Lectuur El Tawheed-moskee: Vrouwen moeten besneden worden.

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77489
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Lectuur El Tawheed-moskee: Vrouwen moeten besneden worden.

Bericht door Ariel »

Ik maak me grote zorgen . Niet voor me zelf, maar meer voor mijn kleinkinderen. Als dit zo doorgaat word Nederland onbewoonbaar voor onze nakomelingen.

Vroeger, nog niet eens heel lang geleden was ik redelijk liberaal in mijn ideeën over moslims en de koran. Ik geloofde in mijn onschuld dat het allemaal wel mee viel, en dat de koran vredelievend was ( zoals ze ons willen laten geloven.)
Ieder zijn meug en Godsdienst dacht ik.
Maar nadat ik me een beetje verdiept hebt in de koran en nadat ik ben gaan lezen op moslim forums ben ik eindelijk tot de conclusie gekomen dat het NIET meevalt.

Farid Zaari van El Tawheed , bestuurslid en 'personeelsmanager' van de islamitische basisschool As Siddieq zegt in dit artikel…… ,,Moet ik straks ook de Koran wegdoen? Dan pak ik m'n koffers en ga naar Marokko.'' Het boek blijft in de verkoop.

Mijn advies aan hem.. Pak je koffers , huur een vliegtuig en en ga maar Marokko, en neem alle extremisten die jouw ideeën onderschrijven met je mee.

De Islam is een achterlijk geloof..http://www.trouw.nl/religieenfilosofie/ ... 94728.html'Meisjes moeten besneden worden', meldt El Tawheed-lectuur. Volgens gezondheidscentrum voor vluchtelingen Pharos duikt deze oproep voor het eerst op in een Nederlandse moskee.


AMSTERDAM - Open huis in moskee El Tawheed, Amsterdam Oud-West. In de moskee islamieten van 15 nationaliteiten. Het omstreden godshuis wil graag van z'n slechte imago af; het dankt zijn bekendheid aan antiwesterse, antisemitische en vrouwvijandige publicaties. En, niet op de laatste plaats, aan de imam, de Egyptische sjeikh Shershaby, die niet-moslims 'brandhout voor de hel' noemde en vrouwen verbood zonder toestemming van hun man het huis te verlaten.

Ter oriëntatie op het geloof biedt El Tawheed stapels lectuur aan. Voor de kennismaking met de islam kopen we een van de ongeveer twintig exemplaren van 'Fatwas of Muslim Women', verschenen in Egypte in 2000 en volgens de inleiding geschreven door een eminent imam.

Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen, zij het dat 'de wetenschap heeft aangetoond dat er grote verschillen zijn in biologische natuur, fysieke capaciteiten en geestelijke vermorgens' en het daarom 'onrechtvaardig' zou zijn om vrouwen dezelfde 'verantwoordelijkheden, rechten en plichten te geven als de man'.

Het boek laat geen twijfel bestaan over de rol van de lezeres: die moet luisteren naar haar man. Ongehoorzaamheid is ontoelaatbaar. Weigert een vrouw haar man seks of verlaat ze het huis zonder zijn toestemming, dan vervalt de zorgplicht van de man voor zijn echtgenote: geen geld, geen kleren.

Wat te doen met een vrouw die flink liegt? ,,Ze moet gestraft worden, liefst enkele malen.'' Het boek noemt een 'strenge straf' gepast -'minstens 100 slagen'. Het zijn, blijkt uit de context, geen pedagogische tikjes. Voorbeeld is kalief 'Umar bin Al-kahattab, die een vrouw bestrafte door haar 300 slagen te geven. Wél uitgesmeerd over drie dagen, dit om de verwondingen te beperken.

In het boek ontbreekt een introductie van de schrijver. Moefti Ibn Taymyah (of: Taymiyya) is een radicale imam uit 1300. De Utrechtse arabist Hans Jansen wijdde zijn oratie aan hem en legde een verband tussen hem en Osama bin Laden. Het is, zegt Jansen, een 'beroemdheid' en een 'invloedrijke ideoloog voor de militante islamisten'.

Het boek staat vol actuele wenken, ontdaan -merkt de vertaler op- van misverstandwekkende formuleringen. De wenken zijn geen suggesties: het zijn fatwa's, gezaghebbende uitspraken van een belangrijke geestelijke.

