Het geloof bij God is de islam.

Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Bericht door Aldebaran »

islaminside20 schreef:
Je 'bewijs' dat de koran de waarheid is, is gebaseerd op de koran zelf. Ik neem aan dat je kunt zien dat dat een cirkelredenering is.
Alles heeft een bron. Ik leg aan de hand van 5 zinnen uit dat de koran de waarheid is. Ik praat over ontwerp, over ontstaan, over het geloven in, over het tot stand komen van. Deze 5 zinnen zijn onderwerpen daarvan. Voorbeeld: Hoofdlijnen Nederlandse recht staat: wetten met betrekking tot het privaatrecht. Dit is de hoofdonderwerp: daaronder staat een uitgebreide uitleg. Zoals: Allereerst zijn er wetten op het terrein van het privaatrecht, ook wel het civiele recht of het burgerlijke recht genoemd etc. De koran is de bron en Mohammed(vzmh) heeft de koran uitgelegd aan de hand van de Sounnah. En hier geloven wij in.
Je bewijs is gebaseerd op iets, en bij de islam is dat gebaseerd op de koran. Als je dit niet kan begrijpen dan wil ik geen moeite meer doen.
Wetten zijn opgesteld door mensen en op zich geen bewijs voor het bestaan van god. Het heeft dus geen zin om allerlei soorten recht hier op te sommen. Dat bewijst helemaal niets over allah of koran. Lang voor Jezus en Mohammed bestonden er al wetten die door mensen werden opgesteld. Veel van ons hedendaags recht is terug te voeren naar romeinse en griekse oorsprong.

Bewijs moet inderdaad ergens op gebaseerd zijn. Anekdotisch materiaal (zoals de koran) op zich is zonder mogelijkheid op onafhankelijke toetsing notoir onbetrouwbaar en volstrekt onvoldoende als bewijs. Je 'bewijs' is van de volgende structuur:

P1: Wat in de koran staat is waar.
C1: Uit P1 volgt dat de koran de waarheid is.

Een echt bewijs heeft iig als eigenschap dat het toetsbare premissen bevat.
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Beste vriend. De koran en de sounnah zijn de wetten in de islam. Daarop is mijn tekst gebasseert.


Weerleging van de zogenaamde tegenstrijdigheden verzonnen door christenen en atheisten om de islam zwart te maken.
Dit zijn de beste en mooiste weerleggingen aller tijden, Iedereen mag gerust kijken. Ik ga het hierallemaal voor jullie opsommen. En het resultaat en heldere antwoord op onwetende tegenstrijdigheden>


Is there a time contradiction in Quran

http://www.youtube.com/watch?v=oXvTokLJ ... re=related

8 days or 6 allah creation & quran miracles

http://nl.youtube.com/watch?v=_WXBHtabaNA


De Koran bevat geen tegenstrijdigheden:


Het komt gewoon niet uit! - Sura 4:11-12 en 4:176 bevat de uiteenzetting van het Koranische erfrecht. Als een man sterft en drie dochters, zijn beide ouders en zijn vrouw achterlaat dan erven zij respectievelijk 2/3 deel voor de drie dochters samen, 1/3 voor de ouders samen (beide volgens vers 4:11) en 1/8 voor zijn vrouw (4:12). Dit is samen meer dan de nalatenschap in zijn geheel. Een ander voorbeeld is dat wanneer een man alleen zijn moeder, zijn vrouw en twee zusters achterlaat, zij 1/3 (moeder, 4:11), 1/4 (vrouw, 4:12) en 2/3 (de twee zusters, 4:176) deel zouden erven. Dit zou samen uitkomen op 15/12 van het beschikbare bezit.

De percentages waarna verwezen wordt zijn door de geleerden altijd begrepen als relatieve, en niet absolute percentages. Berekening gaat dus door middel van proporties. De erfenis kan bijvoorbeeld verdeeld zijn in relatieve percentages die samen meer dan één zijn: 1/3 + 2/3 + 1/8 = 9/8. Als dit gebeurd, wordt de nalatenschap op de juiste wijze verdeeld als 1/3 8/9, 2/3 8/9, 1/8 8/9. Voor situaties waarin de proporties samen minder dan 1 zijn ontvangen de gerechtigden een proportionele vermeerdering. Zowel de verminderingen als de toenamen zijn erkend, en op dergelijke wijze begrepen sinds de vestiging van de Islam. Er bestaan twee technische begrippen voor deze verminderingen en toenamen, 'awl en radd.
Hoeveel engelen spraken tot Maria? - Wanneer de Koran spreekt over de aankondiging van Jezus aan de maagd Maria spreekt Soera 3:42,45 over (een aantal) engelen terwijl het maar 1 engel is in Soera 19:17-21.
Ten eerste verwijst Soera 3:42,45 naar engelen en Soera 19:17-21 naar 'ruh'. 'ruh' wordt begrepen als Gabriel uit de Hadith en andere gedeelten van de Koran. Een simpele uitleg is dat een groep engelen kwam en dat hun voorman het goede nieuws aankondigde.

Meer tegenstellingen m.b.t. getallen: Is Allah's dag gelijk aan 1,000 mensenjaren (Soera 22:47, 32:5) of 50,000 mensenjaren (Soera 70:4)?

Ten eerste zijn deze nummers allegorisch en bedoeld om de indruk te maken op de lezer van een enorm tijdsspan, ze zijn niet bedoeld als wiskundig gezien correct. Ten tweede verwijst het laatste aantal specifiek naar de Dag des Oordeels terwijl de eerste twee passages dit niet doen. De passages gaan dus over verschillende dingen. (Er kan misschien verwarring bestaan over 32:5 want Yusuf Ali voegt details aan de tekst toe die er niet staan in het Arabisch)
Hoeveel tuinen zijn er in het Paradijs? EEN (zoals staat in 39:73, 41:30, 57:21, 79:41) of VEEL (18:31, 22:23, 35:33, 78:32)?
De Tuin is de naam voor de gehele verblijfplaats van degenen die gezegend zijn. Hierbinnen bevinden zich kleinere tuinen waarvan een individu er een of meer kan bezitten. Dit wordt besproken door Professor Abdel Haleem in "Context and Internal Relationships - Keys to Qur'anic Exegesis" (Context en Interne Verbanden - Sleutels tot Koranexegese) in "Hawting & Sherrif Approaches to the Qur'an" 1993.
Volgens Sura 56:7 zullen er DRIE herkenbare groepen mensen zijn ten tijde van het Laatste Oordeel, maar 90:18-19, 99:6-8, etc. noemen maar TWEE groepen
ةén groep zijn de Kafirun (ongelovigen). Verder zijn er twee soorten gelovigen, diegenen die nader tot God gebracht worden en gewone gelovigen. Het eerstgenoemde vers definieert de groep en de andere verzen noemen slechts twee van de groepen. Zie voor een dieper gaande bespreking hiervan het bovengenoemde artikel (Approaches to the Qur'an).

Er bestaan tegenstrijdige ideeën over wie bij de dood de ziel meeneemt: DE Engel van de Dood (32:11), DE engelen (meervoud) (47:27) maar ook "Allah neemt de zielen van de mensen op wanneer zij sterven…" (39:42).

D.m.v zo'n soort redenering zou men ook kunnen zeggen dat King James zelf de King James Versie van de Bijbel heeft geschreven! De referenties verwijzen duidelijk naar de Engel van de Dood of de Engelen van de Dood die de orders van Allah uitvoeren.
Engelen hebben 2, 3, of 4 paar vleugels (35:1), maar Gabriel had 600 vleugels. (Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 54, Nummer 455)
Vers 35:1 vervolgt onmiddellijk met "En Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil…". Dit impliceert dat het aantal vleugels zoveel is als Allah wenst. Er is hier geen contradictie.

Schepping in zes of acht dagen? In Soeras 7:54, 10:3, 11:7, en 25:59 staat duidelijk dat Allah "hemelen en de aarde…" in zes dagen schiep. Maar in 41:9-12 komt men via de gedetailleerde beschrijving van het scheppingsproces uit op acht dagen.

Dit is alleen als je de verschillende referenties aan de dagen toevoegt. Ik kan bijvoorbeeld zeggen "Ik bouwde een huis in 2 dagen en ik voltooide het dak in een dag." Volhouden dat deze dingen 3 dagen kostte is vasthouden aan een contradictie die eenvoudig niet geïmpliceerd wordt.
Hemelen of Aarde? Welke werd als eerste geschapen? Eerst de aarde en toen de hemel (2:29)of de hemel en daarna de aarde (79:27-30)? –
Vers 2:29 verwijst niet naar de schepping als zodanig maar naar het proportioneren van de schepping, noch verwijst 79:27-30 naar de schepping. Verder is er in geen van beide verzen sprake van een duidelijke chronologische orde.

Samenroepen of uit elkaar scheuren? Gedurende het scheppingsproces waren de hemel en de aarde eerst los van elkaar en werden toen samengeroepen (41:11), terwijl in 21:30 staat dat ze oorspronkelijk één waren en vervolgens uit elkaar gescheurd werden

Vers 21:30 impliceert niet 'samenkomen'. Het woord 'samen' staat er eenvoudig niet en wordt ook niet geïmpliceerd in het Arabisch. De zin kan op juiste wijze in het Nederlands vertaald worden als 'in wording komen'. In het algemeen zijn er verschillende scheppingsstadia, de 'big bang' en de formatie van het melkwegstelsel en de planeten zijn twee processen. Eerst is er het 'uit elkaar scheuren' en dan het 'samenkomen'.
Waaruit is de mens geschapen? Een bloedklomp (95:1-2), water (21:30, 24:45, 25:54), "klinkende" (m.a.w. verbrande) klei (15:26), stof (3:59, 30:20, 35:11), niets (19:67), en dit wordt vervolgens ontkent in 52:35, aarde (11:61), een levenskiem (16:4, 75:37).
Het woord dat vertaald wordt als 'geschapen' is hier verkeerd begrepen. Het is vaak beter om khalaqa te vertalen als 'maken'. De schepping kent verschillende stadia (71:14) welke de mens door is gelopen en die de mens nog steeds doorloopt in de baarmoeder. Het is algemeen bekend dat verschillende fases in de schepping van de mens elkaar opvolgen. Deze fases zijn algemeen erkend in de embryologische wetenschap en evolutieleer. (De verwijzing naar 'niets' is een duidelijkere weergave dan 'toen je niet bestond'.)
Zal er navraag zijn in het Paradijs? "…noch zal de een naar de ander vragen." [23:101] maar toch zullen zij "…zich vragend tot elkander wenden" [52:25] "…elkander wederkerig ondervragend" [37:27].
Vers 23:101 verwijst naar de Dag des Oordeels wanneer de mensen zijn herrezen en op het Oordeel wachten. Ze worden te veel in beslag genomen door hun eigen lot om elkaar te ondervragen. Lees vers 23:101.
Zijn engelen beschermers? "En buiten Allah is er geen beschermer" [2:107, 29:22] maar in andere Soeras wordt hun rol beschreven als wakend [13:11, 50:17-18, 82:10].
Engelen beschermen ons als een manier waarop Allah ons beschermt want zij kunnen slechts doen wat Allah hen opdraagt. Dit herinnert mij aan de grap over iemand die in een ravijn valt en bidt "O God, redt mij!". Deze persoon passeert dan een tak in de bergwand die hij had kunnen vastgrijpen om zijn val te stoppen maar hij grijpt hem niet. Vervolgens ziet hij een reddingshelicopter boven hem waaruit iemand naar hem roept om het koord te grijpen, maar hij zegt "Nee! God zal mij redden." Hij sterft vervolgens beneden op de rotsten – en God is niet tevreden over hem.

Is alles vroom gehoorzaam aan Allah? Dit wordt geclaimd in 30:26 maar vele andere verzen spreken van de trotse ongehoorzaamheid van Satan [7:11, 15:28-31, 17:61, 20:116, 38:71-74, 18:50] en over veel verschillende mensen die Zijn orders en Zijn openbaringen verwerpen.

Dit is een kwestie van vrije wil. Zie die link…

http://www.islamic.org.uk/dutch/freewill.html
Vergeeft Allah shirk? Dit is de ergste zonde en Allah kan niet beslissen of Hij dit nou zal vergeven of niet. Niet [4:48, 116], Wel [4:153, 25:68-71]. Abraham beging deze zonde van polytheïsme toen hij de maan, zon en de sterren tot Heer nam [6:76-78] en nog geloven Moslims dat alle profeten zonder zonden waren.
Shirk (iets aanbidden naast God) is in essentie anders dan alle andere zonden omdat alle andere zonden, zelfs zonder berouw, vergeven kunnen worden. Vele kleine zonden in het leven worden bijvoorbeeld, enkel en alleen door middel van de uitvoering van de dagelijkse gebeden, vergeven. Meestal compenseren de goede daden de slechte (b.v. het terugbrengen van gestolen bezittingen). Allah vergeeft shirk alleen wanneer oprecht berouw wordt getoond en de zondaar zijn leven betert. Om werkelijk berouw te kunnen tonen moet men gestopt zijn met het begaan van shirk want het tonen van berouw is, wanneer oprecht, van nature een afwijzing van shirk. Alleen de zonde van shirk vereist als zodanig dus ongetwijfeld berouw. Wat Abraham betreft; hij werd pas een profeet nadat hij shirk had verworpen. Ik weet niet waar je het idee vandaan hebt dat alle profeten zonder zonden waren. De Koran maakt duidelijk dat tenminste sommigen van hen kleine zonden begingen.
De aanbidding van het gouden kalf: De Israëlieten toonden berouw voor het aanbidden van het gouden kalf VOORDAT Mozes van de berg terugkwam [7:149], en toch weigerden ze berouw te tonen en gingen zelfs door met het aanbidden van het kalf totdat Mozes terugkeerde [20:91]. Deelt Aaron in hun schuld? Nee [20:85-90], Ja [20:92, 7:151].
Vers 20:91 is een vermelding van de intentie die de Israëlieten hadden, geen historische gebeurtenis. Aaron [20:85-90] probeerde afgoderij te voorkomen (wat geïnterpreteerd wordt als het bewijs van zijn onschuld) maar Mozes vindt dat Aaron niet genoeg heeft gedaan om het te voorkomen. Dit is geen contradictie!
Mozes en de Injil? Jezus werd meer dan 1000 jaar na Mozes geboren maar in 7:157 spreekt Allah tot Mozes over wat in de Injil staat geschreven (het boek dat aan Jezus werd gegeven).
De Koran stapt over van Allah die tot Mozes spreekt, naar een algemene mededeling gericht aan de gehele mensheid. Vol houden dat de algemene mededeling onderdeel is van wat Allah tegen Mozes zegt is simpelweg verzonnen.
Kan het lasteren van kuise vrouwen worden vergeven? Ja [24:5], Nee [24:23].
De verzen 24:4-5 kondigt vergiffenis aan voor degenen die berouw hebben getoond en zichzelf hebben gebeterd. Vers 24:23 slaat op degenen die geen berouw hebben getoond. Het is met betrekking tot de interpretatie van Arabische teksten algemeen bekend dat een tekst zonder nadere aanduiding en een tekst die een nadere aanduiding bevat over hetzelfde onderwerp, op dezelfde wijze moeten worden geïnterpreteerd. Dit is een regel in Islamitisch recht, en op het genoemde voorbeeld is deze regel van toepassing. Als ik zeg "Diefstal is fout", dan zullen de meeste mensen het met mij eens zijn. Als ik dan zeg "Diefstal is fout behalve wanneer het de enige manier is om de hongerdood te voorkomen" zullen de meeste mensen het nog steeds met mij eens zijn. De eerste uitspraak is een algemene bewering en de tweede noemt een uitzondering. Er zou hier alleen een tegenstrijdigheid bestaan wanneer de eerste bewering alle uitzonderingen had uitgesloten door expliciet te zeggen "Alle diefstal is fout". Ik raad iedereen die dit niet begrijpt aan om een eenvoudig boek over logica open te slaan.
Hoe ontvangen wij het verslag van onze daden op de Dag des Oordeels? Op de Dag des Oordeels ontvangen de verdoemde mensen het Verslag (van hun slechte daden): Achter hun rug [84:10], of in hun linker hand [69:25].
Het kan gemakkelijk achter hun rug in hun linker hand gegeven worden. Ziet iemand de tegenstrijdigheid hier???
Kunnen engelen ongehoorzaam zijn? Geen enkele engel is hoogmoedig, zij gehoorzamen allemaal aan Allah [16:49-50], maar: "En toen Wij tot de ENGELEN zeiden: 'Onderwerpt u aan Adam', onderwierpen zich ALLEN, BEHALVE Iblies. Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen". [2:34]
Iblies was geen engel. Deze conclusie komt voort uit het principe in het klassieke Arabisch dat er een gevestigde grammaticale categorie van 'uitzonderingen' bestaat. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zeggen "Alle mensen vertrokken, behalve een hond". Dit vers gebruikt een vorm van het Arabische woord vertaald als 'behalve'. Het zou correcter zijn om deze zin naar het Nederlands te vertalen als "Alle mensen vertrokken. Alleen een hond bleef achter."
Drie tegenstrijdigheden in 2:97 en 16:101-103. Wie brengt de openbaring van Allah naar Mohammed? De ENGEL Gabriel [2:97] of de Heilige Geest [16:102]?
De 'ruh' of heilige geest is uit de hadith bekend als Gabriel. Gabriel en de Heilig Geest zijn geen aparte eenheden.
De nieuwe openbaring bevestigd de oude openbaring [2:97] of neemt zijn plaats in [16:101]?
Het woord dat gebruikt wordt in 2:97 betekent de volledige openbaring die bevestigt wordt, terwijl het woord in 16:101 verwijst naar specifieke stadia in de openbaring, passend bij de zich ontwikkelende omstandigheden. De Moslims werd bijvoorbeeld, afhankelijk van de omstandigheden, opgedragen om geduldig te zijn onder oppressie of om zichzelf te verdedigen.
De Koran is ‘ puur’ Arabisch [16:103] maar er staan talloze buitenlandse, niet-Arabische woorden in.


In dit vers van de Koran staat niet 'puur Arabisch', maar 'duidelijk Arabisch'. Alle talen bevatten leenwoorden. Een klein voorbeeld: de zin, "Ik heb algebra gestudeerd", bevat het Arabische woord algebra maar is desondanks een Nederlandse zin.

Het vicieuze cirkel probleem. Sura 26:192, 195, 196: "Voorwaar dit Boek is een openbaring van de Heer der Werelden…In duidelijke Arabische taal. En HET is zeker in de geschriften der vroegere volkeren (vermeld)." De 'eerdere geschriften' waren bijvoorbeeld de Thora en de Injil, geschreven in het Hebreeuws en het Grieks. HOE kunnen boeken in andere talen een ARABISCHE Koran bevatten? Het zou dan dus precies deze passage van de Koran moeten bevatten, omdat de Koran er woord voor woord in opgenomen zou zijn. Hieruit volgt dat deze eerdere geschriften dus zelf ook weer in nog vroegere geschriften opgenomen moeten zijn. Zo belanden we in een vicieuze cirkel en dit is absurd.

Het is de algemene betekenis die is opgenomen in vroegere geschriften: God, profeten, niet liegen over anderen, niet spreken uit onwetendheid etc.- deze principes zijn zowel in vroegere geschriften als in de Koran aanwezig.

"Een oude vrouw" en het karakter van God, Over het verhaal van Lot: "Daarom redden Wij hem en zijn hele gezin. Behalve een oude vrouw die achterbleef." [Sura 26:170-171] En nogmaals: "Wij redden hem en zijn familie, met uitzondering van zijn vrouw, zij behoorde tot de achterblijvenden." [Sura 7:83]. Dit is of een tegenstrijdigheid, of, als het echt de vrouw van Lot is die geringschattend "een oude vrouw" wordt genoemd, deze bewoording tonen zeer weinig respect voor de vrouw van een profeet.

Helaas klinkt de vertaling 'oude vrouw', gekoppeld aan het gebrek aan respect dat oudere mensen dezer dagen ontvangen in het Engels, vernederend. Deze associatie is in het Arabisch volledig afwezig - Integendeel, de woorden ‘oude vrouw’ impliceert ervaring waardoor ze beter had moeten weten. Het is daarom een soort eretitel zoals het woord 'Sjeik' wat letterlijk oude man betekent, maar de aanvullende betekenis van iemand die veel kennis over de Islam bezit heeft verkregen.

Verdere problemen met het verhaal van Lot. "Het antwoord van zijn volk was slechts: 'Verdrijf hen uit uw stad, want zij zijn mannen die zich rein willen houden!'." [Sura 7:82 & 27:56]. Maar: "Maar het antwoord van zijn volk was niet anders dan dat zij zeiden: 'Breng de straf van Allah over ons als gij de waarheid spreekt.' [Sura 29:29]. Deze twee antwoorden zijn duidelijk verschillend.

Het kan meer dan één persoon zijn geweest die met deze woorden antwoordden en zij kunnen deze woorden op verschillende momenten uitgesproken hebben. Waarom blijf je erbij dat er maar één moment was en maar één antwoord?
Wat Allah "behaagt"? Is Allah's bestraffing of genade, leiding of misleiding willekeurig
?

Dit misverstand komt door de foutieve vertaling van Insha'Allah als '(zoals) Allah behaagt' terwijl het betekent '(zoals) Allah wil'.

Vernielde Abraham de afgodsbeelden? De vertellingen over Abraham, Soeras 19:41-49, 6:74-83 verschillen nogal van Soera 21:51-59. Terwijl Abraham zijn volk in Soera 21 op harde wijze confronteert en zelfs de afgodsbeelden vernielt, valt hij in Soera 19 stil nadat zijn vader dreigt hem te stenigen voor de manier waarop hij spreekt over de beelden. Het lijkt erop dat hij niet alleen stilvalt: hij verlaat zelfs de omgeving ("afkerend van hen allen").

Dit zijn twee onafhankelijke gebeurtenissen.
En hoe zit het met Noach's zoon? Volgens Soera 21:76 worden Noach en zijn hele familie gered van de overstroming maar Soera 11:42-43 vermeld dat de zoon van Noach verdrinkt.


Er staat niet ‘zijn hele familie’ maar slechts 'zijn familie'. De aanvulling over Noach’s zoon die gered werd wordt besproken in een langere meer gedetailleerde passage. Dit is nauwelijks een tegenstrijdigheid. Hier geldt nogmaals het principe van de niet nader verklaarde uitdrukking die op een andere plaats in de Koran nader wordt verklaard. Zie het antwoord op het bovengenoemde punt over "kuise vrouwen". Merk gaarne ook op dat, wanneer je een paar verzen door had gelezen, je in vers 11:45-46 had kunnen lezen dat Noach's zoon door zijn gedrag niet wordt meegeteld met de 'familie'. Deze verzen leggen er sterk de nadruk op dat het concept van 'familie' niet beperkt is tot diegenen met wie bloedrelaties bestaan.

Werd Noach verdreven? "Voor hen verloochende het volk van Noach, zij verloochenden Onze dienaar en zeiden: "Een waanzinnige." En hij werd verdreven." [Soera 54:9] Als hij verdreven werd [verbannen uit hun land], hoe konden zij hem dan bespotten terwijl hij de ark aan het bouwen was aangezien we lezen "En hij was de ark aan het bouwen en steeds wanneer de leiders van zij volk hem voorbijgingen bespotten zij hem." [11:38] Hij kan niet tegelijkertijd verbannen zijn en zo dichtbij dat zij hem regelmatig kunnen passeren. –

In vers 54:9 staat dat men ruw tot Noach sprak en hem bespotte. Hij werd niet 'verdreven' en het is uitgesloten dat dit vers kan worden vertaald als 'verdreven uit hun land'.

Farao heeft berouw wanneer de dood hem in het gezicht staart? Volgens Soera 10:90-92 had Farao berouw "toen de dood hem in het gezicht staarde" en werd gered. Maar in Soera 4:18 staat dat zoiets niet kan gebeuren. –

Berouw op het moment van de dood wordt niet geaccepteerd. Farao werd niet vergeven. Zijn lichaam bleef onaangetast - niets meer dan dat.

