De islam preuts? Echt niet

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

De islam preuts? Echt niet

Bericht door Ariel »

De schrijver van dit artikel heeft zich vast laten inspireren door de sprookjes van 1001 nachten .
Het is waar dat de Islam niet preuts is voor mosselmannen.. De Koran beschouwt vrouwen inderdaad openlijk als lustobjecten die zelf niets of weinig te vertellen hebben. Vrouwen hebben de plicht hun man te behagen en te gehoorzamen, men kon slavinnen gebruiken tot dat de jongeheer er versleten bij hing, en Mohammed liep in één nacht al zijn vrouwen af. Allemaal waar. Net zowaar als dat de Islamitische hemel als een grote hoerentent beschreven wordt.
.
Maar nu naar de realiteit. Vrouwen moeten zich verbergen onder lappen. Ze moeten zo weinig mogelijk bloot laten zien, en meisjes worden nog steeds besneden.
Maar wie zijn schuld is dat?
De schrijver van dit artikel vindt dat het Westen structureel schuldig is aan de preutsheid die nu zo belangrijk is voor moslims.
Het is dus onze schuld dat de moslimvrouw bedekt door het leven gaat…Altijd goed om te weten wie er mea culpa moet zeggen.
De zuivere Islam is dus top, en wij moeten ons doodschamen.
De islam preuts? Echt niet
THOMAS BAUER − 22/05/11,

De Duitse arabist Thomas Bauer wil graag een wijdverbreid misverstand uit de wereld helpen. Volgens hem is de preutse en verkrampte omgang met seks in islamitische landen een westers importproduct. Met de oude islam heeft het niets te maken.
De islam wordt altijd weer neergezet als tegenbeeld van het Westen. Het Westen, zo wordt beweerd, is tolerant, verlicht en democratisch, de islam ontbreekt het juist aan verlichting, hij kent de scheiding tussen kerk en staat niet, is totalitair, intolerant, preuts en homofoob.

Maar pas op voor de val van het culturalisme! Culturalisten geloven dat culturen makkelijk van elkaar af te grenzen zijn, waarbij elke cultuur een bepaalde 'kern' heeft, die ook in de loop van de tijd nauwelijks verandert. Voor de culturalisten telt religie meestal als de belangrijkste cultuurbepalende factor.

Maar juist met de islam als voorbeeld valt aan te tonen dat culturen niet in apartje hokjes weg te zetten zijn, hokjes die los van elkaar bestaan. Veel wat wij vandaag de dag karakteristiek vinden voor de islam zou zonder westerse invloed ondenkbaar zijn geweest. De veelgeciteerde slogan die de islam als 'Din wa-Daula', dus als 'Religie en Staat' typeert, is pas in de negentiende eeuw opgekomen, toen de islamitische landen een ideologie wilden oprichten die tegenwicht kon bieden aan de sterke westerse ideologieën van die tijd.

Überhaupt komt de gepolitiseerde islam van vandaag de dag voort uit een geesteshouding die niet te herleiden valt uit traditionele islamitische geschriften. Bij zijn ontwikkeling stonden westerse voorbeelden model. Voor Said Qutb (1906-1966) - de ideoloog van de Egyptische Moslimbroederschap, 'grondlegger' van het islamisme in de Arabische wereld en inspirator van Osama bin Laden - was bijvoorbeeld de Franse arts Alexis Carrel belangrijker dan willekeurig welke een klassieke islamitische theoloog. Carrel deed pogingen om katholiek fundamentalisme en biologisme tot een nieuwe ideologie te versmelten. Vandaag de dag is zijn belangrijkste werk 'De onbekende mens' (1935) in het Westen - geheel terecht - vergeten. Maar waar zijn ideeën in het islamisme verder leven worden ze nu juist als typisch islamitisch gezien. Want geen auteur die Qutb zo vaak citeert als Carrel; zijn veroordeling van de moderniteit als 'barbarij' bijvoorbeeld met de benaming djahiliya, oorspronkelijk een begrip om de voor-islamitische 'tijd van de onwetenheid' mee aan te duiden. En het verlangen van Carell naar een allesomvattend, op religie gebaseerd systeem waar maatschappij, wetenschap en cultuur in op zouden kunnen gaan stond model voor de 'islamitische methode' van Qutb.

Er zijn nog ettelijke voorbeelden voor deze 'asynchroniteit', een ongelijktijdigheid waarbij een cultuur geleidelijk de waarden en voorstellingen van een andere cultuur overneemt, maar dit proces komt tot stilstand als de waarden in de broncultuur alweer achterhaald zijn. Vooral de morele opvattingen die in de hedendaagse islamitische samenlevingen heersen zijn in geen geval zo islamitisch als veel mensen denken.

De islam staat in het Westen te boek als 'middeleeuws' en preuts; moslims hebben, zo heet het, een seksuele revolutie naar westers voorbeeld nodig. Maar wie een blik op de geschiedenis werpt ziet een andere, totaal niet-middeleeuwse islam. Al in de negende eeuw vervaardigden Arabische artsen handleidingen op het gebied van seksualiteit. Daarmee zetten ze een antieke traditie voort, die pas door de opkomst van het christendom was doorbroken. Eeuwenlang ontwikkelden zich zo allerlei Arabische richtlijnen rond lichamelijkheid en hygiëne, die zakelijk en zonder moralisme de thema's liefde en seks behandelden. Pas toen zulke teksten in de negentiende eeuw in het Westen werden opgemerkt (de Franse schrijver Guy de Maupassant was een van de pioniers), werden ze als pornografisch afgeserveerd.

Dit ernstige misverstand is alleen te verklaren wanneer je bedenkt dat het christelijke Europa sinds het einde van de heidense antieke tijd niet meer over teksten beschikte waarin ongedwongen omgang met seks werd gekoesterd zoals dat in Arabische boeken wel voorkwam.

Zo absurd als het klinkt: door zulke werken (en hun receptie in Europa) gaf de islamitische wereld een vroege aanzet tot de seksuele bevrijding van het Westen. Maar toen deze ontwikkeling in Europa ten einde was gekomen, waaide de wind in de islamitische wereld allang een andere kant op - ze waren daar bijvoorbeeld net bezig om de preutsheid van het victoriaanse Westen na te bootsen. En vandaag de dag is het wederom het Westen dat de seksuele revolutie in de islamitische wereld opeist.

Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor in de omgang met homoseksualiteit. Ondanks een religieus verbod op seksuele handelingen tussen mannen kende de klassieke islamitische wereld geen homofobie. Tussen 800 en 1800 ontstonden ontelbare homo-erotische gedichten, erkend als hoogstaande literatuur. Ze werden voor een deel zelfs geschreven door godsdienstige geleerden. Het einde kwam tamelijk abrupt - en het kwam niet door de islamitische religie. Rond het midden van de negentiende eeuw hield de productie van homo-erotische gedichten ineens op. In toenemende mate moesten homoseksuelen het licht van de openbaarheid schuwen. En vandaag voelt het Westen, waar eeuwenlang homo's vervolgd en onderdrukt waren, zich geroepen om te eisen dat homorechten in de islamitische wereld geëerbiedigd worden.

Hoe kwam het tot deze in de tijd verschoven ontwikkeling? Tot in de moderne tijd stond de islamitische wereld bekend als een bedreigend oord van seksuele uitspattingen. Dit had de mensen in de islamitische wereld koud kunnen laten, ware het niet dat het Westen in de negentiende eeuw dankzij zijn militaire en economische dominantie enkele islamitische landen gekolonialiseerd had, en op de andere landen sterke invloed uitoefende. En zo kon het gebeuren dat tegenwoordig bepaalde ideeën 'islamitisch' worden genoemd, terwijl het in werkelijkheid de verplaatsbare decorstukken van een negentiende-eeuwse victoriaanse moraal zijn.

Het proces van verinnerlijking van westerse burgerlijke waarden in islamitische landen valt tot op de dag van vandaag waar te nemen. Zo zorgde in 2009 de scheiding van de Egyptische oppositieleider Aiman Nur voor een schandaal in het land, omdat hij een liberale, pro-westerse politicus is en hij en zij vrouw samen een 'droompaar' vormden, dat zich gedragen had geheel volgens de conservatieve fatsoensnormen waar grote delen van de Egyptische middenklasse zich door laten leiden. En weer waren het niet islamitische waarden (scheiden is volgens de islam geen probleem) die het schandaal veroorzaakten, maar de burgerlijke westerse waarden die de islam vertraagd heeft overgenomen.

Terwijl islamitische landen de waarden uit het Westen omarmden, verloren die waarden in het Westen langzamerhand hun geldigheid.

De omwentelingen in de twintigste eeuw, vooral de beweging die we met het symbolische jaar 1968 verbinden, veranderden het waardenlandschap van het Westen fundamenteel.

Aan de islamitische wereld ging deze ontwikkeling voorbij. In de meeste landen waren militaire dictaturen voor koloniale machten in de plaats gekomen en was een klimaat van geestelijke onderdrukking geschapen dat eerder leidde tot een morele herbewapening dan tot een kritisch onder de loep houden van geïmporteerde zienswijzen.

Toegespitst geformuleerd: het probleem van de islamitische wereld is niet het vermeende ontbreken van de Verlichting (die het Westen in de achttiende eeuw beleefde), maar het ontbreken van de revolte zoals die hier in de zestiger jaren plaatsvond. Door de vele dictaturen in de islamitische wereld te ondersteunen is het Westen aan het uitblijven van deze culturele ontwikkeling niet geheel onschuldig.

Het is te hopen dat de 'wet van de asynchroniteit' nogmaals in werking treedt en de in Tunesië ingezette democratiseringsbeweging nu - al is het dan laat - alsnog een weg naar meer vrijheid en ook naar meer liberalisme kan scheppen.

Thomas Bauer is arabist en islamoloog. Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Duitse tijdschrift Geo.

Van aardig verdraagzaam naar extreem intolerant

De Duitser Thomas J. Bauer (1961) is als hoogleraar islamologie en arabistiek verbonden aan de Wilhelms-universiteit van Münster.

Deze week is zijn boek 'Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams' verschenen (ISBN 9783458710332, Verlag der Weltreligionen). Bauer poneert in deze studie dat de islamitische cultuur vóór de moderne tijd veelkleuriger ('ambigue') en aanmerkelijk toleranter was dan nu. Dat bespaarde de islam toen veel crises die het Westen wel teisterden.

Maar vanaf de negentiende eeuw verdween volgens Bauer geleidelijk aan de tolerantie uit de islamitische cultuur. Wat volgde was een omslag zonder precedent en met 'verstrekkende gevolgen'. De islam ontwikkelde een 'extreme onverdraagzaamheid tegenover elke vorm van pluraliteit'. Bauer noemt de varianten in koranteksten die in de veertiende eeuw nog in omloop waren en de ruimte die toen aan de interpretatie van Koran en traditie werd gegund. "Dat gold toen als een verrijking. Nu beschouwen moslims dat als aanstootgevend."

Volgens Thomas Bauer veroorzaakt deze omslag de huidige conflicten tussen de islamitische cultuur en de moderne westerse wereld.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/a ... #reactions" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Manon »

Dit laat me denken aan die afvallige non, Karen Armstrong, die beweerde dat moslimvrouwen hoofddoeken zijn beginnen dragen als protest tegen het kolonialisme.

Dan kunnen ze ze nu toch wel aflaten zou ik denken?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77407
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Ariel »

De islam preuts? :shock: Echt niet.
Tijdelijk huwelijk met arts voor onderzoek
Maar...Hoe doen we het met gehuwde vrouwen. Moeten die eerst scheiden? Dat betekent wel dat de vrouw de eerste drie maanden niet met haar dokter kan trouwen, en het betekent ook dat de arts eerst seks met zijn ( vers getrouwde ) patient moet hebben voordat de vrouw weer met haar eerste man kan trouwen.
Ingewikkeld? Wel nee....Echt niet.
Tijdelijk huwelijk met arts voor onderzoek

Iraanse vrouwen moeten tijdelijk in het huwelijk kunnen treden met hun dokter om een onderzoek te kunnen ondergaan. Dat vindt het Iraanse parlementslid Musa Ghorbani. In Iran verbiedt het geloof dat mannelijke artsen vrouwen onderzoeken. Dat leidt er nogal eens toe dat vrouwen niet de juiste medische hulp kunnen krijgen.

http://www.wereldburgers.tv/2011/05/22/10878/" onclick="window.open(this.href);return false;
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Dhana »

Uhhhhhh??? En als ze dan al getrouwd is? Ik denk niet dat het allah zal behagen als een gelovige vrouw er ooit twee mannen op na heeft gehouden. Maar ja, er komen sowieso al weinig vrouwen in het paradijs.

Je zal trouwens maar doorverwezen worden naar een aantal specialisten voor onderzoek. Dan ben je drukker met trouwen dan met waar je voor kwam.

Wat een absurditeit.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
BFA
Berichten: 11592
Lid geworden op: vr sep 29, 2006 5:18 pm

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door BFA »

Dhana schreef:Wat een absurditeit.
Niet vanuit het standpunt van de Imam die trouwt. Die rijft steeds zijn percent binnen.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Dhana »

Ariel schreef: Bauer noemt de varianten in koranteksten die in de veertiende eeuw nog in omloop waren en de ruimte die toen aan de interpretatie van Koran en traditie werd gegund. "Dat gold toen als een verrijking. Nu beschouwen moslims dat als aanstootgevend."

Volgens Thomas Bauer veroorzaakt deze omslag de huidige conflicten tussen de islamitische cultuur en de moderne westerse wereld.

Ik denk niet dat moslims überhaupt toe willen geven dat er ooit varianten in koranteksten bestaan hebben. En ja, hoor nu is het allemaal onze schuld. Trouwens we zijn pas echt preuts gaan worden in de Victoriaanse tijd. Die meneer Bauer doet het voorkomen alsof Europa tot het land van de barbaren heeft behoord. En dankzij de islam zijn we dan uiteindelijk een beetje tot de mensen gekomen!!??
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Monique »

Dhana schreef: Die meneer Bauer doet het voorkomen alsof Europa tot het land van de barbaren heeft behoord. En dankzij de islam zijn we dan uiteindelijk een beetje tot de mensen gekomen!!??
Maar dat is toch ook wat tegenwoordig geleerd wordt?
De islam heeft beschaving en wetenschap gebracht...zonder islam zou europa nog in het stenen tijdperk zitten.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Monique »

Zegt deze meneer nu dat de islam is veranderd?
Volgens mij wel he...
Amorele atheistische nitwit
Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: do nov 27, 2008 10:15 am

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Dhana »

Volgens Thomas Bauer veroorzaakt deze omslag de huidige conflicten tussen de islamitische cultuur en de moderne westerse wereld.
Dit heerschap wordt geacht gestudeerd te hebben. Ik heb zelden meer een simplistisch betoog over dit onderwerp gehoord dan van moslims in de pubertijd.

Geen woord over pogingen tot aanslagen door zelfploffers, de criminaliteit, etc. hier door het toedoen van moslims. Allemaal onze eigen schuld? Waren we nooit Victoriaans preuts geweest, hadden we nu kunnen oogsten van de multicutrele verrijking door de moslimaanwezigheid!!!
:roll2:
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.
Mahalingam
Berichten: 42540
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Mahalingam »

Dhana schreef:Uhhhhhh??? En als ze dan al getrouwd is? Ik denk niet dat het allah zal behagen als een gelovige vrouw er ooit twee mannen op na heeft gehouden. Maar ja, er komen sowieso al weinig vrouwen in het paradijs.

Je zal trouwens maar doorverwezen worden naar een aantal specialisten voor onderzoek. Dan ben je drukker met trouwen dan met waar je voor kwam.

Wat een absurditeit.
ja dat leek mij ook. Dus even in een Perzische bron gekeken:
http://www.1oo1nights.org/index.php?pag ... anguage=en
MP calls for temporary marriage between female patients and their doctors
Dit trouwen gebeurt uit barmhartigheid.
Speaking at a seminar on Sigha (temporary marriage), Musa Ghorbani, an MP and member of the Majles Judiciary Committee, suggested that female patients be allowed to enter into temporary marriage with their male doctors. At present, many such women die because their religious beliefs prevent them from being examined by men.
Het is dan wel geen oplossing voor getrouwde vrouwen, zo lijkt mij maar:
According to the MP, there are currently over ten million unmarried women and almost two million divorcees and widows in Iran, ‘for whom the government must do something.’
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42540
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Mahalingam »

Is dit een uiting van preutsheid? keuken met inkijk mag niet. Dan zien ze een vrouw werken en sloven die lekkere hapjes aan het maken is. Dan kunnen ze gedachten krijgen dat ze ook wel trek hebben in het vrouwje.
Now Open Kitchens Are Un-Islamic,
Open kitchens are the latest addition to the list of supposedly un-Islamic items and behaviors in the Islamic Republic of Iran. According to conservative cleric Ayatollah Javadi Amoli, open kitchens don't allow homeowners to be protected from the eyes of their guests.

"Women should be allowed to do their work while they have guests without being watched by others," Amoli was quoted as saying in a meeting in the holy city of Qom, where he is based.
http://www.payvand.com/news/11/may/1274.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Mahalingam
Berichten: 42540
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Mahalingam »

Hier zie je een theologische uitleg in het Duits (Engels ondertiteld) over het probleem van de lingam (=penis) en religieuze reinheid.

http://www.mrctv.org/embed/120637

Transcript:
Spoiler! :
1:38 When a man has an erection, is his wudu’ lost or not?
1:40 Look,
1:42 there is of course the notion that one has lost wudu’ in case of any erection.
1:46 But this is not the argument…the argument is did one produce something?
1:57 Is there a secretion or not?
2:00 If so, yes, if there is a clear secretion, then wudu’ is lost.
2:07 Sorry, I have to find a better expression than ‘lost wudu”
2:13 Wudu’ is null and void, you understand?
2:15 No.
2:18 It means that with an erection per se because of schahua (lust) with oneself
2:22 wudu’ is not automatically annulled
2:27 However some scholars claim that. They say that with schahua …
2:31 mostly they say regarding this topic that if a man touches his penis,
2:39 some scholars then say that wudu’ is annulled; I will explain everything next time.
2:43 Some say wudu’ is annulled; others say wudu’ is still applicable.
2:47 Others say that if there is an erection one has touched (oneself); if there no erection, one has not,
2:56 if there is lust, so to speak. And the best notion is naturally,
2:59 if a transparent secretion occurs,
3:06 transparent secretion is a liquid which is slowly developing,
3:10 it is not sticky,
3:13 and it is clear.
3:16 If this occurs, then that mostly is a sign of arousal.
3:20 If the man is aroused,
3:23 if one experiences this, then wudu’ is annulled,
3:26 Then one has to do wudu’ again,
3:30 one has to clean one’s private parts including the testes,
3:33 even the underwear.
3:37 The spot has to be cleaned.
3:41 Therefore wudu’ is still applicable if you have a plain erection.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

De islam is de koran. Volgens de sekslustige Mohammed

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Ariel schreef:De schrijver van dit artikel heeft zich vast laten inspireren door de sprookjes van 1001 nachten .
Het is waar dat de Islam niet preuts is voor mosselmannen. De Koran beschouwt vrouwen inderdaad openlijk als lustobjecten die zelf niets of weinig te vertellen hebben. Vrouwen hebben de plicht hun man te behagen en te gehoorzamen, men kon slavinnen gebruiken tot dat de jongeheer er versleten bij hing, en Mohammed liep in één nacht al zijn vrouwen af. Allemaal waar. Net zowaar als dat de Islamitische hemel als een grote hoerentent beschreven wordt.
.
Maar nu naar de realiteit. Vrouwen moeten zich verbergen onder lappen. Ze moeten zo weinig mogelijk bloot laten zien, en meisjes worden nog steeds besneden.
Maar wie zijn schuld is dat?
De schrijver van dit artikel vindt dat het Westen structureel schuldig is aan de preutsheid die nu zo belangrijk is voor moslims.
Het is dus onze schuld dat de moslimvrouw bedekt door het leven gaat…Altijd goed om te weten wie er mea culpa moet zeggen.
De zuivere Islam is dus top, en wij moeten ons doodschamen.
De islam preuts? Echt niet
THOMAS BAUER − 22/05/11,
Oude koeien uit de sloot halen heeft geen zin. Geschiedenis is leuk en aardig voor de liefhebber en daar houdt het verder mee op. Het hele verhaal van meneer Bauer die meent zijn steentje te moeten bijdragen aan de waan van de dag maakt één ding duidelijk: de mens is dom. De mensheid is voor dik 90% dom en nog eens dom. Zeg maar oliedom. Maar . . . zo'n geschiedkundig lang verhaal brengt vanzelfsprekend al gauw verwarring in de geest van . . . de dommerik. Wanneer je Bauer zijn zorgwekkende epistel leest, merk je ook dat hij constant refereert aan inividuele personen van vroeger om zijn gelijk te halen. Maar zijn gelijk zou hier en nu moeten zijn. Aansluiten op FFI. Maar de beste man leest waarschijnlijk geen Nederlands. Laat staan dat hij de FFI wijsheden kan bevatten.

Ariel geeft de islam kort en krachtig weer. Een verwijzing naar de koran pas ik altijd sowieso toe. En die bestaat - ondanks het gezeik van Bauer - al meer dan duizend jaar.

De islam is simpelweg niet 'preuts' - zeg maar huichelhachtig in optima forma - voor moslim kerels, omdat de koran daar juist alle aanleiding toe geeft. Een sexy uitziende vrouw toont haar vrijheid. En zoiets kan echt niet volgens de koran.

Maar gelukkig hebben we ook nog ene Ariel op FFI. Helder van geest en een echte no nonsense tante met een genuanceerd gevoel voor humor. Ik neem haar tekst over op Facebook. Met bronvermelding.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Karel Kletskop
Berichten: 55
Lid geworden op: do mar 22, 2012 8:47 pm

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Karel Kletskop »

De Duitse arabist Thomas Bauer wil graag een wijdverbreid misverstand uit de wereld helpen. Volgens hem is de preutse en verkrampte omgang met seks in islamitische landen een westers importproduct. Met de oude islam heeft het niets te maken.
Ook hier ben ik weer even stomverbaasd. Het is dus de schuld van het westen dat de islamieten zo verkrampt omgaan met een stukje bloot vel.
Alweer onze schuld dus. icon_silent.gif


Bauer noemt de varianten in koranteksten die in de veertiende eeuw nog in omloop waren en de ruimte die toen aan de interpretatie van Koran en traditie werd gegund. "Dat gold toen als een verrijking. Nu beschouwen moslims dat als aanstootgevend."
De koran is toch nog exact hetzelfde als toen hij geschreven werd?. Want er mag geen letter aan veranderd worden. Toch?? Of zou er in de loop der tijd toch het een en ander veranderd zijn en willen ze dat weer eens niet weten?.Ik heb van een somalise ex-collega dat de koran eigenlijk vrouwen best wat vrijheden toe zou staan. Dat idiote onderdrukken is volgens hem de arabische cultuur. Maar waren het niet die somalische vrouwen die besneden werden?. En ik heb ook zat somalische vrouwen ook geheel bedekt zien lopen. Dus het is maar net wat je vrij wilt noemen.
Mahalingam
Berichten: 42540
Lid geworden op: za feb 24, 2007 8:39 pm

Re: De islam preuts? Echt niet

Bericht door Mahalingam »

In het Middeleeuwse Tajikistan hebben ze ook mobieltjes met camera.
Een imam zette het ding op zijn nachtkastje en ging van bil met een echtgenote. Die home-sex video raakte openbaar.
Imam's Home Sex Video Sparks Scandal In Tajikistan
The scandal erupted last week when three video clips appeared on YouTube and Facebook showing a couple involved in sexual activities.[...]
Law enforcement officers have questioned the imam of a mosque in the village of Bolshevik in Rudaki district, near the capital, Dushanbe, as part of an investigation.
Local police tell RFE/RL’s Tajik Service that the imam has acknowledged filming himself having sex with his wife on his mobile phone.
The imam, whose name has not been made public, denied posting the videos and claimed he had lost the phone.
No criminal case was opened against the imam.[...]
The fate of the imam is now in question.
http://www.rferl.org/content/tajikistan ... 15060.html
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.
Plaats reactie