Het geloof bij God is de islam.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Aug 04, 2008 8:46 pm

Ruth schreef:De bijbelkennis van islaminside lijkt op het eerste gezicht heel indrukwekkend. Jammer dat hij alles netjes kopieert en dat het niet zijn eigen verdienste is. Als je bovendien al zijn beweringen doorleest valt er makkelijk doorheen te prikken, zeker voor iemand die met het christelijke geloof is opgegroeid.Absoluut Ruth, een ieder die opgegroeid is met de bijbel kan de bijbel "kennis "van Islaminside ontmaskeren. Dat is niet moeilijk.

Een scepteris een stok die geldt als machtssymbool van een koning en Juda is de stamvader van één van de twaalf stammen van Israël waaruit de meeste joden voortkomen. En ‘Silo’ betekent volgens de christenen de ‘rustbrenger’ of ‘hij die het (uiteindelijk) allemaal toekomt’.


Als ik de tekst lees staat er dat de septer niet zal wijken van Juda totdat Silo komt. Vervolgens gaat onze huistheoloog er allerlei gevolgtrekkingen op los laten die er helemaal niet staan. Waar staat dat Silo geen jood kan zijn?? Tja, als je perse je eigen geloof wil bewijzen dan kun je wel van alles gaan beweren.


Silo is geen mens.

Silo is een belangrijke plaats in de geschiedenis van het Joodse volk, daar werd ook de tent der samenkomst opgericht (Joz 18:1). De tent der samenkomst was toentertijd de plek waar God bij zijn volk was. Ook werden er vanuit Silo belangrijke beslissingen genomen, bijvoorbeeld wanneer de Israëlieten ten strijde gaan trekken tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse (Joz 22:12).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Silo_%28bijbelse_plaats%29

Lees hier meer over Silo

http://www.statenvertaling.net/concorda ... 749-1.html
Laatst gewijzigd door Ariel op Ma Aug 04, 2008 9:19 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Ma Aug 04, 2008 8:48 pm

....................
En met het feit, dat alle tot op heden gevonden archeologische teksten van Schriftgedeelten bewijzen, dat de Schrift niet veranderd is, kan je er rustig van op aan dat Jezus aan het kruis gestorven is.....


Ik kan helemaal niets. Alle teksten betreft de kruiziging van Jezus zijn tegenstrijdig met elkaar. De een zegt Jezus hield zelf de kruis vast de ander zegt de kruis werd gedragen door anderen. Ga zo maar door. In die tijd hadden de mensen geen gel en make up. En jezus werd gezocht door de joden en zijn vijanden hij moest zichzelf verschuilen. Het zou heel goed mogelijk zijn dat er iemand anders gekruizigd is dan hem. want ik twijfel er heel erg over. In tegenstelling tot de koran geeft God en heel duidelijke beeld. Jezus is niet gekruizigd maar god hief hem omhoog en er zal een tijd komen wanneer jezus zal terugkeren op aarde.

Wil je het Christelijke antwoord op deze vraag, of wil je weten wat ik denk Islaminside.


Het antwoord is duidelijk jezus vrede zij met hem is niet gekruizigd en is niet gestraft. God hief hem boven hem op. God straft nooit iemand van wie het de schuld niet was. Iedereen is namelijk onderpand van zijn eigen daden. God is barmhartig en Genadevol.

We zijn allemaal 'zonen en dochters "van God islaminside. Deel van hem.


Dus ik ben ook een stukje God. Ik ben niets voor niets de zoon van God. Dus dan moet ik ook bepaalde krachten hebben. Meschien kan ik weer mensen tot leven weken net zoals Jezus vrede zij met hem. Heeft god ook slechte zonen die mensen vermoorden zoals Hitler en stalin? :question:

God behoeft geen aanbidding islaminsde. Hij vraagt aan ons om goede mensen te zijn en te houden van de gehele mensheid.
En goede werken gaan nooit verloren.


Dit klopt helemaal Ariel, eindelijk dat je het weet. God is zichzelf genoegzaam eeuwig. En hij vraagt ons om goede mensen te zijn en te houden van elkaar en van de gehele mensenheid. Allah zegt: En hij roept naar het tehuis van Vrede. En iedereen word beloond voor zijn daden. Waarom bidden moslims 5x per dag. Ik vind het zelf best zwaar om 5x per dag te bidden, naar school, werk, voetbal, en dan nog chillen.
Maar toch moet ik bidden, het geeft me innerlijke rust. Ik voel me dan verzekerd dat ik geloof in God omdat ik hem dagelijks aanroep.
Ik vraag hem om vergeving voor de fouten die ik gemaakt hem. En vraag zijn steun om mij te leiden in het wereldse leven en in het hiernamaals. Hij is de enige die leidt en helpt en op wie ik mijn vertrouwen stel.


Alle lof zij Allah de heer der werelden en vrede zij met zijn profeten en metgezellen en vrome volgelingen tot de dag des oordeels.


Met vriendelijke groeten,
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33

http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Ma Aug 04, 2008 9:09 pm

(Koran2:127)“Waarlijk, het eerste huis voor de mensen bestemd, is dat te Bekka, gezegend en een leiding voor de volkeren.”
Psalm 84:5-6
“Blessed is the man whose strength is in You, Whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, They make it a spring; the rain also covers it with pools”. (Engelse WEB vertaling)

Mekka=Bekka=Baca is het hart van de aarde, het centrum der aarde, geografisch/magnetisch gezien.

http://switch3.castup.net/cunet/gm.asp? ... mv&ak=null
http://www.phys.uu.nl/~vgent/islam/islam_qibla_nl.htm

Ariel die tekst van Broeder Ismael van Al-yaqeen heeft geschreven volgens het perspectief van het christendom. Maar wat ik ervoor hebt geschreven was over de zwarte steen in Mekka. Wij Moslims geloven dat Allah deze steen aan Adam heeft gegeven en deze heeft geplaatst. In de kaab is de (al-Hajar al-Aswad=zwarte steen) ingebouwd in de oostelijke hoek(Jemenitische hoek), en is dus een (de) hoeksteen. Welke steen is er afgekeurd door de bouwlieden?
Wordt Jezus werkelijk bedoeld met de”hoeksteen”?
Nee, Jezus(vzmh) is geen steen maar een mens van vlees en bloed. Wat bedoelde Jezus(vzmg) dat hij in het hart der aarde zou verblijven?
De Hel zoals het christendom het interpreteert? Nee, Jezus(vzmh) heeft een pelgrimage gemaakt naar Mekka (Baca) op een wonderbaarlijke wijze zoals Mohammed(vzmh) op een wonderbaarlijke wijze naar Jeruzalem is afgereisd. De afmetingen van het heilige der heilige in Jeruzalem heeft de zelfde afmetingen als de afmetingen van het gebouw de Ka'aba met de in de hoek geplaatste steen.
Veel mensen zeggen dat de Ka'aba een kopie is van het heilige der heilige in Jeruzalem.
Het is echter andersom. Het gebouw van de Ka'aba is de werkelijke originele Heilige der Heilige en de werkelijke gebedsrichting.

Matt 12:40
Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.


En het hart der aarde is mekka oftwel kaaba.

God zei tegen Jakob: ‘Ga naar Betel (Betel kan worden vertaald als ‘huis van God’.). Blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor je broer Esau.’ 2 Toen zei Jakob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren: ‘Doe de vreemde goden die jullie hebben weg, reinig je en trek schone kleren aan. 3 Laten we naar Betel gaan: daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat en die mij op mijn hele reis ter zijde heeft gestaan.’ 4 Ze gaven Jakob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden, en ook hun oorringen, en Jakob begroef alles onder de terebint bij Sichem. 5 Daarna braken ze op. God joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo’n angst aan dat ze het niet waagden Jakobs zonen te achtervolgen.
6 Toen Jakob met alle mensen die met hem meetrokken in Luz was aangekomen, het huidige Betel, in Kanaän, 7 bouwde hij er een altaar; hij noemde die plaats ‘God is in Betel’, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij op de vlucht was voor zijn broer. 8 (De voedster van Rebekka, Debora, stierf daar. Ze werd ten zuiden van Betel begraven, onder een eik die daarom Eik van geween werd genoemd.) 9 Nu Jakob was teruggekeerd uit Paddan-Aram, verscheen God hem opnieuw, en hij zegende hem. 10 Hij zei: ‘Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet langer dragen: Israël is je nieuwe naam.’ Zo gaf God hem de naam Israël. 11 En hij vervolgde: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen. 12 Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaak heb gegeven; ook aan je nakomelingen geef ik dit land.’ 13 Hierna ging God weg van de plaats waar hij met Jakob had gesproken. 14 Daar, op die plaats, zette Jakob een steen rechtop, en hij wijdde hem door er een wijnoffer op te brengen en er olie over uit te gieten. 15 Hij noemde die plaats, waar God met hem had gesproken, Betel.

Wat voor waarde heeft deze steen voor de moslims. In een hoek van de ka'bah bevindt zich de ”Hadjar al-Aswad”, (de zwarte steen die in de oosthoek van de Ka'bah is ingemetseld).

Wanneer bedevaartgangers in Mekka aankomen, lopen ze zeven keer tegen de klok in rond de Ka’bah. Elke omgang begint en eindigt bij de “Zwarte steen”. Rondjes maken om de Ka’bah noemen we ook wel ”tawâf” (omgang, rondgang).

Volgens de Islamitische overlevering werd deze “Hadjar al-Aswad” (de steen) door de engel Djibrîl (Gabriël) aan Ibrâhîm (Abraham) gegeven, en waren het Ibrâhîm & Ishma'il (Ismaël) die de ka'bah gebouwd hebben.

In een hoek van de Ka’bah is de Zwarte Steen ingemetseld. Deze steen komt uit de Al-Djennah (Paradijs). Eerst was hij ’wit’ maar door de zondes van de bedevaartgangers is de steen ’zwart’ geworden. Bij elk begin van een omgang zeg je "Allahoe-Akbar" en je raakt aan, kust of wijst naar de Zwarte Steen.

In een overlevering staat: “De Zwarte Steen komt uit het Paradijs (Al-Djennah) en hij was ooit witter dan sneeuw, maar de zonden van de afgodendienaren hebben hem zwart doen kleuren.”

Het aanraken van de Zwarte Steen is iets uitstekends daar de Profeet (saws) heeft gezegd: ”Op de Dag des Oordeels zal Allah de steen opheffen en hij zal twee ogen hebben waarmee hij kan zien en een tong waarmee hij spreekt en hij zal een getuige zijn voor een ieder die hem waarlijk heeft aangeraakt.” En hij (saws) heeft gezegd: ”Het aanraken van de Zwarte Steen en de Jemenitische hoek verwijdert zonden.”

Als je kan kus je het. Maar als iemand de Zwarte Steen niet kust of niet kan kussen, is het genoeg om er naar te wijzen, wanneer iemand er parallel mee staat zeggende ’Allâhoe-Akbar’.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Ma Aug 04, 2008 9:11 pm

Islaminside schreef:Ik kan helemaal niets. Alle teksten betreft de kruiziging van Jezus zijn tegenstrijdig met elkaar. De een zegt Jezus hield zelf de kruis vast de ander zegt de kruis werd gedragen door anderen. Ga zo maar door. In die tijd hadden de mensen geen gel en make up. En jezus werd gezocht door de joden en zijn vijanden hij moest zichzelf verschuilen. Het zou heel goed mogelijk zijn dat er iemand anders gekruizigd is dan hem. want ik twijfel er heel erg over. In tegenstelling tot de koran geeft God en heel duidelijke beeld. Jezus is niet gekruizigd maar god hief hem omhoog en er zal een tijd komen wanneer jezus zal terugkeren op aarde.


Als jij goed had gelezen in plaats van met een blinddoek voor dan had je kunnnen ZIEN/LEZEN dat Jezus zijn kruis in het begin zelf droeg maar nadat hij een paar keer was gevallen waren er nog "fatsoenlijke" mensen die zijn kruis hebben helpen dragen!!!

En Jezus werd niet gezocht door de Joden, Hij was tenslotte de koning der Joden. Hij werd gezocht en gevonden door de Romeinen.

En naast hem werden nog 2 dieven gekruisigd ja.
Jezus in het midden.
Van verwisseling kan geen sprake zijn.

Ariel schreef:God behoeft geen aanbidding islaminsde. Hij vraagt aan ons om goede mensen te zijn en te houden van de gehele mensheid.
En goede werken gaan nooit verloren.

Islaminside schreef:Dit klopt helemaal Ariel, eindelijk dat je het weet. God is zichzelf genoegzaam eeuwig. En hij vraagt ons om goede mensen te zijn en te houden van elkaar en van de gehele mensenheid. Allah zegt: En hij roept naar het tehuis van Vrede. En iedereen word beloond voor zijn daden. Waarom bidden moslims 5x per dag. Ik vind het zelf best zwaar om 5x per dag te bidden, naar school, werk, voetbal, en dan nog chillen.
Maar toch moet ik bidden, het geeft me innerlijke rust. Ik voel me dan verzekerd dat ik geloof in God omdat ik hem dagelijks aanroep.
Ik vraag hem om vergeving voor de fouten die ik gemaakt hem. En vraag zijn steun om mij te leiden in het wereldse leven en in het hiernamaals. Hij is de enige die leidt en helpt en op wie ik mijn vertrouwen stel.


"Dit klopt helemaal Ariel".. zeg je.
Dus je bent het met Ariel eens dat "God behoeft geen aanbidding ".
Toch ga jij 5 x per dag jouw god aanbidden.
Want als je dat niet doet ......DE HEL.
(En de meerderheid daar bestaat uit vrouwen. Dat weet je.
Nou kan ik jouw garanderen dat jij vreselijk de sjaak bent met al die vrouwen.
Die gaan jou flikken wat jij hier de vrouwen hebt geflikt :twisted: :twisted: )

Maar dat niet alleen. Jij hebt nog steeds het idee dat die allah van jouw gelijk is aan de god van de chistenen.
HIJ KAN NIET IN ZIJN SCHADUW STAAN.
Die lamzak van jou jaagt je alleen maar schrik en angst aan met zijn gedrieg met hel en verdoemenis.
Terwijl de god van de christenen een liefdevolle god is.

Vooropgesteld dat ik als ATHEIST in beide geen fiducie heb hoor.
[/quote]
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Ma Aug 04, 2008 9:22 pm

Als jij goed had gelezen in plaats van met een blinddoek voor dan had je kunnnen ZIEN/LEZEN dat Jezus zijn kruis in het begin zelf droeg maar nadat hij een paar keer was gevallen waren er nog "fatsoenlijke" mensen die zijn kruis hebben helpen dragen!!!
En Jezus werd niet gezocht door de Joden, Hij was tenslotte de koning der Joden. Hij werd gezocht en gevonden door de Romeinen.
En naast hem werden nog 2 dieven gekruisigd ja.
Jezus in het midden. Van verwisseling kan geen sprake zijn.


Ik ben niet stom hoor maak je daar geen zorgen over. in Markus 15 : 20 tot er met 22
staat namelijk het volgende.

En als zij Hem bespot dus jezus (vzmh) hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruizigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats.

Terwijl Johannes met een tegenstrijdig verhaal komt.

Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg. En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;

Dus volgens markus was het simon van syrena die opgedragen werdt om het kruis te dragen. Maar volgens Johannes moest Jezus(vzmh) zelf zijn kruis dragen.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Ma Aug 04, 2008 9:24 pm

Absoluut Ruth, een ieder die opgegroeid is met de bijbel kan de bijbel "kennis "van Islaminside ontmaskeren. Dat is niet moeilijk.


Doe je best dat doe ik namelijk ook. Praatjes vullen bij mij geen gaatjes :D
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Ma Aug 04, 2008 9:28 pm

islaminside20 schreef:
Als jij goed had gelezen in plaats van met een blinddoek voor dan had je kunnnen ZIEN/LEZEN dat Jezus zijn kruis in het begin zelf droeg maar nadat hij een paar keer was gevallen waren er nog "fatsoenlijke" mensen die zijn kruis hebben helpen dragen!!!
En Jezus werd niet gezocht door de Joden, Hij was tenslotte de koning der Joden. Hij werd gezocht en gevonden door de Romeinen.
En naast hem werden nog 2 dieven gekruisigd ja.
Jezus in het midden. Van verwisseling kan geen sprake zijn.


Ik ben niet stom hoor maak je daar geen zorgen over. in Markus 15 : 20 tot er met 22
staat namelijk het volgende.

En als zij Hem bespot dus jezus (vzmh) hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruizigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats.

Terwijl Johannes met een tegenstrijdig verhaal komt.

Toen gaf hij Hem dan hun over, opdat Hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus, en leidden Hem weg. En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;

Dus volgens markus was het simon van syrena die opgedragen werdt om het kruis te dragen. Maar volgens Johannes moest Jezus(vzmh) zelf zijn kruis dragen.

Om de donder niet Islaminside.

Wat Markus schreef is niet in tegenspraak met Johannes.
Simon van Cirene kan wel degelijk hebben geholpen OOK bij Johannes.
Nergens staat bij Johannes dat hij zijn kruis ALLEEN heeft moeten dragen!!!
Het staat er domweg niet bij Johannes!!!!
Dat wil niet zeggen dat hij geen hulp heeft gehad.
Context???

Uitleg???

Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Ma Aug 04, 2008 9:42 pm

Ik weet dat je in Islam niet zelf mag nadenken en je hoort de imam als leider van de gelovige te gehoorzamen om orde in de maatschappij te behouden en wanorde te voorkomen.
Jammer…


Je moet weten wat vals is en wat waar is. Het gaat mij niet om mooie praatjes. Ja' Jezus heeft mijn leven beinvloedt, ik voel me nu goed.
Sommige mensen worden beinvloed door het roken van een Jointje en voelen zich goed. Het gaat mij om wat is de waarheid en wat is rechtvaardigheid. De islam geeft op alles een concrete juiste antwoord.
En in het christendom is het twijfel en gesjoemel. Waarom volg ik geleerden omdat Allah(sbht) heeft gezegd:

35:28. Ook mensen, beesten, vee zijn van verschillende kleur. Alleen Zijn dienaren die kennis bezitten, vrezen God. Voorwaar, God is Almachtig, Vergevensgezind.

Ën Ariel wie wanorde voorkomt die heeft veel meer bereikt dan geloof. God zegt:


Daar is het tehuis van het Hiernamaals! Wij geven het degenen die op aarde geen zelfverheffing wensen, noch wanorde stichten, en het einde is voor de godvruchtigen. Zij die goed doen worden er beter voor beloond, maar zij die kwaad doen, worden slechts vergolden naar datgene wat zij deden. Voorwaar, Hij, Die de verkondiging van de Koran u oplegde, zal u tot de plaats van terugkeer brengen. Zeg: "Mijn Heer weet het beste wie de ware leiding heeft gebracht en wie op een openlijk dwaalspoor is." En gij hadt niet verwacht dat het Boek (de Koran) aan u zou worden geopenbaard; maar het is een barmhartigheid van uw Heer; wees daarom nooit een ondersteuner der ongelovigen. En laten zij u niet afwenden van de woorden van Allah nadat zij tot u zijn nedergezonden; en roep anderen tot uw Heer, en behoor niet tot de afgodendienaren. En roep naast Allah geen andere God aan. Er is geen God naast Hem. Alles is vergankelijk behalve Zijn Aangezieht. Aan Hem is de heerschappij en tot Hem zult glg worden teruggebracht
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Ma Aug 04, 2008 9:46 pm

Wat Markus schreef is niet in tegenspraak met Johannes.
Simon van Cirene kan wel degelijk hebben geholpen OOK bij Johannes.
Nergens staat bij Johannes dat hij zijn kruis ALLEEN heeft moeten dragen!!!
Het staat er domweg niet bij Johannes!!!!
Dat wil niet zeggen dat hij geen hulp heeft gehad.Het punt is ze geven allebei een andere weergave bij de een droeg Jezus de kruis bij de ander Simon van cirene. Er staat nergens dat ze elkaar geholpen hebben. Ik maak me niet druk Thomas, van degene van wie zijn hart blind is kan je niet ziend maken.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Ma Aug 04, 2008 10:00 pm

islaminside20 schreef:
Wat Markus schreef is niet in tegenspraak met Johannes.
Simon van Cirene kan wel degelijk hebben geholpen OOK bij Johannes.
Nergens staat bij Johannes dat hij zijn kruis ALLEEN heeft moeten dragen!!!
Het staat er domweg niet bij Johannes!!!!
Dat wil niet zeggen dat hij geen hulp heeft gehad.Het punt is ze geven allebei een andere weergave bij de een droeg Jezus de kruis bij de ander Simon van cirene. Er staat nergens dat ze elkaar geholpen hebben. Ik maak me niet druk Thomas, van degene van wie zijn hart blind is kan je niet ziend maken.

Je moet LEZEN.
Bij allebei staat daty Jezus het kruis droeg.
Bij het uitgebreide verhaal staat dat Jezus werd geholpen door Simon van Cirene
Bij Johannes wordt dat gewoonweg niet vermeldt.
Nix meer en nix minder.

Ze geven dus geen andere weergave.
Als jij je nou bij de Koran houdt.....
Daar snap je namelijk al geen pepernoot van.
Islaminside schreef: De islam geeft op alles een concrete juiste antwoord.


Je bedoeld zeker de "wetenschap" die in de koran staat die we al 1000000000000000x hebben ontkracht. Of een van de vele andere statements die van geen kanten kloppen.

Ga je leugens maar op Islamleer oid verkopen.
Daar slikken ze jouw onzin nog voor zoete koek!!!!!
Context???

Uitleg???

Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Berichtdoor naar boven » Ma Aug 04, 2008 10:02 pm

islaminside20 schreef:...
Jezus is niet gekruizigd maar god hief hem omhoog en er zal een tijd komen wanneer jezus zal terugkeren op aarde.
...

Dan pakken ze hem op:

'Verrezen Jezus' wordt geïnterneerd

WALDSHUT-TIENGEN - Een Duitse man die zich Jezus waant en vorig jaar in de pausmobiel van Benedictus XVI probeerde te springen, wordt geïnterneerd. Een rechter in het Duitse Waldshut-Tiengen oordeelde maandag dat de man psychiatrische hulp nodig heeft.
Op 6 juni 2007 slaagde de jongeman erin op het Sint-Pietersplein in Rome over een dranghekken te klimmen terwijl de paus in een open wagen door de menigte reed. Veiligheidsagenten konden hem oppakken.

De Duitser zou aan een manisch schizo-affectieve stoornis lijden en geloven dat hij de verrezen Jezus Christus is. Hij wilde de paus uit zijn pausmobiel duwen en zijn plaats innemen.

Hij zal vier jaar geïnterneerd worden en mag geen drugs of alcohol aanraken.
RTFM

gideong
Berichten: 702
Lid geworden op: Za Okt 29, 2005 11:05 pm

Berichtdoor gideong » Ma Aug 04, 2008 10:04 pm

"Het gaat mij om wat is de waarheid en wat is rechtvaardigheid. De islam geeft op alles een concrete juiste antwoord.", aldus Islaminside.

Volgens de islam bestuurt allah elke stap van de mens. Volgens de islam wordt een mens geoordeeld op grond van zijn stappen.

Conclusie: islam is onzin en onrechtvaardig.
De boom herken je aan zijn vruchten

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Aug 04, 2008 10:11 pm

islaminside20 schreef:(Koran2:127)“Waarlijk, het eerste huis voor de mensen bestemd, is dat te Bekka, gezegend en een leiding voor de volkeren.”
Psalm 84:5-6
“Blessed is the man whose strength is in You, Whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, They make it a spring; the rain also covers it with pools”. (Engelse WEB vertaling)


Ik moet je eerlijk toegeven dat ik nog nooit van de valley of Baca gehoord heb islaminside.
Geen wonder dat je de Engelse vertaling genomen hebt, want in de Nederlandse bijbel vertaling wordt nergens over de valley of Baca gesproken. Ze hebben het over “ het dal der moerbezienbomen “


http://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/84.html

Maar goed, ik ben dus op zoek gegaan. Ik wilde meer weten over de valley of Baca .

En wat lees ik hier.. Kijk eens aan. In Libanon, ( dicht bij het beloofde land) is een baka vallei.

Het grootste deel van de republiek wordt ingenomen door de bergketen van de Libanon; de oostelijke helling loopt steil af naar de Bekaa (of Baka-)vallei, een plateauvormig, plaatselijk ruim 900 m boven de zeespiegel gelegen slenkgebied (noordelijkste uitloper van de Grote Afrikaanse Slenk) van 130 km lengte en gemiddeld 15 km breed. Deze vallei vormt de scheiding tussen de Libanon en de Anti Libanon. Tussen de Libanon en de Middellandse Zee ligt een smalle vruchtbare strook. De belangrijkste rivieren zijn al-Litani en al-Asi (eertijds Leontes resp. Orontes), die beide in het noorden van de Bekaavallei ontspringen.


En kijk eens hier.. Nog meer Baca. Het kan niet op.

Afbeelding

Gedurende eeuwen leefden Baka Pygmeeën in perfecte harmonie met hun omgeving, het tropische regenwoud in Zuid-Kameroen. Gedreven door de dagelijkse zoektocht naar voedsel, trokken zij in volledige vrijheid rond, zonder eindbestemming in gedachten. Het continue contact met de natuur en de afhankelijkheid ervan, leidde tot een rijke unieke cultuur van verhalen, muziek & dans, rituelen en het gebruik van medicinale planten. Net als in DRCongo, dient men vandaag niet enkel oog te hebben voor de teloorgang van de rijke biodiversiteit, maar ook stil te staan bij de teloorgang van de eeuwenoude Baka-cultuur !

Nou denk ik niet dat David de Baka Pygmeeën in zijn gedachten had toen hij de vallei van Baca bezong, maar Libanon zou goed kunnen.

Kijk eens wat een Engelse dominee over Baca zegt. Zou goed kunnen.

Yesterday I was reading Psalm 84, one of my favorites, and I came to the verse that says, Blessed is the man whose strength is in You, Whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the Valley of Baca, They make it a spring; The rain also covers it with pools (v. 5-6).

I had never looked up “valley of Baca” before, since I just assumed it was a place in the Middle East somewhere. But this time I looked up “baca” in my concordance and found that it meant “weeping.” It comes from a root word that means to mourn or weep or lament, basically. When I found that out, it made the verses so much more meaningful to me. Even when we pass through the valley of weeping or mourning–through tough seasons of life and times of trials and sadness, we can still “make it a spring!”

How cool is that? Even in the saddest, most desperate places, we who have our hearts set on seeking God can bring life, whether in our own lives or in the lives of those around us that might be in turmoil. God’s presence is with us even then, and so strongly and that we can bring forth life and living water from where there is no life because Jesus is with us!


Nee, Jezus(vzmh) heeft een pelgrimage gemaakt naar Mekka (Baca) op een wonderbaarlijke wijze zoals Mohammed(vzmh) op een wonderbaarlijke wijze naar Jeruzalem is afgereisd.


Nou, daar kijk ik van op. Ik heb weer iets nieuws geleerd. Wanneer heeft Jezus deze pelgrimsreis gemaakt ?Het aanraken van de Zwarte Steen is iets uitstekends daar de Profeet (saws) heeft gezegd: ”Op de Dag des Oordeels zal Allah de steen opheffen en hij zal twee ogen hebben waarmee hij kan zien en een tong waarmee hij spreekt en hij zal een getuige zijn voor een ieder die hem waarlijk heeft aangeraakt.” En hij (saws) heeft gezegd: ”Het aanraken van de Zwarte Steen en de Jemenitische hoek verwijdert zonden.”

Als je kan kus je het. Maar als iemand de Zwarte Steen niet kust of niet kan kussen, is het genoeg om er naar te wijzen, wanneer iemand er parallel mee staat zeggende ’Allâhoe-Akbar’


Dus de zwarte steen heeft Goddelijke krachten?
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Ma Aug 04, 2008 10:20 pm

De God van de islam is vrede en barmhartigheid. Dat zijn de bronnen van de islam de koran en de sounnah. En Thomas geef maar beter geen voorbeelden want dan krijg je mijn weerleging plus nog extraatjes van de verheven liefde, barmhartigheid en tollerantie in de islam.
Dit zijn de bronnen van de islam maar als wij nu kijken wat er in de wereld gebeurt dan kunnen wij niets zeggen dan dat moslims schuldig zijn aan geweld en wanorde, bomaanslagen, terroristische aanlagen, en haat. Dit klopt helemaal want dit kom je overal ter wereld tegen. Maar toch leert de geschiedenis ons iets heel anders. Het leert ons dat de christenen en joden in vrede met elkaar leefden in het heilige land.
Het leert ons dat de profeet wanneer hij Mekka in kwam iedereen vergaf. Het leert ons dat de islam altijd uitnodigde naar vrede en rechtvaardigheid. Maar hoe komt het dan een deel van de moslims zo hypocriet is geworden? de profeet vrede zij met hem zij het al 14 eeuw geleden. Hij mohammed(vzmh) vreeste voor iets. En dat is het volgende:

Het is geen armoede wat ik voor jullie vrees. Echter, wat ik het meest vrees voor jullie, is dat de genoegens van deze wereld aan jullie gepresenteerd worden, zoals zij gepresenteerd werden aan zij die voor jullie waren. En jullie zullen elkaar ervoor beconcurreren, zoals zij elkaar beconcurrerden. En het zal jullie verwoesten, zoals het hen verwoestte. Dus toen het merendeel van de mensen ten prooi viel aan deze beide kwaden, begonnen ze de banden met elkaar te verbreken en ze begonnen elkaar te haten. Dit kwam nadat ze broeders waren geweest, die elkaar steunden en liefhadden. Het kwaad van begeertes werd normaal en geaccepteerd door het merendeel van de mensheid. Het test de mensen in het wereldse leven met zijn genoegens. Dit wereldse leven met zijn genoegens is het doel van streven geworden voor vele mensen. Mensen zoeken naar de genoegens van het wereldse leven en houden ervan, en vanwege deze begeertes haten ze elkaar, bestrijden ze elkaar en houden ze van elkaar. Hiervoor willen zij soms zelfs familiebanden verbreken en verspillen zij elkaars bloed. En omwille van hun begeertes zijn zij ongehoorzaam aan Allaah (swt). Het kwaad van de twijfels en ijdelheid, werd voornamelijk veroorzaakt doordat Moeslims verdeeld werden en sektes gingen vormen, waar sommige groepen elkaar uitmaakten voor ongelovigen. Hierdoor werden zij vijanden van elkaar, die zich weer onderverdeelden in groepen. Dit alles gebeurde nadat men broeders van elkaar was geweest. Dus niet al deze sektes worden gered uit het vuur van de Hel. Er is slechts één de beschermde sekte

Dit heeft de profeet 14 eeuw geleden gezegd en dit is wat we in afganistan tegen komen. De taliban, de noordelijke alliante, etc. Deze twee zijn meschien de bekendste in onze ogen maar In Afghanistan leven mensen dan 55 verschillende volken. Die hebben allemaal hun eigen gewoonten en gebruiken en vaak ook een eigen taal. Vroeger had de taliban de macht ze voerden oorlog met hun eigen broeders totdat ze de macht hadden.In Irak Sjieten en Soenieten die elkaar kapot maken. Het zijn altijd mensen die onderveeld zijn in groepen en elkaar het leven zuur maken terwijl ze in het verleden broeders van elkaar zijn geweest. Ze noemen zichzelf moslim? hebben ze dan wel de koran bestudeert? In Midden-Oosten de Joden en moslims waren vroeger gewoon Arbieren met ieder hun eigen geloof ze waren broeders van elkaar. Maar nu haten ze elkaar ze willen elkaar vermoorden. Maar waarom in het verleden waren ze gewoon broeders van elkaar? De profeet heeft het gezegd maar niemand schenkt er aandacht aan.

En wie is dan de beschermde sekste dat is er maar 1:

Er zal een groep van mijn oemmah niet ophouden te triomferen met de waarheid. Zij die hen tegen willen werken, zullen hen niet kunnen schaden (stoppen), noch zij die hen verstoten; tot de opdracht van Allah komt voor de Dag des Oordeels, zullen zij in die staat verkeren. Zij zullen de vreemdelingen


Alle lof zij Allah de heer der werelden en vrede zij met zijn profeten en metgezellen en vrome volgelingen tot de dag des oordeels.

Met vriendelijke groeten,
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Aug 04, 2008 10:23 pm

islaminside20 schreef: Ja' Jezus heeft mijn leven beinvloedt, ik voel me nu goed.


Dat is mooi Islaminside. Het begin is er. Als je Jezus volgt dan komt het goed met je.
Maar.. dat maakt je wel een Christen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Scarlatti
Berichten: 5304
Lid geworden op: Vr Mei 09, 2008 10:12 pm

Berichtdoor Scarlatti » Ma Aug 04, 2008 10:34 pm

Gewèldig!! ik word hier onderhand weer gewoon praktizerend Christen door! :)

Dank je wel Ariel en Thomas! :)
Laatst gewijzigd door Scarlatti op Ma Aug 04, 2008 10:35 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Islam=LEVENSBEDREIGEND

'LOQUENDI LIBERTATEM CUSTODIAMUS'
Laten wij waken over de vrijheid van het spreken... (Pim Fortuyn 1948-2002)

gideong
Berichten: 702
Lid geworden op: Za Okt 29, 2005 11:05 pm

Berichtdoor gideong » Ma Aug 04, 2008 10:35 pm

Begrijp dat Islaminside probeert te bewijzen dat niet alle verhalen in de Bijbel letterlijk logisch zijn. Maar dat is binnen het christendom (behalve bij de ons ook bekende letterfanaten) vrij algemeen geaccepteerd. De hoofdboodschap is echter duidelijk: een mens is verantwoordelijk voor zijn daden en kan zelf kiezen en in Jezus kwam Jaweh op aarde en bracht een aantal duidelijke handvaten: zoals verwijder eerst de balk uit je eigen oog of diegene zonder zonden werpe de eerste steen.
De boom herken je aan zijn vruchten

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Ma Aug 04, 2008 10:51 pm

Zo zie je maar weer dat er verschillende interpertaties zijn van die vers over Bacca. Maar welke is waar daar gaat het mij om. Een dominee die voor het eerst een vers leest. In mijn ogen ben je pas dominee totdat je de hele bijbel bestudeert en geleerd hebt. Maar maak niks uit. Ik zal hierover niet veel zeggen omdat Mekkah door verschillende profeten bejubeld in de bijbel word. In sommige teksten wordt het zelfs bij naam genoemd. In de Nederlandse versie van de bijbel staat het niet, maar gelukkig hebben wij ook een Engelse versie van de bijbel waar de originele tekst godzijdank bewaard is gebleven. Er staat namelijk: “Blessed [are] they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah. Blessed [is] the man whose strength [is] in thee; in whose heart [are] the ways [of them]. [Who] passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.” (Psalmen 84 : 4-6, de Engelse Authorised Version)

En Baca is volgens de moslims een andere benaming voor Mekkah, Allah, de Verhevene, zegt dan ook in de Koran:

Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensen is geplaatst, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden. (Al imraan: 96


Nou, daar kijk ik van op. Ik heb weer iets nieuws geleerd. Wanneer heeft Jezus deze pelgrimsreis gemaakt ?


Hoe is Jezus naar Mekka afgereisd? De Bijbel zegt het duidelijk, hij zal gedragen worden door engelen en naar Mekka gebracht worden en zich in geloof neerwerpen aan Gods Wil.
Jezus heeft zich uiteraard niet gestoten aan de steen waar de kinderen van Jacob zich wel aan stoten en verworpen hebben evenzo de christenen zich stoten aan de hoeksteen. De steen blijft een steen des aanstoots voor de ongelovige. De Satan probeerde Jezus te verleiden door een schrifttekst voor te dragen en Jezus(vzmh) te testen of hij hem kon verleiden tot een foutieve interpretatie.
Jezus(vzmh) antwoordde simpel dat je God niet op de proef moet stellen.


Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels;Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem. Mattheus 1 tot 11.

En Ariel iedereen die op die steen valt zal verpletter en vermozeld worden:

En wie op dezen steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.

Als jezus vrede zij met hem in de toekomst zal terugkeren op aarde dan zal er 40 dagen honger worden geleden door de gelovigen. Daarna zal Jezus vrede zij met hem de anti-christ vermoorden. De dag des oordeels is dan nabij.


Dus de zwarte steen heeft Goddelijke krachten?


Dat weet alleen God. ik heb daar geen kennis over.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

Links666
Berichten: 1058
Lid geworden op: Di Mei 20, 2008 1:36 pm
Locatie: Flanders Fashion Institute

Berichtdoor Links666 » Ma Aug 04, 2008 10:55 pm

islaminside20 schreef:De God van de islam is vrede en barmhartigheid.

O ja?

Waarom zegt Allah dan in 140 verzen dat hij mensen het hellevuur in stuurt? (Zie deze URL)

Allah is dus niet barmhartig. Jij zegt dit alleen maar omdat je op een blinde, bange en domme manier een sadistisch book van een sadistische auteur na praat.

Jij IslamInside20, vindt dit bijv. barmhartig, Koran 18:29:
(...) Voorwaar, wij hebben de boosdoeners (dwz niet-Moslims) een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank.

Wil je slaaf (moslim) van deze Duivel zijn?

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Aug 04, 2008 11:08 pm

islaminside20 schreef:De God van de islam is vrede en barmhartigheid. Dat zijn de bronnen van de islam de koran en de sounnah.


De barmhartigheid van Allah.

2.10. Er is een ziekte in hun hart en God heeft die ziekte verergerd; er wacht hen een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen.

De vrede van Allah.

4.84. Strijd daarom voor de zaak van God - slechts gij wordt verantwoordelijk gesteld - en spoor de gelovigen aan. Het kan zijn, dat God de macht der ongelovigen zal beteugelen en God is sterker in macht en streng in het opleggen van straf.

De tollerantie van Alllah.

9.5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol.

Het leert ons dat de christenen en joden in vrede met elkaar leefden in het heilige land.
Het leert ons dat de profeet wanneer hij Mekka in kwam iedereen vergaf.


http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Khaybar

http://www.answering-islam.org/Dutch/ar ... ejoden.htm
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Aug 04, 2008 11:40 pm

islaminside20 schreef:Zo zie je maar weer dat er verschillende interpertaties zijn van die vers over Bacca. Maar welke is waar daar gaat het mij om. Een dominee die voor het eerst een vers leest. In mijn ogen ben je pas dominee totdat je de hele bijbel bestudeert en geleerd hebt.


Kom kom islaminside. Haal je Engels wat op. Er staat dat deze psalm een van zijn favorieten is. Hij heeft het woord Baca opgezocht en kwam er toen achter dat baca mourn or weep or lament betekent.

The feelings of the Psalmist were correct when he called
this world, "the Valley of Baca (Weeping)".
About our lives in it he said, "As they pass through the
Valley of Baca" (Ps 84:6).


Ook Nederlandse Christenen geven deze betekenis aan dit vers.

Het dal der moerbezienbomen is het tranendal want het woord dat hier wordt gebruikt is akb (bacha), afkomstig van hkb (bachah) dat huilen betekent.


Nou, daar kijk ik van op. Ik heb weer iets nieuws geleerd. Wanneer heeft Jezus deze pelgrimsreis gemaakt ?


Hoe is Jezus naar Mekka afgereisd? De Bijbel zegt het duidelijk, hij zal gedragen worden door engelen en naar Mekka gebracht worden en zich in geloof neerwerpen aan Gods Wil.
Jezus heeft zich uiteraard niet gestoten aan de steen waar de kinderen van Jacob zich wel aan stoten en verworpen hebben evenzo de christenen zich stoten aan de hoeksteen. De steen blijft een steen des aanstoots voor de ongelovige. De Satan probeerde Jezus te verleiden door een schrifttekst voor te dragen en Jezus(vzmh) te testen of hij hem kon verleiden tot een foutieve interpretatie.
Jezus(vzmh) antwoordde simpel dat je God niet op de proef moet stellen.


Is dit het bewijs dat Jezus in Mekka geweest is? Wel een beetje zwak hoor. Het blijkt dat Moslims graag de bijbel teksten verdraaien.
Mag niet hoor Islaminside..

3. 78. En voorzeker, onder hen zijn er, die hun tong verdraaien, terwijl zij het Boek voordragen, opdat je het van het Boek moogt achten, hoewel het niet van het Boek is. En zij zeggen: "Dit is van God," ofschoon het niet van God is en zij uiten een leugen tegen God, tegen beter weten in.


Dus de zwarte steen heeft Goddelijke krachten?


Dat weet alleen God. ik heb daar geen kennis over.


Waarom heeft de profeet dan gezegd : En hij (saws) heeft gezegd: ”Het aanraken van de Zwarte Steen en de Jemenitische hoek verwijdert zonden.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Ma Aug 04, 2008 11:51 pm

Een iedereen die naar de lezing over de hoeksteen wil luisteren ( broeder Aboe Ismaïl ) kan dat hier doen.
Ik heb erg om moeten lachen. ( sorry :oops: ) Christenen worden als erg dom en onkundig betiteld . Gelukkig is daar broeder Aboe Ismaïl om de Christenen daar even op te wijzen.

Als jullie geen zin hebben om naar de preek te luisteren, dan kan je ook de posten van Islaminside even nog even nalezen, want die heeft de complete preek gisteren en vandaag op dit forum gezet.

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/mediathe ... 8&teller=n
Laatst gewijzigd door Ariel op Di Aug 05, 2008 12:03 am, 1 keer totaal gewijzigd.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Ma Aug 04, 2008 11:59 pm

Ariel schreef:Als jullie geen zin hebben om naar de preek te luisteren, dan kan je ook de posten van Islaminside even nog even nalezen, want die heeft de complete preek gisteren en vandaag op dit forum gezet.

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/mediathe ... 8&teller=n

Dat is het enige wat hij kan.
En dan ook nog verkeerd quoten.....

Zo erg dat ik als Atheist hem nog van repliek kan dienen.....

Hij is erg lam van binnen (zijn hersenpan dus...)
Context???

Uitleg???

Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Di Aug 05, 2008 7:28 am

De barmhartigheid van Allah.

2.10. Er is een ziekte in hun hart en God heeft die ziekte verergerd; er wacht hen een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen.


Ken ik de harten van de mensen, nee. Alleen god weet het van wie zijn hart ziek is en van wie niet. Want god weet wie er liegt en wie niet en niemand heeft het recht om dit te zeggen behalve Allah omdat hij het innerlijk van de mens kent. Hij weet wat er in het hart zit van de mensen sommige die zijn ziek en het word alleen maar erger. Sommige harten worden genezen en sommige harten zijn zuiver. En god heeft voor de leugenaars een pijnelijke bestraffing voorbereidt. Waarom omdat liegen verboden is gemaakt door God.

Nu over barmhartigheid in de islam. Elke vers begint in de koran met In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle behalve 1 en dat is surat 9 omdat deze vers is geopenbaard in oorlogstijd. De vers zelf heet Berouw. De afgodienaren hadden Mohammed bedrogen en het verbond verbroken. Allah riep aan om na de heilige maand zichzelf te verdedigen en de mensen van de afgodienaren te doden die Mohammed vrede zij met hem en zij volgelingen vervolgden.

[size18]O mijn dienaren die tegen zichzelf hebben gezondigd, wanhoop niet aan de genade van Allah, voorzeker Allah vergeeft werkelijk alle zonden. Hij is de vergevingsgezinde, de genadevolle!’ (39:53[/size]

Iedereen op aarde is een dienaar van god. Allah Roept tot zijn schepping en zegt wanhoop niet aan de genade van God, Voorzeker Allah vergeeft alle zondens. De profeet(vzmh) zij toen in een welbekende overlevering: Ook al reikte je zondens tot de hemel en je zou Allah oprecht om vergeving vragen dan zou de almachtige al je zondens uitwissen. Hij is de barmhartigste de genadevolste.
Nu over Vrede in de islam:

De vrede van Allah.
4.84. Strijd daarom voor de zaak van God - slechts gij wordt verantwoordelijk gesteld - en spoor de gelovigen aan. Het kan zijn, dat God de macht der ongelovigen zal beteugelen en God is sterker in macht en streng in het opleggen van straf.


Allah roept de moslims aan om met de koran te strijden voor de zaak van Allah(sbht). Want slechts wij worden verantwoordelijk ervoor gesteld. En wij moeten onze broeders en zusters aansporen om de islam te beschermen. Niet met geweld of vechten dit mag alleen wanneer de moslims van hun woonhuizen worden verjaagd en hun geloof word aangevallen. God zegt: Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief. Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen aan degenen, die tegen u gevochten hebben om de godsdienst, en die u uit uw huizen hebben verdreven of geholpen hebben u te verdrijven…(Koran 60: 8-9)

De vrede van Allah; Allah de heer der werelden zegt:

En Allah roept naar het tehuis van Vrede en leidt wie Hij wil naar het rechte pad Koran, 10: 25


En moslims moeten altijd oprecht zijn God zegt:


gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet. (Koran 5: 8


De tollerantie van Alllah.

9.5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol.

Zoals ik al op het begin zij dit is vers negen. Geopenbaar in de tijd van wanneer de afgodienaren een verbond hadden met de profeet(Vzmh). Zij hebben het verbond verbroken. Allah zegt:

9:1. Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten.

Mohammed had een verdrag met de afgodienaren dat zij in vrede zouden leven. Maar wat doen de afgodienaren het verbond verbreken omdat Mohammed en zijn volgelingen op bedevaart gingen zonder wapens. Leek het de afgodienaren een goede plan om Mohamed en zijn volgelingen te vermoorden. Ze plande een list. Allah zegt:

Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet, dat gij Allah niet kunt ontsnappen en dat Allah de ongelovigen zal vernederen. En dit is een verklaring van Allah en Zijn boodschapper aan de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat Allah alsmede Zijn boodschapper niets uitstaande hebben met de afgodendienaren. Als gij daarom berouw toont zal het beter voor u zijn, maar indien gij u afwendt, weet dan, dat gij Allah niet kunt ontsnappen. En geeft tijding van een pijnlijke straf aan de ongelovigen.

De moslims gingen zonder wapens de bedevaart verrichten terwijl ze een vrede verbond hadden met de afgodienaren. Toen de moslims eenmaal de bedevaart verrichten kwamen de afgodienaren met een gigantische leger om Mohammed en zijn volgelingen te doden. Maar Allah beschermde Mohammed(vzmh) door engelen te sturen die hen de afgodienaren tegenhielden. Moslims mochten daarom niet de afgodienaren vermoorden die zich wel aan het verbond hielden want Allah zegt:

9:4. Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie gij een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen. Vervult daarom aan dezen het verbond tot hun bepaalde termijn. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen lief.

En Allah roept aan om deze afgoddienaren te beschermen als zij om bescherming zoeken. Allah(sbht) zegt:

9:6. En als één der afgodendienaren u om bescherming vraagt, schenk hem dan bescherming dat hij het woord van Allah moge horen; voer hem dan naar de plaats, waar hij veilig is. Dit is omdat zij een volk zijn dat niet weet.

Allah roept om tollerantie en trouw te zijn. Allah zegt:

. Hoe kan er een verbond bestaan voor de afgodendienaren met Allah en Zijn boodschapper, met uitzondering van hen, met wie gij in de heilige Moskee een verbond hebt gesloten? Zolang zij daarom getrouw jegens u zijn, weest getrouw jegens hen. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen lief.

En als wij dan weer op het begin komen dan weet god dat er een ziekte is in de harten van de afgodienaren omdat zij het verbond verbraken Allah zegt:

8. Hoe kan het zijn dat wanneer zij de overhand over u hebben, zij geen band van verwantschap en verbond tegenover u in acht zullen nemen? Zij behagen u met hun mond terwijl hun hart dit weigert en de meesten hunner overtreden.

Dit noemen ze hypocritische. Liegen en bedriegen omdat zei de afgodienaren van wat Allah over hen zegt:

Zij verkopen de tekenen van Allah voor een geringe prijs en keren (mensen) van Zijn weg af. Slecht is inderdaad hetgeen zij doen.
Zij nemen geen band van verwantschap of verbond betreffende een gelovige in acht, en zij zijn overtreders.


En na dit Alles mogen de velengodendienares om vergeving vragen. Na alles wat zij de profeet hebben aangedaan mogen zij berouw vragen. Allah zegt:

Maar als zij berouw tonen en het gebed houden en de Zakaat betalen worden zij uw broeders in het geloof. Wij leggen de tekenen uit aan een volk dat wil begrijpen.

En het volk van Mohammed de moslims zijn het volk die de tekenen willen begrijpen. Ariel is kennelijk geeneens in staat om een goede leugen te verzinnen over de islam en moslims. Ze zet alleen haar zelf voor schande. Maar ik maak me daar niet zo druk om. Dit is vers negen. Laten we nu de tollerantie van de islam in het algemeen zien. aan de hand van de volgende verzen uit de koran:

O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet. (Koran 5: 8

Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend. (Koran 2: 256

En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol. (Koran 4:29

Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben en dat, wanneer gij tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt. En waarlijk, voortreffelijk is datgene, waartoe Allah u maant. Voorzeker, Allah is de Alhorende, de Alziende.(Koran, 4: 58


Zij die geloven en hun geloof niet met onrechtvaardigheid vermengen - dezen zijn het, die vrede zullen hebben want zij zijn recht geleid.
(Koran 6:82


O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet. (Koran 4: 135

O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (Koran 49: 13

Dit zegt genoeg over de vrede, barmhartigheid, rechtvaardigheid en tollerantie in de islam.
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI

islaminside20
Berichten: 446
Lid geworden op: Za Apr 26, 2008 9:19 am

Berichtdoor islaminside20 » Di Aug 05, 2008 7:41 am

Als jullie geen zin hebben om naar de preek te luisteren, dan kan je ook de posten van Islaminside even nog even nalezen, want die heeft de complete preek gisteren en vandaag op dit forum gezet.


En er staat genoeg lezingen van Aboe Ismael. En van vele grote geleerden in Nederland. Luister ze Allemaal. Het is goed voor je kennis voor de islam. En het is veel beter dan luisteren naar onwetende net zoals Ariel en Thomas, die niets over de islam weten behalve valse verlangens. Als je geen zin hebt om te luisteren lees dan de lezingen van deze geleerden. Want ze zijn ook uitgetypt te bezichten zoals

de Hoeksteen:

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/biblioth ... hp?id=1182

Mohammed in de bijbel:

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/biblioth ... php?id=799

Over welke bijbel spreken zij? deel 1 en deel 2

http://www.al-yaqeen.com/nieuw/biblioth ... hp?id=1169

En nog veel meer, kom en breidt je kennis uit. En ik wil Ariel bedanken voor het uitnodigen naar het luisteren van een moslim :D Ik ben echt blij 8)
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'. soerat: El- Fussilet 33http://nl.youtube.com/watch?v=7CpYEwzCJkI


Terug naar “Islam in het nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten