Izz ad-Din Ruhulessin.

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78045
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Ariel »

Ach goshie... Tijdens de uitzending bij Pauw en Witteman kwam Izz niet goed uit de verf, men begreep hem niet, en daarom legt Izz het nog eén keertje uit in de volkskrant.
Voor de geïnteresseerde lezer…Hoe zit het nou eigenlijk met de straf van het stenigen van overspelige vrouwen.
Lead me, follow me, or get the hell out of my way

Izz ad-Din Ruhulessin, 10-09-2010

Afbeelding

De Moslim is kritisch. In bepaalde kringen van de islamitische gemeenschap was dinsdag het Izz ad-Din Jachtseizoen geopend. Jammer genoeg konden zij mij niet tonen hoe het dan wel moet. Ik zeg: Wie het beter kan, lead me! Wie dat niet kan, follow me! Wie dat niet wil, get the hell out of my way! Naar een citaat van de Amerikaanse generaal Patton.
Mijn deelname aan de uitzending van Pauw & Witteman heeft verhitte reacties opgeroepen, zowel binnen als buiten de moslimgemeenschap.

Helaas is er een aantal misvattingen ontstaan die ik graag wil ophelderen. Daarnaast dienen bepaalde elementen in de islamitische gemeenschap van repliek voorzien te worden.

Inhoudelijke misvattingen
Het werd uit de discussie wellicht niet duidelijk dat ik ook van mening ben dat steniging een onsmakelijke en wrede straf is. Mijn mening is echter nietig bij de Wil van Allaah. Ik heb daarom niet de bevoegdheid om te bepalen of stenigen wel of niet bij de islam hoort. Ik heb niet de kennis, noch de methodische capaciteiten om hier een geldige interpretatie over te geven. Hier kunnen Islamitische juristen beter over debatteren, en het is daarom – evident – een interne Islamitische aangelegenheid.

Ik kan slechts herhalen wat islamitische juristen hierover hebben geschreven, en aangezien de meeste moslims in Nederland ook geen Islamitische juristen zijn, gaat voor hen hetzelfde op. De praktijk van stenigen is niet wat ik hier verdedig. Ik sta voor de autonomie van de Ummah om zelfstandig tot een interpretatie te komen over deze kwestie. Oók als die interpretatie haaks staat op de westerse publieke opinie.

Iran
Voor Iran gaat hetzelfde op. Ik verdedig niet de Iraanse wetgeving of de sjiitische doctrines. Ik verdedig de soevereiniteit van Iran en het Iraanse volk in het interpreteren van de Wet van Allaah; en ik verdedig de soevereiniteit van Allaah als enige legitieme Wetgever. Degenen die dat bekritiseren moeten zichzelf de volgende vraag stellen: Wat is voor jou belangrijker? De tijdelijke en wereldse Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, of jouw Schepper, die Eeuwig is? En dan gaan we niet steggelen over dat ‘er geen verschillen zijn tussen de shari’a en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)’ – indien er verschillen tussen deze twee zijn, waar kies je dan voor?

Een ander verwijt ligt in het verlengde hiervan. Ik zou de indruk wekken dat de islam haaks staat op de UVRM. Dat is geenszins het geval. Ik neem het standpunt in dat voor moslimlanden, Islam voorkeur heeft boven de UVRM, mochten daar conflicten tussen ontstaan. Voor een moslim is de vraag niet ‘is Islam te verenigen met de UVRM?’ De vraag is juist ‘is de UVRM te verenigen met iIslam?’ Maar dat betekent niet dat automatisch alles, dat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat, conflicteert met de Islamitische geloofsleer. Wat het wel betekent, is dat er bepaalde onderdelen van de Islam overeenkomen met de UVRM. Waar dat niet het geval is, moeten we gezamenlijk uitvinden hoe we daar mee om gaan.

Gelijk wil ik daarmee de misvatting, dat ik op voorhand tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zou zijn, uit de weg ruimen. Het is niet per se de inhoud waar ik me tegen verzet. Het gaat mij om het zogenaamde ‘universele’ karakter van deze verklaring. Deze verklaring is slechts universeel in de mate dat diens voorstanders de macht hebben om het naleven ervan af te dwingen. Het ‘universele’ karakter van de UVRM is niets meer dan een reflectie van hun normen en waarden. En het is belangrijk dat men dat beseft, want het kan heel goed dat men in andere landen cq. beschavingen een andere invulling geeft aan wat juist is. Het opdringen van de Westerse normen en waarden zal geenszins tot een harmonieuze en vreedzame wereld leiden, maar juist andere beschavingen in het harnas jagen.

Laat verandering in de Islamitische gemeenschap van binnenuit komen. Probeer hen geen visie op te dringen die ze nog niet eigen hebben gemaakt – en waar ze mogelijk niet eens om zitten te springen. Niet-moslims dienen zich verre te houden van het proces van interpretatie van de Islamitische geloofsleer. Misschien leidt dat proces tot het harmoniseren van de Islam met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Misschien ook niet. Maar in beide gevallen, horen de moslims degenen te zijn die deze weg vrijelijk bewandelen.

Kritiek uit de islamitische gemeenschap
Een veelgemaakte klacht vanuit bepaalde kringen in de moslimgemeenschap was dat men de volgende dag op school en werk zich voor mijn uitspraken zou moeten verantwoorden. Maar wie zegt dat zoiets moet? Verantwoord en verontschuldig jij je ook voor wat Piet in Utrecht doet? Of voor je pedofiele buurman? Nee, als je dat wel doet is er fundamenteel iets mis met jou, en niet met mij. En diegenen die dat van je verwachten, die moet je duidelijk maken dat ze bij jou aan het verkeerde adres zijn.

En voor sommigen geldt overigens dat zij er totaal geen probleem mee hebben om zich steeds maar weer te moeten verantwoorden. Met name (aspirant-)leden van de Islamitische Aristocratie, de Paladijnse bastiaans van Links, rolden over elkaar heen om hun verontwaardiging uit te spreken. Het frappante is dat deze figuren wel varen bij moslims zoals ik. Deze mensen kunnen bij elke controverse witte voetjes halen door zichzelf neer te zetten als een ‘goede’ en ‘gematigde’ moslim.

Chanteren
Ik ben de fictieve vijand die zij nodig hebben om zichzelf naar binnen te werken in het autochtone establishment en in de gratie van hun witte Soeverein te komen; net als de Arabische dictaturen die ‘moslimfundamentalisten’ gebruiken om het Westen te chanteren en geld af te troggelen. Iedereen die klaagt dat ze steeds maar weer ter verantwoording worden geroepen, moet ook maar eens deze opportunisten daar op aanspreken. Zij houden deze praktijk mede in stand door zichzelf steeds maar weer als redelijk alternatief voor ‘radicale’ moslims neer te zetten. Deze ‘radicale’ moslims zijn de bouwstenen van hun carrière – eigenlijk zou ik royalty’s van hen moeten eisen.

Verkeerd beeld
Tenslotte was er nog een cliché dat in veel reacties klonk. Het verwijt was dat ik een verkeerd beeld van deiIslam neer zou zetten. Ik kan hier slechts kort op reageren door duidelijk te maken dat het niet mijn taak is om als moslim een sociaalwenselijke en voor autochtone niet-moslims acceptabele cq. gekuisde Islam neer te zetten. Er zijn juristen die stenigen als sanctie op zina afwijzen omdat zij dat niet Islamitisch achten, en er zijn juristen die dat wel Islamitisch achten. Wordt de ene mening nu meer waard omdat deze meer aansluit bij het in het westen dominante wereldbeeld? Neen! Niet de goedkeuring van de publieke opinie is ons doel, goedkeuring van Allaah is ons doel. Niet de UVRM is onze constitutie, de Quran is onze constitutie.

Inhoudelijke kritiek
Men vroeg zich ook af hoe ik stenigen onsmakelijk en wreed kon vinden, maar tegelijkertijd het recht van Iran kan verdedigen om dat te doen. De logica is simpel: het vinden van iets geeft helemaal niet het recht om iemand anders daartoe te dwingen.

Zouden ze op Iran 1 ook discussiëren over de barbaarsheid van de euthanasie en abortus in Nederland? Of over Jack de Vries? Vast niet. Als Nederland de vrijheid wil om volgens bepaalde waarden en normen te leven, dan moet men andere landen diezelfde vrijheid gunnen.

Het is mijn persoonlijke mening dat dit principe ook binnen de islam zelf geldt: geen enkele interpretatie van de islamitische geloofsleer kan absolute waarheid claimen. Wie dat zou doen, plaats zichzelf in een positie die aan Allaah toekomt. De conclusie is dan ook dat ik vind dat we óók islamitische interpretaties die radicaal in strijd zijn met de onze moeten accepteren, onder de voorwaarde dat zij de bronnen van ons gezamenlijke geloof erkennen (dus niet ‘moslims’ die zeggen dat de Quran opnieuw geschreven moet worden). Dit is wederkerig.

Vrijheid
Wij kunnen in het Islamitisch debat alleen onze eigen vrijheid tot een bepaalde Islamitische interpretatie claimen zolang we andere interpretaties diezelfde vrijheid gunnen. Doen we dat niet, en misbruiken we onze positie – of laten we ons misbruiken – om in het Westen om een lobby tegen het Islamitische regime van Iran aan te zwengelen, dan geven we daarmee automatisch die vrijheid op. Het Iraanse volk is de hoogste wereldse autoriteit in hun interpretatie van de Islam en diens doctrines, niet het Westen, noch de moslims die in het Westen leven (met uitzondering van Iraanse expats en vluchtelingen natuurlijk).

Het werkelijke issue
Maar wat mij in grote mate dwars zit is dat men faalt de bredere context van dit gebeuren in te zien. Denken jullie serieus dat het hier om Sakineh Ashtiani gaat? Dit is een zaak die haar persoon overstijgt. Het lot van Sakineh is tragisch, dat staat naar mijn mening buiten kijf, maar het is des te tragischer dat dit drama uitgemolken wordt onder het valse voorwendsel van ‘barmhartigheid’ om er een perverse manifestatie van westerse arrogantie van te maken, en een bepaalde politieke agenda naar voren te schuiven.

Want het is geen toeval, en zeker geen altruïsme of naastenliefde, dat de aandacht voor het lot van Sakineh vestigt. Waarom moet er ineens voor Ashtiani zo’n enorme pressie op Iran worden uitgeoefend? Waarom gaat men niet in honderd steden demonstreren tegen de elektrische stoel, die in de Verenigde Staten nog steeds in gebruik is? Of voor herstelbetalingen aan de landen die leeggeroofd zijn in een mate dat wij daar vandaag de dag nog van profiteren, ook in Nederland? Of tegen de martelingen van Moslimbroeders in Egypte? Wie demonstreert er nou tegen de import van kleding die kleine kinderen onder erbarmelijke omstandigheden hebben moeten produceren? Deze vragen behoeven geen antwoord. Het gaat hier maar om twee zaken: het demoniseren van Iran en het gebrek aan besef in het Westen dat de blanke beschaversrol iets van het verleden is.

Iedereen die meewerkt aan de campagnes tegen het Iraanse regime moet zich het volgende afvragen. Is het Iraanse volk meer gebaat bij een stabiel, autoritair islamitisch regime dat na verloop van tijd zich gedwongen ziet aan te passen aan de eisen van de Iraniërs, zoals de oude regimes van Europa datzelfde proces door maakten? Of is het Iraanse volk gebaat bij een regime dat onder externe druk in elkaar stort – wat onvermijdelijk gebeurd als men dit regime blijft ondermijnen– met alle gevolgen van dien? Moet Iran een tweede Irak, of Libanon worden?

Kolonie
Daarnaast wortelt de kritiek op Iran in gedachtegangen die stammen uit de tijd dat het grootste deel van de wereld nog een kolonie van een West-Europees land was. In de 19e eeuw stelde een Britse waarnemer vast dat Europeanen in alles superioriteit moesten claimen, en nooit toegeven dat de natives (hun koloniale onderdanen) iets beter konden dan zijzelf. De ooit zo gevreesde barbaren van buiten Europa werden nu child savages: infantiele onbeschaafden die door Europeanen opgevoed moesten worden naar hun Europese standaarden. De kolonisator leerde in Nederlands-Indië bijvoorbeeld aan de kinderen (voor zover die naar school konden) dat zij God op hun blote knieën moesten danken dat de Nederlanders waren gekomen om hun ouders te beschaven.

Zo claimde gouverneur-generaal B.C. de Jonge vlak voor de Tweede Wereldoorlog dat de Nederlanders al driehonderd jaar met knuppel en klewang in Nederlands-Indië regeerden, en dat ze dat nog wel driehonderd jaar zouden doen. Gelukkig zong hij vijftien jaar later wel een toontje lager (ik weet niet of hij toen nog leefde overigens). Alhoewel het Europese directe kolonialisme iets is dat tot het verleden behoort, lijkt het oude dogma van the right way is the white way echter hardnekkig voort te bestaan. De koloniale vos verloor zijn vacht, maar niet zijn streken.

Barbaars
Men hoeft andere landen niet te beschaven. Zij zijn heel goed in staat om zelf te bepalen wat zij beschaafd vinden. Want waarom zijn de missionarissen der ‘universele’ mensenrechten zo gedreven om deze landen te ‘verlichten’? Europa kon zichzelf ook van het meest barbaarse – om het populaire adjectief te gebruiken – continent ter wereld opwerken tot iets wat zij zelf beschaafd vonden (maar om eerlijk te zijn vonden ze zichzelf de hele tijd al beschaafd). Hetzelfde geldt ook voor Iran en andere niet-westerse landen. De blanke rol van ‘beschaver’ is uitgespeeld: deze samenlevingen kunnen heel goed zelf beslissen wat voor manier van leven zij juist achten. Of zijn de mensenrechtenmissionarissen bang dat men in Iran, of waar dan ook, misschien tot een samenleving en staatsinrichting komt (of blijft) die hen niet aanstaat?

Het is belangrijk dat we als moslims beseffen dat door ons te scharen achter bewegingen die bepaalde maatstaven aan Iran willen opleggen, de moslimgemeenschap zichzelf lelijk in de vingers zou kunnen snijden. Als wij de ‘universele’ mensenrechtenprotagonisten kritiekloos toestaan – of hen zelfs steunen – om hun in het westen ontstane waarden aan Iran op te leggen, welk middel zij daar dan ook voor willen aanwenden, dan rechtvaardigen wij eveneens dat dit zich richt tegen onze gemeenschap hier in Nederland, alsmede aan de rest van de wereld, en dat maakt ons er medeplichtig aan. Het is zelfdestructief voor de moslims om zichzelf de Europese bemoeizucht eigen te maken.

Tenslotte lijkt men in deze discussie vaak voorbij te gaan aan het feit dat het, los van de discussie over stenigen, het nog steeds om een van overspel en medeplichtigheid aan moord veroordeelde crimineel gaat. Dat haar kinderen mogelijk hun moeder verliezen is tragisch, inderdaad, maar dat had Ashtiani zelf moeten bedenken, toen ze willens en wetens de Iraanse wet overtrad. Dat de bestraffing van wetsovertreders indirect ook de familie straft, door het gemis van hun naasten, is geen argument om daarmee te stoppen. De dader heeft daar namelijk schuld aan, niet de wetshandhaver.

Tot slot

En dan was er nog een laatste punt van kritiek waar ik graag op wil reageren: “het was een goed optreden maar draag de volgende keer geen lelijke westerse stropdas”. Point taken ;)

Wat mijn deelname aan de discussie bij Pauw en Witteman heeft opgeleverd kan ik nu nog niet zeggen. Als de rook van dit slagveld is neergedaald, dan zou ik daar wellicht een artikel over kunnen schrijven. Voor nu rest mij slechts de constatering dat het zeker niet nutteloos is geweest.
Izz ad-Din Ruhulessin (23) studeert politcologie

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artik ... _of_my_way" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Tukkerin
Berichten: 1797
Lid geworden op: vr jul 30, 2010 1:11 pm
Locatie: het land van duizend-en-een heilig graf

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Tukkerin »

Anneke schreef:Yep, inderdaad mijn studiegenoot Izz. Zie hier onder de link naar P&W
Maar ach, iemand die meerdere malen zijn vakken niet haalt hoeven we niet al te serieus te nemen nietwaar :wink:
Sorry hoor, maar niet aanvallend bedoeld, vind jouw reactie echt beneden alle maat. Dat jij het niet eens met hem bent is wel duidelijk, dat ben ik ook niet. Maar om hem nou persoonlijk aan te vallen? En dat uit de mond van jou, jij die nota bene bijna je opleiding moest verlaten.. en dat voor een bachelor.. en hoeveel kan je herkansen, zo een vier keer toch? Iets met balk en splinters. :wink:
Umm Rania
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door mercator »

Ariel schreef: Men hoeft andere landen niet te beschaven. Zij zijn heel goed in staat om zelf te bepalen wat zij beschaafd vinden.
Hier komt-uiteraard-de moslim paradox weer op de proppen. Het enorm opgeblazen ego van de moslim, die niks kan en niks presteert maar zichzelf o zo geweldig vindt. Maar ik ben het 100% met dat studentje eens. Het Westen zou ALLE beschavende invloed qua technologie, medische voorzieningen en informatie in moslimlanden moeten stoppen. s Kijken hoe het er in de moslimparadijzen na pakweg een paar weken al uitziet.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Polleke
Berichten: 3239
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Polleke »

Tukkerin schreef:
Anneke schreef:Yep, inderdaad mijn studiegenoot Izz. Zie hier onder de link naar P&W
Maar ach, iemand die meerdere malen zijn vakken niet haalt hoeven we niet al te serieus te nemen nietwaar :wink:
Sorry hoor, maar niet aanvallend bedoeld, vind jouw reactie echt beneden alle maat. Dat jij het niet eens met hem bent is wel duidelijk, dat ben ik ook niet. Maar om hem nou persoonlijk aan te vallen? En dat uit de mond van jou, jij die nota bene bijna je opleiding moest verlaten.. en dat voor een bachelor.. en hoeveel kan je herkansen, zo een vier keer toch? Iets met balk en splinters. :wink:
Tsssk. Anneke publiceert niet in de VK. Ze babbelt niet bij P&W. De visie van Izzy is zo achterhaald en splijt de samenleving. Ook koren op de molen van hardliners: zie je wel, ik wist het wel etc. Wat heb je daar nu aan? Als Izzy zich achtergesteld voelt moet hij zijn eigen onderneming beginnen en aan autochtonen laten zien dat hij zich onderscheidt met kwalitatieve dienstverlening. Dat komen de klanten heus wel, ook al verkleedt hij zich als Ali Baba.

Dus Anneke, gaarne een paar fotocopietjes!
Tukkerin
Berichten: 1797
Lid geworden op: vr jul 30, 2010 1:11 pm
Locatie: het land van duizend-en-een heilig graf

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Tukkerin »

Jij hoeft niet voor Anneke in de bres te springen, dan kan ze prima zelf. Maar, wat kan me die hele schertsvertoningen van Izz nou schelen? Waar het mij om ging was de reactie van Anneke die onder de gordel was. Als ze het niet met hem eens is, dan onderbouwt ze dat en gaat ze hem niet persoonlijk aanvallen. Nota bene door iemand die zelf ook moeite had met het behalen van haar vakken. Schijnheilig noemt ment dat...

En Izz is niet altijd even snugger, maar hij kon niet uit zijn woorden komen bij P&W. Hij vond het een gruwelstraf, dat liet hij heel voorzichtig doorschemeren, maar het is nou eenmaal iets wat bij Iran hoort, iets wat bij de rechtstaat van Iran hoort. En daar hoeven andere landen zich niet mee te bemoeien. Iran bemoeit zich toch ook niet met de rechtstaat van Nederland, en hoe ze deze moeten inrichten? Die vrouw was zich terdege bewust van de straf op overspel en pleegt het toch, dan is dat vragen om problemen. Je hebt je te houden aan de normen, waarden en wetten van een land. Heel simpel is dat. En zo heeft elk land regels en wetten.
Umm Rania
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door mercator »

Tukkerin schreef:JJe hebt je te houden aan de normen, waarden en wetten van een land. Heel simpel is dat. En zo heeft elk land regels en wetten.
Ja. En binnenkort worden die hier veranderd en vliegen overlast plegende en parasiterende moslims eruit.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Polleke
Berichten: 3239
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Polleke »

Tukkerin schreef:Die vrouw was zich terdege bewust van de straf op overspel en pleegt het toch, dan is dat vragen om problemen. Je hebt je te houden aan de normen, waarden en wetten van een land. Heel simpel is dat. En zo heeft elk land regels en wetten.
Grapjas. Je weet drommels goed dat Izzy dit zo verwoordde om niet te worden geconfronteerd met zijn orthodox-islamitisch/Pakistaans gedachtengoed. Het gaat niet om wetten en regels maar om principiële uitgangspunten. Izzy is een shari'a broeder en, ook al vindt hij de straf weerzinwekkend, hij zal geen afstand nemen van de sha'ria-regels. Hier had Witteman moeten doorvragen: Izzy is een religieuze robot en met een paar gerichte vragen was hij van zijn 'voetstuk' gevallen.

En wel wat liever voor Anneke zijn hoor. Als ik het me goed herinner heeft ze voor jou in het verleden ook een paar keer opgenomen. Dus dat bitchen kun je beter met je nichtjes doen voordat ze uitgehuweljkt worden!
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78045
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Ariel »

Tukkerin schreef:
Die vrouw was zich terdege bewust van de straf op overspel en pleegt het toch, dan is dat vragen om problemen. Je hebt je te houden aan de normen, waarden en wetten van een land. Heel simpel is dat. En zo heeft elk land regels en wetten.

Voor Tukkerin whistling:

Afbeelding

http://www.gregoriusnekschot.nl/blog/in ... 2/title-75" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Tukkerin
Berichten: 1797
Lid geworden op: vr jul 30, 2010 1:11 pm
Locatie: het land van duizend-en-een heilig graf

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Tukkerin »

Polleke schreef:
Tukkerin schreef:Die vrouw was zich terdege bewust van de straf op overspel en pleegt het toch, dan is dat vragen om problemen. Je hebt je te houden aan de normen, waarden en wetten van een land. Heel simpel is dat. En zo heeft elk land regels en wetten.
Grapjas. Je weet drommels goed dat Izzy dit zo verwoordde om niet te worden geconfronteerd met zijn orthodox-islamitisch/Pakistaans gedachtengoed. Het gaat niet om wetten en regels maar om principiële uitgangspunten. Izzy is een shari'a broeder en, ook al vindt hij de straf weerzinwekkend, hij zal geen afstand nemen van de sha'ria-regels. Hier had Witteman moeten doorvragen: Izzy is een religieuze robot en met een paar gerichte vragen was hij van zijn 'voetstuk' gevallen.

En wel wat liever voor Anneke zijn hoor. Als ik het me goed herinner heeft ze voor jou in het verleden ook een paar keer opgenomen. Dus dat bitchen kun je beter met je nichtjes doen voordat ze uitgehuweljkt worden!
De enige die een grapjas is ben jij. Zo zie je maar weer dat zelfs jij vooroordelen hebt en denkt dat alle moslima's uitgehuwelijkt wordt. Hilarisch, maar tegelijkertijd ook zo intriest. Durf eens buiten de kaders te denken..

Mischien moet je eens wat beter luisteren, Izzy liet namelijk heel voorzichtig doorschemeren dat hij het niet eens was met deze straf en het een gruweldaad vond! Besides, dit is niet van de islam en hij ( ook ik) twijfelt enorm aan de islamitische rechtvaardigheid. Deze vrouw is gescheiden? Of haar man was dood, dus is het geen overspel, maar ontucht en staat haar dus eigenlijk 100 zweepslagen te wachten en geen iehzarjoe, oftewel steniging. Maar hebben ze vier mannlijke getuigen? Getuigen die aan alle islamitische eisen voldoen en met eigen ogen gezien hebben dat de penis in de vagina ging? Lijkt me sterk.. En dan is overspel erg controversieel binnen de islam en lopen de meningen sterk overeen.. zo zegt de ene wetschool dit en de andere weer dat. Ik weet dat de Hanafi's en Maliki's hierin wat strenger zijn dan die andere twee wetscholen.

En dat Anneke het een aantal keren voor me opgenomen heeft kan me niks schelen. Dus sta ik maar bij haar in het krijt en mag ik haar niet op de vingers tikken? Rot lekker een eind op, wil je.
Laatst gewijzigd door Tukkerin op ma sep 13, 2010 1:43 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Umm Rania
Tukkerin
Berichten: 1797
Lid geworden op: vr jul 30, 2010 1:11 pm
Locatie: het land van duizend-en-een heilig graf

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Tukkerin »

Ariel, in jullie doelstelling staat zelf dat jullie niet de moslims bestrijden, maar de islam in theorie. Vind het dus maar raar dat je nu schreeuwt dat alleen vrouwen gestenigd worden, want de islam in theorie, dat wat jullie trachten te bestrijden zegt dat zowel man als vrouw gestenigd dienen te worden bij overspel. In de islamitische geschiedenis zijn ook vele islamitische mannen gestenigd.. veel meer dan vrouwen, want die kregen vaak vrijspraak van Mohammed omdat het vrouwen waren.
Umm Rania
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78045
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Ariel »

Lieverd...Dit "alleen overspelige vrouwen worden gestenigd " is niet een uitspraak van mij maar van Jihad Alariachi . Een zogenaamde (net zoals jij) moderne moslima. Het is in en in triest als een zogenaamde moderne liberale moslima dit heel, heel normaal vindt, en deze vreselijke straf ook nog eens goed praat en verdedigd. Alleen overspelige vrouwen worden gestenigd...Net alsof die "overspelige" vrouw geen recht meer op een leven heeft. Deze straf is verzonnen door vieze oude mannen met pluizige baarden, en moderne liberale moslima zien er geen kwaad in als een mede zuster van ze vermoord wordt in de naam van een verzonnen godheidje.
Deze zogenaamde moderne Moslima’s gaan niet de straat op om te protesteren, maar schikken zich in hun lot. Ze laten hun leven en het leven van hun zusters afhangen naar de grillen en nukken van de oude vieze baardapen . Ze schikken in hun lot. Wat laf...
Deze zogenaamde moderne Moslima Jihad Alariachi had op barricade moeten klimmen , en jij had naast haar moeten staan. Samen met nog veel meer moderne Moslima’s, en jullie hadden moeten roepen…genoeg..dit moet stoppen. Er zijn genoeg zusters van ons vermoord in de naam van Allah. Wij pikken dit niet meer.
Maar nee…Wat zeggen jullie ? Alleen overspelige vrouwen worden gestenigd . Dat is dus niet erg. Waar zeuren we om.
Bah….
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
naar boven
Berichten: 5046
Lid geworden op: do nov 16, 2006 10:14 pm
Contacteer:

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door naar boven »

Het optreden bij P&W van die Izzy was een ramp.

Niet zozeer om wat hij uitkraamde, want dat was islamitisch correct, maar omdat hij overkwam als een weirdo, een total freak.
En weirdo's vindt men onder alle religieuzen en niet-religieuzen.
Zo ontstond het beeld van Izzy als een extreem figuur, een uitzondering onder de moslims.
En dat is vwb de Nederlandse moslims waarschijnlijk inderdaad het geval, maar wat hij zei was islamitisch correct.
Zo deed Izzy de Universele Mensenrechten af als Westerse folklore die niet erkend wordt door de 56 islamitische landen van het OIC.
Dat is juist: de OIC hanteert alternatieve 'mensenrechten' die in overeenstemming zijn met de sharia.
Maar omdat 'weirdo' Izzy het zat te beweren gelooft nu niemand dat.

En dat is funest: juist die mensenrechtenschendende sharia-'mensenrechten' vormen de kardinale reden dat de niet-islamitische wereld de islam onverbiddelijk moet afwijzen en bestrijden..
RTFM
Tukkerin
Berichten: 1797
Lid geworden op: vr jul 30, 2010 1:11 pm
Locatie: het land van duizend-en-een heilig graf

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Tukkerin »

Nog een keer, Ariel, jullie bestrijden de islam in theorie. Jihad Alariachi, sinds wanneer is zij, dat dom wicht, islamitische bekwaam? Sinds wanneer is zij uberhaupt bevoegd gevaarlijke uitspraken te doen over de Islam? Niet, en dat weet jij Ariel ook, dus is het me maar raar waarom jij haar aanhaalt. Want zij geeft geen kracht aan jouw argumentatie, integendeel.

Het is een gruweldaad, MAAR VOORAL niet islamitisch rechtvaardig. Deze vrouw heeft allereerst geen overspel maar ontucht gepleegd, indien het hele verhaal uberhaupt waar is. Ontucht is 100 zweepslagen bij het hebben van vier mannelijke getuigen die dan ook nog eens voldoen aan de islamitische regels hieromtrent. Kortom, deze vrouw zou in de tijd van de profeet noooit veroordeeld zijn tot steniging. kortom, het is islamitisch niet haalbaar om mensen te pijnigen of stenigigen omdat het vrijwel nooit voorkomt dat er vier getuigen zijn. Waarom bestaat het? Waarom is steniging uitgevoerd in de tijd van de profeet? Als je de islamitische siraahs er op na slaat wijzen deze uit dat al die mannen, en een handjevol vrouwen, zichzelf hebben aangegeven voor overspel bij de profeet en zelf nadrukkelijk gevraagd hebben om de straf omdat zij het hellevuur vreesden. Het is nog nooit in de islamitische geschiedens voorgevallen dat een man of vrouw tegen hun wil in veroordeeld zijn tot steniging.

Dus hou eens op met het aanwenden van dit en ga je eens wat beter en objectier verdiepen in dit lastige onderwerp. Heb eerst je zaakjes op orde, want het is frustrerend om het met iemand hierover te hebben die er geen verstand van heeft. Deze vrouw verdient het niet om gestenigd te worden indien ze geen ontuch heeft gepleegd, maar heeft ze dat wel dan zal dit maar moeten accepteren, want ze wist maar al te goed wat voor straffen er in haar land staan op overspel. Dan denk je wel drie keer na voor je zoiets doet. Regels zijn regels...en als ze ten onrechte vermoord wordt dan staat haar het eeuwige Paradijs te wachten, omdat Allah Alziende is en haar zal belonen met de allerhoogste Hemel. En wat is er mooier dan het eeuwige Paraijs? Wat is er mooier dan vertoeven naast alle profeten en weer terugkeren naar je dierbare ouders en overige familieleden? Moge God haar bijstaan.
Umm Rania
Tukkerin
Berichten: 1797
Lid geworden op: vr jul 30, 2010 1:11 pm
Locatie: het land van duizend-en-een heilig graf

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Tukkerin »

En ik denk dat mijn ondertekening heel toepasselijk is voor deze vrouw. Ik hoop dat ze het lot kan aanvaarden en dit allemaal kan verwerken.

En ohja zolang er geen eerlijke islamitische leiders zijn die Iran besturen moeten ze een moratorium op de lijfstraffen invoeren. Dacht ook wel dat dit soort dingen ergens ook in de islamitische geschriften staan, we weten namelijk zelf hoe snel het mis kan gaan bij het ontbreken van een democratische en rechtvaardige leider. Mohammed was nog niet begraven of Aicha ging al oorlog voeren.
Laatst gewijzigd door Tukkerin op ma sep 13, 2010 9:50 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Umm Rania
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Manon »

als ze ten onrechte vermoord wordt dan staat haar het eeuwige Paradijs te wachten, omdat Allah Alziende is en haar zal belonen met de allerhoogste Hemel. En wat is er mooier dan het eeuwige Paraijs? Wat is er mooier dan vertoeven naast alle profeten en weer terugkeren naar je dierbare ouders en overige familieleden? Moge God haar bijstaan.
je zou al beginnen duimen dat ze ten onrechte gestenigd wordt nietwaar?
Toch beetje raar dat uw alziende allah dan wel niet machtig genoeg is om die onterecht gegooide stenen naar het centrum van Melkweg te sturen.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door mercator »

Tukkerin schreef:Nog een keer, Ariel, jullie bestrijden de islam in theorie.
Mercator niet, die interesseert zich niet aan Islam. Die ziet dat moslims-of ze zich nu extremist, gematigd of wat dan ook noemen-enorme lastpakken zijn die onze Westerse kennismaatschappij geen jota bijbrengen én er een enorm gevaar voor vormen.
Koran ? Sharia? Hadith? Onzin, flauwekul uit lang vervlogen tijden. Wie zo iets maar al ernstig neemt moet echt niet goed bij zijn hoofd zijn. De moslims/geestesgestoorden hebben dat allemaal uitgevonden op hun eigen kromme redeneringen en achterlijk gedrag te rechtvaardigen. Niks "openbaring" .
Zien jullie nu niet hoe absurd het is om te zitten uitvlooien of steniging voor overspel nou wél Islamitisch verantwoord is of niet? Die vraag zou niet eens gesteld moeten worden.

Daarom: alle moslims eruit, om het met de Vlaamse filosoof Filip de Winter te zeggen: hand in hand terug naar zandland !
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Tukkerin
Berichten: 1797
Lid geworden op: vr jul 30, 2010 1:11 pm
Locatie: het land van duizend-en-een heilig graf

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Tukkerin »

Manon schreef:
als ze ten onrechte vermoord wordt dan staat haar het eeuwige Paradijs te wachten, omdat Allah Alziende is en haar zal belonen met de allerhoogste Hemel. En wat is er mooier dan het eeuwige Paraijs? Wat is er mooier dan vertoeven naast alle profeten en weer terugkeren naar je dierbare ouders en overige familieleden? Moge God haar bijstaan.
je zou al beginnen duimen dat ze ten onrechte gestenigd wordt nietwaar?
Toch beetje raar dat uw alziende allah dan wel niet machtig genoeg is om die onterecht gegooide stenen naar het centrum van Melkweg te sturen.
De kans is heel groot dat ze ten onrechte gestenigd wordt, ja. Daarom zeg ik ook dat een land ( vrijwel alle islamitische landen dus) zonder rechtvaardige islamitische leiders een mortorium op de lijfstraffen, het geen islamtisch correct is, moeten invoeren. :wink: Moge Allah haar veel saber geven en ik hoop echt dat ze haar tijd nu nuttig ( lees: koran, bidden en het gedenken van Allah) besteedt. Allah laat een dienaar nooit in de steek, dus ook haar niet, als het niet hier op aarde is dan wel in het hiernamaals.. daar ben ik heel zeker van.
Umm Rania
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Manon »

een mortorium op de lijfstraffen
Ik neem aan dat onze wetenschapsjournaliste bedoelt: "een moratorium op lijfstraffen".

dus ook geen handjeskap en voetjeskap meer? Nou nou, geen 100 zweepslagen, geen steniging geen ogen uitgesteek, geen vuurke stook doen op iemand borstkast (zoals Mo himself deed met dat joodse stamhoofd om de plaats van de schatkist te weten te komen), geen tongen uitgetrek ook nimeer?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Tukkerin
Berichten: 1797
Lid geworden op: vr jul 30, 2010 1:11 pm
Locatie: het land van duizend-en-een heilig graf

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Tukkerin »

mercator schreef:
Tukkerin schreef:Nog een keer, Ariel, jullie bestrijden de islam in theorie.
Mercator niet, die interesseert zich niet aan Islam. Die ziet dat moslims-of ze zich nu extremist, gematigd of wat dan ook noemen-enorme lastpakken zijn die onze Westerse kennismaatschappij geen jota bijbrengen én er een enorm gevaar voor vormen.
Koran ? Sharia? Hadith? Onzin, flauwekul uit lang vervlogen tijden. Wie zo iets maar al ernstig neemt moet echt niet goed bij zijn hoofd zijn. De moslims/geestesgestoorden hebben dat allemaal uitgevonden op hun eigen kromme redeneringen en achterlijk gedrag te rechtvaardigen. Niks "openbaring" .
Zien jullie nu niet hoe absurd het is om te zitten uitvlooien of steniging voor overspel nou wél Islamitisch verantwoord is of niet? Die vraag zou niet eens gesteld moeten worden.

Daarom: alle moslims eruit, om het met de Vlaamse filosoof Filip de Winter te zeggen: hand in hand terug naar zandland !
FUCK YOU
Umm Rania
Tukkerin
Berichten: 1797
Lid geworden op: vr jul 30, 2010 1:11 pm
Locatie: het land van duizend-en-een heilig graf

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Tukkerin »

Manon schreef:
een mortorium op de lijfstraffen
Ik neem aan dat onze wetenschapsjournaliste bedoelt: "een moratorium op lijfstraffen".

dus ook geen handjeskap en voetjeskap meer? Nou nou, geen 100 zweepslagen, geen steniging geen ogen uitgesteek, geen vuurke stook doen op iemand borstkast (zoals Mo himself deed met dat joodse stamhoofd om de plaats van de schatkist te weten te komen), geen tongen uitgetrek ook nimeer?
Ja mevrouw de niet hoogopgeleide..

Zolang er geen rechtvaardige leiders zijn moet je die lijfstraffen tijdelijk in de vrieskast zetten. Trouwens, er zijn maar een aantal lijfstraffen, op ontucht, op overspel en op diefstal. Joden worden in islamitische staten door de staat niet vermoord.
Umm Rania
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door mercator »

Manon schreef:
geen vuurke stook doen op iemand borstkast (zoals Mo himself deed met dat joodse stamhoofd om de plaats van de schatkist te weten te komen),?
Oei Manon, dat is niet slim om dat stukje moslimfolklore hier aan te halen. Ik wist er niet van, en de meeste invoermoslims hier zijn "slechte" moslims die "de Koran niet kennen" weten dat dus ook niet , je gaat ze met die info op nare Mohameddaanse ideeën brengen bij het uitvoeren van hun home-jackings.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door mercator »

Tukkerin schreef: Trouwens, er zijn maar een aantal lijfstraffen,
Ik vind lijfstraffen voor moslims wel goed.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17389
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Manon »

Ik vraag me altijd af hoe we dat hier moeten oplossen, zo'n sharia-rechtspraak voor moslims-only. Dat is toch wat ze zelf wensen?

Dus anno 2010 zou dat kunnen betekenen: duimpje-kap voor GSM diefstalletjes.
1 gsm gepikt: linkerduimpje
2de gsm gepikt : rechterduimpje
verder worden geen gsm's meer gepikt wegens niet meer kunnen sms'en.

Izz en Tukkerin gaan dan staan juichen van "ziejewel Sharia helpt écht". Alleen: wie gaat die duimlozen dan aan een uitkering helpen? Geen westerling die daarvoor moet opdraaien, het zal dus enkel zakat opbrengsten en bedelen worden?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
mercator
Berichten: 19306
Lid geworden op: do nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door mercator »

Manon schreef:I Alleen: wie gaat die duimlozen dan aan een uitkering helpen?
Maar ze leven toch al allemaal van uitkeringen, zonder of met duimen ? Die uitkeringen, dat is een geval apart. Die schaffen we af voor moslims. Dan moeten ze gaan bedelen. En dan verbieden we openbaar bedelen. etc.etc. k Zie de toekomst al heel wat rooskleuriger :D !
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel
Polleke
Berichten: 3239
Lid geworden op: ma sep 04, 2006 3:07 pm
Locatie: Amsterdam

Re: Izz ad-Din Ruhulessin. Drie staten van de moslimevolutie

Bericht door Polleke »

Tukkerin schreef: De enige die een grapjas is ben jij. Zo zie je maar weer dat zelfs jij vooroordelen hebt en denkt dat alle moslima's uitgehuwelijkt wordt. Hilarisch, maar tegelijkertijd ook zo intriest. Durf eens buiten de kaders te denken..
Nee hoor. jij schreef hier toch ergens dat jouw nichtje binnenkort aan een baardmans werd uitgehuwelijkt? :shock:
Tukkerin schreef: Mischien moet je eens wat beter luisteren, Izzy liet namelijk heel voorzichtig doorschemeren dat hij het niet eens was met deze straf en het een gruweldaad vond! Besides, dit is niet van de islam en hij ( ook ik) twijfelt enorm aan de islamitische rechtvaardigheid. Deze vrouw is gescheiden? Of haar man was dood, dus is het geen overspel, maar ontucht en staat haar dus eigenlijk 100 zweepslagen te wachten en geen iehzarjoe, oftewel steniging. Maar hebben ze vier mannlijke getuigen? Getuigen die aan alle islamitische eisen voldoen en met eigen ogen gezien hebben dat de penis in de vagina ging? Lijkt me sterk.. En dan is overspel erg controversieel binnen de islam en lopen de meningen sterk overeen.. zo zegt de ene wetschool dit en de andere weer dat. Ik weet dat de Hanafi's en Maliki's hierin wat strenger zijn dan die andere twee wetscholen.
Sakineh Mohammadi Ashtiani valt onder de sjiitishe Usuli rechtschool. Deze stroming is rigide en heeft nog wel meer middelen om aan een bekentenis te komen. Zo zou ze, na 99 zweepslagen te hebben ontvangen, hebben bekend. Als de verdachte tijdens een 'ondervraging' vier maal bekend is ze ook schuldig. Hoe zo'n ondervraging in zijn werk gaat wil ik liever niet weten. En natuurlijk is dit waar het om draait: als wetgeving, al dan niet islamitisch van aard, niet deugt hoef je het ook niet te respecteren. Izzy kwam hier tijdens het interview gewoon in gewetensnood. En als hij, zoals jij schrijft, twijfelt aan deze vorm van islamitische gerechtigheid, dan had hij dat gewoon in de camera kunnen zeggen. Maar dat zal Izzy niet doen zolang hij nog in zijn post-koloniale sha'ria dwangbuis zit..

En verwacht je nu echt dat hij ooit openlijk de sha'ria gaat bekritiseren? Hij is een bekeerling uit de Pakistaanse school. Een verkeerd woord en zijn netwerk is weg. :cool:
Plaats reactie