Het geloof bij God is de islam.

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Het geloof bij God is de islam.

Bericht door islaminside20 »

Watch This:

http://nl.youtube.com/watch?v=kgyJtW-1K ... re=related

Hoe haal je het in je hoofd om de islam te proviceren. We zullen de waarheid identificeren. En we zullen niet met de vrije metselaren communiseren. De waarheid zal zeker zegenvieren.

1. De pure aanleg in ieder persoon

Het instinct om het bestaan van de Schepper te erkennen is aangeboren bij de menselijke aard. Het is hetzelfde vermogen om intuïtief onderscheid te kunnen maken tussen goed en slecht, tussen waar en onwaar. Dit is hetzelfde instinctieve gevoel waarmee de mens zich van het bestaan en de eenheid van Allah bewust is. De Koran refereert naar deze natuurlijke aanleg op de volgende manier:

Richt dan jouw aangezicht (O, Mohammed!) naar de Godsdienst als een Hanief (ware monotheïst), (dit is) de Fitrah (de natuurlijke aanleg), waarmee Allah de mens (oorspronkelijk) geschapen heeft. Er is geen verandering in de Schepping van Allah. Dat is de juiste Godsdienst, maar de meeste mensen weten (het) niet. (De koran ar-Roem: 30

Deze vers duidt aan dat iedereen begint met dezelfde kansen om hun Heer te leren kennen. Maar dit feit kan vervaagd worden door het zich overgeven aan de eigen verlangens en ideeën of door ongunstige invloeden uit de omgeving. Dit wordt ook duidelijk gemaakt door de volgende overlevering:

Ieder kind wordt geboren met de fitrah (natuurlijke aanleg om de eenheid van hun Heer te erkennen), het zijn zijn ouders die het later een Jood, Christen of Magiër (vuuraanbidders) maken Overgeleverd door Muslim


2. Het grootse en perfecte karakter van de Schepping

Alle elementen in de Schepping zijn zo goed gemaakt, zo perfect georganiseerd, dat elk weldenkend mens niets anders kan doen dan zich overgeven aan het bestaan van de Alwetende, Almachtige, Alwijze, die achter dit alles zit. Allah zegt in Koran wat als volgt te vertalen is:

Voorwaar, in de Schepping van de hemelen en de aarde, in de afwisseling van de nacht en de dag, in de schepen die over de zee varen met wat de mensen voordeel geeft, in wat Allah aan water uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, in (het feit) dat Hij daarop allerlei dieren verspreidde en in de besturing van de winden en de wolken die tussen de hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt zijn zeker Tekenen voor een volk dat verstandig is. De koran al-Baqarah: 164

Deze passage is een van de velen waarin de Koran diegenen die hun verstand gebruiken oproept om de dagelijkse wonderen in de natuur eens goed te bekijken, deze gelden als duidelijke indicaties van een bewuste Kracht die het universum controleert. De Schepping is zo ingewikkeld, maar toch zo perfect, dat er geen tekortkoming te bespeuren valt, hoe hard je ook je best doet om er één te vinden.

3. De zwakte van de mens

De perfectie in de Schepping zou op zichzelf al voldoende bewijs moeten zijn voor het bestaan van Allah. Als we dan ook nog eens kijken naar de zeer beperkte mogelijkheden die wij, mensen, hebben en onze overduidelijke onvermogen om iets (al is het maar één cel) van deze perfecte Schepping na te maken, dan zouden onze zielen met zekerheid overladen moeten worden en behoren we een hele diepe buiging te maken voor de Enige die in staat is om deze prachtige wereld te maken. De Koran herinnert ons vaak aan ons onvermogen om Zijn Schepping te evenaren, bijvoorbeeld:

En zij vragen jou (o Mohamed!) over de ziel, zeg: “ De ziel behoort tot de zaken van mijn Heer. En jullie is daarover maar weinig kennis gegeven. De koran al-Israa: 85

Hij weet wat voor hen is en wat achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, alleen wat Hij wil. De koran al-Baqarah: 255


4. Oorzaak en gevolg


Het idee dat ieder gevolg een oorzaak moet hebben is voor mensen iets wat duidelijk en bekend is. Hierop baseren zij al hun handelingen en antwoorden. Alle wetenschappelijke experimenten hebben dit idee onbewust in zich. Echter, als het om de schepping van het universum gaat, wat volgens deze regels, een oorzaak en een Schepper moet hebben, dan twijfelen ze om zich over te geven aan de waarheid! Allah hekelt deze houding van sommige mensen. Hij vraagt hen: Heb je jezelf doen bestaan? Was het stom toeval of een spontane ontwikkeling waar jouw bestaan uit voortkwam? Jij hebt duidelijk niet de met sterren gevulde hemel geschapen, noch de met fruit bezaaide wereld. Maar jij kunt geen duidelijke oorzaak hiervoor bepalen om het uit te leggen, en jijzelf hebt geen stevige overtuiging. Immers, Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

Zijn zij door niets geschapen of zijn zij de scheppers? De koran at-Thoer:35

De onzinnigheid van het weigeren van het bestaan van de Schepper die het begin is van alles in de schepping wordt getoond door dit argument waar ze geen rationeel antwoord op kunnen geven, aangezien ze geen sterke overtuiging hebben.

Het geloof bij Allah is degene die zich onderwerpen(moslim) aan de wil van Allah.

[/i]
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Richt dan jouw aangezicht (O, Mohammed!) naar de Godsdienst als een Hanief (ware monotheïst), (dit is) de Fitrah (de natuurlijke aanleg), waarmee Allah de mens (oorspronkelijk) geschapen heeft. Er is geen verandering in de Schepping van Allah. Dat is de juiste Godsdienst, maar de meeste mensen weten (het) niet. (De koran ar-Roem: 30
Jouw eerste probleemis: Islam is geen Monotheisme, maar een vorm van Paganisme. Islam is mono-mono-mono, net zoals de sektes die samen het pantheistsische parthenin vulden.

Geen waar monotheisme zonder multicipkiciteit. Islam ontbreekt dit.

Jouw tweede probleem is de verandering. Sinds hun ontstaan zijn Heelal en Aarde voortdurend veranderd en geevolueerd.

Iedere Godsdienst zegt over zichzelf dat ze de juiste godsdienst is. Buiten in Godsdienst is er zelfs geen bewijs van God. Laat staan dat een godsdienst de juiste is.
het zijn zijn ouders die het later een Jood, Christen of Magiër
JA, alles wat niet-Moslim is wordt een scheldwoord in Islam. In ieder geval een bewijs dat Islam de meest foute religie is.
Alle wetenschappelijke experimenten hebben dit idee onbewust in zich
ALle wetenschappelije experimenten hebben dit (de causele relatie is geen idee) heel bewust in zich.
Oorzaak en gevolg zjin reeds tientallen malen vooraf getheoriseerd, voor het experiment in werking gezet.
Hij weet wat voor hen is en wat achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, alleen wat Hij wil.
Wat niet is kan niet weten.
Allah is het hersenspinsel in de geest van een pedofiele struikrover. Met één doel: Macht vergaren voor de bevrediging van zijn lusten.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Het geloof bij God is de islam.

Bericht door naar boven »

islaminside20 schreef:Iets zonder bronvermelding..
..overigens geheel in stijl met de als religie vermomde criminele organisatie die gepromoot wordt.
bronnetje
RTFM
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Jouw eerste probleemis: Islam is geen Monotheisme, maar een vorm van Paganisme. Islam is mono-mono-mono, net zoals de sektes die samen het pantheistsische parthenin vulden.
De islam is monotheisme ze aanbidden slechts 1 God en kennen hem geen deelgenoten toe. Ten tweede jij bent een paganist namelijk een godloochenaar en ongelovige. En als we praten over sektes dan hebben de ongelovige de meeste sektes. De een gelooft in stenen en de andere in water. Allah(sbht) heeft ons geopenbaard om te zeggen:

God is de Enige. God is zichzelf-genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk (De koran 112-1,2,3,4
Geen waar monotheisme zonder multicipkiciteit. Islam ontbreekt dit.
Innoveren is verboden binnen de islam. En degene die innovert zal zelf de gevolgen ervan ondervinden. En monotheisme is het geloven in 1 God en hem geen deelgenoten toe kennen en dat doen de moslims.
Jouw tweede probleem is de verandering. Sinds hun ontstaan zijn Heelal en Aarde voortdurend veranderd en geevolueerd.
Helaas dat ik geen probleem heb' of meschien vind jij dat ik een probleem hebt, maar ik denk dat jij onwetend bent. Tuurlijk is de heelal en de aarde verandert en geevolueerd wie zegt van niet vraag ik me dan af. Allah(sbht) zegt in de koran:

Zien zij die ongelovig zijn dan niet dat de hemelen en de aarde een ineengedrongen massa waren
waarop Wij beide scheidden en van het water elk levend organisme maakten? Zullen zij dan niet tot geloof komen? Koran 21:30

Iedere Godsdienst zegt over zichzelf dat ze de juiste godsdienst is. Buiten in Godsdienst is er zelfs geen bewijs van God. Laat staan dat een godsdienst de juiste is.
Laat elke godsdienst komen discussieren op een gepaste wijze dan zullen we snel achterkomen wat de waarheid is. Al het bewijs is er. Ik maak me daarom ook niet zo druk. En indien jij over de koran in twijfel bent kom dan met 1 hoofdstuk gelijk aan de koran en roep je helpers buiten Allah(sbht) als je waarachtig bent.
JA, alles wat niet-Moslim is wordt een scheldwoord in Islam. In ieder geval een bewijs dat Islam de meest foute religie is.
Dit wat je zegt is gebasseert op niets. Alles wat moslim is wordt een scheldwoord door ongelovigen. In ieder geval een bewijs dat ongeloof de meest foute, slechte, terroristische aanhang is. Niets om voor te geven Allah (sbht) zegt in de koran:

Maar de daden der ongelovigen zijn als een luchtspiegeling op een vlakte. De dorstige denkt dat het water is, wanneer hij er bij komt ontdekt hij echter dat het niets is. Maar hij vindt Allah in zijn nabijheid, Die hem zijn rekening ten volle vereffent; en Allah is snel in het afrekenen.
Wat niet is kan niet weten.
Allah is het hersenspinsel in de geest van een pedofiele struikrover. Met één doel: Macht vergaren voor de bevrediging van zijn lusten.
Allah(sbht) bestaat dat weten wij dankzij zijn tekenen. Dat is genoeg bewijs voor mij. En als je ziet dat een hond zoals BFA scheld en niet kan bewijzen aan de hand van feiten en bewijzen weet dat die persoon vervult is met afgunst en Jaloerzie. wij zullen alles zeggen aan de hand van bewijs namelijk de koran en de sounnah. En als de profeet(vzmh) macht wilde dan zou hij niet zeggen aanbid god maar eerder zeggen aanbid mij. Dus wij jij zegt, is niets meer dan leugens en haat tegen over de islam. Volgens Aboe Dzarr Djondob ibn Djonada en Aboe ‘Abder-Rahman Mo’adz ibn Djabal (Allahs welbehagen zij met hen) heeft de boodschapper van Allah (Allahs zegen en vrede zij met hem gezegd:

Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad volgen op een slechte daad om deze uit deze uit te wissen, en gedraag je goed ten opzichte van de mensen‘.

Overgeleverd door Tirmidzi, pure aanbidden van god en goed gedrag tegen over de mensheid. Niet wat ongelovigen doen namelijk onderscheiden en haten. Nee de islam is 1, Allah(sbht) zegt:

O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (Koran 49: 13

Bovendien behoort hij (die dit doet) tot hen, die geloven en elkander aansporen tot geduld en die elkander aansporen tot barmhartigheid. Dezen zullen aan de rechter hand zijn.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Ten tweede jij bent een paganist
Een paganist gelooft in de onderwerping aan de regels van initiatie en de rites van zijn God. Om te worden zoals zijn God. Net zoals een moslim, alle Moslms zijn hetzelfde, een perfecte afbeelding van de achterlijkheid van Allah. Er is geen multipliciteit voor het individu in Islam. Dit maakt het paganisme.
Ik ben geen paganist, ik ben geen Moslim of iets soortgelijk.
godloochenaar en ongelovige.
Godloochenaar ben ik, ik zie niet in wat daar fout mee is.
Ik geloof in de kracht van menselijke kennis en handigheid. Zo ongelovig ben ik ook niet.
Moslims hebben dat geloof in de mens een serieuze deuk bezorgd.


Innoveren is verboden binnen de islam.
Het is dit dat Moslims achterlijk houdt.
Wij beide scheidden en van het water elk levend organisme maakten?
Zijn alle levende organismes gelijktijdig gemaakt?
Laat elke godsdienst komen discussieren op een gepaste wijze dan zullen we snel achterkomen wat de waarheid is. Al het bewijs is
Toch zullen jullie niet tot een bewijs van het bestaan van God komen.
Alles wat moslim is wordt een scheldwoord door ongelovigen.
Neen, een synoniem voor achterlijkheid. Dat je dit als een scheldwoord opvat, is jouw verkeerde interpretatie.
In ieder geval een bewijs dat ongeloof de meest foute, slechte, terroristische aanhang is.
Maar ALLE Moslims zijn terroristen. Alle Moslims gebruiken het terroristisch wapen der misleiding.
En als je ziet dat een hond zoals BFA
Waarom geen paard? Alle rassen zijn goed, uitgezonderd het kleine Arabisch paard.
Je moet een Arabier zijn om op een hond ten oorlog te trekken.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Allah zegt:
''En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, alleen wat Hij wil.''
Zeeer toepasselijk!
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Ariel
Berichten: 78562
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Chaimae schreef:Allah zegt:
''En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, alleen wat Hij wil.''
Zeeer toepasselijk!

Weer een teken dat Allah een sadist of de duivel zelf is. Hij wil dus dat ik geen moslim word, want ik kan zijn kennis niet bevatten, en vandaar dat ik als brandstof voor de hel zal zijn.
Deze woorden kunnen alleen maar door een duivel geschreven zijn. Een echte God wil dat zijn schepselen weer naar hem terug keren, en hij zal ze niet martelen. Alleen sadisten kunnen martelen.

Gefeliciteerd Chaimae dat je de duivel aanhangt. je gedraagt je op dit moment als een goede duivels dochter.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Ariel
Berichten: 78562
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het geloof bij God is de islam.

Bericht door Ariel »

Wat vreselijk. Allemaal goed mensen die gevallen zijn voor de duivel.
Zij hebben God verlaten en zich onderworpen aan de duivel.
Duivelskinderen, die er straks ook niet voor terug deinzen om hun landgenoten te vermoorden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Ariel schreef:
Chaimae schreef:Allah zegt:
''En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, alleen wat Hij wil.''
Zeeer toepasselijk!

Weer een teken dat Allah een sadist of de duivel zelf is. Hij wil dus dat ik geen moslim word, want ik kan zijn kennis niet bevatten, en vandaar dat ik als brandstof voor de hel zal zijn.
Deze woorden kunnen alleen maar door een duivel geschreven zijn. Een echte God wil dat zijn schepselen weer naar hem terug keren, en hij zal ze niet martelen. Alleen sadisten kunnen martelen.

Gefeliciteerd Chaimae dat je de duivel aanhangt. je gedraagt je op dit moment als een goede duivels dochter.
Als jij mijn religie moet geloven, dan ben jij degeen die de duivel volgt.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Een paganist gelooft in de onderwerping aan de regels van initiatie en de rites van zijn God. Om te worden zoals zijn God. Net zoals een moslim, alle Moslms zijn hetzelfde, een perfecte afbeelding van de achterlijkheid van Allah. Er is geen multipliciteit voor het individu in Islam. Dit maakt het paganisme. Ik ben geen paganist, ik ben geen Moslim of iets soortgelijk.
Jij bent een paganist een godloochenaar een ongelovige en paganist
heiden, niet-christen. Moslims geloven in 1 god en kennen hem geen deelgenoten toe, dus het zijn nooit paginsten. Maar jij bent het wel jij onderwerpt je niet aan de wil van God dus is er multipliciteit, aantoonbaarheid dat jij een paganist bent en opvolger van de anti-christ de vrienden van satanisten. Kijk zelf maar in de woordenboek wat het betekent. Want betekenissen van woorden verdraaien daar zijn de ongelovige goed in. Maar bij de tijd iedereen is in verlies behalve degene die geloven en goed werk doen en elkaner aansporen tot de waarheid en geduld.
Godloochenaar ben ik, ik zie niet in wat daar fout mee is. Ik geloof in de kracht van menselijke kennis en handigheid. Zo ongelovig ben ik ook niet. Moslims hebben dat geloof in de mens een serieuze deuk bezorgd.
Hiermee zeg je dat je een paganist bent.
Begrip paganist overeenkomend met het begrip van de ongelovige.

http://www.encyclo.nl/begrip/paganist

Je mag geloven in wat je wilt, daar heb ik geen moeite mee. Allah(sbht) zegt: Er is geen dwang in de godsdienst. Iedereen is onderpand van zijn eigen daden. En de mensen hebben mooie dingen gemaakt, daar ben ik het met je eens. Maar zonder de wil van God zo zoiets wonderbaarlijks als de mens niet bestaat, daarom danken wij de heer der werelden voor wat hij ons geschonken heeft.
Het is dit dat Moslims achterlijk houdt.
Innoveren binnen het geloof is verboden in de islam daarom is onze overtuiging de laatste overtuiging waarin geen verandering is. Het is bestemd voor alle volkeren, alle tijden en alle plaatsen. Terwijl andere religies uit wanhoop steeds hun boeken aanpassen, veranderen en vernieuwingen maken houden wij het op de originele werken. Allah(sbht) heeft gezegd: Wij zijn degene die de koran hebben nedergezonden en wij zijn degene die erover zullen waken.
De zon verandert ook niet steeds, hij ziet er steeds rond uit. Gras verandert ook niet het ziet er ook steeds groen uit en als het verandert dan krijgt het vanzelf wel een andere naam. De profeet(vzmh) heeft dan ook gezegd: Elke verandering aan de dien(geloof) is een innovatie en elke innovatie is een verandering en elke verandering is een dwaling en elke dwaling behoort in de hel.
Zijn alle levende organismes gelijktijdig gemaakt?
Alle levende organismen zijn uit water gemaakt, en er staat nergens gelijktijdig. Maarja je kan niet lezen. Allah(sbht) zegt: Interpertatie van betekkenis:

Zien zij die ongelovig zijn dan niet
dat de hemelen en de aarde een ineengedrongen massa waren
waarop Wij beide scheidden
en van het water elk levend organisme maakten? Zullen zij dan niet tot geloof komen? Koran 21:30
Toch zullen jullie niet tot een bewijs van het bestaan van God komen.
Zij komen er zeker achter alleen uit afgunst, hoogmoed en jaloerzie zullen ze haat en afgunst onder elkaar krijgen en dit kan uitlopen tot oorlogen, omdat ze elkaar NIET willen begrijpen. Of het nou waar is of niet waar ze willen het NIET bebrijpen. Ook als is het waar ze willen het NIET begrijpen, hun hart is gesloten en over hun ogen is een sluier hen wacht een pijnlijke straf. Dus daarom zegt de profeet(vzmh) heb geduld bij Allah is onze eindbestemming dan zal hij rechtspreken over hetgeen zij verschilden. Wacht wij wachten namelijk ook.
Neen, een synoniem voor achterlijkheid. Dat je dit als een scheldwoord opvat, is jouw verkeerde interpretatie.
Islam is geen achterlijkheid dan zijn de ongelovigen. Zij zijn achterlijk het is dat jij het als een scheldwoord opvat, is jou verkeerde interpertatie.
Maar ALLE Moslims zijn terroristen. Alle Moslims gebruiken het terroristisch wapen der misleiding.
Maar ALLE ongelovigen zijn terroristen. Alle Ongelovigen gebruiken het terroristische wapen der misleiding, kijk maar naar de vrije metselaren. Ik zoek mijn toevlucht bij Allah(sbht) tegen de vervloekte satan.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Ariel schreef:
Chaimae schreef:Allah zegt:
''En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, alleen wat Hij wil.''
Zeeer toepasselijk!

Weer een teken dat Allah een sadist of de duivel zelf is. Hij wil dus dat ik geen moslim word, want ik kan zijn kennis niet bevatten, en vandaar dat ik als brandstof voor de hel zal zijn.
Deze woorden kunnen alleen maar door een duivel geschreven zijn. Een echte God wil dat zijn schepselen weer naar hem terug keren, en hij zal ze niet martelen. Alleen sadisten kunnen martelen.

Gefeliciteerd Chaimae dat je de duivel aanhangt. je gedraagt je op dit moment als een goede duivels dochter.
Als jij mijn religie moet geloven, dan ben jij degeen die de duivel volgt.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Ariel
Berichten: 78562
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Kijk, dat bedoel ik nou. Dit is wat Islam doet met mensen.
Deze mensen die zich bekeerd hebben tot Islam zijn zielige stakkers die enorm veel geestelijk problemen hadden/ hebben. Deze problemen gaan echt niet over als ze moslim geworden zijn, maar de problemen worden nog eens versterkt.
Het zijn ziekelijke figuren die door Islam opgeslokt worden. Dat gebeurde in 2005 en dat gebeurd nu ook nog steeds.
De redenen waarom een Belg, Nederlander zich bekeerd tot islam zijn…

Verliefd worden op een moslim. ( ongelovige mannen mogen niet met moslima trouwen, en vrouwen zijn zo verblind en verliefd dat ze moslim worden. )
Geestelijke problemen
Sadistische inslag… ( men mag als Moslim ongestraft van Allah moorden. Allah moedigt het zelfs aan. )

Het is een feit dat veel criminelen in de gevangenis zich ook tot Islam bekeren. Dit komt omdat islam een criminele sekte is. Iemand met een gezond verstand zal zich dus nooit bekeren tot Islam.

Steeds meer bekeerde moslims radicaliseren
vrijdag 2 december 2005

Steeds meer Nederlanders die zich tot de islam hebben bekeerd radicaliseren, zo blijkt uit de derde voortgangsrapportage over terrorismebestrijding die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De politie krijgt steeds meer meldingen binnen van Nederlanders die, eenmaal tot de islam bekeerd, in hoog tempo radicaliseren. Ook worden in kringen van radicale moslims 'opvallend veel' islamitische huwelijken gesloten. Daardoor komen ook steeds meer jonge vrouwen met moslimextremisme in aanraking.

Bij islamitische huwelijken gaat het vaak om een soort 'huiskamerhuwelijken', zoals die ook gesloten worden binnen de Hofstadgroep. Meestal zijn familieleden niet op de hoogte van dergelijke overeenkomsten (lees Bouyeri niet aanwezig bij begin Hofstadproces).

Loverboys
Meestal zijn de huwelijken snel voorbij, en blijkt het vooral te zijn gegaan om het rekruteren van nieuwe radicale geloofsgenoten. De ministers Piet Hein Donner (CDA) van Justitie en Johan Remkes (VVD) van Binnenlandse Zaken vergelijken het met loverboy-achtige toestanden, waarbij jonge mannen een relatie aanknopen met jonge meisjes en vrouwen om ze daarna te dwingen tot prostitutie.

Onder de nieuw geworven extremisten bevinden zich steeds vaker hoger opgeleiden, een trend die ook zichtbaar is in het buitenland. Volgens Donner en Remkes zijn er geen aanwijzingen dat er binnen het hoger onderwijs sprake is van radicaliserinsprocessen.

Premier Jan Peter Balkenende riep na afloop van de wekelijkse ministerraad op tot alertheid op radicalisering, zowel in het onderwijs als rond de informele huwelijken (lees ook Nederlandse moslima Martine van den O. vrijgelaten).
http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland ... index.html
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Ariel
Berichten: 78562
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Chaimae schreef: Als jij mijn religie moet geloven, dan ben jij degeen die de duivel volgt.
Ja, dat is het probleem Chaimae.
De duivel fluistert moslims dit in hun oor. Maar jouw religie laat zien dat het duivels is. Welke andere relgie van `vrede `heeft zoveel dode op hun naam staan. Iedereen die nadenkt en iedereen die wreedheid verwerpelijk vindt, ziet in een oogopslag dat Islam niet van God kan zijn.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

Moslims zijn minderwaardig.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Re: Het geloof bij God is de islam.

Bericht door islaminside20 »

Wat vreselijk. Allemaal goed mensen die gevallen zijn voor de duivel. Zij hebben God verlaten en zich onderworpen aan de duivel.
Duivelskinderen, die er straks ook niet voor terug deinzen om hun landgenoten te vermoorden.
De duivelen zijn namelijk ten einde raad. Eerst leugen vertellen over de islam dan Valse verlangens en nu vertellen dat moslims de duivel volgen. Dan kan ik je vertellen dat de grootste truc van de duivel is niet dat hij huichelt maar dat hij iedereen laat denken dat hij niet bestaat. Wij moslims weten dat de duivel bestaat want dankzij de boeken en profeten van god weten wij dat god, de duivel de dag des oordeels bestaat. Dankzij god weten wij dat hij bestaat en worden wij dus niet verleidt en iedereen die niet gelooft in god gelooft dus ook niet gelooft in de duivel word verleidt door de duivel. Ze creeeren angst voor de islam en haat tegen de moslims, zaaien onrust zodat jij ons dom vindt. Geitenneukers me een achterlijk cultuur en om het uur maken ze je bang met de geachte dat je ergens een bom vindt. Geplaats door een extremist en vere van een realist en satanist die je kan vergelijken met een anti-christ. Het is simpel na angst komt woede en na woede komt haat.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

migrantenjong schreef:Moslims zijn minderwaardig.
Migrantenjong een groot voorbeeld van een duivelaanhanger
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Chaimae heb je dit liedje geluistert , Massalah.

http://nl.youtube.com/watch?v=nMxCwiL83j8

Dit zegt genoeg, Vrede zij me jou.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
BFA
Berichten: 11591
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Begrip paganist overeenkomend met het begrip van de ongelovige.

http://www.encyclo.nl/begrip/paganist
Zoek de kenmerken van paganisme eens op.
Je kan ze ook uit mijn tekst halen.
Het is bestemd voor alle volkeren, alle tijden en alle plaatsen.
Islam is bestemd voor Arabieren, en wil in alle tijden en op alle plaatsen van alle andere volkeren pseudo-arabieren maken.
Ik rijd niet op een hond ten oorlog. Ik zal nooit op een hond ten oorlog rijden. Arabier of pseudo-arabier, NOOIT.
Islam is geen achterlijkheid dan zijn de ongelovigen.
Hoeveel Nobelprijzen haalt Islam Jaarlijks binnen?
Welke geloofsgroep op aarde heeft het grootste aantal analfabeten.
Maar ALLE ongelovigen zijn terroristen
Geen enkele ongelovige kent een gebod zoals Taqiyah. Het is juist deze Taqiyah die van alle moslims terroristenn maakt.

Deze had ik overgeslagen.
Moslims geloven in 1 god en kennen hem geen deelgenoten toe,
En Moslims geloven in Djinns en geesten en zwarte magie en ...
Heel wat deelgenoten heeft jouw Allah.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Chaimae schreef:Als jij mijn religie moet geloven, dan ben jij degeen die de duivel volgt.
Daar zeg je een waar geloof. Als we jouw religie moeten geloven. Dat woordje 'moeten' daar hou ik niet van. Gek he? Als we andere mensen moeten geloven volg jij de duivel.

Maar ik geloof in goden noch duivels - dat zijn ook goden, maar een etage lager. Weet je wat ik geloof? Dat ik nog maar een kopje koffie neem.

Objectief gezien volg je in ieder geval een pedofiele kamelenrover. Al een lidmaatschap van de Stichting Martijn of de PNVD overwogen? Die mensen lopen net zo warm als jij voor je profeet. Maar vermoedelijk niet om dezelfde redenen.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
Ariel
Berichten: 78562
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het geloof bij God is de islam.

Bericht door Ariel »

islaminside20 schreef: De duivelen zijn namelijk ten einde raad. Eerst leugen vertellen over de islam dan Valse verlangens en nu vertellen dat moslims de duivel volgen. Dan kan ik je vertellen dat de grootste truc van de duivel is niet dat hij huichelt maar dat hij iedereen laat denken dat hij niet bestaat. Wij moslims weten dat de duivel bestaat want dankzij de boeken en profeten van god weten wij dat god, de duivel de dag des oordeels bestaat. Dankzij god weten wij dat hij bestaat en worden wij dus niet verleidt en iedereen die niet gelooft in god gelooft dus ook niet gelooft in de duivel word verleidt door de duivel. Ze creeeren angst voor de islam en haat tegen de moslims, zaaien onrust zodat jij ons dom vindt. Geitenneukers me een achterlijk cultuur en om het uur maken ze je bang met de geachte dat je ergens een bom vindt. Geplaats door een extremist en vere van een realist en satanist die je kan vergelijken met een anti-christ. Het is simpel na angst komt woede en na woede komt haat.

Weet je hoe een apenvanger in Afrika een levende aap vangt? Niet door in de boom te klimmen hoor, en ze met geweld te pakken. Dat lukt hem nooit! Nee, hij neemt een glazen fles met een wijde hals waar net een apenhandje door kan. In die fles legt hij een banaan. Als een aap die banaan ziet, denkt hij natuurlijk: die is van mij! Hij doet zijn handje in de fles en pakt de banaan. Maar door die banaan kan zijn handje niet meer terug! En nu zijn apen zo, dat ze er niet aan denken om die banaan ooit weer los te laten! Met het gevolg dat de apenvanger zonder moeite met het beest kan doen wat hij wil! Nou, zo werkt de duivel ook.
De duivel werkt net als een apenvanger. Moslims laten zich vangen door de duivel. Net zo als die apen: Ze pakken van hem aan wat ze grijpen kunnen en ze houden het stevig vast! Zo zijn jullie je vrijheid kwijt geraakt en kan de duivel met jullie doen wat hij wil.
Satan beloofd jullie mooie vrouwen in de hemel, en rivieren van wijn. Moslims zijn gevallen voor het verhaal van een eeuwig leven in een hemels bordeel, waar ze verwent zullen worden door jongens als goed bewaarde parels. Ze mogen daar genieten van fruit en vlees, alles wat zij begeren.
Vandaar dat moslims liever een miezerig onbenullig leven op aarde leven zodat ze later ( denken ze ) kunnen genieten van de hemelse hoerentent.
Dit soort dingen KAN alleen maar door een duivel beloofd worden.

"Wat betreft de rechtvaardigen, zij zullen zich bevinden in tuinen, en gelukkig zijn…. ( tegen hen zal gezegd worden): "Eet en drink, met profijt en de gezondheid, vanwege jullie (goede) daden". Zij zullen achterover leunen (gemakkelijk) op tronen (van waardigheid) gerangschikt in rangen; en Wij zullen hen samenbrengen (oorspronkelijk: laten trou-wen) met metgezellen met mooie, grote en stralende ogen…
En Wij zullen aan hen schenken, van fruit en vlees, alles wat zij begeren. Daar zullen zij uitwisselen, de een met de ander, een kop vrij van frivoliteit, vrij van elk besmetting van ziekte. Om hen heen zullen (mooie) jonge lingen als goed bewaarde parels hen dienen."

Surah 52:17,19,20,22-24 ( Soerat at-toer:17,19,20,22-24 ).
"De tuin die de godvrezende is toegezegd ziet er zo uit: Er zijn rivieren van water dat niet brak is, rivieren van melk waarvan de smaak niet verandert, rivieren van wijn die aangenaam is voor de drinkers en rivieren van gezuiverde honing. En zij hebben daar allerlei vruchten en vergeving van hun Heer. (Zijn zij) als zij die altijd in het vuur blijven en gloeiend water te drinken krijgen dat hun ingewanden stuksnijd?" Surah 47:15 (Soerat moehammad:15).
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

islaminside20 schreef:
migrantenjong schreef:Moslims zijn minderwaardig.
Migrantenjong een groot voorbeeld van een duivelaanhanger
Ik ben hartstikke superieur.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

islaminside20 schreef:Chaimae heb je dit liedje geluistert , Massalah.

http://nl.youtube.com/watch?v=nMxCwiL83j8

Dit zegt genoeg, Vrede zij me jou.
Het is een liedje met een mooie politiek getinte lyric. Moge Allah ons allen leiden.

Selaam aleykum,
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

Chaimae schreef:
islaminside20 schreef:Chaimae heb je dit liedje geluistert , Massalah.

http://nl.youtube.com/watch?v=nMxCwiL83j8

Dit zegt genoeg, Vrede zij me jou.
Het is een liedje met een mooie politiek getinte lyric. Moge Allah ons allen leiden.

Selaam aleykum,
Hoe Allah jullie leidt, dat weet ik niet.

Maar ik weet wel dat optische designatorsystemen een JDAM perfect in de raam van een moskee kunnen leiden.

http://www.ausairpower.net/jdam-5-F-15E-1.jpg

http://www.tonyrogers.com/images/weapon ... _640px.jpg

Het laatste is een foto waarbij een JDAM vlak voor de impact te zien is.

Ik heb gehoord dat die bommen het goed doen tegen jullie soort.
Leidt Allah die ook?
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: za nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Bericht door migrantenjong »

Enkeltje Israel?

En tijdens de achtste dag schiep Allah de bepantserde Bulldozer.

http://www.catdestroyshomes.org/img/ori ... 0Harra.jpg


En Allah keek, en zag dat het goed was.
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.
Plaats reactie