De derde islamitische invasie bedreigt Europa

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

De derde islamitische invasie bedreigt Europa

Bericht door Pilgrim »

MUST READ!: De derde islamitische invasie bedreigt Europa

Geplaatst op 22 januari 2016

Afbeelding

Vorig jaar heeft een woord in ons taalgebruik veld gewonnen dat de gebeurtenis waarvoor het staat zelfs niet eens in beginsel juist weergeeft. Dat woord is “vluchtelingencrisis”. Het werd door de gedupeerden enerzijds en de heersende politieke krachten anderzijds gevormd en bewust door voortdurend gebruik en permanente herhaling in ons nationale en Europese taalgebruik ingevoerd, omdat het bestaat uit twee zelfstandige naamwoorden, die elke een bepaalde betekenis hebben en bepaalde associaties oproepen bij mensen die deze woorden horen.

Het woord “vluchteling” staat voor zielige, betreurenswaardige mensen, die iets heel ergs is overkomen. Het roept over het algemeen bij de toehoorder medelijden en sympathie op en dat moet het ook vanuit het oogpunt van de gedupeerden en de heersende politieke klasse. Het woord “crisis”, dat de regerenden in dit verband constant gebruiken, staat voor catastrofe, voor een onafwendbare, quasi door God gewilde gebeurtenis. Daarmee dient verklaard te worden dat de uiterst moeilijke en gespannen situatie, waarin Europa en vooral Duitsland zich al maandenlang bevinden, niet op nalatigheden of een verkeerde politiek, dus niet op fouten en falen van de regeringen is terug te voeren. Veelmeer moet er een soort natuurcatastrofe gesuggereerd te worden, die door de verantwoordelijken noch te voorzien, noch op tijd af te wenden was en diens beheersing daarom – uiteraard – aanzienlijke offers en een voortdurende enorme krachtsinspanning eist.

De migratie-tsunami was al heel lang aangekondigd
In werkelijkheid gaat het bij de overwegende meerderheid van de vele mensen die verleden jaar met honderdduizenden Europa zijn binnengestroomd, en die ons ook in de toekomst met hetzelfde aantal zullen teisteren, noch om vluchtelingen in de zin van de Conventie van Genève, noch kan men bij de gebeurtenissen in de afgelopen maanden spreken van een onvoorziene crisis. Veelmeer hebben we te maken met een al lange tijd aangekondigde gigantische immigratiegolf, een islamitische migratie-tsunami, die door nog nader te benoemen buitenlandse machten werd geïnitieerd en op gang wordt gehouden. Heel toepasselijk kunnen we daarom met betrekking tot de huidige migratiebewegingen spreken van de derde islamitische invasie van Europa.

De eerste poging van de moslims (Moren), om het al 2000 jaar lang christelijke Europese leefgebied via Spanje vanuit het zuidwesten te bezetten, werd door Karel Martel in 732 na Chr. bij het Franse Tours gestopt. Bijna 1000 jaar later kon prins Eugenius van Savoye de verovering door de Turken van West-Europa in 1683 voor Wenen definitief afslaan, nadat de islamitische hordes al grote delen van Oost-Europa hadden verwoest.

Op empathie geprogrammeerde goedmenschen
Na alles wat we op dit moment meemaken, heeft het er helaas alle schijn van dat we er deze keer niet zo genadig afkomen, want de islam zet bij zijn derde poging om het christelijke Avondland te bezetten wapens in waartegen de westerse samenlevingen en hun regeringen schijnbaar machteloos zijn. Deze wapens zijn effectiever dan alle kanonnen, bommen en raketten. Het gaat om zwangere vrouwen, indien mogelijk met nog meer kleine kinderen aan de hand, die na een mars van meer dan duizend kilometer of na een avontuurlijke tocht over zee in niet zeewaardige rubberbootjes verzwakt en uitgehongerd in West-Europa aankomen. Deze medelijden opwekkende beelden worden dan doelbewust via de tv en het internet naar de Europese, en dus ook naar de Duitse, huiskamers getransporteerd en leiden tot het gewenste resultaat.

De Duitse goedmenschen, door maandenlange hersenspoeling van de kant van onze regering en diegenen de haar ondersteunende gelijkgeschakelde media geprogrammeerd op empathie, barsten in tranen uit en stormen de vermeende betreurenswaardige nieuwkomers stralend van vreugde en applaudisserend tegemoet. Met voorop de bondskanselier, die niet te beroerd was om met enkele van de zogenaamde vluchtelingen glimlachend voor de camera´s te poseren om zodoende in samenwerking met meerdere ministers-presidenten en ministers van de deelstaten de verbaasde wereld onze nieuwste Duitse verworvenheid te demonstreren, de welkomstcultuur.

Afbeelding

Excessief tentoongestelde welkomstcultuur
Als het bij de nieuwkomers daadwerkelijk om vluchtelingen in de zin van de VN-charta respectievelijk de Conventie van Genève zou gaan, dan zou het gedrag van de heersende politieke krachten en hun ondersteuners nog enigszins te begrijpen zijn, echter met het oog op de excessief tentoongestelde en uitgevoerde welkomstcultuur sterk overdreven. Maar het overgrote deel van de asielzoekers kan, als je goed naar de feiten kijkt, helemaal geen aanspraak maken op de speciale status van een vluchteling.

Volgens de Vluchtelingenconventie van Genève zijn vluchtelingen mensen, die uit gefundeerde vrees voor vervolging vanwege hun ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of hun politieke overtuiging het land verlaten waarvan zij het staatsburgerschap bezitten. Mensen, op wie deze bepalingen van toepassing zijn, vluchten uit ervaring niet de halve wereld rond, maar gaan naar het dichtstbijzijnde land dat hen bescherming tegen vervolging garandeert. In het geval van Syrië zouden dat behalve de directe buurlanden Jordanië en Irak vooral Iran en Saoedi-Arabië zijn. Deze beide landen zijn dankzij hun olievoorraden rijk en ook groot genoeg om hun desbetreffende geloofsgenoten veiligheid en een voldoende materiële verzorging te kunnen bieden.

Plaatsvervangende oorlogen onder geloofsbroeders
Maar precies dat gebeurt niet. Integendeel. Ondanks de veeleer ontroerende en hulpeloos overkomende pogingen van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier en andere westerse ministers van Buitenlandse Zaken, die Iran en Saoedi-Arabië willen bewegen tot een constructieve samenwerking bij de diplomatieke inspanningen betreffende een wapenstilstand en vredesonderhandelingen in Syrië, voeren beide landen daar en elders hun plaatsvervangende oorlogen. In werkelijkheid wakkeren ze de conflicten door middel van het leveren van wapens en andere oorlogsgoederen aan hun desbetreffende partijgenoten aan.

Alleen dit al laat zien dat het de leiders van de islamitische wereld er niet om gaat hun geloofsbroeders te beschermen tegen de vervolging door de zelfbenoemde “Islamitische Staat” of andere krankzinnige islamitische fanatiekelingen. Geheel integendeel. Zij gebruiken de oorlogen in de Arabisch-islamitische wereld als voorwendsel om de mensen uit de crisisgebieden op reis te sturen naar het Westen om te profiteren van de welvaart van de “ongelovigen” en tegelijkertijd in het christelijke Europa nieuw leefgebied voor de steeds sterker toenemende islamitische bevolking te veroveren.

Afbeelding

Migratiebewegingen zijn zo oud als de mensheid
De geschiedenis van de mensheid was echter vanaf het begin ook een geschiedenis van de migratiebewegingen. Altijd al hebben verschillende volksgroepen en complete volkeren – meestal om economische redenen – hun oorspronkelijke vestigingsgebieden verlaten en geprobeerd om elders nieuwe leefgebieden te ontsluiten. Dat leidde in het verleden ook altijd tot processen van verdringing en niet zelden tot gewelddadige twisten tussen de autochtonen en de immigranten, waarbij de laatste – door vaak jarenlange migratie gehard en beproefd in de strijd – meestal de overhand kregen.

Voor de oorspronkelijke bevolking bleef er dan, als hun verzet tegen de bezetting gebroken en uitzichtloos geworden was – vaak niets anders over dan zelf te vertrekken of zich onvoorwaardelijk aan hun nieuwe heren te onderwerpen. Door de zodoende afgedwongen overname van vreemde culturen, religies en leefgewoonten verloor de bevolking van het veroverde gebied daarna in de loop der tijd haar eigen identiteit en ging ze als zelfstandig volk ten onder.

De migratiebewegingen die we nu meemaken en de daarmee verbonden ernstige problemen voor de mensen die al sinds vele generaties in de door de immigranten uitverkoren gebieden leven, zijn historisch gezien dus niets nieuws. Nieuw en waarschijnlijk uniek in de geschiedenis van de mensheid is echter dat een volk grotendeels werkeloos toekijkt bij zijn langzame ondergang. Erger nog, dat het overwegende en maatgevende deel van zijn politieke en intellectuele elites de sluipende overname van het eigen leefgebied door een constant toenemend aantal immigranten niet alleen zonder verzet accepteert, maar door het uitvaardigen van voorschriften en wetten, die de immigratie begunstigen, en door nog in de uithoeken van de wereld hoorbare lokroepen mogelijk maakt en permanent bevordert.

Catastrofale foute beslissingen en fatale passiviteit
Bij dit schandalige gedrag van de heersende politieke en maatschappelijke krachten past dan ook dat de weinige voor de fatale gevolgen van zo´n onverantwoordelijk handelen waarschuwende stemmen door middel van systematische belastering en stigmatisering monddood gemaakt en de foute en onverantwoordelijke politiek van de regering aan het eigen volk als “zonder alternatief” en enig mogelijke manier om te overleven verkocht wordt.

Met het oog op de voor Duitsland en Europa catastrofale foutieve beslissingen respectievelijk de fatale passiviteit van vooraanstaande Europese politici en vooral de Duitse bondskanselier met betrekking tot de massale islamitische immigratie in het nu nog overwegend christelijke Avondland, moet natuurlijk de vraag gesteld worden naar het “waarom”. Is vooral de Duitse regering te ignorant of te naïef om de werkelijke oorzaken en de ware dimensie van het huidige gebeuren te herkennen en juist te beoordelen? Mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Waarschijnlijk is veelmeer van toepassing dat de bondskanselier en haar adviseurs, evenals andere regeringschefs en de voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement zich wel degelijk bewust zijn van de gevaarlijke situatie waarin Europa vanwege de massale islamitische immigratie is terechtgekomen en deze heel goed weten in te schatten. Kennelijk nemen ze echter desondanks de door hun beslissingen respectievelijk door hun passiviteit als gevolg van nationale egoïsmen veroorzaakte langzame ondergang van het christelijke Avondland in ieder geval goedkeurend op de koop toe.

Alleen de VS profiteren van de Europese chaos
Als dat zo is, dan moet je naar de beweegredenen voor dit zelfvernietigend handelen vragen. Het eenvoudigste antwoord zou zijn dat onze politieke leiders het stiekem al hebben opgegeven en dat zij het langzame verlies van onze nationale identiteit en de uitroeiing van onze christelijke cultuur van het Avondland als onafwendbaar beschouwen. Maar zo eenvoudig zijn de motieven van de westerse regeringen waarschijnlijk niet. Bij het onderzoek naar de oorzaken zouden we een anders door criminalisten ter opheldering van misdaden toegepaste methode moeten gebruiken. Eerst moeten we de vraag stellen: wie profiteert van het huidige gebeuren, wie heeft er baat bij een zwak, door binnenlandse politieke crises en gewelddadige interne conflicten verscheurd Europa? Dan schieten ons uiteraard eerst de VS te binnen, want aandachtige waarnemers van het wereldgebeuren weten al langer dat welk handelen van Amerika dan ook – ondanks constante tegenovergestelde bezweringen van de supermacht – enkel en alleen het eigen politieke en/of economische voordeel dient.

Vanuit het oogpunt van de VS bekeken, heeft een zwak, en op de lange termijn wegens de enorme krachtsinspanningen om de vluchtelingenstromen de baas te worden, Europa dat met zichzelf bezig is aanzienlijke voordelen voor de supermacht. Alle signalen spreken ervoor dat Amerika zich op dit moment voorbereidt op een laatste twist met Rusland. Als deze oude tegenstander uitgeschakeld is, zo berekent men, dan heeft men de rug vrij en een strategisch gunstige uitgangspositie voor de in de nabije toekomst onvermijdelijke globale competitie met China om de verdeling van de steeds schaarser wordende, maar voor industrielanden onmisbare bronnen. Uiteindelijk gaat het daarbij om niets minder dan om de hegemonie in grote delen van onze wereld.

De volksverhuizing naar Europa moet gestopt worden
Een opkomende, globaal opererende grootmacht Europa, wellicht zelfs als bondgenoot van een sterk Rusland, zou in dit duel der giganten alleen maar een lastige concurrent zijn. Om het helemaal niet zover te laten komen en de parvenu bijvoorbeeld door massale migratie uit vreemde culturen en etniciteiten te verzwakken, is daarom, ongeacht alle vriendschapsbetuigingen, in het vitale belang van de VS. Als het Amerika tegelijkertijd lukt om een zwak en daarmee afhankelijk Europa als hulptroep voor de twist met Rusland te rekruteren – des te beter.

Het eigenlijke falen van de Duitse en Europese politieke leiders bestaat daarom niet in hun fouten en nalatigheden bij het organisatorische en logistieke de baas worden van de vluchtelingenstromen. Dat zijn gemakkelijk te corrigeren nevenverschijnselen. Hun catastrofale foutieve inschatting van de oorzaken zal op de middellange en lange termijn leiden tot de ondergang van het christelijk-Europese Avondland. Oorzaken, die voor de massale immigratie van moslims in ons leefgebied verantwoordelijk zijn. Wanneer onze leidende politici niet spoedig voornemens en bereid zijn om de dodelijke bedreiging, waarmee Europa door de islamitische invasie geconfronteerd wordt, als zodanig waar te nemen, de huidige situatie nuchter en zonder emoties te analyseren en daaruit de noodzakelijke consequenties te trekken, dan heeft ons continent als christelijk-Europese cultuur van het Avondland en als leefgebied geen kans op overleven.

Een invasie kan men niet met woorden, maar alleen met militair handelen stoppen. In ons geval betekent dit dat alle beschikbare politie- en militaire eenheden van Europa onmiddellijk de buitengrenzen van ons continent te land en ter zee in ieder geval tijdelijk hermetisch zouden moeten afsluiten om zodoende te voorkomen dat de immigranten Europa binnendringen, totdat de landen van herkomst en de betrokken groot- en regionale machten bereid zijn om geschikte maatregelen te nemen om de volksverhuizing uit islamitische landen naar Europa te stoppen. Als ons dit niet lukt, om welke redenen dan ook, is Europa onvermijdelijk verloren.

Afbeelding

Bron: www.anderweltonline.com

Auteur: Gerd Fischbacher

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2016/01/22 ... gt-europa/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

mercator
Berichten: 19143
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De derde islamitische invasie bedreigt Europa

Bericht door mercator »

Helemaal eens met het artikel. De moslims hebben grosso modo 2 x aan de poorten van beschaafd Europa gestaan, in de 7de en de 17de eeuw. 2 x is het onze voorouders gelukt ze weg te jagen. Met de beperkte technologische middelen die ze toen hadden dan nog. Nu barsten wij van de technologie en expertise en we laten ons als makke schapen door de moslims overrompelen, erger nog, bij monde van de Moeder der Moslims Angela Merkel nodigen we ze massaal uit om ons te komen bestelen, verkrachten en vermoorden. Over een historische paradox gesproken.

Wat nu gebeurt heeft met "vluchten" niets te maken natuurlijk, het is een door Turkije georganiseerde invasie van Europa om het werk van Mohammed af te maken.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: De derde islamitische invasie bedreigt Europa

Bericht door Manon »

Wat nu gebeurt heeft met "vluchten" niets te maken natuurlijk, het is een door Turkije georganiseerde invasie van Europa om het werk van Mohammed af te maken.
klopt! en wij betalen Erdogan er nog voor ook. Ondertussen kan hij de Koerden afknallen en ISIS ondersteunen.

ik word er totaal mottig van.

Mijn schoonzoon zijn zaak wordt ondermijnd door allochtone joyriders die blijkbaar helemaal niet hoeven te voldoen aan alle eisen waar hij wel moet aan voldoen (en wat hopen geld kost), en zo kunnen ze hem dus uit de markt prijzen. (Net zoals de allochtone groentenboer blijkbaar groenten kan verkopen waar geen enkele normale groentenwinkel aan kan tippen).

Geen greintje, geen sikkepit, geen morzel respect heb ik nog voor deze laffe beleidsmensen. Maar owee als je ooit op een bepaald uur in een straatje hebt gereden waar je tussen X en Y uur toevallig niet in mag (omdat je het verstopte plakkaatje niet hebt gezien): 55 euro boete!
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

mercator
Berichten: 19143
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: De derde islamitische invasie bedreigt Europa

Bericht door mercator »

Manon schreef:(Net zoals de allochtone groentenboer blijkbaar groenten kan verkopen waar geen enkele normale groentenwinkel aan kan tippen).
Op de markt hier staat ook altijd zo een kramerij van Morocco Nuts . De kaas, olijven en andere exotische spullen waar de linksmens zo dol op is liggen zonder koeling of bedekking uitgestald, handschoenen en haarnetjes en mondmaskers kennen ze niet-wel kopvodden-en alles wordt er met de blote hand uitgeschept. Hygienische inspectie is blijkbaar niet van toepassing als het om allochtone "ondernemers" gaat. En de linksmensen kopen die infecte troep en eten die op terwijl ze een hart- of woedeaanval krijgen als er een scheurtje in een kernreactor zit.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47992
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: De derde islamitische invasie bedreigt Europa

Bericht door Pilgrim »

MOSLIMS PROBEREN ONS NIET VOOR DE 3E, MAAR VOOR DE 4E KEER TE VEROVEREN

Geplaatst op 3 augustus 2019

Afbeelding

De islamiseringsmachine draait op volle toeren. Terwijl de islamisering van de openbare ruimte in volle gang is, zoals door de gewelddadige overname van zwembaden, neemt het geweld in bijvoorbeeld Duitsland enorm toe. In één week worden er tweemaal willekeurige vreemden “van het perron geduwd”. De media noemen het zo, maar het is een zeer vertekend beeld – ze worden voor een aanstormende trein gestoten. Het is moord op klaarlichte dag onder het oog van tientallen getuigen, camera’s en bewakingspersoneel. En geen woord van Merkel. Maar wel IS-strijders en aanhang terug halen. Hoe zal het er in Duitsland over tien jaar aan toe gaan?

In Nederland is per 1 augustus het boerkaverbod ingegaan en onze dhimmi-bestuurders sloven zich op allerlei manieren uit om zich er niet aan te houden. Vroeger bestond het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid. Nu is er bestuurlijke ongehoorzaamheid. Als de stem van de burger, die op allerlei manieren gesaboteerd en gechanteerd wordt, niet meer met een cordon sanitaire tegengehouden kan worden, gebeurt dat nu met bestuurlijke ongehoorzaamheid. Ondertussen wordt Wilders vervolgd, zit Tommie Robinson in de cel en doet de demografie haar werk.

Even op vakantie in Polen kwam ik langs een plek Legnica Pole (Duits Wahlstatt). Hier staan een museum en een kerk (foto) ter nagedachtenis aan de bloedige strijd die er werd gestreden tegen het leger van Dzenghis Khan. De strijd vond plaats bij Legnica (Duits Liegnitz) in 1241. In het Nederlands wordt dit de inval van de Mongolen genoemd wordt er een mooi, onschuldig plaatje van de grote leider gegeven en wordt er geen religie genoemd. In het Pools heet het de inval van de Tataren en wordt er bij gezegd dat het moslims waren.

In de westerse leerboeken, maar ook op internet, wordt doorgaans gesproken van twee grote islamitische invasies in Europa. De eerste invasie was in Spanje en leidde tot een bezetting van het Iberisch schiereiland die bijna 800 jaar duurde (711–1497). De tweede invasie was in de Balkan door de Ottomanen / Turken en die duurde van de 15e eeuw tot de Eerste Wereldoorlog. Het keerpunt was de Slag om Wenen in 1683. De huidige poging om Europa te veroveren door middel van demografische factoren zoals migratie en reproductie, wordt dan de derde poging genoemd.

De invasie van Europa door de Mongolen/Tataren wordt hierbij stelselmatig buiten beschouwing gelaten. Ik had wel eens geprobeerd uit te zoeken of zij islamitisch waren, maar het was me via internet niet gelukt dit te achterhalen. De Poolse informatie ter plaatse was echter helder en duidelijk. De invasie werd gepleegd door Tataren (een Turks volk) die islamitisch waren. Het was dus een islamitische invasie.

Gezien het tijdstip, de inval van Dzenghis Khan vond plaats in het jaar 1241, was deze poging niet gerelateerd aan de Ottomaanse/Turkse pogingen om ons te veroveren. Je kunt dus concluderen dat er duidelijk drie verschillende islamitische invasies waren. Als gevolg moet de huidige poging om ons te veroveren gezien worden als de vierde poging.

Iets anders, wat me ook wel al meerdere keren is opgevallen, is dat mensen soms niet weten dat de Moren die Spanje in de 8e eeuw binnen drongen islamieten zijn. Of dat de Ottomanen Turken en moslims zijn. Andere namen gebruiken is blijkbaar een effectieve afleidingsstrategie. Dat zien we bijvoorbeeld ook met het woord Bosniak. Hiermee worden (sinds de Joegoslavië-oorlog) de moslims in Joegoslavië (Bosnië) aangeduid. De term doet vermoeden dat het om de oorspronkelijke of rechtmatige inwoners gaat. Wat helemaal niet waar is. Het gaat om geïslamiseerde bewoners, met name Kroaten, die onder de Ottomaanse overheersing moslim werden. Of neem het word Rohingya. Dat woord verwijst naar een provincie in Myanmar. Jezelf zo noemen, doet dus vermoeden dat je rechtmatig uit die provincie komt, maar niets is minder waar. Het gaat om illigaal binnengekomen Bengalen, moslims dus, die naar (het boeddhistische) Myanmar zijn gevlucht, zich daar misdragen en zich dan als slachtoffer voordoen. Orwell had het over de kracht van taal en daar lijken moslims en hun handlangers opvallend goed in. Samen met ons matige onderwijssysteem en de bevooroordeelde media functioneert dit uitstekend om mensen het zicht op verbanden te ontnemen.

Terwijl ik daar op een bankje zat, hoorde ik de volgende conversatie:

Vrouw (eind 30) tegen andere vrouw: “Wij (wijst naar haar man naast haar) woonden in Berlijn, maar wij zijn voor hem (wijst op haar kindje van ca. 2-3 jaar dat voor haar voeten speelt) naar hier gekomen. Het zijn daar allemaal moslimkinderen op school en je weet dat ze hem gaan pesten”.

Ze vertelt dat ze zelf Pools is en lang in Berlijn heeft gewoond en dat haar man Chileen is. Haar man vertelt later dat er een lange wachtrij is van Europeanen die naar Chili willen emigreren.

Leve een Vrij Nederland!

Door: Petra de Geus (juni 2018)

https://ejbron.wordpress.com/2019/08/03 ... veroveren/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16311
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: De derde islamitische invasie bedreigt Europa

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Als wij niet in staat zijn moslims te herkennen als dragers van het weerzinwekkende walgelijke onmenselijke, haaks op onze beschaving staande virus Islam, dan dienen wij ons voor te bereiden op een herhaling van de geschiedenis die lang geleden, een paar honderd jaar lang, niet in het voordeel van de vooruitgang diende.

Zichtbaar opvallend is nu:

Buigen voor de zwarte man.
Tolerantie voor intolerantie in het algemeen,
en moslims in het bijzonder.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Plaats reactie