Opheffing? "En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. NIEMAND kan Zijn woorden veranderen…." [Soera 6: 115] Zie ook 6:34 en 10:65. Maar dan vindt Allah (Mohammed?) het plotseling nodig om bepaalde verzen in te wisselen voor "betere" [Soera 2:106, 16:101]. Men hoeft niet dom te zijn om hier een vraagteken te zetten bij Allah’s praktijken!

De verzen gaan over verschillende dingen. De Verzen 2:106 en 16:101 gaan over 'Aya' wat boodschappen of tekenen betekent. 6:34, 10:64 (je hebt het versnummer hier mis) en 6:115 , aan de andere kant, gaan allemaal over 'Kalimaat' of letterlijk het woord of de woorden wat betekent: 'wat Allah beslist en wat niemand kan veranderen'.

Leidt tot de waarheid? "Zeg: 'Is er één uwer afgoden, die tot de waarheid leidt?' Zeg: 'Allah is het, Die tot de waarheid leidt. Is daarom Hij, Die tot de waarheid leidt waardiger om te worden gevolgd, ofwel hij, die zelf de weg niet vindt, tenzij hij wordt geleid?" [Soera 10:35] Maar hoeveel blijft er over van deze verdienste als we ook lezen: "Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie hij wil." [Sura 14:4]. En hoe kunnen wij weten in welke categorie wij in de ogen van Allah vallen? Hoe zeker kan een Moslim zijn dat hij een van de rechtgeleiden is en niet een van degenen die Hij heeft laten afdwalen van het juiste pad?

Deze passages moeten gelezen worden in de context van vers 2:26- "…en niemand laat Hij daarmede dwalen, dan de ongehoorzamen. Die het verbond van Allah breken na de bekrachtiging er van en datgene, wat Allah gebood te verenigen, scheiden en die onheil op de aarde stichten…".

Wat is de bestraffing voor overspel? 100 zweepslagen (mannen en vrouwen) [24:2], "…sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt…" (levenslang huisarrest - voor de vrouwen) [4:15]. Voor mannen: "…als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust…" [4:16]. 24:2 spreekt de procedure voor zowel vrouwen als mannen in Soera 4 tegen. En waarom is de bestraffing voor mannen en vrouwen hetzelfde in Soera 24 maar verschillend in Soera 4? -

Soera 4 gaat over iets anders dan Soera 24. Er bestaat een verschil tussen 'Zina', wat overspel betekent, en 'fahisha', wat grote onfatsoenlijkheid betekent (b.v. naaktheid of 'wulps gedrag' in het openbaar).

Zullen Christen de Hemel binnentreden of naar de Hel gaan? Sura 5:69 zegt "Ja", Sura 5:72 (maar 3 verzen verder) zegt "Nee". –

Vers 5:69 verwijst naar de Christenen die in God en de Dag des Oordeels geloven en goede daden verrichten. Een 'gelovige' is iemand die gelooft zonder partners aan Allah toe te schrijven. Vers 5:72 gaat duidelijk over diegenen die partners aan Allah toeschrijven.

God alleen of ook de mens? Duidelijk of onbegrijpelijk? De Koran is "…duidelijke Arabische taal…" [16:103] maar "…NIEMAND kent de juiste uitleg dan Allah." [3:7]. Maar aan de andere kant, "…en niemand trekt er lering uit dan zij, die begrip hebben." [3:7]

Vers 3:7 gaat alleen over de allegorische verzen waarvan NIEMAND de werkelijke (ta'weel) betekenis kent, behalve Allah. Het vers vervolgt: Zij die begrip hebben zeggen niet dat zij de uiterste betekenis ervan kennen maar zeggen liever "Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer" [3:7].

Verdronk Farao of werd hij gered toen hij Mozes en de Israëlieten achtervolgde? Gered [10:93], verdronken [28:40, 17:103, 43:55].

Zijn lichaam werd behouden (gered). Zie boven.

Wanneer gaf Farao bevel tot het Doden van de Zonen? Toen Mozes een profeet was en de Goddelijke waarheid sprak tot Farao [40:23-25] of toen Mozes nog een kind was [20:38-39]?

Dit zijn twee verschillende gebeurtenissen. Het was zijn gewoonte en hij gaf het bevel tot moord meer dan eens.

Wanneer en hoe wordt het lot bepaald? "De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen en de Geest door Gods gebod neder (met alle bepalingen; in sommige vertalingen)" [97:3-4] "Waarlijk, Wij openbaarden het in een gezegende nacht." [44:3] Voor Moslims is de "Waardevolle Nacht" een gezegende nacht waarin lotsbestemmingen worden vastgesteld en alle zaken met betrekking tot het leven, de dood, etc., die gedurende het jaar zullen plaatsvinden worden bepaald. Men zegt dat dit de nacht is waarin Allah's bepalingen voor het hele jaar naar de aardse sfeer worden gebracht. Mat andere woorden, zaken die te maken hebben met de schepping worden per jaar bepaald. In tegenstrijd hiermee staat in Soera 57:22, "Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het openbaren…" - Dit betekent dat het geschreven staat op de Beschermde Tafel, volledig bekend aan Allah's voordat de mens geschapen werd. Al het voorgaande is in tegenstrijd met "En de werken van ieder mens hebben Wij om zijn nek gehangen…". Dit betekent dus dat de mens zelf verantwoordelijk is voor wat hij doet en voor wat hem overkomt. [17:13]

Het idee dat het lot per jaar bepaald wordt is misschien populair in sommige culturen en in sommige gedeelten van de Islamitische Wereld maar kan niet worden afgeleid uit de Koran. Alles is van tevoren bekend aan Allah.

Wijn: goed of slecht? "Sterke drank en … zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht." [5:90, ook 2:219]. Maar aan de andere kant vindt men in het Paradijs rivieren van wijn [47:15, zie ook 83:22, 25]. Hoe komt het werk van de Satan in het Paradijs?

De wijn in het Paradijs hoeft helemaal niet te lijken op wijn zoals wij het hier kennen. Je kunt de twee niet vergelijken. De drank die men in het Paradijs zal vinden zal niet tot dronkenschap leiden. Zie vers 37:47 "Waardoor geen dronkenschap zal ontstaan, nog zullen zij er door worden uitgeput."

Gaan alle Moslims naar de Hel? Volgens Sura 19:71 gaat elke Moslim naar de Hel (voor tenminste een bepaalde periode), terwijl andere passages vermelden dat degenen die sterven tijdens Jihad onmiddellijk naar het Paradijs zullen gaan.

In vers 19:71 staat dat ieder mens (niet alleen Moslims) over de Hel zullen gaan (dit betekent over de brug boven de Hel). De goede mensen zullen gered worden terwijl de anderen in de Hel zullen vallen. In geen enkel gedeelte van de Koran staat dat Martelaren onmiddellijk naar het Paradijs gaan.


Ga verder op onderzoek uit en oordeel zelf. Zijn deze aantijgingen werkelijk fouten of opzettelijke leugens en verdraaiingen?Mijn vraag is hoe kan ik nou tegentrijdigheden vinden in iets wat ik niet bestudeert heb! Dit heeft een andere doel en een andere gedachten namelijk: Een geloof zwart maken met leugens.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Bericht door Aldebaran »

islaminside20 schreef:Beste vriend. De koran en de sounnah zijn de wetten in de islam. Daarop is mijn tekst gebasseert.


Weerleging van de zogenaamde tegenstrijdigheden verzonnen door christenen en atheisten om de islam zwart te maken.
Dit zijn de beste en mooiste weerleggingen aller tijden, Iedereen mag gerust kijken. Ik ga het hierallemaal voor jullie opsommen. En het resultaat en heldere antwoord op onwetende tegenstrijdigheden>


Is there a time contradiction in Quran

http://www.youtube.com/watch?v=oXvTokLJ ... re=related

8 days or 6 allah creation & quran miracles

http://nl.youtube.com/watch?v=_WXBHtabaNA


De Koran bevat geen tegenstrijdigheden:


Het komt gewoon niet uit! - Sura 4:11-12 en 4:176 bevat de uiteenzetting van het Koranische erfrecht. Als een man sterft en drie dochters, zijn beide ouders en zijn vrouw achterlaat dan erven zij respectievelijk 2/3 deel voor de drie dochters samen, 1/3 voor de ouders samen (beide volgens vers 4:11) en 1/8 voor zijn vrouw (4:12). Dit is samen meer dan de nalatenschap in zijn geheel. Een ander voorbeeld is dat wanneer een man alleen zijn moeder, zijn vrouw en twee zusters achterlaat, zij 1/3 (moeder, 4:11), 1/4 (vrouw, 4:12) en 2/3 (de twee zusters, 4:176) deel zouden erven. Dit zou samen uitkomen op 15/12 van het beschikbare bezit.

De percentages waarna verwezen wordt zijn door de geleerden altijd begrepen als relatieve, en niet absolute percentages. Berekening gaat dus door middel van proporties. De erfenis kan bijvoorbeeld verdeeld zijn in relatieve percentages die samen meer dan één zijn: 1/3 + 2/3 + 1/8 = 9/8. Als dit gebeurd, wordt de nalatenschap op de juiste wijze verdeeld als 1/3 8/9, 2/3 8/9, 1/8 8/9. Voor situaties waarin de proporties samen minder dan 1 zijn ontvangen de gerechtigden een proportionele vermeerdering. Zowel de verminderingen als de toenamen zijn erkend, en op dergelijke wijze begrepen sinds de vestiging van de Islam. Er bestaan twee technische begrippen voor deze verminderingen en toenamen, 'awl en radd.
Hoeveel engelen spraken tot Maria? - Wanneer de Koran spreekt over de aankondiging van Jezus aan de maagd Maria spreekt Soera 3:42,45 over (een aantal) engelen terwijl het maar 1 engel is in Soera 19:17-21.
Ten eerste verwijst Soera 3:42,45 naar engelen en Soera 19:17-21 naar 'ruh'. 'ruh' wordt begrepen als Gabriel uit de Hadith en andere gedeelten van de Koran. Een simpele uitleg is dat een groep engelen kwam en dat hun voorman het goede nieuws aankondigde.

Meer tegenstellingen m.b.t. getallen: Is Allah's dag gelijk aan 1,000 mensenjaren (Soera 22:47, 32:5) of 50,000 mensenjaren (Soera 70:4)?

Ten eerste zijn deze nummers allegorisch en bedoeld om de indruk te maken op de lezer van een enorm tijdsspan, ze zijn niet bedoeld als wiskundig gezien correct. Ten tweede verwijst het laatste aantal specifiek naar de Dag des Oordeels terwijl de eerste twee passages dit niet doen. De passages gaan dus over verschillende dingen. (Er kan misschien verwarring bestaan over 32:5 want Yusuf Ali voegt details aan de tekst toe die er niet staan in het Arabisch)
Hoeveel tuinen zijn er in het Paradijs? EEN (zoals staat in 39:73, 41:30, 57:21, 79:41) of VEEL (18:31, 22:23, 35:33, 78:32)?
De Tuin is de naam voor de gehele verblijfplaats van degenen die gezegend zijn. Hierbinnen bevinden zich kleinere tuinen waarvan een individu er een of meer kan bezitten. Dit wordt besproken door Professor Abdel Haleem in "Context and Internal Relationships - Keys to Qur'anic Exegesis" (Context en Interne Verbanden - Sleutels tot Koranexegese) in "Hawting & Sherrif Approaches to the Qur'an" 1993.
Volgens Sura 56:7 zullen er DRIE herkenbare groepen mensen zijn ten tijde van het Laatste Oordeel, maar 90:18-19, 99:6-8, etc. noemen maar TWEE groepen
ةén groep zijn de Kafirun (ongelovigen). Verder zijn er twee soorten gelovigen, diegenen die nader tot God gebracht worden en gewone gelovigen. Het eerstgenoemde vers definieert de groep en de andere verzen noemen slechts twee van de groepen. Zie voor een dieper gaande bespreking hiervan het bovengenoemde artikel (Approaches to the Qur'an).

Er bestaan tegenstrijdige ideeën over wie bij de dood de ziel meeneemt: DE Engel van de Dood (32:11), DE engelen (meervoud) (47:27) maar ook "Allah neemt de zielen van de mensen op wanneer zij sterven…" (39:42).

D.m.v zo'n soort redenering zou men ook kunnen zeggen dat King James zelf de King James Versie van de Bijbel heeft geschreven! De referenties verwijzen duidelijk naar de Engel van de Dood of de Engelen van de Dood die de orders van Allah uitvoeren.
Engelen hebben 2, 3, of 4 paar vleugels (35:1), maar Gabriel had 600 vleugels. (Sahih Bukhari, Deel 4, Boek 54, Nummer 455)
Vers 35:1 vervolgt onmiddellijk met "En Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil…". Dit impliceert dat het aantal vleugels zoveel is als Allah wenst. Er is hier geen contradictie.

Schepping in zes of acht dagen? In Soeras 7:54, 10:3, 11:7, en 25:59 staat duidelijk dat Allah "hemelen en de aarde…" in zes dagen schiep. Maar in 41:9-12 komt men via de gedetailleerde beschrijving van het scheppingsproces uit op acht dagen.

Dit is alleen als je de verschillende referenties aan de dagen toevoegt. Ik kan bijvoorbeeld zeggen "Ik bouwde een huis in 2 dagen en ik voltooide het dak in een dag." Volhouden dat deze dingen 3 dagen kostte is vasthouden aan een contradictie die eenvoudig niet geïmpliceerd wordt.
Hemelen of Aarde? Welke werd als eerste geschapen? Eerst de aarde en toen de hemel (2:29)of de hemel en daarna de aarde (79:27-30)? –
Vers 2:29 verwijst niet naar de schepping als zodanig maar naar het proportioneren van de schepping, noch verwijst 79:27-30 naar de schepping. Verder is er in geen van beide verzen sprake van een duidelijke chronologische orde.

Samenroepen of uit elkaar scheuren? Gedurende het scheppingsproces waren de hemel en de aarde eerst los van elkaar en werden toen samengeroepen (41:11), terwijl in 21:30 staat dat ze oorspronkelijk één waren en vervolgens uit elkaar gescheurd werden

Vers 21:30 impliceert niet 'samenkomen'. Het woord 'samen' staat er eenvoudig niet en wordt ook niet geïmpliceerd in het Arabisch. De zin kan op juiste wijze in het Nederlands vertaald worden als 'in wording komen'. In het algemeen zijn er verschillende scheppingsstadia, de 'big bang' en de formatie van het melkwegstelsel en de planeten zijn twee processen. Eerst is er het 'uit elkaar scheuren' en dan het 'samenkomen'.
Waaruit is de mens geschapen? Een bloedklomp (95:1-2), water (21:30, 24:45, 25:54), "klinkende" (m.a.w. verbrande) klei (15:26), stof (3:59, 30:20, 35:11), niets (19:67), en dit wordt vervolgens ontkent in 52:35, aarde (11:61), een levenskiem (16:4, 75:37).
Het woord dat vertaald wordt als 'geschapen' is hier verkeerd begrepen. Het is vaak beter om khalaqa te vertalen als 'maken'. De schepping kent verschillende stadia (71:14) welke de mens door is gelopen en die de mens nog steeds doorloopt in de baarmoeder. Het is algemeen bekend dat verschillende fases in de schepping van de mens elkaar opvolgen. Deze fases zijn algemeen erkend in de embryologische wetenschap en evolutieleer. (De verwijzing naar 'niets' is een duidelijkere weergave dan 'toen je niet bestond'.)
Zal er navraag zijn in het Paradijs? "…noch zal de een naar de ander vragen." [23:101] maar toch zullen zij "…zich vragend tot elkander wenden" [52:25] "…elkander wederkerig ondervragend" [37:27].
Vers 23:101 verwijst naar de Dag des Oordeels wanneer de mensen zijn herrezen en op het Oordeel wachten. Ze worden te veel in beslag genomen door hun eigen lot om elkaar te ondervragen. Lees vers 23:101.
Zijn engelen beschermers? "En buiten Allah is er geen beschermer" [2:107, 29:22] maar in andere Soeras wordt hun rol beschreven als wakend [13:11, 50:17-18, 82:10].
Engelen beschermen ons als een manier waarop Allah ons beschermt want zij kunnen slechts doen wat Allah hen opdraagt. Dit herinnert mij aan de grap over iemand die in een ravijn valt en bidt "O God, redt mij!". Deze persoon passeert dan een tak in de bergwand die hij had kunnen vastgrijpen om zijn val te stoppen maar hij grijpt hem niet. Vervolgens ziet hij een reddingshelicopter boven hem waaruit iemand naar hem roept om het koord te grijpen, maar hij zegt "Nee! God zal mij redden." Hij sterft vervolgens beneden op de rotsten – en God is niet tevreden over hem.

Is alles vroom gehoorzaam aan Allah? Dit wordt geclaimd in 30:26 maar vele andere verzen spreken van de trotse ongehoorzaamheid van Satan [7:11, 15:28-31, 17:61, 20:116, 38:71-74, 18:50] en over veel verschillende mensen die Zijn orders en Zijn openbaringen verwerpen.

Dit is een kwestie van vrije wil. Zie die link…

http://www.islamic.org.uk/dutch/freewill.html
Vergeeft Allah shirk? Dit is de ergste zonde en Allah kan niet beslissen of Hij dit nou zal vergeven of niet. Niet [4:48, 116], Wel [4:153, 25:68-71]. Abraham beging deze zonde van polytheïsme toen hij de maan, zon en de sterren tot Heer nam [6:76-78] en nog geloven Moslims dat alle profeten zonder zonden waren.
Shirk (iets aanbidden naast God) is in essentie anders dan alle andere zonden omdat alle andere zonden, zelfs zonder berouw, vergeven kunnen worden. Vele kleine zonden in het leven worden bijvoorbeeld, enkel en alleen door middel van de uitvoering van de dagelijkse gebeden, vergeven. Meestal compenseren de goede daden de slechte (b.v. het terugbrengen van gestolen bezittingen). Allah vergeeft shirk alleen wanneer oprecht berouw wordt getoond en de zondaar zijn leven betert. Om werkelijk berouw te kunnen tonen moet men gestopt zijn met het begaan van shirk want het tonen van berouw is, wanneer oprecht, van nature een afwijzing van shirk. Alleen de zonde van shirk vereist als zodanig dus ongetwijfeld berouw. Wat Abraham betreft; hij werd pas een profeet nadat hij shirk had verworpen. Ik weet niet waar je het idee vandaan hebt dat alle profeten zonder zonden waren. De Koran maakt duidelijk dat tenminste sommigen van hen kleine zonden begingen.
De aanbidding van het gouden kalf: De Israëlieten toonden berouw voor het aanbidden van het gouden kalf VOORDAT Mozes van de berg terugkwam [7:149], en toch weigerden ze berouw te tonen en gingen zelfs door met het aanbidden van het kalf totdat Mozes terugkeerde [20:91]. Deelt Aaron in hun schuld? Nee [20:85-90], Ja [20:92, 7:151].
Vers 20:91 is een vermelding van de intentie die de Israëlieten hadden, geen historische gebeurtenis. Aaron [20:85-90] probeerde afgoderij te voorkomen (wat geïnterpreteerd wordt als het bewijs van zijn onschuld) maar Mozes vindt dat Aaron niet genoeg heeft gedaan om het te voorkomen. Dit is geen contradictie!
Mozes en de Injil? Jezus werd meer dan 1000 jaar na Mozes geboren maar in 7:157 spreekt Allah tot Mozes over wat in de Injil staat geschreven (het boek dat aan Jezus werd gegeven).
De Koran stapt over van Allah die tot Mozes spreekt, naar een algemene mededeling gericht aan de gehele mensheid. Vol houden dat de algemene mededeling onderdeel is van wat Allah tegen Mozes zegt is simpelweg verzonnen.
Kan het lasteren van kuise vrouwen worden vergeven? Ja [24:5], Nee [24:23].
De verzen 24:4-5 kondigt vergiffenis aan voor degenen die berouw hebben getoond en zichzelf hebben gebeterd. Vers 24:23 slaat op degenen die geen berouw hebben getoond. Het is met betrekking tot de interpretatie van Arabische teksten algemeen bekend dat een tekst zonder nadere aanduiding en een tekst die een nadere aanduiding bevat over hetzelfde onderwerp, op dezelfde wijze moeten worden geïnterpreteerd. Dit is een regel in Islamitisch recht, en op het genoemde voorbeeld is deze regel van toepassing. Als ik zeg "Diefstal is fout", dan zullen de meeste mensen het met mij eens zijn. Als ik dan zeg "Diefstal is fout behalve wanneer het de enige manier is om de hongerdood te voorkomen" zullen de meeste mensen het nog steeds met mij eens zijn. De eerste uitspraak is een algemene bewering en de tweede noemt een uitzondering. Er zou hier alleen een tegenstrijdigheid bestaan wanneer de eerste bewering alle uitzonderingen had uitgesloten door expliciet te zeggen "Alle diefstal is fout". Ik raad iedereen die dit niet begrijpt aan om een eenvoudig boek over logica open te slaan.
Hoe ontvangen wij het verslag van onze daden op de Dag des Oordeels? Op de Dag des Oordeels ontvangen de verdoemde mensen het Verslag (van hun slechte daden): Achter hun rug [84:10], of in hun linker hand [69:25].
Het kan gemakkelijk achter hun rug in hun linker hand gegeven worden. Ziet iemand de tegenstrijdigheid hier???
Kunnen engelen ongehoorzaam zijn? Geen enkele engel is hoogmoedig, zij gehoorzamen allemaal aan Allah [16:49-50], maar: "En toen Wij tot de ENGELEN zeiden: 'Onderwerpt u aan Adam', onderwierpen zich ALLEN, BEHALVE Iblies. Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen". [2:34]
Iblies was geen engel. Deze conclusie komt voort uit het principe in het klassieke Arabisch dat er een gevestigde grammaticale categorie van 'uitzonderingen' bestaat. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te zeggen "Alle mensen vertrokken, behalve een hond". Dit vers gebruikt een vorm van het Arabische woord vertaald als 'behalve'. Het zou correcter zijn om deze zin naar het Nederlands te vertalen als "Alle mensen vertrokken. Alleen een hond bleef achter."
Drie tegenstrijdigheden in 2:97 en 16:101-103. Wie brengt de openbaring van Allah naar Mohammed? De ENGEL Gabriel [2:97] of de Heilige Geest [16:102]?
De 'ruh' of heilige geest is uit de hadith bekend als Gabriel. Gabriel en de Heilig Geest zijn geen aparte eenheden.
De nieuwe openbaring bevestigd de oude openbaring [2:97] of neemt zijn plaats in [16:101]?
Het woord dat gebruikt wordt in 2:97 betekent de volledige openbaring die bevestigt wordt, terwijl het woord in 16:101 verwijst naar specifieke stadia in de openbaring, passend bij de zich ontwikkelende omstandigheden. De Moslims werd bijvoorbeeld, afhankelijk van de omstandigheden, opgedragen om geduldig te zijn onder oppressie of om zichzelf te verdedigen.
De Koran is ‘ puur’ Arabisch [16:103] maar er staan talloze buitenlandse, niet-Arabische woorden in.


In dit vers van de Koran staat niet 'puur Arabisch', maar 'duidelijk Arabisch'. Alle talen bevatten leenwoorden. Een klein voorbeeld: de zin, "Ik heb algebra gestudeerd", bevat het Arabische woord algebra maar is desondanks een Nederlandse zin.

Het vicieuze cirkel probleem. Sura 26:192, 195, 196: "Voorwaar dit Boek is een openbaring van de Heer der Werelden…In duidelijke Arabische taal. En HET is zeker in de geschriften der vroegere volkeren (vermeld)." De 'eerdere geschriften' waren bijvoorbeeld de Thora en de Injil, geschreven in het Hebreeuws en het Grieks. HOE kunnen boeken in andere talen een ARABISCHE Koran bevatten? Het zou dan dus precies deze passage van de Koran moeten bevatten, omdat de Koran er woord voor woord in opgenomen zou zijn. Hieruit volgt dat deze eerdere geschriften dus zelf ook weer in nog vroegere geschriften opgenomen moeten zijn. Zo belanden we in een vicieuze cirkel en dit is absurd.

Het is de algemene betekenis die is opgenomen in vroegere geschriften: God, profeten, niet liegen over anderen, niet spreken uit onwetendheid etc.- deze principes zijn zowel in vroegere geschriften als in de Koran aanwezig.

"Een oude vrouw" en het karakter van God, Over het verhaal van Lot: "Daarom redden Wij hem en zijn hele gezin. Behalve een oude vrouw die achterbleef." [Sura 26:170-171] En nogmaals: "Wij redden hem en zijn familie, met uitzondering van zijn vrouw, zij behoorde tot de achterblijvenden." [Sura 7:83]. Dit is of een tegenstrijdigheid, of, als het echt de vrouw van Lot is die geringschattend "een oude vrouw" wordt genoemd, deze bewoording tonen zeer weinig respect voor de vrouw van een profeet.

Helaas klinkt de vertaling 'oude vrouw', gekoppeld aan het gebrek aan respect dat oudere mensen dezer dagen ontvangen in het Engels, vernederend. Deze associatie is in het Arabisch volledig afwezig - Integendeel, de woorden ‘oude vrouw’ impliceert ervaring waardoor ze beter had moeten weten. Het is daarom een soort eretitel zoals het woord 'Sjeik' wat letterlijk oude man betekent, maar de aanvullende betekenis van iemand die veel kennis over de Islam bezit heeft verkregen.

Verdere problemen met het verhaal van Lot. "Het antwoord van zijn volk was slechts: 'Verdrijf hen uit uw stad, want zij zijn mannen die zich rein willen houden!'." [Sura 7:82 & 27:56]. Maar: "Maar het antwoord van zijn volk was niet anders dan dat zij zeiden: 'Breng de straf van Allah over ons als gij de waarheid spreekt.' [Sura 29:29]. Deze twee antwoorden zijn duidelijk verschillend.

Het kan meer dan één persoon zijn geweest die met deze woorden antwoordden en zij kunnen deze woorden op verschillende momenten uitgesproken hebben. Waarom blijf je erbij dat er maar één moment was en maar één antwoord?
Wat Allah "behaagt"? Is Allah's bestraffing of genade, leiding of misleiding willekeurig
?

Dit misverstand komt door de foutieve vertaling van Insha'Allah als '(zoals) Allah behaagt' terwijl het betekent '(zoals) Allah wil'.

Vernielde Abraham de afgodsbeelden? De vertellingen over Abraham, Soeras 19:41-49, 6:74-83 verschillen nogal van Soera 21:51-59. Terwijl Abraham zijn volk in Soera 21 op harde wijze confronteert en zelfs de afgodsbeelden vernielt, valt hij in Soera 19 stil nadat zijn vader dreigt hem te stenigen voor de manier waarop hij spreekt over de beelden. Het lijkt erop dat hij niet alleen stilvalt: hij verlaat zelfs de omgeving ("afkerend van hen allen").

Dit zijn twee onafhankelijke gebeurtenissen.
En hoe zit het met Noach's zoon? Volgens Soera 21:76 worden Noach en zijn hele familie gered van de overstroming maar Soera 11:42-43 vermeld dat de zoon van Noach verdrinkt.


Er staat niet ‘zijn hele familie’ maar slechts 'zijn familie'. De aanvulling over Noach’s zoon die gered werd wordt besproken in een langere meer gedetailleerde passage. Dit is nauwelijks een tegenstrijdigheid. Hier geldt nogmaals het principe van de niet nader verklaarde uitdrukking die op een andere plaats in de Koran nader wordt verklaard. Zie het antwoord op het bovengenoemde punt over "kuise vrouwen". Merk gaarne ook op dat, wanneer je een paar verzen door had gelezen, je in vers 11:45-46 had kunnen lezen dat Noach's zoon door zijn gedrag niet wordt meegeteld met de 'familie'. Deze verzen leggen er sterk de nadruk op dat het concept van 'familie' niet beperkt is tot diegenen met wie bloedrelaties bestaan.

Werd Noach verdreven? "Voor hen verloochende het volk van Noach, zij verloochenden Onze dienaar en zeiden: "Een waanzinnige." En hij werd verdreven." [Soera 54:9] Als hij verdreven werd [verbannen uit hun land], hoe konden zij hem dan bespotten terwijl hij de ark aan het bouwen was aangezien we lezen "En hij was de ark aan het bouwen en steeds wanneer de leiders van zij volk hem voorbijgingen bespotten zij hem." [11:38] Hij kan niet tegelijkertijd verbannen zijn en zo dichtbij dat zij hem regelmatig kunnen passeren. –

In vers 54:9 staat dat men ruw tot Noach sprak en hem bespotte. Hij werd niet 'verdreven' en het is uitgesloten dat dit vers kan worden vertaald als 'verdreven uit hun land'.

Farao heeft berouw wanneer de dood hem in het gezicht staart? Volgens Soera 10:90-92 had Farao berouw "toen de dood hem in het gezicht staarde" en werd gered. Maar in Soera 4:18 staat dat zoiets niet kan gebeuren. –

Berouw op het moment van de dood wordt niet geaccepteerd. Farao werd niet vergeven. Zijn lichaam bleef onaangetast - niets meer dan dat.

Opheffing? "En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld. NIEMAND kan Zijn woorden veranderen…." [Soera 6: 115] Zie ook 6:34 en 10:65. Maar dan vindt Allah (Mohammed?) het plotseling nodig om bepaalde verzen in te wisselen voor "betere" [Soera 2:106, 16:101]. Men hoeft niet dom te zijn om hier een vraagteken te zetten bij Allah’s praktijken!

De verzen gaan over verschillende dingen. De Verzen 2:106 en 16:101 gaan over 'Aya' wat boodschappen of tekenen betekent. 6:34, 10:64 (je hebt het versnummer hier mis) en 6:115 , aan de andere kant, gaan allemaal over 'Kalimaat' of letterlijk het woord of de woorden wat betekent: 'wat Allah beslist en wat niemand kan veranderen'.

Leidt tot de waarheid? "Zeg: 'Is er één uwer afgoden, die tot de waarheid leidt?' Zeg: 'Allah is het, Die tot de waarheid leidt. Is daarom Hij, Die tot de waarheid leidt waardiger om te worden gevolgd, ofwel hij, die zelf de weg niet vindt, tenzij hij wordt geleid?" [Soera 10:35] Maar hoeveel blijft er over van deze verdienste als we ook lezen: "Dan laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie hij wil." [Sura 14:4]. En hoe kunnen wij weten in welke categorie wij in de ogen van Allah vallen? Hoe zeker kan een Moslim zijn dat hij een van de rechtgeleiden is en niet een van degenen die Hij heeft laten afdwalen van het juiste pad?

Deze passages moeten gelezen worden in de context van vers 2:26- "…en niemand laat Hij daarmede dwalen, dan de ongehoorzamen. Die het verbond van Allah breken na de bekrachtiging er van en datgene, wat Allah gebood te verenigen, scheiden en die onheil op de aarde stichten…".

Wat is de bestraffing voor overspel? 100 zweepslagen (mannen en vrouwen) [24:2], "…sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt…" (levenslang huisarrest - voor de vrouwen) [4:15]. Voor mannen: "…als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust…" [4:16]. 24:2 spreekt de procedure voor zowel vrouwen als mannen in Soera 4 tegen. En waarom is de bestraffing voor mannen en vrouwen hetzelfde in Soera 24 maar verschillend in Soera 4? -

Soera 4 gaat over iets anders dan Soera 24. Er bestaat een verschil tussen 'Zina', wat overspel betekent, en 'fahisha', wat grote onfatsoenlijkheid betekent (b.v. naaktheid of 'wulps gedrag' in het openbaar).

Zullen Christen de Hemel binnentreden of naar de Hel gaan? Sura 5:69 zegt "Ja", Sura 5:72 (maar 3 verzen verder) zegt "Nee". –

Vers 5:69 verwijst naar de Christenen die in God en de Dag des Oordeels geloven en goede daden verrichten. Een 'gelovige' is iemand die gelooft zonder partners aan Allah toe te schrijven. Vers 5:72 gaat duidelijk over diegenen die partners aan Allah toeschrijven.

God alleen of ook de mens? Duidelijk of onbegrijpelijk? De Koran is "…duidelijke Arabische taal…" [16:103] maar "…NIEMAND kent de juiste uitleg dan Allah." [3:7]. Maar aan de andere kant, "…en niemand trekt er lering uit dan zij, die begrip hebben." [3:7]

Vers 3:7 gaat alleen over de allegorische verzen waarvan NIEMAND de werkelijke (ta'weel) betekenis kent, behalve Allah. Het vers vervolgt: Zij die begrip hebben zeggen niet dat zij de uiterste betekenis ervan kennen maar zeggen liever "Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer" [3:7].

Verdronk Farao of werd hij gered toen hij Mozes en de Israëlieten achtervolgde? Gered [10:93], verdronken [28:40, 17:103, 43:55].

Zijn lichaam werd behouden (gered). Zie boven.

Wanneer gaf Farao bevel tot het Doden van de Zonen? Toen Mozes een profeet was en de Goddelijke waarheid sprak tot Farao [40:23-25] of toen Mozes nog een kind was [20:38-39]?

Dit zijn twee verschillende gebeurtenissen. Het was zijn gewoonte en hij gaf het bevel tot moord meer dan eens.

Wanneer en hoe wordt het lot bepaald? "De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen en de Geest door Gods gebod neder (met alle bepalingen; in sommige vertalingen)" [97:3-4] "Waarlijk, Wij openbaarden het in een gezegende nacht." [44:3] Voor Moslims is de "Waardevolle Nacht" een gezegende nacht waarin lotsbestemmingen worden vastgesteld en alle zaken met betrekking tot het leven, de dood, etc., die gedurende het jaar zullen plaatsvinden worden bepaald. Men zegt dat dit de nacht is waarin Allah's bepalingen voor het hele jaar naar de aardse sfeer worden gebracht. Mat andere woorden, zaken die te maken hebben met de schepping worden per jaar bepaald. In tegenstrijd hiermee staat in Soera 57:22, "Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het openbaren…" - Dit betekent dat het geschreven staat op de Beschermde Tafel, volledig bekend aan Allah's voordat de mens geschapen werd. Al het voorgaande is in tegenstrijd met "En de werken van ieder mens hebben Wij om zijn nek gehangen…". Dit betekent dus dat de mens zelf verantwoordelijk is voor wat hij doet en voor wat hem overkomt. [17:13]

Het idee dat het lot per jaar bepaald wordt is misschien populair in sommige culturen en in sommige gedeelten van de Islamitische Wereld maar kan niet worden afgeleid uit de Koran. Alles is van tevoren bekend aan Allah.

Wijn: goed of slecht? "Sterke drank en … zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht." [5:90, ook 2:219]. Maar aan de andere kant vindt men in het Paradijs rivieren van wijn [47:15, zie ook 83:22, 25]. Hoe komt het werk van de Satan in het Paradijs?

De wijn in het Paradijs hoeft helemaal niet te lijken op wijn zoals wij het hier kennen. Je kunt de twee niet vergelijken. De drank die men in het Paradijs zal vinden zal niet tot dronkenschap leiden. Zie vers 37:47 "Waardoor geen dronkenschap zal ontstaan, nog zullen zij er door worden uitgeput."

Gaan alle Moslims naar de Hel? Volgens Sura 19:71 gaat elke Moslim naar de Hel (voor tenminste een bepaalde periode), terwijl andere passages vermelden dat degenen die sterven tijdens Jihad onmiddellijk naar het Paradijs zullen gaan.

In vers 19:71 staat dat ieder mens (niet alleen Moslims) over de Hel zullen gaan (dit betekent over de brug boven de Hel). De goede mensen zullen gered worden terwijl de anderen in de Hel zullen vallen. In geen enkel gedeelte van de Koran staat dat Martelaren onmiddellijk naar het Paradijs gaan.


Ga verder op onderzoek uit en oordeel zelf. Zijn deze aantijgingen werkelijk fouten of opzettelijke leugens en verdraaiingen?Mijn vraag is hoe kan ik nou tegentrijdigheden vinden in iets wat ik niet bestudeert heb! Dit heeft een andere doel en een andere gedachten namelijk: Een geloof zwart maken met leugens.
Eerder spraken we af dat koranteksten geen relevantie hebben voor niet-gelovigen. Ook dat duidt dus op de noodzaak om de koran te koppelen aan premissen die buiten de koran zelf toetsbaar zijn. Wanneer je de koran gebruikt om de waarheid van de koran te bewijzen, leun je in feite op geloof in de koran. Dat is geen bewijs maar toch echt iets wat als drogreden bekendstaat, meer precies als een cirkelredenering.
We zijn zodoende nog steeds op zoek naar iets dat als bewijs geaccepteerd kan worden volgens de regels van propositionele logica.

Dus niet iets van de volgende vorm:
P1: In het boek 'Pinkeltje' wordt een kabouterleven beschreven
C1: Kabouters bestaan
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Ali Blabla schreef:Hier geloof ik in en dit is de waarheid van de moslims.
Oh, je hebt dus geen bewijs.
Bewijs is er duidelijk. En ik kan je nu al het bewijs geven.
Ga je gang.
Een één van die bewijzen is dat Allah zegt:
Dat is geen bewijs. De vraag is te bewijzen dat allah bestaat. Allah citeren is dus geen bewijs. Volgende, aub.
En wij hebben allebei een hart, toch?
Inderdaad. Dat is spier weefsel. We hebben ook een neus en mucus. Wederom, geen bewijs. Volgende aub.
Het kan me niets schelen wat ander mensen doen of denken, het gaat om mij en heb geduld.
Het verband ontgaat me volkomen. Geen bewijs. Volgende.
Als eerst: wat is de definitie van waarheid?
Wat volstaat voor de rechtbank volstaat voor mij. Probeer een beetje leesbaar te blijven.
2: Dit is het volmaakte Boek, daaraan is geen twijfel, een gids voor de godvrezenden.
De koran is geen bewijs.
Allah zegt: Die in het onzichtbare geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken
Alla is geen bewijs.
Wat houdt het onzichtbare in? Het onzichtbare houdt in: het geen wat niet zichtbaar is. En dat is Allah.
Zucht. Ben je zo dom of doe je net alsof? Als allah onzichtbaar, en wetenschappelijk niet waarneembaar is bestaat hij doodeenvoudig niet.
Wij geloven dus in het onzichtbare. Hoe kan een horloge bestaan? Zonder dat hij ontworpen is? Uit toeval?
Nee he, toch niet weer 'the watchmaker' argument?
de koran 12-109-111.
Je kan de koran niet gebruiken om de koran te bewijzen.
Allah zegt:
Allah kan je niet gebruiken om allah te bewijzen.
Deze 5 zinnen zijn de grote aanleiding geweest waarom ik mijn vertrouwen stel op Allah.
Vriendelijk dank. Je hebt totaal helemaal niets bewezen. In ongeveer anderhalve meter nietszeggende woorden.

Laat ik je een beetje helpen. Wat je nu gedaan hebt is wat ik de 'OJ Simpson redenatie' noem. Je hebt de van moord verdachte OJ Simpson als getuige opgeroepen, en op basis van zijn getuigenis 'ik heb het niet gedaan' onsla je hem van rechtsvervolging. Ben je met me eens dat dit net even te gemakkelijk is voor OJ om aan de strop te ontkomen?
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Bericht door Scarlatti »

Applaus Numan! nu moet t m toch onderhand wel duidelijk worden toch?
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

Scarlatti schreef:Applaus Numan! nu moet t m toch onderhand wel duidelijk worden toch?
Wel eens geprobeerd een lekke band op te pompen?
RTFM

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Bericht door Scarlatti »

naar boven schreef:
Scarlatti schreef:Applaus Numan! nu moet t m toch onderhand wel duidelijk worden toch?
Wel eens geprobeerd een lekke band op te pompen?
ik weet t naar boven, maar ja, dit is toch wel ZOOO dùidelijk dat ik EFFETJES dacht DIT moet toch te behappen zijn voor hem, wat een intrieste jongeman is dit, heb echt medelijden met hem..
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Wat Ali Blabla middels bijzonder veel woorden opschreef is:
Ik geloof in allah, want dat staat in de koran. En de koran komt van allah. Dat heet cirkelvormige redenatie. Het een bewijst het ander, en het ander bewijst het een. Dat is valse logica.

Een ander bekend voorbeeld (MI5 gebruikte het!):
Gays kunnen gechanteerd worden, daarom is homosexualiteit verboden en nemen wij geen gays aan. Wat MI5 niet vermeldde was dat juist omdat homosexualiteit verboden was bij wet gays chanteerbaar waren.

Deze vorm van cirkelvormige logica is bijzonder populair bij (beginnende) debatters in religieuze kringen. En het is heel snel lek te prikken.

Een andere populaire: kijk eens naar ....(een boom, vogel, wolk, etc.). Hoe fraai is dat! Die schoonheid wordt dan aangehaald als bewijs dat god bestaat. Of hoe perfect god de leeuw heeft uitgerust om gazelles te kunnen eten: tanden, klauwen, sterk lichaam.

Beide zijn foute redenaties. In het eerste geval bewijst het niets, want schoonheid is niet absoluut. Wat de een mooi vind, vind de ander afgrijselijk. Kijk maar naar moderne kunst. In het tweede geval zal zeer zeker de gazelle niet onder de indruk zijn. Aangezien die de maaltijd vormt voor die leeuw. Je kan dan moeilijk over god's liefde spreken, aangezien hij de een uitrust met een wapenarsenaal en de ander met snelle gympies om te ontsnappen. Dan kan je eerder spreken over god's afgrijselijke sadisme om dit te verzinnen.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Bericht door Aldebaran »

H.Numan schreef:In ongeveer anderhalve meter nietszeggende woorden.
En geen letter over de fijnstructuurconstante (sic!).

De enige conclusie die me overblijft is dat islaminside nog niet de contouren kan schetsen van wat een bewijs in logische zin nu eigenlijk is. Hij weet het echt niet. Geen schande maar niet zo handig om dan het grote woord 'bewijs' in de mond te nemen. Daar staat weliswaar tegenover dat ie de koran van binnen naar buiten kent, maar de combinatie levert helaas niet meer op dan kilometers tekst over koran.

Wel jammer dat ik nou waarschijnlijk nooit te weten ga komen hoe het zit met die fijnstructuurconstante.
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett

Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Bericht door Aldebaran »

Scarlatti schreef:wat een intrieste jongeman is dit, heb echt medelijden met hem..
Op de een of andere manier kijk je er vandaag ook een beetje triest bij. Net echt.
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Bericht door Scarlatti »

Aldebaran schreef:
Scarlatti schreef:wat een intrieste jongeman is dit, heb echt medelijden met hem..
Op de een of andere manier kijk je er vandaag ook een beetje triest bij. Net echt.
foutieve aanname jouwerzijds.
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Bericht door Aldebaran »

Scarlatti schreef:
Aldebaran schreef:
Scarlatti schreef:wat een intrieste jongeman is dit, heb echt medelijden met hem..
Op de een of andere manier kijk je er vandaag ook een beetje triest bij. Net echt.
foutieve aanname jouwerzijds.
OK, je kijkt niet triest.
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett

Gebruikersavatar
carabo
Berichten: 312
Lid geworden op: di jan 15, 2008 12:45 am
Contacteer:

Bericht door carabo »

Ik heb al aardig wat debatten gelezen op zowel de internationale als ook de Nederlandse FFI. Tot nog toe had ik er geen visueel beeld bij. Maar na de post van naar boven inmiddels wel:
naar boven schreef:Wel eens geprobeerd een lekke band op te pompen?
Ik zie nu in beeldspraak de meeste van onze moslimposters voor me bezig met het oppompen van een lekke band.

Misschien is de volgende stap wel dat ze gaan kijken waar hij lekt. Even schuren, plakkertje lijmen en vasthouden tot hij droog is. Nog even oppompen om te kijken dat hij echt niet meer lekt.
Binnenband terug en buitenband er weer op met de bandenlichters.
Oppompen en klaar.

Toch ben ik zelf bang dat ze het bij fanatiek oppompen zullen houden.
Alles in de koran over barmhartigheid, liefde, tolerantie en vergeving tegenover niet Moslims is afgeschaft door het zwaardvers sura 9:5 - Jalaluddin Al-Suyuti

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Hallo,
Oh, je hebt dus geen bewijs.
Ik vraag me af beste mens. Heb je ooit afgevraagd wat bewijs betekent? De definitie van bewijs houdt in feit, redenering of document waaruit blijkt dat iets waar of juist is. Zoals ik eerder heb gezegd: mijn bewijs is gebaseerd op de koran. En ik heb duidelijk 5 koran teksten gegeven met een heldere uitleg. Niet helder voor jou misschien maar wel helder genoeg voor mij en de moslims.
En dat document de koran is een bewijs van de echtheid ervan en bewijs van de waarheid ervan.
Want alles wat er instaat is waar en is een bewijs, om aan te halen en uit te leggen.
Niets maar dan ook niets is erin gelogen. De koran weerlegt de Christenen, de Joden en de atheïsten in hun valsheid. Er worden wel duizenden vragen gesteld in de koran terwijl het antwoord keer op keer ontbreekt. Ik was daarom ook begonnen met een inleiding. Om uit te leggen dat niemand geleidt kan worden behalve met de wil van God. En ik heb ook voorbeelden aangehaald. Zoals
iemand die blind is kan je niet weer de ogen van open maken. Iemand van wie het hart hard is kan je moeilijk zacht maken. Er kwam eens een man bij de profeet(vzmh) en vroeg. hoe kan ik geloven in een God als ik deze niet kan zien? Wat is het bewijs dat er een God bestaat? Toen zei Mohammed(vzmh):

De profeet zei: het bewijs dat er hier een kameel langs is gekomen zijn de voetsporen in het zand en het bewijs dat hier mensen langs zijn gekomen zijn de voetsporen in het zand. Kijk om je heen; de bergen, de zeeen, de hemelen en de aarde; dat zijn de bewijzen dat hier een God is geweest.

De voetsporen en botten van een dinosauriërs is het bewijs dat er een dinosauriërs zijn geweest. En toen begon ik duidelijk met een uitleg aan de hand van toeval. Ik zei aan de hand van de koran, wat houdt toeval in? En ik heb ook duidelijk uitgelegd dat niets uit toeval kan komen. Dan denk jij: He' wat zeg hij nou? Ik heb toen als voorbeeld geven alles wat je ziet op aarde van Auto tot mobiel van mobiel tot huis kan niet maar dan ook niet uit toeval zijn gekomen. Ook al zouden wij ons hele leven wachten dan zou dat niet uit toeval komen, dat kan niet. En omdat wetenschappelijke feiten aan tonen dat men nooit heeft kunnen waarnemen dat vanuit levenloze bacterie vanzelf iets is ontstaan. Dan willen mensen beweren dat er van zelf iets kan ontstaan. God zegt in de koran: O' mensen hebben jullie jezelf geschapen of zijn jullie uit het niets gekomen (uit toeval). En stel je voor je komt gekke mensen tegen die zeggen: Wij hebben ons zelf geschapen? Dan zegt Allah of schiepen zij de hemelen en de aarde wat nog ingewikkelder is dan de mens. Dit is een vraagstelling maar een heleboel mensen denken daar niet over. Deze hele universum is geschapen door Allah. En niets maar dan ook niets is uit toeval gekomen. Het is de wijsheid van God en niemand kan iets van zijn kennis omvatten dan hetgeen hij wilt. Er moet een ontwerper zijn die dat allemaal geschapen heeft. Iedere mens die nadenkt over de schepping en over zich zelf nadenkt is een bewijs van het bestaan van God. Dit klinkt weer heel vreemd in jullie ogen. Wat ik wil zeggen is: Hoe kan dit allemaal ontstaan zonder de wil van een persoon. De aarde, de ozonlaag die ons beschermt, de zon die ons warmte geeft, de vogels en dieren, ons levensonderhoud, ons verstand, onze ogen, onze lichaam, onze kracht, onze bergen, onze zeeën etc. Dit is niet van ons maar van God. Wij lenen dit slechts tot we dood gaan en dan zal God oordelen over wie zich het best gedroeg. Wij komen uit de buik van onze moeders en wij eindigen in de grond. Wat heeft je leven je gegeven? Iedereen is je vergeten. Want wie denkt er na over het verleden! Niemand? Het verleden is een teken van het bestaan van God. En zo kan ik over alles wat je ziet en niet ziet bewijzen dat het een teken is van een hogere macht en hogere kracht die dit allemaal tot stand heeft gebracht. Dit is voorzeker de waarheid. De mens heeft niets om trots op te zijn. Het doet er niet toe hoe rijk, mooi, beroemd of gerespecteerd je bent, doe niet alsof je dit feit niet begrijpt! Wat de mens gelukkig zal maken is de goede karakter waarmee hij streeft om het genoegen van Allah te verkrijgen, en zijn onderwerping aan Hem.

En god heeft ons boven alle tekenen die wij kunnen zien, aanschouwen en die wij niet kunnen zien en wel kunnen aanschouwen het volgende gestuurd, namelijk: profeten. Profeten over verschillende tijden en plaatsten met één en dezelfde boodschap. Namelijk aanbid alleen God en ken hem geen deelgenoten toe. Alle profeten van Noach tot Jezus van Jezus tot Mozes van Mozes tot Abraham van Abraham tot Mohammed, zij hebben allemaal maar één boodschap gekregen en dat is getuig dat er geen God is behalve God. Getuig dat er geen schepper is behalve God die ons het leven heeft geschonken en bij hem zal elke ziel terugkeren. Allah zegt daarom ook in de koran: O'' mensen sterf niet totdat jullie je onderwerpen hebben aan mij. Totdat jullie moslim zijn. Moslim betekent onderwerpen aan. Als ik zeg, he jongens ik ben moslim dan zeg ik he jongens ik onderwerp me aan de wil van God. En elke profeet is moslim omdat elke profeet zich onderwerpt aan de wil van God.
Verder zijn er allemaal boeken neder gezonden de laatste 4 zijn De Thora, De Bijbel, De Zabor en de Koran. Allah zegt:


Waarlijk, Wij zonden de Torah neder, waarin leiding en licht was, waarmede de profeten die gehoorzaam waren recht spraken voor de Joden en de Rabbijnen en de wetgeleerden, omdat hun de bewaking van Allah's Boek was opgelegd en zij waren daarvan getuigen. Vreest daarom de mensen niet, doch vreest Mij en ruilt Mijn tekenen niet in tegen het wereldse. En wie niet rechtspreken volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden, zij zijn ongelovigen. En Wij schreven hen daarin voor: Een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en (rechtvaardige) vergelding voor wonden. En hij, die van het recht hierop afziet, dit zal een verzoening voor zijn zonden zijn en wie niet rechtspreken bij hetgeen Allah heeft nedergezonden, zijn onrechtvaardigen. En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders. En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt. En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard. Maar indien zij zich afwenden, weet dan, dat Allah hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen. En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam. Wensen zij het oordeel van onwetendheid? En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit? De koran vers 5:44-50.

Wij MOSLIMS zien de koran als waarheid. Waarheid betekent: Iets dat waar is. Noch de christenen, nog de Joden noch de atheïsten praten de waarheid. Dit omdat geen enkele boek tegen de koran opkan. Allah daagt de gehele mensheid uit. Hij zegt kom met een boek gelijk aan de koran. Kan je dit niet kom met 10 verzen gelijk aan de koran kan je dit niet kom met één vers gelijk aan de koran en ROEP jou HELPERS buiten God Als je waarachtig bent. Nu 14 eeuw later is er nooit iemand gekomen die iets gelijk aan de koran heeft kunnen voort brengen. Dit boek is niet alleen een wonder het is waarlijk een openbaring van de Heer der werelden en wie God ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de islam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was. Zo legt Allah degenen die niet geloven, onreinheid op.
Zien zij niet in, dat Allah, Die de hemelen en de aarde schiep, bij machte is hun evenbeeld te scheppen? Hij heeft voor hen een termijn vastgesteld waaromtrent geen twijfel bestaat. Doch de onrechtvaardigen tonen slechts ondankbaarheid" (Surat al-Isra 17:99 en verbeelden diegenen, die slechte daden doen, dat Wij hen zullen behandelen zoals hen, die geloven en goede werken verrichten, zodat hun leven en hun dood gelijk zullen zijn? Verkeerd is hun oordeel. Allah heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen, zodat elke ziel voor hetgeen zij verdient vergolden moge worden en hun zal geen onrecht worden aangedaan." (Surat al-Jathiyah 45:21-22 Enz.
En met de koran kan je alles weerleggen. Maar dat hoeven wij niet te doen omdat God de koran beschermt. Ik heb op deze site snel leren typen, mijn best gedaan om mijn geloof te verdedigen, Nederlands geleerd, ik maak nu veel minder spelfouten dan één jaar geleden want toen was het een drama. Ik heb geleerd hoe mensen denken over de islam. Ik heb kennis gezocht over de islam, ik heb beter gezegd mijn tijd aan mijn geloof opgegeven en dat is in mijn ogen heel positief. Je kan medelijden met me hebben of niet maar zoals ik altijd zeg het kan me niets schelen wat anderen van mij denken. Dus zeg wat je wilt zeggen want je kwetst me toch niet. Verzin leugens, probeer de vragen te ontwijking, lieg en bedrieg, geef je mening, what ever you do the islam is the true.

De rest van de vragen beantwoord ik later!
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Zou je, je hoofd niet eens laten nakijken, Moh?
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
SDX
Berichten: 1818
Lid geworden op: ma feb 04, 2008 3:37 am
Locatie: Thuis

Bericht door SDX »

Knip en Plak-Inside schreef :

Kan je dit niet kom met 10 verzen gelijk aan de koran kan je dit niet kom met één vers gelijk aan de koran en ROEP jou HELPERS buiten God Als je waarachtig bent.
Na'roQ:9:5 "Fight and kill the muslims wherever you find them, take them captive, harass them, lie in wait and ambush them using every stratagem of war."
Na'roQ:9:29 "Fight those (muslims) who do believe until they all surrender, paying the protective tax in submission."
Na'roQ:8:39 "Fight them until all opposition ends and all submit to the IPU."
Na'roQ:8:39 "So fight them until there is no more Fitnah (belief [Muslims]) and all submit to the religion of the IPU alone (in the whole world)."
Na'roQ:8:65 "O IPU, urge the unfaithful to fight. If there are twenty among you with determination they will vanquish two hundred; if there are a hundred then they will slaughter a thousand believers, for the muslims are a people devoid of understanding."
Na'roQ:9:123 "Fight the muslims around you, and let them find harshness in you."
Na'roQ:48:16 "Say (IPU) to the wandering desert Arabs who lagged behind: 'You shall be invited to fight against a people given to war with mighty prowess. You shall fight them until they surrender and submit. If you obey, the IPU will grant you a reward, but if you turn back, as you did before, He will punish you with a grievous torture."
Na'roQ:48:22 "If the muslims fight against you, they will retreat. (Such has been) the practice (approved) of the IPU in the past: no change will you find in the ways of the IPU ."
Na'roQ:47:4 "When you clash with the muslims in battle (fighting in IPU's Cause), smite their necks until you overpower them, killing and wounding many of them. At length, when you have thoroughly subdued them, bind them firmly, making (them) captives. Thereafter either generosity or ransom (them based upon what benefits IPU) until the war lays down its burdens. Thus are you commanded by the IPU to continue carrying out Jihad against the muslims until they submit to IPU."
Na'roQ:2:244 "Fight in the IPU's Cause, and know that the IPU hears and knows all."


Afbeelding
Laatst gewijzigd door SDX op ma nov 03, 2008 7:44 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
"Joew hef toe tôk toe mie wiz RIESPEK, aaj em moesliem en aaj em bedder den joew!" [Some average muslim]

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5299
Lid geworden op: vr mei 09, 2008 10:12 pm

Bericht door Scarlatti »

ja! dat zijn er precies 10! nou jij weer islaminside!
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48892
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

islaminside20 schreef:Nu 14 eeuw later is er nooit iemand gekomen die iets gelijk aan de koran heeft kunnen voort brengen. Dit boek is niet alleen een wonder het is waarlijk een openbaring van de Heer der werelden en wie God ook wenst te leiden,..
Volgens mij zijn er genoeg andere (minder succesvolle) sekteleiders geweest die soortgelijke onzin schreven. Het is inderdaad een wonder dat dit warrige boek vol wetenschappelijke nonsen nog steeds door zo veel mensen serieus wordt genomen. :?

BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Nu 14 eeuw later is er nooit iemand gekomen die iets gelijk aan de koran heeft kunnen voort brengen.
Het wagen van een poging werd al meteen bestraft. Mensen houden van hun hoofd.
Niet zo verwonderlijk dat de Islamterritoria nooit iets op gebied van kunsten hebben voortgebracht, letteren (uitgezonderd enkele dichters die door het hof beschermd werden), schilderkunst, beeldhouwen, wetenschap, ...
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Aldebaran
Berichten: 649
Lid geworden op: di jan 01, 2008 6:32 pm

Bericht door Aldebaran »

islaminside20 schreef:
Oh, je hebt dus geen bewijs.
Ik vraag me af beste mens. Heb je ooit afgevraagd wat bewijs betekent?
Dat is de goede vraag.
islaminside20 schreef:De definitie van bewijs houdt in feit, redenering of document waaruit blijkt dat iets waar of juist is.
Er zijn verschillende soorten van bewijs. Op hoofdlijnen:
1. Logisch bewijs: gegeven de premissen aantonen dat uit de premissen de conclusie volgt (propositionele logica), met daarbinnen twee groepen:.
1a. Deductief bewijs
1b. Inductief bewijs
2. Juridisch bewijs: voor een rechtbank overtuigend aantonen dat een bepaalde zaak het geval is
3. Documentair bewijs: met een document aantonen dat men ergens recht op heeft (bijv. rijbewijs)
4. Wetenschappelijk bewijs: via falsificatie en verificatie langs experimentele weg het beste verklaringsmodel bij de data bepalen

Voor de bewijsvoering aangaande de koran zijn we op zoek naar bewijzen van het type 1 en/of 4. Alleen bewijzen van het type 1a zijn absoluut, dwz ze zijn, gegeven de premissen altijd waar. Met inductieve bewijsvoering worden altijd (zij het dikwijls ongemerkt) extra premissen of axioma's geïntroduceerd. Een voorbeeld van dat laatste is: omdat elke morgen de zon opkomt, komt morgen de zon ook weer op. Dat gaat natuurlijk een tijd goed, maar merk op dat er geen harde noodzakelijkheid is dat uit het een het ander volgt. Eens zal de zon zijn opgebrand of er kan een dag komen dat de rotatie van de aarde wordt verstoord. Merk verder op, en dat is hier heel belangrijk, dat bij 1 er alleen een uitspraak over de juistheid van de afleiding van de conclusie uit premissen wordt verkregen, niet of de premissen op zich waar zijn. In het kader van de koran: wanneer alle beweringen in de koran onderling met elkaar kloppen, zegt dat nog niets over de waarheid van de beweringen op zich. Daarvoor moeten de premissen zelf getoetst worden. Waar moeten die premissen nu aan getoetst worden? Korte antwoord: aan de werkelijkheid. Hoe kunnen we dat doen? Door de beweringen in de koran te vergelijken met waarnemingen buiten de koran (empirische toetsing). Dat kunnen andere onafhankelijke bronnen zijn die de beweringen in de koran ondersteunen of feiten uit de werkelijkheid waarover de koran wat zegt. Alleen toetsbaar geformuleerde feitelijke beweringen (geen normatieve beweringen) komen darvoor in aanmerking. Vergelijk dit met een detective: in een beetje goede plot kan de lezer geen inconsistenties ontdekken, toch kan het verhaal geheel fictief zijn.

Samenvattend: Wanneer de koran de waarheid is zal de koran intern consistent moeten zijn (allle beweringen onderling in de koran kloppen met elkaar), maar dat is niet genoeg, ook moet worden aangetoond dat de beweringen stroken met feiten uit de werkelijkheid. Daarvoor moet de koran toetsbaar geformuleerde feitelijke beweringen bevatten. Normatieve beweringen kunnen überhaupt niet toetsbaar worden geformuleerd en kunnen derhalve niet worden gebruikt om waarheid aan te tonen.

Een Pinkeltje-bewijs is een bewijs waarbij men alleen naar interne consistentie om daaruit ten onrechte te concluderen dat het de waarheid is over de werkelijkheid waarin wij leven. Pinkeltje is een verhaal over de kabouter Pinkeltje, derhalve bestaan kabouters. Wanneer Pinkeltje roept: wie koffie slurpt is een viezerd, is dat een normatieve uitspraak zonder waarde in onze werkelijkheid.
islaminside20 schreef: Zoals ik eerder heb gezegd: mijn bewijs is gebaseerd op de koran.
Dat i niet genoeg. Dan ben je bezig met een Pinkeltje-bewijs.
islaminside20 schreef:En ik heb duidelijk 5 koran teksten gegeven met een heldere uitleg. Niet helder voor jou misschien maar wel helder genoeg voor mij en de moslims.
De meeste zijn normatief, niet feitelijk.
islaminside20 schreef:En dat document de koran is een bewijs van de echtheid ervan en bewijs van de waarheid ervan.
Door op een stuk papier te schrijven: "wat ik hieronder schrijf is de waarheid" wordt hetgeen je daaronder precies opschrijft niet meer of minder waar.. Een document kan haar eigen waarheid niet staven tenzij het uit louter deductieve syllogismen is opgebouwd. Dat is met de koran geenszins het geval.
islaminside20 schreef:Want alles wat er instaat is waar en is een bewijs, om aan te halen en uit te leggen.
Een draai geven aan, interpreteren, uitleggen op je eigen manier, het kan allemaal maar het heeft niets met waarheidsvinding of bewijsvoering te maken.
islaminside20 schreef:Niets maar dan ook niets is erin gelogen.
Dat zou noodzakelijkerwijs bijvoorbeeld betekenen dat slavernij OK is. Hier doe ik een beroep op het eigen verstand. Kan dat kloppem?
islaminside20 schreef:De koran weerlegt de Christenen, de Joden en de atheïsten in hun valsheid.
Nee want die hebben hun eigen Pinkeltjes-aanpak en concluderen daarmee dat de bijbel danwel thora absolute waarheid is..
islaminside20 schreef:Er worden wel duizenden vragen gesteld in de koran terwijl het antwoord keer op keer ontbreekt. Ik was daarom ook begonnen met een inleiding. Om uit te leggen dat niemand geleidt kan worden behalve met de wil van God.
Dat zou betekenen dat je het bestaan van god op voorhand moet aannemen. Je introduceert daarmee opnieuw een cirkelredenering: accepteer het bestaan van god om in de koran te lezen dat god bestaat.
islaminside20 schreef:En ik heb ook voorbeelden aangehaald. Zoals
iemand die blind is kan je niet weer de ogen van open maken.
Dit is een feitelijke onwaarheid. Medisch al vele malen vertoond.
islaminside20 schreef:Iemand van wie het hart hard is kan je moeilijk zacht maken.
Ee normatieve metforische uitspraak, geen feitelijkheid.
islaminside20 schreef:Er kwam eens een man bij de profeet(vzmh) en vroeg. hoe kan ik geloven in een God als ik deze niet kan zien? Wat is het bewijs dat er een God bestaat? Toen zei Mohammed(vzmh):

De profeet zei: het bewijs dat er hier een kameel langs is gekomen zijn de voetsporen in het zand en het bewijs dat hier mensen langs zijn gekomen zijn de voetsporen in het zand. Kijk om je heen; de bergen, de zeeen, de hemelen en de aarde; dat zijn de bewijzen dat hier een God is geweest.
Beroep op de aannemelijkheid van een actor-objectmodel van de wereld: omdat de mens zelf veel in zijn omgeving manipuleert, moet er wel een soort supermens zijn die de mens en al het andere manipuleert. Geen bewijs maar een ongefundeerde analogie.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. De goede verstaander heeft inmiddels wel voldoende uit het voorgaande opgemaakt dat bewijsvoering wel wat meer vraagt dan wat je tot nu toe hebt laten zien.
“There's nothing I like less than bad arguments for a view that I hold dear.” - Daniel Dennett

naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Bericht door naar boven »

Aldebaran schreef:
islaminside20 schreef:Er kwam eens een man bij de profeet(vzmh) en vroeg. hoe kan ik geloven in een God als ik deze niet kan zien? Wat is het bewijs dat er een God bestaat? Toen zei Mohammed(vzmh):

De profeet zei: het bewijs dat er hier een kameel langs is gekomen zijn de voetsporen in het zand en het bewijs dat hier mensen langs zijn gekomen zijn de voetsporen in het zand. Kijk om je heen; de bergen, de zeeen, de hemelen en de aarde; dat zijn de bewijzen dat hier een God is geweest.
Beroep op de aannemelijkheid van een actor-objectmodel van de wereld: omdat de mens zelf veel in zijn omgeving manipuleert, moet er wel een soort supermens zijn die de mens en al het andere manipuleert. Geen bewijs maar een ongefundeerde analogie.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. De goede verstaander heeft inmiddels wel voldoende uit het voorgaande opgemaakt dat bewijsvoering wel wat meer vraagt dan wat je tot nu toe hebt laten zien.
:D Bovendien geeft die profeet helemaal geen antwoord op de vraag.

De profeet geeft een 'bewijs' dat er een God is geweest. Dat zegt niets over de huidige toestand. Het 'bewijst' niet dat er nu (nog steeds) een god is.
RTFM

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8529
Lid geworden op: do mei 08, 2008 3:33 am

Bericht door H.Numan »

Ali Blabla schreef:
Oh, je hebt dus geen bewijs.
Ik vraag me af beste mens. Heb je ooit afgevraagd wat bewijs betekent?
Zekers, toen ik de onderbouw van de havo deed. Daarna leerde ik wat over rechts en wetskennis, en daar kwam o.a. bewijsvoering naar voren. Er werd ook tijdens natuur wis- en scheikunde aandacht aan besteedt. Persoonlijk houd ik het er op wat een rechtbank accepteert als bewijs is meestal redelijk bewijs. Iets wat jij in je meters lange oersaaie zee van letters niet weet te verstoppen.
De definitie van bewijs houdt in feit, redenering of document waaruit blijkt dat iets waar of juist is.
Kijk, daar ga je al gelijk de mist in. De redenering staat niet ter discussie, maar het document zelf. Het is heel goed mogelijk dat bijvoorbeeld mo op liet schrijven (hij was analfabeet) dat een plus een drie is. Die redenering is fout. Het document waarop het staat kan, mogelijk, onomstotelijk toegeschreven worden gedurende het leven van voornoemde analfabeet in Mekka. Dat kan wetenschappelijk aangetoont worden. Materiaal analyse, sporen elementen, schfit analyse. In dat geval is het document juist, maar de inhoud onjuist.
Zoals ik eerder heb gezegd: mijn bewijs is gebaseerd op de koran.
Sorry, dat boek staat nou net ter discussie. Dat is dus geen bewijs. De koran kan je niet als bewijs aanvoeren om de koran te bewijzen.

En ik heb duidelijk 5 koran teksten gegeven met een heldere uitleg.
En dus ook 5, 55 of desnoods 555 koranteksten zijn geen bewijs.
Niet helder voor jou misschien maar wel helder genoeg voor mij en de moslims.
Stront is lekker! 55 miljard vliegen smikkelen er van!
Het aantal is geen bewijsvoering.
En dat document de koran is een bewijs van de echtheid ervan en bewijs van de waarheid ervan.

Want alles wat er instaat is waar en is een bewijs, om aan te halen en uit te leggen.
Is u helemaal nuchter?
Volgens jou is Harry Potter een echt persoon, die kan toveren, op een bezem kan vliegen en in Zwijnstein op school zit. Dat staat namelijk in dat boek, en dat boek bewijst het.

Probeer het nog eens. Doe in ieder geval de mensen een lol en zoek eens op in Wikipedia wat paragrafen zijn. Dat maakt die ondoorkoombare brei van woorden iets leesbaarder.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Beste Islaminside,

Dus, ik vermorzel je laatste argument rond erfrecht en je verkiest over iets anders te beginnen? Goed, dan verlies je weer. Immers, het ganse probleem is dat Mohammed in z'n Koran juist verhoudingen en aandelen mengt, zodat het hele erfrecht een boeltje is, en je komt met het volgende af:
Islaminside schreef: Kan je dit niet kom met 10 verzen gelijk aan de koran kan je dit niet kom met één vers gelijk aan de koran en ROEP jou HELPERS buiten God Als je waarachtig bent.
OK, laat me dat op zijn beurt ook vermorzelen. Immers, ik heb de 9e van Beethoven als beter vers aangegeven, maar dat neem je toch niet aan. Waarom? Omdat het geen bewijs is. Bewijs kun je objectief natrekken, bovenstaande niet.

Maar het werkelijke weerleggen van bovenstaande gaat als volgt: de stelling is non-sequitur.
Het tweede deel volgt gewoon logisch niet uit het eerste. Er zijn makkelijk andere verklaringen mogelijk. Ook Mozart, Beethoven en Leonardo Da Vinci zijn niet te evenaren. Bovendien kan eenzelfde argument gebruikt worden om aan te tonen dat de Koran van de duivel, van Djinn, van grappende Engelen of van andere 'bovennatuurlijke machten' komen die verfijnder zijn dan de mens.

En zou God een zo duidelijk non-sequitur bewijs geven in z'n openbaring? Neen, God is slimmer dan dat. Gevolg: jouw vers bewijst weer maar eens dat de Koran niet van God is.

Dus beste Islaminside, al je gebrabbel over "de waarheid" is onzin.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

BFA schreef:Zou je, je hoofd niet eens laten nakijken, Moh?
Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben namelijk niet degene die slaapt:

http://www.youtube.com/watch?v=dPfEHj4j ... re=related`

http://nl.youtube.com/watch?v=y2OloXqRu ... re=related

Degene die zijn tijd verdoet aan onzin zoals Geld: Macht: en hoogmoed die is echt niet goed bezig. Het is een kwestie van tijd.

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de nacht als hij bedekt.

2. En bij de dag wanneer hij schittert,

3. En bij de schepping van man en vrouw.

4. Voorzeker, uw streven is verschillend.

5. Wat hem betreft die geeft en God vreest,

6. En het goede aanvaardt,

7. Wij zullen zijn weg effenen tot welslagen.

8. Maar hij, die vrekkig en onverschillig is,

9. En het beste verwerpt,

10. Wij zullen hem naar moeilijkheden leiden.

11. Wanneer hij te gronde gaat zullen zijn rijkdommen hem niet baten.

12. Voorwaar, het is aan Ons om te leiden.

13. En aan Ons is het Hiernamaals en ook deze wereld.

14. Daarom waarschuw Ik u voor het laaiend Vuur;

15. Niemand zal er binnengaan dan de rampzaligste,

16. Die loochent en zich afwendt.

17. Maar de rechtvaardige zal ver daarvan verwijderd worden.

18. Die zijn rijkdommen weggeeft om zich te louteren.

19. En niemand heeft Hem een gunst bewezen waarvoor hij moet worden beloond.

20. Maar hij die het welbehagen zoekt van zijn Heer, de Verhevene,

21. Weldra zal hij tevreden zijn.

Ik ben harstikke tevreden met mijn geloof.
Laatst gewijzigd door islaminside20 op vr nov 07, 2008 5:35 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: za apr 26, 2008 9:19 am

Bericht door islaminside20 »

Het wagen van een poging werd al meteen bestraft. Mensen houden van hun hoofd.
Niet zo verwonderlijk dat de Islamterritoria nooit iets op gebied van kunsten hebben voortgebracht, letteren (uitgezonderd enkele dichters die door het hof beschermd werden), schilderkunst, beeldhouwen, wetenschap, ...
Volgens mij heb jij nog nooit een moskee gezien? De islam heeft sinds zijn vestiging een van de mooiste kunsten ter wereld voorgebracht onder andere beeldhouwkunst, schilderkunst, architectuur, kalligrafie en textielkunst. Bekende voorbeelden zijn mozaïeken en muurschilderingen, zoals in het Spaanse Alhambra toen het in macht was van de moslims.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Plaats reactie