Mohammed was eigenlijk niet zo een goed mens !

Is Mohammed het zegel der profeten? Of gewoon één der velen? Debatteer over zijn leven, visies, psychologie, sucessen en mislukkingen. Kun je hem met Jezus vergelijken?
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

souhaila schreef:Dit zijn discussies die al verschillende keren aan bod zijn geweest.
Maar kan niemand van de niet moslims me eens vertellen wat er negatief is aan de Islam en hadiths en koranverzen geven als Argument dat de Islam niet zo vrouwvriendelijk is en dat mohammes (swt) niet zon voorbeelds was?
heb dit echjt nodig voor op die moslimsforum.
Xx
Heb je hier genoeg aan Souhaila:

De Moslimpropaganda-machine wil ons graag doen geloven dat de islam vrouwen juist zeer hoog eert, dat de islam de vrouwen heeft bevrijd, het recht op scholing heeft gegeven, het recht op echtscheiding heeft gegeven, mee liet delen in het erfrecht, kortom al die dingen die wij hier pas kregen na een strijd van meer dan een eeuw tégen het christelijke patriarchaat, die hadden de moslimvrouwen alláng. Maar is dat wel zo?

Een korte blik op de Koran leert als snel dat het vol staat met regels die tot doel hebben vrouwen te onderdrukken.

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Dit vers stelt dat mannen boven vrouwen zijn gesteld. Bovendien mogen mannen als zij ongehoorzaamheid vrezen hun vrouw slaan. De vrouw hoeft niet ongehoorzaam te zijn geweest. Dat de man ongehoorzaamheid vreest is genoeg reden om zijn vrouw te mogen slaan. Onschuldig tenzij anders bewezen, geldt dus niet voor Moslim-echtgenotes.

Wat zouden we ervan vinden als het werd toegestaan om leden van ethnische minderheden te tuchtigen die werden verdacht van rebelsheid en/of ongehoorzaamheid? Dat zou racistisch zijn, niet waar?

Dan is het ook vrouwonvriendelijk om te stellen dat een vrouw mag worden geslagen door haar man, omdat hij beter zou zijn omdat hij als man is geboren en ze ook nog een keer niks te hoeft hebben gedaan. Een verdenking is genoeg om gestraft te worden. Is dat eerlijk?

Koran2 282 O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd. Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen, wanneer gij aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan. En indien gij zulks doet, zal het zeker overtreding van u zijn. Vreest Allah. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed.

Hier wordt gesteld dat het woord van een vrouw minder waard is dan dat van een man. Twee vrouwen mogen alleen worden gebruikt als getuige als er maar een mannelijke getuige kan worden gevonden in plaats van twee. Er moet dus naast die twee vrouwen een mannelijk getuige zijn. Met andere woorden de getuigenis van een vrouw is alleen iets waard als die wordt ondersteund door de getuigenis van een man èn de getuigenis van nog een vrouw. Er wordt beweerd dat vrouwen vergeetachtiger zijn. Er is overingens geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat daarop wijst.

Wederom wat zou je ervan vinden als deze regel werd toegepast op ethnische minderheden? Een voorbeeld: de getuigenis van iemand van Marokkaanse afkomst is waardeloos tenzij er een minimaal één Blanke Nederlander en nog een Marokkaan ook getuige zijn. Eén Blanke Nederlander en twee Marokkanen mogen alleen als getuigen dienen als er niet twee Blanke Nederlanders kunnen worden gevonden. Dit zou racistisch zijn, toch?

Het idee dat een man twee keer zoveel waard is als een vrouw komt ook elders in de Koran terug

Koran 4: 11 Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

Mannelijke bloedverwanten moeten twee keer zoveel erven als een vrouwelijke bloedverwant van de overledene. Hier is een vrouw leterlijk de helft waard van een man. Stel je voor dat de kleur van de huid maatgevend was in plaats van sekse. Wat zou je dan concluderen?

De Koran stelt keer op keer dat vrouwen inferieur zijn en achtergesteld moeten worden.

Koran 4 15-16. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.
En als twee mannen temidden van u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.


Vrouwen die ontucht plegen krijgen levenslang tenzij ze kunnen ontsnappen, maar mannen krijgen straf maar worden met rust gelaten als ze berouw tonen. Mannen wordt dus niet hun vrijheid ontnomen. Volgens veel interpretaties gaan deze verzen over homoseksualiteit, omdat elders in de Koran wordt voorgeschreven dat er op heteroseks buiten het huwelijk zweepslagen staat.

Koran 24:2-3 Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden.

Geselen is genadiger dan stenigen. Bovendien worden mannen en vrouwen die overspel plegen als even schuldig beschouwd en op dezelfde manier gestraft. Dit een van de weinige voorbeelden van gelijke behandeling.

Koran 23:1-6 Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen. Die ootmoedig zijn in hun gebeden. En die al hetgeen ijdel is, schuwen. En die aktief zijn in het betalen van Zakaat. En die hun vleselijke lusten beheersen. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.n van de weinige voorbeelden van gelijke behandeling.


De Koran stelt dat mannen niet alleen seks mogen hebben met hun echtgenotes maar ook met "hetgeen hun rechterhand bezit". Dat laatste verwijst naar slaven. Een man mag dus niet alleen slaven hebben, maar tevens vrouwelijke slaven seksueel gebruiken.

Koran 4:24 En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

Een man mag seks hebben met een slavin ongeacht of ze al getrouwd was voor de man in kwestie haar eigenaar werd of voor ze tot slavin werd gemaakt. De Koran toont dus geen respect voor het huwelijk van slaven en gevangenen.

Koran 24:33. En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt. En de slaven die een acte van vrijmaking wensen, voorziet hen daarvan indien gij enig goed in hen ziet; en geeft hun van de rijkdommen van Allah, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn.

Veel naïve lezers denken dat dit vers stelt dat je slavinnen niet tot seks mag dwingen. Dit is echter niet correct. "Ontucht" verwijst naar seks buiten de eerder gestelde grenzen. Er is eerder gesteld dat seks hebben met een eigen slavin is toegestaan. Dit is dus geen ontucht. Dit vers wordt doorgaans geinterpreteerd als een verbod om slavinnen te dwingen zich te prostitueren of te dwingen seks te hebben met een man die niet hun eigenaar is. Het pijnlijke is echter dat er staat "En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken." Dit impliceerd dat slavinnen prostitueren wel is toegestaan als de slavinnen daar geen bezwaar tegen aanvoeren.

Koran 4:3. En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.

Als je vreest niet rechtvaardig te kunnen zijn tegen vier echtgenotes dan moet je als man er maar een huwen of je bepreken tot seks met slavinnen. Rechtvaardigheid is dus alleen een overweging bij vrije vrouwen. Het maakt niet uit als je vrouwen die je bezit zijn onrechtvaarig behandeld volgens de Koran. Bovendien moet een vrouw trouw zijn aan één man: haar echtgenoot of haar eigenaar. Mannen mogen met meerdere vrouwen seks hebben, maar eisen ondertussen wel dat al die vrouwen trouw blijven aan hen.

Dit vers beperkt bovendien geen polygamie omdat de Koran elders stelt dat slavinnen goedkoper zijn dan wettige echtgenotes en bovendien geen beperking stelt op hoeveel slavinnen een man mag hebben.

Koran 4: 25. En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. Gij zijt van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Slavinnen zijn een goedkoop alternatief als je geen bruidschat kunt betalen, maar het geniet de voorkeur om niet met slavinnen te huwen. Waarom zou je ook? Als man mag je immers al met een vrouw seks hebben als ze je eigendom is. Een huwelijk is overbodig als je als man puur op seks uit bent.

Koran 2: 223. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

Er wordt hier gezegd dat een man op elke manier zijn zaad in zijn vrouw mag "zaaien" die hem goed dunkt. Er wordt niks gezegd over de wensen van de vrouw, die wordt vergeleken met een akker; een object, bezit.

Het meest schokkende vond ik echter dat de Koran mannen toestaat om het jonge meisjes te huwen.

Koran 65:4 En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

Dit vers stelt dat een gescheiden "vrouw" die nog niet heeft gemenstrueerd drie maanden moet wachten voor ze mag hertrouwen. Als je nog geen mentruatie hebt gehad ben je doorgaans een jong meisje. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen heeft iemand van de vrouwelijke kunne van boven de 15 nog geen mentruatie gehad. Zelfs in landen waar voedselgebrek heerst, is de leeftijd waarop voor het eerst wordt gementrueerd doorgaans niet hoger dan 16 of 17. Als je als vrouw boven de 18 of 20 bent en je menstrueert nog niet, dan heb je een hormonaal probleem of lijdt aan extreme ondervoeding. Dit is echter zeldzaam. De Koran gaat nergens verder in op het fenomeen van nog-niet-menstrueerende echtgenotes. Dit betekent dat dit vers verwijst naar meisjes die ten tijde van hun huwelijk en hun scheiding nog niet mentrueerden en niet naar vrouwen met een zeldzame afwijking, ziekte of ondervoeding.

Mentruatie is overigens geen bewijs dat je als meisje lichamelijk volgroeid bent. Dat duurt doorgaans nog zes maanden tot twee á drie jaar na je eerste menstruatie. Psychologen hebben vastgesteld dat mentale- en emotionele volwassenheid doorgaans tussen de 17 en 21 intreden. Vandaar dat in Nederland verdachten van tussen de 18 en 21 nog kunnen worden berecht als minderjarigen als blijkt dat ze nog niet de geestelijke rijpheid van een volwassene hebben. Individuen van de vrouwelijke kunne die nog niet mentrueren zijn dus in de overgrote meerderheid van alle gevallen nog kinderen in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht.

De Koran is overduidelijk geen boek dat respect voor meisjes en vrouwen predikt.


Met dank aan Linda Danvers.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

ajax schreef:
souhaila schreef:Dit zijn discussies die al verschillende keren aan bod zijn geweest.
Maar kan niemand van de niet moslims me eens vertellen wat er negatief is aan de Islam en hadiths en koranverzen geven als Argument dat de Islam niet zo vrouwvriendelijk is en dat mohammes (swt) niet zon voorbeelds was?
heb dit echjt nodig voor op die moslimsforum.
Xx

Mohammed s.a.w zei dit over het behandelen van vrouwen:

Bukhari :: Book 7 :: Volume 62 :: Hadith 114
Narrated Abu Huraira:

The Prophet said, "Whoever believes in Allah and the Last Day should not hurt (trouble) his neighbor. And I advise you to take care of the women, for they are created from a rib and the most crooked portion of the rib is its upper part; if you try to straighten it, it will break, and if you leave it, it will remain crooked, so I urge you to take care of the women."
Jij gelooft toch niet in de haddiths als ze strijdig zijn met de koran.....
Kijk ff in het stukje van mij hiervoor. Dan zie je genoeg versen uit de koran waar je iets van kunt leren.......
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Oh ja Souhaila, kijk ook eens in ons bronnencentrum.

Daar staat een heel pak aan koranverzen en haddiths.

Voorral het doorprikken van de mythes is lezenswaardig!!!!!
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
mootjemo
Berichten: 32
Lid geworden op: do mei 24, 2007 12:10 pm

Bericht door mootjemo »

thomas

de vrouw is inderdaad onderworpen aan haar man. Kent het christendom iets anders dan? wat is daar zo raar aan? we hebben het iedere keer over de plichten vand e vrouw, vergeten we de rechten van de vrouw in de islaam??

hadith: de besten onder jullie zijn degene die het beste zijn voor hun vrouwen.

hadith: het paradijs ligt onder de voeten van je moeder.

heeft de profeet zn vrouwen ooit geslagen, of gedwongen tot iets???

OMAR, DE METGEZEL VAN DE PROFEET:
op een dag kwam een man aan zn deur, in de tijd dat hij ghalif was, om te klagen over zn vrouw, die niks deed wat hij wou.
Hij stond voor de deur van Omar, en we kennen omar als een van de moedigste en sterkste van zijn tijd, ook staat hij bekend om zijn strengheid en rechtvaardigheid, de man stonde dus voor de deur van omar en hoorde de vrouw tegen hem schreeuwen en los gaan. Omar zei niks terug en liet haar tot ze tot kalmte was gekomen. De man aan de deur ging weg en omar zag dat iemand daar stond
Omar ging naar buiten en riep de man terug en vroeg hem voor wat hij kwam. de man zei: ik kwam eigenlijk om te klagen ove rmn vrouw, maar als ik zie wat jouw vrouw jou aandoet is veel erger.
Omar zei "mn vrouw, baart mn kinderen, kookt voor me, zorgt voor me hoe kan ik dan nog tegen haar ingaan als zij boos is?"

iets om op te steken voor jou thomas.
Een huidige moslim, mens, zou dat niet accepteren en zou zeker te keer gaan tegen zijn vrouw, maar dit is iemand die de islaam begrijpt, en begrijpt hoe een vrouw behandelt dient te worden
Alba
Berichten: 729
Lid geworden op: zo sep 03, 2006 4:11 pm
Locatie: Aarde

Bericht door Alba »

de vrouw is inderdaad onderworpen aan haar man. Kent het christendom iets anders dan? wat is daar zo raar aan? we hebben het iedere keer over de plichten vand e vrouw, vergeten we de rechten van de vrouw in de islaam??
Bewijzen graag. Dit is onzin, een verzinsel van mannetjes met teveel macht en een te klein ego. Bovendien is niet iedere niet-moslim hier een christen.

In de hoop dat Monique meeleest, stel ik de vraag die zij talloze malen heeft voorgelegd aan moslims en waarop nog nooit een zinnig antwoord is gekomen: welk recht hebben wij (niet-moslim vrouwen) niet, dat een moslima wel heeft?
mootjemo
Berichten: 32
Lid geworden op: do mei 24, 2007 12:10 pm

Bericht door mootjemo »

Citaat:

Bewijzen graag. Dit is onzin, een verzinsel van mannetjes met teveel macht en een te klein ego. Bovendien is niet iedere niet-moslim hier een christen.

In de hoop dat Monique meeleest, stel ik de vraag die zij talloze malen heeft voorgelegd aan moslims en waarop nog nooit een zinnig antwoord is gekomen: welk recht hebben wij (niet-moslim vrouwen) niet, dat een moslima wel heeft?
ik denk dat je iets verkeerds begrijpt alba:
ik bedoel met onderworpen niet dat ze alles moeten doen wat de man zegt, vergeet nie dat ik heb gezegd ze hebben hun rechten, en die zijn groter dan hun plichten.

welke recht hebben niet-moslim vrouwen dat de moslim vrouwe wel hebben??? GEEN.
jullie hebben allemaal dezelfde rechten ALba, en islaam zegt niet dat dat niet zo is.
eending moet wel duidleijk zijn: de vrouwen in de islaam worden uit de religie wel meer beschermd dan de andere.
wel worden de moslim vrouwen beter behandeld door de (practiserende) moslims dan de niet moslim-vrouwen, vergeet dat niet.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

mootjemo schreef:Citaat:

Bewijzen graag. Dit is onzin, een verzinsel van mannetjes met teveel macht en een te klein ego. Bovendien is niet iedere niet-moslim hier een christen.

In de hoop dat Monique meeleest, stel ik de vraag die zij talloze malen heeft voorgelegd aan moslims en waarop nog nooit een zinnig antwoord is gekomen: welk recht hebben wij (niet-moslim vrouwen) niet, dat een moslima wel heeft?ik denk dat je iets verkeerds begrijpt alba:
ik bedoel met onderworpen niet dat ze alles moeten doen wat de man zegt, vergeet nie dat ik heb gezegd ze hebben hun rechten, en die zijn groter dan hun plichten.

welke recht hebben niet-moslim vrouwen dat de moslim vrouwe wel hebben??? GEEN.
jullie hebben allemaal dezelfde rechten ALba, en islaam zegt niet dat dat niet zo is.
eending moet wel duidleijk zijn: de vrouwen in de islaam worden uit de religie wel meer beschermd dan de andere.
wel worden de moslim vrouwen beter behandeld door de (practiserende) moslims dan de niet moslim-vrouwen, vergeet dat niet.
Mankeert zeker wat aan je ogen mootjemo. Kijk eens boven aan deze bladzijde. Daar staan een aantal soera's waar de honden geen brood van lusten. Niet gezien zeker?

En ga ook eens naar het bronnencentrum en kijk bij mythes doorprikken.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
mootjemo
Berichten: 32
Lid geworden op: do mei 24, 2007 12:10 pm

Bericht door mootjemo »

ik heb ze gelezen thomas, dat was een citaat van alba:
ik geloof in die teksten, alleen jij begrijpt ze totaal verkeerd.

ben jij christelijk?
ik kan namelijk heel veel ergere teksten naar voren haln uit de bijbel.
geen christen??
dan begrijp ik niet waarom de teksten van de koraan altijd worden genoemd, zonder dat mensen ze begrijpen gaan ze dan conclussies trekken. en de teksten uit de Bijbel nooit naar voren gehaald
Alba
Berichten: 729
Lid geworden op: zo sep 03, 2006 4:11 pm
Locatie: Aarde

Bericht door Alba »

@mootjemo,

Wat bedoel je dan met 'onderworpen'? Het is duidelijk wat je niet bedoelt, maar wat dan wèl?
eending moet wel duidleijk zijn: de vrouwen in de islaam worden uit de religie wel meer beschermd dan de andere.
wel worden de moslim vrouwen beter behandeld door de (practiserende) moslims dan de niet moslim-vrouwen, vergeet dat niet.
Tsss,.... en heb je daar ook nog een zinnige, ethische verklaring voor? Of beroep je jezelf op de walgelijke teksten die Thomas heeft opgezocht? Zum kotzen.
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

mootjemo schreef:ik heb ze gelezen thomas, dat was een citaat van alba:
ik geloof in die teksten, alleen jij begrijpt ze totaal verkeerd.

Ga jij ze me 1 voor 1 maar eens uitleggen dan.

ben jij christelijk?

Nee ik ben niet christelijk.

ik kan namelijk heel veel ergere teksten naar voren haln uit de bijbel.

Ik waarschuw je alvast. Als je het OT gaat aanhalen heb je een probleem.
alle christenen hebben het OT verworpen dus.............
Buiten dat.....we hebben het over de islam.
En wat er in de bijbel staat verandert niets aan wat er in de koran en haddiths staan.
En zoals ik al zei: Ik ben atheist.


geen christen??
dan begrijp ik niet waarom de teksten van de koraan altijd worden genoemd, zonder dat mensen ze begrijpen gaan ze dan conclussies trekken. en de teksten uit de Bijbel nooit naar voren gehaald
Let vooral goed op mijn onderschrift mootjemo.

En omdat ik zeker wil dat we over dezelfde teksten praten krijg je ze hieronder nog een keer:

De Moslimpropaganda-machine wil ons graag doen geloven dat de islam vrouwen juist zeer hoog eert, dat de islam de vrouwen heeft bevrijd, het recht op scholing heeft gegeven, het recht op echtscheiding heeft gegeven, mee liet delen in het erfrecht, kortom al die dingen die wij hier pas kregen na een strijd van meer dan een eeuw tégen het christelijke patriarchaat, die hadden de moslimvrouwen alláng. Maar is dat wel zo?

Een korte blik op de Koran leert als snel dat het vol staat met regels die tot doel hebben vrouwen te onderdrukken.

Koran 4:34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.

Dit vers stelt dat mannen boven vrouwen zijn gesteld. Bovendien mogen mannen als zij ongehoorzaamheid vrezen hun vrouw slaan. De vrouw hoeft niet ongehoorzaam te zijn geweest. Dat de man ongehoorzaamheid vreest is genoeg reden om zijn vrouw te mogen slaan. Onschuldig tenzij anders bewezen, geldt dus niet voor Moslim-echtgenotes.

Wat zouden we ervan vinden als het werd toegestaan om leden van ethnische minderheden te tuchtigen die werden verdacht van rebelsheid en/of ongehoorzaamheid? Dat zou racistisch zijn, niet waar?

Dan is het ook vrouwonvriendelijk om te stellen dat een vrouw mag worden geslagen door haar man, omdat hij beter zou zijn omdat hij als man is geboren en ze ook nog een keer niks te hoeft hebben gedaan. Een verdenking is genoeg om gestraft te worden. Is dat eerlijk?

Koran2 282 O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd. Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt u van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen, wanneer gij aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan. En indien gij zulks doet, zal het zeker overtreding van u zijn. Vreest Allah. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed.

Hier wordt gesteld dat het woord van een vrouw minder waard is dan dat van een man. Twee vrouwen mogen alleen worden gebruikt als getuige als er maar een mannelijke getuige kan worden gevonden in plaats van twee. Er moet dus naast die twee vrouwen een mannelijk getuige zijn. Met andere woorden de getuigenis van een vrouw is alleen iets waard als die wordt ondersteund door de getuigenis van een man èn de getuigenis van nog een vrouw. Er wordt beweerd dat vrouwen vergeetachtiger zijn. Er is overingens geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat daarop wijst.

Wederom wat zou je ervan vinden als deze regel werd toegepast op ethnische minderheden? Een voorbeeld: de getuigenis van iemand van Marokkaanse afkomst is waardeloos tenzij er een minimaal één Blanke Nederlander en nog een Marokkaan ook getuige zijn. Eén Blanke Nederlander en twee Marokkanen mogen alleen als getuigen dienen als er niet twee Blanke Nederlanders kunnen worden gevonden. Dit zou racistisch zijn, toch?

Het idee dat een man twee keer zoveel waard is als een vrouw komt ook elders in de Koran terug

Koran 4: 11 Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

Mannelijke bloedverwanten moeten twee keer zoveel erven als een vrouwelijke bloedverwant van de overledene. Hier is een vrouw leterlijk de helft waard van een man. Stel je voor dat de kleur van de huid maatgevend was in plaats van sekse. Wat zou je dan concluderen?

De Koran stelt keer op keer dat vrouwen inferieur zijn en achtergesteld moeten worden.

Koran 4 15-16. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.
En als twee mannen temidden van u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.


Vrouwen die ontucht plegen krijgen levenslang tenzij ze kunnen ontsnappen, maar mannen krijgen straf maar worden met rust gelaten als ze berouw tonen. Mannen wordt dus niet hun vrijheid ontnomen. Volgens veel interpretaties gaan deze verzen over homoseksualiteit, omdat elders in de Koran wordt voorgeschreven dat er op heteroseks buiten het huwelijk zweepslagen staat.

Koran 24:2-3 Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden.

Geselen is genadiger dan stenigen. Bovendien worden mannen en vrouwen die overspel plegen als even schuldig beschouwd en op dezelfde manier gestraft. Dit een van de weinige voorbeelden van gelijke behandeling.

Koran 23:1-6 Inderdaad voorspoedig zijn de gelovigen. Die ootmoedig zijn in hun gebeden. En die al hetgeen ijdel is, schuwen. En die aktief zijn in het betalen van Zakaat. En die hun vleselijke lusten beheersen. Behalve met hun vrouwen of hetgeen hun rechterhand bezit, want dan treft hen geen verwijt.n van de weinige voorbeelden van gelijke behandeling.


De Koran stelt dat mannen niet alleen seks mogen hebben met hun echtgenotes maar ook met "hetgeen hun rechterhand bezit". Dat laatste verwijst naar slaven. Een man mag dus niet alleen slaven hebben, maar tevens vrouwelijke slaven seksueel gebruiken.

Koran 4:24 En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

Een man mag seks hebben met een slavin ongeacht of ze al getrouwd was voor de man in kwestie haar eigenaar werd of voor ze tot slavin werd gemaakt. De Koran toont dus geen respect voor het huwelijk van slaven en gevangenen.

Koran 24:33. En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt. En de slaven die een acte van vrijmaking wensen, voorziet hen daarvan indien gij enig goed in hen ziet; en geeft hun van de rijkdommen van Allah, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn.

Veel naïve lezers denken dat dit vers stelt dat je slavinnen niet tot seks mag dwingen. Dit is echter niet correct. "Ontucht" verwijst naar seks buiten de eerder gestelde grenzen. Er is eerder gesteld dat seks hebben met een eigen slavin is toegestaan. Dit is dus geen ontucht. Dit vers wordt doorgaans geinterpreteerd als een verbod om slavinnen te dwingen zich te prostitueren of te dwingen seks te hebben met een man die niet hun eigenaar is. Het pijnlijke is echter dat er staat "En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken." Dit impliceerd dat slavinnen prostitueren wel is toegestaan als de slavinnen daar geen bezwaar tegen aanvoeren.

Koran 4:3. En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.

Als je vreest niet rechtvaardig te kunnen zijn tegen vier echtgenotes dan moet je als man er maar een huwen of je bepreken tot seks met slavinnen. Rechtvaardigheid is dus alleen een overweging bij vrije vrouwen. Het maakt niet uit als je vrouwen die je bezit zijn onrechtvaarig behandeld volgens de Koran. Bovendien moet een vrouw trouw zijn aan één man: haar echtgenoot of haar eigenaar. Mannen mogen met meerdere vrouwen seks hebben, maar eisen ondertussen wel dat al die vrouwen trouw blijven aan hen.

Dit vers beperkt bovendien geen polygamie omdat de Koran elders stelt dat slavinnen goedkoper zijn dan wettige echtgenotes en bovendien geen beperking stelt op hoeveel slavinnen een man mag hebben.

Koran 4: 25. En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. Gij zijt van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Slavinnen zijn een goedkoop alternatief als je geen bruidschat kunt betalen, maar het geniet de voorkeur om niet met slavinnen te huwen. Waarom zou je ook? Als man mag je immers al met een vrouw seks hebben als ze je eigendom is. Een huwelijk is overbodig als je als man puur op seks uit bent.

Koran 2: 223. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

Er wordt hier gezegd dat een man op elke manier zijn zaad in zijn vrouw mag "zaaien" die hem goed dunkt. Er wordt niks gezegd over de wensen van de vrouw, die wordt vergeleken met een akker; een object, bezit.

Het meest schokkende vond ik echter dat de Koran mannen toestaat om het jonge meisjes te huwen.

Koran 65:4 En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod.

Dit vers stelt dat een gescheiden "vrouw" die nog niet heeft gemenstrueerd drie maanden moet wachten voor ze mag hertrouwen. Als je nog geen mentruatie hebt gehad ben je doorgaans een jong meisje. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen heeft iemand van de vrouwelijke kunne van boven de 15 nog geen mentruatie gehad. Zelfs in landen waar voedselgebrek heerst, is de leeftijd waarop voor het eerst wordt gementrueerd doorgaans niet hoger dan 16 of 17. Als je als vrouw boven de 18 of 20 bent en je menstrueert nog niet, dan heb je een hormonaal probleem of lijdt aan extreme ondervoeding. Dit is echter zeldzaam. De Koran gaat nergens verder in op het fenomeen van nog-niet-menstrueerende echtgenotes. Dit betekent dat dit vers verwijst naar meisjes die ten tijde van hun huwelijk en hun scheiding nog niet mentrueerden en niet naar vrouwen met een zeldzame afwijking, ziekte of ondervoeding.

Mentruatie is overigens geen bewijs dat je als meisje lichamelijk volgroeid bent. Dat duurt doorgaans nog zes maanden tot twee á drie jaar na je eerste menstruatie. Psychologen hebben vastgesteld dat mentale- en emotionele volwassenheid doorgaans tussen de 17 en 21 intreden. Vandaar dat in Nederland verdachten van tussen de 18 en 21 nog kunnen worden berecht als minderjarigen als blijkt dat ze nog niet de geestelijke rijpheid van een volwassene hebben. Individuen van de vrouwelijke kunne die nog niet mentrueren zijn dus in de overgrote meerderheid van alle gevallen nog kinderen in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht.

De Koran is overduidelijk geen boek dat respect voor meisjes en vrouwen predikt.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Bericht door Iznogoodh »

mootjemo schreef:eending moet wel duidleijk zijn: de vrouwen in de islaam worden uit de religie wel meer beschermd dan de andere.
Typisch woord: "beschermd". Hier zie je dat de patriarchaal denkende Moslimman niet in staat is om de vrouw serieus te nemen en haar daarom als een kind in plaats van als een zelfstandig wezen ziet. Dezelfde Moslim die niet wenst toe te geven dat volgens de Koran de man zijn echtgenote mag slaan.
Er wordt wat afgelogen in naam van de smerige religie die Islam heet.
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
Linda Danvers
Berichten: 2931
Lid geworden op: wo feb 01, 2006 10:14 am

Bericht door Linda Danvers »

In de Koran staan geen verzen waarin expliciet staat dat je als man een vrouw niet tot seksuele gemeenschap of andere seksuele handelingen mag dwingen.

Koran 70:19-30 Voorwaar, de mens is geschapen met een ongeduldige aard.
Als hem kwaad overkomt, is hij vol weeklagen,
Maar als hem goed wedervaart, is hij inhalig,
Behalve degenen die bidden
En in hun gebeden volharden
En degenen in wier rijkdommen een vastgesteld deel is
Voor de bedelaar en voor hem die niet bedelen kan
En degenen die de Dag des Oordeels aannemen.
En degenen die de straf van hun Heer vrezen
Voorwaar, er is geen beveiliging voor de straf van hun Heer
En degenen die onthouding betrachten.
Uitgezonderd met hun vrouwen en degenen die zij bezitten, waarvoor hen geen blaam treft.


De Koran stelt dat mannen niet alleen seks mogen hebben met hun echtgenotes maar ook met "hetgeen hun rechterhand bezit". Dat laatste verwijst naar slaven. Een man mag dus niet alleen slaven hebben, maar tevens vrouwelijke slaven seksueel gebruiken. Als een vrouw al getrouwd was voor ze slaaf werd, dan mag haar meester toch seks met haar hebben.

Koran 24:33. En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt. En de slaven die een acte van vrijmaking wensen, voorziet hen daarvan indien gij enig goed in hen ziet; en geeft hun van de rijkdommen van Allah, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn.

Dat vrouwen oorlogsbuit zijn en dat een Moslim man daar seks mee mag hebben wordt uitgebreid uit de doeken gedaan in de Hadith.

Sahih Boechari Volume 3, Boek 34, Nummer 432

Vertelde Aboe Al-Khudri:

Dat terwijl hij bij Allahs apostel zat, dat hij zei:
"Oh Allahs apostel! We hebben vrouwelijke gevangenen ontvangen als deel van de buit en we zijn geïnteresseerd in hun prijs (omdat we ze willen verkopen). Wat is uw mening over coïtus interruptus?
De profeet zei: "Doen jullie dat echt? Het is beter als je dit niet doet. Er is geen ziel die Allah voorbestemd heeft om te bestaan die niet zeker zal ontstaan."


Mijn noot: Coïtus interruptus houdt in dat een man zijn penis terugtrekt uit de vagina voor hij klaarkomt. Dit is een onbetrouwbare methode om zwangerschap te voorkomen. Als een slavin je kind verwacht mag je haar niet verkopen. De mannen wilde dus graag seks met deze vrouwen maar wilde ze daarna ook verkopen dus mochten ze niet zwanger worden.

Moeslim Boek 8, Nummer 3432
Aboe Sa'id al-Khoedri vertelde dat tijdens de slag van Hanain Allahs boodschapper een leger zond naar Autas en daar de vijand trof en met hen vocht. Toen ze hen hadden overwonnen en hen gevangen hadden genomen, leken de metgezellen van Allahs boodschapper te onthouden van gemeenschap met de gevangengenomen vrouwen, omdat hun echtgenoten polytheïsten waren. Toen zond Allah de meest hoge een openbaring dat
'En vrouwen die al getrouwd zijn behalve degenen die uw rechterhand bezit' (met andere woorden dit was toegestaan zodra hun idda ten einde liep.)


Noot: Idda verwijst naar de periode dat een man moet wachten voor hij gemeenschap met een vrouw mag hebben. Dat is nadat ze klaar is met menstrueren in dit geval. Als een vrouw ongesteld wordt betekent dit dat ze ze niet zwanger is van een ander.

Moeslim Boek 8, nummer 3371

Aboe Sirma zei tegen Sa'id al Khadri: O Aboe Sa'id, hoorde je wat de boodschapper van Allah heeft gezegd over al'-'azl? (bij gemeenschap terugtrekken voor de zaadlozing). Hij zei: Ja, en voegde eraan toe: We trokken uit met de boodschapper van Allah voor een overval tegen Bi'l Moestaliq, en namen een paar bijzonder mooie Arabische vrouwen gevangen. We verlangden naar hen, doordat we onze vrouwen niet bij ons hadden, maar tegelijkertijd wilden we toch ook losgeld voor hen vragen. Dus we besloten seksuele gemeenschap met ze te hebben, maar daarbij 'azl in acht te nemen (terugtrekken voor de zaadlozing, om te voorkomen dat ze zwanger werden).

Maar we zeiden: We doen dit terwijl de boodschapper van Allah erbij aanwezig is, dus waarom zullen we het hem niet gewoon vragen?
Dus we vroegen het aan de boodschapper van Allah, en hij zei: Het maakt niet uit of je azl doet of niet, want elke ziel die voor de Dag van de Wederopstanding zal moeten zijn geboren, wordt geboren.

Boechari, Volume 3, boek 34, nummer 437

Verteld door Anas bin Malik:

De profeet kwam aan bij Khaibar, en toen Allah hem de overwinning schonk en hij de stad veroverde door door de verdediging te breken, werd hem verteld over de schoonheid vanaf Safiya bint Huyai bin Akhtab, en haar echtgenoot werd vermoord terwijl zij zijn bruid was.

De apostel van Allah koos haar uit voor zichzelf en vertrok in haar gezelschap tot hij Sadd-ar-Rawha' bereikte, waar haar menstruatie stopte, en hij trouwde met haar. Toen werd Hais (een soort maaltijd) voorbereid en opgediend op een klein leren blad (dat werd gebruikt voor het opdienen van maaltijden.
De apostel van Allah zei: 'Vertel het degenen die om je heen zitten (over het huwelijksbanket). En dat was het huwelijksbanket dat de apostel van Allah gaf voor zijn huwelijk met Safiya. Daarna trokken we verder naar Medina, en ik zag dat de apostel van Allah haar bedekte met een mantel terwijl zij achter hem was. Daarna zat hij naast zijn kameel en liet Safiya haar voeten op zijn knieën plaatsen om te rijden (op de kameel).


Trouwen onder dwang mag dus wel degelijk onder bepaalde voorwaarden. Slavinnen en gevangen genomen vrouwen mogen volgens de Koran en de Hadith zonder meer tot seks worden gedwongen. Een man kan ook met een slavin trouwen. Als een vrouw al geen vrijheid heeft, dan is er geen sprake van een vrijwillig huwelijk. De Hadith verhalen dat Mohammed en zijn metgezellen gebruik maakten van deze regels om seks te hebben met gevangengenomen vrouwen.
mootjemo
Berichten: 32
Lid geworden op: do mei 24, 2007 12:10 pm

Bericht door mootjemo »

Thomas en linda, jullie krijgen zeker antword van me, ik ben effe druk om alles te gaan schrijven:D

niet denken ik ben weg:D

en linda je krijgt ook wel leuke versjes uit de bijbel als extraatje van me
maria20
Berichten: 355
Lid geworden op: ma jun 11, 2007 7:52 pm

Bericht door maria20 »

ach ben geen christen ofzo ..maar 1 ding weet ik wel ..er was geen vredeliefendere man dan jezus tegnover vrouwen en er is geen vrouwonvriendelijkere man dan mohammed !!!!

heb genoeg boeken gelezen waaronder de koran over het lven van mohammed ..ik zou die man niet eens als mijn buurman willen hebben ..met zijn duivelse streken ...
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

anouska19 schreef:ach ben geen christen ofzo ..maar 1 ding weet ik wel ..er was geen vredeliefendere man dan jezus tegnover vrouwen en er is geen vrouwonvriendelijkere man dan mohammed !!!!

heb genoeg boeken gelezen waaronder de koran over het lven van mohammed ..ik zou die man niet eens als mijn buurman willen hebben ..met zijn duivelse streken ...

Ga ga meid! Je mocht willen dat Mohammed je buurman was. Ik heb nu even geen zin om mijn boek erbij te halen!
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

Bovendien heb je in je OT staan dat Jezus de Lord is. Achterlijk w.i.j.f!
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
maria20
Berichten: 355
Lid geworden op: ma jun 11, 2007 7:52 pm

Bericht door maria20 »

Chaimae schreef:Bovendien heb je in je OT staan dat Jezus de Lord is. Achterlijk w.i.j.f!

hoezo achterlijk ben ook geen christen maar een jezusvolger !!!!

dus wie is hier nou achterlijk !!!!
jezusvolgers zijn mensen die 24/7 aan jezus denken en de wereld beter proberen te maken op zijn manier ..
bij veel mensen is dat nog te lauw
daarom jezusvolger ...
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

anouska19 schreef:
Chaimae schreef:Bovendien heb je in je OT staan dat Jezus de Lord is. Achterlijk w.i.j.f!

hoezo achterlijk ben ook geen christen maar een jezusvolger !!!!

dus wie is hier nou achterlijk !!!!
jezusvolgers zijn mensen die 24/7 aan jezus denken en de wereld beter proberen te maken op zijn manier ..
bij veel mensen is dat nog te lauw
daarom jezusvolger ...

Hoe achterlijk kun je zijn, stom w.i.j.f
Ga jij die Jezus van je maar volgen!
Het was een schat van een man.
Mateus 7:19
Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

Mateus 10:14-15
En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.

Mateus 10:28
Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.

Mateus 10:37
Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij (Jezus), is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.

Mateus 11:22
Ik zeg jullie: op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen!

Mateus 25:41
Daarop zal hij (Jezus) ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.

Mateus 25:46
Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’


Johannes 15:6
Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
Veel plezier straks in de Hel.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
maria20
Berichten: 355
Lid geworden op: ma jun 11, 2007 7:52 pm

Bericht door maria20 »

Chaimae schreef:
anouska19 schreef:
Chaimae schreef:Bovendien heb je in je OT staan dat Jezus de Lord is. Achterlijk w.i.j.f!

hoezo achterlijk ben ook geen christen maar een jezusvolger !!!!

dus wie is hier nou achterlijk !!!!
jezusvolgers zijn mensen die 24/7 aan jezus denken en de wereld beter proberen te maken op zijn manier ..
bij veel mensen is dat nog te lauw
daarom jezusvolger ...

Hoe achterlijk kun je zijn, stom w.i.j.f
Ga jij die Jezus van je maar volgen!
Het was een schat van een man.
Mateus 7:19
Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

Mateus 10:14-15
En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.

Mateus 10:28
Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.

Mateus 10:37
Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij (Jezus), is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.

Mateus 11:22
Ik zeg jullie: op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen!

Mateus 25:41
Daarop zal hij (Jezus) ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.

Mateus 25:46
Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’


Johannes 15:6
Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
Veel plezier straks in de Hel.
dit is allemaal als je dood bent en op de dag des oordeel .dat jij dat niet kunt begrijpen is waarschijnlijk omdat je niet goed leest ...
in alle verhalen erom heen staat er dat hij het heeft over als de mens al dood is !!!!!!!!
.maar in het leven van nu mag je niemand vermoorden en niet stelen liegen en ga zo maar door ..en daar heeft hij zelf als goed voorbeeld toegediend !!!
jezus's leven zelf is daar dus een goed voorbeeld van ..!!!!
toen de joden hem sloegen zei hij "god vergeef hen want ze weten niet wat ze doen ..
heeft hij ooit oorlog gevoerd ??? vrouwen slecht behandled ???
als slaven gehad ??? tot haat opgeroepen ???

nee dat heeft hij nooit gedaan

hij zei dingen als : heb uw naaste lief als uzelf ook al zijn het slechte mensen ..ze zijn niet minder dan jou ...
heb uw vijanden lief en ga zo maar door ...

nee mohammed is hier de echte schurk !!!
dat wordt heel duidleijk door zijn eigen leven !!!
the truth will set you free!!!!
Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: ma okt 16, 2006 9:43 pm

Bericht door Chaimae »

dit is allemaal als je dood bent en op de dag des oordeel .
Dus als je straks dood gaat dan ga je naar de Hel volgens Jezus? Jaa dat klopt inderdaad, wat is die Jezus van jou een wijze man.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.
maria20
Berichten: 355
Lid geworden op: ma jun 11, 2007 7:52 pm

Bericht door maria20 »

Chaimae schreef:
dit is allemaal als je dood bent en op de dag des oordeel .
Dus als je straks dood gaat dan ga je naar de Hel volgens Jezus? Jaa dat klopt inderdaad, wat is die Jezus van jou een wijze man.
nee slimpie hij heeft het over diegenen die hem niet volgen !!!!!
de ongelovigen gaan pas na hun dood naar de hel ...
en die zullen in het vuur worden geworpen zoals er in die verzen staat ....!!!
en indd hij is god heeft dat bewezen en is dus inderdaad heel wijs !!!
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

anouska19 schreef: nee slimpie hij heeft het over diegenen die hem niet volgen !!!!!
de ongelovigen gaan pas na hun dood naar de hel ...
en die zullen in het vuur worden geworpen zoals er in die verzen staat ....!!!
en indd hij is god heeft dat bewezen en is dus inderdaad heel wijs !!!
Zie je wel Chaimae.... christendom en islam is 1 pot nat... :D
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1718
Lid geworden op: vr jul 11, 2003 2:38 am

Bericht door Roelof »

Chaimae schreef:Je mocht willen dat Mohammed je buurman was.
Als pedoMo jouw buurman was, dan was jij allang geen maagd meer geweest... :razz:
Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: wo apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Bericht door Thomas »

Roelof schreef:
Chaimae schreef:Je mocht willen dat Mohammed je buurman was.
Als pedoMo jouw buurman was, dan was jij allang geen maagd meer geweest... :razz:
Sterker nog Roelof......
Dan was ze er gewoon NIET MEER GEWEEST.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!
maria20
Berichten: 355
Lid geworden op: ma jun 11, 2007 7:52 pm

Bericht door maria20 »

Roelof schreef:
Chaimae schreef:Je mocht willen dat Mohammed je buurman was.
Als pedoMo jouw buurman was, dan was jij allang geen maagd meer geweest... :razz:

ik vrees dat je gelijk hebt roelof :wink:
Plaats reactie