Het verboden woord omvolking

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 17478
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Het verboden woord omvolking

Berichtdoor King George » Zo Okt 01, 2017 5:10 pm

George van de Linden schreef:
Gisteravond hield ik een lezing voor de PVV Brabant, in een zaal in Helmond. Hieronder de tekst.

Ik wil het hebben over een verboden woord. Omvolking. Het is geen officieel woord. Als er al zoiets bestaat als een officieel woord natuurlijk. Maar ik kon het in elk geval niet terugvinden in de digitale versie van Van Dale.

In het Duits is het overigens wel een officieel woord. Umvolkung. Het staat in de Wiktionary, het digitale woordenboek, in het Engels, met een betekenis eraan verbonden. Het gaat om een bewust gevoerde politiek om de demografische samenstelling van een populatie te veranderen door middel van immigratie en het beïnvloeden van voorplantingsgedrag:

  (politics) a policythat aims at radically changing the demographiccomposition of a population, through immigration and influencing reproductive behaviour

Vervolgens wordt er in deze Wiktionary over Umvolkung gezegd dat het een manier is om opzettelijk de autochtone bevolking te verzwakken.

Het woord zou eerst alleen gebruikt worden bij extreem rechts, maar is nu meer verspreid geraakt onder rechtse conservatieven:

  The word is most often used to refer to the growth of allochthonecommunities in post-war Germany and western Europe, which is thereby labelled a deliberate strategy to weaken the autochthone The word was originally restricted to the radical right, but is now seeing some usage among right-wing conservatives.

En kijk, er bestaat volgens Wiktionary ‘waarschijnlijk’ ook een Nederlandse vertaling van:

  Dutch: omvolking(probably)

Kijken we naar de Duitse Wikipedia pagina over Umvolkung, dan zien we dat het begrip al gebruikt werd in de nazitijd. Het sloeg toen vooral op de ambities van de nazi’s om de zogeheten Oost-gebieden, dat wil zeggen Oost-Europa en Rusland, te ‘germaniseren.’ Daar woonden zogeheten ‘Volksduitsers’, dat wil zeggen Duitsers die daar in de loop der eeuwen heen gemigreerd waren, en die zouden aansluiting moeten vinden bij het Groot-Duitse rijk, waarbij de autochtone bevolkingsgroepen van die gebieden als gekolonialiseerde ‘Untermenschen’ moesten verder leven, of domweg werden geëlimineerd. Bewust politiek geïnspireerde verplaatsingen van etnische volkeren vonden ook plaats. Onder Hitler, maar ook onder Stalin in de Sovjet Unie, om zodoende over een groot gebied te kunnen heersen. Andere volkeren werden alleen maar verplaatst en geconcentreerd om ze sneller te kunnen vernietigen, zoals de Joden en de zigeuners.

Volgens de Duitse Wikipediapagina wordt het begrip Umvolkung nu gebruikt om kritiek te uiten op het multiculturalisme en op het toenemende aantal migranten. In deze definiëring van het Duitse Wikipedia is er dus geen sprake meer van een veronderstelde bewuste bevolkingspolitiek. Het begrip is in Duitsland kennelijk al veralgemeniseerd geraakt en heeft een bredere betekenis gekregen.

Er bestaat ook een Engelstalige Wikipediapagina over het Duitse woord Umvolking. Daarin wordt opnieuw gesproken over de oorspronkelijke betekenis onder de nazi’s. Maar het gaat ook over de hedendaagse betekenis.

Vreemd genoeg wordt er zowel op de Duitse Wikipediapagina als op de Engelse, niet naar verwezen dat het tegenwoordige gebruik een ironische verdraaiing is van het naziwoord. Het is opzettelijk cynisch woordgebruik. Wat er namelijk mee geïmpliceerd wordt, is: wat de nazi’s toen deden, dat doen de huidige machthebbers nu. Maar dat wordt op de Engelse en Duitse Wikipedia niet vermeld. Integendeel zelfs. Als je kijkt naar de beschrijving op de Engelstalige Wikipedia, dan lijkt het bijna alsof het huidige extreem-rechts, wat dit ook mag wezen, met instemming de naziterm overgenomen zou hebben. Want degenen die nu de term gebruiken worden geacht mensen te zijn die zich identificeren met het nazi gedachtengoed. Er staat letterlijk:

  Nowadays, it is utilized by far-right German organizations and by people who identify with the Nazi ideology and its aspects, such as certain fraternities, parties, and organizations as the NPD or the Jungen Nationalen. The term became a catchphrase and is often utilized to describe German fears of Überfremdung by immigrants or their descendants whose numbers have been constantly increasing since the foundation of the German Federal Republic.

Maar lees je dat goed, dan begrijp je dat er in werkelijk toch echt iets anders bedoeld is. Het cynisch gehanteerde Umvolking is een term tegen bevolkingspolitiek. Daarmee wordt gezegd: Wat onder Stalin en Hitler gebeurde, dat gebeurt nu ook, maar omgekeerd. Nu wordt het eigen volk ‘omgevolkt’ in plaats van andermans volk. De mensen die deze term hanteren, zijn dus voor het behoud van het ‘eigen volk’. Precies dit wordt kennelijk in de main stream media beschouwd als een ‘extreem-rechts’ streven. Wat dus precies het gelijk bewijst van de mensen die de term ‘omvolking’ gebruiken. Als het ‘extreem-rechts’ zou zijn om het eigen volk te bewaren, wat is dan mainstream; het ontwrichten van datzelfde volk? Kennelijk wel.

In juni dit jaar stond er in het weekblad Nieuwe Revu een column met als titel ‘Omvolking is een term die alleen gebruikt wordt door racisten’ Hij werd geschreven naar aanleiding van een tweet van het PVV Kamerlid Harm Beertema die daarin de term ‘omvolking’ had gebruikt. In de column stond:

  Nergens anders bestaat die term ‘omvolking’, in geen enkel wetenschappelijk onderzoek wordt hij gebruikt. Het is een term die alleen maar wordt gebruikt door racisten, en die ook geen enkele officiële definitie kent, alleen de betekenis die de mensen die hem gebruiken duidelijk ook bedoelen. Namelijk dat de Nederlandse bevolking verdwijnt, en wordt vervangen door een ander volk, met een andere kleur en achtergrond, dus per definitie geen onderdeel van het Nederlandse volk.

Dat mensen met ‘een andere kleur’ geen onderdeel zouden kunnen zijn van dit ‘volk’ is een betekenis die de columnist er zelf bij verzint. Volk is per definitie geen raciale term. Omdat de columnist van de Nieuwe Revu er zelf deze raciale invulling aan geeft, zou de term ‘racistisch’ zijn. En dus alleen in gebruik onder ‘racisten.’ Dat soort redeneringen zie je vaak; op eigen houtje iets toedichten aan een begrip en het vervolgens op dit element aanvallen.

Er bestaat dus wel een Duitstalige en een Engelstalige Wikipedia over Umvolkung, maar er bestaat geen Nederlandse Wikipediapagina over het woord ‘omvolking.’ Nee, zoals gezegd, het staat ook niet in de Van Dale. Maar Google het Nederlandse woord en je vindt al meteen 36.000 resultaten. Het woord is dus best in zwang. Je komt het vooral tegen op websites, maar ook in de Volkskrant en NRC Handelsblad.

Iemand maakte een Wikipediapagina aan, maar die werd weer verwijderd omdat er een linkje in stond naar mijn persoon. Je verzint het niet. Toen ontstond er een discussie over.

Die vond ik best komisch, of bizar, om te lezen, omdat het een kijkje geeft in de smalle geesten die de Wikipediapagina’s samenstellen. Een citaat uit die discussie:

  Ja, juist.Joost Niemöller. Deze bepaald niet onomstreden publicist heeft dit woord gemunt. Buiten hem en zijn kring van (extreemrechtse) geestverwanten wordt dit woord niet gebruikt. Wiki is overigens niet de plaats voor neologismen, doch de plaats voor begrippen die algemeen geaccepteerd gebruikt worden, indien gewenst dan aangevuld met betrouwbare wetenschappelijke bronnen. Wiki is namelijk een encyclopedie. Fred (overleg) 10 jun 2017 17:54 (CEST)

Enumvollkungwerd voornamelijk door nazi’s gebruikt. Maar dat is natuurlijk geen reden om er geen lemma van te maken op Wikipedia (zoals de Duitsers ook gedaan hebben). Het klopt dat Joost Niemöller omstreden is in bepaalde kringen. Ik wil dat wel erbij vermelden, maar loop ik dan niet het gevaar niet-objectief te zijn? Ik geef een verwijzing naar het lemma Joost Niemöller, waar de controverses worden benoemd. Dat Wikipedia geen plek is voor neologismen is natuurlijk niet waar. Er zijn voldoende neologismen te vinden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Keesvanderv (overleg bijdragen) 10 jun 2017 19:32‎ (CEST)

  Ja deze heer is omstreden inbepaalde kringen, en deze bepaalde kringenomvatten vrijwel iedereen buiten de enge kring van geestverwanten van de heer Niemöller c.s. Zo is ook het creationisme, het klimaatscepticisme, het bestaan van vliegende schotels, de bolvorm van de aarde e.d. omstreden in bepaalde kringen. Fred (overleg) 10 jun 2017 21:28 (CEST)
  Ik begrijp je aversie tegen Joost Niemöller. Maar ik probeer hier een lemma te verbeteren. Moet ik erbij vermelden dat hij een ‘omstreden’ publicist is? Volgens mij wordt de neutraliteit dan aangetast. Ik verwijs al naar het lemma ‘joost niemoller’, waar controverses benoemd worden.Keesvanderv(overleg) 10 jun 2017 23:45 (CEST)

Nu, ik heb het woord niet gemunt, dat is echt teveel eer. Zo’n woord komt op, en wordt gebruikt. Ik vind het overigens wel een goed woord. Het geeft namelijk precies uitdrukking aan datgene waar de massamigratie een bedreiging van vormt: Van zelfstandige volkeren namelijk.

Het bestaan van een inheems, dat wil zeggen een ‘spontaan, zonder politieke invloed’ voorkomend volk, is overigens gewoon een van de internationale mensenrechten, vastgelegd door de Verenigde Naties. Kijk maar onder het kopje ‘United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.’

‘Indigenous, betekent ‘inheems.’ Het is zelfs ‘een biogeografische statusaanduiding’, lees ik in de encyclopedie.
O jé, zou de VN dan zelf ‘racistisch’ zijn?

Niet alleen de term ‘omvolking’, die dus een protestterm is tegen een door de VN vastgelegd mensenrecht, is omstreden, in Duitsland is zelfs de term ‘volk’ dat. De reden is uiteraard als bij alle omstreden termen; het kan met Hitler geassocieerd worden. Ondertussen mag je in Duitsland nog wel gewoon Volkswagen zeggen; een door een Jood ontworpen auto voor de volksmassa die Hitler op die nog steeds gretig gebruikte snelwegen voor het Duitse volk liet rijden.

Met het woord ‘volk’ wordt vooral gewezen op een ‘gemeenschap’. Een gemeenschap is een fragiel geheel dat in de loop van lange tijd ontstaan is. Je zou zelf met een beetje beeldspraak kunnen zeggen dat een volk een organisme is. Wat in het Westen ziek is. Maar o jé, als je dat soort termen bezigt. Dan ben je een nazi, zo ondervond Thierry Baudet toen hij in januari dit jaar in een toespraak voor het Forum voor Democratie zei:

Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel: ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd.
Toen stond er in Trouw:

  “Is het vergezocht om [in de woorden van Baudet] de echo te horen van een akelig verleden? Nee, zegt [de Israëlische historicus] Sternhell, en ik geef in het vervolg van deze column het woord geheel aan hem.
  “Dit is de klassieke taal van het organische nationalisme, stammend uit het midden van de 18de eeuw, afkomstig van Herder, filosoof van de Romantiek. Zijn idee van de natie is dat van een lichaam, waarvan elk afzonderlijk deel alleen fungeert ten dienste van het geheel. En de natie, of het volk, heeft een hart, een onvervreemdbare kern. Daaraan hebben buitenstaanders geen deel. Het natie-begrip van Herder is een integraal onderdeel van het Europese denken. Het nationalisme van de jaren twintig en dertig, inclusief het fascisme, was geen incident.”

Hier zie je de opzettelijk toegebrachte verwarring in het debat. Nationalisme wordt automatisch gekoppeld aan nazisme, wat juist geen nationalisme was, maar imperialisme. Het bestaan van inheemse volkeren is een door de Verenigde Naties vastgelegd mensenrecht. Zo’n inheems volk is niet opzettelijk ontstaan, het is gegroeid, en vormt een delicaat geheel. Dat was ook waarop romantische filosofen als Herder doelden, die leefden in een tijd ver voor Hitler. Maar wie de term ‘organisme’ gebruikt, heet ineens een nazi. En dan wordt er een Israëlische historicus bijgehaald, om impliciet te suggereren dat Baudet ook nog eens een antisemiet zou zijn. Het is maar zoals het uitkomt.

Het koppelen van het opkomen voor het eigen volk aan het nazisme, heeft ook in Nederland een lange geschiedenis. Wat Baudet zei toen hij het erover had dat het Westen lijdt aan een immuun ziekte is precies wat Hans Janmaat deed met zijn kreet ‘Eigen volk eerst.’ Kreten als deze leidden ertoe dat Janmaat onmiddellijk in een nazistische, extreem-rechtse hoek werd gezet, en dat hij juridisch vervolgd werd, een proces dat ik uitvoerig heb gedocumenteerd in mijn boek De verschrikkelijke Janmaat. Het woord bestond nog niet, maar Janmaat kwam in opstand tegen de omvolking. Daarom werd hij kapot gemaakt. En dat was het bewijs dat er een politiek proces van omvolking bestaat. Een patroon dat zich telkens weer herhaalt, zoals we nu zien in de hysterische reacties op Baudet en Wilders.

Waarom is het zo gevoelig als men opkomt voor een volk? Dat komt omdat ‘volk’ en ‘macht’ in gespannen relatie staan tot elkaar.
Een volk is niet hetzelfde als een staat. Bij de filosoof Nietzsche vind je terug dat ‘volk’ en ‘staat’ zelfs elkaars vijanden zijn. Volgens Nietzsche ‘liegt’ de staat dat zij het volk is. Dat vinden we terug in zijn beroemde boek Also sprach Zarathustra:

  Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: „Ich, der Staat, bin das Volk.“

Interessant is het in dit verband dat de opstandige demonstranten tegen de DDR staat in Leipzig en Dresden riepen: Wir sind das Volk. En daarmee dus stelden dat dit niet de zelfbenoemde, communistische Volksrepublik Deutschland is, waarvan het leger op dat moment met automatische wapens lag te wachten op de omliggende daken, bereid om te vuren als het schietbevel kwam. De slogan Wir sind das Volk, heeft overigens een langere historische geschiedenis in Duitsland, tot in de 19e eeuw. Maar ook door Pegida, in datzelfde vroegere Oost-Duitsland werd het weer door de demonstranten gescandeerd, daarmee opnieuw de bestuurselite, de staatsmacht, in verlegenheid brengend, dezelfde die in het westen destijds de demonstranten in de DDR hadden omarmd.

Kijken we weer naar de term Volk op de Nederlandse Wikipedia pagina. Dan vinden we daar een onbedoeld veelzeggende passage:
Een volk is een groep mensen die samenwonen en dezelfde cultuur hebben. De etnologie is de wetenschap, die zich met het verschijnsel volk, voornamelijk als etniciteit, bezighoudt. (-) In moderne geïntegreerde samenlevingen met veel immigranten wordt de definitie van een volk minder duidelijk.

In ‘moderne, geïntegreerde samenlevingen?’ Wat zou daarmee bedoeld worden? Ik denk toch vooral dat daarmee bedoeld wordt ‘moderne gedesintegreerde samenlevingen.’ Dat de definitie van een ‘volk’ vandaag de dag minder duidelijk wordt is niet zo vreemd. In de huidige multicultuur is het volk namelijk ondergesneeuwd geraakt. Er bestaat geen samenleving meer, en dus ook geen volk. Het volk is ‘omvolkt’. Het beeld dat ik daarbij voor ogen krijg is: Het volk is omgeploegd.

Wie het over ‘omvolking’ heeft, wordt ook nog eens gezien als ‘complotdenker’ Zo schreef Joshua Livestro in juni dit jaar in een groot artikel in de Volkskrant:

  Erger is dat de analyse die aan het ondergangsdenken ten grondslag ligt verdacht veel lijkt op samenzweringsdenken. Verreweg de populairste samenzweringstheorie is die van de ‘omvolking’, ook wel ‘white genocide’ genoemd. De autochtone bevolking zou ‘vermengd worden’ (Joost Niemöller) tot er ‘nooit meer een Nederlander bestaat’ (Thierry Baudet). Zij dreigt daardoor te worden tot ‘minderheid in eigen land’ waarbij het ‘voortbestaan van ons volk’ op het spel zou staan (Geert Wilders).

Door het beeld op te roepen van een ‘samenzwering’ wordt het streven naar ‘omvolking’ zogenaamd ontmaskerd. Want bij een ‘samenzwering’ denken we aan een groepje mensen die handenwrijvend in het geheim bijeen komt om een duivels plannetje uit te broeden.

Zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk niet. Maar de massamigratie is weldegelijk beraamd omdat er grote belangen op het spel stonden van het bedrijfsleven. Dat is geen geheim. Het is uitgebreid gedocumenteerd. Onder andere door Jan van de Beek in zijn proefschrift Kennis, Macht en Moraal. Ikzelf heb het politieke proces dat de massamigratie op gang bracht in Nederland, omschreven in mijn boek Het immigratietaboe. En vervolgens de opgelegde ideologie van het multiculturalisme, als een methode tot het opleggen van de omvolking als een positief klinkend, globaal ideaal van de volkloze wereldburger.

Dat miljoenen Nederlanders woedend zijn over deze opgelegde idealen, bleek uit de interviews die ik deed voor mijn dit jaar verschenen boek Kwaad, waarin ik die Nederlanders interviewde. Zijzelf vinden het al lastig geworden om te definiëren wat het is om Nederlander te zijn, omdat dit Nederland hen ontnomen is. Zo is er een proces van vervreemding ontstaan en richtingloze woede. Die vooral een machteloze woede is.

Wie zoekt naar woorden om dit proces te keren, en op te komen voor het recht van een inheems volk, zal merken dat die snel in extreemrechtse hoek wordt geplaatst. En daarmee wordt gemarginaliseerd. Het is zaak om je daar niets van aan te trekken en een eigen taal te ontwikkelen, waarbij duidelijk wordt dat het bestaan van een volk hetzelfde is als het bestaan van een democratie. En te zien dat bijvoorbeeld de EU ons precies deze mensenrechten wil ontnemen.

Al is het maar om wat de belangrijkste man van Europa, de Duitse minister van financiën vorige jaar juni in een interview met Die Zeit zei, toen hij zijn weerzin uitsprak tegen grenzen:

  “Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.”

Een volk dat een volk wil blijven is dus degeneratie. Daarom moeten volkeren ‘omvolken’ door ze te mengen met moslims.
Letterlijk. En biologisch. Hij zei het gewoon. Het stond gewoon in de krant.

Volgens een ander EU voornemen hebben we minstens zestig miljoen migranten nodig om dit proces voor elkaar te krijgen. Zogenaamd voor de vergrijzing. Toen ik in een blog op mijn website aandacht vroeg voor dit EU document waarin dus welbewust omvolking werd opgevoerd, werd ik uiteraard door NRC Handelsblad ‘gefactcheckt’ en weggezet als complotdenker. Maar dit zijn de feiten.


Snoeiharde Kamervragen van Wilders na omkatten Haagse kerk naar moskee: “Waarom wilt u Nederland zo graag omvolken?”
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 17478
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Het verboden woord omvolking

Berichtdoor King George » Ma Okt 02, 2017 10:28 am

OMVOLKING. EEN VERBODEN WOORD?

De term ‘omvolking’ is in oorsprong Duits en was in zwang bij de nazi’s. Er werd gedoeld op het grootschalige raszuiveringprogramma’s die de nazi’s ondernamen. Als gevolg daarvan werden volkeren verplaatst. Dat was in die periode overigens niet uniek voor Hitler. Ook Stalin deed aan grootschalige omvolkingprogramma’s. Dat is goed gedocumenteerd.

Vandaag de dag is de term ‘Umvolkung’ in Duitsland weer terug gekomen. Voor de goede verstaander is het duidelijk wat daarmee bedoeld wordt: we zien door de massamigratie en de multi etniciteit dezelfde politiek als onder Hitler. Maar dan omgekeerd. Dit verschijnsel van de hedendaagse omvolking is het sterkst onder woorden gebracht in de Duitse bestseller Deutschland schafft sich ab van Tilo Sarrazin.

Ook in Nederland is de term ‘omvolking’ inmiddels veel gebruikt, leert Google.

Vandaar dat er ook hier, net als in Duitsland, een Wikipediapagina voor werd aangemaakt. Maar die pagina staat nu, zoals dat dan heet bij Wikipedia, ‘genomineerd voor verwijdering.’

Het bewuste artikel moet ‘verbeterd’ worden, of anders weg.


Meer hier.
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 4086
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Het verboden woord omvolking

Berichtdoor sjun » Di Okt 03, 2017 4:44 pm

Afbeelding

Wat kritischer licht op Wikepedia
In plaats van omvolking zou je ook kolonisatie of beter geadresseerd islamisering kunnen gebruiken. Maar om een of andere reden wordt dàt zeker tegengegaan. Omvolking is nog een keurig woord om te duiden wat er plaatsvindt. Wordt dat verboden of verketterd dan zal ik zeker het woord islamisering ook deze lading meegeven. Dat zou de motie Halsema van 27 oktober 2010 nog even iets zwaarder maken en maar zo de partijen van haar ondertekenaars stemmen kunnen kosten.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Pizzaman
Berichten: 1552
Lid geworden op: Do Apr 14, 2016 8:43 pm

Re: Het verboden woord omvolking

Berichtdoor Pizzaman » Di Okt 03, 2017 8:39 pm

King George schreef:
George van de Linden schreef:.......
Een volk dat een volk wil blijven is dus degeneratie. Daarom moeten volkeren ‘omvolken’ door ze te mengen met moslims.
Letterlijk. En biologisch. Hij zei het gewoon. Het stond gewoon in de krant.

Volgens een ander EU voornemen hebben we minstens zestig miljoen migranten nodig om dit proces voor elkaar te krijgen. Zogenaamd voor de vergrijzing. ....Ten eerste is het simpelweg een dom idee. Vermenging vindt slechts plaats indien de 'beoogde partner' biologisch gezien aantrekkelijk is voor de ander. Dat hangt van veel factoren af. Niet in de laatste plaats van onbekende, want je ziet soms de raarste echtparen die jarenlang met elkaar gelukkig zijn, en van de meest vreselijk lelijke komen vaak de mooiste kinderen. Dit komt doordat de biologie zich niet makkelijk laat plooien door 'wensdenken'. Zo zien we bv vaak een flink dikke vrouw met een klein mager mannetje, of andersom. De gedachte dat het simpelweg plempen van 'genetisch anderssoortigen' dan wel even de oplossing is, is daarmee gewoon dikke flauwekul. De biologische aantrekkelijkheid van een onaangepaste, onopgeleide en cultureel minderwaardige 'partnervoorraad' is een door wensdenkers verzonnen utopia.

Ten tweede is er heel wat nodig voordat 'degeneratie' plaatsvindt. Die degeneratie, voor zover daar sprake van is, vindt slechts plaats indien er een zeer gesloten gemeenschap bestaat, waarbij men alleen onderling voortplant. Daarbij ook nog in ogenschouw genomen dat er ook zoiets bestaat als 'thinning the herd' oftewel de Darwin Award. Dat hoeft niet meteen heel drastisch, maar exemplaren die niet geschikt zijn voor de voortplanting zullen zich ook vanzelf wel uit de kudde verwijderen - zonder nageslacht te produceren. Zie hiervoor bijvoorbeeld de Amish. Hoewel niet fysiek geïsoleerd is daar toch sprake van een zekere mate van 'Darwin Award', namelijk degenen die erfelijk belast zijn worden ofwel in/na het 'Rumspringa' gebeuren buiten de kudde geplaatst (door zichzelf of anderszins) ofwel anderszins benadeeld in het aantal nakomelingen. Thinning the herd.

Die vergrijzing is wel zo'n ongelooflijk lulkoek-argument dat degene die daar mee aan komt zetten wat mij betreft direct een Darwin-Award heeft verdiend. Ten eerste is het iets wat we 65 jaar geleden al konden zien aankomen, ten tweede is het een probleem wat zichzelf oplost. De babyboomers zijn inderdaad een soort van ' generatie bevolkingsoverschot' probleem. Maar ik heb niemand horen klagen toen de babyboomers de economie opbouwden, omdat zij met zovelen waren. Evenzeer is het een dom argument om deze 'tijdelijke overbevolking' dan maar in stand te willen houden door de import van nuttelozen. De werkcapaciteit en ijver van diegenen kan niet worden gecompenseerd door de import van dom fokvee, dat zich weigert aan te passen en bij te dragen aan de economie. Zelfs de verbetering van de bodem middels de vorming van compost wordt door de import vaak geweigerd.

Wat WEL degeneratie in de hand werkt is het blijven importeren van niet-compatibele nuttelozen, welke een last vormen voor de oorspronkelijke bevolking alsmede voor de nuttige immigranten. Deze last zal, evenals de uiteindelijke (maar afzienbare) pensionering van de babyboomers, een te voorspellen last opleveren welke nog generaties lang zal doordreunen. Daarbij zullen de geïmporteerde onaangepasten geen genetische verbetering van de oorspronkelijke bevolking opleveren, maar slechts een molensteen aan de nek zijn, welke molensteen gezien hun foklust na enkele generaties alleen maar zwaarder zal gaan wegen - en aldus ook een negatieve invloed zal hebben op het voortplantingsvermogen van de oorspronkelijke bevolking.

Wellicht zou het dan ook beter zijn om, in plaats van de import hierheen te halen, aan export te doen. Immers hebben wij hier te maken met een overvol Europa wat het groeipotentieel, ondanks de moderne techniek, toch wel enigszins beperkt. Files, woningnood, werkeloosheid en belasting van het milieu zijn ons deel. Derhalve, degenen die zo graag gaan voor de vermenging van volkeren zouden eens wat zendingsdrang moeten ontwikkelen en bijvoorbeeld werkeloze, jonge, goed opgeleide mannen stimuleren om in die gebieden waar achterlijkheid heerst hun vruchtbare zaad en goede genen te gaan verspreiden. Lijkt mij een veel beter idee.

Immers het ontwikkelen van wat achterlijk is zal beter helpen dan het importeren van achterlijkheid in hetgeen al ontwikkeld is.
Zalig zijn de onnozelen en simpelen van geest, want zij zullen er in lopen.


Terug naar “Opinies”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten