Het geloof bij God is de islam.

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Zo Jun 01, 2008 9:06 pm

Zoek de kenmerken van paganisme eens op.
Je kan ze ook uit mijn tekst halen.


Nee' de betekennis is voldoende een ongelovige net zoals jou. En wat in jou tekst staat is niets dan leugens dus daar haal ik mijn tekst zeker niet vandaan.

Islam is bestemd voor Arabieren, en wil in alle tijden en op alle plaatsen van alle andere volkeren pseudo-arabieren maken.
Ik rijd niet op een hond ten oorlog. Ik zal nooit op een hond ten oorlog rijden. Arabier of pseudo-arabier, NOOIT.


De islam is voor Arabieren en Niet-Arabieren. Ik ben Marokkaans en mijn vere voorouders zijn van Chineese afkomst, Ik ben moslim.
Allah(sbht) zegt:

Gezegend is Hij, die de Forqaan (Koran, het onderscheid) aan Zijn dienaar heeft neder gezonden, opdat hij een [color=red]waarschuwer moge zijn voor alle volkeren.

En zo weten wij dat Allah(sbht) voor de islam aan verschillende volkeren profeten zond en het pure monotheisme onderwees, aanbid niemand behalve Allah(sbht). En de koran is niets anders dan een geweldige afsluiting aan de mensheid.

Hoeveel Nobelprijzen haalt Islam Jaarlijks binnen?
Welke geloofsgroep op aarde heeft het grootste aantal analfabeten.


Vraag 1, Antwoord 1: Nobelprijzen dat hebben de mensen verzonnen daar hebben de moslims niets aan. Satanistische ongelovigen die nobelprijzen uitreiken, wouww. Wat wij binnen halen of anders gezegd binnen MOETEN halen zijn goede daden. Goed gedrag en godsvrees want daarmee kom je het paradijs binnen.

Vraag 2, Antwoord 2: Volgens Unesco wonen er in India en China veruit de meeste mensen van vijftien jaar en ouder "die geen alledaagse teksten kunnen lezen of schrijven": in 2000 waren het er respectievelijk 286 miljoen en 141 miljoen. Maar aangezien het hier om de twee landen met de meeste inwoners gaat, is dat natuurlijk niet zo opzienbarend. Als je naar het percentáge analfabeten in die landen kijkt, dan staat India 27ste met 42,8% analfabeten, en China 70ste met 14,8%. In Niger was het percentage analfabeten in 2000 het hoogst: 84%, gevolgd door Burkina Faso (76,1%), Mali (74,4%), Gambia (63,4%) en Senegal (62,6%). Pas op nummer negen staat het eerste niet-Afrikaanse land, namelijk Irak met 60,7%. Gemiddeld gaat het in tweederde van alle gevallen om vrouwen. In Niger is zelfs 91,5% van de vrouwen ongeletterd. En dan nog kijken of het moslims zijn of niet want moslim zijn betekent niet dat je Marokaan, turk of Arabier moet zijn,NEE!! Moslim betekent oprecht overgeven aan de wil van god.

Geen enkele ongelovige kent een gebod zoals Taqiyah. Het is juist deze Taqiyah die van alle moslims terroristenn maakt.


Je weet geeneens wat het betekent en wat de Vertaling zegt is niet anders dan leugens. Je moet eest de islamitische wetenschappen hebben bestudeert om erachter te komen wat het daadwerkelijk betekent. Want elke vorm van Misleiden en liegen is verboden in de islam en degene die zich hieraan vermengd zal zijn bestraffing zien. De islam verwerpt liegen . Dit geldt evenzeer en nog meest van al voor liegen over de islam zelf, dat, gezien de centrale betekenis van waarheid en waarachtigheid in de islam, behoort tot de meest verwerpelijke en meest afschuwelijke dingen die men kan doen.

In de Koran wordt gesteld dat indien profeet Mohamed zou gelogen hebben over God, God dan meteen zijn slagader zou doorgeknipt hebben. Naast de evidente lichamelijke betekenis daarvan, is de slagader in figuurlijke zin de verbinding naar het hart van de mens, de emotionele en spirituele brug naar God. De profeten zijn nochtans door God geliefd en de krachtige bewoordingen waarmee dit vers geformuleerd wordt duiden aan hoe zwaar de islam tilt aan liegen over God. Zelfs iemand zo dienstbaar aan God als een profeet, zou meteen van God afgesneden worden als hij liegt over God. Allah(sbht) zegt:

En als hij voor Ons enige uitspraken zelf bedacht had hadden Wij hem bij de rechtarm gegrepen. Dan hadden Wij hem de levensader doorgesneden. Niet een van jullie had dat van hem kunnen afweren. » (Koran 69:44-7).

Niet alleen snijdt liegen over God (en dus de islam) de band met God door, er rust bovendien een vloek op diegenen die liegen over God.

En wie is zondiger dan wie over God bedrog verzint? Zij zijn het die voor hun Heer worden voorgeleid en getuigen zullen zeggen: "Dat zijn zij die over God gelogen hebben." Zeker Gods vloeg is over de onrechtplegers. Koran 11:18.

Religieuze bronnen van de islam laten er geen twijfel over bestaan dat liegen over de islam ten stelligste verboden is. Moslims die zich er toch aan bezondigen, mogen zich aan een plek in de hel verwachten. Ook verschillende hadiths handelen hierover, zoals onder meer:

De profeet zei: "wie over mij intentioneel liegt, zal beslist zijn plaats in het (helle-) Vuur opnemen" » (Gemeld door Abdullah bin 'Amr, in Bukhari).

Want de volgelingen van Ahlou-sounnah weten niet wie zo een interpertatie geeft als jou. Een moslim ook al wanneer het leven bedreigd wordt, moet doorgaan met het openlijk belijden van de islam in waarheid. Zoals Allah(sbht) zegt:

Wie na geloofd te hebben aan God geen geloof meer hecht - en dan wie niet gedwongen is, terwijl zijn hart in het geloof rust gevonden heeft, maar zij die hun hart voor het ongeloof openstellen - op hen rust Gods toorn en voor hen is er een geweldige bestraffing. » Koran 16:106

En Moslims geloven in Djinns en geesten en zwarte magie en ...
Heel wat deelgenoten heeft jouw Allah.


Wij geloven In Allah(sbht) alleen en we kennen hem geen deelgenoten toe. Wij geloven dat alles wat wij zien en wat hij ons geopenbaardt heeft echt is. En dat uiteindelijk de waarheid zal zegevieren.

Besluit: Islam draait rond waarachtigheid. Volgens de islam is God de enige echte Waarheid waaraan geen twijfel bestaat. God is de enige die het volledige beeld heeft, alles weet. Daarom ook is God de ultieme bron van rechtvaardigheid, van onderscheid tussen goed en kwaad. Intentioneel liegen is dus niet alleen de waarheid geweld aandoen en daarom een vorm van rechtstreeks ingaan tegen God, het is ook een vorm van onrecht plegen. Liegen is bijgevolg verboden. Dat geldt des te meer voor liegen over de islam. Door te liegen over God, haalt men zich de vervloeking door God op de hals en zet men koers naar de hel. De consequentie van liegen over de islam, zou immers zijn dat men wat rechtvaardig is, als onrechtvaardig bestempelt en omgekeerd - m.a.w. dat men de moraal omkeert
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Zo Jun 01, 2008 9:18 pm

Religieuze bronnen van de islam laten er geen twijfel over bestaan dat liegen over de islam ten stelligste verboden is.


Die religieuze universiteit in Egypte staat liegen toe:
Tegen ongelovigen.
In oorlog.
Tegenover de vrouw. (ook de Moslimvrouw)

Tegen 90% van de wereldbevolking mag een Moslim liegen.


De islam is voor Arabieren en Niet-Arabieren


De kleding-en andere voorschriften maken van de niet-Arabieren, pseudo-Arabieren.

Moest het anders zijn, zou je domme god zijn woord niet in een onvertaalbare taal rondstrooien.
Een onnauwkeurige taal, waar elk woord een dozijn betekenissen heeft, zodat je kan liegen zoals het gedrukt staat. En nog de overtuiging uitstraalt dat je een waarheid verteld.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Re: Het geloof bij God is de islam.

Berichtdoor islaminside20 » Zo Jun 01, 2008 10:14 pm

Weet je hoe een apenvanger in Afrika een levende aap vangt? Niet door in de boom te klimmen hoor, en ze met geweld te pakken. Dat lukt hem nooit! Nee, hij neemt een glazen fles met een wijde hals waar net een apenhandje door kan. In die fles legt hij een banaan. Als een aap die banaan ziet, denkt hij natuurlijk: die is van mij! Hij doet zijn handje in de fles en pakt de banaan. Maar door die banaan kan zijn handje niet meer terug! En nu zijn apen zo, dat ze er niet aan denken om die banaan ooit weer los te laten! Met het gevolg dat de apenvanger zonder moeite met het beest kan doen wat hij wil! Nou, zo werkt de duivel ook.


Dat is liegen, bedriegen en misleiden dat heeft Allah(SBHT) verboden in de islam. Zoals Imaam Buchari op een verre reis ging om met een man te spreken die belangrijke overleveringen van de profeet(vzmh) Had.
Imaam Bukhari {r.a.} (d. 870 A.D.) reisde eens honderden kilometers om een man te bezoeken, die hem mogelijkerwijze Hadith van de Profeet {vzmh} zou kunnen vertellen. Na een zware reis kwam Bukhari op de plaats van bestemming aan. Daar zag hij dat de bewuste man buiten zijn huis stond en bezig was zijn paard dat verderop aan het grazen was, met een lege haverzak naar zich toe te lokken. Imaam Bukhari concludeerde hieruit dat de man onbetrouwbaar was en vertrok onmiddellijk, zonder ook maar één woord met hem te willen wisselen
Kijk hoe deze grote geleerde handelde. En bovendien zegt Allah(sbht):

O mensen, vreest uw Heer, en ducht de Dag waarop geen vader zijn zoon iets zal baten, noch de zoon zijn vader van enig nut zal kunnen zijn. God's belofte is zeker waar. Laat daarom het wereldse leven u niet misleiden, noch laat de Verleider u omtrent God bedriegen.
Voorwaar, God alleen bezit de kennis van het Uur. Hij zendt de regen neder en Hij weet wat zich in de baarmoeder bevindt. Geen ziel weet wat zij morgen zal doen, en geen ziel weet in welk land zij zal sterven. Voorwaar, God is Alwetend, Alkennend.Loqmaan:33-34

De duivel werkt net als een apenvanger. Moslims laten zich vangen door de duivel. Net zo als die apen: Ze pakken van hem aan wat ze grijpen kunnen en ze houden het stevig vast! Zo zijn jullie je vrijheid kwijt geraakt en kan de duivel met jullie doen wat hij wil.


Ik bepaal zelf of ik geloof of niet, daar heeft niets of niemand mee te maken. Het is een verbond wat je met Allah(sbht) sluit. En er is geen dwang. En God is geen duivel, omdat god ons waarschuwt tegen de duivel. Wij weten dat de duivel bestaat dus vallen wij niet voor zijn plannen. Het zijn juist de mensen die in onwetenheid leven vallen voor zijn plannen. Want toen God tegen de duivel(iblies) zij ga heen jij bent vrij, tot de dag des oordeels en wie jou zullen volgen behoren in de hel.
Allah(sbht) heeft de duivel vrijheid gegeven tot de dag des oordeels en iedereen die de duivel volgt zal de hel betreden. Wij moslims hebben geen vrijheid ons is opgedragen om rechtvaardig, eerlijk te zijn en onze ouders te respecteren. Het is in de islam verboden om te bedriegen, misleiden, liegen, valse getuigenissen afleggen, alcohol, roddelen, etc terwijl de mensen die onwetend zijn zich hieraan snel hechten. Allah(sbht) zegt: Bij de tijd. Iedereen is in verlies. Behalve degene die geloven en goed werk doen en elkander aansporen tot de waarheid en geduld.

Satan beloofd jullie mooie vrouwen in de hemel, en rivieren van wijn. Moslims zijn gevallen voor het verhaal van een eeuwig leven in een hemels bordeel, waar ze verwent zullen worden door jongens als goed bewaarde parels. Ze mogen daar genieten van fruit en vlees, alles wat zij begeren.


Meschien krijgen wij dat in het paradijs, Insallah. Maar jullie zijn daarvoor NU in dit wereldse leven gevallen. Jullie volgen nu de satan in mooie vrouwen, denken dat je eeuwig leeft, elke dag opmaken met make-up, net doen of je een goed bewaard parel bent en moge genieten van het leven van fruit en vlees. Dit is het paradijs niet beste Ariel. Het paradijs is letterlijk, wensen wat je wilt en je zult het krijgen niets meer en niets minder. Als je de overleveringen zou hebben gelezen dan zou je meschien huilen ervoor. Maar'ja zoals Allah(sbht) zegt in de koran:

Zij verkiezen het wereldse leven boven het hiernamaals terwijl het hiernamaals blijvender is voor eewig.

Ik kreeg net 1 week te horen dat een hele goede vriend van mij overleden is aan een auto ongeluk, hij woonde vroeger bij ons in de buurt maar is ergens ver verhuist. Ik hoorde het pas een week geleden terwijl het ongeveer 3 weken geleden is gebeurt. Ze reden 160 over de autosnelweg en de bestuurder verloor de macht van het stuur, 4 keer maakte de auto een koprol en belande tegen een boom. 2 op slag dood en 1 later in het ziekenhuis moge Allah(sbht) hen vergeven. Het ware afghaanse jongens en allemaal onder de 21 jaar. Wat is de waarde van dit leven: Antwoord> Niets, behalve je daden want daarmee zal je op de dag des oordeels beloond of bestraft worden. En de satan verworp de tekenen van God net zoals de ongelovigen doen dus Allah(sbht) zal hen(ongelovigen, Satanaanbidders) op de dag des oordeels verwerpen.

Vandaar dat moslims liever een miezerig onbenullig leven op aarde leven zodat ze later ( denken ze ) kunnen genieten van de hemelse hoerentent. Dit soort dingen KAN alleen maar door een duivel beloofd worden.


Ga naar Amsterdam daar heb je je satanistische hoerenclubs, ga naar Cafe duvel, O'nee is een biermerk. Je wordt verleidt door de satan terwijl je het geeneens beseft. En Ariel ik zeg je 1 ding eerlijk je hoeft me niet te geloven doe waar je zin in hebt het kan me niets schelen ik verdedig alleen mijn geloof. En ik doe mijn best hierin. Allah(sbht) is mijn heer en de heer van de moslims en hij heeft ons een prachtige paradijs belooft en niemand weet hoe het echt uitziet behalve Allah(sbht) hij heeft het tenslotte gemaakt. En ik geloof in de koran, ik geloof in leven na de dood. En ik geloof in de hel en het paradijs. De koran heeft mij en de moslim hoop gegeven, licht gegeven in het hart. Er is een doel in het leven. En doel is niet hoerenclubs, alcohol, genieten. Nee' het doel is onze heer aanbidden die ons en alles om ons hen geschappen heeft. En wanneer wij onze examen in dit wereldse leven hebben voldoen zullen wij op de dag des oordeelt te horen krijgen wie er geslaagd is en wie er gezakt is. Iemand die niet leert op aarde over zijn leven en bestaan, over zijn schepper en het doel van zijn bestaan of beter gezegd: onwetend is. Zal zeker zakken op de dag des oordeels. En degene die geleerd heeft, bid en zich oprecht moslim noemt zal gewis slagen. Het paradijs is het uiteindelijke bestemming voor degene die zijn leven en zijn bezittingen op weg gaf aan zijn geloof en Allah(sbht) beproefd ons daarom in dit leven. Hij schenkt ons kinderen, geld slechte maar ook goede tijden. Maar hoe handelt de mens? 15. Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem beproeft door hem te roemen en door hem gunsten te bewijzen, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij geëerd.Maar wanneer Hij hem beproeft door hem in zijn levensonderhoud te beperken, zegt hij: Mijn Heer heeft mij onteerd.Neen, maar gij ontziet de wees niet. Noch spoort elkander aan, de armen te voeden, En gij verslindt het erfdeel in zijn geheel
En gij houdt te veel van weelde. Neen, wanneer de aarde aan stukken wordt geschud, En uw Heer komt en de engelen in rijen gerangschikt zijn, Op die Dag zal de hel (hem) worden getoond; op die Dag zal de mens de vermaning willen volgen, maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten? Hij zal zeggen: "O had ik (vroeger), voor dit leven iets verricht.Niemand straft zoals Hij op die Dag zal straffen.
Noch boeit iemand zoals Hij zal boeien. Maar gij, o ziel in vrede!
Keer tot uw Heer terug, verblijd in God's welbehagen. Ga daarom in onder Mijn dienaren, En ga Mijn paradijs binnen.
Laatst gewijzigd door islaminside20 op Ma Jun 02, 2008 7:15 am, 7 keer totaal gewijzigd.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Zo Jun 01, 2008 10:33 pm

Die religieuze universiteit in Egypte staat liegen toe:
Tegen ongelovigen.
In oorlog.
Tegenover de vrouw. (ook de Moslimvrouw)

Tegen 90% van de wereldbevolking mag een Moslim liegen.


Dit wat je zegt houdt of betekent LIEGEN, praten aan de hand van leugens wat geeneens gebasseerdt is op bewijs maar op bedrog en zelfverzonnen teksten. Ten eerst ons bewijs is gebasseert op de koran en de sounnah en niet wat bin laden zegt of wat Ariel zegt ovre de islam. Ons bewijs is de koran en de sounnah en daar staat in dat LIEGEN verboden is. Als je het nu niet snapt betekent dat ik het met koran teksten ga vertellen.

Moest het anders zijn, zou je domme god zijn woord niet in een onvertaalbare taal rondstrooien.
Een onnauwkeurige taal, waar elk woord een dozijn betekenissen heeft, zodat je kan liegen zoals het gedrukt staat. En nog de overtuiging uitstraalt dat je een waarheid verteld.


De Arabische taal is best wel moeilijk om te leren maar latijns en spaans ook. Daarom zijn er vertalingen in verschillende talen van de koran, die de koran vertalen. Bovendien als je over een geloof wilt weten moet je onderzoek verrichten en imaams en moslims vragen stellen en niet zelf oordelen over iets wat je geeneens weet. Als ik iets over het christendom wil weten dan pak ik de bijbel en stel ik vragen aan priesters en christenen, want meschien interperteer ik iets verkeerds. Daarom is het zo dat je niet te snel tot een conclusie moet komen, maar uitgebreidt onderzoek moet doen.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Zo Jun 01, 2008 10:46 pm

Het is een liedje met een mooie politiek getinte lyric. Moge Allah ons allen leiden.


Amien,
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Zo Jun 01, 2008 11:33 pm

Islaminside20 zei:
Bij tijd. Voorwaar, de mens is in verlies.

Wal Asr. Ina insana fel ghusr.
En maar zeuren dat de belijders van de islaam uit een zandbak komen. De meeste moslims wonen in vruchtbare streken, bergen en landen met bossen. Bovendien is de Koran het woord van God. Toen God wonderen stuurde deed Hij het middels de Koran. Niemand op aarde die in staat is om iets te schrijven wat gelijk is aan de Koran. Als Abu Jahl en Walid Ibn Mugier dat niet konden, dan kunnen de FFI-leden het al helemaal niet. Lachwekkend hoe men denkt enig kennis van de Koran te hebben. Ik vind ze eigenlijk intriest, en hier ligt ook gelijk de arrogantie van de mens. Zij denken alles te weten, terwijl zij geen kennis hebben alle wetenschappen en hebben dus niet uitputtend alle kennis. Hoe kunnen zij dan kritisch zijn van iets waarvan zij relatief gezien geen kaas van gegeten hebben?

In het liedje wordt het één en ander over de VS gezongen!! Het is een hypocriete, egocentrische en nationalistische land. Een land dat bezig is de wereld naar zijn hand te zetten. Slechts uit op oorlog.. Niet verwonderlijk dat Al-Qaida zo'n aanslag pleegt op Amerika, het is een signaal.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Het geloof bij God is de islam.

Berichtdoor hans van de mortel » Zo Jun 01, 2008 11:44 pm

islaminside20 schreef:Allah(sbht) is mijn heer en de heer van de moslims en hij heeft ons een prachtige paradijs belooft en niemand weet hoe het echt uitziet behalve Allah(sbht) hij heeft het tenslotte gemaakt. En ik geloof in de koran, ik geloof in leven na de dood. En ik geloof in de hel en het paradijs.

Belofte maakt schuld. En als de belofte van Mohammed en zijn knecht allah nu eens niet uitkomen? Er staan al zoveel onwaarheden in de koran, dus ook alle reden aan te nemen dat arabieren grondig in de zeik zijn genomen . . . Het is het verhaal van Mohammed en niet van iemand anders. Had allah niet even kunnen wachten tot de 21ste eeuw? Dan had hij geen stomme engel hoeven te laten blunderen. Dan had allah zijn boodschap in alle talen op internet kunnen zetten. Geweldig zo’n allah. Zoiets klinkt pas echt plausibel. Maar ik denk dat moslims iets zieligs hebben, want iets anders dan zieligheid hebben zij niet. Zij eten frites met mayonaise en realiseren zich niet dat daarin varkens zijn verwerkt. Je kunt wel blêren dat je niet innoveert, maar 1400 jaar geleden aten de woestijnkeutels echt geen frites met mayonaise. Toch zag ik ook vandaag weer alle aanwezige Marokkanen en Turken met hun kinderen de overheerlijke Nederlandse frites met mayonaise en de daarin verwerkte varkens smikkelend opeten. Ik deed trouwens ook mee. Maakt niets uit. Mijn plaats in de hel van allah is een ereplaats die al vanaf mijn geboorte geregeld is. Ik heb al een paar keer aan allah gevraagd of ik er echt wel van op aan kan op die ereplaats voor mij in de hel. Maar allah geeft niet thuis; zo onbetrouwbaar is hij nu. Straks heeft hij die plaats aan Islaminside20 versjacherd, en wat moet ik dan? Moet ik dan genoegen nemen met een staanplaats achterin? Hoe weet ik nu dat ik allah vertrouwen kan? Ik ken hem niet eens.

Ach, de hele islam is dom en typisch desert made en daardoor plaatsgebonden. Arabieren zijn loosers en bovenal ook nog eens kinderachtig. De joden hebben een eigen boek, de christenen hebben een eigen boek, en . . . ach guttie, die arme arabische heidenen en analfabeten hebben helemaal niets. Dus toen kwam er de koran. Beter laat dan nooit zal ik maar zeggen. Al is het voor mij overduidelijk mosterd na de maaltijd.
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 72329
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het geloof bij God is de islam.

Berichtdoor Ariel » Ma Jun 02, 2008 12:38 am

islaminside20 schreef:Dat is liegen, bedriegen en misleiden dat heeft Allah(SBHT) verboden in de islam. .


Misschien is het handig om dit artikel even te lezen islaminside.

http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... 882#136882
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
migrantenjong
Berichten: 1064
Lid geworden op: Za Nov 24, 2007 4:58 pm
Locatie: Antwerpen/Gent Ideologie: Stokslagen en waterkanonnen

Berichtdoor migrantenjong » Ma Jun 02, 2008 12:58 am

Chaimae schreef:Islaminside20 zei:
Bij tijd. Voorwaar, de mens is in verlies.

Wal Asr. Ina insana fel ghusr.
En maar zeuren dat de belijders van de islaam uit een zandbak komen. De meeste moslims wonen in vruchtbare streken, bergen en landen met bossen. Bovendien is de Koran het woord van God. Toen God wonderen stuurde deed Hij het middels de Koran. Niemand op aarde die in staat is om iets te schrijven wat gelijk is aan de Koran. Als Abu Jahl en Walid Ibn Mugier dat niet konden, dan kunnen de FFI-leden het al helemaal niet. Lachwekkend hoe men denkt enig kennis van de Koran te hebben. Ik vind ze eigenlijk intriest, en hier ligt ook gelijk de arrogantie van de mens. Zij denken alles te weten, terwijl zij geen kennis hebben alle wetenschappen en hebben dus niet uitputtend alle kennis. Hoe kunnen zij dan kritisch zijn van iets waarvan zij relatief gezien geen kaas van gegeten hebben?

In het liedje wordt het één en ander over de VS gezongen!! Het is een hypocriete, egocentrische en nationalistische land. Een land dat bezig is de wereld naar zijn hand te zetten. Slechts uit op oorlog.. Niet verwonderlijk dat Al-Qaida zo'n aanslag pleegt op Amerika, het is een signaal.


Beste,

Jij zegt dat de Koran het grootste wonder is. Persoonlijk vind ik mijn cursus moderne fysica een groter wonder.
Waarom staat er geen quantummechanisch atoommodel in de Heilige Koran?
Now watch what you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, oh fanatical, criminal.

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Berichtdoor H.Numan » Ma Jun 02, 2008 3:13 am

Chaimae schreef:Wal Asr. Ina insana fel ghusr.

Als je zo'n rochel in je keel hebt moet je nodig naar de dokter.
En maar zeuren dat de belijders van de islaam uit een zandbak komen.

Welnee. Zo gedragen zich alleen zo.
De meeste moslims wonen in vruchtbare streken, bergen en landen met bossen. Bovendien is de Koran het woord van God.

Bewijs, schattebout?

Toen God wonderen stuurde deed Hij het middels de Koran.

Bewijs, schattebout?

Niemand op aarde die in staat is om iets te schrijven wat gelijk is aan de Koran.

Ja hoor. PTT Telecom publiceert zulke werken jaarlijks. Ze noemen het 'het telefoonboek van Nederland'.

Op grond van wat voor maatstaven beoordeel jij literaire werken? Als we de koran vergelijken met Lord of the Rings, waarom is de koran dan beter? Motiveer je antwoord eens - als je daar toe geesteijk in staat bent.

Als Abu Jahl en Walid Ibn Mugier dat niet konden, dan kunnen de FFI-leden het al helemaal niet. Lachwekkend hoe men denkt enig kennis van de Koran te hebben.

Dus de gepubliceerde koran klopt niet?

Ik vind ze eigenlijk intriest, en hier ligt ook gelijk de arrogantie van de mens. Zij denken alles te weten, terwijl zij geen kennis hebben alle wetenschappen en hebben dus niet uitputtend alle kennis. Hoe kunnen zij dan kritisch zijn van iets waarvan zij relatief gezien geen kaas van gegeten hebben?

Aldus een aanstaand gesjeesd studentje journalistiek. Niet in staat om zelf een simpel debat te voeren...

In het liedje wordt het één en ander over de VS gezongen!! Het is een hypocriete, egocentrische en nationalistische land.

Niet vergeleken met marokko. En als je een echte nationalistische hypocriete egocentrische gek wilt bekijken, pak dan een spiegel, mw. de derde generatie migrant.

Een land dat bezig is de wereld naar zijn hand te zetten. Slechts uit op oorlog.. Niet verwonderlijk dat Al-Qaida zo'n aanslag pleegt op Amerika, het is een signaal.

Een signaal voor wat? Nog meer genocide? "We vermoorden deze keer 10.000 mensen, en als jullie je niet "vrijwillig" bekeren, pakken we de volgende keer atoomwapens om jullie te bekeren.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Re: Het geloof bij God is de islam.

Berichtdoor islaminside20 » Ma Jun 02, 2008 7:54 am

Belofte maakt schuld. En als de belofte van Mohammed en zijn knecht allah nu eens niet uitkomen? Er staan al zoveel onwaarheden in de koran, dus ook alle reden aan te nemen dat arabieren grondig in de zeik zijn genomen . . . Het is het verhaal van Mohammed en niet van iemand anders.


De koran is het woord van God. En als er onwaarheden in staan dan komt dat gewoon door jou zielige verstand. Zoals Allah(sbht) zegt in de koran:

Hij is het, Die u het Boek heeft nedergezonden; er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn. Maar degenen in wier hart dwaling is, volgen die, welke zinnebeeldig (bedoeld) zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg. En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen, die vast gegrondvest zijn in kennis, die zeggen: "Wij geloven er in; het geheel is van onze Heer"; en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben.

Had allah niet even kunnen wachten tot de 21ste eeuw? Dan had hij geen stomme engel hoeven te laten blunderen. Dan had allah zijn boodschap in alle talen op internet kunnen zetten. Geweldig zo’n allah. Zoiets klinkt pas echt plausibel. Maar ik denk dat moslims iets zieligs hebben, want iets anders dan zieligheid hebben zij niet.


Nee' sinds het begin van de scheppig had Allah(sbht) Adam geschapen. Waarin zij 10 eeuw lang god aanbidden. En daarna zijn er verschillende profeten gekomen zoals Noach, Zakarjia, Yahya, Ismael, Youssouf, David, Mozes, Loet, Yakoub, Abraham, Jezus en Mohammed vrede en zegeningen zij met hen Allen. Zij verkondigde allemaal 1 en hetzelfde boodschap: aanbid God en ken hem geen deelgenoten toe. Wij geloven dus in Alle profeten. En de koran is het laatste boek dat is nedergezonden en als afsluiting van de reeds vorige boeken. Dus Allah(sbht) heeft sinds het begin van de schepping gewaarschuwd en tot iedere mens zijn, zijn tekenen gekomen.

Zij eten frites met mayonaise en realiseren zich niet dat daarin varkens zijn verwerkt.


Altijd als ik wat haal lees ik of er geen cilatine in zit etc, ik lees altijd de ingridienten en als ik het toch een keer heb gegeten terwijl ik het niet weet, dan vergeeft Allah(sbht) het. Het is pas haraam als je het weet en je begeeft je eraan.

Je kunt wel blêren dat je niet innoveert, maar 1400 jaar geleden aten de woestijnkeutels echt geen frites met mayonaise. Toch zag ik ook vandaag weer alle aanwezige Marokkanen en Turken met hun kinderen de overheerlijke Nederlandse frites met mayonaise en de daarin verwerkte varkens smikkelend opeten.


Ben je achterlijk of kan je er gewoon niets aan doen. Ik heb voor de 100ste keer gezegd: DE PROFEET VREDE EN ZEGENINGEN ZIJ MET HEM HEEFT GEZEGD: ELKE INNOVATIE IN HET GELOOF IS EEN VERANDERING VAN HET GELOOF EN ELKE VERANDERING VAN HET GELOOF IS EEN DWALING EN ELKE DWALING BEHOORT IN DE HEL. patat heeft daar niets mee te maken. Allah(sbht) heeft varkensvlees verboden gemaakt en als mensen het eten terwijl ze het niet weten dan is het niet erg. Maar als ze weten dat er varkensvlees in zit en ze begeven zich eraan dan is het wel verboden.

Ik deed trouwens ook mee. Maakt niets uit. Mijn plaats in de hel van allah is een ereplaats die al vanaf mijn geboorte geregeld is. Ik heb al een paar keer aan allah gevraagd of ik er echt wel van op aan kan op die ereplaats voor mij in de hel. Maar allah geeft niet thuis; zo onbetrouwbaar is hij nu. Straks heeft hij die plaats aan Islaminside20 versjacherd, en wat moet ik dan? Moet ik dan genoegen nemen met een staanplaats achterin? Hoe weet ik nu dat ik allah vertrouwen kan? Ik ken hem niet eens.


Degenen, die in Allah en de laatste Dag geloven zullen u niet om toestemming vragen om te worden vrijgesteld van het strijden met hun bezit en hun persoon. Allah kent de rechtvaardigen goed. Alleen degenen, die niet in Allah en de laatste Dag geloven en wier hart vol twijfel is, zullen u vragen om te worden vrijgesteld daar zij aarzelen in hun twijfel.Indien zij hadden willen vertrekken, zouden zij er zeker enige voorbereiding voor hebben gemaakt, maar Allah was afkerig van hun vertrek. Hij hield hen daarom terug en er werd gezegd: "Zit met de zittenden.En als zij met u waren gegaan, zouden zij u niets dan last hebben bezorgd en zij zouden zich heen en weer hebben gehaast, tweedracht tussen u zaaiende. En er zijn er onder u die naar hen geluisterd zouden hebben. En Allah kent de onrechtvaardigen goed. Voorzeker, zij zochten voordien reeds tweedracht te scheppen en zij smeedden complotten tegen u, totdat de waarheid kwam en het voornemen van Allah de overhand kreeg, ofschoon zij er afkerig van waren. En onder hen is hij die zegt: "Geef mij verlof en stel mij niet op de proef." Voorzeker, zij zijn reeds op de proef gesteld. De hel zal de ongelovigen zeker omvatten. Indien u iets goeds overkomt, verdriet het hen, maar als u een rampspoed overkomt, zeggen zij: "Wij hadden inderdaad onze voorzorgen genomen." En zij wenden zich juichend af.
Zeg: "Niets kan ons overkomen, behalve hetgeen Allah voor ons heeft verordend. Hij is onze Beschermer. En in Allah zullen de gelovigen hun vertrouwen leggen. Zeg: "Gij verwacht voor ons niets dan een der beide goede dingen (overwinning, martelaarschap), terwijl wij betreffende u verwachten, dat Allah u een straf zal opleggen van Hemzelf of door onze handen. Wacht daarom, wij wachten ook met u."

En voor de rest bedankt voor je idiote mening
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Berichtdoor H.Numan » Ma Jun 02, 2008 8:17 am

De bidmachine is weer lekker op dreef. Wie heeft er extra halal op z'n karbonade besteld?

Afbeelding

Prayer Machine I
Strange Mechina Series
2001
24 x 8 x 8 inches
Metal, electronics, cloth
A Prayer Machine is a device for amplifying your prayers. With this Victorian-styled prayer machine, you whisper your prayer into the cloth-covered front and press the send button. The prayer mechanism hums and chugs as it processes your prayer, then gongs as it sends your prayer heavenward.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Re: Het geloof bij God is de islam.

Berichtdoor islaminside20 » Ma Jun 02, 2008 8:26 am

[quote]Misschien is het handig om dit artikel even te lezen islaminside.


Nee'' Ariel ik haal mijn tekst niet van een Satanistische site en helemaal niet van een afgunstige ongelovige. Liegen is de waarheid geweld aandoen. Het is met andere woorden een vorm van onrecht, en is, zoals alle onrecht, verboden:

Als hij een leugenaar is zal zijn bedrog in zijn nadeel zijn (...) God wijst de goede richting niet aan wie schaameloos zijn en leugenaars. » Koran 40:28

En zoals alle onrecht, leidt liegen naar de hel. Profeet Mohamed zei hierover:

Waarachtigheid is rechtschapenheid, en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. Iemand blijft de waarheid vertellen tot hij in God's boek omschreven staat als waarachtig. Liegen is boosdoenerij en boosdoenerij leidt naar de hel. Iemand blijft liegen tot hij in God's boek omschreven wordt als een gewoonteleugenaar. » (gemeld door Abdullah ibn Mas'ud in Bukhari, Muslim, Abu Dawud en Tirmidhi)

Waarachtigheid is - gezien de verwevenheid met rechtvaardigheid - essentieel voor het bevrijden van de ziel. Wie onwaarachtig is en de waarheid niet spreekt, hoeft zich volgens profeet Mohamed zelfs niet de moeite te doen om te vasten.

« "Wie liegen en onwetenheid en het navenant handelen niet opgeeft, van hem heeft God niet nodig dat hij aan voedsel en drinken versaagt."» (Bukhari).

De profeet zei dat een plaats in het paradijs gegarandeerd is voor mensen die het liegen volledig afzweren. Zoals eerder gesteld, ligt de echte bevrijding van de ziel immers in de keuze voor de waarheid, voor rechtvaardigheid, en dus tegen liegen dat een vorm van onrecht is.

Ik garandeer een huis in het midden van het Paradijs voor diegene die het liegen laat, zelfs wanneer het al grappend is.» (gemeld door Abu Umamah, in Tirmidhi).

Zolang men de waarheid niet spreekt, kan het hart niet gezuiverd worden; zolang het hart niet gezuiverd is, is er geen sprake van rechtschapen geloof.

Het geloof van een dienaar zal niet rechtschapen zijn tot zijn hart rechtschapen is, en zijn hart al niet rechtschapen zijn tot zijn tong rechtschapen is, en iemand wiens buur niet veilig is van zijn kwaad, zal het Paradijs niet binnen gaan"» (gemeld door Anas b. Malik in As-Saheehah).

Waarachtigheid, naar Gods waarheid leven, en dus rechtvaardigheid laten primeren, brengt het hart tot rust.

Zij die geloven en wier harten gerustgesteld worden doordat zij God gedenken - zeker door God te gedenken worden de harten gerustgesteld, zij die geloven en deugdelijke daden doen, voor hen is er zaligheid en een goede terugkomst Koran 13:28.

Terwijl leugen leidt tot innerlijke onrust.

Laat datgene dat je doet twijfelen achterwege ten voordele van datgene dat je niet doet twijfelen. Want in waarachtigheid ligt rust, en in liegen ligt twijfel.» (Tirmidhi, Ahmad, Al-Nisaa'i).

Liegen is bovendien het kenmerk van een hypocriet.

Als iemand vier kenmerken vertoont, is hij een pure hypocriet, en als iemand één van deze kenmerken heeft vertoont hij een aspect van hypocrisie tot hij het opgeeft: iemand die wanneer hij vertrouwd wordt het vertrouwen verraadt; wanneer hij spreekt, liegt; wanneer hij een overeenkomst aangaat en die verbreekt; en wie wanneer hij redetwist afwijkt van de waarheid door het uiten van leugens." Bukhari, Muslim.

De islam tilt zeer zwaar aan hypocrisie. Het is een term die in de Koran gebruikt wordt voor 'moslims in naam', wier woorden en daden elkaar tegenspreken. Hypocrisie is volgens de islam een 'ziekte van het hart'. De islam keurt dit zeer zwaar af. Het wordt zelfs beschouwd als een van de grootste bedreigingen voor de islam. Hypocrieten mogen zich verwachten aan de diepste, ergste plek in de hel.

De huichelaars komen in de laagste verdieping van het vuur en jij zal voor hen geen helper vinden. Koran 4:145


Je moet begrijpen dat de koran liegen, misleiden, bedriegen verboden heeft gemaakt. Als moslims zich hieraan begeven dan zijn het niets minder dan ongelovigen en leugenaars.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Ma Jun 02, 2008 9:34 am

Chaimae schreef:Islaminside20 zei:
Bij tijd. Voorwaar, de mens is in verlies.

Wal Asr. Ina insana fel ghusr.
En maar zeuren dat de belijders van de islaam uit een zandbak komen. De meeste moslims wonen in vruchtbare streken, bergen en landen met bossen. Bovendien is de Koran het woord van God. Toen God wonderen stuurde deed Hij het middels de Koran. Niemand op aarde die in staat is om iets te schrijven wat gelijk is aan de Koran. Als Abu Jahl en Walid Ibn Mugier dat niet konden, dan kunnen de FFI-leden het al helemaal niet.


Met gemak. Begin met de verklaringen van de rechten van de Mens.
Of de 9e van Beethoven. Als je toch alleen maal vorm wilt. Kom met iets beters dan de 9e als je waarlijk bent, of geef toe dat Beethoven bovenmenselijk is.
En als je aanneemt dat de Koran bovenmenselijk is, moet je nog altijd bewijzen dat het niet van de duivel komt of van de Jinn. Want voor een woord van God is het gewoon niet goed genoeg. Ik kan me niet inbeelden dat voor het woord van God te begrijpen je historische context nodig hebt. Laat ons onszelf niet belachelijk maken, niet?

Chaimae schreef:Lachwekkend hoe men denkt enig kennis van de Koran te hebben. Ik vind ze eigenlijk intriest, en hier ligt ook gelijk de arrogantie van de mens. Zij denken alles te weten, terwijl zij geen kennis hebben alle wetenschappen en hebben dus niet uitputtend alle kennis. Hoe kunnen zij dan kritisch zijn van iets waarvan zij relatief gezien geen kaas van gegeten hebben?


Met het grootste gemak, Chaimae.

De Koran bevat zo veel flagrante en voor de hand liggende inbreuken tegen de wetenschap dat het maar al te makkelijk is als je een basisopleiding en wetenschappelijke techniek hebt.

Bedenk, het is ook niet moeilijk om kritiek te hebben op mensen die denken dat "sneeuwwitje en de 7 dwergen" wetenschappelijk correct is.

Chaimae schreef:In het liedje wordt het één en ander over de VS gezongen!! Het is een hypocriete, egocentrische en nationalistische land.


Lijkt wel Iran.

Chaimae schreef:Een land dat bezig is de wereld naar zijn hand te zetten.


Lijkt wel Salafisme.

Chaimae schreef:Slechts uit op oorlog.. Niet verwonderlijk dat Al-Qaida zo'n aanslag pleegt op Amerika, het is een signaal.


Tja, éénmaal in een oorlogslogica, geraak je er moeilijk uit hé,
Chaimae, zelfs al beleidt je "de" religie van de vrede.


Ik raad de religieuze denkers dringend aan om op te houden tegen zichzelf te liegen.

Dat die mensen eerst 's ECHT bewijzen dat niet door "de duivel" zijn ingegeven. Als je dat niet kunt, kun je beter ophouden met anderen te verwijten voor onkundig. Ik vermoed immers, dat je geen hogere toppen scheert. Zonder meer niet slecht bedoeld, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje in de wereld. Ik raad je altijd aan om te zoeken. Dat doe je ook buiten de Koran en de Islamitische TV propaganda om.

Bij voorbeeld door effectief aan te tonen dat in de wereld Islam tot vrede leidt. Veel geluk ermee. Hopelijk geeft dat wat zelfreflectie voordat ze ongenuanceerde uitspraken doen.
Laatst gewijzigd door Ketter op Ma Jun 02, 2008 9:51 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Re: Het geloof bij God is de islam.

Berichtdoor Ketter » Ma Jun 02, 2008 9:44 am

islaminside20 schreef:
Als hij een leugenaar is zal zijn bedrog in zijn nadeel zijn (...) God wijst de goede richting niet aan wie schaameloos zijn en leugenaars. » Koran 40:28


Kijk, wat die onzin van jou voor gevolg heeft:
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4135 ... tml?p=21,1

ELKE dag wordt jouw verhaaltje belachelijk gemaakt door wat er in de wereld gebeurt.
Het zijn secularisten die opkomen voor de rechten van een Islamitische stroming, één van de weinig die tolerant zijn, en waarbij die verzen van jou worden gebruikt om mensen op te stoken voor geweldpleging tegen tolerante mensen.

Wat moet je nu als je elke dag door de realiteit wordt tegenbewezen?

Stapje 1: Ophouden met tegen jezelf te liegen.
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Re: Het geloof bij God is de islam.

Berichtdoor islaminside20 » Ma Jun 02, 2008 11:46 am

Kijk, wat die onzin van jou voor gevolg heeft:
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4135 ... tml?p=21,1


Dit zijn geen gevolgen, de Ahmadja-beweging is niets anders dan het oorzaak hiervan. Ze vertellen de grootste leugens over de islam. Maar iemand die zo achterlijk en onwetend is, en zelf al uit leugens praat weet dit natuurlijk niet. De Ahmadiyyah-beweging is op basis van consensus onder de moslimgeleerden een groepering die buiten de Islam valt. Zij dragen het kleed van de Islam, maar in feite zijn zij uit op het vernietigen van de fundamenten van de Islam. Dit sinds de dag dat zij zijn opgericht zo’n anderhalf eeuw geleden door Mirza Ghoelaam Ahmad. Op basis hiervan alleen al zijn zij alleszins ongeschikt en onbetrouwbaar als het gaat om het interpreteren van de Koran.

Onder hun voornaamste overtuigingen, die in strijd zijn met de Islamitische geloofsovertuiging, vinden wij hun weigering de Profeet Mohammed ibnoe Abdillah, de Qoerayshiet, de Haashimiet te erkennen als zijnde de laatste der Profeten en Boodschappers, en de bewering dat Mirza Ghoelaam Ahmad al-Qadiaaniy al-Hindy een profeet was die openbaringen ontving. Dit is een duidelijke verloochening van de volgende Woorden van Allah:

Moehammad is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste der Profeten.Soerat al-Ahzaab: 40

Verder is het een verloochening van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), die zei: “Ik ben de laatste der Profeten. Na mij komt er geen profeet meer.”

Het is niet toegestaan voor de moslim om de door hen geslachte dieren te eten, met hun vrouwen te huwen, het gebed in hun moskeeën of achter hen te verrichten. Noch is het toegestaan hun boeken te lezen, behalve in het geval dat dit bedoeld is hun verzinselen over de Islam te weerleggen.

Allah heeft voor ons het geloof vervolmaakt en Zijn Gunst voor ons volledig gemaakt. Derhalve is niets toegestaan, behalve datgene wat Hij heeft toegestaan en is niets verboden, behalve wat Hij heeft verboden. Buiten datgene wat Hij heeft voorgeschreven in Zijn Boek en bij monde van Zijn Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem), bestaat er geen geloof. Wie met Allah, wat betreft deze zaken, wenst te wedijveren heeft ongeloof begaan. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

Vandaag heb Ik jullie godsdienst vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en ben Ik tevreden met de Islam als godsdienst voor jullie.Soerat al-Maa’idah: 3

En Hij laat niet één deelgenoot in Zijn Oordeel toe.Soerat al-Kahf: 26

Vervolgens plaatsten Wij jou (O Mohammed) op een juiste Weg van de godsdienst. Volg deze dan en volg niet de begeerten van degenen die niet weten.Soerat al-Djaathiyah: 18

En Voorwaar, de satans fluisteren hun vrienden in om met jullie te redetwisten en als jullie hen gehoorzamen, dan zullen jullie zeker veelgodenaanbidders zijn.Soerat al-Ancaam: 121

Met andere woorden door hen te volgen in datgene wat zij toegestaan verklaren, terwijl Allah dit verboden heeft gemaakt en andersom. Dit is nu precies wat de Ahmadiyyah-beweging vandaag de dag probeert te doen met haar nieuwe vertaling van de Koran.

Als de djinn en de gehele mensheid zich zouden verenigen om te komen met het gelijke aan de Koran, dan zouden zij hierin niet slagen. Dit omdat de Koran het Woord van Allah is, dat vrij is van elke tekortkoming en een wonder op zich is. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

Zeg (O Mohammed): ,,Als de mensen en de djinn zich zouden verzamelen om met het gelijke van deze Koran te komen, dan kunnen zij niet met het gelijke hieraan komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.Soerat al-Israa’: 88

Zelfs als zij pogen om de betekenissen van de woorden van de Koran te verdraaien en zijn waarheden te verdoezelen, dan zullen al hun inspanningen op niets uitlopen. Dit omdat Allah het waken over de Koran aan geen van Zijn schepselen heeft overgelaten, maar Zichzelf hierover als Waker heeft aangesteld. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

Waarlijk, Wij zijn het Die de Vermaning hebben neergezonden. En waarlijk, Wij zijn daarover zeker de Wakers. Soerat al-Hidjr: 9

De valsheid bereikt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren. Het is een neerdaling van de Allerwijze, de Geprezene. De koran Foessilat: 42

Wij zij er dan ook van overtuigd dat deze leugenachtige zwendelaars, die het lef hebben om de Woorden van Allah te verdraaien, niets anders zullen oogsten dan bittere teleurstelling en onherstelbaar verlies zullen lijden in dit wereldse leven alvorens het Hiernamaals. Allah zegt:

O wee zij die de schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: ,,Dit is afkomstig van Allah.” Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. O wee zij vanwege wat hun handen geschreven hebben en O wee zij vanwege wat zij verrichtten.Soerat al-Baqarah: 79

Waarlijk, degenen die over Allah de leugen verzinnen, zullen niet welslagen. (Dat is) een kleine genieting en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.De koran an-Nahl: 116

Het is de plicht van alle Islamitische organisaties en personen in Nederland alle toegestane middelen aan te wenden om deze misdadige handeling van de Ahmadiyyah-beweging te bestrijden en hun valse interpretatie van de Koran af te keuren. Dit om zo de waarheid te verduidelijken en onze plicht tegenover Allah te vervullen.
Het is voor de moslims verboden om deze valse interpretatie van de Koran te kopen, verkopen en distribueren. Dit leidt immers tot het doen afdwalen van de moslims, het verspreiden van de valsheid en het bijdragen aan de zonde. Allah zegt:

En helpt elkander niet in (het begaan van) de zonde en agressie.Soerat al-Maa’idah: 2

Verder is het zelfs verboden om het aan te nemen als het gratis wordt aangeboden, behalve voor de bezitters van kennis die op de hoogte wensen te raken van de onwaarheden en leugens die daarin staan vermeld. Tot slot vragen wij Allah, de Verhevene, om ons te leiden naar de waarheid en om ons weg te houden van de valsheid. Ook vragen wij Hem om ons te helpen bij het leren, reciteren en volgen van en het handelen naar de Koran.


ELKE dag wordt jouw verhaaltje belachelijk gemaakt door wat er in de wereld gebeurt.


Het verhaal wat ik zeg klopt, en wat de moslims in Jakarta doen is goed.
De ahmadja-beweging kan van mij de pot op, net zoals de Alvatien en de andere zelfverzonnen sektes binnen de islam. Want wij moeten innovaties en ongeloof bestrijden. En het verhaal wordt niet belachelijk gezet het is de waarheid.

Het zijn secularisten die opkomen voor de rechten van een Islamitische stroming, één van de weinig die tolerant zijn, en waarbij die verzen van jou worden gebruikt om mensen op te stoken voor geweldpleging tegen tolerante mensen.


Het zijn meschien tollerantie mensen, maar ze moeten niet leugens spreken over de koran en Mohammed(vzmh). En dan zichzelf moslim noemen in de ogen van de moslims zijn het namelijk hypocrieten.
En degene die hypocriet is, is niet te vertrouwen.Zij komen op voor een islamitische stroming die dwaling is en innovatie is. En dat hebben de moslims in mijn mening goed opgepakt alleen het had beter gekund, zoals de discussie aangaan op een gepaste wijze met hun voorman.

Wat moet je nu als je elke dag door de realiteit wordt tegenbewezen?


Er wordt niets tegenbewezen het is de waarheid wat jij makkelijk omdraait. Liegen is verboden in de islam, de ahmadjia worden als leugenaars aangezien daarom hebben ze het zo zwaar te verduren.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Berichtdoor H.Numan » Ma Jun 02, 2008 12:38 pm

Voor de echte bid-o-fiel. Aanbidt allah nu 25 uur per dag, 8 dagen per week, 380 dagen per jaar! Verdien een extra ruime gouden poef in de hemel, en misschien doet allah er wel een paar maagden extra bij...

Afbeelding
The Electronic Prayer Machine is a circuit-bent loop player built into a vintage bench meter. I like the Nixie tube display. The loop player does three little meditation songs and a chant. I acquired it from some nice folks in Hong Kong. Completely different sounds than the FM3 Buddha Machine thing, but similar in conceptual design.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Ma Jun 02, 2008 1:19 pm

de ahmadjia worden als leugenaars aangezien daarom hebben ze het zo zwaar te verduren.


De rechtvaardiging voor de gewelddaden van je medesalafisten spreek je uit. Niet één maar verschillende keren. De schuld van het door je broeders gepleegde geweld steek je ineens op de ander (Ahmadiyas).


Dit zijn geen gevolgen, de Ahmadja-beweging is niets anders dan het oorzaak hiervan.

niets anders zullen oogsten dan bittere teleurstelling en onherstelbaar verlies zullen lijden in dit wereldse leven


Het is jullie voornaamste sacrament dit uit te voeren.

Het is de plicht van alle Islamitische organisaties en personen in Nederland alle toegestane middelen aan te wenden om deze misdadige handeling van de Ahmadiyyah-beweging te bestrijden en hun valse interpretatie van de Koran af te keuren. Dit om zo de waarheid te verduidelijken en onze plicht tegenover Allah te vervullen.


Het verhaal wat ik zeg klopt, en wat de moslims in Jakarta doen is goed.


En dat hebben de moslims in mijn mening goed opgepakt


Heel wat rechtvaardigingen voor zinloze daden van geweld.
Dat van iemand die steeds zit te herhalen dat er 'genn dwang is in Islam'. Op andere ogenblikken zit te verkondigen dat mensen die zulke dingen doen, 'geen echte Moslims' zijn.

Je valt lelijk door de mand.
In ieder geval van het voorproefje hoe je in een waarschijnlijk zeer nabije toekmst geweld tegen ongelovigen en alle anderen die jij reeds leugenaars hebt genoemd zal rechtvaardigen.
Met een gerust geweten aan zal deelnemen, het is immers je plicht tegen Allah.

Je plicht tegen Allah, verklaart ook ineens hoe de vriendelijke kruidenier op de hoek kan veranderen in een moordmachine en de dag daarna zonder gewetensproblemen terug vriendelijk in zijn winkel staan.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Gebruikersavatar
Freya
Berichten: 1231
Lid geworden op: Wo Apr 25, 2007 2:57 pm

Berichtdoor Freya » Ma Jun 02, 2008 5:25 pm

Je blijft een naar ventje, Islaminside. Je liegt over dat liegen gewoon mag in de Islam en vindt het uitstekend, dat mensen met een andere opvatting over de islam, in elkaar gemept worden.

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Zo Jun 08, 2008 10:15 pm

Freya schreef:Je blijft een naar ventje, Islaminside. Je liegt over dat liegen gewoon mag in de Islam en vindt het uitstekend, dat mensen met een andere opvatting over de islam, in elkaar gemept worden.


Je mag me alles vinden, dat kan me niet zoveel schelen. Het gaat mij om de koran en de sounnah. En jij zegt iets wat duidelijk tegenstrijdig is met de koran en de sounnah. Ik heb het duidelijk gezegd in de vorige berichten dat liegen verboden is in de islam. Maar ik denk dat mensen die niet zoveel verstand hebben er niets van begrijpen. Ik geef daarom graag bijles. Liegen is verboden in de islam zowel over de islam als over ander dingen. Leugenaars zullen hun straf ondergaan in het vuur.
Allah(sbht) zegt in de koran:

Wij beproefden degenen die voor hen waren. Daarom zal Allah ook hen die waarachtig zijn, onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken.

Of Freya als je liegt denk je dat je daarmee weg komt op de dag des oordeels, zeker niet. Allah(sbht) zegt:

Of denken zij, die slechte daden doen, dat zij Ons zullen ontsnappen? Hun oordeel is verkeerd.

En ik weet dat de dag des oordeels elke minuut kan naderen daarom zal ik mij hier niet mee mengen. Allah(sbht) zegt:

Wie de ontmoeting met Allah verwacht (wete dat) Allah's vastgestelde tijd gewis komt. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.

Wacht daarom, bij de tijd, wij wachten ook. Allah (sbht) zegt:

En wie streeft, streeft slechts voor zichzelf; want Allah is Onafhankelijk van alle werelden.

Allah(sbht) gebied rechtvaardigheid, eerlijkheid, waarachtigheid een geen hypocritische, leugenaars, hoogmoedige.

Bron:
http://www.theholyquran.org/?x=s_main&y ... =11&sid=29
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Links666
Berichten: 1058
Lid geworden op: Di Mei 20, 2008 1:36 pm
Locatie: Flanders Fashion Institute

Berichtdoor Links666 » Zo Jun 08, 2008 10:45 pm

Hallo IslamInside,

Als je helemaal niet liegt, kan je me dan wat inzicht geven aangaande het volgende:

- Welk vers vertelt ons dat geloof in de sounnah noodzakelijk is?
(domme vraag heheh)

- Is er een tekst die zegt dat hadith-gebruiken in praktische wetgeving moeten worden omgezet?

- Als een moslim niet in democratie gelooft is een meerderheids mening dus ook niet belangrijk. Kan een land met een moslim-minderheid dus, na een gewelddadig conflict, dus op juiste wijze een islamitische staat worden?

- Zijn de westerse doden van 9/11 in Gods ogen zondig en is hun dood dus (hoe pijnlijk het ook is) dus eigenlijk verdiend?

En, zonder de conclusie te trekken dat jij hetzelfde zou doen, :
- Waren de veroorzakers van 9/11 juist in de zin dat dit 'onorthodox' middel het enige effectieve middel was tegen Amerika -- net zoals Hamas eigenlijk ook geen andere keus heeft dan op willekeurige wijze Israeli's te doden ?


bedankt

Gebruikersavatar
H.Numan
Berichten: 8537
Lid geworden op: Do Mei 08, 2008 3:33 am

Berichtdoor H.Numan » Ma Jun 09, 2008 8:22 am

De bidmachine babbelde:
[quote]Het geloof bij God is de Islam[/b]
Men geloofd niet bij een god, maar in een god of goden.
Islam betekend onderwerping. Onderwerpen wil niet automatisch zeggen dat je geloofd. Ik ben onderworpen aan de wet, maar geloof dat ik even een kopje koffie ga halen.

Ergo: dit is complete onzin. Maar van een bidmachine kan men nu eenmaal niet veel meer verwachten.
een volk dat voor korannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht….
Anoniem

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Re: Het geloof bij God is de islam.

Berichtdoor Monique » Ma Jun 09, 2008 8:45 am

islaminside20 schreef:bla bla bla etc


Maar..... waar is die eicel nou? :cry:
Amorele atheistische nitwit

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Re: Het geloof bij God is de islam.

Berichtdoor Ketter » Ma Jun 09, 2008 9:05 am

islaminside20 schreef:
Wat moet je nu als je elke dag door de realiteit wordt tegenbewezen?


Er wordt niets tegenbewezen het is de waarheid wat jij makkelijk omdraait. Liegen is verboden in de islam, de ahmadjia worden als leugenaars aangezien daarom hebben ze het zo zwaar te verduren.


Typische hypocrisie. Zo eigen aan de monotheïst.

Vrijheid van geloof predikken en moord en doodslag op zogenaamde 'leugenaars' goedpraten. Het zijn verdorie gewoon mensen die hun religieuze identiteit vreedzaam, niet wreedaardig zoals vele 'echte' moslims, willen beleiden.

Sorry, Islaminside, ik hoop dat je inziet dat jij intolerantie predikt. Prachtig bewijs dat de Koran gerust van de duivel kan komen. Je gunt immers niemand z'n eigen zoektocht naar >God<.

Hoe wil je nu eigenlijk dan dat ik jouw vrijheid om >God< te zoeken nog verder verdedig?
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Ma Jun 09, 2008 9:28 am

Hallo Links666,

Als je helemaal niet liegt, kan je me dan wat inzicht geven aangaande het volgende:


Je moet eigenlijk nooit zeggen dat je helemaal niet liegt. God weet de enige wat er in de harten van de mensen is, en of zij hypocriet zijn of leugens vertellen. Je moet je vertrouwen op god stellen dan geeft hij jou de inzicht op alle zaken. Ik zal daarom aan de hand van de koran en de sounnah jou vragen beantwoorden:

- Welk vers vertelt ons dat geloof in de sounnah noodzakelijk is?
(domme vraag heheh)


Ten eerst Allah(sbht) beveelt ons om Allah en zijn boodschapper te gehoorzamen. Allah(sbht) zegt:

O jullie die geloven! Gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en maakt jullie werken niet nietig.Soerat Moehammed: 33

En degene die zich afwendt van de Allah OF van de boodschapper is geen gelovige. Allah(sbht) zegt:

En zii zeggen: "Wij geloven in Allah en in de boodschapper en wij gehoorzamen." Maar daarna wenden sommigen hunner zich af. En dezen zijn geen gelovigen 24:47

Degene die de boodschapper niet volgt kan zelf in de hel belanden:

'En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk geworden is en hij (toch) een andere weg dan die van de gelovigen volgt, dan zullen Wij hem daar laten gaan waarheen hij zich heeft afgekeerd; Wij zullen hem de hel binnen leiden en dat is pas een slechte bestemming! 4:115

Als iemand van Ahlu-sunna wat zegt dan zegt hij daarna de profeet(Vzmh) heeft gezegd....... , of Allah(Sbht) zegt:... .En zo zie je dat andere groeperingen hele teksten voordragen maar geen enkele keer zeggen de profeet(vzmh) zegt ....... of Allah(sbht) zegt: ...... . Ahlu-sounna zullen bij elke punt zeggen de profeet(Vzmh) zegt........ en Allah(Sbht) zegt....... . Ahlu-sunna bestrijdt Bida'ah(innovatie's).Ahlu sunna zegt neem het geloof aan net zoals de profeet(Vzmh) het geloof aan ons heeft overgedragen. En daarom als iemand staat om een daad van aanbidding te verrichten, dan zeg ik tegen hem luister niet naar wat anderen zeggen. Maar ga opzoek naar overleveringen waarin de profeet(Vzmh) ons uitlegd hoe zo een daad van aanbidding tot uitvoer verricht dient te worden. Zo gaat iemand die tot Ahlu-sunnah behoort te werk. De Aqida van Ahlu-sunna kent een aantal opzienbaarende kenmerken, eigenschappen, die alleen voor deze aqida gelden en niet voorkomen bij de credo van anderen. En dit vanwege het feit dat de credo van ahlu-sounna afkomstig is van Allah(sbht). Het vloeit voort uit de openbaring van Allah(Sbht).Dus het kent een goddelijke bron. Terwijl anderen zich soms basseren op hun eigen meningen. Dan zeggen wij als het gaat om het credo die dient aangenomen te worden vanuit de openbaringen, vanuit de zuivere bron (Kitaab wa Sunna).

- Is er een tekst die zegt dat hadith-gebruiken in praktische wetgeving moeten worden omgezet?


Ja' kijk maar in de Sharia.

Als een moslim niet in democratie gelooft is een meerderheids mening dus ook niet belangrijk.


Een ware moslim zal niets geloven behalve Allah en zijn boodschaper. Stel je voor iedereen stemt op een man die de koran wil verbannen in Marokko bijvoorbeeldt. Iedereen stemt op die man en de koran is zogenaamd verbannen uit marokko. En moslims zal heus niet de democratie volgen maar eerder de koran en de sounnah. Dus de mening van mensen telt niet in de islam behalve de koran en de sounnah, omdat dat waarachtigheid is.

- Zijn de westerse doden van 9/11 in Gods ogen zondig en is hun dood dus (hoe pijnlijk het ook is) dus eigenlijk verdiend?


God is de enige die oordeelt over wie er naar het paradijs gaat en wie niet. En degene die 1 korreltje geloof in zijn hart draagt, zal uiteindelijk het paradijs bereiken. Allah(sbht) leidt namelijk wie hij wil naar het rechterpad.

En, zonder de conclusie te trekken dat jij hetzelfde zou doen, :
- Waren de veroorzakers van 9/11 juist in de zin dat dit 'onorthodox' middel het enige effectieve middel was tegen Amerika -- net zoals Hamas eigenlijk ook geen andere keus heeft dan op willekeurige wijze Israeli's te doden ?


Ten eerst iedereen de een onschuldige leven dood ongeacht huidskleur, geloof, maatschappelijke positie zal de hel betreden tenzij god die persoon vergeeft, als hij er diep spijt van heeft en berouwvol terugkeert. Allah(sbht) zegt:

3:151. Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" n.l. dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen.

Het is voor een moslim alleen geldig of laat ik het maar zo zeggen VERPLICHT om aan te vallen wanneer de vijanden van de islam de moslims uit hun woonhuizen verdrijven of hun geloof aanvallen.
En beste links666 er zijn altijd mensen die Allah(sbht) niet gehoorzamen, Allah zegt in de koran:

Toch zijt gij het volk, dat uw eigen broeders doodt en een gedeelte van uw volk uit hun huizen verdrijft, elkaar tegen hen helpende in zonde en overtreding. En, indien zij als gevangenen tot u terugkomen, koopt gij hen vrij, terwijl juist hun verdrijving voor u verboden was. Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte? Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet.

Zij (veroorzakkers van 9-11) helpen met niets dan alleen met wanorde, verderf en onheil op aarde wat tot niets leidt en hetzelfde geld voor Amerika in Afganistan en Irak. Allah(sbht) zegt het heel duidelijk in de koran. De beste keus voor de moslims is om geduld te tonen omdat Allah(sbht) in de koran zegt.

Bij de tijd. Iedereen is in verlies. Behalve degene die Geloven en Goed werk Doen en Elkander Aansporen tot de Waarheid en Geduld.

En moslim hoort te geloven, zo veel mogelijke goede daden verrichten en elkander aanporen tot de waarheid en geduld. De overtreders de wanstichters, de onheilplegers, de ongelovigen zullen in groot verlies zijn op de dag des oordeels, Wacht daarom bij de tijd wij wachten ook.

Vrede zij met jou .
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI


Terug naar “Islam in het nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten