Mohammed was eigenlijk niet zo een goed mens !

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
katie
Berichten: 433
Lid geworden op: vr sep 22, 2006 3:55 pm
Locatie: belgie

Mohammed was eigenlijk niet zo een goed mens !

Bericht door katie »

Beste vrienden,

Het onderwerp is al uitgebreid aan bod geweest, maar om eventueel opzoekwerk voor onze nieuwe leden (o.a. op verzoek van Steff) te vergemakkelijken, hierbij een samenvatting van alles wat voor ik voor mezelf heb verzameld over Mohammed en Aisha.
Bronnen : enerzijds vertaald van op de site al-islam.com en ex-muslim.com, anderzijds ook een deel rechtstreeks uit de hadiths ,vanuit het arabisch vertaald ooor een kennis van mij.

Ik probeer dit alles op een overzichtelijk manier weer te geven.

Een moslim moet altijd twee zaken volgen. De Koran en de Sunnah. Deze bestaat uit zaken, zoals dingen die de Profeet heeft gezegd, gedaan en verboden of toegestaan heeft.

Hadith zijn letterlijke overleveringen van dingen die de Profeet heeft gezegd of gedaan.
Na de Koran en de soennah zijn deze zaken het belangrijkst voor de moslim.
De ahadith ( meervoud van hadith:'dat wat verteld wordt') zijn de islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de profeet Mohammed. Via deze overleveringen kent men de soenna, de manier van de profeet. Voor de overgrote meerderheid van de moslims vormen de ahadith een aanvulling op de koran.
 
Hadith en meerdere ahadith. In de hadith heb je enkele categoriën:
 De categoriën zijn opgedeeld naar gelang de betrouwbaarheid. De meest betrouwbare noemt men Sahieh, omdat de metgezellen die deze noteerden, de hele tijd bij de Profeet waren.
Er zijn zes betrouwbare hadithschrijvers. De auteurs zijn: Al-Boecharie, Muslim, Abôe Dâwoed, Tirmidzi, An-Nasâ'ie en Ibn Mâdja. De twee meest betrouwbare zijn Al-Boechârie en Muslim, hiervan is men zeker dat deze juist zijn. Tirmidzi is dan weer de zwakste van de zes.

OVER AISHA :
Het is nl. zo dat in de Islam een meisje nog met poppen mag spelen tot ze begint te menstrueren, dit is ongeveer rond 9 jaar in de islam, dan moet een meisje ook de hoofddoek beginnen dragen en beginnen bidden en mag ze niet meer met poppen spelen. Hieruit kan je dus al afleiden dat Aisha onder de 9 jaar was toen ze met Mohammed huwde.

Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) dat ze gezegd heeft: "We speelden met poppen toen de Profeet (Vrede en zegen van Allah zij met hem) een keer het huis betrad..." (Deel van een hadith, overgeleverd door Al-Boekhari en Aboe Dawoed.)

Tevens is overgeleverd van Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) terugkwam uit de slag van Thaboek (of Khaibar) en in een van de schappen van Aicha waren poppen bedekt. Toen waaide het, waarbij de bedekking loskwam (van de schap) en de poppen van Aicha zichtbaar werden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "O Aicha, wat is dit?" Ze zei: "Dit zijn mijn dochters" Hij zag een paard met vleugels, gemaakt uit stof, en zei: "Wat zie ik hier tussen de poppen?" Ze zei: "Een paard" Hij zei: "En wat zit er aan hem?" Ze zei: "vleugels.." Hij zei: "Een paard met vleugels?" Ze zei: "Heb je niet gehoord dat Soelaiman paarden had met vleugels?" Ze zei: "De Profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem) lachtte totdat zijn kiezen zichtbaar werden" (Overgeleverd door Aboe Dawoed en An-Nasaa'i)
 
Op een dag zat Aisha met haar poppen te spelen en lokte de toen 53 of 55 jarige profeet haar weg van haar vriendinnen naar de slaapkamer met melk en koekjes en had toen seks met de 9jarige Aisha.

Bewijs 1: Moslimmeisjes die met poppen spelen, hebben de puberteit nog niet bereikt volgens de Islam.
 
Je vindt er telkens de boeken bij en de nummer. Let wel, dit zijn vertalingen uit het Arabisch, dus indien je deze boeken wil inkijken kan je terecht in een moskee.
 
Sahih Bukhari Volume 8, Boek 73, Number 151
Aisha heeft overgeleverd: Ik speelde vroeger met poppen in het bijzijn van de Profeet (saws), samen met mijn vriendinnen. Wanneer de Boodschapper van Allah naar binnen kwam, dan verstopten ze zich, maar de Profeet (saws) riep ze terug en zei dat ze moesten verder spelen. 
(Fateh-al-Bari page 143, Vol.13)
Een andere hadith verteld ons dat het spelen met poppen in de Islam verboden (haram) is, tenzij je de gezichten wegbrandt of afkapt. Dan is het wel toegestaan. Voor heel kleine meisje is het ook toegestaan, tenzij ze de leeftijd van 9 hebben bereikt. Dit is een hadith Sahieh, gelijk aan een betrouwbare hadith.
 
Een andere hadith verteld ons net hetzelfde. Muslim en Boekharie waren altijd te samen en doordat ze het beiden apart noteerden, kunnen we er zeker van zijn, dat deze hadith 100% betrouwbaar zijn.
 
Aisha heeft overgeleverd: Ik speelde vroeger met poppen in het bijzijn van de Profeet (saws). Ik had vriendinnen van dezelfde leeftijd die met me meespeelden en toen mijn echtgenoot (saws) binnenkwam, verstopten ze zich met rode kaken van verlegenheid. Hij riep hen toen bij hem en zei dat ze moesten verder spelen met me.(Sahih Bukhari & Muslim)
 
Uit deze hadith kan men dus afleiden dat het spelen met poppen verboden is, tenzij voor kindjes die nog niet beseffen dat het vrouwelijke lichamen zijn waarmee ze spelen en zolang ze het woord 'aanbidden' nog niet begrijpen. Poppen zijn dus enkel toegestaan voor heel kleine meisjes, die nog niet de puberteit hebben bereikt. Dit is dus al één bewijs dat Aisha erg jong was.
 
Al-Khattaabee heeft overgeleverd: … Het is begrepen onder de moslims dat het spelen met poppen (al-banaat) verboden is, indien het gebruikt wordt voor amusement. Of voor afbeeldingen (suwar) en dit zal dan ook bestraft worden. De enige reden waarom Aisha (ra) de poppen kreeg, is omdat ze toen de leeftijd van puberteit nog niet had bereikt.
 
Mijn moeder kwam naar me terwijl ik schommelde tussen twee takken en ik neerkwam. Ze nam mijn hand en leidde me. Ik ging met haar naar binnen en daar zat de Profeet Mohammed te wachten. Ik ging de kamer binnen en de andere man en vrouw gingen naar buiten. De Profeet had melk en koekjes meegebracht en vroeg me op zijn schoot te gaan zitten. Ons huwelijk werd die dag voltooid, toen ik negen was. De Profeet liet die avond een schaap en een kameel slachten. Tabari IX:131
 
Aisha (ra) heeft overgeleverd: De Profeet vroeg me ten huwelijk toen ik zes jaar oud was. We gingen naar Medina en verbleven in het huis van Bani-al-Harith bin Khazraj. Ik werd toen ziek en mijn haar hing naar beneden. Na een tijdje werd ik weer beter en zat ik in de tuin te schommelen, mijn moeder kwam naar me toe en ik snpate niet wat ze van me wou. Ze liet me naar beneden komen. Ze nam mijn hand vast en leidde me naar de deur. Ik was buiten adem en ze nam wat water en waste mijn gezicht ermee. Ze nam me mee naar binnen en daar zag ik enkele Ansari vrouwen die zeiden: "Beste wensen en Allah's vrede zij met u". Ze liet me achter bij hen en ze begonnen me te wassen en op te maken (voor het huwelijk). Ze namen me mee naar een kamer, waar uit het niets de Boodschapper van Allah op het bed verscheen. Een andere vrouw en man verlieten de kamer. Hij had melk meegebracht en was erg lief met me. Hij speelde met me en ik was erg verlegen. Ik was toen 9 jaar en er werd een kameel geslacht omdat ik een vrouw was geworden. (Vertaling uit Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 234)"

Sahih Muslim Book 8, Number 3311
'Aisha heeft overgeleverd dat de Profeet haar huwde toen ze zes jaar was en dat ze het huwelijk voltooiden toen ze negen was, en haar poppen waren bij haar. Toen hij stierf was zij 18.

From Abu Dawud, Vol. 2, #2116: "Aisha said, "The Apostle of Allah married me when I was seven years old." (The narrator Sulaiman said: "Or six years."). "He had intercourse with me when I was 9 years old."

Sahih Bukhari Volume 5, Book 58, Number 236.
Overgeleverd door Hisham's vader:
Khadija stierf drie voor de Profeet naar Medina vertrok. Hij verbleef er twee jaar en huwde met de kleine Aisha toen zij zes was en voltooide het huwelijk seksueel toen zij net negen was geworden.

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 64
Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 65
Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 88
Sunan Abu-Dawud Boek 41, Number 4915 

Deze ahadith vertellen ons net hetzelfde. Deze ahadith zijn dus meer dan 100% betrouwbaar.


-----------------------------------------------------------------------------------

Meer bewijzen hiervan vind je in een post van Linda Danvers, die een beetje verloren is gegaan in een andere discussie :
------------------------------------------------------------------------------------
Geplaatst door Linda Danvers op Wo Apr 25, 2007 10:29 pm    Onderwerp: Jullie (ongelovigen) praten hier zo makkellijk over de profeet.
http://www.dutch.faithfreedom.org/forum ... 9801#79801

------------------------------------------------------------------------------------
Of ook : bewijs in het engels : http://www.exmuslim.com/com/evidence.htm

Here is the short version of the evidence that Aisha was pre-pubescent when Muhammad married and had sex with her.

1. Islamic law in Aisha's time said that only pre-pubescent girls were allowed to play with or own dolls.

Sahih Bukhari Volume 8, Book 73, Number 151
Narrated 'Aisha: I used to play with the dolls in the presence of the Prophet, and my girl friends also used to play with me. When Allah's Apostle used to enter they used to hide themselves, but the Prophet would call them to join and play with me. (The playing with the dolls and similar images is forbidden, but it was allowed for 'Aisha at that time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty.) (Fateh-al-Bari page 143, Vol.13)

2. Aisha had her dolls with her when she married Muhammad.

Sahih Muslim Book 8, Number 3311
'A'isha reported that Allah's Apostle married her when she was seven years old, and (s)he was taken to his house as a bride when she was nine, and her dolls were with her; and when he died she was eighteen years old.


3. Aisha had sex with Muhammad when she was 9 years old.

Abu Dawud, Vol. 2, #2116: "Aisha said, "The Apostle of Allah married me when I was seven years old." (The narrator Sulaiman said: "Or six years."). "He had intercourse with me when I was 9 years old."

Sahih Bukhari Volume 5, Book 58, Number 236.
Narrated Hisham's father:
Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married 'Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed (sic – consummated) that marriage when she was nine years old.

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 64
Narrated 'Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 65
Narrated 'Aisha:
that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage when she was nine years old. Hisham said: I have been informed that 'Aisha remained with the Prophet for nine years (i.e. till his death)." what you know of the Quran (by heart)'

Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 88
Narrated 'Ursa:
The Prophet wrote the (marriage contract) with 'Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death).

Sunan Abu-Dawud Book 41, Number 4915, also Number 4915 and Number 4915
Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:
The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) married me when I was seven or six. When we came to Medina, some women came. according to Bishr's version: Umm Ruman came to me when I was swinging. They took me, made me prepared and decorated me. I was then brought to the Apostle of Allah (peace_be_upon_him), and he took up cohabitation with me when I was nine. She halted me at the door, and I burst into laughter.

`A´isha Bint Abu Bakr: Muhammad married her in the month of Shawwal, three years before the Migration, ten years after he claimed prophethood, according to the tradition of `A´isha herself. He had intercourse with her in the month of Shawwal, eight months after the Migration. She was the only virgin among Muhammad's wives. Tabaqat Ibn Sa`d, 8:58; Ansab al-ashraf, 1:410.
http://www.light-of-life.com/eng/reveal/r5405et7.htm[/i]

Islamists will insist that the term 'consummate the marriage' means 'nikah', not sex. This is despite the Abu Dawud hadith Vol. 2, #2116 translation that explicits states 'intercourse'. Be that as it may, does 'consummate the marriage' mean sex? Here is proof that it does.

-------------------------------------------------------------------------------------

Indien er fouten instaan, aanvullen en of verbeteren aub .
Ajax, Michel, Chaemae, hou het netjes en blijf bij het onderwerp aub.
En kom niet af met "Aischa zag er ouder uit" , "Ze had een mooi lichaam " , "Het was een slimme zet".
Keiharde bewijzen aub.

Nu nog een onderwerp met ander minder goede daden van de profeet.

Groetjes,
Katie.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Ik denk dat ze gaan zeggen dat dat vroeger normaal was of
Dat meisjes vroeger eerder rijp waren of
Dat in warme landen meisjes eerder gaan menstrueren.......
Gebruikersavatar
Steffi
Berichten: 464
Lid geworden op: wo apr 18, 2007 11:33 am
Locatie: Borgerhout (België)

Bericht door Steffi »

Bedankt Katie om deze topic te komen.
Want op de moslimaforums waar ik mijn beslissing heb geschreven komen nu de vragen om de hadiths en koranverzen te zeggen waar ik het niet mee eens ben.
Ik heb dus ook echt jullie hulp nodig :oops:
WAt vinden jullie onaanvaardbaar in de Islam,waar zijn jullie tegen,wat zijn volgens jullie de negatieve hadiths ect ect .
Zodat ik dat als argument kan nemen.
kga nu even het stuk tekst van Katie op het moslimaforum
plakken over Aicha.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met nog meer 'bewijzen' waarom Islam niets voor mij is.
Alvast bedankt,

XXX
Love is like war..Easy to start..difficult to end.. impossible to forget..
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Een ander minder leuk onderwerp is het feit dat moslimmannetjes buiten hun vier vrouwen bovendien ook slavinnen mogen verkrachten à volonté.

Niet alleen is slavernij toegestaan door Allah (hoezo? de tijd was niet rijp om het af te schaffen? Allah is toch almachtig?), maar met die gevangen genomen slavinnen mochten de moslimmannetjes bovendien ook copuleren.

Een volledig artikel in het Nederlands hierover (inclusief verschillende koranverzen) vind je op:

http://www.answering-islam.de/Main/Dutc ... lbezit.htm

-----------------------------

Wat me steeds opvalt is dat nèrgens in de koran melding wordt gemaakt van de toestemming die een vrouw kan geven om te copuleren.
Uiteraard zullen die vers gevangen genomen slavinnen niet bepaald happig zijn om met hun belagers het bed te delen: gewoonlijk was heel het mannelijk deel van hun familie uitgemoord.

Men kan hier dus duidelijk spreken over toegestane verkrachting.
Die toegestane verkrachting geldt trouwens ook binnen het huwelijk: een vrouw mag haar man niet weigeren om sex te hebben (ook al heeft ze totaal geen zin), en het moet bovendien nog onmiddellijk en stante pede gebeuren: "zelfs al is ze brood aan het bakken in de gemeenschappelijke oven": niet van "vanavond doen we het wel schatje", nee... zelfs het duurgewonnen brood mag aanbranden als mijnheer even zin heeft.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
katie
Berichten: 433
Lid geworden op: vr sep 22, 2006 3:55 pm
Locatie: belgie

Bericht door katie »

Steffi,
Heb je de artikele op de protal site al gelezen : "vrouwen van de profeet" en vrouwen in de islam".
En verwijs je vriendinnen gerust maar naar hier.
Liefs,
Katie
Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: wo mei 02, 2007 9:42 pm

Bericht door Amazigh »

Thomas schreef:Ik denk dat ze gaan zeggen dat dat vroeger normaal was of
Dat meisjes vroeger eerder rijp waren of
Dat in warme landen meisjes eerder gaan menstrueren.......
Alles kan maar zie bij engelse artikelen:Aisha was 18 of 19 jaar oud
A proud amazigh!
Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: wo mei 02, 2007 9:42 pm

Bericht door Amazigh »

souhaila schreef:Bedankt Katie om deze topic te komen.
Want op de moslimaforums waar ik mijn beslissing heb geschreven komen nu de vragen om de hadiths en koranverzen te zeggen waar ik het niet mee eens ben.
Ik heb dus ook echt jullie hulp nodig :oops:
WAt vinden jullie onaanvaardbaar in de Islam,waar zijn jullie tegen,wat zijn volgens jullie de negatieve hadiths ect ect .
Zodat ik dat als argument kan nemen.
kga nu even het stuk tekst van Katie op het moslimaforum
plakken over Aicha.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met nog meer 'bewijzen' waarom Islam niets voor mij is.
Alvast bedankt,

XXX
Ze heeft geen Koranverzen laten zien kunnen ze ook niet
A proud amazigh!
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Katie,

Je beweert iets:
Het is nl. zo dat in de Islam een meisje nog met poppen mag spelen tot ze begint te menstrueren...

Kun je mij een Koranvers geven waarin dit staat?


Nog een ander vraag van mij is:
Accepteer je de Hadith betrouwbaar?
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

De exacte verhalen over aisha staan uiteraard in de ahadith Ajax.

Wat ik nog nooit gezien heb zijn ahadith die het over 18/19 jaar hebben!
Misschien kan jij die even voor ons opsnorren in plaats van de vertelselkes waarbij 6 en 9 jaar in feite 18 en 19 jaar zouden moeten zijn?
(noteer dat 6 en 9 dan nog MAANjaren zijn, dus het kind was nog jonger).

-----------------

Over de toestemming voor het verkrachten van slavinnen hoef je slechts op de door mij gegeven link te klikken Ajax. De koranverzen vliegen dan rond je oren.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Manon schreef:De exacte verhalen over aisha staan uiteraard in de ahadith Ajax.

Wat ik nog nooit gezien heb zijn ahadith die het over 18/19 jaar hebben!
Misschien kan jij die even voor ons opsnorren in plaats van de vertelselkes waarbij 6 en 9 jaar in feite 18 en 19 jaar zouden moeten zijn?
(noteer dat 6 en 9 dan nog MAANjaren zijn, dus het kind was nog jonger).

-----------------

Over de toestemming voor het verkrachten van slavinnen hoef je slechts op de door mij gegeven link te klikken Ajax. De koranverzen vliegen dan rond je oren.
De Koranverzen worden daar geïnterpreteerd door een Christen. Wat dus niet mogelijk is.
Ben benieuwd of deze niet-Moslim voldoende capaciteit en kennis bezit om de Koran uit te leggen.

De site wat jij gebruikt is een anti-Islam site!
Laatst gewijzigd door Michel op do mei 17, 2007 3:23 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Michel schreef:
Manon schreef:De exacte verhalen over aisha staan uiteraard in de ahadith Ajax.

Wat ik nog nooit gezien heb zijn ahadith die het over 18/19 jaar hebben!
Misschien kan jij die even voor ons opsnorren in plaats van de vertelselkes waarbij 6 en 9 jaar in feite 18 en 19 jaar zouden moeten zijn?
(noteer dat 6 en 9 dan nog MAANjaren zijn, dus het kind was nog jonger).

-----------------

Over de toestemming voor het verkrachten van slavinnen hoef je slechts op de door mij gegeven link te klikken Ajax. De koranverzen vliegen dan rond je oren.
De Koranverzen worden daar geïnterpreteerd door een Christen.
Ben benieuwd of deze niet-Moslimman voldoende capaciteit en kennis bezit om de Koran uit te leggen.

De site wat jij gebruikt is een anti-Islam site!
Arrogant ventje.....
Iedereen die kan lezen en voldoende fatsoen (moraal) in zijn donder heeft, heeft voldoende "kennis" om jouw haatboekje te torpederen.

En wat is er tegen een islamsite. Ze gaan allemaal uit van een en dezelfde koran. Want er is er maar een volgens jullie!!
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Thomas schreef:
Michel schreef:
Manon schreef:De exacte verhalen over aisha staan uiteraard in de ahadith Ajax.

Wat ik nog nooit gezien heb zijn ahadith die het over 18/19 jaar hebben!
Misschien kan jij die even voor ons opsnorren in plaats van de vertelselkes waarbij 6 en 9 jaar in feite 18 en 19 jaar zouden moeten zijn?
(noteer dat 6 en 9 dan nog MAANjaren zijn, dus het kind was nog jonger).

-----------------

Over de toestemming voor het verkrachten van slavinnen hoef je slechts op de door mij gegeven link te klikken Ajax. De koranverzen vliegen dan rond je oren.
De Koranverzen worden daar geïnterpreteerd door een Christen.
Ben benieuwd of deze niet-Moslimman voldoende capaciteit en kennis bezit om de Koran uit te leggen.

De site wat jij gebruikt is een anti-Islam site!
Arrogant ventje.....
Iedereen die kan lezen en voldoende fatsoen (moraal) in zijn donder heeft, heeft voldoende "kennis" om jouw haatboekje te torpederen.

En wat is er tegen een islamsite. Ze gaan allemaal uit van een en dezelfde koran. Want er is er maar een volgens jullie!!
Thomas,

Zulken als jij hebben geen verstand van de Islam, noch de Koran, noch de tafsir, noch de hadith en noch de geschiedenis.
Jullie zitten maar te fantaseren op jullie eigen haat. Verder dan dat zal het niet komen.

Jij en je christenvriendjes kunnen zich maar beter bezighouden met zaken waarmee jullie meer verstand van hebben.
Laatst gewijzigd door Michel op do mei 17, 2007 3:26 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: wo mei 02, 2007 9:42 pm

Bericht door Amazigh »

Manon schreef:De exacte verhalen over aisha staan uiteraard in de ahadith Ajax.

Wat ik nog nooit gezien heb zijn ahadith die het over 18/19 jaar hebben!
Misschien kan jij die even voor ons opsnorren in plaats van de vertelselkes waarbij 6 en 9 jaar in feite 18 en 19 jaar zouden moeten zijn?
(noteer dat 6 en 9 dan nog MAANjaren zijn, dus het kind was nog jonger).

-----------------

Over de toestemming voor het verkrachten van slavinnen hoef je slechts op de door mij gegeven link te klikken Ajax. De koranverzen vliegen dan rond je oren.
Comparison of hadith of Aisha's age with hadith of Laylat al-Qadr, in which 1 was used for 21, 3 for 23, 5 for 25 and so on, suggest that maybe Aisha's reports were transmitted literally and 16 became 6 and 19 became 9, as it is a way of talking in Arabic language when base is already known.[3]

En zie ook die engelse artikel :)

Terug op slavinnen verkrachten:De teksten van de Koran hebben ze zelf geinterpeteerd.
A proud amazigh!
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

ajax schreef:
Manon schreef:De exacte verhalen over aisha staan uiteraard in de ahadith Ajax.

Wat ik nog nooit gezien heb zijn ahadith die het over 18/19 jaar hebben!
Misschien kan jij die even voor ons opsnorren in plaats van de vertelselkes waarbij 6 en 9 jaar in feite 18 en 19 jaar zouden moeten zijn?
(noteer dat 6 en 9 dan nog MAANjaren zijn, dus het kind was nog jonger).

-----------------

Over de toestemming voor het verkrachten van slavinnen hoef je slechts op de door mij gegeven link te klikken Ajax. De koranverzen vliegen dan rond je oren.
Comparison of hadith of Aisha's age with hadith of Laylat al-Qadr, in which 1 was used for 21, 3 for 23, 5 for 25 and so on, suggest that maybe Aisha's reports were transmitted literally and 16 became 6 and 19 became 9, as it is a way of talking in Arabic language when base is already known.[3]

En zie ook die engelse artikel :)

Terug op slavinnen verkrachten:De teksten van de Koran hebben ze zelf geinterpeteerd.
Inderdaad ja. Hoe belachelijk kun je wel niet zijn door andermans heilige Boek uit te leggen aan de Moslims?
Wat krijgen we nou toch allemaal... :lol:

Mogen Moslims of Joden ook "solliciteren" om paus te mogen worden? :razz:
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

ajax schreef:
Thomas schreef:Ik denk dat ze gaan zeggen dat dat vroeger normaal was of
Dat meisjes vroeger eerder rijp waren of
Dat in warme landen meisjes eerder gaan menstrueren.......
Alles kan maar zie bij engelse artikelen:Aisha was 18 of 19 jaar oud
Kijk jij ff in de haddiths van Buhkari!!!!!
En lees ff voor:

Bukhari, Deel 5, boek 58, nummer 234:
Verteld door Aisha:

De Profeet (vzmh) verloofde zich met mij toen ik een meisje van zes was. We gingen naar Medina en bleven in het huis van Bani-al-Harith bin Khazraj. Toen werd ik ziek en mijn haar viel uit. Later groeide mijn haar weer aan en mijn moeder, Um
Ruman, kwam naar me toe terwijl ik in een schommel aan het spelen was met mijn vriendinnetjes.
Ze riep me en ik ging met haar mee zonder te weten wat ze met me wilde doen.
Ze pakte me bij de hand en liet me voor de deur van het huis staan. Ik was toen ademloos en toen ik weer normaal ademde, nam ze wat water en wreef mijn gezicht en handen er mee. Toen nam ze me in huis. In het huis zag ik vrouwen van de Helpers (Ansar i.e. Medinensische bekeerlingen) die tegen me zeiden: "de beste wensen, Allahs zegening en veel geluk".
Toen vertrouwde ze me aan hen toe en ze bereidden me voor voor het huwelijk. Onverwacht kwam de profeet van Allah (vzmh) in de voormiddag en mijn moeder overhandigde me aan hem, en ik was toen negen jaar oud.

Bukhari, Deel 7, Boek 62, Nummer 64:
Verteld door 'Aisha:

De profeet (vzmh) trouwde met haar toen ze zes jaar was en hij (vzmh) voltrok het huwelijk (door middel van sex) toen ze negen jaar oud was en ze bleef toen bij hem (vzmh) voor negen jaar (tot zijn (vzmh) dood).
Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: wo mei 02, 2007 9:42 pm

Bericht door Amazigh »

Thomas schreef:
ajax schreef:
Thomas schreef:Ik denk dat ze gaan zeggen dat dat vroeger normaal was of
Dat meisjes vroeger eerder rijp waren of
Dat in warme landen meisjes eerder gaan menstrueren.......
Alles kan maar zie bij engelse artikelen:Aisha was 18 of 19 jaar oud
Kijk jij ff in de haddiths van Buhkari!!!!!
En lees ff voor:

Bukhari, Deel 5, boek 58, nummer 234:
Verteld door Aisha:

De Profeet (vzmh) verloofde zich met mij toen ik een meisje van zes was. We gingen naar Medina en bleven in het huis van Bani-al-Harith bin Khazraj. Toen werd ik ziek en mijn haar viel uit. Later groeide mijn haar weer aan en mijn moeder, Um
Ruman, kwam naar me toe terwijl ik in een schommel aan het spelen was met mijn vriendinnetjes.
Ze riep me en ik ging met haar mee zonder te weten wat ze met me wilde doen.
Ze pakte me bij de hand en liet me voor de deur van het huis staan. Ik was toen ademloos en toen ik weer normaal ademde, nam ze wat water en wreef mijn gezicht en handen er mee. Toen nam ze me in huis. In het huis zag ik vrouwen van de Helpers (Ansar i.e. Medinensische bekeerlingen) die tegen me zeiden: "de beste wensen, Allahs zegening en veel geluk".
Toen vertrouwde ze me aan hen toe en ze bereidden me voor voor het huwelijk. Onverwacht kwam de profeet van Allah (vzmh) in de voormiddag en mijn moeder overhandigde me aan hem, en ik was toen negen jaar oud.

Bukhari, Deel 7, Boek 62, Nummer 64:
Verteld door 'Aisha:

De profeet (vzmh) trouwde met haar toen ze zes jaar was en hij (vzmh) voltrok het huwelijk (door middel van sex) toen ze negen jaar oud was en ze bleef toen bij hem (vzmh) voor negen jaar (tot zijn (vzmh) dood).
Jah inderdaad misschien had je ook de uitleg gezien?

Comparison of hadith of Aisha's age with hadith of Laylat al-Qadr, in which 1 was used for 21, 3 for 23, 5 for 25 and so on, suggest that maybe Aisha's reports were transmitted literally and 16 became 6 and 19 became 9, as it is a way of talking in Arabic language when base is already known.[3]
A proud amazigh!
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Thomas,

Als ik een ander overlevering uit hetzelfde bron zal plaatsen, moet je het ontkennen. Dus de hadith kun je beter niet gebruiken als bron.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

ajax schreef:
Thomas schreef:
ajax schreef: Alles kan maar zie bij engelse artikelen:Aisha was 18 of 19 jaar oud
Kijk jij ff in de haddiths van Buhkari!!!!!
En lees ff voor:

Bukhari, Deel 5, boek 58, nummer 234:
Verteld door Aisha:

De Profeet (vzmh) verloofde zich met mij toen ik een meisje van zes was. We gingen naar Medina en bleven in het huis van Bani-al-Harith bin Khazraj. Toen werd ik ziek en mijn haar viel uit. Later groeide mijn haar weer aan en mijn moeder, Um
Ruman, kwam naar me toe terwijl ik in een schommel aan het spelen was met mijn vriendinnetjes.
Ze riep me en ik ging met haar mee zonder te weten wat ze met me wilde doen.
Ze pakte me bij de hand en liet me voor de deur van het huis staan. Ik was toen ademloos en toen ik weer normaal ademde, nam ze wat water en wreef mijn gezicht en handen er mee. Toen nam ze me in huis. In het huis zag ik vrouwen van de Helpers (Ansar i.e. Medinensische bekeerlingen) die tegen me zeiden: "de beste wensen, Allahs zegening en veel geluk".
Toen vertrouwde ze me aan hen toe en ze bereidden me voor voor het huwelijk. Onverwacht kwam de profeet van Allah (vzmh) in de voormiddag en mijn moeder overhandigde me aan hem, en ik was toen negen jaar oud.

Bukhari, Deel 7, Boek 62, Nummer 64:
Verteld door 'Aisha:

De profeet (vzmh) trouwde met haar toen ze zes jaar was en hij (vzmh) voltrok het huwelijk (door middel van sex) toen ze negen jaar oud was en ze bleef toen bij hem (vzmh) voor negen jaar (tot zijn (vzmh) dood).
Jah inderdaad misschien had je ook de uitleg gezien?

Comparison of hadith of Aisha's age with hadith of Laylat al-Qadr, in which 1 was used for 21, 3 for 23, 5 for 25 and so on, suggest that maybe Aisha's reports were transmitted literally and 16 became 6 and 19 became 9, as it is a way of talking in Arabic language when base is already known.[3]
Ik heb geen uitleg nodig want beter dan jij en die leugenachtige Serdar?michel kan ik begrijpend lezen. Waarom zou iemand mij moeten gaan uitleggen dat er waarschijnlijk 19 had gestaan en dat dat bij vertaling naar 9 zou zijn vertaald. En zo ook met 16 en 6????

Dat is volkomen ongeloofwaardig. Denk maar aan het feit dat Aisha nog met poppen speelde.

Nee, dit zijn alleen maar fabeltjes omdat de meeste mensen dit gewoon pedofilie vnden. En dat mag niet. Ok Dan verzinnen we toch de fabel van het verkeerd vertalen!!!!!

Schiet toch op.
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

Alle lof aan Allah (Subhana wa Ta'ala), de Heer der Werelden. Ik vraag Hem om mij te vergeven, indien ik uit onwetendheid fouten heb gemaakt. En ik vraag Hem om dit stukje en onze kennis te zegenen, en om ons te doen vermeerden in kennis.

De Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft vele wonderen gekend, net zoals vele Profeten (vrede zij met hen allen) die hem zijn voorgegaan. Maar wanneer wij het hebben over deze mirakels, dan moeten wij ook weten dat zij hiertoe enkel in staat waren met de hulp van Allah (Subhana wa Ta'ala). Er is geen macht noch kracht behalve bij Allah (Subhana wa Ta'ala).

En het is voor een Boodschapper niet mogelijk een teken te tonen dan door het gebod van Allah. Voor elke periode is er een (goddelijk) besluit. (13:38]

Vele tekenen, die de Profeten (vrede zij met hen allen) kregen waren bewijzen, net zoals de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) gevraagd werd door de ongelovigen om een teken. Waarop de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) met de wil van Allah (Subhana wa Ta'ala) door middel van het wijzen naar de maan, de maan openspleet. Echter, de Quraisjieten bleven bij hun ongeloof en zeiden, "Hij heeft ons betoverd."

Het uur is nabij, de maan is opengespleten. En wanneer zij (de ongelovigen) een teken zien, dan wenden zij zich af en zeggen: "Voortdurende tovenarij." En zij loochenen en volgen hun begeerten, terwijl alle zaken al zijn vastgesteld. (54:1-3)

De Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft vele tekenen gekregen, in totaal kreeg hij tegen de 1000 mirakels. Sommigen zijn ons heel bekend, zoals al eerder vermeld is, het opensplijten van de maan. Een zeer bekende mirakel is de hemelvaart, waarin de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) enkele Profeten (vrede zij met hen allen) ontmoette, het gebed hem en deze Ummah werd opgelegd en nog vele andere dingen gebeurden. Maar de allergrootste wonder die aan hem geschonken was, is zonder twijfel de edele Qur'an! Het Boek waarmee hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) met de wil van Allah (Subhana wa Ta'ala) mensen vanuit de duisternis naar het licht bracht, het gezegende Boek dat een barmhartigheid en leiding is voor de mensen en de djinn.

Als wij deze Qur'an tot een berg hadden neergezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit vrees voor Allah. Dat zijn de voorbeelden die Wij de mens geven. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen. (59:21)

In de tijd van de Profeet Moesa ('alayhi salaam) waren de mensen sterk op het vlak van tovenarij, terwijl - met de hulp van Allah (Subhana wa Ta'ala) - hij hen hierin overtrof. De Profeet 'Isa ('alayhi salaam) was naar een volk gestuurd die op een hoog niveau waren wat betreft geneeskunde, maar met Allah's hulp genas hij, 'Isa ('alayhi salaam) blinde mensen en lepralijders. De Arabieren stonden bekend om hun dichtkunst, maar Allah (Subhana wa Ta'ala) zond de Qur'an neer.

Zeg: "Indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Qur'an voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn." (17:88]

De Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft zowel vóór als in zijn Profeetschap tekenen gekregen, met de wil van Allah (Subhana wa Ta'ala). Eén van de tekenen in zijn jeugd, is de zegeningen die hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) met zich meebracht ten voordele van zijn zoogmoeder Halimah (radya Allahu 'anha). Bij de terugreis van Halimah, nadat ze Mohammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) mee naar huis nam, werd haar magere en bijna kreupele ezel sterker en pakte het de snelheid al gauw op. Toen ze aankwam, ontsprong weelderig gras in het dorre land en de beesten kwamen bevredigend en vol melk naar hen terug. Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) bleef twee jaar bij Halimah totdat hij was gespeend, zoals zij zei:

"Wij brachten hem terug naar zijn moeder en verzochten haar ernstig om hem bij ons te laten blijven en ons baat te laten hebben van het geluk en de zegeningen die hij ons had gebracht. Wij drongen aan bij ons verzoek, dat we motiveerden door onze ongerustheid over het kind uit te spreken, dat hij een bepaalde infectie, die in Mekka veel voorkwam, zou oplopen. Uiteindelijk werd onze wens vervuld en de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) bleef bij ons, totdat hij ongeveer vier of vijf jaar oud was." (Ibn Hisjam, 1/162-164)

Niet alleen Halimah en haar gezin genoten van de zegeningen van de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam), dankzij Allah (Subhana wa Ta'ala) heeft hij er vaker voor gezorgd dat voedsel vermenigvuldigd werd of dat er water stroomde tussen zijn vingers. Subhana'Allah! In Sahih al-Bukhari levert Anas ibn Malik (radya Allahu 'anhu) over dat, toen Abu Talha (radya Allahu 'anhu) zag dat de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) honger had, hij hem uitnodigde voor een maaltijd. De Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) kwam met een groep mensen, in het totaal waren zij ongeveer zeventig tot tachtig in aantal. Hoewel Abu Talha (radya Allahu 'anhu) maar een stuk roggebrood had, aten ze er allen van nadat de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zijn zegeningen erover had uitgesproken. Omdat er niet genoeg plaats was, aten ze tien per tien en ze gingen allen verzadigd weg.

Ooit waren de metgezellen (radya Allahu 'anhum) zonder water op een plaats genaamd Zarwa. Zij gingen de rituele wassing verrichten, maar ze konden niet genoeg water vinden. Allah's Boodschapper (salla Allahu 'alayhi wa salaam) beval hen om een kom water te brengen. Hij deed zijn handen erin en water begon van zijn vingers te stromen zoals een fontein. Anas ibn Malik (radya Allahu 'anhu) zei dat er driehonderd mensen aanwezig waren op die dag en dit staat overgeleverd in an-Nasa'i, al-Bukhari en Muslim. Subhana'Allah al-'Azhiem.

Hij is het Die mij voedt en te drinken geeft. (26:79)

We hebben eerder gezegd dat de Profeet 'Isa ('alayhi salaam) dankzij Allah (Subhana wa Ta'ala) in staat was om mensen te genezen, ook de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft in sommige gevallen mensen kunnen genezen, met de hulp van Allah (Subhana wa Ta'ala). Zoals er bijvoorbeeld in al-Bukhari en Muslim is overgeleverd, dat gedurende de Slag van Khaybar, de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) vroeg waar 'Ali (radya Allahu 'anhu) was. De metgezellen antwoordden, "Hij is aan het lijden van pijnlijke ogen." Daarop bracht hij (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zijn genezende speeksel op zijn ogen. Op het zelfde moment stopte de pijn en Ali's ogen werden beter dan ervoor.

En Die mij geneest wanneer ik ziek ben. (26:80)

Ook beschikte de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) over veel kennis en wijsheid, betreffende geneeskunde en dat met de wil van Allah (Subhana wa Ta'ala). De Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei bijvoorbeeld in een h'adith, overgeleverd door Ibn Madjah, "Jullie hebben twee medicijnen, deze zijn; Qur'an en honing." Zoals we weten is de Qur'an een genezing voor de harten, zoals Allah (Subhana wa Ta'ala) zegt:

En wij zenden (dat) van de Qur'an neer welke een genezing en barmhartigheid voor de gelovigen is. (17:82)

Wat honing betreft, het bezit heel veel reinigende en versterkende eigenschappen. Het versterkt de maag en stimuleert de eetlust. Het spant het gestel en is goed tegen de beet van dolle handen, et cetera. Een ander voorbeeld is de h'adith, overgeleverd in at-Tirmidhi, waarin 'Umar (radya Allahu 'anhu) zei: "De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zag mij urineren, hij zei, "O 'Umar, watert (urineert) niet terwijl je staat", hierna waterde ik nooit meer staande. Zittend urineren is beter voor de mens, in deze houding brengt men de urineblaas in zo'n positie dat al het urinevocht er makkelijk kan leeglopen. Enkele nadelen van staande urineren zijn blaaskanker, bacteriën en infecties en blaasstenen, etc. Zo zijn er nog vele andere voorbeelden betreffende de wijsheid van de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam).

Hij (Allah) schenkt wijsheid aan wie Hij wil en wie wijsheid is geschonken, is inderdaad overvloedig begiftigd. En niemand trekt er lering uit behalve zij, die begrip hebben. (2:269)

We weten dat de Profeet Sulayman ('alayhi salaam) een groot rijk had en met dieren kon praten, ook de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) is het overkomen dat hij met dieren praatte. Abu Hurayra (radya Allahu 'anhu) levert over in Sahih al-Bukhari dat de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: Een wolf ving een schaap, en toen de herder het achterna ging, zei de wolf, "Wie zal zijn beschermer zijn op de dag van de wilde beesten, wanneer er geen herder voor zal zijn behalve ik?" Na het vertellen, zei de Profeet (salla Allahu 'alayhu wa salaam), "Ik, Abu Bakr en 'Umar (radya Allahu 'anhum) ook geloven het." Zo zijn er nog andere soortgelijke ah'adith.

Ook levensloze dingen spraken met de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam), zo is er in Muslim overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei, "Voor mijn Profeetschap, groette een steen in Makkah mij. Ik herken het nog steeds." In een andere h'adith, overgeleverd in al-Bukhari, vertelt Ibn 'Umar (radya Allahu 'anhu) het volgende: "De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) gaf altijd zijn Khutba's naast een dadelboom. Toen er een preekstoel werd gemaakt, ging hij niet meer naast die dadelboom zijn Khutba's geven. De dadelboom begon te huilen en de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) wreef zijn hand over de boom en het werd stil." Subhana'Allah!

De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft zovele mirakels en tekenen gekregen, zoals het spreken en ontmoeten van engelen en djinn. De voorspellingen die hij deed, met de wil van Allah (Subhana wa Ta'ala), het zien van dingen die onzichtbaar zijn voor ons. Een voorbeeld hiervan, is de h'adith die overgeleverd is in Sahih al-Bukhari, waarin 'Abdullah ibn 'Abbas (radya Allahu 'anhu) vertelt: Eens verscheen een zonsverduistering gedurende het leven van Allah's Boodschapper (salla Allahu 'alayhi wa salaam). Hij verrichtte het gebed en de metgezellen vroegen, "O Allah's Boodschapper! Wij zagen jou iets proberen te nemen en dan zagen wij jou terugtrekken." De Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei, "Mij werd het Paradijs getoond en ik wilde een tros fruit ervan hebben. Had ik het genomen, zouden jullie ervan eten zolang als de wereld blijft."

Ook een wonder is dat de smeekbeden van de Profeet Moh'ammad (salla Allahu 'alayhi wa salaam) altijd werden verhoord, zoals toen hem gevraagd werd om Allah (Subhana wa Ta'ala) te vragen om regen, en het van de ene tot de volgende vrijdag regende, wat overgeleverd staat in al-Bukhari. Of, overgeleverd in Muslim, dat de moeder van Anas ibn Malik (radya Allahu 'anhu) naar de Boodschapper van Allah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) kwam en zei, "O Boodschapper van Allah! Dit is mijn zoon Anas, laat hem jou dienen. Bid alstublieft voor hem." De Boodschapper (salla Allahu 'alayhi wa salaam) bad, "O Allah! Geef overvloed aan zijn rijkdom en nageslacht." Anas (radya Allahu 'anhu) zei op oude leeftijd, "Je ziet de overvloed van mijn rijkdom, en de kinderen en kleinkinderen, ik heb een aantal van ongeveer honderd."

Zo zijn er nog zovele andere voorbeelden van deze mirakels. Subhana'Allah. Moge Allah (Subhana wa Ta'ala) ons laten behoren tot degenen die Hem gehoorzamen en niet tot degenen die onachtzaam zijn. Allahumma amin. En indien ik iets verkeerd gezegd heb, moge Hij mij daarvoor vergeven. Baraka Allahu fiekoum.

En Allah (Subhana wa Ta'ala) weet het best.

Bronnen:

http://www.thewaytotruth.org/prophetmuh ... acles.html
http://www.sunnah.org/history/miracles_of_Prophet.htm
Wonderen en Voorspellingen van de Profeet - Abdul Haqq
Laatst gewijzigd door Michel op do mei 17, 2007 3:41 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: wo mei 02, 2007 9:42 pm

Bericht door Amazigh »

Thomas schreef:
ajax schreef:
Thomas schreef: Kijk jij ff in de haddiths van Buhkari!!!!!
En lees ff voor:

Bukhari, Deel 5, boek 58, nummer 234:
Verteld door Aisha:

De Profeet (vzmh) verloofde zich met mij toen ik een meisje van zes was. We gingen naar Medina en bleven in het huis van Bani-al-Harith bin Khazraj. Toen werd ik ziek en mijn haar viel uit. Later groeide mijn haar weer aan en mijn moeder, Um
Ruman, kwam naar me toe terwijl ik in een schommel aan het spelen was met mijn vriendinnetjes.
Ze riep me en ik ging met haar mee zonder te weten wat ze met me wilde doen.
Ze pakte me bij de hand en liet me voor de deur van het huis staan. Ik was toen ademloos en toen ik weer normaal ademde, nam ze wat water en wreef mijn gezicht en handen er mee. Toen nam ze me in huis. In het huis zag ik vrouwen van de Helpers (Ansar i.e. Medinensische bekeerlingen) die tegen me zeiden: "de beste wensen, Allahs zegening en veel geluk".
Toen vertrouwde ze me aan hen toe en ze bereidden me voor voor het huwelijk. Onverwacht kwam de profeet van Allah (vzmh) in de voormiddag en mijn moeder overhandigde me aan hem, en ik was toen negen jaar oud.

Bukhari, Deel 7, Boek 62, Nummer 64:
Verteld door 'Aisha:

De profeet (vzmh) trouwde met haar toen ze zes jaar was en hij (vzmh) voltrok het huwelijk (door middel van sex) toen ze negen jaar oud was en ze bleef toen bij hem (vzmh) voor negen jaar (tot zijn (vzmh) dood).
Jah inderdaad misschien had je ook de uitleg gezien?

Comparison of hadith of Aisha's age with hadith of Laylat al-Qadr, in which 1 was used for 21, 3 for 23, 5 for 25 and so on, suggest that maybe Aisha's reports were transmitted literally and 16 became 6 and 19 became 9, as it is a way of talking in Arabic language when base is already known.[3]
Ik heb geen uitleg nodig want beter dan jij en die leugenachtige Serdar?michel kan ik begrijpend lezen. Waarom zou iemand mij moeten gaan uitleggen dat er waarschijnlijk 19 had gestaan en dat dat bij vertaling naar 9 zou zijn vertaald. En zo ook met 16 en 6????

Dat is volkomen ongeloofwaardig. Denk maar aan het feit dat Aisha nog met poppen speelde.

Nee, dit zijn alleen maar fabeltjes omdat de meeste mensen dit gewoon pedofilie vnden. En dat mag niet. Ok Dan verzinnen we toch de fabel van het verkeerd vertalen!!!!!

Schiet toch op.
Omdat ze met poppen speelde betekent dus dat ze jong moest zijn? Kan je nog dommer reageren..
Waarom fabeltje als het onderbouwd kan worden?
A proud amazigh!
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

ajax schreef:
Thomas schreef:
ajax schreef: Jah inderdaad misschien had je ook de uitleg gezien?

Comparison of hadith of Aisha's age with hadith of Laylat al-Qadr, in which 1 was used for 21, 3 for 23, 5 for 25 and so on, suggest that maybe Aisha's reports were transmitted literally and 16 became 6 and 19 became 9, as it is a way of talking in Arabic language when base is already known.[3]
Ik heb geen uitleg nodig want beter dan jij en die leugenachtige Serdar?michel kan ik begrijpend lezen. Waarom zou iemand mij moeten gaan uitleggen dat er waarschijnlijk 19 had gestaan en dat dat bij vertaling naar 9 zou zijn vertaald. En zo ook met 16 en 6????

Dat is volkomen ongeloofwaardig. Denk maar aan het feit dat Aisha nog met poppen speelde.

Nee, dit zijn alleen maar fabeltjes omdat de meeste mensen dit gewoon pedofilie vnden. En dat mag niet. Ok Dan verzinnen we toch de fabel van het verkeerd vertalen!!!!!

Schiet toch op.
Omdat ze met poppen speelde betekent dus dat ze jong moest zijn? Kan je nog dommer reageren..
Waarom fabeltje als het onderbouwd kan worden?
Het wordt nergens onderbouwd. Ze denken dat.....Ze veronderdtellen dat....
Ajax....een vrouw van 19 of 21 jaar speelt niet met poppen en zeker niet in die tijd. Ze had wel wat anders te doen.
Er staat gewoon 6 en 9
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49686
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Bericht door Pilgrim »

Michel schreef:
Thomas schreef:
Michel schreef: De Koranverzen worden daar geïnterpreteerd door een Christen.
Ben benieuwd of deze niet-Moslimman voldoende capaciteit en kennis bezit om de Koran uit te leggen.

De site wat jij gebruikt is een anti-Islam site!
Arrogant ventje.....
Iedereen die kan lezen en voldoende fatsoen (moraal) in zijn donder heeft, heeft voldoende "kennis" om jouw haatboekje te torpederen.

En wat is er tegen een islamsite. Ze gaan allemaal uit van een en dezelfde koran. Want er is er maar een volgens jullie!!
Thomas,

Zulken als jij hebben geen verstand van de Islam, noch de Koran, noch de tafsir, noch de hadith en noch de geschiedenis.
Jullie zitten maar te fantaseren op jullie eigen haat. Verder dan dat zal het niet komen.

Jij en je christenvriendjes kunnen zich maar beter bezighouden met zaken waarmee jullie meer verstand van hebben.
Ik denk dat niet-moslims meer inzicht en verstand van de Islam kunnen hebben dan moslims zelf. Moslims kunnen hun geloof niet meer objectief benaderen en zijn daardoor niet in staat de duistere geest van Mohammed te herkennen Niet-moslims kunnen dat wel. Wat die wetenschap van moslims over de Islam betreft; je denkt toch niet dat wat er bijvoorbeeld in Saoedie Arabie aan Islamgeschiedenis en Koranonderwijs onderwezen wordt wetenschap is wel? Dat soort 'onderwijs' is een soort vooropleiding voor terroristen. :twisted:
Serdar
Berichten: 1120
Lid geworden op: wo jan 22, 2003 7:34 pm

Bericht door Serdar »

Profeet (vrede zij met hem) heeft met Allah's (swt) hulp en toestemming heel veel wonderen verricht. Veel mensen waren getuigen van deze wonderen. Enkele van zijn wonderen zijn:

1)Toen de ongelovigen in Mekka de Profeet (vrede zij met hem) vroegen hen een wonder te tonen, liet hij hen het splijten van de maan zien.
Het ene deel van de maan zakte naar de richting van de berg Hira en de andere deel naar de andere kant. Hierna nam de maan weer zijn bekende gedaante aan (1).

2)Een ander wonder was het stromen van water uit de vingers van de Profeet (vrede zij met hem), toen zijn metgezellen dorst kregen en geen water hadden behalve dat beetje wat in een vat was. Ze kwamen naar hem toe en vertelden hem dat ze geen water hadden om de kleine wassing te verrichten noch te drinken behalve dat wat in het vat was. De Profeet (vrede zij met hem) stak zijn hand in het vat en het water begon uit zijn vingers te stromen, waarop zij dronken en de kleine wassing verrichtten. Ze waren met vijftienhonderd man (2).

3)Een van de grootste wonders was toen hij met de hidjra (emigratie) naar Medina samen met Abu Bakr moesten schuilen in een grot voor de heidenen die hen kwamen opzoeken om hen te doden.
Allah (swt) zag het gevaar voor Zijn geliefde en door direct in te grijpen deed Hij een groot wonder ontstaan.
Een spin maakte meteen een grote spinnenweb die de gehele grotingang bedekte en ook had een rotsduif zijn nest meteen voor de ingang van de grot gemaakt en een ei gelegd.
Toen de heidenen voor de grot kwamen, zagen ze dat er een spinnenweb aan de ingang van een grot dat nog heel was en een rotsduif met zijn nest meteen voor de ingang van de grot. Ook was er s'nachts op een wonderbaarlijke wijze een acaciaboom opgeschoten voor de ingang van de grot. Ze gingen meteen terug zonder naar binnen te kijken omdat ze van mening waren dat daarbinnen niemand geweest kon zijn, terwijl ze de Profeet (vrede zij met hem) al konden zien als ze met hun gelaat voor de ingang van de grot zouden staan.
Toen het veilig leek, klommen de Profeet (vrede zij met hem) en Abu Bakr uit de grot, erop lettend dat ze de rotsduif niet zouden verstoren.
Allah (swt) stuurde hun terug, door middel van een dunne spinnenweb en een rotsduif.

Zo beschermt Allah (swt) Zijn geliefde boodschappers!


(1)Overgeleverd in Sahieh al-Bukhaarie, #3637 en Sahieh Muslim, #2802
(2)Overgeleverd in Sahieh al-Bukhaarie, #3576 en Sahieh Muslim, #1856
(3)Onder andere in; Mohammed, blz.222, door: Karen Armstrong, ISBN 90-414-1048-1
Gebruikersavatar
Steffi
Berichten: 464
Lid geworden op: wo apr 18, 2007 11:33 am
Locatie: Borgerhout (België)

Bericht door Steffi »

Dit zijn discussies die al verschillende keren aan bod zijn geweest.
Maar kan niemand van de niet moslims me eens vertellen wat er negatief is aan de Islam en hadiths en koranverzen geven als Argument dat de Islam niet zo vrouwvriendelijk is en dat mohammes (swt) niet zon voorbeelds was?
heb dit echjt nodig voor op die moslimsforum.
Xx
Love is like war..Easy to start..difficult to end.. impossible to forget..
Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: wo mei 02, 2007 9:42 pm

Bericht door Amazigh »

souhaila schreef:Dit zijn discussies die al verschillende keren aan bod zijn geweest.
Maar kan niemand van de niet moslims me eens vertellen wat er negatief is aan de Islam en hadiths en koranverzen geven als Argument dat de Islam niet zo vrouwvriendelijk is en dat mohammes (swt) niet zon voorbeelds was?
heb dit echjt nodig voor op die moslimsforum.
Xx

Mohammed s.a.w zei dit over het behandelen van vrouwen:

Bukhari :: Book 7 :: Volume 62 :: Hadith 114
Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, "Whoever believes in Allah and the Last Day should not hurt (trouble) his neighbor. And I advise you to take care of the women, for they are created from a rib and the most crooked portion of the rib is its upper part; if you try to straighten it, it will break, and if you leave it, it will remain crooked, so I urge you to take care of the women."
A proud amazigh!
Plaats reactie