Standaardantwoorden van moslims bij kritiek

"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel van jouw hand zijn.
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Standaardantwoorden van moslims bij kritiek

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Za Okt 14, 2006 2:25 am

De meest gehanteerde standaardantwoorden van moslims bij kritiek op de islam.

Voor wie zich wil voorbereiden op een ‘discussie’ met moslims over de islam, zal na het lezen van de onderstaande vragen met vaak voorkomende standaardantwoorden een gevoel van herkenning krijgen, wanneer hij/zij aan zo’n discussie deelneemt. De inventarisatie zal zeker niet 100% volledig zijn, maar geeft wel een aardig inkijkje in het gedachtenmechanisme bij veel moslims.

1) Het staat niet in de koran.
Wat ze er niet bij zeggen is dat het wel in de hadiths staat (de overleveringen van de “profeet”.) of in andere bewoordingen in de koran. Er staat wel in de koran: “ongelovigen (niet-moslims) zijn brandhout voor de hel”.

2) Ik ben niet verantwoordelijk voor wat sommigen “extremen” zeggen.
Nee, maar door deze houding hoef je ook nooit na te denken over je geloof.

3) Dit is niet islamitisch.
Maar alles is islamitisch als het in naam van de islam gebeurt, totdat er veel moslims zijn die hier tegenin gaan. Dan is het weer wat anders. Is tot nu nergens op de wereld het geval.

4) De islam is tolerant en kent geen dwang.
Er wordt dan altijd naar een bepaald zinnetje in de koran verwezen waarin staat. Ik mijn geloof en jij het jouwe. Men zegt er niet bij dat het vrouwen verboden is met niet-moslims te trouwen. Dat volgens de hadiths en vervolgens de hierop gebaseerde islamitische wet, de sharia, mensen die afvallig zijn ter dood veroordeeld worden.

5) Criticus begrijpt niets van de islam
Bij kritiek over het geweld en het gebrek aan vrijheid voor andersgelovigen in de islam komt altijd het weerwoord dat die persoon niets van de islam begrijpt. Je hebt geen kennis van de islam. En al je kritiek is onjuist. Je moet de islam beter leren kennen. Er wordt dan nooit ingegaan op wat die persoon in kwestie dan niet van de islam heeft begrepen. Vaak komt dan ook nog de reactie of de criticus in kwestie de islam wel wil begrijpen. De criticus wordt dan vaak als iemand met vooroordelen en/of als islamofoob weggezet.

6) Islam kent geen paus
De islam kent geen paus, een zin die nogal eens wordt gebruikt, waarmee moslims willen zeggen dat er geen dogma’s in de islam zouden zijn, en niemand de leiding heeft. Helaas betekent dit geen vrijzinnige islam. De islam zit vol verstikkende dogma’s en progressieve imams die homo’s en afvalligen accepteren moeten nog geboren worden. Wanneer zo’n progressieve imam er wel zou zijn, dan loopt hij het risico vermoord te worden.

7) Ja, maar hier geldt de sharia niet, want de moslim moet de Nederlandse wet respecteren, de moslim moet de wet van het land respecteren, waarin hij zich bevindt.
(Soms vermelden ze er nog bij zolang niet in strijd met de islam, zonder dan specifieker te zijn) Dat mag dan zo zijn, maar iedere moslim heeft volgens de islam de plicht om ervoor te zorgen dat islamitische wetten en gebruiken geaccepteerd worden en ingang vinden. Tevens moet een moslim zich verzetten tegen islam-strijdige wetten, zoals homowet enz.

8) De sharia geldt niet voor niet-moslims.
Onzin. Die wet geldt uiteindelijk voor iedereen.

9) ‘Verlichtingsfundamentalisten’ zijn net zo erg als moslim-radicalen. De zogenaamde ‘Verlichtingsfundamentalisten’ worden op een lijn gesteld met degenen die geweld in naam van de islam gebruiken, waarbij de zogenaamd gematigde moslim zich als een soort slachtoffer etaleert die tussen beide groepen zou worden vermalen. De nadruk wordt dan altijd gelegd op de noodzaak dat de criticus van de islam moet zwijgen, maar nooit op de rol die de “gematigde moslim” richting de “radicale moslim” kan spelen. Soms weet men zich handig van het vocabulaire van de verlichting te bedienen, maar men bepleit het tegendeel.

10) De islam kent vrijheid van godsdienst en respecteert christenen en joden. De islam kent geen godsdienstvrijheid en in het gunstigste geval hebben andersgelovigen een soort dhimmystatus, soort tweederangsburger, met veel beperkingen, maar vaak is er helemaal geen vrijheid, zoals o.a. in Saoedi-Arabië. Ookal is het oorspronkelijke dhimmystelsel onder invloed van de Europese wetgeving in de 19de en 20ste eeuw verdwenen, maar veel van de beperkingen zijn in de nieuwe wetgevingen terecht gekomen, soms verstopt onder niet direct hieraan te relateren artikelen. Als er toch enigszins positief over het christendom en jodendom wordt gesproken, dan komt dat niet doordat ze voor christenen en joden respect hebben, maar gewoon omdat de basis van de islam zich ten dele op christendom en jodendom baseert en een volledige afwijzing van deze godsdiensten, ook een afwijzing van de islam betekent. Joden en christenen hanteren volgens de islam een gecorrumpeerde versie van de openbaring en hebben dus weinig ruimte voor hun geloof in islamitische landen, om over andersgelovigen en ongelovigen maar helemaal te zwijgen.

11 ) Tolerant Andalusië, Averroes
Een andere situatieschets die vaak wordt ingebracht is de zogenaamde verlichte tijd van de islam en daarbij wordt vaak geschermd met Averroes. De kritische mening van deze filosoof uit Andalusië wordt dan aangehaald om aan te geven hoe vrijzinnig en open de discussies toen in islamitisch Andalusië zouden zijn geweest. Vaak wordt bij dit mooie plaatje niet vermeld dat Averroes vanwege zijn opvattingen voor zijn leven moest vrezen en moest vluchten. Zijn boeken werden verbrand. Dus zo vrij waren die discussies niet. De zogenaamde tolerantie van Andalusië wordt ook vaak in stelling gebracht om een soort ideaal beeld van een multiculturele samenleving te geven en net te doen dat de intolerantie binnen de islam alleen maar even iets tijdelijks is. Er wordt dan niet bij verteld dat de joden en christenen een tweederangs positie (dhimmystatus) hadden en er geen sprake was van een vrijheid van meningsuiting die het absolutisme van de islam ook maar enigszins in twijfel trok. Tevens verzwijgt men de pogroms op joden, zoals de grote pogrom van 1066, die ook onderdeel waren van het islamitische Andalusië. Het sprookje van het zo idealistische en tolerante Andalusië ten tijde van de Moorse bezetting is een van de pijlers van het politiek correcte fantasieverleden van een tolerante islam dat nooit heeft bestaan.

12) Moslims willen een dialoog.
Vaak betekent dit in de praktijk tolerant zijn voor hun intolerantie, eenrichtingsverkeer, jij moet begrijpen, waarom zij niet tolerant willen zijn t.a.v. homo’s, vrouwen zonder hoofddoek, afvalligen enz. Het verhaal aanhoren dat de islam tolerant is, maar geen antwoord kunnen en willen geven als je daar verder kritisch op ingaat.

13) Slachtoffergedrag.
Meteen roepen dat de kritiek een hetze tegen de islam en racistisch is. Er wordt niet inhoudelijk gereageerd.

14) Ja, maar er zijn ook intolerante christenen op de Veluwe.
Een beruchte jij-bak. Alleen er zijn ook veel christenen die er openlijk anders over denken en dat is bij moslims nog ver te zoeken.

15) De islam kende al veel langer vrouwenemancipatie dan het Westen en de islam respecteert de vrouw en wil dat de vrouw zicht juist ontwikkelt.
Dat klinkt mooi, maar de islam zorgde voor verdere regulering in de relatie tussen man en vrouw en is niet gericht op de vrouw als een onafhankelijk kritisch en vrijzinnig denkend individu. De islam ziet de vrouw wel als gelijkwaardig, maar met een duidelijk andere positie dan de man. De vrouw heeft een traditionele rol te vervullen. In die zin kun je ook een dier als gelijkwaardig aan de mens beschouwen. De vrouw is ondergeschikt aan de man, zolang deze man een moslim is. De vrouw erft veel minder dan de man en haar getuigenis is minder waard dan die van een man. In de hadiths staan vrij veel vrouwonvriendelijke teksten, zoals de meerderheid van de bewoners van de hel is vrouw. De islam als uitvloeisel van traditionele stamculturen legt de last van de seksualiteit volledig bij de vrouw. Het is de vrouw die zich moet beschermen tegen de opdringerigheid van de man en daar ook verantwoordelijk voor is. Een hoofddoek, sluier enz. is daarvoor het middel. Ook politiek-religieus is de hoofddoek het vlaggenschip van de islam. De man kan volgens sharia de vrouw gemakkelijk verstoten en kan ook meerdere vrouwen trouwen. In de 7de eeuw kunnen sommigen bepalingen enige logica hebben gehad, maar nu is dit gewoon achterstelling en discriminatie. Hoofddoek en vrouwenemancipatie gaan niet samen, gelet op het idee achter de hoofddoek. De islam reduceert de vrouw tot een bezit van de man en de man tot een geil wellustig wezen dat zich niet kan bedwingen in aanwezigheid van een vrouw. Kortom een weinig positief mensbeeld.

16) In de islam wordt de vrouw als een kostbaar bezit voor de man omschreven. Dat lijkt vleiend, maar een kostbaar bezit wordt door de eigenaar opgeborgen en heeft zeker geen eigen wilsbeschikking.

17) De islam is heel wetenschappelijk en alles van de moderne wetenschap staat al in de koran en zou de wetenschap bevorderen. Helaas niet waar en dat betekent ook een enorme rem op wetenschappelijke ontwikkelingen die zich nooit kunnen ontwikkelen als ze gebukt gaan onder de beperkingen van de islamitische dogma’s.

18) Islam is vreedzaam en vrede
De islam is onderwerping en is vanaf het allereerste begin met geweld, het zwaard, verspreid. (Jihad) Ook de grondlegger van de islam, de ‘profeet’, gebruikte geweld bij zijn oorlogen en rooftochten en hij liet diverse kritische dichters vermoorden. De ‘profeet’ Mohammed beval in zijn tijd bijv. de moord op de vrouw Asma bint Marwan en de 90-jarige Abu Akaf (beiden dichters) omdat zij de spot met hem dreven. De ‘profeet’ is volgens de koran en de hadiths een bijzondere man wiens voorbeeld moet worden nageleefd.

Als moslims het niet weten, dan komen ze met een hoop stichtelijke praatjes, maar het antwoord wordt niet gegeven.

Een mooi voorbeeld van islamitische prietpraat is de reactie (Volkskrant, 25-09-2006) van een Irakese vrouw op de lezing van Hans Jansen die in Volkskrant van 19-09-2006 werd gepubliceerd:

Zij zegt: “De zogenaamd ‘barbaarse’ sharia schrijft juist voor dat moslims niet één mening voor waar hoeven aan te nemen, zelfs niet als die gezaghebbend is.”

Door het woord barbaars tussen aanhalingstekens te zetten, suggereert zij ten onrechte dat de sharia geen barbaarse straffen kent. Ze negeert het feit dat afvalligen, betrapte homo’s, van overspel beschuldigde vrouwen, critici, volgens de sharia de doodstraf krijgen. Er is geen enkele ‘verlichte’ sharia die voor deze groepen een andere straf bepleit dan de doodstraf. Maar over de betekenis van ‘verlicht’ kan men natuurlijk van mening verschillen. In de islamitische wereld zijn velen ter dood gebracht door moslimrechters en – beulen die waagden te twijfelen aan een gezaghebbend uitgangspunt van de islam.

Belangrijk punt dat niet vergeten mag worden is dat Mekka en Medina steden zijn die niet eens toegankelijk zijn voor niet-moslims. Onvoorstelbaar. Stel je eens voor als Rome niet toegankelijk zou zijn voor niet-katholieken. Nee, Rome is natuurlijk voor iedereen toegankelijk en er staat zelfs een grote met Saoedisch geld gefinancieerde moskee.


Cogito
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Za Okt 14, 2006 2:32 am

De verweren die ik op FFI lees vind ik toch beter.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Peter Louter
Berichten: 934
Lid geworden op: Zo Feb 26, 2006 2:21 pm

Berichtdoor Peter Louter » Za Okt 14, 2006 10:57 am

Handig lijstje toch wel, als we het kunnen verbeteren en uitbreiden zouden we dat vooral moeten doen. Goeie manier om de kwetsbaarheid van veel Nederlanders voor islamitische propaganda wat kleiner te maken.
Uit naam van de Verlichting: Red moslims van de orthodoxe islam!
"Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful" - Seneca (5 BC - 65 AD)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 73851
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Za Okt 14, 2006 11:02 am

Nog een excuus.

Je moet het Arabisch beheersen om de koran te kunnen begrijpen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: Wo Feb 01, 2006 10:14 am

Berichtdoor Linda Danvers » Za Okt 14, 2006 11:21 pm

Ariel schreef:Nog een excuus.

Je moet het Arabisch beheersen om de koran te kunnen begrijpen.

Verweer tegen dit argument:
1) de Moslims die dat beweren kunnen zelf doorgaans geen klassiek Arabisch dus hoe kunnen ze dat weten? Omdat bepaalde Imams dat zeggen, maar ja omdat ze dus zelf geen klassiek Arabisch kennen, kunnen ze niet zelf controlleren of dat ook echt waar is.

2) Als de Islam een boodschap voor iedereen is, moet de Koran wel goed te vertalen zijn. Anders kunnen alleen mensen die jaren oud-Arabisch studeren werkelijk in de islam geloven. Een simpele duidelijke boodschap moet in elke taal te communiceren zijn. Als mensen de tussenkomst van schriftgeleerden nodig hebben om te kunnen geloven, dan heeft de islam net zo goed een priesterklasse die tussen de gewone mensen en God in staat als de Katholieken, bepaalde stromingen van het Hindoeisme etc.

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Za Okt 14, 2006 11:23 pm

Linda Danvers schreef:
Ariel schreef:Nog een excuus.

Je moet het Arabisch beheersen om de koran te kunnen begrijpen.

Verweer tegen dit argument:
1) de Moslims die dat beweren kunnen zelf doorgaans geen klassiek Arabisch dus hoe kunnen ze dat weten? Omdat bepaalde Imams dat zeggen, maar ja omdat ze dus zelf geen klassiek Arabisch kennen, kunnen ze niet zelf controlleren of dat ook echt waar is.

2) Als de Islam een boodschap voor iedereen is, moet de Koran wel goed te vertalen zijn. Anders kunnen alleen mensen die jaren oud-Arabisch studeren werkelijk in de islam geloven. Een simpele duidelijke boodschap moet in elke taal te communiceren zijn. Als mensen de tussenkomst van schriftgeleerden nodig hebben om te kunnen geloven, dan heeft de islam net zo goed een priesterklasse die tussen de gewone mensen en God in staat als de Katholieken, bepaalde stromingen van het Hindoeisme etc.
De verweren die ik op FFI lees vind ik toch beter.


Kijk dit bedoel ik nou...
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Sjoerd
Berichten: 1261
Lid geworden op: Vr Apr 28, 2006 5:02 am

Berichtdoor Sjoerd » Za Okt 14, 2006 11:27 pm

Laatst gewijzigd door Sjoerd op Wo Aug 01, 2007 5:57 am, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Karuna
Berichten: 90
Lid geworden op: Vr Okt 13, 2006 7:30 pm

Berichtdoor Karuna » Zo Okt 15, 2006 12:14 am

Ik wil jullie er aan herinneren dat:

bij opinies staat geshreven:
"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel de jouwe zijn.


Bovenstaande opnie bevat meer dan 700 woorden.

plak overal waar moslims staat: christenen
en overal waar koran staat: Bijbel
en overal waar Isalm staat: christendom

Vind je dat geen standaardantwoorden van christenen?

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Zo Okt 15, 2006 12:18 am

Karuna schreef:Ik wil jullie er aan herinneren dat:

bij opinies staat geshreven:
"Opinies" is een collectie van korte teksten (van 500 tot 750 woorden) waarin de auteur zijn opinie over courante islam-gelinkte gebeurtenissen uiteen zet. Indien je jouw opinie gepubliceerd wil zien kan je ze hier kwijt. Geef ons ook je naam en email adres. De tekst moet wel de jouwe zijn.


Bovenstaande opnie bevat meer dan 700 woorden.

plak overal waar moslims staat: christenen
en overal waar koran staat: Bijbel
en overal waar Isalm staat: christendom

Vind je dat geen standaardantwoorden van christenen?

Bovenstaande opnie bevat meer dan 700 woorden.


Over letterfanaten gesproken...
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Zo Okt 22, 2006 12:23 am

Interessant zou zijn om eens alle mechanismes op een rijtje te zetten die de islam en moslims hanteren om kritiek op de islam te smoren. Het is heel vreemd dat zodra iemand wijst naar de islam als bron van misstanden dat er dan bij moslims een reflex volgt om hier een einde aan te maken. Er wordt onmiddellijk gezegd: je begrijpt helemaal niets van de islam.
Het lijkt mij dat als je de mechanismes kent, dat je er dan ook beter op kan reageren. Dus als iemand zegt: je begrijpt helemaal niets van de islam, dan zeg je: jij begrijpt helemaal niets van mijn waardenstelsel, en daarom begrijp je ook niet dat de islam daar volledig mee in tegenspraak is.

Een paar voorbeelden:

images/smiles/icon_arrow.gif Zeggen dat de vertaling niet klopt. (vb 'daraba' betekent niet 'slaan'- hoewel iedere wet van elk Arabisch sprekend moslimland het recht van de man erkent zijn vrouw te slaan)

images/smiles/icon_arrow.gif Zeggen dat je de koran in het Arabisch moet lezen - ook al bestaan er ontelbare koranvertalingen (die je voor de zekerheid nog met elkaar vergelijkt ook), en jouw lezing er gewoon een zou zijn van de vele, en waarschijnlijk een stuk minder dan die van geschoolde Arabisten en islamkenners; en ook niet meegerekend dat de vroegste korans nog in een slechts half ontwikkeld, onnauwkeurig Arabisch schrift waren geschreven - en helemaal te zwijgen over de dubieuze ontstaansmythologie van de koran.

images/smiles/icon_arrow.gif Zeggen dat je uit de context citeert (wat moslims zelf onophoudelijk doen), ook al geef je de hele context compleet met alle tafsir die je kan vinden, plus bronverwijzingen en bevestigingen van imams.

images/smiles/icon_arrow.gif Koranteksten uit de context citeren. Men citeert: 'overdrijf niet in uw godsdienst' of 'voor vrouwen geldt hetzelfde als voor mannen', maar de context laat zien dat deze verzen absoluut niet over tolerantie, gematigdheid of gelijke rechten voor vrouwen gaan, maar juist het tegendeel.

images/smiles/icon_arrow.gif De betekenis van koranteksten en de islamitische geschiedenis omdraaien en aanpassen aan iets wat in het westen wel wordt geaccepteerd. ('Polygamie was noodzakelijk omdat er in de oorlog zoveel mannen doodgingen, en de vrouwen overbleven' - alsof ze niet zelf de mannen doodden in deze oorlogen en de vrouwen als oorlogsbuit verdeelden, en alsof deze vrouwen zich niet aan de islamitische vrijheidsbeperkingen moesten houden op straffe van steniging)

images/smiles/icon_arrow.gif Zeggen dat de koran verkeerd wordt geïnterpreteerd - komt altijd van pas. (Zeg bijvoorbeeld dat de islam altijd werd géïnterpreteerd door mannen - alsof je 'sla je rebellerende vrouw' ook vrouwvriendelijk kan interpreteren)

images/smiles/icon_arrow.gif Zeggen dat de islam een zeer verkeerd begrepen godsdienst is - komt ook altijd van pas.

images/smiles/icon_arrow.gif Zeggen dat het niet islamitisch is - ook een altijd bruikbare reflex.

images/smiles/icon_arrow.gif Zeggen dat de islam vrouwen op een voetstuk plaatst - ook al vind je nergens een tekst waaruit blijkt dat dit zo is - en verder de teksten negerend die zeggen dat vrouwen onder voogdij staan en in hun huizen mogen worden opgesloten, dat de profeet een vrouw wilde stenigen op basis van geroddel, dat Aisha klaagde dat de profeet vrouwen gelijk stelde aan honden, dat vrouwen te vergeetachtig en emotioneel zijn om contracten te ondertekenen en als volwaardige getuige op te treden en ga maar door.

images/smiles/icon_arrow.gif Zeggen dat vrouwenbesnijdenis niet islamitisch is - al zegt de profeet ononwonden dat het mag, en dat besneden vrouwen mooier zijn voor hun mannen.

images/smiles/icon_arrow.gif De geschiedenis vervalsen, en zeggen dat de periode van 'onwetendheid' barbaars was, dat de islam de mensen bevrijdde en de vrouwen rechten gaf.

images/smiles/icon_arrow.gif De werkelijke intenties van Mohammed verhullen volgens een ethiek die in het westen hopelijk wel wordt geaccepteerd ('de profeet trouwde met arme weduwen', en daarbij niet vermelden dat hij zojuist de echtgenoot van de kersverse weduwe had vermoord, of haar eerst als oorlogsbuit tot slavin maakte en vervolgens met haar trouwde).

images/smiles/icon_arrow.gif Blasfemiewetten: kritiek op de koran en Mohammed wordt gestraft met de dood, die kan worden uitgevoerd door elke moslim, zodat je leven niet verzekerd is als een rechter een andere straf oplegt (denk bijvoorbeeld aan Taslima Nasrin).

images/smiles/icon_arrow.gif Zeggen dat Allah je naar de hel stuurt als je iets negatiefs zegt over de islam en de profeet.

images/smiles/icon_arrow.gif Critici tot 'leugenaar' bestempelen; dit heeft zijn wortels in de koran, waar critici door Allah zelf 'leugenaars' worden genoemd.

images/smiles/icon_arrow.gif Verbod op bekering: er staat straf op te proberen een moslim tot een ander geloof te bekeren

images/smiles/icon_arrow.gif Je afvragen waarom 'alleen de islam wordt bekritiseerd', en vervolgens de aandacht afleiden naar allerlei niet-islamitische misstanden - waar de moslims zo goed van op de hoogte zijn juist omdát er kritisch over is geschreven.

images/smiles/icon_arrow.gif De joden de schuld geven, en in het verlengde daarvan de zionisten en het westen - letterlijk van alles.
De joden vooral de schuld geven van de explosieve toestand van het Middenoosten, en Palestijns terrorisme eenzijdig verklaren als de wanhoopsdaden van een zwaar, door Israël onderdrukt volk.

images/smiles/icon_arrow.gif Kritiek op geweld in de islam wordt afgewend door de aandacht afleiden naar het geweld van anderen - zodat de achterliggende ideologie niet het gespreksonderwerp wordt: op 'de islamitische wet staat vrouwenmishandeling toe' wordt gepareerd met 'niet alleen moslims mishandelen hun vrouwen' - de aandacht afwendend van het feit dat vrouwen door andere wetten worden beschermd, maar door de islamitische wet in haar miserabele positie wordt gehouden.

images/smiles/icon_arrow.gif Cultuurrelativerend pareren. 'Wat is het probleem met polygamie, als die vrouwen er geen probleem mee hebben'; 'wat is het probleem met aparte zwemuurtjes voor vrouwen';
Discriminatie ontkennen door te wijzen naar voorbeelden waar niet gediscrimineerd wordt: 'in Amsterdam zijn moskeeën waar vrouwen niet door een zij-ingang naar binnen hoeven', maar ontkennen dat dit wel degelijk een grote praktijk is - of alleen maar wijzen naar meisjes die géén verplichte hoofddoek dragen, of die niet dag en nacht gevolgd worden door hun mannelijke familieleden, of die niet worden mishandeld.

images/smiles/icon_arrow.gif Van iedere hadith die wordt aangevoerd onmiddellijk roepen: 'dat is geen geldige hadith' (terwijl de betreffende hadith in elk moslimland wordt erkend) of 'ik geloof niet in die hadith', of 'die hadith komt niet overeen met wat in de koran staat dus is niet geldig', of 'die hadith ken ik niet' - het feit negerend dat in islamitische landen de bewuste hadith deel uitmaakt van de islamitische wét, en dat ontkenning ervan blasfemisch is - met alle gevaren van dien.

images/smiles/icon_arrow.gif De betekenis van termen die iets zeggen over onze waarden zodanig verdraaien dat het ook voorkomt in de islam: 'vrouwen hebben in de islam evenveel rechten als mannen' (alleen hebben ze ándere rechten dan mannen, zoals het recht hun man te vragen of hij haar wil verstoten), 'vrouwen hebben in de islam allang het recht te scheiden' (hoewel een vrouw alleen het recht heeft haar man te vragen of híj haar wil verstoten, waarna in geval van toestemming ze haar bruidsschat terug moet betalen, haar kinderen en haar huis verliest, en geen alimentatie krijgt), 'de islam probeert vrouwenmishandeling tegen te gaan' (alleen omdat de koran - de wét - zegt dat je vrouwen eerst geestelijk moet mishandelen alvorens ze fysiek te mogen mishandelen), 'de islam maakte alle mensen gelijk' (negerend dat vrouwen onder voogdij van een man zijn geplaatst).

images/smiles/icon_arrow.gif Demoniseren van niet-moslims.

images/smiles/icon_arrow.gif Vraag de 'vrijheid van meningsuiting' niet te misbruiken om elkaars godsdienst te beledigen - bespreek en bekritiseer wel uitvoerig Hitler en het nazisme, het fascisme, het westerse uitroeien van het jodendom en van de indianen, westers kolonialisme, globalisme, kapitalistisch imperialisme, communisme, Bush' oorlogspolitiek, de wapenhandel, maar negeer het feit dat de vrijheid van meningsuiting juist is gegarandeerd als reactie op de blasfemiewetten en zware straffen die de godsdiensten instelden om de kritiek op het geloof onmogelijk te maken.

images/smiles/icon_arrow.gif Kleineer de vrijheden die het westen zwaar heeft bevochten - door bijvoorbeeld te zeggen dat wij homosexualiteit toestaan uit 'pure onverschilligheid'.

images/smiles/icon_arrow.gif Vergoelijk Mohammeds misdaden door te zeggen dat het in zijn tijd normaal was - alsof er toen nog geen ethiek, moraal, mededogen, verdriet, liefde of respect bestond.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Willem Elsschot (1882-1960)


Terug naar “Opinies”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten