Islam, hersenspoeling en indoctrinatie

Is het leven in een land van de islam echt het paradijs? Waarom zijn er geen rustige, stabiele islamitische landen op onze planeet?
Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20557
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Islam, hersenspoeling en indoctrinatie

Berichtdoor King George » Ma Feb 10, 2014 11:17 am

sjun schreef:Islam, hersenspoeling en indoctrinatie
Muslim woman tells truth about islam

ophalen

Muslim children are taught to hate non-muslims

ophalen

Brainwashed little muslim girl

ophalen

Niet doceren, maar indoctrineren. Schoolboeken als politiek instrument in Saudi Arabië , NRC 30.11.11
Spoiler! :
Niet doceren, maar indoctrineren. Schoolboeken als politiek instrument

Schoolboeken in Saoedi-Arabië bereiden leerlingen voor op gewapende conflicten, met de islam als inzet. De lesboeken zetten aan tot het bestrijden van andersgelovigen. Het curriculum staat stijf van het antisemitisme.

Dat schrijft Rasid.com, een Saoedische site die gelieerd is aan de sjiitische minderheid. Een Nederlandse vertaling is opgenomen in het nieuwe tijdschrift 360. “De meeste van de kapers van 11 september, inclusief Bin Laden, groeiden op in dit land en gingen er naar school”, zo begint Rasid het artikel.

Even later merkt de anonieme auteur op dat de Sovjet-Unie op het hoogtepunt van de Koude Oorlog drie keer minder spendeerde aan het verspreiden van ideologie. Het Saoedische ministerie van Onderwijs zou niet alleen binnenlandse scholen van propagandistische boeken voorzien, maar ook bibliotheken, moskeeën en onderwijsinstellingen wereldwijd. Daarnaast zou het materiaal uitgedeeld worden aan moslims die op bedevaart naar Medina of Mekka gaan. Saoedi-Arabië neemt negentig procent van de uitgaven aan de islam voor zijn rekening, zo citeert Rasid de Amerikaanse auteur Lawrence Wright. En dat terwijl maar één procent van de moslims Saoedi is.

DE TEKSTEN ONTZEGGEN ISRAËL ELKE VORM VAN LEGITIMITEIT
Kinderen wordt geleerd dat ze ‘anderen’ met geweld moeten onderdrukken of uitschakelen, schrijft Rasid.com. “Met ‘anderen’ worden hier bedoeld joden, christenen (soms kruisvaarders genoemd, een term die ook Al-Qaeda graag hanteert), ongelovigen, polytheïsten, afvallige moslims, godslasteraars, bahai (een afsplitsing van de sjiitische islam), ahmadi (Indiase tak van de islam), overspeligen, homoseksuelen en beoefenaars van tovenarij.”

De fixatie op joden en Israël is kenmerkend, vindt Rasid.com. “Joden worden gedemoniseerd, ontmenselijkt en als potentieel doelwit aangemerkt. De teksten ontzeggen Israël elke vorm van legitimiteit en zijn erop gericht leerlingen mentaal voor te bereiden op een finale oorlog.” En daar waar lesboeken de evolutietheorie bestrijden, zo ontdekte de site, wordt Darwin betiteld als ‘jood’.

ISRAËL NIET BLIJ MET VERHEERLIJKING MARTELAREN IN SCHOOLBOEK
In Israël zelf doen de autoriteiten verwoede pogingen om Arabische visies uit de schoolbanken te houden, blijkt uit een artikel van de Los Angeles Times dat 360 publiceerde. In Oost-Jeruzalem is sprake van een heuse “schoolboekenoorlog”, aldus journalist Edmund Sanders. “Een Palestijns vlaggetje op een foto in een wiskundeboek is in de Israëlische versie verdonkeremaand. Soms ontbreken hele bladzijden of hoofdstukken, soms is slechts een woord of zin verwijderd waardoor een hele passage onbegrijpelijk wordt.”

De Israëlische overheid die in de Arabische wijken van Jeruzalem zo’n vijftig scholen financiert, eist dat schoolboeken niet aanzetten tot geweld en het bestaansrecht van Israël niet aanvechten. Volgens hen, zo schrijft Sanders, hebben hun correcties grotendeels betrekking op Palestijnse poëzie waarin de rol van kinderen in de strijd tegen de bezetting wordt bezongen of waarin martelaren worden verheerlijkt. “Zo bevatte een schoolboek een gedicht dat refereerde aan de ‘extase’ van een kind dat stierf als martelaar.”

De islam infiltreert westerse scholen, Kafir Harby 26.02.12
Spoiler! :
De Islam infiltreert onze scholen...
Afbeelding

Hitler zei: "Geef mij de kinderen en ik verander de samenleving fundamenteel, binnen een periode van tien jaar".

De "islam" heeft zich deze boodschap ter harte genomen en is wereldwijd onze onderwijssystemen aan het infiltreren om de geesten van jongsaf aan te "kneden", zodat ze ontvankelijk worden voor de boodschap van Mohamed.

Deze infiltratie op grote schaal wordt uiteraard gefinancierd met petro-dollars van de Saudi's: scholen ontvangen vette donaties, schooldirecties worden omgekocht, geschiedenisboeken "herschreven" ten gunste van de islam.

Men gaat zelfs zo ver van speciale "praktijklessen" in te lassen waarbij onze jeugdigen letterlijk in de huid van islamiet kruipen: vasten tijdens de ramadan, 's avonds aan de zoete tafel zitten met moslims, bezoeken aan de moskee waarbij alle rituelen worden uitgevoerd, hierbij een scheiding tussen meisjes en jongens in acht nemend...

Onschuldig, denkt u? De scholieren worden tevens onderworpen aan de "sjahada", de islamitische getuigenis (één van de vijf zuilen of fundamenten van de islam).

De Arabische tekst (in getranslitereerd Arabisch) luidt als volgt: "āsh'hadu ān lā ilaha illā-llah, wa āsh'hadu ānna mūhammadār rasūlu-llah" en betekent: "Ik getuig dat (er) geen godheid is (dan) alleen Allah en ik getuig dat Mohammed de gezant van Allah is."

Deze tekst staat prominent op de nationale vlag van Saudi Arabia, met veelbetekenend een zwaard onder.

Afbeelding

Nadat een niet-moslim deze sjahada heeft uitgesproken wordt hij/zij als moslim beschouwd. Willens nillens. Met alle consequenties vandien. Want... Mohamed zei: "Wie zijn religie verlaat, dood hem".

In de Verenigde Staten, waar het systeem van privé-donaties aan scholen is ingeburgerd, loopt de situatie stilaan de spuigaten uit. De Libanese auteur Bridgette Gabriel getuigt hierover in deze video.

Blijven wij in Nederland en Vlaanderen gespaard van deze indoctrinatie van jonge geesten?

Nee dus. De infiltratie vindt wereldwijd plaats. Onlangs was er het Wommelgem-incident. In de Gemeenteschool aldaar stond vanaf september tijdens de les Wereldoriëntatie alles in het teken van Marokko en de islam. Geen neutrale leerstof, maar pure da'wa (bekeringsdrift), zoals blijkt uit dit artikel.

Of hier, recentelijk in Nederland: Het dramgeloof slaat weer toe.

Wat zegt onze overheid? "Leerlingen van de lagere school moeten andere culturen en religies als de islam leren kennen". Volgens Jeroen Janssens, woordvoerder van Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A), vallen lessen over de islam onder de eindtermen (de dingen die de leerlingen na het zesde leerjaar moeten kunnen) voor het vak Wereldoriëntatie. Wat hij er ons niet bij vertelt is dat de lessen beperkt blijven tot de islam.

Wommelgem is het tipje van de ijsberg. In talloze scholen in West-Europa wordt, zonder dat ouders of leerlingen het weten, alleen nog maar halal-voeding voorzien in de refters.

Druppelsgewijs infiltreert de islam zo onze onderwijsinstellingen. De strategie? Onze samenleving grondig veranderen door de bestaande religies en culturen te verdringen met uitheemse culturen, ten bate van mensen met een islamitische achtergrond.
Of wij het goedvinden of niet.

Het wordt tijd dat wij opstaan en gezamenlijk de stem verheffen, willen wij onze beschaving vrijwaren van duisternis en barbarij.

Hier aansluitend een artikel van een collega-blogger: Duitsland: zo radicaal zijn jonge moslims.

Hier als uitsmijter, de getuigenis van een voormalig FBI-agent:

De USA zijn geïnfiltreerd tot in de hoogste regionen
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QlvWXtDNnG4[/youtube]

Regime Saudi-Arabië financiert radicale scholen in België, Elsevier 21.08.12
Spoiler! :
Regime Saudi-Arabië financiert radicale scholen in België
door Shari Deira 21 aug 2012

Saudi-Arabië financiert 'een tiental scholen' in België waar leerkrachten het Arabisch en een radicale vorm van de islam onderwijzen. Minister Annemie Turtelboom (Justitie) maakt zich zorgen.

Daarvoor waarschuwt Turtelboom dinsdag in Vlaamse media. Ze baseert zich op gegevens van de staatsveiligheidsdienst. 'In bepaalde gevallen worden de scholen gesticht op uitdrukkelijke vraag van het regime en met fondsen van Saudi-Arabië,' zegt Turtelboom.

Profeet
De scholen zouden aan de 'wil van Saudische autoriteiten beantwoorden om de officiële islam van het land, het wahabisme, te propageren'. 'Die doctrine baseert zich op een strenge interpretatie van de islamitische godsdienst, zoals die beleden werd in de tijd van de profeet.'

Hoeveel scholieren de radicale scholen bezoeken, is niet bekend. 'We schatten dat het er enkele tientallen zijn,' zegt Turtelboom.

Bedreiging
Door te investeren hoopt Saudi-Arabië studenten aan te trekken voor universiteiten om hen grondiger te onderwijzen in het wahabisme. 'Zodat zij op hun beurt de godsdienst hier nog beter kunnen propageren.'

Hoofd van de Belgische Staatsveiligheidsdienst Alain Winants zei eind vorige maand dat het salafisme, een radicale stroming binnen de islam, de grootste bedreiging voor de Belgische democratie.

http://uitmedelijden.50.forumer.com/en-dan-nu-een-reclameblokje-voor-de-islam-t1293374-90.html#p12477857
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47012
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Islam, hersenspoeling en indoctrinatie

Berichtdoor Pilgrim » Za Mei 30, 2015 12:57 am

Hersenspoeling moslims lijkt op nazipropaganda

Leon de Winter, 29 mei 2015

Memri, ofwel het Middle East Media Research Institute, houdt bij welke stemmen er in de Arabische en islamitische media klinken. De meeste Arabische mediastemmen halen de westerse kranten niet. Dat komt door een gebrek aan correspondenten die het Arabisch machtig zijn, of door het selectieproces bij de grote persbureaus. Over dat selectieproces kwamen onthutsende berichten naar buiten naar aanleiding van de laatste Gaza-oorlog.

U leest weinig of niets over de repressie van andersdenkenden in Gaza en de gebieden van de Palestijnse Autoriteit. U leest niets over de behandeling van journalisten daar, de censuur, de martelingen in de gevangenissen, de corruptie, de Palestijnse ’president’ die nu al tien jaar unverfroren op een regeringsstoel zit waarvoor hij slechts een mandaat van vijf jaar had (geen zucht van onze commentatoren en politici over deze schaamteloze schending van het democratische proces). U leest pas over de haatimams wanneer ze in Nederland opduiken. Maar Memri bericht al over de haatimams wanneer ze nog in hun eigen omgeving preken.

Geen zonderling
De site van Memri moet je niet op zonloze dagen opzoeken. Een video op de Memri-site heeft de recente preek van de Egyptische sjeik Khaled Kholif vastgelegd. Hij zegt: ’Ons probleem met de Joden en christenen in deze wereld houdt nooit op. Als je de christenen kwijt bent, dan komen de Joden weer langs enzovoorts. Onze oorlog met hen is een oorlog over religie en bestaansrecht. Dit is niet een oorlog over Arabische identiteit, of over een regionaal probleem, of over olie of grensschendingen. Het is veel ernstiger dan dat. Het is een oorlog over religie en haar basisprincipes. Het is een oorlog tussen hen en ons over religieuze essenties.’

Deze sjeik is geen zonderling. Memri laat zien dat dergelijke preken aan de orde van de dag zijn. En ze worden onophoudelijk via het web verspreid.

De hersenspoeling waaraan moslims blootstaan is van een omvang die alleen te vergelijken valt met de massale propaganda onder de nazi’s en in marxistische staten. Voortdurend wordt gehamerd op oorlog en strijd, op de diepe verschillen tussen de verderfelijke wereld van het christendom en Jodendom en de heilige wereld van de islam. Moslims worden door deze haatimams 24/7 opgehitst. Van vreedzame co-existentie is geen sprake. Enig begrip voor andermans cultuur en religieuze of niet-religieuze opvattingen is volstrekt afwezig. De toehoorders van deze imams wordt heftig en onafgebroken duidelijk gemaakt dat er een oorlog op leven en dood bestaat met de niet-islamitische culturen, met de andere ’volken van het boek’ en met de ’polytheïsten’, ofwel de hindoes en boeddhisten.

Gisteren riep het hoofdredactioneel commentaar van deze krant op tot samenwerking in Europa bij het tegenhouden van de haatimams. Ook klonk er, terecht, verbazing over het feit dat de haatimams ’met alle egards behandeld worden door landen als Saoedi-Arabië en de Golfstaten’. En dat is voorzichtig geformuleerd. Ze worden niet alleen met alle egards behandeld, ze zijn fundamenteel voor de religieuze culturen in die landen. Aangezien de gelovigen beweren dat de islam een volmaakte religie is met volmaakte leefregels rond een volmaakt mens, de profeet Mohammed, kunnen de problemen waardoor op dit moment de gehele islamitische beschaving wordt gekweld alleen door externe factoren zijn ontstaan.

De islam zelf, inclusief zijn varianten, kan niet aan kritiek worden onderworpen. Dus ligt de bron van de gruwelijke kwalen bij het Westen (of bij de sjiieten, of bij de soennieten, hangt ervan af tot welke groep je behoort). Dat is waar de haatimams op hameren. Dat de islamitische beschaving al honderden jaren niets van enig belang heeft voortgebracht, geen Boeing 747 of een iPad of een Van Gogh of een kankermedicijn, voedt de schizofrenie van de haatimams. Ze preken voor een microfoon, daarvan wordt een video gemaakt, en die wordt via het web verspreid. Dat alles is complexe moderne technologie die door vrijzinnige geesten werd ontwikkeld. De gelovige extremisten kunnen geen Boeing bouwen, maar ze kunnen met behulp van een Boeing wel levens en gebouwen verwoesten.

Discussie
Die premoderne mentaliteit is wat opvalt als je een dagje bij Memri doorbrengt. Het gaat niet om het bevorderen van vrijheid, gelijkheid, kritisch vermogen en wetenschappelijk onderzoek – allemaal fenomenen die het leven veiliger, gezonder en rijker maken – maar om het voorkomen dat de gelovige moslim de basisprincipes van zijn eigen beschaving ter discussie gaat stellen. Kritisch vermogen moet juist worden onderdrukt. Kritisch Koranonderzoek is absoluut verboden. Op kritisch onderzoek van de biografie en de uitspraken van de profeet staat de doodstraf. Geen enkele andere wereldreligie staat op dit moment in de geschiedenis zo strak van de zenuwen dat elke opmerking of elk grapje wordt opgevat als een onvergeeflijke provocatie. De schaamte over de onderliggende positie in de wereldhiërarchie is zo groot dat de wereld moet worden vernietigd.

Ontelbare haatimams hebben het voortdurend over onze weigering de suprematie van de erfenis van de profeet te erkennen, en daarvoor moeten wij, de ongelovigen, gestraft worden, desnoods met geweld. De haatimams kunnen in hun landen vrij hun gang gaan. Wie daarop wijst, zoals de mensen die Memri maken, wordt beschuldigd van islamofobie. Als we iets willen begrijpen van wat nu ten zuiden en ten zuidoosten van Europa plaatsvindt, en wat ons bestaan fataal kan beschadigen, moeten we onze media vragen elke week een hoekje in te ruimen voor Memri.

http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/ ... ropaganda/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47012
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Islam, hersenspoeling en indoctrinatie

Berichtdoor Pilgrim » Do Mei 30, 2019 1:50 am

Journalist Schreiber heeft kritiek op schoolboeken in de islamitische wereld

Geplaatst op 1 mei 2019

Afbeelding

De bestsellerauteur Christian Schreiber heeft kritiek geoefend op een precair wereldbeeld in schoolboeken in islamitische landen. Hij uitte zich in een interview met het tijdschrift “Der Spiegel” (editie 27 april 2019). De aanleiding is zijn nieuwe boek “Kinderen van de koran. Wat islamitische leerlingen leren”, dat morgen verschijnt. Daarvoor zou hij meer dan 100 schoolboeken hebben bekeken, zei Schreiber: “Ik ben op geen enkel boek gestuit dat ik omvattend positief zou beoordelen.”

In een Afghaans schoolboek stond volgens hem dat Joden “de mensen van de rechte weg af zouden houden” en dat moslims als “beste volk” superieur zouden zijn aan anders gelovigen. In het Iraanse lesmateriaal zouden in ieder geval passages voorkomen, waarin zou staan dat andere religies gerespecteerd zouden moeten worden. Tegelijkertijd zou er sprake zijn van een geprofileerd anti-Amerikanisme. Vrouwen, die onvoldoende verhuld zouden zijn, zouden zichzelf volgens een Iraans schoolboek in gevaar brengen. Ze zouden de intimidatie door “geile mannen” riskeren.

Antisemitisme wordt “nevenschade van Duits hulpgeld”
Volgens Schreiber heeft Duitsland het Afghaanse religieboek mede gefinancierd. In 2018 zouden meer dan € 62 miljoen in een internationaal fonds gestort zijn. Dit “Afghanistan Reconstruction Trust Fund” zou geld betalen aan het Iraanse ministerie van Financiën, dat op zijn beurt het ministerie van Onderwijs van geld zou voorzien om lesmateriaal uit te geven: “De Bondsrepubliek maakt blijkbaar quasi blanco hoge bedragen naar Afghanistan over.” Hij zou tegen een ondersteuning zijn wanneer leerlingen zouden moeten leren dat Joden zogenaamd minderwaardig zijn: “Dan wordt antisemitisme de nevenschade van Duits hulpgeld.”

Wat rechtstreeks effect heeft op de Duitse samenleving
Verder zou hij de indruk hebben dat de Duitse Maatschappij voor Internationale Samenwerking (GIZ) zeer onkritisch zou zijn met betrekking tot de les-inhouden. Men zou hem verteld hebben dat de GIZ alleen de pedagogische deskundigheden zou doorgeven, maar niet verantwoordelijk zou zijn voor de inhouden: “Een kind leert toch niet losgemaakt van de inhouden lezen en schrijven. Wanneer het bijvoorbeeld 20 keer ´De ongelovigen smoren in de hel´ moet schrijven, dan laat dat sporen na. En wanneer mensen met zo´n wereldbeeld naar Duitsland komen, dan heeft dat rechtstreeks effect op onze samenleving.”

Er zou een verband bestaan tussen hetgeen “wat in de landen van herkomst als maatschappelijke mainstream bestaat, en de ontbrekende discussiebereidheid van veel migranten hier in het land”. Hij zou in gesprekken met leraren steeds opnieuw hebben vastgesteld hoe overbelast deze deels zouden zijn wanneer ze bijvoorbeeld les zouden geven aan klassen met veel vluchtelingenkinderen uit islamitische landen: “Om een ingang te vinden, zou het kunnen helpen om meer te weten over de schoolsystemen in de landen van herkomst.” Schreiber benadrukte dat het bij zijn boek niet zou gaan om een wetenschappelijke studie, maar hij zou zich journalistiek met de boeken bezig gehouden hebben. De vraag of hij geraakt zou zijn door de beschuldiging dat hij een anti-islamitische agenda zou hebben, ontkende Schreiber. Het begrip “racistisch” zou inflatoir worden gebruikt: “Als plotseling alles racistisch is, maakt het uiteindelijk op een bepaalde manier niks meer uit.” Bij het begrip “anti-islamitisch zou deze ontwikkeling al heel ver zijn voortgeschreden. Ook de medeoprichtster van de liberale “Ibn-Rushd-Goethe-moskee” in Berlijn, Seyran Ateş, of de Duits-Palestijnse publicist en psycholoog Ahmad Mansour gelden volgens Schreiber als anti-islamitisch: “Ik geloof dat deze beschuldiging tegenwoordig nauwelijks meer iemand choqueert.” De winnaar van de Grimme-prijs en presentator van de Tagesschau Schreiber is schrijver van het boek “Inside Islam. Wat in Duitse moskeeën gepredikt wordt”.

Bron: www.idea.de

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/05/01 ... he-wereld/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47012
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Islam, hersenspoeling en indoctrinatie

Berichtdoor Pilgrim » Vr Aug 16, 2019 11:30 pm

Deskundigenoordeel: Veel islamitische schoolboeken zijn pure haatpropaganda

Geplaatst op 16 augustus 2019

Afbeelding

Berlijn – “Antisemitisme bij islamitische jongeren, ontbrekende voorstellingen van gelijkberechtiging, een ander begrip van democratie en godsdienstvrijheid – veel moslims hebben niets op met de liberale waarden van het Westen. Maar waar komt dat vandaan? Een mogelijk antwoord: omdat jonge moslims het zo leren”, aldus de flaptekst van het in mei verschenen boek van Constantin Schreiber over schoolboeken in islamitische landen.

In het middelpunt van het boek met de titel “Kinderen van de Koran” staan schoolboeken uit Iran, Turkije, Afghanistan, Saoedi-Arabië, Egypte en “Palestina”. “Wat wordt daar in het godsdienst- en geschiedenisonderwijs gedoceerd? Wat leren leerlingen over filosofie?” luiden de vragen, die de vloeiend Arabisch sprekende schrijver, presentator en journalist aan leraren, ouders en leerlingen stelt. Zijn schokkende vaststelling, die echter voor hem ook al werd gedaan door islamcritici met eveneens een goede kennis van de Oriënt: “In enkele landen zijn scholen geen plaats van onderwijs, maar plaatsen van ideologisering. Jonge mensen leren daar om de wereld met andere ogen te bekijken dan wij in het Westen doen. En dat heeft ook effecten op Duitsland en Europa.”

Deze teneur leest ook Rainer Herman van de “Frankfurter Allgemeine Zeitung” uit het boek. Waarschijnlijk in een ietwat verlaat besef, want in zijn artikelen tussen 2009 en 2011 stond de “Midden-Oosten-deskundige” nog in vuur en vlam voor de “Arabische Lente” en geloofde in deze fundamentalistische geweldsexplosie een “democratische stroming” te herkennen. Citaat: “In de Arabische wereld zal niets meer zijn zoals het vroeger was; jonge democratiebewegingen streven naar vrijheid en kansengelijkheid. Europa reageert aarzelend op de omwentelingen, radeloos en met scepsis. Waar is de helpende hand van het Westen bij de verandering?”

Deze helpende hand is er al lang: in de vorm van geld voor ontwikkelingshulp, dat ook nu nog naar landen en naar schoolprojecten stroomt die echter alles andere dan pedagogische democratieprojecten zijn. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten bij de Palestijnse Autoriteit, waar door de EU gefinancierde schoolboeken systematisch de Israël-haat aanwakkeren, een conservatief beeld van vrouw en familie bevorderen en bovendien nog een niet gereflecteerd nationalisme verbreiden. Wanneer de jonge mensen dan met de migratiegolven mee naar Duitsland komen, “dan nemen ze datgene in hun hoofd mee wat hen in hun thuislanden werd bijgebracht”, aldus de nu “verlichte” schrijver van de “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Rainer Herman. Wanneer mensen eenmaal van zulke zienswijzen overtuigd zijn, dan zou het moeilijk zijn hen daar vanaf te brengen, erkent hij nu.

Niet veel beter is de situatie in Afghanistan. Hier heeft Constantin Schreiber een Afghaans schoolboek voor het vak religie onder de loep genomen, waarin behalve de islam geen andere religies worden voorgesteld. De enige ethiek bestaat in de sharia, waarin exact omschreven wordt hoe een moslim zich heeft te gedragen, verbonden met de opdracht om de islam te verbreiden. In een Egyptisch geschiedenisboek overwegen feitelijke onwaarheden, samenzweringstheorieën en een antisemitisch vertelpatroon. Verder worden vijandbeelden en een plomp nationalisme gecultiveerd. Turkije pronkt eveneens met propaganda en belasteringen evenals geschiedvervalsingen wanneer bijvoorbeeld behalve het Turkse kernvolk andere volkeren en minderheden niet genoemd en gewaardeerd worden. Ook wordt – wat een verrassing – volgens de “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Turkije aan de leerlingen voorgesteld als voorbeeldige democratie, zonder in te gaan op de realiteit van de vele mensenrechtenschendingen.

Om zich als journalist ook vakkundig in te dekken, heeft Constantin Schreiber bij zijn boekproject ook pedagogen betrokken. Hun oordeel is volgens de “Frankfurter Allgemeine Zeitung” beangstigend: “Dat zijn geen schoolboeken”, oordeelt een van hen. Ze dienen volgens hen niet voor onderwijs, maar voor de sterking van het narratief van de regeringen en regimes.

Niks nieuws dus in de islamitische pedagogische provincie. Verbazingwekkend is eerder de late verschijning van het boek. Want iets dergelijks heeft waarschijnlijk tien of vijftien jaar geleden ook al in de schoolboeken gestaan. Steeds opnieuw verbaast men zich er echter over dat zulke zakelijke boeken, die immers allemaal dezelfde teneur hebben als de boeken van Sarrazin, Raddatz, Ulfkotte en anderen, zo weinig in de praktijk bewerkstelligen. Nog meer over het feit dat een liberale gemeenschap nog altijd gelooft een fundamentalistische islam, die praktisch in bijna elk islamitisch land en ook in Duitsland gepraktiseerd wordt, mooi te kunnen praten.

Bron: www.journalistenwatch.com

Door: Klaus Lelek

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2019/08/16 ... ropaganda/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Leven in moslimlanden”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten