Het einde van de verzorgingsstaat

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 18857
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor King George » Do Jun 13, 2013 12:52 pm

Geplaatst door trias politica op 12 juni, 2013 - 17:44De verzorgingsstaat staat onder druk. Ons land gaat gebukt onder torenhoge schulden, loopt voor meer dan honderdvijftig miljard euro risico in allerhande 'noodfondsen' en die teller loopt nog door, onze woningmarkt staat onder water, onze pensioenen worden afgeroomd, de zorg wordt uitgekleed, de werkloosheid breekt hoogterecords, maar volgens de EU bobo's is de crisis voorbij.

En onze regering? Wat doet zij? Niets.

Onze 'regering' wordt geregeerd door de korte termijn denkers van Brussel, met begrotingswaakhond, de 'charismatische' Fin, Olli-drieprocent-Rehn als spreekbuis. Onze regering laat zich leiden door korte termijn wanbeleid, bedoeld om het begrotingstekort van de overheid binnen de Brusselse drieprocentsnorm te houden, maar ontwikkelt op geen enkele wijze een lange termijnvisie waar het met dit land naartoe moet. Ze heeft waarschijnlijk ook geen idee, zomin de PvdA ideeën heeft waar het met de EU naartoe moet.

'De verzorgingsstaat', wiens totstandkoming ooit voortreffelijk is geanalyseerd door Abram de Swaan in diens 'Zorg en de Staat', die verzorgingsstaat staat dus onder druk. Volgens de politieke visionairs Zijlstra (VVD) en Dijsselbloem (PvdA) moeten we ons voorbereiden op een langdurige soberheid. Het geld is op.

Dat laatste is zeker het geval: het geld is op. En daarom leent de Nederlandse Staat onder de verantwoordelijkheid van 'onze' premier Rutte (VVD) en de minister van Financiën (PvdA) er lustig op los om de arme sloebers uit Zuid-Europa van tientallen miljarden te voorzien. Of moet ik zeggen arme begrotingszondaars, fraudeurs en jokkebrokken?

Intussen wil de regering de gemeenten zwaar korten op de ouderenzorg en een fatsoenlijke thuiszorg, waardoor massa ontslagen in de zorgsector dreigen. Vervolgens ontbreekt het dit kabinet aan enige mate van creativiteit om met alternatieven te komen, maar graaien de zorgbobo's ongestraft de zorgkassen leeg, met als voorlopig triest dieptepunt de ontslagvergoeding van voormalig topman van thuiszorgorganisatie Thebe. Het is werkelijk te bizar voor woorden.

Wat de zorg aangaat, toch een belangrijk onderdeel van onze verzorgingsstaat en ook een absolute kostenpost, zou onze regering eens naar wèl goed functionerende systemen kunnen kijken. Bijvoorbeeld hoe het in Singapore geregeld is. Het zorgstelsel in Singapore is goed en goedkoop. Dat schrijft ook Harvard professor, biotechnologie-ondernemer en AIDS-onderzoeker William A. Haseltine in diens jongste boek 'Affordable Excellence' (pdf). Waarom lukt in Singapore wel, wat hier in Nederland maar niet lukken wil: een goed en betaalbaar zorgstelsel?

Het antwoord op die vraag is even simpel als ontluisterend: in deze poldercultuur ontbreekt de politieke wil om de zaken aan te pakken. Men wil het gewoon niet. Teveel baantjes en andere onnodige subsidies komen dan in het geding.

We hebben een poldercultuur en een subsidiecultuur van ons land gemaakt, waardoor inderdaad de verzorgingsstaat zoals die bedoeld was, een sociaal vangnet voor de behoeftigen, niet langer gehandhaafd kan worden.

Maar we geven wel vreemde lieden, die nog geen enkele bijdrage aan deze samenleving hebben geleverd, die in plaats daarvan een onevenredig hoog beroep doen op datzelfde sociale verzekeringssysteem en zorgstelsel, wel dezelfde rechten als de autochtone Nederlander die keurig netjes al jaren premie heeft afgedragen. Het beroep op ons zorgstelsel door allochtonen is vier (!) keer zo hoog als onder autochtonen, om maar een voorbeeld te noemen. En we geven ze niet alleen dezelfde rechten, maar ook nog eens stemrecht, zowel actief als passief. In theorie kan een Turk of Marokkaan, die beschikt over twee paspoorten 'onze' premier van Nederland worden! Een absurde situatie natuurlijk, die omgekeerd volstrekt ondenkbaar is in die herkomstlanden. En terecht.

Maar terug naar die verzorgingsstaat. Want die gaat op de helling en dat is voor een groot deel van de Nederlanders slecht nieuws, aangezien tweederde van de volwassen bevolking op één of andere wijze van publiek geld afhankelijk is, hetzij via een of andere uitkering, hetzij in een (semi-)publieke functie. Alleen dát al is natuurlijk ongehoord en betekent, dat een wezenlijke verandering daarvan via de stembus een kansloze route is. Tenzij we het one man one vote systeem natuurlijk veranderen. En daar valt steeds meer voor te zeggen. Immers, wie betaalt, bepaalt nietwaar?

In een tijd, waarin de individualisering van onze samenleving hoogtij viert is de collectieve druk nog nooit zo hoog geweest. En dat zorgt voor spanningen. Maar vanuit de politiek wordt geen enkele visie op deze problematiek ontwikkeld. Misschien wel in de laatste plaats door de partij van wie je juist een visie op deze spagaat zou mogen verwachten: het Christen Democratisch Appèl. Maar nee, ook zij weet zich geen raad met de in rap tempo veranderende normen en waarden.

Ook de christelijke traditie in dit land heeft geen antwoord op de snelle twittercultuur van de moderne tijd. Tijd voor bezinning ontbreekt, oppervlakkigheid en korte termijn denken overheersen. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek en -helaas- in het persoonlijk leven van heel veel mensen. Misschien dat we onze hoop moeten vestigen op de jeugd, want gelet op de recente werkloosheidscijfers heeft die groep de komende jaren alle tijd om zich te buigen over een herbezinning waar het met deze samenleving naartoe moet. Nadeel is dan wel weer, dat deze groep over relatief weinig kennis en levenservaring beschikt, maar wellicht dat de groeiende groep werkloze 45-plussers die leemte in kan vullen..

Laat ik niet te cynisch worden. Maar feit is wel, dat de (politieke) ideeën-armoede onder vrijwel alle politieke partijen een zorgelijke zaak is. Met name het door deze regering gevoerde beleid biedt op geen enkele wijze ook maar een begin van een antwoord op de grote vraagstukken van de moderne tijd. Het gevolg daarvan is, dat er op allerhande terreinen in onze samenleving grote tegenstellingen ontstaan. Tussen have's en have not's, tussen publiek en privaat, tussen seculier en religieus, enzovoorts enzoverder. En dat, terwijl onze maatschappij dringend behoefte heeft aan een hernieuwd normbesef, dat een logisch en voor alle partijen aanvaardbaar kader kan bieden.

Overigens is dit kabinet niet uniek in haar poging de verzorgingsstaat tot 'behapbare' proporties terug te brengen. Ook eerdere Paarse kabinetten hebben getracht om door middel van een stringent bezuinigingsbeleid te komen tot een beheersbare situatie op het gebied van zorg, wonen, onderwijs, werknemersverzekeringen, pensioenen en de sociale zekerheid in het algemeen. Maar het heeft allemaal niet geholpen. We stevenen af op een inktzwarte spiraal van verarming en uitzichtloosheid voor grote groepen burgers.

Hoogste tijd dus om de zaken anders aan te pakken. Dat betekent in de allereerste plaats, dat de invloed van Brussel op het regeringsbeleid ongedaan gemaakt moet worden. Dit is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om het tij te keren. Maar wie kijkt naar de jongste ontwikkelingen, waarbij Brussel het zelfs bestaat om een nieuwe ambtenarij in het leven te roepen, die gaat controleren of de lidstaten zich wel keurig houden aan het Schengen verdrag, die begrijpt dat er nog een lange weg te gaan is. Los van Brussel dus en weer baas in eigen huis. Dat is prioriteit nummer één.

Prioriteit nummer twee is, dat wij ook weer over onze eigen centjes moeten gaan en ook daar ons eigen beleid kunnen voeren, los van mensen als Olli Rehn en consorten. Dat betekent dus even wat minder miljarden naar jokkende, frauderende en corrupte lidstaten of naar ons geld snakkende 'ontwikkelingslanden', maar meer geld naar onze ouderen en eigen hulpbehoevenden. Het betekent ook een aanzienlijke aanscherping van ons asiel en immigratiebeleid, dat spreekt. Voor wat betreft het asielbeleid moet er een onmiddellijke stop komen voor verblijfsaanvragen en er moet onmiddellijk werk worden gemaakt met de opvang in eigen regio. Dát moet de norm worden. Voor wat betreft het immigtatiebeleid dient er eveneens een pas op de plaats te worden gemaakt en een begin met de afbouw van allerhande vage clubs die hier hun boterham mee verdienen. Weg daarmee, want overbodig. Daar hebben we nu even geen tijd en geld voor.

Ten derde moet er eens ècht werk worden gemaakt met een verminderde regeldruk voor burgers en bedrijven. Onze samenleving wordt kapotgereguleerd. Dat krijg je als je een omvangrijke quartiare sector creëert en je ambtenaren de vrije hand biedt om naar hartelust hun (linkse) stokpaardjes te berijden. Het mes daarin.

En tenslotte dient er ècht werk te worden gemaakt van een ander belastingstelsel. Sowieso moet de belastingdruk omlaag. De burgers en bedrijven in dit land worden geconfronteerd met een gemiddelde belasting- en premiedruk van veertig (!) procent. Dat is absurd. Maar in plaats dat de regering deze belastingdruk wil verminderen doet zij het omgekeerde. Met het -overigens voorspelbare- omgekeerde gevolg. Neem de laatste BTW verhoging van 19 naar 21 procent. In plaats van meer geld binnen te halen, liep de schatkist twee miljard (!) aan belastingopbrengsten mis. Het is werkelijk te gek om los te lopen.

Een grote schoonmaak is dus geboden, maar zolang de hoofdstroom media de bekende politiek correcte EU riedel blijft uitbazuinen worden er te weinig wakker om het verschil te maken.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 71878
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor Ariel » Do Jun 13, 2013 1:15 pm

Amen!!!!! :applause:
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41202
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor Pilgrim » Do Jun 13, 2013 1:35 pm

Maar feit is wel, dat de (politieke) ideeën-armoede onder vrijwel alle politieke partijen een zorgelijke zaak is. Met name het door deze regering gevoerde beleid biedt op geen enkele wijze ook maar een begin van een antwoord op de grote vraagstukken van de moderne tijd. Het gevolg daarvan is, dat er op allerhande terreinen in onze samenleving grote tegenstellingen ontstaan. Tussen have's en have not's, tussen publiek en privaat, tussen seculier en religieus, enzovoorts enzoverder. En dat, terwijl onze maatschappij dringend behoefte heeft aan een hernieuwd normbesef, dat een logisch en voor alle partijen aanvaardbaar kader kan bieden.

Ik heb al lange tijd het gevoel dat de klassieke oude (politieke) patronen van links tot rechts geen antwoord meer bieden op de problemen van de 21e eeuw. Alles moet overboord en we moeten met iets nieuws beginnen.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 18857
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Pensioenen - Een gedichtje wat ons raakt

Berichtdoor King George » Wo Sep 18, 2013 2:59 am

PensioenenDe oude Drees hield van de mensen
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij de AOW
En heel het land riep blij: Hoezee

En zo werd er gezorgd voor de Oude van Dagen
en het was er voor alle bevolkingslagen
En als was dat inkomen niet zo heel erg groot
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood

De rijkeren wilden het daar niet mee doen
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas
en uitbetalen hoefde men veel later pas

Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man
zodat hij later wat ruimer rondkomen kan
We regelen dat met zijn kleine salaris
Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is

En zo spaarden de fondsen die centen erbij
Vooruitzichten mooi en iedereen blij
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van 't geld
Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld

Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen
en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen
En dit alles was helaas het begin
En de plus in de pot werd een droevige min

Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht
Want op ONS geld hield men geen zicht
De pot raakte leeg, het overschot slinkt
Na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT

Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf
Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf
Een beloninkje hier een gouden handdrukje daar
Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar

Inleveren Baby-Boomers, jullie zijn met te veel
Dat ook zo velen betaald hebben is niet essentieel
En ook de AOW leeftijd is veel te laag
Al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag

Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd
Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd
Wat er aan geld is verdwijnt naar Europa
Dus pak je rollator en werken, opa!!

Kom op partijen, heb geen harten van steen
Kijk voor de verandering eens om je heen!!
De oudere arbeiders mankeren wel wat
Hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad

Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben!
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren
Van de pluche zittende dames en heren?

Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel?
Maar met het beleggen leek het dat wel
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund
Maar de arbeider op leeftijd is zijn plan niet gegund.

Stuur maar door,

dit is diep treurig!

Maar het is wel de waarheid
Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis; Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bonus.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Schepsel
Berichten: 4930
Lid geworden op: Zo Jun 20, 2010 6:43 pm
Locatie: 하늘

Re: Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor Schepsel » Wo Sep 18, 2013 11:59 am

Ik denk dat niet de directeuren, maar de invasie van luilakken het grootste probleem is. We schoppen, heel liberaal enzo, verstandelijk gehandicapten de instellingen uit, terwijl hordes baardmansen-en vrouwen (driedubbele gezichtsvachten) allerlei toeslagen, kortingen enz naast hun bijstand krijgen, en ze zijn al zo obees! (heb ik geen geld voor, zo'n indrukwekkende verzameling vetrollen) Ik zie hele wijken lummelen op bankjes en onschuldige voorbijgangers lastigvallen en beledigen.
Afbeelding
^
Dit is wat je krijgt als je zogenaamd ''stimulerend'' te werk gaat en alle steun uitkleedt. Maar, die steun gaat naar de verkeerde! Toeslagen en uitkeringen gaan linea recta naar Marokko, Turkije, Somalië en verdwijnen zo helemaal uit de economie. En in plaats van dat de staat kijkt naar alle fraudeurs, profiteurs, leugenaars en uitzuigers die ons land rijk is (zie de Vogelaarwijken, tijd om van deur tot deur te controleren?) moeten 'gewone' Nederlanders het ontzien want die mag je schofferen zonder de respect-huilers over je heen te krijgen.

(respect is trouwens een aardige omgangsvorm, géén doel dat gaat boven feiten. Als Wilders of wie dan ook bullshit praat, toen je dat maar aan door feitenanalyse. Als de bullshit is aangetoond, heeft ''respect'' ook geen zin meer, en als hij gelijk heeft, ook niet. Ze verheffen een omgangsvorm tot Politiek Doel, hoe stom kan je eigenlijk zijn)
Ik heb de beste feiten. Het zijn alternatieve feiten. Niemand respecteert de feiten meer dan ik. De rest is FAKE NEWS. SNEU. Net als ''zogenaamde rechters'' en scheiding der machten, SNEU.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41202
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor Pilgrim » Do Jul 16, 2015 12:36 am

PVV: “Aanpassing rekenrente pensioenen desastreus”

Geplaatst op 15 juli 2015

De PVV noemt de aanpassing van de UFR-rekenrente voor pensioenfondsen “desastreus” voor ouderen, omdat zij er wederom in koopkracht op achteruit zullen gaan. Door de lagere rekenrente daalt de gemiddelde dekkingsgraad met 3% en volgens DNB zal de pensioenpremie 2 tot 6 procent stijgen. Daling van de dekkingsgraden, lagere pensioenuitkering zijn het gevolg en indexatie zal weer jarenlang uitblijven, zo vreest de PVV. De PVV stelt dat stijgende premies bij een gelijkblijvende pensioenambitie buitengewoon slecht zijn voor het pensioenvertrouwen van jongere generaties.

Geplaatst door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/07/15 ... more-92859
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41202
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor Pilgrim » Za Okt 10, 2015 11:16 pm

Bijstorten voor ons pensioen

Premie omhoog door lage rente

Door Ariane Kleijwegt en Ruud Mikkers, za 10 okt 2015

Amsterdam - Werkgevers en werknemers moeten meer premie betalen voor hun pensioen.

Dat blijkt uit een rapport dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de lage marktrente wordt toegezegd pensioen miljarden euro’s duurder. Komend jaar gaat het om 12 procent.

