Prof. Smalhout.

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gebruikersavatar
Lodewijk Nasser
Berichten: 5886
Lid geworden op: Ma Aug 14, 2006 1:58 am
Contact:

Prof. Smalhout.

Berichtdoor Lodewijk Nasser » Za Dec 23, 2006 2:07 am

Prof. Smalhout: kerstrede 2005

Er is nog hoop

Vanavond begint de kerst. Maar ruim 2000 jaar na de allereerste kerstnacht doet zich thans de vraag voor, welke betekenis dit jaarlijkse hoogtepunt nog voor de hedendaagse mensen heeft. Meer dan 1 miljard christenen krijgen in deze dagen het ontroerende hoofdstuk uit het evangelie van Lucas te horen. Dat begint met de woorden: "En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van de keizer Augustus dat het gehele rijk moest worden ingeschreven..." En dan volgt het verhaal van de timmerman Jozef en de jonge, ongehuwde moeder Maria die haar eerste kind krijgt in de stal tussen de dieren "omdat er voor hen geen plaats was in de herberg" .

Invloed

De baby, Yeshua, die uit armoede slechts een veevoederbak als wiegje had, groeide uit tot één van de grootste joodse hervormers op het gebied van religie, filosofie en sociaal recht. De Romeinen noemden hem Jezus. Maar hoewel het machtige Romeinse rijk al meer dan anderhalf duizend jaar geleden ten onder is gegaan, is de invloed van dat kind in die kribbe nog onveranderd groot. Vooral omdat de essentie van het kerstgebeuren in wezen nog volledig actueel is. Het gaat om een machtige en kille overheid, die simpele mensen dwingt grote en ongemakkelijke voettochten onder primitieve omstandigheden te maken. Dat alles vanwege administratieve zaken die met geld en management van doen hadden. Zaken, waarover geen enkele inwoner van dat grote rijk rondom de Middellandse Zee iets te zeggen had gehad. En dat is tot op heden in principe niet veel veranderd. Ook nu wordt de gewone burger gemanipuleerd door overheidsinstanties zonder enige inspraak.

Daarom leven tallozen in grote onzekerheid en vrees voor de toekomst. Wij worden samengeperst in een eenheidsworst die de Europese Unie heet. We moeten betalen met een opgedrongen, wezensvreemde geldeenheid, de euro. Onze regels en wetten komen nu al grotendeels uit het buitenland. We weten geen raad met de etnische problemen die vorige regeringen hebben veroorzaakt, of die ons nog te wachten staan. In toenemende mate worden wij bedreigd door criminaliteit en terrorisme. Er is ook een algehele tendens van maatschappelijke verkilling en verloedering ontstaan, waarin alleen nog macht en geld een rol schijnen te spelen.

Alle basisnuts en zorgvoorzieningen zijn geprivatiseerd met het bedrieglijke argument dat dan concurrentie de prijzen en kosten zou drukken. Inmiddels weet niemand meer hoe de zaak in elkaar steekt. Alleen wordt alles duurder, ingewikkelder, onoverzichtelijker en daalt de dienstverlening. Want het doel is niet meer de mens, de burger, de cliënt of de patiënt, maar alleen nog de aandeelhouders, de managers, en de afgod van de grootschaligheid.

Slachtoffer

Deze ontwikkeling heeft ook de algemene mentaliteit aangetast. De begrippen naastenliefde, roeping, toewijding, opoffering en solidariteit zijn voor de snelle, maar kille computervirtuozen slechts belachelijke, ouderwetse en overleefde ideeën geworden. Dat speelt zich zelfs af in de volksgezondheid.

Veel moderne huisartsen zien hun vak als een banale broodwinning en houden er kantooruren op na. En zo kan het komen dat er in deze tijd opnieuw kleine kinderen het slachtoffer van onmenselijkheid worden. Zoals de gruwelijke geschiedenis van de doodzieke allochtone baby Marwah. Die werd te Utrecht met haar Afghaanse ouders midden in de nacht van het kastje naar de muur gestuurd. Ten slotte belandde ze op een Hapo, een huisartsenpost. Van daaruit werden de Afghaanse Jozef en Maria met baby Marwah naar een kinderziekenhuis gestuurd. Ze wisten in Utrecht heg noch steg.

Het was stikdonker. Er was niemand op straat en ze spraken ook nog nauwelijks Nederlands. Uren hebben ze reddeloos verdwaald in hun oude auto rondgezworven, tot het kind in de armen van de moeder stierf. Ook voor hen was er "geen plaats in de herberg" geweest. Ze waren midden in een van de rijkste landen van Europa, de donkere steenwoestijn van uitgestorven nieuwbouwwijken ingestuurd. De verantwoordelijke arts werd door de rechtbank vrijgesproken van het "delict verlating van een hulpbehoevende met dodelijk gevolg". De befaamde geschiedenis van de barmhartige Samaritaan was, na 2000 jaar, in Utrecht nog steeds niet doorgedrongen.

Het is dan ook te begrijpen dat velen in deze kille tijd even de wereld willen ontvluchten bij de heldere gloed van kerstkaarsen. Die zijn een symbool van hoop omdat ze een warm en zuiver licht geven in de duisternis die ons omringt. Vrijwel tegelijk met het christelijke kerstfeest viert de joodse gemeenschap in deze dagen (van 26 december tot 2 januari) het chanoekafeest. Ook daarbij speelt kaarslicht een symbolische hoofdrol. Alle joodse gezinnen herdenken dan dat in het jaar 164 voor onze jaartelling de grote tempel in Jeruzalem opnieuw werd ingewijd. Die tempel was jarenlang misbruikt en ontwijd door zogenaamde Hellenisten.

Dat waren mensen die onder Grieks gezag stonden en met geweld de Griekse cultuur, vooral in het oosten, wilden verbreiden binnen het immense rijk dat Alexander de Grote eerder had gesticht. De opzet was een soort bijbelse EU. Evenwel stuitte dit streven op een heftig joods protest onder leiding van de verzetsstrijder Judas Maccabeus. Er volgde een vreselijke burgeroorlog, waarbij vooral de Syrisch-Hellenistische koning Antiochus een weerzinwekkend soort SS-terreur organiseerde.

Hoe wreed hij dat deed is te lezen in het tweede hoofdstuk van het apocriefe bijbelboek Maccabeeën. Huiselijk Het chanoekafeest werd het joodse symbool van een krachtig 'neen' tegen ieder streven de eigen identiteit en religie te doen opgaan in een eenheidscultuur. Centraal staat hierbij het ontsteken van de lichtjes van de chanoeka-kandelaar, de menora. Die heeft negen kaarsjes. Acht om te branden, en de negende om alle andere een voor een aan te steken. Iedere dag een kaarsje meer. De menora wordt voor het raam geplaatst, om het licht ook in het donker buiten te laten schijnen.

En net als kerst is Chanoeka een huiselijk feest. Binyomin Jacobs, hoofdrabbijn te Amsterdam, schreef dat "de menora hoop, verwachting, doorzettingsvermogen, vertrouwen, broederschap en naastenliefde uitstraalt". Wellicht dat het gebundelde licht van de kerstboom enerzijds en de menora anderzijds ons in deze donkere dagen mag vervullen met de niet te vernietigen hoop dat we ondanks alles mogen meewerken aan een betere wereld. Een wereld zonder angst, zonder haat en zonder terreur, waar voor iedereen een herberg open zal staan. In dit milde, maar onverwoestbare licht wens ik u allen een gelukkig kerstfeest of een vredig Chanoeka toe.

Amen
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Willem Elsschot (1882-1960)

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Prof. Dr. B. Smalhout

Berichtdoor Ariel » Zo Dec 30, 2007 4:07 am

Leesvoer voor vroege en late vogels die op deze koude Zondag ochtend even willen genieten ( uiteraard met een kop koffie in de hand,) van wat oude, maar oh, nog steeds zo actuele columns van Prof. Dr. B. Smalhout


MAROKKANEN, door Prof. Dr. B. Smalhout.


Nederland heeft thans op een bevolking van ruim zestien miljoen mensen bijna drie miljoen allochtonen. Dat is, om precies te zijn, 18,4 procent van alle inwoners. De officiële statistieken vermelden meer dan honderd landen van herkomst. De grootste groepen worden echter gevormd door Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen. Maar bij alle problemen die zo´n multiculturele samenleving nu eenmaal oplevert, komen speciaal Marokkanen toch wel erg veel voor in de berichtgeving over wangedrag en criminaliteit. De vraag is in hoeverre de overheid hier medeschuldig aan is. Jarenlang heeft die overheid de immigratie vrijwel ongeremd laten doorgaan. Opgezadeld met links-progressieve ideeën over arme mensen die in hun eigen land met de dood, door politieke vervolging of honger zouden worden bedreigd, werden onze grenzen wijd opengezet. Controle op herkomst was vaak niet mogelijk. Vele immigranten vernietigden hun paspoorten nog voor aankomst. Het socialistische idee dat ieder mens in principe goed is en aan elkaar gelijk, verhinderde iedere vorm van kritisch denken.

Aanpassen
Dat kwam ook ten dele omdat Nederland weliswaar een lange traditie had als uitwijkhaven voor vluchtelingen en immigranten, maar nooit ervaring had opgedaan met mensen uit ontwikkelingslanden. We hadden hier weliswaar Spanjaarden, Franse hugenoten, Polen en Oost-Europese joden binnengekregen. Maar dat waren vrijwel allemaal mensen die een min of meer aan ons verwante cultuur hadden, die hard werkten en uitstekend integreerden in de Nederlandse samenleving. De problemen ontstonden toen er slecht ontwikkelde en zelfs primitieve asielzoekers kwamen die zich niet aanpasten aan de Nederlandse verhoudingen. Ze waren veelal afkomstig uit achtergebleven gebieden in hun land van herkomst. De meesten waren fundamenteel islamitisch. En dat betekent over het algemeen dat vrouwen gediscrimineerd worden, dat over religie er geen vrijheid van mening of discussie mogelijk is, dat westerlingen als ongelovige honden worden beschouwd, dat begrippen als erewraak en eremoord normaal worden gevonden en westerse vrouwen als zedeloze lellebellen worden gezien die geen recht op enig respect hebben. De weigering zich aan te passen ging bij vele immigranten zo ver, dat ze zelfs onze taal niet wilden leren. Nog steeds zijn er asielzoekers die hier al dertig jaar wonen en nog geen woord Nederlands spreken. De overheid onderdrukte iedere vorm van discussie hierover. Zelfs de vermelding van het land van herkomst van een allochtone wetsovertreder werd als racistische discriminatie gezien. Zodoende was het vooral het matig ontwikkelde Marokkaanse volksdeel dat vaak volkomen uit de hand liep. Want ieder ingrijpen door de overheid of de plaatselijke politie werd als een racistische, rechts-extremistische daad gezien. Thans plukken wij van dit softe, rozerode beleid de wrange vruchten. Slecht opgevoede en criminele Marokkaanse jongeren terroriseren onze badplaatsen, de treinen, de cafés en zelfs hele buurten. In steeds meer moskeeën en islamitische scholen wordt de hetze tegen het westerse volksdeel voortgezet. En dat wordt allemaal gedoogd. Maar als een Nederlandse eigenaar van een strandtent ten einde raad een groep terroriserende Marokkaanse jongeren met een simpel alarmpistool zijn etablissement uitjaagt, komt er een arrestatieteam van 25 man om hem in de boeien te slaan. Hij heeft elf dagen in de Haarlemse koepelgevangenis gezeten. Hij moet nog voor de rechter verschijnen, die hem vrij zeker zal straffen. Een agent die op het Mercatorplein in Amsterdam uit noodweer een Marokkaanse messentrekker neerschoot, krijgt de grootste ellende over zich heen. Er wordt een Marokkaans Comité tegen Politiegeweld, Zinloos Geweld en Discriminatie opgericht dat een protestmars organiseert waar zelfs de Amsterdamse politie aan meedoet.

En de PvdA-burgemeester Job Cohen ging ijlings, samen met commissaris Van Riessen, op rouwbezoek bij de familie van de neergeschoten Marokkaan. Job Cohen zoekt, zoals bekend, eeuwig de dialoog die eenvoudig niet te realiseren is. Alleen al vanwege het feit dat fundamentalistische Marokkanen sowieso de pest hebben aan een burgemeester van joodse afkomst.

Interessant is dat hoogontwikkelde allochtonen ons softe beleid volkomen geschift vinden. Zo beschreef bijvoorbeeld de Marokkaanse columnist Khalid Boudou van het Algemeen Dagblad op 18 juli jl. onder de titel ´Houd de dief´ hoe in zijn land winkeldieven worden behandeld. De dief werd op een markt van kraam naar kraam gesleept en door alle marktkooplui afgerost. Toen de politie kwam, begon die ook meteen te meppen. De dief werd in een arrestantenwagen gegooid en naar een politiecel afgevoerd.

Gevangenis
De Iraanse jurist Afshin Ellian, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, schreef in het NRC Handelsblad van 30-11-02 dat „onze multiculturele samenleving lijkt op een gevangenis met eigen allochtone cipiers, hulpverleners en religie”. En de ´godfathers´ van alle allochtonen zijn, volgens Ellian, D66, Groen Links en PvdA. De moslim-auteur Hafid Bouazza schreef op 20-02-02 in het NRC Handelsblad dat Nederland blind is voor het moslimextremisme, dat zijn invloed laat gelden op alle islamitische scholen. Nederland is volgens Bouazza naïef en dom. De Algerijn Mohammed Arkoun, hoogleraar in de geschiedenis van de islam, verweet Nederland in het NRC Handelsblad van 2710-01 een veel te liberale opstelling ten opzichte van moslims. In islamitisch Nederland ontbreekt volgens de professor elke intellectuele ontwikkeling, waardoor ze de islam geheel misbruiken. Maar door onze eigen politiek-correcte overheid werd in 1997 de hardwerkende en uitstekend geïntegreerde Turkse kleermaker Gümüs, met zijn gezin, via de PvdA-staatssecretaris Schmitz het land uitgezet. Dit krankzinnige beleid is niet alleen verderfelijk voor de autochtone Nederlanders die zich er dood aan ergeren, maar vooral ook voor de – gelukkig vele – uitstekend functionerende Marokkanen die thans over één kam geschoren worden met het tuig van de richel dat zelfs hun eigen vaderland Marokko liever ziet gaan dan komen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Zo Dec 30, 2007 4:11 am

En nog een...


ALLAH'S SLAGERS,

door Prof. Dr. B. Smalhout.

Nederland is ontzet over de moord op de journalist en filmregisseur Theo van Gogh. Het woord ’moord’ is eigenlijk een eufemisme, een verdoezelende term. Theo is in feite op beestachtige wijze afgeslacht. Het was geen simpele wandaad van een gestoorde crimineel. Het was de ultieme consequentie van dertig jaar wanbeleid op het gebied van immigratie. Sinds 1972 is een groeiende stroom immigranten in ons land ongeselecteerd toegelaten. Het grootste deel van deze immigranten, die veelal geheel ten onrechte asielzoekers worden genoemd, bestond in feite uit niet-westerse economische gelukszoekers. Die zagen in ons uiterst sociale Nederland een paradijs waar het niet eens noodzakelijk was de taal te leren of werk te zoeken. Volgens de integratiedeskundige prof.dr. David Pinto heeft Nederland deze allochtonen doodgeknuffeld. De kwalijke gevolgen hiervan zijn jarenlang door onze overheid ontkend. Er mocht zelfs niet over gesproken worden, op straffe van sociale uitstoting. Eenieder die de terreur van vooral de fundamentalistische moslims ter discussie wilde stellen, werd beschuldigd van racisme of rechtsextremisme. Want kritiek, met name op Marokkaans wangedrag, was politiek niet correct en dus verwerpelijk. Vooral door politiek links werd dat als discriminatie beschouwd. En links Nederland was nu eenmaal allergisch voor dit begrip. Dat was als parel van onze rechtsstaat opgenomen in artikel 1 van onze grondwet.

Achterlijk
Toen Pim Fortuyn in 2002 dan ook stelde dat de rigoureuze interpretatie van dat artikel iedere zinvolle discussie over het allochtonenprobleem onmogelijk maakte, werd hij door vrijwel alle linkse Nederlandse politici, inclusief de media, furieus aangevallen. Vooral toen hij óók nog opmerkte dat de islam geleid heeft tot een ’achterlijke cultuur’. Zoals bekend heeft hem dat het leven gekost. En zo kon het sociale ziekteproces doorzweren totdat het abces afgelopen dinsdag openbarstte. Nu opeens durven mensen in ingezonden brieven en interviews te klagen over de vooral Marokkaanse terreur op het gebied van criminaliteit, geweld en intimidatie. Reeds lang ergerde Nederland zich aan Noord-Afrikaans wangedrag in openbare zwembaden en scholen. Aan intimidatie van joodse medeburgers en aan de terreur in het openbaar vervoer. Eveneens ergerde men zich aan de minachting voor vrouwen. Nooit heeft onze overheid enige zinvolle maatregel genomen.
Vooral de Marokkaanse moslims komen uit een typische machocultuur, waarin de ’man’ centraal staat. Die heeft het in principe voor het zeggen. Zijn zogenaamde ’eer’ is snel geraakt en reeds jonge jongens eisen ’respect’. In hun vaderland heerst dan ook een autoritaire structuur. Daar zijn officiële functionarissen nog met groot gezag bekleed. Onderwijzers, politieagenten, dokters en burgemeesters zijn nog echte autoriteiten. Daar loop je niet even overheen. In Nederland echter zijn sinds de jaren ’60 en ’70 al die personen van hun autoriteit ontdaan. De onderwijzers die zich bij de voornaam laten aanspreken, de dokters in vrijetijdskleding en de uiterst coulante Nederlandse justitie hebben de vaak primitieve immigranten uit achtergebleven Noord-Afrikaanse gebieden ervan overtuigd hier met een stel waardeloze softies te maken te hebben. Daar hoef je geen respect voor op te brengen.
Niets was ook dwingend voorgeschreven. Allochtonen hoefden niet eens onze taal te leren. De overheid kwam ze welwillend tegemoet met tolken en met opschriften in het Arabisch. En bij eventuele rechtszittingen werd steevast rekening gehouden met hun culturele achtergrond. Het prototype van zulk een keurige, maar boterzachte magistraat is Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam, de stad met meer dan 50% allochtonen. Cohen is de vleesgeworden politieke correctheid. Hij wil ’de boel bij elkaar houden’, zegt hij. Dat probeert hij door praatgroepen met Marokkanen te organiseren, islamitische theehuizen te bezoeken, buurthuizen te stichten en ’de dialoog te onderhouden’. Hij reageerde niet toen joodse kinderen op weg naar school dagelijks werden bedreigd. Hij deed niets wezenlijks toen Marokkanen de dodenherdenking op 4 mei met antisemitische kreten verstoorden. Hij heeft toegestaan dat in zijn stad autochtone Amsterdammers in de Diamantbuurt door Marokkaanse jongeren uit hun woning werden verjaagd. Hij nam geen maatregelen toen in 2002 islamitische betogers tegen Israël met duizenden door de stad trokken, het Nationaal Monument op de Dam met hakenkruisen bekladden en massaal uitriepen dat alle joden vergast moesten worden.Theo van Gogh was, journalistiek gezien, geen lieverdje. Hij kon uitermate grof tekeergaan tegen alles wat zweemde naar fundamentalisme, starre orthodoxie, hypocrisie en vooral ook de politieke correctheid. Maar de basis van zijn optreden was uiteindelijk het recht op de vrijheid van meningsuiting. Vandaar ook zijn grote waardering voor Pim Fortuyn, over wie hij zojuist een film had vervaardigd. Van Gogh had volkomen gelijk met zijn vlijmende kritiek op onze politici. Die hadden immers door hun lafheid en misplaatste politieke ideologie de allochtonenproblemen van de laatste dertig jaar in de hand gewerkt.

Prietpraat
Na Theo’s gruwelijke dood gaven een aantal ministers en burgemeester Cohen op de televisie hun eerste commentaren. Het was schokkend te beluisteren dat ze daarbij dezelfde voze woorden, gebakken lucht en politieke prietpraat uitsloegen als hun voorgangers na de moord op Pim Fortuyn. Ze citeerden zelfs onze vorige premier, de hypocriete Wim Kok, die toen zei ’dat de bevolking kalm moest blijven en zich niet moest laten leiden door emoties, maar slechts door het verstand’. En niemand kwam met een duidelijk voorstel, ook Job Cohen niet. Hij riep alleen de Amsterdammers op om een kwartier lang lawaai te maken op de Dam.

Over deze boterzachte burgervader schreef Theo van Gogh eens: ’Van alle oplichters die ons de vijfde colonne van de geitenneukers proberen te verkopen als een verrijking van onze ’geweldige’ multiculturele samenleving, is Job Cohen de meest doortrapte. Hij is bezig een begrip te worden onder Allah’s slagers…’

Dinsdagmorgen 2 november lag de schrijver van deze woorden, Theo van Gogh, te Amsterdam, de stad van Job Cohen, in een grote plas bloed postuum alsnog zijn afschuwelijke gelijk te bewijzen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Zo Dec 30, 2007 4:14 am

Schenk nog maar een kop koffie in..


EEN HANDDRUK DIE VERDEELT,

door Prof. Dr. B. Smalhout.

Zelden is er over een begroeting zo veel rumoer ontstaan als over de hand die integratieminister Rita Verdonk (VVD) geweigerd is door de ultraorthodoxe Ahmad Salam uit Tilburg. Is dit een storm in een glas water of het begin van een snel groter wordende scheiding tussen allochtone islamieten en autochtone Nederlanders?

Het begint enigszins te gelijken op het laatste. Dit is ook opgemerkt door het buitenland. Heel Europa en zelfs Rusland maken zich zorgen over hoe onze eertijds schijnbaar zo rustige en tolerante samenleving in korte tijd veranderd is in een gistend vat vol onvrede. Columnist H.J.A. Hofland van het NRC Handelsblad (24-11-04) ziet in dit verband zelfs al een staatsgreep tot de mogelijkheden behoren. En het Sociaal Cultureel Planbureau voorspelt in zijn laatst verschenen rapport dat ons land de komende vijftien jaar door angst zal worden beheerst en dat de maatschappij steeds harder en onaangenamer zal worden. Dat is ook geen wonder, want ons nu al overbevolkte land heeft wat dat betreft al reeds de kritische grens overschreden. De verdere toename van onze bevolking is hoofdzakelijk te wijten aan de groei van het allochtone volksdeel. In het bijzonder van de islamieten, die, zoals bekend, vele malen meer kinderen krijgen dan de oorspronkelijke Nederlanders. De Amerikaanse islamoloog prof. Bernard Lewis, hoogleraar aan de Princeton University, voorspelde onlangs zelfs in het Duitse blad ’Die Welt’ dat geheel Europa in deze eeuw nog islamitisch zal worden.

Dit alles zet de etnische verhoudingen op scherp. Vandaar de grote deining rondom de geweigerde handdruk van Rita Verdonk. Imam Ahmad Salam, die al vijftien jaar hier woont maar nog geen woord Nederlands bleek te spreken, verklaarde „liever een ijzeren naald door zijn hoofd te krijgen dan een vrouw een hand te geven”. De protestantse theologe en columniste Jacobine Geel (AD 23-11-’04) vond dat Rita Verdonk fout gehandeld had. Dat was ook de mening van oud-minister Hans van Mierlo (D66) in het tv-programma Buitenhof. Minister Verdonk had begrip moeten hebben voor de andere cultuur van de imam. Dat zou pas een voorbeeld van beschaving geweest zijn. Iets dergelijks zei ook de Amsterdamse hoogleraar in de joodse geschiedenis, prof. Selma Leijdersdorff (NRC Handelsblad 24-11-04), die zelfs boos was omdat Rita tegen de imam gezegd had: „Wij zijn toch elkaars gelijke?”

Respect
Sommige politiekcorrecte briefschrijvers waren boos op Rita omdat ze gezegd had volgend jaar de discussie in het Nederlands te willen voeren. Want de meeste imams, die soms meer dan 15 jaar in Nederland woonden, spraken slechts Marokkaans of Arabisch. Volgens de eveneens orthodoxe imam Mahmoud El Shershaby van de inmiddels omstreden Amsterdamse El Tawheed-moskee, was de weigering van zijn collega Ahmad Salam „juist een teken van respect voor de minister”. Maar volgens de talloze ingezonden brieven denkt het merendeel der krantenlezers dat de Tilburgse imam minister Verdonk gewoon geschoffeerd heeft. Bij de ontmoeting in Soesterberg gaven 49 van de 50 imams Rita Verdonk wél een hand. Maar volgens Ahmad Salam waren die 49 kennelijk geen goede islamieten.
Het is niet de eerste maal dat zulk een cultureel bepaald conflict opzien baart. Vier jaar geleden kreeg de vrouwelijke wethouder van onderwijs, Pauline van Hoogenhuizen uit Almere, geen hand van het bestuur van de orthodox-islamitische Al- Iman-school aldaar. Ook toen ontstond er deining waarbij de wethouder helaas bakzeil haalde. In maart van dit jaar werd een huisarts uit Breda door een 28-jarige Marokkaan in elkaar geslagen omdat de dokter de echtgenote van de Noord-Afrikaan een hand gaf toen hij zichzelf aan haar wilde voorstellen.

Laten we nu wel even nuchter blijven. Indien wij als ontwikkelde Nederlanders naar vreemde landen reizen, passen we ons zo goed mogelijk aan de heersende etiquette aan. We informeren ernaar, lezen voorlichtingsliteratuur, stellen vragen of we verontschuldigen ons als we het niet helemaal goed doen. Dat wordt door ieder volk volledig geaccepteerd en gewaardeerd. Dit geldt temeer indien we ons voor lange tijd in een vreemd land gaan vestigen. Bovendien trachten we dan zo snel mogelijk de plaatselijke taal te leren. Dit basale gedrag is kennelijk totaal onbekend bij de meeste allochtonen die, zoals uit openbare discussies blijkt, onder integratie verstaan dat autochtone Nederlanders zich maar aan hun cultuur moeten aanpassen.

Idealistisch
Uiterst schokkend is het verslag in het NRC Handelsblad van 23-11-04 van Hans Lukkien. De titel luidt ’Mijn angst voor het D-woord’ (de D van discriminatie). Lukkien is een op grond van burn-out afgekeurde onderwijzer. Uiterst idealistisch was hij in 1975 te Den Haag in het lager onderwijs begonnen. Via zijn werk wilde hij bijdragen tot een betere wereld. Aan kinderen van immigranten uit achterstandsmilieus besteedde hij veel extra aandacht. Hij was politiek links georiënteerd. Zijn leidraad bestond uit gedogen, begrip en tolerantie. Hij beschrijft hoe in de jaren ’90, dus al lang voor de 11e september 2001, de school steeds meer islamitische kinderen ging tellen. Er kwamen vaders die de schooljuffrouwen geen hand wilden geven. Hij kreeg zelf van zijn leerlingetjes te horen dat „zijn vader een kankerjood was en zijn moeder een kankerhoer” en ook dat ze straks „de baas in Nederland zouden zijn”. En hoewel de school heel lief en uitgebreid het islamitische suikerfeest ging vieren, bleven alle islamitische kindertjes demonstratief weg bij het sinterklaasfeest. Want dát was volgens hen en hun ouders „een slecht feest”. Over de kruistochten of over de holocaust mocht geen les worden gegeven.

De onderwijzer kon er niets tegen doen, want ieder protest zijnerzijds werd gezien als ’discriminatie’ en daarmee stond zijn baan op het spel. Nu, na bijna 30 dienstjaren is hij, volgens eigen zeggen, „wakker geworden”. Hij verwijt zichzelf dat hij „door zijn doorgeslagen tolerantie medeverantwoordelijk is voor dat onaangepaste, haatdragende gedrag”. Hij heeft „dat antiwesterse gedrag laten woekeren vanuit een laf-linkse filosofie”. Thans zit hij opgebrand thuis. Een diepteleurgestelde idealist die eens geloofde in het goede van de mens en in de maakbare multiculturele samenleving. Het is een soort biecht die eigenlijk hartverscheurend is. Het is ook een les voor de velen die nog steeds niet zijn ontwaakt en die met open ogen de ondergang van onze Nederlandse cultuur tegemoet marcheren volgens de al 30 jaar oude regels van de ’Weg Met Ons-politiek’.

We hebben ze na de moord op Theo van Gogh allemaal bezorgd, ijverig en verzoenend in actie gezien. In moskeeën en islamitische theehuizen, buurthuizen, jongerencentra en scholen. Premier Balkenende heeft nu zelfs een oranje polsbandje omgedaan. Dat schijnt te helpen tegen de discriminatie en de intolerantie, zegt hij. Zou het Rita wellicht ook helpen bij het benaderen van imams? Vermoedelijk niet. Rita Verdonk is niet gek.

Prof. Dr. B. Smalhout
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Zo Dec 30, 2007 4:17 am


HET MULTICULT KNUFFELCIRCUS,

door Prof. Dr. B. Smalhout.

Oppervlakkig gezien is Nederland zich thans, net als ieder jaar, aan het voorbereiden op het kerstfeest. Overal branden lichtjes en de meeste mensen verheugen zich op een tweetal rustige feestdagen. Vredig thuis, bij de familie of bij vrienden. Maar onder dit schijnbaar onbekommerde patroon gaapt een uiterst gevaarlijke scheuring in onze samenleving.

Twee politieke moorden binnen drie jaar hebben het vriendelijke masker van het vreedzame poldermodel en de schijnbaar voorbeeldige multiculturele samenleving afgerukt. En toen kwam het lelijke gezicht van een verscheurd land tevoorschijn. Want dat is wat er werkelijk speelt. Er dreigt een diepe sociale, culturele en politieke kloof te ontstaan op basis van het door onze overheid zo gevreesde ’wij tegen zij’-principe. Of, om het kind maar meteen bij de naam te noemen: het spanningsveld tussen de autochtone Nederlanders en de allochtone immigranten. En van deze laatsten vooral het Marokkaans- islamitische volksdeel.

Onverantwoord
Het hoeft thans geen betoog meer dat de basis van dit spanningsveld is gelegd door onze voorgaande regeringen die de laatste dertig jaar op totaal onverantwoorde wijze grote aantallen van die immigranten in ons land hebben toegelaten. Er werd van uitgegaan dat bijna al die landverhuizers asielzoekers waren, dus mensen die in hun geboorteland door hun geloof, ras of politieke overtuiging in levensgevaar verkeren. Het was toen politiek absoluut incorrect om dat te betwijfelen. Wie daar voorzichtig, maar terecht, vraagtekens bij stelde, kon meteen worden uitgemaakt voor racist, rechts-extremist of zelfs neonazi. Deze door politiek links geïntroduceerde gedachtegang werd door de meeste partijen overgenomen.

Zodoende kreeg wijlen Pim Fortuyn de agressie van vrijwel alle politici over zich heen toen hij de massale immigratie van mensen uit een achtergebleven cultuur ter discussie wilde stellen en daarbij óók nog opmerkte dat Nederland al veel te vol was. Zestien miljoen burgers waren er op 6 mei 2002 via de media getuige van hoe Volkert van der Graaf, geïnspireerd door uitspraken van de overheid en de media, het doodvonnis voltrok dat het politieke establishment Fortuyn had toegedacht. Maar bij de Kamerverkiezingen, die luttele dagen na de moord werden gehouden, bleek pas hoeveel landgenoten door de ideeën van de Rotterdamse professor waren aangesproken.

Gemeengoed
Nooit eerder in de geschiedenis wist een dode politicus zó veel zetels te veroveren. Het was het beste bewijs dat de regerende politieke partijen geen idee hadden van wat er leefde onder de Nederlandse bevolking. Het schrijnende is dat de meeste van Pim Fortuyns voorstellen en uitspraken thans gemeengoed zijn geworden bij diens vroegere tegenstanders. De almacht van de alles onderdrukkende politieke correctheid was echter definitief gebroken.

En de tweede politieke moord vond, zoals bekend, vorige maand plaats. Op 2 november jongstleden werd de cineast en journalist Theo van Gogh op bijna rituele wijze afgeslacht door de fundamentalistische moslim Mohammed Bouyeri. Vanaf dat moment werd de scheuring in onze samenleving voor iedereen duidelijk. Als reactie hierop volgden meer dan 170 terreurdaden op moskeeën, scholen en vreemd genoeg ook kerken. De overheid wist niet wat ze moest doen om de religieuze en politieke veenbrand te blussen. Onze premier J.P. Balkenende liet zich niet zien op de plaats van de moord, niet bij de protestdemonstratie op de Dam, niet bij de uitvaart van Theo van Gogh, nóch bij diens rouwende familie. Hij volgde het gedragspatroon van Job Cohen, de dialoogburgemeester van Amsterdam. Hij bezocht dus islamitische scholen, theehuizen en moskeeën. Ook ons staatshoofd stortte zich in de plotselinge knuffelrage en bezocht een islamitisch jongerencentrum te Amsterdam.

Acuut gek
Plotseling ging de overheid discussiëren over inburgering, taallessen, het afschaffen van de dubbele nationaliteit van Marokkanen enz. Er werden ook multiculti feestjes georganiseerd, zelfs met boerenkool en worst. In Delft werd zelfs een inburgeringscursus voor Nederlanders in de Marokkaanse cultuur georganiseerd. Twee dagen voor sinterklaas werden tijdens het vrijdaggebed in diverse moskeeën de schoenen van de gelovigen door Nederlanders met snoep en sinterklaascadeautjes gevuld. Vaak stond erbij: ’Als een gebaar van verzoening’, en dan vraag je je af, wie er hier nu acuut gek geworden is. Wie moet er met wie verzoend worden? En door wie is eigenlijk de moord gepleegd? Is er soms een Marokkaan vermoord door een krankzinnige Nederlander?

Natuurlijk zijn de meeste moslims niet fundamentalistisch. En natuurlijk zijn er ook vele Marokkanen die hun best doen en die zorg hebben voor hun gezin. Maar het blijft een feit dat de islam in ontwikkeling eeuwen achterloopt met de joods-christelijke cultuur van het Westen. Maar het blijft ook een feit dat de islam zeer gewelddadige elementen bevat en een grote mate van intolerantie tentoonspreidt ten opzichte van andersdenkenden, joden en christenen. De laatsten zijn bijvoorbeeld hun bestaan niet zeker in landen als Saoedi-Arabië. Om nog maar te zwijgen over de islamitische discriminatie van vrouwen en homo’s.

In feite berust het spanningsveld tussen de moslimwereld en de westerse democratieën op een enorm verschil in ontwikkeling die niet binnen een à twee generaties is uit te wissen. Dat blijkt ook uit simpele statistieken. Zo bevat de totale islamitische wereldbevolking nog niet half zoveel wetenschappers als het kleine land Israël. Of om het anders te formuleren: moslims vormen ± 20 procent van de wereldbevolking, maar ze leveren minder dan 1 procent van het totale aantal beoefenaars van wetenschap. Dat komt ook tot uiting in het aantal Nobelprijswinnaars. In de laatste honderd jaar ontvingen slechts zeven Arabieren de Nobelprijs. Eén van die zeven was Jasser Arafat (voor de Vrede!). In diezelfde eeuw waren er niet minder dan 127 joodse wetenschappers die in Stockholm met de befaamde prijs werden onderscheiden.

Zolang de Nederlandse overheid geen rekening houdt met dit soort cultuur- en ontwikkelingsverschillen, zullen alle zogenaamde verzoeningsfeestjes, christelijkislamitische gebedsdiensten en hypocriete multicult knuffelpartijen tot mislukken gedoemd zijn. Onze kinderen en kindskinderen zullen er straks de rekening voor moeten betalen. En dat in een overvol land waar zij als autochtonen wellicht een minderheidsgroep zullen vormen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Zo Dec 30, 2007 4:20 am


Moordzuchtig geloof,

door Prof. Dr. B. Smalhout.

Als Westers land hebben wij langzamerhand een onverdraaglijke portie oosters-islamitisch geweld toegediend gekregen. Na de aanslag in 2001 op het World Trade Center in New York volgden de religieuze massamoorden op onder andere Bali, in Madrid en in Londen. In Nederland hebben wij dan nog het proces tegen de islamitische moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B. Onvermijdelijk waren de overheidsrituelen die zich daarbij altijd afspelen en die massaal over de televisie worden uitgezonden. De toespraken, de kransleggingen, de brandende kaarsjes, de droevige muziek en de twee minuten stilte. Maar vooral het nietszeggende gezwets van vooraanstaande staatslieden. De meeste Westerse landen hebben ten gevolge van het bijna universele multiculturele knuffelbeleid thans zeer grote islamitische bevolkingsgroepen. Politici zijn dan ook als de dood om maar iets kwetsends te zeggen over de islam als potentieel gewelddadig element in onze samenleving.

Na de dodelijke explosies in drie metrotreinen en een bus in Londen haastten de Engelse Tony Blair, de Duitser Schröder, de Franse Chirac en onze eigen Jan Peter Balkenende zich om te stellen dat het allergrootste deel van de allochtone moslims uit brave en hardwerkende mensen bestaat. En die mogen beslist niet verwijtend worden aangekeken vanwege de wandaden van slechts enkele van hun geloofsbroeders. Oppervlakkig gezien lijkt dat een redelijk standpunt. Maar in feite is het dat niet. Gesteld dat het ondenkbare zou geschieden. Dat er een Westerse terreureenheid zou zijn, een soort christelijke Al-Qaeda. En die zou bijvoorbeeld in de naam van het katholicisme of het protestantisme en met verwijzing naar het Vaticaan en de Wereldraad van Kerken moorddadige aanslagen uitvoeren op andersdenkenden. De wereld zou te klein zijn. De paus zou de dader vermoedelijk ter plekke excommuniceren en de regeringen verzoeken de strengste maatregelen te treffen. De kerken zouden van plaatsvervangende schaamte door het stof kruipen en gelden bijeenbrengen om het leed van de nabestaanden en verminkten te verzachten.

Schande
Is zoiets al gebeurd binnen de wereld van de islam? Natuurlijk kennen wij uitstekend functionerende moslims en moslima’s die schande spreken over de Al-Qaeda-aanslagen. Maar waar blijven de reacties vanuit de zogenaamde Ummah, de grote wereldgemeenschap van anderhalf miljard moslims? Hebben we bijvoorbeeld al iets gehoord uit Saoedi- Arabië? Pakistan? Indonesië? Syrië? Marokko? Egypte of Algerije?Er heerst daar een diepe stilte. En dat is een bedenkelijke zaak. Onze politiek correcte overheid heeft daar geen woord over gezegd. Het vermoeden bestaat dan ook dat het uitblijven van een verontwaardigd massaal islamitisch protest wellicht als een stilzwijgende goedkeuring van de terreurdaden moet worden beschouwd. Een bijkomend probleem is dat de islam geen duidelijke hiërarchische structuur of organisatie kent. Er is geen officieel kerkhoofd of leider. Er zijn duizenden islamitische godsdienstleraren, imams en wetsgeleerden die ieder op eigen wijze de koran interpreteren. Nu is dat binnen de christelijke en joodse kerken ook wel enigszins het geval, zodat er ook in onze Westerse maatschappij nogal wat zogenaamde reli-gekken rondlopen. Mensen die denken dat de aarde niet ouder is dan een paar duizend jaar. Die het feit ontkennen van de prehistorie, die zeggen dat er nooit dinosauriërs zijn geweest en dat de zon om de aarde draait. Ook wij kennen de fanatieke gelovigen die vrouwen ongeschikt achten voor politieke functies en die homoseksualiteit als een zondige vorm van neurose beschouwen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de fanatiek orthodoxe evangeliste Jenny Goeree, die al vele malen door een rechtbank is veroordeeld omdat ze beweert dat de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog, die zes miljoen joden het leven kostte, de straf van God was omdat de joodse gemeenschap Jezus Christus niet als verlosser erkende. Ja, zelfs de joodse gemeenschap kent zijn eigen religieuze gekken, zoals de Israelische rabbijn Ovadia Yosef uit Jeruzalem, die preekt dat de shoah (de massamoord op de joden) de straf van God was geweest voor hun zonden. Maar dat alles leidt tegenwoordig niet meer tot moord en doodslag. Zover zijn we nu al met onze ontwikkeling gevorderd.

Echter, bij vele moslims ligt dat anders. De moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., zei deze week in de rechtszaal dat het als moslim zijn plicht was om ongelovigen te doden. Hij zou dat zelfs gedaan hebben als het zijn eigen vader of zijn broertje had betroffen.

Huilend
Hij stelde ook dat hij op 2 november 2004 op de politieagenten gericht had geschoten met de opzet ze allen te doden. (Volgens de kranten vielen alle in de rechtszaal aanwezige politiemensen elkaar toen huilend in de armen. Dat belooft niet veel goeds voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Maar dit terzijde.)
Mohammed B., die zwaaide met een koran, bewees slechts dat hij beter kan moorden dan heilige teksten lezen. De koran is verdeeld in hoofdstukken die ’soera’s’ worden genoemd en die zelf weer bestaan uit een serie kleine alinea’s die, net als in onze bijbel, ’verzen’ heten. In de vierde soera, getiteld Al Nisa (De Vrouwen) staat in vers 93:

’En wie een ongelovige met opzet doodt, diens vergelding is Djahennam (de hel), eeuwig-levend daarin. En Allah is vertoornd op hem en vervloekt hem en bereidt voor hem een ontzaglijke bestraffing. (vert. prof.dr. J.H. Kramers, uitg. Elsevier 1956). Want er staan wel verschrikkelijke dingen in de koran, maar die worden bijna altijd weer verzacht indien de ’zondaar’ spijt betoont. Zo moeten weliswaar volgens soera 5, Al Ma’ida, vers 38 de handen van een dief worden afgehakt. Doch in vers 39 staat:

’Maar wie tot inkeer komt en zich betert, tot dien wendt Allah zich weer. Allah is waarlijk vergevend en barmhartig’.

Toch zou het een verademing geweest zijn indien iemand als de grote staatsman Winston Churchill (1874- 1965) nog éénmaal, en dan vanuit zijn graf, het woord had kunnen voeren in plaats van al die halfzachte politiek correcte maatkostuums die ons via de kwelbuis tot in ons huis achtervolgen. In zijn boek ’The River War’ uit 1899 (!!) schreef hij, na een verblijf in de Soedan:

’Het feit dat volgens de wet van het Mohammedanisme ieder menselijk wezen van het vrouwelijk geslacht toebehoort aan een man als zijn absolute eigendom, hetzij kind, echtgenote, maîtresse of hoer, zal verborgen slavernij instandhouden zolang de Islam een religie van deze overweldigende invloed op de mens blijft… Deze religie verlamt de sociale ontwikkelingen van zulke gelovigen en brengt nietsontziende agressievelingen voort’.

Daar weten ze in New York, Bali, Madrid, Londen, maar ook in Amsterdam alles vanaf.


Prof. Dr. B. Smalhout
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Zo Dec 30, 2007 1:39 pm

Goede stukken van Smalhout.
De jaartallen zijn zo te vervangen door die van 2007.
Er is echt niets verandert..

Dat doet mij mijn hart vasthouden voor de komende jaren.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Alba
Berichten: 729
Lid geworden op: Zo Sep 03, 2006 4:11 pm
Locatie: Aarde

Berichtdoor Alba » Zo Dec 30, 2007 2:00 pm

Het is ook een les voor de velen die nog steeds niet zijn ontwaakt

Inderdaad, Thomas, 3 jaar nadat deze columns geschreven zijn, wordt er nog steeds verontwaardigd geroepen dat 'moslims de nieuwe joden zijn', door keurige mensen die menen dat hetgeen Smalhout en anderen schrijven racisme is.

stropke
Berichten: 3414
Lid geworden op: Zo Nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Berichtdoor stropke » Zo Dec 30, 2007 4:10 pm

Ariel schreef: Over deze boterzachte burgervader schreef Theo van Gogh eens: ’Van alle oplichters die ons de vijfde colonne van de geitenneukers proberen te verkopen als een verrijking van onze ’geweldige’ multiculturele samenleving, is Job Cohen de meest doortrapte. Hij is bezig een begrip te worden onder Allah’s slagers…’

Dinsdagmorgen 2 november lag de schrijver van deze woorden, Theo van Gogh, te Amsterdam, de stad van Job Cohen, in een grote plas bloed postuum alsnog zijn afschuwelijke gelijk te bewijzen.En dat wil in Nederland premier worden??
De grote verrader van zijn eigen joodse volk? Judas verkocht Jezus voor 30 zilverlingen, voor hoeveel verkoopt Cohen zijn volk aan de vijand ? :twisted: :twisted: :twisted:
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !

Ruth
Berichten: 1232
Lid geworden op: Vr Apr 06, 2007 8:14 pm

Berichtdoor Ruth » Zo Dec 30, 2007 4:13 pm

En dat wil in Nederland premier worden??
De grote verrader van zijn eigen joodse volk? Judas verkocht Jezus voor 30 zilverlingen, voor hoeveel verkoopt Cohen zijn volk aan de vijand ?


voor een kopje thee???
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

EDL

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Zo Dec 30, 2007 4:52 pm

Is het niet ongelofelijk dat er in 4 jaar niks veranderd is?
Deze columns hadden gisteren geschreven kunnen zijn.
Het enige wat veranderd is dat er nu nog meer mensen het gevaar van Islam inzien, en beginnen te morren tegen de regering.

Maar de regering doet nog steeds of ze doof zijn, en zorgen niet voor oplossingen.

We moeten nog meer protesteren, nog meer morren, en nog meer schrijven.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Ruth
Berichten: 1232
Lid geworden op: Vr Apr 06, 2007 8:14 pm

De film. Door Prof. Dr. B. Smalhout

Berichtdoor Ruth » Za Mar 08, 2008 8:41 pm

De Telegraaf Zaterdag 8 maart 2008

Column: OP HET SCHERP VAN DE SNEDE


De film

Onze nationale terroristenbestrijder Tjibbe Joustra heeft deze week het landelijk bedreigingsniveau verhoogd naar ’substantieel’. Dat betekent, in normale mensentaal, dat de op één na hoogste graad van bedreiging van onze samenleving is bereikt.

En die bedreiging door moslims zou vooral uitgelokt worden door de met grote nieuwsgierigheid verwachte Koranfilm van Geert Wilders. De titel luidt Fitna, hetgeen ’beproeving’ betekent.
Al maanden houdt de fractievoorzitter van de PVV iedereen in spanning, want onze overheid is bang voor wereldwijde islamitische reacties. Immers Wilders is de enige politicus die in het openbaar kritiek durft te uiten op de islam. En we weten nu al allemaal wat daarvan het gevolg kan zijn.
Toen in 2005 de Deense krant Jyllands Posten een serie spotprenten publiceerde over Mohammed en de islam, brak de hel los. Een imam, die al jaren van de Deense gastvrijheid had genoten, ging op reis naar een aantal islamitische landen om die op te stoken tegen Denemarken. Een golf van terreur brak los.
Deense vlaggen werden verbrand, ambassades aangevallen, Deense producten geboycot en journalisten bedreigd. Een van de tekenaars, Kurt Westergaard, werd vorige maand nog met de dood bedreigd. Hij is thans ondergedoken en wordt beschermd door de politie.

Uiterst mild
Maar de Deense pers toonde moed en publiceerde als protest de gewraakte tekening van Westergaard opnieuw op de openingspagina. En dan te weten dat die tekeningen voor onze westerse begrippen uiterst mild waren. Die van Kurt Westergaard was een portret van Mohammed met een tulband op waarin een bom met een smeulende lont was verstopt.
Een andere prent liet de hemelpoort zien waar Mohammed als een soort portier voor staat. Vanaf de aarde komen over de wolken enige rafelige moslims aangestrompeld. Ze zien er gebutst en gedeukt uit en hun kleren hangen er aan flarden bij. Het zijn kennelijk zelfmoordterroristen die zojuist zijn opgeblazen. Moslims geloven dat zulk een terreurdaad in de hemel wordt beloond met onder meer zeventig gewillige maagden.
Maar Mohammed roept ze toe: „Stop! Stop! De maagden zijn op!” Zulke grapjes veroorzaken bij ons een milde glimlach. Maar bij moslims ligt dat totaal anders. Die kennen geen zelfspot. En zelfspot is immers een graadmeter voor civilisatie.
Ook onze joods-christelijke cultuur heeft tijden gekend van grote onverdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden. Wij hoeven niet trots te zijn op onze befaamde kruistochten in de elfde en twaalfde eeuw. En van de dertiende tot de achttiende eeuw bracht de inquisitie van de rooms-katholieke kerk duizenden zogenaamde ketters op gruwelijke wijze om het leven.
Maar die tijden hebben wij achter ons gelaten. Het waren pijnlijke perioden in een moeizaam groeiproces tot onze moderne samenleving waarin tolerantie en respect voor anderen thans de sleutelwoorden zijn geworden.
Maar de islam is meer dan tweeduizend jaar jonger dan het joodse geloof, meer dan elfhonderd jaar jonger dan het boeddhisme en zeshonderd jaar jonger dan het christendom. En, gezien de loop van de geschiedenis, is daaraan een tekort in ontwikkeling te wijten.

De Koran, het heilige boek van de moslims, waartegen Wilder zo fulmineert, staat ook vol met uit de andere religies geleende begrippen en personen, zoals onder meer Abraham, Jacob, Moses (= Musa), Jesus (= Isa), Adam en Gabriël.
Het feit is dat er ook nog zo veel ideeën in staan afkomstig uit oude en primitieve woestijnculturen. Vandaar de discriminatie in de islam van andersdenkenden, vrouwen en homo’s in combinatie met barbaarse straffen voor overtredingen zoals onthoofden, afhakken van handen en voeten, het stenigen van overspelige vrouwen en het te pletter gooien van homo’s.
Eigenlijk hebben we de film Fitna niet nodig. Op internet kan iedere Nederlander Arabische bijdragen bekijken en beluisteren. Bijvoorbeeld de schitterende discussie op Al Jazeera van 28-11-2007 tussen de uit Syrië afkomstige vrouwelijke arts Wafa Sultan (die in Amerika psychiater is) en een orthodoxe imam.
Als hoogontwikkeld product van twee culturen veegt Wafa Sultan de vloer aan met de verstarde imam. En wat te denken over de beelden van islamitische Jihadstrijders, die voor het oog van de camera een Amerikaanse journalist met een mes onthoofden?
Om nog maar te zwijgen over de wat ’mildere’ straffen, zoals bijvoorbeeld bij het achtjarige jongetje dat een brood gestolen had. De shariarechter veroordeelde hem tot het verpletteren van zijn onderarm. De executie vond plaats op straat en in het openbaar.
Een man met een microfoon houdt het kleine doodsbange kereltje op de grond vast, terwijl een zware vrachtauto langzaam over het kinderarmpje rijdt. De beelden zijn niet om aan te zien. En al die opnamen zijn niet gemaakt door Geert Wilders, maar door lokale islamitische televisiestations ter lering van de gelovigen.

Bevolking
Er zijn plm. 1,4 miljard moslims op de wereld op een totale bevolking van 6,6 miljard mensen. Maar hun aantal groeit snel. Zo nam de christelijke wereldbevolking de laatste vijftig jaar toe met 47%, maar die van de moslims met 235%!
Onze laffe angsthazerij, de weerzinwekkende politieke correctheid van de overheid, onze extreme tolerantie en onze blindheid voor de onaangename facetten van de radicale islam worden door de befaamde islamoloog prof. Raphael Israeli ’de demografische zelfmoord van Europa’ genoemd.
Maar ondanks zijn boeken, zoals Islamikaze (2003) en ’The Third Islamic Invasion of Europe’ (2007), lijkt het wel of ook hij een roepende in de woestijn is.
De terreur van de angst is niet alleen fataal voor ons, maar ook voor alle goedwillende en prima geïntegreerde, ruimdenkende allochtone moslims die ons land wel degelijk ook heeft.
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

EDL

Alba
Berichten: 729
Lid geworden op: Zo Sep 03, 2006 4:11 pm
Locatie: Aarde

Berichtdoor Alba » Zo Mar 09, 2008 1:20 pm

Mensen die andere kranten lezen, moesten het met dit stellen:
Een provocerende titel
zondag 09 maart 2008 | 02:50 | Laatst bijgewerkt op: zondag 09 maart 2008 | 10:06

Tekstgrootte
Dat moslims nu al woedend tegen de koranfilm van Geert Wilders te hoop lopen is niet geheel ten onrechte. Want het Tweede Kamerlid van de Partij voor de Vrijheid heeft aan zijn film een uiterst provocerende titel gegeven: 'Fitna'. In algemene zin kan die term 'beproeving', 'verleiding' en ook wel 'het kwaad' betekenen.

Alleen al door deze titel te kiezen trapt Wilders moslims op hun ziel. Of deze moslims nu gematigd, orthodox of radicaal zijn, soenniet of sjiiet, in westerse landen of in de islamitische wereld leven. Want bij moslims komen bij het begrip fitna allerlei angsten en spookbeelden naar boven.

Het Arabische woord fitna is lastig te vertalen. Oorspronkelijk betekent het ijzer met smidshamer en vuur ontdoen van slakken. In de islam wordt het in een meer overdrachtelijke zin gebruikt: ernstige onenigheid binnen de geloofsgemeenschap. In historische zin verwijst het begrip fitna naar de twee perioden van burgeroorlog in de beginperiode van de islam. De koran gebruikt het begrip fitna voor een apocalyptische toekomst, waarin moslims hun gevoel voor morele richting en voor het algemeen belang zijn kwijtgeraakt. Fitna betekent voor moslims niets anders dan sociale onrust, morele chaos, anarchie.

Net als het begrip jihad is het begrip fitna een sleutelbegrip in de islam, dat voor moslims een bijzonder grote religieuze gevoelswaarde heeft. In de islamitische cultuur heeft het woord jihad een positieve connotatie. Het duidt op de inspanning van iedere gelovige om zijn hartstochten te beteugelen, het innerlijke kwaad in hemzelf te bestrijden. en de samenleving in te richten volgens de voorschriften van de koran. Jihad is ook de plicht van moslims om het eigen grondgebied van de islam met geweld te verdedigen als ze aangevallen wordt door ('ongelovige') buitenstaanders.

Het woord fitna heeft echter de volstrekt negatieve betekenis van religieuze en morele chaos, van bedreiging, destabilisatie en ondergang van de islamitische gemeenschap, en van het op de proef stellen van het geloof. Irak is een goed voorbeeld van fitna. Een burgeroorlog tussen soennieten en sjiieten, bezettingslegers van de Amerikanen en de Britten, de dagelijkse terreur van aanslagen, het geweld, de chaos en de anarchie. Irak zakt weg in de fitna. Maar ook in Afghanistan, in de Palestijnse Gebieden of elders in het Midden-Oosten dreigt voor veel moslims de gesel van de fitna toe te slaan.

Geert Wilders is een politicus uit Nederland, een bondgenoot van de Verenigde Staten in de oorlog tegen Irak en in Afghanistan. Als Wilders zijn film over de koran betitelt met fitna, is het signaal voor veel moslims overduidelijk: een regelrechte oorlogsverklaring. Een film met die titel wordt direct geassocieerd met een oproep moslims te verhinderen hun geloof uit te oefenen, hun sociale verbanden te ontwrichten en de islamitische gelovigen in een chaos te storten. Of Wilders' film nu uitgezonden wordt of niet, de provocatie is al geschied.

Theo Krabbe Krabbe

Kaf en koren

Bron: http://www.tctubantia.nl/algemeen/opini ... -titel.ece

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Zo Mar 09, 2008 1:50 pm

Ruth, jij bedankt voor het plaatsen van de Column. Dat er nog vele mogen volgen.

Wat betreft de Column van Theo Krabbe Krabbe , Het maakt niet uit wat voor titel Geert Wilders aan zijn film gegeven had.
Allah akbar uitgesproken door een kafir is ook een regelrechte oorlogsverklaring, een sleutelbegrip en uiterst provocerend en zeeer beledigend in de ogen van Moslims.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Zo Mar 09, 2008 2:04 pm

Geert Wilders is een politicus uit Nederland, een bondgenoot van de Verenigde Staten in de oorlog tegen Irak en in Afghanistan. Als Wilders zijn film over de koran betitelt met fitna, is het signaal voor veel moslims overduidelijk: een regelrechte oorlogsverklaring. Een film met die titel wordt direct geassocieerd met een oproep moslims te verhinderen hun geloof uit te oefenen, hun sociale verbanden te ontwrichten en de islamitische gelovigen in een chaos te storten. Of Wilders' film nu uitgezonden wordt of niet, de provocatie is al geschied.


Interessante benadering van mijnheer krabbe.

Enige vorm van commentaar op Iraq ten voordele van uncle Sam is vanaf nu ook al een regelrechte oorlogsverklaring aan je islamitische buurman?

Goed dat we het weten.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Ruth
Berichten: 1232
Lid geworden op: Vr Apr 06, 2007 8:14 pm

Commentaar Prof. Dr. B. Smalhout op Fitna

Berichtdoor Ruth » Za Mar 29, 2008 1:18 pm

Hoe kan het ook anders, Prof. Dr. B. Smalhout (persoonlijk mijn grote held)
besteedt zijn wekelijkse column in de Telegraaf geheel aan Fitna.

De beproeving van Wilders

Eindelijk is hij er dan: de film Fitna van Geert Wilders. Heel Nederland heeft er met grote belangstelling naar uitgekeken. Onze overheid stond al van tevoren stijf van de stress. Fitna betekent onrust of beproeving. In wezen slaat dat ook op Wilders zelf die voor zijn opzienbarende politieke optreden een hoge tol betaalt, zowel psychisch als financieel.

Sinds eind vorig jaar wisten we dat die film eraan kwam. Maar niemand had enig idee hoe die zou worden. Sommigen veronderstelden dat het wellicht om een 1 aprilgrap ging en dat die film helemaal niet bestond. Het zou alleen interessant zijn om te zien hoe de angsthazen van onze overheid erop zouden reageren. Daarin heeft die overheid ons niet teleurgesteld. Nederland werd van hogerhand kennelijk voorbereid op een catastrofe van mondiale omvang.
Over de gehele wereld zouden moslims in opstand kunnen komen. Ze zouden dan (uit Nederland ingevlogen) vlaggen verbranden, Nederlandse ambassades aanvallen, Nederlandse producten boycotten en wellicht Nederlandse toeristen terroriseren. We kregen in de persoon van Tjibbe Joustra een nationale terroristenbestrijder, die wekelijks het bedreigingsniveau publiceerde alsof het om de wisselende luchtdruk ging in het weerbericht. Alle burgemeesters van ons land kregen instructies en moslimrellendraaiboeken, evenals de politie, het zakenleven en ook de moslimorganisaties.

Bedevaart
Onze premier Balkenende ging op bedevaart naar de president van Frankrijk om hulp te vragen voor het geval ons land door woedende moslims zou worden overspoeld. Ook de EU beloofde Jan Peter naar vermogen de verwachte islamitische horden tegen te houden.
Zodoende werd Wilders de potentiële staatsvijand nr. 1. Niemand wilde zijn film (als die klaar zou zijn) vertonen of uitzenden. En nu is het dan zover. De tv liet enkele fragmenten zien en op internet is Fitna kortdurend in zijn geheel te bekijken geweest. Tot nu toe wordt naar vermogen getracht Wilders’ huiswerk zo lang mogelijk ontoegankelijk te houden. Vooraanstaande juristen studeerden zelfs op de mogelijkheid de film, die toen nog door niemand was gezien, door de rechtbank te laten verbieden.
Maar wat hebben we nu eigenlijk gezien? Niets anders dan datgene wat we op internet al te weten kwamen via Arabische zenders. Het waren geen vrolijke beelden. Het door het hoofd schieten van een geknielde, geheel in boerka gehulde vrouw, het ophangen van enige jonge homo’s, het afhakken van hoofden en handen en de aanslag van 11 september 2001 op het World Trade Centre in New York. Wilders had die beelden gecombineerd met bijpassende teksten (soera’s) uit de Koran. Dus bij de soera die ging over het massaal afslachten en verbranden van ongelovigen (dat zijn allen die geen moslim zijn) zagen we een van de twee door AlQaeda gekaapte vliegtuigen een toren van het World Trade Centre binnenvliegen.

Grenzen
Wilders bleef geheel de binnen de grenzen van de wet. Hij sloeg geen beledigende taal uit en hij zweepte niemand op om zich op islamitische medeburgers te storten. Het was in feite een pleidooi voor het recht op een vrije meningsuiting. Om landgenoten te waarschuwen voor een gevaar. Het gevaar van de terreur door primitieve, laaggeschoolde, maar fanatieke godsdienstfanaten die meer dan duizend jaar ontwikkeling misten. Maar onze minister-president kwam met een regeringsverklaring. Hij betreurde het dat Wilders de film toch heeft uitgebracht. Hij zag niet in welk doel de film diende, behalve het kwetsen van gevoelens.

Respect
Waarna weer de gebruikelijke en totaal versleten litanie kwam van verdraagzaamheid, respect, begrip, bruggen slaan, samenwerken, vertrouwen, bestrijden van vooroordelen en het ontzien van religieuze gevoelens. Daarna herhaalde JP dat nog eens in het typische Neder-Engels, dat de internationale voertaal van onze politici is geworden.
Het was een gênant politiek orgasme van lafheid, karakterloosheid en onbenul. Waarom kon niet toegegeven worden dat Wilders in feite de woordvoerder is van wellicht de helft van alle Nederlanders? Dat hij tot nu toe met grote persoonlijke offers het recht op vrije meningsuiting verdedigt, zoals wijlen Pim Fortuyn en Theo van Gogh dat voor hem hebben gedaan? Waarom zegt minister Balkenende, als zeer gelovig christen, niet dat hier in ons land de kerken aan de lopende band worden afgebroken, maar dat hun plaats door moskeeën wordt ingenomen? Nee, alle commentatoren wijzen erop dat ook onze Bijbel, en dan vooral het Oude Testament, gewelddadige passages bevat. Dat is inderdaad juist. Maar men vergeet dan altijd erbij te vermelden dat die passages meer dan 3500 oud zijn en in wezen afkomstig uit dezelfde woestijncultuur als de islam, die echter bijna tweeduizend jaar jonger is.
En ondanks al onze tekortkomingen zal men nergens in de westerse wereld geestelijke leiders met woedende mensenmassa’s zien betogen dat we alles wat ongelovig is willen afslachten. Die fase hebben we al heel lang achter ons gelaten. En daarom kunnen wij in vrede samenwerken met vrijwel iedereen op deze wereld. Wij kennen daarvoor de regels: leer de taal, respecteer nationale omgangsvormen, tradities en religies. Maar deze simpele regels zijn nog geen gemeengoed bij miljoenen minder ontwikkelde wereldburgers. Als wij als Nederlander willen emigreren naar Australië, dan hoeven we niet te denken geaccepteerd te worden als we weigeren Engels te spreken en we op klompen en in een Volendammer kostuum gaan solliciteren.

Moed
Hier bij ons vinden vele bewindslieden het begrijpelijk dat een islamitische allochtoon gehuld in djellaba die geen woord Nederlands spreekt de Nederlandse mannelijke dokter in elkaar slaat die de echtgenote van de immigrant wil onderzoeken. Om nog maar te zwijgen over het weigeren handen te schudden van Nederlandse vrouwen. Geert Wilders heeft tactloze dingen gezegd over de Koran en hij bezit niet het verfijnde intellectualisme van wijlen Pim Fortuyn. Maar hij heeft wel moed getoond als verdediger van ons recht op vrije meningsuiting. Doch dat is iets wat onze politiek correcte overheidsangsthazen nooit uit hun keel zullen krijgen. Bijzonder nog is dat Geert Wilders gisteren de Nederlandse moslimgemeenschap heeft bedankt voor de rust die zij heeft betracht tijdens de hectische aanloop naar de film die voor Wilders zelf een fitna, een onrustige beproeving, moet zijn geweest.
Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.

Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

EDL

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Berichtdoor Ariel » Za Mar 29, 2008 2:05 pm

Dank je wel Ruth. Prof Smalhout is ook mijn held.

Zou het nou niet eens mogelijk zijn dat een actualiteiten programma nu eens wat meer rechtse mensen aan het woord zou laten. Nu horen we alleen maar linkse geluiden op TV.
Ik zie dat dan zo voor me…

Prof Smalhout, en Hans Janssen als ere gast en wie kunnen we verder nog uitnodigen, Geert Wilder, Rita Verdonk…enz... en het publiek mag dan bestaan uit half links en half rechts .
Er moet eens een goed tegen geluid komen, en er moet eens een goede discussie op gang komen waar iedereen zijn zegje kan doen zonder dat men uitgejouwd of uitgelachen wordt.

Ons land wordt nu gereageerd en geïndoctrineerd door een linkse en Christelijke kerk en wij worden gehersenspoeld . Als men keer op keer hoort dat Islam vrede is, en dat geert Wilders fout zit, dan ga je het geloven.

Kom op Nova.. Laat ook ons eens aan het woord. De film Fitna heeft volgens mij zijn doel niet bereikt, en we moeten nu ander stappen gaan nemen.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Za Mar 29, 2008 8:17 pm

maar Ariel toch, de linkse poco meute die onze landen heeft ingenomen, geloven in een MAAKBARE maatschappij. Alle middelen worden daarvoor aangewend.

Nee er is geen verhoogde onveiligheid, dat is jouw GEVOEL
Islam is géén totalitaire ideologie, maar betekent VREDE
Geef je commentaar op beide visies dan ben je RACIST
wil je er iets aan doen, dan ben je FASCIST

VUL VERDER AAN...

De film van 1 uur 40 minuten: Wat het Westen moet weten over islam werd terug online gezet via de website van Robert Spencer: www.jihadwatch.org

de versie met nederlandse ondertiteling die door de internjihaders (brave mensjes hoor, zéér vredelievend... vul verder in....) werden verwijderd kan je terug bekijken HIER

stuur deze link door naar zoveel mogelijk mensen.

Het wordt tijd dat we de realiteit eens onder ogen gaan zien.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Mahalingam
Berichten: 41217
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Berichtdoor Mahalingam » Do Apr 17, 2008 1:47 pm

De maakbare samenleving, de natte droom van de marxisten.
Zelfs een culturele revolutie is niet bij machte om de mensen te veranderen. Socialstische regenten sturen hun kindjes niet naar zwarte scholen, om maar eens een voorbeeld dicht bij huis te benoemen.
http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article968130.ece/Wantrouwen_tussen_arm_en_rijk_in_een_wijk
Wantrouwen tussen arm en rijk in één wijk
En uit de tijd dat het Heil van de Multikul breed werd gedragen dateert de opzet van de Haagse wijk Wateringse Veld waar arm, rijk, laaggeschoold en hoogopgeleid door elkaar woont. De Grote Smeltkroes. Het visitekaartje voor de toekomst; hoe mooi het kan zijn als socialistische idealen verwezenlijkt worden.
Maar helaas: het verschil tussen allochtonen die uit de Schilderswijk kwamen met rijkere autochtonen, blijkt onoverbrugbaar. Een paar jaar geleden ging het al mis toen er jeugdbende vorming optrad.
"We hebben spijt dat we hier zijn komen wonen. We worden in onze straat geconfronteerd met mensen die geld hebben. Die rijden in mooie auto’s, vaak zelfs twee. Hun kinderen dragen dure merkkleding. Vind je het gek dat onze zoons niets met ze willen?

Helaas veranderde dat niet hun gedrag. Dat merken we bijvoorbeeld in de omgang. Aan niets merken we dat ze hun best doen om iets samen met hun buren te doen. Als ze met ons praten, dan is dat altijd met wantrouwen. Het lijkt wel alsof ze ons niet willen kennen. Hun kinderen veroorzaken overlast, hangen rond, vormen bendes.

Momenteel vindt vooral een trek terug plaats van allahtonen naar de oude binnenstad waar ze veel meer onder elkaar zijn want in Wateringse Veld zitten ze zeer verspreid.
En nu veel rijkere bewoners toe komen aan kinderen trekken die weg naar plekken waar hun kinderen een gelukkiger jeugd kunnen hebben.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5948
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Bob Smalhout: Mevrouw Veen, dames en heren,

Berichtdoor hans van de mortel » Za Apr 19, 2008 9:41 pm

Met het uitschakelen van Fortuyn heeft de regering blijkbaar buiten Wilders gerekend en ook deze persoon onderschat om zodoende hun multicul ideologieën ons door de strot te kunnen drukken. Ik kom kotsemmers tekort, maar dat wist u al.

Professor Bob Smalhout: Mevrouw Veen, dames en heren,

Dit is een heel bijzondere gebeurtenis en een bijzondere dag. U weet allen dat het vandaag 6 mei 2007 precies 5 jaar geleden is dat Pim Fortuyn werd vermoord. Hij werd slechts 54 jaar. Maar sinds die dag is Nederland fundamenteel veranderd.

Een moord die gepleegd is was de ultieme consequentie van een diabolisering op een tot dusver ongekend grote schaal. Immers zoals u zich zult herinneren, zo tot het jaar 2002, was Nederland, of dat wil zeggen politiek, geheel dichtgetimmerd met politiek correcte ideeën.
Ideeën die het karakter hadden van dogma´s. En u weet dogma´s dat zijn stellingen die je niet hoeft te bewijzen maar die je op gezag moet aannemen. En je moet aannemen op straffe van sociale uitstoot. Wat dat betreft zijn die dogma´s te vergelijken met de kerkelijke dogma´s die we zo goed uit het verleden kennen.
U weet eeuwen lang hebben kerken via dit soort dogma´s de bevolking tot blinde gehoorzaamheid gedwongen. En als je er aan twijfelde aan die dogma´s dan bracht je jezelf in de grootste problemen. En zette je je bestaan op het spel of je carrière en in vele gevallen zelfs je leven.
Vandaar ook dat Pim op een idee is gekomen van het als gevleugelde uitspraak: "De linkse kerk". Omdat hij de relatie legde tussen deze dogma´s in de kerk en de dogma´s in de politiek.

De grootste verdienste van Pim is onder meer geweest dat ie dat kwellende dwangbuis van politieke dogma´s heeft doorbroken. Hij zette allerlei vraagtekens bij linkspolitieke stellingen zoals bijvoorbeeld de verrijkende multiculturele samenleving.

Hij stelde ook dat de confrontatie van onze hoogontwikkelde westerse samenleving aan de ene kant met de achtergebleven islamitische culturen tot grote conflicten kon leiden.
Had ie natuurlijk volkomen gelijk aan, alleen het werd hem buitengewoon kwalijk genomen en die discussie dekt men af met de politieke en progressieve dodende ? dat dit een vorm van discriminatie was.

Er ontstond een gigantische discussie over artikel 1 in de grondwet. Dit artikel dat zo gesteld was dat iedere discussie over dit onderwerp eigenlijk niet meer mogelijk was. En Pim zei: "Als we daar niet over kunnen discussiëren dan is er wat mis met artikel 1 van die grondwet."
En in die grondwet staat onder meer dat iedereen voor de wet gelijk is.
Maar het werd uitgelegd door de media dat Pim artikel 1 van de grondwet wilde opheffen en dat ie dus onze hele grondwet aan het aantasten was.

Daar werd zo wat van gezegd toen ie z´n boek publiceerde: "tegen de islamisering van onze cultuur". N.a.v. dat boek is hij onder meer in een televisie uitzending geweest (Het Lagerhuis) Velen van ons zullen zich dat nog herinneren dat ie moest discussiëren met Marcel van Dam.
En daarbij heeft Marcel van Dam Pim Fortuyn onvoorstelbaar beledigd door hem te vergelijken met iemand als Adolf Eichmann, zoals u weet een van de allergrootste oorlogsmisdagers die er persoonlijk voor verantwoordelijk was dat miljoenen onschuldige joodse burgers naar de gaskamers werden gestuurd.
Als iemand dat tegen je zegt dan is het bijna niet meer mogelijk een grotere belediging te bedenken.

Het pleit voor de beschaving van Pim Fortuyn dat hij bij die gelegenheid zijn handen heeft kunnen thuishouden en Marcel van Dam niet voor het oog van de camera in elkaar heeft geslagen. Maar als Marcel van Dam de werkelijke teksten uit dat boek had gelezen dan had ie kunnen zien waar het bij Pim om ging. Namelijk in de eerste plaatst nam hij het op voor de Nederlandse cultuur, die aan alle kanten bedreigd werd, die verwaarloosd werd en die dreigde te verloederen. Iets wat tegenwoordig iedereen weet. En in de tweede plaats kwam hij zeer sterk op voor notabene de rechten van de allochtone vrouw. En dan is het onvoorstelbaar dat je zo iemand dan beschuldigd van racisme... Fortuyn wou alleen maar begrip voor deze situatie. Maar men luisterde niet en als racist werd hij neergesabeld.

En dat alles leidde tot een haatcampagne vanuit het linksdenkende. En dat alles voerde tenslotte tot de dood van de Rotterdamse professor die profetische gaven had.

MOORD GEEN VERWONDERING DOOR INDOCTRINERENDE GERENOMMEERDE PERSMEDIA
Het bizarre is dat zelfs zeer gerenommeerde persmedia bijvoorbeeld NRC Handelsblad, het dagblad Volkskrant en Trouw over Pim gingen publiceren in een taal die normaliter nooit gedoogd zou worden.
Niet door de redacties, niet door de hoofdredacteuren. Maar ook niet door justitie.
Wat toen in deze bladen werd gepubliceerd zou ieder van ons als we het nu zouden doen onmiddellijk een proces voor de rechtbank opleveren wegens belediging en afschuwelijk afbraak van iemands persoonlijkheid. Ik wil u nog een paar voorbeelden geven want deze voorbeelden mogen nooit wegzakken uit ons geheugen.

In deze eerste klas bladen als Trouw, NRC Handelsblad kon men lezen wat men van Pim Fortuyn vond. Ik zal even citeren:

• Men vond hem een relnicht,
• Men vond hem een vuile kale nepprofessor,
• Men vond hem een Nederlandse Eichmann,
een homofiele racist, een narcistische flikker ....(8.45 *)..... en intelligentie van Adolf Hitler.
• Men vond hem een politieke wildplasser en wenste hem toe in het dagblad Trouw, het voormalige christelijke gereformeerde dagblad Trouw, dat ie in de darkroom zo snel mogelijk aids zou oplopen dan waren we tenminste van hem af.


Ik kan u ook zeggen wat voor mensen dit allemaal bij elkaar schreven. Het is allemaal bij elkaar geschreven door de bekende journalisten Matty Verkamman, Jan Blokker, Marcel van Dam, Ad Melkert, Wim Kok, Paul Rosenmöller om er maar een paar te noemen.

En allen van deze mensen hoorden tot onze sociale bovenlaag. Het wekt dan ook geen verwondering dat als op dat niveau iemand gesymboliseerd wordt dat het leid tot een moord.

Die moord die is dus al die jaren toegeschreven aan Volkert van der Graaf waarvan niemand zich afvraagt hoe het mogelijk is dat hij vanaf de eerste dag de beschikking kreeg over bijna drie uitermate kostbare advocaten terwijl hij zelf moest leven van een uitkering. En dat hij voorkeursbehandelingen genoot overal en dat ie zelfs nu nog zo wordt beschermd dat het de pers verboden is om zijn naam te vermelden. Hij wordt nog steeds overal aangeduid met Volkert van der G. Terwijl een dag na de moord zijn volledige naam al in de buitenlandse pers geheel vermeld werd.

(Bron: www.hetechtenieuws.org/2007-05-08.php)
Geen eigen mening verkondigen is de vrijwillige celstraf van het verstand.

CITATEN OVER PROFEET MOHAMMED

birdie
Berichten: 955
Lid geworden op: Do Mar 12, 2009 12:10 am
Locatie: Groningen

Leesvoer van Prof. Dr. B. Smalhout

Berichtdoor birdie » Do Jul 23, 2009 10:24 pm

't Is komkommertijd, onze kleurrijke medelanders zijn ver weg en worden natuurlijk steeds meer buiten het nieuws gehouden.

Bij deze een aantal columns van Prof. Smalhout. Deze man bewonderde ik al, toen ik een jong meisje was. Heerlijk, hoe hij medische misstanden op tafel gooide en de medische elite in hun witte jasje voor paal liet staan. Ook deze overdenkingen van Smalhout zijn zeker de moeite waard.


ALLAH'S SLAGERS,

door Prof. Dr. B. Smalhout.


Nederland is ontzet over de moord op de journalist en filmregisseur Theo van Gogh. Het woord ’moord’ is eigenlijk een eufemisme, een verdoezelende term. Theo is in feite op beestachtige wijze afgeslacht.

Het was geen simpele wandaad van een gestoorde crimineel. Het was de ultieme consequentie van dertig jaar wanbeleid op het gebied van immigratie. Sinds 1972 is een groeiende stroom immigranten in ons land ongeselecteerd toegelaten. Het grootste deel van deze immigranten, die veelal geheel ten onrechte asielzoekers worden genoemd, bestond in feite uit niet-westerse economische gelukszoekers.

Die zagen in ons uiterst sociale Nederland een paradijs waar het niet eens noodzakelijk was de taal te leren of werk te zoeken. Volgens de integratiedeskundige prof.dr. David Pinto heeft Nederland deze allochtonen doodgeknuffeld. De kwalijke gevolgen hiervan zijn jarenlang door onze overheid ontkend. Er mocht zelfs niet over gesproken worden, op straffe van sociale uitstoting.

Eenieder die de terreur van vooral de fundamentalistische moslims ter discussie wilde stellen, werd beschuldigd van racisme of rechtsextremisme. Want kritiek, met name op Marokkaans wangedrag, was politiek niet correct en dus verwerpelijk. Vooral door politiek links werd dat als discriminatie beschouwd. En links Nederland was nu eenmaal allergisch voor dit begrip. Dat was als parel van onze rechtsstaat opgenomen in artikel 1 van onze grondwet.

Achterlijk
Toen Pim Fortuyn in 2002 dan ook stelde dat de rigoureuze interpretatie van dat artikel iedere zinvolle discussie over het allochtonenprobleem onmogelijk maakte, werd hij door vrijwel alle linkse Nederlandse politici, inclusief de media, furieus aangevallen. Vooral toen hij óók nog opmerkte dat de islam geleid heeft tot een ’achterlijke cultuur’. Zoals bekend heeft hem dat het leven gekost.

En zo kon het sociale ziekteproces doorzweren totdat het abces afgelopen dinsdag openbarstte. Nu opeens durven mensen in ingezonden brieven en interviews te klagen over de vooral Marokkaanse terreur op het gebied van criminaliteit, geweld en intimidatie. Reeds lang ergerde Nederland zich aan Noord-Afrikaans wangedrag in openbare zwembaden en scholen. Aan intimidatie van joodse medeburgers en aan de terreur in het openbaar vervoer. Eveneens ergerde men zich aan de minachting voor vrouwen. Nooit heeft onze overheid enige zinvolle maatregel genomen.

Vooral de Marokkaanse moslims komen uit een typische machocultuur, waarin de ’man’ centraal staat. Die heeft het in principe voor het zeggen. Zijn zogenaamde ’eer’ is snel geraakt en reeds jonge jongens eisen ’respect’. In hun vaderland heerst dan ook een autoritaire structuur. Daar zijn officiële functionarissen nog met groot gezag bekleed. Onderwijzers, politieagenten, dokters en burgemeesters zijn nog echte autoriteiten. Daar loop je niet even overheen.

In Nederland echter zijn sinds de jaren ’60 en ’70 al die personen van hun autoriteit ontdaan. De onderwijzers die zich bij de voornaam laten aanspreken, de dokters in vrijetijdskleding en de uiterst coulante Nederlandse justitie hebben de vaak primitieve immigranten uit achtergebleven Noord-Afrikaanse gebieden ervan overtuigd hier met een stel waardeloze softies te maken te hebben. Daar hoef je geen respect voor op te brengen.

Niets was ook dwingend voorgeschreven. Allochtonen hoefden niet eens onze taal te leren. De overheid kwam ze welwillend tegemoet met tolken en met opschriften in het Arabisch. En bij eventuele rechtszittingen werd steevast rekening gehouden met hun culturele achtergrond. Het prototype van zulk een keurige, maar boterzachte magistraat is Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam, de stad met meer dan 50% allochtonen.

Cohen is de vleesgeworden politieke correctheid. Hij wil ’de boel bij elkaar houden’, zegt hij. Dat probeert hij door praatgroepen met Marokkanen te organiseren, islamitische theehuizen te bezoeken, buurthuizen te stichten en ’de dialoog te onderhouden’. Hij reageerde niet toen joodse kinderen op weg naar school dagelijks werden bedreigd. Hij deed niets wezenlijks toen Marokkanen de dodenherdenking op 4 mei met antisemitische kreten verstoorden. Hij heeft toegestaan dat in zijn stad autochtone Amsterdammers in de Diamantbuurt door Marokkaanse jongeren uit hun woning werden verjaagd. Hij nam geen maatregelen toen in 2002 islamitische betogers tegen Israël met duizenden door de stad trokken, het Nationaal Monument op de Dam met hakenkruisen bekladden en massaal uitriepen dat alle joden vergast moesten worden.

Theo van Gogh was, journalistiek gezien, geen lieverdje. Hij kon uitermate grof tekeergaan tegen alles wat zweemde naar fundamentalisme, starre orthodoxie, hypocrisie en vooral ook de politieke correctheid. Maar de basis van zijn optreden was uiteindelijk het recht op de vrijheid van meningsuiting. Vandaar ook zijn grote waardering voor Pim Fortuyn, over wie hij zojuist een film had vervaardigd. Van Gogh had volkomen gelijk met zijn vlijmende kritiek op onze politici. Die hadden immers door hun lafheid en misplaatste politieke ideologie de allochtonenproblemen van de laatste dertig jaar in de hand gewerkt.

Prietpraat
Na Theo’s gruwelijke dood gaven een aantal ministers en burgemeester Cohen op de televisie hun eerste commentaren. Het was schokkend te beluisteren dat ze daarbij dezelfde voze woorden, gebakken lucht en politieke prietpraat uitsloegen als hun voorgangers na de moord op Pim Fortuyn. Ze citeerden zelfs onze vorige premier, de hypocriete Wim Kok, die toen zei ’dat de bevolking kalm moest blijven en zich niet moest laten leiden door emoties, maar slechts door het verstand’. En niemand kwam met een duidelijk voorstel, ook Job Cohen niet. Hij riep alleen de Amsterdammers op om een kwartier lang lawaai te maken op de Dam.

Over deze boterzachte burgervader schreef Theo van Gogh eens: ’Van alle oplichters die ons de vijfde colonne van de geitenneukers proberen te verkopen als een verrijking van onze ’geweldige’ multiculturele samenleving, is Job Cohen de meest doortrapte. Hij is bezig een begrip te worden onder Allah’s slagers…’

Dinsdagmorgen 2 november lag de schrijver van deze woorden, Theo van Gogh, te Amsterdam, de stad van Job Cohen, in een grote plas bloed postuum alsnog zijn afschuwelijke gelijk te bewijzen.

Prof. Dr. B. Smalhout

† 14 september 2012.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75240
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Prof.dr. Smalhout: De imams van het CDA

Berichtdoor Ariel » Zo Sep 05, 2010 2:23 pm

Prof.dr. Smalhout: De imams van het CDA

De eindeloze Haagse discussies over de eventuele samenwerking tussen de VVD, het CDA en de partij van Wilders waren weerzinwekkend. Tenslotte hebben ze geleid tot het debacle dat de voorgestelde formatie van een rechts minderheidskabinet niet doorgaat. Zulks tot grote teleurstelling van meer dan anderhalf miljoen Nederlanders die op de PVV hebben gestemd.

Mark Rutte, de voorzitter van de kabinetsformatie, kwam dat gisteren op de tv aan ons mededelen. Hij wees daarbij op een drietal, niet door hem bij naam genoemde, CDA-’dissidenten’, die een spaak in het formatiewiel hadden gestoken. De belangrijkste ervan is zonder enige twijfel Ab Klink, die een brief schreef die de dolkstoot was voor de kabinetsformatie. Vermoedelijk deed hij dat omdat hij niet wist wat hij eigenlijk deed. Dat was een typisch trekje dat hij ook al tentoonspreidde als minister van Volksgezondheid.

Redden

De protesterende CDA-fractieleden hebben het schijnbaar nobele argument dat zij op de bres staan voor vrijheid van godsdienst en voor antiapartheid. Zij willen, volgens de Volkskrant van 27 augustus jl., „het gehele Nederlandse volk redden van terreur, apartheid, fascisme, intolerantie en moreel verval”. Dat is exact wat alle islamitische imams óók willen. En al die ellende zou veroorzaakt worden door Geert Wilders en zijn PVV. Bovendien zou Wilders werken ’als een splijtzwam’ in onze samenleving. Hij zou groepen mensen tegen elkaar opzetten i.p.v. ze tot nationale eenheid te binden.

Deze gedachten heersen ook in de wereld van de christelijke kerkleiders. Bij een enquête van het Nederlands Dagblad onder ruim 1200 pastoraal werkers en predikanten bleek dat driekwart van de dienaren van het Woord de mening had dat ’een christen niet op Wilders kan stemmen’ . Het gaat natuurlijk wel heel ver als allerlei intellectuele groeperingen thans weer het diaboliseringscenario, dat Pim Fortuyn in 2002 het leven heeft gekost, weer van stal halen. Waar al die sociaal, moreel, politiek, ethisch en religieus bevlogen wereldverbeteraars hun overtuiging vandaan halen, is niet geheel duidelijk. Het ontbreekt hen kennelijk aan voldoende historische kennis van zaken en aan actuele informatie over wat er thans in de wereld gebeurt.

Overgevoelig

Onder deze omstandigheden is het ook niet verwonderlijk dat Wilders zich zodanig gediscrimineerd voelt, dat hij overgevoelig is geworden voor elke toespeling op zijn vermeende slechte eigenschappen. Zo was hij onder meer boos op de Koningin, omdat die in haar laatste Kersttoespraak een pleidooi hield voor ’verscheidenheid en tolerantie’. Wilders zag dat als kritiek op zijn persoon. Dat is echter niet zo waarschijnlijk, want toen in 1997 de uitstekend geïntegreerde en hardwerkende Turkse kleermaker Zekerya Gümüç met zijn gehele gezin ons land werd uitgezet door de socialistische staatssecretaris Elisabeth Schmitz, deed de ongelukkige Turk een pathetisch beroep op ’zijn’ Koningin. Met een oranje lintje bond hij op 17 juli 1997 een brief voor Beatrix aan het hek van paleis Noordeinde: ’Majesteit, help ons alstublieft!’ Maar de majesteit deed niets. Niemand deed toen wat. Ook geen mens van het CDA. Het gezin Gümüç zit thans al weer dertien jaar diepongelukkig te wezen in een armoedig Turks dorpje, in de steek gelaten door ’ethische’ Nederlanders.

De drie zogenaamde ’dissidenten’ van het CDA, die nu met pseudo-ethische argumenten de formatie van een kabinet hebben getorpedeerd, weten niet waarover ze praten. Ze stellen dat de PVV een gevaar is voor de vrijheid van godsdienst. En dat alleen omdat Wilders ernstige kritiek heeft op de orthodoxe, fanatieke variant van de islam. Ze zeggen dat de volgelingen van Mohammed dezelfde religieuze rechten moeten hebben als de volgelingen van Mozes en Christus of andere grote profeten. Dat klinkt nobel. Maar de werkelijkheid is iets anders. Iedereen die de moeite neemt om de belangrijkste literatuur en artikelen uit de media door te lezen, begrijpt onmiddellijk dat men de islam niet op één lijn kan stellen met andere religies.

Terreur

Het basale uitgangspunt van de islam is de wereldwijde verspreiding van die godsdienst. Dit kan, volgens hen, met alle middelen gebeuren, bijv.: via een hoog kindertal, discriminatie van andersdenkenden, massaal stichten van scholen en moskeeën, de invoering van de islamitische wet: de sharia en tenslotte de absolute terreur. Daarvan hebben wij de laatste tientallen jaren genoeg meegemaakt. Er is op dit moment geen enkele godsdienst die met goedkeuring van de geestelijkheid, bomaanslagen uitvoert, mensen vermoordt en gruwelijke straffen uitdeelt. Er is geen enkele andere godsdienst waar vrouwen zó worden achtergesteld, gediscrimineerd en monddood worden gemaakt als in islamitische samenlevingen.

Er is ook geen enkele andere godsdienst die zó afkerig is van andere religies dan de islam, dat zelfs kunstvoorwerpen uit die andere culturen fanatiek worden vernietigd. Wellicht is het zinnig om nog even te herinneren aan de twee unieke boeddhabeelden in de plaats Bamyan in Afghanistan. Ze waren met 55 en 37 meter hoogte reusachtig groot. Bovendien waren ze al bijna 2000 jaar geleden met eindeloos geduld uit één stuk uit een rotswand gehakt. In 2001 werden ze door de islamitische Taliban met springstoffen en kanonvuur totaal vernietigd. Ze behoorden tot het kunstbezit van de gehele wereld. Zo ver bekend heeft toen niemand uit het CDA politiek geprotesteerd.

Respect

Het argument dat de Taliban primitieve mensen zijn, gaat niet op. Zelfs bij primitieve mensen ziet men vaak respect voor kunst en cultuur. Ook de gruwelijke eindeloze serie shariastraffen die dagelijks in het nieuws komen, zoals het afhakken van handen, voeten, het afsnijden van neuzen, oren, het onthoofden van mensen of het stenigen van vaak jonge meisjes, het levend begraven van mensen of die met benzine overgieten en in brand steken, is kennelijk geen discussiepunt voor de ethische dissidenten van het CDA, die thans de formatie van een nieuw kabinet hebben getorpedeerd.

Het wordt hoog tijd dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Want het politieke gemodder van de laatste maanden heeft vermoedelijk een grote verandering veroorzaakt in het politieke denken van vele Nederlanders. Dan kan het volk eindelijk weer eens kiezen door wie het geregeerd wil worden!

Bron...Telegraaf
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20557
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Millieuhysterie (door Prof. Smalhout)

Berichtdoor King George » Za Jul 28, 2012 12:03 pm

Milieuhysterie


Vorige week werden in de Utrechtse wijk Kanaleneiland razendsnel hekken geplaatst rondom een huizenblok met flats. Bij renovatiewerkzaamheden bleek veel asbest als isolatiemateriaal tijdens de bouw te zijn gebruikt. Het is al meer dan 50 jaar bekend dat het inademen van asbeststof longkanker en longvlieskanker (mesothelioom) kan veroorzaken. Een afdoende therapie is daar nog niet tegen gevonden. Het is dus begrijpelijk dat de overheid, na het vinden van asbest, de meest uitgebreide veiligheidsmaatregelen neemt.

Maar soms worden die maatregelen toegepast met de intensiteit en de agressiviteit die bijna pathologisch is. Vermoedelijk omdat wij, Nederlanders, altijd al de neiging hebben het braafste jongetje van de klas te zijn. Zo waren er op die zondag huisvrouwen die even wat boodschapjes hadden gedaan, maar die bij terugkeer hun eigen huis niet meer konden betreden. De politie zag daar streng op toe. Er waren moeders die zeiden dat hun kleine kinderen alleen thuis waren en dat ze zo snel mogelijk naar die kinderen toe moesten. Maar de politie, die altijd flink optreedt als het niet nodig is, was niet te vermurwen. „Wij zullen de brandweer wel vragen uw kinderen op te halen”, was het antwoord van de agenten.

Alle bewoners werden door de gemeentelijke overheid ondergebracht in hotels waar zich een nieuw sociologisch fenomeen ontwikkelde, namelijk het ruïneuze optreden van zogenaamde ’asbestjongeren’. Het Kanaleneiland is een wijk met een overwegend percentage allochtonen (vooral Turken en Marokkanen). De als hangjongeren bekendstaande jeugdige vandalen werden ijlings omgedoopt tot ’asbestjongeren’. Ze richtten onder meer vernielingen aan in het viersterrenhotel Mitland, waar het fraaie inpandige zwembad met menselijke uitwerpselen werd bevuild en de reguliere hotelgasten met stoelen werden bekogeld, waardoor de sterrenstatus van Mitland in gevaar kwam.


Isolatie

En dat alles omdat er asbest was vrijgekomen bij de renovatie van de flatgebouwen. Er zijn zeker zes soorten asbest in uiteenlopende kleuren, zoals onder meer wit, blauw, groen, geel en bruin. Asbest is een mineraal dat in mijnen wordt gedolven en dat al meer dan 3000 jaar wordt gebruikt. Het is een wonderbaarlijke stof waarvan men alles kan maken, van bouwmateriaal tot textiel en van pijpleidingen tot bloembakken. Het is vuurvast, slijtvast en het isoleert voortreffelijk. Vandaar dat het zo populair was. Er is echter één nadeel: asbest bestaat uit fijne vezels die bij inademing in de vorm van stof, longkanker en mesothelioom (kanker van het longvlies) kunnen veroorzaken.

Alleen, die ziekten ontstaan pas 20 tot 40 jaar na het inademen van het dodelijke stof. Vandaar dat het zo lang geduurd heeft tot de relatie tussen asbest en kanker werd ontdekt. Asbest is daarom door de EU verboden. Echter wordt zoiets een politieke kwestie dan storten zich er altijd horden ambtenaren op die in Brussel hun brood verdienen met regelgeving en de discussies erover. Zo ontstaan dan onder meer de allochtone asbestjongeren en mogen moeders hun jonge kinderen niet zelf uit huis halen.

Hetzelfde speelt zich af met het vloeibare, zilverkleurige metaal kwik, dat tot tien jaar geleden nog in alle thermometers en barometers zat. Kwik is een edelmetaal dat voor alles is te gebruiken. Het is beroemd geworden door de Italiaanse natuurkundige Evangelista Torricelli (1608-1647), die met behulp van een met kwik gevulde glazen buis het begrip ’luchtdruk’ introduceerde. Sindsdien hadden alle scholen waar scheikunde en natuurkunde worden onderwezen, een hoeveelheid kwik en glazen buizen om leerlingen vertrouwd te maken met het meten van luchtdruk, die tot op heden nog veelal wordt uitgedrukt in millimeters kwik.

Het vloeibare metaal is geheel onschuldig, alleen bij verhitting ontstaan giftige kwikdampen. Ook de meeste chemische kwikverbindingen, zoals methylkwik, zijn zeer giftig. Zij tasten het zenuwstelsel aan, waardoor afschuwelijke verlammingen en hersenfunctiestoornissen ontstaan. De eerste ernstige kwikvergiftigingen werden gezien in de omgeving van de Japanse vissersplaats Minimata. Een chemische fabriek met de naam Chisso stortte haar afvalwater in de baai van Minimata, waardoor alle vissen kwikvergiftiging opliepen. Die vissen werden gevangen en gegeten door de plaatselijke bevolking. Het gevolg was een medische ramp.


Verlamd

Een vijftienjarig meisje, genaamd Tomoka, verlamd en blind geworden door kwik, werd door de beroemde Amerikaanse fotograaf William Eugene Smith (1918-1978) gefotografeerd toen ze door haar moeder in het bad werd gedaan. Die tragische foto, getiteld ’Tomoka Uemura in her bath’, werd wereldberoemd en maakte iedereen duidelijk hoe vreselijk een kwikvergiftiging kan zijn. Toen kwam het kwikgevaar in handen van politici terecht, die meestal nauwelijks wisten waar ze over praatten. Dan wordt zoiets een politiek item. Het resultaat is dat thans de kwikthermometers, kwikbarometers en bloeddrukmeters in de ban zijn gedaan. Het meer dan 300 jaar oude ambacht van barometer bouwen is vrijwel uitgestorven. Het unieke barometermuseum, het enige in de wereld, in Maartensdijk (bij Utrecht), is opgeheven en de oprichter en eigenaar Bert Bolle is met zijn gezin geëmigreerd naar Australië. Degene die deze volkomen zinloze maatregelen op EU-niveau heeft doorgeramd, is de PvdA-politica en EU-parlementariër Dorette Corbey, een vroegere verpleegkundige, die zelfs de basisbegrippen van scheikunde en toxicologie niet kent, evenmin klaarblijkelijk als de Nederlandse ambtenaren van het voormalige ministerie van VROM.


Spaarlamp

Zodoende moeten wij thans veel te dure en ongezonde spaarlampen gebruiken en wordt de klassieke, doch veilige, gloeilamp verboden. Maar in de nieuwe EU-spaarlampen zit kwik, dat als giftige verbinding vrijkomt als de lamp per ongeluk valt en breekt. Voor de productie van de Nederlandse spaarlampen alleen al is jaarlijks ruim twee ton kwik nodig. Het is eenvoudig uit te rekenen hoeveel kwik nodig is voor alle spaarlampen in geheel Europa.

Dit bizarre beleid bevestigt weer eens de regel dat in hoge bestuurlijke functies vooral politici worden benoemd die emotioneel bewezen hebben van hun taak absoluut geen verstand te hebben. Hun vaak domme en hysterische optreden wordt door hun partijgenoten gezien als het bewijs van grote politieke intelligentie. Er zijn nog geen tekenen waarneembaar die erop duiden dat het ooit beter zal worden. De domheid en de hysterie zullen helaas blijven zegevieren.Prof.Smalhout
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Dhana
Berichten: 7963
Lid geworden op: Do Nov 27, 2008 10:15 am

Re: Millieuhysterie (door Prof. Smalhout)

Berichtdoor Dhana » Za Jul 28, 2012 2:20 pm

Tja, daar zitten we dan. Gevangen in het vrije westen waar zich een nieuwe Europese staatsreligie heeft gevormd. Compleet met het blind aanbidden van de meest stompzinnige en volkomen kromme regeltjes plus het devoot offeren aan de excessen van ons totaal vreemde culturen.
Wil je in het leven werkelijk leren, moet je in staat zijn buiten het eigen ego te schouwen.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20557
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Bob Smalhout/Is Nederland gek geworden?

Berichtdoor King George » Zo Okt 27, 2013 9:37 am

Is Nederland gek geworden?


De media schijnen de laatste weken nog slechts twee belangrijke onderwerpen voor discussie te hebben. Dat zijn Sinterklaas met Zwarte Piet en de inmiddels heftig besproken euthanasie in Tuitjenhorn. In beide gevallen moet ernstig getwijfeld worden aan het gezonde verstand van Nederlandse autoriteiten.

Nooit eerder is er omstreeks half oktober al gediscussieerd over het Sinterklaasfeest, dat pas op 5 december zal plaatsvinden. Heel Nederland weet inmiddels waar het om gaat. Zwarte Piet is sinds eind jaren zestig een verdachte figuur geworden. Hij wordt vooral door allochtone, gekleurde nieuwe Nederlanders gezien als een pijnlijke herinnering aan de slavernij. Zoals bekend is die door Nederland al 150 jaar geleden afgeschaft en er is dus thans niemand meer bij ons die slaaf is geweest of die slaven heeft gehouden.

Niettemin moeten wij ons kennelijk collectief schamen voor de vroegere slavernij. Wij moeten verontschuldigingen aanbieden, door het stof kruipen, boete doen, spijt betuigen, maar vooral betalen. Want uiteindelijk gaat het om geld. Vooral de uit Suriname en van de Caribische eilanden afkomstige immigranten kijken daar met vol verwachting kloppende harten naar uit. Het is inmiddels ook een internationaal thema geworden. Veel opzien is gebaard door de vrouwelijke professor Verene Shepherd, die hoogleraar is in de sociale wetenschappen aan de University of the West Indies of Jamaica . Ze is gekleurd en heeft een Afrikaans uiterlijk.

Afgezien van het feit dat het veelal onduidelijk is wat een universiteit onder sociale wetenschappen beschouwt, is het nodig te weten dat Verene Shepherd een radicaal-linkse activiste is. Zij eist schadevergoeding van landen die zich vroeger met slavernij bezighielden. Alleen al voor de Caribische eilandjes eist ze vele miljarden. Ze is thans een topfunctionaris bij de VN, alwaar ze, als voorzitter van de VN-Sinterklaascommissie, ons klassieke feest bekritiseert. Haar conclusie is dat ons kinderfeest racistische elementen bevat en ’ een terugkeer naar de slavernij is’ . Daarom moeten Sint en Piet verboden worden.

Brutaliteit

Het is onbegrijpelijk waar een buitenlandse, die nog nooit een voet in Nederland heeft gezet, de brutaliteit vandaan haalt om een vernietigend oordeel te hebben over een oer-Hollandse traditie. Kwalijk is echter dat vele, vooral links georiënteerde Nederlanders haar kloeke woorden als manna opzuigen. Het lijkt wel of de beruchte jaren zestig en zeventig zijn teruggekeerd, toen wij ons, aangezet door de politicus (wijlen) Joop den Uyl, een ’weg met ons’-filosofie ontwikkelden.

Inmiddels heeft dat alles geleid tot dolzinnige voorstellen zoals ’de regenboogpieten’ (in alle kleuren) en het weglaten van de term ’zwart’. De agressie van gewone Nederlanders tegen de multicultianti-Pietactivisten is onderhand zó groot geworden, dat gewelddadigheden te verwachten zijn. Kennelijk realiseert niemand zich dat wij allen bedreigd worden door werkelijk grote problemen, zoals de toenemende criminaliteit, de devaluatie van ons onderwijs en de internationale spanningen die gemakkelijk tot een nieuwe wereldoorlog kunnen leiden. Dit nog afgezien van natuurlijke bedreigingen zoals klimaatverandering en overbevolking, alsmede het gevaar van de agressieve orthodoxe islam.

Ook is het zorgwekkend dat onlangs de populaire huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn, die euthanasie had verricht bij een patiënt met ongeneeslijke slokdarmkanker, door het AMC, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, justitie en politie zó infaam werd behandeld, dat hij ten slotte zelfmoord pleegde. En geen hond die daar wat aan doet. Terecht besteedde De Telegraaf op 25 oktober jl. via een tweetal artikelen van medisch redacteur René Steenhorst aandacht aan dit medischethische schandaal.

Uitkeringen

Overigens heeft niemand aandacht geschonken aan het feit dat niet-westerse immigranten, die hier onderdak, uitkeringen, bescherming en werk hebben gekregen, thans felle kritiek leveren op het land dat zijn grenzen voor hen heeft opengesteld. Dit is geen gewone brutaliteit. Het is een gotspe. En dat is de overtreffende trap van onbehoorlijk gedrag. Tegen de achtergrond van onze grote problemen is het hysterische gezwets over zwarte, paarse of witte Pieten van een onvoorstelbare onbenulligheid.

Daarnaast grenst de wijze waarop de euthanasiezaak in Tuitjenhorn door het AMC, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, justitie en politie is behandeld, aan criminaliteit. De betrokken huisarts pleegde zoals bekend daarom zelfmoord. Maar vermoedelijk zal geen enkele functionaris van deze organisaties het fatsoen en de moed kunnen opbrengen om een woord van excuus te uiten tegen de familie van de zo tragisch om het leven gekomen arts. Het is veelzeggend dat overheidsorganen van de hun toevertrouwde burgers op strenge wijze een correct functioneren eisen, dat ze kennelijk zelf niet kunnen opbrengen.

Waarschijnlijk weten vele Nederlanders daar geen raad mee en vluchten ze wellicht daarom in zinloze discussies over zwarte, witte, gele en paarse Pieten. Daarbij zien ze over het hoofd dat het debat in wezen een verkapte discussie is over het wel of niet accepteren van allochtonen. Vandaar dat het zich internationaal razendsnel heeft uitgebreid. Onder meer tot VN-professor Verene Shepherd. Zij bleek echter zelfs het verschil niet te kennen tussen onze Sinterklaas en de Amerikaanse Kerstman. Maar dat mocht niet hinderen. Als ze maar haar boodschap kwijt kon van de onmenselijke slavernij waar wij, levend in de 21e eeuw, part noch deel aan hebben. En vooral de jacht op geld. Veel geld. Minstens enige miljarden.

Hysterie

Het is dan ook het beste om de hysterische, politiek-correcte discussies over Zwarte Pieten met gouden oorringen en dikke rode lippen die krom Nederlands spreken, met de roe en de zak, te staken. En vooral niet te speculeren over modieuze veranderingen van tradities. Want de essentie van een traditie is juist dat deze níét verandert maar als een vast en betrouwbaar merkteken in onze roerige samenleving overeind blijft, als een geschenk van ons aan alle nageslachten.

En wat de euthanasie in Tuitjenhorn betreft, schieten woorden tekort om het verwerpelijke gedrag van het AMC, de huisartsenopleidster, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, justitie en politie te veroordelen. Het zonder enig onderzoek of gesprek met de beschuldigde huisarts opleggen van een zware strafmaatregel is strijdig met ieder gevoel voor rechtvaardigheid. Het argument dat dokter Nico Tromp bij de euthanasie een overdosis van morfine en dormicum zou hebben ingespoten, is te krankzinnig voor woorden daar euthanasie altíjd berust op een overdosering. Het bevestigt alleen maar het donkerbruine vermoeden dat de Nederlandse overheid gek is geworden, en daarbij denkt dat u en ik dat ook zijn. Maar dat is een grote vergissing.

Prof. Smalhout
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam


Terug naar “Tegenstrijdige visies over Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten