Wat weten we nu van de coronacrisis?

Deze afdeling is voor algemene topics
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Pilgrim »

Het coronavaccin is niet zonder risico’s

Gepubliceerd op: 07/01 | 2021 Geschreven door: dr. Carla Peeters

We moeten ons ervan bewust zijn dat het toedienen van het coronavaccin niet zonder gevaar is, schrijft immunoloog dr. Carla Peeters. “Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals allergische reacties waaronder anafylactische shock (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen.”

Gisteren kreeg de eerste Nederlander het coronavaccin. Het vaccin van Pfizer is onder de verordening van een noodsituatie goedgekeurd. Dit betekent dat het een experimenteel vaccin is en er nog geen officiële licentie verstrekt is. Ook het Moderna-vaccin is sinds gisteren onder dezelfde noodsituatie goedgekeurd. Beide vaccins zijn op een nieuwe wijze ontwikkeld die niet eerder voor vaccins is gebruikt. In plaats van een geïnactiveerd virus of een geïsoleerd eiwit (ten) of suiker, wordt gebruik gemaakt van een synthetisch mRNA dat codeert voor een van de eiwitten op de mantel van het virus. Het lichaam zou zo zelf het eiwit aan kunnen maken, waarna een immuunrespons wordt opgewekt.

De beperkte klinische trials met deze vaccins werden onder regie van de producent uitgevoerd onder gezonde vrijwilligers. Er wordt geclaimd dat de vaccins 95% effectief zijn. De effectiviteit is echter bepaald aan de hand van een positieve RT-PCR-test, door de onderzoekers als besmetting gedocumenteerd. Er is geen duidelijkheid over de effectiviteit van het vaccin in het verminderen van het aantal overledenen, ernstige vorm van Covid-19 of ziekenhuisopnames. Ook publicaties over beschermende antistoffen of T-cel-immuniteit die opgewekt kunnen worden met de ontwikkelde vaccins ontbreken nog.

De vaccins zijn nog niet getest op kinderen, jongeren of mensen met een verzwakt immuunsysteem zoals kwetsbare ouderen. Inmiddels komen uit Amerika, waar al enkele weken gevaccineerd wordt, signalen van bijwerkingen, zoals allergische reacties waaronder anafylactische shock (een ernstige allergische reactie die fataal kan zijn) en ernstige ontstekingen. De producenten Pfizer en Moderna geven aan dat het vaccin in de eerste zeven dagen na vaccinatie bij 3 tot 10 % van de gezonde gevaccineerden vermoeidheid, hoofdpijn, koorts, rillingen, spierpijn of andere verschijnselen kunnen veroorzaken. Dit zijn verschijnselen die ook beschreven zijn voor Covid-19. In Israël en Amerika zijn mensen positief getest op Covid-19 vlak na vaccinatie met het Pfizer-vaccin.

Pas op voor bijwerkingen
In Nederland is de organisatie Lareb voorbereid op het registeren van bijwerkingen van de nieuwe Covid-19-vaccins. Tijdens het gebruik van het snel ontwikkelde influenzavaccin in 2009, Pandemrix, werden de bijwerkingen door Lareb geregistreerd. Helaas zijn er toen kinderen overleden na toediening van het vaccin en zijn er wereldwijd duizenden mensen met het verschijnsel narcolepsy (het spontaan in slaap vallen) die blijvende schade hebben ondervonden. Uit nader onderzoek achteraf bleek het virus niet veel meer overlijdens te veroorzaken dan eerdere normaal verlopende griepseizoenen. Het vaccin Pandemrix is vanwege de bijwerkingen en de verminderde noodzaak tot vaccinatie door de producent van de markt gehaald.

De langetermijneffecten van de mRNA-vaccins zijn onbekend zowel in bescherming voor het SARS-CoV-2-virus als op blijvende schade in het lichaam. De Amerikaanse Centers of Disease Control doet momenteel onderzoek naar de allergische reacties en ontstekingen, waaronder anafylactische shock die zijn opgetreden bij mensen die gevaccineerd zijn. In plaats van vijftien minuten controle op flauwvallen of allergische reacties na vaccinatie, wordt nu dertig minuten controle geadviseerd.

Snelheid beslissingen loopt voorbij aan adequate analyse van data
De snelheid waarmee de overheid beslissingen door wil voeren zijn in de context van de huidige gegevens niet te begrijpen. De druk op mensen om zich frequent te laten testen en te laten vaccineren wordt met de week groter: dat behoor je te doen voor de ander, voor elkaar, wordt er gezegd. Het sterftecijfer aan Covid-19 in ziekenhuizen daarentegen is ten opzichte van de eerste golf met 47% afgenomen. Dit betreft een recent onderzoek onder bijna duizend Nederlandse corona-patiënten, dat op 24 december op SKIPR werd gepubliceerd. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis op de IC-afdeling verblijft is eveneens met circa 40% afgenomen, terwijl de IC-capaciteit met 600 bedden werd uitgebreid. Ondanks lockdowns en andere maatregelen zijn de positieve testresultaten nauwelijks afgenomen.

Het SARS-CoV-2-virus lijkt de plaats ingenomen te hebben van de jaarlijkse griepepidemie. Wereldwijd wordt het influenzavirus veel minder gerapporteerd dan voorgaande jaren. Dit werd eveneens gerapporteerd voor landen in het zuidelijk halfrond, waar tijdens de zomer normaliter een griepseizoen heerst. De verschijnselen van Covid-19 en influenza of andere bovenste luchtweginfecties zijn dan ook moeilijk van elkaar te onderscheiden. Om die reden rapporteert het CDC vanaf juli 2020 een combinatie van influenza, pneumonie en Covid-19. In dit kader is het belangrijk om een wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in het peer reviewed tijdschrift Vaccine, mee te nemen in de afwegingen. In dit onderzoek werd een toename van coronavirussen beschreven na vaccinatie met het influenzavaccin. In het griepseizoen 2020/2021 worden wereldwijd meer mensen gevaccineerd met het influenzavirusvaccin dan eerdere jaren. In de periode 2005 tot 2015 was het influenzavaccin voor de helft van deze jaarlijkse vaccins minder dan 50% effectief in de bescherming tegen een infectie met infuenzavirus. Ook het 2017/2018 influenzavaccin was een voorbeeld van een zeer geringe bescherming tegen de jaarlijkse griep.

Het afgelopen jaar is in veel landen minder getest op influenzavirus. Sommige onderzoekers suggereren een competitie tussen het influenzavirus en SARS-CoV-2-virus, waarbij het SARS-CoV-2-virus eerder ziekteverschijnselen veroorzaakt en het immuunsysteem daardoor zodanig geactiveerd is dat andere virussen beter geweerd kunnen worden. De World Health Organization verklaart dat de maatregelen als handen wassen, mondkapjes en 1,5 meter afstand houden hebben bij gedragen aan minder influenza-infecties. Eerdere gerandomiseerde en gecontroleerde trials, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, hebben echter niet aan kunnen tonen dat medische mondkapjes en 1,5 meter afstand houden bijdragen in het voorkomen van infecties met het influenzavirus. Het aantal positieve RT-PCR testen op coronavirus is ten gevolge van deze maatregelen ook niet gedaald.

Persoonsgerichte aanpak heeft de voorkeur boven een massaal experiment
Het ontwikkelen van effectieve vaccins om infecties met coronavirussen te voorkomen is na tien jaar intensief onderzoek nog niet gelukt, onder andere vanwege de kans op een ernstiger verloop van de infectie door een superimmuunrespons. Infectie met het virus kan, nadat iemand gevaccineerd is, een uit de hand lopende immunologische reactie veroorzaken met als gevolg orgaanfalen. Een verschijnsel dat cytokinestorm genoemd wordt. Dit verschijnsel werd in 2012 na vaccinatie met SARS-CoV-1 in proefdieren gepubliceerd in een artikel in het peer reviewed tijdschrift PLOS One. Dit verschijnsel is vergelijkbaar met Acute Respiratory Distress Syndrome; de ernstige vorm van Covid-19 en andere bovenste luchtweginfecties.

Het SARS-CoV-1-virus en MERS-virus, beide coronavirussen, zijn na één seizoen niet meer aangetoond. Dat betekent dat grote zorgvuldigheid in de keuze van de meest geschikte strategie met hoogste gezondheidswinst en minste schade ten opzichte van infectierisico’s belangrijk is. Een persoonsgerichte aanpak heeft de voorkeur boven een massaal (moreel of indirect verplicht) experiment.

Voor veel kinderen, jongeren, mensen met chronische ziekten en ouderen kan een strategie naar het versterken van het immuunsysteem met een gezonde voeding en leefstijl als eerste stap wel eens tot meer gezondheidswinst leiden. Eerdere ervaringen met de tuberculosebacterie toonden dat goed onderwijs en een sociale omgeving een belangrijke bijdrage leveren om infecties te voorkomen. Een vaccin toedienen bij mensen met een verzwakt of overactief immuunsysteem heeft weinig toegevoegde waarde en is niet zonder risico’s. Transparante en volledige informatie over vaccins/geneesmiddelen en interventies wanneer deze voor iedereen worden aanbevolen voor het behoud van gezondheid, is een voorwaarde om een individuele afweging te kunnen maken. De coronavaccins zijn nog in de experimentele fase. Vanuit medisch-ethisch perspectief vraagt deze situatie om een informed consent (de persoon ontvangt schriftelijke informatie over de voors en tegens, waarna deze een gewogen beslissing kan nemen). Een informed consent is gebruikelijk wanneer een persoon deelneemt aan een trial of een patient een experimenteel medicijn krijgt toegediend. De kans op onnodige schade dient te allen tijde voorkomen te worden.

De geschiedenis wijst uit dat we voorzichtig moeten zijn met het gebruik van experimentele geneesmiddelen en vaccins, zoals het Pfizer- en Moderna-vaccin.

In april 2020 werd het geneesmiddel remdesvir van producent Gilead aanbevolen voor de behandeling van patiënten met Covid-19. De resultaten van de eerste trial, gefinancierd door de producent Gilead, die gepubliceerd werden in The New England Journal of Medicine, toonden een duidelijk positief effect in de tijd die nodig was om te herstellen van Covid-19. Het aantal dagen verblijf in het ziekenhuis was vier dagen minder dan de placebo. Het aantal mensen dat overleed aan Covid-19 verminderde echter niet in de onderzoeksgroep met remdesvir ten opzichte van de placebogroep. Tijdens de studie werden de beoogde outcome-resultaten gewijzigd en de studie werd eerder afgebroken.

Tegelijkertijd met de publicatie in The New England Journal of Medicine werd in Lancet een onafhankelijk onderzoek met remdesvir in China gepubliceerd. Dit onderzoek kon echter geen significante voordelen voor remdesvir in het herstel van mensen met Covid-19 aantonen. Er bleek sprake te zijn van ernstige bijwerkingen waardoor behandelingen vroegtijdig werden gestopt. Ondanks beperkte informatie over de veiligheid en effectiviteit van het geneesmiddel, keurden de Food en Drug Administration (FDA) en ook de European Medical Administration (EMA) kort daarna het geneesmiddel onder vermelding van een noodsituatie goed voor gebruik bij patiënten met Covid-19. Niet eerder werd een geneesmiddel zo snel goed gekeurd. Ook in Nederland is remdesvir enkele maanden in de behandeling van Covid-19 patienten gebruikt.

In de nieuwsbrief van de WHO van 20 november 2020 wordt geadviseerd om remdesvir niet te gebruiken bij de behandeling van Covid-19-patiënten. De evidentie van een groot internationaal open label trial naar het geneesmiddel onder 450 ziekenhuizen in 30 landen, kon geen significant effect aantonen op minder overlijdens, gebruik van mechanische ventilatie, tijdsduur voor klinische verbetering van de ziekte en andere belangrijke outcome-parameters. Er is dus onvoldoende evidentie om het gebruik van remdesvir te steunen. Ook werden de hoge kosten (circa 3700 euro) per behandeling, kans op bijwerkingen en de noodzaak voor een intraveneuze toediening als motivatie genoemd in het negatief advies. Voordat de WHO een negatief advies voor het gebruik van remdesvir voor het herstel van Covid-19 naar buiten bracht, werd door de EU een grote hoeveelheid remdesvir aangekocht.

Gilead ontwikkelde met overheidssubsidie het geneesmiddel voor behandeling van patiënten met Ebola. Remdesvir werd niet eerder goedgekeurd voor gebruik. Een studie in 2014 tijdens een Ebola-uitbraak vertoonde teleurstellende resultaten. Inmiddels wordt door de FDA bij gebruik van het middel aan gegeven dat het monitoren van nier- en leverfunctie noodzakelijk is.

De ervaring met remdesvir doet denken aan de eerdere ervaringen met Tamiflu. Dit geneesmiddel, ontwikkeld door Roche, waar overheden voor miljarden van hebben aangekocht, bleek niet effectief te zijn in de bescherming tegen influenza-infecties of vermindering van de complicaties bij een influenza-infectie en veroorzaakte bijwerkingen. Het geneesmiddel werd echter goedgekeurd en aanbevolen voor gebruik zonder dat de data goed bestudeerd werden. Remdesvir lijkt hiermee in de voetsporen te treden van Tamiflu.

https://www.hpdetijd.nl/2021-01-07/het- ... r-risicos/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Pilgrim »

OECD: Lockdowns here to stay, even with vaccine plan

9 jan. 2021

More lockdowns and social distancing - even with a global vaccine rollout in place.

That's the sobering forecast for 2021 from Laurence Boone, the chief economist of the Organisation of Economic Cooperation and Development.

"We probably have another six to nine or twelve months of this ahead of us," she told the BBC's Talking Business Asia programme. [...]

https://www.bbc.com/news/business-55569760
De lockdowns blijven dus door gaan!! Evenals voortdurende vaccinaties.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77449
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef:
di jan 12, 2021 12:47 am
https://www.bbc.com/news/business-55569760
De lockdowns blijven dus door gaan!! Evenals voortdurende vaccinaties.
En begrijpelijk als je de covid toestand in Engeland volgt. Het ziet er niet goed uit in Engeland.

Scientists urge No10 to increase social distancing to THREE METRES as Matt Hancock blasts people for flouting lockdown after Britain endures deadliest week so far with average of 931 deaths a DAY

De supermarkten in Engeland zijn het ook zat. En terecht.

Supermarket crackdown begins: Sainsbury's joins Morrisons as they reinstate bouncers outside supermarkets to challenge people not following the rules as police say they don't have enough officers to help
Morrisons said it would ban shoppers who refused to wear a mask without a medical reason in its UK stores, while Sainsbury's said guards would 'challenge' flouters. Britain's policing minister Kit Malthouse said police would intervene in serious breaches of Covid rules in shops, but measures imposed and enforced by owners would be effective in most cases. Brian Booth, chair of West Yorkshire Police Federation, emphasised that officers would only intervene if 'other offences were committed', such as when the customer refusing to wear a mask became violent or abusive.
Overflow mortuaries spring up around the country as hospitals run out of room to store all the Covid dead

You might NOT be able to get an ambulance: Health chief warns Covid surge could leave patients unable to get help from paramedics with some already facing 10-hour waits

Zomaar even een paar berichten uit de UK .
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8168
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door xplosive »

Pilgrim schreef:
di jan 12, 2021 12:47 am
OECD: Lockdowns here to stay, even with vaccine plan

9 jan. 2021

More lockdowns and social distancing - even with a global vaccine rollout in place.

That's the sobering forecast for 2021 from Laurence Boone, the chief economist of the Organisation of Economic Cooperation and Development.

"We probably have another six to nine or twelve months of this ahead of us," she told the BBC's Talking Business Asia programme. [...]

https://www.bbc.com/news/business-55569760
De lockdowns blijven dus door gaan!! Evenals voortdurende vaccinaties.
Ik sluit niet uit dat er telkens weer opnieuw nieuwe varianten van COVID ontstaan waarvoor dan telkens weer opnieuw nieuwe vaccins moeten worden ontwikkeld en waardoor we permanent in een lockdown moeten.

Na de "Britse variant" volgt er misschien wel een "Franse variant" en daarna een "Oostenrijkse variant" en daarna een Deense variant", enzovoort.

Ondertussen zal vermoedelijk het geld opraken om bedrijven überhaupt nog te kunnen steunen en waarbij er een alsmaar groeiende werkloosheid en verarming ontstaat. In feite een permanente afbraak met een spiraal naar beneden zonder einde en een bodemloze put.
Laatst gewijzigd door xplosive op wo jan 13, 2021 12:00 am, 3 keer totaal gewijzigd.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6822
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Ali Yas »

xplosive schreef:
di jan 12, 2021 11:49 pm
Ik sluit niet uit dat er telkens weer opnieuw nieuwe varianten van COVID ontstaan waarvoor dan telkens weer opnieuw nieuwe vaccins moeten worden ontwikkeld en waardoor we permanent in een lockdown moeten.
Ongetwijfeld. Tot we allemaal zijn aangewezen op hulp van de overheid zodat we allemaal slaven zullen worden.
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21316
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door King George »

https://www.nporadio1.nl/standpunt/2021-01-13

woensdag 13 januari

De avondklok moet er snel komen

Na 1899 stemmen 58 % oneens.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 21316
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door King George »

Reminder

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8074
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door sjun »

King George schreef:
wo jan 13, 2021 12:32 pm
Reminder

Afbeelding
Prima om hiervan met het oog op de politieke afrekenmomenten op de hoogte te blijven. :greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 8074
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door sjun »

King George schreef:
wo jan 13, 2021 12:07 pm
https://www.nporadio1.nl/standpunt/2021-01-13

woensdag 13 januari

De avondklok moet er snel komen

Na 1899 stemmen 58 % oneens.
Succes met de handhaving. Deze waanzin gaat mij veel te ver.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Pilgrim »

Die verhalen in de MSM komen iedere keer gehypet op mij over, net als in Nederland. Maar als je het controleert klopt er meestal niet veel van.
Ariel schreef:
di jan 12, 2021 12:08 pm
De supermarkten in Engeland zijn het ook zat. En terecht.
Als ik het goed begrijp worden mensen dus weer verantwoordelijk gehouden omdat ze zich niet zouden houden aan de maatregelen. Mijn indruk is dat iedereen zich er geweldig aan gehouden heeft. Behalve enkelen zoals ik, die sommige onzinnige maatregelen, zoals die mondkapjes beu zijn. Het is een wetenschappelijk uitgemaakte zaak dat die bijvoorbeeld mondkapjes geen enkel nut hebben. Ik ga die onderzoeken hier niet meer herhalen...
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Pilgrim »

Waarom het zinloos is om gezonde mensen te vaccineren tegen corona

Gepubliceerd op: 10/01 | 2021

Afbeelding

Vandaag op onze zeepkist: Volgens huisarts Huib Pieter Rutten is het onzinnig om gezonde mensen een coronavaccin te geven: “Als je gezond bent maakt het immuunsysteem gehakt van het zoveelste coronavirus dat rondwaart.”

Er is de samenleving al veel ontnomen, aangedaan, opgedrongen. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen rapporteert op 6 januari 2021: “Op basis van de informantenrapportages wordt geschat dat bijna 40.000 kinderen mishandeling hebben meegemaakt tijdens de eerste lockdown in Nederland. De schatting tijdens de lockdown ligt significant hoger dan de schatting over een periode van drie maanden zonder lockdown gerapporteerd door dezelfde informantengroepen in 2017, die bijna 15.000 kinderen betrof.”

Inmiddels is uit onderzoek al lang gebleken dat die asymptomatische kinderen niet of nauwelijks verantwoordelijk zijn voor verspreiding van het coronavirus. Ook is dit niet de leeftijdscategorie die op de Intensive Care belandt. Toch zijn deze kinderen slachtoffer gemáákt door draconische maatregelen. Op dit moment zitten we in de laatste weken van de kerstlockdown en ik houd mijn hart vast voor de cijfers over deze periode, want achter deze cijfers gaan grote trauma’s schuil die diepe, levenslange krassen achterlaten.

Ik ben voor vaccineren, zeker voor die hele enge ziekten als pokken, tyfus, polio. De pokken, daar ging 10 tot 20% van de mensen aan dood, totdat Edward Jenner (1749 – 1823) een al wat ouder concept tot wetenschap verhief. Hij nam het advies van zijn leermeester John Hunter, een chirurg, zeer ter harte: Don’t think; try. Het was al bekend in die tijd dat melkmeisjes resistent waren tegen de pokken. Koeien hadden zweren op hun uiers, en het was de pus uit die wondjes waar Jenner de achtjarige James Phipps (de zoon van zijn tuinman) opzettelijk mee infecteerde. James kreeg een beetje koorts en dat was het. Korte tijd later probeerde Jenner hem de echte pokken te bezorgen, iets wat nu niet meer door de ethische commissie komt. Het lukte niet, en sindsdien spreken we, in navolging van het latijn voor ‘koeienpokken’ (Variolae vaccinae), over vaccineren.

Ik heb moeite met de houding van de overheid en de boodschap dat “we onze vrijheid terug krijgen als we ons laten vaccineren” – zoals ze schrijven in de infomercials over het vaccin. Het sterftecijfer valt in het niet bij die van de pokken. De typische patiënt bevindt zich vaak al in de laatste levensfase, in tegenstelling tot de pokkenpatiënten.

Er is nog iets waar ik me zorgen over maak, mogelijk onterecht, maar we weten nog niet honderd procent zeker of deze vorm van vaccineren veilig en effectief is – zie het recente artikel van Carla Peeters. Moet je vertrouwen op de medische industrie en overheid en je willens en wetens laten injecteren met viraal genetisch materiaal? Als je gezond bent maakt het immuunsysteem gehakt van het zoveelste coronavirus dat rondwaart. Coronavirussen plagen de gehele dierenwereld al duizenden jaren, van walvissen tot pauwen, van vleermuisjes tot schubdieren en mensen. Is het grootschalig vaccineren van mensen die nauwelijks gevaar lopen dan zinnig? Zijn de maatregelen niet vele malen erger dan het virus? Het antwoord is ja. Er is een limiet is aan hoeveel we als samenleving op willen offeren om bepaalde levens te redden.

Politici schetsen mijns inziens een verkeerd soort moraal om hun beleid te verdedigen. Om de 84-jarige dame met COPD nog wat extra maanden te bezorgen, worden scholen gesloten, mensen werkloos gemaakt en operaties uitgesteld – want dat is nodig. Als je wilt dat het weer normaal wordt, dan moet je een vaccinatie nemen. Dat is de omgekeerde wereld, voor een virus met vooral sterfte bij mensen op hoge leeftijd of een biologisch equivalent. Het is het verschuiven van sterfgevallen door corona naar economisch en sociaal leed, met desastreuze gevolgen en sterfgevallen met andere oorzaken (!).

Er is een serie artikelen verschenen in het economische digitale schrift ESB. Daarin worden de effecten van de maatregelen afgezet tegen de economische gevolgen. “[H]et maken van dergelijke kosten-batenanalyses is niet onethisch of moreel aanvechtbaar. Ten eerste moeten we ze soms maken. Het leven is nu eenmaal niet honderd procent maakbaar en dat betekent dat we soms keuzes moeten maken. We kunnen niet ieders leven onbeperkt rekken, want we hebben beperkte hulpmiddelen. Zo simpel is het. Zo is het leven, dat is de condition humaine, en iedereen heeft dat maar te accepteren.”

Als we kijken naar de ernstig zieken en overledenen aan Covid-19, dan weten we dat het gemiddeld mensen zijn met meerdere chronische ziekten onder de leden, dat het meerendeel oud is, en als ze het overleven, dat ze geconfronteerd worden met schade aan hun gestel. Voor diegenen is vaccinatie wellicht een prima idee; economisch zinnig ook. De parallel met influenza gaat prima op. Maar andersom ook – wat schiet de 45-jarige kerngezonde sportieve bakker met een vaccinatie voor influenza op? Of voor Covid? Juist, niks. Het geld dat besteed wordt aan mensen zonder risico is min of meer weggegooid.

Uit het stuk van de ESB: “Met zogenaamde intelligente maatregelen en lockdowns wordt er nu tijd gekocht. Deze analyse laat zien dat ‘tijd kopen’ niet gratis is – als het al maatschappelijk haalbaar is. [...] De kosten op de lange termijn zijn veel groter dan de baten, en staan mogelijk helemaal niet in verhouding. De kans op economische trendbreuken met exceptioneel veel schade neemt toe.” De eerder genoemde getallen van kindermishandeling die uit een recente studie van de Universiteit Leiden komen, tonen aan dat juist laagopgeleiden en werklozen meer kans maken op kindermishandeling. Ergo, met een economie die dramatische schade heeft ondervonden, zal dit schrijnende verschijnsel zich voortzetten.

De lockdown gaat in tegen het tot 2020 toe geldende advies van epidemiologen en de WHO (2019) om naar groepsimmuniteit te streven bij ziektes die als pandemie gelden. Dezelfde WHO maakte recent een 180 graden draai van hun jarenlange stelling dat groepsimmuniteit door het doormaken van een virus het belangrijkste verdedigingsmiddel is voor een populatie; plots verscheen in november 2020 de tekst dat voor diezelfde groepsimmuniteit vaccinatie het belangrijkste middel is. Het is onduidelijk op welke gronden deze wetenschappelijke aardverschuiving heeft plaatsgevonden.

Hoogleraar Ouderengeneeskunde Prof. dr. Rudi Westendorp is ook niet mild over dit beleid, getuige een recent interview in Het Parool met de veelzeggende kop: ‘Huidig coronabeleid is enorme schade aan economie, horeca, cultuur en zorg niet waard’. Uit het interview: “Er is veel scepsis, niet iedereen zal een vaccinatie willen. Een vaccin zal bovendien niet iedereen beschermen. [...] Verantwoordt wat we nu doen de enorme schade die wordt toegebracht aan onze economie, de horeca, culturele sector, zoveel andere medische zorg die wordt uitgesteld? Nee.”

Ik zou daar de getraumatiseerde kinderen aan toe willen voegen. Laat onze toekomst weer naar school gaan, naar het zwembad en de voetbal. Laat gezonde mensen hun zaak weer open gooien en bescherm de kwetsbaren – dat is op basis van de huidige situatie humaan en verstandig.

https://www.hpdetijd.nl/2021-01-10/waar ... bSc_GfXKo8
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Pilgrim »

What's going on (over de beraming van het ultieme kwaad)
First published at 10:28 UTC on December 12th, 2020.Catherine Austin Fitts (Full Interview) [Planet Lockdown] {BANNED FROM YOUTUBE}
6 jan. 2021

De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77449
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Ariel »

sjun schreef:
wo jan 13, 2021 2:59 pm
King George schreef:
wo jan 13, 2021 12:07 pm
https://www.nporadio1.nl/standpunt/2021-01-13

woensdag 13 januari

De avondklok moet er snel komen

Na 1899 stemmen 58 % oneens.
Succes met de handhaving. Deze waanzin gaat mij veel te ver.
Een avondklok heeft zeker in de winter totaal geen nut. Er loopt s'avonds laat bijna niemand op straat, en als iemand bij familie of vriend wil doorzakken kan dat alsnog, omdat men dan kan blijven slapen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77449
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Ariel »

Pilgrim schreef:
wo jan 13, 2021 3:49 pm
Die verhalen in de MSM komen iedere keer gehypet op mij over, net als in Nederland. Maar als je het controleert klopt er meestal niet veel van.
Dat komt waarschijnlijk omdat jij net geloofd in het virus. En hoe wil jij dat controleren?
Als ik het goed begrijp worden mensen dus weer verantwoordelijk gehouden omdat ze zich niet zouden houden aan de maatregelen. Mijn indruk is dat iedereen zich er geweldig aan gehouden heeft. Behalve enkelen zoals ik, die sommige onzinnige maatregelen, zoals die mondkapjes beu zijn.
Ik ben blij dat iedereen zich geweldig aan de maatregel houdt. Daar heb jij dan ook weer voordeel van.
Het is een wetenschappelijk uitgemaakte zaak dat die bijvoorbeeld mondkapjes geen enkel nut hebben. Ik ga die onderzoeken hier niet meer herhalen...
Zal ik dat dan maar doen?Prof. dr. Armand Girbes is een hoogleraar intensivecaregeneeskunde en klinisch farmacoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77449
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Ariel »

Echt raar dat huisartsen geen voorrang krijgen. Oudere mensen die "kwetsbaar" zijn kunnen best nog even thuis blijven en zich gedeisd houden.
Huisarts zonder prik in frontlinie: ’Beroepsgroep minderwaardig behandeld’

Huisartsen vinden het onbegrijpelijk dat het ministerie heeft besloten dat zij toch geen voorrang krijgen bij vaccinatie, zelfs niet alleen de huisartsen op de spoedeisende huisartsenposten.

„Het kan toch niet zo zijn dat de personen die in de frontlinie werken en een aanmerkelijke kans hebben om besmet te worden met Covid-19, straks de kwetsbaren gaan inenten zonder zelf gevaccineerd te zijn”, stelt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Volgens LHV-voorzitter Ella Kalsbeek is er een haalbare oplossing en een afspraak gemaakt met de minister. „De minister laat nu de huisartsen en hun patiënten in de kou staan.”

Met de huisartsen is een tweeledige afspraak gemaakt, stelt de LHV. Het eerste plan was dat ze zichzelf eerst zouden vaccineren als de Moderna-vaccins voor hun patiënten binnen zouden komen. Maar daarvan is te weinig voorhanden. Dan zou plan B in werking treden: niet álle huisartsen, maar alleen de huisartsen (die ook werken) op de huisartsenposten zouden met voorrang in januari gevaccineerd kunnen worden met het Pfizer-vaccin.

„Het gaat maar om 15.000 doses die dan gegeven moeten worden. De voorraad is er, we kunnen het logistiek goed en snel organiseren, dus waarom legt de minister dit nu naast zich neer”, zegt de LHV-woordvoerder. Gezien de grote zorgen over de Britse variant van het virus is snel beschermen belangrijk én, zo vraagt de LHV zich af: „Waar gaat die voorraad eigenlijk nu heen?”

Uit de Kamerbrief van dinsdag blijkt dat het ministerie erop stuurt dat de huisartsen zichzelf én hun kwetsbare patiënten gaan vaccineren met AstraZeneca. De woordvoerder: ,Maar dat is helemaal nog niet goedgekeurd door de EMA. Het is dus ónzeker of het er gaat komen en bovendien weten we zéker dat dat niet in januari zal zijn. Dat is toch geen voorrang bij vaccinatie?”

Huisarts Robert Mol in Capelle aan den IJssel vindt dat de huisartsen als beroepsgroep minderwaardig worden behandeld. „Wij staan in de fontlinie, vangen de eerste patiënten op, voorkomen dat er te veel mensen moeten worden opgenomen in ziekenhuizen. Maar hoor je daar wat over? Het steekt dat de ziekenhuizen constant in de publiciteit staan en elke dag laten weten dat de druk zo hoog is. Die is bij ons ook hoog! Onze beroepsgroep is te lief en te onderdanig.”

Als de huisartsen niet gevaccineerd worden voordat ze de kwetsbaren gaan enten, kan het zo zijn dat een huisarts iets onder de leden heeft en de patiënt besmet. Huisarts Mol: „Dat kunnen we ons toch niet permitteren? Dat we gaan vaccineren terwijl we niet weten of we wel of niet besmet zijn. De bereidwilligheid voor het nemen van een vaccin is onder de huisartsen is heel hoog, de minister moet van gedachten veranderen.”

Minister Hugo de Jonge laat weten dat een deel van de huisartsen al in januari zichzelf zou kunnen vaccineren en ’ontzettend veel waardering’ te hebben voor het belangrijke werk dat de huisartsen, net als alle mensen in de frontlinie van de zorg, in de strijd tegen het virus. ,,Met de huisartsen is afgesproken dat als ze zelf beginnen met prikken zij ook zelf geprikt kunnen worden. Dat is voor een deel van hen al op 25 januari. Die afspraak heb ik met de LHV gemaakt en kom ik ook na. Als Astra Zeneca komt, naar verwachting vroeg in februari, kunnen alle andere huisartsen ingeënt worden. De LHV vraagt nu vaccins die bestemd zijn voor ouderen te gebruiken voor huisartsen, en dat terwijl zij nog geen twee weken later zelf aan de beurt zijn. Dat is geen redelijke vraag en ik kan me nauwelijks voorstellen dat hier veel draagvlak voor is onder de huisartsen. We moeten echt voorrang geven aan de mensen die het meest kwetsbaar zijn.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Mahalingam
Berichten: 42555
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Mahalingam »

"Ik ben blij dat iedereen zich geweldig aan de maatregel houdt. Daar heb jij dan ook weer voordeel van. " zei Ariel.

In het begin was mijn gedachte als ik in de supermarkt was:
"Al die mensen lopen met een bocht om me heen alsof ik de pest heb."
En nu denk ik:
"Toch vreselijk lief van die mensen dat ze zoveel moeite doen om mij niet te besmetten."
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77449
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
wo jan 13, 2021 7:58 pm

"Toch vreselijk lief van die mensen dat ze zoveel moeite doen om mij niet te besmetten."
:razz: Leuk grapje Mahalingam. Ik ben dat grapje nu ongeveer al 100 keer op twitter tegengekomen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Pizzaman
Berichten: 1618
Lid geworden op: do apr 14, 2016 8:43 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Pizzaman »

Ariel schreef:
do jan 07, 2021 12:35 pm
Pizzaman schreef:
do jan 07, 2021 1:52 am
Kijk ook hier even, waren er 2 prikmomenten of hoe zit dat, en waarom heeft die dame opeens andere kleren aan.
Ga jij nu ook een complottheorie beginnen lieverd. Kijk nog maar eens goed. Het haar is anders . Andere vrouw.

Sanna was namelijk niet de enige die daar ingeënt is.
Je hebt gelijk. Wie maakt er nou een foto van de nr2 (of nr10), dat verwacht je toch niet. :roll:
Die titel klopt dan ook voor geen meter van dat stuk he. Maar complotten zal je mij niet zien dumpen.

De meest simpele oplossing van een raadsel is namelijk meestal de juiste (Ockhams Razor heet dat).
Onze regering is dan ook niet van kwade wil of in een complot. Ze zijn simpelweg incompetent.
En stront, onder druk wordt alles vloeibaar, stroomt naar het laagste putje. Dat zijn wij dus. In de shit.
EN daar hebben we zelf ook nog voor gekozen, ook straks weer Rutte 4. :nietverstaan:
Zalig zijn de onnozelen en simpelen van geest, want zij zullen er in lopen.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49844
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Pilgrim »

‘De tijdelijke wet maatregelen covid-19 is gebouwd op los zand’

Vicki Van Lommel, 9 januari 2021

Afbeelding

LONGREAD – De veiligheid van Nederland is niet in het geding door een virus met een risico vergelijkbaar als de seizoensgriep.

Toen de PCR ‘test’ werd ontwikkeld ten behoeve van het diagnosticeren van SARS-CoV-2 was geen geïsoleerd virus beschikbaar voor het Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

“Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/μL) spiked into a diluent consisting of a suspension of human A549 cells and viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen.”

In datzelfde rapport stelt het CDC over positieve resultaten dat de gedetecteerde agentia niet de oorzaak hoeven te zijn van ziekte:

“Positive results are indicative of active infection with SARS-CoV-2 but do not rule out bacterial infection or co-infection with other viruses. The agent detected may not be the definite cause of disease. Laboratories within the United States and its territories are required to report all results to the appropriate public health authorities.”

Oftewel u kunt ziek zijn, maar niet per se door SARS-CoV-2, ook al is er sprake van een positief resultaat na afname van een PCR ‘test’. Desondanks wordt er verder geen klinisch onderzoek geadviseerd na positieve test, in tegenstelling tot het handelen na een negatief resultaat:

“Negative results do not preclude SARS-CoV-2 infection and should not be used as the sole basis for treatment or other patient management decisions. Negative results must be combined with clinical observations, patient history, and epidemiological information.”

Bij een positief resultaat moet dus maar uitgegaan worden van SARS-CoV-2 ookal bent u mogelijk ziek omwille van een andere reden, maar bij een negatief resultaat mag u SARS-CoV-2 niet per definitie uitsluiten en dient een arts verder klinisch onderzoek te doen.

Voor een arts is het echter gebruikelijk dat hij ten allen tijde zijn diagnose nooit alleen stoelt op een testresultaat. Het is opmerkelijk dat het CDC dit zo adviseert.

De World Health Organization (WHO) heeft ondertussen ook erkend dat de PCR vals positieve testuitslagen kan opleveren. Evenzeer is de PCR dus tot stand gekomen zonder dat een geïsoleerd virus werd gebruikt. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat positieve PCR resultaten iets anders kunnen aantonen dan SARS-CoV-2. Wat als bijvoorbeeld de test bij een groot deel van de wereldbevolking aanslaat op iets waarvan velen standaard drager zijn?

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77449
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Ariel »

Over naar wat serieus nieuws van uit de normale Nederlandse pers.
De Fransen moeten mogelijk allemaal van 18.00 uur tot 06.00 uur van de straat in het kader van de beperkingen die worden opgelegd om het coronavirus te bestrijden. Premier Jean Castex zal het huisarrest volgens Franse media donderdag om 18.00 uur omringd door zeker zes ministers opleggen.

De draconische maatregel is volgens de leider van de grootste regeringspartij (La République en marche), Stanislas Guerini, belangrijk om het ’aperitief effect’ tegen te gaan. Hij doelt op sociale samenkomsten waar geborreld wordt voorafgaand aan het diner.

Volgens de regering verspreidt het virus zich minder in de departementen die al een avondklok van twaalf uur lang hebben en waar de bevolking de hele avond moet binnenblijven.
Bij 25 Drentse verzorghuizen en woonzorgcentra zijn uitbraken van het coronavirus. De nood is inmiddels zo hoog dat vanaf donderdag Defensie helpt bij woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen, maakte veiligheidsregio Drenthe bekend.

„De druk op de zorg in Drenthe heeft een kritiek niveau bereikt. We zien in veel verpleeg- en verzorgingstehuizen en woonzorgcentra het aantal besmettingen onder zowel bewoners als personeel nog steeds snel oplopen”, zegt Hans Kox van de GGD in de provincie.

Hij wijst erop dat het aantal besmettingen in Drenthe sinds de uitbraak van het coronavirus nog niet zo hoog is geweest. De meeste besmettingen in de provincie vinden momenteel plaats in de thuissituatie en opvallend vaak tijdens bezoek bij familie of vrienden. Verder komen momenteel in de leeftijdsgroep 50-59 jaar de meeste besmettingen voor.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77449
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Ariel »

Tweedeling in horeca: de ’netten’ versus de ’wilden’ die eerder open willen

Nu de lockdown nog zeker vier weken aanhoudt, tekent zich binnen de geteisterde horeca een tweedeling af. Café- en restauranteigenaren met begrip voor de gedwongen coronasluiting voelen zich overschreeuwd door collega’s die almaar dreigen met wilde openingsacties.

Afgelopen weekeinde verklaarden opstandige ondernemers vanuit circa zestig regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) alsnog af te zien van hun vorige maand aangekondigde illegale heropening op komende zondag 17 januari. De spijtoptanten verklaren ’niet blind te zijn voor de werkelijkheid van de penibele situatie in de ziekenhuizen’. Wel legden ze onmiddellijk een nieuw ultimatum neer: de actievoerders kondigen aan weer te openen zodra de niet-essentiële winkels van het slot gaan. Desnoods gaat de tap zonder toestemming open, zo klinkt het dreigend. In Eindhoven liet een restaurant afgelopen weekeinde gewoon gasten toe.

Binnen de branche groeit de onvrede over dergelijke buitenwettelijk acties. KHN-voorzitter Robèr Willemsen erkent ’een diversiteit aan interne meningen te herkennen.’ „Dat is ook onze kracht, we zijn een afspiegeling van de branche waarin betrokken ondernemers werken met uiteenlopende opinies én reacties. Leden hebben verdriet, pijn en angst. De psychische schade is enorm en de spaarcenten zijn op”, zo toont de voorzitter begrip voor de wanhopige roep om hardere acties. „Alleen zullen wij als bestuur nooit tegen de wet ingaan”, aldus Willemsen. KHN bevestigt dat de afgelopen tijd uit interne enquêtes herhaaldelijk bleek dat de overgrote meerderheid van de leden die ’nette koers’ steunt. De koepel zit dezer dagen met het kabinet aan tafel om een verruimd steunpakket te ontwerpen voor de horeca die straks alles bij elkaar al zes maanden dicht is.

De KHN-top benadrukt dat de vereniging 240 afdelingen telt en dat ook binnen de zestig ’opstandige’ regio’s lang niet iedereen de wilde openingen steunt. Dit beaamt directeur Grardie Akkerhuis van Lebkov, een keten koffiezaken met vestigingen in Amsterdam, Leiden, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. „Als individuele leden willen roeptoeteren dat ze wilde openingsacties willen, moeten ze dat zelf weten. Ik sta voor de vrijheid van meningsuiting. Maar roep dat niet onder de vlag van mijn branchevereniging die zich het vuur uit de sloffen loopt voor een mooi steunpakket. We moeten gewoon de adviezen van virusexperts volgen, anders zitten we met die Britse variant nog veel langer in een lockdown”, aldus Akkerhuis.

De sinds het begin van de coronacrisis door De Telegraaf op de voet gevolgde eigenaar Ben de Koff van café Sportzicht in Aalsmeer, spreekt zich eveneens uit tegen wilde acties. Hij acht heropening pas verantwoord zodra het besmettingsgevaar minimaal is. „Wat is het me waard om te vroeg open te gaan en straks misschien een mensenleven op mijn geweten te hebben?” Zo’n doemscenario is allesbehalve ondenkbeeldig, zo vreest De Koff: „Ik zag het afgelopen zomer zelf gebeuren: de gasten hangen binnen de kortste keren over elkaar heen. Je staat achter de toog politieagentje te spelen, maar kunt niet overal tegelijk zijn. En dan noemen ze je nog een zeikerd als je er wat van zegt. Het was hopeloos.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6822
Lid geworden op: zo apr 15, 2012 3:24 pm
Contacteer:

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Ali Yas »

opstandige ondernemers vanuit circa zestig regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) alsnog af te zien van hun vorige maand aangekondigde illegale heropening
Het lijkt verdorie of ik naar sowjetpropaganda zit te kijken! Normale bedrijvigheid is hier ineens "illegaal" en wie geld wil verdienen in plaats van zijn hand op te houden is "opstandig".
Truth sounds like hate to those who hate truth.
Mahalingam
Berichten: 42555
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Mahalingam »

Zoals je ziet zijn de managers heel belangrijk in een ziekenhuis:

Afbeelding

En omdat ze zo belangrijk zijn (en de dienst uitmaken) hebben ze voorrang bij het vaccineren.
Rel in ziekenhuis: managers wel gevaccineerd, medici niet

AMERSFOORT - Verloskundigen en arts-assistenten van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort werden niet ingeënt, hun managers die op kantoor werken wel.

Veel werknemers van het ziekenhuis zijn dan ook woedend, zo schrijft de Gooi en Eemlander.

De gevaccineerden hebben geen contact met patiënten. „Ze kunnen op de werkvloer altijd anderhalve meter afstand houden en werken vaak thuis”, aldus een bron.

In de tachtig Nederlandse ziekenhuizen werden afgelopen week dertigduizend personeelsleden gevaccineerd.

Ziekenhuizen moeten zelf aanwijzen wie het eerst aan de beurt is. Landelijk was wel bepaald dat de mensen die werken met Covid, voorrang krijgen. Meander had 502 vaccins, terwijl 600 mensen een injectie wilden.

De verloskundigen in het Meander MC, die ook spoedzorg leveren, schrijven dat zij het onterecht vinden dat zij niet zijn ingeënt en de leidinggevenden wel. Ook gynaecologen zijn boos.

Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de vaccinaties terecht zijn omdat de betrokken managers in het gebouw ’rondlopen’. „Als zij omvallen, raakt dat óók de continuïteit van de zorg.”
De damagecontrol smoes is:
Tegen de site ’De Stad Amersfoort’ zegt Meander dat het ziekenhuis tijdens het vaccineren plotseling werd overvallen door het bericht van de leverancier dat er toch minder flacons zouden komen. De managers waren toen al gevaccineerd. „De overige vaccins worden naar verwachting begin april gezet.”
https://www.telegraaf.nl/nieuws/7474941 ... edici-niet
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77449
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door Ariel »

Mahalingam schreef:
do jan 14, 2021 5:28 pm
Zoals je ziet zijn de managers heel belangrijk in een ziekenhuis:
Maar ja, managers verdienen het meest, dus is het logisch dat ze eerder een prik krijgen. :no1:

Maar dit...."Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de vaccinaties terecht zijn omdat de betrokken managers in het gebouw ’rondlopen’. „Als zij omvallen, raakt dat óók de continuïteit van de zorg.”

Ik weet het niet hoor. Vroeger zeiden wij altijd als we het over een belangrijke onvervangbare manager hadden..."Als je de manager ontslaat dan draait het bedrijf gewoon door, maar als je mensen op de werkvloer laat wegvloeien, dan kom je heel snel in de problemen .
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
mercator
Berichten: 19282
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Wat weten we nu van de coronacrisis?

Bericht door mercator »

Pilgrim schreef:
wo jan 13, 2021 3:49 pm
Behalve enkelen zoals ik, die sommige onzinnige maatregelen, zoals die mondkapjes beu zijn. Het is een wetenschappelijk uitgemaakte zaak dat die bijvoorbeeld mondkapjes geen enkel nut hebben. Ik ga die onderzoeken hier niet meer herhalen...
Dat hoeft niet. De muilkorfjes zijn onzinnig zoals ze nu massaal gebruikt worden op straat etc. In one on one contacten-zoals bij verzorgend en medisch personeel- lijkt het me toch veiliger om rechtstreekse besmetting via speeksel uit te sluiten. Blijkbaar zijn er zelfs lui die er plezier in scheppen om ze te dragen, ik zie dat toch overal op straat. Dus niet iedereen is ze beu blijkbaar[icon_lol.gif] . De sluiting van de horeca, het gedwongen thuis zitten en de constante angstpsychose in de media vind ik veel erger.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Plaats reactie