Demonen, boze ogen, magie en Marokkanen

Is het leven in een land van de islam echt het paradijs? Waarom zijn er geen rustige, stabiele islamitische landen op onze planeet?
CroMagnon
Berichten: 57
Lid geworden op: Do Jan 23, 2003 1:54 am

Demonen, boze ogen, magie en Marokkanen

Berichtdoor CroMagnon » Wo Mar 19, 2003 2:21 am

Interessant artikel over hoe het gros van de marokkaanse immigranten in België tegen ziekte aankijkt. Demonen, boze ogen en magie beheersen traditioneel hun denkwereld. We kunnen ervan uitgaan dat hetzelfde geldt voor veel marokkanen in Nederland.

De import van verstikkend middeleeuws bijgeloof in 21ste eeuws Europa....
Lees en huiver...

Quotes uit:
ONCOLOGISCH TIJDSCHRIFT (Nummer 3 - September 2000)
Artikel: INTERCULTURELE COMMUNICATIE EN GEINTEGREERDE INTERCULTURELE ZORGVERLENING
http://www.vvro.be/Tijdschrift_pdf/TIJDSC_09_00.PDF (pdf file)

Door R. Sekkouri

"Men onderscheidt hier ziekten veroorzaakt doormensen met behulp van het boze oog en magie en ziekten veroorzaakt door geesten, de bezetenheid. Deze bovennatuurlijke verklaringen spelen een belangrijke rol in de volksgeneeswijzen. Het geloof in het bestaan van demonen, duivels en andere bovennatuurlijke wezens is in traditioneel Marokko zeer levendig en is een onderdeel van de dagelijkse realiteit. De demonen zijn één van de belangrijkste factoren die ingeroepen worden voor het verklaren van psychische stoornissen."


"Anderzijds is de duidelijke scheiding tussen de mannenwereld en de vrouwenwereld binnen de gezinsstructuur van groot belang. De mannenwereld ligt in de openbare sfeer, het leven buitenshuis, zij brengen veel tijd door op straat. De man is hoofd van het gezin en verantwoordelijk voor het levensonderhoud van de gezinsleden. Hij is woordvoerder en verantwoordelijk voor de eer en de goede naam van de familie en het gezin, hij is aansprakelijkvoor het gedrag van de vrouw en de kinderen en zij zijn aan hem gehoorzaamheid verschuldigd. Het vrouwendomein is het gezin en het huishouden."


"Het ontbreekt de eerste generatie Marokkanen, die weinig scholing genoten, vaak aan biologische basiskennis. Het lichaamsbeeld wordt veelal beïnvloed door traditionele opvattingen zoals die over de eigenschappen en functies van het bloed. Bloed speelt een erg belangrijke rol in de ziekteperceptie. Soms kan het afstaan van bloed (voor analyse) problemen geven, aangezien men aanneemt dat de mens slechts over een beperkte hoeveelheid beschikt. Anderzijds komt men wel eens tegen dat de Marokkaanse patiënten geen bloed wensen te krijgen, uit angst dat ze misschien bloed krijgen van een ongelovige of een slecht iemand, waardoor het gevaar bestaat dat men zelf slecht wordt. Opvattingen over de oorzaak en de aard van een ziekte wijkt vaak af van de westerse wetenschappelijke geneeskunde. Binnen de islam onderscheidt men de ontwikkeling van de medische wetenschap (medicatie, chirurgie) en de profetische geneeskunde. Deze laatste bevat een verzameling van uitspraken en adviezen van de profeet i.v.m. ziekte en genezing."


"Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types van ziekteoorzaken, de natuurlijke en de bovennatuurlijke oorzaken. Natuurlijke oorzaken van ziekten zoekt men dikwijls in een verstoord evenwicht in het lichaam. Dit kan ondermeer een gevolg zijn van verkeerde voedingsgewoonten, zoals huidziekten en maag en darmstoornissen. Voor de behandeling van dit soortziekten maakt men gebruikvan geneeskrachtige kruiden. Naar bovennatuurlijke oorzaken gaat men zoeken als de ziekte lang aanhoudt of plotseling optreedt. Hetzelfde geldt als een persoon of een gezin herhaaldelijk door ziekte of onheil wordt getroffen. De patiënt is hierbij het slachtoffer van een tegen hem gerichte straf of agressie."


"Men onderscheidt hier ziekten veroorzaakt doormensen met behulp van het boze oog en magie en ziekten veroorzaakt door geesten, de bezetenheid. Deze bovennatuurlijke verklaringen spelen een belangrijke rol in de volksgeneeswijzen. Het geloof in het bestaan van demonen, duivels en andere bovennatuurlijke wezens is in traditioneel Marokko zeer levendig en is een onderdeel van de dagelijkse realiteit. De demonen zijn één van de belangrijkste factoren die ingeroepen worden voor het verklaren van psychische stoornissen."


"Djinns zijn bovennatuurlijke wezens die volgens Allah uit rookloos vuur werden geschapen. Ze wonen in een gestructureerde maatschappij zoals die van de menselijke samenleving : ze wonen in familieverband, huwen en krijgen kinderen. Ze zijn onzichtbaar, maar kunnen menselijke of dierlijke vormen aannemen. Ze vrezen Koranteksten en formules. De djinns werken geweldig op de verbeelding. Men zegt dat de djinn zich tegen mensen richt en dan toeslaat met ziekten en zelfs met de dood. In bepaalde situaties is men kwetsbaarder: bij geboorte, besnijdenis of huwelijk, eveneens op momenten dat men angstig is. Ziekten die aan bezetenheid worden toegeschreven zijn gekenmerkt door het feit dat de patiënt "zichzelf niet meer is" zoals bij epilepsie of mentale stoornissen."


"Naast de demon bestaat ook het boze oog. Hier gaat het om iemands natuurlijke eigenschap om schade te berokkenen aan objecten en personen door ze gewoon aan te kijken. Vaak gaat het over situaties waar jaloezie bij te pas komt. Men beschermt zich vaak tegen het boze oog door het dragen van amuletten. Bij magie, als ziekteverwekker, worden handelingen uitgevoerd zoals het schrijven van teksten, het toedienen van bepaalde substanties of het uitspreken van formules. Deze handelingen hebben een specifiek doel voor ogen dat ten goede komt aan de persoon (witte magie) of ten kwade (zwartemagie)."


"Depressies met vitale kenmerken worden geïnterpreteerd als zijnde het gevolg van magische vergiftigingen. Anderzijds kan men door magie ook genezen, verliefd worden, rijkdom en geluk verwerven. Magie wordt beoefend door sommige schriftgeleerden of lokale geestelijken die de koran bestudeerd hebben, die instaan voor het gebed in de moskeeën, traditioneel onderwijs verschaffen en andere religieuze functies vervullen. Ze specialiseren zich in de magie om hun inkomen te vergroten en maken vooral gebruik van koranteksten, geheime tekens en symbolische rituelen."


"Ook oude vrouwen beoefenen magie, hun handelingen staan meestal in verband met vruchtbaarheid, echtelijke trouw, potentie en impotentie, ziekten, pijn en de autoriteit van de man. Vanuit het volksgeloof in islamitische landen zijn allerlei geneeswijzen ontstaan. Zo bestaat er in Marokko een breed scala van islamitisch geïnspireerde therapieën en genezers, met name in rurale gebieden, zij krijgen een belangrijke rol toebedeeld. De genezer vervaardigt amuletten ter voorkoming van ongeluk hij neutraliseert de schadelijke werkingvan het boze oog en van zwarte magie. Naast het consulteren van islamitische genezers kent men in islamitische landen de heiligenverering. Centraal daarin staat de graftombe van een heilige, die men om uiteenlopende redenen bezoekt zoals de genezing van een ziekte, bezetenheid of het oplossen van kinderloosheid."


"In Marokko treft men in velden of op berghellingen kruidenverzamelaars aan. Deze kruiden worden op de lokale markten en in de stad te koop aangeboden. Vele gezinnen beschikken zo over een eigen kruidenarsenaal met een medisch heilzame werking. Naast het gebruik van kruiden kan een patiënt zich in Marokko weer richten tot een geestelijke die de koran grondig heeft bestudeerd. Zij genezen in gevallen van beïnvloeding door geesten of het boze oog. Ze behandelen onder meer geestesziekten door de juiste verzen uit de koran te lezen of amuletten van koranteksten te maken die de patiënt bij zich moet dragen."


"Ook voeren zij symbolische rituelen uit en soms houden ze lange gesprekken met de zieke en met de familieleden en geven ze raad. In Marokko wordenzij erg veel geraadpleegd. Ze stellen eerst een diagnose. Hiervoor baseren ze zich op de symptomen of de berekening die ze uitvoeren op de letterwaarden van de voornaam van de zieke en die van zijn moeder. Heiligen, bij ons beter gekend onder hun Franse benaming "Marabouts" zijn personen die beschikken over een goddelijke gave met een genezende werking Over deze heiligefiguren bestaan heel wat legenden die aantonen hoe bijzonder zij waren, door hun wijsheid of hun eenvoud, godsdienstigheid of goedhartigheid en steeds door hun eerlijkheid."


"We zien dat wanneer gebeurtenissen of ziekten niet in termen van "objectieve" oorzaak en gevolg kunnen geanalyseerd worden, men zich vaak beroept op geestelijke autoriteiten, zoals de schriftgeleerden/de imam. Psychische en relationele problemen blijken in de Marokkaanse gemeenschap in eerste instantie altijd tot een consultatie van het traditionele circuit te leiden. Indien deze consultaties niet voldoen zal men zowel de officiële als de traditionele gezondheidszorg consulteren. Met als gevolg dat ze bepaalde behandelingen die voorgeschreven werden door de arts gaan stoppen."


"In 1985 werd er in Marokko een gezondheidszorg enquêteuitgevoerd bij 12.900 gezinnen over het hele land. 70 % van de bevolking, zowel in de steden als op het platteland, bleek zich hiervoor regelmatig tot een imam te richten voor ziektebeelden waarvan de oorzaak wordt toegeschreven aan bezetenheid, magie of het boze oog. Uit onderzoek blijkt dat 7%van de mannelijke en 10% van de vrouwelijke Marokkaanse patiënten religieuze genezers consulteren, zowel in België als in het thuisland. Binnen bepaalde gemeenschappen, zoals Berbers afkomstig van het platteland, ligt dit percentage nog hoger. Zo blijkt uit recent onderzoek dat, bij de migranten in ons land, 15% van de mannen en 26% van de vrouwen te rade gaan bij een religieuze genezer."


"Ook in geval van drugsverslaving laat de familie de patiënt soms in het thuisland door een genezer behandelen, wat een gevolgde ontwenningskuur in de war kan sturen. Een opmerkelijke ervaring hieromtrent is dat patiënten deze informatie nooit zullen vertellen aan een westerse hulpverlener, de Marokkaanse bemiddelaar vervult hierin een essentiële rol en kan de patiënt op gevaren wijzen. Hulpverleners hebben soms de indruk dat Marokkaanse migranten de aard en de oorzaken van hun ziekte in de eerste plaats op het lichamelijke vlak zoeken, emoties worden onderdrukt. Dit lichamelijk uiten van klachten, waarin men zich soms vastbijt, wordt vaak vanuit de culturele achtergrond verklaard."


"Dit heeft tot gevolg dat iemand met psychosomatische klachten dit soms moeilijk kan accepteren, zich niet geholpen voelt en een andere arts raadpleegt. Het zich niet begrepen voelen heeft meestal te maken met de reeds besproken culturele aspecten. In het algemeen gebruiken migranten opvallend meer medicatie, omdat ze er veel van verwachten.Ze wachten langer dan Belgen om een arts te consulteren en doen nog steeds meer aan medical shopping. De artsentrouw neemt nochtans toe naarmate in de gezondheidszorg aangepaste voorzieningen worden getroffen. Het grootste probleem voor de integratie van de functie van interculturele bemiddeling was de hulpverlener te motiveren beroep te doen op de bemiddelaar."
~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~

visit: muslim-quotes

~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~
_________________

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12357
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Demonen, boze ogen, magie en Marokkanen

Berichtdoor Zwartmeer » Wo Mar 19, 2003 6:10 pm

“Naast het consulteren van islamitische genezers kent men in islamitische landen de heiligenverering. Centraal daarin staat de graftombe van een heilige, die men om uiteenlopende redenen bezoekt zoals de genezing van een ziekte, bezetenheid of het oplossen van kinderloosheid."

Waarom zo moeilijk doen als het zo gemakkelijk kan?

Zwarte komijn geneest alle kwalen!

De volgende hadith van Sasih Bukhari, die als authentiek gelden, wijzen de gelovigen de weg naar genezing...

Volume 7, Book 71, Number 588: Narrated Abu Said Al-Khudri: A man came to the Prophet and said, "My brother has some abdominal trouble." The Prophet said to him "Let him drink honey."…… then said, "Allah has said the truth, but your brother's abdomen has told a lie."

Mijn vraag bij deze is: Schrijven Moslim artsen ook daadwerkelijk honing voor bij buikklachten? Westers geschoolde artsen doen dit ( bij mijn weten ) niet.

Volume 7, Book 71, Number 591: Narrated Khalid bin Sad: "The Prophet said, 'This black cumin (komijn) is healing for all diseases except As-Sam.' Aisha said, 'What is As-Sam?' He said, 'Death."

Mijn volgende vraag is of je als Moslim überhaupt wel naar een dokter gaat als je iets mankeert. Er staat toch duidelijk dat zwarte komijn alle ziekten geneest. Dan kun je ook wel zelf dokteren. Het ergste nog is dat de farmaceutische industrie ons al jaren bij de poot heeft door ons hun dure medicijnen aan te smeren terwijl het zo goedkoop kan!

Volume 7, Book 71, Number 596: Narrated Um Qais bint Mihsan: I heard the Prophet saying, "Treat with the Indian incense (wierrook), for it has healing for seven diseases; it is to be sniffed by one having throat trouble, and to be put into one side of the mouth of one suffering from pleurisy."

Is wierrook werkelijk zo goed tegen keelklachten? Wat zeggen artsen hiervan? Trouwens: Waarom nog medicijnen toevoegen tegen keelklachten als je met zwarte komijn al het ultieme geneesmiddel hebt gevonden? Of is wierrook in dit geval toch nog net iets beter?

Mijn vraag is eigenlijk hoe een Moslim het kan verklaren, dat een andere gelovige Moslim dood kan gaan aan een ziekte. Het geneesmiddel tegen alle ziektes ( komijn) is zeer gemakkelijk te bemachtigen. Het gejammer van vele moslims dat er in Irak mensen door gebrek aan medicijnen stierven als gevolg van de boycot heb ik daarom nooit begrepen.

Zijn er überhaupt wel Moslimartsen die in de Hadith geloven? En zo ja, wat zou de redenen voor hun geweest kunnen zijn om zo’n zware studie te gaan volgen? Het lijkt wel of ze hun eigen geloof niet geloven.

Dutch
Berichten: 3271
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Ma Mar 24, 2003 2:38 pm

Uit mijn persoonlijke ervaring (leven in een moslimland) weet ik dat er een grote plaats bestaat in het dagelijks leven van de moslims voor het kwade oog, magie, betoveringen, goede of slechte geesten, magische formules voor vele omstandigheden, kortom bijgeloof alom.
Dat hoeft ons niet te verwonderen, aangezien ook in de Koran Mohammed verwijst naar het bestaan van geesten, al dan niet menselijk! Ook bepaalde rituelen, ja zelfs de manier waarop men uit bed dient te stappen, worden in de Koran aanbevolen. Bepaalde lichaamsvochten, bvb. menselijke urine, zouden dan weer de duivel aantrekken...
Vele moslims, zelfs hier in het Westen, zijn er daarom van overtuigd dat de WC een gevaarlijke plek is, waarop de duivel zit te wachten om toe te slaan, een plek die men enkel onder het uitspreken van "bism'allah" in naam van god veilig kan betreden!


Dutch

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12357
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Berichtdoor Zwartmeer » Ma Mar 24, 2003 10:03 pm

Je zou denken dat met de intrede van een monotheistische godsdienst juist alle bijgeloof verdwijnt. Het woord bijgeloof is volgens mij ontstaan omdat het bleef bestaan nadat er een echt geloof geïntroduceerd is. Aangezien het Mohammed zelf was die in dit soort onzin geloofde zijn zijn gedachten geloof geworden. MAW wat bij ons bijgeloof is in de islam gewoon een deel van de leer.

Mahalingam
Berichten: 39392
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Berichtdoor Mahalingam » Za Apr 07, 2007 9:36 pm

De opvatting dat de wet van oorzaak en gevolg geen betrekking heeft op ziektes en gebreken, levert problemen op voor de gezondheidszorg. Daar weten ze in Scandinavië over mee te praten:
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/200 ... /index.xml

"Het minsterie heeft het Directorate voor Gezondheid en Sociale Zaken gevraag de noodzaak te onderzoeken naar voorlichting over de gevolgen van huwelijken tussen van verwanten voor de gezondheid van de kinderen."
"De ouders wordt verteld dat de ziekte van het kind genetisch te verklaren is. 'Ze zeggen dat hun lot in handen ligt van allah, en dat is de overtuiging.' zegt Lindemann.
"Is het totale aantal immigrantenkinderen met handicapten groeiende?"
"Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik geloof dat het zich vanzelf aanpast. De meeste gehandicapten krijgen geen kinderen en zodoende worden de mutaties niet verder doorgegeven."


Terug naar “Leven in moslimlanden”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten