Geen islamoloog te vinden die zelf moslim wil worden

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 83243
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Geen islamoloog te vinden die zelf moslim wil worden

Bericht door Ariel »

Onderzoek naar de islam
In Amsterdam is vrijdag een seminar over de islam in Europa. Hoe kan de wetenschap voor oplossingen zorgen in het problematische islamdebat? Een kritische kijk naar het effect van islamonderzoek.

Arabist Jansen zet debat op scherp

UTRECHT – Hij is al met pensioen, maar arabist prof. Hans Jansen van de Universiteit Utrecht blijft het debat over de islam op scherp zetten door zijn stevige uitspraken. Collega-islamologen uiten kritiek.

De meest kritische islamwetenschapper in Nederland, inhoudelijk bijzonder kundig en met een zeer duidelijke mening. Zo kan arabist Jansen worden getypeerd.

Zijn gereserveerde en duidelijk onder woorden gebrachte houding ten aanzien van de islam vindt al jaren veel aansluiting bij een overwegend rechts en christelijk publiek.

Kritiek heeft Jansen echter niet alleen op de islam, maar ook op het gros van zijn collega’s. De meeste islamwetenschappers lopen aan de leiband van de islamitische orthodoxie, zei hij eerder dit jaar in deze krant.

Prof. Buskens, directeur van het nieuwe Leidse islamonderzoeksinstituut Lucis, weerspreekt dat. „Dat gaat in elk geval niet op voor de Leidse onderzoekers. De orthodoxe, moslimse visie kán wel deel uitmaken van het bronnenmateriaal, maar daar gaan we kritisch mee om. Metafysische, bovennatuurlijke verklaringen kunnen niet het onderzoek dicteren.”

Prof. Sunier van de Vrije Universiteit: „De standaardreactie dat je zaken onder het vloerkleed veegt als je genuanceerd bent, doet geen recht aan de werkelijkheid. Het laat wel zien hoe groot de gevoeligheid van dit soort thema’s is.”

Buskens aarzelt duidelijk zijn mening over Jansen te geven. Uiteindelijk zegt hij toch: „Hij is een zeer gerespecteerd onderzoeker. Maar op het moment dat geleerden zich vooral opiniërend gaan uitdrukken, passen ze minder bij Lucis. Dat geldt denk ik zeker voor Jansen, die juist gevraagd wordt zijn opinie luid en duidelijk voor het voetlicht te brengen.”

Sunier: „Als ik heel eerlijk ben, is Hans Jansen toch een beetje een geval apart. Ongetwijfeld is hij heel kundig, maar ik heb toch het gevoel dat hij de laatste jaren met provocatief taalgebruik steeds meer de aandacht op zich probeert te vestigen. Daarom vind ik hem geen serieuze tegenpartij, terwijl hij in de media vreemd genoeg wordt beschouwd als dé deskundige.”

Jansen zelf noemt de reacties „een beetje laf, maar wel beschaafd.” Hij heeft geen zin om er verder op in te gaan, laat hij weten. „Dat de overheid dit soort mannen wil financieren, moet ze zelf maar weten.”

http://www.refdag.nl/artikel/1448213/Ar ... cherp.html" onclick="window.open(this.href);return false;
“Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times.”
G. Michael Hopf
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 83243
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Arabist Jansen zet debat op scherp

Bericht door Ariel »

Geen islamoloog te vinden die zelf moslim wil worden
Jacob Hoekman

AMSTERDAM – Zorgen wetenschappers voor de oplossing in het islamdebat of maken ze juist deel uit van het probleem? „Ik weet ook wel dat ik in bepaalde kringen word beschouwd als verdediger van radicale moslims.”

Islamwetenschappers moeten hun eigen plan trekken, vindt prof. Thijl Sunier. Dat zei hij vanmiddag in zijn oratie aan de Vrije Universiteit, waar hij eerder dit jaar werd aangesteld als hoogleraar islam in Europese samenlevingen.

In zijn oratie, onderdeel van een seminar over de islam in Europa, geeft Sunier een deel van zijn collega’s een veeg uit de pan omdat ze volgens hem te veel aan de leiband van beleidsmakers lopen.

Het gevolg? „Wetenschappelijke blikvernauwing. Islamwetenschappers worden steeds meer beleidsonderzoekers die zich vooral richten op thema’s als terrorisme en radicalisering. Maar als je inzicht wilt krijgen in hoe de islam in Europa zich ontwikkelt, moet je ook de niet-problematische aspecten in je onderzoek betrekken.”

Dat vindt ook prof. Léon Buskens, directeur van het vorige maand opgerichte islaminstituut Lucis in Leiden. „Wereldwijd hebben we het over meer dan 1,5 miljard moslims en 1400 jaar geschiedenis. Het onderzoeksveld is veel breder dan waarop meestal de focus ligt.” Beide wetenschappers –Buskens vanuit Leiden en Sunier vanuit Amsterdam– reageren op drie stellingen over het nut van islamwetenschap.

Het is een illusie dat meer wetenschappelijke kennis een eind maakt aan de felle controverses in het islamdebat.

Buskens: „Mee eens. Ik heb niet de illusie dat het islamdebat opgelost wordt door meer wetenschappelijke kennis. Maar het debat kan daarmee wél aan kwaliteit winnen.

Dat kan vooral door in het debat onderscheid te maken tussen empirische kennis en meningen die op die kennis zijn gebaseerd, ook al is dat onderscheid soms vaag. Om concreet te zijn: wat is nu precies de islamisering van Nederland? Zulke begrippen gaan in de politiek een eigen leven leiden zonder dat ze op empirische bewijzen zijn gestoeld.”

Sunier: „Mee eens. Wel vind ik dat onderzoekers in het debat een heel belangrijke rol kunnen én moeten spelen. Dat kan door een eigen agenda op te stellen en niet na te wauwelen wat het overheidsbeleid is.

Zo’n agenda moet gebaseerd zijn op wat de onderzoekers belangrijk achten. Overigens is er al heel veel onderzocht, maar daar wordt nooit naar omgekeken. Ik vind dat er meer naar wetenschappers geluisterd zou moeten worden.”

Net als de samenleving is ook de wetenschap opgedeeld in kampen voor en tegen de islam.

Buskens: „Niet mee eens. Onder mijn collega’s wordt heel genuanceerd gesproken over de islam. Men weet heel goed dat het moeilijk is om algemene uitspraken te doen over dé islam en dé moslims. Natuurlijk hebben islamologen daarnaast ook een mening, maar dat is wat anders dan het doen van onderzoek. Als het goed is, blijft hun mening daaraan ondergeschikt.”

Sunier: „Er zijn zeker kampen. Maar ik denk dat die ook te maken hebben met wetenschappelijk-theoretische kwesties, over hoe je je onderzoek zou moeten vormgeven. Ik heb niet het idee dat er –uitzonderingen daargelaten– hele diepe kloven bestaan tussen islamologen.”

Het is onmogelijk voor islamonderzoekers om níét in een hokje ingedeeld te worden.

Buskens: „Oneens, tenzij mensen je daarin wíllen stoppen. In Leiden identificeert men zich echt niet zomaar met de islam. Dat blijkt wel uit het feit dat niemand het idee heeft opgevat om zelf moslim te worden. Dat is volgens mij heel betekenisvol.

Ik hoop dat ons onderzoeksinstituut Lucis kan deelnemen aan het debat zonder dat mensen denken: O, als het van die club komt, klopt het van geen kant.”

Sunier: „In het wetenschappelijke debat bestaan die hokjes niet zozeer, maar in het publieke debat wel. Ik weet ook wel dat ik in bepaalde kringen word beschouwd als verdediger van radicaal gedachtegoed. Maar dat is absoluut onzin.

In de tijd van de Rushdieaffaire, inmiddels twintig jaar geleden, hield ik een lezing ergens in het Gooi. Zonder goed te keuren dat de schrijver Rushdie een fatwa over zich heen kreeg, probeerde ik duidelijk te maken waarom ik wel begreep dat ayatollah Khomeini die uitspraak deed. Ik werd daar bijkans gelyncht: hoe durfde ik het op te nemen voor zo’n malloot! Terwijl ik helemaal niets verdedig; ik probeer slechts te begrijpen.”

http://www.refdag.nl/artikel/1448214/Ge ... orden.html" onclick="window.open(this.href);return false;
“Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times.”
G. Michael Hopf
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 83243
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Geen islamoloog te vinden die zelf moslim wil worden

Bericht door Ariel »

Islaminstituten in Nederland

Onder druk van de actualiteit opereren islamwetenschappers meer dan voorheen in bredere verbanden. Een overzicht van de wetenschappelijke islaminstituten in Nederland.

ISIM

Hét Nederlandse islaminstituut was tot dit jaar het International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM). In dat instituut werken de universiteiten van Leiden, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen samen. Dat leverde werk van topkwaliteit op, daar waren vriend en vijand het over eens. Per 1 januari trokken drie van de vier universiteiten zich echter terug, waarop de stekker uit het ISIM werd getrokken. Geldgebrek was de achterliggende oorzaak.

ISIS

Officieel start per 1 januari 2010 de Interuniversitaire Onderzoeksschool voor Islamstudies (ISIS), met een forse subsidie van minister Plasterk. Acht Nederlandse universiteiten doen mee met de ISIS, dat minder dan het ISIM onderzoek verricht en vooral een platform wil zijn dat kansen biedt aan promovendi en al gepromoveerde onderzoekers. Directeur is prof. Buskens van de Universiteit Leiden. Zijn VU-collega prof. Sunier is voorzitter van het bestuur.

Lucis


De Universiteit Leiden heeft daarnaast als enige Nederlandse universiteit een eigen onderzoeksinstituut over de islam op poten gezet: het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving (Lucis). Dat instituut werd vorige maand officieel geopend in aanwezigheid van onder meer burgemeester Cohen van Amsterdam en een van de islamadviseurs van de Amerikaanse president Obama. Lucis richt zich specifiek op het beschikbaar stellen van zijn kennis voor het debat in de samenleving. Directeur is, evenals bij de ISIS, prof. Buskens.

Visor

Ook de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een eigen onderzoeksinstituut, maar dat behelst alle religiestudies, waaronder de islam. Dit VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society (Visor) noemt zich met meer dan 130 medewerkers „het grootste onderzoeksinstituut voor de studie van religie in de wereld.” De eerste leerstoel van het Visor wordt bekleed door prof. Sunier, die vanmiddag zijn oratie hield.

Babylon

Babylon is het centrum voor studies naar de multiculturele samenleving van de Universiteit van Tilburg en is in 2002 opgericht. Onderzoekers binnen Babylon zijn onder meer de Tilburgse islamwetenschappers prof. Beck, prof. Shadid en dr. De Ruiter.

http://www.refdag.nl/artikel/1448215/Is ... rland.html" onclick="window.open(this.href);return false;
“Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times.”
G. Michael Hopf
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 83243
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Geen islamoloog te vinden die zelf moslim wil worden

Bericht door Ariel »

Kiest u maar: islam haten of omhelzen
Jacob Hoekman

Is de islam in zijn aard nu gewelddadig of niet? Voor een antwoord op die vraag zijn veel mensen afhankelijk van deskundigen. Maar welk antwoord die erop geven, ligt niet zo eenduidig. Naarmate het islamdebat langer voortduurt, wordt de strijd tussen duiven en haviken onder de arabisten steeds feller en heviger. En de toeschouwer mag kiezen wat hem bevalt.

Volgens wetenschapsfilosoof Michiel Leezenberg van de Universiteit van Amsterdam zijn er maar twee opties. Óf de bekende arabist prof. Hans Jansen –havik pur sang– snapt de tekst van de Koran niet, óf hij zet zijn publiek willens en wetens op het verkeerde been. In het eerste geval deugt hij niet als arabist, in het tweede geval is het nog veel erger.

Dat schrijft Leezenberg, zelf gespecialiseerd in de islam, in een vorig jaar verschenen artikel in het tamelijk onbekende tijdschrift ZemZem, dat veel artikelen over de islam publiceert. Jansens werk deugt niet op puur inhoudelijke en methodologische gronden, is de conclusie van Leezenberg. En, nog feller: „Het stemt nog meer tot nadenken dat blijkbaar geen collega-arabist de moeite neemt om dergelijk prutswerk aan de kaak te stellen.”

Dat laatste klopt niet helemaal; veel collega-arabisten hebben wel degelijk een mening over Jansen en een aantal van hen schroomt ook niet om die te ventileren. Bovendien is na verschijning het artikel van Leezenberg óók als prutswerk afgedaan.

De controverse is tekenend voor de stand van zaken in het huidige islamdebat onder de ongeveer dertig arabisten die aan de Nederlandse universiteiten werken. Als ze zich zelf al niet bij een van de twee kampen indelen, gebeurt dat wel door hun omgeving. Maar een uitsluitend ideologische stellingname voor of tegen de islam vertroebelt een eerlijke benadering van de religie die zich in nooit eerder vertoonde omvang in het Westen vestigt.

Islamofobie

Trouwens, niet alleen arabisten worden –terecht of onterecht– binnen de kortste keren ingedeeld in een bepaald kamp, hetzelfde geldt voor de media. „Van uw krant verwachten wij weinig anders dan ongenuanceerdheid en islamofobie”, zo verklaarde een bestuursvoorzitter van een moskee van orthodoxe signatuur vorige maand onomwonden tegenover deze krant zijn weigering om mee te werken aan een artikel.

Overigens is er ook een wisselwerking tussen media en arabisten: na de aanslagen van 11 september 2001 en de daaropvolgende islamitische terreurdaden is de focus van veel media voornamelijk gericht geweest op wat er mis is met de islam. Het stevige geluid van haviken als Hans Jansen –die zeer veel in de media is verschenen– en Leo Kwarten doet het daarbij beter dan de zeer genuanceerde opvatting van een duif als de vorige maand geëmeriteerde prof. P. S. van Koningsveld, die op zijn beurt met collega’s als Maurits Berger en Ruud Peters vaak een kinderlijke naïviteit ten aanzien van de islam is verweten.

Kinnesinne

Bij al dat geruzie links en rechts zit een deel broodnijd, erkent Van Koningsveld. „Jansen neemt een relatief uitzonderlijke positie in acht, maar dat zou je niet zeggen als je zijn presentie in de media in acht neemt. Ik denk wel dat dat bij sommige islamologen wrevel wekt. Mensen met een genuanceerdere visie kunnen zich achtergesteld voelen; dat stukje kinnesinne zit er zonder meer in.”

Jansen moet, vanuit Thailand waar hij nog tot de zomer bivakkeert, lachen. „Degenen die zich achtergesteld voelen, zijn onmachtige wetenschappers die het Westen, het christendom en de rede haten en die allen samen minder boeken verkocht hebben dan ik in mijn eentje.”

Ook de bewering dat hij een „relatief uitzonderlijke positie” inneemt, werkt bij Jansen op de lachspieren. Toch noemt hij geen namen van collega’s die dicht bij hem staan. „Dat zou de gedachtepolitie van de linkse kerk maar al te graag willen weten. Maar ik wil de jongeren in Nederland die nog niet gecorrumpeerd zijn, niet in hun carrière schaden. Anders krijgt zo iemand binnen de kortste keren de politiek correcte meute aan zijn broekspijpen, of erger. Wat het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting betreft kan Noord-Korea nog wat van de Nederlandse arabisten leren.”

Wel noemt Jansen namen van buitenlandse islamkenners aan wie hij zich verwant voelt: Bernard Lewis, Patrick Sookhdeo, Robert Spencer, Bat Yeor, Christoph Luxenberg, Ibn Warraq, „en ga zo maar door. Zegt u maar hoeveel u er hebben wilt. Maar helaas, wetenschap en onderzoek en rapportage zijn niet democratisch. Al was ik de enige, dan nog zou ik gelijk kunnen hebben.”

Laf en kortzichtig

De meeste arabisten in Nederland lopen helaas aan de leiband van de moslimorthodoxie, betoogt Jansen vanuit Thailand. „Ze zijn bang hun vrienden en hun informanten te verliezen als ze zich kritisch opstellen. Maar het tegendeel is het geval. Wie zich kritisch opstelt, wordt bedolven onder de informanten die komen verzekeren dat het in werkelijkheid nog erger is.” De heren collegae zijn, kortom, „laf en kortzichtig”, is zijn gekruide oordeel.

Van Koningsveld kent op zijn beurt echter nauwelijks arabisten en islamologen die aan de leiband van de moslimorthodoxie lopen, „en ik ken er heel veel. Je bent niet geloofwaardig als je zoals sommigen, en Jansen hoort daar zeker bij, allerlei negatieve en positieve waardeoordelen gaat afgeven. Dan ben je geen goede wetenschapper.”

De hoogleraar is bang dat collega Jansen pogingen om neutraal te zijn verwart met verbondenheid aan de moslimorthodoxie. „Maar dat ik altijd heb geprobeerd neutraal te zijn, is niet omdat ik bang ben mijn vrienden te verliezen, maar omdat ik werk overeenkomstig de methodische uitgangspunten van mijn wetenschapsbeoefening.”

Paradigmastrijd

Over welke methodische uitgangspunten gaat het dan? Die van de historisch-kritische godsdienstwetenschappen, betoogt Van Koningsveld. „Dat Leezenberg zo boos op Jansen wordt, is echt niet alléén broodnijd. Wat ook meespeelt, is hoe je je vak beoefent. Wat dat betreft zie ik vooral een paradigmastrijd tussen de islamologen. Mijn paradigma is te typeren als empirisch of historisch-antropologisch. Ik beschouw de godsdienst als onderdeel van de menselijke cultuur, en dus ook de islam.

Jansen daarentegen hanteert een fenomenologisch paradigma, waarbij hij vooral op bepaalde wezenskenmerken let. De islam is bij hem typisch dit of dat, hij is heel essentialistisch bezig.”

Van Koningsveld weet wel waarom zijn eigen benadering de voorkeur heeft. „Met alle respect, maar die fenomenologische benadering van Jansen was vooral gangbaar in de koloniale tijd, toen we in Nederlands-Indië zending bedreven en de islam het stempel moest krijgen van het christendom als superieure godsdienst in een superieure beschaving.”

„Beledigende onzin”, noemt Jansen dat. „In de koloniale tijd was het onderzoek naar de islam zeer praktisch ingesteld en sterk beschrijvend. Voor filosofische lariekoek als die van prof. Van Koningsveld was geen tijd en ruimte. De Amerikaanse geleerde Martin Kramer heeft in 2001 een aardig boek geschreven, ”Ivory Towers in the Sand”, over de manier waarop hoogleraren als Van Koningsveld de universitaire studie van de reëel bestaande islam gesaboteerd hebben, en de beoefenaars geïntimideerd. Dit alles tot schade van het Westen, dat zich het gevaar van de islam mede hierdoor niet voldoende bewust is.”

Europese islam

Zoals gezegd: fel en hevig. Daarmee is niets te veel gezegd om de strijd der islamologen te kenschetsen. Maar des te prangender is de vraag hoe het verder moet met de islam in het Westen. Zal er een Europese islam ontstaan? Zal de religie zich, na alle botsingen van het laatste decennium, voegen naar ‘onze’ gebruiken? Helaas lijkt ook die vraag niet op eenduidige beantwoording te kunnen rekenen.

Over de feiten is weinig verschil van mening. Concreet: geen enkele islamoloog zal betwisten dat er, óók in Nederland, geweld vanuit naam van de islam wordt gelegitimeerd. Maar is het glas halfvol of halfleeg? Is de islam in zijn aard gewelddadig of niet?

Nee, zegt prof. Van Koningsveld. „Dan kun je natuurlijk zeggen: Zie je wel, Van Koningsveld is een duif, maar ik ben zo vrij om te zeggen dat mijn benadering dichter bij de realiteit staat dan die van Hans Jansen als het gaat over de Nederlandse samenleving. Ik zie hier duidelijk een islam ontstaan die zich voegt binnen instituties die ons land al sinds eeuwen heeft ontwikkeld. En ik zie dat niet omdat arabisten dat zo graag willen zien, maar omdat de feiten mij daar gelijk in geven. Of de islam zich kan verzoenen met een secularistische maatschappij is in Turkije al heel lang de discussie. Natuurlijk zijn er groepen die theocratisch denken en ook ruimere erkenning willen van bijvoorbeeld het islamitisch familierecht. Maar die staan ook binnen de islamitische orde aan de rand, zoals Hizb ut-Tahrir.”

De benadering van Jansen is een heel andere, ziet Van Koningsveld. „Hij ziet gewelddadigheid wél als een kernkwestie in de islam. Het lijkt wel alsof hij een soort roeping voelt om daar steeds van te getuigen en voor te waarschuwen. Het heeft haast iets profetisch.”

Luther en Calvijn

Jansen: „Inderdaad denk ik, met paus Benedictus in de rede van Regensburg en vele anderen, dat het christendom een godsdienst van rede en liefde is, en de islam een godsdienst van geweld, gehoorzaamheid en onderwerping. Als het over geweld gaat, is het woord ”randverschijnsel” na 11 september, 7 juli, Van Gogh, Bali enzovoort bepaald niet meer van toepassing.

En trouwens, ook de geschiedenis is vol islamitisch geweld. Wat deden die Turken daar voor Wenen in 1683? De dialoog voeren? Natuurlijk niet. De handboeken van de sharia en de Koran met zijn commentaren en preken in de moskee staan boordevol rechtvaardigingen voor het gebruik van geweld en oproepen daartoe. Zet in een islamitisch land de tv aan, of in Nederland Al-Jazeera, en als het geen sportprogramma is zult u binnen minuten horen dat het Gods wil is dat het Westen vernietigd wordt.”

De gedachte van een Europese islam die Van Koningsveld ziet ontstaan, neemt Jansen dan ook niet voor zijn rekening. Maar uitsluiten doet hij het ook niet helemaal. „Elke godsdienst verandert. Maar het hangt erg af van de machthebbers hoe dat gebeurt. In Nederland gaan de machthebbers, de deskundigen en de elite van de moslims ervan uit dat veranderingen binnen de normatieve islam niet gewenst zijn. De moslimfeministe Nahed Selim is een eenzame uitzondering.”

En dan is er de niet-aflatende strijd van Jansen zelf, natuurlijk. Maar hij ziet het niet als zijn taak om bij te dragen aan de totstandkoming van zo’n Europese islam. „Nee, het is mijn taak aan mijn landgenoten te rapporteren, te beschrijven, misschien desgevraagd te waarschuwen, maar de islam zal zijn eigen Luther en Calvijn moeten produceren.”


--------------------------------------------------------------------------------

Duif: Van Koningsveld

Prof. dr. Pieter Sjoerd van Koningsveld nam vorige maand afscheid van de Universiteit Leiden. Hij was daar hoogleraar godsdienstgeschiedenis van de islam in West-Europa en oprichter van de opleiding islamitische theologie.

In het arabistendebat staat Van Koningsveld bekend als een van de meest gematigde en genuanceerde hoogleraren. Critici verwijten hem naïviteit ten aanzien van de ware aard van de islam.


--------------------------------------------------------------------------------

Havik: Jansen

Prof. dr. Johannes J. G. Jansen was tot mei vorig jaar bijzonder hoogleraar voor het hedendaags islamitisch denken aan de Universiteit Utrecht.

In het arabistendebat staat Jansen bekend als hoogleraar die zeer fel tegen de islam kan ageren. Door zijn veelvuldige mediaoptredens verkreeg hij grote bekendheid. Critici verwijten hem dat hij moslims te gemakkelijk over één kam scheert en dat hij slechts wil scoren bij het publiek.

http://www.refdag.nl/artikel/1407800/Ki ... elzen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
“Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times.”
G. Michael Hopf
Mahalingam
Berichten: 47021
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen islamoloog te vinden die zelf moslim wil worden

Bericht door Mahalingam »

"Ivory Towers in the Sand" is een boek dat door Jansen vermeld wordt.
Het is deze: "Ivory Towers on Sand"
The failure of Middle Eastern Studies in America

Afbeelding

En het boek is legaal als pdf te downloaden hier:
http://www.washingtoninstitute.org/pubP ... Towers.pdf
Seven years ago this week, The Washington Institute for Near East Policy published my book Ivory Towers on Sand: The Failure of Middle Eastern Studies in America. I'm pleased to announce that as of this morning, and for the first time, the entire book is available from the Institute as a free download (pdf). Click here to download.

The book appeared six weeks after 9/11 (here's the New York Times report of its publication), and had a much greater impact than I imagined it would when I wrote it. The Institute and I hope that by making it freely available, Ivory Towers on Sand will live yet another life, especially among today's university and college students. If you are a student or know a student, share the link. If you are in a Middle East course, send the link to your classmates and ask your professor to discuss the book in class. If you are a faculty member, it's now easy to include the book in your next syllabus. (It should definitely be in the syllabus of any course that assigns Zachary Lockman's Contending Visions of the Middle East, where Ivory Towers is critiqued over half a dozen pages. Students should be encouraged to read both books and form their own opinion.)

As an additional incentive to download the book, be advised that the text includes many a reference to the sayings and doings of Rashid Khalidi, the Palestinian-American professor who is much in the news for his long-standing friendship with Barack Obama.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 47021
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen islamoloog te vinden die zelf moslim wil worden

Bericht door Mahalingam »

Prof. dr mr Maurits Berger (Universiteit van Leiden):
"De sharia en het Nederlands recht zijn voor meer dan 95% aan elkaar gelijk".
Dit ter overdenking:
+++++++++++++

Van: International Committee Against Executions (ICAE)

December 16th, 2009

The world should be enraged!

The Islamic Republic of Iran intends to execute a young man who 6 years ago was imprisoned for having had a sexual relationship with his lover. The execution is to be carried out soon.

Mosleh Zamani was only 17 when he was arrested for having had sex with his girl friend. Both he and his girl firend were arrested by police and later sentenced to death by a court in Sanandaj. This sentence has been approved by the Supreme court of Islamic Republic.

In 2007 the wave of protest from the people of Sanandaj and the International Human rights organisations managed to halt the execution. However, the Kurdestan authorities have moved Mosleh to Dizel Abad Prison in Kemanshah, in order to be able to execute him away from the public protest.
Mosleh became paralysed once the news was broken to him when they took him to solitary confinement where those on death row are kept before being killed. The state of Kermanshah has unashamedly announced its intention to execute him and some others before Friday 18th December and use him as a deterrent to others.

The world should not remain silent when such gross abuse of human rights occur. Let us not forget that Mosleh was imprisoned in the first place for being in a sexual relationship with his girl friend. This barbaric act of The Islamic Republic should enrage every one.

To pressure the Islamic Republic to abandon these barbaric acts, it is the duty of each one of us to raise our voices and join forces to prevent Mosleh’s prosecution.

If it is true that the Lion in us(Iranians) has awakened, then we should deafen the authorities by our screams. Please, join us in our struggle for humanity. Sanction these criminal acts. Let the state of Kermanshah know how strongly you oppose their action. Write to the authorities In Tehran, in Kermanshah and let them know what you think about their actions. Let your government representatives know that you demand condemnation of these acts. And most importantly act quickly. Time is running out.

Please inform us of your actions.

[email protected]

++++++++
http://hoeiboei.blogspot.com/2009/12/prof.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 47021
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Geen islamoloog te vinden die zelf moslim wil worden

Bericht door Mahalingam »

necrologie.
Een Marxistische Arabist die nooit Mohammedaan is geworden maar ze wel prima kerels vond. Her en der wordt hij hier op het forum vermeld.

Ruud Peters (1943-2022) Arabist
Een optimist onder de arabisten

Hij hoorde zeker niet bij de „haters”, maar toch ook niet bij de „wegkijkers”. De arabist Ruud Peters, die zaterdag op 78-jarige leeftijd overleed, paste niet in de een van de uitersten die NRC Handelsblad in 2016 waarnam in de „oorlog” tussen Nederlandse islamkenners.

Als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam keerde Peters zich in opiniestukken tegen de „islamofobie” in het publieke debat. Maar hij had een open oog voor de radicalisering van met name Marokkaanse jongeren in Nederland. Alleen had die meer te maken met maatschappelijke omstandigheden dan met klassieke religieuze teksten, vond hij. Moest de islam dan niet hervormd worden? „Misschien wel”, schreef Peters in deze krant, „maar dat kunnen we het beste overlaten aan moslims zelf”.

Populair onder studenten

Rudolph Peters (Den Haag, 1943) was een internationaal expert in islamitisch recht (fiqh), die vooral academische boeken en artikelen publiceerde, maar zich na de aanslagen van 11 september 2001 ook geregeld mengde in het ‘islamdebat’. Peters raakte al jong gefascineerd door de Arabische taal en cultuur. Hij liftte als scholier door Marokko en het Midden-Oosten en ging daarna Arabisch, Turks en rechten studeren in Amsterdam en Leiden. In 1979 promoveerde hij op een onderzoek naar de jihad (Islam and Colonialism: the Doctrine of Jihad in Modern History). Daarin onderscheidde hij de moderne jihad-ideologie van de klassieke interpretatie en koppelde hij die aan verzet tegen westers kolonialisme.

Peters doceerde in Amsterdam en aan de American University in Caïro, waar hij in de jaren tachtig directeur was van het Nederlands instituut voor archeologie en Arabische studies. In 1992 werd hij in Amsterdam bijzonder hoogleraar islamitisch recht, zijn specialisme. Hij was er populair onder studenten. Schrijver en journalist Joris Luyendijk, die bij Peters colleges liep, zegt: „Hij had een moeiteloze intelligentie, volgens mij omdat hij alleen dingen deed die hij oprecht interessant vond.” De Amsterdamse universitair hoofddocent Arabische taal en cultuur Robbert Woltering typeert Peters als een „onverbeterlijke optimist” die als docent geen last had van het idee dat vroeger alles beter was.

Hofstadgroep


Buiten de universiteit werd Peters vooral bekend door zijn optredens als getuige-deskundige in een reeks terrorisme-processen. Voor de strafzaak tegen Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, analyseerde hij op verzoek van het openbaar ministerie de radicalisering van de verdachte aan de hand van B.’s eigen geschriften. In de rechtszaak tegen veertien leden van de Hofstadgroep concludeerde hij op basis van in beslag genomen documenten dat er uitwisseling was geweest binnen de groep. Dat was relevant omdat B. had bezworen dat hij zijn plannen alleen had gemaakt. De rechtbank veroordeelde negen leden van de groep tot gevangenisstraffen.

In opiniestukken zette Peters zich af tegen het „prijsschieten” op de islam dat ook in Nederland luid klonk. Hij verdedigde het recht op eigen scholen en vrije meningsuiting voor moslims. De radicalisering van met name Marokkaans-Nederlandse jongeren was volgens hem meer het gevolg van maatschappelijke uitsluiting en vervreemding dan van puur religieuze factoren. Peters was „niet iemand van oneliners”, aldus een profiel van hem in NRC, maar hij genoot van de hernieuwde aandacht voor zijn vakgebied. De aanslagen van 11 september 2001 hadden hem zijn „ivoren toren gehaald” en zijn deskundigheid „maatschappelijk relevanter gemaakt”, zei hij zelf.

Pionierswerk

Maar zijn academische werk bleef het belangrijkst. Vernieuwend aan Peters’ onderzoek naar het islamitisch recht was dat hij zich niet louter baseerde op wetsteksten, maar naging hoe die in praktijk werden gebracht. Hij pluisde archieven van rechtbanken uit en trok het veld in, met name in Egypte. Zijn Amsterdamse collega Michiel Leezenberg zegt: „Dat was pionierswerk. Hij liet zien dat er soms juist een wereld van verschil bestond tussen de strenge theorie en de weerbarstige praktijk, die vaak veel losser is.” Bij wetenschappelijke uitgeverij Brill verscheen in 2020 een lijvige selectie artikelen van Peters over de sharia, Shariá, Justice and Legal Order. Kort voor zijn dood kwam een studie naar islamitisch strafrecht uit in Arabische vertaling.

Peters’ genuanceerde, sociologische benadering leverde hem in het Nederlandse ‘islamdebat’ soms felle kritiek op van columnisten en van zijn professionele tegenpool, de Leidse arabist Hans Jansen (1942-2015), die niet in de sociale context maar juist in de islam zelf de bron zagen van terroristisch geweld. Volgens Jansen praatte Peters „alles goed” wat moslims deden. Ook zijn stellingname tegen Israël kwam hem op kritiek te staan. Hoogleraar Turkse talen en culturen Erik-Jan Zürcher nam het in de polemiek met Jansen voor Peters op in een brief in NRC Handelsblad. Volgens Zürcher speelde er „een confrontatie tussen een serieus [..] geleerde en een stel politiek gemotiveerde charlatans”.
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/30/ee ... n-a4105735
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 7896
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Geen islamoloog te vinden die moslim wil worden

Bericht door hans van de mortel »

Wie in Allah gelooft kan beter bij Jezus aan de bel trekken.
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Plaats reactie