Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Islam : sekte of religie ????

Berichtdoor Dutch » Di Apr 01, 2003 11:00 am

Een vraag die ik me al vaker gesteld heb in verband met godsdiensten : wat is de grens tussen een sekte en een godsdienst, of wanneer wordt een sekte een religie of andersom...

Voor mijzelf heb ik ongeveer uitgedokterd : een sekte is een godsdienst waarvan de gelovigen elke geestelijke vrijheid moeten opgeven, geen twijfels mogen hebben over de religie in kwestie en hun hele leven, hebben en houden, onvoorwaardelijk in dienst van die religie moeten stellen.
In een godsdienst, die géén sekte is, blijft de notie van mentale en persoonlijke vrijheid aanwezig volgens mij.

Dus, ik beschouw islam als een sekte (pejoratieve connotatie). Vandaar ook : islam is een ziekte en moslims zijn de zieken...

Jullie opinies?

Dutch

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Islam : sekte of religie ????

Berichtdoor Zwartmeer » Di Apr 01, 2003 3:50 pm

Volgens mij zijn het christendom en de islam uit de hand gelopen sektes. Ze begonnen, net als alle andere sektes, klein. Met eigen gebruiken en rituelen werd een eigen cultuur aangekweekt waardoor men zich van niet-sekteleden onderscheidde.

Bijvoorkeur bewegen sekteleden zich in het eigen kringetje zodat onwelgevallige of kritische geluiden niet tot de leden doordringen. Het christendom en de islam zijn echter zo groot geworden dat het niet altijd meer lukt de buitenwereld buiten te houden.

“In een godsdienst, die géén sekte is, blijft de notie van mentale en persoonlijke vrijheid aanwezig volgens mij”.

Je zegt nu eigenlijk dat de islam een sekte is. En eigenlijk het Christendom ook want daar hebben ze ook alleen maar oog voor de eigenleer en worden denkbeelden, bv evolutietheorie, die niet met het eigengedachtegoed in overeenstemming staan buiten de deur gehouden.

Op deze site http://www.religies.starttips.com/ staan de belangrijkste religiën en sekten. Ik moet het zelf nog goed bekijken. Als iemand er iets interessants vind…
Laatst gewijzigd door Zwartmeer op Di Apr 01, 2003 5:51 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Islam : sekte of religie ????

Berichtdoor Zwartmeer » Di Apr 01, 2003 4:17 pm

Ik heb een aardig stukje gevonden op http://home.planet.nl/~singe033/hersenspoel.html


De grillige en vrije speurtocht van de bekeerling
Mythes over sekten en hersenspoeling
--------------------------------------------------------------------------------

Het is allemaal begonnen met die 21 Amerikaanse krijgsgevangenen, die na afloop van de Koreaanse oorlog in 1953 er niets voor voelden naar hun vaderland terug te keren. De Amerikaanse burger was verbijsterd.

Hoe was het mogelijk dat die jongens, toch zo keurig opgevoed volgens de waarden en normen van een nagenoeg ideale samenleving, plotseling het verderfelijke communistische systeem omhelsden? Hoe kon die aardige 'boy next door' ineens zijn eigen natie zo smadelijk verloochenen?

De journalist en CIA-beambte Edward Hunter schreef er in die tijd een boek over. Volgens hem hadden de Chinezen de beschikking over een arsenaal van verfijnde psychologi­sche technieken, waarmee op Pavlov-achtige wijze de vrije wil en het kritische vermogen van het individu ondergeschikt kon worden gemaakt aan de ideologie van de totalitaire heilstaat. Het menselijk brein als floppydisk, waar informatie op kan worden aangebracht, uitgeveegd en veranderd. Hunter had er ook een term voor: 'brainwashing' oftewel 'hersenspoelen'.

De theorie ging erin als koek. Want de krijgsgevangene heulde niet op vrijwillige basis met de vijand, nee, het verraad was via slinkse methoden geïmplanteerd in de hersenen van de argeloze prooi. Hijzelf was niet verantwoordelijk voor zijn beke­ring. Met name de media ontfermden zich over deze opvatting. Immers, het slachtoffer werd op deze wijze vrijgepleit van schuld, dus er was niets mis met de geestelijke gesteld­heid van de Amerikaanse soldaat. Dat mocht dan enigszins een verademing zijn, maar het betekende tevens een sinistere toevoeging aan het repertoire van het zich alom expande­rende communistische machtsblok. De vijand was kennelijk in staat een mens te program­meren en als willoos object aan zijn belangen te onderwerpen.

Ook verschenen er beschouwingen in respectabele psychiatrische vakbladen, waardoor het begrip 'hersenspoelen' ook een wetenschappelijke status kreeg. Maar hier waren de meningen verdeeld. Want àls hersenspoeling al had gewerkt op die 21 militairen, dan was het succes toch maar zeer gering, gelet op het totaal van 5000 geallieerde krijgsgevange­nen. En hoe zat het dan met die 90.000 van de in het totaal 170.000 gevangen genomen Noord-Koreanen en Chinezen, die er niets voor voelden om te worden gerepatrieerd naar de communistische regimes? Waren die dan gehersenspoeld door de geallieerden? Trouwens, die 21 overlopers bleken zich ook al vóór hun 'hersenspoeling' als vreemde vogels gedragen te hebben, zo concludeerde men na hen aan uitgebreid psychologisch onderzoek te hebben onderworpen.

Tot een wetenschappelijke consensus komt het niet. Sommige experts, zoals de psychiater Louis West in een uit 1964 daterend artikel in de befaamde American Journal of Psychiatry, verwijzen 'hersenspoelen' naar het rijk der fabelen. Het werkt niet, zo is zijn conclusie. Anderen houden een slag om de arm en opperen de mogelijkheid dat dergelijke extreme vormen van gedragsconditionering alleen werken als er sprake is van uithongering, ziekte, marteling en doodsangst. En dan is het nog maar de vraag of het slachtoffer niet louter om opportunistische redenen de vijand uiteindelijk omhelst. Aan deze patstelling wordt weinig nieuws toegevoegd en medio de jaren '60 raakt de discussie op de achtergrond.

Maar tien jaar later barst die weer in volle hevigheid los. De 'sektenplaag' sloeg toe. Een bonte optocht van zogenaamde nieuwe religieuze bewegingen deed zijn intrede in de westerse samenleving. Het waren de Hare Krishna's, de Moonies, de Children of God, de Scientologen en de sanyassins van Bhagwan Sri Rajneesh, die schokgolven teweegbrachten in het zo overzichtelijk verkavelde godsdienstige landschap.

Nu is per definitie iedere religieuze noviteit ketters, maar er was meer aan de hand. Deze minigodsdiensten hadden een duidelijke doelgroep voor ogen, namelijk jongeren. Die bleken gevoelig te zijn voor de soms provocerende denkbeelden die een alternatief boden voor het, in hun ogen, fossiele Christendom en de daaraan ontsproten vastgeroeste waardeopvattingen. Maar die ontvankelijkheid voor al dat nieuwe vereiste toch meer dan verklaringen vanuit het idee dat de jeugd louter rebelleerde tegen het gevestigde gezag. Hoe was het mogelijk dat die keurige buurjongen van de ene op de andere dag gestopt was met zijn universitaire studie, zijn stereo-installatie had verkocht en met kaalgeschoren hoofd en curieuze lappen omhuld over het Damrak liep te huppelen? En dat zachtaardige nichtje, dat het zo briljant deed op het gymnasium en tijdens een zomervakantie in Amerika liet weten dat ze voorlopig niet thuis zou komen, omdat ze daar zo'n groepje aardige mensen had ontmoet waarmee ze nu het evangelie van een Koreaanse wapenfabrikant verspreidde. Er was immers nooit wat misgegaan in de opvoeding? Beiden bereidden zich toch voor op een glanzende maatschappelijke carrière? Hier was iets niet in de haak.

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Re: Islam : sekte of religie ????

Berichtdoor Zwartmeer » Di Apr 01, 2003 4:35 pm

Het raadsel van het charisma http://home.planet.nl/~singe033/storr.html
--------------------------------------------------------------------------------

Sekten behoren tot het domein van lastige sociale verschijnselen. Dat komt vooral omdat het daar zo irrationeel toegaat. De geloofsopvattingen mogen dan al bizar zijn, wat de sekte vooral onbegrepen maakt is de relatie tussen leider en volgelingen. Niet alleen het absolute gezag van de top en de slaafse onderworpenheid van de aanhang maken zo'n beweging, temidden van de westerse democratische cultuur, tot een maatschappelijk Fremdkörper. Vooral het fundament, waaraan de leider zijn heerschappij ontleent, druist in tegen de verworvenheden van de Verlichting. Hij - meestal zijn het mannen - beroept zich immers niet op bestaande machtsstructuren, hij is ook niet gekozen via democratische besluitvorming en er is geen elite die hem door coöptatie aan zijn positie heeft geholpen. Hij is namelijk aangesteld door de bovennatuur en ontleent zijn autoriteit derhalve aan goddelijke voorspraak. Tenminste, dat beweert hij. En zijn volgelingen geloven hem en ín hem. Hij is immers hun goeroe, hun leermeester.

In zijn boek Feet of Clay probeert de Engelse psychiater Anthony Storr de mystiek van het charismatisch leiderschap te ontrafelen. Er is namelijk reden genoeg om daar aandacht te besteden. De gifaanval in de metro van Tokio, de moorden in de Zwitserse chalets en de vlammenzee van Waco: het zijn drie recente voorbeelden van excessen waar deze vorm van gezagsuitoefening uiteindelijk toe kan leiden. Maar ook minder dramatische consequenties, zoals de 93 Rolls-Royces van Bhagwan Sri Rajneesh of de semi-pornografische theologie van David Berg, de stichter van de voormalige Children of God, geven voldoende aanleiding om de psyche van goeroes onder de loep te nemen. Storr legt dan ook de nadruk op dat laatste, omdat hij van mening is dat het gedrag van deze spirituele gidsen voor een belangrijk gedeelte besloten ligt in hun levensgeschiedenis.

Aldus portretteert de schrijver bekende religieuze leiders als Jim Jones, David Koresh, Bhagwan, Rudolf Steiner, Jezus en Ignatius van Loyola. Omdat goeroes ook buiten het godsdienstige domein voorkomen, komen ook Gurdjieff, Jung en Freud aan de orde. Wat hen allen bindt, zo blijkt uit de biografische reconstructies, is een eenzame of traumatische jeugd, een natuurlijk overwicht en een fabelachtig vermogen anderen van hun vernieuwende inzichten te overtuigen.

Sommigen hebben volgens Storr tijdens hun levensloop te kampen gehad met zulke ernstige geestelijke problemen, dat hij het waarschijnlijk acht dat men kan spreken van psychiatrische stoornissen. Deze uitleg kan deels een verklaring bieden voor hun curieuze denkbeelden en omstreden praktijken, want het gedrag van sommige schizofrenen vertoont immers opmerkelijk veel overeenkomsten met dat van zonderlinge visionairs en verlichte leermeesters. Psychoticus en gelovige zijn immers nooit voor rede vatbaar - maar dat geldt ook voor de liefde, zo voegt de schrijver er geruststellend aan toe.

Tegelijkertijd trapt Storr op de rem door ervoor te waarschuwen excentrieke geloofsopvattingen niet direct te associëren met geestelijk gestoord gedrag. Rudolf Steiner en Jezus mochten dan innoverende denkbeelden hebben, hun mentale gesteldheid is volgens de auteur van een andere orde dan de pathologische handelwijzen van Jim Jones of David Koresh.

Vanuit het adagium dat alles betrekkelijk is, is de conclusie dan ook dat een afwijkend geloofssysteem met slechts een handjevol aanhangers waarschijnlijk als een complex van waandenkbeelden wordt beschouwd; zodra er echter een paar miljoen volgelingen zijn, dan spreken we over een godsdienst.

Betrekken we dit op het niveau van de goeroe, dan weerspiegelt Storr's uitspraak het plastische voorbeeld dat de Engelse godsdienstsocioloog Bryan Wilson ooit gaf over de essentie van het charismatisch leiderschap. 'Als iemand naakt over straat rent, terwijl hij roept dat God hem heeft meegedeeld dat alleen hij de mensheid kan redden van de dreigende ondergang, en hij onmiddellijk een aantal volgelingen krijgt, dan is hij een charismatisch leider. Als hij geen aanhang krijgt, dan volgt waarschijnlijk opname in een psychiatrische inrichting'.


Sun Myung Moon, leider van de Verenigingskerk, en echtgenote

Toch geeft dit uitdiepen van de psychische krochten van de goeroe nauwelijks meer inzicht in het hele scala van buitenissige sekte-capriolen. Bij gebrek aan andere verklaringen ligt het voor de hand om de leiders van de Branch Davidians in Waco en de People's Temple in Guyana als paranoïde en anderszins gestoord af te schilderen, want ze hebben hun aanhang tot zelfdoding gedreven. Ook Storr constateert deze geestelijke afwijkingen, waarbij hij zich vrijwel uitsluitend baseert op notoir onbetrouwbare lectuur van wraaklustige ex-sekteleden.

De vraag lijkt gewettigd of de betrouw­baarheid van deze diagnostische methode in de beroepsgroep van de schrijver niet op zijn minst enkele gefronste wenkbrauwen zou opleveren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er nog wel eens wat hapert aan de integriteit van voormalige volgelingen. Ook refereert de auteur niet aan de ettelijke studies, die kanttekeningen plaatsen bij het speculatieve karakter van de aan Jones, Koresh en andere sekteleiders toegeschreven mentale stoornissen. Zijn gebruik van eenzijdige bronnen komt eveneens naar voren in de kritiekloze aanvaarding van de overbekende gruwel- en sensatieverhalen.
Verscheidene neutrale bronnen zetten bijvoorbeeld nogal wat vraagtekens achter de vermeende kindermishandeling van Koresh of de seksuele vrijpostigheden die Rajneesh zich zou hebben veroorloofd. Ook de in wetenschappelijke kringen uitgesproken twijfel of de tragedie in Waco daadwerkelijk het gevolg was van collectieve zelfdoding of onopzet­telijke brandstichting van de belegeraars, laat Storr buiten beschouwing.

Een tweede probleem is dat de auteur het charismatisch leiderschap analyseert in een sociaal vacuüm. Beperken we ons opnieuw tot de omstreden goeroes, dan is het vanzelfsprekend dat het gedrag van de leider voor een belangrijk gedeelte bepalend is voor hetgeen zich in de sekte voordoet. Storr ziet echter over het hoofd dat de reacties van de omringende buitenwereld evenveel, zo niet meer, effect hebben op het wel en wee van de beweging. Reconstructies van de gebeurtenissen in Waco tonen aan, dat de Amerikaanse autoriteiten met hun aanval op de Branch Davidians en de daarop volgende belegering verdere radicalisering van de beweging in de hand werkten. Ook de publieke opinie stelde zich op het standpunt dat dit maatschappelijke kankergezwel moest worden uitgeroeid, hetgeen ertoe leidde dat de onheilsprofetie van Koresh zich zo ongeveer voor de ogen van zijn volgelingen ontvouwde. Het laat zich raden wat dat betekende voor het charisma van Koresh.

Daarmee kom ik tot een derde punt van kritiek, namelijk Storr's gebruik van het begrip charisma. Hij neigt ertoe de term te hanteren volgens de alledaagse betekenis, dus als een karaktereigenschap van mensen die iets te melden hebben en dat ook uitstralen. Maar de wereld is bezaaid met dit soort boodschappers die, al dan niet getraumatiseerd in hun vroege jeugd, van mening zijn dat hen van Hogerhand of via andere moeilijk te verifiëren bronnen, baanbrekende informatie is ingefluisterd waar de mensheid kennis van moet nemen.

Ook het boek geeft geen antwoord op de cruciale vraag waarom die ene wél dat broodnodige charisma heeft en al die anderen niet. De op de omslag van het boek vermelde tekst dat nu voor het eerst de geheimen van het charismatisch leiderschap zijn onthuld, is dan ook op zijn minst aanmatigend.

In de klassieke sociologische betekenis van Max Weber heeft charisma echter niet zozeer betrekking op een louter individuele eigenschap, maar op een speciaal soort sociale relatie tussen leermeester en leerlingen die gebaseerd is op een succesvolle machtsaanspraak van de goeroe. Ook dit subtiele verschil maakt niet duidelijk wat er precies voor de erkenning van dat gezag nodig is. Maar door het analytisch onderscheid verschuift het accent van statisch persoonlijkheidskenmerk naar onstabiele machtsverhouding, waardoor allerlei ontwikkelingen binnen religieuze bewegingen verklaard kunnen worden. Het labiele en hachelijke karakter van charismatisch leiderschap is inherent aan de wankele machtsbasis van de goeroe, omdat zijn autoriteit alleen maar berust op subjectieve factoren. Grillig en onberekenbaar gedrag is dan ook aan de orde van de dag. Het is dus maar de vraag of in een dergelijke sfeer de gekte van de goeroe geworteld zit in de hersenen of te herleiden is naar situationele factoren van de charismatische omgeving. Niet alleen dat stelt de leider voor een probleem, er is ook de constante tendens naar institutionalisering. De geschiedenis laat zien dat charismatisch leiderschap op een gegeven moment wijkt voor een rationele vorm van gezagsuitoefening.

Wie terugblijkt op de ontwikkeling van nagenoeg iedere 'geslaagde' sekte, zoals bijvoorbeeld de zevendedagsadventisten, Hare Krishna's of Transcedente Meditatie, zal bemerken dat de wispelturige alleenheerschappij van de goeroe het op een gegeven moment moet afleggen tegen een stabiel bureaucratisch bewind. Mede als gevolg daarvan raakt het omstreden karakter van dit soort bewegingen op de achtergrond.

De meeste charismatisch leiders leggen zich, al dan niet mokkend, bij deze historische wetmatigheid neer, maar sommigen proberen deze aantasting van hun macht te voorkomen. Een mooi voorbeeld is het zwijgen van Rajneesh in 1981. Hij stopte met het toespreken van zijn sanyassins en zat iedere dag, zonder iets te zeggen, een uur in zijn stoel. Een middel bij uitstek om charisma (en alle andere vormen van autoriteit) te vergroten is afstand te nemen van de aanhang. Een goeroe die zich teveel vereenzelvigt met zijn volgelingen, verliest al gauw zijn aura en vervolgens zijn gezag.

Volgens Storr's interpretatie leed Bhagwan mogelijk aan een depressie en had hij te kampen met andere lichamelijke ongemakken. Deze oorzaak is natuurlijk niet uit te sluiten, maar voor een analyse van goeroes en hun gedrag is het van belang de volledige reikwijdte en de gevolgen van het charismatisch leiderschap te overzien.

Met dit boek heeft Storr enkele boeiende psychologische facetten van een merkwaardig mensensoort belicht. Maar deze persoonsgerichte aanpak versluiert dat goeroes in hun rol tevens voortdurend worden gemodelleerd door hun aanhangers en de altijd sceptische buitenwereld. Het is die wisselwerking die bepaalt of charisma explodeert in geweld of zich transformeert in respectabiliteit.

Anthony Storr, Feet of Clay. A Study of Gurus, HarperCollins, ISBN 0-00-255563-8

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Di Apr 01, 2003 6:42 pm

Knap stukje!

op http://users.skynet.be/sky50779/home.htm vind je ook verschillende teksten van Prof. H.Somers van de Universiteit van Leuven die verschillende religieuze leiders aan een psychiatrisch onderzoek onderwerpt.

Vooral: 'de andere Mohammed' is zeer verhelderend!
http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%201.htm

Ook "The personality of Jezus Christ" is het lezen meer dan waard!
http://users.skynet.be/sky50779/jesus.htm

Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Za Apr 26, 2003 10:05 pm

Een nadenkertje :

Meer dan een eeuw geleden schreef de Arabische denker Jamal al-Afghani : "Elke moslim is ziek, en zijn enige remedie vindt hij in de koran.", waaraan Conor Cruise O'Brien toevoegde : "Jammer genoeg wordt de ziekte erger naarmate er meer medicijn wordt ingenomen."

Dutch

Gebruikersavatar
Zwartmeer
Berichten: 12349
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 3:12 pm

Berichtdoor Zwartmeer » Do Mei 01, 2003 12:17 pm

Ik las ergens de volgende opmerking. Als Moslims in oorlog zijn of onderdruk worden gezet treed er verstarring op in het geloof. MAW ze worden nog islamitischer. Alsof een arts roken aan een longkanker patient voorschrijft.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Do Mei 01, 2003 2:27 pm

Fanatisme is: je krachtinspanning verdubbelen nadat je je doel vergeten bent.

(Santayana )

indobelg
Berichten: 113
Lid geworden op: Ma Mar 31, 2003 2:11 am

Dankjewel Danae ! Prachtige website !

Berichtdoor indobelg » Za Mei 03, 2003 7:07 am

danae schreef:Knap stukje!

op http://users.skynet.be/sky50779/home.htm vind je ook verschillende teksten van Prof. H.Somers van de Universiteit van Leuven die verschillende religieuze leiders aan een psychiatrisch onderzoek onderwerpt.

Vooral: 'de andere Mohammed' is zeer verhelderend!
http://users.skynet.be/sky50779/mohammed%201.htm

Ook "The personality of Jezus Christ" is het lezen meer dan waard!
http://users.skynet.be/sky50779/jesus.htm


Bedankt, Danae !

Zeer interessante websites. Gisterenavond heb ik in 1 ruk alles gelezen.
Het is buitengewoon boeiend om een verhelderende analyse te lezen van de geestesziekte van Mohammed.

Ook de analyse van die andere krankzinnige, namelijk Jezus Christus, is verbluffend exact, maar ik stel mij daarbij de vraag of Jezus, toen hij op een ezel Jeruzalem binnenreed, besefte dat hij de doodstraf riskeerde? Nam hij bewust dat risico? Ik geloof wel dat Pilatus hem gespaard heeft, zodat zijn vrienden hem levend van het kruis konden halen en hem verzorgen, en het door Jezus geschreven verhaal van de Apocalyps klopt ook in het logische geheel, maar ik stel mij vragen bij de rol van Paulus.

In verband met Paulus verscheen een zeer interessant artikel in de Groene Amsterdammer onder de titel “Het bedrog van Paulus”
De apostel Paulus was in werkelijkheid een geheim agent van het Romeinse Rijk. Althans dat schrijft Thijs Voskuilen in zijn doctoraalscriptie die door de Universiteit van Groningen gepubliceerd is. Lees hierover op de volgende website.
http://www.groene.nl/2002/0214/rz_paulus.html

De hele doctoraalthesis kan je hier lezen : http://www.writesafe.com/storage6/MA_Th ... fe-txt.txt

In verband met Mohammed en zijn negenjarige bruid Aisha, kan ik het niet nalaten daarbij te denken aan de middeleeuwse Italiaanse dichter DANTE (1265-1321) die zich in zijn Divina Commedia liet begeleiden door zijn geliefde Beatrice die 9 jaar oud was.
Hij schrijft niet dat hij de liefde bedreef met haar, maar hij toont wel degelijk aan hij dat hij op zijn minst toch een platonische liefdesverhouding had met Beatrice. Ik geloof niet in middeleeuwse platonische liefdes. Of wilde Dante zich door een kind laten gidsen door de hemel om aan te tonen dat enkel zuivere onschuldige kinderen de hemel mogen betreden ?

Jm
Berichten: 421
Lid geworden op: Ma Okt 17, 2005 4:17 pm

Is de Islam een Sekte?

Berichtdoor Jm » Za Dec 23, 2006 2:14 am

Analyse betreffende "secte-gehalte" van de islam :


1. Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de kerk gaan of in een slotklooster intreden, met alle varianten daartussen).

Islam is niet enkel een religie, het is óók een politiek, economisch en sociaal stelsel, dat alle facetten van het dagelijks leven (zelfs hoe men zich wast, hoe men zich kleedt, hoe men elkaar begroet, enz.) stuurt. Zeer hoog secte-gehalte hier.


2. Groepsvorming : de mate van wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar kunnen uitoefenen (in grote mate mogelijk bij het samen in één huis wonen).

In de islam wordt de wereld in 2 opgesplitst : het darulislam ofwel het "huis van de islam" dat de volledige communauteit van de moslims (de ummah) en hun woongebieden omvat en verder het "darulharb" het "huis van de oorlog" dat alle andere nog in te palmen gebieden omvat. Elke moslim moet toezicht houden op de andere moslims, teneinde te garanderen dat de wetten van allah nageleefd worden. Zeer hoog secte-gehalte alweer.


3. Hiërarchie : de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.

In moslimlanden oefenen de mollahs of imams een absolute macht uit op de volgelingen, zij hebben de mogelijkheid mensen volgens een sharia-rechtbank aan te klagen en zelfs ter dood te laten brengen. Hun woord is wet dus. Weeral een zeer hoog secte-gehalte.


4. Charismatische leider : de macht kan ook volledig in handen zijn van een figuur die door iedereen als de "verlichte", of de "Messias" wordt beschouwd.

In de islam is de status van de "meest perfecte onder de mensen", namelijk de profeet mohamed dusdanig groot dat men hem zelfs niet mag afbeelden of enigzins bekritiseren, hij dient in alles nagevolgd te worden. Ook de god allah boezemt angst in en dreigt in de koran met verschrikkelijke straffen als allah of mohamed niet gehoorzaamd worden. Nogmaals zeer hoog secte-gehalte.


5. Afzondering van de wereld : de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.

Bekeerlingen tot de islam moeten, in navolging van wat de koran vraagt, hun eigen ouders en familieleden die geen moslim worden verloochenen. Hun kledij wordt opgelegd, door de islam gekoloniseerde volgelingen dienen hun eigen verleden te "vergeten" (cfr. Noord-Afrika, Pakistan,...).
Op uittreden staat de doodstraf... Eens te meer hoog secte-gehalte.6. Uitverkiezing : de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat ze een apart statuut van "uitverkorenen" hebben; ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.

Enkel moslims zijn uitverkoren om het paradijs te bevolken, zij kennen immers de waarheid van het boek (Koran) dat enkel in het Arabisch goed kan verstaan worden. Alle andere mensen zijn onwaardigen en vuil "nadsjlis". Weerom hoog secte-gehalte.


7. Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.

In de islam wordt enkel naar buiten gebracht wat men zich wil permitteren, de rest wordt binnenshuis gehouden. Het gaat erom het imago van de islam zo mooi mogelijk op te poetsen en gebreken goed te praten op een slinkse manier. Elke kritiek of té gerichtte vragen worden omzeild. Moslims wordt verboden enige kafir (niet-moslim) lectuur of informatie tot zich te nemen. Hoog secte-gehalte.


8. Irrationalisme van geloofsovertuigingen : de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame "geneesmethodes", enzovoort).

Moslims zijn overtuigde creationisten. Ook mohamed's voorschriften inzake geneeskracht van kamelenurine en -melk zijn onwetenschappelijk. Verder is het wereldbeeld dat de koran letterlijk bedoeld absoluut irrealistisch en onwetenschappelijk (de zon gaat onder in een modderpoel enz.) Weerom een hoog secte-gehalte.


9. Proselytisme : de mate waarin de leden van de groep intense pogingen aanwenden om nieuwe leden te werven.

Het verspreiden van de islam en het verwerven van nieuwe leden is een heilige taak voor elke moslim. Sterker nog, een moslim mag enkel vriendschap voorwenden met een niet-moslim als die erop gericht is hem tot moslim te maken. Hoog secte-gehalte weerom.


Het christendom was ten tijde van onze (late-)middeleeuwen zeer zeker ook een secte, maar op dit moment is het secte-gehalte ervan relatief klein. Islam daarentegen is en blijft (grotendeels) een secte, omdat geen enkele (religieuze-)evolutie erin mogelijk is. Starre dogma's en een boek met het "letterlijke woord van god" garanderen dit.<


Bovenstaande is uit Dit topic overgenomen van het Forum van www.SkePP.be.

Ik heb de tekst van enkele extra, verduidelijkende woorden voorzien om zodoende de uiteindelijke conclusie die het trekt, enigzins te nuanceren.


Prof. E. Vermeersch over sektes :

In het algemeen kan men zeggen dat een beweging des te meer als een "sekte" kan worden betiteld, en een des te meer dogmatiserende, en verstarrende invloed heeft op zijn aanhangers, naarmate deze karakteristieken sterker aanwezig zijn. In extreme gevallen wordt het uiterst moeilijk om van opinie te veranderen. Niet alleen hangt men een fantasie aan, men is er ook aan vastgekluisterd, wat het einde betekent van alle vrijheid en redelijkheid. In verband met sekten wordt ook gesproken over "brain washing". Ongetwijfeld bestaan er methodes om gedurende een zekere periode de suggestibiliteit te verhogen (bijvoorbeeld drugs, onthouding van voeding en slaap, gesaccadeerde, dat wil zeggen schuddende bewegingen, vooral met het hoofd). Het belang van deze methodes wordt evenwel overschat; het zijn vooral de karakteristieken 1 tot 9 die uiteindelijk de starheid in stand houden.

Uit : Historisch Overzicht van de Wijsbegeerte


Jm.
Waarlijke liefde ìs onvoorwaardelijke liefde -> én Wij :?: :?

Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

DAAROM IS DE ISLAM EEN SEKTE:

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Za Feb 24, 2007 9:49 pm

DAAROM IS DE ISLAM EEN SEKTE:


* De sekte zal zich met betrekking tot andere geloofsrichtingen ELITAIR
opstellen en een unieke positie opeisen, m.a.w. ZIJ ZIJN DE ENIGEN DIE
GELIJK HEBBEN - alle anderen volgen de verkeerde weg. ZIJ ZIJN DE ENIGEN DIE
GODS WIL DOEN - alle anderen zijn afvalligen.

* Zij zullen hun zaak aktief promoten en daarbij inbreuk maken op door
God gegeven persoonlijke rechten en vrijheden. Dit MISBRUIK kan zowel van
theologische als van sociale of psychologische aard zijn.


Hoe sektes dit doen:

1. Hun leiders kunnen een EXCLUSIEVE BEDIENING, een bijzondere
openbaring, of een door God gegeven positie of autoriteit voor zichzelf
OPEISEN.

2. Zij geloven de "enige ware kerk" te zijn en nemen een KRITISCHE
HOUDING TEN OPZICHTE VAN ANDERE GELOOFSRICHTINGEN aan, terwijl zij
terzelfdertijd hun eigen groepering, leiders en werken aanbevelen en
ophemelen. Sommige sektes maken zichzelf schuldig aan het HERSCHRIJVEN VAN
HUN VERLEDEN, om minder fraaie details te doen vergeten.

3. Zij gebruiken INTIMIDATIE en hersenspoeltechnieken om de loyaliteit
van leden af te dwingen. Wanneer iemand op wil stappen kan er gedreigd
worden met hel en verdoemenis of een zekere dood in een komend oordeel (b.v.
Armageddon), of de mogelijkheid door familie en vrienden buitengesloten te
worden, etc. Dit is een wezenlijk onderdeel van het indoctrinatie-proces.

4. Van leden zal geëist worden dat zij de groepering FINANCIEEL MOETEN
ONDERSTEUNEN. Dit kan gebeuren door het verplichten tot het gecontroleerd
geven van "tienden", het voor toetreding laten overschrijven van iemands
gehele bezit, of door dwangmethoden die een schuldgevoel aanwakkeren bij
degenen die niet hebben bijgedragen aan het verkopen van tijdschriften,
bloemen of andere goederen van de groepering, als onderdeel van hun
"bediening".

Terzelfdertijd kunnen bijbelgerelateerde sektes gewoontes van kerken
zoals het vrijwillige bijdragen ophalen door het aanrijken van een
collecte-schaal en/of het verkopen van geschriften en geluidsbandjes
belachelijk maken. Zij gaan er gewoonlijk prat op dat ZIJ dit niet doen. Dit
geeft buitenstaanders de indruk dat zij niet in geld geïnteresseerd zijn.

5. Er zal grote nadruk gelegd worden op de LOYALITEIT aan de groepering
en haar leringen. Het leven van leden zal totaal opgeslokt worden door de
groepsaktiviteiten; zij zullen weinig of geen tijd overhebben om voor
zichzelf te denken door LICHAMELIJKE EN EMOTIONELE UITPUTTING. Dit is
eveneens een wezenlijk onderdeel van het indoctrinatie-proces.

6. Er zal een totale CONTROLE nagestreefd worden over bijna elk aspect
van het PRIVE-LEVEN van leden. Deze controle kan rechtstreeks zijn door het
leven in een commune, klooster of leefgemeenschap, of door het constant en
herhaaldelijk repeteren van onderricht met onderwerpen als "hoe een goede
Christen te zijn" en "gehoorzaamheid aan het leiderschap". Sommige sektes
hanteren een eigen, voor buitenstaanders ontoegankelijk taalgebruik, om het
saamhorigheidsgevoel te bevorderen. Leden zullen naar hun voorgangers
opkijken voor het verkrijgen van leiding in alles wat zij doen.

7. Bijbel-gerelateerde sektes kunnen met de mond belijden dat zij geen
ONDERSCHEID maken tussen GEESTELIJKEN EN LEKEN en geen betaalde
geestelijkheid bezitten - dat zij allen aan elkaar gelijk zijn. Maar wanneer
men kijkt naar wie op het "podium" de leden rechtstreeks mag toespreken, wie
er materiële ondersteuning en wie er speciale voorrechten of de achting van
andere leden krijgt, dan blijkt vaak het tegendeel.

8. Elk afwijken of in twijfel trekken van de leringen van de groepering
wordt ontmoedigd. KRITIEK HEBBEN in welke vorm dan ook wordt ALS REBELLIE
GEZIEN. Er zal de nadruk worden gelegd op autoriteit, onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid en onderwerping. Hier wordt strak de hand aan gehouden.

9. Van leden wordt geëist dat zij op de een of andere manier hun
loyaliteit aan de groepering demonstreren. Dit zou kunnen zijn door het
WAKEN OVER ANDERE LEDEN (inclusief familie) onder het mom van belangstelling
voor hun "geestelijk welzijn".

Er kan van hen verwacht worden dat zij MOEDWILLIG LIEGEN (hemelse
misleiding) of de dood onder ogen zien door het weigeren van een bepaalde
soort van medische behandeling.

10. Pogingen om weg te gaan of om pijnlijke feiten betreffende de
groepering te onthullen, kunnen beantwoord worden met bedreigingen. Sommigen
hebben een loyaliteitseed moeten afleggen of een verdrag moeten
ondertekenen, waardoor zij zich bedreigd voelen. Degenen die de groepering
ontvlucht zijn krijgen meestal te maken met CONFRONTATIES met andere leden
die hen willen dwingen terug te keren.


Enkele inbreuken op rechten en vrijheden:

1. INBREUK OP INDIVIDUALITEIT
Het aannemen van een groepsmentaliteit. Men wordt niet toegestaan buiten
het groepsverband een eigen onderzoek te doen, en men moet accepteren wat
door de voorgangers onderwezen wordt. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt
van het opdringen van schuldgevoelens; om de eigen wil ondergeschikt aan die
van de groepering te maken. In zijn meest kwaadaardige vorm wordt de vrije
wil gebroken door middelen als weinig proteïne bevattende diëten, gebrek aan
slaap, en langdurige intimidatie.

2. INBREUK OP VERTROUWELIJKE OMGANG
Banden met vrienden, relaties, echtgenoten, kinderen, ouders etc. worden
verbroken of ernstig belemmerd.

3. INBREUK OP FINANCIËLE MIDDELEN
Aandringen op het zoveel mogelijk afdragen van goederen en gelden aan de
groepering. In sektes die niet de commune- of kloostervorm kennen, bevinden
de leden ervan zich meestal in een lagere sociaal-economische positie, niet
vanwege een lager inkomensniveau, maar omdat veel geld vrijgemaakt wordt
voor de ondersteuning van de groepering.

4. DE "WIJ TEGEN DE REST VAN DE WERELD" MENTALITEIT
Het zich isoleren van de maatschappij. Iedereen en alles buiten de
groepering wordt gezien als in duisternis of demonisch. Onder de vijanden
bevinden zich nu ook vroegere vrienden, de kerken der christenheid,
regeringen, onderwijssystemen, de media; oftewel de gewone wereld. Deze
houding wordt als "middel tot redding" beschouwd.

5. INBREUK OP TIJD EN ENERGIE
De groepering controleert en gebruikt haast alle tijd en energie van
haar leden voor groepsaktiviteiten. De leden bevinden zich meestal in een
aanhoudende toestand van mentale en lichamelijke uitputting.


Gevolgen van deze inbreuken:

1. VERANDERINGEN IN PERSOONLIJKHEID
Bloedverwanten zullen zeggen dat zij de persoon niet meer terugkennen.
Het lid van de sekte ziet zichzelf als "rechtvaardig", en dit weerspiegeld
zich in zijn gehele houding ten opzichte van buitenstaanders, zodat hij nu
kan overkomen als afwijzend en hatelijk.

2. VERLIES VAN IDENTITEIT
Iemand kan zichzelf, los van de groepering, niet meer zien als een
individu. Sommigen veranderen zelfs hun naam om met hun vroegere leven te
breken.

3. VERVOLGINGSWAAN
Elke keer dat er iets negatiefs gezegd wordt over de groepering, juist
of onjuist, wordt dit beschouwd als "vervolging". Ook kritiek op de man af
wordt gezien als vervolging, enkel omdat sekteleden de enige "werkelijke
Christenen" of "verlichten" denken te zijn, en er niet bij stilstaan dat de
persoon zelf iets verkeerds zou kunnen doen. Terzelfdertijd meent men echter
de vrijheid te hebben alles te kunnen bekritiseren wat iemand ook gelooft,
zegt of doet, omdat "het gelijk aan hun kant is".

4. MAATSCHAPPELIJKE VERVREEMDING
Sekteleden kunnen hun vaardigheid verliezen om sociale kontakten te
leggen buiten de groepering. Dit kan zover gaan, dat iemand die de sekte
verlaat niet meer in staat is om zijn tijd in te delen of om eenvoudige
beslissingen te nemen. Zijn wereldbeeld verandert en hij ziet de wereld door
de ogen van zijn leiders. Hij wordt erg naïef ten opzichte van het normale
leven.

5. ERNSTIGE SCHULDGEVOELENS
Alle bezigheden die iemand had voordat hij zich aansloot worden nu een
aanleiding om zich tekort te voelen schieten, omdat voortaan dingen die
"goed en waardig zijn voor het eeuwige leven" moeten worden nagestreefd.
Kleine misstappen worden opgeblazen, zodat leden zich constant schuldig
voelen aan het overtreden van zelfs de meest onbeduidende regel. Omdat men
denkt dat men niet genoeg doet, voelt men zich schuldig. Omdat men zich
afvraagt of een bepaalde manier van ontspanning wel gepast is, voelt men
zich schuldig. Zelfs het rationeel denken is een struikelblok geworden.
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1719
Lid geworden op: Vr Jul 11, 2003 2:38 am

Islam: religie of sekte?

Berichtdoor Roelof » Ma Mei 28, 2007 9:31 pm

Deze poll is naar aanleiding van...

Volgens mij is het zo dat een religie uitgaat van een bovenaardse leider, terwijl er bij een sekte een menselijk wezen aanbeden wordt.
In dat geval zou de islam dus een religie zijn.

Voor mij persoonlijk is het wel een sekte, omdat ik niet in het bestaan van allah geloof, en de mohammedanen in mijn ogen dus de 'leer' van Mohammed volgen, die wel een gewone sterveling was.

Ben benieuwd naar jullie mening, die je uiteraard uitgebreid mag ventileren.

gr,
Roelof

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Ma Mei 28, 2007 9:41 pm

Ik heb "sekte" gestemd.
Volgens mij heeft islam alle kenmerken van een sekte:
Het "onderwerpen" van de mensen aan iets of iemand.
Het blindelings volgen van de leider.
Het afschilderen van anderen als "gevaarlijk en kwaadaardig".
Zelfmoord uit aanbidding
Hersenspoeling en bedreiging bij het verlaten van de sekte
enz

Kijk naar de sektes die we kennen zoals b.v. die idio*t van Waco en die Jim Jones?
Deze hadden ook bovenstaande kenmerken en hebben allemaal ( al of niet gedwongen) zelfmoord gepleegd.

Dus... voor mij is islam een sekte.
Amorele atheistische nitwit

Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: Wo Mei 02, 2007 9:42 pm

Re: Islam: religie of sekte?

Berichtdoor Amazigh » Di Mei 29, 2007 11:50 am

Volgens mij is het zo dat een religie uitgaat van een bovenaardse leider, terwijl er bij een sekte een menselijk wezen aanbeden wordt.
In dat geval zou de islam dus een religie zijn.


Islam is een Religie

Voor mij persoonlijk is het wel een sekte, omdat ik niet in het bestaan van allah geloof, en de mohammedanen in mijn ogen dus de 'leer' van Mohammed volgen, die wel een gewone sterveling was.


Ja jij niet maar Moslims wel en moslims aanbidden geen mensen dat doen christenen die aanbidden een mens(Jezus) en hebben een menselijke leider die als God gezien word:Paus
A proud amazigh!

tomc
Berichten: 1152
Lid geworden op: Wo Feb 21, 2007 11:55 pm

Berichtdoor tomc » Di Mei 29, 2007 12:03 pm

moslims claimen in hun "gebed" naar god dat "allah" mohamed aanbid.

Dus om nu te gaan zeggen dat ze een god aanbidden vind ik toch maar ...

Teva Teff

Berichtdoor Teva Teff » Di Mei 29, 2007 1:34 pm

Poll aub uitbreiden met het keuzevakje: Collectieve gekte.

tomc
Berichten: 1152
Lid geworden op: Wo Feb 21, 2007 11:55 pm

Berichtdoor tomc » Di Mei 29, 2007 1:39 pm

sekte = collectieve gekte + geweld

Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: Wo Mei 02, 2007 9:42 pm

Berichtdoor Amazigh » Di Mei 29, 2007 2:37 pm

Het "onderwerpen" van de mensen aan iets of iemand.


Niet iets of iemand maar God de Almachtige

Het blindelings volgen van de leider.


Blind?

Het afschilderen van anderen als "gevaarlijk en kwaadaardig".


Bron in de Koran alstublieft?

Zelfmoord uit aanbidding


Verboden in de Quran zelf:

O ye who believe! Eat not up your property among yourselves in vanities: But let there be amongst you Traffic and trade by mutual good-will: Nor kill (or destroy) yourselves: for verily Allah hath been to you Most Merciful!

Hersenspoeling en bedreiging bij het verlaten van de sekte
enz


God stelt precies de tegenovergestelde voor aan de mensen of niet soms?

Quran 2.256


Dus... voor mij is islam een sekte.


Maar het intresseert mij gelukkig niet war je denkt
A proud amazigh!

Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: Ma Jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

Berichtdoor Dutch » Di Mei 29, 2007 5:15 pm

Islam is een sekte, islam beantwoordt aan alle criteria daarvoor.
Ga zelf maar na Ajax :
Een alijst van kenmerken van het sektarisme is opgesteld door de Belgische professor E. Vermeersch uit zijn cursus 'Historisch overzicht van de wijsbegeerte':

Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de kerk gaan of in een slotklooster intreden, met alle varianten daartussen).
Groepsvorming : de mate van wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar kunnen uitoefenen (in grote mate mogelijk bij het samen in één huis wonen).
Hiërarchie : de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.
Charismatische leider : de macht kan ook volledig in handen zijn van een figuur die door iedereen als de 'verlichte', of de 'Messias' wordt beschouwd.
Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.
Uitverkiezing : de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat ze een apart statuut van 'uitverkorenen' hebben; ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.
Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.
Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame 'geneesmethodes', enzovoort).
Proselytisme : de mate waarin de leden van de groep intense pogingen aanwenden om nieuwe leden te werven.
In het algemeen kan men volgens professor Vermeersch zeggen dat een beweging des te meer als een 'sekte' kan worden betiteld, en een des te meer dogmatiserende, en verstarrende invloed heeft op zijn aanhangers, naarmate deze karakteristieken sterker aanwezig zijn. In extreme gevallen wordt het uiterst moeilijk om van opinie te veranderen. Niet alleen hangt men een fantasie aan, men is er ook aan vastgekluisterd, wat het einde betekent van alle vrijheid en redelijkheid. In verband met sekten wordt ook gesproken over 'brain washing'. Ongetwijfeld bestaan er methodes om gedurende een zekere periode de suggestibiliteit te verhogen (bijvoorbeeld drugs, onthouding van voeding en slaap, gesaccadeerde, dat wil zeggen schuddende bewegingen, vooral met het hoofd). Het belang van deze methodes wordt evenwel overschat; het zijn vooral de karakteristieken 1 tot 9 die uiteindelijk de starheid in stand houden.

Gebruikersavatar
Roelof
Berichten: 1719
Lid geworden op: Vr Jul 11, 2003 2:38 am

Re: Islam: religie of sekte?

Berichtdoor Roelof » Di Mei 29, 2007 6:52 pm

ajax schreef:
Volgens mij is het zo dat een religie uitgaat van een bovenaardse leider, terwijl er bij een sekte een menselijk wezen aanbeden wordt.
In dat geval zou de islam dus een religie zijn.

Islam is een Religie

Voor mij persoonlijk is het wel een sekte, omdat ik niet in het bestaan van allah geloof, en de mohammedanen in mijn ogen dus de 'leer' van Mohammed volgen, die wel een gewone sterveling was.

Ja jij niet maar Moslims wel en moslims aanbidden geen mensen dat doen christenen die aanbidden een mens(Jezus) en hebben een menselijke leider die als God gezien word:Paus

Volgens mij zien christenen Jezus als de zoon van god...

Het bestaan van een god is nog nooit bewezen, dat van Mohammed wel.
De god waar jij 5X daags voor buigt bestaat alleen in jouw bovenkamer.
Je kruipt dus voor de hersenspinsels van een mens!
Een mens dat niet alleen geestesziek, een pedofiel, en een moordenaar was, maar die jouw god gewoon verzonnen heeft.
Voor Mohammed hem de status "almachtige" gaf, was allah voor de arabieren namelijk maar een simpele maangod tussen de rest van de goden.

De islam is dus gewoon een simpele sekte zoals er zo veel zijn, niets meer en niets minder... :wink:

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Di Mei 29, 2007 7:52 pm

ajax schreef:Maar het intresseert mij gelukkig niet war je denkt

Waarom reageer je dan? :roll:
Amorele atheistische nitwit

Amazigh
Berichten: 1449
Lid geworden op: Wo Mei 02, 2007 9:42 pm

Berichtdoor Amazigh » Di Mei 29, 2007 7:55 pm

Monique schreef:
ajax schreef:Maar het intresseert mij gelukkig niet war je denkt

Waarom reageer je dan? :roll:


Omdat ik het duidelijk wil maken dat het niet zo is.
Als ik intresse had dan was het anders geloof me nou maar :)
A proud amazigh!

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Di Mei 29, 2007 8:04 pm

ajax schreef:Omdat ik het duidelijk wil maken dat het niet zo is.
Als ik intresse had dan was het anders geloof me nou maar :)

Hoe zou het dan zijn?
Amorele atheistische nitwit

Marieke
Berichten: 442
Lid geworden op: Zo Mei 19, 2013 3:54 pm

Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Berichtdoor Marieke » Zo Jun 07, 2015 6:33 pm

Hallo iedereen,

Ik weet dat dit een onzinnige vraag is. Maar toch wil ik het even vragen, dan kun je er wat preciezer over praten. Namelijk: zou je de islam een sekte kunnen noemen, die weliswaar heel veel aanhangers heeft? Of zou je beter kunnen spreken over een ideologie met religieuze tintjes, zoals ook heel veel mensen doen?

De kenmerken van een sekte:

- De stichter is een charismatisch persoon, waarvan de sekteleden allemaal geloven dat hij de enige echte waarheid kent. Hij verdient volgens hen dan ook alle toewijding en lof, vinden ze. (In het geval van de islam is dat natuurlijk Mohammed).
- Leden mogen geen vragen stellen en niet kritisch zijn tegenover het geloof. Ze zijn echter wel heel negatief over andere visies! (Nou, daar kun je bij de islam ook niet omheen, toch)?
-De sekte leert vaak halve waarheden en de waarheid wordt vervormd (Mohammed heeft veel gebruiken van andere godsdiensten overgenomen,toch? Maar dan half. Zo geloven moslims wel in Jezus, maar hij zou een profeet zijn)...
- De leden worden echt afhankelijk gemaakt. Voorbeelden: er wordt gedreigd met excommunicatie, en daardoor wordt men verstoten door de familieleden die (nog) wel in de sekte zitten! Ook komt bijvoorbeeld het aanwakkeren van schuldgevoelens heel veel voor. (Ja, ook typisch iets van de islam)!
- Taalmanipulatie: de groep kent een eigen 'geheimtaal.' (Veel islamitische woorden zijn in het Arabisch. Men wordt ook geacht om de Koran in die taal te lezen, ongeacht of men die taal verstaat of niet)!
- Sociale isolatie (Jawel, de Koran verbiedt het om met niet-moslims om te gaan! Officieel moeten moslims hen zelfs haten)! :shock:
- Financiële eisen (Dat geloof ik niet, maar ik kan me helemaal vergissen)...

De kenmerken van een ideologie:

Een ideologie heeft drie indelingen, een descriptieve of analytische (1), prescriptieve of normatieve(2) en een operationele(3).

(1): Het begrip beschrijft hoe het huidige wereldbeeld eruitziet.
(2): Er wordt een utopie beschreven van hoe de wereld er moet uitzien, hieruit komen de waarden en normen.
(3): Ideologie als omschrijving hoe men van (1) naar (2) dient te gaan.
(Bron: Wikipedia).

Wat vindt u: is de islam een hele grote sekte, of meer een ideologie?
Vrede verdwijnt, waar de islam verschijnt...

Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 46988
Lid geworden op: Wo Jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Berichtdoor Pilgrim » Zo Jun 07, 2015 8:13 pm

Het is allebei en daarnaast is het ook nog een doodscultus.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)


Terug naar “Tegenstrijdige visies over Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten