Het geloof bij God is de islam.

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Alle lof zij Allah de Heer der Werelden.

Hallo,

De islam staat voor de koran en de sounnah
Dat zeg jij als Soenniet. Het staat nergens in koran dat je de Sounnah moet volgen.
Deze uitspraak van jou maakt al duidelijk dat je de koran niet gelezen of begrepen hebt. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik zal je bewijs geven dat het er niet één keer in staat maar zeker 20 keer in staat. En dat het één van de belangrijkste plichten is voor een moslim om de sounnah te volgen.Ik zal je daarom een prachtige vers geven wat Alles duidelijk zal maken. God zegt in de koran:

Wij hebben duidelijke tekenen nedergezonden. En God leidt naar het rechte pad wie Hij wil. En zij zeggen: "Wij geloven in God en in de boodschapper en wij gehoorzamen." Maar daarna wenden sommigen hunner zich af. En dezen zijn geen gelovigen.

Uitleg: Allah heeft duidelijke teken neder gezonden en één van die tekenen is de koran. Allah leidt daarmee wie hij wil (degene die zijn ziel reinigt). En er zijn mensen die zeggen wij gehoorzamen God en zijn boodschapper. Maar daarna wenden sommige hiervan af. Dat betekent dus degene die God en zijn boodschapper ongehoorzaam is niet behoren tot de gelovigen. Dus hoe kan een moslim nou zeggen ik gehoorzaam de profeet niet of ik gehoorzaam Allah niet. Degene die dit zegt is niet alleen ongelovig maar hij heeft meer dan ongeloof begaan, namelijk hoogmoed. De vers gaat verder namelijk:

En wanneer zij tot God en Zijn boodschapper worden geroepen opdat hij over hen moge recht spreken, ziet! een deel hunner wendt zich af. Maar indien het recht aan hun zijde was, dan zouden zij ijlings naar hem toe komen. Is er een ziekte in hun hart? Of twijfelen zij, of vrezen zij dat God en Zijn boodschapper onrechtvaardig jegens hen zullen zijn? Neen, zij zijn zelf de onrechtvaardigen.

Uitleg: Deze vers verklaart alles. Degene die twijfelt aan het recht van Allah en zijn boodschapper behoren tot de onrechtvaardigen.
Maar dan is de vraag wie zijn de rechtvaardigen? Dat staat gelijk in de volgend vers:

Wanneer de gelovigen tot God en Zijn boodschapper worden geroepen opdat Hij over hen moge recht spreken, zeggen zij slechts: "Wij horen en wij gehoorzamen." Dezen zijn het die zullen slagen. En wie God en Zijn boodschapper gehoorzaamt en God vreest en godvruchtig is jegens Hem, dezulken zullen slagen.

Korte uitleg: Alleen degene die God(De koran) en zijn Boodschapper(de sounah) gehoorzaamt zal slagen. Dus deze vers verklaart heel duidelijk dat wij de koran en de sounnah moeten volgen. En iedereen die iets anders beweert dan dit heeft het MIS.

En wat ik je gelijk ook kan vertellen is het volgende. Elke groepering beweert de Sounnah te volgen behalve dan sommige groeperingen die zelf de koran interpreteren. Maar de meeste mensen volgen de sounnah, het probleem echter is dat er meer dan 700.000 overleveringen zijn. Welke van deze zijn goed, welke zijn minder goed, welke zijn authentiek, welke zijn vals etc.? Door de jaren heen zijn er 4 grote imaams gekomen die hun leven hebben ingezet om de islamitische jurisprudentie te onderwijzen namelijk: Imaam Malik, Imaam Abu Hanifa, Imaam Ahmad Hambal and Imaam shafieet. Het gaat met name om het vinden van oplossingen voor allerlei problemen van mensen, in het licht van de koran en de soennah. Dit is opzicht geen probleem. Zo kwam de Soennitisch wetschool in Afrika en de Sjietische wetschool in Azië en de wetschool van de Hanafie etc. Zij die in de geloofsovertuiging niet zoveel verschillen want zij bidden allemaal en doen allemaal mee met ramadan etc. Maar wanneer het gaat om Jurisprudentie verschillen zij. Omdat zij de sounnah uit verschillende hoeken bekijken. De mensen kozen een wetschool en volgde dat op in latere generaties. Zij volgde de koran en de sounnah niet op uit eigen verstand. Maar zij volgde wetscholen op. Terwijl de 4 imams dit nooit gezegd hebben. Daarna zijn er verschillende mensen opgestaan die vragen hadden. Waaronder de grote imaam Scheich Albani (rmth) van deze eeuw. Die zei: waar staat in de koran dat je een wetschool moet volgen? Waar staat dat je Soenniet of Sjiiet moet zijn? Dat staat nergens in de koran. Die namen zijn der loop der jaren gewoon door de mensen gekomen om te onderscheiden van anderen. Maar wij moeten niet onderscheiden, want de profeet heeft dat ons NIET geleerd. De profeet(vzmh) heeft ons geleerd dat wij moslim broeders en zusters van elkaar zijn. Daarom kwamen een heleboel imaams die opriepen tot het volgen van de Koran en de Sounah volgens het begrip van de Salaf. De salaf dat zijn de vrome volgelingen van de profeet(vzmh) (de metgezellen). Waarom moeten wij de metgezellen volgen? Omdat zij de boodschap van de profeet hebben gekregen. Zij waren getuigen en zij weten het best hoe de jurisprudentie eruit ziet. Zij wisten zelfs hoeveel baardharen de profeet(vzmh) had. En zij konden je precies vertellen wat de profeet(vzmh) op een bewuste dag droeg en deed. Zij konden je vertellen hoe de profeet het gebed verrichten en wat hij zij met ramadan. En hoe de profeet(vzmh) de zakaat gaf etc. etc. etc. Dus wij moeten geen naam binden aan ons zelf. Weet je eigenlijk hoe de naam Moslim is ontstaan? Namelijk als volgt:
God zegt:

Zeg: "O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan God aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten God." Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: "Getuigt, dat wij Moslims zijn.

Mohammed(vzmh) ging naar de mensen van het boek (de Joden en Christenen) en zei: Getuig dat er 1 God is en dat wij niemand dan hem aanbidden en dat wij geen goden naast hem nemen. Maar de Joden hadden Ezra tot god genomen en de Christenen hebben van Jezus zoon van god gemaakt en zelfs God. Toen heeft Mohammed(vzmh) getuigd dat wij moslims (gelovig) zijn.

Je kan uren lang verder schrijven maar ik denk dat het niet nodig is omdat ik het antwoord heb gegeven. Volgende vraag:
En wie zegt dat het staat voor wat je zegt? Jouw mening en jouw interpretatie is ook subjectief. Wie weet misschien is de interpretatie van Taliban de juiste. Je gaat me niet zeggen dat jij meer over Islam weet dat de Taliban die van kleinsaf aan koran leren lezen en zelfs van buiten leren.
Waarom zou ik de koran niet beter begrijpen dan wie dan ook. Ik heb de koran gelezen. En weet je wat mij opviel. Niet alleen hier in Nederland maar ook in Marokko. De mensen leren de koran uit hun hoofd omdat het moet van de imaam of van hun vader. Zij kunnen de koran heel goed voorlezen maar wanneer jij hen vraagt om de koran uit te legen dan vallen zij stil. Nu moet je verstand gebruiken. Wilt God dat jij zijn boodschap begrijpt of wilt hij dat je de koran goed kan voordragen? Mag ik je dan wat zeggen wanneer je de koran begrijpt dan kan ik je verzekeren dat je nooit meer van je geloof zal afvallen, nooit. En om het kort te houden beste Persian”: Als iemand van Ahlu-sunna wat zegt dan zegt hij daarna de profeet(Vzmh) heeft gezegd....... , of Allah(Sbht) zegt:... .En zo zie je dat andere groeperingen hele teksten voordragen maar geen enkele keer zeggen de profeet(vzmh) zegt ....... of Allah(sbht) zegt: ...... . Ahlu-sounna zullen bij elke punt zeggen de profeet(Vzmh) zegt........ en Allah(Sbht) zegt....... . Ahlu-sounna bestrijdt Bida'ah(innovatie's).Ahlu sounna zegt neem het geloof aan net zoals de profeet(Vzmh) het geloof aan ons heeft overgedragen. En daarom als iemand staat om een daad van aanbidding te verrichten, dan zeg ik tegen hem luister niet naar wat anderen zeggen. Maar ga opzoek naar Als overleveringen waarin de profeet(Vzmh) ons uitlegt hoe zo een daad van aanbidding tot uitvoer verricht dient te worden. Zo gaat iemand die tot Ahlu-sunnah behoort te werk. De Aqida van Ahlu-sunna kent een aantal opzienbarende kenmerken, eigenschappen, die alleen voor deze aqida gelden en niet voorkomen bij de credo van anderen. En dit vanwege het feit dat de credo van ahlu-sounna afkomstig is van Allah(sbht). Het vloeit voort uit de openbaring van Allah(Sbht).Dus het kent een goddelijke bron. Terwijl anderen zich soms baseren op hun eigen meningen. Dan zeggen wij als het gaat om het credo die dient aangenomen te worden vanuit de openbaringen, vanuit de zuivere bron (Kitaab wa Sunna).
Je snapt het niet, man. De Taliban heeft Islam in praktijk gezet. Ik heb nooit gezegd dat koran door Taliban geschreven is. Ik zeg dat Taliban het letterlijk heeft toegepast. Wensen voor sharia en een Islamitische staat, staat gelijk aan wensen voor een land zoals Afghanistan onder Taliban.
Vertel me dan wie is de Taliban? In mijn ogen zijn het mensen net zoals jij en ik. En kom A.U.B niet met nieuws aan zetten dat ze drugs handelen en vrouwen slaan!! Want dan kan ik je vertellen dat dit verboden is in de islam. Kom A.U.B niet zeggen dat ze onschuldige mensen vermoorden want dan kan ik je vertellen dat dit verboden is in de Islam. Kom A.U.B niet zeggen dat ze wanorde en onheil op aarde stichten want dan kan ik je vertellen dat dit verboden is in de islam. Regel één in de islam is het gehoorzamen van Allah en zijn boodschappers. Allah(sbht) heeft niet gezegd gehoorzaam Osama bin Laden of pietje puk. Dit zijn namelijk geen boodschappers. En zoals ik je kan vertellen heeft Osama bin Laden een groep genaamd de Takfire-stroming. Deze groep spreekt takfire uit op mensen. Takfire wilt zeggen het onderscheiden tussen ongelovigen en gelovigen. En daarmee en strijdt aan gaan tegen de ongelovigen (Jihaad). Als je dus volgens de takfire stroming ongelovig bent heb je een probleem en niet en zo klein probleempje ook. Maar gebruik je verstand en ga terug naar de bronnen namelijk de koran en de sounnah. Wat zegt Allah(sbht) in de koran? Hij zegt het volgende:

En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden? Koran 10: 99

Als Allah het had gewild dan zou iedereen gelovig zijn, toch? Hoe kan je daarom iemand dwingen te geloven. Dit kan niet!! Allah zegt daarom ook:


Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden;


Maar toch zijn er mensen waarvan God zegt:

Wanneer hij gezag heeft, gaat hij in het land rond, om er wanorde te stichten en de oogst en het nageslacht (van de mens) te vernietigen, maar Allah houdt niet van wanorde. En wanneer er tegen hem wordt gezegd: "Vrees Allah", dan spoort de trots hem aan tot verdere zonde. Daarom is de hel goed genoeg voor hem en voorzeker, deze is een kwade rustplaats. (Koran 2: 205-206

Degene die wanorde op aarde veroorzaakt nadat het geordend is en het oogst van het nageslacht van de mens probeert te vernietigen die zal belanden in de hel. Het is god die leidt en niet de mens. En niemand op aarde weet of hij het paradijs of hel inkomt dus hoe kan je nou een andere dwingen terwijl je zelf geeneens weet waar je terecht komt?

Ik heb deze week tentamens dus ik kan niet alles beantwoorden”:
Groetjes,

Alle lof zij Allah de heer der werelden.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Gebruikersavatar
pd7835
Berichten: 1637
Lid geworden op: di mar 01, 2005 10:35 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door pd7835 »

islaminside20 schreef:En kom A.U.B niet met nieuws aan zetten dat ze drugs handelen en vrouwen slaan!! Want dan kan ik je vertellen dat dit verboden is in de islam.
Slaan toegestaan?

"Vers 4:34 van de Koran beveelt gelovigen om hun vrouwen te slaan; dus de Islam is een door mannen gedomineerde religie." Velen van ons hebben dergelijke kritiek van Christenen, atheïsten, agnostici en anderen gehoord. Persoonlijk, iedere keer dat ik 4:34 las, kreeg ik het gevoel dat er iets mis zat. Hoe kan God, de Meest Wijze, ons opdragen onze vrouwen te slaan? Wat voor oplossing is dat? Het is een contrast met de verzen waarin God het huwelijk beschrijft:

30:21: "En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken."
Het moge duidelijk zijn dat dit ogenschijnlijke gemengde bericht, veel hedendaagse Koranvertalers heeft gestoord. Om morele en intellectuele problemen te voorkomen, hebben sommige vertalers getracht het woord "slaan" te verzachten bij het vertalen van 4:34. In het Engels taalgebied bijvoorbeeld voegt Yusuf Ali het woord "zacht/lightly" toe tussen haakjes achter het woord "slaan/beat", om vrouwen te redden:

gedeelte van 4:34 van Yusuf Ali: " . . As to those women on whose part you fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (next), refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly). . ."

(vertaling: "...Wat betreft die vrouwen waarvan u ontrouw en slecht gedrag vreest, herinner hen (eerst), (vervolgens) weiger het bed met hen te delen, (en als laatste) sla ze (lichtjes)...")

http://www.gramschap.nl/islam/Islam%20A ... toegestaan

4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar (de vertaler schaamt zich duidelijk en zwakt het woord 'slaan' af tot 'tuchtigen'). Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

"Les hommes ont autorité sur les femmes du fait qu'Allah a préféré certains d'entre vous plutôt que d'autres, et du fait que les hommes font dépense sur leurs biens en faveur de leurs femmes…. Celles dont vous craignez l'indocilité admonestez-les! Reléguez-les dans les lieux où elles couchent! Frappez-les! Si elles vous obéissent, ne cherchez plus contre elles de voie de contrainte!" Coran 4/34-38

Een Arabisch sprekende Ex-moslim zegt dit over het onlangs rondgestuurde verhaaltje als zou het slaan in de koran alleen maar berusten op een vertaalfout:

"Those ladies are dead wrong. The word "Dharaba" means "Physical beating" There is no way for them to translate it into anything lesser than "Beat. I am ready to debate them on this if needed."

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... highlight=

Wife Beating in Islam - The Rules
http://www.youtube.com/watch?v=Wp3Eam5FX58
Kom A.U.B niet zeggen dat ze onschuldige mensen vermoorden want dan kan ik je vertellen dat dit verboden is in de Islam.
Alles hangt natuurlijk af wat islam onder 'onschuldigen' verstaat. Diegenen die zich verzetten tegen hun 'onderwerping' zijn volgens islam al geen onschuldigen meer. Zoals afvaligen en mensen die weigeren zich tot 2de rangsburger of slaaf in eigen land te laten degraderen in een islamitische soort van 'vrede' (kalifaat) en zich daartegen verzetten. Die moeten volgens het islamitisch onrecht vermoord worden.

Moslims kunnen leven met ondergeschikte niet-moslims niet met gelijkberechtigde niet-moslims"
http://koenraadelst.bharatvani.org/arti ... eulen.html

Kom A.U.B niet zeggen dat ze wanorde en onheil op aarde stichten want dan kan ik je vertellen dat dit verboden is in de islam. Regel één in de islam is het gehoorzamen van Allah en zijn boodschappers.
In essentie is de islam een religieuze boodschap voor de hele mensheid. Moslims zijn religieus gezien verplicht om het islamitische geloof te verspreiden over de hele wereld. ’En Wij hebben u uitgezonden tot de hele mensheid’ (Koran 34:28 ). Wanneer de niet-moslims toegeven aan bekering of onderwerping, dan kan de missie (da’wa) op vredige wijze worden voortgezet. Als zij dit niet doen, zijn moslims verplicht om oorlog tegen hen te voeren. Om vrede te kunnen bereiken is het nodig, volgens de islam, dat niet-moslims zich onderwerpen aan de uitnodiging van de islam – óf door bekering, óf door het accepteren van de status van religieuze minderheid (dhimmi) en het betalen van de individuele belasting, jizya. Wereldvrede, het finale stadium van de missie, wordt alleen bereikt door de bekering of onderwerping van de hele mensheid aan de islam. Moslims geloven dat expansie door oorlog geen agressie is, maar de vervulling van het bevel in de Koran om de islam te verspreiden, als de weg om vrede te bereiken. Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is geen oorlog (harb), een woord dat alleen gebruikt wordt om gewelddadige acties door nietmoslims aan te duiden. Islamitische oorlogen zijn geen hurub [meervoud van harb], maar eerder futuhat, een actie om de wereld te ’openen’ voor de islam en uitdrukking van de islamitische djihad. [...] Ongelovigen die een obstakel vormen voor de da’wa (de missie), zijn zelf schuldig aan deze oorlogstoestand, omdat het verspreiden van de islam op een vredige manier voortgezet kan worden als de anderen zich daaraan onderwerpen. Met andere woorden: zij die zich verzetten tegen de islam veroorzaken oorlogen en zijn er verantwoordelijk voor. Slechts wanneer moslims niet voldoende krachtig zijn, is een tijdelijke ’wapenstilstand’ (hudna) toegestaan.”
Bassan Tibi

De Islam is met het zwaard verspreid
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... e8a3509203

In de hadithverzameling van Muslim (817-875), samen met die van Bukhari (810-870) toch de meest betrouwbare hadithcompilatie, kan je o.a. lezen dat de misdadiger van een 'profeet' Mohammed (oorlog zij met hem) verklaard heeft: « I have been commanded to fight against people so long as they do not declare that there is no God but Allah

Bestrijdt hen die niet geloven in allah noch in de Laatste Dag en die niet verboden stellen wat allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld en die niet zich voegen naar de wezenlijke godsdienst onder degenen aan wie de Schrift gegeven is totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid

"Moslims kunnen leven met ondergeschikte niet-moslims niet met gelijkberechtigde niet-moslims"
http://koenraadelst.bharatvani.org/arti ... eulen.html
Allah(sbht) heeft niet gezegd gehoorzaam Osama bin Laden of pietje puk.
Osama Bin Hiding doet niets wat zijn o zo grote voorbeeld Mohammed (oorlog zij met hem) hem destijds niet heeft voorgedaan. Osama Bin Hiding is slaaf van allah en volgt perfect zijn haatboekjes. De Tarik Ramadans en de Osama Bin Hidings van deze wereld zijn als 2 handen op 1 buik. 2 zijden van eenzelfde muntstuk. Beiden hebben hetzelfde doel voor ogen en beiden volgen het voorbeeld van roofmoordenaar mohammed (oorlog zij met hem) die geweld gebruikte indien hij sterk genoeg geworden was en de leugen als hij nog zwak was.

Het liegen in de Islam
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... hp?t=12289

"Ramadan heeft een missie: het versterken van de islamitische identiteit in Europa zonder de essentiële aspecten van de islam te wijzigen. Zo vult hij het begrip burgerschap in met hulp van de islam. Om dit verheven doel te bereiken, is hij bereid geweld te veroordelen. Dat deden de profeet Mohammed en Khomeini ook.
Dit heet de islamisering van Europa. Niet Frits Bolkestein, maar Tariq Ramadan is desastreus voor Europa."

http://www.elsevier.nl/web/Auteur.htm?d ... page=71806

Islam is oorlog voeren met alle mogelijke middelen tot dat de hele wereld onder het islamitische juk zwicht en de oorspronkelijke bevolking in het beste geval tot 2de rangsburger in eigen land is herleid en in het slechtste geval gedood, dat is het enige wat islam onder 'peace' verstaat.

De mate waarin de islam zijn vijandschap jegens ongelovigen en zijn aanspraken op de politieke macht ernstig neemt, is ruwweg evenredig met de betrekkelijke sterkte van de moslimgemeenschap in een gegeven regio. Moslims die in de minderheid zijn, hebben de mond vol van "multikulturalisme", "verdraagzaamheid", de "rechten van de minderheden".Het ware gelaat van de islam krijgt men echter pas te zien zodra de moslimgemeenschap in de meerderheid is. Er bestaat geen enkel land met een moslimmeerderheid waar volledige gelijkheid der burgers ongeacht hun religie heerst.

http://koenraadelst.bharatvani.org/arti ... ngel1.html

Islam what the west needs to know
http://video.google.com/videoplay?docid ... 5775858867
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78769
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

islaminside20 schreef:
Waarom zou ik de koran niet beter begrijpen dan wie dan ook. Ik heb de koran gelezen. En weet je wat mij opviel. Niet alleen hier in Nederland maar ook in Marokko. De mensen leren de koran uit hun hoofd omdat het moet van de imaam of van hun vader. Zij kunnen de koran heel goed voorlezen maar wanneer jij hen vraagt om de koran uit te legen dan vallen zij stil. Nu moet je verstand gebruiken. Wilt God dat jij zijn boodschap begrijpt of wilt hij dat je de koran goed kan voordragen? Mag ik je dan wat zeggen wanneer je de koran begrijpt dan kan ik je verzekeren dat je nooit meer van je geloof zal afvallen, nooit. .
Dat ligt maar net aan het karakter van degene die de Koran leest.
Als je bang bent voor de hel dan zal je zeker niet van je geloof afvallen.

Als je graag mensen wilt haten dan zit je ook goed bij Islam, en dan zal je ook niet snel van je geloof afvallen, want wat is er nu leuker voor een hater om te lezen…"Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.’

Als men zich superieur vindt , dan zit je helemaal goed bij Islam, want door de hele Koran heen wordt de ongelovige neergezet als een onmens; iemand die niet in staat is te deugen; iemand die niet te vertrouwen is, iemand die de slechtste der schepselen is.

Als men zich wil onderwerpen dan is de islam ook een prachtige religie. Vrouwen zijn minder waard dan een man , en iedereen is slaaf van Allah.

Als men graag vecht dan is Islam de pace to be. "Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden." Geweldig toch. Je kan zomaar ongelimiteerd en legaal aan lage lusten toegeven.

Als je graag mensen onderdrukt, ze graag wil afpersen en jezelf beter voelt als een ander , dan kan dat ook prachtig in Islam. Natuurlijk ga je dan niet van je geloof afvallen. Wat is er nu mooier voor een onderdrukker dan niet gelovige te onderdrukken en dhimmies van ze maken.
9:29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.’

Ik kan nog meer argumenten verzinnen waarom een Moslim niet van zijn geloof afvalt. Bijvoorbeeld de beloning die jij denkt te krijgen als jij dood gaat. De maagden, de schone jongelingen die jou gaan bedienen, het fruit en de rivieren van wijn..

Maar een mens met een beetje moreel besef zal Islam links laten liggen, omdat ze niet met dit soort praktijken in verband gebracht willen worden.

Succes met je tentamens Islaminside.. En vrede toegewenst.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

"Als een moslim zijn godsdienst verlaat doodt hem dan." (Sahih Bukhari 4.52.260)
En maar blijven beweren dat er geen dwang is in de islam...
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Alle lof zij Allah de heer der Werelden

Hallo Ketter,

Je vraag luidt:
Wel, heb je nog niet gehoord over de "wetenschap" in de Islamitische leer die Al-Fara’id heet: het verdelen van de erfenis.
Hier heb ik zeer zeker van gehoord. Het gaat om fundamenteel onderzoek, wetenschappelijk relevant. Maar dan zijn er sommige mensen die de theorie van de koran niet begrijpen en zelf onderzoek starten om te vertellen dat er misvattingen zijn. Die mensen hebben geeneens een Islamitische cursus gevolgd, maar dat doet er nu even niet aan toe. De vraag luidt:
Wel, daarin heeft de Islamitische leer dingen moeten verzinnen die niet in de Koran staat.
De antwoord van de moslims is gebaseerd op de koran en de SOUNNAH. En de moslims mogen niets verzinnen aangezien de profeet(vzmh) heeft gezegd: Wie een leugen over de boodschappers of Allah maakt kan verzekeren van een bestemming in het hellevuur. Iemand die alleen uit de koran informatie zoekt zonder te kijken naar de overleveringen: ( handelingen, voorschriften, en gebaren van het leven van de profeet(vzmh), zal de koran ZELF moeten interpreteren en deze manier van onderzoek is zo in zo fout. Om de juiste antwoord te krijgen heb je eerst de Juiste bronnen nodig. En dit geval is het de koran en de Sounnah. Verder zal de vraag nu worden beantwoord aangezien er een probleem voordoet die onwetenden niet kunnen begrijpen.Het komt gewoon niet uit! - Sura 4:11-12 en 4:176 bevat de uiteenzetting van het Koranische erfrecht. Als een man sterft en drie dochters, zijn beide ouders en zijn vrouw achterlaat dan erven zij respectievelijk 2/3 deel voor de drie dochters samen, 1/3 voor de ouders samen (beide volgens vers 4:11 en 1/8 voor zijn vrouw (4:12. Dit is samen meer dan de nalatenschap in zijn geheel. Een ander voorbeeld is dat wanneer een man alleen zijn moeder, zijn vrouw en twee zusters achterlaat, zij 1/3 (moeder, 4:11), 1/4 (vrouw, 4:12 en 2/3 (de twee zusters, 4:176 deel zouden erven. Dit zou samen uitkomen op 15/12 van het beschikbare bezit.De percentages waarna verwezen wordt zijn door de geleerden altijd begrepen als relatieve, en niet absolute percentages. Berekening gaat dus door middel van proporties. De erfenis kan bijvoorbeeld verdeeld zijn in relatieve percentages die samen meer dan één zijn: 1/3 + 2/3 + 1/8 = 9/8. Als dit gebeurd, wordt de nalatenschap op de juiste wijze verdeeld als 1/3 8/9, 2/3 8/9, 1/8 8/9. Voor situaties waarin de proporties samen minder dan 1 zijn ontvangen de gerechtigden een proportionele vermeerdering. Zowel de verminderingen als de toenamen zijn erkend, en op dergelijke wijze begrepen sinds de vestiging van de Islam. Er bestaan twee technische begrippen voor deze verminderingen en toenamen, ‘awl en radd.

Toelichting:
Situatie 1 (normaal):

Een vader laat een bedrag van 5000 € voor een zoon en een dochter , de moeder is ook overleden.
De zoon krijgt 2/3 : (6000 x 2/3) ~= 3333,33 €
en de dochter krijgt 1/3: (6000 x 1/3) ~= 1666,67 €

Situatie 2 (’awl):
Als een man sterft en drie dochters, zijn beide ouders en zijn vrouw achterlaat

Nalatenschap = 5000 €

Ouders krijgen 2/6 ~= 1666,67 €
Dochters krijgen 2/3 ~= 3333,33 €
Er blijft niks over??
En waar is 1/8 voor die vrouw??

Dit noemen we een ‘awl, het tegenovergesteld is radd!

De oplossing in zo’n geval:

De vrouw krijgt x
De ouders krijgen 8/3 ((8/24)/(3/24)) of the wife = 8/3 x
De dochters krijgen: double van de ouders = 16/3 * x
8/3 x + 16/3 * x + x = 5000
24/3 * x + x = 5000
27/3 * x = 5000
8/27 voor ouders
16/27 voor dochters
3/27 voor de vrouw

555.55555555555555555555555555556
+ 1481.4814814814814814814814814815
+ 2962.962962962962962962962962963
————————————
= 5000

Situatie 3 (radd):

Een man is overleden en heeft er zijn moeder en zijn zus dus geen vrouw en geen kinderen:

Nalatenschap = 5000 €

Zus: 3/6 = 2500 €
Moeder: 1/6 ~= 833,33

Er blijf 2/6 over ~= 1666,67 € en wij zullen dit verder moeten bereken
De rest:
5000 - (5000 * 3/6 + 1666,67 * 3/6) - (5000 * 1/6 + 1666,67 * 1/6)
En op het einde zullen we zien dat de moeder 1 / 4 = 1250 € gaat krijgen en zus ¾ = 3750€

En Allah weet het Best,

Bron www.islamanswersback.nl
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Je hebt iets gecopy-paste die m'n vraag niet beantwood.

De koran is een volledig boek, niet? Maar noch "'awl" noch "radd" staan daarin vermeld, akkoord? Waarm moeten de Soennah of andere worden geraadpleegd?

Het gaat hier niet om "toepassingsvoorbeeldjes", of "praktijkvoorbeelden" die de "theorie" van de Koran verduidelijken, hé. Het gaat hier om platte wijzigingen. De instructies van de Koran worden niet gevolgd, omdat dit niet mogelijk blijkt te zijn. Theorie en praktijk blijken in tegenspraak te zijn. Als in de Soennah iets staat wat niet strookt met de Koran, is de eerste toch ongeldig, niet?

Ofwel was God was niet in staat om de juiste formule in de Koran te zetten. Ofwel was Allah gewoon Mohammed. Akkoord?

Erger nog, een grond "radd" kun je misschien in de Soennah terugvinden, maar waarom vind je 'awl niet terug in de Soennah?
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Alle lof zij Allah de heer der werelden.
Laatst gewijzigd door islaminside20 op do okt 16, 2008 11:28 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Alle lof zij Allah de Heer der Werelden.
Dat ligt maar net aan het karakter van degene die de Koran leest. Als je bang bent voor de hel dan zal je zeker niet van je geloof afvallen.
Heb je ooit afgevraagd wat de definitie van karakter inhoudt? Heb je ooit gevraagd hoe je voorouders en die generatie daarna leefden. Die leefden waarschijnlijk heel anders dan hoe wij nu leven. Karakter houdt in het totaal aan eigenschappen, karaktertrekken, gedragingen en uiterlijkheden die een mens tot een uniek individu maken. De eigen, karakteristieke manier waarop iemand denkt, voelt en handelt, omgaat met zichzelf en anderen, en in de wereld staat.

Maar dan is de vraag die ik zou stellen? Als wij geboren worden en we worden 2,3,4 jaar denken wij dan allemaal anders of niet. Hoe komt het dat wij wanneer wij ouder worden ons anders gaan gedragen en verschillende eigenschappen tonen. Iemand is heel stil dan ander weer hartstikke druk. De andere is verlegen en de andere weer heel open. Hebben wij niet allemaal 1 tong gekregen en mond en ogen? Hebben wij dan geen verstand gekregen om het onderscheidt tussen goed en kwaad te onderscheiden? Dit hebben wij zeer zeker wel gekregen. Wij leven allemaal verschillend omdat wij allemaal in een andere tijd, op een andere omgeving en met andere mensen leven. In de wereld van bedrog draait alles om aanzien en mode. Ze proberen het effect te brengen met loop je niet met de mode mee dan dan hoor je er niet bij. Dit wat natuurlijk onzin is, maar toch de hedendaagse realiteit is. Na deze Analyse is het antwoord heel simpel, namelijk:

Als je bang bent dood te gaan dan doe je alles om in leven te blijven. Als je bang bent om in de gevangenis te komen dan doe je er alles aan om niet de wet te overtreden. Maar toch ga je dood en toch gaan er mensen naar de gevangenis! Maar hoe komt dit? Ligt het aan de karakter? Nee' want iedereen is bang zelfs de sterkste persoon ter wereld heeft angst in zijn hart. Dus het heeft niks met karakter te maken maar met verstand. Hoe gebruik je verstand en daarbij leg ik het heel simpel uit. Stel je voor mijn ouders geloven in marsmannetjes. Ik word geboren en mijn ouders zeggen je moet in marsmannetjes geloven. Dat doe ik dan tot een bepaalde leeftijd wanneer ik mijn verstand heb gekregen en zelf kan nadenken (pubertijd). Dank denk ik na en zeg ik Ma en Pa marsmannetjes bestaan niet, is onzin ik heb dit boek gelezen, ik heb onderzoek gedaan en ik ben tot conclusie gekomen dat marsmannetjes niet bestaan. Ik heb mijn verstand gebruikt en niet mijn karakter. En dit is wat iedere mens moet doen zijn verstand gebruiken en NIEMAND volgen, zelf je ouders niet. Want wie weet zijn zij dwalend en dwaal je met hen mee zonder dat je het beseft omdat je er nooit over heb nagedacht. Daarom iemand die begrijpt dat de koran de waarheid is en met zijn verstand erover nagedacht heeft zal niet afvallen. Maakt niets uit waar hij leeft, met welke mensen hij omgaat en in welke tijdstip hij leeft. Iemand die nadenkt over iets ziet het antwoord van zelf wel. Daarom zegt Allah(sbht) de heer der werelden:

24:7 Willen zij dan niet over de Koran nadenken, of zijn er sloten op hun hart?

Iedereen is bang voor iets maar wanneer je verstand gebruikt dan hoef je nergens bang voor te zijn.Maar de meeste mensen gebruiken hun verstand niet en dan is het logisch dat ze in de gevangenis of in de hel komen.
Als je graag mensen wilt haten dan zit je ook goed bij Islam, en dan zal je ook niet snel van je geloof afvallen, want wat is er nu leuker voor een hater om te lezen…"
Dit bedoel ik van informatie zoeken en verwerken. Deze vorm van onderzoek is fictie. Gewoon verzonnen om de zaak te manipuleren en onwetende mensen die niet zoveel van de islam weten hun beeld van de islam zwart te maken. Ik ben iedere geval niet dom ik onderzoek het zelf. Jou mening is een mening van eigen gedachten beeld en verkeerde inbeeldingen die niets met wetenschappelijke bewijs te maken heeft. Jou onderzoek is praktijkgericht. Wat speelt zich in de maatschappij af, oh een bomaanslag gepleegd door moslims, Mohammed B dood Theo, Word trade center, oorlog in Irak en Afghanistan, Nieuws geeft een goede beeld ik bedoel slechte beeld van het woord Moslimterrorisme, namelijk alle moslims zijn terroristen. Dit is allemaal fictie en verzonnen. Dan zeggen jullie he maar dat heeft zich echt afgespeeld. Dan zeg ik: Dat klopt maar dat heeft NIETS maar dan ook NIETS met islam te maken. Islam betekent Onderwerpen aan de wil van Allah. Iemand die zich onderwerpt aan de wil van God komt zijn voorschriften na de Koran en de Sounnah. En met deze twee bronnen weerleg ik iedereen. Zelfs de volgende vers van Ariel die zij zogenaamd probeert te interpreteren uit eigen gedachtenisrede:

Allah(sbht) zegt in de heilige koran:

Wie terwille van Allah vlucht, zal op aarde toevluchtsoorden en overvloed vinden. En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend terwille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem - zijn beloning bij Allah staat vast; Allah is Vergevensgezind, Genadevol. En wanneer gij door het land reist, zal het voor u geen zonde zijn het gebed te bekorten, als gij vreest dat degenen, die niet geloven u last zullen veroorzaken. Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

In de tijd van de profeet(vzmh) werd deze vers geopenbaard. De moslims moesten vaak reizen voor familiebanden en handel. En in hun reis moeten ze het gebed verrichten in oorlog tijd tegen de ongelovigen, afgodendienaars en Joden. Moslims waren bang omdat zij elke moment in een hinderlaag konden vallen, omdat de ongelovigen alles er aan deden om het geloof van Mohammed Vrede Zij met Hem onderuit te halen. Zij mochten dus het gebed inkorten omdat degene die niet geloven de gelovigen niet met rust laten zij waren openlijke vijanden van de islam. Allah(sbht) zegt daarom ook na die vers:

En wanneer gij in hun midden zijt en het gebed voor hen leidt, laat een deel hunner bij u staan en hun wapenen meenemen. En wanneer zij hun prostratie hebben verricht, laat hen achter u gaan en laat die andere groep, die nog niet gebeden heeft naar voren komen en met u bidden en laat hen hun afweermiddelen en wapenen medenemen. De ongelovigen wensen, dat gij onachtzaam wordt op uw wapenen en uw bagage, zodat zij u plotseling overvallen. En als gij uw wapenen opzij legt indien de regen u stoort, of indien gij ziek zijt, zal dat voor u geen zonde zijn. Maar gij dient uw afweermiddelen steeds mede te nemen. Voorzeker, Allah heeft voor de ongelovigen een vernederende straf bereid.

In deze vers word verwezen dat een deel het gebed moet verrichten en een andere deel op de uitkijk moet staan. Dit gaat om de ongelovigen die de moslims kwaad willen doen. Want Allah(sbht) zegt Je moet vriendelijk zijn tegen iedereen, Want je ergste vijand kan op een dag je vriend worden. Allah(sbht) zegt:

Het goede en kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat (het kwade) door hetgeen best is. Dan ziet, degene met wie gij vijandschap hebt, hij zal als uw boezemvriend worden.

Hoe moeten wij dus naar de mensen kijken zoals Allah(sbht) zegt in de volgende vers:

En aanbidt God en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, God heeft de pochers en de opscheppers niet lief. 4:47

Geen haat maar wees vriendelijk aan de: Ouders, Verwanten, WEZENS (mensen,dieren,levende organismen), De Behoeftigen, en de Buren, en de vreemdeling, en aan de reiziger, en aan degene die onder de macht zijn van ons.

Er staat niet wees vriendelijk aan de moslims, nee. Allah(sbht) leert ons dat alle kennis van hem is en dat wij allemaal zijn schepselen zijn. En alleen door zijn wil gered kunnen worden. Hij is degene die leidt. Ons taak is om goed te doen, want op daden (Godsvrucht en gedrag) worden wij beoordeelt.

De rest is eigenlijk onnodig om te beantwoorden, maar ik doe het toch omdat ik het gewoon wil.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

islaminside20 schreef:Alle lof zij Allah de heer der werelden.
Beste Islaminside, ook dit beantwoordt m'n vraag niet, hoor. :)
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Hallo Ketter,

Het antwoord was ook niet voor jou bedoelt! Dat weet je waarschijnlijk wel.
Je hebt iets gecopy-paste die m'n vraag niet beantwood.
Daar gaan we weer met het welles en nietes spelletje. Het antwoord heeft de hoofdvraag beantwoord, namelijk dat de berekenen kloppen en niet tegenstrijdig zijn. Maar nu is jou volgende vraag:
De koran is een volledig boek, niet? Maar noch "'awl" noch "radd" staan daarin vermeld, akkoord? Waarm moeten de Soennah of andere worden geraadpleegd?
De koran is één boek. Één boek dat naar Mohammed (vzmh) is neer gezonden. Mohammed (vzmh) heeft vervolgens de koran toegepast en uitgelegd aan de mensen. Hij heeft mensen met verschillende achtergronden, huidskleur en geloof bij elkaar gebracht in een tijd van onwetendheid.
In de koran staat verricht het gebed, maar er staat niet hoe het verricht moet worden! Als we dan de Sounnah raadplegen, Sounnah houdt in het leven(uitspraken, handelingen, en stil zwijgen) van de profeet(vzmh). Dan kunnen wij opmaken hoe het gebed verricht moet worden namelijk hoe de moslims die nu verrichten want zo heeft de profeet(vzmh) het verricht. En Allah(sbht) zegt in de koran gehoorzaam Allah en gehoorzaam zijn Boodschappers. De profeet(vzmh) heeft laten zien hoe de erfenis gedeeld moet worden. En zo word het al eeuwenlang in de islamitische landen gedaan. Namelijk het verdelen van de erfenis volgens de voorschriften van Allah en zijn boodschapper.
En je moet beseffen dat de ruimte van tijd, mensen en plaats anders zijn dan nu. Wij moeten daar ook rekening mee houden. En niet alleen dat maar hoe zag de wiskunde er van toen uit en hoe ziet het er van nu uit. Je weet dat er steeds nieuwe ontwikkelingen afspelen. De wereld innoveert steeds. Vroeger gebruikte zij geen rekenmachine nu word alles via computersystemen berekend.
Wij gebruiken daarom de sounnah. En het is daarom ook verplicht om niet alleen de familiebanden wat te geven maar ook de Armen. Wanneer verwanten en wezen en de armen bij de verdeling (der erfenis) aanwezig zijn, geeft hun er iets van en spreekt vriendelijke woorden tot hen. Er is voor mannen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten en er is voor vrouwen een aandeel van hetgeen hun ouders en bloedverwanten nalaten, of het weinig of veel zij: Het is één vastgesteld gedeelte.

Dit is één apart stukje:
Er zijn sommige mensen die beweren dat de erfenis niet eerlijk verdeelt is. Maar ik kan je vertellen dat het eerlijk en rechtvaardig verdeelt is omdat er een heleboel zaken meespelen met het bepalen of het eerlijk of niet eerlijk verdeelt is. Dit kan ik doen aan de hand van de koran en de sounnah.

Met vriendelijke groeten,
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Als men graag vecht dan is Islam de pace to be. "Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden." Geweldig toch. Je kan zomaar ongelimiteerd en legaal aan lage lusten toegeven.
Ariel leer het woord Stupiditeit. Dit woord is een karakter die je in je hebt. Stompzinnige antwoorden geef je als je iets probeert uit te leggen terwijl je er geen bal van snapt.
Wat word bedoelt met strijdt in deze context? Er word mee bedoelt strijdt van het leven. Het leven volgens één weg en weg die bepaalt is door Allah. Namelijk het houden aan de geboden van de islam en het onthouden aan de verboden van de islam. Deze strijdt word voor 90 procent gevoerd in het innerlijk van de mens. Het weerstaan van lusten en verboden zaken die in je gedachten rondspelen. De islam leert ons dat het leven een strijdt is. Niet een strijd van overleven. Maar een strijdt van Slagen. Een daarbij leg ik in één zin heel duidelijk uit wat ik bedoel, namelijk: Je leeft in een omgeving waar vrouwen onderdrukt worden, zwarten gediscrimineerd worden, alcohol en naakte vrouwen een gewoonte zijn, De islam onderdrukt wordt. Dan is het heel moeilijk om te leven volgens jou overtuiging. Omdat deze zaken een grote rol spelen in de samenleven kom je deze dingen vaak tegen in je dagelijkse bezigheden. Je buurman die drinkt alcohol op straat, hoeren op de wallen en zwarten die gediscrimineerd worden op de werkvloer (DIT ALS VOORBEELD). Hoe ga je hiermee om. Wil je het ook niet even proberen of zeg je wacht: God heeft deze zaken verboden gemaakt. Het is daarom een strijdt die in je hart maakt. Namelijk het blijven strijden om de voorschriften van Allah te blijven volgen ongeacht in welke plek of plaats je ook leeft. Sommige mensen kunnen deze strijdt makkelijk aan omdat hun godsvrucht imaam zo hoog is dat zij steen vast blijven geloven. Allah heeft hun weg gemakkelijk gemaakt. Maar er zijn ook andere die de strijd elke moment opgegeven omdat hun geloofsovertuiging niet sterk is.

Een vriend van mij zij ooit dit tegen mij. Het is onmogelijk om in Nederland te leven volgens de islam. Je word 100% verleidt door zaken die Allah(sbht) verboden heeft gemaakt zoals Alcohol, drugs, etc. Je kan hier niet tegenstrijden ik hoor nu dat die jonge wiet gebruikt etc. Toen ik het volgende tegen hem zij viel hij stil. Kies je het leven van Allah of het leven van de Saytaan. Als je iets wilt bereiken dan moet je er voor strijden. En in deze context uit de koran word bedoelt
een strijdt diepgewortelde strijdt die zich bevindt in het hart. Overtuiging van Imaam(godsvrucht/vrees) . En strijdt om het volhouden om te wandelen op de weg van Allah. Een strijdt die constant is en niet variabel. Een strijdt waarin je leven opoffert volgens de voorschriften van de islam en niet opoffert volgens de voorschriften van de sataan.

De islam leert ons geen Geweld. Geweld is zelf streng verboden in de islam. Allah(sbht) zegt:

En degenen die boze daden verrichten, de vergelding van het kwaad zal het gelijke daaraan zijn en de schaamte zal hen bedekken. Zij zullen niemand hebben om hen tegen Allah te beschermen. (En het zal zijn) alsof hun gezicht met de duisternis van de nacht bedekt ware. Dezen zullen de bewoners van het Vuur zijn, zij zullen daarin vertoeven.

De islam leert ons dat je maar op 2 manieren fysiek geweld mag gebruiken namelijk:

-Je mag geweld gebruiken wanneer jij letterlijk aangevallen word of je medemensen aangevallen worden door de tegenstanders(dus verdedigen). (je mag jezelf beschermen en aanvallen omdat je in oorlog bent met een land of mensen). Dus je moet vechten totdat jij en je mensen veilig kunnen leven, kan dit niet dan dien je door te vechten totdat het wel kan.

En 2, wanneer jou geloof de oorlog word verklaard dan zeggen wij In de naam van Allah zullen wij strijden voor ons geloof totdat wij ons geloof in vrede kunnen beoefenen. Voorbeeld: De ongelovigen vallen de moslims aan omdat zij de islam van de aardbodem willen verwijderen dan zullen wij terugvechten totdat de islam op de aardbodem zal zegevieren.

Ik kan bij elke tekst wel een boekverslag schrijven maar dat heeft geen nut. Het antwoord is heel simpel. Een Moslim valt niet van zij geloof af omdat hij daadwerkelijk gelooft in de boodschap van Allah. Want Als hij er niet in zou geloven dat zou hij er zeker van afzijn gevallen. Het gaat niet om vuur, of om maagden, of om geluk. Maar om ware imaan. Een voorbeeld hiervan is een levensbeschrijving van een van de grote Rapers van de tijd van Tupac namelijk Napoleon van Outlawz. Hoe hij over de islam denkt een verhaal van zijn leven:

http://nl.youtube.com/watch?v=6Uqkje02Df0
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78769
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

islaminside20 schreef: Ariel leer het woord Stupiditeit. Dit woord is een karakter die je in je hebt. Stompzinnige antwoorden geef je als je iets probeert uit te leggen terwijl je er geen bal van snapt.
Wat word bedoelt met strijdt in deze context? Er word mee bedoelt strijdt van het leven. Het leven volgens één weg en weg die bepaalt is door Allah. Namelijk het houden aan de geboden van de islam en het onthouden aan de verboden van de islam. Deze strijdt word voor 90 procent gevoerd in het innerlijk van de mens
.

Lieve jongen, dat is het verschil tussen jou en mij. Als ik het over lage lusten heb dan denk ik aan moorden , martelen en verminkingen van mensen., en niet over het bezoeken van hoeren en drinken van alcohol.
Ik ben van mening dat men alleen maar iemand kan vermoorden , martelen en verminken als men geen moraal heeft. Iemand dus met lage lusten.
Een mens met een beetje moraal zal geen medemens kunnen doden of martelen omdat Allah hem dit opdraagt. En dat doet jouw Allah. Bij een dief moet men een hand en been afhakken. Een overspelige vrouw moet gestenigd worden. En dat doen Moslims dus dan ook graag onder het roepen van Allah Ackbar…
Zelfs al zou de Jihad maar 10 % bestaan uit de kleine jihad, dan is dat nog 10% teveel.
Zolang als de plicht om op jihad te gaan nog door groepen moslims wordt geïnterpreteerd als een goddelijke opdracht om oorlog te voeren tegen de niet-moslims in het Westen, hebben niet-moslims maar twee alternatieven: zich verdedigen of zelf moslim worden. Ik ga voor de eerste optie . Ik laat me niet verplichten om Moslim te worden, en verdedigen doe ik met de pen en niet met het zwaard zoals Moslims dat doen. De Koran is duidelijk als het gaat om onderdrukken en doden van niet moslims.

Het westen is in oorlog met Islam. We zijn in het westen in Dar al-Harb ofwel huis van oorlog en zolang er geen mondiale Salem heerst, is de Islam in staat van oorlog met alle landen die niet vallen onder Dar al-Islam. Sterker nog, zolang voelt de Islam zich bedreigd en zelfs aangevallen door alle landen die niet-islamitische zijn in deze betekenis, dus ook door Jordanië en Turkije, alle zgn. gematigde moslimlanden. Binnen die landen is er dan ook grote spanning en strijd: de jihad richt zich vooreerst op deze ‘afvallige en huichelachtige staten’.

Het instrument om te komen van Dar al-Harb tot Dar al-Islam is de jihad, ofwel ‘heilige oorlog‘. Hierover laat de Koran (bijvoorbeeld in de Soera’s 2, 8 en 47) geen misverstand bestaan.
Moslims zijn dus verplicht om kleine Jihad te voeren.

Dus stop met je mooie praatjes over drank, drugs en hoeren en hoe jij die verleiding dank zij Islam kan weerstaan. Wat jij pleegt is Takija = huichelarij
Denk jij nou werkelijk dat alle mensen in het westen hun lusten botvieren met drank, drugs en hoeren ? Met wat voor mensen ga jij om Islaminside. En trouwens, zolang mensen hun medemensen geen kwaad doen door hun lusten bot te vieren met drank, drugs en hoeren , dan is dat hun zaak. Ze kunnen alleen zich zelf kapot maken.
De meesten westerse mensen houden zich ver van dit soort zaken, en daar hebben ze de koran niet voor nodig. Men weet vanuit hun innerlijk zelf wat goed is voor ze. Het blijkt maar weer dat alleen Moslims wetten nodig hebben om een “goed” persoon te zijn. Moslims zijn blijkbaar zwak.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

Ariel schreef:Het blijkt maar weer dat alleen Moslims wetten nodig hebben om een “goed” persoon te zijn. Moslims zijn blijkbaar zwak.
Zoals Ninon de Lenclos ooit sprak:
  • "Een mens moet wel een zeer armzalige moraal hebben indien hij een godsdienst nodig heeft om oprecht te zijn"
Waarbij je bij moslims grote vraagtekens kunt zetten bij het woord "oprecht"... :wink:
islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Alle lof zij Allah de heer der werelden.
Lieve jongen, dat is het verschil tussen jou en mij. Als ik het over lage lusten heb dan denk ik aan moorden , martelen en verminkingen van mensen., en niet over het bezoeken van hoeren en drinken van alcohol.
Ik respecteer jou en jou geloof maar jij respecteert mijn geloof niet. Dat noem ik niet lief ook al wil je het zo noemen. Verder wil ik zeggen dat zijn geen lusten, maar eerder handelingen. Mensen hebben namelijk geen plezier aan moorden en martelen en mensen verminking. Maar wel plezier van alcohol drinken en naar de hoeren gaan. Maar dat doet er nu niet even aan toe en daar gaat de vers die u hebt aangehaald zeer zeker NIET over. Het gaat om de gedachten daar achter. U beeld van de islam is dat moslims moordenaars en barbaren zijn. Maar dit is ook niet de achterliggende gedachten! Dit is een strategie om mensen te lokken, te mystificeren dat de islam een geloof is van terrorisme en barbaren en zo een slecht beeld geven over de islam. Zo kunt u uw doel bereiken. Namelijk het stoppen van het geloof dat binnenkort de meeste aanhangers zal hebben. Want daar ben je bang voor. Je bent bang dat de straks de christenen en misschien zelfs de atheïsten zien dat dit de true is en dat Jezus vrede zij met hem geen God is een geen zoon van God kan zijn maar slechts een boodschapper van God. Geloof me dan maar de waarheid zal zegevieren en de valsheid zal ten onder gaan en dit vergt slechts een kwestie van TIJD.
Ik ben van mening dat men alleen maar iemand kan vermoorden , martelen en verminken als men geen moraal heeft. Iemand dus met lage lusten.
Dit is dit de domst gedachten die ik ooit gehoord heb. Niet om je te kwetsen. Er kunnen namelijk vele oorzaken plaatsvinden waarom iemand tot zo een daad overgaat. Komt het uit woede, uit angst, uit onwetendheid, uit verdriet, uit haat, uit armoede, uit gestoordheid uit wat? Om dit te onderzoeken moet je eerst weten wat de bron van de oorzaak is. Zonder bron kan je niet vertellen of het doden goedgekeurd word of niet. Maar jij vindt dat doden zo in zo niet hoort. Waarom heeft de Britse, Franse, Amerikaanse leger dan Hitler en zijn leger kapot gemaakt. Waarom heeft Amerika en Europa tal van doden gemaakt in Irak en Afghanistan? Ik vraag me dan nog steeds af waarom er mensen gedood worden. Terwijl jij vindt dat dit niet hoort. NEE NIET ALLEEN DE MOSLIM DODEN HOOR. Amerika alleen heeft meer doden op zijn geweten dan alle moslims bij elkaar. Maar natuurlijk daar word niet naar gekeken het zijn westerlingen en die moeten wij niet zwart maken, nee het zijn de moslims die wij moeten hebben. Ga toch weg man met je moraliteit of ethiek. Doden vallen er altijd of je het nou wel wilt of niet wilt ze vallen toch. Als de Troepen van Amerika, Engeland en Rusland niet zouden ingrijpen dan was nu misschien heel Europa en Afrika van Duitsland geweest. Maar gelukkig is dat niet gebeurt. Maar dan is de vraag is het doden rechtvaardig of niet want dit is de Kernvraag. Doden is verboden in de islam. Allah(sbht) zegt in de heilige koran het volgende:

Voorzeker, degenen, die de tekenen van God verwerpen en de profeten ten onrechte doden en ook trachten de mensen te doden welke tot rechtvaardigheid aanmanen, verkondig hun een pijnlijke straf. Dezen zijn het wier daden in deze wereld en voor het Hiernamaals verloren zijn gegaan; er zal geen hulp zijn voor hen.

Je mag pas in de islam doden totdat je zelf en je mensen en je geloof in doodsbedreiging vallen. Anders niet. Dit is wat de koran en de sounnah ons vertellen. Maar nu zijn er moslims die aanslagen plegen en dit goedkeuren volgens hun interpretatie. Dit kan ik en niemand ontkennen. Die mensen haat ik nog erger dan de ongelovigen. Zij verpesten het geloof dat Mohammed(vzmh) heeft gebracht. En zij die onschuldige mensen doden en wanorde veroorzaken zullen branden in de HEL. Dit is een belofte die Allah(sbht) heeft gegeven in de heilige koraan en dit zal geschieden.
Een mens met een beetje moraal zal geen medemens kunnen doden of martelen omdat Allah hem dit opdraagt.
Allah(sbht) draagt geen doden voor. Sterker nog de almachtige zegt het volgende:

En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de hel zijn; daarin zal hij vertoeven. Allah's toorn is op hem; Hij heeft hem vervloekt en zal hem een grote straf bereiden.

Als ik in Irak zou wonen en ik zou zo veel kennis hebben van de islam als wat ik nu heb. En ik lees de koran tekst hierboven. Dan zou ik nooit van me leven een een vlieg doden. Want wie wil de toorn van Allah? Wie wil vervloekt zijn en een grote straf ondergaan. Mijn broeders in Irak hoe kunnen zij nou elkaar vermoorden vanwege Sjiiet of soenniet. Het zijn allebei moslims ze geloven allebei in Allah en de boodschappers. Hoe kunnen zij dat nou doen? Het heeft niets met islam te maken maar met politiek, macht en geld. Deze 3 zaken zullen de ondergang zijn van hen. In mijn ogen zien deze 3 bronnen er zo uit> Wat is Politiek”: Politiek staat bij mij voor Wet, de koran en de sounnah. Macht: staat bij mij voor Allah is de machtigste. Geld staat bij mij voor: Allah is de rijkste en hij maakt rijk wie hij wil en arm wie hij wil, want wij bezitten tenslotte niets. Wil je vrede dan dien je terug te gaan naar de Koran en de sounnah volgens de methodologie van de Salaf u Salieh.
Verder zelfdoding is verboden in de islam. Allah(sbht) zegt:

O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevolle. En wie dit ook doet bij wijze van overtreding en onrechtvaardigheid, hem zullen Wij in het Vuur werpen; en dat is voor Allah eenvoudig.

Een moslim of algemener de mens moet het voorbeeld nemen van deze koranvers en vooral hoe deze zoon van Adam handelde namelijk tegenover als volgt. 2 zonen hebben ruzie de één zegt tegen de ander:

"Als gij uw hand naar mij uitstrekt om mij te doden, zal ik mijn hand niet naar u uitstrekken, om u te doden. Ik vrees Allah, de Heer der Werelden. Ik wens, dat gij zowel met de zonde tegen mij, als met uw zonde terugkeert, zodat gij tot de bewoners van het Vuur zult behoren, dat is de beloning der misdadigers." Maar zijn kwade neiging dreef hem er toe zijn broeder te doden, dus doodde hij hem en werd een der verliezers. Toen zond Allah een raaf, die in de grond krabde, om hem te beduiden, hoe het lijk van zijn broeder te verbergen. Hij zeide: "Ware ik maar de raaf gelijk, zodat ik het lijk van mijn broeder kon verbergen." En toen kreeg hij berouw. Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch - werden daarna -velen hunner op aarde tot over treders

Dit is geen grap maar duidelijk een aankondiging van de heer der werelden.
Bij een dief moet men een hand en been afhakken. Een overspelige vrouw moet gestenigd worden. En dat doen Moslims dus dan ook graag onder het roepen van Allah Ackbar…
Je maar je leest de tekst erna niet. Allah(sbht) zegt duidelijk:

Maar degene, die na zijn overtreding berouw heeft en zich betert - Allah zal Zich gewis in barmhartigheid tot hem wenden; voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Een uitspraak om een hand afsnijden gebeurt pas als de dief meerdere malen de overtreding heeft begaan. En ik denk dat het ook afschrikt want als ik hoor dat stelen verboden is en dat de kans groot is dat je hand er vanaf gaat dan ga ik niet stelen. Moeten ze ook doen in Nederland dan hoor je ook steeds niet op Televisie zender opsporing verzocht, dit gesloten, bank overval zus en zo. Veel meer rust, veiligheid en vrede op de wereld.

Beste Ariel ik heb de koran meerdere malen gelezen.
Ik heb het woord steniging als straf nog nul keer gelezen in de koran. Kan je me Alstublieft de vers aangeven waar het staat. Ik kan je wel een hele mooie vers aangeven waarin het volgende staat:

En degene die naast Allah en andere god aanroepen en die niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht. En die geen Ontucht plegen, want wie dat doet zal een bestraffing ontmoeten. Voor hem zal de bestraffing vermenigvuldigd worden op de dag des oordeels en vernederd zal hij daar eeuwig leven. BEHALVE degene die berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegene wisselt Allah hun zonden in voor goede daden.

Dus als je ontucht heb gepleegd en je hebt berouw dan wisselt Allah je zonden in voor Goede daden. Glorie zij Allah de heer der werelden. En heb je geen berouw dan is de straf vele malen erger dan een steniging. Het vuur dat Allah(sbht) heeft voorbereidt voor de ongelovigen.
Zelfs al zou de Jihad maar 10 % bestaan uit de kleine jihad, dan is dat nog 10% teveel.
Als het Jihad tegen de onderdrukkers is dan is het juist goed. Zoals de moslims In Palestina worden onderdrukt en één deel van hun land is ingenomen. Dus zij mogen strijden maar niet aan de hand van zelfmoord aanslagen en onschuldige mensen vermoorden, maar juist strijden tegen degene die onderdrukken, namelijk het leger en de regering.
Zolang als de plicht om op jihad te gaan nog door groepen moslims wordt geïnterpreteerd als een goddelijke opdracht om oorlog te voeren tegen de niet-moslims in het Westen, hebben niet-moslims maar twee alternatieven: zich verdedigen of zelf moslim worden.
Helemaal niet. Niemand dwingt wie dan ook het is god die leidt en niet de mens. Degene die zeggen dat Jihad betekent het aanvallen van onschuldige mensen is die mensen haat ik nog erger dan ongelovigen. Zij begrijpen de koran helemaal niet. Allah(sbht) zegt het volgende in de koran:

Voorzeker, al hadden de ongelovigen al hetgeen op aarde is en nog eens zoveel, om zich daarmee van de straf op de Dag der Opstanding vrij te kopen, dan zou het van hen toch niet worden aanvaard; er wacht hen een pijnlijke straf.

Ook al hebben de ongelovigen de hele wereld zou zouden de bestraffing van het vuur niet kunnen omkopen. Waar maken de moslims zich dan druk om? Vraag ik me af. Leef gewoon volgens wat Allah heeft geboden verricht het gebed, geef de zakaat, vast en gedraag je goed en probeer zoveel mogelijk goede daden te verrichten. En leer want kennis is de bron van vrede en geloof.
Ik ga voor de eerste optie . Ik laat me niet verplichten om Moslim te worden, en verdedigen doe ik met de pen en niet met het zwaard zoals Moslims dat doen. De Koran is duidelijk als het gaat om onderdrukken en doden van niet moslims.
Kom met een tekst uit de koran waarin onderdrukking en doden toegestaan is als je waarachtig bent en indien je dit niet kunt doen of je liegt dan behoor je tot de leugenaars. En reken er maar op dat ik je zal weerleggen. Allah(sbht) zegt in de koran Heilige koran:

Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen. 25:52

Ik zal met de koran een grote strijd voeren tegen de ongelovigen. Dit boek is genoeg om iedereen te weerleggen zoals ik keer op keer zeg. En ik zal niemand dwingen hoor want Allah(sbht) zegt in de koran:

O, gij mensen, nu is de waarheid van uw Heer tot u gekomen. Wie daarom die leiding volgt, volgt haar ten bate van zijn eigen ziel en wie dwaalt, dwaalt slechts tot haar nadeel. En ik ben geen bewaker over u." (Koran 10:108
Het westen is in oorlog met Islam.
Dat weet ik ook wel. De doden die ze in Irak en Afghanistan hebben aangebracht is te erg voor worden en dan maar niet praten over Srebrenica. En dan komen ze nog praten over de islam zus en zo. Ze kijken geeneens naar hun eigen daden. Maar dat maakt voor ons moslims niets uit. Allah(sbht) zal bij de tijd de doden tot leven brengen. En dan vind de dag des oordeels plaats. Dan zullen de schuldigen zich niet in een fijne positie bevinden dit alles vergt een kwestie van tijd.
We zijn in het westen in Dar al-Harb ofwel huis van oorlog en zolang er geen mondiale Salem heerst, is de Islam in staat van oorlog met alle landen die niet vallen onder Dar al-Islam.
Ik weet niet waar jij leeft maar jij spoort niet helemaal. Volgens mij ben je een klein beetje geestelijk gestoord of komt het door je hoge leeftijd. Ik heb in elke geval geen Idee. Het westen houdt zeer goede contacten met de Arabische wereld met Saudi Arabië, Egypte, Tunesië en ga zo maar door. In Irak hebben ze al alle Olie leeggeplunderd dus daar hebben ze niet zoveel te zoeken meer. Afghanistan plat gebombardeerd spreekt voor zich. Verder in de Arabische wereld is het heel Rustig behalve Iran. In Iran zijn ze bang voor de Snelle technologieën die het land doormaakt. Iran is een land waar de nieuwste technologieën heersen. En daar zijn ze bang voor. Want Moslims mogen niet sterk zijn maar moeten steeds dom en achterlijk zijn. Ga toch weg met je sprookjes. Van mij mogen ze de hele wereld hebben, want ook als heb je de hele wereld en je bent ongelovig dan zou je met de hele wereld niet de bestraffing van het vuur kunnen omkopen.

En naar een van de versen waarin ik leef is het volgende:

Gij zult zeker worden beproefd in uw bezittingen en in uzelf en je zult gewis vele pijnlijke dingen horen van degenen, aan wie het Boek was gegeven vóór u en van degenen, die afgoderij bedrijven. Maar als je geduldig blijft en rechtvaardig handelt, dat is waarlijk een zaak van vastberadenheid. Amien

Alle lof zij Allah de heer der werelden,
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Beste, islaminside,
islaminside20 schreef:Hallo Ketter,

Het antwoord was ook niet voor jou bedoelt! Dat weet je waarschijnlijk wel.
Je hebt iets gecopy-paste die m'n vraag niet beantwood.
Daar gaan we weer met het welles en nietes spelletje. Het antwoord heeft de hoofdvraag beantwoord, namelijk dat de berekenen kloppen en niet tegenstrijdig zijn.
Je beantwoordt niet de vraag die ik stel. Ik heb gevraagd waarom de mens de formule van Allah moet aanpassen. Zelfs als ze in de Soennah zijn aangepast, blijft het de mens. En het punt is: ze worden zelfs niet in de Soennah aangepast. Mohammed heeft nooit verteld hoe het wel moet.

Als je een formule toepast en je hebt 15/12 van een erfenis verdeeld, dan klopt de formule niet, dat staat helemaal buiten kijf.

Jij, niet ik, maakt er een welles-nietes spelletje van.

Als ik je een taart geef en ik leg je uit hoe ze onder je kinderen te verdelen, en je merkt dat er een kwart van de taart te kort is, dan klopt de formule niet. Amen en uit.

Jij moet dan de formule doen kloppen door de taart te herverdelen.
Dat gebeurt in het Islamitische recht. Jij kunt geen enkele hadith voorleggen dat de herverdelingsregels die jij daarboven hebt gegeven rechtvaardigt.

Mijn vraag is: waarom doet de mens de formule kloppen?.
Islaminside20 schreef:
De koran is een volledig boek, niet? Maar noch "'awl" noch "radd" staan daarin vermeld, akkoord? Waarm moeten de Soennah of andere worden geraadpleegd?
De koran is één boek. Één boek dat naar Mohammed (vzmh) is neer gezonden. Mohammed (vzmh) heeft vervolgens de koran toegepast en uitgelegd aan de mensen. Hij heeft mensen met verschillende achtergronden, huidskleur en geloof bij elkaar gebracht in een tijd van onwetendheid.
De tijd voor Mohammed was geen tijd van onwetendheid, m'n beste, Perzië was toen in volle bloei.

De koran hoort een Goddelijk boek te zijn. Jij pleit ervoor dat het niet volledig is. Wel, daar heb je je tegenspraak.
Islaminside20 schreef:Namelijk het verdelen van de erfenis volgens de voorschriften van Allah en zijn boodschapper.
Dat is het 'm juist. Nergens komt bvb. "'awl" en die regels voor. Niet in de Koran, niet in de Soennah. Hoe komt dat?
Islaminside (elders) schreef:Dit boek is genoeg om iedereen te weerleggen zoals ik keer op keer zeg.
Neen, want je begint te jammeren over een welles-nietes spelletje. Dit is geen welles-nietes spel, Islaminside, jij kunt gewoon m'n vragen niet beantwoorden. Keer op keer op keer.

Omdat de Koran niet van God komt.

Daarom kun je m'n vragen keer op keer op keer niet beantwoorden.

Ik daag je dus uit: "Jij kunt geen enkele hadith voorleggen dat de herverdelingsregels van erfenis die jij daarboven hebt gegeven rechtvaardigt." en als dat zo is: dan ligt het geloof aan God niet in de Islam.
Laatst gewijzigd door Ketter op za okt 25, 2008 10:37 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

islaminside20 schreef:Ik respecteer jou en jou geloof maar jij respecteert mijn geloof niet.
Vind je dat zo vreemd?

Jouw geloof vind dat Ariel ziek, doof, stom, en blind is:
Hoofdstuk 2, vers 10:
Er is een ziekte in hun hart en God heeft die ziekte verergerd; er wacht hen een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen.

Hoofdstuk 2, vers 18:
Doof, stom en blind, derhalve keren zij niet terug.
Jouw geloof vind Ariel erger dan een beest:
Hoofdstuk 8, vers 22:
Voorzeker, erger dan de beesten zijn in de ogen van God de doven en de stommen die niet willen begrijpen.

Hoofdstuk 8, vers 55:
Voorzeker, in de ogen van God zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven.
Jouw geloof ziet Ariel als een openlijke vijand die met hardheid en geweld bestreden moet worden:
Hoofdstuk 4, vers 101:
Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

Hoofdstuk 25, vers 52:
Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.


Hoofdstuk 9, vers 123:
O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat God met de godvruchtigen is.
Jouw geloof vind dat Ariel gedood mag worden:
Hoofdstuk 2, vers 191:
En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. Zo is de vergelding voor de ongelovigen.

Hoofdstuk 9, vers 5:
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.
En dat allemaal alleen maar omdat Ariel niet bereid is zich te onderwerpen aan een middeleeuwse ideologie die haar in zijn macht probeert te krijgen door haar bang te maken met bedreigingen van gruwelijke straffen in een zogenaamd hiernamaals als zij de autoritaire regels van die ideologie niet naleeft, en die haar probeert aan te zetten tot haat, strijd, en geweld tegen haar medemens die liever zelf nadenkt en vrijheid verkiest boven de onderdrukking door een denkbeeldige god die door deze ideologie wordt neergezet als een wrede harteloze dictator die vol zit met duivelse eigenschappen.

En daar durf jij respect voor te vragen??? :shock:

Ik wist wel dat mensen die zich zo bang laten maken door de bedreigingen uit een middeleeuws boekje dat zij hun hele leven daardoor laten beheersen geestelijk niet helemaal in orde zijn, maar je moet wel heel zwaar gestoord zijn om respect te durven vragen voor belediging, discriminatie, bedreiging, gewelddadigheid, en moord...
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Ali Blabla schreef:Alle lof zij Allah de heer der werelden.
Zie eens aan. Alvast een claim leggen op nog te ontdekken werelden? Al plannen om een ruimteschip te bouwen voor missionaire activiteiten?

Ik vraag me af wat er gaat gebeuren als een mohammedaans ruimteschip land op Klingon. :razz:
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

H.Numan schreef:Ik vraag me af wat er gaat gebeuren als een mohammedaans ruimteschip land op Klingon. :razz:
Zo'n mohammedaans ruimteschip landt niet voordat het landingsgeld geëist en gekregen heeft van de Klingons.

De taal spreken ze al - het slachtofferidioom: lijdend voorwerp voorop..
RTFM
Miep
Berichten: 668
Lid geworden op: wo dec 06, 2006 12:16 am

Bericht door Miep »

Islaminside,

Je begrijpt niets van God en Zijn Woord , de bijbel.

Waarom zou de bijbel veranderd zijn en de koran niet???????

Waarom spreekt men in de koran met het woordje "wij" ?

Wat is het evangelie van Jezus volgens jou?

De reden dat ik doodongelukkig word van de religie islam en zijn koran is omdat Jezus eruit is gehaald,sterker Zijn Godheid word erin geloochend.

Die religie is zo dood als een pier, kan ook niet anders met degene die
het verzonnen heeft. De duivel.
Ja het komt hard aan ,maar zo is het.
Ik heb je eerder vertelt over de rode draad, of wel de ene lijn die je vind in de Bijbel. Jezus is de enige borg, en dat is wat de duivel wilt voorkomen.
Dus maak een religie die zegt dat Jezus geen zoon van God is.
Dan gaat er zo een heel dotje mensen verloren. Allemaal gezellig
bij de mensenmoordenaar van den beginne, de duivel.
En het is niet zo dat als je het christelijke geloof aanhangt , dat je dan naar de hemel gaat.
Maar je hebt wel een borg nodig voor je schuld, jij, ik ,iedereen.

Je kan mij vragen sturen hier op het forum,maar toch adviseer ik je,lees zelf de bijbel.
En dan niet nieuwe vertalingen,maar de statenvertaling,Van mijn part de King James version (engels dus). Die staat nog dichter bij de grondtekst als de nederlandse vertaling.

Ik wil je vragen wel beantwoorden,maar lees eens zelf de bijbel.

groetjes Habibti
God liefhebben boven alles en je naaste alsjezelf.
Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Bericht door Aldebaran »

habibti schreef:Islaminside,

Je begrijpt niets van God en Zijn Woord , de bijbel.

Waarom zou de bijbel veranderd zijn en de koran niet???????

Waarom spreekt men in de koran met het woordje "wij" ?

Wat is het evangelie van Jezus volgens jou?

De reden dat ik doodongelukkig word van de religie islam en zijn koran is omdat Jezus eruit is gehaald,sterker Zijn Godheid word erin geloochend.

Die religie is zo dood als een pier, kan ook niet anders met degene die
het verzonnen heeft. De duivel.
Ja het komt hard aan ,maar zo is het.
Ik heb je eerder vertelt over de rode draad, of wel de ene lijn die je vind in de Bijbel. Jezus is de enige borg, en dat is wat de duivel wilt voorkomen.
Dus maak een religie die zegt dat Jezus geen zoon van God is.
Dan gaat er zo een heel dotje mensen verloren. Allemaal gezellig
bij de mensenmoordenaar van den beginne, de duivel.
En het is niet zo dat als je het christelijke geloof aanhangt , dat je dan naar de hemel gaat.
Maar je hebt wel een borg nodig voor je schuld, jij, ik ,iedereen.

Je kan mij vragen sturen hier op het forum,maar toch adviseer ik je,lees zelf de bijbel.
En dan niet nieuwe vertalingen,maar de statenvertaling,Van mijn part de King James version (engels dus). Die staat nog dichter bij de grondtekst als de nederlandse vertaling.

Ik wil je vragen wel beantwoorden,maar lees eens zelf de bijbel.

groetjes Habibti
Seen it, been there. Het mijn-geloof-is-beter-dan-het-jouwe-idioom waaruit de christelijke naastenliefde spreekt.
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett
Miep
Berichten: 668
Lid geworden op: wo dec 06, 2006 12:16 am

Bericht door Miep »

Aldebaran...
Neem aan dat je in geen van beide religies geloofd?

Dan is het voor jou een "mijn geloof is beter"wedstrijd.
Maar voor mij is dat niet. Ik heb de eeuwigheid voor ogen van mijn medemens en mijzelf.
Van daaruit kan je niet over een wedstrijd spreken.

Ook is een christen niet beter dan een moslims of iemand met ander of zonder geloof. Dus ik ben geen haar beter als wie anders dan ook!!!

salut
God liefhebben boven alles en je naaste alsjezelf.
Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Bericht door Aldebaran »

Miep schreef:Ook is een christen niet beter dan een moslims of iemand met ander of zonder geloof.
Heel mooi, maar dan is er ook geen enkele reden om te geloven.
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

Aldebaran schreef:
Miep schreef:Ook is een christen niet beter dan een moslims of iemand met ander of zonder geloof.
Heel mooi, maar dan is er ook geen enkele reden om te geloven.
Om privileges op te eisen zonder aan de verplichting te voldoen om de basis daarvoor te verantwoorden is men christen of moslim of anderszins religieus (gelovig dus).
RTFM
Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Miep schreef:Ook is een christen niet beter dan een moslims of iemand met ander of zonder geloof. Dus ik ben geen haar beter als wie anders dan ook!!!
Ik zou het niet beter kunnen omschrijven.
Zodra je over afdoende bewijsmateriaal beschikt mag je speciale rechten op eisen. Zo lang die achterwege blijven heeft een kerk niet meer rechten dan een vis vereniging en een pastoor, imam of dominee niet meer dan de voorzitter van de lokale bowling club.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem
wahlers
Berichten: 368
Lid geworden op: vr nov 17, 2006 8:27 pm

Bericht door wahlers »

islaminside20,

Speciaal voor jou in het arabisch:
http://www.islam-christianity.net/

Bestudeer het goed dan leer je misschien nog wat over de koran en de islam.


MvG, Wim Ahlers.
Only two things are infinite: the universe and human stupidity;
and I'm not certain about the universe. (Albert Einstein, 1879-1955)
Plaats reactie