Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 77337
Lid geworden op: wo apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Bericht door Ariel »

Ik ben ook van mening dat islam een sekte is. Wat betreft de financiële eisen , een moslim is een soort van verplicht om zakaat te doneren..

Er zijn nog veel meer sektarische eigenschappen, zoals loyaliteit aan de groep .
Middels straf en beloning wordt geprobeerd om een aanzienlijke controle over moslims te krijgen . straffen volgen wanneer je de gewenste houding, geloof of gedrag niet presenteert.
(love bombing) als je je wilt bekeren.
Sterke “wij-tegen-de-wereld” mentaliteit.
Moslims zijn ervan overtuigd dat zij tot een elite behoren die de mensheid het heil kan brengen.
Overdreven reaktie op kritiek.
Een soort van uniforme kleding moet gemeenschapszin suggereren.
Hersenspoeltechnieken zoals chanting, regels voor 5 keer per dag bidden , vasten enz, enz...

enz, enz...
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
Marieke
Berichten: 442
Lid geworden op: zo mei 19, 2013 3:54 pm

Re: Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Bericht door Marieke »

Ariel schreef: Er zijn nog veel meer sektarische eigenschappen, zoals loyaliteit aan de groep .
Oh ja, dat was ik even vergeten... 'Love bombing' noemen ze dat geloof ik.
Vrede verdwijnt, waar de islam verschijnt...
Marieke
Berichten: 442
Lid geworden op: zo mei 19, 2013 3:54 pm

Re: Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Bericht door Marieke »

En dan nog één heel belangrijk sektekenmerk, dat ik ook vergeten was: dat heel perfectionistisch willen zijn, dat muggenzifterige... Ja, dat past ook echt bij mensen die de echte islam aanhangen! Daar hadden we het laatst al over toen dat boek 'Haram' ter sprake kwam... :sick:
Vrede verdwijnt, waar de islam verschijnt...
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7945
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Bericht door sjun »

Ik beschouw islam als een dramdwingende doodscultus rondom de onaanraakbaar verklaarde Mohammed. Een man die zijn Allah verzon op basis van wat hij bijeensprokkelde vanuit religieuze tradities. Een man die kennelijk met alles weg kon komen bij al te gedgelovige arabieren en die telkens als het zo uitkwam openbaringen kreeg die het hem vereenvoudigden zijn persoonlijke lusten te botvieren, zichzelf te verrijken ten koste van anderen en zijn zin door te drijven. Mohammed claimde nog de laatste profeet van de deiteit van het Jodendom te zijn maar de Joden waren te goed op de hoogte met hun eigen tradities en regels voor profeetschap om die poging tot misleiding succes te laten hebben. Geen joodse profeet verrijkte zichzelf aan de boodschap van hun deiteit, geen joodse profeet ventte zijn eigen ego uit, geen joodse profeet deed voorspellingen die niet uitkwamen. Omdat de Joden Mohammed al vroeg door hadden zat er voor hem niets anders op dan deze mensen te verketteren en uit te roeien op het Arabische schiereiland om zo al te kritisch weerwoord gesmoord te krijgen.

De joden van het Arabische schiereilandDe eerste genocide op de Joden kwam dan ook voor rekening van Mohammed en zijn gezellen. Moslims die terug trachten te gaan naar hun geloofsbasis verworden dan ook steevast tot soortgelijke jodenhaters als Mohammed. En er zijn meer opmerkelijke overeenkomsten tussen de profeet van islam en zijn al te kritiekloze volgelingen.

Karaktertrekken bij mannetjesmoslims


Gelukkig komen er ook onder geboren mioslims steeds meer mensen tot het besef dat de verhalen van en rondom Mohammed niet bepaald tot ideale samenlevingen leiden. Afgezet tegen mensenrechten valt er natuurlijk wel een en ander op de verordonneringen van Mohammed aan te merken. Dat begint al met de economie van de dood die Mohammed uitdroeg. Daaruit valt al te destilleren dat islam voor niets minder gaat dat totale wereldoverheersing. De koran van alle islamieten verklaart ondubbelzinnig de superioriteit en de triomf van de islam over alle godsdiensten in drie verschillende verzen: 61:9, 48:28, en 9:33 (op chronologische volgorde).

61:9 Hij is Degene Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de Leiding en de ware godsdienst (de islam) om deze laten zegevieren over alle (vormen van) godsdienst, ook al haten de veelgodenaanbidders het. (Siregar)

Soera 61:9 waarschijnlijk geopenbaard na de slag van Oehoed, die de moslims van Medina liet strijden tegen de Mekkanen in maart van 625. De moslims verloren zo’n zeventig heilige strijders. Ondanks de nederlaag realiseerde Mohammed spoedig daarna dat hij niet veel prestige en materieel had verloren, dus stuurde hij een expeditieleger om de Mekkanen te achtervolgen. Dit was belangrijk omdat Mohammed de omringende stammen moest aantonen dat hij nog steeds sterk was. De historische context van 61:9 is dus strijd en oorlogvoering.

48:28 Hij is Degene Die Boodschapper met de Leiding en de ware godsdienst (de Islam) heeft gezonden om deze over alle godsdiensten te doen zegevieren En Allah is voldoende als Getuige.

De historische context van soera 48 vindt plaats tijdens het verdrag van Hoedaibia in 628 na Christus. Mohammed heeft een droom (48:27) om een bedevaart naar Mekka te ondernemen, maar de Mekkanen blokkeren zijn weg. Na een confrontatie bedong Mohammed een verdrag waardoor hij onder andere het recht kreeg een bedevaart naar Mekka te houden die in 629 na Christus, een jaar later, plaatsvond. Zelfs na het verdrag van Hoedaibia beoorlogt Mohammed gewoon verder en dus valt hij de joodse gemeenschap in Khaybar aan.

9:33 Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, ook al hebben de veelgodenaanbidders [ Moesjrikoen] er een afkeer van. (Siregar)

Vandaag de dag zien we precies dezelfde drang tot dominantie. Mensen die zelf nadenken concluderen al gauw dat de dreiging die van zo'n beweging uitgaat bepaaldelijk slecht is voor de vrijheid van meningsuiting, voor persoonlijke keuzevrijheden en voor vertouwen in een samenleving dat noodzakelijk is om handel te kunnen drijven en iets van een sociaal vangnet gefinancierd te kunnen krijgen. Om nu te voorkomen dat mensen met zulke inzichten islam de rug toekeren en de beweging leeg loopt kwam Mohammed met de doctrine om afvalligen van het geloof te executeren.

De geciteerde verzen zijn terug te leiden tot de historische context van oorlogvoering en geweld en vormen mijns inziens een uitstekende insppiratie voor de potentiebrigades, Maar niet alleen voor hen. Ook voor het meer beschaafde gezict van islam dat gepresenteerd wordt zodra teveel mensen inzicht lijken te gaan krijgen in de dramdwingende psychologie van de dubbele binding die kleeft aan Mohammed's ideologie om tot wereldoverheersing te komen.

Zodra immers Mohammed niet langer serieus te nemen is, stort het hele bouwwwerkje van arbeid en productie vrijgestelde imams in elkaar. Precies daarom wordt furieus gereageerd zodra er tipjes van de sluier worden gelicht aangaande het leven dat Mohammed voorleefde en de opdrachten die hij liet uitgaan.Een beetje moslim heeft uitschuifbare lange tenen ontwikkeld die bij het minste of geringste inzichtbiedende plaatje of tekst kunnen worden uitgeschoven om de publieke opinie te beinvloeden door middel van ge-etaleerd slachtofferschap of door middel van een juridische of gewelddadige jihad. Leuker kan ik Mohammeds islam niet maken. Wel beter inzichtelijk opdat tijdig voorkomen kan worden dat de rest van Europa zoals de Balkan nog een bloedige burgeroorlog met meekomende slachtoffers, onveiligheid, armoede en maatschappelijke verdomming staat te wachten.
:greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Bericht door Pilgrim »

Is de islam een sekte?

Geplaatst op 26 augustus 2015

Of de islam het kenmerk van een sekte is op te plakken, is niet lastig na te gaan. Hieronder staan een aantal kenmerken van sekten. Zijn deze kenmerken van toepassing op de islam? Ik denk het wel. Bij het afturven kom je heel ver

1) Is er sprake van een absolute leider?


Binnen de islam is Mohammed de absolute leider en voorbeeld voor elke moslim. Ook al is hij een fictief figuur. Mohammed wordt vereerd en wordt gezien als brenger van alle heil. De leider staat verheven boven elke vorm van kritiek.

2) Is er sprake van een heilstheorie?

Natuurlijk wordt de islam door moslims gezien als een heilstheorie. Niet zomaar, maar zelfs absoluut en worden de boodschappen gegeven binnen de koran gezien als enig geldende waarheid. De islam is de oplossing voor alle wereldproblemen en zal in zijn eindstadium vrede geven aan iedereen.

3) Is er sprake van een elitair bewustzijn?

Moslims zijn overtuigd dat ze tot een elite behoren. Een elite die ver staat boven iedereen die niet moslim is. Deze elitaire status hebben ze gekregen van Allah. Enkel om het koude feit dat ze moslim zijn. Andere verdiensten zijn niet nodig. Hun opdracht is de wereld onder het juk van de islam te brengen.

4) Is er sprake van een grote sociale controle en gedragscontrole onder de leden?

Nou en of. Binnen de islam heerst een sterke sociale controle en gedrag- en kleedcode. Zelfs zo erg dat deze te vergelijken is met de sociale controle die heerste onder de nationaalsocialisten en communisten. Ook bedient de leefgemeenschap van moslims zich van sterke intimiderende pressiemiddelen (eerwraak en fatwa’s met ter dood veroordelingen voor allen die dissident zijn)

5) Is er sprake van isolering en afsluiting van de buitenwereld?

Wat moeten we hierop antwoorden. Iedereen is zich inmiddels bewust van de parallelle samenlevingen en No-Go-zones in bijna alle grotere Europese steden. Bovendien hebben de moslims de duidelijke boodschap meegekregen om niet-moslims buiten hun hart te sluiten. Kortom, alleen afstandelijke omgang voor het eigen profijt is toegestaan, maar geen vriendschappen in het hart met ongelovigen.

6) Is er sprake van een missieopdracht tot expansie?

Elke moslim is vanuit zijn politiek gemotiveerde religie verplicht mee te werken aan de expansie van de islam. Hij kan dat actief doen door Dawa of Jihad of inactief door het geven van geld voor deze activiteiten. Geloof gerust dat veel als matig te boek staande moslims geld afdragen voor jihad en Dawa.

7) Is er sprake van machtspretentie?

Ongetwijfeld. Binnen de islam is het onbestaanbaar dat een niet-moslim in macht boven een moslim staat. De islam heeft in al zijn gebieden waar hij de meerderheid vormt regels voor gebouwen van moslims en niet-moslims. Zo mag een kerk nooit hoger zijn dan een moskee. De minaret heeft in deze een duidelijke onvervalste functie.

8) Is er sprake van een sektetaal?

Ongetwijfeld. Het Allah hu Akbar roepen is niet van de lucht bij bijna al hun publieke uitspattingen. Ook het Arabisch mag in deze gerust gedefinieerd worden als een sektetaal. Want alleen in het Arabisch kun je de koran echt begrijpen, naar verluidt.

9) Is er sprake van een overdreven reactie op kritiek en spot?

Ga dat maar vragen aan de slachtoffers van Charlie Hebdo en al die andere slachtoffers wereldwijd die ooit gemeend en gewaagd hebben satire te schrijven en te tekenen over de islam.

10) Voelt de groep zich als moslim gediscrimineerd en achtervolgd?

Ook dit is duidelijk waarneembaar binnen de islam. De lange tenen van de moslims zijn inmiddels wereldberucht. Met graagte en verve noemen ze zichzelf de Joden van de hedendaagse tijd.

11) Zijn er vele sub-organisaties binnen de islam met een camouflerend karakter?

Ook die zijn er ten overvloede. Deze sub-organisaties gaan van de OIC (die de hele VN gekaapt heeft) naar de Moslimbroederschap en weer terug naar Hizb ut-Tahrir. Al deze organisaties hebben een gemeenschappelijke factor en deze factor is het realiseren van uitbreiding van de islam en zijn invloed op de wereld.

Kortom, op grond van al deze feiten mag met een gerust hart gezegd worden dat de islam alle kenmerken heeft van een sekte.

Door: Guus Velraeds

https://ejbron.wordpress.com/2015/08/26 ... een-sekte/
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Bericht door Pilgrim »

Hugo Bos en Henk Rijkers over de islam - Cultuur onder Vuur Congres 2019
Cultuur onder Vuur TV - 31 okt. 2019In deze video wordt de vraag opgeworpen of de islam een religie is of een sekte.
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16302
Lid geworden op: za jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Bericht door Hans v d Mortel sr »

Volgens mij zijn alle religies sektes.

De vraag is welke religieuze vergaarbak er als eerste verantwoordelijk was voor de mystiek van het onbekende met een daaraan verbonden kwaadaardig snel ontvlambaar lontje. Was dit het jodendom? Dan mogen we het jodendom als religie beschouwen en alles wat erna komt zijn sektes. Want al die sektes dragen kenmerken met zich mee van het eerste.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.
Gebruikersavatar
Pilgrim
Berichten: 49710
Lid geworden op: wo jan 17, 2007 1:00 pm
Locatie: Dhimmistad

Re: Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Bericht door Pilgrim »

IS DE ISLAM EEN RELIGIE?

Geplaatst op 28 januari 2020

Afbeelding

INLEIDING

De islam is geen godsdienst. Althans niet in de normale zin van dat woord. Hij voldoet daarentegen wel aan alle voorwaarden om een sekte te mogen heten. Dat betoogt de Franse priester Guy Pagès in het onderstaande artikel, dat met instemming van de auteur is vertaald door Civitas Christiana.


Als de argumenten van Pagès kloppen, maakt dat nogal verschil. Als de islam een sekte is, kwalificeert hij zich immers niet, zoals reguliere godsdiensten, voor de grondwettelijk gegarandeerde godsdienstvrijheid. Dit inzicht is fundamenteel. Het betekent niet alleen dat er een gerechtvaardigd onderscheid gemaakt kan worden om de islam apart te zetten en wettige dammen op te werpen tegen zijn pogingen de samenleving naar zijn hand te zetten, het betekent zelfs dat dit een politieke plicht is.

Alleen al het feit dat de Koran op het verlaten van de islam de doodstraf heeft gezet, zou volgens Pages “voldoende moeten zijn om de Koran buiten de wet te plaatsen, maar het ontbreekt ons aan de politieke verantwoordelijken die deze naam waardig zijn”. Het godsdienstige element dat de islam ontegenzeggelijk bevat heeft volgens Pagès als enige bestaansreden om tegemoet te komen aan de religieuze behoefte van de mens. In wezen is het de islam echter om zijn ideologische kern te doen: verbreiding en overheersing door middel van de doctrine.

Hiertoe hanteert de islam de beproefde middelen van het sektarisme:
  1. De islam bewerkt een psychologische destabilisatie van zijn gelovigen, door hun een oppergod voor te houden die almachtig is, monolithisch, tiranniek en wreed. Allah is de totale boeman, die de mens voor de hel heeft voorbestemd. Tenzij… Pagès: ‘In laatste instantie is een moslim een moslim om niet naar de hel te gaan.’
  2. De islam forceert bij zijn aanhangers een breuk met de normaliteit. Daarom verklaart hij alles onrein wat niet-islamitisch is. Dat dwingt moslims weer om van niet-moslims allerlei bijzondere behandelingen te eisen. Deze onreinheid strekt zich ook uit tot de niet-islamitische geschiedenis. Die wordt vervangen door een islamitische versie, die geen andere interpretatie is van dezelfde feiten, maar een totale revisie en vervanging (en dus vervalsing) van het niet-islamitische verleden.
  3. De islam bedreigt de individuele vrijheden, de gezondheid, het onderwijs en de democratische instellingen. Wie de islam verlaat, verdient de doodstraf. De ramadan ondermijnt de gezondheid, islamitisch onderwijs is in wezen het opzetten van jonge mensen tegen de buitenwereld en hun voorbereiding op het politieke project dat de islam in wezen is. De sharia is daarvan de uitdrukking.

Langs deze lijnen zorgt Guy Pagès in dit essay voor een grondige deconstructie van de islam vanuit katholieke theologie en klassieke filosofie. Hij laat zien waarom de christelijke cultuur vanuit zijn theologische basis in beginsel wel, en de islamitische cultuur in beginsel niet met verschillen kan omgaan. Hij voert dat terug op het godsbeeld: het christendom gelooft in een goddelijke drievuldigheid van personen, zodat het beginsel van verschil al met de godheid gegeven is, tegenover de monolithische Allah, naast wie niets anders meer gedacht kan worden.

Als campagneleider van Civitas Christiana beveel ik dit artikel van Guy Pagès van harte bij u aan. Een goede aanpak van de islam in Nederland kan pas beginnen na een grondige analyse van alle punten waarin die schuurt met onze christelijke cultuur: naar mijn mening is père Guy Pagès daarin wonderwel geslaagd.

Met vriendelijke groeten,

Hugo Bos, campagneleider Cultuur onder Vuur

Inhoud:

1. Islam een religie? Wat de moslims zeggen.
2. Islam een religie? Wat de rede zegt.
3. Islam een religie? Wat het christelijke geloof zegt.
4. Conclusie

https://cultuurondervuur.nu/is-de-islam-een-religie
De Islam is een groot gevaar!
Jezus leeft maar Mohammed is dood (en in de hel)
Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 7945
Lid geworden op: zo mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: Is de islam een ideologie of een sekte met heel veel aanhangers?

Bericht door sjun »

COMPACT Live: „Islam – Gefahr für Europa“

Wat meer zicht op en bedenkingen bij de totalitaire misogyne ideologie en de pogingen haar te laten wortelen in West-Europa :greeting2:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.
Plaats reactie