'Oudste koran ter wereld' ontdekt in Birmingham

Marieke
Berichten: 442
Lid geworden op: Zo Mei 19, 2013 3:54 pm

'Oudste koran ter wereld' ontdekt in Birmingham

Berichtdoor Marieke » Zo Jul 26, 2015 6:32 pm

Fragmenten van een van de oudste korans ter wereld zijn ontdekt door de universiteit van Birmingham.

Met C-14 datering werd vastgesteld dat het manuscript tenminste 1.370 jaar oud is, waarmee het een van de oudst bekende kopieën is.

Dat schrijft de BBC.

De pagina's van de islamitische heilige tekst lagen bijna een eeuw in de universiteitsbibliotheek tussen andere boeken en documenten uit het Midden-Oosten voordat werd ontdekt hoe bijzonder ze waren.

Ze zijn geschreven op schapen- of geitenhuid in een antieke variant van het Arabisch en nog goed leesbaar.

Dr Muhammed Isa Waley, de expert op het gebied van dit soort manuscripten van de British Library zei dat "deze opwindende ondekking" moslims zou "laten juichen".


De fragmenten werd herontdekt toen een doctoraalstudent die onderzoek deed de pagina's nader bekeek. Er werd besloten een wetenschappelijke datering uit te voeren.

De directeur van Speciale Collecties van de universiteit, Susan Worrall, zei dat de onderzoekers zelfs "in onze wildste dromen" niet hadden vermoed dat het fragment zo oud zou zijn.

"De ontdekking dat we een van de oudste koranfragmenten ter wereld hebben is ongelofelijk opwindend", zei Worrall.

Volgens de datering, die werd uitgevoerd met de C14 Versneller van de universiteit van Oxford, werden ze met 95% zekerheid geschreven tussen de jaren 568 en 645.
Oudste kopie

Of de koran echt de oudste kopie ter wereld is, kan nog niet worden gezegd. Met C14-datering kan niet één precies jaartal, maar een bereik van jaartallen worden gevonden.

De leeftijd van een aantal andere korans in musea en privé-verzamelingen overlapt met het bereik dat voor de fragmenten in Birmingham werd gevonden.

Dat het één van de alleroudste bekende kopieën is, staat wel zo goed als vast.

"Het is heel goed mogelijk dat zij ons terugvoeren tot op een paar jaar na het ontstaan van de islam", zei David Thomas, hoogleraar Christendom en Islam aan de universiteit van Birmingham.

"Volgens de islamitische overlevering ontving de profeet Mohammed, via de engel Gabriël, de openbaringen die de Koran vormden tussen 610 en 632, het jaar van zijn dood."
'Tranen van vreugde'

Als de datering inderdaad klopt, is het volgens Thomas heel goed mogelijk dat de persoon die de fragmenten schreef een directe tijdgenoot van de profeet was.

"De schrijver zou de profeet Mohammed gekend kunnen hebben. Hij heeft hem waarschijnlijk gezien, heeft hem misschien horen prediken. Wellicht kende hij hem zelfs persoonlijk – en dat is een bijzondere gedachte om mee te spelen", zei hij.

De moslimgemeenschap in Birmingham reageert verheugd op de ontdekking. "Toen ik deze bladzijden zag was ik zeer ontroerd. Mijn ogen vulden zich met tranen van vreugde en emotie", zei Muhammed Afzal, voorzitter van de Birmingham Central moskee.

De universiteit heeft bekendgemaakt dat de koranfragmenten zullen worden tentoongesteld in het Barber Institute in Birmingham.

Bron: www.nu.nl
Vrede verdwijnt, waar de islam verschijnt...

Marieke
Berichten: 442
Lid geworden op: Zo Mei 19, 2013 3:54 pm

Re: 'Oudste koran ter wereld' ontdekt in Birmingham

Berichtdoor Marieke » Zo Jul 26, 2015 6:34 pm

Nou, ervan uitgaand dat er in die jaren niks aan de tekst fout is vertaald ofzo, werd er 1370 jaar geleden al zoveel haat de wereld in gezonden met de Koran! :shock: :sick:
Vrede verdwijnt, waar de islam verschijnt...

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74433
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: 'Oudste koran ter wereld' ontdekt in Birmingham

Berichtdoor Ariel » Zo Jul 26, 2015 8:12 pm

Daar zijn de geleerde nog niet over uit Marieke. Staan er nu wel of geen puntjes op dat pas gevonden schrift, net zoals op de koran tekst hieronder. Volgens mij niet. Als dat niet het geval is, dan klopt de tekst niet van de hedendaagse Koran. En lees dit. Oldest Qur’an fragments in the world discovered in the UK? Maybe, maybe not

Afbeelding
En laten we nog even naar onze vriend Hans Jansen luisteren opdat wij hem niet vergeten.

Spoiler! :
Het mirakel van Luxenberg


‘En worden niet ten huwelijk uitgegeven’: Het mirakel van Luxenberg

Christoph Luxenberg is het pseudoniem van een Libanese Christen die in Duitsland woont. Hij is niet onfeilbaar, maar hij is wel een wonderdoener. Hij heeft de westerse koranwetenschap weten wakker te schudden.

Niemand wordt graag uit zijn slaap gewekt, en de protesten van de slapers zijn dan ook heftig. De haat die Luxenberg oproept, zindert door het mini-universum van Islamologen, Arabisten, Korangeleerden, en hoe al deze waardigheidsbekleders zichzelf ook verder mogen aanduiden.

Politieke overwegingen versterken de commotie. Menig faculteitsdecaan heeft liever een zak met geld uit Oman dan een afdelinkje waar de Koran op moderne en wetenschappelijke wijze door drie excentrieke geleerden en hun vier studenten wordt bestudeerd. De gevolgen van zo’n voorkeur zijn even boekhoudkundig begrijpelijk als wetenschappelijk ernstig.

De postmoderne vrienden en vriendinnen van de islam vinden het bovendien nergens voor nodig dat ‘juist nu moslims zich zo in een achterstandssituatie bevinden’, er ook nog eens historisch-kritisch naar hun heilig boek wordt gekeken. Dat voorrecht is alleen voor de Bijbel weggelegd.

Luxenberg heeft desalniettemin een einde weten te maken aan de ‘westerse koranwetenschappen’, die niet meer om het lijf hadden dan het herkauwen van opvattingen waarvan islamitische vrome geleerden eeuwen geleden dachten dat ze wel juist moesten zijn. Anders klopte de islam niet. Die traditionele, op vroom wensdenken gebaseerde islamitische vermoedens werden vervolgens op een academische manier naverteld door mensen die op het gymnasium hadden gezeten, en in die vermomming werden die beweringen zonder enig verder bewijs als waar aangenomen.

De centrale onbewezen bewering luidde dat de Koran door Mohammed (570?-632? AD) mondeling aan de generaties na hem was doorgegeven, en vervolgens op schrift was gesteld. Dit impliceert dat de mondelinge traditie vooraf ging aan de schriftelijke vastlegging ervan. Luxenbergs werk toont echter aan dat het andersom gegaan moet zijn.

Er wordt een duizelingwekkende hoeveelheid details overgeleverd over de vermeende geschiedenis van de opschriftzetting van de Vulgaatversie van de Koran. Ook de Schotse geleerde John Burton (zie zijn boek The Collection of the Qur’an, 1977) was al van oordeel dat deze geschiedenis een theologisch verzinsel geweest moest zijn dat een polemisch doel diende: uit te sluiten dat Mohammed de auteur van de Koran was geweest. Volgens de algemeen aanvaarde islamitische theologie en dogmatiek kon Mohammad immers niet lezen en schrijven en had hij de Koran dus uitsluitend mondeling doorgegeven.

Het intellectuele bouwwerk van Koranwetenschap dat op die manier was ontstaan, zag er degelijk uit, en bevatte voldoende materiaal om een mensenleven lang niet op uitgestudeerd te raken. Zonder eerst een leven lang dat monumentale gebouw bestudeerd te hebben, is Luxenberg er toch in geslaagd de fundamenten ervan te ondergraven, wat onsportief is tegenover de bewoners en verzorgers van het bouwwerk. Hoe is Luxenberg er nu in geslaagd dit door Duitse vooroorlogse professoren opgetrokken monument van interreligieuze internationale intergenerationele samenwerking te ondermijnen en te ontmantelen?

Het is, helaas, niet mogelijk dat te begrijpen zonder iets van het Arabische alfabet af te weten. Het Latijnse alfabet telt minder letters dan nodig is om het Nederlands geriefelijk te noteren. Dat hebben we opgelost door combinaties van twee letters een nieuwe functie te geven: oe, ui, eu, ij, ng. Het Duits heeft hetzelfde probleem. De Duitsers hebben drie klinkers, de a, de o en de u, van twee puntjes voorzien, om op die manier er drie bruikbare tekens bij te hebben. De Polen en de Tsjechen hebben iets dergelijks gedaan, maar dan met de medeklinkers. Het aantal medeklinkers van het Latijnse alfabet is uitgebreid door streepjes en cedilles toe te voegen aan de letters die een medeklinker aanduiden. Voorzien van zo’n extraatje krijgt de letter een andere, nieuwe functie.

Het Arabische alfabet had in de zevende eeuw AD (Mohammeds traditionele sterfjaar is 632) één teken voor zes letters: de y, b, n, t, th, en eigenlijk soms ook de lange aa aan het einde van een woord. ‘Dochter’, bint, zag er dus hetzelfde uit als ‘huis’, bayt. Net als in het Hebreeuws werden de klinkers niet genoteerd, wat niet zo’n probleem was omdat er in het Arabisch nauwelijks woordgroepen bestaan die alleen in de klinker verschillen, zoals in het Nederlands bijvoorbeeld de woorden pit, pet, put, peut, poet, poot, pad en pot.

Maar in het Arabisch leverden de medeklinkers die met hetzelfde teken werden weergegeven wel degelijk problemen op. Behalve de groep y, b, n, t, th en aa waren er namelijk nog zeven gelijkvormige groepen: een groep z/r, een groep d/dh, een groep g/H/kh, een groep Z/T, een groep q/f, een groep gh/ayn en een groep S/D. Dat betekende dat een schriftelijke notatie nooit veel meer was dan een geheugensteun. Wie niet al ongeveer wist wat er stond, kon maar zelden lezen wat er staan moest. Voor kwitanties, grafschriften, standaardcontracten, namen en inventarislijsten was dat niet zo’n probleem.

Pas decennia na de dood van Mohammed werd er een systeem van onderscheidende (‘diakritische’) punten bedacht om al die groepen tekens uit elkaar te halen, zodat een lezer wist of hij met een y, een b, een n, een t, een th of een aa te doen had. Maar toen dat systeem bedacht was, was het natuurlijk nog lang niet meteen algemeen ingevoerd. Pas eeuwen na de dood van Mohammed worden deze diakritische punten algemeen gebruikelijk, en duiken dan ook op in manuscripten van de Koran.

De dateringen geef ik heel vaag, ‘decennia’, ‘eeuwen’, omdat daarover nog detailonderzoek gaande is waarvan ik het fijne niet weet, maar wat daarvan ook de einduitslag zal zijn, het principe blijft onverlet. Voor het principe maakt het immers weinig uit of dit systeem van diacritica zestig of tachtig jaar na de dood van Mohammed wordt geschapen, en al helemaal niet of het na honderdtachtig of na tweehonderdtien jaar gemeengoed is geworden.

Ook aan de Hebreeuwse Bijbeltekst zijn, tegen het jaar 1000 AD, allerlei punten toegevoegd, maar dat betreft alleen de klinkers. Bij de punten die aan de Korantekst zijn toegevoegd, betreft het de medeklinkers. Later werden daar nog eens, net als voor het Hebreeuws, ook tekens voor de klinkers aan toegevoegd. De Korantekst is dus minstens twee keer totaal van uiterlijk veranderd. Toch denken de gelovigen dat de Vulgaatversie van de Koran die zij nu bij de boekwinkel kopen, tot in elk detail de tekst is zoals die door God aan Mohammed ter verdere verspreiding gegeven is.

Islamitische studenten die deze zaken op college voor het eerst horen, worden meestal eerst boos, en wenden zich vervolgens tot de decaan met het verzoek de docent die deze vuiligheid verspreidt, tot de orde te roepen. Om redenen die boekhoudkundig even begrijpelijk zijn als wetenschappelijk funest, wil dat wel eens lukken.

De grote ontdekking van Luxenberg is nu, dat zonder de punten (die zeker later zijn toegevoegd want het systeem bestond nog niet toen Mohammed overleed) een groot aantal onbegrijpelijke passages in de Koran direct duidelijk wordt. Eerst een eenvoudig voorbeeld: Zacharias bidt tot God en vraagt hem om een zoon, de latere Johannes de Doper (Nieuwe Testament, Lucas 1:5-25). In Koran 19:4 zegt Zacharias dan tijdens dat gebed ishtacala r-ra’su shayban, ‘in brand staat / het hoofd / van grijsheid’. Dat is raar.

Zonder de punten die er nu staan, luidt de tekst istacla r-ra’su shayban, ‘bedekt is / het hoofd / met grijsheid’, met andere woorden, ‘ik ben [oud en] grijs geworden’. Het gaat bij istacla dan om een vorm die dezelfde basis heeft als het Hebreeuwse al in El-Al, en de Arabische eigennaam Ali. Op een multiple choice test zou een moderne scholier niet lang aarzelen welke van de twee vertalingen de goede is: ‘Mijn hoofd staat in brand van grijsheid’, of ‘Ik heb grijs haar op mijn hoofd’.

Volgens de Koran heet de zoon van Zacharias Ya-H-y-aa. Het gaat om vier letters die zonder diakritische punten moeilijk de interpreteren zijn: 4-3-4-6. Dat is theoretisch 288 mogelijkheden. Bij de vier mogelijkheden van de eerste letter zou iedereen die het Lucasevangelie gelezen heeft voor de Y kiezen, bij de keus uit drie bij de tweede letter voor de H, bij de tweede keus uit vier bij de vierde letter de N, en bij de laatste keus de lange aa of de N. Resultaat: Yo-H-ann-aa of Yo-Ha-na-n, maar in ieder geval de Hebreeuws-Aramese vorm van de naam die in het Nederlands Johannes luidt.

Dat moslimse korangeleerden het skelet van de naam Johannes niet hebben herkend, en hier de puntjes verkeerd gezet hebben, is tot op heden bij mijn weten nog niet verklaard. Anderzijds, de lezer heeft in theorie bij elke medeklinker ook weer de keuze uit vier mogelijkheden: de klinkers a, i, of oe, of geen klinker. Dat resulteert in 288 x 4 is 1152 mogelijkheden, waarbij er een klein aantal zijn uitgesloten, bijvoorbeeld dat alle vier de medeklinkers geen klinker hebben.

Luxenberg heeft een nieuwe visie gegeven op de kwestie van de mogelijk onjuiste punctuering van de Koran. Daarnaast heeft hij de geleerde wereld er aan herinnerd dat deze punctuering lang na de dood van Mohammed moet hebben plaats gehad. Maar daar blijft het niet bij. Hij heeft in een moeite door vastgesteld dat delen van de huidige Korantekst beter te begrijpen zijn als Syrisch/Aramees dan als Arabisch. (Syrisch, Aramees en Arabisch zijn even nauw verwant als Vlaams, Nederlands en Duits).

Het koranvers dat volgens de islamitische traditie als eerste vers van de Koran geopenbaard is, kan hier goed als voorbeeld dienen. Het gaat hier om 96:1, iqra’ bi-smi-Rabbika lladhi xalaqa l-insaan min 'alaq. Als het Arabisch is, staat er: ‘Roep uit in de naam van uw Heer die de mens uit een bloedklomp geschapen heeft’. Is het daarentegen Syrisch-Aramees, dan betekent het ‘Bid tot God die de mens uit klei heeft geschapen’. Net als in het geval van het grijze dan wel brandende hoofd van Zacharias, doet de multiple choice test hier weer wonderen.

Ook dat de Koran deels in het Syrisch-Aramees gesteld zou zijn, is in strijd met de theologische opvattingen van de islam. De Koran verklaart immers bij herhaling in ‘duidelijk Arabisch’ gesteld te zijn, en dat is dan ook het standpunt van de Islamitische wet- en schriftgeleerden waarvan geen afwijkingen getolereerd kunnen worden. Ook hier heeft Luxenberg in grote lijnen wel zeker gelijk, zonder dat de consequenties al helemaal duidelijk kunnen zijn.

Het is voorstelbaar dat de twee genoemde gevallen uit Soera 19 niet belangrijk worden gevonden. Yahya of Johannes, wat maakt het uit. Maar in de koranverzen 44:54 en 52:20, bij het werkwoord z-ww-g, ‘ten huwelijk uitgeven’, van 2-ww-3, ligt het anders. Hier is het mogelijk ook r-ww-H te lezen, ‘rust geven’. Aangezien de passage over de doden gaat, is ‘rust geven’ passender dan ‘ten huwelijk uitgeven’.

In de verzen 44:54 en 52:20 laat de Koran, in de Vulgaatversie, God zeggen: ‘Wij hebben hen [de doden] ten huwelijk uitgegeven’, zawwagnaahum. Luxenberg stelt voor daarentegen dit woord te lezen zonder de puntjes die er in de Vulgaatversie op staan: ‘Wij hebben hen rust gegeven’, rawwaHnaahum.

Dat Luxenberg hier gelijk heeft, en dat de Korantekst hier r-ww-H moet luiden, en niet z-ww-g, blijkt natuurlijk niet uit Mattheüs 22:30, een vers dat in de Statenvertaling luidt: ‘Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden zij ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in den hemel.’ Het moet desalniettemin niet geheel uitgesloten worden geacht dat de eindredacteur van de Korantekst dit Bijbelvers gekend heeft, en er naar heeft gestreefd de koran zo veel mogelijk van de bijbel te laten afwijken, in navolging van het adagium van Mohammed, de profeet van de islam: Xaalifuu-hum, ‘Verschilt van hen’.

‘Wij hebben hen rust gegeven’, rawwaHnaahum, is de enige juiste lezing. Dit blijkt onomstotelijk uit pre-islamitische Arabische inscripties (vaak grafschriften) waarin regelmatig r-ww-H voorkomt, in de betekenis van Dona eis requiem, ‘Geef hen rust’ en/of Requiescant in pace, ‘Mogen zij rusten in vrede’.

Het gaat hier om inscripties die al zijn beschreven in het CIS, Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars Quinta Inscriptiones Saracenicas Continens, Parijs 1950, bijv. pp. 607 en 355; Enno Littmann, ‘Thamud und Safa’, in: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 25-1, 1940, zie r-w-H in de index; en W.G. Oxtoby, Some Inscriptions of the Safaitic Bedouin, New Haven 1968, pp. 52-53. Ik heb slechts enkele uren gezocht, langer zoeken levert ongetwijfeld nog meer voorbeelden op.

Voor de vrienden en de vriendinnen van de islam is het sneu dat om een aantal goede technische redenen de antieke Arabische teksten in dit soort wetenschappelijke literatuur in het Hebreeuwse alfabet weergegeven worden. Het is te veel geëist om van hen te verlangen dat ze ook nog weer dat Hebreeuwse alfabet leren lezen. Het Arabische alfabet vonden ze al zo moeilijk. Maar laten we ons nergens over verbazen. Het is in Nederland voorgekomen dat een qualiteitscourant een artikel over deze quaesties afdrukt van de hand van een ‘universitair hoofddocent’ in het een of ander, die noch Aramees noch Arabisch kent, ook niet voorgeeft deze talen te kennen, maar die wel zeker weet dat Luxenberg ongelijk heeft. God sta hem bij. Misschien dat Hij in zijn oneindige goedheid vervolgens ook even aan de redactie en aan de lezers van zo’n krant wil denken.

De boeken van Oxtoby, Littmann en het CIS dateren alle drie van lang voor Luxenberg, wiens boek voor het eerst in het jaar 2000 in het Duits is verschenen. Het is dus uitgesloten dat bij de ontcijfering van deze inscripties ‘naar Luxenberg toegewerkt is’. Het is van belang hier op te wijzen, want zulke dingen komen wel eens voor. Luxenberg zelf noemt die inscripties niet eens. Hij is al aan zijn volgende boek bezig.

Het belang van deze passages, 44:54 en 52:20, gaat ver uit boven dat van 19:4. Immers, de paradijsvrouwen, de zogenoemde Hoeri’s die volgens vrome moslims aan de martelaren ter beschikking worden gesteld, worden met 44:54 en 52:20 verbonden. Normale, rustige filologische exegese maakt duidelijk dat de tekst wil vertellen dat de gestorvenen (niet alleen de martelaren) in het Hiernamaals zullen rusten en druiven te eten zullen krijgen, niet dat ze zullen worden uitgehuwelijkt aan hemelse maagden.

Er is inmiddels ook een afbeelding gevonden waarop te zien is hoe de aartsvaders de nieuw in het Hiernamaals aangekomen zielen op schoot nemen, en hen druiven voeren. Op de omslag van het boek De omstreden bronnen van de islam, 2009, van de hand van Eildert Mulder en Thomas Milo, staat een qua perspectief enigszins bewerkte foto van deze kloosterschildering, en worden de nodige details over de pre-islamitische christelijke herkomst vermeld. De bewerking van de hoek van het perspectief was nodig omdat de camera niet recht voor de schildering kon komen. De foto moest van opzij gemaakt worden.

Voor zelfmoordterroristen en hun coaches en sympathisanten zijn deze druiven een nauwelijks te verwerken teleurstelling. Hun reacties lopen dan ook uiteen van het onnozele ‘Ik kan geen Duits lezen’ tot het giftige ‘Luxenberg is geen echte academicus’. Nee, gelukkig niet.

Het werk van Luxenberg toont aan dat er geen ononderbroken mondelinge overlevering van Mohammed naar de volgende generaties geweest kan zijn. Wat moslims vandaag als de Koran zien, is een bouwsel dat steunt op een soms verkeerd begrepen multi-interpretabel skelet van neergeschreven medeklinkers, niet op een levende mondelinge traditie.

De gevolgen die deze conclusie heeft voor de bestudering van de vroege islam zijn voorlopig niet te overzien. Maar alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, er is nog meer aan de hand. Het skelet van medeklinkers waarop de Koran gebouwd is, bevat aanwijzingen dat er mogelijk een eerdere, andere versie geweest is, niet gesteld in een antieke vorm van het Arabische alfabet zoals we dat tegenwoordig kennen, maar in een vorm van het traditionele christelijke Syrische alfabet.

Dit vermoeden is gewettigd doordat er hier en daar passages zijn waarin zich verwarring voordoet van de letter Lamed/Labda met de letter Ayin. De Lamed en de Ayin zijn in het Syrisch haast gelijkvormig maar in het Arabisch niet. Deze verwarring tussen Lamed en Ayin is alleen te verklaren uit het bestaan van een eerdere versie die in het Syrische alfabet was neergeschreven. Dit wordt verder uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van Koran 72:18-20 in mijn Zelf Koranlezen, Amsterdam 2008, blz. 64-66. Hoewel gelovige moslims er groot belang bij hebben dat er een andere verklaring voor dit verschijnsel gevonden zou kunnen worden, is er niemand die het waarschijnlijk acht dat er ook maar een moslim zijn best zal willen doen om een andere, betere verklaring te vinden, die de vermoedens van Luxenberg kan weerleggen.

De grote vraag waarvoor het onderzoek zich gesteld ziet is nu, waar het skelet van medeklinkers, de koranische consonantenductus, vandaan komt, en hoe deze precies luidt. Er is voorlopig geen begin van een oplossing van die vraag.

Een van de verwijten die Luxenberg wordt gemaakt, is dat hij een ‘christelijke agenda’ zou hebben. Het is misschien wel goed aan buitenstaanders eens uit te leggen wat dit betekent in de kringen waar het als verwijt geldt. Iemand die blijkt ‘een christelijke agenda’ te hebben, kan academisch gezien verder wel op het dak gaan zitten. Wie er daarentegen een ‘islamitische agenda’ op na houdt, is een kostelijke verrijking van het academische leven in de Lage Landen.

Maar wat betekent ‘een christelijke agenda’ in vredesnaam in concreto? Luxenberg weet hier en daar christelijke liturgische teksten en Bijbelfragmenten te herkennen in de tekst van de Koran nadat hij de puntjes verwijderd of anders geplaatst heeft. De rechtgeaarde moderne academicus mag dan alleen maar ‘foei’ roepen. De bijbel staat immers vol met verhalen over bloedvergieten? Hoe durft u met dat kruisvaardersboek aan te komen.

Toen ik nog student was, heb ik met een klein groepje medestudenten een tijdje een college gevolgd over niet nader te noemen oudchristelijke Oosterse teksten bij een niet nader te noemen hoogleraar. Op een gegeven moment werd het de geharde geleerde te moeilijk, hij stelde handen vol emendaties en veranderingen van de tekst voor. Het verbaasde iedereen behoorlijk, zo veel fouten op een bladzij, en met alle emendaties erbij kwamen we er nog steeds niet uit. Tot een van de studenten, een gereformeerd oud meisje, verbaasd zei: ‘Maar professor, dit is toch gewoon de brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk zoveel, vers zoveel tot zoveel?’ Beschaamd viel iedereen stil.

Het meisje zal wel dominee zijn geworden en inmiddels met emeritaat zijn. Zij had bij uitstek wat er aan de universiteiten ‘een christelijke agenda’ wordt genoemd. Het is nodig zo veel aandacht te vragen voor deze anekdote, omdat zelfs in wat serieuze artikelen over Luxenberg lijken te zijn, geklaagd wordt over zijn christelijke agenda. Nu weet u wat dat is.

Luxenbergs methode van ontcijfering van de traditionele Korantekst is vruchtbaar, en werpt licht op de tot op heden voor onontcijferbaar gehouden passages. Fragmenten die voornamelijk bevreemdend waren, weet hij begrijpelijk te maken. Zijn aanpak zal zeker zodra de huidige generaties westerse koranwetenschappers zal zijn uitgestorven, gemeengoed gaan worden.

Luxenberg, zijn pseudoniem zegt het al, wil licht brengen waar tevoren duisternis heerste. Inderdaad, een christelijke agenda.

HansJansen
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74433
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: 'Oudste koran ter wereld' ontdekt in Birmingham

Berichtdoor Ariel » Zo Jul 26, 2015 8:13 pm

Marieke schreef:Nou, ervan uitgaand dat er in die jaren niks aan de tekst fout is vertaald ofzo, werd er 1370 jaar geleden al zoveel haat de wereld in gezonden met de Koran! :shock: :sick:


Zonder twijfel is de haat van islam naar Christenen en Joden begonnen tijdens het leven van Mohammed. Lees de Hadith er maar eens op na.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6485
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: 'Oudste koran ter wereld' ontdekt in Birmingham

Berichtdoor Ali Yas » Zo Jul 26, 2015 8:42 pm

Zelfs dát is nog maar de vraag. De eerste verhalen van Mohammed kwamen pas een eeuw nadat de man zou hebben geleefd. En bovendien zetten die verhalen de ordening van de koran op z'n kop. Goede kans dat deze uit de dikke duim kwamen.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

De oorspronkelijke haat orgie ontdekt

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Zo Jul 26, 2015 10:58 pm

Ali Yas schreef:Zelfs dát is nog maar de vraag. De eerste verhalen van Mohammed kwamen pas een eeuw nadat de man zou hebben geleefd. En bovendien zetten die verhalen de ordening van de koran op z'n kop. Goede kans dat deze uit de dikke duim kwamen.

Duidelijk! Zonder meer.

Honderd jaar na datum van overlijden. Stel je even voor. Wie herinnert mij nog na 100 jaar? Geen hond. Misschien dat mensen zich mijn epistels zouden herinneren en het een en ander hebben door verteld aan een jonge generatie. Wat zullen zij dan gezegd hebben over mij? Dat is in de eerste plaats hun indruk over mijn persoon. Interessant zijn dan ook de bewaarde postings die nog altijd - naar ik verwacht - op FFI te vinden zijn. Kortom, ieder mens kan zijn eigen controle uitvoeren en zijn eigen indrukken over mij napluizen. Nou, niet echt. Want alleen hij of zij die mij PERSOONLIJK heeft gekend en gesproken, kan en mag meepraten over het onderwerp HvdM. Nu kan dat nog. Maar niet meer na honderd jaar. Zonder de persoon gesproken te hebben en leren kennen, is het onmogelijk achter de ware betekenis van zijn uitspraken te komen.

Daarom heb ik zo'n waarachtige bloedhekel aan moslims vanwege de sadist pedofiel en religieuze perverse terroristische oorlogscrimineel die zij aanbidden: Mohammed. Echt waar. Alle randdebiel godsdienstige lulkoek slaat net zo hard op de figuur Jezus. Maar ik heb geen hekel aan christenen vanwege Jezus. Jezus is het honderd procent omgekeerde qua persoonlijkheid van Mohammed. Vrede contra oorlog. Acceptatie contra discriminatie, onderdrukking en haat propaganda. Hoe dan ook leert de geschiedenis dat de figuur Mohammed, volgens eigen Arabische geschiedschrijvers, een roverhoofdman en oorlogsterrorist was. Daarnaast verzekerde hij zijn seksuele genoegens door met een zes-jarige 'slet' te trouwen. Althans, zo leren ons de islam-geleerden over pedofiel en Arabische ras-neuker Mohammed.

Als het uitsluitend om de wil van Allah gaat, dan kan er toch maar één winnaar en verliezer zijn? Moslims dus, als de grote verliezers, zoals wij dit in de gehele wereld waarnemen. Verder doorgaan met uitroeien dus! The winner takes it all. En Allah is rechtvaardig, vergevingsgezind en wint altijd.

Ik heb dit niet bedacht. Dat hebben moslims gedaan.

Jezus is een merk. Mohammed niet.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: 'Oudste koran ter wereld' ontdekt in Birmingham

Berichtdoor Zwartmeer » Vr Jul 31, 2015 3:58 pm

Ik denk dat de vreugde gouw verstompt als de gevonden fragmenten in Birmingham echt zijn. De enkele zeer oude overgebleven korans bewijzen dat er, in tegenstelling tot de officiële (soennitische) leer, wel degelijk met het boek geknoeid is. De Arabieren waren niets eens instaat Gods belangrijke boodschap voor de mensheid tegen een geit te beschermen, dus waarom zou je gepoch over hun overige bewakingskwaliteiten dan nog geloven?Een pacifistische moslim is als een vegetarische krokodil.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 74433
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: 'Oudste koran ter wereld' ontdekt in Birmingham

Berichtdoor Ariel » Ma Aug 31, 2015 12:21 pm

Zwartmeer schreef:Ik denk dat de vreugde gouw verstompt als de gevonden fragmenten in Birmingham echt zijn. De enkele zeer oude overgebleven korans bewijzen dat er, in tegenstelling tot de officiële (soennitische) leer, wel degelijk met het boek geknoeid is. De Arabieren waren niets eens instaat Gods belangrijke boodschap voor de mensheid tegen een geit te beschermen, dus waarom zou je gepoch over hun overige bewakingskwaliteiten dan nog geloven?


Daar kan jij wel eens gelijk in hebben The 'Birmingham Koran' fragment that could shake Islam after carbon-dating suggests it is OLDER than the Prophet Muhammad

It is believed that the Birmingham Koran was produced between 568AD and 645AD, while the dates usually given for Muhammad are between 570AD and 632AD.

Historian Tom Holland, told the Times: 'It destabilises, to put it mildly, the idea that we can know anything with certainty about how the Koran emerged - and that in turn has implications for the history of Muhammad and the Companions.'

Keith Small, from the University of Oxford's Bodleian Library, added: 'This gives more ground to what have been peripheral views of the Koran's genesis, like that Muhammad and his early followers used a text that was already in existence and shaped it to fit their own political and theological agenda, rather than Muhammad receiving a revelation from heaven.


Good old MO heeft waarschijnlijk wel een eigen draai aan het manuscript gegeven, en de haatverzen zullen er wellicht later bijgevoegd zijn.

Uiteraard zijn de beroepsmoslims "not amused." Leugens roepen zij.

However, these claims are strongly disputed by Muslim scholars, with Mustafa Shah from the School of Oriental and African Studies in London also telling the paper: 'If anything, the manuscript has consolidated traditional accounts of the Koran's origins.'


Ook Christoph Luxenberg die in 2000 het boek Die Syro-Aramäische Lesart des Qur'an schreef , waarin hij de ontstaansgeschiedenis van de Koran revistionistisch benadert en dus niet kiest voor een islamologische benadering, probeert met zijn gereconstrueerde teksten aan te tonen dat de Koran gebaseerd is op een christelijk lectionarium: een boek met schriftlezingen, bedoeld voor de eredienst. Soera De Overvloedigheid wordt – na herlezing - zelfs teruggevoerd op een Bijbeltekst: 1 Petrus 5:8-9.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Ach ach, die zielige meelopers van islam

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Ma Aug 31, 2015 2:24 pm

De islam met al zijn eigenaardige uit de pas lopende volgers doet niets anders dan onophoudelijk naäpen van wat eerder door joden en christenen is vertoond. Een andere puur islamitische strijdbare wijsheid is de averechtse wijsheid. Alles contra onderwijzen dat zich als goed en beter manifesteert dan islam.

• Onze wetenschap bestaat uit joodse en christelijke vrolijkheid en de kunst van de ware levensgenieter. Alcoholische versnaperingen worden op prijs gesteld.
FOUT, beweert de eenzijdige aan de kleffe doctrines van de profeet vastgeplakte meute van anderhalf miljard muzelmannen. Alcohol is niet alleen verboden door Allah, maar ook nog eens slecht. Want waarom zou Allah dit anderszins verbieden? Het logische denken is nu eenmaal het sterkste punt van alle moslims. (islam kent geen uitzonderingen) Vandaar het lamme handje van het niet aflatende handophouden door alle moslims in onze kennisbeschaving. En met lam handje ophouden bedoel ik het gebruik maken van al onze superieure technologie.
• De Bijbel en de Koran zijn boeken die door mensen zijn geschreven. Er zijn maar weinig joden en christenen die dit zullen ontkennen.
FOUT, beweert de eenzijdige aan de kleffe doctrines van de profeet vastgeplakte meute van anderhalf miljard muzelmannen. Bijbel en Koran zijn boeken door Allah geschreven. Aan die islamitische wijsheid valt niet te tornen. Het belachelijke van alle moslims is natuurlijk dat Allah de Koran niet vooraf heeft geschreven (dat zou super logisch zijn) maar pas tweehonderd jaar nadat de profeet - net zoals Jezus (altijd maar weer dat naäpen) ter hemel was gestegen. En nog wel op zijn lievelingspaard. Jezus steeg ten hemel door de werkzame kracht van God en dus niet vanwege paardenkracht zoals bij de zelfbenoemde profeet.
• Kerstmis wordt wereldwijd met vreugde en alcohol gevierd. En niet alleen door christenen. Chinezen, joden, iedereen doet hier aan mee. Gezellig toch? Zeker!
FOUT, beweert de eenzijdige aan kleffe doctrines van de profeet vastgeplakte meute van anderhalf miljard muzelmannen. Er bestaat ook nog zoiets als een nog niet uitgestorven achterlijkheid die past bij de enige echte nog overgebleven achterstandsreligie islam. Moslims doen dus NIET mee. Islam is namelijk een oorlogsideologie die zich in alles en nog wat verzet tegen onze kennisbeschaving, inclusief de normen en waarden waaronder democratie en vrijheid van meningsuiting. Op het ontkennen van het bestaan van Allah (knecht van de profeet) bestaat de doodstraf.
• Onze beschaving hanteert milieupolitie. Godsdienstpolitie is uit den boze omdat er vrijheid van godsdienst heerst in landen die niet islamitisch zijn.
FOUT, beweert de eenzijdige aan kleffe doctrines van de profeet vastgeplakte meute van anderhalf miljard muzelmannen. Allah zorgt immers voor het milieu. Vandaar dat er Godsdienstpolitie is.
• Halt! Deze lijst kan op zijn minst verder gaan zo dik als de Koran is. En ik wil niemand ten last zijn of vervelen met al die kotsmisselijke dwarslaesies van moslims.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.


Terug naar “Islam in het nieuws”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten