delcambre stelt terecht dat er geen tolerante en vredelievende of verlichte versie van de islam bestaat. Zij noemt dat ‘een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien’. Men probeert de mensen te laten geloven dat er een islam bestaat, die duidelijk verschilt van de islam van het terrorisme. Dus een zachtmoedige, ontwikkelde en gematigde islam, die bereid is om onze cultuur te begrijpen en onze vrijheid te respecteren. ...

“Wie meent dat er wel een gematigde islam bestaat, heeft het bijzonder makkelijk, in kennistheoretische en wetenschappelijke zin dan: hij hoeft maar twee of drie moskeeën aan te wijzen waar die gematigde islam gepredikt wordt: geen jihad, geen totaaloorlog tegen de ongelovigen, geen ‘varkens en apen’, geen onderwerping en/of beroving van andersdenkenden, geen steniging, geen vrijbrief voor vrouwenmishandeling, geen moord op uittreders, geen moord op wie Mohammed ‘beledigt’, geen eremoord, geen clandestiniteit (‘taqiyya’), geen invoering van de sharia (het islamitische rechtssysteem waaronder christen en joden geen rechten hebben), geen kinderhuwelijk, geen fatwa’s tegen schrijvers of filmers”, zei arabist Hans Jansen...

Ze precies doen wat Mohammed deed en precies doen wat de ISLAM zegt in de Koran, de Sira en de Hadith. In Nederlandse moskeeën worden concepten uit de ISLAM, die raken aan geweld stelselmatig verzwegen. Terwijl deze concepten wel degelijk deel uitmaken van zijn ‘religie’. Sla de boeken er maar op na van bekende geleerden, zoals Ibn Taymiyah. Imams citeren zijn vreedzame teksten, maar vergeten dat hij óók een boek heeft geschreven met als titel: Het zwaard trekken tegen de lasteraar van de profeet. Dat soort dingen hoort ook bij de islam. Dit geldt ook voor de straffen die IS toepast op gevangenen. Kruisigen, onthoofden, handen afhakken: allemaal straffen die in de Koran worden genoemd, en dus legitiem zijn...

Er bestaat geen gematigde islam, die vertelt ons ook niet dat wanneer je geloof in Allah vermindert, dat je dan voor een paar dagen een gematigde moslim bent. Ook wordt niet verteld wanneer je geloof toeneemt dat je dan opeens een extremist bent. Ik heb nog nooit van een ‘gematigde christen’ of ‘gematigde nazi’ gehoord. Hij mag zich van mij moslim noemen en kan weliswaar een gematigde man zijn, maar volgens de Koran is hij dan geen moslim meer. Er is maar één islam en die geldt voor alle moslims. Wie gelooft in Allah is moslim en helaas voor de moslims die niet per se voorstander zijn van random onthoofdingen op straat of andere vormen van de jihad is daarin geen nuance mogelijk…

De waarheid is dat er één ISLAM is, en dat in die islam het beeld van de jood, de atheïst en de christen verbroedering tussen hen en moslims onmogelijk maakt. In verschillende soera’s worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen. Degenen die de Koran en Hadiths (Mohammeds daden en tradities) leest en deze wil nastreven moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de ISLAM. Een moslim die deze stelling van de ISLAM niet nastreeft, is helemaal geen moslim...

De Islam is radicaal, omdat er radicale teksten in de Koran staan. Er zijn tal van passages in de Koran waarin ongelovigen en afvalligen weinig fraais in het vooruitzicht wordt gesteld. Dus, de fundamentalisten als IS hebben eigenlijk gelijk met hun interpretatie. Dus, het probleem is niet het islamisme, fundamentalisme, salafisme of wahabisme, maar hun profeet en de Koran, die stellen dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden, ook gewelddadige en hatende delen... “Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan” (Koran 2:85)... En de Koranverzen geldig zijn voor de eeuwigheid en moeten worden opgevolgd door moslims te allen tijde... “De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran- 4:76, 60:4)... Dus, alle instructie in de Koran en Soenna gehoorzaamd moet worden. De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard. En meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan!

Niettemin blijft men de islam propageren als de godsdienst van de vrede en vergeet men maar liever de veertien eeuwen durende veroveringsoorlogen tegen het gekerstende Europa via Spanje en de Oost Europese landen. Dat waren geen verdedigingsoorlogen! De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de islam! En het is onvoorstelbaar dat moderne academici de islam blijven propageren als een zachtmoedige en vredelievende godsdienst...

En mensen zeggen vaak: maar er zijn ook goede moslims. Ja, in tijd van de Tweede Wereldoorlog, waren ook overwegend keurige nette en buitengewoon aardige mensen, net als niet-gewelddadige moslims, die deelden het gedachtegoed van Hitler niet, maar ze deden wel wat hij zei, en meer dan 50 miljoen mensen werden vermoord!... Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in China. Maar, het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid, de ‘zwijgende meerderheid’ bang is en onbelangrijk. In Iran wisten destijds met slechts twee procent van de bevolking, de harde leer in te voeren onder Khomeini... De bestrijding van de radicale islam is de bestrijding van de gehele ISLAM. We moeten dus af van dat hele ‘radicale islam’ en ‘gematigde islam’ paradigma en het gewoon hebben over de ISLAM.

https://zlj13051967.wordpress.com/2019/08/10/33890/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Als Mohammed nu geleefd zou hebben, zou hij lid van ISIS zijn geweest...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Politiek correct links wil onze samenleving islamiseren

Posted on August 24, 2019

Afbeelding

Over de hele wereld worden oorlogen uitgevoerd, waarbij de islam de imperialistische partij is, met het islamitische einddoel van werelddominantie als motor. Ooit beheerste de islam een klein stukje woestijn, nu zijn er anderhalf miljard moslims en meer dan 50 islamitische staten, dat is echt niet allemaal door knuffelen gekomen. Het is niet nieuw dat moslims, met in het vaandel het geloof, hun machtspositie wreed uitbreiden ten koste van bestaande culturen middels oorlog, geweld en onderdrukking. De islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de islam voet aan de grond krijgt. Libanon ooit christelijk was en tegenwoordig een sjiitisch bolwerk, waar christenen helemaal niks meer te vertellen hebben. Nu is de islam hard op weg om de macht over te nemen in Europa...

Geert Wilders waarschuwt al vanaf het begin tegen deze verschrikkelijke ideologie. PVV kiezers zijn geen xenofoben, het zijn mensen die voelen dat er iets niet klopt. Dat de islam niet bij hun land hoort, en dat alles wat er gebeurt, daartoe te herleiden is. Geert is ‘t levende bewijs van de onvrijheid die de islam met zich meebrengt. Hij betaalt een hoge prijs voor ‘t opkomen voor fundamentele rechten, die wij hier heel gewoon vinden. En hij is de enige politicus, die achter en naast de Nederlandse burger staat. Daarom krijgt hij mijn stem...

ISLAM is de meest bloeddorstige en gewelddadige leer, die de mensheid ooit gekend heeft. William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammeds zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”... De ISLAM werd opgebouwd en uitgebreid middels plunderingen, verwoestingen en bloederige oorlogen – niet gebouwd met vrede en liefde. De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!...

Mohammed was een man wiens leven bol stond van het geweld. Iemand die trouwde men een 9-jarig meisje, die er meerdere vrouwen op na hield. Die een voorstander was van hand afhakken en doodstraf door het doodgooien met keien. In de Koran wordt de doodstraf voor hen die de islam verlaten bepleit... Toen Mohammed voor het eerst de “religie” van de islam predikte in Mekka, was hij zelf algemeen vredelievend en tolerant ten opzichte van andere religies. In de Koran staat deze periode beschreven in het “Mekka” gedeelte. De laatste tien jaar van Mohammeds leven is weergegeven in het “Medina” gedeelte, ook wel de Medina-Koran, waar zijn strategie volledig veranderde. Mohammed transformeerde van een prediker in Mekka naar een krijgsheer en politicus in Medina, met maar één doel: iedereen onderwerpen aan de islam/sharia. Hij roept de gelovigen op om voor hun “geloof” te vechten, zowel defensief als offensief. De ongelovigen/niet-moslims worden onophoudelijk naar de hel verwenst...

De teksten van de Koran zijn een oorlogsverklaring aan alles wat niet islamitisch is: ‘Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn’ (Koran 2.193)... ‘Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is’ (Koran-2:98)... ‘Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims’ (Koran -4:101.)... ‘Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen’ (Koran- 5:51)... ‘Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen’ (Koran 60.4)... ‘Een Kafir/niet-moslim/ mag geterroriseerd worden’ (Koran: 8:12)... ‘Een Kafir mag onthoofd worden’ (Koran 47:4)... ‘Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard’ (Koran- 9:29)... ‘En doodt hen, waar je hen ook ontmoet’ (Koran-soera 2, vers 191)... ‘O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars en wees onverzettelijk tegenover hen’ (9:73)... ‘Wat de huichelaars betreft, indien zij zich afwenden van de weg Allah’s, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen aantreft’ (Koran- 4:89)... ‘Strijd tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen’ (Koran-9: 14)... ‘Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning’ (Koran 4, vers 95)... ‘De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM’ (Koran- 2, vers 216)... ‘De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld’ (Koran 4:76, 60:4)... VERSCHRIKKELIJK!...

Alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek. En wanneer een moslim vreest dat de islam geschaad zal worden, heeft hij volgens de sharia het recht om zuinig te zijn met de waarheid. Zulke zuinigheid heet: Taqiyya. In de loop van de tijd ontwikkelden islamgeleerden: Taqiyya, Tawriya, Kitman en Muruna. Dat zijn manieren om de waarheid ten dienste van de islam te verbuigen tot leugen. Misleiding van de tegenstander, om hem te overwinnen en te onderwerpen, conform hun opdracht! Ze zeggen dat de islam ‘vrede’ betekent, zonder er bij te vertellen dat er volgens de islamitische leer pas vrede bestaat, als de wereld van de Sharia/Allah is...

De ISLAM kan nooit worden hervormd, omdat de Koran en Mohammed kan je niet hervormen! Mohammed heeft geen gematigde en een gewelddadige biografie. Er bestaat maar één levensverhaal van de islamprofeet, die zowel radicale en gewelddadige als gematigde (in het begin) delen bevat... De Koran is het letterlijke woord van Allah en iedere geloofsgenoot die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim en feitelijk een afvallige, die de doodstraf verdient... “Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan” - Koran 2:85... “Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” - Soerat Al-Bakara, 86...

Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma. Zij hebben zichzelf opgesloten en leven binnen een muur. Alle anderen daarbuiten zijn volgens hen slechte mensen. Zo wordt aan de eigen identiteit gewerkt: zij zijn zelf de beste en de andere mensen slecht. De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien, omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is. En als de islamieten dit principe in de westelijke landen willen toepassen, is het conflict onvermijdelijk. Is er ook maar één land waar integratie van de moslims wel is gelukt?...

De islam (dus moslims) kan zich alleen maar tijdelijk aan een andere dan islamitische omgeving aanpassen. “Moslims veranderen niet, assimileren niet, integreren niet. Nee, ze verbouwen op onze kosten Nederland tot hun eigen huis, met al die moskeeën” zei PVV-woordvoerder Machiel de Graaf... Links heeft de massa en de media zo gemanipuleerd, dat we allemaal een hekel hebben aan onze eigen westerse joods-christelijke waarden. Dit is noodzakelijk om de uitroeiing van onszelf door massa migratie toe te staan. Deze massa migratie zorgt weer voor gegarandeerde linksstemmers, die de zieke institutie weer kan voortzetten. Mooi, politiek verraad...

https://zlj13051967.wordpress.com/2019/ ... lamiseren/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2546
Lid geworden op: za apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door silkyboxershortXL »

The Glazov Gang-
The Top Ten Qur’an Verses to Understand ISIS.
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Nog even voor alle duidelijkheid – de (radicale) islam
PragerU - 2,3 mln. Abonnees

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16310
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Het fascistische element van de Islam komt het best tot uiting bij moslims die kiezen voor de historische fascistische rasoorlogsfiguur Mohammed.

Men mag verwachten dat een mens kiest voor een religie van vrede en niet van geweld. Dat wordt verdomde lastig als die zogenaamde vrede-zoekende moslims kiezen voor een religie die zijn grondslag ontleent aan het haat-en oorlogsboek Koran, een Arabische pre-versie van 'Mein Kampf'. En wie heeft dat boek geschreven? Hitler. En de Koran? Om de oorlogszieke Arabische profeet te ontlasten van fascistische en sadistische tendensen wordt het haatboek Koran toegeschreven aan Allah. Maar alles wat erin staat is ontleend aan de fascistisch en sadistische gedachtegang van psychopaat Mohammed.

LEES DE KORAN! OVERTUIG UZELF!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

MOSLIMVROUW zegt: “Kerstmis is beledigend voor moslims en het is ‘islamofoob’ om het te vieren of zelfs te erkennen”

11 november 2019

Dit gaat samen met een populaire islamitische geestelijke die verklaarde dat ‘het zeggen van’ Merry Christmas ‘erger is dan ontucht plegen, alcohol drinken of iemand doden. (zie tweede video).

Ze legt uit waarom moslims geloven dat het Westen slecht is (maar toch blijven ze hier massaal naartoe komen), omdat het volledig gebaseerd is op het christendom dat tegen de islam is. Ze zegt dat ze in Shari’a geloven en het hele idee van Kerstmis is godslastering en moslims moeten het niet accepteren.

https://www.stopdebankiers.com/moslimvr ... -erkennen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

De koran over niet-moslims

Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld:

'Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel'.

Hier zijn 447 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran. Het eerste cijfer verwijst naar de soera, de tweede naar de versen in de soera. Onder de cijfers staan de teksten zoals die in de koran staan om zelf te zien of dat de interpretaties correct zijn. Mocht u van mening zijn dat hieronder fouten staan, dan horen we dat graag met verwijzing naar het desbetreffende vers.

Lees verder op de site>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

ISLAM = BARBARISME

Afbeelding

Bekijk HIER de video!
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Islam/moslims...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20930
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door King George »

De mythe van de minderheid: extremisme onder moslims alles behalve marginaal fenomeen

Bagatelliseren van problemen staat oplossing ervan in de weg

Door: Mattijs Glas , 22:53, 11 augustus 2018

Afbeelding
 • ”Het is slechts een klein groepje extremistische moslims dat het voor de rest verpest.”
Op verjaardagen, in columns, in opiniestukken, in de politiek, op forums, geregeld wordt verkondigd dat alles okay is in de islamitische wereld, dat er hier en daar misschien een enkele radicale imam is, maar dat de overgrote meerderheid van de moslims zich prima gedraagt. Extremisme, radicalisme of fundamentalisme binnen de islamitische wereld of binnen de islamitische gemeenschap zou slechts een zeer marginaal fenomeen zijn.

Een exemplarisch voorbeeld van dit standpunt viel te lezen in de column van Nico de Fijter in Trouw van vorige week, getiteld Waarom schrik ik van een Arabische vredesgroet? Daarin schrijft hij:
 • ”Laten we niet doen alsof de ganse moslimwereld met die etiketten van radicalisme en extremisme kan worden beplakt: dat geldt slechts een zeer klein deel van de moslims.”
Dit is een prachtige voorbeeld van wat we gerust een mythe kunnen noemen: de mythe van de minderheid.

Deze mythe van de minderheid is wijdverspreid, maar houdt na analyse geen stand. Onderzoek in islamitische landen en naar de belevingswereld van moslims, zowel in het buitenland als hier, toont aan dat radicalisme en extremisme op beduidend grotere schaal voorkomen dan slechts bij ‘een zeer klein deel.’

Voor de duidelijkheid, het gaat zeker niet om alle moslims, vaak niet eens over een meerderheid, maar het is feitelijk onjuist én oplossingsbelemmerend om over een ‘zeer kleine minderheid’ te spreken.

De mythe van de minderheid is een mythe omdat de claim onwaar is. De mythe is naast onwaar zelfs schadelijk, omdat we problemen alleen kunnen aanpakken als we ze onder ogen zien. Problemen die we bagatelliseren, waarover we doen of ze extreem marginaal zijn, zullen we niet proberen op te lossen, er is immers amper sprake van een probleem. Waarom zou je beleid ontwikkelen op basis van de gedragingen van een handjevol extremisten? “Wij zijn met meer”, dus het komt wel goed, het ís eigenlijk al goed. Het gaat immers maar om een zeer klein groepje.

Het is zinnig om helder te krijgen waar we het over hebben als we van radicalisme of extremisme spreken. In discussies wordt de mythe meestal aangehaald zonder dat erbij wordt verteld welke gedragingen radicaal of extremistisch zijn. De Fijter legt helaas ook niet uit wat hij precies radicaal vindt. Het lijkt veilig om aan te nemen dat onderdrukking van vrouwen, homoseksuelen, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, alsmede de onderdrukking van de vrijheid van religie, radicaal of extremistisch genoemd kan worden. Ook de gedragingen van de Islamitische Staat en terrorisme in het algemeen komen als vanzelfsprekend in aanmerking voor de etiketten ‘radicaal’ en ‘extreem’.

Wie naar de geschiedenis kijkt, de feiten turft en de onderzoeken leest, zal zien dat al deze fenomenen in de islamitische wereld, dan wel onder moslimpopulaties, in veel grotere mate of bij veel grotere groepen voorkomen dan slechts bij ‘hele kleine minderheden’.

Tijd om de genoemde radicale dan wel extremistische fenomenen nader te beschouwen.

Arabist Hans Jansen trok een cynische conclusie over de positie van de vrouw binnen de islam:
 • ”Voor niet-moslims is er altijd nog hoop. Zij zouden hun achterstelling kunnen beëindigen door moslim te worden. Ook voor slaven is er altijd nog hoop, want ze zouden vrij kunnen worden. Voor vrouwen is er geen hoop. Ze blijven altijd vrouw.”
Het Global Gender Gap Report 2017 van het World Economic Forum kijkt naar verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft gezondheid, onderwijs, deelname aan de arbeidsmarkt en politieke empowerment. Onder de landen waar die verschillen het grootst zijn bevindt zich het gros van de islamitische landen, onder andere Jemen, Pakistan, Syrië, Iran, Mali, Saudi Arabië, Libanon, Marokko, Jordanië, Egypte en Turkije.

Wie verder kijkt komt er al snel achter dat het met vrouwenrechten slecht gesteld is in de islamitische wereld. Fysieke veiligheid is daar geen algemeen goed, verkrachting, aanranding en mishandeling zijn schering en inslag (twee voorbeelden: in Jordanië vindt 90 procent van de vrouwen het normaal dat hun man hen slaat en in Egypte is 99 procent van de vrouwen seksueel lastiggevallen (‘De vrouwenhaat vlucht mee,’ Trouw 16 januari 2016).

In het islamitisch recht worden vrouwen systematisch achtergesteld: ze erven minder dan mannen, in een proces is hun getuigenis maar de helft waard, mannen kunnen makkelijk van vrouwen scheiden maar vrouwen kunnen niet makkelijk van mannen scheiden, mannen mogen meerdere vrouwen trouwen maar vrouwen mogen niet met meerdere mannen trouwen.

En dan is er het verschrikkelijke fenomeen meisjesbesnijdenis (of beter: verminking). Dit verminkte 125 miljoen meisjes en vrouwen ter wereld, niet alleen maar wel voornamelijk in de islamitische wereld (zie het essay van Maurice Blessing ‘Meisjesbesnijdenis heeft wel degelijk met de islam te maken‘, Trouw 23 februari 2014).

Aan deze flinke rij van onrechtvaardigheden moeten ook eerwraak en het verplicht dragen van hoofddoek of boerka worden toegevoegd.

Journaliste Brenda Stoter vatte het als volgt samen:

”Iedereen die de regio een beetje kent, weet dat daar een patriarchale cultuur heerst en dat mannen en vrouwen er veelal gescheiden leven. Natuurlijk zijn er onderlinge verschillen […], maar over het algemeen is de regio conservatief. De meeste mannen daar zien vrouwen als ondergeschikt en houden hen het liefst thuis. En dan zeg ik het nog voorzichtig, na zes jaar lang door het Midden-Oosten te hebben gereisd om vrouwenverhalen te schrijven.”

In 2007 zei toenmalig leider van Iran, Mahmoud Ahmadinejad, dat er in Iran geen homo’s bestaan. Deze wens was de vader van de homofobe gedachte. Homoseksualiteit en islam gaan niet fijn samen. In alle landen waar op homoseksualiteit de doodstraf staat (Saudi Arabië, Yemen, Iran, Afghanistan, Mauritanië, Soedan, and Nigeria) is de islam de grootste religie. In andere islamitische landen staan er celstraffen of boetes op.

Het is in grote delen van de islamitische wereld vrijwel onmogelijk om openlijk voor je homoseksualiteit uit te komen, alhoewel er soms veel (hypocriete) kastruimte is. Vervolging komt echter ook veel voor, soms door de overheid zelf, die de vervolging dan met smoesjes legitimeert, en soms door burgers. De autoriteiten straffen of vervolgen de daders vaker niet dan wel.

Vergeet ook niet de islamitische aanslag op de gay-nachtclub in Orlando waar 49 doden en meer dan 50 gewonden vielen.

Mohammed, de stichter van de islam, liet meerdere tijdgenoten vermoorden die kritisch op hem waren (e.g. Asma bint Marwan, Abu Afak, Kab bin al-Ashraf). 1400 jaar later is het er in de islamitische wereld niet veel beter op geworden. Wie een korte blik werpt op de door Reporters Without Borders vervaardigde kaart die aangeeft hoe het wereldwijd met de persvrijheid is gesteld, ziet dat vrije nieuwsgaring in de islamitische wereld, zacht gezegd, niet geheel onbelemmerd is. Met persvrijheid is het aldaar problematisch, slecht of zeer slecht gesteld. Nog in 2013 riep de OIC (het samenwerkingsverband van 57 islamitische landen) op tot een verbod op islamkritiek.

In de islamitische wereld én daarbuiten is op grote schaal sprake van censuur en zelfcensuur. Een korte onvolledige opsomming in willekeurige volgorde: Youp van ’t hek zei op zijn woorden te letten, Gregorius Nekschot werd van zijn bed gelicht, Theo van Gogh werd vermoord, Fortuyn werd vermoord, de redactie van Charlie Hebdo werd afgeslacht, Geert Wilders wordt permanent beveiligd, op tekenaar Kurt Westergaard werd meerdere malen een aanslag gepleegd, de publicatie van Salman Rushdie’s Satanic Verses leidde tot boekverbrandingen, massale rellen, aanslagen en tientallen doden, talloze auteurs die kritisch zijn op de islam schrijven onder pseudoniem en/of worden beveiligd, de rellen naar aanleiding van de Deense Mohammed-cartoons leidden wereldwijd tot 200 doden, afleveringen van Southpark waarin de profeet Mohammed voorkomt worden gecensureerd, publicatie van Wilders’ islamkritische Fitna leidde tot wereldwijde ophef, kniebuigingen, rellen en boycots (overigens veelal vóórdat de film überhaupt was verschenen), in de Verenigde Staten werd in 2015 in Texas een aanslag gepleegd op een cartoonwedstrijd, tegen Brigitte Bardot, Oriana Fallaci, Michel Houellebecq en Geert Wilders zijn rechtszaken gevoerd.

Paul Cliteur vat het aldus samen:

”Theoterrorisme is zó succesvol, dat in vele landen de omvang van de vrijheid van expressie allang niet meer wordt bepaald door wet en jurisprudentie, maar door wat de terroristen acceptabel achten.”

Met andere woorden: we leven in het ‘Vrije Westen’ de facto al gedeeltelijk onder de wetten van de sharia.

In 2017 publiceerde de Internationale Humanistische en Ethische Unie (IHEU) het Freedom of Thought-rapport. Boris van der Ham:
 • ”Conclusie: het geweld tegen ongelovigen is in 2017 steeds extremer geworden.”
En dat betreft voornamelijk islamistische landen.

De inleiding van het rapport geeft de volgende, niets aan de verbeelding overlatende samenvatting:
 • ”It is worth noting that at our current moment in history, the 30-strong list of countries which exhibit “grave violations” against the non-religious, which corresponds with a high prevalence of human rights abuses across various other sectors of society as well, is predominated by Islamic states, or countries with mainly Muslim populations, or with highly Islamized regions within multi-religious nations (e.g. northern Nigeria). […] The result of all this – just as many conservative and extremist followers of Islam would probably agree and desire it! – is that it is Islamic states, and Islamic populations, which pose the most prevalent and often the most serious threat to the non-religious people in their societies today.”
In november 2015 peilde het Pew Research Center, in een aantal landen waar moslims de meerderheid vormen, de mening van moslims over de Islamitische Staat (IS). Pew kopte dat overweldigende aantallen moslims IS als negatief zien. Die conclusie lijkt, ondanks de subjectieve framing, gerechtvaardigd, maar benadrukt wel de positieve cijfers, en lijkt de negatieve uitkomsten van deze peiling met het badwater weg te gooien. Hoewel er inderdaad grote aantallen moslims heel negatief over IS spraken, zijn er ook, zowel procentueel als in absolute aantallen, zorgwekkend hoge aantallen bewonderaars.

De antwoordmogelijkheden waren Gunstig, Ongunstig of Weet ik niet (respectievelijk Favorable, Unfavorable en Don’t know) en de vragen werden gesteld aan mensen uit Libanon, Israël, Jordanië, de Palestijnse Gebieden, Indonesië, Turkije, Nigeria, Burkina Faso, Maleisië, Senegal en Pakistan.

In Pakistan werd het laagste percentage aan negatieve meningen over IS (28%) gepeild, in Libanon het hoogste (100%). In Pakistan werd ook het hoogste percentage Weet-ik-niets gepeild (62%). In Nigeria vond men het hoogste percentage bewonderaars (14%). Andere hoge percentages bewonderaars van IS vond Pew in Maleisië en Senegal (beide 11%), Burkina Faso en Turkijë (beide 8%) en in Pakistan (9%).

Als deze percentages aan de hand van de bevolkingsomvang worden omgerekend naar absolute cijfers, krijgen we onthutsende aantallen te zien. In totaal peilde Pew in deze 11 landen meer dan 66 miljoen bewonderaars van ISIS. Ook onthutsend is dat meer dan 236 miljoen mensen zeiden niet te weten wat ze van IS vinden. Een flink percentage zal misschien oprecht geen idee hebben, maar grote aantallen respondenten hebben wel degelijk toegang tot nieuwsmedia en internet. Hoe moeilijk is het om te concluderen dat je de barbaarsheid van IS afkeurenswaardig vindt?

Ook uit andere peilingen zijn verontrustende cijfers voortgekomen. 16% van de moslimjongens in Antwerpen vindt terrorisme aanvaardbaar, kopte HLN in 2013. Uit onderzoek in 2005 door het Britse YouGov bleek dat 6% van de moslims aldaar de aanslagen op 7/7 geheel gerechtvaardigd vonden. Dat zijn ongeveer 100.000 personen. Het percentage dat ‘some sympathy’ voelde lag op 24%.

Uit ander onderzoek in het VK (door ICM) bleek dat 39% van de moslims aldaar van mening was dat vrouwen hun man altijd moeten gehoorzamen. Meer dan de helft vond dat homoseksualiteit illegaal moet worden. 47% vond dat homo’s geen leraar mogen zijn.

In 2013 publiceerde socioloog Ruud Koopmans de resultaten van onderzoek door het Berlijnse Social Science Centre (WZB) (pdf). Daaruit bleek dat moslimfundamentalisme in Europese landen op aanzienlijk schaal voorkomt. Telefonisch werden meer dan 9000 moslims in Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk en Zweden vragen gesteld, een representatief aantal. Bijna 60% wilde geen homoseksuele vrienden, 45% denkt dat joden niet te vertrouwen zijn en 54% is van mening dat het Westen de islam wil vernietigen.

Koopmans onderscheidt drie kern-eigenschappen van fundamentalisme: (1) eeuwig onveranderbare regels, (2) slechts één interpretatie die mogelijk is en (3) religieuze voorschriften belangrijker vinden dan seculiere wetten. Van consistent fundamentalisme (waarbij de gelovige dus al die drie meningen heeft) was bij 44% van de ondervraagde moslims sprake. Dit kwam overeen met een Duits onderzoek uit 2007, en ook met een peiling uit 2006 door Pew, waaruit bleek dat ongeveer de helft van de moslims in Frankrijk, Duitsland en het VK dachten dat er een Westerse / joodse samenzwering achter de islamitische aanslagen op 9/11 zit.

Resumerend:
 • * Vrouwen hebben een minderwaardige positie binnen de islamitische wetten. Tegelijkertijd spelen er in de islamitische wereld veel onrechtvaardigheden jegens vrouwen en zijn grote aantallen moslims negatief seksistisch ten opzichte van vrouwen.
  * Homoseksuele handelingen zijn in veel islamitische landen strafbaar, homoseksuelen zijn in veel islamitische landen vogelvrij en veel moslims denken negatief over homoseksuelen.
  * Binnen de islamitische wereld bestaan grote problemen met de vrijheid van de pers en staat kritiek op de islam, of überhaupt het kunnen uiten van een afwijkende mening over de islam, zowel in de islamitische wereld als daarbuiten, onder zware druk.
  * Vrijheid van religie is in islamitische landen een groot probleem.
  * Uit diverse polls blijkt dat aanzienlijke percentages moslims pro-IS zijn en terrorisme goedkeuren.
  * In Europese landen uitgevoerd onderzoek toont dat bijna de helft van de hier wonende moslims fundamentalistisch is en dat moslims tot in de tientallen procenten radicale meningen hebben over joden, westerlingen, homo’s en vrouwen.
We concluderen dus dat radicalisme en extremisme onder moslims en in de islamitische wereld alles behalve een marginaal fenomeen is. De mythe van de minderheid is inderdaad een mythe, en moet dringend naar het rijk der fabelen worden verbannen, niet alleen omdat het een mythe is, maar ook omdat het bagatelliseren van problemen de oplossing ervan in de weg staat.


TPO
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Imam Admits Islam IS Violent

Wednesday, 11 December 2019

'When your Lord revealed to the angels: "I am with you, therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads & strike off every fingertip of them."' So Allah the Satanic Babylonian moon god tells his demented devotees, in verse 8:12 of his disgusting grimoire of garbage.

This is why we see Muslims maiming & murdering innocent people all over the world: their primitive deity commands them to do so. Our media whores constantly tell us that jihad happens because of misinterpretation of scripture, or mental illness, or racism or even climate change, anything but Islam itself. How refreshing then, that we have imams who will, now & then, confirm for us that Islam does indeed lead to Islamic jihad, as can be seen in this report from MailOnline yesterday:

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

“Er is geen echte scheidslijn tussen islam en islamisme. Het is een kwestie van gradatie, niet van soort. Het doel van de jihad-aanslagplegers is het invoeren van de sharia, die het gedrag van afzonderlijke personen, van families, van de economie en uiteindelijk van heel het politieke systeem dient te bepalen,” dat zegt de Franse religiefilosoof en kenner van de islam, Rémy Brague... De Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre heeft gelijk als ze onderstreept dat “een gematigde ISLAM een typisch westers verzinsel is, om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: de ISLAM is een gewelddadige ideologie, die zich bedient van geweld en terreur om de wereld van niet-moslims te onderwerpen aan de wetten van de Sharia.”... En het wordt voor mij in ieder geval steeds duidelijker hoe nazi-Duitsland zover heeft kunnen komen destijds. Niemand ziet het gevaar, of wil het niet zien, totdat ze het zelf meemaken. Over Jodenvervolging werden de eerste berichten over concentratiekampen in het buitenland afgedaan als onzin en sprookjes, een ver-van-mijn-bed show.

https://ejbron.wordpress.com/2019/12/29 ... menleving/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

Islam is dodelijk!

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

U ziet het niet, maar islam is het nieuwe nazisme, zo leert onderstaand bericht ons. Een zeer interessant interview met Wim Van Rooy, een Vlaamse publicist, essayist en islamcriticus.
www.demorgen.be
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48201
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen gematigde Islam

Bericht door Pilgrim »

De islamterreur komt uit het hart van de islam: de Koran

Geplaatst op 10 januari 2020

Afbeelding

Daar waar niet over gepraat mag worden, de islamterreur, komt volgens onderstaand artikel uit het hart van de islam, de Koran. De islam gebruikt religie als camouflage en de tolerantie en religieuze vrijheid – die in vreedzame, verlichte samenlevingen zijn gevestigd – om het perfecte systeem van totale controle over zijn volgelingen over de hele wereld te verspreiden. Hij heeft niet alleen religieuze, maar ook economische, socio-politieke en juridische componenten, die genadeloos worden geïmplementeerd onder bescherming van religieuze vrijheid en met strategische geavanceerde militaire methoden.

H.P. Raddatz vat het unieke van het islamitische dogma van geweld als volgt samen; “In geen enkele andere cultuur, laat staan religie, is de codificatie van moord, diefstal, slavernij, en het nemen van eerbetoon een religieuze verplichting. In geen enkel andere religie is de geheiligde legitimatie van geweld Gods wil tegenover andere gelovigen, zoals de islam codificeerde als een integraal onderdeel van diens ideologie in de Koran, en bevestigde het in de historische praktijk. Een interessant en lang artikel.
https://dieunbestechlichen.com

https://ejbron.wordpress.com/2020/01/10 ... -de-koran/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Plaats reactie