Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20555
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor King George » Ma Jun 16, 2014 2:42 pm

Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Er is iets vreemds aan de hand in de wereld van vandaag. Op dit moment worden diverse landen in het Midden Oosten onder de voet gelopen door moslims die, met de koran en hadith in de hand, met het spreekwoordelijke zwaard deze landen en de mensen in deze landen onderwerpen aan de islam. Uiteraard is dit beslist nieuwswaardig maar op de één of andere manier weigert de media de relatie met de islam en de gruwelen die elders, maar ook op kleinere schaal in onze westerse landen, plaatsvinden te leggen. En eigenlijk kunnen wij alleen maar gissen naar het waarom.

Afbeelding

Anderzijds raakt men maar niet uitgesproken over de vermeende 'gevaren van het extreemrechtse gedachtegoed' zonder daar ook maar een enkele keer een solide definitie van te geven. Het is een soort van containerterm waaronder alles geschaard lijkt te worden wat ideologisch niet in het straatje van de mainstream media en het mainstream denken past. Het zogenaamde 'extreemrechts' stelt men voor alsof het om een monolithisch blok van gelijkgestemde zou gaan die allemaal één en hetzelfde gedachtegoed uitdragen. Dat terwijl er, zoals gezegd, geen enkele solide definitie is van wat nou 'rechts' dus laat staan het kennelijk nog veel 'gevaarlijkere verwerpelijkere extreemrechts' precies behelst. Het lijkt er veeleer op dat 'rechts', laat staan 'extreemrechts', in feite niet bestaat maar meer een stopwoordje is geworden voor alles dat niet-links is. Links is namelijk wel duidelijk te definiëren en te categoriseren.

Afbeelding

We hebben dus enerzijds te maken met een denkbeeldig gevaar, ofwel hetgeen men 'rechts' dan wel 'extreemrechts' placht te noemen, en anderzijds een reëel gevaar dat al sedert vele jaren (feitelijk al sinds de oprichting ervan) op gruwelijke wijze dood en verderf zaait, namelijk de islam dan wel moslims. Het eerste, het kennelijk levensgevaarlijke 'extreemrechts', moet je benoemen, en het tweede, de gruwelijkheden die gepleegd worden door volgers van de islam, mag je niet benoemen. Want benoem je het tweede dan behoor je kennelijk tot het eerste. Een verwarrende situatie.
Marx Engels LeninHet heeft, als wij de recente geschiedenis erop naslaan, lang geduurd voordat mensen doorhadden dat bijvoorbeeld het communisme, het socialisme, het maoïsme, het marxisme, het fascisme en het nationaal socialisme (voor zover dit daadwerkelijk verschilde van het socialisme) buitengewoon verwerpelijke ideologieën waren en zijn. Ideologieën die intrinsiek totalitair en gruwelijk van aard waren, en zijn, en vele honderden miljoenen mensen het leven hebben gekost. Tot ver in de jaren '80 van de vorige eeuw waren er felle voorvechters van met name alle ideologieën die op het communisme dan wel marxisme gebaseerd zijn. En tot op de dag van vandaag zijn er diverse partijen in de politiek actief die directe afstammelingen zijn van genoemde ideologieën. En ondanks de bloedige gruwelijkheden waarin de geschiedenissen van deze ideologieën gedrenkt zijn is dat kennelijk geen bezwaar voor de volgers.

http://veelkantie.nl/wp-content/uploads ... -Lenin.png

Denk dan aan o.a. de PvdA (directe nazaat socialisme), de SP (directe nazaat maoïsme) en Groenlinks (directe nazaat Marxistisch Leninistisme). Alleen het nationaal socialisme, dat marginaal afwijkt van het socialisme, is onbegaanbaar terrein. Een partij ideologie en richting baseren op het nationaal socialisme is als op Marx vloeken in de linkse kerk.

Afbeelding

De islam, en het onvermijdelijk en intrinsiek daaraan verbonden en gelieerde 'islamisme' (een term die men gebruikt op de suggestie te wekken alsof er meerdere soorten van islam zou bestaan), lijkt eenzelfde uitzonderingspositie in te nemen als genoemde socialistische en marxistische ideologieën zolang daar maar geen 'nationaal' voor geplaatst wordt. Hoe gruwelijk en massaal de misdaden ook die gepleegd werden en worden uit naam van de op het socialisme, marxisme, en nu ook de islam dan wel het islamisme, gebaseerde ideologieën, het kan de mensen er niet van afbrengen genoemde ideologieën als in basis in orde en zelfs in grote lijnen als heilzaam te beschouwen.

Afbeelding

We mogen inmiddels gerust constateren dat de leugens die ons op de mouw werden gespeld, als zou de islam de religie van vrede zijn en het om een volstrekt verwaarloosbare minderheid van radicale moslims gaan die de leer niet goed zouden interpreteren, simpelweg niet waar zijn. Wij maken namelijk nu dankzij het voortschrijdende informatietijdperk live en soms zelfs aan den lijve mee hoe de islam, dan wel de volgers daarvan, zichzelf lebensraum verwerven. En hoe dit gepaard gaat met de meest gruwelijke schendingen van mensenrechten, onvoorstelbaar leed en wreedheid en hectoliters bloed van onschuldige mensen. Hoe hard men daartoe ook pogingen onderneemt het is niet meer te ontkennen dat dit de ware aard van de islam is dat de zogenaamde 'overgrote meerderheid van gematigde moslims' de uitzondering zijn in plaats van de regel. Islam is, ongeacht de 'gematigdheid' van de volgers, wat het is.

Afbeelding Zouden we echter de mainstream media, het mainstream denken en onze politieke voorlichtersliegers moeten geloven dan zouden, op het denkbeeldige 'extreemrechts' na natuurlijk, niet meer zoiets bestaan als inferieure en zelfs levensgevaarlijke ideologieën. Dit terwijl de feiten wereldwijd voor zichzelf spreken. Het is angstaanjagend, nog meer dan islam zelf, dat Westerse overheden hand en spandiensten verlenen aan de wegbereiders en soldaten van islam. En nogmaals om redenen, buiten het economische belang dat kennelijk voor mensenrechten gaat, waarnaar wij slechts kunnen gissen. Een fatale fout die ook ons in de nabije toekomst heel duur zal komen te staan in mensenlevens.
U mag het natuurlijk opvatten als een Godwin, maar feit blijft dat het ontkennen van het gevaar van het nationaal socialisme tot diep in de jaren '30 van de vorige eeuw aan vele tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost. Zoals ook het ontkennen van het gevaar van het communisme en daarvan afgeleide ideologieën tenminste 100 miljoen, zo niet meer, levens kosten. Het is een feit dat de Britten, via Chamberlain, tot lange tijd heeft gepoogd de Duitsers te pacificeren en met hand-outs ertoe hebben proberen te bewegen om geen oorlog te ontketenen. Het was pas laat, veel te laat, dat Churchill het Britse volk voorhield wat onvermijdelijk was. Een vals beest moet je temmen!

Afbeelding
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46998
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor Pilgrim » Do Feb 04, 2016 12:48 am

De geest van Chamberlain waart nog steeds rond in Europa

'Conflictmijdend, onwrikbaar geloof in dialoog, onvermogen te benoemen'

Jan Sobieski, 02-02-2016

Afbeelding
Churchill en Chamberlain

In de jaren dertig van de vorige eeuw kozen de Britse premiers Baldwin en Chamberlain voor een politiek van appeasement ten opzichte van het groeiende Nazi-Duitsland, in de hoop een conflict met de Duitsers te vermijden. Met de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog nog vers in het hoofd deden de Britten keer op keer water bij de wijn door toe te geven aan eisen van het Naziregime. Er volgde geen reactie op de bezetting van het Rijnland in 1936, op de Anschluss van Oostenrijk bij Nazi-Duitsland in 1938 en later dat jaar tijdens de conferentie van München werd Tsjecho-Slowakije geslachtofferd ten koste van ‘vrede’.

De uitkomst is iedereen bekend. Een Tweede Wereldoorlog volgde alsnog. De appeasement-politiek – met als doel het voorkomen van een lang, bloedig en duur conflict – bewerkstelligde juist het tegenovergestelde van haar doel.

Wie de analogie maakt tussen het pre-oorlogse Groot-Brittannië en de opstelling van West-Europese leiders ten opzichte van huidige bedreigingen van onze liberale democratieën zal veel gelijkenissen zien: conflict mijdend, een onwrikbaar geloof in dialoog en vooral een angst en onvermogen om dat wat haaks staat op onze vrijheden bij de naam te noemen en te veroordelen.

Vrede ten koste van alles
Vrede ten koste van alles, lijkt het adagium. Zelfs als dat inhoudt dat, beetje bij beetje, stukjes vrijheid ingeleverd worden om de vrede te bewaren. Liever niet de rol van de islam benoemen als destabiliserende factor in Europa. Liever geen moeilijke vragen stellen omtrent het bij voorbaat betwistbare succes van lange termijn-integratie van grote groepen islamitische nieuwkomers. Liever wegkijken en hopen dat de onrust overwaait.

Net als Groot-Brittannië van weleer zal Europa bedrogen uitkomen. Het is daarom aan Europa om wakker te worden. Het is de taak van iedere burger om pal achter onze vrijheden en verworvenheden te gaan staan. Slechts een harde en niet-onderhandelbare verdediging van onze waarden – democratie, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van mannen en vrouwen en acceptatie van seksuele minderheden – betekent het in stand houden van de prachtige vrede die ons continent reeds 70 jaar kent.

De dialoog
Maar harde en niet-onderhandelbare standpunten staan haaks op het onwrikbare geloof dat dialoog immer het antwoord is. Westerse leiders zoeken liever een middenweg van pappen en nathouden om de goede vrede te bewaren. Zij realiseren zich niet dat de massale verwelkoming van groepen migranten, die op grote schaal geen van de Westerse waarden delen, een gevaarlijke tijdbom onder de Westerse samenleving legt. De appeasement ten opzichte van gebeurtenissen als Keulen, Parijs en de extreme vormen van homofobie in azc’s is stilte voor de storm. Het zal niet minder worden. Slechts meer. Door nu in te grijpen kan de schade echter nog beperkt worden.

Helaas zien we het tegenovergestelde. De tragische gebeurtenissen in Keulen, Parijs, Zweden, azc’s en op talloze andere plekken worden aangegrepen om politiek correct cultureel relativisme te ondersteunen: Westerse mannen randen ook aan. Ook niet-moslims plegen ook aanslagen. Homohaat onder Nederlanders komt ook voor.

Chamberlainisme
Dat klopt, onze Westerse samenleving is ook niet perfect. Maar er is een gigantisch verschil in schaalgrootte en achterliggende ideologie tussen het geïmporteerde en eigen-Westerse geweld. Dit wordt daarbij voor het gemak vergeten. Het past immers niet in cultureel relativistische kaders.

Of het nu Parijs, Keulen of de homofobie in azc’s is, leiders staan klaar om hun mondelinge steun voor vrijheid van meningsuiting, bescherming van vrouwen of het belang van gelijke behandeling van homoseksuelen te uiten. Maar het blijft vooral bij woorden. Daarachter heersen het defaitisme, apologisme en de jij-bakken. Het chamberlainisme.

Concrete actie
Wat Europa nodig heeft zijn leiders die Westerse waarden daadwerkelijk verdedigen. Niet alleen met lege en betekenisloze woorden. Maar met concrete actie.

Wat Europa nodig heeft is meer Churchill, en minder Chamberlain.

http://politiek.tpo.nl/2016/02/02/de-ge ... in-europa/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75239
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor Ariel » Do Feb 04, 2016 2:04 am

Zolang we dit soort ministers van defence in Europa hebben, zullen we voorlopig nog in het Chamberlainisme blijven hangen.

Rusland, China en Iran hebben wel een Churchill in huis.

Afbeelding
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

mercator
Berichten: 19108
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor mercator » Do Feb 04, 2016 11:34 am

De vergelijking met WO II en de aanloop daartoe gaat niet op. De grootmachten toen waren aan elkaar gewaagd op technologisch en militair vlak. Er moest écht gevochten worden om de overhand te krijgen. Dat is nu met de moslims helemaal niet het geval. Als wij die gewoon aan hun lot overlaten zijn ze onschadelijk want uit zichzelf kunnen ze niets. Zelfs dat ISIS legertje is totaal geen bedreiging.
Het probleem zit hem 100% in onze eigen mind-frame die helemaal doorgeslagen is naar de "softe" waarden van solidariteit en medelijden. Eigenlijk is dat een vorm van racisme want we gaan ervan uit dat moslims helemaal niks zelf kunnen-wat ook zo is. Maar dat zou ons niks mogen uitmaken.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20555
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor King George » Di Apr 26, 2016 8:28 am

Wat is er in het Westen gebeurd dat wij zo gek zijn geworden onze vijanden binnen te laten en hen een zwaard uit te reiken om ons af te kunnen laten slachten?
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Di Apr 26, 2016 8:21 pm

mercator schreef:Het probleem zit hem 100% in onze eigen mind-frame die helemaal doorgeslagen is naar de "softe" waarden van solidariteit en medelijden. Eigenlijk is dat een vorm van racisme want we gaan ervan uit dat moslims helemaal niks zelf kunnen-wat ook zo is. Maar dat zou ons niks mogen uitmaken.

Klopt! De werkelijkheid is al langer aan de gang dat moslims worden beschouwd als incompetente min of meer mislukte achterlijke wezens uit de zandbak van Allah in onze technologische kennisbeschaving. Dus . . . dienen zij niet serieus genomen te worden. Vergelijk het maar met de eerste de beste imbeciel, de loslopende gek in de straat die door de rechter als ongevaarlijk is beoordeeld.

Moslims worden gezien als een nieuw soort parasieten die als niet gevaarlijk worden beschouwd. Maar dat zijn ze wel. Want ze kosten onze Europese gemeenschap handen vol met geld en zijn bovenal onze geestelijke tegenstanders.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pizzaman
Berichten: 1593
Lid geworden op: Do Apr 14, 2016 8:43 pm

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor Pizzaman » Di Apr 26, 2016 8:35 pm

'Hans van de Mortel' schreef:
mercator schreef:Het probleem zit hem 100% in onze eigen mind-frame die helemaal doorgeslagen is naar de "softe" waarden van solidariteit en medelijden. Eigenlijk is dat een vorm van racisme want we gaan ervan uit dat moslims helemaal niks zelf kunnen-wat ook zo is. Maar dat zou ons niks mogen uitmaken.

Klopt! De werkelijkheid is al langer aan de gang dat moslims worden beschouwd als incompetente min of meer mislukte achterlijke wezens uit de zandbak van Allah in onze technologische kennisbeschaving. Dus . . . dienen zij niet serieus genomen te worden. Vergelijk het maar met de eerste de beste imbeciel, de loslopende gek in de straat die door de rechter als ongevaarlijk is beoordeeld.

Moslims worden gezien als een nieuw soort parasieten die als niet gevaarlijk worden beschouwd. Maar dat zijn ze wel. Want ze kosten onze Europese gemeenschap handen vol met geld en zijn bovenal onze geestelijke tegenstanders.


Eens met jou en Mercator.Maar waarom dan het laatste dikgedrukte?
Ze "kosten" geen geld. idioten die stemden op andere nog grotere idioten geven ze dat geld.
Geestelijk kunnen we ze ook wel aan, uitzonderingen ( zg. "bekeerlingen"...) daargelaten.

We zijn zelf gewoon de idioten die een gek een machinepistool in handen geven.
Zalig zijn de onnozelen en simpelen van geest, want zij zullen er in lopen.

Gebruikersavatar
silkyboxershortXL
Berichten: 2534
Lid geworden op: Za Apr 24, 2010 3:20 pm

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor silkyboxershortXL » Wo Apr 27, 2016 9:14 am

Ik nomineer Caroline Glick.
Moedig, waarachtig en een overschot aan intellect
In deze link de verkorte versie van de onderstaande YT-video
Hoop is geen strategie.
WWG1WGA

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Wo Apr 27, 2016 9:39 am

Pizzaman schreef:Eens met jou en Mercator.Maar waarom dan het laatste dikgedrukte?

Volgens mij bestaat er een iele groep mensen die moslims wel ziet zitten. Iedereen weet nu langzamerhand dat moslims hier in Europa zijn oververtegenwoordigd vanwege het vele gratis geld en niet vanwege onze superieure cultuurstatus.
Geestelijk kunnen we ze ook wel aan, uitzonderingen ( zg. "bekeerlingen"...) daargelaten.

Hoe dan ook blijven zij de tegenstanders van alles waar wij voor staan. Moslims zijn onze onbewapende tegenstanders. Hun geestelijke bagage reikt niet verder dan de Koran. Van daaruit hebben zij geleerd dat de zon ondergaat in een modderpoel en dat de aarde plat en bewegingsloos is. En voor de rest bestaat er maar één goedgekeurde soort mens: de moslimdwaas. In de bijbel staat wonderbaarlijk genoeg dat de aarde aan niets hangt (Jessaja 40:22). Blijkbaar willen alle moslims daar niets van weten. Zij hebben Mohammed en die is nu eenmaal de allerbeste. Zij willen sowieso niets van onze kennisbeschaving weten. Om hun waardeloze huichelachtige zandreligie kracht bij te zetten, hebben zij besloten te parasiteren op alles dat beter is dan islam. Daarom ook zijn zij onze geestelijke tegenstanders.

Koran 27:61 – “Of wie heeft de aarde in vaste stand gezet en in haar midden rivieren gemaakt en haar van pijlers voorzien en tussen de beide zeeën een scheidsmuur gemaakt? Is er een god met Allah samen? Neen, maar de meesten hunner weten niet.”

Je zult maar in de domme god van de domme profeet geloven zoals alle moslims. Wie dit doet rest nog maar één ding: parasiteren op wie niet dom is. :redface2:
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 6623
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor sjun » Vr Apr 29, 2016 7:36 am

King George schreef:Wat is er in het Westen gebeurd dat wij zo gek zijn geworden onze vijanden binnen te laten en hen een zwaard uit te reiken om ons af te kunnen laten slachten?

Daar zijn wel verklaringen voor te bedenken...
:smartass:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Vr Apr 29, 2016 8:44 am

sjun schreef:
King George schreef:Wat is er in het Westen gebeurd dat wij zo gek zijn geworden onze vijanden binnen te laten en hen een zwaard uit te reiken om ons af te kunnen laten slachten?

Daar zijn wel verklaringen voor te bedenken...
:smartass:

Nou Ariel, ga je gang! [icon_lol.gif]
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 6623
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor sjun » Vr Apr 29, 2016 9:02 am

Afbeelding
De Ministers van defensie van Noorwegen, Zweden, Nederland en Duitsland op een bankje.

Luister nauwkeurig naar wat de spreker stelt. Daarna kun je besluiten het er al dan niet of deels mee eens te zijn.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Vr Apr 29, 2016 10:02 am

sjun schreef:Afbeelding
De Ministers van defensie van Noorwegen, Zweden, Nederland en Duitsland op een bankje.

Luister nauwkeurig naar wat de spreker stelt. Daarna kun je besluiten het er al dan niet of deels mee eens te zijn.

Hihi! Ik luister nauwkeurig, maar ik hoor niks. icon_shh.gif

Hallo! Mag ik even corrigeren, ja? Ministers van defensie? Omdat het geile troela's zijn? Die van Nederland en Duitsland zijn in ieder geval niet van defensie.

Wel van oorlog!

En die van Duitsland moest zeker van Frau Merkel een broek aantrekken. Staat immers mannelijk. Ach . . . waar gaat dit naar toe en waar eindigt het? Zo'n plaatje doet bij de moslimgemoederen nog meer haat oplaaien tegen onze kennisbeschaving en emancipatie van de vrouw. Want het staat haaks op hun belijdenis in de historische Arabische geitenneuker Mohammed die het op een oude fiets moest leren om een kind van negen te kunnen naaien.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46998
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Gezocht... Een Churchill in een zee van Chamberlains

Berichtdoor Pilgrim » Di Jul 16, 2019 2:22 am

Appeasement is het gevaar van onze tijd

14 juli 2019 - Jan Gajentaan

Afbeelding
Britse premier Chamberlain toont trots zijn vredesovereenkomst met Hitler (september 1938)

Kop-in-het-zand-mentaliteit bij politici en overheden

In deze tijd duiken politici en overheden opnieuw voor de grote bedreigingen voor onze vrijheid. Of het nu om terrorisme gaat, oplevend antisemitisme, de houding tegenover dictatoriale regimes of de relatie met de EU en de VN: de standaard benadering is die van appeasement. We hebben te maken met een kop-in-het-zand-mentaliteit. Jan Gajentaan schetst een beklemmend tijdsbeeld.

Lees verder>>>
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Opinies”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten