Nieuws uit Marokko

Is het leven in een land van de islam echt het paradijs? Waarom zijn er geen rustige, stabiele islamitische landen op onze planeet?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Wo Dec 11, 2019 3:57 pm

Miljoenen aan EU-steun voor Marokko hebben weinig effect

Europese steun aan Marokko heeft nauwelijks resultaat, zegt de Europese Rekenkamer. Ieder jaar gaat er zo'n 130 miljoen euro aan Europese hulp naar Marokko, maar de doelen die daaraan verbonden zijn, worden vaak niet bereikt. De gezondheidszorg, rechtsstaat en vrouwenrechten verbeteren niet merkbaar door het Europese geld.

Marokko krijgt geld van de EU, omdat het in het Europese nabuurschapsprogramma zit. Dat heeft als doel om de veiligheid en welvaart in buurlanden van de EU te verbeteren.

Volgens de Rekenkamer wil de EU in Marokko op veel te veel terreinen hulp geven, met te weinig geld. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om echt verbeteringen te bewerkstelligen. De doelen die gesteld worden, zijn laag: zo streeft de EU ernaar om minimaal dertien artsen op te leiden. Die maken in een land van 35 miljoen inwoners niet heel veel verschil.

Geld gewoon overgemaakt
De Europese Commissie betaalt subsidies vrijwel altijd uit, ook als de doelen die met die subsidies beoogd worden, niet worden gehaald. Zo moesten er meer huisartsen in landelijke gezondheidscentra in Marokko komen. Die kwamen er niet, maar het geld daarvoor uit Brussel werd gewoon overgemaakt.

Een deel van de subsidies wordt uitgekeerd om de rechtsstaat in Marokko te verbeteren, maar ook dat gebeurt nauwelijks. De Rekenkamer-onderzoekers schrijven dat de Marokkaanse justitie nog steeds niet als onafhankelijk kan worden gezien en dat verdachten nog vaak voor hun proces gevangen worden gezet.

Hulp is onzichtbaar
De Rekenkamer vindt ook de onzichtbaarheid van de EU-hulp een probleem. Van alle internationale geldschieters betaalt de EU het meest aan Marokko, maar weinig Marokkanen weten dat. Er staan geen borden bij projecten die met EU-steun zijn betaald en er worden geen persberichten over verstuurd. Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg andere ministeries zelfs expliciet om dat niet te doen.

De relatie tussen de EU en Marokko was de afgelopen jaren al moeilijk. Het Europees Gerechtshof oordeelde in 2015 dat de Westelijke Sahara geen deel is van Marokko. Het land legde daarop alle politieke gesprekken met de EU stil tot januari dit jaar. De betaling van de Europese subsidie-gelden bleef in die jaren gewoon doorgaan.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Pilgrim » Wo Dec 11, 2019 9:56 pm

Regime Marokko ontwricht Nederland

Door Germen · 11 december 2019

Al ruim dertig jaar wordt het nieuws in Nederland beheerst door de problemen met “overlastgevende Marokkanen”. In feite zijn dit slechts de symptomen van een dieper liggend probleem. Wat is er werkelijk aan de hand, en hoe kan Nederland de verstikkende wurggreep van het Marokkaanse regime op de Nederlandse Riffijnen verbreken?

Het verzwegen Amazigh-verleden van Noord Afrika

Het huidige grondgebied van Marokko wordt al honderdduizenden jaren door de moderne mens bewoond. Hiermee is Marokko een van de alleroudste gebieden waar mensen hebben gewoond. De oorspronkelijke bevolking van Marokko, de Berbers (of liever gezegd, de Imazighen, ‘vrije mensen’, zoals ze zichzelf in hun eigen taal Tamazight noemen), woont hier al sinds onheugelijke tijden. Doorgaans worden de Imazighen door de gearabiseerde elite gelijk gesteld met primitieve barbaren. Uit archeologische en historische vondsten blijkt echter een heel ander verhaal. In de tijd dat de Arabieren zich voornamelijk bezig hielden met eerwraak en stammenoorlogen, stichtten zij reeds bloeiende steden en koninkrijken in Noord Afrika. Egypte en Carthago waren voor een belangrijk deel (Carthago zelfs overwegend) Amazigh-rijken.

Was Atlantis een Amazigh-imperium uit de IJstijd?
Bloeiende puur inheemse Amazigh-rijken bestonden ook. Het oudste, zij het zeer omstreden, voorbeeld is het mythische rijk Atlantis. Volgens de Griekse schrijvers Plato en Herodotos lag het eiland Atlantis, dat uit concentrische ringen bestaat, ten zuiden van de Atlas. Inderdaad bestaat er in Noord Afrika, ten zuiden van de Atlas in Noord-Mauretanië, een merkwaardige structuur die als deze gedeeltelijk onder water zou staan, nauwkeurig overeenkomt met Plato’s omschrijving van Atlantis: de Richat-structuur of “oog van de Sahara”. Hoewel de theorie omstreden is – het laagste punt van de Richat-structuur ligt nu 130 meter boven de zeespiegel – had er heel goed een op grote hoogte liggend endorheïsch meer (of op een van de omringende zeeën oostwaarts afwaterend meer) op deze lokatie kunnen liggen in klimatologisch minder barre tijden, zoals 11.000 jaar geleden, het einde van het Pleistoceen en de ijstijd. Een dergelijk meer of binnenzee zou niet uniek zijn. De Boliviaanse zoutvlakte, voormalige binnenzee Salar del Uyuni ligt zelfs op 3 600 m hoogte. Klopt deze omstreden theorie – en de argumenten zijn mijns inziens behoorlijk overtuigend – dan zou dit de Imazighen een van de grondleggers maken van de moderne beschaving zoals we die nu kennen.


Andere, historisch wel zeker vaststaande Amazigh-koninkrijken waren Numidia en Mauretanië. Ten faveure van de Arabieren moet worden gemeld, dat ook onder hen productieve bevolkingsgroepen voorkwamen. Deze landbouwers en bouwers van geavanceerde irrigatiesystemen vind je onder meer terug in Arabia Felix (Jemen) en Oman. Deze bleven echter thuis, waar de roofzuchtige nomadenstammen in naam van de islam de toenmalige beschaafde wereld teisterden en in de as legden. Noord-Afrika behield nog lang zijn Amazigh-identiteit, voordat verkrachtende en plunderende Arabische nomadische stammen uit de beruchte Nejd (de Banu Hilal, de voorouders van het salafistische Saoedische koningshuis) de Amazigh-boeren uit de vlaktes naar de bergen verdreven en met behulp van hun vraatzuchtige kuddes geiten de Sahara mede omtoverden tot het troosteloze landschap van nu. De gedwongen Arabisering van Noord-Afrika is een van de meest ‘geslaagde’ assimilatie-projecten ooit. Met een beroep op de koran en de hadith slaagden de Arabische overheersers er in, om de Imazighen hun eigen geschiedenis te laten vergeten en zich te laten identificeren als Arabieren. En wel bedoeïenen-Arabieren. De gevolgen lieten zich raden. Naarmate het barbaarse roof- en plunderverleden van de Arabische nomaden opgehemeld werd, vergaten de meeste Imazighen hun eigen roemrijke verleden, taal en cultuur en namen zij gedeeltelijk de blinde godsdienstijver en plundermentaliteit van hun Arabische overheersers over. Gedeeltelijk, want de Imazighen zijn een trots volk en hebben moedig weerstand geboden tegen deze corruptie. Deze Arabische mentaliteit veranderde ooit bloeiende kuststreken in piratennesten.

‘Kalifaat’ Marokko
He huidige Marokko is in feite een voortzetting van meer dan duizend jaar Arabische kolonisatie en imperialisme. De machthebbers van de sterk gearabiseerde kuststrook rond de hoofdstad Rabat zien de rest van het land als een privé plundergewest. Zowel de Rif als de Westelijke Sahara zijn met grof geweld, en in het geval van de Westelijke Sahara in strijd met VN-resoluties, geannexeerd. De Marokkaanse koning ziet zichzelf als de ‘amir al moeminoen’, leider der gelovigen. Een kalief, als het ware. Het gevolg is dat religie en politiek in Marokko sterk vermengd zijn. De Marokkaanse monarch beschouwt zijn onderdanen-tegen-wil-en-dank als nuttig vee, dat broodnodige harde valuta binnenharkt. Elke Marokkaan en al zijn nazaten zijn het privé-eigendom van de monarch, zijn kudde geiten die vet wordt gemest door deze op buitenlandse weiden te laten grazen. Het is even onmogelijk om Marokkaan-af te worden als het is om de islam te verlaten.

Toen, maar ook nu nog doet het regime in Rabat er alles aan om een ijzeren greep op zijn onderdanen in Nederland en de rest van West Europa te houden. Onder het nationale motto “Allah, al watan, al malik” (Arabisch voor: Allah, de staat, de koning) wordt alles in het werk gesteld om de onderdanen in Europa op het rechte, en vooral gehoorzame, pad te houden. Zo financiert het Marokkaanse regime een uitgebreid moskeeënnetwerk en netwerk van sociale Marokkaanse organisaties. De Marokkaanse geheime dienst is zeer actief in binnen- en buitenland en voortdurend bezig om Hirak-aanhangers en andere opposanten op te sporen en te intimideren. Vooral tweede- en derde generatie ‘geslaagde’ immigranten zijn gewilde doelwitten voor recrutering. Buitenlandse journalisten worden geweerd uit de Rif.

Nederland en de Nederlandse Marokkanen als plunderobject
De overwegend Riffijnse Marokkanen in Nederland wordt het belemmerd om fabriekjes en andere ondernemingen te starten in de Rif. In plaats daarvan, worden zelfs criminelen van harte aangemoedigd om hun bijeengedealde geld in Marokkaanse staatsondernemingen (denk dan bijvoorbeeld aan de fosfaatindustrie, die de Westelijke Sahara leegrooft) te steken. Riffijnen die onroerend goed in het Rifgebied willen kopen, merken vaak dat hun voorouderlijke land door niet-Riffijnen, doorgaans gearabiseerde ambtenaren of hun familieleden, in beslag is genomen. Vandaar dat ze min of meer gedwongen zijn om onroerend goed in Tanger of een van de andere gearabiseerde steden in Marokko te kopen. Riffijnen die eieren voor hun geld kiezen en dan maar hun kaarten op een toekomst in Nederland zetten, merken dat het vrijwel onmogelijk is om hun Marokkaanse eigendommen in euro’s om te zetten om bijvoorbeeld hier een huis te kunnen kopen.

Afbeelding
De Marokkaanse overheid ziet haar onderdanen als een schaapskudde, die ze in het buitenland kan laten grazen en vet kan mesten voor de slacht. Bron: Pinterest

De Marokkaanse overheid krijgt nu ook de beschikking over de bankgegevens van haar expat onderdanen in Europa.

Dit exploitatieve beleid blijft niet zonder gevolgen. Omdat ‘Marokkaanse’ Nederlanders gedwongen blijven om hun Marokkaanse nationaliteit te houden, is hun loyaliteit naar Nederland in veel gevallen zwak. Dit verklaart, waarom er zoveel problemen zijn met criminele ‘Marokkaanse’ jongeren. Zij zien zichzelf vooral als ‘Marokkaan’ en niet als Nederlander, ook al zijn ze hier opgegroeid en spreken ze de Nederlandse taal goed. Van de honderdvijftig Marokkaanse moskeeën staan er 90 rechtstreeks via UMMON onder controle van Rabat. Marokko krijgt via Marokkaans-Nederlandse politici, die gemakkelijk onder druk kunnen worden gezet, een flinke vinger in de pap in Nederland. Zo zijn er ernstige aanwijzingen dat de vreedzame stille tocht van Riffijnen tegen het politiegeweld in de Rif in Rotterdam is verboden door de (overigens Riffijnse) Marokkaans-Nederlandse burgemeester Aboutaleb, onder druk van het regime in Rabat. Niet voor niets is de enige politica in Nederland die voor de Riffijnen opkomt, Kati Piri, iemand zonder Marokkaanse roots.

Hoe kan Nederland zichzelf en de Marokkaanse Nederlanders bevrijden uit de wurggreep van Rabat?
De Marokkaanse staat wordt niet geregeerd door democraten of zelfs maar door verlichte despoten als Poetin, waar afspraken mee te maken zijn. De Marokkaanse staat wordt beheerst door Arabische soennitische moslims, heilig overtuigd van hun raciale superioriteit boven elke niet-Arabier (laat staan boven niet-moslims), die Nederland zien als een ongelovig wingewest van naïevelingen. Een wingewest van nuttige idioten, waar verliesposten (jonge, rebelse werkloze mannen van onderdrukte minderheden) omgezet worden in lucratieve assets. De uitbuiting van Riffijnse gastarbeiders heeft het regime vele miljarden opgeleverd. Er is geen enkele prikkel voor Rabat om dit succesvolle en winstgevende verdienmodel om zeep te helpen. Nederlandse politici moeten goed beseffen, dat hun Marokkaanse gesprekspartners toegeven zien als een teken van zwakte en een aanmoediging om nog meer te eisen. Bij de omgang met psychopaten is de beschikbaarheid van dwang- of drukmiddelen essentieel. Dit geldt ook voor de omgang met Marokko. Alleen als het regime daar wordt geraakt waar het pijn doet, zal het tegemoet komen aan de Nederlandse eisen.

De volgende maatregelen lijken zowel noodzakelijk als wenselijk.

  • Afdwingen, op straffe van uitzetting van alle diplomaten, opzegging van alle uitkeringverdragen en opheffing van alle Marokkaanse staatsorganisaties, dat personen met een meervoudige nationaliteit indien gewenst probleemloos afstand kunnen doen van de Marokkaanse.
  • Elke Nederlandse Marokkaan met de dubbele nationaliteit, moet vervolgens kiezen tussen de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. Zij die kiezen voor de Marokkaanse, krijgen een voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning. Wanneer zij een ernstig misdrijf plegen, worden zij uitgezet op grond van de Vreemdelingenwet. Nederlanders, ongeacht hun afkomst, hebben vanzelfsprekend dezelfde rechten en plichten als elke Nederlander.
  • Stoppen met het doorgeven van de namen van kinderen aan Marokko.
  • Ontbinden van UMMON en andere Marokkaanse staatsorganisaties.
  • Opzeggen van ieder verdrag met Marokko dat het regime rechten of macht, geeft in Nederland over Nederlandse burgers. Dit geldt ook voor toepasselijke EU-verdragen.
  • Alle directe en indirecte subsidies aan Arabisch onderwijs stoppen. In plaats hiervan alleen subsidies toekennen aan het onderwijzen van Riffijns, Tachelhit, Tamazight en andere inheemse talen.
  • Marokko is voor politieke activisten geen veilig land. Bonafide asielzoekers, zoals Hirak-activisten, moeten daarom welwillend behandeld worden.
  • Deportatiedienst starten. Elke asielzoeker uit Marokko die zich schuldig maakt aan crimineel gedrag, alsmede fraudeurs en uitgeprocedeerden, wordt gedeporteerd. Hierbij kunnen deze asielzoekers in rubber bootjes vlak bij de Marokkaanse kust worden afgezet, zolang Marokko weigert de eigen onderdanen terug te nemen.
https://www.visionair.nl/politiek-en-ma ... nederland/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47151
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Pilgrim » Wo Dec 11, 2019 9:57 pm

Europese Rekenkamer: € 1,4 miljard (!) steun voor Marokko heeft weinig zoden aan de dijk gezet

11 december 2019

Afbeelding

Europese Commissie bleef ondanks ruzie jaarlijks € 132 miljoen overmaken

De financiële steun van de Europese Unie aan Marokko heeft weinig zoden aan de dijk gezet. De Europese Rekenkamer concludeert dat in een rapport. De begrotingssteun, de afgelopen jaren gemiddeld € 132 miljoen per jaar, was weinig effectief, oordeelt de controle-instantie. Voor de periode 2014-2020 is een bedrag van € 1,4 miljard gereserveerd, maar er is voor slechts € 562 miljoen aan contracten afgesloten.

De bedoeling was dat er hervormingen in onder meer de gezondheidszorg, sociale bescherming, rechtsstaat en de marktsector mee zouden worden gestimuleerd, maar dat is volgens de rekenmeesters maar beperkt gelukt. De Europese Commissie heeft het geld zonder duidelijke doelen over te veel sectoren verdeeld, waardoor er geen goed overzicht was. Ook de controle schoot tekort, is het oordeel.

Om de impact van de steun te verbeteren, moet die op minder beleidsterreinen worden gericht, aldus Rekenkamer-lid Hannu Takkula. Daarnaast moet er volgens hem meer aandacht komen voor gesprekken op politiek niveau.

Marokko is een zogenoemde bevoorrechte partners van de EU, wat politieke en economische voordelen biedt. Het land schortte de politieke dialoog tussen december 2015 en januari 2019 op vanwege meningsverschillen over de Westelijke Sahara. “De Europese Commissie liet betalingen doorlopen, maar heeft deze periode van stilstand niet benut om een duidelijke strategie voor de betrekkingen met Marokko te ontwikkelen”, oordeelt de rekenkamer.

ANP

https://tpo.nl/2019/12/11/europese-reke ... ijk-gezet/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Do Dec 19, 2019 12:18 pm

Strengere regels voor visum Marokkanen

Nederland gaat strenger zijn met het afgeven van visa voor reizigers uit landen die niet meewerken aan terugkeer van onderdanen die illegaal in ons land verblijven. Komend jaar voert Nederland een nieuwe EU-visumcode in die dit regelt.

De code is er mede door Nederlandse inzet gekomen. Hiermee komt er er een drukmiddel tegen landen als Marokko, dat al jaren weigert migranten terug te nemen die illegaal in Nederland zijn. Zo kan Nederland bij onvoldoende medewerking aan terugkeer besluiten om de beslistermijn te verlengen, geen meerdere visa in één aanvraag meer af te geven of de kosten te verhogen. De landen krijgen zes maanden de tijd om hun medewerking aan terugkeer te verbeteren.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6528
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ali Yas » Do Dec 19, 2019 8:17 pm

Ariel schreef:
De landen krijgen zes maanden de tijd om hun medewerking aan terugkeer te verbeteren.

Daar gaat niemand op zitten wachten en dus is dit soort stoere taal zeer waarschijnlijk niet oprecht.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Vr Dec 20, 2019 8:16 am

Ariel schreef:
Strengere regels voor visum Marokkanen

Nederland gaat strenger zijn met het afgeven van visa voor reizigers uit landen die niet meewerken aan terugkeer van onderdanen die illegaal in ons land verblijven. Komend jaar voert Nederland een nieuwe EU-visumcode in die dit regelt.

Een flagrante leugen.

POLITIEK IS SMERIG

Het is al lange tijd zo geregeld door de smerige mensonwaardige Nederlandse overheid dat voor onbelangrijke personen geen visum wordt afgegeven. Dat lukt die persoon pas na het inschakelen van een advocaat en heel veel geduld. Je zult daarnaast - LEES DIT GOED! - moeten kunnen aantonen dat je voor het verstrijken van de toegestane drie maanden van verblijf, waar het visum recht op geeft, weer teruggaat naar het land van herkomst.

Dat geldt niet alleen voor Cuba maar net zo goed voor Marokko en andere onwelgevallige landen met een economisch gebrek of een ongewenste regeringsvorm. En ik kan het weten omdat ik al deze informatie uit eerste hand heb en over een enorme ervaring beschik met het smerige mensonwaardige - zeg maar gerust corrupte - politieke beleid van de Nederlandse regering dat geleid wordt door nog altijd de man die beschikt over een onuitputtelijke bagage van leugens, list, bedrog en vooral schijt aan rechtvaardigheid. Zijn naam wordt vooral geliefkoosd binnen de burelen van de EU: Mark Rutte. Een minister-president waar ieder zich zelf respecterende burger voor mag schamen.

De bevolking misleiden met fake nieuws lijkt steeds meer het patent te zijn van regeringsleiders.

In Amsterdam verblijven duizenden illegalen. Waarvan de meeste zonder visum direct naar Nederland vliegen of anderszins al fluitend Nederland binnenkomen en al vele jaren zich rot lachen en kostelijk amuseren in Amsterdam. GEEN POLITIEAGENT DIE DAAR CONTROLE OP UITOEFENT. Het heeft geen prioriteit van onze smerige hypocriete regeringsbezetting die bestaat uit ongeschikte leiders die niet in staat blijken de rechtvaardigheid te dienen.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Zo Jan 12, 2020 3:19 pm

:thinking: De gevangenis in voor het ’Belediging van de vlag en staat’

Marokkaan (35) twee jaar cel in om Facebookpost

Een Marokkaanse rechtbank heeft een activist veroordeeld tot twee jaar cel voor een post op Facebook die de autoriteiten hem niet bepaald in dank afnamen. De 35-jarige Abdelali Bahmad schreef in oktober dat hij „geen geld heeft voor lucifers om de vlag in brand te steken”, omdat hij moet eten. De rechter zag die uitspraak als „belediging van de vlag en het symbool van de staat.”

Bahmad stond al bekend door zijn onlinesteun aan Hirak Rif, een protestbeweging tegen de armoede en corruptie in het noordelijke Rifgebergte. De politie arresteerde hem in december vanwege de Facebookpost. Activisten verwijten de overheid „gebruikers van sociale media te terroriseren.” De afgelopen twee maanden zouden meer mensen zijn veroordeeld voor dergelijke berichten op sites als YouTube, Facebook en Twitter.

Eerder werd de hashtag #freekoulchi, wat betekent ’bevrijdt ze allemaal’, al gelanceerd. Zo probeerde de organisatie de verschillende mensen die gearresteerd zijn na online-uitspraken, te steunen. Een woordvoerder van de regering sprak eerder tegen dat de mensenrechtensituatie in het land verslechtert. Hij benadrukte dat er een verschil is tussen een mening uiten of een strafbaar feit begaan.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Wo Jan 29, 2020 6:43 pm

Toe dan...Ga dan...

74% wereld-Marokkanen denken aan een definitieve terugkeer naar Marokko

Bijna 74 procent Marokkanen in het buitenland overwegen een definitieve terugkeer naar Marokko. Dat blijkt uit een onderzoek van de rekrutering website ReKrute.

Al Massae bericht op basis van het onderzoek dat Marokkanen die in het buitenland wonen heel gehecht blijven aan het land van herkomst. Een terugkeer hangt echter af van meerdere factoren met betrekking tot de sociale situatie.

Marokkanen die in de toekomst naar Marokko willen terugkeren, zijn degenen die het meest in het koninkrijk investeren. Hun terugkeer zou volgens ReKrute een meevaller zijn voor Marokko, met name vanwege hun ervaring in verschillende sectoren.

Van de deelnemers stelt 52 procent dat hun terugkeer voornamelijk afhangt van de ontwikkeling van Marokko. 53 procent wil carrière maken in Marokko na in het buitenland ervaring te hebben opgedaan. Voor 48 procent is de nabijheid van de familie de belangrijkste reden om naar Marokko terug te keren en voor 31 procent de uitvoering van een eigen project.

Een terugkeer naar Marokko hangt ook af van de leeftijd, de professionele situatie en de sociale omstandigheden. 53 procent oordelen dat de arbeidsmarkt niet aan hun verwachtingen voldoet, 53 procent vrezen de sociale druk en 35 procent de salarissen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 6634
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor sjun » Vr Jan 31, 2020 2:42 am

Het zou de druk op de markt van huisvesting behoorlijk verlichten. Maar ik zie het niet gebeuren omdat er in het geïslamiseerde land minder te halen valt en een al te grote bek vlot afgestraft wordt. Ga je die kant op moet je dus zien dat je voldoende meeneemt/meekrijgt om het er jaren uit te kunnen houden. Mij lijkt het sterk dat dezelfde 74 procent (zo dat getal omwille van politiekcorrecte nieuwsspreiding niet sterk overdreven is) dàt voor elkaar krijgt.
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Vr Jan 31, 2020 11:43 am


Afbeelding

Hahaha!

Marokkaanse moslims weten dondersgoed hoe wij in Europa over Marokkaanse moslims denken en dat is bijna uitsluitend negatief. Hoe je het ook wendt of keert, (Marokkaanse) moslims zijn parasieten op onze kenniseconomie en beschaving. Moslims denken ook weleens - hoe vaak weet ik niet - aan de dood. Vooral aan een leven na de dood. Ondertussen zijn (Marokkaanse) moslims wereldwijd afhankelijk van de tolerantie voor hun walgelijke belachelijke mensonwaardige brutale agressieve misdaadreligie Islam. Tsja, het is niet leuk te leven onder mensen die niet-moslim zijn en moslims niet zien zitten binnen een beschaving die al eeuwenlang haaks staat op de achterlijke dictatoriale fascistische Mohammed-religie Islam. Maar al die Marokkaanse moslims gaan echt niet uit eigener beweging weg uit Europa waar zij zich gevestigd hebben om te profiteren en te parasiteren op wat in de moslimlanden niet voorhanden is: democratie, vrijheid, goede gezondheidszorg, economische welstand.

De meeste moslims gaan inderdaad binnen afzienbare tijd definitief terug naar Marokko:

In een doodskist.

Want als moslim laat je je begraven onder de heilige grond van je islamitische vaderland. Daar lig je tenminste veilig in je doodskist die gericht zal zijn naar Mekka, het door de historische roverhoofdman Mohammed in stand gehouden heidense hoofdkwartier van de Arabische moslims in de zandbak van Allah.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Vr Mar 13, 2020 2:43 pm

Marokko: 70 procent vrouwen met aids werden door echtgenoot besmet

Marokkaanse vrouwen zijn de eerste slachtoffers van hiv en aids in het koninkrijk. Reden daarvan is de discriminatie die zij ondervinden wanneer ze zich willen laten testen of verzorgen.

In Marokko hebben 21.000 mensen hiv/aids, waarvan 40 procent vrouwen. Wetenswaardig is dat 70 procent van deze vrouwen door hun echtgenoot werden besmet.

Volgens de Vereniging tegen aids ALCS wordt de toegang tot informatie en hulp bemoeilijkt voor vrouwen, met name omdat ze afhankelijk zijn van hun echtgenoot, ook wanneer deze hen de ziekte doorgaf. In een aantal gevallen zijn ook de vader of broers een rem. In vele gebieden kunnen vrouwen zich niet of moeilijk zonder hen of hun akkoord verplaatsen om medische hulp te zoeken.

"Deze discriminatie vergroot het risico voor vrouwen die al het meest kwetsbaar zijn voor hiv/aids.", aldus de vereniging volgens wie Marokkaanse vrouwen geen toegang hebben tot de steun en programma’s die in de lokale van de ALCS worden aangeboden.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Mahalingam
Berichten: 41268
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Mahalingam » Vr Mar 13, 2020 3:06 pm

Dat mannen het HIV krijgen door bezoek aan prostituees (m en v), dat is bekend.
Maar is ook bekend of geiten de HIV kunnen doorgeven?
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Wo Apr 08, 2020 11:16 am

Het gaat hier om Marokkanen met een Nederlands paspoort. Volgens mij zitten ze daar goed.

Groep van ‘paar honderd Nederlanders’ doet noodoproep uit Marokko: Help ons!

Een groep van ‘een paar honderd Nederlanders’ die ‘muurvast’ zit in Marokko doet een noodoproep aan de Nederlandse regering: haal ons terug. ‘Help ons. Wij willen naar huis’, schrijven zij in een brief die in het Nederlands, Frans en Arabisch is opgesteld. Het ministerie benadrukt dat er ‘alles’ aan wordt gedaan ook hen terug te halen.

Volgens ir. Jonas R.J. Martens-Baars, ondertekenaar van het stuk ‘namens talloze gestrande Nederlanders’, voelen de Nederlanders zich in de steek gelaten, is de informatievoorziening gebrekkig, de Nederlandse ambassadeur ‘ogenschijnlijk weinig geïnformeerd’ en slagen andere landen er wel in hun onderdanen terug te halen.

‘Stuur alsjeblieft minimaal twee vliegtuigen naar een vooraf bepaald vliegveld ergens in Marokko, en laat ons dat minimaal drie dagen van tevoren weten, wij zullen ons op lijsten aanmelden, wij zullen er staan’, schrijft Martens-Baars. Hij spreekt ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken persoonlijk aan: ‘Waar bent u minister Blok?’

Repatriëringsvluchten
De afgelopen weken werden door Transavia meer dan tien repatriëringsvluchten vanuit Marokko uitgevoerd. Er zouden nog meer vluchten volgen, van Transavia en Corendon, maar de Marokkaanse regering trok de landingsrechten voor de luchten naar Nador en Marrakesh op het laatste moment in. Daardoor liep het terughalen van nog eens 500 mensen mis.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat met de reisbranche en verzekeraars twee weken geleden een omvangrijke repatriëringsoperatie op touw zette om zoveel mogelijk gestrande Nederlanders uit het buitenland terug te halen, benadrukt dat er ‘alles aan wordt gedaan’ om toestemming te krijgen van de Marokkaanse autoriteiten om vluchten te sturen. ,,Achter de schermen gebeurt er natuurlijk een hoop. Ook de Nederlanders die nu vast zitten, willen we graag terughalen.”

Volgens Martens-Baars merkt de groep gestrande Nederlanders daar ‘in zijn geheel heel weinig van, misschien wel niets’.

Kamervragen
SP en PvdA willen opheldering van minister Blok en stellen Kamervragen. Kamerleden Sadet Karabulut (SP) en Lilianne Ploumen (PvdA) willen weten hoe het kan dat deze groep nog niet thuis is en wat er wordt gedaan om hen terug te halen. Ook willen ze van de VVD-bewindsman weten hoe het mogelijk is dat de Nederlanders weinig merken van de inspanningen die worden verricht om de groep terug te halen.

Ook vragen de Kamerleden om compensatie voor extra gemaakte kosten en geannuleerde vliegtickets voor de Nederlanders die vastzitten in Marokko. Vorige week vroeg de volledige Tweede Kamer al om een coulanceregeling voor gestrande Nederlanders die in de financiële problemen komen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Zo Apr 12, 2020 2:33 pm

Nederlanders ’gevangen’ in Marokko: ’Ik vind dit eng’

Er is nog geen uitweg voor de duizenden Nederlanders die gestrand zijn in Marokko. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het land het internationale vliegverkeer stilgelegd. Ook repatriëringsverzoeken vanuit Den Haag leggen de autoriteiten in Rabat naast zich neer.

„Er hangt hier in Marrakesh een heel grimmige sfeer”, zegt de 36-jarige Angélique van Hoek-Falter. De vrouw werd begin maart overvallen door de lockdown. „Ik werk in de toerismesector. Maar zelfs voor mij was er geen ontkomen aan. Alles zit op slot en we kunnen nergens heen.”

„Het is allemaal heel naar, want zelfs als ik boodschappen wil doen, moet ik langs controleposten van het leger”, zegt de Brabantse. „Die controles zijn streng. Op elke hoek staan soldaten en politieagenten met lange stokken. Ik vind dit eng en wil gewoon terug naar mijn man in Nederland.”

Ook Belaid Bouazzaoui (39) zit vast. „Samen met een paar vrienden vertrokken we naar Marokko voor een vakantie van twee weken”, zegt de man. „Maar we zitten hier inmiddels al langer dan een maand gevangen en kunnen geen kant op. Een van mijn reisgenoten heeft thuis een hoogzwangere vrouw zitten, die over twee weken is uitgerekend. Door de reisbeperkingen mist hij dus mogelijk de aanstaande bevalling.”

Rake klappen
Op straat is de sfeer gespannen, zegt Bouazzaoui. „Er patrouilleren soldaten met lange knuppels over de straten. Wie zonder reden naar buiten gaat krijgt rake klappen. We hebben met onze eigen ogen gezien hoe mensen in elkaar werden getimmerd.”

De man hoopt dat er snel vluchten beschikbaar komen vanuit Nederland. „Mijn vaste lasten in Nederland lopen gewoon door”, zegt hij. „Ik ben zzp’er en ik moet werken om geld te verdienen. Ook mijn drie kinderen mis ik enorm. Nederland moet er gewoon voor zorgen dat we opgehaald worden.”

Ook Angélique hoopt dat er speciale vluchten komen. „Andere landen hebben al wel landgenoten opgehaald. Zo zijn er wel vluchten naar Engeland en Frankrijk”, zegt de vrouw. „Het kan dus wel, maar Nederland krijgt het blijkbaar niet voor elkaar. Dat vind ik nog wel het meest beangstigend.”

In totaal zijn er zo’n drieduizend landgenoten gestrand in het Noord-Afrikaanse land. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) kondigde donderdag aan dat Nederland wil proberen om op zijn minst een vliegtuig te sturen om de meest urgente gevallen op te halen. Ook hier heeft Rabat nog geen toestemming voor gegeven.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de situatie nog niet gewijzigd is. „Ons ministerie en onze ambassade werken er hard aan op dit moment.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Ma Apr 27, 2020 2:11 pm

Ja, de gezondheidszorg is hier beter dan in Marokko. Dus als je bang bent ( zoals deze zeer oude man op de foto, ) dan wil je weer terug naar Nederland.

Eerste repatriëringsvlucht uit Marokko geland op Schiphol

Afbeelding

De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko met een groep Nederlanders is maandag rond 00.30 uur geland op luchthaven Schiphol. In het toestel zitten zo’n 300 passagiers, een groep die is samengesteld op basis van urgentie.

Het gaat onder meer om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. In Marokko zitten zo’n drieduizend Nederlanders die door de coronacrisis vast zijn komen te zitten. Niemand mag het Noord-Afrikaanse land, waar zo’n vierduizend besmettingen zijn en 160 coronadoden, zomaar in of uit.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 6634
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor sjun » Di Apr 28, 2020 8:19 am

Het lijkt me verstandig dat de jizya betalingen aan Marokko stoppen. Dus ook geen andere sponsoring van belastinggeld terwijl fatsoenlijke zorg in Nederland is wegbezuinigd.
:scratch:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Mahalingam
Berichten: 41268
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Mahalingam » Di Apr 28, 2020 9:28 am

Zorgverzekering

Wie in Marokko woont en een AOW-pensioen of uitkering uit Nederland ontvangt, heeft dankzij het verdrag recht op medische zorg in Marokko. Daarvoor moet u zich verplicht verzekeren bij het CNSS. Marokko rekent de kosten daarvoor af met Nederland. Zelf betaalt u de premie aan het CAK. Het CAK voert deze taak in Nederland uit (voorheen het Zorginstituut Nederland).
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/marokko/sociale-zekerheid/zorgverzekering
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 6634
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor sjun » Di Apr 28, 2020 5:30 pm

Het doet zich sterk aanzien dat er beter voor Marokkanen dan voor inwoners van de Nederlandse Antillen gezorgd wordt van Nederlands belastinggeld. Wordt het niet eens de tijd om politici te gaan vervangen om een hele andere politiek bewerkt te krijgen?
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Mahalingam
Berichten: 41268
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Mahalingam » Di Apr 28, 2020 7:09 pm

Ja, het leven is tamelijk basaal op onze overzeesche eilanden:

"Volgens Linde is de angst bij veel gezinnen voor armoede vaak groter dan die voor corona. "Want je kunt wel bang zijn voor corona, maar wat als je geen eten hebt voor je kinderen?""
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Do Apr 30, 2020 5:39 pm

Ook Belgische Marokkanen worden naar België gehaald. Dat zullen dan zieke Marokkanen zijn met een dubbel paspoort, die dan in België beter geholpen kunnen worden.

3.400 aanvragen voor repatriëring vanuit Marokko

Vrijdag en zaterdag zullen er telkens 250 mensen worden gerepatrieerd vanuit Marokko. In het totaal zijn er maar liefst 3.400 aanvragen van Belgen die willen terugkeren, maar amper de helft voldoet aan de criteria die Marokko oplegt.


Afbeelding

Saleh Aganif en zijn moeder bij hun vertrek in Zaventem. Ze zitten al sinds 13 maart vast in Marokko.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Zo Mei 17, 2020 10:54 am

Nederlanders muurvast met camper in Marokko

Opnieuw wordt geprobeerd gestrande Nederlanders in Marokko terug te halen. Dit keer gaat het om een honderdtal toeristen in campers, die al weken muurvast zitten en wachten op een veerboot die hen naar Europa kan varen.

Afbeelding
Er is veel animo voor de veerboot.


Volgens belangenorganisatie NKC van de circa 120.000 ’camperaars’ in Nederland gaan er maar mondjesmaat passagiersferry’s van Noord-Marokko naar Zuid-Spanje, Italië of Zuid-Frankrijk. „De Marokkaanse autoriteiten geven zelden toestemming, de havens zijn meestal potdicht en sinds de lockdown mogen buitenlandse reizigers zich ook niet verplaatsen. Daarom zijn er in het hele land sinds eind maart wel duizend Nederlanders met een kampeerauto gestrand”, zegt NKC-woordvoerster Mieke Scharloo.

Volgens haar heeft de Nederlandse ambassade in Marokko aanstaande dinsdag een Italiaanse veerboot geregeld die de Nederlanders gaat ophalen, samen met camperaars uit andere EU-landen. „Wie zich heeft geregistreerd, krijgt bericht. Men kan dan tickets voor de vaart naar Genua kopen. Er is wel een papierwinkel mee gemoeid, waaronder verklaringen van de ambassade en een verkeersvergunning. Campers zijn uitgewaaierd over Marokko en moeten overal vandaan naar Tanger zien te komen”, aldus Scharloo.

Gestrande Nederlanders grijpen deze nieuwe kans om thuis te komen met beide handen aan, maar het heeft volgens hen veel voeten in de aarde. Ze zijn als de dood dat er weer iets tussenkomt.

„Er speelt zich in Marokko al weken een soap af. Je zou toch zeggen, pak simpel een ferry, dan ben je verdwenen uit het land. Maar nee hoor. De weinige veerboten die zouden gaan, worden bij de vleet geannuleerd. Naar je geld kun je fluiten. Het lijkt op chantage en geldklopperij. We krijgen de indruk dat er vieze spelletjes over onze rug worden gespeeld”, vertelt een ouder echtpaar, dat graag naar huis wil en zal trachten 19 mei op de ’reddingsboot’ te komen.

Diplomatie
Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde deze repatriëringsferry zaterdag niet bevestigen. „Dat doen we nooit als het gaat over Marokko in deze coronacrisis, ook niet bij luchtreizigers. Achter de schermen zijn we druk bezig om alle ruim duizend Nederlanders die daar nog vastzitten, terug naar Nederland te brengen, met vliegcharters en schepen. Tot nu toe hebben we 1.300 mensen thuisgekregen”, aldus de zegsvrouw van minister Blok, die de politieke drempels met stille diplomatie wil slechten.

Directeur Stan Stolwerk van de NKC-vereniging, die ook groepsreizen met campers uitvoert, waarschuwt om nu zo snel mogelijk te handelen. „Wij roepen iedereen op Marokko te verlaten, omdat de sfeer grimmiger wordt. Onze georganiseerde rondreizigers hebben we gelijk al in maart teruggehaald, maar individuelen kiezen ervoor om op eigen houtje op pad te gaan. Niks mis mee, dat is een eigen keuze.”

’Chaos’
Marokko is volgens hem de laatste jaren erg in trek bij Nederlandse camperaars. „Vaak heeft men Europa wel gezien en zoekt men iets exotischer. Het is een prachtig land om doorheen te rijden. Kampeerauto’s zijn zelfvoorzienend met slapen, koken, voorraden, sanitair en een eigen terras.”

Stolwerk verwacht niet dat Marokko door al dit ’gedoe’ weer gauw even populair zal worden. „Ik denk dat mensen nu eerder naar bijvoorbeeld Scandinavië of Oost-Europa zullen trekken, als ze iets anders willen dan het zuiden”, meent hij.

Eind maart lukte het de Nederlandse camperaar Liesbeth met haar partner om na weken wachten over zee via Ceuta in Marokko naar Spanje te komen. „Het was chaos. Er stonden honderden campers te wachten in de buurt van het haventerrein. Het duurde uren voordat we door de douane waren. Sommigen werden teruggestuurd. We leken criminelen of melaatsen, zo slecht werden we op de thuisreis behandeld. Gelukkig zijn we begin april veilig terug in Nederland gekomen.”
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Nieuws uit Marokko

Berichtdoor Ariel » Do Jul 30, 2020 2:32 pm

Quarantaines leiden tot verkeerschaos in Marokko met 15 doden.

Afbeelding

De quarantaine waar de Marokkaanse autoriteiten begin deze week acht steden in plaatsten, heeft volgens woensdag gepubliceerde cijfers tot bijna tweehonderd verkeersongelukken geleid.

In de paniek die ontstond door de afkondiging zijn veel mensen op pad gegaan om nog gauw in een bepaalde stad te komen of om er weg te gaan. In het verkeer leidde dit zondag en maandag tot enorme files en talrijke ongelukken waarbij vijftien doden en meer dan driehonderd gewonden zijn gevallen, onder wie bijna twintig zeer ernstig gewonden.

De regering kwam zondagavond opeens met de quarantainemaatregel voor de acht steden inclusief Casablanca, Marrakesh en Tanger. Dit was in de aanloop naar het islamitische feest Offerfeest, eind deze week. Dan gaan normaal gesproken velen op pad voor familiebijeenkomsten.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.


Terug naar “Leven in moslimlanden”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten