Breivik en de elite

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 42895
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Breivik en de elite

Berichtdoor Pilgrim » Ma Sep 26, 2011 1:21 am

Moeten we uit dit artikel afleiden dat alle islamcritici potentiële Breiviks zijn?

De elite als 'veelkoppig monster'

Eildert Mulder − 24/09/11

Anders Breivik is niet zo maar een dolgedraaide eenling. Zijn ideeën zijn doordrenkt van het gedachtengoed van andere islamcritici, islamofoben en islamhaters, die internet bevolken. Zijn eigen islamhaat maakte hem tot massamoordenaar. Deel zeven van een serie over zijn 'manifest': de Europese elite pleegt genocide en verdient daarom de dood.

De Noorse massamoordenaar Anders Breivik en de andere scribenten van zijn manifest ('compendium') hebben weinig goede woorden over voor de islam. Toch blijkt die godsdienst ook nuttige functies te hebben, die kunnen bijdragen aan de redding van Europa.

Scribent Fjordman oppert zelfs dat de islamitische uitdaging voor een tweede Europese renaissance kan zorgen. Hij verwerpt de visie als zou de islamitische wereld de aanzet hebben gegeven voor de Europese renaissance, die het einde van de Middeleeuwen inluidde.

Maar als Europa de huidige islamitische djihad - die volgens Breiviks 'compendium' wordt gevoerd met de wapens van massale migratie en hoge geboortecijfers - overleeft, dan zou het werelddeel daarvan weleens een geweldige impuls kunnen krijgen. Het zou vervolgens, indirect dankzij de islam dus, zijn oude glorie kunnen herwinnen.

Zo ver is het nog lang niet, maar ook nu al bewijst de islam Europa een geweldige dienst, nota bene vanuit het gezichtspunt van zijn haters. De 'djihad' heeft een genadeloze schijnwerper gericht op Europese verrottingsverschijnselen. Ze waren er al voor de islamitische uitdaging, maar waren toen nog aan het oog onttrokken. Juist nu wordt kristalhelder waar iedereen staat. De absolute scheiding tussen goed en kwaad wordt voor eens en altijd duidelijk.

Dat maakt ook de definitieve fysieke afrekening met 'het kwaad' mogelijk, een onderwerp dat meer op het terrein van Breivik ligt dan van Fjordman. Fjordman is, Breivik verwijt hem dat, te week. Breivik nam alvast een voorschot op die afrekening met zijn bloedbad op het eilandje Utoya.

De verzamelnaam voor alle kwaad is volgens het 'compendium' 'de elite'. Het gebeurt wel vaker dat mensen, die graag zelf elite willen worden, de bestaande elite demoniseren. Zowel links als rechts heeft daar een handje van. De ultralinkse Cambodjaanse dictator Pol Pot begon zijn genocide in de jaren zeventig met de moord op mensen die brillen droegen en konden lezen. Hij beschouwde hen als een gevaarlijke elite, die het communistische gelijkheidsideaal in de weg stond en daarom moest worden uitgeroeid.

Ook Breivik heeft plannen voor uitroeiing. Het gedeelte van zijn manifest dat daarover gaat, laat hij voorafgaan door een legal disclaimer. Hij legt uit dat de moordlustige taal in dat stuk niet een werkelijk plan weergeeft maar een fantasie van wat er zou kunnen gebeuren als de 'elites' voortgaan op hun 'rampzalige' pad. Met deze juridische spitsvondigheid wil hij mensen die zijn manifest verspreiden vrijwaren van strafvervolging.

Breiviks toekomstige slachtoffers behoren tot de 'multiculturalistische Europese elite', die 'genocide' pleegt tegen de eigen bevolking. Breivik noemt multiculturalisme net als de islam een haatideologie, en schijnt dat een negatieve kwalificatie te vinden, hoewel zijn eigen geschrift stijf staat van de haat. De leden van 'de multiculturalistische elite' zijn tegen de natiestaat, of staan er onverschillig tegenover. Dat is hun gemeenschappelijke kenmerk, of ze nu links zijn of rechts, maar er zijn ook verschillen. Breivik onderscheidt vier hoofdgroepen.

De meeste aandacht besteedt zijn compendium aan marxisten. Het maakt verschil tussen 'marxisten van de harde kern' en de 'culturele marxisten'. Die laatsten zijn het meest verraderlijk, omdat ze zich niet altijd als marxisten manifesteren. Ze zijn ook groter in aantal.

Volgens Breivik is het een illusie te denken dat het westen de koude oorlog heeft gewonnen tegen het communistische Sovjetblok. Alleen het klassieke, economische marxisme heeft het onderspit gedolven. Het 'culturele marxisme' daarentegen is machtiger dan ooit. Een indrukwekkend percentage van de journalisten en academici behoren tot die denkrichting, die alles verwerpt wat Breivik heilig is, zoals God, natie, familie, traditie.

Maar de 'multiculturalistische elite' is niet alleen links. Het is een veelkoppig monster. Breivik noemt nog drie andere groepen, die eveneens behoren tot die 'elite': de 'globalistische kapitalisten', de 'suïcidale humanisten' en de 'cynische carrieremakers'.

Breivik is voorstander van de vrije markt, maar worstelt toch met een probleem. Kapitalisme is in zijn ogen niet alleen maar goed. Bedrijven zijn in de eerste plaats uit op winst, ook als die ten koste gaat van de natiestaat. Ze denken globaal en niet nationaal. En ze doen zelfs aan multi-etnisch diversiteitsbeleid, als ze daarvan rijker denken te worden. Dat alles geldt vooral voor multinationals. Zonder een spoor van emotie verplaatsen die hun activiteiten naar lagelonenlanden, zonder zich te bekommeren om de schade die ze daarmee toebrengen aan het land, waar ze ooit zijn ontstaan en groot geworden.

Een andere, vage categorie vormen de 'suïcidale humanisten'. Breivik werkt niet duidelijk uit wat hij daarmee bedoelt. Het lijken mensen te zijn, die een eigenschap belangrijk vinden, die Breivik juist uit zijn denken probeert te wissen: menselijk gevoel. Zijn beschrijving roept beelden op van bijvoorbeeld kerkmensen, die namens Amnesty brieven schrijven naar dictators over politieke gevangenen, of die uitgeprocedeerde asielzoekers helpen. Mensen met een soortgelijke mentaliteit zitten op sleutelposities in de samenleving. Deze goedbedoelende weldoeners zien, door barmhartigheid verblind, niet het gevaar waaraan ze zichzelf en Europa blootstellen.

'Cynische carrièremakers' hebben geen enkel ideaal behalve plat eigenbelang. Ze bieden aan iedereen die betaalt hun diensten aan, ongeacht ideologie of staatsvorm.

Breivik deelt 'de elite' nog anders in, naar de ernst van het gepleegde 'verraad' tegen de eigen, Europese bevolking. Hij onderscheidt de categorieën A, B, C en D. 'Verraders' kunnen alle mogelijke beroepen hebben, maar politici, academici en journalisten zijn onder hen sterk vertegenwoordigd. De hele academische wereld is verrot, maar het ergste zijn de sociologen, vrijwel allemaal onverbeterlijke marxisten, die veel liegen, net als moslims trouwens.

Breivik wil sociologie zelfs afschaffen. Sociologen, andere wetenschappers, journalisten, linkse politici en andere prominenten maken zich schuldig aan 'indirecte culturele en demografische genocide' en 'oorlogsmisdaden'. Zij behoren allemaal tot categorie A en B. Ze zijn erger dan moslimmigranten, want dat zijn 'wilde beesten', die niet verantwoordelijk zijn voor hun daden en het ook niet kunnen helpen dat Europese 'verraders' hen zo maar toelaten in hun werelddeel.

De 'demografische genocide' bestaat niet alleen uit de toelating van moslimmigranten, maar ook uit vrije verstrekking van voorbehoedsmiddelen en het toestaan van een half miljoen abortussen per jaar. Mede daardoor is het geboortencijfer onder de autochtone Europese bevolking zo zeer gedaald dat uitsterving dreigt.

Die bevolkingsafname verschaft de elite een voorwendsel om onbeteugelde immigratie te verdedigen, die voorwaarde is voor de verwezenlijking van de 'Europese utopie'. Want de immigranten worden op den duur zo talrijk dat ze de nationale Europese culturen zullen vernietigen. Dat is de 'culturele genocide' waarover Breivik het heeft. De 'elite' ziet de nationale culturen als obstakels voor de 'Europese utopie' waarnaar Europese federalisten streven. Als de nationale culturen, dankzij de komst van migranten en de geboortebeperking van autochtonen, verdwijnen is de weg vrij voor de creatie van de 'nieuwe Europese mens'.

Met dit doortrapte beleid treden de 'Europese tirannen' in de voetsporen van Hitler, Stalin, Mao en Pol Pot. De rol die Europese mannen en vrouwen zelf spelen in hun eigen 'genocide', door vrijwillig gebruik van voorbehoedsmiddelen en het laten uitvoeren van abortus, laat Breivik onbesproken. In zijn wereldbeeld vormen mensen gehersenspoelde kuddes, die zelf niet verantwoordelijk zijn voor hun daden maar zich slaafs laten leiden door hun elites.

Breivik heeft ook het aantal executies of liquidaties berekend, dat nodig is om Europa te zuiveren. De doodstraf krijgen verraders van categorie A en B. Ze vormen een promille van de bevolking, zodat je in Nederland zou uitkomen op zeventienduizend. Dat getal zou lager kunnen uitvallen, omdat mensen van categorie B in aanmerking kunnen komen voor gratie. Voor de kleine, selecte categorie A is er geen genade. Breivik denkt daarbij aan hoge politici, leiders van NGO'S, topmensen in het culturele leven, topindustriëlen en hoofdredacteuren. Hun liquidatie heeft een te grote publiciteitswaarde om clementie te kunnen tonen, legt hij uit.

Categorie C komt ervan af met boetes, onteigening en gevangenisstraf. Categorie D krijgt geen straf.

De vermoorde sociaaldemocratische jongeren in Utoya behoorden kennelijk tot categorie B, zonder dat ze daarvan ook maar een flauw idee konden hebben. Ze hebben zich er ook nooit het hoofd over gebroken of ze 'culturele marxisten' of 'suïcidale humanisten' of 'globalistische kapitalisten' of 'cynische carrièremakers' waren.

Zij die het bloedbad hebben overleefd weten voortaan waarvan de moordenaar hen beschuldigt: ze zijn oorlogsmisdadigers en ze zijn medeplichtig aan genocide. Ook dat hadden ze niet kunnen vermoeden toen het schieten begon.

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/ ... ster.dhtml
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ozes
Berichten: 5835
Lid geworden op: Za Sep 17, 2011 4:05 pm

Re: Breivik en de elite

Berichtdoor Ozes » Ma Sep 26, 2011 1:26 am

Dat is wel de bedoeling inderdaad.
"There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution, by these international and for the most part atheistical Jews, it is certainly a very great one; it probably outweighs all others.

~Winston Churchill.

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Re: Breivik en de elite

Berichtdoor naar boven » Ma Sep 26, 2011 2:50 am

Iemand die dit soort drogredeneringen weet te produceren zou ik maar niet al te serieus nemen:

Eildert Mulder schreef:De verzamelnaam voor alle kwaad is volgens het 'compendium' 'de elite'. Het gebeurt wel vaker dat mensen, die graag zelf elite willen worden, de bestaande elite demoniseren. Zowel links als rechts heeft daar een handje van. De ultralinkse Cambodjaanse dictator Pol Pot begon zijn genocide in de jaren zeventig met de moord op mensen die brillen droegen en konden lezen. Hij beschouwde hen als een gevaarlijke elite, die het communistische gelijkheidsideaal in de weg stond en daarom moest worden uitgeroeid.

Dus iedereen die de elite bekritiseert doet dat niet omdat hij kritiek heeft op de elite en op wat de elite doet en - vooral - nalaat, maar omdat hij zelf bij de elite wil behoren? Dus de kritiek op de elite komt voort uit kinnesinne en is derhalve altijd ongefundeerd? Dat is inderdaad het elitaire standpunt waarmee de elite kritiek op de elite bij voorbaat pleegt te diskwalificeren.
Kritiek op de elite is volgens deze redenatie in principe onmogelijk.

Eildert Mulder schreef:Breiviks toekomstige slachtoffers behoren tot de 'multiculturalistische Europese elite', die 'genocide' pleegt tegen de eigen bevolking. Breivik noemt multiculturalisme net als de islam een haatideologie, en schijnt dat een negatieve kwalificatie te vinden, hoewel zijn eigen geschrift stijf staat van de haat. De leden van 'de multiculturalistische elite' zijn tegen de natiestaat, of staan er onverschillig tegenover. Dat is hun gemeenschappelijke kenmerk, of ze nu links zijn of rechts, maar er zijn ook verschillen. Breivik onderscheidt vier hoofdgroepen.

Dus een aversie tegen een haatideologie is haat. En iedereen die een haat koestert vindt haat blijkbaar prima en kan dus een haatideologie logischerwijze niet haten? Zo redenerend kan geen enkele haatideologie meer gehaat worden.

Eildert Mulder schudt de schijn-paradoxen zo uit z'n mouw..
RTFM


Terug naar “Opinies”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten