Wonderen van Mohammad

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Wonderen van Mohammad

Bericht door Battle_for_peace »

Regen
Overgeleverd oor Anas, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, dat op vrijdag een man naar de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, kwan terwijl hij een Khutbah [i.e lezing] aan het geven was, en zei, 'Er is een tekkort aan regen, onze velden zijn droog en dieren hebben dorst, dus smeek uw Heer om ons met regen te zegenen'. De profeet keek naar de hemel waar geen wolk te zien was. Toen rees de profeet zijn handen in de lucht en smeekte God om regen, en wolken begonnen zich bij elkaar te mengen en het regende voordat de profeet zijn handen naar beneden had gebracht. De baard van de profeet werd nat en het regende totdat Madina's straten overspoeld waren. Het regende tot de volgende vrijdag. Toen stond iemand op terwijl de profeet weer een vrijdag Khutbah aan het houden was, en zei, 'We zijn overspoeld, vraag uw Heer om dit regen van ons weg te houden'. Toen begonnen de wolken van boven Madinah te verdwijnen, ze gingen naar links en rechts. Het regende op de steden rondom Madinah maar niet op Madinah.
Afbeelding


De twee lichten
Overgeleverd door Annas ibn Malik, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'Twee metgezellen van de profeet raakten de profeet kwijt op een donkere nacht, en ze werden geleidt door twee lichten die voor hen scheen en hen de weg toonde'.
Afbeelding


Water
Overgeleverd door Abdullah, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'Een keer waren we met de profeet op een reis en we hadden tekort aan water. Dus de profeet zei, 'Breng het water dat jullie al hebben' De mensen brachten een pot met beetje water erin, de profeet deed zijn hand erin en zei, 'Kom naar het gezegend water, en de zegen is van God'. Ik zag het water vloeien, tussen de vingers van God's boodschapper, en zonder twijfel hoorden we het eten God verheerlijken terwijl hij het aan het eten was. Overgeleverd door Al Bara, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'We waren met 1.400 mannen op de dag van Al Hudaiybiya en er was een put. We dronken al het water ervan en lieten geen druppel over. De profeet zat aan de rand van die put, en vroeg om water en daarmee spoelde hij zijn mond en spuugde het in de put. We bleven even wachten en er stroomde water en wij allemal dronken ervan, zelfs onze rijdieren dronken er met genoegen.
Afbeelding


De dadelboom
Overgeleverd door Ibn Umar, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, 'De profeet gaf altijd zijn Khutbah's naast een dadel boom. Toen er een preekstoel werd gemaakt, ging hij niet meer naast die dadel boom zijn Khutbah's geven. De dadel boom begon te huilen, en de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, wreef zijn hand over de boom en het werd stil'.
Afbeelding


Een pratende beeldje
Op een dag ontmoette de profeet Mohammad, een afgodendienaar die een beeldje in zijn hand had. De profeet zei tegen hem, 'Zou je Islam accepteren als dat beeldje tegen me sprak?' De afgodendienaar zei, 'Ik heb 50 jaar lang beeldjes aanbeden en ze hebben nooit tot me gesproken. Hoe zullen ze met jou dan kunnen spreken?' De profeet keek naar die beeldje en vroeg, 'Wie ben ik?' Een stem kwam van binnenuit de beeldje en zei, 'Jij bent de boodschapper van God'. Toen de afgodendienaar dit hoorde viel hij gelijk neer voor de Heer der Werelden en werd moslim.
Afbeelding


Voorspelling
Omar, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, verhaalt, 'Voordat het gevecht van Badr begon, liep de profeet door het slagveld hij wees naar plekken en zei, 'Abu Jahl zal hier worden gedood, Utta daar, Shayba daar, Walid hier' enz. Wallahie, we vonden na het slagveld, de lichamen op de plaatsen waar de profeet naar had gewezen!
Afbeelding


Lopende boom
Op een dag wouden sommige mensen dat de profeet, Allah's vrede en zegen zij met hem, een wonder moest laten zien. De profeet riep een boom van ver, die boom trok zijn wortels uit de grond en kwam naar de profeet en de boom zei, 'Ik getuig dat niemand het waard is om aanbeden te worden naast God, en ik getuig dat Mohammad zijn boodschapper is' en de boom liep weer terug naar zijn plek. Alle aanwezigen waren getuige van dit wonder.
Afbeelding


Pratende vlees
Tijdens het gevecht van Khaybar werd de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, vlees aangeboden, en het was vergiftigd. Een stem kwam uit het vlees die zei, 'O boodschapper van God! Eet me niet. Ik ben vergiftigd'.
Afbeelding


Levende botten
Jabir bin Abdullah, moge Allah altijd tevreden over hem zijn, kookte een schaap. De profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, en zijn metgezellen aten het. Hij zei, 'Breek de botten niet!' De profeet zette alle botten bij elkaar, hij zette zijn hand erop en het begon te bewegen, met de wil van Allah.
Afbeelding


De genezingen
Een jongetje die niet kon praten werd naar de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, gebracht. De profeet vroeg hem, 'Wie ben ik?' de jongen antwoordde, 'Jij bent de boodschapper van God' en hierna kon de jongetje weer praten. Een oud blinde man werd naar de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, gebracht. De profeet wreef zijn spuug om zijn ogen, en de man kon weer zien, zelfs beter dan eerst is er genoteerd. Mohammad bin Hatib zei, 'Ik was jong, en er was kokend water op mij gevallen. Mijn vader bracht me naar de profeet van God, vrede zij met hem, en hij wreef zijn spuug over mijn verbrande lichaamsdelen en hij begon te bidden. Onmiddelijk geneesden de wonden'.
Afbeelding


Zijn vloek
Een man zat met zijn linkerhand te eten en de profeet zei tegen hem, 'Eet met je rechterhand' hij loog en zei, 'Mijn rechterhand beweegt niet' De profeet zei, 'Moge je rechterhand nooit meer bewegen' en tot zijn dood kon deze man zijn rechterhand niet tot zijn mond brengen.
Afbeelding


Abu Jahl
Abu Jahl was zonder twijfel een van de grootste vijanden van de profeet, Allah's vrede zij met hem. Hij was de grootste peskop en wou altijd fouten zoeken in Mohammad's openbaring. Abu Jahl had een keer een groot steen opgetild en wou van achteren stiekem de profeet om zijn hoofd slaan. Abu Jahl zag twee slangen in de nek van de profeet en de steen viel van zijn hand en hij rende weg. Een ander keer wou hij de profeet met een mes doden, terwijl de profeet aan het bidden was. Hij kwam dichtbij en oppeens werd hij bang en bewoog zijn handen alsof er een muur tussen hen was. Hij rende weg en de profeet zei, 'Als hij nog iets dichterbij was gekomen hadden de engelen hem in stuken gesheurd'.
Afbeelding


De verlamde
Op een dag zat de profeet tegen zijn metgezellen te praten onder een muur. Van boven wou een jood van Bani Nadr een grote steen op zijn hoofd gooien. Toen hij die steen aanraakte verlamden zijn beide handen.
Afbeelding


De schoen
Er is genoteerd dat een keer de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zijn rituele reiniging had verricht en wou zijn schoenen weet aantrekken. Hij trok eentje aan en wou de andere pakken toen een vogel die schoen in haar bek meenam in de lucht. Een slang viel eruit, en hierna wierp de vogel de schoen naar de profeet. Hierna keek hij altijd in zijn schoenen voor het aantrekken.
Afbeelding


De splijting van de maan
De kufaar daagden de profeet uit en zeiden, 'Als jij de profeet bent van God, splijt de maan in tweeën'. De profeet maakte een Dua en Allah accepteerde zijn smeekbede, en de maan werd in twee stukken gespleten, de ene kant werd aan de ene kant van de berg gezien en de ander deel van de maan aan de ander kant van de berg. Zelfs vandaag de dag zeggen wetenschappers, de maan was in twee delen en is weer tegen elkaar gebotst en één geworden. Er kwamen nomaden die ook zeiden de maan in twee stukken te hebben gezien. De kufaar zeiden ondanks dit, 'Mohammad heeft voor ons getoferd'
Afbeelding


Koran 2:99. En Wij hebben u voorzeker duidelijke tekenen gegeven en niemand, dan de overtreders, verwerpt ze.
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

De verlamde
Op een dag zat de profeet tegen zijn metgezellen te praten onder een muur. Van boven wou een jood van Bani Nadr een grote steen op zijn hoofd gooien. Toen hij die steen aanraakte verlamden zijn beide handen.
Goh waar zou die jodenhaat bij moslims toch vandaan komen?
Walgelijk!!!!!
Er wordt hier een beeld geschapen van Joden, alsof het slechte mensen zijn, die grote stenen op de hoofden van moslims gooien.
De islam is een haatvolle doctrine.
En haat is geen liefde, haat is geen vrede.
Islam is de religie van de haat.
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Bericht door Battle_for_peace »

Goh waar zou die jodenhaat bij moslims toch vandaan komen? Walgelijk!!!!! Er wordt hier een beeld geschapen van Joden, alsof het slechte mensen zijn, die grote stenen op de hoofden van moslims gooien. De islam is een haatvolle doctrine. En haat is geen liefde, haat is geen vrede. Islam is de religie van de haat.
Koran 60:8. God verbiedt jullie niet, degenen, die niet tegen jullie om de godsdienst hebben gevochten, noch jullie uit jullie huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, God heeft de rechtvaardigen lief.
9. Maar God verbiedt jullie vriendschap te betonen aan degenen, die tegen jullie gevochten hebben om de godsdienst, en die jullie uit jullie huizen hebben verdreven of geholpen hebben jullie te verdrijven. En wie hun ook vriendschap aanbiedt, dezen zijn de boosdoeners.

Lees de eerste vers goed en ook de tweede. Dit is de basis van ons geloof, dit is geen onrechtvaardigheid. Hoe zou die haat komen? Jij slaapt en weet niks van de wereld om je heen man. Je weet niet eens wat die joden in Palestina doen en wat de joodse boeken allemal over jou en de moslims leert. Je staat bij hun lager dan een hond of een aap, en hun boek zegt dat zelfs de beste onder de niet-joden gedoodt moet worden. In Islam niet, we hebben vrede met wie vrede met ons wilt. Respect en liefde komt van twee kanten, wie mij geen liefde toont hoeft er ook niet om te janken bij mij. Snap je? Wie van mij houdt, ik hou van hem en wie mij haat ik haat hem. Is dat rechtvaardigd ofniet? Of hou jij van de moslims? haha
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

Je weet niet eens wat die joden in Palestina doen en wat de joodse boeken allemal over jou en de moslims leert.
Dat weet ik wel.
Jij verschuilt je achter andere geloven, zwakkeling!
Maar ik zal je antwoorden.
Als het jodendom en het christendom ook net als de islam letterlijk gepraktiseerd werden dan was het in het westen net zo achterlijk als in de islamwereld.
Alleen is de westerse beschaving door-ontwikkeld!
Ratio zegevierd nu zoals ooit vroeger in de islam-wereld, die nu het achterlijkste gebied van de wereld is.
China en India halen jullie in!!! De toekomst ligt in handen van de Dar el harb.
ga maar eens na waarom!
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

Beste vriend, je moet je nergens achter verschuilen.
Dit is de waarheid over de koran:
Al jaren ligt er in elke bibliotheek en in haast elke boekwinkel in Nederland een boek waarin de joden drie keer voor apen worden uitgemaakt, en één keer voor zwijnen. Dat boek is de Koran. Het gaat om de verzen 2:65, 5:60 en 7:166. Ook over de ongelovigen, meer dan de helft van de Nederlanders, staan er in de Koran erg onaardige uitspraken.
Bron: Arabist Hans Jansen
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
gideong
Berichten: 702
Lid geworden op: za okt 29, 2005 11:05 pm

Bericht door gideong »

De koran is een sprookjesboek. Helaas met nachtmerrieachtige gevolgen.
De boom herken je aan zijn vruchten
Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Bericht door Battle_for_peace »

De koran is een sprookjesboek. Dat weet ik wel. Jij verschuilt je achter andere geloven, zwakkeling! Maar ik zal je antwoorden. Als het jodendom en het christendom ook net als de islam letterlijk gepraktiseerd werden dan was het in het westen net zo achterlijk als in de islamwereld. Alleen is de westerse beschaving door-ontwikkeld! Ratio zegevierd nu zoals ooit vroeger in de islam-wereld, die nu het achterlijkste gebied van de wereld is. China en India halen jullie in!!! De toekomst ligt in handen van de Dar el harb. ga maar eens na waarom!
Koran 68:15. Wanneer Onze woorden aan hem worden voorgedragen, zegt hij, 'Sprookjes van de ouden'.
16. Wij zullen hem brandmerken op de snuit!

Waar heb ik me achter verscholen? Islam is mooi en een prachtige levensweg, zonder tekortkomingen. Islam is Islam, we zullen Islam niet aanpassen om jullie tevreden te stellen. De enige Islam, is de ware Islam, de pure Islam. Geen moderne en aangepaste Islam. Islam is niet achterlijk, en het is ook geen wedstrijdje wie wie inhaalt. Islam is gekomen en zal over de wereld heersen, als Jezus en de Mahdi komen zullen ze koningen worden over de wereld. De gelovigen zullen gered worden en hoge tuinen worden toegelaten. De ongelovigen staat hetzelfde te wachten als de voorgaande volkeren, de Aad, Farao's, Maya's, berg bewoners, Tsamoed en andere vergane volkeren. Dat is de handelswijze van God tegenover de slechte mensen, zij die niet goeddoen en geloven in wat God heeft geopenbaard.

Koran 33:62. En in God's handelwijze zullen jullie geen verandering aantreffen.
Al jaren ligt er in elke bibliotheek en in haast elke boekwinkel in Nederland een boek waarin de joden drie keer voor apen worden uitgemaakt, en één keer voor zwijnen. Dat boek is de Koran. Het gaat om de verzen 2:65, 5:60 en 7:166. Ook over de ongelovigen, meer dan de helft van de Nederlanders, staan er in de Koran erg onaardige uitspraken.
haha de joden zijn ook de nakomelingen van apens en varkens. Het was zo, God had iets geboden en zij gingen er strak en expres tegenin en zij lachten de gelovigen uit en deden andere slechte dingen toen heeft God hun leiders in apen en varkens veranderd. En over de ongelovigen staan veel goede dingen en ook een paar dingen waar jullie het niet mee eens zullen zijn, that's also true. Wat gaan we doen dan? Gaan we het verbieden? Waarom spreekt deze man niet over wat de joodse Talmud of de Christelijke Bijbel zegt? In die boek staat letterlijk, 'Dood babies, vrouwen, ouderen en laat niks dat ademt in leven' op meer dan 20 plaatsen, die ik je nu kan laten zien. Ze hebben een dubbele standaard, als Islam iets leert verhevven ze hun stemmen en als andere geloven dat doen, zitten ze stil.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Moet ik deze waanzin nu werkelijk serieus nemen..?
Amorele atheistische nitwit
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

Waar heb ik me achter verscholen? Islam is mooi en een prachtige levensweg, zonder tekortkomingen. Islam is Islam, we zullen Islam niet aanpassen om jullie tevreden te stellen. De enige Islam, is de ware Islam, de pure Islam. Geen moderne en aangepaste Islam. Islam is niet achterlijk, en het is ook geen wedstrijdje wie wie inhaalt. Islam is gekomen en zal over de wereld heersen, als Jezus en de Mahdi komen zullen ze koningen worden over de wereld. De gelovigen zullen gered worden en hoge tuinen worden toegelaten. De ongelovigen staat hetzelfde te wachten als de voorgaande volkeren, de Aad, Farao's, Maya's, berg bewoners, Tsamoed en andere vergane volkeren. Dat is de handelswijze van God tegenover de slechte mensen, zij die niet goeddoen en geloven in wat God heeft geopenbaard.
Beste vriend ga zo door. De islam-wereld zal nooit tot een bloei kunnen komen door zo kritiekloos en achterlijk te leven. Die pure islam is gedoemd tot achterlijkheid. Al die verhalen over de roemruchtige islamitische geschiedenis zijn fabels. Wat de islam-wereld vroeger veel goeds gedaan heeft is op de rede te vertrouwen. Dat is de enige manier om tot bloei te komen. Om van de hele islam-wereld een grote Taliban-zone te maken zou van de islam-wereld een soort reservaat van de achterlijkheid maken.
Maar natuurlijk zijn de meeste "moslims" slim genoeg om dit niet te laten gebeuren. Het is vechten tegen de bierkaai. De "pure" islam zal niet winnen.
Maar, met al dit soort rare figuren als jij zal de kosmopolitische islamitische wereld nog héél lang op zich laten wachten.

trouwens de mahdi is al gekomen. er zijn niet voor niets ahmaddi moslims!!

Die ongelovige volkeren die vergaan zijn, dat is de schuld van de expansie en veroveringsdrang van het christendom en de islam. IK SCHAAM MIJ VOOR HET CHRISTENDOM. Complete beschavingen zijn uit naam van het christendom weggevaagd.
De islam heeft precies hetzelfde gedaan.
Is dit nou de religie van de vrede??
Kom in het reine met de fouten, laat dat verderfelijke boek de koran links liggen en gebruik je hersens!
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

haha de joden zijn ook de nakomelingen van apens en varkens. Het was zo, God had iets geboden en zij gingen er strak en expres tegenin en zij lachten de gelovigen uit en deden andere slechte dingen toen heeft God hun leiders in apen en varkens veranderd. En over de ongelovigen staan veel goede dingen en ook een paar dingen waar jullie het niet mee eens zullen zijn, that's also true. Wat gaan we doen dan? Gaan we het verbieden? Waarom spreekt deze man niet over wat de joodse Talmud of de Christelijke Bijbel zegt? In die boek staat letterlijk, 'Dood babies, vrouwen, ouderen en laat niks dat ademt in leven' op meer dan 20 plaatsen, die ik je nu kan laten zien. Ze hebben een dubbele standaard, als Islam iets leert verhevven ze hun stemmen en als andere geloven dat doen, zitten ze stil.
Als de islam-wereld volwassener met dit soort boeken weet om te gaan zal niemand er over vallen.
Maar zolang dit soort teksten nog letterlijk worden genomen, niet gerelativeerd kunnen worden, dan is de islam een gevaar voor de vrede.
Leuke contradictie hè.. de religie van de "vrede" is een gevaar voor de vrede.
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Bericht door Battle_for_peace »

Beste vriend ga zo door. De islam-wereld zal nooit tot een bloei kunnen komen door zo kritiekloos en achterlijk te leven. Die pure islam is gedoemd tot achterlijkheid. Al die verhalen over de roemruchtige islamitische geschiedenis zijn fabels. Wat de islam-wereld vroeger veel goeds gedaan heeft is op de rede te vertrouwen. Dat is de enige manier om tot bloei te komen. Om van de hele islam-wereld een grote Taliban-zone te maken zou van de islam-wereld een soort reservaat van de achterlijkheid maken. Maar natuurlijk zijn de meeste "moslims" slim genoeg om dit niet te laten gebeuren. Het is vechten tegen de bierkaai. De "pure" islam zal niet winnen. Maar, met al dit soort rare figuren als jij zal de kosmopolitische islamitische wereld nog héél lang op zich laten wachten. trouwens de mahdi is al gekomen. er zijn niet voor niets ahmaddi moslims!! Die ongelovige volkeren die vergaan zijn, dat is de schuld van de expansie en veroveringsdrang van het christendom en de islam. IK SCHAAM MIJ VOOR HET CHRISTENDOM. Complete beschavingen zijn uit naam van het christendom weggevaagd. De islam heeft precies hetzelfde gedaan. Is dit nou de religie van de vrede?? Kom in het reine met de fouten, laat dat verderfelijke boek de koran links liggen en gebruik je hersens!
Verderfelijke boek zeg je he? Wat weet jij nou van vrede man, weet jij wel wat er op de wereld aan de hand is? Je ligt in je warme bedje, er is geen vrede op aarde. In Afrika sterft een kind van de honger op een oliebron, terwijl de rijken met dikke sigaren net de olie eruithaalden. Elke paar seconden sterft daar iemand van de honger, vergeet niet Chechenië, Palestina, Afghanistan, Irak en andere landen. Er is geen vrede op aarde, dat komt omdat ze niet volgens de Islam leven. Islam betekent overgave in vrede tot de Almachtige. Islam is vrede, maar niet tegen degenen die geen vrede willen.

De pure Islam zal zegevieren, of jij het nou wilt ofniet. Daar kunnen jij of Bush niks aan doen, dat is zo bepaald door God. Zolang we de Qur'an wegzetten gaan we de fout in, heb je ooit die boek gelezen? Wat je hier allemal ziet, is niks man, dit is geen Islam. Als wat zij lieten zien Islam was, dan was ik geen moslim meer. De ware Islam, die moet je leren kennen. Dus wrijf je ogen open en accepteer Islam, al je zondes vallen eraf en je bent zo goed als nieuw. Er is geen reden aan mij gegeven, waarom de Islam een leugen is of een valse weg.

Koran 17:49. En zij zeggen,
'Zullen wij, wanneer wij tot beenderen en stof vergaan zijn, werkelijk als een nieuwe schepping worden opgewekt?'

50. Zeg, 'Wees steen of ijzer'
51. 'Of een andere schepping die naar uw gedachte het moeilijkst is' Dan zullen zij zeggen, 'Zeg, wie zal ons dan doen herleven?' Zeg, 'Hij Die u de eerste maal heeft geschapen'. Dan zullen zij het hoofd schudden en aan u vragen, 'Wanneer zal dit geschieden?' Zeg, 'Waarschijnlijk is het nabij'.
Als de islam-wereld volwassener met dit soort boeken weet om te gaan zal niemand er over vallen. Maar zolang dit soort teksten nog letterlijk worden genomen, niet gerelativeerd kunnen worden, dan is de islam een gevaar voor de vrede. Leuke contradictie hè.. de religie van de "vrede" is een gevaar voor de vrede.
haha waarom zijn wij de vijand?
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

Zolang we de Qur'an wegzetten gaan we de fout in, heb je ooit die boek gelezen?
Dat heb je fout gedacht.
Juist als je volwassener hiermee omgaat, zal het goed gaan.
Het is simpel: jij kiest voor het Taliban-scenario.
Komaan zeg...
Ik hoef je toch niet te gaan vertellen dat Afghanistan de hel op aarde was.
Wist je dat in Iran de jeugd staat te springen om te emigreren naar het westen? waarom toch, o waarom toch??
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Gebruikersavatar
sprot
Berichten: 4147
Lid geworden op: ma jan 27, 2003 11:25 pm
Locatie: Hel
Contacteer:

Bericht door sprot »

"De pure Islam zal zegevieren, of jij het nou wilt ofniet. Daar kunnen jij of Bush niks aan doen, dat is zo bepaald door God."

Nog veel werk aan de winkel ... Na 1400 jaar nog maar 19.9 % van de harten veroverd ...

Verwonderlijk dat met zon' schitterende godsdienst er geen massale bekering komt ....
Soms denk ik juist,soms denk ik fout,maar ik dénk tenminste
Dubitando ad Veritatem pervenimus (Cicero)
Sapere aude!
In het 'Huis van de Vrede' is het steeds Oorlog.
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

sprot schreef:"De pure Islam zal zegevieren, of jij het nou wilt ofniet. Daar kunnen jij of Bush niks aan doen, dat is zo bepaald door God."

Nog veel werk aan de winkel ... Na 1400 jaar nog maar 19.9 % van de harten veroverd ...

Verwonderlijk dat met zon' schitterende godsdienst er geen massale bekering komt ....
meneer de moslimfundamentalist is gewoon aanhanger van het theocratie-model.
We hebben 2 testcases waarin we kunnen zien hoe het gaat als de islam allesoverheersend wordt: Afghanistan onder Taliban en Iran.
En beide voorbeelden geven een falen aan van de theocratie.
Iran is een en al corruptie, de jeugd heeft gekozen voor het westen.
Afghanistan was een grote nachtmerrie. De islam heeft hier voor de HEL OP AARDE gezorgd.
geef je waanideeën op man, het leidt alleen maar tot ellende.

Jeugd kiest voor westen: http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... php?t=2397
realiteit in iran:
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... php?t=1666
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Bericht door Battle_for_peace »

Alhamdolillah

Jullie hebben 2 problemen, [1] jullie denken dat Iran Shariah heeft en [2] jullie volgen de media wat betreft Taliban. Daarom is alles wat ik tegen jullie zeg een grap en een leugen in jullie ogen. Wil je iets weten, bekijk de beide kanten. En natuurlijk ben ik een fundamentalist, zonder fundamenten valt alles om. Als je bedoelt Extremist, dan heb je het mis want Extremisme is verboden in Islam. Als je denkt dat ik onschuldigen ga doden ofzo haha dan zit je er veeeeeeer naast. Dat is zwaar verboden in Islam en in tientallen Hadith's en in de Qur'an. Islam is door miljarden gevolgd, miljarden. En nu leven er 1.500.000.000 moslims op aarde, volgens jou FBI berichten. Is dat geen prestatie voor een woestijn arabier die niet eens zijn naam kon schrijven? Of is het de liefde en leiding die God in hun harten werpt? Ik heb al bewezen dat er een God bestaat en Hij moet wel de God van de Qur'an zijn, dus waar ligt jullie twijfel?

Koran 12:108. Zeg, 'Dit is mijn weg, ik roep tot God in zeker weten, ik en mijn volgelingen. Heilig is God en ik behoor niet tot de afgodendienaren'.
Sjeng
Berichten: 5516
Lid geworden op: di dec 07, 2004 3:52 am

Bericht door Sjeng »

Battle_for_peace schreef:Alhamdolillah

Jullie hebben 2 problemen, [1] jullie denken dat Iran Shariah heeft en [2] jullie volgen de media wat betreft Taliban. Daarom is alles wat ik tegen jullie zeg een grap en een leugen in jullie ogen. Wil je iets weten, bekijk de beide kanten. En natuurlijk ben ik een fundamentalist, zonder fundamenten valt alles om. Als je bedoelt Extremist, dan heb je het mis want Extremisme is verboden in Islam. Als je denkt dat ik onschuldigen ga doden ofzo haha dan zit je er veeeeeeer naast. Dat is zwaar verboden in Islam en in tientallen Hadith's en in de Qur'an. Islam is door miljarden gevolgd, miljarden. En nu leven er 1.500.000.000 moslims op aarde, volgens jou FBI berichten. Is dat geen prestatie voor een woestijn arabier die niet eens zijn naam kon schrijven? Of is het de liefde en leiding die God in hun harten werpt? Ik heb al bewezen dat er een God bestaat en Hij moet wel de God van de Qur'an zijn, dus waar ligt jullie twijfel?

Koran 12:108. Zeg, 'Dit is mijn weg, ik roep tot God in zeker weten, ik en mijn volgelingen. Heilig is God en ik behoor niet tot de afgodendienaren'.
ach je blijft hameren op aantallen. overigens telt Sprot ook mee in de statistieken, terwijl hij in werkelijkheid atheist is, toch? :wink: (corrigeer me als ik er naast zit).
verder is het inderdaad grappig om te zien waartoe mythes kunnen leiden. overigens is de islam inderdaad best een succesvol systeem in de zin van vermeerdering; dwang, verovering, kinderen baren.
Maar wordt de islam daardoor meer "waar"?

zonder fundamenten valt alles om??
ik ken veel moslims die na het verlaten van hun geloof een enorme last van hun schouders voelden vallen. Ze ervaarden een enorme vrijheid. Ik denk dat zonder fundamenten jouw leven meer waarde heeft.
overigens ben ik atheist maar daarnaast ook humanist. je hebt geen fundamenten nodig om een waardig leven te leiden.
"Wij zijn allen atheïst. Het enige verschil is dat ik in een god minder geloof dan jij. Als je begrijpt waarom je alle andere goden behalve de jouwe verwerpt, zul je tevens begrijpen waarom ik ook jouw god verwerp" - Stephen Roberts (atheïst)
gideong
Berichten: 702
Lid geworden op: za okt 29, 2005 11:05 pm

Bericht door gideong »

QUOTE: Ik heb al bewezen dat er een God bestaat en Hij moet wel de God van de Qur'an zijn, dus waar ligt jullie twijfel?Je heb net bewezen dat een mens geinspireerd door de koran beetje in de war raakt, dat lijdt geen twijfel.
De boom herken je aan zijn vruchten
Gebruikersavatar
Dan Cannon
Berichten: 228
Lid geworden op: za mei 17, 2003 10:03 pm

Bericht door Dan Cannon »

Battle_for_peace schreef:Alhamdolillah

Jullie hebben 2 problemen, [1] jullie denken dat Iran Shariah heeft en [2] jullie volgen de media wat betreft Taliban.
Afbeelding

En voor de rest moet Mr. Battle for Submission vooral doorbrallen.
Er is niemand die beter kan aantonen waarom Islam een vloek op aarde is dan Mr. Battle for Submission zelf.

Overigens, over geen racisme gesproken, ik vraag me af wat de zwarte Moslims in Darfur daarvan vinden?
Islam is anti-ongelovigen, dus ben ik anti-Islam.

Ik ben de grootste minderheid in de wereld: een individu - David Gulbraa.
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

De pure Islam zal zegevieren, of jij het nou wilt ofniet. Daar kunnen jij of Bush niks aan doen, dat is zo bepaald door God. Zolang we de Qur'an wegzetten gaan we de fout in, heb je ooit die boek gelezen? Wat je hier allemal ziet, is niks man, dit is geen Islam. Als wat zij lieten zien Islam was, dan was ik geen moslim meer. De ware Islam, die moet je leren kennen. Dus wrijf je ogen open en accepteer Islam, al je zondes vallen eraf en je bent zo goed als nieuw. Er is geen reden aan mij gegeven, waarom de Islam een leugen is of een valse weg.
[quote B4P]

JEZUS IS OVERWINNAAR. Niet de islam want Jezus is de eningste die zonden kan vergeven. Er is reden genoeg om je te geven dat de islam een leugen is en Mohammed een valse profeet. Hij is een profeet van de anti-christ zoals in :

1 Johannes 4

1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
4 Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.
5 Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
6 Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.
7 Geliefden! Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.

De islam ontkent het Zoonschap en dit is het bewijs dat het spreekt uit de geest van de antichrist. Reeds laaaaaaaaaaang voor Mohammed kwam heeft de apostel en dicipel van Jezus dit voorzegt door de H Geest.

Nog een reden aan U gegeven waarom de islam een valse weg is? Wel omdat Jezus gezeg heeft dat Hij de Weg is in:

Johannes 14

1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.
4 En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
7 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.
8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve.
12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.
13 En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.
14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

B4P je zult moeten kiezen, het is buigen of barsten. Wees een eerlijk tegen u zelf: weet ge zekers dat u zonden vergeven zijn? Durft ge nu voor God te komen en zeggen dat Hij je accepteert en dat ge goed genoeg bent?

Ik hoef geen RE van jouw maar geef eens eerlijk RE naar jezelf want je hebt de mond zovol van dat koran waarheid is en vrede en eerlijkheid.

Grtjs Stropke :)
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Real Old Dutch
Berichten: 101
Lid geworden op: di aug 09, 2005 2:22 am

Bericht door Real Old Dutch »

ISLAM is een bewezen arme flikkersgeloof, voor de laagstbetaalde- domste- and achterlijkste idioten op aarde, die de mensheid terug willen slepen naar de Steentijd... om aldaar het Heilig Zwaard aanbiddend, tissen de geiten en kamelen te leven...

1500 jaar van oorlog, -armoede, -honger en ellende in een miseabele zandbak van puin, stof, zand en analfabetisme, is datgene wat ISLAM toch nog toe geboden heeft, aan de meest achterlijke tentnomadische woestijnschuivers op aarde...

Wie in de Westerse wereld graag papierprikker, vloer- of straatveger wil worden, moet besist Moslim worden... En de dame die graag als een minderwaardig varken beschouwd wil worden, om zich laat in de avond te laten uitpakken uit die miserabele lappenhandel, om op Mohamedaanse wijze verkracht te worden, moet beslist een Muslim huwen, zodat ze met 3-4 andere dames, haar heerlijk Moslim-leed kan delen...

PRAISE ALLAH!...

http://politicalhumor.about.com/gi/dyna ... ain.asp%3F
DEATH TO ISLAM!... May the fossilized remains of the great Prophet Mohammed (burb) be blown out of our Western exhaust pipes...
Real Old Dutch
Berichten: 101
Lid geworden op: di aug 09, 2005 2:22 am

Bericht door Real Old Dutch »

sprot schreef:"De pure Islam zal zegevieren, of jij het nou wilt ofniet. Daar kunnen jij of Bush niks aan doen, dat is zo bepaald door God."

Nog veel werk aan de winkel ... Na 1400 jaar nog maar 19.9 % van de harten veroverd ...

Verwonderlijk dat met zon' schitterende godsdienst er geen massale bekering komt ....
Een ieder die meent dat ISLAM op een dag de wereld zal regeren, is absoluut niet goed bij zijn (haar) hoofd. Herr Adolf Hitler zat met zijn duizend jarig rijk veel dichter bij zijn euthopische droom, dan dat die stomme- achterlijke Muslims bij hun droom zitten...

Ik haat geen enkele Moslim, maar het praten met een Moslim komt overeen met een reisje van een 1000 jaar terug in de tijd via de tijdmachine, om aldaar in het verleden aangekomen, een praatje te gaan maken met de jungle medicijnman, die dan interresanter over komt, dan zo'n stomme getulbaniseerde- gejurkte baardaap van een Mullah in zijn Abrahamiaanse kafferjurk...

Ik zie hier liever gevederde papuas halfnaakt rondhollen, dan dat ik die wandelende vrouwelijk mierenhopen- met hun Josef Stalin- en Molotov- wenkbrauwen-, in de lappen gerold zie ronddartelen, om niet te spreken over die hap gehaakneusde baard-kanibalen, die gejurkt in hun nachtponnetjes en jurken, met hun stomme wollen kapothoedjes als fezzen rondglijden op sandalen en kamelenslippertjes...

Ik ben een (commercieel) tekenend en schildrend kunstenaar geweest, die zijn brood verdiende met het tekenen en schilderen van mooie vrouwen, voor één van de grootse warenhuizen ter wereld... Ik houd van de schoonheid, die onze Aardse Godinnen ons bieden, als ze charmant ronddartelen en dan komt zo'n wandelende vrouwelijk Moslim voddenbaal over, als een vlag op de modderschuit...

En als ik die peervormige- krombenige Muslimmoeders zie rondstappen, met koppen als die van een pruikdragende Slobodan Molosovich, dan sta ik bijna op straat te kotsen. En ik heb hetzelfde gevoel, als ik zo'n stomme Arabier in zijn jurk zie ronstappen of op een fiets zie zitten. Kotsmisselijk wordt ik als ik die hap van die Moslim-travestieten zie bidden met die poepert in de lucht en ik wordt ook misselijk, als ik die hap tentnomaden elkaar zie kussen, achter de Mosque...

En dan die stomme rennende doodkistendans van die hap idiote Mohamedanen, waarbij die ongeorganiseerde hap Muslmmaloten voor eeuwig en altijd de kist verliezen, om "Hide and Seek" met het trampolerende lijk te gaan spelen. Moslims vinden dat allemaal heel normaal, terwijl wij ons zitten te bescheuren bij elke Muslimbegrafenis...

Dat zootje primieve Moslim-hufters willen de wereld gaan regeren? Ze kunnen niet eens hun eigen chaotische Muslimlanden regeren, die na 1300-1500 jaar, nog altijd miserabele puinhopen zijn, waar de meest primitieve slamielen op aarde wonen, als een hap parias, die voor eeuwig hun landen saboteren...

Als soldaten kunnen Muslims niet eens marcheren... en ze dragen de witte vlag der overgave met zich mee in hun ransels, om zich huilend- en handen- en voetenkussend over te geven... mogelijk, omdat de Grote Profeet Mohammed, de vlag der overgave om zijn lelijke kop gedraaid heeft hangen, om zijn dildoneus en zijn luizenbaard van hem te verbergen...

BELIEVE OR ELSE....

http://www.theshepherdsvoice.org/islam/ ... _else.html

http://islamcomicbook.com/

Sing it out, folks!...

http://www.geocities.com/talibanfun/


Death to ISLAM!...
DEATH TO ISLAM!... May the fossilized remains of the great Prophet Mohammed (burb) be blown out of our Western exhaust pipes...
Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Bericht door Battle_for_peace »

En voor de rest moet Mr. Battle for Submission vooral doorbrallen. Er is niemand die beter kan aantonen waarom Islam een vloek op aarde is dan Mr. Battle for Submission zelf. Overigens, over geen racisme gesproken, ik vraag me af wat de zwarte Moslims in Darfur daarvan vinden?
Kijk jou huichelarij, de media die je volgt heeft je niet verteld wat die Talib in zijn 3 uur lange lezing vertelde. Die vrouw is schuldig aan de dood van haar man en die ouders van die man willen hetzelfde met haar doen dus werd ze naar de rechter gebracht en zij gaven toestemming. Jullie kijken niet naar de andere kant, die vrouw had ook de hoofd van haar man afgesneden, is dat niks dan? En hoeveel executies vinden er plaats in andere landen? Tienduizenden per jaar en jullie komen met 1 uit Afghanistan, is dat niet een beetje hypocriet van je?
JEZUS IS OVERWINNAAR. Niet de islam want Jezus is de eningste die zonden kan vergeven. Er is reden genoeg om je te geven dat de islam een leugen is en Mohammed een valse profeet. Hij is een profeet van de anti-christ zoals in : De islam ontkent het Zoonschap en dit is het bewijs dat het spreekt uit de geest van de antichrist. Reeds laaaaaaaaaaang voor Mohammed kwam heeft de apostel en dicipel van Jezus dit voorzegt door de H Geest. Nog een reden aan U gegeven waarom de islam een valse weg is? Wel omdat Jezus gezeg heeft dat Hij de Weg is in:B4P je zult moeten kiezen, het is buigen of barsten. Wees een eerlijk tegen u zelf: weet ge zekers dat u zonden vergeven zijn? Durft ge nu voor God te komen en zeggen dat Hij je accepteert en dat ge goed genoeg bent? Ik hoef geen RE van jouw maar geef eens eerlijk RE naar jezelf want je hebt de mond zovol van dat koran waarheid is en vrede en eerlijkheid.

Mijn boek zegt dit jou boek zegt dit, en dan? Dat uw boek dat zegt betekent toch niet dat het zo is? Breng je bewijs en leg eerst die tegenstrijdigheden uit voordat ik jezus ga aanbidden. Ik vraag je om mij een bijbel vers te laten zien waar JEZUS zelf zegt dat hij God is of dat hij aanbeden moet worden. Er zijn meer dan 25 soorten Nederlandse bijbels en vet veel Engelse soorten, en er zijn ontelbare sektes in het Christendom, ieder volgt maar wat, dus weet je zeker dat je de juiste weg hebt gegokt in deze loterij? Wij moslims hebben 1 God, 1 boek en 1 Hadith's, dus we kunnen altijd checken wie verkeerd zit en jullie niet want ieder sekte heeft zijn eigen bronnen.

Ik geloof niet in een boek waarvan meer dan 41 versies bestaan en ieder sekte beweert eigen ware bijbel te hebben.
Ik geloof niet in een boek dat oproept om profeten en geesten te aanbidden, samen met de Heer der Werelden.
Ik geloof niet in een boek dat is geschreven honderden jaren na Jezus.
Ik zal nooit geloven in een boek dat is geschreven door onbekenden.
Ik wil niet geloven in een boek waarvan alle originele versies kwijt zijn.
Ik zal je nooit volgen als je met een boek komt waar velen boeken verloren zijn gegaan en velen zijn verworpen.
Ik wil niet mijn hele leven baseren op een boek die de waarheid en wetenschap tegenspreekt.
Ik geloof niet in een boek waar bevelen worden gegeven om babys te doden en elkaar op te eten.
Ik geloof niet in een boek met duizenden tegenstrijdigheden en rare verhalen erin.
Ik geloof in geen God die uit 3 delen bestaat, geen een deel is Almachtig, als er 1 Almachtig is dan is die ander geen God.
Ik geloof niet in een God die vrouwen verkracht, die met mensen worstelt en die houdt van de slechten.
Ik hou niet van een God die die de wet heeft weggehaald waardoor er geen rechtvaardigheid meer is op aarde.
Ik geloof niet dat Maria de moeder is van God en dat God geboren is van een vrouw.
Ik geloof niet dat God kinderen heeft gebaard of baby godjes heeft.
Ik zal nooit een aanbidder worden van beeldjes of Jezus, vrede zij met hem.
Ik geloof niet dat God zijn zoon hoefde vast te spijkeren voordat Hij ons kon vergeven.
Ik geloof niet dat Jezus gekruisigd is, en ik kan niet geloven dat toen hij om hulp huilde, hij voor ons wou sterven.
Ik kan ook niet geloven dat God hem niet wou helpen.
Ik geloof niet in een God dat spijt krijgt, moe wordt en uit moet rusten.
Ik geloof niet in een Schepper die slaapt, vergeet, ouders verantwoordelijk stelt voor de zonden van hun kinderen.

Als je twijfelt aan ook maar 1 van die punten, zet maar neer en ik geef je bewijs.
Real Old Dutch
Al jou propagande is uitgelegd monkey, lees door wat ik allemal heb gezegd op deze forum.
"Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard, zodat jij de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht zult brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene". (Qur'an 14:1).
Gebruikersavatar
Dan Cannon
Berichten: 228
Lid geworden op: za mei 17, 2003 10:03 pm

Bericht door Dan Cannon »

Battle_for_peace schreef:
En voor de rest moet Mr. Battle for Submission vooral doorbrallen. Er is niemand die beter kan aantonen waarom Islam een vloek op aarde is dan Mr. Battle for Submission zelf. Overigens, over geen racisme gesproken, ik vraag me af wat de zwarte Moslims in Darfur daarvan vinden?
Kijk jou huichelarij, de media die je volgt heeft je niet verteld wat die Talib in zijn 3 uur lange lezing vertelde. Die vrouw is schuldig aan de dood van haar man en die ouders van die man willen hetzelfde met haar doen dus werd ze naar de rechter gebracht en zij gaven toestemming. Jullie kijken niet naar de andere kant, die vrouw had ook de hoofd van haar man afgesneden, is dat niks dan? En hoeveel executies vinden er plaats in andere landen? Tienduizenden per jaar en jullie komen met 1 uit Afghanistan, is dat niet een beetje hypocriet van je?
Zolang jij ten eerste niet met bewijzen komt dat je niet uit je nek klets, betekent het verhaaltje wat je zegt niets. En als jij het weet, moet je daarvoor ook betrouwbare bronnen hebben, anders kun je het niet weten. Dus kom maar op.

Ten tweede, vraag ik me af wat die man met haar heeft gedaan alvoor zij hem eventueel vermoord heeft. Gezien het feit dat vrouwen onder zware mishandeling en onderdrukking moesten leven in Taliban-Afghanistan, ben ik benieuwd of ze geen reden had hem te doden.

Ten derde, ik kijk naar de andere kant. Ik kijk naar de kant van de vrouwen in Afghanistan. Iets waar de meeste moslims van hun kant totaal niet in geinteresseerd waren en ook vaak nog niet zijn.

Ten vierde, in Iran is een 19-jaar meisje ter dood veroordeeld door een rechter omdat ze een man doodde, een van de drie die op het punt stond haar te verkrachten.
Dus wat interesseert het mij wat die corrupte, fascistoide rechters van Islamitische landen zeggen. Die rechters daar weten niet wat gerechtigheid is, als een vrouw zich niet mag verweren.

Ten vijfde, wat jij executies noemt, hoeven geen "executies" te zijn, en als het executies zijn die op volledige onrechtvaardigheid of waardeloze bewijslast zijn gebaseerd, zijn die net zo erg.

Ten zesde, dat voorbeeld is Tu Quoque, en verandert niets aan de executies en mishandeling van vrouwen in Afghanistan.

Denk je nu echt dat je dat patriachale terreurbewind van die fascisten kunt rechtvaardigen door maar wat in de ruimte te lullen?

In Islamitische landen kunnen vrouwen verkracht worden of zich ertegen verweren en geexecuteerd worden, dus de zogenaamde rechtvaardigheid in die landen is volstrekt onbetrouwbaar.
Islam is anti-ongelovigen, dus ben ik anti-Islam.

Ik ben de grootste minderheid in de wereld: een individu - David Gulbraa.
Gebruikersavatar
Battle_for_peace
Berichten: 331
Lid geworden op: di jan 10, 2006 4:57 pm

Bericht door Battle_for_peace »

Zolang jij ten eerste niet met bewijzen komt dat je niet uit je nek klets, betekent het verhaaltje wat je zegt niets. En als jij het weet, moet je daarvoor ook betrouwbare bronnen hebben, anders kun je het niet weten. Dus kom maar op. Ten tweede, vraag ik me af wat die man met haar heeft gedaan alvoor zij hem eventueel vermoord heeft. Gezien het feit dat vrouwen onder zware mishandeling en onderdrukking moesten leven in Taliban-Afghanistan, ben ik benieuwd of ze geen reden had hem te doden. Ten derde, ik kijk naar de andere kant. Ik kijk naar de kant van de vrouwen in Afghanistan. Iets waar de meeste moslims van hun kant totaal niet in geinteresseerd waren en ook vaak nog niet zijn. Ten vierde, in Iran is een 19-jaar meisje ter dood veroordeeld door een rechter omdat ze een man doodde, een van de drie die op het punt stond haar te verkrachten. Dus wat interesseert het mij wat die corrupte, fascistoide rechters van Islamitische landen zeggen. Die rechters daar weten niet wat gerechtigheid is, als een vrouw zich niet mag verweren. Ten vijfde, wat jij executies noemt, hoeven geen "executies" te zijn, en als het executies zijn die op volledige onrechtvaardigheid of waardeloze bewijslast zijn gebaseerd, zijn die net zo erg. Ten zesde, dat voorbeeld is Tu Quoque, en verandert niets aan de executies en mishandeling van vrouwen in Afghanistan. Denk je nu echt dat je dat patriachale terreurbewind van die fascisten kunt rechtvaardigen door maar wat in de ruimte te lullen? In Islamitische landen kunnen vrouwen verkracht worden of zich ertegen verweren en geexecuteerd worden, dus de zogenaamde rechtvaardigheid in die landen is volstrekt onbetrouwbaar.
Jullie zijn echte propaganda machines man haha, je zet iets neer en je vraagt aan mij om bewijs te brengen dat die vrouw schuldig was? Ik was er niet bij, ik heb gelezen dat die vrouw haar man heeft gedoodt. Ik vraag aan jullie, waarom werd zij gedoodt? Jullie geloven mij niet, dan vertel het zelf. Een man die een vrouw verkracht is schuldig niet de vrouw, de verkrachter wordt gestraft en die vrouw wordt zelfs betaald. Wat kom je nou weer met Iran? Is daar Shariah ofzo? Ze zijn Shia's mijn vriend, dat heeft niks met de Shariah te maken die moslims hebben. Dan kom je met vrouwenrechten, je zit gewoon de media na te praten man, wist je dat na de taliban de burka verkoop verhoogde?

Ga nu daarheen en kijk hoeveel mensen met burka's lopen en vraag wat voor taliban gebeurde en wat tijdens taliban gebeurde. Voor de taliban werden vrouwen verkracht, kaalgeschoren, van ravijnen gegooid door al die vieze landsheren en vuile oorlogsgeneralen, en de taliban kregen hun allemal op de knieën. Wat jij allemal hoort van 'moslim' vrouwen, dat zijn comunistishe vrouwen, wiens denkwijze van vrijheid hetzelfde is als de westerse vrouwen. Het Westen gebruikt vrouwen om van auto's tot wc papier te verkopen, wij verkopen onze vrouwen niet. Wij eren ze en respecteren ze en geven ze grooote rechten. Vrouwen onderdrukking of marteling is zwaar verboden in Islaam, dat staat vast.
"Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard, zodat jij de mensen door het gebod van hun Heer uit de duisternis tot het licht zult brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene". (Qur'an 14:1).
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Een man die een vrouw verkracht is schuldig niet de vrouw
Alleen als ze een hoofddoek draagt toch?
Amorele atheistische nitwit
Plaats reactie