Geen leven voor christenen onder de islam

Is het leven in een land van de islam echt het paradijs? Waarom zijn er geen rustige, stabiele islamitische landen op onze planeet?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48281
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door Pilgrim »

Christenen in het Midden-Oosten door het Westen verlaten en verraden

Geplaatst op 13 april 2020

Afbeelding

De christenen van het Midden-Oosten voelen zich door het Westen verlaten en diep verraden, waarschuwt de Syrisch-katholieke patriarch Ignatius Joseph III. Younan (foto) in een interview met de “Junge Freiheit”. Hoewel ze het erfgoed van duizenden jaren oude culturen verder dragen en de eerste missionarissen van dit geloof waren, zijn ze bang dat hun overleven niet meer belangrijk is voor het Westen.

Eminentie, het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt zienderogen af. Wat zijn daarvan de redenen?

Ignatius Joseph III. Younan: Er zijn verschillende redenen. Alles begon met de islamitische invasie in de 7e eeuw, toen de veroveraars van plan waren een absolute versie van de islam door te drukken. Deze beschouwde de islam als de vervulling van zowel de christelijke als joodse openbaring. Dat leidde tot directe en indirecte vervolging van de christenen en tot consequente massa-bekeringen. Helaas bestaan er tegenwoordig nog steeds zulke inzichten van de islam en zijn derhalve de belangrijkste reden voor de vermindering van het aantal christenen in de afgelopen twintig jaar.

Denkt u daarbij aan de “islamistische” terreur?

Younan: Ik spreek vooral van het zogenaamde islamitisch radicalisme, die politiek tot uitdrukking komt in de ideologie van het Wahabisme en van de Moslimbroeders. Het gaat om theocratische wereldbeschouwingen, die de basis voor enkele terreurgroepen zoals ISIS of Al-Qaida klaargezet hebben, die ons als “ongelovigen” willen vernietigen. Deze ideologieën overleven eventuele vernietigingen van de terreurgroepen en baren ons christenen ook nu grote en constante zorgen voor de toekomst. Wij zijn bang in een maatschappij te leven, waarin de meerderheid van de bevolking de scheiding tussen staat en geloof niet accepteert en bereid is de niet-moslims te discrimineren.

Voelen de christenen zich door het Westen ondersteund?

Younan: De christenen van het Midden-Oosten voelen zich door het Westen verlaten en diep verraden. Hoewel wij het erfgoed van duizenden jaren oude culturen verder dragen en de eerste missionarissen van dit geloof waren, merken we dat ons overleven voor het Westen niet belangrijk is. Veel christenen vragen zich af hoe het kan dat het Westen zo voorzichtig iedere soort minderheid beschermt en tegelijkertijd de meest kwetsbare minderheid van het Midden-Oosten, die in korte tijd zelfs zou kunnen verdwijnen, vergeet.

“Het Westen is heel dubbelzinnig tegenover de terreur”

Wat zijn de redenen voor deze ignorantie?

Younan: Wij zijn een minderheid, vaak economisch oninteressant en zijn geen bedreiging voor de internationale veiligheid. Het Westen ondersteunt liever landen, die economisch interessant zijn, ook al volgen deze de hierboven genoemde ideologieën.

Hoe beoordeelt u de positionering van het Westen tegenover de terreur?

Younan: Het Westen is heel dubbelzinnig tegenover de terreur. Dat is waarschijnlijk te wijten aan de zogenaamde “politieke correctheid”, die door veel politici, media en NGO´s gebruikt wordt. Enerzijds weigeren of zijn de politici er bang voor om te zeggen dat 90% van de globale terreur bij de radicale islam in te delen is. Anderzijds onderstrepen ze echter ook dat de westelijke bevolking steeds ouder wordt. Het lijkt er dus op dat de ontvolking van het Midden-Oosten uiteindelijk voor jullie samenlevingen positief, voor ons echter catastrofaal is.

Wat bedoelt u daar mee?

Younan: Het wordt meer en meer duidelijk dat de massa-emigratie van de jeugd tot een verarming van de oorspronkelijke landen leidt. Deze massa-emigratiegolven, die we meemaakten en meemaken, zorgden voor vreselijke tragedies: het verlies van het vaderland evenals de sociale en religieuze ontworteling zijn slechts enkele van de ergste consequenties van een niet geplande migratie. Met de consequenties daarvan zullen zowel de oorspronkelijke landen evenals de landen van bestemming te maken krijgen. Zo kan, zo mag het niet verder gaan.

Duitsland en andere landen van de Europese Unie propageren het instrument van de “hulp ter plaatse”. Wat zou het Westen verder kunnen doen om de jeugd van het migratie-idee af te houden?

Younan: De hulp ter plaatse heeft vooral een gezamenlijk optreden van de Europese Unie nodig. Er moet gegarandeerd worden dat de ondersteuning ook diegenen ter plaatse bereikt die werkelijk in nood zijn. Ook is het belangrijk om mensen te vinden die überhaupt de vaardigheid bezitten om de ondersteuning in duurzame economische projecten te veranderen. Mijn raad aan de Europese Unie is de volgende: identificeert u helder en duidelijk de oorzaken van de migratie. Maakt u een strikt onderscheid tussen de oorlogsvluchtelingen en de economische vluchtelingen. Dan kunt u duidelijk vaststellen wat waar nodig is. Ondersteunt u dan de landen van het Midden-Oosten, die het lukt om een civiele regering te vestigen die niemand vanwege zijn geloof discrimineert.

Economische sancties hebben vreselijke consequenties

Het Westen wil dat zijn thema “mensenrechten en democratie” ook in het Midden-Oosten gevestigd wordt. Hoe denkt u daar over?

Younan: Het is helder en duidelijk dat de politieke systemen in de landen met een islamitische meerderheid zeer weinig met de zogenaamde “westelijke democratieën” gemeen hebben. Tot op de dag van vandaag vond er nauwelijks een verkiezing in een islamitisch land plaats, waarin de religie niet een belangrijke rol speelde. Anderzijds echter worden landen bekritiseerd, ja enorm heftig aangevallen, die het samenleven van verschillende religies mogelijk maken.

U heeft het over Syrië?

Younan: Ook. En ik spreek van economische sancties, die nu vreselijke consequenties voor de Syrische bevolking hebben. De sancties richten zich tegen een staat, die de minderheden en de geloofsvrijheid verdedigt. De Syrische jeugd zou graag willen studeren en werken. Op grond van deze sancties is dit niet mogelijk. Ons doel is het om hen hoop te geven, ook al is dat in deze tijd heel moeilijk.

U hebt zich zeer kritisch uitgelaten over de massa-immigratie naar Europa. Hoe beoordeelt u de houding van de katholieke kerk?

Younan: Wij christenen volgen de leer van de heilige Jezus, die ons geleerd heeft de vreemdelingen te verwelkomen. De christenen van het Midden-Oosten hebben in deze moeilijke jaren veel ondersteuning van onze Europese broeders gekregen, daar zijn we heel dankbaar voor. Om deze moeilijke tijden te boven te komen, verzoeken wij ze om onze jeugd te ondersteunen. Veel jongeren zijn nu ontworteld en zonder oriëntering. Wij willen ze helpen om sterk in het geloof en in de hoop te blijven en het eigen thuisland niet te vergeten. We willen ze immers aan de woorden van de Heer herinneren: “Wees niet bang, kleine kudde”.
_______________________________________________________________

Ignatius Joseph III. Younan, geboren in 1944, is Syrisch-katholiek patriarch van Antiochië en hoofd van de met Rome geünieerde Syrisch-katholieke kerk. Zijn zetel bevindt zich in Beiroet, hij bezoekt echter regelmatig Syrië. Zijn kennismakingsbezoek met paus Benedictus XVI. vond in 2009 plaats. Ignatius Joseph III. Younan beheerst behalve Arabisch ook de Aramese, Turkse, Engelse, Franse, Italiaanse, Latijnse en Duitse taal.

Bron: https://jungefreiheit.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/04/13 ... -verraden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48281
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door Pilgrim »

Graven van christenen in Turkije vernield

Geplaatst op 20 april 2020

Afbeelding

In Turkije worden steeds vaker grafstenen van christenen vernield. Turkse kerken maken zich zorgen. „Er wordt haat tegen christenen gezaaid.”

De Turkse journalist Uzay Bulut schreef recentelijk over een nieuw fenomeen dat de christelijke gemeenschappen in zijn land diep raakt. Het betreft de „ontheiliging” van graven en kerkhoven.

De Santa Mariakerk in Trabzon (foto) kwam in 2006 in het nieuws, doordat de dienstdoende priester Andrea Santoro werd vermoord. Een aantal weken geleden was het weer raak in de Turkse stad. Een groep mensen probeerde luidruchtig de begrafenis van een lokale christelijke vrouw – volgens de media heette ze Zehra Colak – te verstoren. Ze werd uiteindelijk begraven op het christelijke kerkhof in Trabzon. Op haar graf kwam een eenvoudig kruis te staan. Tot ontzetting van Colaks familie werd haar graf enkele dagen later vernield. Het kruis was in brand gestoken.

Volgens Ihsan Ozbek, pastor in Ankara, is hier sprake van een trend. Hij stelde dit nadat op 14 februari 20 van de 72 grafstenen op het christelijke kerkhof in Ankara werden vernield. Volgens de pastor „maakten deze aanvallen op christelijke begraafplaatsen gelovigen in heel Turkije verdrietig en wanhopig.”

De visie van pastor Ozbek werd gedeeld door een andere geestelijke, Slavomir Dadas. Die liet zich in een interview uit over de situatie in onder meer Tur Abdin. Hij merkte op dat „christenen in Turkije alles aan het verliezen zijn wat ze bezitten, en dit zonder enige legale basis. Ze verliezen alles waar ze de geschiedenis door voor gewerkt hebben. Christenen voelen zich niet welkom in hun eigen vaderland.”

Volgens de Turkse journalist Seyfi Genc is het maatschappelijke klimaat van haat de reden voor de aanvallen op christenen en hun kerkhoven. Hij wijst er in dit verband op dat „deze haat niet ontstond in een vacuüm. Deze haat werd gezaaid. Te beginnen op basisscholen via boeken die worden uitgegeven door het ministerie van Onderwijs. In deze boeken worden christenen afgeschilderd als vijanden en verraders. Deze indoctrinatie wordt vervolgens voortgezet door kranten en andere media conform de lijn van de staat. Preken in moskeeën en gesprekken in koffiehuizen leveren hier ook een bijdrage aan. De daders van aanvallen op christenen worden nooit gepakt, maar zelfs als ze wél worden gearresteerd, volgt er nooit een veroordeling.”

Schoolboeken
De Turkse Unie van Protestantse Kerken schetste vorige maand in een rapport over godsdienstvrijheid in Turkije in 2019 eveneens een somber beeld over de situatie van christenen in het officieel seculiere land. Ook in dit rapport komt het probleem van schoolboeken ter sprake. Zo wordt in deze boeken „missionaire activiteit” omschreven als „nationale dreiging.” Er wordt ook opgemerkt dat leden van protestantse gemeenten steeds vaker aarzelen om aangifte te doen bij de autoriteiten wanneer ze slachtoffer worden van haat. Het gevoel overheerst dat dit zinloos is, omdat de daders toch nooit worden gepakt of gestraft.

Protestantse gemeenten worstelen met problemen die gevestigde kerken in Turkije niet kennen. Zo worden ze niet door de Turkse autoriteiten erkend. Hun plaats van samenkomst is daarmee illegaal en kan worden gesloten.

Zie ook: Turkije weigert buitenlandse christenen, RD.nl (10-03-2020)

https://www.rd.nl/kerk-religie/christen ... -1.1652900
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48281
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door Pilgrim »

De druk op christenen blijft – ondanks enkele successen in de Oriënt

Geplaatst op 11 mei 2020

Afbeelding

Dat het ondanks successen tegen islamitische extremisten in verschillende delen van de wereld en successen in de wederopbouw in bijvoorbeeld zo´n belangrijk land als Syrië vaak niet eenvoudig is voor christenen en andere niet-moslims, maakte de editie voor mei 2020 van het tijdschrift van de Duitse sectie van de mensenrechtenorganisatie “Christian Solidarity International” (CSI) duidelijk.

Stamland van het christendom Egypte

Dat Egypte een stamland van het vroege christendom was, is een vaak vergeten of verdrongen feit. In werkelijkheid was volgens een oude overlevering de evangelist Marcus de eerste bisschop van Alexandrië. In de daaropvolgende eeuwen was het Egyptische Alexandrië een van de belangrijkste oude patriarchaten van het christendom. Uit het land aan de Nijl kwamen belangrijke theologen en een als voorbeeld bekend staand monnikendom voort. Met zulke christelijke bloeiperiodes is het al lang voorbij. Ondanks vele beloftes van de huidige regering lijden de christenen onder vele benarde toestanden. CSI schrijft daarover:

Enkele eeuwen geleden was Egypte een christelijk land. Nu worden christenen van alle kanten in het nauw gebracht: door christenhaters uit het hart van de samenleving, door ´islamistische´ strijders en door de regering.

Gewelddadige aanvallen tonen aan in welke moeilijke situatie de christenen zich bevinden. Zoals CSI jaren geleden al schreef, vormen gedwongen huwelijken en gedwongen bekeringen van jonge christelijke vrouwen een apart probleem.

Hulp van CSI
CSI probeert zo goed als het gaat met praktische hulp tegen te sturen in Egypte, bijvoorbeeld door de doelgerichte bemoediging van christelijke dorpsgemeenschappen in Opper-Egypte.

In Irak staat men zowel christenen als Jezidi´s bij. Daarbij zorgen de aanwezigheid van verschillende milities evenals de spanningen tussen de VS en Iran bij veel mensen voor bezorgdheid. In het CSI-tijdschrift wordt gewaarschuwd:

De Jezidi´s voelen zich door de rest van de wereld vergeten en staan onder externe druk van de lokale regering en verschillende milities. Ze zijn uitermate dankbaar voor onze solidariteit, die voortkomt uit de christelijke naastenliefde.

Licht en schaduw
Voortdurend geweld tegen christenen is verder uit verschillende landen te melden. Dit geldt bijvoorbeeld voor zulke van elkaar verschillende landen zoals Nigeria, Pakistan en Burkina Faso.

Des te verheugender dat de successen van het Syrische leger tegen islamitische “rebellen” niet in de laatste plaats de situatie van de christenen konden verbeteren. Ook onlangs weer uitten zich vooraanstaande vertegenwoordigers van christelijke kerken vol lof en erkentelijkheid over de Syrische regering en haar strijdkrachten.

Bron: www.unzensuriert.at

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/05/11 ... de-orient/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 41730
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door Mahalingam »

Muslims attack Protestant church in Sheikhupura
A group of Muslims attacked the Trinity Pentecostal Church in Hakeem Pura, Sheikhupura district, a few dozen kilometres from Lahore, Punjab. The building, built 22 years ago, was desecrated, a wall destroyed, a cross and other valuables broken.

Last Friday, the attackers, led by Awan Abbas, a property developer, and Ali Shan, came armed with guns. They entered the church around noon, taking advantage of the fact that the building was empty due to the coronavirus-related lockdown.
Shouting anti-Christian slogans and showing contempt for the place of worship, they attacked the walls and broke a cross, desecrating the building.

Rev Hadayat, who heads the community, told AsiaNews that the congregation of Trinity Pentecostal Church comprises more than 60 families.
He explained that the community was involved in a dispute over land duly bought last year near the church to accommodate the growing community.
After selling it, the former owner of the empty plot of 101 square metres now wants it back, perhaps to get a better deal.

The Church filed a report of the attack with police and launched a blasphemy case against Abbas and seven other men who vandalised the church.

News of the incident quickly spread across the country, causing anger and sadness among Christians. The community wants Prime Minister Imran Khan and his government to provide greater protection to Pakistan’s minorities and demand the perpetrators be brought to justice.

Boota Masih, a local Christian, told AsiaNews that the group of thugs, after attacking the walls and the cross, challenging anyone who dare oppose them, fled as soon as they heard police was arriving. "Not only was the cross broken, but our hearts were crushed too," he said.

Tariq Masih Gill, a member of the Punjab Provincial Assembly, visited the church. "The cross that was desecrated has great importance and value in both Christianity and Islam,” he said. “The culprits have not only dishonoured our faith, but also our national flag, which also represents minorities.”

Provincial Human Rights and Minorities Affairs Minister Ijaz Augustine also visited the church. He asked police to take immediate action against the perpetrators, without favouritism or discrimination.

Senior officers at the local police station said they were fully committed to the case, and would bring the culprits to justice soon.

So far, however, no one has been arrested. The police are looking for the perpetrators, but they appear to have fled the city. Christians held a protest demanding justice (picture 3).
http://www.asianews.it/news-en/Muslims- ... 50058.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48281
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door Pilgrim »

Christenen wereldwijd lijden al 1400 jaar onder jihad-vervolgingen, terreuraanvallen en slachtpartijen

Posted on May 21, 2020

Afbeelding

Heel de wereld wordt theocratisch verdeeld in de dar-al-islam (het gebied van de islam) en de dar-al-harb (het gebied van de oorlog). De niet-muzelmanse wereld moet – desnoods met geweld – onderworpen worden aan de moslimse theocratie. De heilige oorlog is daarom een postulaat van de islam, die staat erg vijandig ten opzichte van alle niet-moslims, maar zij noemen daarbij twee specifieke groepen: Joden en christenen. Volgens de Koran zijn ongelovigen (zij die niet in de islam geloven) onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (Koran-soera 98:6)...

Met het kromzwaard in de hand heeft Mohammed het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld. De oudste biografieën (vooral Ibn Hisham en Al-Tabari) verteld dat Mohammed zelf de wapens opnam om niet-moslims aan te vallen en hun met geweld de islam op te leggen. Toen Mohammed Medina wilde zuiveren van de laatste Joodse stam, leidde hij de moordpartij op alle mannen van die stam (tussen hen waren ook de minderjarige jongens/kinderen). Onthoofding was hun lot, zelfs nadat ze zich hadden overgegeven...

De Byzantijnse keizer Manuel II Paleologos (1349-1425) zei ooit: “Laat me zien wat Mohammed voor nieuws bracht, en je zult alleen slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn bevel het geloof met het zwaard te verspreiden.”... William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”... De bekende Duitse historicus Ernst Nolte rangschikte het islamfascisme bij politieke ideologieën als communisme en nazisme. De Franse socioloog Jules Monnerot sprak over het communisme als de islam van de twintigste eeuw, al zou men dit dictum in onze nieuwe eeuw rustig kunnen omdraaien en de islam als het communisme (of het nazisme) van de eenentwintigste eeuw kunnen bestempelen. Wie vandaag niet wil zien hoe gevaarlijk de ISLAM is inzake alle persoonlijke en maatschappelijke facetten, is als degene die het nazisme als een voorbijgaand fenomeen beschouwde...

In Iran is met name de overheid verantwoordelijk voor de vervolging van christenen. Zij beschouwt het christendom als westerse invloed, een bedreiging voor het islamitische karakter van de staat. De plundering en brandstichting van de christelijke woningen door moslims zijn onderdeel van een wijdverspreid fenomeen in Egypte (in de zevende eeuw, bestond de bevolking 95 procent uit christenen-nu tien procent), waar de Koptische christelijke minderheid lijdt als gevolg van intimidatie en vervolging door moslims. In de afgelopen jaren hebben moslims christelijke families in Egypte geterroriseerd en werden regelmatig christelijke kinderen ontvoerd om hen te bekeren tot de islam. Christelijke meisjes worden ontvoerd en gedwongen om met moslims trouwen. Na de ‘bekering’ tot islam, worden de kinderen vastgehouden totdat ze volwassen zijn. De website van de in de Verenigde Staten gevestigde organisatie International Christian Concern (ICC), houdt de golf van ontvoeringen van christenen in Egypte bij. De Kopten, die meer dan 10 procent van de Egyptische bevolking uitmaken, hebben president herhaaldelijk gevraagd om op te treden tegen de intimidatie en het geweld door moslims. Er is echter weinig gedaan om de situatie te veranderen...

Op een bevolking van meer dan 200 miljoen inwoners in Pakistan, verreweg de meesten (95 procent) moslim, leven er zo’n 4 miljoen christenen. Moslimextremisten hebben het voorzien op de christelijke minderheid. De kille cijfers over 2018: 26 doden door aanvallen, 700 ontvoeringen, 110 arrestaties, 80 verkrachtingen. Als jij iets doet wat je moslimbuurman niet behaagt, kan hij jou zomaar beschuldigen van blasfemie. Dan ben je als christen vaak je leven niet meer zeker... De afgelopen jaren zijn in Nigeria veel terreuraanslagen plaatsgevonden tegen christenen. Daar worden christelijke meisjes ontvoerd en gedwongen om met moslimmannen te trouwen en predikanten worden willekeurig ontvoerd. Kerken worden in brand gestoken, vernield of vernietigd... De Grieks-orthodoxe kerk in Turkije, die in 1923 180.000 leden had en nu nog maar vijfduizend. Het hoofd van de kerk moet de Turkse nationaliteit hebben, zegt Turkije. Hoeveel van dergelijke beperkingen worden opgelegd aan Turkse imams in Nederland? Geen, ze hoeven slechts een verblijfsvergunning te hebben. Nederland heeft imamopleidingen en telt tientallen islamitische basisscholen, maar hoe staat het met de vrijheid om christelijke scholen te stichten in Turkije? Het enige Grieks-orthodoxe seminarie werd in 1971 door de regering gesloten...

Door pro-Turkse milities, IS en zelfs door reguliere Turkse troepen worden de christenen uit hun huizen gejaagd in Noordoost-Syrië. En de helft van de 1,3 miljoen christenen in Irak is het land ontvlucht. Kerken worden in brand gestoken, bommen tijdens erediensten binnen gegooid. In Indonesië krijgen pastoors geregeld doodsbedreigingen, naar kerkgangers wordt met stenen gegooid en er zijn blokkades voor de ingang van de kerk. Tijdens de kerstdienst worden zakken fecaliën in de kerk gegooid. De politie roert zich niet; klachten worden geseponeerd... De wereld is ook getuige geweest van een van de dodelijkste terreuraanslagen in de geschiedenis van de mensheid. Opnieuw waren christenen het doelwit, deze keer in land Sri Lanka. Op paaszondag heeft de islamitische groepering National Thowheeth Jama’ath bijna driehonderd mensen vermoord. Meer dan vijfhonderd anderen raakten gewond in kerken en hotels. De Sri Lankaanse autoriteiten geloven dat National Thowheeth Jama’ath werd geholpen door een ‘internationaal netwerk’. Dit wijst erop dat ISIS en andere terroristische organisaties erbij betrokken had kunnen zijn...

Terwijl de aandacht van de meeste Europeanen momenteel gericht is op het Coronavirus, gaat Hongarije het Griekse eiland Lesbos financiële hulp bieden voor de restauratie van Grieks-Orthodoxe kerken, die er zwaar gevandaliseerd werden door islamitische “vluchtelingen”. In maart vernielden illegale migranten uit het kamp van Moria op Lesbos de altaren, iconen en ramen van de kerk van St. Raphael. In mei vernielden ze ook nog de kerk van de H. Catharina… De politieke correctheid van vele westerse landen en de linkse media kijken de andere kant uit als christenen bij honderden of bij duizenden worden afgeslacht, zoals bij de genocide van Islamitische Staat (IS) tegen christenen in Syrië en in de Nineve-vallei in Irak, maar ook in Egypte of Ethiopië. Zelfs bij recente aanvallen, zoals die tegen christenen in Nigeria of de 14 doden in een protestantse kerk in Burkina Faso, wordt niet gesproken over geloofsvervolging, als dergelijke gebeurtenissen überhaupt al de westerse media halen. Christenen zijn nooit slachtoffer in westerse media...

Het seculiere, egalitaire Westen ontkent zijn christelijke verleden en erfgoed, terwijl het zichzelf ervan probeert te overtuigen dat vrijheid ‘vrijheid van christelijke elementen’ betekent. Tekens van ontkerstening zijn duidelijk in het alledaagse leven, of het nou het verbieden van het in het openbaar dragen van het kruis is, of het uitsluiten van christelijke stemmen uit het publieke domein – in de naam van tolerantie – of het bekritiseren de islam tot hate speech bestempelen. Olierijke Arabische koninkrijken leveren de middelen om de macht van de islamitische lobby te doen toenemen in het onderwijs en het binnen- en buitenlands beleid van EU-lidstaten. Megamoskeeën worden gebouwd in grote Europese steden, islamitische gebedsruimtes toegestaan in staatsinstellingen en ‘islamofobie’ wordt gecriminaliseerd, wat het moeilijker maakt je uit te spreken tegen de woorden en daden van radicale moslims. Intussen beelden de linksige media moslims af als slachtoffers van oorlogen en kolonisatie. Christenen worden geportretteerd als moordenaars, die verantwoordelijk zijn voor de Kruistochten en oorlogen die Europa decennialang verwoestten.https://zlj13051967.wordpress.com/2020/05/21/43186/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6312
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door hans van de mortel »

Pilgrim schreef:
Christenen worden geportretteerd als moordenaars, die verantwoordelijk zijn voor de Kruistochten en oorlogen die Europa decennialang verwoestten.
Helemaal correct. Wat dit betreft mag de schrijver van het artikel door naar de volgende ronde.

Ieder mens is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt.

Ben ik nu uitverteld? Ja! Maar ik ga toch maar verder met 'maar . . . '

KRUISTOCHTEN
Volgens mij ontstonden de kruistochten als reactie op de leer van moslims die kwaadaardig en veroveringszuchtig is. En dat is geenszins het geval met de leer van Christus die van vrede en naastenliefde getuigt. Dat leden van de maffia hun geloof in de leer van Jezus vereenzelvigen met het recht om pure misdaad te bedrijven berust op een misverstand van de geest. Immers, de mens heeft geen vrije wil. Er is echter geen rechter die hiermee uit de voeten kan en anders zonder werk zou komen te zitten. Inderdaad, de wereld in Nederland zou er een stuk beter op worden zonder corrupte rechters die met de elke politieke wind meewaaien en het liefst twee petten opzetten.

Om te beginnen stel ik voor de doodstraf in ere te herstellen en de schandpaal weer op te zetten. Dat laatste creatieve redmiddel voor onze beschaving dient als eerbetoon aan al die verrotte politici die de boel opzettelijk belazeren, liegen en bedriegen en voor miljoenen euro's schade toebrengen aan de maatschappij die hiervoor het gelag moet betalen. Dat is nog niet het ergste - wel dat politici dit alles met een glad gestreken gezicht doen en ook nog eens met een glimlach als het de minister-president betreft.

Alleen de Kruistochten komen in aanmerking voor de waanzin die geloof rechtvaardigt in een vader die zijn geliefde enige zoon vrijelijk laat bespotten en ter dood brengen onder luid goedkeurend gebrul van een menigte die het daar volstrekt mee eens is. Wat opvalt bij al die kruistochten is niet de sterke bewapening maar de imposant uitgeruste ridders met levensgrote kruizen in de aanbieding waarmee men aantoonde hoe ver men van een gezond verstand en een god van liefde en begrip verwijderd was. Kruisvaarders toonden geen enkel begrip voor de haat en veroveringswoede van de moslims. Zij waren de gelijke van de moslims in de zin van godsdienstwaanzin. De moslims riepen 'Allah akbar', de Kruisvaarders riepen in koor: "Jezus heeft zijn bloed voor ons vergoten, de wrake is aan ons," wat de eeuwenlange jodenhaat verklaart onder de christenen.

Tijden zijn veranderd. In de oorlog werd nog maar sporadisch op een dempende niet hysterische wijze de zege van God afgesmeekt door via de paus goedgekeurde geestelijke zorgverleners met een Vaticaan-diploma. Moslims echter, voordat zij zich opblazen, schreeuwen luidkeels: 'Allah akbar' Ik mis daar overigens nog de toevoeging: 'Allah doet wat hij wil'. Die wil van Allah is overduidelijk merkbaar op aarde: het is één grote poel van ellende met alles dat met Islam te maken heeft. Moslims moeten lijdzaam toezien hoe de wil van Allah alle verzamelde Arabische moslimlanden reduceert tot een onkundige speldenprik in vergelijking met het machtsvertoon door het ministaatje Israël. Het zijn juist de moslims die parasiteren op de wetenschappelijke en creatieve technische hoogstandjes van de joden.

Logisch! Vervolgens lachen de niet-moslims lachen zich rot om Allah de prutsknecht van nepprofeet Mohammed, tezamen met een reeks engelen die nog dagelijks genieten van het verhaal van aartsengel Gabriël hoe deze postbesteller gods meer dan 1400 jaar geleden tot drie keer toe de keel dichtkneep van analfabeet Mohammed die zich toen bijna dood waande door gebrek aan verse woestijnlucht.

OORLOGEN
Oorlogen ontstaan omdat de mens geen vrije wil heeft èn de Tijdgeest de boventoon voert, de mens zijn medemens niet vertrouwt (terecht) en geld op de eerste plaats komt.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48281
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door Pilgrim »

"32.000 Christenen geslagen tot de dood": de vervolging van christenen, mei 2020

Door Raymond Ibrahim, 3 Juli 2020

Oorspronkelijk Engels Item: "32,000 Christians Butchered to Death": The Persecution of Christians, May 2020

Vertaald door W.J. Jongman en H. Sleijster

Afbeelding
Op 8 mei 2020 probeerde een man de Armeense kerk Surp Asdvadzadzin in Istanbul in brand te steken, die in de voorgaande jaren al herhaaldelijk was aangevallen met onder meer haatdragende graffiti. (Beeldbron: Vmenkov/Wikimedia Commons)
 • "De wreedheden tegen christenen gaan ongehinderd verder en zijn gestegen tot een alarmerend hoogtepunt nu de veiligheidstroepen van het land en bezorgde politieke spelers de andere kant op kijken of samenspannen met de Jihadisten." - De Nigeriaanse Stem, 14 mei 2020
 • Eerder dit jaar heeft Christian Solidarity International een "Genocide Warning for Christians in Nigeria" uitgegeven.
 • "Dit [een kerk gebruiken als persoonlijk toilet] is slechts het laatste incident... Het is uiterst gebruikelijk geworden dat Grieks-orthodoxe kerken worden vernield en aangevallen door illegale immigranten op Lesbos... Als een diep religieuze samenleving zijn deze aanvallen op kerken schokkend voor het Griekse volk en roepen ze de vraag op of deze illegale immigranten die op zoek zijn naar een nieuw leven in Europa, bereid zijn te integreren en zich te conformeren aan de normen en waarden van hun nieuwe landen." - Greek City Times, 16 mei 2020.
Onder de misstanden die moslims de hele maand mei 2020 aan christenen hebben toegebracht, bevinden zich onder meer de volgende:

De slachting van christenen

Nigeria:
Van januari 2020 tot medio mei 2020 hebben moslimterroristen ten minste 620 christenen afgeslacht (470 door Fulani-herders en 150 door Boko Haram). Volgens een rapport van 14 mei:

"Militante Fulani-herders en Boko Haram ... hebben hun antichristelijke geweld geïntensiveerd ... met het er op los slaan tot de dood in de afgelopen vierenhalve maand van 2020 van niet minder dan 620 weerloze christenen, en het moedwillig verbranden of vernielen van hun gebouwen van aanbidding en onderwijs. De wreedheden tegen christenen gaan ongehinderd verder en zijn gestegen tot een alarmerend hoogtepunt nu de veiligheidstroepen van het land en bezorgde politieke spelers de andere kant op kijken of samenspannen met de Jihadisten. Het aantal huizen dat in die periode is verbrand of verwoest, loopt in de honderden, en ook tientallen christelijke gebeds- en onderwijscentra.

Het rapport stelt verder dat, sinds 2009, "niet minder dan 32.000 christenen zijn afgeslacht door de belangrijkste Jihadisten van het land."

Eerder dit jaar gaf Christian Solidarity International een 'Genocide Waarschuwing voor Christenen in Nigeria' uit, als reactie op het 'toenemend geweld tegen Nigeriaanse Christenen en anderen die als 'ongelovigen' worden geclassificeerd door de Islamitische militanten... Meer recentelijk heeft de Christian Rights Agenda, een andere mensenrechtengroepering, in een verklaring van mei haar bezorgdheid geuit over "het schijnbare stilzwijgen van de Nigeriaanse president, Gen. Muhammadu Buhari, die als opperbevelhebber van de strijdkrachten niet alleen heeft nagelaten de christelijke gemeenschappen te beschermen, maar ook heeft gezwegen over deze moorden." Tot op heden zijn er geen Fulani-herders gearresteerd of vervolgd vanwege de moorden, een ontwikkeling die heeft geholpen hen aan te moedigen tot de moorden." Het is het vermelden waard dat Buhari zelf een Fulani Muslim is.

Los daarvan heeft de moslimman die Michael Nnadi, een 18-jarige seminarieleerling van het Good Shepherd Seminary, heeft vermoord, vanuit zijn gevangeniscel opgebiecht dat hij dit heeft gedaan omdat de jongen "het evangelie van Jezus Christus bleef verkondigen" aan zijn ontvoerders. Volgens het rapport van 3 mei, "de eerste dag dat Nnadi werd ontvoerd... liet hij hem [Mustapha Mohammed, zijn moordenaar] niet met rust" vanwege zijn meedogenloze prediking van het Evangelie. Mohammed "hield niet van het vertrouwen dat de jongeman had getoond en besloot hem vroeg naar het graf te sturen".

Democratische Republiek Congo: Moslimstrijders van de geallieerde democratische strijdkrachten, die eerder trouw aan de islamitische staat (ISIS) beloofden, vermoordden ten minste 17 mensen, mogelijk nog veel meer, in de christelijke meerderheid (95%) van de Afrikaanse natie. "Ze vuurden verschillende schoten in de lucht af," zei een plaatselijke bewoner. "Toen de bevolking op de vlucht was, hebben ze een aantal mensen gevangen genomen en met machetes in stukken gesneden." Eind 2019 vermoordde dezelfde groep een dominee nadat hij weigerde te stoppen met prediken en zich te bekeren tot de Islam.

Aanvallen op christelijke kerken, begraafplaatsen en kruisen

Griekenland:
Moslimmigranten plunderden en transformeerden een kerk tot hun persoonlijke toilet. Dit openbare toilet was ooit de St. Catharinakerk in Moria, een klein stad op het eiland Lesbos, dat is overspoeld met migranten die via Turkije zijn aangekomen. "De geur binnenin is ondraaglijk," zei een plaatselijke bewoner. "De metropoliet van Mytilene is zich bewust van de situatie in het gebied, maar wil er toch niet mee omgaan om persoonlijke redenen." Dit zegt het rapport:

"Dit is slechts het laatste incident... dat Grieks-orthodoxe kerken worden vernield en aangevallen door illegale immigranten op Lesbos...

"Als een diep religieuze samenleving zijn deze aanvallen op kerken schokkend voor het Griekse volk en roepen ze de vraag op of deze illegale immigranten die op zoek zijn naar een nieuw leven in Europa, wel bereid zijn te integreren en zich te conformeren aan de normen en waarden van hun nieuwe land.

"Deze voortdurende aanvallen hebben er uiteindelijk toe geleid dat de inwoners van Lesbos, die in 2016 genomineerd werden voor de Nobelprijs voor de Vrede, steeds meer gefrustreerd raken door de onopgeloste situatie die hun leven heeft beperkt en veranderd, omdat ze zich niet langer veilig voelen op hun ooit bijna misdaadvrije eiland".

Andere incidenten op Lesbos zijn ondermeer "Afrikaanse immigranten die de politie belachelijk maken en in het gezicht hoesten te midden van de pandemie van het coronavirus, en duizenden olijfbomen die worden vernietigd".

Turkije: Op 8 mei probeerde een man een kerk in Istanbul inbrand te steken; de kerk was de afgelopen jaren aangevallen, soms met haatdragende graffiti. Toen de politie de brandstichter aanhield, zei hij: "Ik heb het in brand gestoken omdat zij [christenen] het coronavirus [naar Turkije] brachten." Toen hij dit incident besprak, zei een ander rapport dat "Minderheden in Turkije, zoals Armeniërs, Rums en Syriërs [allen Christenen], evenals hun plaatsen van aanbidding, af en toe het doelwit zijn van haat-aanvallen".

Twee weken later, op 22 mei, op klaarlichte dag, beklom een man het hek van een historische Armeense kerk in Istanbul en trok het metalen kruis eraf en gooide het op de grond, zoals vastgelegd op bewakingsbeelden. De man, die meer lijkt op een verwesterde "hipster" dan op een vurige islamist, loopt naar het kruis toe en staart er een tijdje naar - hij kijkt zelfs naar terwijl hij een pose aanneemt voor de bewakingscamera - voordat hij het kruisbeeld aanvalt.

Pakistan: Na het vrijdagsgebed op 8 mei viel een gewapende islamitische menigte aan die "antichristelijke leuzen" riep en probeerde de Trinity Pinkster Kerk in Hakeem Pura in brand te steken. De kerk werd 22 jaar geleden gebouwd, werd ontheiligd toen een groot kruis en een deel van een muur werden afgebroken. De moslimman achter de aanval had een jaar eerder land verkocht aan de groeiende kerk en wilde het nu terug. Een christelijke ooggetuige zei dat de menigte, "nadat ze de muren en het kruis had aangevallen, en iedereen die zich tegen hen durfde te verzetten had uitgedaagd, vluchtte... Niet alleen werd het kruis gebroken, maar ook onze harten werden verpletterd."

Daarnaast hebben moslim 'landpikkers' de graven van een eeuwenoude christelijke begraafplaats in beslag genomen en ontheiligd en omgeploegd met een tractor. Het rapport van 22 mei zei:

"De christelijke gemeenschap daar protesteerde naar verluidt tegen de schending en probeerde het vandalisme te stoppen. Echter, ze zouden zijn bedreigd met geweren... Alle graven die werden vernietigd hadden kruizen bovenop bevestigd... Sommige van de door de Christenen bezette huizen werden gesloopt en mensen werden gedwongen hun huizen te ontvluchten. Te midden van de wijdverspreide discriminatie van de christelijke gemeenschap in Pakistan zijn de eigendommen van de minderheden vaak het slachtoffer van onrechtvaardigheid, waaronder landjepik en het doelwit van criminelen. Bovendien hebben de economische verschillen en de religieuze vooringenomenheid in de Pakistaanse rechterlijke macht de strijd van de christenen om het verloren land terug te krijgen, vergroot.

Servië: Op zondag 31 mei drongen twee moslimmigranten de St. Alexander Nevski kerk in Belgrado binnen tijdens de dienst en hebben verschillende van de meestal bejaarde kerkgangers beroofd. "Er waren er twee. Ze braken in de kerk in tijdens de liturgie, die aan de gang was, en ze stalen twee portemonnees samen met drie mobiele telefoons," zei een kerkleider, en voegde eraan toe:

"Toen ze de kerk binnenkwamen, splitsten ze zich naar twee kanten op, en nadat de mensen zagen wat er gebeurde, slaagden ze erin een van hen te pakken te krijgen en de mobiele telefoons en het geld dat hij had gestolen terug te nemen. De andere wist te ontsnappen. Hij nam twee portemonnees mee, in de ene waren 3.500 dinars, terwijl in de andere 18.000 zaten, dat was het hele pensioen van een vrouw. Wij gaven die jongeman over aan de politie, terwijl de andere wist te ontsnappen. Dit is een belediging. Is er niets heiligs voor de mensen, zoals de liturgie? Vreselijk.

Egypte: Op 30 mei 2020 - twee dagen voordat president Trump Global Coptic Day erkende - sloopten de Egyptische autoriteiten de enige Koptische kerk in het dorp Koum al-Farag, hoewel die er al 15 jaar had gestaan en 3.000 christenen had gediend. Dit zei het rapport:

"De vernieling van de kerk was een straf voor de 'misdaad' van het bouwen van lokalen voor de zondagsschool... Toen het werk begon, begonnen sommige extremistische moslims de christenen aan te vallen."

Een apart rapport over dit incident heeft betrekking op het volgende:

"Volgens een oude islamitische traditie, of het gewoonterecht, mogen kerken niet formeel erkend worden, of christelijke symbolen vertonen als er een moskee naast wordt gebouwd."

De autoriteiten besloten dit probleem op te lossen door de kerk te slopen, wat zes uur duurde, herinnerde een kopt zich:

"De beslissing werd niet verwelkomd door de christenen in het dorp, dus ze protesteerden door te verschijnen op de plek, in het bezit van de documenten. De politie en enkele radicalen begonnen echter de christenen, waaronder vrouwen en kinderen, te beledigen en aan te vallen. De kerkleider kreeg zoveel klappen in het gezicht en in de borst dat hij bewusteloos raakte."

In een aparte aanval in de vroege uren van 16 mei, "gooide een airco-technicus een molotovcocktail in de Maagd Maria Kerk in Alexandrië." Dit meldde het rapport:

"Beveiligingscamerabeelden leidden tot zijn aanhouding. Gelukkig raakte niemand gewond bij deze aanval. Voorspelbaar is echter dat de aangeklaagden vrijspraak lijken te vragen met de bewering dat de dader van het religieuze haatmisdrijf ook geestesziek is. Op basis van precedenten is het uiterst onwaarschijnlijk dat deze dader gevolgen zal ondervinden voor zijn poging om een kerk in brand te steken".

Mozambique: Islamitische terroristen vielen een klooster aan. De vier monniken die erin woonden, slaagden erin zich te verstoppen en ongedeerd tevoorschijn te komen. Het ziekenhuis dat ze aan het bouwen waren voor een nabijgelegen dorp werd echter vernietigd door de gewapende moslims. Het rapport van 18 mei zei:

"Er is weinig bekend over de opstandelingen, en tot voor kort was er twijfel of het wel islamisten waren, maar ze hebben beweerd te vechten voor het opleggen van de sharia in het noorden van Mozambique... De aanval op het klooster, waarbij ook een ziekenhuis werd verwoest, dat de monniken in het dorp aan het bouwen waren, is de op één na ernstigste aanval op een christelijk doelwit sinds het begin van de onlusten. Vorige maand werd ook een katholieke missie aangevallen, hoewel er, net als hier, niemand gedood werd. Andere gemeenschappen hebben niet zoveel geluk gehad, want de opstandelingen hebben een spoor van dood en verderf achtergelaten in de steden en dorpen die ze aanvallen".

Nigeria: Op 7 mei bombardeerde een helikopter een kerk en verwoeste het. Het gebouw was op dat moment leeg; er werden geen slachtoffers gemeld. Volgens een lokale leider:

"De helikopter zweefde boven het gebied en liet wat dingen vallen. We weten niet wat ze hebben gedropt, maar gisteren in de middag kwam de helikopter en liet toen een bom vallen ... De 'Assemblee van God kerk' werd vernietigd met inbegrip van een nabijgelegen gebouw... Uren na het incident kwam er een groep van ongeveer 100 mensen met geweren door het dorp. Sommigen liepen terwijl anderen op motoren reden. Een van hen droeg een vlag, geen Nigeriaanse vlag; een andere persoon maakte enkele bezweringen in het Arabisch... Mensen zijn het dorp ontvlucht... De vraag is wie er in de helikopter zat die een bom liet vallen... We zijn erg bezorgd... Als het een vergissing was van de veiligheidsdiensten, moeten ze naar voren komen en het uitleggen om de angst van de gemeenschap weg te nemen."

Algerije: Vier islamitische bewakers die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van een kerk vernielden de kerk en wierpen het beeld van de Maagd Maria omver. Dit zei het rapport:

"De kapel van Santa Cruz, gebouwd met stenen uit de berg Murdjadjo, was het voorwerp van een poging tot diefstal... Vier plunderaars zouden het beeld van de Maagd Maria hebben vernietigd door te proberen het te stelen. Ze hebben zelfs andere heilige monumenten op hun pad vernietigd...

Later bleek echter dat de vier ingehuurde bewakers van de kapel zelf de "plunderaars" waren die verantwoordelijk waren voor de ontheiliging. Het verslag gaat verder:

"Bovendien hekelt de christelijke gemeenschap in Algerije... de intimidatie waar de gelovigen aan onderhevig zijn. Veel christenen hebben de reeks sluitingen van kerken op het nationale grondgebied aan de kaak gesteld. Verschillende evangelische verenigingen en organisaties hebben opgeroepen om een einde te maken aan "de toenemende druk en intimidatie van de Algerijnse overheid".

Iran: Op zondag 17 mei werd een christelijke begraafplaats in brand gestoken, slechts twee dagen nadat het graf van de bijbelse Esther en Mordechai ook in brand werd gestoken op de 72e verjaardag van de oprichting van de staat Israël. De schade aan het graf - een heilige plaats die gedeeld wordt door Joden en christenen - was naar verluidt minimaal. Er zijn weinig andere details over de verbrande christelijke begraafplaats beschikbaar dan videobeelden van de rook die over de muren heen wappert. Een hindoeïstische tempel werd naar verluidt ook in mei in brand gestoken.

Frankrijk: Onbekende vandalen hebben een iconisch ijzeren kruis neergehaald dat sinds 1911 op de top van de Pic Saint-Loup stond en mijlenver zichtbaar was. Het rapport van 14 mei:

"Terwijl Europa een groeiend aantal daden van vandalisme en ontheiliging van christelijke plaatsen heeft meegemaakt, heeft het grootste aantal van dergelijke daden zich voorgedaan in Frankrijk, waar kerken, scholen, begraafplaatsen en monumenten "worden vernield, ontheiligd en verbrand in een gemiddeld tempo van drie per dag," volgens rapporten die zijn gebaseerd op de statistieken van de overheid".

Hoewel de identiteit van de vandalen die verantwoordelijk zijn voor deze laatste uitbarsting onbekend is, lijkt het erop dat West-Europese naties met grote moslimmigrantenpopulaties een onevenredige toename van aanvallen op kerken en christelijke symbolen zien. Volgens een studie uit 2017 over Frankrijk - dat de grootste moslimbevolking van Europa heeft - zijn "islamitische extremistische aanvallen op christenen" met 38% gestegen, van 273 aanvallen in 2015 tot 376 in 2016; het merendeel vond plaats tijdens de kerstperiode en "veel van de aanvallen vonden plaats in kerken en andere plaatsen van aanbidding." Op dezelfde manier werden rond Kerstmis 2016 in een Duitse regio waar meer dan een miljoen moslims wonen, zo'n 50 openbare christelijke standbeelden (waaronder die van Jezus) onthoofd en gebroken.

Ontvoering, verkrachting en gedwongen bekering van christelijke vrouwen

Nigeria:
Tussen 23 maart en 30 april werden zes jonge christelijke meisjes en een oudere getrouwde vrouw ontvoerd. "De Hausa Christians Foundation rapporteerde dit op 4 mei en voegde eraan toe dat ze "werkt aan de volgende tragische incidenten van ontvoering en gewelddadige islamisering, ondanks het feit dat de lockdown onze inspanningen heeft beperkt." De verklaring gaat verder:

"De gebruikelijke praktijk is dat deze meisjes gedwongen worden te trouwen en voortdurend seksueel, fysiek en emotioneel misbruikt worden. We doen ons best om deze kostbare levens te redden, maar onze inspanningen zijn afgekapt vanwege de huidige door de overheid opgelegde lockdown die alles in de wacht heeft gezet... De eenvoudige reden voor het onrecht en de vervolging waaraan we zijn onderworpen... is vanwege ons geloof in Christus Jezus."

Twee van de jonge meisjes zijn sindsdien gered.

Pakistan: Een ander jong christelijk meisje werd ontvoerd. Een rapport van 2 mei:

"Op zondag 26 april werd een 14-jarig christelijk meisje... ontvoerd door een groep gewapende moslimmannen... De familie van het christelijk meisje heeft aangifte gedaan bij de politie en smeekt de politie om hun familielid terug te halen... Myra Shehbaz werd ontvoerd door een groep moslimmannen onder leiding van Mohammed Naqash. Ooggetuigen beweren dat Myra werd aangevallen terwijl ze op zondagmiddag als huishoudelijke hulp naar haar werkplek reisde... Myra's ontvoerders dwongen haar in een auto te stappen en Myra probeerde zich te verzetten... De ontvoerders waren gewapend en vuurden verschillende schoten in de lucht af... [De moeder van het meisje] vreest dat haar dochter zal worden verkracht, met geweld zal worden bekeerd tot de Islam, of zelfs zal worden gedood... Een geschatte 1000 vrouwen en meisjes uit de Pakistaanse hindoeïstische en christelijke gemeenschap worden elk jaar aangevallen, ontvoerd, gedwongen getrouwd met hun ontvoerder en met geweld bekeerd tot de Islam."

Egypte: Een rapport van 22 mei van de Koptische Solidariteit, een mensenrechtenorganisatie, die zich richt op de benarde situatie van de Egyptische christenen, had de volgende opmerkingen:

"De inheemse Koptische Christenen van Egypte worden steeds vaker vervolgd, door de regering en de maatschappij... Ter illustratie: naar verluidt zijn in de afgelopen weken ten minste vijf Koptische vrouwen, waaronder enkele minderjarigen, ontvoerd of verdwenen, en de Egyptische staatsveiligheidsdienst heeft geen enkele gezamenlijke inspanning gedaan om hen terug te krijgen.... Ranya Abd al-Masih, een Koptische vrouw en moeder van drie kinderen uit een stad ten noorden van de hoofdstad Caïro... blijft verborgen ondanks protesten, ook van de kerk in de regio, die "het totale gebrek aan reactie van de autoriteiten betreurt".

Haat voor en misbruik van christenen

Oostenrijk:
Een lokale krant meldde:

"Een graffiti die terecht veel opwinding veroorzaakt. Het opschrift "Christenen moeten sterven" was te zien op het treinstation Traisen-Markt. Daarboven, in dezelfde stijl, de woorden "Allach Akkbar" [sic]. Het verwijderen van de graffiti is al begonnen en zal ongeveer 500 euro kosten."

Oeganda: Een moslimvader heeft z'n dochter verbrand omdat ze zich tot het christendom had bekeerd. Tijdens het reizen met haar vader, een sjeik (gerespecteerde ouderling) van de moslimgemeenschap, hoorde Rehema Kyomuhendo, 24, het evangelie en bekeerde zich in het geheim. In de nacht van 4 mei, terwijl zij en haar vader in het huis van haar tante verbleven, belde ze een christelijke medewerker: "Toen ze Christus met mij deelden, was ik zo overgelukkig, legde Rehema later uit, en mijn vader hoorde mijn vreugde en werd wakker, kwam woedend uit zijn slaapkamer en begon me te slaan, ik kreeg klappen en schoppen. Hij schreeuwde ook dat hij "haar ging vermoorden." Hij opende een gascontainer stak de brandstof aan en begon zijn dochter te verbranden. Haar geschreeuw maakte haar tante wakker, die haar beschermde tegen de sjeik. Laatste bericht waain verwacht dat Rehema meer dan een maand hospitalisatie nodig had als gevolg van "ernstige brandwonden op haar been, maag, ribben, in de buurt van haar nek en op een deel van haar rug". Niemand heeft de aanval bij de politie gemeld uit angst dat haar vader haar dan zou proberen te vermoorden.

Pakistan: Een ander voorbeeld van misbruik van christenen, dit keer in verband met COVID-19: "een islamitische geestelijke beweert dat zijn organisatie COVID-19 voedselhulp gebruikt om niet-moslims te bekeren tot de islam," volgens een rapport van 8 mei. Sprekend op de Pakistaanse televisie, schepte de geestelijke op toen een berooide christelijke man voor hulp kwam, het "personeel van de organisatie hem bekering tegen voedsel aanbood wat hij accepteerde." De man werd vervolgens omgedoopt tot Mohammed Ramadan, wat betekent dat zijn bekering plaatsvond tijdens de islamitische heilige maand. De geestelijke had eraan toegevoegd dat Mohammed toen aan het vasten was (wat ironisch is, gezien de honger die hem in de eerste plaats aanzette tot bekering).

Raymond Ibrahim, auteur van het recente boek, Sword and Scimitar, 14 Centuries of War between Islam and the West, is een gerespecteerde Senior medewerker bij het Gatestone Institute, een Shillman medewerker bij het David Horowitz Freedom Center en een Judith Rosen Friedman medewerker bij het Middle East Forum.

https://nl.gatestoneinstitute.org/16187 ... stenen-mei
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20944
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door King George »

Christenmeisje (15) werd gedwongen zich tot de islam te bekeren en verkracht

“Huma is nu zwanger als gevolg van verkrachting en kan het huis van haar ontvoerder niet meer verlaten.” Dat meldt Tabassum Yousaf, de advocaat van Huma’s ouders tegenover Kerk in Nood. De ouders van de katholieke Huma Younus, die in oktober 2019 werd ontvoerd, gedwongen te trouwen en zich te 'bekeren' tot de islam, worden bovendien bedreigd door de broer van haar ontvoerder.

Tegenover Kerk in Nood, dat haar familie in de rechtszaak steunt, vertelt Yousaf dat Huma recent haar ouders heeft gebeld. “Ze belde om te vertellen dat ze nu zwanger is geworden als gevolg van het seksuele geweld waaraan ze is blootgesteld. Op de vraag van haar vader of ze het huis van haar ontvoerder kon verlaten en terug kon keren naar het huis van haar ouders, antwoordde ze dat ze het huis niet mag verlaten en dat haar leven nog moeilijker is geworden, omdat ze nu binnen de muren van een kamer gevangen zit.”


https://cip.nl/80498-huma-younus-werd-g ... -verkracht
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7108
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door sjun »

De linkse kerk zal het weer taboeiseren, ontkennen en anders bagatelliseren. Het is immers cultuur dat zich maar bar slecht verhoudt met in het Westen genoten en verleende vrijheden.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8004
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door xplosive »

Christianity crackdown: Crosses forcibly removed – church burned
By DYLAN DONNELLY PUBLISHED: 07:13, Fri, Jul 17, 2020 | UPDATED: 07:57, Fri, Jul 17, 2020

A village near Baloki was forced to remove the cross from a church under construction after threats by local Muslims. Baloki is 40 miles away from Lahore, the capital city of the Punjab province. Reports of the Christian persecution spread across social media.

Barnabas, a Christian resident of the village, explained the shocking events in a video.

He said: "We constructed three floors of minarets on a church and fixed the cross on top of that. However, it was removed after we received threats from local Muslims."

"The Muslims demanded we remove the cross and all three floors of the minarets, therefore, we had to obey them."

"Now, the building does not look like a church."

"It’s just a room and therefore we are sad."
Ook andere niet-islamitische groepen staan onder druk in Pakistan :

Persecuted Hindu minority of Pakistan demand justice from UN in Geneva

Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48281
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door Pilgrim »

Bosnië-Herzegovina: Exodus van de christenen

Geplaatst op 30 juli 2020

Afbeelding
Een van de laatste bolwerken van de katholieken in Bosnië-Herzegovina: het pelgrimsoord Medjugorje met de heilige Maria.

Katholieken bedreigd – tienduizenden hebben hun thuisland al verlaten

Exact 25 jaar na het Akkoord van Dayton in de Amerikaanse staat Ohio dreigt de katholieke minderheid in Bosnië-Herzegovina volgens de kerkelijke hulporganisatie “Kerk in Nood” uit te bloeden. De helft van de katholieken heeft het land verlaten, radicale moslims zijn voor hen in de plaats gekomen.


Door het Akkoord van Dayton uit 1995 werd Bosnië in drie zones ingedeeld; eentje voor de Bosniakken, eentje voor Serviërs en eentje voor Kroaten. Ze waren alle drie weliswaar op papier gelijkberechtigd, maar interne spanningen en buitenlandse invloed zorgden er voor dat de islamitische Bosniërs zich in toenemende mate aan de islamitische wereld oriënteerden. De overwegend orthodoxe Serviërs zochten de steun van Rusland, terwijl de katholieke Kroaten weliswaar met Kroatië en Slovenië twee katholieke buren hebben, die zich echter net zoals de EU nauwelijks voor hen interesseren.

De publieke opinie in de wereld en het Internationaal Gerechtshof hebben weliswaar grote belangstelling getoond voor de bloedbaden op de islamitische Bosniakken in Srebrenica door de Serviërs, maar het onrecht dat ook de Kroaten werd aangedaan, zowel door de Serviërs als de Bosniakken, interesseert nauwelijks iemand. Terwijl er ook massaal Bosnische Kroaten werden doodgeschoten, waar “Kerk in Nood” nu aan herinnerde. Nu nog zijn veel voormalige Kroatische dorpen, die tijdens de burgeroorlog van 1991 tot 1995 verwoest werden, onbewoond.

De eens in de strijd tegen de orthodoxe Serviërs verenigde Kroaten en Bosniakken zijn al lang zelf vijanden geworden. De vijandigheid en wreedheid tegen de katholieke Kroaten gaat daarbij vaak niet uit van de autochtone Bosniakken, maar van hun te hulp geroepen islamitische geloofsbroeders uit Turkije en de Arabische landen, die naar het land zijn gekomen om een radicaal-islamistische agenda door te drukken.

Het aantal immigranten uit Turkije en de Golfstaten is in de afgelopen tien jaar snel toegenomen. Volgens een in 2017 opgesteld rapport van de Raad van Europa waren er in de afgelopen 20 jaar 245 humanitaire organisaties in Bosnië-Herzegovina werkzaam. Deze extremisten woonden grotendeels in de buitendistricten van de stedelijke gebieden. Daar waren ze uitermate welkom. De Kroaten echter, die er na het officiële einde van de oorlog mee begonnen naar hun dorpen terug te keren, werden vaak het slachtoffer van terreuraanslagen door islamitische extremisten.

Minder katholieken, meer moslims
Het doel van de islamitische immigranten was de toenemende radicalisering van de islamitische gemeenschap van Bosnië. Nu pas beginnen individuele autochtone moslims zich tegen de “geïmporteerde” radicale islamitische groepen te verzeten. De oproep van de organisatie van de Bosnische islamitische gemeenschap aan de immigranten om of te integreren of zichzelf te ontbinden, bleef tot nu toe zonder succes. De geradicaliseerde immigranten zouden ook een last kunnen worden voor de mogelijke EU-toetreding van het land. De meeste van deze geradicaliseerde moslims zijn ondertussen met autochtonen getrouwd en hebben de Bosnische nationaliteit, zodat men ze ook niet meer kan uitzetten.

De katholieke kerk van Bosnië had in de eindfase van het communisme veel aanhang gekregen door de “vermeende” Maria-verschijningen van Medjugorje in Herzegovina in de jaren-80. Medjugorje is tegenwoordig een van de grootste pelgrimsoorden van Europa, ook al werden de verschijningen nog steeds niet officieel door Rome erkend. In 1994 kreeg Bosnië voor het eerst met Vinko Puljic, de aartsbisschop van Vrhbosna-Sarajevo, een kardinaal. De katholieke bevolking van Bosnië-Herzegovina is echter onder hem sinds het begin van de Balkanoorlog gehalveerd.

Kardinaal Puljic klaagt over een “systematische achterstelling” van de katholieken tot op de dag van vandaag. Zij krijgen bijvoorbeeld geen restituties uit de onteigeningen van de communistische periode en bouwvergunningen krijgen ze slechts met grote obstakels en vertragingen – in tegenstelling tot de moslims.

Volgens informatie van de kardinaal van Sarajevo verlaten jaarlijks tot 10.000 katholieken Bosnië-Herzegovina. De hoofdstad was voor de oorlog zonder een kardinaal nog het thuis van ongeveer 35.000 Kroaten, nu met een kardinaal nog maar de helft. Alleen het aantal immigranten uit Turkije en de Golfstaten is in de afgelopen tien jaar snel gestegen.

Bron: https://paz.de

Door: Bodo Bost

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/07/30 ... hristenen/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
xplosive
Berichten: 8004
Lid geworden op: do jun 30, 2011 11:18 pm

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door xplosive »

 
Aug 10, 2020 3:00 PM by Robert Spencer

These "love jihad" incidents are motivated by supremacist assumptions. The idea is that the Muslim community will always grow at the expense of the non-Muslim community. In the Islamic Republic of Pakistan, the court shares the same assumptions.

"Pakistani Court Rules 14-Year-Old Christian Girl Must Remain Married to Muslim Kidnapper," by John Hayward, Breitbart, August 6, 2020:
 • A court in Pakistan ruled on Tuesday that 14-year-old Christian girl Maira Shahbaz voluntarily converted to Islam and is legally married to an older Muslim man named Mohamad Nakash, even though Maira and her family say Nakash kidnapped her at gunpoint with two accomplices during the coronavirus lockdown in April.

  If the ruling stands, Maira will be forced to return from the shelter where she is staying to the home where she was held hostage.

  Witnesses say Maira was walking home on April 28 in the town of Madina when Nakash and two accomplices forced her into a car, fired several gunshots into the air, and sped away.

  When her family reported the kidnapping, Nakash produced a "marriage certificate" that listed the girl's age as 19, even though her family has a birth certificate proving she is only 14. The certificate listed the date of the marriage as last October, six months before Nakash abducted Maira. The Muslim cleric who ostensibly signed the birth certificate denied any involvement in the "marriage" when questioned.

  In July, the Shahbaz family prevailed upon the top cleric of a local mosque to issue a fatwa (religious edict) that Nakash's marriage certificate was invalid. Human rights activists supported the family by pointing out that not only was the imam's signature on the document fraudulent, but Nakash was already married to another woman not mentioned on the document.

  Polygamy is legal but regulated in Pakistan, and one of the regulations is that existing wives must give written approval for additional marriages.

  Marriage to girls under the age of 16 is technically illegal, but activists complain the Child Marriage Restraint Act is not vigorously enforced and often set aside in favor of Islamic sharia, which allows girls to be married off once they experience their first menstrual cycle. The United Nations rates Pakistan as one of the worst countries in the world for child brides, with some 3 percent of girls wedded before the age of 15.

  Pakistan has a law against forced religious conversion that stipulates a minimum age of 18 for changing religions without parental consent. This law also encounters resistance from Islamists who cite sharia and Muslim historical precedents for young children converting to Islam….

  The Shahbaz family has reportedly had little contact with Maira since she was kidnapped. According to Sandhu, Maira's mother Nighat Shahbaz collapsed and was treated to [sic] a heart attack when seeing her for the first time since her abduction at a May court hearing. Nighat Shahbaz refused to speak with reporters after the Lahore High Court ruling.

  "Around 1,000 Christian and Hindu women are abducted each year in Pakistan and typically forced to convert to Islam," the UK Telegraph said on Wednesday, quoting the Movement for Solidarity and Peace. Christians make up about two percent of Pakistan's population.
Gun jezelf wat je een ander toewenst     islam = racisme   & de hel op aarde voor mens en dier
                                   koran = racistisch & handboek voor criminelen
      Moslimlanden bewijzen dagelijks:    meer islam = meer verkrachte mensenrechten

Mahalingam
Berichten: 41730
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door Mahalingam »

Tien jaar cel voor predikant Iran

De Assyrische predikant Victor Bet-Tamraz en zijn vrouw Shamiram Isavi moeten definitief de gevangenis in.

Een Iraanse rechter heeft hun laatste beroep afgewezen, zo meldde Christian Solidarity Worldwide (CSW) maandag.

Bet-Tamraz krijgt een gevangenisstraf van tien jaar vanwege „evangelisatie” en „illegale huiskerkactiviteiten.” Zijn vrouw moet vijf jaar de cel in, mede vanwege lidmaatschap van een groep die de „nationale veiligheid” wil verstoren.
https://www.rd.nl/kerk-religie/tien-jaa ... -1.1688015
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7108
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door sjun »

Mij ongewijzigd omvolkingsbeleid krijgen we dat hier vanzelf ook. De geschiedenis van Libanon verheldert dat zoiets heel snel kan gaan.
:muslima:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20944
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door King George »

Lang leve de Arabische * kuch * lente... NOT!!! Het heeft alleen maar Islamitische ellende gebracht. Over Syrië en over Assad kan je denken wat je wil, maar het (pan-)Arabisch nationalisme van de Assads/Baath' Partij stond voor een seculiere overheid en dat had zo z'n voordelen. Volgens sommigen moeten we met Erdo deals sluiten tegen Assad. En wel hiervoor:


Geen watertoevoer meer voor christenen in noordoost-Syrië

Turkije en zijn bondgenoten hebben de watertoevoer naar Hassake en dorpen in de omgeving afgesneden.

Afbeelding
De Turkse president Erdogan argumenteerde op de tribune van de Verenigde Naties dat hij in het noorden van Syrië vluchtelingen wou 'hervestigen' © RR

Het is niet de eerste keer dat water als wapen in de regio wordt gebruikt, stelt de Syrisch-orthodoxe patriarch Ignatius Aphrem II Karim vast in de brandbrief die hij vrijdag bezorgde aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Portugees António de Oliveira Guterres. Sinds meer dan tien dagen verhinderen gewapende groepen, met steun van de Turkse bezetter, de watertoevoer naar Hassake en omgeving in het noordoosten van Syrië.
 • Aan de bevolking aldaar wordt het recht op leven ontzegd. Ignatius Aphrem II Karim
President Erdoğan

Nadat VS-president Donald Trump zijn soldaten uit de regio had teruggetrokken, namen allerlei gewapende groepen in oktober vorig jaar met steun van Turkije de vrijgekomen posities in. De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan maakte nooit een geheim ervan dat hij de strook van honderdtwintig kilometer lang en dertig kilometer breed die zo ontstond, de facto annexeerde. Hij noemt het een veiligheidsstrook tegen Koerdische terroristen.
 • In de praktijk zwaaien jihadisten en Turkse nationalisten er nu de plak.
Lees verder onder de afbeelding.

Afbeelding
Zonder woorden ... © Facebook


Waterleidingen

Het laagland in het gouvernement Hassake iets verder ten zuiden is echter afhankelijk van watertoevoer uit het hoger gelegen grensgebied. Daarvan maken Turkije en zijn bondgenoten nu misbruik: in volle droge seizoen en terwijl de temperaturen voortdurend boven de 40 graden uitstijgen, saboteren zij systematisch de leidingen die de stad Hassake en christelijke dorpen in de omgeving van water voorzien.
 • Dit is het hartland van de autonome regio die onder de Koerdische naam Rojava bekendstaat.
Patriarch

Het afsluiten van de watertoevoer is een barbaarse daad en het vormt een flagrante schending van de mensenrechten, zegt de Syrisch-orthodoxe patriarch. Dit onethische gedrag treft vooral de kinderen, ouderen en kwetsbare mensen in het gebied. Het komt boven op de coronapandemie, die overal in het land haar tol eist. Als dit voortduurt, kun je dit alleen als een misdaad tegen de menselijkheid bestempelen.


https://www.kerknet.be/kerknet-redactie ... syri%C3%AB
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20944
Lid geworden op: zo sep 11, 2011 1:22 pm

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door King George »

Opnieuw van oorsprong christelijke kerk in Istanbul omgezet in moskee

Voor de tweede keer in korte tijd is een museum in Turkije dat ooit een christelijke kerk was, veranderd in een moskee. President Recep Tayyip Erdogan maakte vrijdag per decreet bekend dat de Chorakerk in Istanbul voortaan zal worden gebruikt voor islamitische gebedsdiensten.

Rob Vreeken
21 augustus 2020, 18:27


Afbeelding
Twee bezoekers van het Chorakerk, nu alleen een museum. De locatie zal in gebruik worden genomen voor islamitische diensten. Beeld AFP

Het museum werd in de 6de eeuw gebouwd als orthodoxe kerk en in de 11de eeuw herbouwd na een aardbeving. In 1510, toen Constantinopel werd bestuurd door islamitische heersers, werd de kerk veranderd in een moskee. In 1945, toen Turkije een seculiere republiek was geworden, kreeg het gebouw de status van museum.

Daarmee heeft het Choramonument (Kariye in het Turks) vrijwel dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als de nabij gelegen Hagia Sophia, het beroemdste historische bouwwerk van Turkije. Dat werd in 537 gesticht als christelijk orthodoxe kathedraal. Na de verovering van de stad door de Ottomanen in 1453 werd het een moskee. In 1934 gaf de seculiere staatsman Kemal Atatürk het monument een wereldlijke status, die van museum.

Vorige maand verordonneerde president Erdogan dat de Hagia Sophia weer de status van moskee krijgt, daags nadat de Turkse Raad van State het besluit uit 1934 om er een museum van te maken ongeldig had verklaard.

Jezus afgedekt
In de praktijk blijft het gebouw, met jaarlijks 3,5 miljoen bezoekers, de belangrijkste toeristische trekpleister van Turkije, in functie als museum. Wel zullen er geregeld gebedsdiensten plaatsvinden. Muurschilderingen met Jezus en andere christelijke figuren worden tijdens het gebed afgedekt met gordijnen.

De statusverandering van de Hagia Sophia gaf in het buitenland aanleiding tot kritiek. Unesco, dat het gebouw op de Werelderfgoedlijst heeft staan, betreurde het besluit, evenals de Europese Unie.

Fel waren de reacties vooral in Griekenland, waar de orthodoxe kerk de grootste religie is. Premier Kyriakos Mitsotakis sprak van een ‘kleinzielige’ stap, waarmee Turkije zijn banden met ‘de westerse wereld en zijn waarden’ op het spel zet. Hij riep op tot Europese sancties tegen Turkije.

Het Chora Museum is vooral bekend om de waardevolle Byzantijnse mozaïeken en fresco’s uit de 14de eeuw, die onder andere het Laatste Oordeel voorstellen. Ze werden in de Ottomaanse tijd overgekalkt, maar in de jaren vijftig weer gerestaureerd.


de Volkskrant
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 48281
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Bericht door Pilgrim »

Islamitische jongeren trekken moordend rond: 500 christenen afgeslacht in Ethiopië

Geplaatst op 9 september 2020

Afbeelding

Sinds juni zijn minstens 500 christenen vermoord bij de aanhoudende deur-tot-deur aanslagen in Ethiopië. Het gaat om een islamitische jongerenbeweging ‘Qeerroo’, die door het zuiden van het Afrikaanse land trekt. Internationale christelijke hulporganisatie Barnabas Fund reageert via de Christian Post op de terreur die door Ethiopië trekt.

“Sommige van de Qeerroo militairen hebben een lijst met namen van christenen die geholpen zijn door lokale organisaties, waar vaak moslims aan het hoofd staan. Om individuen te vinden houden ze in de gaten wie de kerk steunt”, aldus Barnabas Fund. Duizenden christenen vluchtten in de afgelopen twee maanden weg uit hun woonplaats om aan het geweld te ontsnappen.

Qeerroo betekent ‘vrijgezel’. De beweging rekruteert ongehuwde moslimjongeren die bewapend met geweren, machetes, zwaarden en speren christenen opsporen en afslachten, volgens Barnabas Fund. Christenen leven in voortdurende angst, omdat ze nooit weten of de terreurgroep plotseling voor hun deur zal staan.

Bron: https://cip.nl

https://ejbron.wordpress.com/2020/09/09 ... -ethiopie/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Plaats reactie