Het onmiddellijke effect op de pensioenpremies valt nog mee, onderstreept het kabinet. Die gaan gemiddeld 2 procent omhoog, maar dat betekent wel dat vrijwel alle pensioenfondsen een extra hypotheek nemen op de toekomst. Zij speculeren in toenemende mate op beurswinsten.

Of de stijging de komende jaren beperkt kan blijven, is twijfelachtig. Nu al is vrijwel zeker dat in de jaren na 2016 de premie 5 procent hoger zal zijn, zo blijkt uit berekeningen van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau.

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41202
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor Pilgrim » Zo Okt 25, 2015 12:17 am

€140 miljard verdampt

Pensioenfondsen raken heel veel geld kwijt

Za 24 okt 2015

HILVERSUM - Door slechte beleggingsresultaten zijn de Nederlandse pensioenfondsen het afgelopen half jaar 140 miljard euro aan pensioenvermogen kwijtgeraakt. Volgens een eigen onderzoek van RTL Z is het totale vermogen van de fondsen gedaald van een recordhoogte van 1400 miljard euro tot circa 1260 miljard euro.

De fondsen zeiden zelf eerder ook al dat hun beleggingsresultaten erg tegenvallen. Dit komt doordat het de laatste maanden erg onstuimig is op de beurzen. De toonaangevende AEX-index op de Amsterdamse beurs is in het tweede en derde kwartaal ook flink gezakt. De portefeuilles van de fondsen werden hard geraakt door een combinatie van forse correcties op de obligatiemarkten, onzekerheid over het rentebeleid, angst voor een 'Grexit' en de haperende groei van de Chinese economie.

Uit de berekeningen van RTL Z blijkt onder meer dat ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, in zes maanden tijd maar liefst 28 miljard euro verloor op de beurs. Bij zorgfonds PFZW liep het vermogen met ruim 16 miljard euro terug.

De meeste fondsen hebben te maken met een verslechterde financiële positie. Dit komt ook door de lage rente, waardoor zij hun toekomstige verplichtingen hoger moeten waarderen. De fondsen beslissen de komende weken of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen ze willen nemen om hun buffers de komende jaren aan te vullen.

De Pensioenfederatie voorspelde eerder deze maand dat een en ander de komende jaren nog vrijwel nergens zal leiden tot verlaging van de pensioenen. Maar voor miljoenen deelnemers raakt een verhoging van de pensioenen (indexering) wel steeds verder uit beeld, aldus de koepelorganisatie.

bron
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 38878
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor Mahalingam » Ma Dec 14, 2015 6:25 pm

En waar moeten al die gestudeerde migranten een baan vinden? De grote motor, het MKB zucht onder teveel aan lasten en krijgt van banken geen geld om uit te breiden.
Met open grenzen is de welvaartsstaat ten einde
Velen verwachten dat er in het bedrijfsleven geen banen meer bijkomen voor mensen met lagere of middelbare scholing. Het effect is dan dat er op de arbeidsmarkt een concurrentiestrijd tussen Nederlanders en vluchtelingen met lagere en middelbare scholing op gang komt. Interessant voor het management van bedrijven: het veel grotere aanbod van personeel zet druk op de lonen.

Zonder loondalingen kan het extra aanbod van arbeid echter niet in het productieproces worden opgenomen. Tenzij we Amerikaanse toestanden willen, waar je van een minimumloon niet rond kunt komen, kunnen de lonen op minimumniveau niet veel meer dalen. Er moet dus werkloosheid ontstaan: onder de vluchtelingen of onder de Nederlanders (of, waarschijnlijker, onder allebei).

Gezien de aantallen vluchtelingen die wij kunnen verwachten, kan het om werkloosheid in dezelfde orde van grootte gaan als eind jaren zeventig.

En wie moeten geld ophoesten voor al die heel langdurig werkelozen?
Voorspelling:
Bij gebrek aan eigen daadkracht hoopt de EU dat Turkije de vluchtelingenstroom tot stilstand kan brengen. Zonder grote veranderingen in het asielbeleid lijkt dat niet erg waarschijnlijk. We zullen er dus rekening mee moeten houden dat de stroom aanhoudt en er permanente massawerkloosheid zal ontstaan.

Conclusie (niet nieuw eigenlijk)
Zijn partijgenoot en minister van Financiën Dijsselbloem heeft het beter begrepen. In het Financieel Dagblad zei hij op 25 november dat we bij deze instroom 'de welvaartsstaat opblazen'. Dat is inderdaad de juiste conclusie die je op grond van een economische analyse kunt trekken: volledig open grenzen betekent voor de laagst betaalden het einde van de welvaart en voor iedereen het einde van de welvaartsstaat.
http://www.volkskrant.nl/opinie/met-open-grenzen-is-de-welvaartsstaat-ten-einde~a4207437/
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6171
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor Ali Yas » Ma Dec 14, 2015 8:29 pm

Mahalingam schreef:
volledig open grenzen betekent voor de laagst betaalden het einde van de welvaart en voor iedereen het einde van de welvaartsstaat.

Niet per se. We kunnen ook afspreken dat de welvaartsstaat er alleen is voor bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld voor mensen die hier al minstens 10 jaar wonen (waarbij jaren voor Zweedse gordijnen niet meetellen).
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41202
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor Pilgrim » Do Jul 12, 2018 9:34 pm

Witte boorden CRIMINALITEIT

Geplaatst op 12 juli 2018

Afbeelding

Omdat ik in het buitenland woon, zie ik programma’s op andere dagen en tijden dan in Nederland. Eergisteren, 10 juli 2018, zag ik op BVN, de zender voor Nederlanders in het buitenland, een uitzending van MAX. Dat programma heet “Zwarte zwanen”. Het programma was eerder uitgezonden op de Nederlandse tv-zender op maandag 7 mei 2018. Het is op het internet te vinden met deze link. Het programma werd voortreffelijk gepresenteerd door Cees Grimbergen.

Ik viel bijna van mijn stoel bij het zien van dit programma. Het verbaast me hooglijk dat hierover in de media niet enorme ophef is gemaakt. Of heb ik dat gemist? Uit wat voor schurken bestaat de elite in Nederland die verantwoordelijk is voor het beheer van de pensioengelden?

Ik vind het een aanrader om dit programma nog eens te bekijken. Ik wil niet flauw doen, maar gelet op de leeftijd van de volgers van “E.J. Bron” vermoed ik dat veel van die lezers BELANG hebben bij dit onderwerp. De senioren van Nederland worden namelijk op een enorme schaal belazerd en bestolen. Het is hoog tijd dat de Tweede Kamer de controlerende functie eens gebruikt om deze misstand aan de kaak te stellen en de verantwoordelijke regering ter verantwoording te roepen.

Er wordt zuinig gedaan over de financiële situatie. En toch wordt er gesmeten met geld. Dat geld waarmee gesmeten wordt, is voor een aanzienlijk deel het geld van de senioren dat hen wordt onthouden. Het pensioenstelsel is ziek.

Vandaag kreeg ik een nieuwsbrief van het ABP. Een organisatie met miljoenen leden. Die leden zijn daarbij aangesloten, omdat ze WETTELIJK geen andere keus hebben. In die nieuwsbrief werd openlijk vermeld dat de senioren 13,46% tekort komen doordat vele jaren niet is geïndexeerd. Tel uit je winst. Het zal wel net zo gaan als toen Lubbers een greep deed in de kas van de pensioenen om de staatsschuld te verminderen. Weet u het nog? Om de gedachten op te frissen verwijs ik u naar: www.geennieuws.com.

Er is wel verschil van mening of het nu ging om 30 miljard of 50 miljard die gejat is uit de kas van het ABP. Daar zou aardig mee geïndexeerd kunnen worden. Maar laten we maar niet blij zijn met een dode mus. U kent het gezegde: Dat zien we nooit meer terug. Ik hoop dat het opnieuw of voor het eerst kennis nemen van dit programma van MAX een flink aantal senioren in beweging zet. Elke regering neemt automatisch de verantwoordelijkheid over van wat eerdere regeringen (en volksvertegenwoordigers via wetgeving) hebben gedaan, respectievelijk misdaan.

Door: “M.A.L. Sion” – [email protected]

https://ejbron.wordpress.com/2018/07/12 ... inaliteit/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 41202
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Het einde van de verzorgingsstaat

Berichtdoor Pilgrim » Za Mei 18, 2019 10:56 pm

Pensioenleeftijd...

Afbeelding
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Opinies”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten