Geen leven voor christenen onder de islam

Is het leven in een land van de islam echt het paradijs? Waarom zijn er geen rustige, stabiele islamitische landen op onze planeet?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45797
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Berichtdoor Pilgrim » Ma Apr 13, 2020 10:44 pm

Christenen in het Midden-Oosten door het Westen verlaten en verraden

Geplaatst op 13 april 2020

Afbeelding

De christenen van het Midden-Oosten voelen zich door het Westen verlaten en diep verraden, waarschuwt de Syrisch-katholieke patriarch Ignatius Joseph III. Younan (foto) in een interview met de “Junge Freiheit”. Hoewel ze het erfgoed van duizenden jaren oude culturen verder dragen en de eerste missionarissen van dit geloof waren, zijn ze bang dat hun overleven niet meer belangrijk is voor het Westen.

Eminentie, het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt zienderogen af. Wat zijn daarvan de redenen?

Ignatius Joseph III. Younan: Er zijn verschillende redenen. Alles begon met de islamitische invasie in de 7e eeuw, toen de veroveraars van plan waren een absolute versie van de islam door te drukken. Deze beschouwde de islam als de vervulling van zowel de christelijke als joodse openbaring. Dat leidde tot directe en indirecte vervolging van de christenen en tot consequente massa-bekeringen. Helaas bestaan er tegenwoordig nog steeds zulke inzichten van de islam en zijn derhalve de belangrijkste reden voor de vermindering van het aantal christenen in de afgelopen twintig jaar.

Denkt u daarbij aan de “islamistische” terreur?

Younan: Ik spreek vooral van het zogenaamde islamitisch radicalisme, die politiek tot uitdrukking komt in de ideologie van het Wahabisme en van de Moslimbroeders. Het gaat om theocratische wereldbeschouwingen, die de basis voor enkele terreurgroepen zoals ISIS of Al-Qaida klaargezet hebben, die ons als “ongelovigen” willen vernietigen. Deze ideologieën overleven eventuele vernietigingen van de terreurgroepen en baren ons christenen ook nu grote en constante zorgen voor de toekomst. Wij zijn bang in een maatschappij te leven, waarin de meerderheid van de bevolking de scheiding tussen staat en geloof niet accepteert en bereid is de niet-moslims te discrimineren.

Voelen de christenen zich door het Westen ondersteund?

Younan: De christenen van het Midden-Oosten voelen zich door het Westen verlaten en diep verraden. Hoewel wij het erfgoed van duizenden jaren oude culturen verder dragen en de eerste missionarissen van dit geloof waren, merken we dat ons overleven voor het Westen niet belangrijk is. Veel christenen vragen zich af hoe het kan dat het Westen zo voorzichtig iedere soort minderheid beschermt en tegelijkertijd de meest kwetsbare minderheid van het Midden-Oosten, die in korte tijd zelfs zou kunnen verdwijnen, vergeet.

“Het Westen is heel dubbelzinnig tegenover de terreur”

Wat zijn de redenen voor deze ignorantie?

Younan: Wij zijn een minderheid, vaak economisch oninteressant en zijn geen bedreiging voor de internationale veiligheid. Het Westen ondersteunt liever landen, die economisch interessant zijn, ook al volgen deze de hierboven genoemde ideologieën.

Hoe beoordeelt u de positionering van het Westen tegenover de terreur?

Younan: Het Westen is heel dubbelzinnig tegenover de terreur. Dat is waarschijnlijk te wijten aan de zogenaamde “politieke correctheid”, die door veel politici, media en NGO´s gebruikt wordt. Enerzijds weigeren of zijn de politici er bang voor om te zeggen dat 90% van de globale terreur bij de radicale islam in te delen is. Anderzijds onderstrepen ze echter ook dat de westelijke bevolking steeds ouder wordt. Het lijkt er dus op dat de ontvolking van het Midden-Oosten uiteindelijk voor jullie samenlevingen positief, voor ons echter catastrofaal is.

Wat bedoelt u daar mee?

Younan: Het wordt meer en meer duidelijk dat de massa-emigratie van de jeugd tot een verarming van de oorspronkelijke landen leidt. Deze massa-emigratiegolven, die we meemaakten en meemaken, zorgden voor vreselijke tragedies: het verlies van het vaderland evenals de sociale en religieuze ontworteling zijn slechts enkele van de ergste consequenties van een niet geplande migratie. Met de consequenties daarvan zullen zowel de oorspronkelijke landen evenals de landen van bestemming te maken krijgen. Zo kan, zo mag het niet verder gaan.

Duitsland en andere landen van de Europese Unie propageren het instrument van de “hulp ter plaatse”. Wat zou het Westen verder kunnen doen om de jeugd van het migratie-idee af te houden?

Younan: De hulp ter plaatse heeft vooral een gezamenlijk optreden van de Europese Unie nodig. Er moet gegarandeerd worden dat de ondersteuning ook diegenen ter plaatse bereikt die werkelijk in nood zijn. Ook is het belangrijk om mensen te vinden die überhaupt de vaardigheid bezitten om de ondersteuning in duurzame economische projecten te veranderen. Mijn raad aan de Europese Unie is de volgende: identificeert u helder en duidelijk de oorzaken van de migratie. Maakt u een strikt onderscheid tussen de oorlogsvluchtelingen en de economische vluchtelingen. Dan kunt u duidelijk vaststellen wat waar nodig is. Ondersteunt u dan de landen van het Midden-Oosten, die het lukt om een civiele regering te vestigen die niemand vanwege zijn geloof discrimineert.

Economische sancties hebben vreselijke consequenties

Het Westen wil dat zijn thema “mensenrechten en democratie” ook in het Midden-Oosten gevestigd wordt. Hoe denkt u daar over?

Younan: Het is helder en duidelijk dat de politieke systemen in de landen met een islamitische meerderheid zeer weinig met de zogenaamde “westelijke democratieën” gemeen hebben. Tot op de dag van vandaag vond er nauwelijks een verkiezing in een islamitisch land plaats, waarin de religie niet een belangrijke rol speelde. Anderzijds echter worden landen bekritiseerd, ja enorm heftig aangevallen, die het samenleven van verschillende religies mogelijk maken.

U heeft het over Syrië?

Younan: Ook. En ik spreek van economische sancties, die nu vreselijke consequenties voor de Syrische bevolking hebben. De sancties richten zich tegen een staat, die de minderheden en de geloofsvrijheid verdedigt. De Syrische jeugd zou graag willen studeren en werken. Op grond van deze sancties is dit niet mogelijk. Ons doel is het om hen hoop te geven, ook al is dat in deze tijd heel moeilijk.

U hebt zich zeer kritisch uitgelaten over de massa-immigratie naar Europa. Hoe beoordeelt u de houding van de katholieke kerk?

Younan: Wij christenen volgen de leer van de heilige Jezus, die ons geleerd heeft de vreemdelingen te verwelkomen. De christenen van het Midden-Oosten hebben in deze moeilijke jaren veel ondersteuning van onze Europese broeders gekregen, daar zijn we heel dankbaar voor. Om deze moeilijke tijden te boven te komen, verzoeken wij ze om onze jeugd te ondersteunen. Veel jongeren zijn nu ontworteld en zonder oriëntering. Wij willen ze helpen om sterk in het geloof en in de hoop te blijven en het eigen thuisland niet te vergeten. We willen ze immers aan de woorden van de Heer herinneren: “Wees niet bang, kleine kudde”.
_______________________________________________________________

Ignatius Joseph III. Younan, geboren in 1944, is Syrisch-katholiek patriarch van Antiochië en hoofd van de met Rome geünieerde Syrisch-katholieke kerk. Zijn zetel bevindt zich in Beiroet, hij bezoekt echter regelmatig Syrië. Zijn kennismakingsbezoek met paus Benedictus XVI. vond in 2009 plaats. Ignatius Joseph III. Younan beheerst behalve Arabisch ook de Aramese, Turkse, Engelse, Franse, Italiaanse, Latijnse en Duitse taal.

Bron: https://jungefreiheit.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/04/13 ... -verraden/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45797
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Berichtdoor Pilgrim » Di Apr 21, 2020 1:11 am

Graven van christenen in Turkije vernield

Geplaatst op 20 april 2020

Afbeelding

In Turkije worden steeds vaker grafstenen van christenen vernield. Turkse kerken maken zich zorgen. „Er wordt haat tegen christenen gezaaid.”

De Turkse journalist Uzay Bulut schreef recentelijk over een nieuw fenomeen dat de christelijke gemeenschappen in zijn land diep raakt. Het betreft de „ontheiliging” van graven en kerkhoven.

De Santa Mariakerk in Trabzon (foto) kwam in 2006 in het nieuws, doordat de dienstdoende priester Andrea Santoro werd vermoord. Een aantal weken geleden was het weer raak in de Turkse stad. Een groep mensen probeerde luidruchtig de begrafenis van een lokale christelijke vrouw – volgens de media heette ze Zehra Colak – te verstoren. Ze werd uiteindelijk begraven op het christelijke kerkhof in Trabzon. Op haar graf kwam een eenvoudig kruis te staan. Tot ontzetting van Colaks familie werd haar graf enkele dagen later vernield. Het kruis was in brand gestoken.

Volgens Ihsan Ozbek, pastor in Ankara, is hier sprake van een trend. Hij stelde dit nadat op 14 februari 20 van de 72 grafstenen op het christelijke kerkhof in Ankara werden vernield. Volgens de pastor „maakten deze aanvallen op christelijke begraafplaatsen gelovigen in heel Turkije verdrietig en wanhopig.”

De visie van pastor Ozbek werd gedeeld door een andere geestelijke, Slavomir Dadas. Die liet zich in een interview uit over de situatie in onder meer Tur Abdin. Hij merkte op dat „christenen in Turkije alles aan het verliezen zijn wat ze bezitten, en dit zonder enige legale basis. Ze verliezen alles waar ze de geschiedenis door voor gewerkt hebben. Christenen voelen zich niet welkom in hun eigen vaderland.”

Volgens de Turkse journalist Seyfi Genc is het maatschappelijke klimaat van haat de reden voor de aanvallen op christenen en hun kerkhoven. Hij wijst er in dit verband op dat „deze haat niet ontstond in een vacuüm. Deze haat werd gezaaid. Te beginnen op basisscholen via boeken die worden uitgegeven door het ministerie van Onderwijs. In deze boeken worden christenen afgeschilderd als vijanden en verraders. Deze indoctrinatie wordt vervolgens voortgezet door kranten en andere media conform de lijn van de staat. Preken in moskeeën en gesprekken in koffiehuizen leveren hier ook een bijdrage aan. De daders van aanvallen op christenen worden nooit gepakt, maar zelfs als ze wél worden gearresteerd, volgt er nooit een veroordeling.”

Schoolboeken
De Turkse Unie van Protestantse Kerken schetste vorige maand in een rapport over godsdienstvrijheid in Turkije in 2019 eveneens een somber beeld over de situatie van christenen in het officieel seculiere land. Ook in dit rapport komt het probleem van schoolboeken ter sprake. Zo wordt in deze boeken „missionaire activiteit” omschreven als „nationale dreiging.” Er wordt ook opgemerkt dat leden van protestantse gemeenten steeds vaker aarzelen om aangifte te doen bij de autoriteiten wanneer ze slachtoffer worden van haat. Het gevoel overheerst dat dit zinloos is, omdat de daders toch nooit worden gepakt of gestraft.

Protestantse gemeenten worstelen met problemen die gevestigde kerken in Turkije niet kennen. Zo worden ze niet door de Turkse autoriteiten erkend. Hun plaats van samenkomst is daarmee illegaal en kan worden gesloten.

Zie ook: Turkije weigert buitenlandse christenen, RD.nl (10-03-2020)

https://www.rd.nl/kerk-religie/christen ... -1.1652900
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45797
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mei 11, 2020 11:37 pm

De druk op christenen blijft – ondanks enkele successen in de Oriënt

Geplaatst op 11 mei 2020

Afbeelding

Dat het ondanks successen tegen islamitische extremisten in verschillende delen van de wereld en successen in de wederopbouw in bijvoorbeeld zo´n belangrijk land als Syrië vaak niet eenvoudig is voor christenen en andere niet-moslims, maakte de editie voor mei 2020 van het tijdschrift van de Duitse sectie van de mensenrechtenorganisatie “Christian Solidarity International” (CSI) duidelijk.

Stamland van het christendom Egypte

Dat Egypte een stamland van het vroege christendom was, is een vaak vergeten of verdrongen feit. In werkelijkheid was volgens een oude overlevering de evangelist Marcus de eerste bisschop van Alexandrië. In de daaropvolgende eeuwen was het Egyptische Alexandrië een van de belangrijkste oude patriarchaten van het christendom. Uit het land aan de Nijl kwamen belangrijke theologen en een als voorbeeld bekend staand monnikendom voort. Met zulke christelijke bloeiperiodes is het al lang voorbij. Ondanks vele beloftes van de huidige regering lijden de christenen onder vele benarde toestanden. CSI schrijft daarover:

Enkele eeuwen geleden was Egypte een christelijk land. Nu worden christenen van alle kanten in het nauw gebracht: door christenhaters uit het hart van de samenleving, door ´islamistische´ strijders en door de regering.

Gewelddadige aanvallen tonen aan in welke moeilijke situatie de christenen zich bevinden. Zoals CSI jaren geleden al schreef, vormen gedwongen huwelijken en gedwongen bekeringen van jonge christelijke vrouwen een apart probleem.

Hulp van CSI
CSI probeert zo goed als het gaat met praktische hulp tegen te sturen in Egypte, bijvoorbeeld door de doelgerichte bemoediging van christelijke dorpsgemeenschappen in Opper-Egypte.

In Irak staat men zowel christenen als Jezidi´s bij. Daarbij zorgen de aanwezigheid van verschillende milities evenals de spanningen tussen de VS en Iran bij veel mensen voor bezorgdheid. In het CSI-tijdschrift wordt gewaarschuwd:

De Jezidi´s voelen zich door de rest van de wereld vergeten en staan onder externe druk van de lokale regering en verschillende milities. Ze zijn uitermate dankbaar voor onze solidariteit, die voortkomt uit de christelijke naastenliefde.

Licht en schaduw
Voortdurend geweld tegen christenen is verder uit verschillende landen te melden. Dit geldt bijvoorbeeld voor zulke van elkaar verschillende landen zoals Nigeria, Pakistan en Burkina Faso.

Des te verheugender dat de successen van het Syrische leger tegen islamitische “rebellen” niet in de laatste plaats de situatie van de christenen konden verbeteren. Ook onlangs weer uitten zich vooraanstaande vertegenwoordigers van christelijke kerken vol lof en erkentelijkheid over de Syrische regering en haar strijdkrachten.

Bron: www.unzensuriert.at

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2020/05/11 ... de-orient/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Mahalingam
Berichten: 40659
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Berichtdoor Mahalingam » Di Mei 12, 2020 2:03 pm

Muslims attack Protestant church in Sheikhupura
A group of Muslims attacked the Trinity Pentecostal Church in Hakeem Pura, Sheikhupura district, a few dozen kilometres from Lahore, Punjab. The building, built 22 years ago, was desecrated, a wall destroyed, a cross and other valuables broken.

Last Friday, the attackers, led by Awan Abbas, a property developer, and Ali Shan, came armed with guns. They entered the church around noon, taking advantage of the fact that the building was empty due to the coronavirus-related lockdown.
Shouting anti-Christian slogans and showing contempt for the place of worship, they attacked the walls and broke a cross, desecrating the building.

Rev Hadayat, who heads the community, told AsiaNews that the congregation of Trinity Pentecostal Church comprises more than 60 families.
He explained that the community was involved in a dispute over land duly bought last year near the church to accommodate the growing community.
After selling it, the former owner of the empty plot of 101 square metres now wants it back, perhaps to get a better deal.

The Church filed a report of the attack with police and launched a blasphemy case against Abbas and seven other men who vandalised the church.

News of the incident quickly spread across the country, causing anger and sadness among Christians. The community wants Prime Minister Imran Khan and his government to provide greater protection to Pakistan’s minorities and demand the perpetrators be brought to justice.

Boota Masih, a local Christian, told AsiaNews that the group of thugs, after attacking the walls and the cross, challenging anyone who dare oppose them, fled as soon as they heard police was arriving. "Not only was the cross broken, but our hearts were crushed too," he said.

Tariq Masih Gill, a member of the Punjab Provincial Assembly, visited the church. "The cross that was desecrated has great importance and value in both Christianity and Islam,” he said. “The culprits have not only dishonoured our faith, but also our national flag, which also represents minorities.”

Provincial Human Rights and Minorities Affairs Minister Ijaz Augustine also visited the church. He asked police to take immediate action against the perpetrators, without favouritism or discrimination.

Senior officers at the local police station said they were fully committed to the case, and would bring the culprits to justice soon.

So far, however, no one has been arrested. The police are looking for the perpetrators, but they appear to have fled the city. Christians held a protest demanding justice (picture 3).
http://www.asianews.it/news-en/Muslims-attack-Protestant-church-in-Sheikhupura-50058.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 45797
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Berichtdoor Pilgrim » Ma Mei 25, 2020 1:11 am

Christenen wereldwijd lijden al 1400 jaar onder jihad-vervolgingen, terreuraanvallen en slachtpartijen

Posted on May 21, 2020

Afbeelding

Heel de wereld wordt theocratisch verdeeld in de dar-al-islam (het gebied van de islam) en de dar-al-harb (het gebied van de oorlog). De niet-muzelmanse wereld moet – desnoods met geweld – onderworpen worden aan de moslimse theocratie. De heilige oorlog is daarom een postulaat van de islam, die staat erg vijandig ten opzichte van alle niet-moslims, maar zij noemen daarbij twee specifieke groepen: Joden en christenen. Volgens de Koran zijn ongelovigen (zij die niet in de islam geloven) onbetrouwbaar, huichelaars, onrein, onwetend, hoogmoedig, kwaaddoeners, zondaars, verleiders en willen ze de gelovige van het rechte pad afleiden. Ongelovigheid wordt vereenzelvigd met alles wat slecht is; het zijn “de slechtsten der schepselen” (Koran-soera 98:6)...

Met het kromzwaard in de hand heeft Mohammed het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was. De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid. Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld. De oudste biografieën (vooral Ibn Hisham en Al-Tabari) verteld dat Mohammed zelf de wapens opnam om niet-moslims aan te vallen en hun met geweld de islam op te leggen. Toen Mohammed Medina wilde zuiveren van de laatste Joodse stam, leidde hij de moordpartij op alle mannen van die stam (tussen hen waren ook de minderjarige jongens/kinderen). Onthoofding was hun lot, zelfs nadat ze zich hadden overgegeven...

De Byzantijnse keizer Manuel II Paleologos (1349-1425) zei ooit: “Laat me zien wat Mohammed voor nieuws bracht, en je zult alleen slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn bevel het geloof met het zwaard te verspreiden.”... William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: “Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt.”... De bekende Duitse historicus Ernst Nolte rangschikte het islamfascisme bij politieke ideologieën als communisme en nazisme. De Franse socioloog Jules Monnerot sprak over het communisme als de islam van de twintigste eeuw, al zou men dit dictum in onze nieuwe eeuw rustig kunnen omdraaien en de islam als het communisme (of het nazisme) van de eenentwintigste eeuw kunnen bestempelen. Wie vandaag niet wil zien hoe gevaarlijk de ISLAM is inzake alle persoonlijke en maatschappelijke facetten, is als degene die het nazisme als een voorbijgaand fenomeen beschouwde...

In Iran is met name de overheid verantwoordelijk voor de vervolging van christenen. Zij beschouwt het christendom als westerse invloed, een bedreiging voor het islamitische karakter van de staat. De plundering en brandstichting van de christelijke woningen door moslims zijn onderdeel van een wijdverspreid fenomeen in Egypte (in de zevende eeuw, bestond de bevolking 95 procent uit christenen-nu tien procent), waar de Koptische christelijke minderheid lijdt als gevolg van intimidatie en vervolging door moslims. In de afgelopen jaren hebben moslims christelijke families in Egypte geterroriseerd en werden regelmatig christelijke kinderen ontvoerd om hen te bekeren tot de islam. Christelijke meisjes worden ontvoerd en gedwongen om met moslims trouwen. Na de ‘bekering’ tot islam, worden de kinderen vastgehouden totdat ze volwassen zijn. De website van de in de Verenigde Staten gevestigde organisatie International Christian Concern (ICC), houdt de golf van ontvoeringen van christenen in Egypte bij. De Kopten, die meer dan 10 procent van de Egyptische bevolking uitmaken, hebben president herhaaldelijk gevraagd om op te treden tegen de intimidatie en het geweld door moslims. Er is echter weinig gedaan om de situatie te veranderen...

Op een bevolking van meer dan 200 miljoen inwoners in Pakistan, verreweg de meesten (95 procent) moslim, leven er zo’n 4 miljoen christenen. Moslimextremisten hebben het voorzien op de christelijke minderheid. De kille cijfers over 2018: 26 doden door aanvallen, 700 ontvoeringen, 110 arrestaties, 80 verkrachtingen. Als jij iets doet wat je moslimbuurman niet behaagt, kan hij jou zomaar beschuldigen van blasfemie. Dan ben je als christen vaak je leven niet meer zeker... De afgelopen jaren zijn in Nigeria veel terreuraanslagen plaatsgevonden tegen christenen. Daar worden christelijke meisjes ontvoerd en gedwongen om met moslimmannen te trouwen en predikanten worden willekeurig ontvoerd. Kerken worden in brand gestoken, vernield of vernietigd... De Grieks-orthodoxe kerk in Turkije, die in 1923 180.000 leden had en nu nog maar vijfduizend. Het hoofd van de kerk moet de Turkse nationaliteit hebben, zegt Turkije. Hoeveel van dergelijke beperkingen worden opgelegd aan Turkse imams in Nederland? Geen, ze hoeven slechts een verblijfsvergunning te hebben. Nederland heeft imamopleidingen en telt tientallen islamitische basisscholen, maar hoe staat het met de vrijheid om christelijke scholen te stichten in Turkije? Het enige Grieks-orthodoxe seminarie werd in 1971 door de regering gesloten...

Door pro-Turkse milities, IS en zelfs door reguliere Turkse troepen worden de christenen uit hun huizen gejaagd in Noordoost-Syrië. En de helft van de 1,3 miljoen christenen in Irak is het land ontvlucht. Kerken worden in brand gestoken, bommen tijdens erediensten binnen gegooid. In Indonesië krijgen pastoors geregeld doodsbedreigingen, naar kerkgangers wordt met stenen gegooid en er zijn blokkades voor de ingang van de kerk. Tijdens de kerstdienst worden zakken fecaliën in de kerk gegooid. De politie roert zich niet; klachten worden geseponeerd... De wereld is ook getuige geweest van een van de dodelijkste terreuraanslagen in de geschiedenis van de mensheid. Opnieuw waren christenen het doelwit, deze keer in land Sri Lanka. Op paaszondag heeft de islamitische groepering National Thowheeth Jama’ath bijna driehonderd mensen vermoord. Meer dan vijfhonderd anderen raakten gewond in kerken en hotels. De Sri Lankaanse autoriteiten geloven dat National Thowheeth Jama’ath werd geholpen door een ‘internationaal netwerk’. Dit wijst erop dat ISIS en andere terroristische organisaties erbij betrokken had kunnen zijn...

Terwijl de aandacht van de meeste Europeanen momenteel gericht is op het Coronavirus, gaat Hongarije het Griekse eiland Lesbos financiële hulp bieden voor de restauratie van Grieks-Orthodoxe kerken, die er zwaar gevandaliseerd werden door islamitische “vluchtelingen”. In maart vernielden illegale migranten uit het kamp van Moria op Lesbos de altaren, iconen en ramen van de kerk van St. Raphael. In mei vernielden ze ook nog de kerk van de H. Catharina… De politieke correctheid van vele westerse landen en de linkse media kijken de andere kant uit als christenen bij honderden of bij duizenden worden afgeslacht, zoals bij de genocide van Islamitische Staat (IS) tegen christenen in Syrië en in de Nineve-vallei in Irak, maar ook in Egypte of Ethiopië. Zelfs bij recente aanvallen, zoals die tegen christenen in Nigeria of de 14 doden in een protestantse kerk in Burkina Faso, wordt niet gesproken over geloofsvervolging, als dergelijke gebeurtenissen überhaupt al de westerse media halen. Christenen zijn nooit slachtoffer in westerse media...

Het seculiere, egalitaire Westen ontkent zijn christelijke verleden en erfgoed, terwijl het zichzelf ervan probeert te overtuigen dat vrijheid ‘vrijheid van christelijke elementen’ betekent. Tekens van ontkerstening zijn duidelijk in het alledaagse leven, of het nou het verbieden van het in het openbaar dragen van het kruis is, of het uitsluiten van christelijke stemmen uit het publieke domein – in de naam van tolerantie – of het bekritiseren de islam tot hate speech bestempelen. Olierijke Arabische koninkrijken leveren de middelen om de macht van de islamitische lobby te doen toenemen in het onderwijs en het binnen- en buitenlands beleid van EU-lidstaten. Megamoskeeën worden gebouwd in grote Europese steden, islamitische gebedsruimtes toegestaan in staatsinstellingen en ‘islamofobie’ wordt gecriminaliseerd, wat het moeilijker maakt je uit te spreken tegen de woorden en daden van radicale moslims. Intussen beelden de linksige media moslims af als slachtoffers van oorlogen en kolonisatie. Christenen worden geportretteerd als moordenaars, die verantwoordelijk zijn voor de Kruistochten en oorlogen die Europa decennialang verwoestten.https://zlj13051967.wordpress.com/2020/05/21/43186/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5660
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Re: Geen leven voor christenen onder de islam

Berichtdoor hans van de mortel » Ma Mei 25, 2020 8:26 am

Pilgrim schreef:
Christenen worden geportretteerd als moordenaars, die verantwoordelijk zijn voor de Kruistochten en oorlogen die Europa decennialang verwoestten.

Helemaal correct. Wat dit betreft mag de schrijver van het artikel door naar de volgende ronde.

Ieder mens is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt.

Ben ik nu uitverteld? Ja! Maar ik ga toch maar verder met 'maar . . . '

KRUISTOCHTEN
Volgens mij ontstonden de kruistochten als reactie op de leer van moslims die kwaadaardig en veroveringszuchtig is. En dat is geenszins het geval met de leer van Christus die van vrede en naastenliefde getuigt. Dat leden van de maffia hun geloof in de leer van Jezus vereenzelvigen met het recht om pure misdaad te bedrijven berust op een misverstand van de geest. Immers, de mens heeft geen vrije wil. Er is echter geen rechter die hiermee uit de voeten kan en anders zonder werk zou komen te zitten. Inderdaad, de wereld in Nederland zou er een stuk beter op worden zonder corrupte rechters die met de elke politieke wind meewaaien en het liefst twee petten opzetten.

Om te beginnen stel ik voor de doodstraf in ere te herstellen en de schandpaal weer op te zetten. Dat laatste creatieve redmiddel voor onze beschaving dient als eerbetoon aan al die verrotte politici die de boel opzettelijk belazeren, liegen en bedriegen en voor miljoenen euro's schade toebrengen aan de maatschappij die hiervoor het gelag moet betalen. Dat is nog niet het ergste - wel dat politici dit alles met een glad gestreken gezicht doen en ook nog eens met een glimlach als het de minister-president betreft.

Alleen de Kruistochten komen in aanmerking voor de waanzin die geloof rechtvaardigt in een vader die zijn geliefde enige zoon vrijelijk laat bespotten en ter dood brengen onder luid goedkeurend gebrul van een menigte die het daar volstrekt mee eens is. Wat opvalt bij al die kruistochten is niet de sterke bewapening maar de imposant uitgeruste ridders met levensgrote kruizen in de aanbieding waarmee men aantoonde hoe ver men van een gezond verstand en een god van liefde en begrip verwijderd was. Kruisvaarders toonden geen enkel begrip voor de haat en veroveringswoede van de moslims. Zij waren de gelijke van de moslims in de zin van godsdienstwaanzin. De moslims riepen 'Allah akbar', de Kruisvaarders riepen in koor: "Jezus heeft zijn bloed voor ons vergoten, de wrake is aan ons," wat de eeuwenlange jodenhaat verklaart onder de christenen.

Tijden zijn veranderd. In de oorlog werd nog maar sporadisch op een dempende niet hysterische wijze de zege van God afgesmeekt door via de paus goedgekeurde geestelijke zorgverleners met een Vaticaan-diploma. Moslims echter, voordat zij zich opblazen, schreeuwen luidkeels: 'Allah akbar' Ik mis daar overigens nog de toevoeging: 'Allah doet wat hij wil'. Die wil van Allah is overduidelijk merkbaar op aarde: het is één grote poel van ellende met alles dat met Islam te maken heeft. Moslims moeten lijdzaam toezien hoe de wil van Allah alle verzamelde Arabische moslimlanden reduceert tot een onkundige speldenprik in vergelijking met het machtsvertoon door het ministaatje Israël. Het zijn juist de moslims die parasiteren op de wetenschappelijke en creatieve technische hoogstandjes van de joden.

Logisch! Vervolgens lachen de niet-moslims lachen zich rot om Allah de prutsknecht van nepprofeet Mohammed, tezamen met een reeks engelen die nog dagelijks genieten van het verhaal van aartsengel Gabriël hoe deze postbesteller gods meer dan 1400 jaar geleden tot drie keer toe de keel dichtkneep van analfabeet Mohammed die zich toen bijna dood waande door gebrek aan verse woestijnlucht.

OORLOGEN
Oorlogen ontstaan omdat de mens geen vrije wil heeft èn de Tijdgeest de boventoon voert, de mens zijn medemens niet vertrouwt (terecht) en geld op de eerste plaats komt.
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.


Terug naar “Leven in moslimlanden”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten