Salafisme is de reformatie in de islam

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49849
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Salafisme is de reformatie in de islam

Bericht door Pilgrim »

Het salafisme is de reformatie van de islam

Geplaatst op 27 oktober 2019

Afbeelding

Steeds opnieuw hoor je in westelijke discussies de eis naar een hervorming van de islam. Hervorming klinkt altijd goed en: werd het christendom niet geholpen door de reformatie om oude ballast af te gooien? Vaak hoor je dan zelfs de parallellen. De islam zou met zijn 1400 jaren gewoon nog in de middeleeuwen zitten. Men zou deze religie de tijd moeten geven om zich te ontwikkelen en over enkele eeuwen zou ze dan geseculariseerd en compatibel zijn met de moderne tijd.

Dan moet men zich enerzijds afvragen waar de met zulke eisen hun geduld gekocht hebben. Hebben wij bijvoorbeeld in een samenleving als Europa, waarin moslims elk jaar in aantal en percentage significant toenemen, jaren, decennia of zelfs eeuwen de tijd om op de islamitische Verlichting te wachten? Anderzijds – en deze argumentatie is waarschijnlijk veel belangrijker – hebben deze mensen het principe van de reformatie van het christendom niet begrepen.

Priesters waren de publiekrechtelijke omroep van de middeleeuwen
In het katholicisme van de 15e eeuw was sprake van aanzienlijke onchristelijke foutieve ontwikkelingen. De religie werd krachtig door machtsbelangen en politiek evenals economische belangen ingepalmd. Het duidelijkst werd dit via de aflaathandel, die individuele morele vergrijpen door betalingen aan de katholieke kerk vergaf. Wat een blasfemie om te geloven dat mensen voor God zouden kunnen rechtspreken. De christelijke bevolking van Europa werd bovendien in religieuze kwesties in onwetendheid gelaten. Het gewone volk moest de samenvattingen in de kerkdiensten op zondag in zich opnemen en geloven. De diensten hadden een gelijksoortige functie als de “Tagesschau” nu en het priesterschap kwam ongeveer overeen met de publiekrechtelijke omroep van de middeleeuwen.

De belangrijkste richting van de aanval van de reformatoren was derhalve ook de vrijheid van informatie. Een ieder zou de heilige geschriften zelf moeten kunnen bestuderen en zich een eigen beeld maken van de christelijke heilsboodschap. Het probleem voor de katholieke kerk was: wie het Nieuwe Testament openslaat, vindt daarin geen woord over aflaathandel. Het gaat om vergeving, innerlijke ommekeer, gepraktiseerde naasten- en vijandliefde in plaats van overgeleverde rituelen. De reformatie leidde tot een her-christianisering van het Avondland, waaraan ook de katholieke kerk zich door middel van haar contrareformatie niet kon onttrekken.

Een reformatie van de islam bewerkstelligt het tegendeel van het gehoopte
In navolging van het christendom wordt tegenwoordig graag een reformatie van de islam aangeprezen. Er zou een islamitische Maarten Luther nodig zijn, die de islam met de moderne tijd verzoent en hervormt. Het probleem aan de zaak is, dat reformatie in de christelijke zin een terugkeer naar de Bijbel betekent. Ja, deels zelfs een terugkeer naar de letterlijke betekenis van het Nieuwe Testament. Spelers, die een reformatie van de islam, dus een herbezinning op de bronnen eisen, kennen deze niet. Want wat bij het christendom meer ommekeer, kritiek op rituelen en naastenliefde betekent, betekent bij de islam meer vrouwenonderdrukking, veroveringsoorlogen en lichamelijke straffen. Want terwijl de aflaathandel niet in de Bijbel staat, zijn het slaan van vrouwen bij ongehoorzaamheid en de gewelddadige bestrijding van niet-moslims in de koran in bevelende vorm vereeuwigd.

Wanneer we dus reformatie als een terugkeer naar de bronteksten opvatten, dan bewerkstelligt een reformatie van de islam het tegendeel van het christendom. Islamitische theologische beginselen, volgens welke de Heilige Oorlog, tegen de beschrijvingen in de koran in, geen gewelddadige strijd, maar een innerlijke inspanning zou zijn, zijn pas eeuwen na de oprichting van de islam ontstaan. Destijds had het islamitische rijk al het grootste deel van de toen bekende wereld veroverd. De machthebbers waren daarom niet meer in een permanente oorlog tegen hun buren geïnteresseerd, maar veelmeer in handel en het consolideren van hun gewonnen macht. Bloeddorstige Jihadisten verstoorden destijds eerden de heerschappij dan dat zij deze versterkten, dus werden deze theologische vernieuwingen gestimuleerd.

De reformatie van de islam is in volle gang
Wanneer reformatie van de islam net zoals in het christendom in de eerste plaats een terugkeer naar de bronnen betekent, dan moeten we vaststellen dat de reformatie al volop aan de gang is. De hervormingsbeweging van de islam heet salafisme. De Salafisten willen een terugkeer naar de bronteksten en eisen dat gelovigen de teksten zelf zouden moeten lezen en interpreteren. Waarom eigenlijk ook niet? De koran is grotendeels de letterlijke rede van Allah tot de mensen, die naar eigen zeggen geen andere interpretatie nodig heeft.

En het succes geeft de reformatoren van de islam gelijk. Het salafisme is inmiddels samen met de eveneens “hervormde” Moslimbroeders de belangrijkste theologische stroming van de islam. Salafisten en Moslimbroeders twisten daarbij eerder over de tactiek dan over fundamentele theologische kwesties. Men is het er in de islamitische orthodoxie over eens dat de bronteksten de grootste, ja, enige autoriteit toekomt.

Bewegingen van “hervormingsmoslims” in het Westen zoals die van de vrouwelijke imam Seyran Ateş of de leerstoelen voor islamitische theologie zoals in Freiburg of Münster vormen in de letterlijke zin van het woord daarom geen reformatie. Het gaat veelmeer om marginale afsplitsingen, die waarschijnlijk helaas geen duurzame invloed op de meerderheid van de moslims zullen hebben. Maar het is sowieso van ondergeschikt belang wat de beleidsbepalers in het Westen over ontwikkelingen van de islamitische wereld wensen. Ze kunnen deze nauwelijks beïnvloeden. Want de reformatie van de islam naar zijn totalitaire oorsprongen is nog maar net begonnen.

Bron: www.pi-news.net

Door: Achill Patras

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/10/27 ... -de-islam/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49849
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Salafisme is de reformatie in de islam

Bericht door Pilgrim »

PVV: “Salafisme = islam”

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Plaats reactie