'Moslims moeten helft Koran verscheuren'

stropke
Berichten: 3410
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Pilgrim schreef:Getverdrie! :shock: Een doodsbedreiging met deze tekst:

"wil je lijden?
en die dag ga jij dus wel mee maken maar die dag ga jij dus ook sterven.
Wij moslims mogen de koran niet eens aanraken zonder een zielreiniging en anders worden we gestraft insallah.
Wat zal jullie dan overkomen als jullie de koran scheuren."

Hebben jullie allemaal dit bericht gekregen? Wat moeten we hiermee? Aangifte doen?
Zonder meer aangifte doen, altijd. :wink:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Beste Sara haten mag niet en daarmee geeft hij/zij geen goeie voorbeeld als Moslimzijnde. Ik keur het daarom ook erg af en vind het jammer dat hij als ''nieuweling'' al gelijk zo begint.
Dat hij als nieuweling het ware Moslimgezicht laat zien dat jij nauwernoods kan verbergen?
Haat is een plicht in Islam. Een van de hoogste geboden.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Dat hij als nieuweling het ware Moslimgezicht laat zien dat jij nauwernoods kan verbergen?
Haat is een plicht in Islam. Een van de hoogste geboden.

Dat hoor ik zo vaak. Maar kun je het me ook daadwerkelijk aantonen?
Yallah, kom met een daliel svp.
''Helpt elkander in het verrichten van het goede en godsvrucht. En helpt elkander niet in het verrichten van de zonde en agressie.''
(Soerat al-Maa’idah: 2)
Goedheid is het goede gedrag en de zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt en waar jij niet van houdt dat anderen ervan op de hoogte komen.''(Moeslim)
'

Nu jij...
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

http://www.youtube.com/watch?v=5oVkHMmJIG4

http://www.youtube.com/watch?v=4h7RHEMaonc&NR

Herlees ook eens je eigen stelingen op je zeldzame ogenblikken van klaarheid.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Chaimae schreef:
Dat hij als nieuweling het ware Moslimgezicht laat zien dat jij nauwernoods kan verbergen?
Haat is een plicht in Islam. Een van de hoogste geboden.

Dat hoor ik zo vaak. Maar kun je het me ook daadwerkelijk aantonen?
Yallah, kom met een daliel svp.
''Helpt elkander in het verrichten van het goede en godsvrucht. En helpt elkander niet in het verrichten van de zonde en agressie.''
(Soerat al-Maa’idah: 2)
Goedheid is het goede gedrag en de zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt en waar jij niet van houdt dat anderen ervan op de hoogte komen.''(Moeslim)
'

Nu jij...
2:178. O gij die gelooft, vergelding inzake doodslag is u voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw.

5:54. O, gij die gelooft, wie onder u zich van zijn godsdienst afkeert, laat hem weten, dat Allah weldra een ander volk zal voortbrengen dat Hij zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben vriendelijk en nederig zijnde jegens de gelovigen en hard en streng jegens de ongelovigen.

In menselijke boeken, staan goeie en slechte dingen, Chaimae.

In menselijke[/b] boeken.

mvg,
Ketter
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50360
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Chaimae schreef:
Dat hij als nieuweling het ware Moslimgezicht laat zien dat jij nauwernoods kan verbergen?
Haat is een plicht in Islam. Een van de hoogste geboden.

Dat hoor ik zo vaak. Maar kun je het me ook daadwerkelijk aantonen?
Yallah, kom met een daliel svp.
Wat denk je hier van!

Tegen Joden, Christenen en ongelovigen:

- Koran 8:39: En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. …
- Koran 8:12. Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
- Koran 8:13. Dit is, omdat zij zich tegen Allah en Zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen Allah en Zijn boodschapper strijdt, (wete) Allah is voorzeker streng in vergelding.
- Koran 9:123: O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid(!!!) zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.
- Koran 2:216: Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.

Jihad betekent weliswaar “inspanning” maar in context van de Koran en de Hadiths wordt het wel degelijk gebrukt in de betekenis van gewapende strijd en niet zoals moslims altijd beweren dat het gaat om een strijd tegen persoonlijk aanvechtingen.

- Koran 5.60: Zeg: “Zal ik u vertellen overdegenen wier straf bij Allah erger is dan dit? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie hij zijn toorn heeft uitgestort en van wie hij apen, zwijnen en demonen (resp. Joden, Christenen en ongelovigen) heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald.”
- Koran 33:61: Vervloekt zijn zij (de ‘huichelaars’); waar zij zich ook bevinden zullen zij worden gegrepen en gedood.
-Koran 33:26: En Hij deed de mensen van het Boek die hen (de vijand) hielpen uit hun vestingen komen en vervulde hun hart met ontzetting. Gij doodde sommigen en gij nam anderen gevangen
- Koran 5:17: Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: "De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah." Zeg: "Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?" Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen.
- Koran 5:51: O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.
- Koran 5:72: Zij lasteren God, die zeggen: "Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria," terwijl de Messias zelf zeide: "O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is." Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper.
- Koran 2:62: … En zij (de Joden) kwamen in vernedering en armoede en brachten Allah's toorn over zich; dit kwam, omdat zij de tekenen van Allah verwierpen en de profeten onrechtvaardig doodden, want zij waren ongehoorzaam en telkens weer in overtreding.
- Koran 2:191: En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.
- Koran 8:7: En toen Allah u één der twee partijen beloofde dat zij de uwe zou zijn, wenste gij, dat de partij zonder wapenen de uwe zou worden, maar Allah wilde door Zijn Woorden de waarheid bevestigen en de levenswortel der ongelovigen afsnijden
- Koran 8:59-60: En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen. En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. …
- Koran 8:67: Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in het land komt. …
- Koran 5:33: De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.
- Koran 5:73: Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: "Allah is Eén der Drie." Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.
- Koran 9:5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. …
- Koran 9:29: Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

Joden en Christen moeten dus onderworpen worden!!

- Koran 59:11-17: Dit gaat over de onmogelijkheid van een verbond met de ‘huichelaars’ en de Joden. Er wordt verteld dat de Joden een volk zijn dat niet begrijpt en dat hun een afschuwelijke straf te wachten staat. Satan vertelt hen niet (in Mohammed) te geloven zodat ze in de hel zullen komen.
- Koran 59:15: Evenals voor degenen die kort vóór hen (de Joodse stam Banu Quaynuga) het kwade gevolg hunner daden ondergingen, is er voor hen een pijnlijke straf.
- Koran 59:17: Daarom zal het einde van beiden (‘huichelaars’ en Joden) wezen, dat zij samen in het Vuur zullen vertoeven; dit is het loon der onrechtvaardigen.

Joden gaan dus naar de hel!

- Koran 3:85: En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.
- Koran 4: 47: O, mensen van het Boek, gelooft in hetgeen wij hebben nedergezonden, vervullende hetgeen bij u is voordat wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken, zoals wij het volk van de Sabbath vervloekten. Allah's gebod zal volbracht worden.
Koran 4:55: En sommigen hunner (Joden) geloofden er in en sommigen hunner weerhielden anderen er van te (geloven). De hel, met het laaiende vuur is toereikend (voor de Joden).

Naar de hel met de Joden!!

Koran 4:160: En wegens de onrechtvaardigheid van de Joden en hun weerhouden van Allah's weg, verboden wij hen de reine dingen die hen (voordien) waren toegestaan.

- Sahih Bukhari 4.52.176: Jullie moslims zullen vechten met de Joden tot zij zich achter stenen verbergen. De stenen zullen hen verraden en zeggen: O Abdullah (slaaf van Allah) achter mij zit een Jood verborgen, doodt hem.
- Abu Dawud 38.4349: Een Jodin placht de profeet te bespotten. Een man wurgde haar tot zij stierf. De apostel van Allah verklaarde dat geen vergelding voor haar bloed betaald hoefde te worden. (Wie de profeet bespotte mocht worden vermoord; een traditie die tot op de dag van vandaag door gaat).
- Tabari IX:69: Killing disbelievers is a small matter to us.
- Tabari VIII:141: The battle cry of the Companions of the Messenger of Allah that night was: ‘Kill! Kill! Kill!’
– Bukhari 1.1.6: Just issue orders to kill every Jew in the country.

Iedere Jood moet gedood worden!!

- Bukhari 1.427: Moge Allah de joden en christenen vervloeken want zij bouwden plaatsen van aanbidding nabij de graven van de profeten. (Dit waren Mohammeds laatste woorden. Vergelijk dit eens met de laatste woorden van Jezus: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”)
- Bukhari 8, 82: 794: “Een groep mensen kreeg kamelenurine voorgeschreven als medicijn. Na hersteld te zijn keerden zij zich tegen de herder van de kamelen en stalen de kamelen. Mohammed liet ze vervolgens achtervolgen en gevangen nemen, waarop hij de opdracht gegeven zou hebben de handen en benen van deze mensen af te hakken en hun ogen uit te branden met hete stukken ijzer.”
- Bukhari 4.52.270: De profeet zei “Wie wil Ka’b ibn Ashraf voor mij doden? Hij heeft kwaad gesproken over Allah en zijn boodschapper” (sluipmoord bevolen door Mohammed).
- Sunan abu-dawud, boek 14.2660: De meest genadige mensen zijn gelovigen die anderen doden.
- Sunan abu-dawud, boek 19: 2996: De apostel van Allah zei: “Als je een overwinning behaald op Joodse mannen doodt hen dan. Dus Muhayyisah stortte zich op een Joodse handelaar en doodde hem.
- Sahih muslim, boek 19.4321: Toen de profeet werd gevraagd over het doden van heidense vrouwen en kinderen bij nachtelijke razzia’s zei hij: het zijn ook heidenen.
- Sunan abu-dawud, boek 19.3001: Als iemand enig bezit heeft bij de Joden van Khaybar moet hij dat terugnemen, want ik ga de Joden verdrijven. Toen verdreef hij hen.
- Sunan Abu-Dawud 19.3040: Belastingen moeten geheven worden van Joden en Christenen, maar niet van moslims.
- Sahih muslim, boek 19.4366: Ik (Mohammed) zal de Joden en Christenen van het Arabisch schiereiland verdrijven en niemand achterlaten behalve moslims.
- Sahih Bukhari 4.52.44: Een man kwam bij de profeet en vroeg: “Leer mij over een daad die even goed beloond wordt als de heilige oorlog.” Hij zei: “Zo’n daad kan ik niet bedenken”.
- Sahih Bukhari 4.52.50: Een enkele poging tot vechten voor de zaak van Allah in de morgen of de middag is beter dan de hele wereld en alles wat zich daarop bevindt.

Het gaat hier weer wel degelijk om gewapende strijd!!

De geschiedenis van Mohammed kent een duidelijke breuk. In Mekka schrijft hij nog enigzins positief over de “mensen van het boek” (Joden en Christenen) omdat hij hoopte dat ze hem als profeet zouden erkennen. Gelukkig deden ze dat niet. In de daaropvolgende Medina-periode wordt hij daarom vijandig tegen de Joden en Christenen en daar komen de meeste agressieve verzen uit voort. Uiteraard weet je dit misschien zelf ook wel. Helaas staan ze allemaal door elkaar. De positieve verzen over “de mensen van het boek” zijn daarmee vervallen (geabrogeerd) ten gunste van de negatieve!! De bovenstaande opsomming geeft daarom ook negatieve verzen weer die dus wel geldig zijn!

Hoe meer ik over de Islam lees, hoe banger ik er voor wordt.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Nu probeer je me klem te zetten op die Soera's waar ik juist moeite mee heb. Die Soera's en Aya's die ken ik natuurlijk al. Ik lees het heel snel. Maar de Profeet Mohammed vzmh had een joodse buurman met wie hij heel vriendelijk mee omging.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Zij zijn niet allen gelijk. Onder de mensen van het Boek is een oprechte groep, die het Woord van Allah in de uren van de nacht opzegt en zich met het gelaat ter aarde werpt. Zij geloven in Allah en de laatste Dag en gebieden het goede en verbieden het kwade en wedijveren met elkander in goede werken. Dezen behoren tot de rechtvaardigen. En het goede dat zij doen, zal niet worden ontkend en Allah kent de Godvrezenden. (Soera 3:113-115)
Dus er zijn ook wel Christenen en Joden die wel oprecht zijn en zich nog wel aan de regels en geboden houden.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Chaimae schreef:
Zij zijn niet allen gelijk. Onder de mensen van het Boek is een oprechte groep, die het Woord van Allah in de uren van de nacht opzegt en zich met het gelaat ter aarde werpt. Zij geloven in Allah en de laatste Dag en gebieden het goede en verbieden het kwade en wedijveren met elkander in goede werken. Dezen behoren tot de rechtvaardigen. En het goede dat zij doen, zal niet worden ontkend en Allah kent de Godvrezenden. (Soera 3:113-115)
Dus er zijn ook wel Christenen en Joden die wel oprecht zijn en zich nog wel aan de regels en geboden houden.
Joden en christenen die in allah geloven en zich aan de regels van de koran houden?

zijn dat geen moslims chaimae?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Eigenlijk wel. Alleen zij geloven dan in de Thora en/of Bijbel.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4218
Lid geworden op: do jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Bericht door Ketter »

Tja, er was een vroege periode in Islam, en een latere periode, waarin onschuldige mensen werden aangevallen en gevangen genomen.

Naar verluit - Muslim-
http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamental ... l#019.4292
Ibn 'Aun reported: I wrote to Nafi' inquiring from him whether it was necessary to extend (to the disbelievers) an invitation to accept (Islam) before m". ing (sic) them in fight. He wrote (in reply) to me that it was necessary in the early days of Islam. The Messenger of Allah (may peace be upon him) made a raid upon Banu Mustaliq while they were unaware and their cattle were having a drink at the water. He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he captured Juwairiya bint al-Harith. Nafi' said that this tradition was related to him by Abdullah b. Umar who (himself) was among the raiding troops.
Banu Mustaliq was een joodse wijk in Medina.

Juwairiya, overigens, werd eerst toegewezen aan een Moslim soldaat als een slavin. Later heeft Mohammed haar gekocht en getrouwd.

Beste Chaimae, ik heb hier niet alleen "moeite" mee, hoor. Ik vind het sapristie totaal verkeerd dat apologetische Moslims zo'n dingen proberen goed te praten. Mohammed viel hier Joden (gelovigen) aan, doodde ze of nam ze als slaaf. Wat maakt het nog uit dat hij in de beginperiode lief was tegen zijn Joodse buur?

mvg,
Ketter
Laatst gewijzigd door Ketter op wo feb 21, 2007 3:36 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?
Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: do jan 11, 2007 12:01 pm

Bericht door Silly »

Chaimae schreef:Eigenlijk wel. Alleen zij geloven dan in de Thora en/of Bijbel.
je weet hopelijk dat dat nergens op slaat heh :)

de christenen die dat doen ken ik wel... dat zijn de mensen die gedwongen zijn zich aan de islamitische regels te houden. op straffe van dood bij wijze van spreke.. dus ik weet niet wat daar zo oprecht aan is.

chaimae kun jij snappen dat mensen het soms gewoon ZAT zijn om zich steeds aan regels te moeten houden waar ze totaal geen belang aan hechten, en die tegen hun eigen visie in gaan?
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50360
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Chaimae schreef:Eigenlijk wel. Alleen zij geloven dan in de Thora en/of Bijbel.
Dat waren dus afvallige Christenen die moslim werden en dus niet meer handelden volgens de Thora of de Bijbel.
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Nu probeer je me klem te zetten op die Soera's waar ik juist moeite mee heb. Die Soera's en Aya's die ken ik natuurlijk al.
Zolang je moeite hebt met die Suras, kan je NOOIT een goede Moslim zijn.
Het wordt hoog tijd dat jouw kleine hoofdje eens begrijpt dat de begrippen van de Moderne Wereld over GOED, nooit een GOEDE Moslim maken.

Een goede Moslim leeft volgens de regels van de Koran en de Hadiths. ALs die Moslim, zoals de regels wreed moet zijn voor zijn medemens en deze kwaad doen, is dat volgens volgens Allah een goede daad waarmee de Moslim zijn paradijs verdient.

Goedheid en rechtvaardigheid zijn heel andere begrippen in de Moslimterritoria en in de Moderne wereld. Hoog tijd dat je eens een keus maakt waar je bij wil horen.

AL dat gelieg en mooipraten van de inhoud van de Koran is dan ook een goede daad volgens Islam. Je laat duidelijk zien waar je hoort.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

chaimae kun jij snappen dat mensen het soms gewoon ZAT zijn om zich steeds aan regels te moeten houden waar ze totaal geen belang aan hechten, en die tegen hun eigen visie in gaan?
Dat kan niet in Chaimaes kleine hoofdje bij.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

Dus er zijn ook wel Christenen en Joden die wel oprecht zijn en zich nog wel aan de regels en geboden houden.
Kan je ook niet eens een ogenblik ophouden om met de ingebeelde suprematie van Islam andersgelovigen te beledigen.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Bericht door BFA »

@ Ketter, @ Pilgrim.

bedankt voor de hulp.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: do jan 11, 2007 12:01 pm

Bericht door Silly »

BFA schreef:
Dus er zijn ook wel Christenen en Joden die wel oprecht zijn en zich nog wel aan de regels en geboden houden.
Kan je ook niet eens een ogenblik ophouden om met de ingebeelde suprematie van Islam andersgelovigen te beledigen.
je hebt gelijk bfa... wat een moslim schijnt te kenmerken is het feit dat hij/zij uitgaat van de islam, en de rest van de wereld is daar van afgeleid. dus wat je ook denkt: uiteindelijk kom je terug bij de islam.

dat is gewoon zo arrogant. het begint al met het feit dat we als moslims geboren zouden zijn :S daarmee wordt al geimpliceerd dat wij (als andersdenkenden) afgedwaald zijn van de goede leer. en we kunnen het niet goedpraten, want we zijn van nature moslim, maar we zijn afgedwaald. een soort van circel waar je niet uit kunt.

chaimae.. ik ben nooit moslim.. en als ik het zou zijn, zou ik mezelf erom haten ook. dus wil je dat soort dingen in elk geval niet meer zeggen... bvd
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

Pilgrim schreef:Hoe meer ik over de Islam lees, hoe banger ik er voor wordt.
Dat is ook de opzet van deze 'religie' Pilgrim.

Macht op mensen uit oefenen door ze bang te maken. (religieuze dictatuur)
Kijk maar naar Chaimae, die schijt 7 kleuren stront voor haar almachtige dictator en is zo bang voor de 'hiernamaalse' straffen waar de islam mee dreigt dat ze niet meer in staat is om rationeel te denken...
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50360
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Tja Roelof, dat hoor ik vaker. Ook Ali Sina zegt dat de Islam een geloof van angst is!

Soms denk ik wel eens dat kritiek op deze afschuwelijke 'religie' zonder internet niet eens mogelijk geweest zou zijn. We kunnen nu anoniem zonder veel risico de Islam als bedrog ontmaskeren. Dat was vroeger anders. Hier een artikel van de website van Koenraad Elst waaruit blijkt dat ook in de koloniale tijd het vermoorden van critici van de Islam gewoon door ging:

Dr. K. Elst:
Zelfs toen de koloniale mogendheden de islam van de macht verdreven hadden, handhaafde men het verbod op belediging van de profeet door direkte aktie. Enkele voorbeelden uit Brits-Indië. Pandit Leekh Raam publiceerde in 1892 in Lahor een boek Risaala-i-djihaad ja'ni dien-i-Mohammedi ki boenjaad (Oerdoe : "Verhandeling over de Heilige Oorlog, of de grondslag van de mohammedaanse religie"). De moslims spanden een proces aan om het boek te laten verbieden, maar ze verloren de zaak definitief in 1896. Op 6 maart 1897 werd Leekh Raam vermoord. De prominente islam-kriticus Swami Sjraddhaananda werd doodgeschoten door Abdoel Rasjied op 23 december 1926 toen hij ziek te bed lag. Vervolgens werd ook zijn medestander Lala Nanak tjand vermoord. Raadjpaal, de vermeende auteur van Rangila Rasoel ("de playboy-profeet", over Mohammeds seksueel leven), werd in zijn winkel doodgestoken door Ilaamdien op 6 april 1929. Nathoeramaal Sjarma werd vermoord door Abdoel Qajoem in september 1934 wegens de publikatie van een pamflet over de geschiedenis van de islam.

Deze opsomming is ontleend aan een boek van de latere Indiase minister van Justitie, dr. Bhimrao Ambedkar, die eraan toevoegt : "Dit zijn slechts voorbeelden, de lijst kan gemakkelijk langer gemaakt worden." (15) Hij wijst erop dat de moordenaars, die door Britse rechters veroordeeld werden, de volledige morele steun kregen van de moslim-leiders : "De leidende moslims veroordeelden deze misdadigers echter nooit. Integendeel, dezen werden toegejuicht als martelaars voor de religie (...) Mr. Barkat Alli, een advokaat in Lahor, die het beroep van Abdoel Qajoem pleitte (...) ging zo ver, te beweren dat Qajoem niet schuldig was aan de moord op Nathoeramaal omdat deze daad gerechtvaardigd werd door de wet van de Koran."

Als Koenraad Elst gelijk heeft dat de Islam in deze eeuw gaat imploderen dan komt vooral het door internet!! Ze kunnen de critici niet zomaar meer vermoorden.
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

Laten we het hopen Pilgrim, het blijft een religie waarvan we de aanhangers scherp in de gaten moeten houden.

Afbeelding
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50360
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

De dwingelandij en het totalitaire karakter van de Islam gaat zo ver, heb ik gelezen, dat in het Midden Oosten een moslim vaak tegen zelfs zijn beste vrienden niet durft te zeggen dat hij twijfelt aan de Islam.

Desondanks zijn er toch veel moslims die beginnen af te haken en in veel gevallen christelijk worden. Misschien door contact met het Westen, o.a. via internet?
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

Pilgrim schreef:De dwingelandij en het totalitaire karakter van de Islam gaat zo ver, heb ik gelezen, dat in het Midden Oosten een moslim vaak tegen zelfs zijn beste vrienden niet durft te zeggen dat hij twijfelt aan de Islam.

Desondanks zijn er toch veel moslims die beginnen af te haken en in veel gevallen christelijk worden. Misschien door contact met het Westen, o.a. via internet?
Ik betwijfel of dat er veel zijn Pilgrim, het is namelijk niet bepaald makkelijk om afstand te doen van deze dominante 'religie' met zijn totalitaire karakter zoals je zelf al opmerkte.
Zulke mensen staan er vaak helemaal alleen voor, omdat zogenaamde "afvalligen" door hun islamitische familie en vrienden volledig in de steek worden gelaten.
In de islam geldt namelijk: "wie niet tot het religieuze cluppie behoort, die deugt niet".
Gebruikersavatar
Silly
Berichten: 2256
Lid geworden op: do jan 11, 2007 12:01 pm

Bericht door Silly »

Pilgrim schreef:De dwingelandij en het totalitaire karakter van de Islam gaat zo ver, heb ik gelezen, dat in het Midden Oosten een moslim vaak tegen zelfs zijn beste vrienden niet durft te zeggen dat hij twijfelt aan de Islam.

Desondanks zijn er toch veel moslims die beginnen af te haken en in veel gevallen christelijk worden. Misschien door contact met het Westen, o.a. via internet?
vooral het internet en de sattelliet zorgen ervoor dat islamieten hun fouten en gebreken in gaan zien. dagelijks bekeren mensen zich nadat ze tv kijken of het internet opgaan.

maar vaak is alles ondergronds, uit angs inderdaad...
And if you tolerate this, then your children will be next...
**{I WILL NEVER APOLOGIZE FOR BEING FREE!!}**
melihacan
Berichten: 62
Lid geworden op: za jan 06, 2007 3:13 am
Locatie: amsterdam

Bericht door melihacan »

Wilders is een walgelijk mannetje met zijn achterlijke uitspraken. Tsunami van de islam.
Dubbele nationaliteit.
Loyaliteit..bladieblabla.


Ok, je hebt een universitaire opleding, twee universitaire opleidingen in het buitenland, je spreekt je talen, je bent staatssecretaris.
Hmm..maar hoe weet ik dat je echt geintegreerd bent?

Ok, je hebt geneeskunde gestudeerd en je werkt nu als gynaecoloog in een ziekenhuis.
Hmmm...maar hoe weet ik dat je echt geintegreerd bent?

Ok, je staat bij de metrostations en controleert de kaartjes van de reizigers.
Hmmm....maar hoe weet ik nu dat je echt geintegreerd bent?

Ok, je haalt elke week mijn vuilnis op en hangt achter de vuilniswagen.
Hmmm...maar hoe weet ik nu dat je echt geintegrerd bent?

Ok, je zit achter de kassa bij de albert hijen en draagt een blauwe hoofdoek. Je bent knap, je lacht en bent zeer klantvriendelijk.
Hmmm...maar hoe weet ik nu dat je echt geintegreerd bent?
Galiba ikisinden birinin cebinde skaller bulunuyordu..
Plaats reactie