Dienen wij nóg meer islam toe te laten????

In dit forum bespreken wij de onlusten en andere uitwassen van de islamitische revolutie.
Gebruikersavatar
Leader
Berichten: 196
Lid geworden op: Ma Jan 16, 2012 7:23 pm

Dienen wij nóg meer islam toe te laten????

Berichtdoor Leader » Ma Apr 02, 2012 7:00 am

NEGEREN, DISTANTIËREN EN DOODZWIJGEN...... (1 APRIL 2012)

Afbeelding

Voorwoord

Dit blog heeft de intentie om de gevaren van de islamisering van ons continent tegen te gaan. We schreeuwen, we schrijven, we blaten,….maar wat kunnen we als burgers nu doen? Wat is effectief? Hoe kunnen we ons verweren tegen dat islamitische gebroed zonder de wet te overtreden en zelf een boete op te lopen of achter tralies te belanden? Zijn er überhaupt wel mogelijkheden om onze onvrede kenbaar te maken en onze stem te laten horen? Ja, die zijn er! …Misschien is de grootste kracht zelfs wel gelegen in het tegenovergestelde! In de stilte… niets laten horen. Bijkomend voordeel,…iemand die zwijgt, kan niet de mond worden gesnoerd!

Om wie gaat het?

Voor de goede orde vermelden wij eerst om welke creaturen het precies gaat.

Om hen die doormiddel van pamfletten, spandoeken, preken en openlijk verbreide retoriek, alsmede in hun boek (koran) zonder meer duidelijk maken dat de anders denkende mens als ongelovige hond en aap (dus beest) dient te worden beschouwd. Hun zelfverzonnen en samengestelde boekje laat er eveneens geen enkele twijfel over bestaan dat de ’ongelovige’ geen recht van bestaan heeft, behalve als dier, slaaf en/of dhimmi, in welk geval er geprofiteerd kan worden van dit soort mensen.

Afbeelding

Kenmerken van de islamieten en sharia aanhangers:

■· Zij zijn met volle overtuiging en inzet van hun gehele wezen:
■· Tegen vrouwen.
■· Tegen sekse gelijkheid.
■· Tegen kinderen, zelfs die van henzelf.
■· Tegen kunst, wetenschap, vooral muziek.
■· Tegen cultuur in het algemeen.
■· Tegen recht op uiten van kritiek.
■· Tegen ontwikkeling van wetenschap.
■· Tegen welke nuttige ontwikkeling dan ook.
■· Tegen homo’s en lesbiennes.
■· Tegen normale kleding.
■· Tegen elk ander geloof.
■· Tegen vrijheid van meningsuiting.
■· Tegen de westerse opvattingen ten aanzien van smaak, norm, waarde en ethiek.
■· Tegen goedheid.
■· Tegen liefde.
■· Tegen het leven zelf!
Zijn ze eigenlijk wel ergens vóór?

Yep;

■· Voor diefstal.
■· Voor moord.
■· Voor terrorisme.
■· Voor liegen.
■· Voor mishandeling.
■· Voor verminking.
■· Voor verkrachting.
■· Voor slavernij.
■· Voor vernietiging van iedereen die anders denkt.
■· Voor vernietiging van alles wat afwijkt van hun ideeën.
■· Voor vernietiging van hen die niet geloven in hun boek.
■· Voor vernietiging van alles wat het westen verworven heeft.
■· Voor vernietiging van alles wat mooi is.
■· Voor vernietiging van wat goed is.
■· Voor vernietiging van wat liefde is.
■· Voor vernietiging van de beschaving als zodanig.
■· Voor de dood.
■· Voor vernietiging van het leven zelf!
Er mag dus geen enkele twijfel over bestaan dat het hier islamieten betreft, die de ‘anders denkende’ niet als volwaardige mens beschouwen.

Afbeelding

Negeren

Negeren is vaak een heel effectieve methode om anderen uiteindelijk te laten zwijgen. Zelfs op diverse blogs gebruikt men dat probate middel om duidelijk te maken dat men een bepaalde mening of persoon niet ziet zitten.

In het dagelijkse leven is dat eveneens een mogelijkheid. Op straat en op de verschillende locaties, winkels, kroegen, scholen, moskeeën etc. is het niet anders en proberen aanhangers of knuffelaars van Mohammed de ‘ongelovigen‘ uit te lokken tot tolerantie en gematigdheid en discussies door middel van arrogante stellingnamen, door eisen te stellen, middels beledigingen en de nodige bedreigingen met hel en verdoemenis door hun zwaard of Allah.

Een toenadering door discussie, dialoog of debat aan te gaan met een ander mens is in feite een niet vanzelfsprekend privilege! Het is een gebaar van medemenselijkheid en uiting van aangepast sociaal gedrag. Door jarenlange conditionering is men gewend volkomen automatisch te reageren. Je bent het echter niet verplicht! In feite is er echter niks mis mee….zolang de doelstelling, normen, waardes en persoonlijke ethiek daarmee niet in het gedrang komen.

Al deze vormen van gedachtewisseling hebben één ding gemeen. Zij zijn bedoeld voor vergroten van kennis, inzicht en verbetering van de menselijke en sociale betrekkingen. En precies daar nu zit het probleem. Overheden, dhimmi’s, knuffelaars en moslims zijn geen volwaardige gesprekspartners, om de doodeenvoudige reden dat zij niet behoren tot hen die wat nuttigs c.q. zinnigs of wenselijks willen uitwisselen. In hun ziekte trachten ze enkel aan anderen hun arrogante mening en levenswijze met achterlijke overtuigingen op te dringen, desnoods onder bedreiging van geweld, straffen en dood!

Er is in dit soort situaties geen enkele sprake van gelijkwaardigheid, waardoor een normaal, gezond en welwillend mens rechtvaardiging kan vinden in een gesprek met dat wereldvreemde soort. In geval van de Mohammed-volgelingen is dat zelfs onmogelijk. Hetzelfde gaat op voor wat betreft dhimmi’s en moslimknuffelaars. Dat zou hetzelfde zijn als verwachten redelijk te kunnen converseren met aardwormen.

Hier past dus maar één opstelling, weiger een gesprek met dat volk. Het heeft geen zin te trachten met rede, argumenten of menselijke waarden te schermen, daar is bijv. ook een zandworm niet ontvankelijk voor. Het feit dat zij uiterlijk lijken op ons, mag ons niet in de verleiding brengen hen ook als zodanig te benaderen. Door de islamieten worden nu eenmaal geheel andere normen, moraal en levensopvattingen geproclameerd en gehanteerd.

Hierin blijf derhalve maar één mogelijkheid open, negeren….op alle fronten, bij elke gelegenheid! Een voorbeeld vinden wij in het alom tegenwoordige wijkhuis. Negeer elke vraag en elke toenadering van het duidelijke moslimsoort. Veelal te herkennen aan vreemdsoortige maskerades, doormiddel van tentzeilen, vaak lijkend op donkere kazuifels en het opzettelijke verbergen van hun gelaat. Deze carnavalesk getooiden betreft voornamelijk het soort dat de indruk wekt als vrouw te worden beschouwd. Persoonlijk blijf ik alert en hoogst wantrouwig…. Zelf vraag ik me altijd af waarom het licht onder de korenmaat zou moet schijnen? Het mannelijke deel is meestal wel te herkennen aan de verschoten grijze overschoot, lange bont gekleurde gewaden, mutsen en een onguur uiterlijk! Vaak ook kenmerken zij hun eigen soort door in elkaars gezelschap niet naast elkaar lopen (hoogst zelden) maar op afstand en in ganzenmars, waarbij een afstand van minmaal 4-6 meter gebruikelijk is.

Afbeelding

Een andere locatie is de markt. Een vaak drukbezochte plaats alwaar dit soort zich als een vis in het water voelt. Waarschijnlijk omdat het gemiddelde IQ en ‘t sociale niveau aldaar meer aansluit bij hun intrinsieke wezen. Het is er namelijk dikwijls druk, erg rumoerig en de taal die er gebezigd wordt is vaak van dien aard, dat zij daar met hun gebrekkige kennis van het Nederlands minder opvallen. Een uitstekende situatie dus om voor te wenden dat men hen sowieso niet verstaat of gewoonweg negeert, danwel denigrerend het hoofd omdraait om onverwijld een willekeurige passant een vraag te stellen of een gesprek mee aan te knopen.

Ik kan natuurlijk vele voorbeelden aanhalen, maar de gelegenheden zijn legio voor hen die deze middelen in de praktijk wensen te brengen.

In het beste geval zou men moeten trachten een sporadisch voorkomende ‘goedbedoelende uitzondering’ te bewegen tot openlijk distantiëren van het islamitisch gedachtegoed.

Afbeelding

Distantiëren

Distantiëren. Een van de krachtigste, effectieve wapens die een beschaafd mens ter beschikking staat. Een wapen dat steevast wordt onderschat. Een middel waardoor men openlijk zonder geweld het eigen standpunt duidelijk kan maken.

Einstein schonk de wereld schitterende nieuwe ideeën, waarmee we ons voordeel hadden kunnen doen. Helaas echter werden de implicaties van zijn geestelijke goed misbruikt ter ontwikkeling van superwapens, zoals de atoombom en waterstofbom. Buiten het feit hoe hij persoonlijk over dingen dacht en welke levens- of wereldvisie hij er op na hield, maakt hij een duidelijk statement door mee te lopen in enorme protestmarsen tegen het gebruik van atoomwapens. Geen geweld, geen gescheld, maar een daverend, stil protest, waar veel andere geleerden van onder de indruk raakten en daarna ook zelf hun volledige steun toezegden.

Hij distantieerde zich dus in het openbaar!

Als wij in de winkel aan de kassa een Arabische pinguïn treffen, nemen we een andere kassa en in geval dat niet mogelijk is, omdat alle kassa’s bevolkt zijn met die verpakte diertjes, laten wij onze boodschappen demonstratief staan en gaan naar een andere winkel.

Wij distantiëren ons dus in het openbaar!

Als er een discussie over de islamisering ontstaat, in de kroeg, op straat, in de winkel, of waar dan ook, dienen we onmiddellijk duidelijk te maken welke positie men daarin neemt. Dat doet een beschaaf mens niet door te slaan, te schelden of te tieren, nee, we komen met deugdelijke argumentatie, aangezien die volledig uit den boze is bij moslims en hun fervente dhimmi’s en vazallen. Echter er is één andere mogelijkheid. Zwijg en laat hen ten onder gaan in hun eigen woede, haat en geraaskal. Zij schreeuwen dan nog enkel tegen elkaar.

Wij distantiëren ons dus in het openbaar!

Moslims, die per definitie niet achter het krankzinnige en zieke gedachtegoed van hun Allah, koran en sharia, dan wel de terroristische acties van hun soortgenoten, staan, kunnen dus alleen maar hun standpunt duidelijk maken door er zich in het OPENBAAR van te DISTANTIËREN!

Doodzwijgen.
Afbeelding

Doodzwijgen is het aller zwaarste, meest effectieve middel dat in laatste instantie van een ongekende waarde is en een ultieme effectiviteit bezit.

In de oudheid nam een aantal geweldloze, vredelievende stammen zelfs hun toevlucht tot deze meest afschrikwekkende en minst gewelddadige straf ter bescherming van hun hechte samenleving.

In zo’n tribe, waar iemand die steevast over de schreef ging en alle ongeschreven wetten overtrad, soms zelfs tot diefstal of moord kwam, kon men door de principiële aard van dat volk per definitie niet lichamelijk worden gestraft of gevangen gezet.

Maar men gebruikte als uiterste middel; DOODZWIJGEN!

De zwaarte van het vergrijp of misdaad was tevens bepalend voor de duur van het doodzwijgen. Er was een tijdelijke, afhankelijk van de zwaarte van het vergrijp, maar ook gebeurde het in zeldzame gevallen van moord, dat men een permanente dood–verklaring uitsprak!

Het lijkt geen bijzonder afschrikwekkende daad te zijn, in de praktijk echter is het voor een mens onmogelijk te blijven, daar waar ie door letterlijk iedereen wordt genegeerd en nooit een woord terug krijgt. Hij kan met niemand praten, spelen, werken, laat staan samenleven. Hij is daar lucht, een schim, hij bestaat daar niet!

Voor hen, die dat een week of een maand moesten verdragen was het een levensles, die zelden werd vergeten. Voor hen, die permanent waren doodverklaard was het leven voorts onmogelijk! Voor de samenleving was hij in principe dood! Zo iemand bleef maar één mogelijkheid over, er zat echt niks anders op…hij verliet de stam, hij ging uit eigener beweging voorgoed weg!

Overigens is ’t niet algemeen bekend dat dit nog steeds in deze tijd en hier in Nederland zelfs gebeurt! Uit persoonlijk ervaring helaas kan ik vertellen dat ik zo’n geval heb meegemaakt. In eerste instantie kon ik het niet geloven, tot ik er zelf getuige van was. Door de totaal veranderde samenleving is dat hier natuurlijk moeilijker en het geval dat ik heb meegemaakt was ook niet om een misdaad te bestraffen, maar om die juist te verhullen!

Evenwel is dit een methode die ook hier, in ons land, in deze tijd kan werken ten aanzien van dat ‘vredelievende’ moslimvolk.
Afbeelding

In een buurt waar ‘zij’ nog niet massaal vertegenwoordigd zijn, is het mogelijk om ze sociaal te isoleren en dood te zwijgen. Het heeft een merkwaardig psychologisch effect op mensen als zij volkomen worden genegeerd en zelfs doodgezwegen. Het is namelijk alsof je niet bestaat. Alsof je leeft in een geïsoleerde droomwereld, waar je existentie niet erkend of waargenomen wordt. Na verloop van tijd bij consolidatie van die houding door de omgeving, gaat men zelfs twijfelen aan het reële bestaan en de eigen plaats daarin. Vooral de twijfel aan de eigen persoonlijkheid zal een enorme onevenwichtigheid teweeg brengen in de geest van de getroffene.

Dit effect mag niet worden onderschat….!

Als we massaal alles en iedereen die moslim beweert te zijn, of dat gedachtegoed zelfs maar aanhangt, verdedigt of erger, proclameert,… negeren, weigeren te antwoorden, ook afstand nemen van ‘dialoog’ met dat ´vreedzame’ volk, gewoon doodzwijgen, dan hebben zij geen feedback meer. Hen blijft niks over dan enkel nog maar tegen elkaar tekeer gaan en zal de onmacht, frustratie, het geweld en de onmin en onvrede dus ook alleen op hen zelf neerslaan.

Gelegenheden te over waar men dit effectief kan toepassen. Wellicht te overvloede, het verschil tussen negeren en doodzwijgen is fundamenteel. Daar waar negeren toch iets van belediging heeft en duidelijk affronterend is en daardoor bijzonder kwetsend voor de betreffende persoon(en), daar is bij doodzwijgen een volkomen leegte, een niet-bestaan te midden van levenden!

Afbeelding

Tot slot

In Eindhoven hebben we natuurlijk ook wat plaatselijk stamkroegen. Daar was het voor een aantal lieden altijd goed toeven. Tot er islamieten de ´vrede´ kwamen brengen…steeds vaker en met steeds meer aanhang. In sommigen kroegjes kwam het regelmatig tot gevechten, na de onvermijdelijke discussies en frustraties. In een ervan heeft men mijn suggestie van zwijgen en weggaan opgevolgd.

De eigenaar van dat café was niet in staat zelf iets te bedenken, waardoor hij dat schorem kon weigeren. Maar de vaste gasten ging steevast, als er van dat ‘vredelievende’ moslimvolk binnenkwam, gewoon weg! Keer op keer! Het probleem van de kroegbaas is namelijk dat ie niet de enige kroeg in de buurt heeft!

Het gevolg was dat het bedrijf al heel snel failliet ging en uiteindelijk zit er nu een Turkse eigenaar in…maar heel vreemd, er komen nu maar een handvol Allah-schreeuwers. Dus erg lang zal hij het ook niet maken.

Een ander positief gevolg is dat de ander kroegjes in de buurt nu veel gezelliger zijn, heel wat meer klanten hebben, sterker staan en openlijk hun mening kunnen ventileren waardoor er een absolute saamhorigheid heerst nu….en dat daar dus geen enkele moslim binnen durft te komen….!

Zij hebben wel éénmaal een opportunistische poging ondernomen, hahahaha.

Kortom, wie gaat nu in hemelsnaam in discussie met lieden die je bestaan niet eens accepteren? En er diep van overtuigd zijn dat zij je de nek moeten afsnijden, omdat je anders denkt en gelooft? Wie haalt het in het hoofd een debat aan te gaan met zandwormen die ook nog eens de arrogante overtuiging hebben dat zelfs tot de islam ‘bekeerden’ nooit volwaardig mens zullen zijn en dat zij een wereldkalifaat moeten stichten?

Wij zijn dus niet compleet machteloos. Uit principe spreken wij dus niet met moslims, zoals we ook niet converseren met aardwormen, addergebroed, zandnegers, rifratten, sharia-aanhangers, geloofsgestoorden, moskeeverslaafden, pedofielen, vrouwen- en kinder moordenaars, Arabische pinguïns, moslimknuffelaars, en dhimmi’s, en andere hypocriete waanzinnigen!

Geen wet die ons kan dwingen te spreken met die lieden, hen te antwoorden op hun achterlijke vragen, in te gaan op hun zieke eisen, of aandacht te besteden aan hun krankzinnige manifestaties. Laat staan dat we hen dienen te accepteren in onze samenleving! We hebben zelfs ultieme wapens, effectief en geweldloos, zoals het beschaafde mensen betaamt;

NEGEREN, DISTANTIËREN en DOODZWIJGEN!

PS: Laat eventuele suggesties achter. Aanvullende, effectieve middelen, die nodig en wenselijk zijn om dit ‘vredelievende’ volk wat levensvijandig is in zijn aard, te weren, te isoleren, maar het liefs te verbannen.


Door:
Linsky (voor http://www.ejbron.wordpress.com)
Laten we onze Nederlandse Waarden behouden en niet verkwanselen aan de allochtone bezetting.

Gebruikersavatar
gerard_m
Berichten: 400
Lid geworden op: Wo Jul 28, 2010 1:34 pm

Re: Dienen wij nóg meer islam toe te laten????

Berichtdoor gerard_m » Ma Apr 02, 2012 8:28 pm

Ik vind het geen sterk artikel. Het doodzwijgen werkt alleen als een zeer grote groep meedoet én de doodgezwegen groep een kleine minderheid is. Daar is geen sprake van. Het enige wat je hiermee eventueel bereikt is dat ze zich nog meer isoleren en vluchten in de islam en hun slachtofferrol nog meer gaan aannemen.
Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.
(Buddha)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 19101
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Dienen wij nóg meer islam toe te laten????

Berichtdoor King George » Ma Apr 02, 2012 8:45 pm

Ik denk inderdaad dat wij niet vaak genoeg en luid en duidelijk genoeg alles en iedereen onder de neus kunnen wrijven wat de Islamisering werkelijk inhoudt. Wij dienen zeker niet nóg meer Islamisering toe te laten.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam


Terug naar “Islamitische revolutie”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast