Easa (as) voorspelt de komst van de profeet Mohammed (saws)

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Za Apr 28, 2007 11:57 pm

Chaimae schreef:Het gekke is dat in de vorige eeuw veel verloren papyrusboeken zijn gevonden. Evangeliëen die gaan over Maria Magdalena-Jezus-Judas en Thomas. De kerk erkent ze niet.


Omdat ze ook niet waar zijn. Zij worden gerekend tot de apocriefen, net zoals de koran ook een apocrief boek is.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47007
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Za Apr 28, 2007 11:59 pm

fucmoh schreef:http://www.bibleprobe.com/biblecode.htm


Inderdaad geld afpersers :) ze zijn wel slim.
Moby Dick hahahaha
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Zo Apr 29, 2007 12:03 am

ajax schreef:
fucmoh schreef:http://www.bibleprobe.com/biblecode.htm


Inderdaad geld afpersers :) ze zijn wel slim.
Moby Dick hahahaha


Geldafpersers?


Afbeelding
"MOHAMMED" crosses "PROFANE MY HOLY NAME"

Ik vind het wel grappig.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47007
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Zo Apr 29, 2007 12:05 am

fucmoh schreef:
ajax schreef:
fucmoh schreef:http://www.bibleprobe.com/biblecode.htm


Inderdaad geld afpersers :) ze zijn wel slim.
Moby Dick hahahaha


Geldafpersers?


Afbeelding


Ik vind het wel grappig.


Daarom zijn ze zo slim om domme mensen zoals jou erin te laten geloven uiteraard hebben ze een boek gemaakt zodat ze money kunnen binnen i can,t blaim them there are stupid people :)
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: Wo Jan 22, 2003 7:34 pm

Berichtdoor Serdar » Zo Apr 29, 2007 12:05 am

Laten wij thans tot een onderzoek van het Nieuwe Testament overgaan.

Vier Evangeliën
De in het Nieuwe Testament verzamelde boeken zijn geen uitingen van Jezus noch van zijn discipelen.
Jezus was een Jood en dit waren zijn discipelen ook.
Indien enige van de uitingen van Jezus in hun oorspronkelijkheid waren terug te vinden, dan kon dit alleen in de Hebreeuwse taal zijn.
Zo ook wat betreft de uitingen van zijn discipelen.
Doch er bestaat nergens ter wereld een exemplaar van het N.T. in oud Hebreeuws.
De oude exemplaren zijn alle in het Grieks.
Christenschrijvers trachten dit ernstige gebrek te bemantelen door te zeggen dat de voertaal in de tijd van Jezus het Grieks was.
Dit is om meer dan een reden onmogelijk.
Volkeren geven hun taal niet gemakkelijk prijs: zij is voor hen een even kostelijke erfenis als elk eigendom of ander bezit.
In Oost-Europa leven mensen die 300 of 400 jaar lang onder Russische heerschappij hebben gestaan, doch hun talen blijven tot op heden ongeschonden.
Frankrijk heeft lange tijd over Marokko en Spanje eveneens lange tijd over Algiers geregeerd. Doch de taal van deze onderworpen volkeren is nog steeds het Arabisch.
Sinds de tijd van Jezus zijn meer dan 2000 jaren vergaan.
Doch de Joden zijn hun taal niet vergeten.
Zelfs heden spreken Joden in bepaalde streken van Europa en Amerika Jiddisch, een verbasterde vorm van het oud Hebreeuws.
Indien dus een zo lang verblijf van de Joden onder andere volkeren hun taal niet vernietigd heeft, hoe kon dan een kort samenleven met de Romeinse heerschappij de joodse taal vernietigen?
Laten wij hierbij bedenken, dat de Romeinse heerschappij in Palestina slechts ongeveer vijftig jaar vóór de komst van Christus was begonnen.
Deze tijd is niet lang genoeg om een volk zijn taal te doen vergeten.
Doch er zijn andere belangrijke overwegingen die in het oog moeten worden gehouden:

1) Volkeren die in de wereldgeschiedenis enige belangrijkheid krijgen, geven hun taal niet prijs, en de Joden waren inderdaad een zeer belangrijk volk.

2) De godsdienst der Joden was in het Hebreeuws geschreven en juist om deze reden konden de Joden hun taal onmogelijk prijsgeven.

3) De Joden beschouwden zich op de ladder van beschaving en cultuur beslist niet minderwaardig aan de Romeinen, doch eerder als meerwaardig, en daarom moesten zij wel trots op hun taal zijn geworden en niet geneigd haar prijs te geven.

4) De Joden koesterden hoop op de terugkeer van hun politieke macht.
Volkeren die de toekomst vrezen worden pessimitisch en zijn daarom geneigd hun trots op hun taal te verliezen.
Doch de Joden verwachtten in de tijd van Jezus de komst van hun Koning, die de joodse heerschappij zou herstellen.
Daar zij zulk een toekomst tegemoet zagen konden zij de bescherming hunner taal niet zodanig hebben verwaarloosd.


5) Joodse schrijvers uit die tijd schreven in hun eigen taal ofwel in een of andere verbasterde vorm daarvan.
Indien hun taal zich had gewijzigd, zouden wij uit die tijd boeken hebben gehad die ten minste in een verbastering van het Hebreeuws waren geschreven.


6) De oudste manuscripten van het N.T. zijn in het Grieks.
Doch de Romeinse Rijk was in de tijd van Jezus nog niet in twee helften verdeeld.
Het centrum van het Rijk was nog steeds Romeins.
De Romeinse en Griekse talen zijn zeer moeilijk.
Indien de Romeinse invloed enigermate in het joodse leven was doorgedrongen, zou dit een assimilatie van Latijnse (en niet Griekse) woorden in de Hebreeuwse taal tot gevolg hebben gehad.
Toch zijn de oudste manuscripten van de Evangeliën alle in het Grieks.
Dit bewijst dat de evangeliën neergeschreven werden in een tijd, toen het Romeinse Rijk verdeeld was en zijn Oosterse bezittingen deel uitmaakten van het Griekse Rijk, zodat de Griekste taal haar invloed was gaan uitoefenen op het Christendom en zijn literatuur.

Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: Wo Jan 22, 2003 7:34 pm

Berichtdoor Serdar » Zo Apr 29, 2007 12:08 am

Tegenspraken in het Nieuwe Testament

Dan zijn er ook nog in de Evangelieverhalen tegenspraken en die tegenspraken bewijzen ook weer, dat de Evangeliën geen openbaring Gods uitmaken, ofwel dat de oorspronkelijke openbaring door menselijke inmening onherkenbaar is gemaakt.
Een normale schrijver die een normale maat van consequentie bezit, zal in hetgeen hij schrijft geen tegenspraken toelaten.
Hoe kunnen wij dan in een Boek Gods, tegenspraken dulden?
Hieronder geef ik enige voorbeelden:

1) Ten opzichte van de geboorte van Jezus vinden wij in Mattheus 1 :1-22 en in Lucas 1 :32-33, dat de Messias een normale sterveling zou zijn.
Alleen zou hij Gods zoon worden genoemd.
Uit het Evangelie van Johannes 1: 1 maken wij echter op, dat de Messias het woord is, dat steeds bij God was en dat God zelf was, zodat allen uit hem zijn gemaakt
.

2) Uit Mattheus 3 :13-17, Marcus 1 :9-12 en Lucas 3 :21,22 en 4:1 blijkt dat Jezus door Johannes werd gedoopt en, na van hem de doop te hebben ontvangen, hem onmiddelijk of op dezelfde dag verliet.
In het Evangelie van Johannes wordt echter van een doop in het geheel niets vermeld, terwijl de ontmoeting tussen Jezus en Johannes, naar hier bericht wordt, twee dagen moet hebben geduurd
.

3) Uit Johannes 1 :19-44 blijkt dat Jezus, na enige dagen bij Johannes en zijn discipelen te hebben doorgebracht, rechtstreeks naar Galilea ging.
Doch uit Mattheus 4:1, Markus 1 :12 en Lucas 4:1 blijkt dat Jezus na van Johannes de doop te hebben ontvangen, de woestijn inging om een krachtmeting met satan aan te gaan en daar 40 dagen vertoefde
.

4) Uit Johannes 1 :35-51 blijkt dat Jezus kort na zijn ontmoeting met Johannes twee van diens discipelen, Andreas en een andere die niet bij name is genoemd, tot zijn eigen discipelen maakte en op weg naar Galilea Simon Petrus en Nathanael ontmoette.
Doch uit Mattheus 4 :12-22, Markus 1 :12-20 en Lucas 4 :14,15 en 5 :1-11 blijkt dat Jezus na Johannes ontmoet en veertig dagen in de woestijn doorgebracht te hebben vastte en, toen hij van de gevangenschap van Johannes hoorde, naar Galilea trok, daar in vele plaatsen en gedurende vele dagen predikte, en aan het Meer van Galilea Simon Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus als zijn discipelen aanvaardde.
Dit wil zeggen dat de plaats waar volgens het Evangelie van Johannes deze personen door Jezus als zijn discipelen aanvaard werden, niet de plaats is waar volgens de andere Evangeliën het aannemen van deze discipelen plaats vond.
Ook de tijd waarop dit plaatsvond is volgens Johannes niet de tijd, die in de andere Evangeliën wordt aangegeven.
De andere Evangeliën stellen de tijd namelijk ongeveer twee maanden later.


5) In Johannes 4:3 en 43-45 wordt ons te verstaan gegeven, dat de geboorteplaats van Jezus Judea was en dat Jezus, gelovende dat een profeet in zijn geboorteplaats niet wordt geëerd, die plaats verliet en naar Galilea vertrok waar hij zeer geëerd werd.
Doch in tegenstelling hiermede wordt ons in Mattheus 13 :54-58, Lucas 4:24 en Markus 6:4 gezegd, dat de geboorteplaats van Jezus Judea doch Galilea was.
In Galilea niet geëerd, zeide hij, want geen profeet was in zijn eigen plaats geëerd.


6) In Johannes 3 :22-26 en 4 :1-3 wordt ons gezegd, dat Jezus reeds voordat Johannes gevangen was genomen, was begonnen zijn boodschap te prediken en mensen te dopen.
Doch in Mattheus 4 :12-17 en Markus 1 :14,15 wordt ons gezegd dat Jezus na de gevangenschap van Johannes begon te prediken
.

7) Volgens Lucas 3 :23 was Jozef, de echtgenoot van Maria, de zoon van Heli; doch volgens Mattheus 1 :16 was hij de zoon van Jacob.

8] Volgens Lucas 3 :31 stamde Jezus door Nathan van David af, doch Mattheus 1 :6 brengt de stamboom van Jezus door Nathans broeders terug tot Koning Salomo.

9) In de door Mattheus aangegeven stamboom vinden wij van Jozef tot Abraham 41 personen, doch in de door Lucas aangegeven stamboom vinden wij 56 personen.
Bovendien komen de namen in de beide stambomen niet met elkaar overeen.


10) In Lucas 24 :50,51 wordt ons gezegd, dat Jezus van Bethanië ten hemel voer.
Doch in Handelingen 1 :12 lezen wij, dat de hemelvaart plaats vond op de Olijfberg.


11) In Lucas 24 :21-29, 36 en 51 zegt, dat Jezus op de dag waarop hij uit de dood opstond, of in de nacht daarna, ten hemel voer.
Doch in de Handelingen 1 :3 lezen wij, dat Jezus ten hemel voer veertig dagen nadat hij uit de dood was opgestaan.


12) In Mattheus 10 :10 lezen wij, dat Jezus zijn discipelen vermaande ,,geen reiszak op de weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf'' mede te nemen.
Doch Marcus 6 :8,9 zegt dat Jezus zijn discipelen gebood dat zij niets bij zich zouden dragen dan hun staf.
Markus erkent echter dat Jezus de discipelen geval geschoeid te zijn.
Hieruit blijkt, dat volgens Mattheus Jezus zelfs het dragen van schoenen en een straf verbood, doch volgens Markus hadden de discipelen instructies ontvangen staven te dragen en geschoeid te zijn.
Laatst gewijzigd door Anonymous op Zo Apr 29, 2007 12:09 am, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Zo Apr 29, 2007 12:09 am

Moslims beweren met de grootste stelligheid dat de koran in het zuiverste, het mooiste en het meest welluidende Arabisch geschreven werd.

De meeste moslims kennen echter geen Arabisch en zeker niet het Arabisch waarin de koran werd opgesteld.

Onderzoek door niet-moslimse Arabische en Westerse specialisten heeft echter aangetoond dat het in de koran gebruikte Arabisch allesbehalve zuiver is, want doorspekt met allerlei taal- en schrijffouten en zeker niet welluidend is.

Zij hebben ook aangetoond dat de teksten uit de koran veel verschillende origines heeft, dat niet alleen de verschillende soera's (hoofdstukken) maar binnen de soera's ook verschillende verzen door elkaar gegooid werden, en dat in bepaalde soera's niet terzake doende verzen werden tussengevoegd.

Christoph Luxenberg stelt zelfs dat delen van de koran niet oorspronkelijk in het Arabisch geschreven werden maar wel in de verwante Aramese taal die naderhand een Arabische uitlegging gekregen hebben.

Een en ander maakt deel uit van de groeiende bewijsvoering dat de koran niet bestond rond het jaar 650, maar vermoedelijk rond het jaar 700 werd samengesteld en uiteindelijk rond het jaar 750 gestold is in het boek dat we nu als koran kennen.

Gezien het defectieve schrift dat gebruikt werd, door verkeerde lezingen en kopiëerfouten zijn er naderhand nog diverse aanpassingen aan de koran aangebracht. Nog in de loop van vorige eeuw bestond er een versie die lichtjes afweek van de officiëel erkende en misschien wordt deze nog gebruikt in delen van Afrika.

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Zo Apr 29, 2007 12:11 am

’Tekst van Koran staat niet vast’

Bron: Dagblad Trouw

door Eildert Mulder

Dissidente islamologen plaatsen spectaculaire vraagtekens bij het traditionele verhaal over de begintijd van de islam. Volgens hen staat de tekst van de Koran niet vast. En ook de archeologie vertelt een ander verhaal dan de islamitische orthodoxie; vermeende bronnen van de islam zijn mogelijk zelfs christelijk. Deel 1 van een serie: een groot wetenschappelijk avontuur.
’Ons boek is een uitdaging aan het adres van de islamwetenschap, niet aan de islam. Godsdiensten zijn te stevig om ze aan het wankelen te kunnen brengen”, zegt professor Karl-Heinz Ohlig.

Ohlig doceert godsdienstwetenschappen en kerkgeschiedenis aan de universiteit van Saarbrücken. Hij is een gemoedelijke Rijnlander, die de sfeer uitstraalt van het kleine stukje Duitsland waar de Romeinen hebben geheerst, waar in plaats van bier wijn de nationale drank is en waar het woord Pruis, terecht of onterecht, vergelijkbare associaties oproept als in Nederland.

Het emeritaat wenkt, maar juist in de herfst van zijn carrière werpt Ohlig zich op als een spil in een groot wetenschappelijk avontuur, met als inzet een nieuwe interpretatie van de Koran en de ontstaansgeschiedenis van de islam.

Je moet een stevige maag hebben, want Ohlig en de zijnen halen veel overhoop, zodat het je soms begint te draaien. Daarvoor hoef je geen moslim te zijn.

Samen met islamdeskundige Gerd-Ruediger Puin redigeerde Ohlig het boek ’Die dunklen Anfänge’ (’Het duistere begin’). Twaalf wetenschappers uiten daarin hun twijfels over het traditionele verhaal over de beginperiode van de islam.

Dat verhaal oogt helder en eenvoudig. In het begin van de zevende eeuw na Christus leefde er in de stad Mekka op het Arabische schiereiland een man met de naam Mohammed. In een periode van enige tientallen jaren kreeg hij openbaringen, die kort na zijn dood zijn verzameld in een boek dat de naam Koran kreeg en dat is geschreven in perfect Arabisch.

Mohammed stichtte een nieuwe godsdienst met de naam islam, wat volgens de orthodoxe lezing de totale onderwerping aan God betekent. De Bijbel is een eerdere vorm van dezelfde goddelijke openbaring, maar is door toedoen van de duivel vervalst, met als ergste gevolg de leer van de Drie-eenheid, de grootste dwaling van het christendom.

De profeet slaagde erin, nog steeds volgens het gebruikelijke verhaal, om met geweld en diplomatie het Arabische schiereiland te verenigen. Na zijn dood veroverden de leiders van de nieuwe moslimstaat, de kaliefen, een wereldrijk dat zich uitstrekte van de Indus tot de Pyreneeën. Ze deden dat met een ongeregeld stelletje vechtersbazen uit de woestijn. Niemand snapt hoe dat mogelijk was, maar dat is deel van het goddelijke mysterie.

De overtuigingskracht van dit verhaal is misschien zijn eenvoud. Hoe dan ook, het vindt algemeen geloof bij moslims, ook bij afvalligen, zoals de schrijver Salman Rushdie, die vorige zomer in Trouw beweerde dat de islam de enige godsdienst is waarvan de ontstaansgeschiedenis betrouwbaar is vastgelegd.

Ook veel westerse islamologen hebben de afgelopen eeuwen het oude, overgeleverde verhaal min of meer klakkeloos geaccepteerd.

Vooral dat laatste zit de schrijvers van ’Die dunklen Anfänge’ dwars. Want wetenschappers die niet gebonden zijn aan een geloof, zouden het lef moeten hebben om afstand te nemen van de moslimorthodoxie als er wetenschappelijke feiten zijn die daartoe nadrukkelijk uitnodigen.

De archeologie bijvoorbeeld ondersteunt de orthodoxe lezing niet. Historische munten vertellen vaak een ander verhaal dan moslimgeschiedschrijvers. De oudste biografie van de profeet dateert van ruim honderd jaar na diens dood.

Mohammed-biografieën lijken vooral bedoeld om passages in de Koran van een context te voorzien en zijn daarom onbetrouwbaar. Alleen met behulp van de suspecte biografieën valt ’aan te tonen’ dat de Koran toespelingen bevat op het traditionele verhaal. Maar zonder kennis van die biografieën vind je het orthodoxe verhaal niet of nauwelijks terug in de Koran. En als klap op de vuurpijl: zelfs de tekst van de Koran staat volgens de dissidenten niet vast.

De auteurs beperken zich niet tot afbraak. Ze wagen zich ook aan bespiegelingen over hoe het dan wél kan zijn geweest, zonder tot eensluidende conclusies te komen. Ze voelen zich met elkaar verwant maar ze vormen geen ’school’.

Ohlig laat zien dat het antieke Syrisch-Arabische christendom frappante overeenkomsten vertoont met de latere islam.

De muntendeskundige Volker Popp probeert aan te tonen dat de eerste kaliefen, die in Syrië zetelden, zichzelf nog als christenen zagen. Dat vloekt al met het traditionele verhaal, maar Popp gaat verder.

Hij is kenner van de Iraanse geschiedenis en denkt dat de islam niet is ontstaan in Mekka maar in Afghanistan, als een beweging van christelijke Arabische bannelingen, die geloofden dat het einde der tijden nabij was, die hunkerden naar hun terugkeer naar Irak, en Jeruzalem als hun heilige stad beschouwden.

Popp denkt, met anderen, dat in de begintijd ’Mohammed’ niet de aanduiding was van de profeet Mohammed maar van Jezus. ’Mohammed’ leest hij als een bijvoeglijk naamwoord, dat zoiets als ’geprezene’ of ’uitverkorene’ betekent.

Ter vergelijking: allerlei namen uit de Bijbel komen veel vaker in de Koran voor dan Mohammed: Jezus 25 keer, Maria 35, Johannes de Doper 41, en, als absolute kampioen, Mozes 135 maal.

Gerd Puin weet ongeveer alles van de Zuid-Arabische, Jemenitische cultuur. Met fotoafdrukken van oeroude koranfragmenten, in 1972 door bouwvakkers gevonden achter een dakbeschot van een moskee in Jemen, ondergraaft hij de veronderstelde feilloze mondelinge overlevering van de heilige tekst.

De Hamburgse islamkenner Christoph Luxenberg gooide zes jaar geleden een steen in de vijver met de theorie dat de maagden in het paradijs, die de Koran gelovigen na hun dood belooft, in werkelijkheid druiven zijn – treurig nieuws voor elke terrorist. Luxenberg onderbouwt zijn stelling met taalkundige argumenten. Volgens hem is de korantekst doordrenkt met elementen uit een andere, met Arabisch verwante taal, het Aramees.

Geen volmaakt Arabisch dus, zoals de traditie wil, de Koran is geschreven in een mengtaal, of is misschien zelfs een matige vertaling van een Aramees origineel.

De vakwereld van islamolologen zweeg een paar jaar, maar ten slotte barstte er toch een debat los tussen voor- en tegenstanders. Vorig jaar was er in Berlijn een wetenschappelijk symposium naar aanleiding van zijn boek.

In ’Die dunklen Anfänge’ probeert hij te bewijzen dat een oeroude, zeer islamitisch ogende tekst in de Koepel van de Rots in Jeruzalem een christelijke achtergrond heeft.

In de essaybundel staan ook voorzichtiger bijdragen. De auteurs komen niet alleen uit Duitsland, het is een meertalig boek, met onder andere een bijdrage van een Italiaanse edelman.

Hun conclusies sporen niet altijd met elkaar, en de artikelen in het boek zijn ook niet op elkaar afgestemd, maar de auteurs zijn wel samen naar buiten getreden. Anderen deden al eerder hetzelfde, en daarmee lijkt de tijd voorbij dat islamwetenschappers met ’wilde ideeën’ als zonderlinge dilettanten bij het grootvuil konden worden gezet.

Het is een opmerkelijke ontwikkeling. In de jaren zeventig van de vorige eeuw maakte de Amerikaans-Palestijnse literatuurwetenschapper Edward Said indruk met zijn boek ’Orientalism’. Hij betoogde dat westerse kenners van de islam en de moslimwereld een mythisch beeld van de ’oriënt’ hadden gecreëerd, dat alleen in hun hoofden en geschriften bestond en geen relatie had met de werkelijkheid. Ze zouden wegbereiders en slippendragers zijn geweest van het westerse imperialisme.

De ’dissidente islamkenners’ zijn minstens zo kritisch over hun vak als Said destijds, maar vanuit een omgekeerde invalshoek. Zij vinden juist dat westerse islamologen, uitzonderingen daargelaten, door de eeuwen heen veel te slaafs aan het handje van de moslimorthodoxie hebben gelopen. En dat nog steeds doen.

Puin vertelt dat het hem veel tijd heeft gekost om zich los te maken van het overgeleverde denken van de oriëntalistiek. „We hebben een gemeenschappelijke noemer en dat is dat het zó niet kan zijn geweest”, zegt hij, duidend op het traditionele verhaal over de oorsprong van de islam.

Er is nog iets gemeenschappelijks aan deze wetenschappers: hun vrolijke bevlogenheid. Ohlig heeft ’echt geen tijd’, daarom duurt het gesprek met hem maar een paar uur, altijd nog tweemaal zo lang als begroot. Andere gesprekken lopen uit tot twaalf uur of langer. Verveling bestaat hier niet. De gastvrijheid is Midden-Oosters en van tijd tot tijd stroomt de wijn overvloedig.

In de wereld van islamologen bestaat nogal wat weerstand tegen de ’revisionisten’. Ohlig daarover: „Die weerstand komt van mensen die aan het einde van hun leven staan. En dan kun je ineens je levenswerk weggooien. Het is moeilijk om dat toe te geven.”

Met medewerking van Thomas Milo

Karl-Heinz Ohlig en Gerd Puin (red.): Die dunklen Anfänge. Neue Forschungen zur Entstehung und frühen geschichte des Islam. Verlag Hans Schiler, Berlijn. ISBN 3899301285; 406 blz. € 58.


Link naar artikel: http://www.trouw.nl/deverdieping/religi ... 6rsquo%3B+

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Zo Apr 29, 2007 12:24 am

ajax schreef:
fucmoh schreef:
ajax schreef:
fucmoh schreef:http://www.bibleprobe.com/biblecode.htm


Inderdaad geld afpersers :) ze zijn wel slim.
Moby Dick hahahaha


Geldafpersers?


Afbeelding


Ik vind het wel grappig.


Daarom zijn ze zo slim om domme mensen zoals jou erin te laten geloven uiteraard hebben ze een boek gemaakt zodat ze money kunnen binnen i can,t blaim them there are stupid people :)


Zoals Karen Armstrong of Maurice Bucaille? Die zijn pas erg. Valse religie propageren terwijl ze weten dat het valse religie is. En die domme moslims, voor zover ze het kunnen betalen, maar hun boekjes kopen.

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Zo Apr 29, 2007 12:26 am

De ’dissidente islamkenners’ zijn minstens zo kritisch over hun vak als Said destijds, maar vanuit een omgekeerde invalshoek. Zij vinden juist dat westerse islamologen, uitzonderingen daargelaten, door de eeuwen heen veel te slaafs aan het handje van de moslimorthodoxie hebben gelopen. En dat nog steeds doen.


Hoezo, je ziel verkopen aan de duivel.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Zo Apr 29, 2007 12:56 am

Serdar schreef:Laten wij thans tot een onderzoek van het Nieuwe Testament overgaan.

Vier Evangeliën
Doch er bestaat nergens ter wereld een exemplaar van het N.T. in oud Hebreeuws.
De oude exemplaren zijn alle in het Grieks.


Helaas... veel onderzoek pleeg je niet, denk ik.

Heel je discussie is gevoerd rond dit simpele punt: de oudste bijbel is grieks, maar dat zou eigenlijk hebreeuws moeten zijn.

Wel, Jezus sprak Aramees. Dat staat eigenlijk vast.

Herbegin.
Zonder (ji)haat straat.

Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: Vr Apr 20, 2007 8:59 pm

Berichtdoor droevie » Zo Apr 29, 2007 5:12 am

Ketter schreef:
Serdar schreef:Laten wij thans tot een onderzoek van het Nieuwe Testament overgaan.

Vier Evangeliën
Doch er bestaat nergens ter wereld een exemplaar van het N.T. in oud Hebreeuws.
De oude exemplaren zijn alle in het Grieks.


Helaas... veel onderzoek pleeg je niet, denk ik.

Heel je discussie is gevoerd rond dit simpele punt: de oudste bijbel is grieks, maar dat zou eigenlijk hebreeuws moeten zijn.

Wel, Jezus sprak Aramees. Dat staat eigenlijk vast.

Herbegin.


Of het vast staat dat Jezus Aramees sprak, is niet helemaal zeker.
Wel dat het hebreeuws van 2000 jr geleden Aramese leenwoorden kent.

Dat de Evangeliën in het grieks is geschreven, is heel logisch.
a. Het grieks was het 'engels' van nu. Iedereen sprak het.
b. De Evangeliën was niet alleen bedoeld voor Joden in Israël.

Gebruikersavatar
Ketter
Berichten: 4219
Lid geworden op: Do Jun 22, 2006 9:06 am
Locatie: Vlaanderen

Berichtdoor Ketter » Zo Apr 29, 2007 8:22 am

droevie schreef:
Ketter schreef:
Serdar schreef:Laten wij thans tot een onderzoek van het Nieuwe Testament overgaan.

Vier Evangeliën
Doch er bestaat nergens ter wereld een exemplaar van het N.T. in oud Hebreeuws.
De oude exemplaren zijn alle in het Grieks.


Helaas... veel onderzoek pleeg je niet, denk ik.

Heel je discussie is gevoerd rond dit simpele punt: de oudste bijbel is grieks, maar dat zou eigenlijk hebreeuws moeten zijn.

Wel, Jezus sprak Aramees. Dat staat eigenlijk vast.

Herbegin.


Of het vast staat dat Jezus Aramees sprak, is niet helemaal zeker.
Wel dat het hebreeuws van 2000 jr geleden Aramese leenwoorden kent.

Dat de Evangeliën in het grieks is geschreven, is heel logisch.
a. Het grieks was het 'engels' van nu. Iedereen sprak het.
b. De Evangeliën was niet alleen bedoeld voor Joden in Israël.


OK, dank je droevie voor de interessante informatie. Ik dacht dat de stelling dat Jezus Aramees moet gesproken hebben ondertussen algemeen aanvaard werd.
Zonder (ji)haat straat.Wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het feit dat ik niet kan geloven in een God die zo duidelijk kwaadaardig is?

Gebruikersavatar
Freya
Berichten: 1231
Lid geworden op: Wo Apr 25, 2007 2:57 pm

Berichtdoor Freya » Zo Apr 29, 2007 9:44 am

Ketter schreef:OK, dank je droevie voor de interessante informatie. Ik dacht dat de stelling dat Jezus Aramees moet gesproken hebben ondertussen algemeen aanvaard werd.

http://www.teologia.nl/artikelen/jezus_semitisch.html

Gebruikersavatar
Freya
Berichten: 1231
Lid geworden op: Wo Apr 25, 2007 2:57 pm

Berichtdoor Freya » Zo Apr 29, 2007 9:52 am

Freya schreef:
Ketter schreef:OK, dank je droevie voor de interessante informatie. Ik dacht dat de stelling dat Jezus Aramees moet gesproken hebben ondertussen algemeen aanvaard werd.

Blijken toch nog wat mensen te zijn, die dat (niet) meer aanvaarden.
http://www.teologia.nl/artikelen/jezus_semitisch.html

droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: Vr Apr 20, 2007 8:59 pm

Berichtdoor droevie » Zo Apr 29, 2007 12:28 pm

Freya schreef:
Ketter schreef:OK, dank je droevie voor de interessante informatie. Ik dacht dat de stelling dat Jezus Aramees moet gesproken hebben ondertussen algemeen aanvaard werd.

http://www.teologia.nl/artikelen/jezus_semitisch.html


En ook Freya bedankt :razz:

droevie
Berichten: 275
Lid geworden op: Vr Apr 20, 2007 8:59 pm

Berichtdoor droevie » Zo Apr 29, 2007 12:29 pm

Ik denk dat wat dat betreft het altijd gissen blijft

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Zo Apr 29, 2007 12:29 pm

Namens mij ook Freya.
bedankt.
Ik ben erg blij met deze link.

Knuf.
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47007
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Zo Apr 29, 2007 12:40 pm

Freya schreef:
Ketter schreef:OK, dank je droevie voor de interessante informatie. Ik dacht dat de stelling dat Jezus Aramees moet gesproken hebben ondertussen algemeen aanvaard werd.

http://www.teologia.nl/artikelen/jezus_semitisch.html


Freya wat moeten we daaruit concluderen er zijn talloze site,s die weer zeggen dat hij aramees sprak
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47007
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Zo Apr 29, 2007 12:43 pm

droevie schreef:
Ketter schreef:
Serdar schreef:Laten wij thans tot een onderzoek van het Nieuwe Testament overgaan.

Vier Evangeliën
Doch er bestaat nergens ter wereld een exemplaar van het N.T. in oud Hebreeuws.
De oude exemplaren zijn alle in het Grieks.


Helaas... veel onderzoek pleeg je niet, denk ik.

Heel je discussie is gevoerd rond dit simpele punt: de oudste bijbel is grieks, maar dat zou eigenlijk hebreeuws moeten zijn.

Wel, Jezus sprak Aramees. Dat staat eigenlijk vast.

Herbegin.


Of het vast staat dat Jezus Aramees sprak, is niet helemaal zeker.
Wel dat het hebreeuws van 2000 jr geleden Aramese leenwoorden kent.

Dat de Evangeliën in het grieks is geschreven, is heel logisch.
a. Het grieks was het 'engels' van nu. Iedereen sprak het.
b. De Evangeliën was niet alleen bedoeld voor Joden in Israël.


Alleen voor de joden van Israel:

Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.

Dat klink als een laatse woord vind je niet?
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Zo Apr 29, 2007 1:53 pm

ajax schreef:
Freya schreef:
Ketter schreef:OK, dank je droevie voor de interessante informatie. Ik dacht dat de stelling dat Jezus Aramees moet gesproken hebben ondertussen algemeen aanvaard werd.

http://www.teologia.nl/artikelen/jezus_semitisch.html


Freya wat moeten we daaruit concluderen er zijn talloze site,s die weer zeggen dat hij aramees sprak


Hij zal mischien een woordje aramees gesproken hebben, maar in de joodse tempel las hij voor uit de rollen en die waren toch echt in het hebreeuws. En het schriftgedeelte waar hij uit voorlas bevatte de naam van God JHWH/Jahweh/Jehovah. Moslims gebruiken het aramees als stokpaardje om te bewijzen dat Jezus Allah gebruikte in dezelfde betekenis als de moslims dat doen. Hoe meer moslims ontdekken, hoe meer ze in de knoei komen. Allah in welke vorm dan ook is gewoon maar een titel, meer niet. Mohammed heeft van zijn leven nog nooit ook maar 1 lettter uit de torah voorgelezen. Nee, hij had het te druk met al die heidense door hem geadopteerde gebruiken.

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Zo Apr 29, 2007 1:55 pm

ajax schreef:
droevie schreef:
Ketter schreef:
Serdar schreef:Laten wij thans tot een onderzoek van het Nieuwe Testament overgaan.

Vier Evangeliën
Doch er bestaat nergens ter wereld een exemplaar van het N.T. in oud Hebreeuws.
De oude exemplaren zijn alle in het Grieks.


Helaas... veel onderzoek pleeg je niet, denk ik.

Heel je discussie is gevoerd rond dit simpele punt: de oudste bijbel is grieks, maar dat zou eigenlijk hebreeuws moeten zijn.

Wel, Jezus sprak Aramees. Dat staat eigenlijk vast.

Herbegin.


Of het vast staat dat Jezus Aramees sprak, is niet helemaal zeker.
Wel dat het hebreeuws van 2000 jr geleden Aramese leenwoorden kent.

Dat de Evangeliën in het grieks is geschreven, is heel logisch.
a. Het grieks was het 'engels' van nu. Iedereen sprak het.
b. De Evangeliën was niet alleen bedoeld voor Joden in Israël.


Alleen voor de joden van Israel:

Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.

Dat klink als een laatse woord vind je niet?


De evangelien werden opgetekend na Jezus dood als een getuigenis voor alle natien. En dat klinkt inderdaad als het laatste woord wat de koran en Mohammed overbodig maakt.

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 47007
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Berichtdoor Pilgrim » Zo Apr 29, 2007 2:06 pm

fucmoh schreef:
ajax schreef:
droevie schreef:
Ketter schreef:
Serdar schreef:Laten wij thans tot een onderzoek van het Nieuwe Testament overgaan.

Vier Evangeliën
Doch er bestaat nergens ter wereld een exemplaar van het N.T. in oud Hebreeuws.
De oude exemplaren zijn alle in het Grieks.


Helaas... veel onderzoek pleeg je niet, denk ik.

Heel je discussie is gevoerd rond dit simpele punt: de oudste bijbel is grieks, maar dat zou eigenlijk hebreeuws moeten zijn.

Wel, Jezus sprak Aramees. Dat staat eigenlijk vast.

Herbegin.


Of het vast staat dat Jezus Aramees sprak, is niet helemaal zeker.
Wel dat het hebreeuws van 2000 jr geleden Aramese leenwoorden kent.

Dat de Evangeliën in het grieks is geschreven, is heel logisch.
a. Het grieks was het 'engels' van nu. Iedereen sprak het.
b. De Evangeliën was niet alleen bedoeld voor Joden in Israël.


Alleen voor de joden van Israel:

Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.

Dat klink als een laatse woord vind je niet?


De evangelien werden opgetekend na Jezus dood als een getuigenis voor alle natien. En dat klinkt inderdaad als het laatste woord wat de koran en Mohammed overbodig maakt.


Koran en MOhammed vzmh kwam voor de gehele mensheid terwijl de andere profeten voor hun volk kwamen duidelijk?
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Zo Apr 29, 2007 2:13 pm

ajax schreef:
fucmoh schreef:
ajax schreef:
droevie schreef:
Ketter schreef:
Serdar schreef:Laten wij thans tot een onderzoek van het Nieuwe Testament overgaan.

Vier Evangeliën
Doch er bestaat nergens ter wereld een exemplaar van het N.T. in oud Hebreeuws.
De oude exemplaren zijn alle in het Grieks.


Helaas... veel onderzoek pleeg je niet, denk ik.

Heel je discussie is gevoerd rond dit simpele punt: de oudste bijbel is grieks, maar dat zou eigenlijk hebreeuws moeten zijn.

Wel, Jezus sprak Aramees. Dat staat eigenlijk vast.

Herbegin.


Of het vast staat dat Jezus Aramees sprak, is niet helemaal zeker.
Wel dat het hebreeuws van 2000 jr geleden Aramese leenwoorden kent.

Dat de Evangeliën in het grieks is geschreven, is heel logisch.
a. Het grieks was het 'engels' van nu. Iedereen sprak het.
b. De Evangeliën was niet alleen bedoeld voor Joden in Israël.


Alleen voor de joden van Israel:

Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.

Dat klink als een laatse woord vind je niet?


De evangelien werden opgetekend na Jezus dood als een getuigenis voor alle natien. En dat klinkt inderdaad als het laatste woord wat de koran en Mohammed overbodig maakt.


Koran en MOhammed vzmh kwam voor de gehele mensheid terwijl de andere profeten voor hun volk kwamen duidelijk?


Nee, jochie, eerst moest de wet vervuld worden en toen pas kwam de gehele mensheid. Het eerste geschiedde in de gedaante van Jezus als mens. Het tweede als een gebod nadat Jezus tot leven werd opgewekt.
Wat was dat gebod ook alweer? Weet jij het?

maria20
Berichten: 355
Lid geworden op: Ma Jun 11, 2007 7:52 pm

Berichtdoor maria20 » Ma Jun 11, 2007 8:19 pm

stropke schreef:Hopelijk kunt ge lezen en snappen wat er staat of WILLEN snappen wat er staat. :roll:
En het NT is int Grieks geschreven dus kom niet met uw betweterigheid zeggen dat ge het beter weet dan de apostelen. En punt3 is dat de Heer Jezus sprak over de Trooster , de Geest der waarheid.. en Mo was geen geest. Dus simpel gesteld is het duidelijk dat Hij nooit over Moke kan gesproken hebben.
Of moet ik er een tekeningske bij make voor da ge het verstaat.

VERONDERSTELDE PROFETIEËN IN DE BIJBEL
DIE NAAR MOHAMMED WIJZEN

De koran zegt dat:

En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: “O kinderen van Israël, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn.” (Soera 61:6).
Vinden we daar enig verslag van in de bijbel?

Ahmed is een vorm van de naam Mohammed, beide betekenen “de verhevene”. In het Grieks worden we verteld dat dit “periklytos” zou zijn. Nu vinden we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14:16:

“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster [“parakletos”] geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,”

Op grond van de korantekst beweren moslims dat dit vers een vervalsing uitgevoerd door christenen is, om daarmee de voorspelde komst van Mohammed te camoufleren, die voor moslims zo duidelijk voorspeld wordt in de bovenstaande tekst. We moeten, echter, zeggen dat alle manuscript teksten van dit evangelie van Johannes, die het woord ‘parakletos’ en niet ‘periklytos’ bevatten, honderden jaren terug dateren voor de komst van Mohammed. Verder vertelt het volgende vers ons dat de ‘parakletos’

“de Geest der waarheid [is], die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (Cursieve weergave is van mij)

Het moet daarom zeer duidelijk zijn dat iedere interpretatie die Mohammed in de plaats van de Heilige Geest zet, niet in lijn met de feiten is.

“Dit is de zegen, waarmede Mozes, de man Gods, de Israëlieten vóór zijn sterven gezegend heeft. Hij zeide: ‘De HERE is gekomen van Sinaï en over hen opgegaan uit Seïr; Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden; aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. Ja, Hij heeft de volken lief; al zijn heiligen – in uw hand zijn zij, aan uw voeten legeren zij zich, vangen iets op van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van Jakob. Hij werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van het volk bijeenkwamen, de stammen van Israël alle tezamen.” (Deuteronomium 33:1-5).
Moslims nemen vaak het tweede vers van deze tekst en beweren dat toen de HERE van Sinaï kwam, hij via Mozes kwam; toen hij opstond van Seïr, hij in Jezus kwam; en toen hij verscheen van de berg Paran en met tienduizenden heiligen kwam, hij in Mohammed kwam. Deze studie biedt geen exegese van deze verzen, maar het is zeer duidelijk van de context dat deze tekst naar Jahweh en niet naar Mozes of iemand anders verwijst! De islamitische interpretatie van dit vers is absurd. Behalve dit, is het gebaseerd op de fout dat berg Paran ergens op het Arabische Schiereiland niet ver van Mekka is. Iedere student van bijbelse geografie weet dat de twee bergen (Seïr en Sinaï) en het gebergte Paran op het Sinaï Schiereiland, ongeveer 1.000 km van Mekka verwijderd liggen.

Een ander vers dat moslims beschouwen als een profetie dat betrekking heeft op Mohammed is in Johannes 1:19:

“En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en Levieten tot hem zonden om hem te vragen: Wie zijt gij? En hij beleed en ontkende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: Ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Neen. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? ... Hij zeide: ‘Ik ben de stem van een die roept in de woestijn: Maakt recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft.’”
Hoewel moslims vastbesloten ieder ander deel van hetzelfde hoofdstuk verwerpen, die in geen mis te verstane termen de godheid van Christus verkondigen, achten zij het passend om aan te nemen dat “de profeet” de te verwachten Mohammed was. Israël verwachtte in die tijd een profeet, “de” profeet van God in de situatie waarin zij leefden. Hij is degene aangekondigd in Deuteronomium 18:15 en verder:

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: ‘Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.’ Toen zeide de HERE tot mij: ‘Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen.’” (Deuteronomium 18:15-19).
Dat deze “profeet” Jezus is wordt duidelijk in Handelingen 3:17-23 gezegd:

“En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher. Mozes toch heeft gezegd: ‘De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid.’”

In de hoofden van de joden, echter, was “de profeet” niet de Messias:

“Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus” (Johannes 7:40).

‘Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?’ En zij zeiden: ‘Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één der profeten.’ Hij zeide tot hen: ‘Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?’ Simon Petrus antwoordde en zeide: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!’” (Matteüs 16:13-16).

Los van alles, de Farizeeën, deel uitmakend van het Verkoren Volk, verwachten niet dat een heiden de profeet die moest komen zou zijn. (Zie Deuteronomium 18:15): “Een profeet uit uw midden... zal de Here uw God u verwekken” dat wil zeggen de joden)

Daarom is de profeet, zonder twijfel, de Messias.

De meest gebruikte van alle veronderstelde profetieën over Mohammed, wordt gevonden in het boek Deuteronomium 18:15-22:

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: ‘Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.’ Toen zeide de HERE tot mij: ‘Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen. Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: ‘Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft?’ – als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.’”

Het laatste gedeelte van deze tekst verdient veel aandacht: want Mohammed zelf geeft sterk aan dat hij de profeet is waar hier naar verwezen wordt (Soera’s 2:129,159; 3:81,164; 7:157).

De islamitische interpretatie van de tekst in Deuteronomium is als volgt:

Zowel Mozes als Mohammed moesten vluchten uit de handen van hun vijanden; beiden vonden een metgezel in hun eigen schoonvader. Jethro moest zijn schoonzoon, Mozes, in het uur van zijn uitputting verlichten (Exodus 18:14-26); maar het was Mohammed, die zijn metgezel in de grot troostte.
Mozes zocht bescherming in Midian, dat later Yatrib -naar zijn schoonvader, Jethro- werd genoemd. Mohammed ging naar Yathrib, dat later, na zijn vlucht, Medina werd genoemd. De vlucht van Mozes bleek goed voor hem uit te werken vanwege de leiding van zijn schoonvader, waar Mohammeds vlucht zijn weg plaveide voor het bereiken van een reeks glorieuze overwinningen.
Aan Mozes werd een uitgebreide wet voor zijn volk gegeven; terwijl Mohammed een volmaakte, op zichzelf volledige, wet ontving voor alle volken en voor alle tijden.
De Here sprak tot Mozes en Aäron in het land Egypte, zeggend: “Deze maand zal u in het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn." Overeenkomstig, werd met de moslims de maand en het jaar van de vlucht van Mohammed, de maand en jaar van het begin van het moslimtijdperk.
Mozes bevrijdde zijn volk uit het slavenhuis van Farao; Mohammed overwon zijn vijanden in man tot man gevechten en won hun kinderen voor zijn geloof.
De inspanningen van Mozes hadden moeilijkheden en bloed vergieten tot gevolg; terwijl die van Mohammed gericht waren op het bereiken van religieuze emancipatie.
De Wetten van Mozes waren agressief, omdat hij Kanaän wilde controleren, dat door zijn opvolgers gebeurde; Mohammed moest defensieve oorlogen voeren en niettemin onderwierp Arabië zich tenslotte aan hem. En zelfs Kanaän kwam onder de onderwerping van zijn opvolgers.
Mozes berechtte zijn volk; Mohammed was ook een verheven rechter voor zijn volk en zelfs de joden aanvaarden hem als zodanig.
Mozes predikte gedurende 10 jaar te Midian; zo deed Mohammed in Medina.
Mozes was de wetgever, generaal en gids van zijn volk; Mohammed was ook een overwinnende generaal, een volmaakte gids voor alle mensen en een verbreider van een universele wet, die nooit geabrogeerd zal worden.
Een grote vloed redde Mozes uit de handen van de Egyptenaren die hem op de hielen zaten; maar het was slechts een spinnenweb dat Mohammed van pas kwam in een netelige situatie.
Toen de metgezellen van Mozes de vijand zagen, riepen zij uit: “Zeker zullen we overwonnen worden!” – waarop Mozes antwoordde: “Geenszins, mijn Heer is met mij. Hij zal mij een uitweg laten zien.” Mohammeds antwoord in een meer precaire situatie in de grot van Hira was: “Maak je geen zorgen, zeker is Allah met ons.” (“The Light” van al-Haj Sultan Hafiz Abdul, herzien door Maulana Syed Zia-ud-Din Ahmad Gilani, pagina’s 214-216).
Wij bestrijden dat:

Het Midian van de bijbel is dichtbij de berg Sinaï en niet waar Yethreb of, zoals het vandaag bekend is, Medina gesitueerd is;
We slagen er niet in te begrijpen welke aspecten van Mohammeds oorlogsvoering defensief waren, misschien, in enkele gevallen. We weten niet wat de moslims verdedigden in Spanje of zelfs in Frankrijk, in India, Noord-Afrika, Syrië, Turkije en de Balkan. Bedoelde de schrijver werkelijk wat hij zei toen hij het woord ‘onderwerping’ gebruikte, wat betekent “onder een juk plaatsen”?
De joden hadden weinig keus dan Mohammed als rechter te aanvaarden.
Mozes preekte niet in Midian, want dit is niet een stad. Hij was daar schapen aan het wijden. Daarnaast deed hij dit gedurende 40 en niet tien jaar.
Als we als de “universele wet” de koran nemen. Is het onjuist om te zeggen dat er geen abrogaties in plaatsvonden. We verwijzen naar Soera 16:101 en 2:106 en de gehele theologie achter “mansoekh” en “nasikh” (Lees s.v.p. “Christians ask Muslims”, pp. 11-15)
Geen stormvloed redde Mozes uit de handen van de Egyptenaren. De joden gingen door een kolom in de zee, het water stond als een muur aan beide kanten. Nadat de joden er door gegaan waren, sloot de zee zich en vernietigend het volgende Egyptische leger. (Exodus 14, Soera 2:50)
In de loop van de geschiedenis hebben veel gelovigen overeenkomstig gehandeld in situaties van ellende.
We willen graag de nummers i, ii, v, vi en xi weerspreken, die geen overeenkomsten tonen, maar daarentegen contrasten.

Nummer iii wordt in de moslimwereld algemeen aanvaard. Maar als christenen dagen we moslims uit om de bewering te onderbouwen dat de koran superieur is aan de bijbel. We willen graag precies weten in welke opzichten hij beter is dan de bijbel, of er toevoegingen of uitbreidingen zijn die de koran verbeteren in vergelijking met de bijbel, en –tenslotte- welk superieur bewijs tot de waarheid er is en in welk opzicht Mohammed superieur ten opzichte van Jezus was.

Maar bovenal, de bijbelse tekst zelf verklaart duidelijk en opmerkelijk, dat de profeet van uit uw midden zou komen. Dit kan alleen betekenen dat de profeet een jood moest zijn.

Het argument dat moslims soms gebruiken, namelijk dat profeet “uit uw broederen” moest komen (dat wil zeggen de broer van Izaäk was Ismaël, dus moest hij van de Ismaëlieten komen) moet worden verworpen, omdat “uit uw midden” moeilijk kan verwijzen naar degenenen buiten het Verbond. Echter, omdat we druk zijn met een lijst van overeenkomsten tussen Mozes en de profeet, laten we een andere lijst bekijken:

Mozes en Christus werden in armoede geboren (De Israëlieten waren onderworpen aan een buitenlandse macht). (Exodus 1:9-14)
Op beide kinderen was de dood beraamd (Exodus 1:15-16,22, Matteüs 2:13 en verder).
Beiden werden door goddelijke interventie gered. (Exodus 2:2-10, Matteüs 2:13 en verder).
Beiden werden door tekenen en wonderen geopenbaard. (Exodus 7:10,19,20; hoofdstukken 8-12; 14:21-22; 17:6-7; Matteüs 8:14 en verder; Lucas 7:11; Matteüs 14:13, etc.).
Mozes werd bereid in de woestijn gedurende veertig jaar; Christus gedurende veertig dagen. (In bijbelse symboliek staat veertig voor voorbereiding). (Handelingen 7:23 met Exodus 7:7, Matteüs 4:1 en verder).
Beiden worden in de Schrift “getrouw” genoemd. (Hebreeën 3:2-5)
Mozes bevrijdde Israël van de gebondenheid aan hun onderdrukkers; Christus bevrijdde gelovigen van de gebondenheid aan zonde (waarvan Egypte door de bijbel heen het symbool is). (Exodus, Jesaja 53, Johannes 8:32-36, Romeinen 6:18-22, 8:2, Galaten 5:1).
Het water was onderworpen aan het gezag van beiden: (De Rode Zee aan Mozes; het Meer van Galilea aan Christus). (Exodus 14:21, 17:6, Matteüs 14:22 en verder, Johannes 6:16 en verder, Matteüs 8:18).
Mozes sprak tot God “van aangezicht tot aangezicht”, zo deed Christus op de berg van de Verheerlijking (Exodus 33:11, Matteüs 17:3).
Na deze ervaring straalde het gezicht van Mozes; en zo deed de gehele verschijning van Christus (Exodus 34:29, Matteüs 17:2).
Mozes was de middelaar van het oude verbond (testament); Christus van het nieuwe verbod, of testament. (Exodus 19 and 20, Hebreeën 12:24).
Beiden profeteerden van gebeurtenissen die vervuld werden. (Deuteronomium 18:15-22, 28:15-29:67, Matteüs 24).
De joden rebelleerden tegen beiden. (Exodus 5:21, 14:11-12, 17:2-4, Numeri 11:1-33, Lucas 4:16-30, Johannes 11:47-50, Matteüs 26:50-56, 27:15-23 etc.)
Beiden stierven vanwege zonde – Mozes voor zijn eigen zonde; Christus voor de zonde van de gehele wereld. (Numeri 20:12, Deuteronomium 34:4-5, 1 Corinthiërs 15:3, Johannes 1:29, 10:14-16, Jesaja 53, etc.).
We hebben reden om te geloven dat Mozes opstond (Judas 9, Lucas 9:30); Jezus Christus stond zonder twijfel op uit de dood volgens het evangelie. (Matteüs 28:14, Lucas 24:34, 1 Corinthiërs 15:4).
De belangrijkste en verwachte gebeurtenis van het leven van Mozes gebeurde na zijn dood: de inname van het Beloofde Land. En zo was het met Christus: Christus, het tegenbeeld van Mozes, verzekerde door zijn dood nieuw leven voor ons. (Romeinen 5:6-8, 8:34, 1 Corinthiërs 15:3,22, 2 Corinthiërs 5:15, 1 Thessalonicenzen 5:9-10, etc.).
Ter afsluiting, we mogen zeggen dat Mozes water uit een rots produceerde en in het nieuwe testament worden ons verteld dat “Die rots Christus was” en hij zei: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!” (1 Corinthiërs 10:4, Johannes 7:37-38, 4:13-14)

Er zijn andere mindere “profetieën”, die hier beschouwd kunnen worden, maar we achten ze te onbelangrijk om mee te nemen. Echter, we moeten opmerken dat als een moslim zich baseert op de bijbel omdat het profetieën over Mohammed bevat en hij acht deze profetieën als een bewijs van de waarheid van zijn beweringen, dan door zo te doen bevestigt hij in feite dat de bijbel vrij van corruptie is, anders zou hij bouwen op zand. (J. Christensen).


--------------------------------------------------------------------------------

hahah inderdaad je hebt helemaal gelijk ..mo was geen geest en zo zijn er wel nog 10000000000 redenen waarom zijn komst niet voorspeld ..is ...moslims gebruiken deut 18.18 altijd maar ze zien hun eigen domme fout niet in ...
wat zo dom is he ..waarom zou god eerst een vredleiefdne man sturen en dan zo'n duivel als mohammed ???
denk nou na ..mohammed is alles tegenovergestelde van wat jezus was en is ...
the truth will set you free!!!!


Terug naar “Mohammed”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten