Easa (as) voorspelt de komst van de profeet Mohammed (saws)

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47839
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

fucmoh schreef:
Dat verbond sloot Gods met Abraham en via Isaak zou het verbond lopen. Alleen Isaak werd tot het zaad van Abraham gerekend. Ismnael werd niet een stot het zaad van Abraham gerekend. Hij werd notabene weggestuurd.

. Luister naar haar stem, want door bemiddeling van Isaäk zal dat zijn wat uw zaad genoemd zal worden.


Wat Ismael betreft.. Hij zou alleen veel nakomelingen voortbrengen, meer niet.

13 En wat de zoon van de slavin betreft, ik zal ook hem tot een natie maken, omdat hij uw nakomeling is.
Isaak was nog niet eens geboren dus dat kan niet.

Bestudeer de tekst Mijn verbond zal met jou zaad zijn dus hem zonen waaronder Ismail vzmh
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

ajax schreef:[
Niet draaien, er staat uit de dood en niet van de dood.
Jezus werd uit de doden opgewekt.

droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: vr apr 20, 2007 8:59 pm

Bericht door droevie »

10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt ; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien , Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

klopt. Echter staat er niet: Nakomelingen hebben. Wij Christenen mogen door Jezus Christus, Zijn kinderen noemen.
(1 God, 3 verschijningen)

Jes 9:6
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

Gap, Isaak werd al genoemd voor zijn geboorte. Sara was nog niet eens zwanger. Sara kon niet eens meer zwanger worden. Maar als door een wonder geschiedde het dat ze toch zwanger werd van Isaak en dat werd vantevoren bekend gemaakt aan Abraham. Zelfs hoe hij zou heten.


18 Daarna zei Abraham tot de [ware] God: „O, dat Ismaël toch voor uw aangezicht mocht leven!” 19 Waarop God zei:

„Uw vrouw Sara baart u inderdaad een zoon, en gij moet hem de naam Isaäk geven. En ik wil mijn verbond met hem oprichten als een verbond tot onbepaalde tijd voor zijn zaad na hem. 20 Maar wat Ismaël betreft, ik heb u gehoord. Zie! Ik wil hem zegenen en wil hem vruchtbaar maken en wil hem zeer, zeer vermenigvuldigen. Hij zal stellig twaalf oversten voortbrengen, en ik wil hem tot een grote natie doen worden. 21 Maar mijn verbond zal ik met Isaäk oprichten, die Sara u volgend jaar op deze bestemde tijd zal baren.”

Dat wist je niet he, dat het al vantevoren door God bepaald was dat nog voor zijn geboorte Isaak het verbondsvolk zou voortbrengen.

Maar dat zal die leugenaar van een Ahmad Deedat jou niet vertellen.

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

ajax schreef:
droevie schreef:
ajax schreef:Die hoofdstuk spreekt over de Knecht van God.

In de hoofdstuk staat.

Hij zal zijn nakomelingen zien.
Hij weet wat lijden is

Zoals je weet is Jezus nog maagd en niet getrouwd dus de 1e kan niet
Jezus weet ook niet wat lijden is.
Bedankt!

Ik zie nog niet precies waar jij in Jes 53 nakomeling ziet staan..

Misschien dat jij mij hier op wil wijzen?

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard ?
2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben .
3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht , en wij hebben Hem niet geacht.
4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen ; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd , van God geslagen en verdrukt was.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond , om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
7 Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open ; als een lam werd Hij ter slachting geleid , en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.
8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.
9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld , en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft , noch bedrog in Zijn mond geweest is.
10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt ; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien , Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien , en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen , en Hij zal de machtigen als een roof delen , omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.Over het lijden, tjah daar hebben wij een meningsverschil.. :)
Het is duidelijk dat Mohammed en Ahmad Deedat niets van de goddelijke boodschap begrepen.(Psalm 22:30) Ja, een zaad zal hem dienen; Er zal betreffende Jehovah worden verhaald aan het geslacht.(Psalm 110:3) Uw volk zal zich gewillig aanbieden op de dag van uw strijdkracht. In de pracht der heiligheid, uit de schoot van de dageraad, Hebt gij uw gezelschap van jonge mannen net als dauwdruppels.(Jesaja 9:6) Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de vorstelijke heerschappij zal op zijn schouder komen. En zijn naam zal worden genoemd: Wonderbaar Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.(1 Korinthiërs 15:45) Zo staat er ook geschreven: „De eerste mens, Adam, werd een levende ziel.” De laatste Adam werd een levengevende geest.(Hebreeën 2:13) En wederom: „Ik wil mijn vertrouwen op hem stellen.” En wederom: „Zie! Ik en de jonge kinderen die Jehovah mij gegeven heeft.”


Jezus is voor de gehele mensheid de eeuwige vader omdat hij zijn leven voor ze gegeven heeft. Dat wordt met zijn nageslacht bedoeld en gerekend vanf de grondlegging der wereld. Ook voor hen is hij gestorven.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47839
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

droevie schreef:10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt ; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien , Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

klopt. Echter staat er niet: Nakomelingen hebben. Wij Christenen mogen door Jezus Christus, Zijn kinderen noemen.
(1 God, 3 verschijningen)

Jes 9:6
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
En dat is Jezus?
Jezus is geen sterke man hoor hij heeft nog nooit gevochten.
Mohammed vzmh is wel een sterke man,vredesvorst,raadsman.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

ajax schreef:
droevie schreef:10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt ; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien , Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

klopt. Echter staat er niet: Nakomelingen hebben. Wij Christenen mogen door Jezus Christus, Zijn kinderen noemen.
(1 God, 3 verschijningen)

Jes 9:6
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
En dat is Jezus?
Jezus is geen sterke man hoor hij heeft nog nooit gevochten.
Mohammed vzmh is wel een sterke man,vredesvorst,raadsman.
Moet ik jou nu nog serieus nemen? Mohammed werd vergiftigd door een jodin? Hoe sterk noem je hem dat hij niet eens een vergiftiging kon overleven?
Jezus is de Zoon van God en op dit moment heerst hij als een sterke God naast de almachtige God Jehovah in de hemel. En waar is Mohammed?

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

(Johannes 1:18) Geen mens heeft ooit God gezien; de eniggeboren god, die in de boezem[positie] bij de Vader is, die heeft hem verklaard.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47839
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Ismail vzmh was al geboren en God zei ik zal een eeuwige verbond hebben met jouw zaad.
Ismail vzmh dus!

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

Heb je het wel goed gelezen? God spreekt hier over de nog niet geboren Isaak die Sara zou baren EEN JAAR LATER. En met hem zou God het verbond sluiten.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47839
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Misschien kun je dit lezen

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

ajax schreef:Misschien kun je dit lezen

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen
Gap, Ismael werd niet eens tot het zaad van Abraham gerekend.


„Laat niets van wat Sara tot u blijft zeggen, u onaangenaam zijn omtrent de jongen en omtrent uw slavin. Luister naar haar stem, want door bemiddeling van Isaäk zal dat zijn wat uw zaad genoemd zal worden

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47839
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

fucmoh schreef:
ajax schreef:Misschien kun je dit lezen

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen
Gap, Ismael werd niet eens tot het zaad van Abraham gerekend.


„Laat niets van wat Sara tot u blijft zeggen, u onaangenaam zijn omtrent de jongen en omtrent uw slavin. Luister naar haar stem, want door bemiddeling van Isaäk zal dat zijn wat uw zaad genoemd zal worden
Kan je mij misschien de nummer van de vers geven?
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

5 Later gaf Abraham alles wat hij had aan Isaäk, 6 maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Toen zond hij hen nog tijdens zijn leven weg van zijn zoon Isaäk, naar het oosten, naar het land van het Oosten.


Vertel eens, waarom kreeg Isaak alles en Ismael en de andere zonen van Abraham alleen maar geschenken?

Waar komt die voorkeurspositie voor Isaak vandaan, terwijl Ismael gelijk gesteld wordt met de andere zonen van Ketura?

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47839
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

fucmoh schreef:5 Later gaf Abraham alles wat hij had aan Isaäk, 6 maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Toen zond hij hen nog tijdens zijn leven weg van zijn zoon Isaäk, naar het oosten, naar het land van het Oosten.


Vertel eens, waarom kreeg Isaak alles en Ismael en de andere zonen van Abraham alleen maar geschenken?

Waar komt die voorkeurspositie voor Isaak vandaan, terwijl Ismael gelijk gesteld wordt met de andere zonen van Ketura?
28 De kinderen van Abraham waren Izak en Ismaël.

Ze zijn beide gelijk
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47839
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

3 verbonden

Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken;

Ismail vzmh hoort bij Ibrahim vzmh
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

ajax schreef:
fucmoh schreef:
ajax schreef:Misschien kun je dit lezen

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen
Gap, Ismael werd niet eens tot het zaad van Abraham gerekend.


„Laat niets van wat Sara tot u blijft zeggen, u onaangenaam zijn omtrent de jongen en omtrent uw slavin. Luister naar haar stem, want door bemiddeling van Isaäk zal dat zijn wat uw zaad genoemd zal worden
Kan je mij misschien de nummer van de vers geven?
Genesis 21:11 En een vers verder wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen Ismael en Isaak. Ismael zou niet meer zijn dan 1 van zijn nakomelingen die veel nageslacht zou voortbrengen. Van een verbond was geen enkele sprake.

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

Ismael werd de zoon van de slavin genoemd.

13 En wat de zoon van de slavin betreft,

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47839
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

fucmoh schreef:
ajax schreef:
fucmoh schreef: Gap, Ismael werd niet eens tot het zaad van Abraham gerekend.


„Laat niets van wat Sara tot u blijft zeggen, u onaangenaam zijn omtrent de jongen en omtrent uw slavin. Luister naar haar stem, want door bemiddeling van Isaäk zal dat zijn wat uw zaad genoemd zal worden
Kan je mij misschien de nummer van de vers geven?
Genesis 21:11 En een vers verder wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen Ismael en Isaak. Ismael zou niet meer zijn dan 1 van zijn nakomelingen die veel nageslacht zou voortbrengen. Van een verbond was geen enkele sprake.
Fcmuh jochie lees is goed daaarna:

13 Doch Ik zal ook den zoon dezer dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

ajax schreef:3 verbonden

Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken;

Ismail vzmh hoort bij Ibrahim vzmh
Nee, gap, Ismael was niet meer dan een nakomeling van Abraham net zoals zijn andere zes zonen. Ismael was een afgodenaanbidder en zijn nakomelingen ook.


Dit zegt de bijbel over Ismael.

12 Wat hem aangaat, hij zal een zebra van een mens worden. Zijn hand zal tegen iedereen zijn, en de hand van iedereen zal tegen hem zijn; en voor het aangezicht van al zijn broeders zal hij verblijf houden.”

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47839
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

fucmoh schreef:
ajax schreef:3 verbonden

Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken;

Ismail vzmh hoort bij Ibrahim vzmh
Nee, gap, Ismael was niet meer dan een nakomeling van Abraham net zoals zijn andere zes zonen. Ismael was een afgodenaanbidder en zijn nakomelingen ook.


Dit zegt de bijbel over Ismael.

12 Wat hem aangaat, hij zal een zebra van een mens worden. Zijn hand zal tegen iedereen zijn, en de hand van iedereen zal tegen hem zijn; en voor het aangezicht van al zijn broeders zal hij verblijf houden.”
Geef de nummer en vers aan
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

ajax schreef:
fucmoh schreef:
ajax schreef: Kan je mij misschien de nummer van de vers geven?
Genesis 21:11 En een vers verder wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen Ismael en Isaak. Ismael zou niet meer zijn dan 1 van zijn nakomelingen die veel nageslacht zou voortbrengen. Van een verbond was geen enkele sprake.
Fcmuh jochie lees is goed daaarna:

13 Doch Ik zal ook den zoon dezer dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is.
Gap, jij moet het goed lezen. Ismael zou alleen veel nageslacht voortbrengen. Nergens wordt gezegd dat God een verbond met Ismael zou sluiten..

, want door bemiddeling van Isaäk zal dat zijn wat uw zaad genoemd zal worden

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47839
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

fucmoh schreef:
ajax schreef:
fucmoh schreef: Genesis 21:11 En een vers verder wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen Ismael en Isaak. Ismael zou niet meer zijn dan 1 van zijn nakomelingen die veel nageslacht zou voortbrengen. Van een verbond was geen enkele sprake.
Fcmuh jochie lees is goed daaarna:

13 Doch Ik zal ook den zoon dezer dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is.
Gap, jij moet het goed lezen. Ismael zou alleen veel nageslacht voortbrengen. Nergens wordt gezegd dat God een verbond met Ismael zou sluiten..

, want door bemiddeling van Isaäk zal dat zijn wat uw zaad genoemd zal worden

Jochie kijk is effe aan:

Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen

Dat daarboven is de verbond van Ibrahim vzmh

Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en aan het land zal Ik gedenken;

Duidelijker kan bijna niet

Die van Isaak vzmh is anders
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

ajax schreef:
fucmoh schreef:
En dan? Abraham-de zoon van Abraham-de kleinzoon van Abraham.
Nee, gap, Ismael was niet meer dan een nakomeling van Abraham net zoals zijn andere zes zonen. Ismael was een afgodenaanbidder en zijn nakomelingen ook.


Dit zegt de bijbel over Ismael.

12 Wat hem aangaat, hij zal een zebra van een mens worden. Zijn hand zal tegen iedereen zijn, en de hand van iedereen zal tegen hem zijn; en voor het aangezicht van al zijn broeders zal hij verblijf houden.”
Geef de nummer en vers aan
Genesis 16:12

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: za dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Bericht door fucmoh »

Gap, God sloot dat verbond met Abraham dat via zijn zoon Isaak zou lopen. Je vermijd het toe te geven dat Ismael alleen veel nageslacht zou voortbrengen en meer niet.

De verbondsbeloften werden doorgegeven via Isaak en Jakob.

genesis 26:3 Vertoef als vreemdeling in dit land, en ik zal met u blijven en u zegenen, want aan u en aan uw zaad zal ik al deze landen geven, en ik wil de beëdigde verklaring die ik aan uw vader Abraham heb gezworen, gestand doen: 4 ’En ik wil uw zaad vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel en ik wil aan uw zaad al deze landen geven; en door bemiddeling van uw zaad zullen alle natiën der aarde zich stellig zegenen’,

En via Jakob.

genesis 28:13 En zie! Jehovah stond bovenaan, en hij zei vervolgens:

„Ik ben Jehovah, de God van uw vader Abraham en de God van Isaäk. Het land waarop gij ligt, aan u zal ik het geven en aan uw zaad.Zie jij iets over Ismael staan?

Plaats reactie