Prof. Smalhout.

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Re: Bob Smalhout/Is Nederland gek geworden?

Berichtdoor Manon » Zo Okt 27, 2013 10:09 am

In verband met die terugbetalingen als schadevergoeding voor de slavernij, lijkt het me vooral interessant om eens ALLE, maar dan ook ALLE hulp aan ontwikkelingslanden, en vroegere koloniale gebieden bijeen te tellen en te zien of het geen tijd wordt dat ook die gelden eens worden terugbetaald.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Mahalingam
Berichten: 41268
Lid geworden op: Za Feb 24, 2007 8:39 pm

Re: Bob Smalhout/Is Nederland gek geworden?

Berichtdoor Mahalingam » Zo Okt 27, 2013 10:22 am

Door het koloniale systeem zijn er veel firma's rijk geworden. Die firma's betaalden belastingen aan de staat.
En de staat had de taak om de koloniën te besturen, op orde te houden enz. Dat kost veel geld.
De vraag is: waren de belastinginkomsten voldoende voor de bestuurlijke taak?
Na 1920 zeker niet meer. En na de oorlog waren ze zwaar verliesgevend voor de staat. Kijk maar naar Suriname.
Wie in de Islam zijn hersens gebruikt, zal zijn hoofd moeten missen.

mercator
Berichten: 19122
Lid geworden op: Do Nov 06, 2008 1:36 pm
Locatie: Vlaanderen

Re: Bob Smalhout/Is Nederland gek geworden?

Berichtdoor mercator » Zo Okt 27, 2013 4:08 pm

Die huisarts heeft in eer en geweten de juiste beslissing genomen, zonder het hele oponthoud dat de ambtenarij in zulke noodgevallen oplegt. Dat oponthoud voegt alleen maar nutteloos lijden toe, en is alleen maar bedoeld om de medische sector veilig te stellen, NIET in het belang van de patiënt. Helaas weet ik waarover ik spreek, iets meer dan een jaar geleden prezen mijn vriendin en ik ons gelukkig dat haar dokter mededogen en gezond verstand liet voorgaan op het medische handboekje.
De Ideale Mens is een negroïde transsexueel in een rolstoel

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Nederland wordt steeds gekker

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Zo Okt 27, 2013 10:42 pm

Het wordt de hoogste tijd dat we volgend jaar zomer maar weer eens Duitsers op de stranden gaan lastig vallen met de vraag waar onze fietsen zijn gebleven. En mensen die een bijna-dood ervaring hebben, worden door de overheid uitgelachen omdat ze verplicht zijn om te wachten tot ze werkelijk dood zijn. En daarmee ontneemt de overheid het individu zijn ware geluk. Conclusie? Politici zijn te allen tijde grote huichelaars en bemoeizieke reeds lang door mij dood verklaarden.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.

Gebruikersavatar
King George
Berichten: 20583
Lid geworden op: Zo Sep 11, 2011 1:22 pm

Bob Smalhout - Geen tolerantie voor extremisten

Berichtdoor King George » Za Jan 10, 2015 2:45 pm

Geen tolerantie voor extremisten


Nadat op woensdag 7 januari jl. door een tweetal islamitische extremisten een moordaanslag was gepleegd op de redactie van het Franse politieke spotblad Charlie Hebdo, staan alle kranten en tijdschriften vol met felle commentaren. De belangrijkste mening is dat het alle perken van fatsoen te buiten gaat als kritiek op de politiek van de islam leidt tot een moordpartij op de redactie en de tekenaars van het Franse weekblad. Maar zoals in ons land te verwachten was, komen er uit alle hoeken en gaten weer opmerkingen dat we begrip moeten hebben voor meningen van de moslims, die zich thans aangevallen voelen. Immers, die moslims hebben het toch al zo moeilijk.

Veelal spreken ze onze taal niet allemaal even goed, maar bovendien voelen ze zich als orthodoxe moslims continu gediscrimineerd in een land dat een joods-christelijke traditie heeft en een totaal andere cultuur. Als wij voortdurend een beschuldigende vinger op islamitische allochtonen richten, zouden die zich uit pure frustratie kunnen gaan richten tegen de autochtone Nederlanders, met alle ellende van dien. We moeten dus vooral veel begrip koesteren voor hun moeilijke situatie en vooral geen kritische opmerkingen maken over mohammedanen. Dat zou alleen maar haat kweken bij de snelgroeiende islamitische groep allochtonen. Bovendien zijn er tegenwoordig zeer liberale en goed geïntegreerde allochtonen, onder wie burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, rapper Ali B. en cabaretier Najib Amhali.

Baarmoeder

Frankrijk telt thans reeds zes miljoen (!) moslims. Dat aantal neemt snel toe, want, zoals de moslims het zelf beschrijven, is hun belangrijkste wapen ’de baarmoeder van hun vrouwen’. Zij bedoelen daarmee dat het geboortecijfer in een moslimbevolking bijna tweemaal zo hoog is als dat van de autochtone inwoners. En dus is gemakkelijk uit te rekenen wanneer moslims de oorspronkelijke Europeanen gaan overheersen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat in 2050, dus over 35 jaar, 7,6 procent van onze bevolking moslim zal zijn. Maar ook een percentage van 11 tot 24 procent van de bevolking behoort tot de mogelijkheden.

Bij zulke grote getallen zullen via onze democratische regeringsvorm aanzienlijke aantallen moslims in onze overheidsorganisaties terechtkomen, zoals in de regering en in stadsbesturen. Het vergt weinig fantasie om dan te raden wat we verwachten kunnen op het gebied van onderwijs en kunst, cultuur en religie.

De overheid heeft zich kennelijk over dit probleem nooit zorgen gemaakt, want onze landsgrenzen worden niet meer bewaakt en immigranten worden zonder enige selectie in ons land toegelaten onder het versleten motto uit de jaren zeventig: vrijheid, blijheid. Bij onze politici staat dit motto bekend onder de titel ’tolerantie’. Dat is natuurlijk een mooi begrip, maar bij onnadenkend gebruik ervan leidt dat snel tot verloedering.

Gifgas

Dat heb ik in de jaren tachtig persoonlijk meegemaakt. Ik werkte in het toenmalige Academisch Ziekenhuis te Utrecht, toen er in 1980 een oorlog uitbrak tussen Iran en Irak. Die oorlog duurde ongeveer tien jaar. Daarbij werden er chemische wapens ingezet, namelijk gifgas. Dat gas tastte onder meer de longen van de getroffen soldaten aan. Maar noch Irak noch Iran had de kennis en de faciliteiten om de ernstig gewonde militairen te behandelen.

Het Academisch Ziekenhuis had echter wél een goed functionerende beademingsafdeling. Zodoende boden wij aan de slachtoffers van het gifgas bij ons op te nemen en de beste behandeling te geven die maar mogelijk was. Toen de eerste Irakezen en Iraniërs arriveerden, hadden we alle Nederlandse patiënten tijdelijk overgeplaatst naar andere ziekenhuizen om plaats te maken voor de Iraakse en Iraanse gasslachtoffers.

Maar de oosterse militairen ontdekten tot hun verbijstering dat het verplegend personeel (uiterst bekwame beademingsexperts) voor een groot deel uit vrouwen bestond, te weten verpleegkundigen en fysiotherapeuten. De oosterse autoriteiten waren hierover zeer verontwaardigd. In hun ogen was het schandelijk om mannelijke patiënten door vrouwelijke verpleegkundigen te laten verzorgen. De medisch directeur werd gedwongen alle vrouwelijke verpleegkundigen en beademingsexperts onmiddellijk over te plaatsen naar andere disciplines, zoals oogheelkunde, chirurgie en dermatologie, waar ze zich als een kat in een vreemd pakhuis voelden. En mannelijke verpleegkundigen werden op ruime schaal aangetrokken, maar bleken vaak niet met de ingewikkelde apparatuur te kunnen omgaan.

Van enige erkentelijkheid van de Irakezen en Iraniërs is nooit iets gebleken. Onze directie was in een keer genezen van haar multiculturele tolerantie.Prof. Smalhout
Het morele gelijk ligt bij het volk

Respectabele fora de moeite van een bezoek meer dan waard:
Haarlems Vrije Mening Forum Uitingsvrij 3.2


Citaten van Mustafa Kemal Atatürk over de Islam

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Bob Smalhout - Geen tolerantie voor extremisten

Berichtdoor Ariel » Za Jan 10, 2015 2:50 pm

Heerlijk deze man. Ik hoop dat hij nog heel lang zulke practige rake collumns kan schrijven.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

RIP Professor dr Bob Smalhout.

Berichtdoor Ariel » Do Jul 02, 2015 9:38 am

En weer is ons een islam critici ontnomen. Prof. Smalhout is overleden.

Afbeelding


De bij velen geliefde en invloedrijke publicist van De Telegraaf en oud-anesthesioloog van het vroegere Academisch Ziekenhuis Utrecht is 87 jaar geworden.

Het einde van zijn leven sluit een jarenlange worsteling af met een gestaag teruglopende lichamelijke gezondheid. Talrijke keren lag hij de afgelopen jaren in ziekenhuizen. Smalhout overleed uiteindelijk donderdagmorgen 2 juli om half vier door nierfalen, thuis in Bosch en Duin (Utrecht). Dialyse wees Bob Smalhout pertinent af.

Ruim twintig jaar lang schreef professor Smalhout voor De Telegraaf wekelijks columns over maatschappelijke gebeurtenissen die hem raakten, boos maakten of ontroerden. Dat alles onder de noemer ’Op ’t scherp van de snede’. Zijn uitvoerige beschouwingen in de zaterdagkrant leidden dikwijls tot maatschappelijke discussie.

Zo fulmineerde Smalhout jarenlang tegen afbraakprocessen in onze samenleving, zoals de devaluatie van het in zijn ogen eertijds zo goede onderwijs, de verloedering van onze normen en waarden en onze taal, het alles verziekende materialisme en de ontwrichtende invloed van managers, die hij beschreef als ’een verwoestende plaag voor ons land’.

De invoering van de euro beschouwde hij als een van de vileine vormen van volksverlakkerij. Maar ook de infame bezuinigingen op de gezondheidszorg kregen er frequent van langs. Hij bekritiseerde Nederland, maar hield er ook zielsveel van.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: RIP Professor dr Bob Smaihout.

Berichtdoor Ariel » Do Jul 02, 2015 9:40 am

Hieronder de Telegraaf-column van Professor Bob Smalhout , waarin hij ingaat op de gevolgen van de massale migratie van moslims naar Europa. Hij betoogt dat het idee dat de islam in de westerse wereld gematigder zal worden, een illusie is. Het ziet er eerder naar uit dat onze maatschappij zich aan de islam gaat aanpassen.

Het voeden van een krokodil

Kort voor Pasen gaf de leider van de PVV, Geert Wilders, een gloednieuw boek cadeau aan de leden van de Tweede Kamer. Het was in het Engels geschreven door twee islamexperts. De titel luidde: ’Al-Hijra’ met als ondertitel ’Islamitische doctrine van immigratie’. Dit lijkt voor de gemiddelde Nederlander geen tekst om wakker van te liggen. Maar de inhoud is uiterst onrustbarend.

De schrijvers heten Sam Solomon en E. Al Maqdisi. Ze zijn vooraanstaande schrijvers en wetenschappers op het gebied van mensenrechten en de relaties tussen de joods-christelijke wereld en de islam. Vermoedelijk zal het grootste deel van onze politici het boek (Pilcrow Press 2009) ongelezen op de stapel ’ongewenste literatuur’ leggen. Want de tekst, voorzien van talrijke Arabische begrippen, is wat moeilijk te lezen. Maar bij nader inzien blijkt het fascinerende literatuur.

Vandaar dat het belangrijk is de essenties van het boek wat ruimer bekend te maken.
Het Arabische Al-Hijra betekent ’immigratie’. Dat woord is bedacht door de stichter van de islam, de profeet Mohammed, in het jaar 622 A.D. Hij verhuisde toen van de stad Mekka naar de plaats Yathrib, die hij al spoedig herdoopte in ’Madinar Ul Nabi’, de stad van de profeet. De naam werd later afgekort tot Medina. Vanuit Medina ontwikkelde zich de toen nog gloednieuwe godsdienst de islam tot een zich pijlsnel verspreidende religie. Binnen zeer korte tijd waren bijna alle landen in het MiddenOosten, zoals Mesopotamië, Egypte, Libië, Palestina, Syrië en het Arabische schiereiland, onder islamitisch bewind gekomen. Later volgden grote landen zoals Maleisië, Afrika en Indonesië.

De islam is echter niet alleen een godsdienst, zoals velen in West-Europa nog abusievelijk denken. Het is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus kleed dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt. En zoals bij Mohammed de zegetocht van de islam is begonnen met zijn migratie naar Medina, zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding van de islam over de rest van de wereld. Het ideaal is uiteindelijk het wereldkalifaat, een wereldomvattend politiek, sociaal en religieus systeem dat gebaseerd is op de Koran, de Soenah (het voorbeeld van Mohammed), de Hadith (de mondeling overgedragen tradities) en de Sharia (de islamitische wetgeving).

Emigratie
Dat ideaal is nog in 2006 onder woorden gebracht door de Libische Moammar Khadaffi, die, zoals bekend, onder meer aansprakelijk was voor de dodelijke terreuraanslag in 1988 op een PanAm Jumbo boven de Schotse plaats Lockerbie. Hij zei: „Er zijn 50 miljoen moslims in Europa, en er zijn tekenen dat Allah de overwinning zal schenken aan de islam in Europa. Zonder wapens, zonder strijd. Binnen enkele tientallen jaren wordt Europa een moslimcontinent.” Hij doelde daarmee op de massale emigratie van moslims naar de landen van het Westen. Al die immigranten dienen vooral kleine religieuze centra te stichten die uit kunnen groeien tot grote moskeeën van waaruit imams en ullahs (islamitische juristen) geleidelijk aan de samenleving dwingend kunnen gaan remodelleren.

Het grote gevaar in het Westen is ongelofelijke naiviteit, die geleid heeft tot een levensgevaarlijk cultuurrelativisme. Wij denken dat onze vrijheid van godsdienst, onze gelijkwaardigheid van beide geslachten en de scheiding van kerk en staat universele begrippen zijn. Maar dat is het niet in de islam. Wij zijn, als burgers van een joods-christelijke beschaving, in de ogen van de imams en de ullahs slechts inferieure wezens die in een islamitische staat altijd tweederangs burgers zullen blijven, de zogenaamde dhimmi’s.

Ons land, dat in de jaren zestig slechts enkele duizenden moslims telde, heeft er thans meer dan een miljoen. Het idee dat de islam in de westerse wereld gematigder zal worden, is een illusie. Het ziet er eerder naar uit dat onze maatschappij zich aan de islam gaat aanpassen. Zo is sinds kort in Groot-Brittannië de islamitische rechtsspraak op basis van de Sharia wettelijk toegestaan. In Nederland hoeft een islamitische advocaat niet meer op te staan als de rechters de zaal betreden. Islamitische vrouwelijke verdachten hoeven in de rechtszaal hun allesbedekkende boerka niet meer af te leggen.

Glashelder
De wereldpopulatie van christenen is in de laatste vijftig jaar gegroeid met 47 procent. Die van de boeddhisten met 63 procent, maar die van de moslims met 235 procent! Dit alles heeft niets te maken met wat onze multiculturele idealisten altijd xenofobie of vreemdelingenhaat noemen. Het is slechts het registreren van feiten en het constateren van gevaren voor onze open westerse samenleving, die eigenlijk geen effectieve afweer heeft tegen de langzame ondermijning van onze democratie. Wijlen Pim Fortuyn heeft daar reeds in 1997 een glashelder boek over geschreven. De titel luidde: ’Tegen de islamisering van onze cultuur’. Hij is erom verguisd en wellicht ook mede daarom in 2002 vermoord.

De Brits-Egyptisch-Joodse schrijfster Bat Ye’or beschreef in 2005 het begrip Eurabië in haar befaamde boek ’The Euro-Arab axis’. Dat ging over de fatale relatie tussen radicale moslims enerzijds en onder meer socialisten anderzijds. De beroemde Italiaanse journaliste Oriana Fallaci (1929-2006) deed hetzelfde in haar boeken ’De kracht van de rede’ en ’De woede en de trots’. Zij zag islamisme als een vorm van fascisme, dat ze islamofascisme noemde.

Geert Wilders kent zonder twijfel al deze literatuur, maar het is te betwijfelen of het uitstekende boek dat hij de Tweede Kamer cadeau deed door onze weifelende volksvertegenwoordigers gelezen zal worden. Maar de grote staatsman Winston Churchill heeft destijds met één dodelijke zin de activiteiten van al die zogenaamde vredelievende multiculti politici gekarakteriseerd: ’An appeaser keeps feeding the crocodile in the hope it will eat him last’ (Iemand die altijd aardig wil zijn gaat door met het voeden van een krokodil in de hoop dat hij als laatste gegeten zal worden).

De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: RIP Professor dr Bob Smaihout.

Berichtdoor Ariel » Do Jul 02, 2015 9:45 am

Nog een column van Prof. dr. B. Smalhout

Het gedraai om de hete brij

In de geneeskunde was het nog niet zo lang geleden heel gebruikelijk dat de namen van enkele levensbedreigende ziekten nooit in het openbaar werden uitgesproken. Op een sluikse manier werd dan voorzichtig meegedeeld dat iemand aan de ziekte ’K’ leed. Dat betekende dat de patiënt binnen afzienbare tijd zou sterven aan kanker.

Ook de vroeger zo gevreesde en veelal dodelijke ziekte tuberculose werd altijd min of meer gecamoufleerd meegedeeld via de omineuze letters ’T.B.’. Nu wij veel meer weten van kanker en tuberculose, en de diagnose niet meer zoals vroeger altijd een doodvonnis inhoudt, kan er ook in de kringen van leken vrijelijk over gesproken worden, hetgeen voor de patiënten een snellere behandeling betekent. Iets soortgelijks speelt zich thans nog af op het gebied van de politiek en de religie.

Iedereen weet tot wat voor rampen politiek of religieus fanatisme kan leiden. Iedereen weet nog wat voor massamoord fanatieke moslims hebben begaan op 11 september 2001, toen twee door islamitische fanatici bestuurde vliegtuigen zich in het World Trade Center te New York boorden. Ongeveer drieduizend onschuldige mensen kwamen toen om het leven. Sinds vorige week gaat de discussie over de weerzinwekkende moordaanslag op de redactie van het uiterst kritische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Ook hier werd de moord gepland en uitgevoerd door fanatieke moslims. Het probleem is echter dat de meeste politici en publicisten dat niet al te luid durven te zeggen. Ze draaien om de hete brij heen, omdat ze bang zijn de islamitische medeburgers voor het hoofd te stoten en agressie op te wekken.

Hoofddoek
Zelfs goedwillende en keurige moslims zijn bang voor het negatieve stempel dat thans weer op hun bestaan en hun religie wordt gedrukt. Zoals te lezen valt in het blad Trouw van 12 januari jl. waarin een 19-jarige islamitische studente zich beklaagt dat ze zich weer iedere dag moet verdedigen tegen haar eigen collega’s, vriendinnen en de mensen in haar woonwijk. Die schrikken thans van haar hoofddoek die ze altijd draagt. Ze is met name gekwetst omdat de islamitische moordenaars hun misdaad gepaard lieten gaan met de vrome uitroep: Allahu Akbar, God is de grootste.

Ook in de Nederlandse commentaren komt de lezer regelmatig vergoelijkende woorden tegen. Zoals dat men niet alle moslims over één kam mag scheren, en dat kritiek op de islam alleen maar verzet oproept waaruit dan weer nieuwe haatgevoelens kunnen voortkomen. Maar ook dat de islamitische agressie vooral zou komen uit een foutieve interpretatie van de Koran. Niets is minder waar. Het probleem is dat de meeste Nederlanders de Koran nooit hebben gelezen. Dan zouden ze weten dat de onverdraagzame houding van de moslims niet voortkomt uit een verkeerde interpretatie van de Koranteksten, maar dat dit voor moslims heilige boek glasheldere teksten bevat over wat men met ongelovigen, dieven en andere wetsovertreders moet doen.

Als men dan leest wat er volgens de islam moet gebeuren met dieven, homo’s, overspelige vrouwen en andere overtreders van de islamitische wet, dan wordt het duidelijk dat er tussen moslims en hedendaagse westerlingen een kloof gaapt van minstens tweeduizend jaar. Die culturele kloof is veelal niet te overbruggen met het begrip van de ’gematigde islam’. De mooiste definitie van ’een gematigde moslim’ luidt als volgt: Een gematigde moslim is een islamiet wiens munitie is opgeraakt.

Zeer fascinerend en ook instructief voor politici is het Engelstalige boek Slavery, Terrorism and Islam. The historical roots and contemporary threat (Slavernij, terrorisme en islam. De historische wortels en de huidige bedreiging). De schrijver is dr. Peter Hammond, uitg. Xulon Press, Christian Liberty Books, april 2005. Hij toont aan dat de hinder c.q. het gevaar van de islam voor het Westen afhankelijk is van het percentage moslims in de samenleving.

Percentage
Zolang deze minder dan 2 procent bedraagt vormt de islam geen bedreiging voor de westerse burgerij. Dat is onder meer het geval in de Verenigde Staten, India en Noorwegen (1,8 procent). Boven de 5 procent krijgt de islam een overmatige invloed op de westerse samenleving, zoals de toenemende bouw van moskeeën, de eis van halal-afdelingen in supermarkten en strenge voorschriften betreffende de omgang tussen ouders van schoolkinderen en hun leerkrachten.

Dat is reeds het geval in Frankrijk (8 procent moslims) en Nederland (5,5). Boven de 8 procent dreigt reeds een sterke islamisering van onze samenleving. Dit gevaar is zeer reëel omdat het geboortecijfer bij moslims extreem hoog is. Het is niet voor niets dat de moslims zelf hebben opgemerkt dat hun belangrijkste wapen bij de realisering van hun islamitische wereldkalifaat de baarmoeder van hun vrouwen is. Zo is de wereldpopulatie van de christenen in de laatste vijftig jaar gegroeid met 47 procent, dat van de boeddhisten met 63 procent, maar dat van de moslims met 235 procent (!!). In dit licht bezien is de oprichting van de Duitse actiegroep Pegida (Patriottische Europeanen tegen de islamisering van het Avondland) zeer begrijpelijk.

Deze week werd bekend dat de voorzitter van de Tweede Kamer een aantal boeken van haar bureau uit de Tweede Kamer heeft laten verwijderen. Dat waren onder andere de Bijbel en de Koran. Uitgerekend literatuur waarmee men inzicht kan krijgen in de mentaliteit en de wijze van denken van grote bevolkingsgroepen. Wat dat betreft is de arrogantie van de politici die boven ons gesteld zijn van een bijna verpletterende omvang.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
sjun
Berichten: 6634
Lid geworden op: Zo Mei 11, 2014 8:29 pm
Locatie: Visoko

Re: RIP Professor dr Bob Smalhout.

Berichtdoor sjun » Vr Jul 03, 2015 3:49 pm

Nu de mensen die de goede strijdstreden vallen als vliegen is het zaak dat hun pen overgenomen wordt opdat ook dit volk niet ten gronde gaat door een gebrek aan kennis. Een gebrek aan kennis veroorzaakt door bewust wegkijken, bagatelliseren van problemen, afleiden van belangrijke issues, toeschrijven van een agenda aan boodschappers om die mensen vervolgens op een eigen toeschrijving af te gaan rekenen. Maar er zijn mer zaken die tot een gebrek aan kennis leiden bij Jan Publiek: omkeren van feiten, welbewust misleiden van burgers, verkettering van wie het waagt vragen op te werpen aangaande het heil en nut van van managers, ontwikkelingshulp, Europa, migratie en islam.

Stel je voor dat er een bevoogdingsindistrie aan het licht komt. Stel je voor dat geconcludeerd zou kunnen worden dat islam de wereld niets goeds gebracht heeft en dat de wortels en geest van islam en haar onaanraakbaar verklaarde 'profeet' opmerkelijk overeenkomen met die van het nationaalsocialisme en haar destijds onaanraakbaar verklaarde 'aanvoerder'. Stel je voor dat mensen beginnen in te zien dat appeasement nergens ooit iets oploste. Stel je voor dat de kinderen van de oplopende rekeningen deze nog langer wensen te gaan voldoen?

Dat zou de religieuzen rondom het dogma van de multiculturele heilstaat diep in hun ziel/portefeuille kwetsen.
:rolleyes:
Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd, totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: RIP Professor dr Bob Smalhout.

Berichtdoor Ariel » Vr Jul 03, 2015 5:47 pm

dit volk niet ten gronde gaat door een gebrek aan kennis

Helaas Sjun. Dit volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis. Ik ben daarnet zo boos geworden op een meisje van een jaar of 22. We kregen het over islam, en ze wist zeker dat moslims gewoon water kunnen drinken tijdens ramadan. Nou ja, dat is nog het minst erg, maar toen ze zei dat Islam het zelfde is als het Christendom , vroeg ik haar wat ze van islam weet. Niks zei ze, en van het Christendom wist ze volgens haar ook niks. Ik heb haar toen pinnig verteld dat ze beter geen mening kan hebben over dingen waar ze zich nog nooit in verdiept heeft, want dat dat dom is. Ik voel me nu schuldig dat ik zo uitgevallen ben, maar ik wordt zo moedeloos van dit soort domme figuren.
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Ali Yas
Berichten: 6528
Lid geworden op: Zo Apr 15, 2012 3:24 pm
Contact:

Re: RIP Professor dr Bob Smalhout.

Berichtdoor Ali Yas » Vr Jul 03, 2015 10:25 pm

Nou ja, misschien zet het dat kind aan het denken. Heb je toch wat bereikt.
Truth sounds like hate to those who hate truth.

Gebruikersavatar
Ariel
Berichten: 75345
Lid geworden op: Wo Apr 07, 2004 10:30 pm

Re: Prof. Smalhout.

Berichtdoor Ariel » Zo Dec 22, 2019 3:53 pm

A trip down memory lane.

Nederland is barstensvol

door BOB SMALHOUT

Koningin Juliana zei het al in haar troonrede van 1950, toen ons land nog geen tien miljoen inwoners telde. Zij herhaalde dat in 1979: "Nederland is vol, ten dele overvol." Zij werd daarin bijgevallen door vele vooraanstaande Nederlanders zoals de econoom prof. dr. Jan Pen en oud-ministerpresident dr. Jelle Zijlstra, die in 1997 nog schreef: "Nederland is vol, vol, vol".

Deze mening wordt ook gedeeld door vele buitenlandse experts. Zo verbaasde de Britse hoogleraar in de planologie prof. Barrie Needham zich reeds in 1997 over het enorme tempo waarmee in Nederland de open ruimte verdwijnt. Hij was verbijsterd dat dit alles zonder noemenswaardig protest van de burgers gebeurde. Hij had verwacht dat iedere overweging om nóg weer een hectare grond vol te bouwen, fel zou worden bestreden. Dat bleek dus niet zo te zijn.

Vinex-wijken

Nederland is dus barstensvol en dreigt door de massale bebouwing langzaam onder asfalt, beton en Vinexwijken te verdwijnen. Ons land is met ruim 470 inwoners per vierkante kilometer drieënhalf maal zo dichtbevolkt als de rest van Europa. Na Bangladesh en Taiwan is Nederland zelfs het volste land ter wereld. Zo hebben de Verenigde Staten bijvoorbeeld slechts 29 inwoners per km², Canada 3, Australië 2. Toch heeft Nederland, in verhouding tot grootte en bevolkingsdichtheid, in relatief korte tijd honderdmaal meer immigranten opgenomen dan die zojuist genoemde klassieke immigratielanden. Zo groeide onze bevolking van 5 miljoen inwoners in nog geen 100 jaar tijd tot de ruim 16 miljoen die er thans wonen en tot de 18 miljoen die er mogelijk over 50 jaar zullen zijn.

Hoewel dit berust op reeds lang bekende wetenschappelijke gegevens, was het tot begin vorig jaar levensgevaarlijk om er in het openbaar iets over te zeggen. Het heeft in feite Pim Fortuyn het leven gekost. Maar het was jarenlang politiek niet correct om te zeggen dat Nederland vol was. Want onze enorme bevolkingsgroei is vooral ontstaan door de instroom van ongeveer 3 miljoen immigranten. Die kwamen voor het grootste deel uit niet-westerse landen. En wie daar wat van zei, werd door onze linkse politici alsmede de rood georiënteerde media onmiddellijk uitgemaakt voor racist, rechts-extremist, xenofoob of fascist.

Boerenstand

Het is verbazingwekkend om te zien hoe tot op de dag van heden allerlei roze-rode zweverige idealisten, tegen ieder bewijsmateriaal in, durven vol te houden dat er nog miljoenen asielzoekers bij kunnen. Zo komen ze zelfs met rekensommen hoeveel bouwgrond er wel niet beschikbaar komt als onze hele boerenstand wordt opgeheven. En men vergeet daarbij hoe het juist de boerenstand is geweest die Nederland vorm en karakter heeft gegeven en die dorpen heeft gebouwd die tot ons cultuurbezit zijn uitgegroeid. Een rijke bron van gegevens hierover is het boek van de diplomaat jhr. C. van Nispen tot Sevenaer, getiteld De dans om het gouden kalf. Index van een uitzichtloze situatie (ISBN 90 6881 114 2).

Door zijn overbevolking heeft Nederland de komende jaren nog eens 340.000 hectare grond nodig voor het bouwen van huizen en de bijbehorende infrastructuur. Dat is een gebied zo groot als de hele provincie Zuid-Holland. En de overheid denkt dat voor elkaar te krijgen door de boerenstand praktisch uit te roeien.

Zo vinden onze hoogste ambtenaren dat het landbouwareaal tot 2030 met minstens 300.000 hectare kan inkrimpen. Tegen die tijd, en dat is al over 27 jaar, zal bijna 20 procent van de Nederlandse bodem bebouwd en geasfalteerd zijn. Hoeveel dat is, wordt duidelijk in vergelijking met Engeland waar slechts 10 procent, met Denemarken waar slechts 9 procent en met de Verenigde Staten waar slechts één procent bebouwd blijkt te zijn!

Tegen die tijd zullen er grote bebouwde stroken of corridors zijn waar nauwelijks nog natuur over is en waar de monotone en gruwelijk lelijke Vinex-wijken aaneengegroeid zijn en de vroegere dorpen en plaatsen in elkaar gaan overlopen. Dat is nu al te zien in de westelijke Veluwestrook. Daar groeien Amersfoort, Harderwijk, Ermelo, Putten, Voorthuizen, Barneveld, Lunteren, Ede, Bennekom en Apeldoorn al bijna aan elkaar vast.

Neurocity

Er wonen daar ruim 600.000 mensen. Liefelijke landschappen, pittoreske dorpen, prachtige boerderijen, schitterende boomgaarden, welige weiden en vruchtbare akkers verdwijnen in een noodvaart onder het zand, het beton en het asfalt van de projectontwikkelaars die zich gesteund weten door de overheid die er ook nog dik aan verdient. Onze randstad wordt in dat toekomstbeeld de "Neurocity" genoemd. De "N" staat voor Nederland en "euro" betekent Europa. Maar de veronderstelling ligt voor de hand dat er ook het woord "neurose" voor te lezen is. En dat is een zenuwziekte. Uit enquêtes is gebleken dat de gemiddelde Nederlander eigenlijk heel traditionele wooneisen stelt.

Geen moderne fratsen. Een gezellig huis in een leuke buurt die er uitziet zoals heel vroeger op de platen van Jetses, die voor 1960 in alle schoolklassen hingen. De meeste Vinex-huizen echter zien er afschuwelijk uit, zijn te klein (breedte maximaal 5,40), staan op een miniem lapje grond (120 m²) en zijn veel te duur omdat de gemeenten aan de grond veel geld verdienen. De koper betaalt het 20- tot 40-voudige voor wat de gemeente er zelf voor betaald heeft. De boeren zijn eigenlijk nog de enige remmende factor. Ze worden dan ook door de overheid weggetreiterd via wurgende milieumaatregelen en de terroristische aanpak van politiek opgeblazen epidemieën zoals de recente varkenspest, de mond- en klauwzeer en de vogelpest.

Gootsteen

Door dit alles dreigt Nederland geen dichtbevolkt land meer te zijn, maar eerder een dunbevolkte stad te worden. Waar straks alles wat zweemt naar Hollandse traditie, historie, landschap en sfeer zal zijn verdwenen. Al jaren geleden gingen er onder verontruste bestuurders stemmen op dit tij te keren, met als doel ons land mooi en leefbaar te houden. Maar zolang er door de overheid geen einde gemaakt wordt aan de ongeremde bevolkingstoename die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door immigratie, is het dweilen met de kraan open. Of, om nog eenmaal Pim Fortuyn te citeren: "Bijna vijf eeuwen van natievorming en een duizendjarige ontwikkeling zijn door de kabinetten van Den Uyl tot en met Kok op een achtermiddag door de gootsteen gespoeld."

31 mei 2003
De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.

Gebruikersavatar
Hans v d Mortel sr
Berichten: 16312
Lid geworden op: Za Jun 18, 2011 7:07 pm

Re: Prof. Smalhout.

Berichtdoor Hans v d Mortel sr » Wo Dec 25, 2019 1:39 pm

Ik las altijd zijn columns. Fantastische kerel.

Wat is er zo moeilijk aan om in zijn voetsporen te treden qua denktrant? Ik heb daar nooit moeite mee gehad. Nou ja, behalve dan dat ik nooit professor had kunnen worden. Waar het om gaat is, koning, keizer, buffetjuffrouw, Rutte, admiraal, begrijpen kunnen we het allemaal. Als we maar niet arrogant, recalcitrant, dom eigenwijs en op persoonlijk gelijk uit zijn, maar altijd open staan voor de rede en de logica.

Helaas dat is waarom de mensheid zo verdeeld is en dom blijft door het blinde vertrouwen in zijn leiders.
Ik weet niks met zekerheid. Ik ben gelovig atheïst en verkondig uitsluitend eigen dogma's wegens gebrek aan de vrije wil.


Terug naar “Tegenstrijdige visies over Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten