islam: gelijkheid, tolerantie, vrede

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Plaats reactie
CroMagnon
Berichten: 57
Lid geworden op: do jan 23, 2003 1:54 am

islam: gelijkheid, tolerantie, vrede

Bericht door CroMagnon »

From www.islam-qa.com:

Question #13759: Muslims and how others perceive them
http://www.islam-qa.com/index.php?ln=en ... 3759&dgn=4
....
Islam commands us to be merciful and compassionate towards one another, and in contrast we are to be severe and harsh against the kaafirs. ....

Our religion permits us (Muslim men) to marry Jewish or Christian women, but we are not permitted to marry our daughters to them (Jews or Christians), because the Jews and Christians are lower in status than us, and our women are higher in status than them, and one who is inferior cannot prevail over one who is superior. Islam should prevail, not be prevailed over. And we believe in their Prophets but they do not believe in our Prophet.

Our religion commands us to expel them from the Arabian Peninsula and not to let them remain there, because the Arabian Peninsula is the land of Revelation, so it is not permissible for it to be contaminated by the presence of unclean kaafirs. The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Expel the mushrikeen (polytheists, pagans) from the Arabian Peninsula." (Narrated by al-Bukhaari, 2932; Muslim, 3089).
....
Our religion forbids us to imitate the dress of the kaafirs or to imitate the way they eat or any of their customs, because we are superior and the kaafirs are inferior ....

Our Prophet commanded us to fight the kaafirs when we are able and to attack them in their homelands and to give them three choices before we enter their lands: either they become Muslim and be like us, sharing our rights and duties; or they pay the jizyah (poll tax) and feel themselves subdued; or they fight, in which case their wealth, women, children and homes become permissible as booty for the Muslims.
....

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (www.islam-qa.com)

Question #34770: There is no compulsion to accept Islam
http://www.islam-qa.com/index.php?ln=en ... 4770&dgn=4
Question :
Some friends say that whoever does not enter Islam, that is his choice and he should not be forced to become Muslim, quoting as evidence the verses in which Allaah says (interpretation of the meaning):

"And had your Lord willed, those on earth would have believed, all of them together. So, will you (O Muhammad) then compel mankind, until they become believers"
[Yoonus 10:99]

"There is no compulsion in religion"
[al-Baqarah 2:256]

What is your opinion concerning that?.

Answer :
Praise be to Allaah.
The scholars explained that these two verses, and other similar verses, have to do with those from whom the jizyah may be taken, such as Jews, Christians and Magians (Zoroastrians). They are not to be forced, rather they are to be given the choice between becoming Muslim or paying the jizyah.

Other scholars said that this applied in the beginning, but was subsequently abrogated by Allaah's command to fight and wage jihad.

So whoever refuses to enter Islam should be fought when the Muslims are able to fight, until they either enter Islam or pay the jizyah if they are among the people who may pay jizyah. The kuffaar should be compelled to enter Islam if they are not people from whom the jizyah may be taken, because that will lead to their happiness and salvation in this world and in the Hereafter. Obliging a person to adhere to the truth in which is guidance and happiness is better for him than falsehood.
....

.... unless they are People of the Book, i.e., Jews and Christians, or Magians, because Islam says that these three groups may be given the choice: they may enter Islam or they may pay the jizyah and feel themselves subdued.

Some of the scholars are of the view that others may also be given the choice between Islam and jizyah, but the most correct view is that no others should be given this choice, rather these three groups are the only ones who may be given the choice, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) fought the kuffaar in the Arabian Peninsula and he only accepted their becoming Muslim.
....
The Jews, Christians and Magians are to be asked to enter Islam; if they refuse then they should be asked to pay the jizyah. If they refuse to pay the jizyah then the Muslims must fight them if they are able to do so.
....
And it was proven that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) accepted the jizyah from the Magians, but it was not proven that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) or his companions (may Allaah be pleased with them) accepted the jizyah from anyone except the three groups mentioned above.
The basic principle concerning that is the words of Allaah (interpretation of the meaning):

"And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and polytheism, i.e. worshipping others besides Allaah), and the religion (worship) will all be for Allaah Alone [in the whole of the world]"
[al-Anfaal 8:39]

"Then when the Sacred Months (the 1st, 7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then kill the Mushrikoon (see V.2:105) wherever you find them, and capture them and besiege them, and lie in wait for them in each and every ambush. But if they repent [by rejecting Shirk (polytheism) and accept Islamic Monotheism] and perform As-Salaah (Iqaamat-as-Salaah), and give Zakaah, then leave their way free. Verily, Allaah is Oft-Forgiving, Most Merciful"
[al-Tawbah 9:5]

This verse is known as Ayat al-Sayf (the verse of the sword).
These and similar verses abrogate the verses which say that there is no compulsion to become Muslim.

Question #21509: Role of the khaleefah of the Muslims?
http://www.islam-qa.com/index.php?ln=en ... 1509&dgn=4
6 He must strive in jihad against those who stubbornly reject Islam after being called to it, until they become Muslim or agree to live under Muslim protection and pay jizyah, so that the rights of Allaah will be fulfilled and His religion will prevail over all others.
etc.

:roll:
~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~

visit: muslim-quotes

~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~
_________________
nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

Hai Cro, bedankt voor het plaatsen van deze uitleg.

Engels staat altijd een beetje van ons af vind ik, daarom heb ik een van de pagina's vertaald. Helaas zonder kleurtjes. :(

Komt ie.

http://63.175.194.25/index.php?ln=eng&d ... 4770&dgn=4

Vraag

'Sommige vrienden zeggen dat als iemand niet toetreedt tot de islam, het zijn eigen keuze is, en dat hij niet gedwongen kan worden moslim te worden. Als bewijs wordt het vers geciteerd waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En als god het had gewild zou iedereen op aarde gelovig zijn geweest. Dus zou jij (O Mohammed) dan de mens dwingen een gelovige te worden?" (Yunus 10:99)
"Er is geen dwang in de godsdienst" (al Baqaray 2:256)
Wat is uw mening hierover?

Antwoord:

Geloofd zij Allah.

Geleerden hebben uitgelegd dat deze twee verzen en andere gelijkaardige verzen te maken hebben met hen van wie jizyah mag worden geheven, zoals de joden, christenen en magiërs (volgelingen van Zoroaster). Zij mogen niet worden gedwongen, maar zij worden gesteld voor de keuze moslim te worden of jizyah te betalen.

Andere geleerden zeiden dat dit sloeg op de begintijd, maar dat het later was afgeschaft door Allahs bevel om te vechten en jihad te voeren. Dus iedereen die weigert toe te treden tot de islam moet worden bevochten als moslims daartoe in staat zijn, tot ze tot de islam toetreden of jizyah betalen als ze behoren tot diegenen die jizyah mogen betalen.

De kuffaar moet worden gedwongen tot de islam toe te treden als ze niet behoren tot hen van wie jizyah mag worden geheven, omdat dat zal leiden tot hun geluk en redding in deze wereld en in het hiernamaals.

Iemand verplichten de waarheid aan te hangen die leiding en geluk geeft is beter voor hem dan dat hij wordt geleid door onwaarheid. Net zoals een persoon mag worden gedwongen de verplichtingen na te komen die hij anderen verschuldigd is, zelfs als dat gevangenneming of lijfstraffen inhoudt. Dus het dwingen van kafirs om alleen in Allah te geloven en tot de islam toe te treden is belangrijker en wezenlijker, omdat dit zal leiden tot zijn geluk in deze wereld en in het hiernamaals. Dit is van toepassing, tenzij het gaat om de Mensen van het Boek, namelijk de joden, christenen en Magiërs, omdat de islam zegt dat deze drie groepen voor de keuze mogen worden gesteld: ze mogen tot de islam toetreden, of ze mogen jizyah betalen en onderworpen worden.

Volgens sommige geleerden mogen anderen ook de keuze tussen islam en jizyah krijgen, maar de meest juiste opvating is dat geen anderen dan deze drie groepen voor de keuze mogen worden gesteld, omdat de profeet op het Arabisch schiereiland tegen de kuffaar vocht, en hij alleen accepteerde dat zij moslim werden. En Allah zei (interpretatie van de betekenis):

"Maar als ze berouw tonen [door het verwerpen van shirk (polytheïsme) en islam (monotheïsme) te accepteren] en as-Salaah (Igaamat-as-Salaah) uit te voeren en Zakaah te geven, laat ze dan met rust."

[al-Tawbah 9:5]


Hij zei niet: 'als ze jizyah betalen'. De joden, christenen en magiërs mogen worden gevraagd tot de islam toe te treden; als ze weigeren, dan moet hen worden gevraagd jizyah te betalen. Als ze weigeren jizyah te betalen, dan moeten de moslims tegen hen vechten als ze hiertoe in staat zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

9:29 Bestrijdt diegenen die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.


En het is aangetoond dat de profeet jizyah accepteerde van de magiërs, maar het is niet bewezen dat de profeet of zijn metgezellen jizyah aannamen van wie dan ook, behalve van de drie hierboven genoemde groepen.

Het basisprincipe wat betreft dit onderwerp zijn Allahs woorden (interpretatie van de betekenis):

8: 39 En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.

9:5: Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zak’at betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.


Dit vers is bekend als Ayat al-Sayf (het vers van het zwaard).

Deze en identieke verzen schaffen de verzen af waarin wordt gezegd dat er geen dwang bestaat om moslim te worden.


En Allah is de Bron van kracht.

Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat li’l-Shaykh Ibn Baaz, 6/219 (www.islam-qa.com)
Laatst gewijzigd door nina op wo apr 05, 2006 8:13 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

De joden, christenen en magiërs mogen worden gevraagd tot de islam toe te treden; als ze weigeren, dan moet hen worden gevraagd jizyah te betalen. Als ze weigeren jizyah te betalen, dan moeten de moslims tegen hen vechten als ze hiertoe in staat zijn.
Jizyah is een speciale belasting, te vergelijken met het protectiegeld dat de maffia vraagt aan winkels en bedrijven om hun bedrijf te 'beschermen'. Ik kan echt geen andere vergelijking vinden. De mensen die deze belasting betalen, worden 'dhimmi' genoemd, wat 'beschermde mensen' betekent.

Betaal je niet, dan verlies je de 'bescherming' en ben je vogelvrij. Dat wil zeggen dat je met geweld wordt bestreden. Dat volgt ook uit de derde 'mogelijkheid' die hier wordt gegeven: betaal je geen protectiegeld, dan moet er tegen je worden gevochten.

Als we dit van de maffia misdadig vinden, moeten we dit ook van een godsdienst misdadig vinden. Als iemand het daar niet mee eens is, hoor ik graag waarom ik het mis heb.
CroMagnon
Berichten: 57
Lid geworden op: do jan 23, 2003 1:54 am

Bericht door CroMagnon »

Dank voor de vertaling, Nina :D

Hier is wat nederlandstalige lectuur van de website van de El Tawheed moskee/stichting te Amsterdam:

Houden van je medemoslims omwille van Allah
http://www.eltawheed.nl/nl/articles/hou ... Allah.html
...
Al-Wala´is een onderdeel van al-Imaan (geloof) en is noodzakelijk om het geloof compleet te maken. Het tegenovergestelde van al-Wala´ is al-Bara´. Dit houdt in dat je afkeer voelt voor alle uitspraken (bijv. roddel), daden (bijv. overspel), opvattingen (bijv. bijgeloof) en personen (bijv. ongelovigen) waar Allah een afkeer van heeft. Alleen “houden van” omwille van Allah is niet genoeg; ook “haten omwille van Allah” is een noodzakelijk onderdeel van al-Imaan.
...
Daarom staat het de moslim niet vrij om liefde of haat te voelen voor wie en wat hij zelf wil; de islam biedt ons ook hier richtlijnen.
...

Al-Bara´
Na deze beschrijving van de liefde die er tussen moslims is, komt de vraag op: En de niet-moslims? Voelen we voor hen ook dezelfde liefde?

Het antwoord is: Nee, niet zoals de liefde die we voor onze medemoslims voelen..

Zoals in het begin werd geschreven, moet de moslim al-Wala´ praktiseren: van alle uitspraken, daden, opvattingen en personen houden waar Allah van houdt en dit in de praktijk brengen. Het tegenovergestelde van al-Wala´is al-Bara´. Dit betekent dat je haat en afkeer voelt van alle uitspraken, daden, opvattingen en personen waar Allah niet van houdt en dit in de praktijk brengt. Voorbeelden zijn roddel (uitspraken), overspel (daden), koefr (opvattingen) en koeffaar (personen).
Al-Bara´is net zoals al-Wala´ niet vrijblijvend. Het is onderdeel van Imaan, en nodig om Imaan compleet te maken.
Wat houdt al-Bara´ in in de praktijk:

Een afkeer hebben van koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en de mensen die dit aanhangen. We hebben hierbij een voorbeeld aan de Profeet Ibrahiem (as):
Waarlijk, er was voor jullie een goed voorbeeld in Ibrahiem en degenen die met hem waren, toen zei tot hun volk zeiden: “Wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet, en er is tussen jullie en ons vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, tot jullie in Allah, de Enige, geloven… (Soerah al-Moemtahanah (60):4)

Niet de koeffaar als Awliya´ nemen. Awliya´ zijn helpers, vrienden etc. We kunnen geen genegenheid voor hen voelen, vanwege Allah´s bevel:

O jullie die geloven, neemt niet Mijn vijanden en jullie vijanden tot vrienden, aan wie jullie genegenheid betonen…
(Soerah al-Moemtahanah (60):1

O, jullie die geloven, neem buiten jullie volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven jullie te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben jullie onze geboden duidelijk gemaakt indien jullie ze willen begrijpen.
(Soerah Ali-Imraan (3):118)

...
Niet hun gezelschap en vriendschap genieten
...
Wat is het toch een vriendlijk en tolerant en liefdevol geloof .... :roll:
Echt een religie van Liefde en Vrede... Afbeelding Afbeelding

Dit is puur Oproepen tot Haat! :o

(zie ook mijn eerste posting in dit draadje)
~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~

visit: muslim-quotes

~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~
_________________
CroMagnon
Berichten: 57
Lid geworden op: do jan 23, 2003 1:54 am

Bericht door CroMagnon »

update:

het artikel
Houden van je medemoslims omwille van Allah
http://www.eltawheed.nl/nl/articles/hou ... Allah.html

blijkt vandaag niet meer op de site van El Tawheed te staan ....

het is (voorlopig) nog wel aanwezig in de google-cache
~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~

visit: muslim-quotes

~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~
_________________
Plaats reactie