Moslims eten steeds vaker 'halal' voedsel

Vrijdenker
Berichten: 1748
Lid geworden op: Do Jul 15, 2004 10:07 pm
Contact:

Moslims eten steeds vaker 'halal' voedsel

Berichtdoor Vrijdenker » Vr Jun 10, 2005 7:50 pm

Moslims eten steeds vaker 'halal' voedsel
Bron: website Het Laatste Nieuws, 10 juni 2005
URL: www.hln.be/hln/cch/det/art_74190.html

Afbeelding

Moslims eten steeds vaker 'halal' voedsel, dat is voedsel dat bereid is volgens de voorschriften van de islam. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een Frans-Belgische studie, waarvan de definitieve resultaten pas in de herfst gepubliceerd worden, zo meldt de Franse krant La Croix. In België wordt aan de studie meegewerkt door prof. Wim Verbeke van de Universiteit van Gent en door Karijn Bonne, die doctoreert aan de Gentse Hogeschool.

Volgens de Franse onderzoekster Florence Bergeaud-Blackler zegt 85 procent van de moslims 'halal' te eten. "Maar dat wil nog niet zeggen dat ze dat ook alle dagen doen", voegt ze er aan toe. Toch kan ze zich niet van de indruk ontdoen dat moslimjongeren steeds vaker 'halal' eten, of ze nu praktiserende moslims zijn of niet. Die vaststelling is des te merkwaardiger omdat men zou verwachten dat moslims die hier wonen, zich steeds meer aan de hier gangbare voedingsgewoonten zouden aanpassen.

Toch is er volgens Florence Bergeaud-Blackler ook enige voorzichtigheid geboden omdat de studie nog niet rond is. Volgens schattingen is de 'halal'-markt goed voor een jaarlijkse omzet van 150 miljard dollar. In Frankrijk wordt jaarlijks ongeveer 300.000 ton 'halal' voedsel geproduceerd en zijn er 3.000 artisanale slagers.

Vrijdenker
Berichten: 1748
Lid geworden op: Do Jul 15, 2004 10:07 pm
Contact:

Berichtdoor Vrijdenker » Za Jun 11, 2005 2:16 am

Een citaat van Rudy De Meester (van de Europese Dierenartsenfederatie) met betrekking tot ritueel slachten: "Het duurt tot 5 minuten vooraleer een rund bewusteloos is nadat zijn keel werd overgesneden. Voor schapen is dat iets minder. In die periode lijdt het dier veel pijn. Vaak snijdt men de keel door met een bot mes en wordt heen en weer gezaagd."

Bron: www.jmdedecker.com/page2.php

unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: Do Dec 09, 2004 11:02 pm

Berichtdoor unholy » Za Jun 11, 2005 6:52 am

De ethische discussie is kennelijk niet belangrijk inzake dierenleed, niet alleen de Westerse maatschappij kampt hiermee maar ook de Islamitische maatschappij. Wat mij benieuwd is de reactie van de Islamitische wereld als actie-groepen voor het welzijn van het dier hun pijlen gaan richten op dit soort wanprakrijken.

Zal welhaast noooit gebeuren daar Nederland, en met name de pers, door en door geïnfecteerd is met het politiek correct denken / verslaggeven. Bij bestudering van Socrates en Plato ziet men al pogingen tot een correcte politiek, allen gedoemd te mislukken....

Mahalingam
Berichten: 40187
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Moslims eten steeds vaker 'halal' voedsel

Berichtdoor Mahalingam » Za Okt 14, 2017 6:46 pm

Zuiverheid is een religieus begrip. Hygiëne is iets anders.
En als je pro-Moslim bent dan kan dierenleed vanwege halal je niets meer schelen?
‘Halal grijpt om zich heen, door dwingende zuiverheidsnorm industrie’
De industrie heeft, samen met religieus fundamentalisten, een bloeiende markt voor halalproducten gecreëerd. Het destabiliseert politiek en religie, waarschuwt antropologe Florence Bergeaud-Blackler.

Niet alleen kleine islamitische middenstanders, ook grote supermarkten hebben tegenwoordig een uitgebreid assortiment halalproducten. In Frankrijk, dat volgens schattingen met 4 tot 6 miljoen moslims de grootste islamitische gemeenschap van Europa heeft, zet de markt voor halal volgens een onderzoek uit 2010 jaarlijks zo’n 5,5 miljard euro om, wereldwijd zou het om bijna 1.200 miljard gaan. En het is niet meer alleen vlees: tegenwoordig zijn ook medicijnen, kleding en reizen met halal-keurmerk te koop.

Dat was lang niet altijd zo, concludeert Florence Bergeaud-Blackler in haar boek Le marché halal (Éditions Seuil), dat eerder dit jaar stof deed opwaaien in Frankrijk. Het is een markt die dertig jaar geleden niet eens bestond. Tot in de jaren tachtig aten Franse moslims weliswaar geen varkensvlees, maar ze aten in meerderheid vlees van gewone Franse slagers. Al hadden ze een voorkeur voor traditionele slacht („zoals thuis”), religieuze leiders, en zelfs de meest strikte, maakten geen bezwaar tegen het eten van vlees dat geproduceerd was door landen met een christelijke traditie. Eigenlijk alleen op hoogtijdagen lieten moslims, meestal op boerderijen, op traditionele wijze dieren als ‘offer’ slachten.

Door „een ontmoeting tussen het neoliberalisme en religieus fundamentalisme”, zegt Bergeaud-Blackler, kwam er een wereldwijde norm voor halalvlees die resulteerde in de uitvinding en uitbreiding van de halalmarkt. Het is volgens haar wat historicus Eric Hobsbawm een ‘invented tradition’ zou noemen: een uitgevonden traditie. De industrie heeft een markt gecreëerd.

Spoiler! :
Bergeaud-Blackler (53) houdt zich als antropoloog al twintig jaar met onderzoek bezig naar halal. In haar boek bestudeert ze vooral ook de economische kant. „Theologisch betekent ‘halal’ dat wat geoorloofd is, alles wat de moslim kan doen om God te behagen. Maar het ontstaan van een halalnorm heeft dat veranderd: de moslim moet zich conformeren aan halal en niet alleen op voedingsgebied”, doceert ze in haar werkkamer in een non-descripte buitenwijk van het Zuid-Franse Aix-en-Provence. „Een traditie”, zegt ze „trek je niet in twijfel. Maar door de geschiedenis van de halalmarkt te beschrijven vanuit religieuze, politieke en economische hoek, wilde ik laten zien hoe deze vermeend religieuze traditie in werkelijkheid zeer recent is uitgevonden.”

Bij die ‘uitvinding’ speelde de Iraanse revolutie, en de strijd om de moslimziel tussen sjiieten en soennieten in Saoedi-Arabië, verrassend genoeg een voorname rol.

„Toen Khomeini aan de macht kwam en de Islamitische Republiek Iran instelde, sloot hij de grenzen voor vlees uit niet-moslimlanden omdat dat niet geoorloofd en onrein zou zijn, want geproduceerd door ongelovigen. Maar hij kwam er snel achter dat dat schadelijk was voor de binnenlandse economie, vooral voor de stedelijke middenklasse, en hij veranderde van strategie. Hij stelde halalcontroles in bij de westerse industriële leveranciers van vlees, en stuurde religieuze leiders om de industriële slacht te islamiseren. Zo creëerde hij, al onderhandelend, een modus operandi: een moslim moet de slacht uitvoeren, het dier moet richting Mekka gedraaid, op die en die manier moet het leegbloeden en vervolgens spreekt de slachter de tasmiya uit.”

Een universele methode was er eerder niet?

„Nee, er is in de islam nooit één manier van slachten geweest die geoorloofd was. Er zijn eeuwenlang discussies over geweest onder moslimjuristen en de verschillende scholen kwamen uiteindelijk alle met hun eigen interpretatie. De religieuze autoriteiten zijn dus nooit tot een universele standaard gekomen, maar de markt heeft die als een vanzelfsprekendheid weten op te leggen. Van een verscheidenheid aan opvattingen zijn we naar een polarisatie van halal tegenover niet-halal gegaan.”

Als het dier maar niet verdoofd is?

„De discussies over het al dan niet verdoven tonen deze polarisatie. Halalvlees zou zich vooral onderscheiden door het feit dat het dier niet verdoofd is en is leeggebloed. Maar alle slachtdieren bloeden leeg bij de keel, halal of niet. En in de tijd van Khomeini was verdoving nog toegestaan. Het belangrijkste was dat het dier levend bleef en niet zou lijden. Om hun aandeel op deze lucratieve markt te vergroten en om in de smaak te vallen bij de meeste strikte varianten van de islam, ontwikkelden veeartsen in Nieuw-Zeeland met de industrie een systeem waarbij het dier niet sterft tijdens de verdoving. Door de meest strikte minderheid tevreden te stellen en tegelijk alle andere stromingen mee te nemen, diende de marktlogica zo de belangen van de fundamentalisten.”

Waarom Nieuw-Zeeland?

„Die casus is goed gedocumenteerd, anders dan in Europa, waar het politiek en economisch een gevoelige kwestie blijft. Zowel in Nederland als in Frankrijk is de transparantie op de halalmarkt nog altijd niet gegarandeerd, de certificeringspraktijken zijn twijfelachtig. Het heeft me jaren gekost om dit milieu te doorgronden en om te begrijpen wat er gebeurt in het gesloten universum van de vleesindustrie. In Nieuw-Zeeland daarentegen zie je zelfs allemaal promotie rond het halalmodel. Dit land heeft in de totstandkoming van die internationale standaard een zeer belangrijke rol gespeeld. Maar het was Maleisië dat de markt gepopulariseerd heeft. Dat land is in de jaren 2000 de wereldwijde hub voor halal geworden.”

En vóór de jaren tachtig?

„Er was handel tussen moslimlanden en niet-moslimlanden, maar er was geen controle of certificering. Zo exporteerde de grote Franse pluimveeproducent Doux veel naar Saoedi-Arabië en dat ging minder formeel. Het was simpelweg een afspraak tussen de importeur en meneer Doux: ‘âllo, let erop dat de dieren de hals wordt doorgesneden en dat ze goed leegbloeden.’ Omdat deze Franse ondernemer als een christen gezien werd, en dus hoorde bij de ‘Mensen van het Boek’ vonden de importeurs het wel goed.”

In Frankrijk zelf wonen al meer dan honderd jaar moslims. Was er eerder geen vraag naar halalvlees?

„Moslims deden hun traditionele slacht op de boerderij, vooral voor feesten en om economische redenen. Tot aan de jaren zeventig, tachtig, dus vóór de periode van immigratiegroei door gezinshereniging, zaten de meeste Europese moslims op een hervormingsgezinde lijn. In een beroemde fatwa, de fatwa van de Transvaal uit 1903, beroept de Egyptische hervormer Muammad ’Abduh zich op vers 5, soera 5 van de Koran om aan te geven dat voedsel van Mensen van het Boek geoorloofd is voor moslims. Sommige Europese moslims deden hun inkopen in kosjere winkels, vaak bij Joden die net als zij uit Noord-Afrika kwamen. Dan wisten ze in ieder geval zeker dat er geen varkensvlees in de zaak was, want dat was het belangrijkste.”

Uit Frans onderzoek bleek onlangs dat 40 procent van de moslims hier denkt dat halal een van de zuilen van de islam is. Wat betekent dat?

„Wij hebben die cijfers niet kunnen natrekken, maar als ze kloppen dan betekent het dat moslims hun eigen geloof niet kennen én dat de commerciële propaganda rond halal zeer effectief is.”

Hoe verklaart u dat jongeren meer gehecht zijn aan halal dan ouderen?

„Er is meer aanbod, halal is overal. We hebben te maken met een generatie die opgegroeid is met potjes halal babyvoeding die hun grootouders nog niet kenden.”

De halalmarkt wordt steeds breder, schrijft u: er zijn nu ook vakanties, kleren. Waar komt dat vandaan?

„Je kunt drie perioden onderscheiden: eerst de rituele slacht en de halalvleesmarkt van de jaren zeventig tot de jaren negentig. Daarna in de jaren 2000 de uitbreiding naar alles wat je eet of drinkt, inclusief medicijnen of cosmetica. En nu is een derde trap in opkomst: de aansluiting tussen islamitische financiering en de halalindustrie.

„Een belangrijke stap in de overgang van halalslacht naar halalvoedsel in brede zin, is gezet door de halalnorm in de neoliberale Codex Alimentarius, bedoeld om handelsbarrières te slechten. Die richtlijn, erkend door de Wereldhandelsorganisatie, is geïnspireerd op regels die Maleisië in samenwerking met ingenieurs van Nestlé heeft opgezet. Daarbij benadert het halalconcept het idee van industriële zuiverheid. Alleen producten die onbesmet zijn in industriële zin, en dus niet in de religieuze betekenis, zijn geoorloofd en kunnen een halal-keurmerk krijgen. Zelfs microscopische doses varkensvlees, alcohol of niet-ritueel geslacht vlees kunnen zo tot problemen leiden. Maar het probleem is dat je die drie elementen in talloze producten vindt, in smaakversterkers, in verdikkingsmiddelen, in kleurstoffen. Daarmee worden al die producten potentieel haram, niet toegestaan, en grijpen bedrijven hun kans om een halalvariant te maken. Zo wordt de reikwijdte van halal almaar groter.”

Is dat echt een nieuw fenomeen?

„Ja, en het loopt erg goed, vooral in Maleisië. In Europa komt het nu ook langzaam. In Maleisië kun je bijvoorbeeld halal water krijgen: water dat gecertificeerd zonder verontreinigende stoffen geproduceerd is, in een fabriek gegarandeerd zonder onreinheden. Dat gaat dus om industriële zuiverheid. Europese moslims moeten altijd lachen om die rare Maleisiërs als ik dit vertel. Maar in Spanje is het nu ook op de markt heb ik begrepen.”

En is dat erg?

„Vooral dat idee van industriële zuiverheid vind ik erg verontrustend. Wat erachter zit is dat halal normatief wordt, een groepsdenken dat religieuze en economische autonomie opeist. Geloofsgoederen zijn tegelijk ook heilsgoederen, dus de groeiende vraag hiernaar kan niet alleen met economische instrumenten geanalyseerd worden. De razendsnelle uitbreiding van de markt laat zich verklaren door de toename van het religieus fundamentalisme en het verbond dat het in een post-koloniale en migratiecontext weet te sluiten met het neoliberale, geglobaliseerde kapitalisme. Dat stimuleert een scheiding van productiemiddelen tussen halal en niet-halal en dat is, vind ik, rampzalig voor een geseculariseerde en multiculturele samenleving.”

Terwijl tijdens de afgelopen Franse verkiezingscampagnes identiteitskwesties nauwelijks aan de orde waren, werd bij de editie van 2012 driftig gediscussieerd over de markt voor halal. „Zonder het te weten eten we halal”, zei Marine Le Pen van het Front National destijds.

Ze baseerde zich op een overheidsrapport van enkele jaren eerder waarin stond dat veel grote slachterijen het grootste deel van hun vlees volgens rituele normen verwerkten, ook als dat niet voor de halalmarkt bestemd was en later geen halal-label kreeg. „Omdat er geen eisen zijn voor niet-halal, kijkt de industrie achteraf welke markt het meest lucratief is.”

Na die polemiek zijn er regels gekomen voor slachthuizen: ze moeten op grond van hun bestellingenoverzicht aangeven hoeveel vlees ze voor de halalmarkt denken te gaan slachten en hoeveel voor de reguliere markt. Maar dat maakt weinig verschil. „Een orderportefeuille is alleen een intentieverklaring. Dus erg strikt is dit voorschrift niet”, zegt de onderzoekster. Het is volgens haar nog altijd „zeer waarschijnlijk” dat halalvlees door de industrie als niet-halal verkocht wordt.

Is dit soort polemiek reden dat u ieder interview voor publicatie wil nalezen?

„Ik ben heel voorzichtig. Wat ik zeg kan door extreem-rechtse groepen gebruikt worden om mensen te laten geloven in een islamisering van Europa. Wat ik probeer te zeggen is dat er inderdaad zeer actieve fundamentalistische groepen zijn die een duidelijk islamiseringsplan hebben. Dat zeggen en schrijven ze zelf. De halalmarkt is een middel om controle te krijgen over de economie. Maar ze werken met industrieën, met banken en worden indirect gesteund door ons algemene onbegrip over de drijfveren en steunpilaren van deze markt. Het is belangrijk om vooral ook religieuze autoriteiten erop te wijzen wat de markt met de religieuze norm heeft gedaan en tot welke destabiliserende effecten dat heeft geleid, ook voor de religie.”
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/13/halal-grijpt-om-zich-heen-door-dwingende-zuiverheidsnormen-van-de-industrie-13482552-a1577178
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 40187
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Moslims eten steeds vaker 'halal' voedsel

Berichtdoor Mahalingam » Wo Okt 18, 2017 8:24 pm

Dit is de Mohammedaanse voedselbank van Rotterdam. Georganiseerd door iemand die zelf nooit voedseltekort heeft.
Ook mensen die te kennen geven zich misschien te willen laten bekeren, mogen komen.

Afbeelding
Vanuit haar geloof probeert ze met haar maatschappelijke activiteiten het goede voor de samenleving te zoeken. „Het is een vorm van dawah (uitnodiging om zich te bekeren tot de islam, BP). We willen het beste voor de ander, ongeacht kleur of afkomst. Daarmee laten we zien dat de meeste moslims geen terroristen zijn.”
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/geen-biertje-in-islamitisch-voedselpakket-1.1438449
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Mahalingam
Berichten: 40187
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Moslims eten steeds vaker 'halal' voedsel

Berichtdoor Mahalingam » Ma Okt 30, 2017 1:13 pm

Wat zijn er toch veel soorten halal.
Marokkanen die Turkse halal-certificaten niet erkennen en omgekeerd.
Maar er is nog een soort indeling: tussen verdoofd en onverdoofd halal vlees.
Onverdoofd wil zeggen dat de dieren nodeloos lang lijden om Allah een pleziertje te geven.
In Lancashire krijgen de Moslims kindjes op school geen overdoofd halal vlees meer.
Maar voor de rest nog wel halal. De schiet in het verkeerde keelgat van de beroepsmoslims.
Halal meat row as Lancashire council becomes first to ban unstunned meat from all school meals
Lancashire became the first council to ban unstunned halal meat in school dinners.

After a bitter and impassioned debate which ran on for hours on Thursday afternoon, the Conservative-controlled council voted for the ban.
The campaign was fought between council leader Geoff Driver and part of the the local Muslim community.
In 2012, the council briefly stopped supplying halal meat to local schools over a production issue, but after children boycotted their school dinners, the unstunned meat was reinstated.

The council currently supplies 27 schools across the county with unstunned halal meat. According to research by the National Secular Society, four other local authorities use unstunned meat - Leeds, Bradford, Leicester, and Telford and Wrekin.

Many Muslims will not eat meat from animals which are pre-stunned, as they worry the stunning process could kill the animals, and eating meat from livestock which died before the ceremonial Halal slaughter process is “haram”, or forbidden.
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/26/halal-meat-row-lancashire-council-becomes-first-ban-unstunned/

En dus moeten de kinderen mee doen aan een hongerstaking. Een boycot.
Abdul Qureshi, acting CEO of the Lancashire Council of Mosques, was advocating children boycott their school lunches if the vote went against him. He told The Telegraph: “[The RSPCA’s guidance] is most of the time based on feelings, it's not scientifically conclusive.”


In official documents, seen by The Telegraph, the council warned there could be financial implications if it lost school catering contracts due to a boycott, encouraged by the Lancashire Council of Mosques. The council is also fearful of negative local media coverage.
The council leader, Geoff Driver, pushed for the end of non-stunned halal meat in schools. He said: "This is an animal welfare issue, nothing more, nothing less. My concern that animals that are slaughtered without being pre-stunned go through a lot of stress and torment when they're actually dying."

UK law specifies that while slaughterhouses must usually stun all animals before killing them, an exemption is made for those who need Halal or Kosher meat for religious purposes.

There was wide uncertainty over which way the vote would go, with councillors not declaring what they would vote until the very last minute.
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/26/halal-meat-row-lancashire-council-becomes-first-ban-unstunned/

“A majority of Muslims accept pre-stunned slaughter and we would urge all schools and local authorities to resist being bullied into unethical and regressive policy decisions by fundamentalist faith leaders claiming to speak on behalf of all Muslims."
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.


Terug naar “Islam in het nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten