Humanisme. Maak de vreedzame islam beter zichtbaar

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78054
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Humanisme. Maak de vreedzame islam beter zichtbaar

Bericht door Ariel »

Wie heeft er wel eens van Stichting Humanislam gehoord? Ik niet, maar het blijkt dat ze wel bestaan.
Ik vraag me alleen af of je nog wel moslim bent als je zoals deze man Enis Odaci zegt ; “Er zijn legio islamologen en arabisten die wijzen op haatzaaiende teksten jegens Joden in de Koran als bron voor alle ellende. Maar uiteindelijk bepaal ík wat ik doe, niet een boek.”
Maak de vreedzame islam beter zichtbaar

De meeste moslims gruwen net zo van haatzaaiers als ieder ander. De humane islam laat zien dat het ook anders kan.

Frits Bolkestein signaleert dat Nederlandse Joden zich niet langer veilig voelen in Nederland, omdat het aantal uitingen van antisemitisme toeneemt. Bolkestein wijst vrij expliciet naar Marokkaanse jeugdbendes en voegt daar impliciet aan toe dat hun islamitische achtergrond zulk gedrag uitlokt.

André Rouvoet (ChristenUnie) vraagt om stellingname van het overkoepelende contactorgaan voor Marokkanen. Ik waag te betwijfelen of koepelorganisaties nog wel voldoende in contact staan met hun achterban om zo’n oproep te kunnen beantwoorden. Het zijn geen vakbonden die op afroep mensen in stelling kunnen brengen.

Rouvoet heeft helemaal gelijk. Als moslim voel ik mij tot in mijn haarworteltjes aangesproken. Het is een oproep om mijn humaniteit te tonen, te laten zien dat ik Nederlandse kernwaarden omarm en een symbolische daad te stellen tégen alle mensen die baat hebben bij een verdeelde samenleving.

Het is onacceptabel dat Joden opnieuw worden opgejaagd in Nederland. Organisaties die zich geen zorgen maken om deze ontwikkeling hebben weinig begrip van de Nederlandse geschiedenis en nog minder van de islam. De humane islam is de oplossing voor de extreme islam, maar is helaas ook de minst zichtbare van de twee. Dat is vreemd, omdat de overgrote meerderheid van de moslims ook gruwt van haatzaaiende splinters.

In de Nederlandse (politieke) cultuur wordt passiviteit simpelweg niet geaccepteerd en dat weten vertegenwoordigers van migrantenorganisaties heel goed. En dan is het uitblijven van een publieke stellingname bijzonder onverantwoord. Wie zwijgt, stemt in.

Ik erger me aan de omkering van het argument. Veelgehoord: „Joden horen ook niet als moslims in een hoek gezet te worden, waarom zouden moslims nu dan afstand moeten nemen?” Deze ’eerst jij, dan ik’-cultuur zou ik graag ombuigen in een ’eerst ik, nu jij’-cultuur. De keuze op te komen voor een bevolkingsgroep moet net zo logisch zijn als het opkomen voor je eigen kinderen. Het is een teken van beschaving.

Mogelijk heeft de Marokkaanse jeugd een ander referentiekader. Zij projecteren het Midden-Oostenconflict op Nederlandse Joden, terwijl het referentiekader voor Nederlanders de Tweede Wereldoorlog is. Moderne, zelfbewuste moslims kunnen bij uitstek beide werelden samenbrengen. Wat de Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog is overkomen, mag nooit worden vergeten en moet niet alleen onderwezen worden op school, maar ook bij moslims thuis.

Er zijn legio islamologen en arabisten die wijzen op haatzaaiende teksten jegens Joden in de Koran als bron voor alle ellende. Maar uiteindelijk bepaal ík wat ik doe, niet een boek. Kies ik voor een humane of een inhumane rol in dit leven? Welke rol ik ook kies, ik zal er in de islam en in de Koran aanknopingspunten voor vinden, en wat dat betreft is de islam zeker geen unieke godsdienst.

Wij moeten niet alleen stelling nemen, maar de daad bij het woord voegen. Maak zichtbaar dat de meerderheid niet lijkt op de problematische minderheid. Natuurlijk, een indrukwekkende demonstratie of een manifest helpt. Maar de essentie van de humane islam wordt vooral zichtbaar in het leven van alledag, waar mensen het gebaar maken van ’barmhartigheid’ en ’sjaloom’ voor elkaar. Meehelpen met buurtfeesten, de stoep van je bejaarde buurvrouw schoonvegen, samen met Joodse vrienden vrijwilligerswerk doen, het zijn zomaar wat voorbeelden. Het is hoog tijd de humane islam zichtbaar te maken.

Enis Odaci, voorzitter Stichting Humanislam

http://www.trouw.nl/opinie/podium/artic ... aar__.html" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Maak de vreedzame islam beter zichtbaar

Bericht door Monique »

Het is hoog tijd de humane islam zichtbaar te maken.
Nou, ik ben benieuwd of hij zo dapper is.
Deze "humane" moslims zullen dan namelijk wel met de billen bloot moeten en moeten afgeven op hun gewelddadige moslimbroeders.
We weten allemaal dat dat betekent dat je een doodvonnis over jezelf afroept.

Het verklaart ook meteen waarom niemand van deze stichting gehoord heeft.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78054
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Maak de vreedzame islam beter zichtbaar

Bericht door Ariel »

Ze hebben een website.

http://www.humanislam.com/index_wat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wat doen wij?

De Stichting Humanislam mengt zich in het maatschappelijk debat en probeert de moderne, zelfbewuste moslim én niet-moslim te bewegen zijn of haar stemgeluid te laten horen. Dat stemgeluid wordt voor ons gevormd door een liberale, persoonlijke, en humanistische levenshouding, gericht op het vervullen van een positieve rol in Nederland.

We dragen uit dat we moeten investeren in een goed contact met buren, collega's, vrienden en dus eigenlijk iedereen. We staan open voor kritiek, hebben geen lange tenen, en erkennen wat fout is en kijken naar wat beter kan. Een slachtofferrol is ons vreemd. Maar we benoemen ook wat goed gaat en geven er ruchtbaarheid aan. Als je identiteit toch door de islam gevormd is, dan is deze levenshouding ook een direct verlengstuk van de islam. Ze gaan samen.

Hoe doen we dat? Door ontmoetingen te organiseren en het intellectuele debat mede vorm te geven. We organiseren dit contact op professioneel en op persoonlijk niveau. Wijkaanpak combineren met debatbijeenkomsten, lezingen, columns, media-optredens en persberichten. Het gaat daarbij niet om beoordelen en véroordelen, maar om kennisuitwisseling, om leren en begrijpen.

Wat onderscheidt Humanislam van andere islamitische stichtingen? Het grote onderscheid is wat ons betreft de externe focus. Wij hebben niet als doel om 'de moslim' te vertegenwoordigen, we zijn namelijk geen belangengroep en wij vertegenwoordigen geen organisaties, maar we stimuleren en werken vooral samen met bekende en minder bekende vertegenwoordigers van andere levensovertuigen. Om een gezamenlijk signaal van verwantschap af te geven. Het zijn namelijk spannende tijden in Nederland en we zien veel mensen worstelen met de eigen identiteit. Wij willen een signaal afgeven dat iedereen trots mag zijn op wie hij is en op wat hij denkt. En dat we juist door het hebben van verschillen een coherente samenleving kunnen hebben.

Humanislam heeft daarom als doel:
1.het samenbrengen, organiseren en uitwisselen van kennis over de interculturele en interreligieuze samenleving;
2.het uitdragen van universele waarden zoals respect, keuzevrijheid, gelijkwaardigheid en tolerantie;
3.het activeren van mensen die een functie kunnen vervullen in het maatschappelijk debat, bruggen kunnen slaan en projecten kunnen invullen;
4.het bevorderen van een breder begrip van de humanistische islam, en hiermee de integratie, participatie en emancipatie van de liberale en humanistisch ingestelde moslims in Nederland;
5.het vormen van een front tegen mensen die in naam van religie of levensovertuiging praktijken en gebruiken voorstaan die een coherente en tolerante samenleving tussen bevolkingsgroepen bemoeilijken.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 78054
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Maak de vreedzame islam beter zichtbaar

Bericht door Ariel »

Waarom Humanislam?

In deze dagen is 'dé' islam vaste prik op de diverse nieuws-redacties van internet, radio, krant of televisie. Het lijkt ook steeds meer over één islam te gaan. Dat er een andere islam is, lijkt onderbelicht. Een bekende grap: "De sharia is in aantocht en willen we het Westen beschermen tegen de islamitische invasie, is het nu of nooit."

Een humanistische islam, kan dat? Jazeker, de islam heeft meer humanisme, filosofie, wetenschap en vrijdenkerij voortgebracht dan menig rechtzinnige moslim of moslimhater lief is. Een humane islam is wat ons betreft de kern van de islam, moeten we God (of elke ander bovennatuurlijke interpretatie) echt altijd associëren met hoofd-doekjes en spijkerbroeken? Humanisme is niet per definitie seculier of agnostisch. In het religieus (islamitisch) humanisme roept God ons op om in onszelf een goddelijke vonk aan te wakkeren, ten dienste van de mens. En daar horen termen bij als barmhartigheid, nobelheid, vriendelijkheid, rechtvaardigheid, vrijheid, opofferingsgezindheid, hulp en ondersteuning, solidariteit, gelijkwaardigheid, etc. Dit zijn bij uitstek menselijke waarden, humane principes en humanistische uitgangspunten.

De islam staat in deze tijd onder het vergrootglas en daar moeten moslims mee leren leven. Helaas merken we dat de kennis over de islam erg beperkt is. Het is belangrijk om elke discussie op basis van feiten te voeren, om vooroordelen te ontdoen van het vooraf oordeel. Dé islam bestaat niet en zoals in elke religie en/of levensovertuiging geldt bestaat er een enorm breed spectrum van interpretaties. Wijzelf staan voor een menselijke islam die een wezenlijke bijdrage levert aan het ontwikkelen van een humane samenleving. We zijn gericht op kennisontwikkeling en hebben niets met de sharia of een inmenging in het staatsrecht.

Tegelijkertijd vinden wij dat iedereen trots mag zijn op zijn identiteit. In deze tijden waarin de verhoudingen weleens op scherp worden gezet is het belangrijk dat men weet wat die identiteit is. Ken jezelf eerst voordat je anderen leert kennen en wees trots op wie je bent. Bovenal zijn wij mensen met keuzevrijheid.

Er is veel wantrouwen en soms angst voor de islam. Laten we niet vergeten dat wantrouwen uiteindelijk een belemmering vormt in het contact tussen mensen. Wijzelf kunnen slechts een deel van het wantrouwen wegnemen, het andere deel moet komen van onze gesprekspartners. Maar we gaan geen weegschaal leggen tussen mensen, dat is juist het mooie van vertrouwen, deze is onvoor-waardelijk. Taal is daarbij erg belangrijk, een warm woord is wat ons betreft beter dan een koud (voor)oordeel. Problemen blijven in beide houdingen evengoed bespreekbaar.

Via onder meer deze website hopen we een onderbelichte zijde van de islam onder de aandacht te brengen, opdat mensen hopelijk ook beter begrijpen dat de islam meer is dan de vijf zuilen, boerka's en ouderwetse geloofsleiders. Dat 'dé' islam namelijk niet bestaat. Dat er een humanistische islam is, waarin de mens voorop staat.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: Maak de vreedzame islam beter zichtbaar

Bericht door Monique »

En waar komde islam om de hoek kijken?
Die dingen in dat rijtje staan haaks op de boodschap van de islam. [c045.gif]
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 50433
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Maak de vreedzame islam beter zichtbaar

Bericht door Pilgrim »

Jazeker, de islam heeft meer humanisme, filosofie, wetenschap en vrijdenkerij voortgebracht dan menig rechtzinnige moslim of moslimhater lief is.
Het begint hier gelijk al met een kolossale leugen! :nono1:
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: Humanisme. Maak de vreedzame islam beter zichtbaar

Bericht door BFA »

Pilgrim schreef: Jazeker, de islam heeft meer humanisme, filosofie, wetenschap en vrijdenkerij voortgebracht dan menig rechtzinnige moslim of moslimhater lief is.


Het begint hier gelijk al met een kolossale leugen!
Natuurlijk.
De ongelovigen vragen erachter en geven er geld voor.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 6897
Lid geworden op: zo jun 03, 2007 12:41 pm

Humanislam. Kan het nog achtelijker?

Bericht door hans van de mortel »

Humanislam is niets anders dan je Rooms-katholiek noemen en zeggen dat je met de paus niks te maken hebt. Typisch weer een standpunt uit de achterlijkheid van islam die maar van geen ophouden weet als het aankomt op propaganda voor hun gedachtenloze hersenen. :laugh1:
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Maak de agressieve islam beter zichtbaar met Gabriël

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Hoe kun je je nu in godsnaam een vredelievende islam voorstellen?

Laat een imam mij dat maar eens uitleggen.

Neem bijvoorbeeld die hele woeste woestijn ontstaansgeschiedenis van de islam. Die kwam tot stand door dat Arabische ventje Mohammed. Dat verhaal begint inderdaad met:

Er was eens . . .
Er was eens een Arabische analfabeet in de Arabische woestijn. Die had niks te doen omdat hij Mohammed heette. Hij verveelde zich te pletter tussen zijn schapen, geiten en kamelen. Een boek lezen was er niet bij. Hij was namelijk ongeletterd. Wat kon hij dan wel? Schapen, geiten en kamelen hoeden die zijn eerste vrouw toe behoorden. En dat alles in een serie vrouwen die in de loop der tijd van oud naar steeds jonger verliep naarmate Mohammed zelf ouder en ouder werd. Als potente man ben je natuurlijk gauw uitgekeken op een rijke zo goed als overjarige weduwe. Maar . . . dit had tenminste één voordeel. Mohammed heeft hierop leren fietsen.

Van horen zeggen: de engel Gabriël
Nu moest er alleen nog wat leven in de brouwerij van zijn levensloop komen. Maar hoe? Vanaf dat moment herinnerde de analfabeet Mohammed zich de engel Gabriël uit de vele spannende verhalen van joden en christenen over hun geloof in die ene god. Omdat Mohammed een intens slecht agressief karakter had, gevoed door veroveringslust en een slechte opvoeding (herkenbaar bij vele Marokkaanse straatjochies waarvan de vader zich het liefst de hele dag in de moskee bevindt), ontstond zijn hunkering naar machtswellust. Klaarkomen op een jong ding (Aisha) van negen jaar oud is bevredigend voor een klein moment, maar klaarkomen op je eigen onoverwinnelijke gevoel van machtswellust is tijdloos. Mits je het goed onder contrôle houdt.

Ingeving
Mohammed kreeg een ingeving. De engel Gabriël zou voor hem het pad in de woestijn gaan effenen dat ging leiden tot een wereldwijde oorlogsreligie die verder voornamelijk zou bestaan uit complete godsdienstwaanzin. Te beginnen bij het verhaal over de engel Gabriël. Het verhaal staat bij alle moslims in de hersenen gegrift als een eerste aanzet tot de weerzinwekkende angst die alle volgelingen van Mohammed hun hele leven lang zal bijblijven. Logisch! Want de engel Gods was uit het zeer agressieve hout gesneden en commandeerde Mohammed teksten op te schrijven die voor hem onmogelijk waren als analfabeet.

Wurgpoging door engel Gods
Herkende Gabriël, het wonder Gods, dat uit de hemel was komen fladderen, deze onvoorstelbare slordige nalatigheid van 'allah' wel? Geenszins! Na het weigeren van Mohammed greep de engel hem subiet nogmaals bij de keel en drukte die krachtdadig dicht terwijl hij het volgende bevel uitkraamde: "Opschrijven Mohammed, of anders vermoord ik je." Bij Mohammed brak het klamme angstzweet uit. Hij verontschuldigde zich voor het feit dat hij een onnozele geit was en net zo min als de dieren om hem heen kon schrijven.

Reputatie Mohammed twijfelachtig voor Gabriël
De engel Gabriël geloofde er echter geen snars van. Waarom niet? Had 'allah' zo'n nutteloos schepsel uitgekozen om zijn heilige woord onder de Arabische bevolking te distribueren? Ik vermoed dat Mohammed destijds een nogal onbetrouwbare leugenachtige indruk gemaakt moet hebben op Gabriël, gelet op zijn boosaardige reacties. Dus kneep de engel Gods resoluut, met nog meer voortvarend geweld, stevig de strot toe van dat leugenbeest Mohammed en schreeuwde: "OPSCHRIJVEN GODVERDOMME!" Maar hoe Mohammed ook zweette, het lukte hem voor geen meter. Dus stamelde hij maar weer dat hij een ongeletterde kamelenkeutel uit de woestijn was en er van hem geen wonder viel te verwachten.

Andere gewijzigde goddelijke benaderingswijze
Toen Gabriël eindelijk bemerkte dat al zijn agressie tegenover de Arabische analfabeet zinloos was, begon hij uit een ander goddelijk vaatje te tappen. Analfabeet Mohammed kreeg de opdracht te gaan onthouden wat Gabriël hem nu ging voorzeggen. En Mohammed beloofde plechtig alles te zullen onthouden en in de woestijn uit te kramen, al slap lullend uit z'n nek. Zodoende hoopte Mohammed dat hij aan de wurgpogingen van het uit de hemel komende vliegende godsmonster kon ontsnappen.

Mohammed maakte zich belachelijk onder de mensen
Het verhaal van Mohammed werd in eerste instantie door geen mens geloofd. Zijn familie kende hem als een eigenaardige dwaas die graag de hele dag aan het dromen was. Dus zeiden ze maar dat ze hem geloofden. De rest van de woestijn moest er echter om lachen om zoveel flauwekul. Toen bedacht Mohammed plotsklaps waarom de engel Gabriël zo'n succes had bij hem. Door zijn gewelddadig optreden. Eureka! Dat was het! En zo is het geweld in de islam ontstaan en verheven tot een wereldwijde ideologie van hysterisch agressieve oorlogszuchtige godsdienstwaanzinnige haat naar andersdenkenden toe. Want met uitsluitend gewelddadig en genadeloos optreden wist Mohammed zijn medebewoners in de woestijn tot zijn gedachten over te halen.

Twee types Gabriël?
Maar hoe zat het nu werkelijk met die engel Gabriël? Was die postduif van God nu zo'n kwaadaardig agressief monsterlijke moordenaar? Bestonden er twee verschillende versies van de engel Gods? Natuurlijk niet! De islam is in alles het tegenovergestelde van onze kennisbeschaving. Heeft alles met achterlijkheid te maken en je van de domme houden wanneer het om lering en vermaak gaat. Want dat is nu precies waar mensen in de islam zo'n hekel aan hebben: plezier maken in je leven en je aan kennisbeschaving overgeven.

Een meer geloofwaardige engel Gabriël stel ik hierbij graag aan u voor.

Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Plaats reactie