Een groot deel van het boek wordt ingenomen door de casuïstiek rond het huwelijk: wat met wie en hoe. Uithuwelijken, anale seks, weinig blijft ongenoemd. Daarbij moeten vrouwen volgens 'Fatwas of muslim women' besneden worden.

Vrouwen moeten, aldus het boek, evenals mannen besneden worden. Vrouwenbesnijdenis ,,bestaat in het verwijderen van de voorhuid van de clitoris (niet de clitoris zelf, zoals sommigen ten onrechte veronderstellen). Met het oog daarop zei de profeet -vrede zij met hem: 'Doe het mild, niet extreem, dan is het gezond voor zowel man als vrouw'.''

Bij de man dient besnijdenis de hygiëne: voorkomen van 'vuil onder de voorhuid'. Bij vrouwen zit het anders: het besnijden moet hen 'helpen hun lust onder controle te houden'.

De aangehaalde tekst van profeet Mohammed wordt, zegt arabist Jansen, algemeen gebruikt in landen waar vrouwenbesnijdenis gebruik is, zoals in Egypte en Soedan. In Nederland is vrouwenbesnijdenis een ernstig misdrijf, waar maximaal twaalf jaar op staat.

Agnes Verhulst van Pharos noemt het verkopen van het boek 'schokkend en gevaarlijk'. ,,We hebben juist sleutelfiguren in de moslimwereld nodig om vrouwenbesnijdenis te bestrijden.''

Farid Zaari van El Tawheed ('Wij zijn een orthodoxe moskee') wijst erop dat ,,er regels in de islam zijn die ik niet kan ontkennen, zoals lijfstraffen''. En als de profeet dat gezegd heeft over besnijdenis van vrouwen, dan is dat zo, zegt Zaari.

,,Maar in Nederland is het verboden, dus zeggen wij: doe het niet.''

Zaari is ook bestuurslid en 'personeelsmanager' van de islamitische basisschool As Siddieq, die volgens onderzoek ondermaats presteert als het om integratie gaat.

Imam Shershaby is voorzitter van As Siddieq. Pogingen vanuit de Amsterdamse overheid om de school van de moskee los te maken, zijn gestrand.

Het boek 'Fatwas of muslim women' is een 'studieboek voor gevorderden', zegt Zaari, dus hij wil er in het vervolg een toelichting bij leveren. Niet om zich van de inhoud te distantiëren, want dat is 'het begin van het einde'.

,,Moet ik straks ook de Koran wegdoen? Dan pak ik m'n koffers en ga naar Marokko.'' Het boek blijft in de verkoop, zegt Zaari. Hij heeft imam Shershaby nog niet gesproken, maar 'die vindt hetzelfde als ik', verzekert Zaari.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Patrick
Berichten: 383
Lid geworden op: di jan 21, 2003 10:23 pm

Bericht door Patrick »

Van harte welkom op dit forum Ariel,

Proficiat met het achterhalen van de ware Islam. Veel mensen, zombies noem ik ze, slikken alles wat ze door de klassiek media (oa via actualiteitenprogramma's) voorgeschoteld krijgen. Slechts een enkeling doet moeite om zich eens te verdiepen in de materie door zelf eens een koran te bekijken of ook door ex-moslims te aanhoren en daarmee bedoel ik niet enkel Hirsi Ali. Ik raad iedereen dan ook aan om de Koran en Hadith zelf eens te lezen. Politici en ook wel Imams hebben er namelijk belang bij dat de echte Islam, zoals die verkondigd werd door Mohammed, niet bekend wordt bij het grote publiek. Nochthans voelt iedereen aan dat er iets niet pluis is: er komen steeds meer nieuwe feiten boven water waardoor het steeds moeilijker wordt om de schijn hoog te houden.

Het is inderdaad zo dat onder invloed van de Islam en onder het zogenaamd recht van de vrijheid van religie er heel wat broeit. Zaken die normalerwijze gesanctioneerd worden, kunnen in dit geval rekenen op meer tolerantie juist omdat ze gebeuren onder de vlag van de Islam. Stel u voor dat we de Koran inhoudelijk niet veranderen, maar wel herschrijven in de vorm van een normale, hedendaagse roman. We zouden echter niet bekend maken dat het om de Koran gaat: Hoe lang zou het dure vooraleer die roman uit de handel genomen wordt wegens het aanzetten tot misdrijven (waaronder pedofilie en vrouwenhandel), geweld, haat en slavernij?
nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

Groen Links heeft toevallig net kamervragen gesteld over een dergelijk boek, dat in het Nederlands verkrijgbaar is. Het gaat om 'Gids voor de islamitische opvoeding'.

Vanochtend kon ik nog een link vinden naar islam-boeken.nl, maar nu werkt hij opeens niet meer.
http://www.islam-boeken.nl/

De Engelse titel is "Child education in Islam", het is geschreven door Abd-Allah Nasih Ulwan (andere spelling Abdullah Nasih Ulwan).

http://www.groenlinks.nl/index.html
Schokkende 'Gids voor islamitische opvoeding' moet uit de handel
08-04-2004

Een verontruste docent aan een ROC stuurde GroenLinks de 'Gids voor islamitische opvoeding' toe. De inhoud daarvan is schokkend, omdat wordt aangezet tot vrouwenbesnijdenis, mishandeling en antisemitisme. GroenLinks wil dat dit boek uit de handel wordt genomen.

Femke Halsema en Naïma Azough (GroenLinks) stelden daarover de volgende vragen aan de minister van Justitie:

1. Kent u de 'Gids voor islamitische opvoeding' (*)?

2. Is het u bekend in hoeverre in de moslimgemeenschap dan wel in het bijzonder onderwijs gebruikt wordt gemaakt van dit boek, waarvan de oorspronkelijke titel luidt 'Child Education in Islam'?

3. Heeft u kennis genomen van de passage op pagina 59 inzake vrouwenbesnijdenis, waarin geconcludeerd wordt dat geleerden het er unaniem over eens zijn dat besnijdenis de voorkeur geniet voor vrouwen? En van pagina 60, waar de belangrijkste redenen voor besnijdenis worden opgesomd, zoals een voltooiing van de onwankelbare oprechtheid die door Allah wordt verordend, een matiging van de seksuele verlangens en het voorkomen van kanker? Deelt u de mening dat deze passages de islamitische ouders aanzetten tot genitale verminking van hun kinderen?

4. Bent u bekend met de passages op de pagina's 64 en 242, waarin de echtgenoot wordt opgedragen zijn vrouw te slaan, zodanig dat het geen tekens achterlaat op haar lichaam, respectievelijk zijn zoon wegens het (verwaarlozen van) het gebed vanaf de leeftijd van tien jaar? Deelt u de mening dat mannen hier worden aangezet tot geweld tegen hun vrouwen en kinderen?

5. Heeft u kennis genomen van de passages op de pagina's 350 en 351, waar wordt gesproken over de plannen van het jodendom voor de mensheid, waarbij de joden door hun listigheid en slechtheid de mensen bederven? Deelt u de mening dat hier wordt aangezet tot haat jegens bevolkingsgroepen?

6. Deelt u de mening dat hier sprake is van strafbare feiten? Zo ja, bent u bereid hier maatregelen tegen te nemen, bijvoorbeeld door te bevorderen dat dit boek uit de handel wordt genomen? Zo nee, waarom niet?

* Gids voor islamitische opvoeding, uitgeverij Noer, Delft 2004
Kleine samenvatting van mugweb.nl:
Schokkend noemen de kamerleden meerdere passages uit de gids, die oorspronkelijk de Engelse titel heeft Child education in Islam. In de schriftelijke vragen wordt niet letterlijk geciteerd, maar de argumenten voor besnijdenis zijn even onthutsend als ridicuul. Vrouwenbesnijdenis wordt in het boek gerechtvaardigd als ‘een voltooiing van onwankelbare oprechtheid die door Allah wordt verordend, een matiging van seksuele verlangens en het voorkomen van kanker’.

Ook wordt volgens de kamervragen de echtgenoot ‘opgedragen zijn vrouw te slaan, zodanig dat het geen tekens achterlaat op haar lichaam’. Verder wordt in het ruim 200 pagina’s tellende boek gesproken over de plannen die het jodendom met de mensheid zou hebben. Hierbij worden klassieke vooroordelen genoemd: de joden bederven de mensen ‘door hun listigheid en slechtheid’.
Vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen, zij het dat 'de wetenschap heeft aangetoond dat er grote verschillen zijn in biologische natuur, fysieke capaciteiten en geestelijke vermorgens' en het daarom 'onrechtvaardig' zou zijn om vrouwen dezelfde 'verantwoordelijkheden, rechten en plichten te geven als de man'.
Hebben we nou dezelfde rechten of is het onrechtvaardig als we dezelfde rechten zouden hebben? :D

Onzin natuurlijk. De islam discrimineert, in andere woorden geeft vrouwen niet dezelfde rechten. De reden dat deze man begint te zeggen dat vrouwen dezelfde rechten hebben is dat hij heel goed aanvoelt dat er iets niet in de haak is.
'de wetenschap heeft aangetoond dat er grote verschillen zijn in biologische natuur, fysieke capaciteiten en geestelijke vermorgens'
O ja? Vertel eens wat meer? :p Wat heeft de wetenschap aangetoond wat het nodig maakte dat vrouwen geen recht kregen om te scheiden, behalve dan dat ze bij grove mishandeling het recht hebben zichzelf vrij te kopen (mits ze het kunnen bewijzen), terwijl mannen hun vrouw in één seconde kunnen verstoten, mits er twee getuigen aanwezig zijn, en terwijl de vrouw zelf niet eens van de verstoting op de hoogte hoeft te zijn?
nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

Vrouwen moeten, aldus het boek, evenals mannen besneden worden. Vrouwenbesnijdenis ,,bestaat in het verwijderen van de voorhuid van de clitoris (niet de clitoris zelf, zoals sommigen ten onrechte veronderstellen). Met het oog daarop zei de profeet -vrede zij met hem: 'Doe het mild, niet extreem, dan is het gezond voor zowel man als vrouw'.''

Bij de man dient besnijdenis de hygiëne: voorkomen van 'vuil onder de voorhuid'. Bij vrouwen zit het anders: het besnijden moet hen 'helpen hun lust onder controle te houden'.

De aangehaalde tekst van profeet Mohammed wordt, zegt arabist Jansen, algemeen gebruikt in landen waar vrouwenbesnijdenis gebruik is, zoals in Egypte en Soedan. In Nederland is vrouwenbesnijdenis een ernstig misdrijf, waar maximaal twaalf jaar op staat.
Paar dingetjes:

1) De profeet zei: snij niet te diep. Hij zei daarbij niet wat hij bedoel met 'te diep'. Het kan dus worden uitgelegd als: zorg dat de vrouw niet ter plekke doodbloedt, of zorg dat ze niet doodgaat door de infecties als ze begint te menstrueren en haar menstruatiebloed kan niet door het gaatje, of dat ze dood blijft bij de bevalling vanwege de gevolgen van de besnijdenis.

Uit wat de arabist Jansen zegt blijkt dat het zo dus wordt uitgelegd in Soedan.

2) Nergens specificeert de islam een straf voor het geval er toch 'te diep' wordt gesneden.

3) Nergens specificeert de islam een straf voor het geval de vrouw overlijdt aan haar verwondingen

4) En nergens wordt een straf genoemd in geval de vrouw op latere leeftijd overlijdt aan de gevolgen van de besnijdenis, dus indirect.

Kortom, je kan de hadith met de uitspraak van de profeet heel mooi citeren, in de trant van 'de goedhartige, vrouwvriendelijke profeet verdedigde de vrouwen door te zeggen dat er niet te diep mag worden gesneden', maar je kan hem uitleggen zoals je wil. De kern van deze hadith is de volgende: vrouwenbesnijdenis kwam voor, en de islam heeft ervoor gezorgd dat er niets tegen dit gebruik werd gedaan. De reden daarvoor was dat de drempel om zich tot de islam te bekeren zo laag mogelijk moest zijn.... voor mannen. Vrouwenbelangen speelden geen enkele rol.

De islam had het heel goed wel kunnen beëindigen. Alles wat de profeet voorschreef of deed was namelijk sunna. De profeet had alleen maar hoeven zeggen: dit is een barbaars gebruik, en de islam staat het niet toe. De profeet (of schrijvers van de hadiths) wist zelf ook dat het zo werkte, wat blijkt uit een andere hadith.
Hij had zich moeten verzetten, dan was alles duidelijk. Dit sunnasysteem maakt heel duidelijk wat de makers van de islam beoogden.

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#041.5251
Abu Dawood, Book 41, Number 5251:
Narrated Umm Atiyyah al-Ansariyyah:

A woman used to perform circumcision in Medina. The Prophet (peace_be_upon_him) said to her: Do not cut severely as that is better for a woman and more desirable for a husband.
CroMagnon
Berichten: 57
Lid geworden op: do jan 23, 2003 1:54 am

oh... de waanzin ....

Bericht door CroMagnon »

zie ook wat www.islam-qa.com erover te zeggen heeft:

Question #9412: Circumcision: how it is done and the rulings on it
(lees het hele 'antwoord' via de link; hier een enkele quote:)
....
In the case of women, it serves a useful purpose which is to reduce desire. This is seeking perfection, not removing something harmful.

The Messenger of Allaah (S) said to the woman who did circumcisions: Leave something sticking out and do not go to extremes in cutting. That makes her face look brighter and is more pleasing to her husband.” ....

vergelijk dit met wat de islam vindt van 'het plukken van de wenkbrauwen':

Question #20108: Women removing hair from the face
Question :
I know it is forbidden for a woman to remove hair from her eyebrows, but what about the rest of the face? Is it permissable for a woman to remove hair from the upperlip or other parts of the face? If the woman is especially hairy?.

Answer :
Praise be to Allaah.

Firstly:

It says in Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (17/133): “It is not permissible to remove the hair of the eyebrows because this is the namas (plucking) for which the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) cursed those who do it, and it is a kind of changing the creation of Allaah, which is the action of the Shaytaan. If a woman’s husband tells her to do it, she should not obey him, because it is a sin, and there is no obedience to any created being if it involves disobedience towards the Creator. Rather obedience should only be with regard to things that are good and proper, as the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said.”

.....
Het besnijden van vrouwen (en kleine hulpeloze meisjes) is toegestaan en wordt omschreven als 'het zoeken naar perfectie' maar het 'plukken' van de wenkbrauwen is streng verboden, het wordt beschouwd als het 'veranderen van Allah's creatie' en dus is het het werk van de duivel, en een ieder die het doet is vervloekt.... ? :roll:

Wat is dit voor waanzin? :shock:
~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~

visit: muslim-quotes

~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~
_________________
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77489
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Bericht door Ariel »

Ook ik heb met grote verbazing en verwondering heel veel vragen en antwoorden aan en van deze mufti gelezen. Het slaat nergens op. Als het niet zo ernstig was, is het bijna entertainment.

Wat ik vandaag op een forum tegen kwam is deze posting.
Wat denken de islam kenners van dit verhaal??

http://frontpage.fok.nl/nieuws/39438

Op dinsdag 16 maart 2004 23:20 schreef plum het volgende.

Zij willen oorlog, niet ik . Ik ben maar een moslim die de Koran van 1706 leest, en daar staat in dat iedere moslim die echt in de woorden van de Profeet gelooft een helpende houding tegenover de medemens moet betrachten. Het boek valt compleet uitelkaar en het merendeel van deze boeken is verbrand door Khomeiny die het als een aanslag zag op zijn ware moslim geloof. Hij schreef een nieuwe versie van de Koran die haat en verderf predikte, Hij bracht dat ook in praktijk, Je moest de mensen horen toen de onderdrukking van Khomeiny een feit was, Hij bracht dat ook in praktijk, Je moest de mensen horen toen de onderdrukking van Khomeiny een feit was. De mensen huilden onder het verdriet van verloren familieleden, vrienden etc. Hij bracht de verschrikkingen die hij in zijn Koran schreef en die bij Bruna notabene is uitgegeven. Deze verschrikkingen worden geregeld voorgeschoteld als zijnde uit de ware Koran. Dat klopt dus niet, want de ware Koran predikt liefde voor de onderdrukten, goedheid voor jouw medemens, geduld met de ongedurigen. Het is een groot feit dat de verkeerde Koran de bevolking ophitst tot oorlog. Wij hebben hier in Nederland een groot aantal mensen die voor de JIHAD naar hier zijn gevlucht. Wat ik hierboven heb geschreven betekend dat zij met de Nederlanders op de langere duur zullen moeten vluchten voor de invallende JIHAD in Nederland. Daar wordt op aangestuurd, dat is de bedoeling. En zeg later niet dat er niet voor is gewaarschuwd, ik doe dat nu. En zij die denken dat het wel meevallen zal zitten verkeerd als het zo doorgaat. We zullen met z'n allen de JIHAD moeten bevechten, alle landen van heel Europa. Misschien kunnen we stand houden, maar de situatie wordt steeds penibeler. Het woord is aan de regeringen van de E U .
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Plaats reactie