Islam: een besmettelijke geestesziekte

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Islam: een besmettelijke geestesziekte

Berichtdoor Germen Roding » Vr Okt 28, 2005 12:48 pm

De mohammedaanse hersenziekte (islamitis) is een vooral in het Midden Oosten en Noord Afrika endemische geestelijke infectieziekte met belangrijke infectiehaarden in Zuid Oost Azië, Afrika en Europa.

De infectieziekte wordt gekenmerkt door:
* dwangmatig ritueel gedrag
* een ziekelijke jaloezie en bezitsdrang van vrouwen,
* jodenhaat
* vrminderde gewetensfunctie
* paranoia
* sterke groepsgerichtheid en collectief gedrag
* toename van agressief gedrag jegens niet-geïnfecteerden
* toenemende starheid in het gedrag
* een significante afname van de cognitieve vermogens en creativiteit.

Overdracht vindt voornamelijk plaats door de indoctrinatie van nakomelingen van geïnfecteerden, die een pathologisch hoog kindertal hebben in vergelijking met niet-geïnfecteerden. Andere belangrijke infectiewegen zijn bekering onder dwang van niet-geïnfecteerden, het verwekken van kinderen bij niet-geïnfecteerde vrouwen en vaak listige propaganda.

Evolutionaire voorgeschiedenis
Volgens wetenschappelijke rapporten lijkt de infectie in gang te zijn gezet door het optreden van een psychose bij de zevende-eeuwse Mekkaanse koopman Mohammed ibn Abdullah.
Op grond van deze psychose meende de heer ibn Abdullah dat hij was aangewezen als de spreekbuis van een mythisch wezen, Allah.
Door middel van her voortdurend verkondigen van zogeheten boodschappen van Allah verspreidde de infectie zich over een grote groep aanhangers.
In latere jaren ontwikkelde de psychose van ibn Abdullah zich tot een meer psychopate vorm. Als gevolg hiervan infecteerde deze groep onder dwang grote aantallen niet-geïnfecteerden. Dit patroon zette zich voort na de dood van ibn Abdullah.

Na de dood van Muhammad ibn Abdullah bleek de geringe angst voor de dood en toegenomen agressie van geïnfecteerden een effectief middel om grote populaties van geïnfecteerden te onderwerpen. Een aantal elementen werd in de loop der eeuwen aan de infectie toegevoegd om hiermee de infectie kansrijker te maken.

Etiologie (ziekteverloop)
Essentieel bij de overdracht aan zowel nakomelingen als niet-geïnfecteerden is de combinatie van een viertal elementen.
1) De claim dat de mohammedaanse hersenziekte een absolute, onbetwijfelbare waarheid bevat.
2) Onderdrukking van de hogere hersenfuncties. Dit wordt bereikt door
a) verliefdheid (in het geval van de recrutering van niet-geïnfecteerde vrouwen)
b) vermoorden van niet-geïnfecteerden die kritische vragen stellen bij pathogene elementen van de islamitis
c) kritisch nadenken gelijkstellen aan influisteringen van de satan
3) Zaaien van angst. Bij nieuwe geïnfecteerden wordt angst voor het mythische wezen Allah er in geramd. De enige manier om aan deze wraak te ontkomen is het strikt vasthouden aan de rituelen en blind geloof.
4) Verheerlijken van symptomen van de infectie, zoals blind geloof en als een bewijs van uitverkoren-zijn. Het feit dat voor een niet-geïnfecteerde veel elementen van de infectie absurd schijnen, wordt gezien als een bewijs hiervoor.
Deze vier elementen zijn wederszijds versterkend. Door het geloof in de mythische Allah (1) wordt de angst (3) in stand gehouden. Deze angst leidt weer tot ritualistisch gedrag (een reflex die ook veelbij autisten aan wordt getroffen) en onderdrukken van hogere hersenfuncties. Het stelselmatig onderdrukken van de hogere hersenfuncties (2) en de verheerlijking van de geïnfecteerde staat van bewustzijn (4), onderdeel van de vector (Koran) leidt dan weer tot het elimineren van het risico van deprogrammering.
De grote sociale controle, weer een gevolg van de verminderde hersenfunctie en vergrote rigiditeit leidt tot verdere reïnforcement.

Door de voortdurende angst en onzekerheid worden geïnfecteerden aangespoord zich steeds meer te verdiepen in de primaire vector (Koran) en secundaire vector (Hadith) van de infectie. Replicatie van de informatie uit deze vectoren wordt gezien als de belangwekkendste intellectuele verworvenheid denkbaar.

Vaak worden niet-geïnfecteerden besmet door contact met het soefisme. Deze meer mystieke traditie is niet gewelddadig en hierdoor aantrekkelijker voor meer beschaafde doelpopulaties. Het soefisme beklemtoont de universele eenheid van alles en allen. De volgende stap is deze universele eenheid op geïnfecteerden van toepassing te verklaren. Het soefisme was de vector waardoor grote populaties in onder meer Indonesië, India en Bangladesh geïnfecteerd konden worden. We zien dat in een later stadium, het geschapen klimaat wordt gebruikt door meer agressieve strains om zich ion te vermenigvuldigen. We zien dit proces in volle gang in onder meer Indonesië en Nigeria.

Pas-geïnfecteerden kenmerken zich door een verhevigde manifestatie van de reeds beschreven symptomen. De geïnfecteerde poogt de infectie aan anderen over te dragen. Omdat een deel van de cognitieve vaardigheden van het pre-infectiestadium behouden worden vormt deze groep de gevaarlijkste categorie geïnfecteerden.
In een later stadium vindt een stabilisatie plaats. Geïnfecteerden die de infectie kwijtraken worden door andere geïnfecteerden gedood of uitgestoten.

De geïnduceerde angst en verminderde hersenfunctie en gewetensfunctie leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor oproepen tot het verspreiden van de infectie met geweld. Om de islamitis goed te begrijpen is het dan ook nodig aandacht te besteden aan de collectieve aard van de psychose.
Geïnfecteerden verdelen de mensheid onder in twee groepen: geïnfecteerden en niet-geïnfecteerden. Van de niet-geïnfecteerden wordt geloofd dat zij een permanente bedreiging voor de infectie en haar lijers vormen. Om deze reden vindt voortdurende samenwerking plaats voor het op touw zetten van militaire of anderssoortige acties om de infectie te verbreiden en nieuwe host-populaties te kunnen parasiteren.
Parallellen uit de dierenwereld kunnen gevonden worden in Myxomycetes ssp.

Epidemiologie
De voornaamste infectiewijze is ouder-kind overdracht, waarbij vaak de hulp van zwaar geïnfecteerden wordt ingeschakeld om kinderen in groepsverband te infecteren. De infectie verhoogt het kindertal bij geïnfecteerden door het aanmoedigen van polygamie, het beslag leggen op en impregneren van de vrouwen van niet-geinfecteerden en een onderdrukking van de vrouwelijek seksualiteit, waardoor een onbevredigend seksleven ontstaat en hierdoor een toegenomen behoefte tot het verkrijgen van nieuwe jonge vrouwen.
Overigens staat dit in nauw verband met de tweede belangrijke vorm van overdracht: het recruteren van niet-geïnfecteerde vrouwen om hier kinderen bij te verwekken. Deze recruteringsmethode wordt door geïnfecteerden gepropageerd onder jonge geïnfecteerde mannen inonder meer Kameroen, Nigeria, Europa en de VS.

Een historisch gezien belangrijke infectiewijze is het onderwerpen van niet-geïnfecteerden die vervolgens worden onderworpen aan een sterk discriminerend regime (zie ook sectie "Parasitisme").

Een door de olievondsten in infectiehaarden toegenomen rijkdom, mogelijk geworden infectiemethode is het uitzenden van geïnfecteerden naar arme populaties van niet-geïnfecteerden om deze te infecteren.

Parasitisme op niet-geïnfecteerden
Uniek voor deze geestesziekte is de mate waarop lijders aan deze ziekte parasiteren op niet-geïnfecteerden.
Een eerste vorm van parasitisme betreft het in groepsverband afpersen en plunderen van niet-geïnfecteerde buurvolkeren en hun vrouwen ontvoeren en verkrachten.
Niet-geïnfecteerden die temidden van geïnfecteerden leven worden gedwongen hoge belastingen te betalen waardoor de geïnfecteerden hun leven kunnen wijden aan het bekwamen van hun vaardigheden op het gebied van moord en plundering. Hierdoor verarmt de niet-geïnfecteerde bevolking waardoor ze vatbaarder wordt voor infectie. Het moreel van de niet-geïnfecteerde bevolking wordt verder gebroken door middel van regelmatige verkrachtingen.
Een variant hierop is de huidige gang van zaken in Europa. Niet-geïnfecteerden worden gedwongen bij te dragen aan de verspreiding van de infectie door middel van berovingen, het exploiteren van niet-geïnfecteerde vrouwen, het beslagleggen op kostbare gezondheidszorg, het importeren van andere geïnfecteerden en het oneigenlijk gebruik van uitkeringen.

Onderworpen niet-geïnfecteerden wordt ingepeperd dat ze inferieur en onrein zijn. Dit leidt tot een chronisch minderwaardigheidsgevoel.
Dezelfde techniek wordt toegepast op andere niet-gelovigen. Dit houdt ze volgzaam en gehoorzaam en vergroot de kans dat ze worden geïnfecteerd.

Interessant is de verhouding tot andere infecties. In het geval van jodendom en christendom is deze is er een van hyperparasitisme. De infectie maakt gebruik van enkele vermeende zwakke punten in jodendom en christendom. De infectie claimt de vervolmaking van deze andere infecties te zijn, die gecorrumpeerd heten te zijn.
Wat betreft het jodendom boekt de infectie hier in verhouding weinig succes en is opportunisme (lijders aan islamitis genieten een voorkeursbehandeling boven joden) de belangrijkste reden tot conversie. Wat betreft het christendom bleek de claim dat Mohammed ibn Abdullah een erkende profeet is die (net als Jezus van Nazaret) regels vernieuwd heeft, effectiever.

Verdedigingsmechanismen tegen de-infectie
Essentiële verdedigingsmechanismen tegen de-infectie liggen zowel op persoonlijk als op collectief vlak (gezinsniveau en groepsniveau).
Op persoonlijk niveau is de voornaamste verdediginslinie het uitschakelen van de hogere hersenfuncties, waardoor het complex van ritualisme en angst in standblijft.

Op gezinsniveau is de voornaamste bedreiging tweeledig: deïnfectie van kinderen en het trouwen van geïnfecteerde vruchtbare vrouwen met niet-geïnfecteerde mannen, waardoor de infectie van kinderen met islamitis gevaar loopt. Beide bedreigingen worden beantwoord door dreiging met de dood en het verhinderen van de contacten van vruchtbare geïnfecteerde vrouwen tegen contacten met niet-geïnfecteerde mannen. Overbodig te zeggen dat contacten tussen geïnfecteerde mannen en niet-geïnfecteerde vrouwen juist worden aangemoedigd: dit is één avn de belnagrijkste overdrachtswijzen.
Ook worden gevoelens van ouderliefde en kinderliefde geëxploiteerd door de infectie. Het zieleheil van de ouders kan worden bevorderd door een goed verlpende infectie van de kinderen.

Kritiek op elementen van de infectie of op de grondlegger van de infectie wordt beantwoord met gerechtelijke of buitengerechtelijke moord. Hierbij grijpt men terug op het voorbeeld van Muhammad ibn Abdullah, die criticiliet vermoorden. Pogingen van niet-geïnfecteerden of anders-geïnfecteerden om een islamitis-lijder te deïnfecteren of te infecteren met een andere infectie leidt tot de dood.

Een andere grote bedreiging voor deze ziekte is hyperparasitisme. Hier bestaat een effectieve verdediging tegen, namelijk door de claim dat de initiator van de infectie, Muhammad ibn Abdullah, de laatste toegestane initiator is. Er zijn enkele hyperparasieten van de islamitis bekend, waarvan de voornaamste de Baha'i, Druze en Ahmadiyya zijn. Deze vormen zijn veel minder pathogeen. Door deze hyperparasieten geïnfecteerden worden door islamitis-lijders geregeld vermoord, waardoor de hyperinfectie binnen de perken blijft.

Het zwakke punt van deze infectie is de angst. Hierdoor heeft zich een symbiose kunnen ontwikkelen tussen deze infectie en een meer mystieke esoterische infectie, het soefisme. Het soefisme vult de lege kern van de geïnfecteerde, waardoor de kans dat deze zich aangetrokken zal voelen tot een andere infectie, zoals het christendom, belangrijk wordt verkleind. Ook speelt het soefisme een belangrijke rol als infectie-agens dat de weg bereidt voor de islamitis. Zie voor.
et ceterum censeo islam delendam esse

Dutch
Berichten: 3268
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Za Okt 29, 2005 10:50 pm

Ik vind dit artikel grandioos!

De pathologie door "islamitis" veroorzaakt is gelijklopend en vergelijkbaar met deze veroorzaakt door andere bacterieën van de groep "sectitis"-pathogenen!

Dutch
Berichten: 3268
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Di Nov 08, 2005 12:00 pm

Uitspraak van Kemal Atatürk, stichter van het moderne Turkije :

"De islam, het rottend kadaver, ideologie van een immorele bedouien, vergiftigt ons volk.

Het rottend kadaver begint in het Westen ook duidelijk kwalijk te ruiken!!!

weda
Berichten: 922
Lid geworden op: Wo Feb 11, 2004 10:39 am
Locatie: haar
Contact:

Berichtdoor weda » Di Nov 08, 2005 12:20 pm

Beste Dutch,

kun je ook vertellen in welke boek, bladzijde etc bovenstaand regel van ataturk is geschreven?

hiermee kunnen wij de moslims om de oren slaan.

hopend op je bericht.

groet,
weda
Laatst gewijzigd door weda op Wo Nov 09, 2005 10:11 am, 1 keer totaal gewijzigd.
waarom zou ik de moslim haten. de moslim haat zichzelf door in de koran te geloven.

wat is allah toch geweldig: bij mij heeft ie de oren en ogen afgesloten en bij de moslims het verstand.

Dutch
Berichten: 3268
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Di Nov 08, 2005 2:03 pm

Bron :
H.C. Armstrong, "Grey Wolf, Mustafa Kemal: An Intimate Study of a Dictator"

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 69261
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Di Nov 08, 2005 10:33 pm

Gerben, wat een geweldig artikel. Heb jij dit geschreven?
Bedankt.
Ik heb het bewaard.

Een beetje laat, maar toch een hartelijk en gemeend welkom.
:D
Ariel.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Germen Roding
Berichten: 29
Lid geworden op: Vr Okt 28, 2005 12:43 pm

Berichtdoor Germen Roding » Zo Nov 13, 2005 10:08 pm

Ariel schreef:Gerben, wat een geweldig artikel. Heb jij dit geschreven?
Bedankt.
Ik heb het bewaard.

Een beetje laat, maar toch een hartelijk en gemeend welkom.
:D
Ariel.

Hoi Ariël, ik heb het inderdaad persoonlijk geschreven. Dank je voor je welkom. En ook Dutch overigens.
et ceterum censeo islam delendam esse

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Di Okt 10, 2006 6:41 am

Kan iemand Germen Roding weer terughalen naar dit forum? Ik heb hem geprobeerd te mailen, maar het adres deed het kennelijk niet meer.

Deze man/vrouw is werkelijk geniaal. Ik kan niet wachten op het moment dat hij zijn opwachting weer maakt.

MVG

Lodewijk
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Ma Okt 16, 2006 8:35 pm

Goeie tekst, maar zie elke religie als een parisiet van de geest.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Ma Okt 16, 2006 10:16 pm

Er is wel heel veel haat tegenover de islam he.


:lol:
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

Sjoerd
Berichten: 1261
Lid geworden op: Vr Apr 28, 2006 5:02 am

Berichtdoor Sjoerd » Ma Okt 16, 2006 10:19 pm

Laatst gewijzigd door Sjoerd op Wo Aug 01, 2007 5:50 am, 2 keer totaal gewijzigd.

gideong
Berichten: 700
Lid geworden op: Za Okt 29, 2005 11:05 pm

Berichtdoor gideong » Ma Okt 16, 2006 10:19 pm

Chaimae schreef:Er is wel heel veel haat tegenover de islam he.


:lol:


Is niet erg om een ideologie te haten, als je maar geen mensen (homo's vrouwen ongelovigen moslims) haat.
De boom herken je aan zijn vruchten

BFA
Berichten: 11600
Lid geworden op: Vr Sep 29, 2006 5:18 pm

Berichtdoor BFA » Di Okt 17, 2006 9:25 am

Er is wel heel veel haat tegenover de islam he.

Kennis pogen te verzamelen over de vijand is geen haat. De vijand een beetje provoceren zodat hij zijn ware gezicht toont is een strategie.
Strijd win je pas als je zo emotieloos mogelijk bent. Je ontdoen van haat hoort daarbij. Emoties maken dat je verliest, ook haat. De Ideologie Islam verwijderen uit Europa is enkel een job die we te doen hebben. Als je een job te doen hebt meng je dat niet met emoties.
Daarbij, als je haat is die haat hetgeen je wordt. Dat is ook niet de bedoeling.
Het is een parasitaire soort die leeft op de intelligentie van anderen en deze dan tegen hun gebruikt;


Terug naar “Tegenstrijdige visies over Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten