De moorden in naam van mohammed de vredevolle profeet.

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
AREND
Berichten: 129
Lid geworden op: wo mar 12, 2003 6:22 pm

De moorden in naam van mohammed de vredevolle profeet.

Bericht door AREND »

The Death of `Asma' Bint Marwan

In Yathrib (Medina), Muhammad had a number of people killed. One of them was `Asma' bint Marwan. Her crime was that she spoke out against Muhammad for having another man murdered named Abu Afak. In his displeasure towards her, Muhammad asked his followers to murder her as well. She was killed while she slept.

From the Sirat Rasul Allah (A. Guilaume's translation "The Life of Muhammad") pages 675, 676.

Note: My comments will be in [ ] type brackets. Notes by the Translators of the texts will be in { } brackets.
`UMAYR B. `ADIYY'S JOURNEY TO KILL `ASMA' D. MARWAN She was of B. Umayyya b. Zayd. When Abu `Afak had been killed she displayed disaffection. `Abdullah b. al-Harith b. Al-Fudayl from his father said that she was married to a man of B. Khatma called Yazid b. Zayd. Blaming Islam and its followers she said:

het verhaalZayd ibn Haritha, who was Muhammad's ex-slave, was the third person to be converted to Muhammad's religion. Although he was Muhammad's companion for a long time, Zayd was revengeful, cruel, and without compassion. What a contrast between the companions of Muhammad and the 12 disciples of Jesus Christ. The followers of Jesus saw an example of one who walk in submissive love and healing power among men.

Umm Qirfa Fatima, daughter of Rabi'a, was a very old women when Zayd led an attack against her village. This old lady was capture and ordered to be killed. As cruel as it is to kill an old helpless woman, Muhammad's disciple had lost all feelings of human decency and ordered Qays b. Al-Musahhar to kill her.

Like cruel animals sporting with prey, Muhammad's warriors decided to rip Umm's body in two. They were getting excited, soon they would hear her cries for mercy, screams, and the sounds of her bones breaking inside her stretched out body. They grabbed her legs and tied each leg to a separate rope. They did not want to kill her first and then desecrate her body. They needed the screams, the breaking bones, the tearing flesh, and the hot pulsating blood flowing from her body to have a climax of sadistic pleasure. After the ropes were tied firmly and securely to two strong camels, they whipped the camels, driving them to pull with their greatest force. At first there were just the cries for mercy, and then the screams of unbearable pain. After that, the bones started to break and joints between bones pulled apart. Finally, the flesh and blood vessels tore apart and her frail body ripped in two. Their diabolic sport had no sense of modesty when they exposed her body to their prying eyes. Finally, the sadistic pleasure was over, and they had to untied the ropes from the camels that were pulling the two pieces of her mangled and bloody corpse.


bron
"leest u ons ook voor uit de
fabeltjeskoran,t"
[url=http://ah_52.tripod.com/zeg-het-maar/]mijn homepage[/url]
Afbeelding
oldnick
Berichten: 7
Lid geworden op: vr jul 23, 2004 4:11 pm

moorden in naam van mohammed de vredevolle profeet

Bericht door oldnick »

Hier volgt een paar directe teksten uit d hadith, de overleveringen over de handelingen en oordelen van deze waanzinnige profeet die door alle moslims worden erkend als hisytorische feiten, de nadere verklaring avn de koran en de grondslag van de islamitische wetgeving. Deze teksten zijn voor iedereen tre controleren door op het internet eenvoudig hadith in te tikken en dan krijg je de verschillende teksten aan de hand van de hadithboeken die bij deze teksten zijn vermeld. Let wel dit zijn de originele islamitische teksten uit hun eigen heilige boeken.
S. Bukhari 4.52.265: Allah’s apostel zond een groep helpers naar een man genaamd Abu Rafi. Een van hen drong s’nachts zijn huis binnen en vermoordde hem in zijn slaap. (Deze Abu Rafi had Moammed bespot en werd dus gedood met een zwaard in zijn buik)
S. Muslim 19.4436: De profeet zei: wie wil Ka’b b. Ashraf voor mij doden. Hij heeft kwaad gesproken over Allah en zijn boodschapper. Een man genaamd Mohammed vroeg “O boodschapper van Allah wilt u dat ik hem dood?” Hij zei “ja” Zij gingen dus naar zijn huis en bezochten hem ’s nachts. Hij kwam naar beneden en de man Mohammed zei tegen zijn gezellen”Als hij komt zal ik hem bij zijn hoofd grijpen en hem vast houden en moeten jullie je werk doen. Toen hield hij zijn hoofd vast en zei tegen zijn gezellen: Doe je werk! En zij doodden hem.
Abu Dawud 38.4348 Een blinde man had een zwangere slavin die de profeet placht te beledigen en bespotten. Hij verbood haar, maar zij hield er niet mee op. Op een nacht begon zij weer de profeet te bespotten en kwaad van hem te spreken. Daarop nam hij een dolk, stak die in haar buik en doodde haar. Een kind dat tussen haar benen kwam te liggen was besmeurd met het bloed dat daar vloeide. ’s Morgens werd de profeet daarover ingelicht. Daarop zei hij: O wees mijn getuige, geen vergelding is nodig voor haar bloed. (zo’n ondenkbaar laffe en walgelijke dubbele moord op een weerloze zwangere vrouw en haar ongeboren kind werd door die lieflijke profeet goedgekeurd)
Abu Dawud 38.4349: Een Jodin placht de profeet te bespotten . Een man wurgde haar tot zij stierf. De apostel van Allah verklaarde dat geen vergelding voor haar bloed betaald hoefde te worden.
Abu Dawud 14.2678: De profeet zei op de dag van de verovering van Mekka: Er zijn vier personen die ik niet zal sparen. Hij noemde hun namen. Daaronder waren twee zingende meisjes (die spotliedjes over Mohammed hadden gezongen). Een daarvan werd gedood en de ander ontsnapte en bekeerde zich tot de islam.
Abu Dawud 38.4341: Een Jood bekeerde zich tot de islam, maar werd daarna afvallige. Toen Mohammed kwam zei hij: Ik zal niet van mijn rijdier af komen voor hij gedood is. Hij werd toen gedood.
Abu Dawud 14.2756: Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: als je geen gezant was zou ik je onthoofden. Maar vandaag ben je geen gezant. Daarop beval hij een helper om hem te doden. Hij onthoofde hem op het marktplein.
Sahih Muslim 017.4206: Deze tekst verhaalt van een vrouw die overspel had gepleegd en zwanger was geworden. Nadat zij was bevallen bracht zij het kind naar Mohammed die haar opdroeg terug te komen nadat zij het kind had gespeend. Toen werd zij ingegraven tot haar borst en de profeet beval mensen haar te stenigen. Een man smeet een steen naar haar hoofd, waardoor zijn gezicht met bloed werd bespat. Hij schold haar uit waarop de profeet hem vermaande om zachtmoedig te zijn!!!
Tot hier ging het om het kleinere werk, waar de profeet slechts een enkel mens liet vermoorden.
Een voorbeeld van het grotere werk waarbij hij honderden of duizenden mensen vermoordde, vrouwen en kinderen liet verkrachten en tot slavernij bracht staat hieronder.
Sahih Muslim 19.4364: De Joden van Nadir en Quraizi verzetten zich tegen de boodschapper van Allah die de Nadir verdreef, maar de Quraizi toestond om te blijven. Hij begunstigde de laatsten tot ook zij zich verzetten. Toen doodde hij hun mannen en verdeelde de vrouwen, kinderen en al hun bezittingen onder de moslims.

verder commentaar is overbodig!!!!!!!!!!
Tevhid
Berichten: 14
Lid geworden op: ma apr 25, 2005 8:33 am

Bericht door Tevhid »

Terrorisme wordt door de Amerikaanse overheid gedefinieerd als de bedreiging voor of het gebruiken van geweld om zo een politiek doel te bereiken, door individuen of groepen. Het zij voor of tegen de plaatselijke overheidsbewind, wanneer zulke maatregelen zijn bedoeld om te shockeren, overweldigen, of het intimideren van een groep, los van de directe slachtoffers. Eigenlijk is zo'n algemene definitie van toepassing op alle bevrijdingsoorlogen, van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog tot aan de Franse revolutie. Het ergste en misschien zelfs de meest algemene kenmerk van terrorisme, is het ontketenen van geweld tegen onschuldige burgers.

1.) De huidige Israëlische vesting is het meest recente voorbeeld van een staat dat haar geboorte kent in terrorisme. Het werd opgericht met Joodse terreur groepen, waarvan de meest beruchte de Stern Gang van de uit Polen afkomstige Avraham Stern ("Yair") was.

2.) De term "Moslimterrorist" wordt gebruikt om de Islaam als een terroristische godsdienst af te doen. Maar dit is een verkeerde benaming. Toen IRA bommenleggers toesloegen, werden zij niet geëtiketteerd als "Katholiekterroristen", ondanks dat de strijd zich tussen Katholiek Ierland en Protestants Noord-Ierland bevindt, gesteund door Protestants Engeland. Evenzo toen Timothy McVeigh de CIA hoofdkwartieren in Oklahoma City opblies in 1995, waarbij 168 mensen om het leven kwamen. Hij kreeg niet de plakkaat "Christenterrorist", ondanks dat hij Christelijk was en een terrorist. In feite werd de benaming "Moslimterrorist" toegeschreven aan de activiteiten van de PLO, welke bestond uit Moslims, Christenen en communisten. De PLO is geen, noch is het ooit een Moslim organisatie geweest. Het is een nationalistische organisatie dat zich inspant voor de vestiging van een seculiere Palestijnse staat.

3.) Het gezicht van terreur kan gezien worden in de extremistische bewegingen van Egypte. Al-Djama'a al-Islamiya en Jihad bewegingen leverden stormgroepen voor een bittere strijd met de veiligheidstroepen van Egypte. Dit zorgde van 1992 tot 1997 voor 1200 doden, maar ze faalden om het seculiere bewind van Hosni Mubarak te doen vallen. De Djama'a claimde de verantwoordelijkheid voor de aanval op toeristen bij het Luxor in november 1997. Echter in maart 1997 begingen de verbannen leiders een eenzijdige verbintenis aan waarbij men afstand deed van geweld. De filosofie van deze bewegingen en hun actieprogramma zijn luid veroordeeld door alle gezaghebbende hooggeleerden.

4.)De Algerijnse situatie is wat ingewikkelder. Maar het volstaat te zeggen dat de Islamitische Bevrijdingsfront (F.I.S.), welke klaar stond om de door de Algerijnse militairen gedwarsboomde verkiezingen te winnen, afstand deed van de gewelddadige strijd in 2001. Maar de afslachting van onschuldige burgers bleef doorgaan. Vanaf het begin van de burgerlijke slachtingen, verwierp het F.I.S. deze en schreef ze toe aan de G.I.A. als schuldige. Onlangs vrijgekomen publicaties tonen aan dat de G.I.A. door de geheime dienst in het leven geroepen was, om zo de militaire strijd van de F.I.S. in diskrediet te brengen en hen te vervreemden van de massa middels gruwelijkheden.

5.) Islaam is tegen iedere vorm van blind geweld. Allaah de Verhevene zegt: ..Dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij de gehele mensheid had gedood? [5:32] Er zijn strikte regels verbonden aan hoe oorlogvoering plaats dient te vinden. De profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, verbood het doden van vrouwen, kinderen en oude mensen en de vernietiging van kerken, synagogen en boerderijen. Natuurlijk mogen vrouwen, kinderen of ouderen die gewapend zijn wel gedood worden uit zelfverdediging.


Bron: http://islamitische.blogspot.com
Real Old Dutch
Berichten: 101
Lid geworden op: di aug 09, 2005 2:22 am

Bericht door Real Old Dutch »

Come on, Moslims... ISLAM is een moordenaarsgeloof en ook Mohammed was een smerige moordenaar, die niet onder deed voor Adolf Hitler of Heinrich Himler, terwijl hij daarnaast een smerige kinderverkrachter was...

Je kunt 50.000,00 Amerkaanse dollars verdienen, als je het tegendeel bewijst...

http://www.faithfreedom.org/challenge.htm


In het Engels schreef ik eerder...

These are not LIES... These are the things those dumb- backward Muslims wrote down themselves... as ALLAH'S WORD... That shit even turns a good Muslim into a potential danger, if he- or she starts living by the book. We are lucky... that 90% of those Middle Eastern bastards, can't read... Hehehe...

ISLAM... = Murder and Terrorism... Muslims forever want opponents DEAD... YOU and ME as well...

FIGHTING...

http://www.prophetofdoom.net/quotes1.html#fighting

TERRORISM...

http://www.prophetofdoom.net/quotes1.html#terrorism

WAR...

http://www.prophetofdoom.net/quotes1.html#war

JIHAD (Holy War)...

http://www.prophetofdoom.net/chapter23.html

MARTYRS...

http://www.prophetofdoom.net/quotes1.html#martyrs

MUSLIM MILITANTS...

http://www.prophetofdoom.net/quotes1.html#militants


Old Dutch Corey...
DEATH TO ISLAM!... May the fossilized remains of the great Prophet Mohammed (burb) be blown out of our Western exhaust pipes...
Plaats reactie