ex-moslim Mark Gabriel over jihad

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
nina
Berichten: 1885
Lid geworden op: Zo Jan 26, 2003 10:53 pm

ex-moslim Mark Gabriel over jihad

Berichtdoor nina » Ma Jan 19, 2004 7:50 am

Hoofdstuk 4 uit het boek 'Islam and Terrorism' van de voormalige moslim Mark Gabriel over Jihad. Mark Gabriel was professor islamitische geschiedenis aan de Al Azhar-universiteit van Cairo in Egypte.

Chapter 4

Hoe de Geest van Geweld werkt

Toen ik net was ingeschreven bij de Universiteit van Al-Azhar in 1980 volgde ik een college getiteld Koraninterpretatie. Twee keer per maand kwamen we bij elkaar om de lezingen te volgen van een blinde sheikh die populair was onder de studenten vanwege zijn passie voor de islam.

Zijn radikale kant was echter duidelijk. Iedere keer als hij in de koran een verwijzing tegenkwam naar Christenen of Joden vermaakte hij zich ermee om de Christenen 'ongelovigen' te noemen, en de Joden 'kinderen van varkens'. Hij maakte duidelijk dat hij hoopte de gloriedagen van het Islamitische rijk via de jihad terug te laten keren.

Op een dag gaf hij ons studenten de gelegenheid om vragen te stellen. Ik vroeg me al lange tijd af: "Waarom leert u ons steeds over de jihad? Hoe zit het met de andere verzen in de koran, die praten over vrede, liefde en vergeving?"
Meteen kreeg hij een rood gezicht. Ik kon zijn woede zien, maar ik zag ook dat hij ervoor koos deze te beheersen. In plaats van tegen me te schreeuwen greep hij de kans om zijn positie voor 500 luisterende studenten te versterken. "Mijn broeder", zei hij. "Er bestaat een hele soera (hoofdstuk) met de naam 'Oorlogsbuit'. Maar er is geen soera met de naam 'Vrede'. Jihad en doden zijn het hoofd van de islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg."

Vandaag zit deze man opgesloten in een gevangenis in de Verenigde Staten. Zijn naam is Omar Abdel Rahman, en hij was beschuldigd van het beramen van de eerste bomaanslag op het World Trade Center in 1993.
Voor hij naar Amerika kwam, was hij de geestelijk leider van een radikale Egyptische groepering, al-Jihad, die de moord op de Egyptische president Anwar Sadat uit had gevoerd. Later in dit boek zal ik het ongelooflijke verhaal vertellen over hoe Sheikh Abdel Rahman het Egyptische Hooggerechthof ertoe overhaalde om hem vrij te laten, zodat hij de mogelijkheid kreeg om naar de VS te reizen en daar de jihad te beoefenen.

Zoals uit dit verhaal en mijn getuigenis kan worden afgeleid, heb ik gedurende het grootste deel van mijn leven dicht bij het terrorisme geleefd. Mensen in het Westen hebben er moeite mee om terroristen te begrijpen. Ze vragen zich af, Zijn ze gewoon hartstikke gek?
Ik kan je verzekeren, deze mensen zijn niet gestoord. Noch zijn het psychopaten die er psychisch genoegen in scheppen om anderen pijn te doen. Nee, ze volgen een filosofie, en als je eenmaal die filosofie begrijpt, zal geen enkele van hun handelingen je verrassen.
In dit hoofdstuk zal ik over de basis van de islam vertellen, maar we gaan zeer snel verder om de specifieke religieuze doctrine uit te leggen die een islamitische terrorist motiveert. Ook zal ik uitleggen hoe fundamentalisten koranverzen over vrede en harmonie aan de kant schuiven.

Onderwerping aan Allah

Het woord islam betekent 'onderwerping'; het woord 'moslims' betekent 'iemand die zich aan allah onderwerpt'. De koran zegt dat je geen ware moslim zijn kan, tenzij je je onderwerpt.

O gij gelovigen! Gehoorzaam Allan en gehoorzaam zijn Boodschapper en de moslims die het gezag voeren. Soera 4:59


Nu is de vraag die je moet beantwoorden als je aan Allah onderwerpt: Wat wil Allah? Het antwoord wordt gevonden in de heilige boeken van de islam: de koran en de hadiths.

De koran was begonnen in het jaar 610, toen Mohammed, de profeet van de islam, zei dat de engel Gabriel tegen hem sprak terwijl hij mediteerde in een grot bij Mekka. Mohammed beweerde dat het de woorden van de ene ware god waren - Allah. Mohammed schreef de woorden op zoals hij ze ontving gedurende een periode van ca. 22 jaar. Kort gezegd, de koran zijn niet de leerstellingen van Mohammed; het zijn de woorden van Allah. Het is belangrijk dat de openbaringen niet allemaal tegelijk kwamen, zoals we later zullen zien.

De boeken van de hadiths zijn een andere verzameling heilige geschriften. Dit zijn boeken die een gecontroleerd verslag geven van wat de profeet Mohammed zei en deed tijdens zijn leven. In andere woorden, de hadiths geven de leerstellingen van Mohammed in woord en daad.
De boeken der hadith werden als volgt geschreven. Mensen uit Mohammeds omgeving, zoals zijn vrienden of vrouwen, zagen zijn handelingen en noteerden deze. Onderzoekers verzamelden deze geschriften in de zes boekenverzamelingen die we nu hebben. Ze zijn genoemd naar degene die het boek verzamelde, zoals de hadith van Sahih Al-Bukhari.

De meerderheid van de islamitische wereld beschouwt de hadiths als gezaghebbend. (Om precies te zijn, Sunni moslims accepteren alle; Shi'iten accepteren de meeste. De Shi'iten verwerpen bijvoorbeeld de duizenden hadiths die zijn opgeschreven door de tweede vrouw van Mohammed.)
Nogmaals, bewustzijn van de hadiths is nodig omdat Mohammeds leven en lessen dienden om de principes van oorlogsvoering en bevel van vandaag vast te leggen. Deze feiten zal ik later in detail beschrijven.
Ten slotte moet je de Sharia kennen, de islamitische wet die de plicht van de moslims tegenover de god van de islam behandelt. Quth al-Fiqh is het woord dat wordt gebruikt voor boeken over de islamitische wet. Deze boeken behelzen een heel corpus over literatuur, soms oud en soms modern.

Een religie gebaseerd op Werken

Wat wil Allah dus volgens koran en hadiths? Er zijn vijf basiseisen waaraan moet worden voldaan om een moslim te kunnen zijn. Deze eisen zijn bekend als de vijf 'zuilen van de islam'.

1) Geloofsverklaring. De islamitische geloofsverklaring moet worden geaccepteerd. 'Er is geen god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet'.
2) Gebed. Moslims moeten vijf keer per dag bidden met het gezicht naar Mekka, de geboorteplaats van Mohammed. De tijd voor het gebed is de dageraad, middag, late middag, na zonsondergang en 's nachts. Voor de vrijdag bestaan speciale gebeden.
3) Aalmoezen geven. Dit is hetzelfde als belasting. Het wordt betaald aan het eind van het jaar en verdeeld onder de behoeftigen.
4) Vasten. Vasten vindt plaats gedurende de islamitische maand Ramadan, die midden november begint. Tijdens het vasten eten of drinken moslims niet overdag. Een lichte maaltijd en een grote hoeveelheid water worden voor zonsopgang genuttigd. Na zonsondergang wordt een uitgebreider maal gegeten, en veel gedronken.
5) Bedevaart. Moslims worden aangemoedigd om één keer in hun leven een pelgrimstocht naar Mekka te maken, waar een ritueel van vijf dagen wordt uitgevoerd.

Waarom is het zo belangrijk dat moslims doen wat Allah wil? Dat is omdat de islam een godsdienst van werken is. Toegang tot het paradijs moet worden verdiend. Het treurige van het verhaal is dat moslims nooit zeker zijn van de verlossing. Ze geloven dat ze naar het graf gaan als ze dood gaan, waar ze wachten op de dag van de wederopstanding.
Als de dag des oordeels komt, weegt Allah de goede en slechte werken en stelt het lot vast.

Dan zal degene wiens balans (van goede daden) zwaar is een plezierig leven krijgen. Maar wiens balans licht is, zijn huis zal te vinden zijn in Hawiriyah (de put, d.i. de hel). Soera 101:6-9


Er is geen garantie op het paradijs, zelfs al doe je je hele leven goede werken. Het hangt allemaal af van wat Allah beslist.

Gegarandeerde toegang tot het paradijs

Er is maar één manier om de toegang tot het paradijs te garanderen - en dit levert het perfecte motief voor plegers van zelfmoordaanslagen en jihadstrijders. De enige manier om zeker te weten dat je naar het paradijs gaat is te sterven tijdens de jihad - sterven terwijl je vecht tegen de vijand van de islam.
Jihad betekent eenvoudig dat moslims moeten vechten tegen de vijand van Allah tot de vijand sterft of de moslim sterft. Het woord 'jihad' betekent feitelijk 'strijd'. Jihad is zelfs wettelijk gedefinieerd door de islamitische fiqh, en wel als volgt:

Jihad is het vechten tegen iedereen die het verspreiden van de islam verhindert. Of het vechten tegen iedereen die weigert tot de islam toe te treden (gebaseerd op soera 8:39).


Als je sterft tijdens de jihad, hoef je zelfs niet naar het graf om te wachten op het oordeel. Je gaat direct naar het paradijs.
Jihad is in feite een contract tussen Allah en de moslim. Als de moslim vecht, beloont Allah hem in het hiernamaals.

74. Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven. Soera 4:74


Verwijzend naar wie voor de jihad strijdt zegt de koran ook:

88. Maar de boodschapper en de gelovigen met hem, strijden met hun bezit en hun persoon en zij zijn het, die het goede zullen ontvangen en zij zullen slagen. 89. Allah heeft tuinen voor hen bereid waar doorheen rivieren stromen; zij zullen daarin vertoeven. Dat is de opperste zegepraal.


Als een persoon tijdens de jihad sterft, krijgt hij een andere begrafenisprocedure. Als een gewoon iemand doodgaat, wordt zijn lichaam gewassen en netjes aangekleed, alsof hij naar de moskee gaat. Als een persoon tijdens de jihad sterft, wordt zijn lichaam niet gewassen, en zijn kleding niet verschoond. Deze persoon gaat het graf in precies zoals hij is gestorven. Het bloed getuigt voor hem tegenover Allah - een ereteken. Moslims geloven dat de engelen hem zullen behandelen als een speciale persoon voor Allah.

De westerse media maken grappen over de islamitische opvatting van het paradijs - maagden voor de mannelijke geneugten etc. - maar het is belangrijker om te herkennen dat het sterven tijdens de jihad in principe de enige manier is waarop een moslim verzekerd kan zijn van de toegang tot het paradijs. Dat is waarom moslims hun landen verlaten om in andere landen voor de jihad te gaan vechten. Hun motivatie is religieus, wat veel gevaarlijker is dan politieke motivatie.

Jihad is door de koran definitief opgelegd aan alle moslims, maar laten we nu eerst een belangrijke vraag van veel mensen beantwoorden: Hoe zit het dan met de 'vriendelijke' koranverzen?

Maar hoe zit het....

Je hebt waarschijnlijk op tv of in de gedrukte media al gehoord of gelezen dat de koran positief spreekt over christenen, of dat er verzen zijn die vriendelijkheid aanmoedigen. Je zal je afvragen: "Bestaan die verzen echt?"

Hier is de oplossing van het mysterie. De koran staat vol met tegenstellingen. Je kan verzen vinden waarin de christenen worden gecomplimenteerd, maar ook verzen waarin christenen tot de hel worden veroordeeld.

Er zijn ook tegenstellingen over andere onderwerpen. Ten tijde van Mohammed werd er bijvoorbeeld veel gedronken in de Arabische maatschappij. Eén openbaring zei de Arabieren om geen alcohol te drinken als ze voor het gebed naar de moskee gingen, maar als de gebeden waren voltooid, kon het drinken worden hervat. Later kwam er echter een vers dat het drinken van alcohol altijd verbood.
Een ander voorbeeld is de verhouding van moslims met christenen. Sommige verzen zeggen dat moslims een goede verhouding met christenen hebben, maar volgens andere verzen moeten moslims van de christenen eisen dat ze zich tot de islam bekeren.
In de begintijd van de islam waren vrouwen niet gedwongen om de hijab te dragen, maar in latere verzen wordt vrouwen bevolen binnen te blijven en het lichaam te bedekken.

Islamitische onderzoekers moesten daarom bepalen welke verzen moesten worden gevolgd in geval van tegenspraak. Dit werd bereikt met het principe van naskh.
Naskh is gebaseerd op het feit dat de koran aan Mohammed was geopenbaard over een periode van zo'n 22 jaar. Sommige delen van de koran kwamen later, andere kwamen eerder. Om deze tegenstrijdigheid op te lossen, werd besloten dat de nieuwe openbaringen de eerdere ongeldig maakten.
Er zijn minsten 114 verzen in de koran die spreken van liefde, vrede en vergeving, vooral in de soera met de naam 'De koe' (soera 2:62, 109). Maar toen soera 9:5 was geopenbaard, werden deze eerdere verzen ongeldig. Dit vers zei:

5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.


Dit is bekend als het vers van het zwaard, en het verklaart dat moslims tegen iedereen moeten vechten die zich niet wil bekeren tot de islam, in of buiten Arabië. Het wordt beschouwd als vertegenwoordiging van de uiteindelijke ontwikkeling van jihad in de islam.

Het principe van naskh is zeer streng. Als een vers nasikh is, of ongeldig, is het alsof dat vers niet bestaat.
Je vraagt je mogelijk af: Waarom komen deze tegenstrijdigheden voor in de koran? Waarom veranderden de openbaringen met de tijd? Deze vraag kan worden beantwoord door naar het leven van Mohammed, de profeet van de islam, te kijken.

Eerst waren de openbaringen die Mohammed kreeg vredig en vriendelijk, om mensen aan te trekken. Maar de omstandigheden veranderden.
Mohammed kreeg te maken met sterke tegenstand in Mekka, de stad waar hij begon met het preken van zijn boodschap, dus hij vertrok in het jaar 622. Hij ging naar Yathrib, een stad die nu bekend is als Medina, en bouwde militaire kracht op, en kreeg een groter aantal volgelingen. (Zowel Mekka als Medina liggen in het huidige Saoedi-Arabië.) Toen Mohammeds positie sterk was, was hij in staat terug te keren en Mekka en de omgeving te veroveren. Deze daad veranderde de islam van een spirituele godsdienst in een politieke godsdienst.

Het leven van de profeet Mohammed in Mekka ging geheel over gebeden en meditatie, dus de koranopenbaringen in Mekka spreken over vrede en samenwerking. Maar in Medina werd Mohammed een militaire leider en invaller, dus de openbaringen in Medina spreken over militaire macht en invasies in de naam van islam (jihad).
Zestig procent van de koranverzen gaan over jihad, wat logisch is omdat Mohammed de meeste koranverzen doorkreeg nadat hij Mekka had verlaten. Jihad werd de basismacht en drijvende kracht van de islam.
Het zou leuk zijn als de soera's in de koran waren georganiseerd in de volgorde van openbaring, maar dit zijn ze niet. Sommige versies van de koran identificeren elk vers als zijnde geopenbaard in Mekka of Medina; je bent echter aangewezen op verwijzingen van geleerden om de precieze volgorde van de openbaringen te kennen.

Samenvatting

In dit hoofdstuk heb je enige noodzakelijke concepten geleerd die helpen te begrijpen hoe de geest van een islamitische terrorist werkt. Samenvattend:
- Islam vereist onderwerping aan Allah, wiens woorden zijn vastgelegd in de koran
- Op de dag des oordeels weegt Allah je goede en slechte daden, en beslist hij of je naar het paradijs gaat of naar de hel
- De koranverzen die gaan over jihad maken de verzen die over liefde en goedheid gaan ongeldig.
- Jihad is de motivatie achter bijna elke daad van terrorisme die in de naam van de islam wordt gepleegd.

De koran gaat grotendeels over de jihad omdat dit zo'n groot deel was van Mohammeds leven in Medina. Het volgende hoofdstuk geeft koranverzen over de praktijk van de jihad, en gaat over de vraag of alle moslims hierin geloven.

Gebruikersavatar
Patrick
Berichten: 383
Lid geworden op: Di Jan 21, 2003 10:23 pm

Berichtdoor Patrick » Ma Jan 19, 2004 8:06 pm

Bedankt Nina, Interessant stukje dat alles nog eens netjes op een rij zet. Ondertussen heb ik elders op dit forum een link geplaatst naar zijn getuigenis.

Lesane
Berichten: 3
Lid geworden op: Ma Sep 13, 2004 9:01 pm

Berichtdoor Lesane » Wo Sep 15, 2004 6:04 pm

Als je dit allemaal leest kan je toch moeilijk zeggen dat de Islam de godsdienst van de vrede is.
If there is going to be any peace on earth, it is going to come in the consequence of our people uniting to defeat US imperialism once and for all!!!

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Zo Nov 13, 2005 5:35 pm

Hoi Nina heb uw heel vehaal en uittreksel over die Gabriel gelezen en mercikes, tis weer een verduidelijking voor mijn kennis over islam.
Ben benieuwd wat Maroc21 hiervan weer zou zeggen? :?: :?:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Gebruikersavatar
Kafir
Berichten: 284
Lid geworden op: Wo Okt 29, 2003 11:19 pm
Locatie: Nederland

Berichtdoor Kafir » Za Mei 06, 2006 10:04 am

Hallo Nina. Heb je dit allemaal zelf vertaald?

Gebruikersavatar
fucmoh
Berichten: 858
Lid geworden op: Za Dec 24, 2005 10:48 pm
Locatie: AMSTERDAM

Berichtdoor fucmoh » Za Mei 06, 2006 11:12 pm

Dank je wel. Ik ga dit zeker op een ander forum gebruiken. Als het mag.


Terug naar “Tegenstrijdige visies over Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten