Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving. (3)

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Di Nov 27, 2012 9:46 am

Inleiding (vervolg deel 3)

Na de dramatische verwoesting van Jeruzalem door het Romeinse leger in 70 n.Chr. moesten de meeste joden, ook de 24 families van de ma’madot, die de erfelijke hogepriesters voor de Tempel leverden en waartoe ook de familie van Jezus behoorde, vluchten om het vege lijf te redden. De erfelijk benoemde hogepriesters raakten verspreid over de hele bekende wereld; velen vestigden zich in Europa, anderen trokken de Jordaan over en gingen naar Arabië, waar ze zich aansloten bij de joodse ballingen. Mohammed groeide op in een gebied met een grote joodse bevolking die afstamde van de mensen die in 70 n.Chr. gevlucht waren. De invloed van de joden in dat district was groot, maar werd nog overtroffen door die van de Koptische en Syrische christenen die door de kerkelijke autoriteiten in Europa als regelrechte ketters werden beschouwd, want ze geloofden dat Jezus menselijk was en niet goddelijk! (HvdM: Flavius Valerius Aurelius Constantinus werd in 324 alleenheerser van het Romeinse Rijk. Hij overleed in 337 en pas in 325 tijdens het bijeengeroepen Eerste Concilie van Nicea op instigatie van Constantijn, die zelf nauwelijks iets van theologie afwist, bepaalden een aantal bisschoppen die al snel begrepen waar de macht lag, dat Jezus God was. Terwijl de joden rustig en vredig met hun God omgingen, begonnen binnen de kortste keren christenen en moslims, door godsdienstwaanzin gedreven, er lustig op los te timmeren)

Mohammed, omstreeks 570 n.Chr. geboren in Medina, (HvdM: dat moeten we dan maar geloven, want in tegenstelling tot de joden hielden analfabete woestijn boeren er geen bevolkingsregister erop na) was ervan overtuigd dat hij een echte ‘boodschapper van God’ was in de gerespecteerde en oude spirituele traditie van Abraham, Mozes, Elia, Johannes de Doper en Jezus, en beschouwde zichzelf net zo min als Jezus als de stichter van een nieuwe godsdienst. Hij geloofde dat hij geroepen was om het ware monotheïsme te herstellen (HvdM: alsof de joden plotseling in een goddelijke Drie-eenheid zijn gaan geloven, wat een onzin schrijft deze slappe karakterhap allemaal op. Jezus is niet voor niets door de rabbi’s uitgeleverd aan de Romeinen) door te getuigen over de oude religie van ‘de ene ware God’. Volgens de profeet Mohammed (HvdM: hallo losbol van een historicus, wie maakt hier eigenlijk uit dat Mohammed een profeet was? Dat verkondigde Mohammed zelf en kan niet bevestigd worden door een eerste de beste zich historicus noemende stuk schrijfgereedschap die toevallig een leuke moslim als buurman heeft. Ik heb het sterke vermoeden dat de schrijver zelf moslim is of is geworden, maar dit ter wille van de verwachte impact van zijn boek liever verzweeg) was de Ene Waarheid geopenbaard aan zowel joden als christenen, maar hadden deze de boodschap verwrongen of genegeerd. (HvdM: de schrijver vergat nog te vermelden: doorstrepen wat niet van toepassing is)

(Uit: Wat de Islam voor ons heeft gedaan. door historicus Tim Wallace-Murphy. Oorspronkelijke titel: What Islam Did For Us, Londen 2006.)


Wordt vervolgd
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6417
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor Ali Yas » Di Nov 27, 2012 8:19 pm

'Hans van de Mortel' schreef:begonnen binnen de kortste keren christenen en moslims, door godsdienstwaanzin gedreven, er lustig op los te timmeren

Je zevenmijlslaarzen moet je zo af en toe even laten luchten.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Islam is nooit beschaafd geweest. Dus . . .

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Wo Nov 28, 2012 1:15 am

Ali Yas schreef:
'Hans van de Mortel' schreef:begonnen binnen de kortste keren christenen en moslims, door godsdienstwaanzin gedreven, er lustig op los te timmeren

Je zevenmijlslaarzen moet je zo af en toe even laten luchten.

OK, jij je zin.
Begonnen christenen en moslims, door godsdienstwaanzin gedreven, na enige tijd er lustig op los te timmeren. Zeg maar te moorden!
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Het intolerante christendom de duimschroeven aan.

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Do Nov 29, 2012 1:33 am

Inleiding (vervolg deel 4)

In tegenstelling tot het christendom dat tracht (HvdM: dit is tt, in de tegenwoordige tijdsbepaling!!!) alle concurrerende religies te onderdrukken, heeft de islam vanaf het begin vastgehouden aan een grote mate van tolerantie tegenover andere religies, zodat de leden van de drie grote monotheïstische religies op aarde in relatieve vrede en harmonie konden samenleven onder het welwillende bestuur van de islam. De joden bijvoorbeeld, die in het latere christelijke Europa werden opgejaagd en omgebracht of als tweederangsburgers werden beschouwd, beleefden een rijke culturele renaissance en genoten evenals de christenen in het hele islamitische rijk volledige godsdienstvrijheid. Dikke studieboeken gewijd aan de initiatiewijsheid van de traditionele joodse mystieke stroming die bekend staat als de kabbala werden door de joodse rabbijnse scholen in het Moorse Spanje volgeschreven, en de meeste Spaanse christenen waren er trots op te behoren tot een hoog ontwikkelde en verfijnde cultuur die lichtjaren voorliep op de rest van Europa. De islamitische mysterietraditie werd tot in alle details uitgewerkt aan de soefi mysterie scholen van Andalusië, die open en toegankelijke bronnen van mystieke tradities aanboden in een in spiritueel opzicht verder dor continent.

De invloed van het Moorse Spanje op de ontwikkeling van de westerse cultuur was immens. Zo werden de goed bezochte en royaal van middelen voorziene universiteiten van Andalusië later het model voor die van Oxford en Cambridge in Engeland. Terwijl de meeste Europese edelen, koningen en keizers amper konden lezen en schrijven, was het hof van de Omajjaden in Cordoba het mooiste van Europa en was dat een toevluchtsoord voor filosofen, dichters, kunstenaars, wiskundigen en sterrenkundigen; het islamitische Spanje schonk Europa ook een architectonische en artistieke erfenis die nog altijd verbazing wekt in de moderne wereld. (HvdM: bedoeld wordt hiermee onze kennisbeschaving) Door vertaling uit het Arabisch, niet uit het oorspronkelijke Grieks, sloop de kennis van de Griekse filosofen via de Spaanse scholen voorzichtig terug naar het christelijke denken. Naast de filosofie, wiskunde en natuurwetenschappen stonden recente vorderingen op het gebied van de geneeskunde, kunst en architectuur. Dat waren allemaal vruchten van spirituele inzichten, heilige gnosis die uit de islamitische mystieke traditie opwelde en via de Rex Deusfamilies, die beweerden af te stammen van de 243 hogepriesterlijke families in Jeruzalem, werden doorgegeven aan het christelijke Europa.

Hoe verschillend de christelijke en islamitische culturen tegenover educatie en religieuze tolerantie stonden werd op wrede wijze duidelijk gemaakt tijdens de kruistochten. Terwijl christelijke ridders na de verovering van Jeruzalem de ‘ongelovigen’ afslachtten, zaten andere, meer verlichte aanhangers van dezelfde religie in Spanje aan de voeten van islamitische geleerden. Spanje was niet de enige religieuze brug tussen de werelden van christendom en islam; ook de invallen van de Moren in de Provence, de verovering van Sicilië door de Arabieren en natuurlijk de kruistochten en de langdurige bezetting van het heilige Land die daarop volgden leverden talloze gelegenheden voor culturele kruisbestuiving.

In de onrustige tijd die we nu meemaken, waarin de religie en de cultuur van de islam voortdurend op alle fronten wordt aangevallen, moet het intolerante christelijke Westen bedenken hoeveel het te danken heeft aan de spirituele inzichten van die grootse religieuze cultuur. Religieuze verdraagzaamheid, respect voor kennis, de concepten van ridderlijkheid en broederschap zijn vandaag de dag net zo relevant als altijd. Wij hebben die principes geleerd van de mensen van de islam toen ze in Spanje fungeerden als lichtbakens in de Donkere Eeuwen van de Europese religieuze onverdraagzaamheid, bekrompenheid en vervolgingen.

Einde inleiding.

(Uit: Wat de Islam voor ons heeft gedaan. door historicus Tim Wallace-Murphy. Oorspronkelijke titel: What Islam Did For Us, Londen 2006.)


Deze topic is duidelijk bedoeld om weerstanden en misverstanden tegen de islam uit de weg te ruimen. Wordt dus vervolgd.
:applause:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

(Deel 5)

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Wo Jan 02, 2013 2:15 pm

Oorlogvoering en herovering aandachtspunten voor christendom in Spanje

In 1014 probeerde koning Sancho III van Navarra, die na de vereniging van zijn koninkrijk met Castilië de Grote werd genoemd. Een verbond van christelijke vorsten tot stand te brengen om tegen de Moorse indringers te vechten. Oorlog tegen de ongelovigen kreeg in Spanje al snel de status van een heilige oorlog en na enige tijd gingen de pausen in Rome een belangrijke rol spelen in de organisatie daarvan. Paus Alexander II (1061-1073) beloofde een aflaat, een kwijtschelding van alle zonden, aan iedereen die in Spanje voor de christelijke zaak vocht. De gebeurtenissen in het islamitische Spanje maakten deze overstap op de heilige oorlog en herovering door de christelijke legers alleen maar makkelijker. De elfde eeuw was een periode van omwentelingen in Al-Andalus, want de machtige eenheidsstaat met als centrum Cordoba die in zijn tiende-eeuwse glorietijd zo indrukwekkend was, kreeg nu te maken met twisten over de opvolging, burgeroorlogen en versnippering. Zijn plaats werd ingenomen door een groot aantal kleine vorstendommen, kleine ‘stadstaten’ met als centrum steden als Sevilla en Valencia en het omliggende platteland, die bekend werden als taifa-koninkrijken. Onder de hernieuwde aanvallen van de christenen begonnen ze één voor één te vallen en in 1085 veroverde Castilië de belangrijke stad Toledo.

Oorlogvoering en herovering waren niet de enige aandachtspunten voor het christendom in Spanje. Bedevaarten naar de heilige begraafplaats van de apostel Jacobus de Grote waren al eeuwen een belangrijke manier om uiting te geven aan religieuze devotie. Het vermeende graf van Jacobus was ergens tussen 813 en 818 ontdekt, maar ironisch genoeg is het eerste verslag van een bedevaart naar deze plaats geschreven door de islamitische geleerde Ibn Dihya. De welvarende stad die rondom het graf ontstond leefde van een voortdurende stroom pelgrims die uit alle delen van Europa via de kust van de christelijke koninkrijken in het noorden van Spanje kwamen – een gevaarlijke onderneming.
Bedevaarten waren van vitaal belang voor de mensen die leefden in de Donkere Eeuwen en de middeleeuwen daarna; het leven was hard, wreed en kort. De altijd aanwezige angst voor eeuwige verdoemenis dreef wanhopige mensen ertoe elke eis die de kerk aan hen stelde maar in te willigen, vooral als daar de belofte van vergeving van zonden en een gegarandeerde toegang tot de hemel aan verbonden was. Vandaar dat er van bedevaarten en later ook van de kruistochten een bijna onweerstaanbare aantrekkingskracht uitging. Er ontstond een geografische hiërarchie van heilige plaatsen en bedevaartsoorden; Compostela in Spanje kwam na Rome, de stad waar Petrus en Paulus begraven zouden zijn, en Rome moest alleen Jeruzalem en de plaatsen in het Heilige Land waar Jezus zelf had gewoond voor laten gaan. Een bedevaart naar deze plaatsen en eeuwige vergeving voor zijn zonden krijgen was ieders diepste verlangen.

(Uit: Wat de Islam voor ons heeft gedaan. door historicus Tim Wallace-Murphy. Oorspronkelijke titel: What Islam Did For Us, Londen 2006.)

Deze topic is bedoeld om weerstanden en misverstanden tegen de islam uit de weg te ruimen. Wordt dus vervolgd. :applause:

Note HvdM: het is best wel een interessant en leerzaam boek, maar wat extra aandacht verdient is de titel die duidelijk aangeeft dat het om het verleden gaat. En gedane zaken nemen geen keer. Ik wil het allereerste boekje weleens tegenkomen met een profijtvolle titel in de tegenwoordige tijd: 'Wat islam voor ons nú betekent'. De enige verklaring die je daar aan zou kunnen geven is dat moslims al een paar honderd jaar geen behoefte hebben om kennis te nemen van ONZE kennisbeschaving. Omdat dit namelijk niets met hun geloof uitstaande heeft. Dat is de betekenis van islam voor de mensheid. Vandaar dat andersdenkenden meewarig neerkijken op alles wat vandaag de dag nog met islam te maken heeft. En terecht. Want intolerantie staat hoog op de lijst van koran geleerden. Tenslotte zijn zij de smaakmakers van islam.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Islam draagt nog steeds zijn steentje bij aan onze beschavin

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Ma Jan 07, 2013 9:08 pm

Wilt u kennis nemen van de in de koran gelovige moslim? Dan is dit een unieke uitgesproken gelegenheid. U begrijpt dan ook direct wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze kennisbeschaving. En wel tot op de dag van vandaag. Alle reden dus voor anderhalf miljard moslims in de wereld om trots op te zijn en voor de rest van de wereld om zich van dit soort onmensen af te keren.

De koran gaat voornamelijk over niet-moslims. Je vraagt je af waar bemoeien die primitieve woestijn rukkers zich mee?

Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld:

‘Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel’.

Hier zijn 448 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran. Het eerste cijfer verwijst naar de soera, de tweede naar de verzen in de soera. Onder de cijfers staan de teksten zoals die in de koran staan om zelf te zien of dat de interpretaties correct zijn. Mocht je van mening zijn dat hieronder fouten staan, dan verneem ik dat graag met verwijzing naar het desbetreffende vers.

Bedenk wel dat onderstaande vuilspuiterij het werk is van een zieke perverse Arabische geest die analfabeet was en psychopaat; die zich een meisje van zes jaar ter beschikking nam, handelskaravanen overviel en beroofde, en gedreven was door zelfzucht, zijn gelijk haalde via het zwaard van de oorlogsvoering en vele tegenstanders uit de weg heeft geruimd om zijn gelijk te verkrijgen. Daarnaast is het Mohammed gelukt, na toepassing van zijn terroristische daden, mensen te overtuigen van zijn dromen, fantasieën, list en bedrog.

Mohammed was psychopaat, pervers en de grootste sadist die de wereld gekend heeft. Slechts enkele pausen als onfeilbare personen in de leer namens God, maar vooral namens de rooms-katholieke kerk, waren in staat hem op dit gebied van de zwarte bladzijden der geschiedenis te evenaren. Wie zo’n gore Arabische woestijn viezerik en onmens hoog in het vaandel heeft staan, daar moet ongetwijfeld een steekje los mee zijn. Misschien dat die mens geen VRIJE wil heeft. Want een normaal gezond rechtvaardig mens gruwelt van zo’n walgelijke Arabische sadist.

De teksten zijn overgenomen uit de voor moslims ‘heilige’ en voor mij pervers zieke geestgestoorde sadistische koran. Door ziek van geest zijnde mensen bedacht en opgeschreven. Want Mohammed kon lezen noch schrijven. Ruim driehonderd jaar na zijn dood is de koran pas in elkaar gefrommeld. En pas toen begon alle ellende. Daarvoor waren de Arabieren volgens mij best wel aardige normale tolerante mensen. Maar ik kan het natuurlijk ook mis hebben.

2:06 – Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet.
2:07 – God straft de ongelovigen
2:08 – Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:10 – Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
2:17 – Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblindt
2:39 – Wie niet gelooft zal branden!
2:90 – Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61 – Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65 – God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:85 – Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
2:88 – Ongelovigen zijn vervloekt
2:89 – Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
2:96 – Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
2:98 – God is de vijand van iedereen die niet moslim is. (Allah is waarlijk vijandig jegens de ongelovigen)
2:99 – Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden
2:104 – Ongelovigen worden gestraft
2:114 – Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:120 – Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
2:121 – Niet-moslims zijn verliezers
2:126 – Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de hel
2:130 ¬ Alleen dwazen wenden zich van het geloof af want moslims hebben gelijk
2:159 ¬ Iedereen die de tekenen van God niet wil zien wordt vervloekt
2:161 ¬ Ongelovigen worden niet alleen door God , maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt
2:162 ¬ Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
2:165 ¬ Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:171 ¬ Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175 ¬ Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178 ¬ Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
2:190 ¬ Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:206 ¬ De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch in de hel terechtkomen, en dat is lekker puh.
2:217 -¬ Een afvallige zal sterven als ongelovige. En later branden in de hel. (Alhoewel geen directe opdracht wordt gegeven tot het doden van een afvallige, zal de moord op een afvallige waarschijnlijk niet door Allah aangerekend worden.
2:221 ¬ Huw geen ongelovige. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.
2:254 ¬ Ongelovigen zijn onrechtvaardig
2:257 ¬ Ongelovigen hebben duivels als vrienden
2:264 ¬ Ongelovigen die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door God gesteund.
03:10 ¬ Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
03:12 ¬ Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.
03:21 ¬ Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen dat ze gefolterd gaan worden.
03:23 ¬ Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.
03:28 ¬ Wordt geen vriendjes met ongelovigen want zij zijn eng.
03:32 ¬ God vindt ongelovigen niet lief
3:56 ¬ God straft ongelovigen niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En God zal hun ook niet helpen. Lekker puh.
3:73 ¬ Alleen moslims zijn te vertrouwen
3:76 ¬ God houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.
3:85 ¬ Alle niet-moslims gaan naar de hel.
3:87 ¬ En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen. (Ongelovigen zijn namelijk geen mensen)
3:91 ¬ Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen, al financieren ze de Westermoskee. Ze zullen branden in de hel!
3:106 ¬ Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet.
3:116 ¬ God pleurt ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de koran bezitten) van ongelovigen in de hel. Lekker puh!
3:118 ¬ Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op God )
3:130 ¬ Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor God want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de ongelovige.
3:149 ¬ Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen
3:151 ¬ Maak ongelovigen bang.
3:176 ¬ Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen God toch niets doen. Integendeel. God gaat hen straffen!
3:177 ¬ God is niet bang voor de ongelovige, God zal de ongelovige straffen
3:178 De reden waarom God ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog meer kan straffen.
3:181 ¬ Wie de macht van God onderschat, brandt in de hel.
3:183 ¬ Joden hebben tegen de zin van God profeten gedood
3:187 ¬ Joden hebben het verbond met God verbroken omdat ze op gewin uit waren.
3:196 ¬ Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.
04:14 ¬ Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft.
04:18 ¬ God vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven.
04:25 ¬ Wie wegens geldgebrek geen ‘gewone’ gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin. Mits deze gelovig is natuurlijk.
04:37 ¬ Wie zijn rijkdommen verbergt voor God zal gestraft worden. Ongelovigen ook.
04:38 ¬ Wie zijn geld aan zichzelf besteed en niet in God of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
04:42 ¬ De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn
04:46 ¬ Joden rukken de woorden van God uit hun verband en God heeft hen daarom vervloekt
04:48 ¬ Wie iets of iemand gelijkstelt met God (bv Jezus = God) begaat een grote zonde
04:50 ¬ Joden en Christenen verdraaien de waarheid over God , het zijn leugenaars en God heeft ze daarom vervloekt.
04:55 ¬ Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.
04:56 ¬ Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats zodat ze voortdurend pijn zullen hebben. Slim van God !
04:60 ¬ Wie Mohammed niet als de boodschapper van God wil zien, is verleidt door Satan.
04:63 ¬ Wend je af van degene die niet gelooft
04:74 ¬ Wie vecht voor God vecht tegen Satan, die de ongelovigen steunt. Wie sterft in de strijd voor God zal worden beloont.
04:82 ¬ Ongelovigen denken niet na over de koran. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken terwijl dat het bewijs is dat het van God afkomstig is! (in werkelijkheid barst de koran van de tegenstrijdigheden)
04:84 ¬ Strijd voor de islam en God zal de macht der ongelovigen beperken
04:89 ¬ Als een vriend eerst voor God wil werken maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem doden.
04:92 ¬ Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus kennelijk niet zo erg.
4:101 ¬ Ongelovigen zijn de vijanden van moslims.
4:102 ¬ Hou je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken. God heeft snode plannen bedacht voor de ongelovigen.
4:104 ¬ Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.
4:115 ¬ Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
4:119 ¬ Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
4:137 ¬ Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
4:138 ¬ Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden
4:139 ¬ Maar geen vrienden met ongelovigen. God is een betere keuze.
4:140 ¬ Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel
4:141 ¬ Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, God rekent toch met ze af op de dag des oordeels.
4:144 ¬ Wordt geen vrienden van ongelovigen
4:145 ¬ Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
4:150 ¬ Wie niet God en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf
4:160 ¬ Joden worden gestraft door God omdat ze rente vragen
4:168 ¬ Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel
05:05 ¬ Al het werk dat ongelovigen is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
05:10 ¬ Ongelovigen gaan naar de hel
05:12 ¬ Joden rukken de woorden van God uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.
05:14 ¬ Omdat Christenen een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden.
05:17 ¬ Christenen zijn godslasteraars omdat ze Jezus gelijkstellen aan God.
05:33 ¬ Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.
05:36 ¬ Ongelovigen kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
05:41 ¬ God zal degene die het bestaan van God willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel sturen.
05:45 ¬ Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig
05:51 ¬ Maak geen vrienden met joden en christenen. Dat zijn volken in overtreding.
05:57 ¬ Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen
05:59 ¬ Joden en Christenen haten moslims omdat moslims in God geloven.
05:60 ¬ God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
05:63 ¬ Joden doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft God joden niet lief.
05:66 ¬ De joden en christenen hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht.
05:67 ¬ Ongelovigen krijgen geen steun van God
05:68 ¬ Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven
05:69 ¬ Alleen joden en christenen die in God en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen
05:70 ¬ De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden
05:71 ¬ Wat God ook deed, de joden bleven blind en doof voor God
05:72 ¬ Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus God is.
05:73 ¬ Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drieeenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.
05:78 ¬ Ook David (joden, christenen) en Jezus (christenen) vervloekten ongelovigen.
05:80 ¬ Joden en Christenen maken vrienden met ongelovigen maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat God wil dat ze doen.
05:81 ¬ Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam
05:82 ¬ Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder
05:86 ¬ Ongelovigen branden in de hel
05:90 ¬ Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes (Harry Potter?) wordt door satan verleidt.
06:27 ¬ Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.
06:30 ¬ Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze God pas na hun dood.
06:49 ¬ Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden
06:68 ¬ Luister niet naar kritiek op de koran
06:70 ¬ Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten
06:93 ¬ Wie zegt te spreken uit naam van God zal gestraft worden
6:106 ¬ Vermijd andersgelovigen.
6:110 ¬ Wie voorheen niet in God geloofde zal blijven dwalen
6:111 ¬ Ongelovigen zijn blind en onwetend
6:113 ¬ Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden
6:157 ¬ Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft
07:27 ¬ Ongelovigen zijn vrienden van de duivel
07:37 ¬ Wie God \’s bestaan niet wil zien zal worden gestraft
07:38 ¬ Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel
07:40 ¬ Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel
07:50 ¬ Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water
07:51 ¬ Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel
07:59 ¬ God verzoop ongelovigen in de zondvloed
07:78 ¬ God trof ongelovigen met aardbevingen
07:80 ¬ God straft een volk dat homosexualiteit tolereert
07:90 ¬ God straft een ongelovig volk met aardbevingen
07:96 ¬ God straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen
7:101 ¬ Ongelovigen zullen worden gestraft
7:107 ¬ Wie God ‘s tekenen niet wil zien zal worden gestraft
7:139 ¬ Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door God
7:166 ¬ God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding
7:177 ¬ Niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel
7:182 ¬ Ongelovigen worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
7:186 ¬ Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt
08:12 ¬ Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af
08:14 ¬ Ongelovigen branden in de hel
08:17 ¬ De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar God doodde hen
08:22 ¬ God ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof
08:32 ¬ God straft ongelovigen pas na hun leven, hij laat zich niet testen
08:36 ¬ Ongelovigen proberen het geloof van moslims met geld af te kopen maar zullen in de hel worden geworpen.
08:39 ¬ Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is
08:41 ¬ Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor God .
08:50 ¬ Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden
08:52 ¬ God strafte de Egyptenaren omdat ze ongelovig waren
08:55 ¬ Ongelovigen zijn erger dan beesten
08:57 ¬ Verjaag ongelovigen, God haat ze.
08:59 ¬ Ongelovigen zijn achterlijk
08:65 ¬ Moslims zijn tien keer zo sterk dan ongelovigen als God ze wil steunen, anders dubbel zo sterk.
08:73 ¬ Ongelovigen veroorzaken problemen
09:01 ¬ God zal ongelovigen vernederen
09:03 ¬ Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
09:05 ¬ Andersgelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven
09:07 ¬ Omdat andersgelovigen slecht zijn moeten ze niets hebben van moslims
09:12 ¬ Als ongelovigen de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden
09:17 ¬ Ongelovigen kunnen geen moskee onderhouden
09:19 ¬ Andersgelovigen die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn onrechtvaardig
09:23 ¬ Verstoot ongelovige familieleden
09:24 ¬ Moslims moeten meer van God houden dan van hun familie
09:26 ¬ God straft ongelovigen
09:28 ¬ Andersgelovigen zijn onrein en mogen geen moskee betreden
09:29 ¬ Bestrijd christenen en joden die geen belasting betalen
09:30 ¬ God vervloekt joden en christenen
09:32 ¬ Ongelovigen zullen tevergeefs God bestrijden
09:34 ¬ Rijke priesters en monniken die niets aan God geven zullen een pijnlijke straf krijgen
09:35 ¬ Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug
09:36 ¬ Bestrijd andersgelovigen zoals zij u bestrijden
09:49 ¬ Ongelovigen gaan naar de hel
09:52 ¬ Moslims mogen God een handje helpen bij het straffen van ongelovigen
09:63 ¬ De vijanden van God branden in de hel
09:67 ¬ Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan God en ongelovigen branden in de hel.
09:73 ¬ Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden
09:74 ¬ Ongelovigen branden in de hel en zullen tijdens hun leven geen vrienden of helpers hebben.
09:80 ¬ God luistert niet naar niet-moslims
9:84 ¬ Bid niet voor een niet-moslim. Ga niet naar de begrafenis van een niet-moslim. Negeer de wezen van niet-moslims
09:94 ¬ Bekeerde niet-moslims die dat deden om hun eigen leven te sparen zijn onrein
09:97 ¬ De woestijnnomaden zijn de ergste ongelovigen. (Dus Nederlanders vallen wel mee)
9:107 ¬ Wie het ongeloof verbreid is een leugenaar
9:109 ¬ Andersgelovigen gaan naar de hel
9:111 ¬ Torah, Bijbel en Koran roepen op om te vechten tot de dood voor God
9:113 ¬ Andersgelovige familieleden mogen niet gesteund worden en gaan naar de hel
9:123 ¬ Bestrijdt ongelovigen
10:04 ¬ Ongelovigen krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf
10:07 ¬ Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel
10:13 ¬ God heeft al heel wat ongelovigen vernietigd
10:17 ¬ Het is onrechtvaardig skeptisch te zijn
10:45 ¬ Niet-moslims zullen boeten
10:68 ¬ Christenen worden zwaar gestraft
10:73 ¬ God liet alle anders- en ongelovigen verdrinken tijdens de zondvloed
10:88 ¬ God geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof
10:95 ¬ Niet-moslims wacht een straf
11:17 ¬ Niet moslims zullen branden
11:39 ¬ Niet-moslims worden gestraft
11:42 ¬ Met de zondvloed werden de ongelovigen verdronken (inclusief ongelovige zuigelingen)
11:48 – Niet-moslims wacht een pijnlijke straf
13:5 – Wie in reïncarnatie gelooft gaat met een keten om de hals naar de hel
13:18 – Niet-moslims gaan naar de hel
13:33 – Wie meer dan één god aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel
14:2 – Ongelovigen worden gestraft
14:21 – Volgelingen van niet-islamitische leiders gaan naar de hel
14:22 – Wie niet God heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.
14:30 – Wie meer goden aanbidt gaat naar de hel
15:2 – Ongelovigen zal het spijten dat ze geen moslim zijn
15:42 – Wie dwaalt gaat naar de hel
16:22 – Wie niet in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen
16:26 – God vernietigt de gebouwen van andersgelovigen
16:27 – Andersgelovigen zullen vergeefs hun goden aanroepen
16:28 – Ongelovigen gaan naar de hel
16:39 – Ongelovigen liegen
16:60 – Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht
16:62 – Ongelovigen gaan naar de hel
16:63 – Andersgelovigen zijn de vriend van satan en branden in de hel
16:88 – Ongelovigen krijgen dubbele straf
16:94 – Niet-moslims worden gestraft
16:106 – Ex-moslims krijgen een grote straf
16:118 – Joden zijn onrechtvaardig
17:8 – De hel is een kerker voor ongelovigen
17:10 – Wie niet gelooft in het hiernamaals wordt gestraft
17:16 ¬ God heeft hele steden en generaties uitgemoord
17:18 ¬ Ongelovigen branden in de hel
17:39 ¬ Wie in meer dan één God gelooft, brandt in de hel
17:45 ¬ God maakt ongelovigen blind en doof voor de koran
17:49 ¬ Ongelovigen veranderen na de dood in steen of ijzer
17:58 ¬ Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd
17:97 ¬ Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims
18:26 ¬ God is tegen democratie
18:29 ¬ Ongelovigen krijgen een douche van gesmolten lood
18:52 ¬ Christenen en hindoestanen branden in de hel
18:57 ¬ God maakt wie de ‘tekenen’ vergeet doof en blind
18:100 ¬ Ongelovigen zien de hel
18:102 ¬ Ongelovigen branden in de hel
18:104 ¬ Ook ongelovigen die goed werk verrichten branden in de hel
19:35 ¬ Wie gelooft dat Jezus een zoon van God is gaat naar de hel
19:73 ¬ God heeft vele rijke en mooie ongelovigen gedood
19:83 ¬ De ongelovigen worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel
20:48 – Ongelovigen worden gefolterd
20:127 – Ongelovigen branden in de hel
21:6 – God heeft alleen steden van ongelovigen vernietigd
21:26 – Christenen gaan naar de hel
21:39 – Ongelovigen zullen branden
21:97 – Ongelovigen zijn brandstof voor de hel
22:9 – Ongelovigen zijn arrogant en zullen branden
22:15 – Wie denkt dat de profeet niet door God wordt gesteund moet zelfmoord plegen.
22:19 – Ongelovigen krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes
22:25 ¬ Wie mensen afhoudt van de islam zal worden gestraft
22:51 ¬ Wie de koran matigt, gaat naar de hel
22:55 ¬ Ongelovigen worden gestraft voor hun twijfel
22:57 ¬ Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden
22:72 ¬ Ongelovigen zullen branden
23:74 ¬ Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel
23:117 ¬ Wie ook andere goden aanbidt wordt gestraft
24:57 ¬ Wie niet gelooft gaat naar de hel
24:62 ¬ Alleen moslims zijn gelovigen.
25:11 ¬ Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.
25:26 ¬ De laatste dag zal voor ongelovigen moeilijk zijn
25:36 ¬ Volkeren die de tekenen van God niet zagen, zijn door God vermoord
25:52 ¬ Bestrijdt ongelovigen
26:200 ¬ Ongelovigen zondigen en worden gestraft
26:213 ¬ Andersgelovigen worden gestraft
26:224 ¬ Dichters trekken ongelovigen aan
27:04 ¬ Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.
28:62 ¬ Andersgelovigen worden gestraft.
28:86 ¬ Steun ongelovigen nooit
29:23 ¬ Geen genade voor ongelovigen
29:25 ¬ Andersgelovigen branden in de hel
29:49 ¬ Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig
29:52 ¬ Niet-moslims zijn verliezers
29:53 ¬ De ongelovigen zullen onverwacht worden gestraft.
29:64 ¬ Leven stelt niets voor.
29:68 ¬ Niet-moslims gaan naar de hel
30:16 ¬ Niet-moslims worden gestraft
30:45 ¬ God houdt niet van ongelovigen
30:57 ¬ Geen genade voor ongelovigen
30:59 ¬ God sluit de harten van ongelovigen
31:06 ¬ Wie spot met de islam zal gestraft worden
31:23 ¬ Heb geen medelijden met ongelovigen, zij worden gestraft
32:20 ¬ Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel
32:22 ¬ Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft
32:30 ¬ Negeer ongelovigen
33:01 ¬ De profeet negeert ongelovigen
33:08 ¬ Ongelovigen worden gestraft
33:18 ¬ Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn.
33:25 – God steunt gelovigen in oorlog
33:48 – Gehoorzaam ongelovigen niet
33:57 – Wie God lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt
33:64 – Ongelovigen branden in de hel
33:68 – Straf ongelovige leiders extra zwaar
33:73 – Niet islamitische priesters en monniken worden gestraft
34:5 – Wie de profeet bekritiseerd wordt gestraft
34:8 – Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft
34:33 – Ongelovigen gaan zware kettingen dragen
34:38 – Kritiek op de koran wordt gestraft
34:51 – Geen genade voor ongelovigen
35:7 – Wie niet gelooft, wordt gestraft
35:26 – Ongelovigen worden afgekeurd
35:36 – Ongelovigen branden in de hel
35:37 – Ongelovigen zijn boosdoeners en ondankbaar
35:39 – Ongelovigen verliezen
36:6 – Ongelovigen krijgen een ijzeren band om de nek
36:9 ¬ God heeft ongelovigen verblind zodat ze niet meer kunnen geloven
36:63 ¬ Ongelovigen gaan naar de hel
37:35 ¬ Ongelovigen worden gestraft
37:82 ¬ Ongelovigen verdronken in de zondvloed
37:127 ¬ Ongelovigen worden gestraft
37:136 ¬ God doodde iedereen in Sodom
38:02 ¬ Ongelovigen hebben niets om trots op te zijn
38:03 ¬ God heeft veel ongelovigen vernietigd
38:08 ¬ Andersgelovigen worden gestraft
38:14 ¬ God heeft nog meer ongelovigen vernietigd
38:26 ¬ Wie niet doet wat God zegt wordt gestraft
38:27 ¬ Ongelovigen zouden denken dat het leven zinloos is
39:08 ¬ Ongelovigen branden in de hel
39:13 ¬ Wie God niet gehoorzaamd wordt gestraft
39:22 ¬ Niet-moslims dwalen
39:25 ¬ Wie voor de profeet leefden werden gestraft
39:26 ¬ God vernederde niet-moslims ook tijdens hun leven
39:32 ¬ Wie liegt over God (kan dat?) is onrechtvaardig en komt in de hel terecht
39:54 ¬ Wie zich niet onderwerpt aan God wordt gestraft
39:56 ¬ God heeft genoeg tekenen gegevens, wie die niet ziet wordt gestraft
40:60 ¬ Gebeden worden verhoord, maar wie niet bidt gaat naar de hel.
40:63 – Wie geen tekenen ziet, is door God afgeleid
40:70 ¬ Wie de koran verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water, en daarna in het vuur worden gegooid.
40:76 ¬ Ongelovigen branden in de hel
40:84 ¬ Geen genade voor de ongelovigen in de hel
41:06 ¬ Andersgelovigen zijn schandalig
41:19 ¬ De oren, ogen en huid van de vijanden van God zullen in de hel getuigenis afleggen
41:27 ¬ Ongelovigen worden gestraft
41:28 ¬ Ongelovigen branden in de hel
41:40 ¬ Wie de tekenen van God niet ziet gaat naar de hel
41:50 ¬ Ongelovigen worden gestraft
42:16 ¬ Afvalligen worden gestraft
42:26 ¬ Ongelovigen worden gestraft
42:44 ¬ Ongelovigen zijn onrechtvaardig en branden in de hel
43:36 ¬ Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel
43:88 ¬ Ongelovigen zullen hun dwaling gaan beseffen ¬
44:10 ¬ Ongelovigen zullen op de laatste dag omhult worden door een pijnlijke damp
44:54 ¬ Gelovigen krijgen mooie meisjes, ongelovigen laaiend vuur
45:07 ¬ Ongelovigen zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen
45:11 ¬ Wie de tekenen van God niet ziet wordt gestraft
45:31 ¬ Wie geen moslim wordt is arrogant
45:32 ¬ Wie niet zeker is van de islam gaat naar de hel
45:35 ¬ Wie de tekenen van God bespot brandt in de hel
46:20 – Ongelovigen branden in de hel omdat ze arrogant zijn
46:33 – Wie niet gelooft dat God doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.
47:01 – Het werk van niet-moslims zal vruchteloos zijn
47:03 – Ongelovigen volgen een leugen
47:04 – In oorlog moeten ongelovigen vastgebonden worden in de nek worden getroffen. Martelaars die strijden tegen ongelovigen gaan naar het paradijs
47:08 – Het werk van ongelovigen is vruchteloos
47:09 – Ongelovigen haten God
47:10 – God heeft vroeger alle ongelovigen vernietigd.
47:11 – Ongelovigen worden niet beschermd
47:12 – Ongelovigen eten als vee en zullen in de hel belanden
47:25 – Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn
47:32 – Het werk van ongelovigen zal vruchteloos zijn
47:34 – Ongelovigen worden niet vergeven door God
48:06 – Andersgelovigen hebben boze gedachten en zullen gestraft wordendoor God.
48:13 – Niet-moslims branden in de hel
48:16 – Wie niet wil vechten voor de islam gaat naar de hel.
48:17 – Wie zich van de islam afkeert, zal gestraft worden.
48:25 – God zal ongelovigen straffen
48:28 – God zal de islam laten zegevieren
48:29 – Moslims moeten hard optreden tegen ongelovigen.
50:26 ¬ Wie in andere goden dan in God gelooft, zal gemarteld worden.
51:10 ¬ Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.
51:44 ¬ Wie een gebod van God overtreed kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen beschermen.
51:60 – Ongelovigen gaan flink balen op de Laatste Dag
52:07 – Wie de islam heeft verloochend brand in de hel.
52:18 – Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.
53:29 – Negeer niet-moslims
53:47 – Niet-moslims branden in de hel
54:34 – De inwoners van sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof
55:43 – Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen
56:51 – Ongelovigen gaan gif eten en kokend water drinken
56:92 – Wie de islam heeft verloochend brandt in de hel.
57:13 – Ongelovigen worden gestraft.
57:15 – Ongelovigen branden in de hel
57:19 – Niet-moslims gaan naar de hel.
58:04 – Ongelovigen worden pijnlijk gestraft
58:05 – Ongelovigen zullen worden gestraft
58:08 – Wie de profeet niet gehoorzaamt zal branden in de hel.
58:14 – Wie vrienden wordt met niet-moslims zal worden gestraft
58:16 – Wie bevriend is met niet-moslims gaat naar de hel.
58:20 – Wie God of de profeet tegenwerkt wordt vernederd
59:02 – God heeft de ongelovigen gestraft door hen uit hun huizen te zetten.
59:11 – Ongelovigen onder de ‘mensen van het Boek’ zijn leugenaars.
59:13 – Niet-moslims vrezen moslims meer dan God.
59:17 – Niet-moslims branden met satan in de hel.
60:01 – Wordt geen vrienden met niet-moslims
60:09 – Biedt geen vriendschap aan aan niet-moslims.
60:13 – Wordt geen vrienden met niet-moslims
61:07 – Liegen over God is het ergste wat je kan doen
61:09 – De islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten.
62:05 ¬ Joden die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van God .
63:01 ¬ Joden zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.
63:06 – God zal de joden niet leiden.
64:05 – Ongelovigen werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.
64:10 – Ongelovigen gaan naar de hel
65:08 – Vele steden zijn verwoest door God omdat ze niet volgzaam waren.
66:09 – De profeet moet ongelovigen bestrijden die naar de hel gaan.
67:06 – Ongelovigen gaan naar de hel.
67:28 – Ongelovigen wacht een pijnlijke straf
68:08 – Gehoorzaam geen niet-moslims
68:15 – Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.
69:30 – Ongelovigen worden geketend en in de hel geworpen.
70:06 – Ongelovigen worden gestraft
71:01 – Het volk van Noach werd gestraft
71:26 – Het nageslacht van ongelovigen is onzedelijk en ondankbaar.
72:14 – Wie zich niet onderwerpt aan de islam is brandstof voor de hel.
72:17 – Wie niet denkt aan God wordt gestraft
72:23 – Niet-moslims gaan naar de hel
73:11 – Ongelovigen krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.
74:09 – De laatste dag zal niet makkelijk zijn voor ongelovigen
74:31 – Ongelovigen dwalen
76:04 – Ongelovigen branden in de hel
76:24 – Ongelovigen moet je niet gehoorzamen
77:15 – Ongelovigen gaan heel veel spijt krijgen
78:21 – Ongelovigen gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.
78:40 – Ongelovigen zullen wensen dat ze stof waren geweest.
79:36 – Wie voor het leven kiest in plaats van de islam gaat naar de hel.
80:41 – Ongelovigen zijn slecht en branden in de hel
83:10 – Ongelovigen zullen op de Dag des Oordeels levend in de hel branden
83:36 – Ongelovigen worden gestraft
84:21 – Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
86:16 – Ongelovigen krijgen een tijdje uitstel
88:23 – Ongelovigen en afvalligen worden gestraft
89:11 – God heeft ongelovige steden gestraft
90:19 – Ongelovigen zullen worden omringd door vuur.
92:14 – Wie de islam loochent brandt in de hel.
95:04 – God laat mensen zelf vervallen tot het allerlaagste.
96:13 – Zoek en verraad ongelovigen
98:06 – De Christenen en joden die de profeet niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar de hel.
107:1 – Niet-moslims verstoten wezen en laten de armen verhongeren
113:4 – Hekserij is slecht

Bovenstaande lijst is niet bedoeld om ‘moslims’ in een ‘kwaad daglicht’ te zetten of te beledigen. Het is een kritische kijk op teksten in de koran en nodigen iedere moslim uit deze teksten eens beter te bestuderen. Veel van de vooroordelen van moslims over niet-moslims zijn terug te voeren op bovenstaande teksten. Dit uit zich onder meer in de eenzijdige partnerkeuze.

Noem je jezelf moslim maar kan je je niet vinden in de bovenstaande soera’s, vraag je je dan eens serieus af waarom je je eigenlijk moslim noemt. Sta je geheel achter de bovengenoemde teksten en beschouw je deze als waarheden, dan zou je eens deze lijst moeten lezen om te begrijpen wat hierboven eigenlijk staat.

Aanvullingen of correcties? Laat mij even weten!.

Ex Jehovah’s Getuige, godsdienstwaanzinoloog, filosoof en psycholoog professor Hans van de Mortel

Bovenstaande tekst vind je ook terug op Facebook.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Walging. Het beste uit islam.

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Wo Jan 09, 2013 1:27 am

Moslims en ook alle FFI-leden zijn bekend met het verschrikkelijke feit dat de islam zijn wortels en huidige voedingsbodem heeft in Saoedi-Arabië, de bron van alle liederlijkheid en anti-beschaving in zijn meest elementaire huichelachtige islamitische koninklijke entourage. Of moet ik zeggen jurk? Kijk maar even mee voor exclusieve walging over het wezen van de koninklijke islamitische Arabier van de enige echte authentieke hoofddoekenreligie.Het zou mij niet verbazen als deze koninklijke woestijn islamiet zo goed als stomdronken is.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Deel 6

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Za Jan 19, 2013 2:58 am

Islambaas als beschermheer van joden en christenen

Vanaf het midden van de zestiende eeuw had het Ottomaanse Rijk grote politieke en militaire macht; en daarmee liet het zijn gezag gelden van de kust van Marokko in het westen tot de Perzische Golf in het oosten, van de Donau in het noorden tot de rand van de Sahara in het zuiden en van de Zwarte Zee tot Arabië. Het Was een enorm groot rijk, waarvan de macht bewondering en respect afdwong, een schijnbaar onverwoestbare Kolossus waartegen Europa nooit meer wist te bereiken dan het met succes afslaan van aanvallen, maar waar het overigens met een wij de boog omheen ging.
Door vrijwel de hele Arabisch-islamitische wereld te verenigen werd de sultan de wereldlijke heerser van de islam en ook de ‘legeraanvoerder van de gelovigen’, zijn geestelijk leider, en toch noemde hij zich niet kalief. Voor de christelijke wereld vertegenwoordigde hij de macht van de islam, maar desondanks wilde hij de christenen niet verpletteren, en zeker niet die binnen zijn rijk. Het christelijke Europa was aan het begin van de Zestiende eeuw echter uit op het veroveren van de wereld, en het Ottomaanse Rijk vormde een onneembare hindernis voor die ambities. Het liet zijn aanwezigheid in alle delen van de oude wereld merken: de Middellandse Zee, Oost-Europa, het Nabije Oosten. Natuurlijk was de sultan de incarnatie van het Ottomaanse Rijk: hij had absolute macht, was wereldlijk heerser, leider van alle moslims en — in overeenstemming met het islamitische geloof, zijn cultuur en traditie — was hij de beschermer van de joden en christenen.”

(Uit: Wat de Islam voor ons heeft gedaan. door historicus Tim Wallace-Murphy. Oorspronkelijke titel: What Islam Did For Us, Londen 2006.)

(De onderstreepte tekst is van de hand van HvdM.)
Deze topic is bedoeld om weerstanden en misverstanden tegen de islam uit de weg te ruimen. Wordt dus vervolgd. :applause:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Lasteraar
Berichten: 181
Lid geworden op: Ma Mei 26, 2008 9:48 pm

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor Lasteraar » Za Jan 19, 2013 11:59 am

Als lichtpuntje in de islamitische Nobelprijsduisternis beschouwde ik tot nu de Pakistaan Salam. Een moslim van het Ahmida stempel, dus later in de ban gedaan door "echte" moslims.

In het Kerstnummer van Elsevier ook een interview met Natuurkunde Nobelprijswinnaar Martin Veltman. Hij licht toe dat Salam aan iedere fysicus die hij kende vroeg om hem te nomineren. Salam had 10 nominaties, Steven Weinberg 2 en Sheldon Glashow een. Uiteindelijk kregen ze met hun driën de prijs, terwijl Salam niets gepresteerd had.

Dit is nu islam, de eer binnenhalen door te lobbyen- niet door prestaties.

Yasser Arafat ontving een Nobelprijs niet op grond van resultaten maar meer als aanmoediging om vrede te bewerkstelligen, vergeefs.

Naguib Mahfouz was een Egyptische schrijver. Hij overleefde ternauwernood een steekpartij door islamitische heethoofden- dus dit is ook al geen veer op de hoed.
Anwar Sadat kreeg een Nobelprijs voor de vrede, tot ongenoegen van fanatieke moslims die hem vermoordden.
Shirin Ebadi kreeg als Iraanse activiste voor de mensenrechten een terechte Nobelprijs. Dankzij islam, want die activeerde haar om het onrecht te bestrijden.
Mohammed Al Baireidei ook voor de vrede, hij inspecteerde de Iraanse installaties; inmiddels is bekend hoe succesvol die inspectie was.
Mohammed Yumus van het microkrediet. Zijn grootse obstakel is het omzeilen van de rente verbod in de islamitische leer. Zijn economische succes is vooral het ontvangen van buitenlandse donaties, aanslingeren van de Bengaalse economie met microkrediet lukt nog niet helemaal. Er zijn gelukkig ook goede voorbeelden van microkrediet toepassing te vinden, tegenover mislukte voorbeelden.
Tamak Karman, mensenrechtenactivisme uit Jemen. Ook dankzij islam.
Orhan Pamuk, de enige Turk. Hij schreef ook over Armenië- wat niet gewaardeerd wordt, want moslims kunnen geen terrorisme plegen volgens veel Turken.
Ahmed Zewail, Egyptische chemicus. Hij kon pas tot volle bloei komen na zijn verhuizing naar de VS.

Samengevat, ondanks de trots niks om dit te onderbouwen.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19951
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Islam draagt nog steeds zijn steentje bij aan onze besch

Berichtdoor King George » Ma Jan 21, 2013 3:19 am

'Hans van de Mortel' schreef:Wilt u kennis nemen van de in de koran gelovige moslim? Dan is dit een unieke uitgesproken gelegenheid. U begrijpt dan ook direct wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze kennisbeschaving. En wel tot op de dag van vandaag. Alle reden dus voor anderhalf miljard moslims in de wereld om trots op te zijn en voor de rest van de wereld om zich van dit soort onmensen af te keren.

De koran gaat voornamelijk over niet-moslims. Je vraagt je af waar bemoeien die primitieve woestijn rukkers zich mee?

Kort samengevat wordt in de koran het volgende gesteld:

‘Niet-moslims zijn huichelaars, leugenaars, gierig, doof, stom en blind en gaan naar de hel’.

Hier zijn 448 korte beschrijvingen en verwijzingen naar teksten over intolerantie ten aanzien van niet-moslims in de koran. Het eerste cijfer verwijst naar de soera, de tweede naar de verzen in de soera. Onder de cijfers staan de teksten zoals die in de koran staan om zelf te zien of dat de interpretaties correct zijn. Mocht je van mening zijn dat hieronder fouten staan, dan verneem ik dat graag met verwijzing naar het desbetreffende vers.

Bedenk wel dat onderstaande vuilspuiterij het werk is van een zieke perverse Arabische geest die analfabeet was en psychopaat; die zich een meisje van zes jaar ter beschikking nam, handelskaravanen overviel en beroofde, en gedreven was door zelfzucht, zijn gelijk haalde via het zwaard van de oorlogsvoering en vele tegenstanders uit de weg heeft geruimd om zijn gelijk te verkrijgen. Daarnaast is het Mohammed gelukt, na toepassing van zijn terroristische daden, mensen te overtuigen van zijn dromen, fantasieën, list en bedrog.

Mohammed was psychopaat, pervers en de grootste sadist die de wereld gekend heeft. Slechts enkele pausen als onfeilbare personen in de leer namens God, maar vooral namens de rooms-katholieke kerk, waren in staat hem op dit gebied van de zwarte bladzijden der geschiedenis te evenaren. Wie zo’n gore Arabische woestijn viezerik en onmens hoog in het vaandel heeft staan, daar moet ongetwijfeld een steekje los mee zijn. Misschien dat die mens geen VRIJE wil heeft. Want een normaal gezond rechtvaardig mens gruwelt van zo’n walgelijke Arabische sadist.

De teksten zijn overgenomen uit de voor moslims ‘heilige’ en voor mij pervers zieke geestgestoorde sadistische koran. Door ziek van geest zijnde mensen bedacht en opgeschreven. Want Mohammed kon lezen noch schrijven. Ruim driehonderd jaar na zijn dood is de koran pas in elkaar gefrommeld. En pas toen begon alle ellende. Daarvoor waren de Arabieren volgens mij best wel aardige normale tolerante mensen. Maar ik kan het natuurlijk ook mis hebben.

Spoiler! :
2:06 – Het heeft geen zin om ongelovigen te laten geloven. Doen ze toch niet.
2:07 – God straft de ongelovigen
2:08 – Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:10 – Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
2:17 – Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblindt
2:39 – Wie niet gelooft zal branden!
2:90 – Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61 – Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65 – God noemt joden apen. Dus de evolutietheorie klopt toch wel een beetje. Maar alleen voor joden.
2:85 – Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
2:88 – Ongelovigen zijn vervloekt
2:89 – Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
2:96 – Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
2:98 – God is de vijand van iedereen die niet moslim is. (Allah is waarlijk vijandig jegens de ongelovigen)
2:99 – Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden
2:104 – Ongelovigen worden gestraft
2:114 – Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:120 – Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
2:121 – Niet-moslims zijn verliezers
2:126 – Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de hel
2:130 ¬ Alleen dwazen wenden zich van het geloof af want moslims hebben gelijk
2:159 ¬ Iedereen die de tekenen van God niet wil zien wordt vervloekt
2:161 ¬ Ongelovigen worden niet alleen door God , maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt
2:162 ¬ Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
2:165 ¬ Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:171 ¬ Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175 ¬ Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178 ¬ Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
2:190 ¬ Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:206 ¬ De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch in de hel terechtkomen, en dat is lekker puh.
2:217 -¬ Een afvallige zal sterven als ongelovige. En later branden in de hel. (Alhoewel geen directe opdracht wordt gegeven tot het doden van een afvallige, zal de moord op een afvallige waarschijnlijk niet door Allah aangerekend worden.
2:221 ¬ Huw geen ongelovige. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.
2:254 ¬ Ongelovigen zijn onrechtvaardig
2:257 ¬ Ongelovigen hebben duivels als vrienden
2:264 ¬ Ongelovigen die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door God gesteund.
03:10 ¬ Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
03:12 ¬ Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.
03:21 ¬ Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen dat ze gefolterd gaan worden.
03:23 ¬ Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.
03:28 ¬ Wordt geen vriendjes met ongelovigen want zij zijn eng.
03:32 ¬ God vindt ongelovigen niet lief
3:56 ¬ God straft ongelovigen niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En God zal hun ook niet helpen. Lekker puh.
3:73 ¬ Alleen moslims zijn te vertrouwen
3:76 ¬ God houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.
3:85 ¬ Alle niet-moslims gaan naar de hel.
3:87 ¬ En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen. (Ongelovigen zijn namelijk geen mensen)
3:91 ¬ Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen, al financieren ze de Westermoskee. Ze zullen branden in de hel!
3:106 ¬ Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet.
3:116 ¬ God pleurt ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de koran bezitten) van ongelovigen in de hel. Lekker puh!
3:118 ¬ Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op God )
3:130 ¬ Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor God want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de ongelovige.
3:149 ¬ Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen
3:151 ¬ Maak ongelovigen bang.
3:176 ¬ Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen God toch niets doen. Integendeel. God gaat hen straffen!
3:177 ¬ God is niet bang voor de ongelovige, God zal de ongelovige straffen
3:178 De reden waarom God ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog meer kan straffen.
3:181 ¬ Wie de macht van God onderschat, brandt in de hel.
3:183 ¬ Joden hebben tegen de zin van God profeten gedood
3:187 ¬ Joden hebben het verbond met God verbroken omdat ze op gewin uit waren.
3:196 ¬ Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.
04:14 ¬ Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft.
04:18 ¬ God vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven.
04:25 ¬ Wie wegens geldgebrek geen ‘gewone’ gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin. Mits deze gelovig is natuurlijk.
04:37 ¬ Wie zijn rijkdommen verbergt voor God zal gestraft worden. Ongelovigen ook.
04:38 ¬ Wie zijn geld aan zichzelf besteed en niet in God of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
04:42 ¬ De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn
04:46 ¬ Joden rukken de woorden van God uit hun verband en God heeft hen daarom vervloekt
04:48 ¬ Wie iets of iemand gelijkstelt met God (bv Jezus = God) begaat een grote zonde
04:50 ¬ Joden en Christenen verdraaien de waarheid over God , het zijn leugenaars en God heeft ze daarom vervloekt.
04:55 ¬ Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.
04:56 ¬ Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats zodat ze voortdurend pijn zullen hebben. Slim van God !
04:60 ¬ Wie Mohammed niet als de boodschapper van God wil zien, is verleidt door Satan.
04:63 ¬ Wend je af van degene die niet gelooft
04:74 ¬ Wie vecht voor God vecht tegen Satan, die de ongelovigen steunt. Wie sterft in de strijd voor God zal worden beloont.
04:82 ¬ Ongelovigen denken niet na over de koran. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken terwijl dat het bewijs is dat het van God afkomstig is! (in werkelijkheid barst de koran van de tegenstrijdigheden)
04:84 ¬ Strijd voor de islam en God zal de macht der ongelovigen beperken
04:89 ¬ Als een vriend eerst voor God wil werken maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem doden.
04:92 ¬ Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus kennelijk niet zo erg.
4:101 ¬ Ongelovigen zijn de vijanden van moslims.
4:102 ¬ Hou je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken. God heeft snode plannen bedacht voor de ongelovigen.
4:104 ¬ Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.
4:115 ¬ Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
4:119 ¬ Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
4:137 ¬ Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
4:138 ¬ Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden
4:139 ¬ Maar geen vrienden met ongelovigen. God is een betere keuze.
4:140 ¬ Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel
4:141 ¬ Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, God rekent toch met ze af op de dag des oordeels.
4:144 ¬ Wordt geen vrienden van ongelovigen
4:145 ¬ Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
4:150 ¬ Wie niet God en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf
4:160 ¬ Joden worden gestraft door God omdat ze rente vragen
4:168 ¬ Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel
05:05 ¬ Al het werk dat ongelovigen is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
05:10 ¬ Ongelovigen gaan naar de hel
05:12 ¬ Joden rukken de woorden van God uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.
05:14 ¬ Omdat Christenen een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden.
05:17 ¬ Christenen zijn godslasteraars omdat ze Jezus gelijkstellen aan God.
05:33 ¬ Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.
05:36 ¬ Ongelovigen kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
05:41 ¬ God zal degene die het bestaan van God willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel sturen.
05:45 ¬ Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig
05:51 ¬ Maak geen vrienden met joden en christenen. Dat zijn volken in overtreding.
05:57 ¬ Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen
05:59 ¬ Joden en Christenen haten moslims omdat moslims in God geloven.
05:60 ¬ God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
05:63 ¬ Joden doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft God joden niet lief.
05:66 ¬ De joden en christenen hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht.
05:67 ¬ Ongelovigen krijgen geen steun van God
05:68 ¬ Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven
05:69 ¬ Alleen joden en christenen die in God en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen
05:70 ¬ De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden
05:71 ¬ Wat God ook deed, de joden bleven blind en doof voor God
05:72 ¬ Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus God is.
05:73 ¬ Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drieeenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.
05:78 ¬ Ook David (joden, christenen) en Jezus (christenen) vervloekten ongelovigen.
05:80 ¬ Joden en Christenen maken vrienden met ongelovigen maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat God wil dat ze doen.
05:81 ¬ Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam
05:82 ¬ Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder
05:86 ¬ Ongelovigen branden in de hel
05:90 ¬ Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes (Harry Potter?) wordt door satan verleidt.
06:27 ¬ Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.
06:30 ¬ Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze God pas na hun dood.
06:49 ¬ Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden
06:68 ¬ Luister niet naar kritiek op de koran
06:70 ¬ Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten
06:93 ¬ Wie zegt te spreken uit naam van God zal gestraft worden
6:106 ¬ Vermijd andersgelovigen.
6:110 ¬ Wie voorheen niet in God geloofde zal blijven dwalen
6:111 ¬ Ongelovigen zijn blind en onwetend
6:113 ¬ Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden
6:157 ¬ Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft
07:27 ¬ Ongelovigen zijn vrienden van de duivel
07:37 ¬ Wie God \’s bestaan niet wil zien zal worden gestraft
07:38 ¬ Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel
07:40 ¬ Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel
07:50 ¬ Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water
07:51 ¬ Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel
07:59 ¬ God verzoop ongelovigen in de zondvloed
07:78 ¬ God trof ongelovigen met aardbevingen
07:80 ¬ God straft een volk dat homosexualiteit tolereert
07:90 ¬ God straft een ongelovig volk met aardbevingen
07:96 ¬ God straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen
7:101 ¬ Ongelovigen zullen worden gestraft
7:107 ¬ Wie God ‘s tekenen niet wil zien zal worden gestraft
7:139 ¬ Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door God
7:166 ¬ God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding
7:177 ¬ Niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel
7:182 ¬ Ongelovigen worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
7:186 ¬ Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt
08:12 ¬ Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af
08:14 ¬ Ongelovigen branden in de hel
08:17 ¬ De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar God doodde hen
08:22 ¬ God ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof
08:32 ¬ God straft ongelovigen pas na hun leven, hij laat zich niet testen
08:36 ¬ Ongelovigen proberen het geloof van moslims met geld af te kopen maar zullen in de hel worden geworpen.
08:39 ¬ Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is
08:41 ¬ Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor God .
08:50 ¬ Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden
08:52 ¬ God strafte de Egyptenaren omdat ze ongelovig waren
08:55 ¬ Ongelovigen zijn erger dan beesten
08:57 ¬ Verjaag ongelovigen, God haat ze.
08:59 ¬ Ongelovigen zijn achterlijk
08:65 ¬ Moslims zijn tien keer zo sterk dan ongelovigen als God ze wil steunen, anders dubbel zo sterk.
08:73 ¬ Ongelovigen veroorzaken problemen
09:01 ¬ God zal ongelovigen vernederen
09:03 ¬ Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
09:05 ¬ Andersgelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven
09:07 ¬ Omdat andersgelovigen slecht zijn moeten ze niets hebben van moslims
09:12 ¬ Als ongelovigen de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden
09:17 ¬ Ongelovigen kunnen geen moskee onderhouden
09:19 ¬ Andersgelovigen die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn onrechtvaardig
09:23 ¬ Verstoot ongelovige familieleden
09:24 ¬ Moslims moeten meer van God houden dan van hun familie
09:26 ¬ God straft ongelovigen
09:28 ¬ Andersgelovigen zijn onrein en mogen geen moskee betreden
09:29 ¬ Bestrijd christenen en joden die geen belasting betalen
09:30 ¬ God vervloekt joden en christenen
09:32 ¬ Ongelovigen zullen tevergeefs God bestrijden
09:34 ¬ Rijke priesters en monniken die niets aan God geven zullen een pijnlijke straf krijgen
09:35 ¬ Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug
09:36 ¬ Bestrijd andersgelovigen zoals zij u bestrijden
09:49 ¬ Ongelovigen gaan naar de hel
09:52 ¬ Moslims mogen God een handje helpen bij het straffen van ongelovigen
09:63 ¬ De vijanden van God branden in de hel
09:67 ¬ Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan God en ongelovigen branden in de hel.
09:73 ¬ Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden
09:74 ¬ Ongelovigen branden in de hel en zullen tijdens hun leven geen vrienden of helpers hebben.
09:80 ¬ God luistert niet naar niet-moslims
9:84 ¬ Bid niet voor een niet-moslim. Ga niet naar de begrafenis van een niet-moslim. Negeer de wezen van niet-moslims
09:94 ¬ Bekeerde niet-moslims die dat deden om hun eigen leven te sparen zijn onrein
09:97 ¬ De woestijnnomaden zijn de ergste ongelovigen. (Dus Nederlanders vallen wel mee)
9:107 ¬ Wie het ongeloof verbreid is een leugenaar
9:109 ¬ Andersgelovigen gaan naar de hel
9:111 ¬ Torah, Bijbel en Koran roepen op om te vechten tot de dood voor God
9:113 ¬ Andersgelovige familieleden mogen niet gesteund worden en gaan naar de hel
9:123 ¬ Bestrijdt ongelovigen
10:04 ¬ Ongelovigen krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf
10:07 ¬ Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel
10:13 ¬ God heeft al heel wat ongelovigen vernietigd
10:17 ¬ Het is onrechtvaardig skeptisch te zijn
10:45 ¬ Niet-moslims zullen boeten
10:68 ¬ Christenen worden zwaar gestraft
10:73 ¬ God liet alle anders- en ongelovigen verdrinken tijdens de zondvloed
10:88 ¬ God geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof
10:95 ¬ Niet-moslims wacht een straf
11:17 ¬ Niet moslims zullen branden
11:39 ¬ Niet-moslims worden gestraft
11:42 ¬ Met de zondvloed werden de ongelovigen verdronken (inclusief ongelovige zuigelingen)
11:48 – Niet-moslims wacht een pijnlijke straf
13:5 – Wie in reïncarnatie gelooft gaat met een keten om de hals naar de hel
13:18 – Niet-moslims gaan naar de hel
13:33 – Wie meer dan één god aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel
14:2 – Ongelovigen worden gestraft
14:21 – Volgelingen van niet-islamitische leiders gaan naar de hel
14:22 – Wie niet God heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.
14:30 – Wie meer goden aanbidt gaat naar de hel
15:2 – Ongelovigen zal het spijten dat ze geen moslim zijn
15:42 – Wie dwaalt gaat naar de hel
16:22 – Wie niet in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen
16:26 – God vernietigt de gebouwen van andersgelovigen
16:27 – Andersgelovigen zullen vergeefs hun goden aanroepen
16:28 – Ongelovigen gaan naar de hel
16:39 – Ongelovigen liegen
16:60 – Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht
16:62 – Ongelovigen gaan naar de hel
16:63 – Andersgelovigen zijn de vriend van satan en branden in de hel
16:88 – Ongelovigen krijgen dubbele straf
16:94 – Niet-moslims worden gestraft
16:106 – Ex-moslims krijgen een grote straf
16:118 – Joden zijn onrechtvaardig
17:8 – De hel is een kerker voor ongelovigen
17:10 – Wie niet gelooft in het hiernamaals wordt gestraft
17:16 ¬ God heeft hele steden en generaties uitgemoord
17:18 ¬ Ongelovigen branden in de hel
17:39 ¬ Wie in meer dan één God gelooft, brandt in de hel
17:45 ¬ God maakt ongelovigen blind en doof voor de koran
17:49 ¬ Ongelovigen veranderen na de dood in steen of ijzer
17:58 ¬ Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd
17:97 ¬ Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims
18:26 ¬ God is tegen democratie
18:29 ¬ Ongelovigen krijgen een douche van gesmolten lood
18:52 ¬ Christenen en hindoestanen branden in de hel
18:57 ¬ God maakt wie de ‘tekenen’ vergeet doof en blind
18:100 ¬ Ongelovigen zien de hel
18:102 ¬ Ongelovigen branden in de hel
18:104 ¬ Ook ongelovigen die goed werk verrichten branden in de hel
19:35 ¬ Wie gelooft dat Jezus een zoon van God is gaat naar de hel
19:73 ¬ God heeft vele rijke en mooie ongelovigen gedood
19:83 ¬ De ongelovigen worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel
20:48 – Ongelovigen worden gefolterd
20:127 – Ongelovigen branden in de hel
21:6 – God heeft alleen steden van ongelovigen vernietigd
21:26 – Christenen gaan naar de hel
21:39 – Ongelovigen zullen branden
21:97 – Ongelovigen zijn brandstof voor de hel
22:9 – Ongelovigen zijn arrogant en zullen branden
22:15 – Wie denkt dat de profeet niet door God wordt gesteund moet zelfmoord plegen.
22:19 – Ongelovigen krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes
22:25 ¬ Wie mensen afhoudt van de islam zal worden gestraft
22:51 ¬ Wie de koran matigt, gaat naar de hel
22:55 ¬ Ongelovigen worden gestraft voor hun twijfel
22:57 ¬ Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden
22:72 ¬ Ongelovigen zullen branden
23:74 ¬ Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel
23:117 ¬ Wie ook andere goden aanbidt wordt gestraft
24:57 ¬ Wie niet gelooft gaat naar de hel
24:62 ¬ Alleen moslims zijn gelovigen.
25:11 ¬ Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.
25:26 ¬ De laatste dag zal voor ongelovigen moeilijk zijn
25:36 ¬ Volkeren die de tekenen van God niet zagen, zijn door God vermoord
25:52 ¬ Bestrijdt ongelovigen
26:200 ¬ Ongelovigen zondigen en worden gestraft
26:213 ¬ Andersgelovigen worden gestraft
26:224 ¬ Dichters trekken ongelovigen aan
27:04 ¬ Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.
28:62 ¬ Andersgelovigen worden gestraft.
28:86 ¬ Steun ongelovigen nooit
29:23 ¬ Geen genade voor ongelovigen
29:25 ¬ Andersgelovigen branden in de hel
29:49 ¬ Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig
29:52 ¬ Niet-moslims zijn verliezers
29:53 ¬ De ongelovigen zullen onverwacht worden gestraft.
29:64 ¬ Leven stelt niets voor.
29:68 ¬ Niet-moslims gaan naar de hel
30:16 ¬ Niet-moslims worden gestraft
30:45 ¬ God houdt niet van ongelovigen
30:57 ¬ Geen genade voor ongelovigen
30:59 ¬ God sluit de harten van ongelovigen
31:06 ¬ Wie spot met de islam zal gestraft worden
31:23 ¬ Heb geen medelijden met ongelovigen, zij worden gestraft
32:20 ¬ Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel
32:22 ¬ Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft
32:30 ¬ Negeer ongelovigen
33:01 ¬ De profeet negeert ongelovigen
33:08 ¬ Ongelovigen worden gestraft
33:18 ¬ Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn.
33:25 – God steunt gelovigen in oorlog
33:48 – Gehoorzaam ongelovigen niet
33:57 – Wie God lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt
33:64 – Ongelovigen branden in de hel
33:68 – Straf ongelovige leiders extra zwaar
33:73 – Niet islamitische priesters en monniken worden gestraft
34:5 – Wie de profeet bekritiseerd wordt gestraft
34:8 – Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft
34:33 – Ongelovigen gaan zware kettingen dragen
34:38 – Kritiek op de koran wordt gestraft
34:51 – Geen genade voor ongelovigen
35:7 – Wie niet gelooft, wordt gestraft
35:26 – Ongelovigen worden afgekeurd
35:36 – Ongelovigen branden in de hel
35:37 – Ongelovigen zijn boosdoeners en ondankbaar
35:39 – Ongelovigen verliezen
36:6 – Ongelovigen krijgen een ijzeren band om de nek
36:9 ¬ God heeft ongelovigen verblind zodat ze niet meer kunnen geloven
36:63 ¬ Ongelovigen gaan naar de hel
37:35 ¬ Ongelovigen worden gestraft
37:82 ¬ Ongelovigen verdronken in de zondvloed
37:127 ¬ Ongelovigen worden gestraft
37:136 ¬ God doodde iedereen in Sodom
38:02 ¬ Ongelovigen hebben niets om trots op te zijn
38:03 ¬ God heeft veel ongelovigen vernietigd
38:08 ¬ Andersgelovigen worden gestraft
38:14 ¬ God heeft nog meer ongelovigen vernietigd
38:26 ¬ Wie niet doet wat God zegt wordt gestraft
38:27 ¬ Ongelovigen zouden denken dat het leven zinloos is
39:08 ¬ Ongelovigen branden in de hel
39:13 ¬ Wie God niet gehoorzaamd wordt gestraft
39:22 ¬ Niet-moslims dwalen
39:25 ¬ Wie voor de profeet leefden werden gestraft
39:26 ¬ God vernederde niet-moslims ook tijdens hun leven
39:32 ¬ Wie liegt over God (kan dat?) is onrechtvaardig en komt in de hel terecht
39:54 ¬ Wie zich niet onderwerpt aan God wordt gestraft
39:56 ¬ God heeft genoeg tekenen gegevens, wie die niet ziet wordt gestraft
40:60 ¬ Gebeden worden verhoord, maar wie niet bidt gaat naar de hel.
40:63 – Wie geen tekenen ziet, is door God afgeleid
40:70 ¬ Wie de koran verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water, en daarna in het vuur worden gegooid.
40:76 ¬ Ongelovigen branden in de hel
40:84 ¬ Geen genade voor de ongelovigen in de hel
41:06 ¬ Andersgelovigen zijn schandalig
41:19 ¬ De oren, ogen en huid van de vijanden van God zullen in de hel getuigenis afleggen
41:27 ¬ Ongelovigen worden gestraft
41:28 ¬ Ongelovigen branden in de hel
41:40 ¬ Wie de tekenen van God niet ziet gaat naar de hel
41:50 ¬ Ongelovigen worden gestraft
42:16 ¬ Afvalligen worden gestraft
42:26 ¬ Ongelovigen worden gestraft
42:44 ¬ Ongelovigen zijn onrechtvaardig en branden in de hel
43:36 ¬ Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel
43:88 ¬ Ongelovigen zullen hun dwaling gaan beseffen ¬
44:10 ¬ Ongelovigen zullen op de laatste dag omhult worden door een pijnlijke damp
44:54 ¬ Gelovigen krijgen mooie meisjes, ongelovigen laaiend vuur
45:07 ¬ Ongelovigen zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen
45:11 ¬ Wie de tekenen van God niet ziet wordt gestraft
45:31 ¬ Wie geen moslim wordt is arrogant
45:32 ¬ Wie niet zeker is van de islam gaat naar de hel
45:35 ¬ Wie de tekenen van God bespot brandt in de hel
46:20 – Ongelovigen branden in de hel omdat ze arrogant zijn
46:33 – Wie niet gelooft dat God doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.
47:01 – Het werk van niet-moslims zal vruchteloos zijn
47:03 – Ongelovigen volgen een leugen
47:04 – In oorlog moeten ongelovigen vastgebonden worden in de nek worden getroffen. Martelaars die strijden tegen ongelovigen gaan naar het paradijs
47:08 – Het werk van ongelovigen is vruchteloos
47:09 – Ongelovigen haten God
47:10 – God heeft vroeger alle ongelovigen vernietigd.
47:11 – Ongelovigen worden niet beschermd
47:12 – Ongelovigen eten als vee en zullen in de hel belanden
47:25 – Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn
47:32 – Het werk van ongelovigen zal vruchteloos zijn
47:34 – Ongelovigen worden niet vergeven door God
48:06 – Andersgelovigen hebben boze gedachten en zullen gestraft wordendoor God.
48:13 – Niet-moslims branden in de hel
48:16 – Wie niet wil vechten voor de islam gaat naar de hel.
48:17 – Wie zich van de islam afkeert, zal gestraft worden.
48:25 – God zal ongelovigen straffen
48:28 – God zal de islam laten zegevieren
48:29 – Moslims moeten hard optreden tegen ongelovigen.
50:26 ¬ Wie in andere goden dan in God gelooft, zal gemarteld worden.
51:10 ¬ Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.
51:44 ¬ Wie een gebod van God overtreed kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen beschermen.
51:60 – Ongelovigen gaan flink balen op de Laatste Dag
52:07 – Wie de islam heeft verloochend brand in de hel.
52:18 – Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.
53:29 – Negeer niet-moslims
53:47 – Niet-moslims branden in de hel
54:34 – De inwoners van sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof
55:43 – Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen
56:51 – Ongelovigen gaan gif eten en kokend water drinken
56:92 – Wie de islam heeft verloochend brandt in de hel.
57:13 – Ongelovigen worden gestraft.
57:15 – Ongelovigen branden in de hel
57:19 – Niet-moslims gaan naar de hel.
58:04 – Ongelovigen worden pijnlijk gestraft
58:05 – Ongelovigen zullen worden gestraft
58:08 – Wie de profeet niet gehoorzaamt zal branden in de hel.
58:14 – Wie vrienden wordt met niet-moslims zal worden gestraft
58:16 – Wie bevriend is met niet-moslims gaat naar de hel.
58:20 – Wie God of de profeet tegenwerkt wordt vernederd
59:02 – God heeft de ongelovigen gestraft door hen uit hun huizen te zetten.
59:11 – Ongelovigen onder de ‘mensen van het Boek’ zijn leugenaars.
59:13 – Niet-moslims vrezen moslims meer dan God.
59:17 – Niet-moslims branden met satan in de hel.
60:01 – Wordt geen vrienden met niet-moslims
60:09 – Biedt geen vriendschap aan aan niet-moslims.
60:13 – Wordt geen vrienden met niet-moslims
61:07 – Liegen over God is het ergste wat je kan doen
61:09 – De islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten.
62:05 ¬ Joden die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van God .
63:01 ¬ Joden zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.
63:06 – God zal de joden niet leiden.
64:05 – Ongelovigen werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.
64:10 – Ongelovigen gaan naar de hel
65:08 – Vele steden zijn verwoest door God omdat ze niet volgzaam waren.
66:09 – De profeet moet ongelovigen bestrijden die naar de hel gaan.
67:06 – Ongelovigen gaan naar de hel.
67:28 – Ongelovigen wacht een pijnlijke straf
68:08 – Gehoorzaam geen niet-moslims
68:15 – Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.
69:30 – Ongelovigen worden geketend en in de hel geworpen.
70:06 – Ongelovigen worden gestraft
71:01 – Het volk van Noach werd gestraft
71:26 – Het nageslacht van ongelovigen is onzedelijk en ondankbaar.
72:14 – Wie zich niet onderwerpt aan de islam is brandstof voor de hel.
72:17 – Wie niet denkt aan God wordt gestraft
72:23 – Niet-moslims gaan naar de hel
73:11 – Ongelovigen krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.
74:09 – De laatste dag zal niet makkelijk zijn voor ongelovigen
74:31 – Ongelovigen dwalen
76:04 – Ongelovigen branden in de hel
76:24 – Ongelovigen moet je niet gehoorzamen
77:15 – Ongelovigen gaan heel veel spijt krijgen
78:21 – Ongelovigen gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.
78:40 – Ongelovigen zullen wensen dat ze stof waren geweest.
79:36 – Wie voor het leven kiest in plaats van de islam gaat naar de hel.
80:41 – Ongelovigen zijn slecht en branden in de hel
83:10 – Ongelovigen zullen op de Dag des Oordeels levend in de hel branden
83:36 – Ongelovigen worden gestraft
84:21 – Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
86:16 – Ongelovigen krijgen een tijdje uitstel
88:23 – Ongelovigen en afvalligen worden gestraft
89:11 – God heeft ongelovige steden gestraft
90:19 – Ongelovigen zullen worden omringd door vuur.
92:14 – Wie de islam loochent brandt in de hel.
95:04 – God laat mensen zelf vervallen tot het allerlaagste.
96:13 – Zoek en verraad ongelovigen
98:06 – De Christenen en joden die de profeet niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar de hel.
107:1 – Niet-moslims verstoten wezen en laten de armen verhongeren
113:4 – Hekserij is slecht
Bovenstaande lijst is niet bedoeld om ‘moslims’ in een ‘kwaad daglicht’ te zetten of te beledigen. Het is een kritische kijk op teksten in de koran en nodigen iedere moslim uit deze teksten eens beter te bestuderen. Veel van de vooroordelen van moslims over niet-moslims zijn terug te voeren op bovenstaande teksten. Dit uit zich onder meer in de eenzijdige partnerkeuze.

Noem je jezelf moslim maar kan je je niet vinden in de bovenstaande soera’s, vraag je je dan eens serieus af waarom je je eigenlijk moslim noemt. Sta je geheel achter de bovengenoemde teksten en beschouw je deze als waarheden, dan zou je eens deze lijst moeten lezen om te begrijpen wat hierboven eigenlijk staat.

Aanvullingen of correcties? Laat mij even weten!.

Ex Jehovah’s Getuige, godsdienstwaanzinoloog, filosoof en psycholoog professor Hans van de Mortel

Bovenstaande tekst vind je ook terug op Facebook.


Als die velletjes WC-papier onder de spoiler verborgen al een greep zijn uit heel dat haatepistel de Koran, dan moet de Koran inderdaad tot Donald Duck formaat worden uitgedund wil het haatepistel af zijn. Mein Kampf is er niks vergeleken bij!

Hier dan nog een interessant filmpje. Speciaal voor trol Danube!!! :sheik: :sheik:

Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Islam is geen vrede en liefde! Nooit geweest!

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Ma Jan 21, 2013 9:27 pm

Deze video is onbelangrijk voor Danube. Waarom? Omdat Danube een nobody is. Maak hem nu niet belangrijker dan hij sowieso al niet is. Deze video zou verplicht aan Obama ter inzage onder het toeziend oog van de wereld vertoond moeten worden.

Deze patsy die overigens een voortreffelijke toespraak heeft gehouden - maar dat zou ik ook makkelijk kunnen - net als een ieder van ons - doet zijn uiterste best om in de smaak bij het grote publiek te komen. Ik mag hem wel. Een heel erg sympathieke patsy-baas van de U.S.A.

Welbeschouwd mag hij tot de beste presidenten van Amerika beschouwd worden sinds de eerste lul-de-behanger op dat contingent van gelukzoekers en misselijk makende uiterst huichelachtige christelijke presidenten van de moraliteitswetgeving. Immers, n.e.g.e.r.s telden nauwelijks mee onder de christelijke normen en waarden volgens de zoon van God, de Heere Jezus aan het onnodige lachwekkende kruis.

Pardon? Volgens mij had Jezus nog nooit een n.e.g.e.r gezien. Als zoon van God had hij best een n.e.g.e.r als een van zijn apostelen kunnen inkwartieren. Maar de lul wist dit niet. Omdat zijn misselijk makende vader dit hem onthouden had. Ja ja zo is het en anders niet. Althans volgens mijn gezonde logische niets mis mee redenering van het gezonde verstand. Iemand bezwaar hiertegen? Had Jezus wel rekening gehouden met de n.e.g.e.r, dan had hij mogelijk dit niet bewust in zijn prediking en het uitzoeken van zijn apostelen weggelaten. De meest christelijke godsgeleerde klootzakken in de 19e eeuw hebben dit nu juist opgevat als een teken van God dat de aap gekleurde inboorling in Afrika een mislukte schepping van God was die zou moeten dienen als onbetaalde hulp voor het blanke ras. Vandaar dat de blanke man als een teken Gods werd gezien om n.e.g.e.r.s als afvalproducten en nuttige onbetaalde werkkrachten van God te kwalificeren en onder zijn gezag te brengen.

Het christendom heeft een walm van walging in de loop der geschiedenis over zich afgeroepen die nooit meer kan verdwijnen in de annalen van dezelfde geschiedenis. Althans niet bij mij. Kappen met dat zooitje huichelachtige walgelijke mensonterende psychopaten! Bedankt God! Klootzak! Dat je het zover hebt laten komen. Jezus aan het kruis. De christenheid is geschift. Totaal ontredderd in het gezonde zelfstandig kritische verstand. Iedere gelovige in God is een regelrechte dwaas. Waarom? Omdat er ook best wel meer dan een god zou kunnen bestaan. Dat wel zoveel meer logischer is. Maar aangezien de wereld voornamelijk uit domme mensen bestaat zonder vrije wil en een onvermogen om de juiste keuze in hun leven te maken, blijft het een onoverzichtelijke chaos van regelrecht te voorspellen rampspoed.

• Zolang de mens meent God te kunnen doorgronden, bestaat zo'n god natuurlijk niet. Want zoiets is heel onnatuurlijk. Immers, begrijpt de mens God, dan kun je wel stellen dat hij minstens gelijk aan God is. (HvdM)
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19951
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor King George » Di Jan 22, 2013 1:11 am

'Hans van den Morgel' schreef:Deze video is onbelangrijk voor Danube. Waarom? Omdat Danube een nobody is. Maak hem nu niet belangrijker dan hij sowieso al niet is. Deze video zou verplicht aan Obama ter inzage onder het toeziend oog van de wereld vertoond moeten worden.Vandaar dat deze video ook maar even hier is gearchiveerd!

Je weet wat Churchill ooit over Mein Kampf zeide:

Churchill schreef:Hier had men dan de nieuwe Koran vol blind geloof in de oorlog
Gezwollen van taal, breedsprakig en vormloos - maar onheilspellendEn wat Churchill over de Islam vindt, mag ons alleen bekend zijn, nietwaar?

Churchill schreef:"How dreadful are the curses which Mohammedanism (Islam) lays on its votaries (faithful)! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia (rabies) in a dog, there is this fearful fatalistic apathy.

The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan (Islamic) law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Moslems may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it.

No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism (Islam) is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome."

The River War, first edition, Vol.II pages 248-250

See also Winston Churchill: "Fight For The Right"
http://www.youtube.com/watch?v=Kk-W_z7PkIY

Winston Churchill was the greatest leader that England has ever had! From the heights of leadership to the depths of dhimmitude, it is so sad to see the UK submit to islam! Churchill is probably spinning in his grave!

To hell with islam! Islam sucks! Nothing good about islam at all! NOTHING!

David Pax aka The Head Infidel

http://InfidelsUnited.com - think "Facebook for Infidels"
http://IWillNotSubmit.com - make a public stand against islam today

Categorie
Nieuws & politiek
Licentie
Standaard YouTube-licentie
De toelichting maar even hier speciaal voor alle lezers en trol Danube in het bijzonder gearchiveerd voordat Youtube zich weer zichtbaar voor alles en iedereen als Jihad Tube manifestert. Opdat we niet vergeten...
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Deel 7

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Do Jan 31, 2013 9:21 am

We leven in een wereld die getekend is door terroristische aanslagen die zonder waarschuwing vooraf worden gepleegd, waarbij onschuldige burgers omkomen of verminkt worden, of ze nu christen, jood of moslim zijn; en dat alles gebeurt in naam van de islam en de heilige Koran.

(Uit: Wat de Islam voor ons heeft gedaan. door historicus Tim Wallace-Murphy. Oorspronkelijke titel: What Islam Did For Us, Londen 2006.)


Note HvdM: Grappig hoe simpel en naïef de schrijver Wallace-Murphy hier de spijker op de kop slaat. De islam zal heus wel lang geleden wel wat hebben bijgedragen aan onze kennisbeschaving. Maar helaas kunnen we ons daarmee vandaag-de-dag niet voeden en kleden. Het gaat er dan ook om hoe de vork NU in de steel zit en wie onze kennisbeschaving NU voor de voeten loopt en in de weg staat. En niet gisteren. Dat is nostalgie en rijp voor het museum.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19951
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor King George » Di Okt 20, 2015 10:51 am

Hallo Tokyo schreef:
H.Numan schreef:
Danube schreef:Dat de moslims in de eerste eeuwen van de jaartelling een beslissend aandeel hadden in de vorming van de westerse cultuur is een feit. Dat ga je toch niet ontkennen?

Jazeker. Gedurende de eerste eeuwen van de jaartelling (welke precies, de westerse?) bestond het mohammedanisme nog niet.
Op z'n best begon het mohammedanisme invloed te hebben ongeveer rond het eerste millennium. :smartass:En dan ook alleen nog maar gebaseerd op hetgeen zij hier en daar bij elkaar geroofd hadden.


En ze hier en daar bij elkaar gelogen hebben.

Islamtentoonstelling doet aan geschiedvervalsing
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Inteeltreligie islam

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Di Nov 03, 2015 9:21 pm

De vraag stellen is hem beantwoorden.

Moslims kosten onze samenleving handen vol geld. Want zij LUISTEREN niet naar ons. Logisch, want in alles zijn zij contra. Omdat zij alles beter weten. Dat hebben die inteeltklootzakken niet van zichzelf maar van de pedofiele Arabische randdebiel psychopaat Mohammed. Nou ja, kijk zelf maar even naar deze video. Je kunt de tijd inkorten, want veel van het afschuwelijke in de media kan overgeslagen worden.

Moslims zijn een handicap van huis uit. Waren zij maar thuis gebleven. Je kunt achterlijkheid niet met intelligentie goedpraten. Net zo min dat je intolerantie met tolerantie kunt wegpoetsen. Nou ja . . . Veel plezier met iets dat je al wist, maar waarvan je toch nog de rillingen als prikkelende zweetdruppels over je gezonde verstand doen lopen.

Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44660
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor Pilgrim » Wo Jun 28, 2017 1:22 am

"Muslims contributed nothing to the West except slaughter, massacres, terror attacks"
Gepubliceerd op 25 jun. 2017

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 7738
Lid geworden op: Do Jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor xplosive » Do Jun 29, 2017 4:12 am

Ik moet daarbij denken aan Mattheus 7:15-7:20

  15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
  16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
  17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.
  18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
  19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
  20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.
Daarop is het Nederlands spreekwoord "Aan de vruchten kent men de boom" gebaseerd.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44660
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor Pilgrim » Do Jun 29, 2017 10:52 am

Daar moest ik in het begin (toen ik voor het eerst het gevaar van de islam begon in te zien) ook gelijk aan denken.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6417
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor Ali Yas » Do Jun 29, 2017 9:08 pm

De vraag wordt niet zo vaak gesteld, maar blijft leuk: wat zijn eigenlijk de pluspunten van de islam?
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 5514
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor sjun » Za Jul 01, 2017 12:12 am

Het gaat uiteindelijk overbevolking in door henzelf bestuurde gebieden via een de cultus kenmerkende beschaafde wijze tegen.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6417
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor Ali Yas » Za Jul 01, 2017 3:08 pm

sjun schreef:Het gaat uiteindelijk overbevolking in door henzelf bestuurde gebieden via een de cultus kenmerkende beschaafde wijze tegen.

Overbevolking is relatief: je hebt het zodra de productiviteit te laag is voor de benodigde welvaart. De islam gaat overbevolking dus niet tegen maar veroorzaakt die juist. De enige reden waarom SA met 15 miljoen inwoners niet overbevolkt is, is omdat wij er via de benzinepomp met onze productiviteit voor betalen.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44660
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor Pilgrim » Za Dec 16, 2017 3:09 am

De evolutie van de islam...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16307
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Wo Feb 14, 2018 4:37 pm

Als bijdrage aan onze beschaving heeft islam het inzamelen van gescheiden zwerfvuil bevorderd.

Afbeelding
Onderste rij, tweede van links is herkend: mogelijk een vent.

O ja, deze foto staat op de nominatie om tot beste World Press Photo van het jaar gekozen te worden. Als ik Allah was zou ik daarvoor een stokje steken. Al is het maar vanwege mijn reputatie die moet worden opgehouden om moslims nog enig zelfrespect te laten behouden.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 44660
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat islam heeft gedaan als bijdrage aan onze beschaving.

Berichtdoor Pilgrim » Ma Sep 03, 2018 2:22 am

De vermeende superioriteit van de islam

Geplaatst op 30 augustus 2018

Afbeelding

Superieur in theorie
Christenen verkondigen nog wel eens dat in andere religies ook veel goeds te vinden is en dat hun eigen godsdienst niet per se beter is. Zo niet mohammedanen. In hun ogen is de islam alleenzaligmakend. Aanhangers van het mohammedanisme zijn ervan overtuigd dat zij superieur zijn ten opzichte van aanhangers van alle andere religies. Dat staat in de koran (3:110), die geacht wordt het letterlijke woord van god Allah te zijn. Afshin Ellian schrijft: “Deze superioriteit heeft geenszins betrekking op een beperkt aspect van de menselijke prestaties zoals techniek, muziek, denken of staatskunde. Nee, de superioriteit omvat alles en is onbeperkt.” Dat zou zich in islamitische landen moeten vertalen in meer ontwikkeling en een grotere welvaart dan in andere landen.

Inferieur in praktijk
In de praktijk blijkt van superioriteit geen sprake. In islamitische landen, met uitzondering van die met bodemschatten, heerst armoede. Westerse landen, waartoe ook Israël moet worden gerekend, laten daarentegen welvaart, innovatie en vooruitgang zien. Neem Israël, dat erin slaagt met uitgekiende irrigatiesystemen landbouw in de woestijn te ontwikkelen, en vergelijk dat met het eens vruchtbare Mesopotamië (Irak), dat door slecht waterbeheer van de mohammedanen verzilt is. Wat in vergelijkbare klimatologische omstandigheden de in hun ogen minderwaardige Joden presteren, lukt hen, vanouds woestijnbewoners, niet.

Frustratie
Inwoners van de islamitische landen maken wel gebruik van de westerse technologie, maar komen zelf niet of nauwelijks met vernieuwingen; de achterstand wordt niet ingelopen. Dat geldt ook voor wapentechnologie, die echter voor hen niet toegankelijk is, zodat zij in de strijd waartoe Allah hen oproept het onderspit moeten delven. Het leidt tot frustratie en haat tegen het Westen. Zij wijten hun achterstand aan de toorn van Allah, die boos is omdat zij te kort geschoten zijn, en reageren daarop door echte, betere moslims te worden, dat wil zeggen met nóg meer geweld op te treden tegen degenen die Allah en Mohammed verwerpen. Ellian laat een jonge baardman in Teheran aan het woord: “Zij bouwen raketten, zij produceren medicijnen, televisie, auto´s, maar zij zijn ongelovige westerlingen. We moeten hen niet bewonderen, maar haten. Omdat zij hun superioriteit te danken hebben aan de onderdrukking van moslims. En wij waren geen echte moslims. Aan de echte moslims heeft Allah alles beloofd. De imam zal ons leren om weer moslim te worden.” Dat zij daarmee verkeerd bezig zijn, komt niet bij hen op. Zij trekken de verkeerde conclusie.

Causaliteit
In de islam heerst de mening dat Allah ieder moment de werkelijkheid herschept en daarbij niet gebonden is aan regels of natuurwetten. Hij kan het ene doen, maar ook het andere. Dit houdt in dat er geen causaliteit is, of anders gezegd: eenzelfde oorzaak kan elke keer een ander gevolg hebben. Het is dus zinloos om te zoeken naar natuurwetten; die kunnen niet bestaan, omdat ze de almacht van Allah zouden inperken (Hans Jansen in: De islam. Kritische essays, 2010, pag. 425). De islam is in dit opzicht niet beter dan het veelgodendom. Wedijver tussen goden leidt tot wisselende uitkomsten, omdat nu eens de ene en dan weer de andere god de winnaar is. Ook daar leidt een oorzaak niet onomstotelijk tot één bepaald gevolg. Natuurwetenschappelijk onderzoek is gebaat bij een monotheïstische godsdienst, maar die ene god moet dan niet zoals in de islam continu ingrijpen.

Het gouden tijdperk van de islam
Van de late zevende tot het midden van de tiende eeuw zou de wetenschap in de islamitische wereld gebloeid hebben. Maar het bijna volledig ontbreken van islamitische archeologische vondsten uit deze periode bewijst dat dit een mythe is (Frank Tipler). De veroveringen van de islam vernietigden juist beschavingen. In Noord-Afrika werd de op akkerbouw gebaseerde christelijke cultuur volledig verwoest door de binnengevallen Arabische nomaden, van wie de geiten de gewassen opvraten. Bagdad was wel een kenniscentrum, maar dat dreef op christelijke Arameeërs en Joden, die onderworpen waren aan de islam. Toen dezen in het begin van de elfde eeuw onder dwang geïslamiseerd waren, was het met de wetenschap afgelopen. (John O’Neill ; Fubar)

Christelijke wetenschapsbeoefening
Christenen gaan ervan uit dat de natuur voldoet aan wetmatigheden, die door onderzoek opgespoord kunnen worden. Ook het christendom kent overigens rechtstreeks ingrijpen door God in de vorm van wonderen, maar anders dan in de islam gebeurt dat uiterst zelden en is het geen beletsel voor natuurwetenschappelijk onderzoek. De Kerk was al in de middeleeuwen geïnteresseerd in de ontwikkeling van kennis. (Hans Jansen; Thomas Woods: De bouwmeesters van Europa, 2018, pag. 59) Honderden kloosters deelden hun uitvindingen en werkwijzen met elkaar. Al vóór de Reformatie hadden 53 universiteiten in Europa een pauselijke bul. Later waren met name veel Jezuïeten actief in de wetenschap. Op de maan zijn 35 kraters vernoemd naar Jezuïeten. De sterrenwacht in het Vaticaan was een van de eerste; wegens storing door licht van de stad is zij in 1935 verplaatst naar Castel Gandolfo.

Zonder geloof in causaliteit en het bestaan van natuurwetten was de technologische vooruitgang in de westerse, oorspronkelijk christelijke landen, en ook Israël, niet mogelijk geweest. Hij is het bewijs dat de mohammedaanse opvatting van de stoffelijke wereld als ondoorgrondelijk en onvoorspelbaar niet klopt. Allah is niet continu aan het herscheppen.

Allah als misleider
Allah is de grootste listensmid of misleider (Koran 8:30), in dit geval echter niet van de ongelovigen, maar van zijn eigen gelovigen! Allah verklaart dat zijn aanhangers superieur zijn, maar maakt hen wijs dat hij de wereld geschapen heeft zonder natuurwetten. Daarmee houdt hij hen af van natuurwetenschappelijk onderzoek en blijft technologische ontwikkeling uit. Deze valse voorstelling is een van de redenen waarom islamieten in de praktijk niet superieur zijn. Waarom wil Allah niet dat zijn gelovigen onderzoek doen naar de natuurwetten, die wel degelijk bij de schepping van de wereld in het leven zijn geroepen? Als Allah die wetten niet wilde, had hij ze niet moeten maken. De conclusie dringt zich op dat de wetten dan ook niet van hem afkomstig zijn. Dat betekent dat hij geen almacht over de wereld heeft en niet de schepper ervan is.

Door: Herman Boon

https://ejbron.wordpress.com/2018/08/30 ... -de-islam/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Islam in het nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten