Allahs wil is wet? Islaminside??????

Is de islamitische openbaring uniform? Wordt deze door alle gelovigen op dezelfde manier geïnterpreteerd? Hoe denken anderen zoals de Arabist HANS JANSEN over de islam?
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Allahs wil is wet? Islaminside??????

Berichtdoor Monique » Wo Jul 25, 2007 6:52 pm

Onderstaand staat nu al een hele tijd op een reactie van islaminside te wachten.
Diverse keren heb ik om een antwoord gevraagd.
Misschien is dit aan de "aandacht" van islaminside ontsnapt. :evil:

Toch lijkt mij een gedegen en inhoudelijk antwoord wel op zijn plaats.
Islaminside heeft het hier in feite over de "kern" van allah. De "wil" van allah versus de "wil/verantwoordelijkheid" van de mens.
Wie is sterker? allah of de mens?

Het lijkt mij heel wezenlijk om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden/onmogelijkheden van allah en de mens.

Dus islaminside.... wil je dit even verduidelijke?
Gaarne in je eigen woorden en niet met quotes van koranteksten.
Gewoon zelf uitleggen wat nu precies de bedoeling is.
Jij gelooft hierin, het is voor jou allemaal de waarheid... dit moet dus een peuleschilletje zijn.

The stage is all yours.. :wink:

Islaminside schreef:Men moet wat voorbeschikt is, zowel goed als slecht, aanvaarden, omdat dit allemaal volgens Allah's wil en wijsheid is. Allah heeft de mens het vermogen gegeven om te handelen (goed of slecht), maar Hij heeft de mens ook verstand gegeven en een gedragslijn om te kiezen tussen goed en kwaad, en daarom is de mens verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

Gaan we weer.
Please islaminside.... leg mij eens uit hoe iets dat de wil van allah is.... tevens eigen verantwoordelijkheid kan zijn?

De WIL van allah houdt is dat allah bepaalt wat er gebeurt.... m.a.w. er KAN geen sprake zijn van "eigen verantwoordelijkheid" want alles gebeurt zoals allah het WIL.... en NIET zoals de mens het wil.
Het is OF allahs wil die bepaalt...OF de wil van de mens die bepaalt.
Beide tegelijk dat gaat niet...

Dus... please.... verklaar?
Amorele atheistische nitwit

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Za Sep 29, 2007 11:15 pm

Hoi Moniqeu ik kwam deze toevalig tegen bij google met de naam islaminside en jou vraag.

Dit is een belangrijke onderwerp Kader (voortbeschikking) in de islam.

Het geen wat Allah voorbeschikt heeft voor jou, dat geschiedt zowel het goede als het slechte .

Maar de vraag nu hoe kan eigen verandtwoordelijkheid de wil van Allah zijn .

Zal ik het zo zeggen niemand is zijn leven zeker , De profeet zweert bij Allah (sbht) hij zegt vervolgens voorwaar 1 van jullie doet het soort daden van de paradijs, hij tracht de daden van de mensen van het paradijs te verrichten totdat er tussen hem en het paradijs niet meer dan een armlengte is. Dus hij is heel dicht bij het paradijs gekommen .
Maar dan treft hem of haar zijn voortbeschikking datgene wat voor hem is voorgeschreven en wat gebeurt er dan zegt; de profeeft (vzmh) :
En dan zal hij het soort daden verichten van de mensen van de hel.
waardoor hij of zij alsnog in de hel terecht komt .
Dus moet je voorstellen iemand is heel lang bezig is met het verrichten van daden van aanbidden.
En wanneer zijn eind nabij is dan ineens gaat hij over in het verichten van daden van mensen van de hel .

Doel 1 je moet beseffen dat je zonder de hulp van Allah niet kan geloven , niet de juiste imaan hebt , dus geen gelovige bent .
Iemand die denkt dat hij het allemaal zelf aankan die is verloren gegaan die is vernietigd .
Daarom zegt Allah tegen de profeet Mohammed als wij jou niet standvastig zouden hebben gemaakt dan zou je een beetje naar hen neigen en beetje toegeven het een beetje met hen eens zijn .
Maar het is dat wij jou standvastig hebben gemaakt .

Dus alle standvastigheid is afkomstig van God .

Zonder de hulp van allah kan je niet geloven dus allah zegt help hem en hij zal jou helpen .

Maar hoe kan je Allah helpen allah is zichzelf genoegzaam, eeuwig .
Allah behoeft geen hulp behoeft geen steun .
Maar wat bedoelt god met help hem daarmee wordt bedoelt .
Dat jij je inzet voor de zaak van Allah (sbht).

Hij die ontuchtpleegt doet diet niet terwijl hij gelovige is er mankeert is aan zijn imaan , er klopt iets niet aan zijn imaan daarom gaat hij over tot zo een daad .
Iemand die alcohol drinkt doet dit niet terwijl hij gelovig is .
iemand die zich schuldig maakt aan diefstal doet dit niet terwijl hij gelovig is .
en gelovige zal niet in de buurt komen van deze zaken , want hij weet dat hij een dienaar is van Alah (sbht) .
En god heeft hem een paar zaken voorgelegd doet dat en blijf uit de buurt van de volgende zaken .
En dat komt hij ook na dat is een echte gelovige .
want het zijn de zonden die de harten op de dwaalspoor zeten .
blijf je uit de buurt van zonden dan zal je standvastig blijven .

Allah Ta’ala is van niemand afhankelijk! Alles en iedereen is wel afhankelijk van . zelfs een graankorrel kan niet zonder de wil van Allah groeien. Allah heeft kennis van ale dingen, verborgen of niet. Allah is de enige die berouw van zonden accepteert en zonden vergeeft. Allah is Gerechtigheid, Allah benadeelt niemand. Wij zijn dienaars van Allah Zijn zegeningen zijn oneindig. Allah is de enige die het aanbidden waard is. Behalve Allah (sbht) is niets of niemand het waard om aanbeden te worden, niet op de aarde en ook niet in de hemelen

Dus wat ik zeg zonder de wil van god kan je geen gelovige zijn en jou daden( eigen verandwoordelijk) zullen de weg van de satan volgen .

En als god jou tekenen geeft en je acepteert dat omdat je niet hoogmoedig bent en allah heeft je hart open gemaakt en met allahs wil dan zal jou eigen verandwoordelijkheid leiden tot de paradijs .
Je doet dat, en volgende zaken daar hou je afstand van waarom omdat je eigen verandwoordelijkheid dat wil MET de hulp van Allah .
zal je zeker slagen .

Dus je kan alleen geholpen worden als jij allah helpt met het navolgen van de voorschriften van de islam .

En Bij Allah bijna niemand zal het paradijs binnentreden totdat hij moslim is :

God zegt het geloof bij allah is de islam .

En als laatst allah leidt wie hij wil en laat dwalen wie hij wil .
wie iets goeds doet hij zal het wel zien het is allemaal in zijn voordeel en wie iets slechts doet het is in zijn nadeel hij zal het ook zien .


Voorwaar, hierin zijn tekenen, en waarlijk Wij stellen (de mensen) op de proef.


De koran:
Voorwaar, Wij hebben u een klaarblijkelijke overwinning verleend.
Zodat Allah u tegen uw voorafgaande en toekomstige (aan u toegeschrevene) zonden moge behoeden en dat Hij Zijn gunst aan u moge vervolmaken en u op het juiste pad moge leiden,
En dat Allah u met een machtige hulp moge ondersteunen.
Hij is het, Die rust in het hart der gelovigen heeft nedergezonden, opdat zij geloof aan hun geloof mogen toevoegen - en aan Allah behoren de scharen der hemelen en der aarde en Allah is Alwetend, Alwijs.
Zodat Hij de gelovige mannen en vrouwen in tuinen moge toelaten waar doorheen rivieren vloeien om daarin te vertoeven, en hun feilen van hen moge wegnemen; dat is in de ogen van Allah de grootste zegepraal.
En dat Hij de huichelaars en huichelaarsters en de afgodendienaren en -dienaressen moge straffen, die boze gedachten jegens Allah koesteren. Over dezulken zal tegenspoed en de toorn van Allah komen. Hij heeft hen vervloekt en de hel voor hen gereed gemaakt. En dit is een slechte be stemming.
Aan Allah behoren de scharen der hemelen en der aarde; Allah is de Almachtige, de Alwijze.
Wij hebben u als getuige en drager van blijde. tijdingen en als waarschuwer gezonden.
Opdat gji in Allah en Zijn boodschapper zoudt geloven, hem steunen en eren en Hem 's morgens en 's avonds zoudt verheerlijken.
Voorwaar, zij die u trouw zweren, zweren trouw aan Allah; Allah's hand rust op hun handen. Doch wie zijn eed schendt, doet dit tot zijn eigen nadeel en wie zijn belofte aan Allah vervult, Hij zal hem een grote beloning geven.

Met vriendelijke groeten islaminside ,
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .

http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Za Sep 29, 2007 11:41 pm

Vereenzelvigen zij met Allah degenen die niets scheppen terwijl deze zelf geschapen zijn?
En zij kunnen anderen geen hulp verlenen noch kunnen zij zichzelf helpen.
En als gij hen tot leiding roept zullen zij u niet volgen. Het is gelijk of gij hen roept of zwijgt.
Voorwaar, degenen die gij naast Allah aanroept zijn dienaren, zoals gij. Roept hen dan aan en laat hen u verhoren als gij waarheid spreekt.
Hebben zij voeten waarmede zij lopen of hebben zij handen waarmede zij vasthouden, of hebben zij ogen waarmede zij zien of hebben zij oren waarmede zij horen? Zeg: "Roept de deelgenoten aan. Smeedt plannen tegen mij (profeet) en geeft mij geen uitstel"
Waarlijk, mijn Beschermer is alleen Allah Die het Boek (de Koran) heeft geopenbaard. En Hij is de Beschermer der goeden.
En zij, die gij naast Hem aanroept hebben geen macht om u te helpen noch kunnen zij zichzelf helpen.
En als gij hen tot leiding uitnodigt horen zij u niet. En gij ziet hen naar u kijken maar zij zien niet.
Neig u tot vergiffenis en spoor tot vriendelijkheid aan en wend u van de onwetenden af.
En als een boze ingeving van Satan u (tot het kwade) aanspoort, zoek dan uw toevlucht bij Allah; voorzeker, Hij is Alhorend, Alwetend.
Degenen die (God) vrezen, wanneer hen een boze neiging van Satan overvalt, gedenken Allah en ziet, zij zijn ziende.
En hun broederen trachten hen te doen toenemen in dwaling, doch zij falen niet.
En wanneer gij hun geen teken brengt, zeggen zij: "Waarom verzint gij het niet? " Antwoord: "Ik volg alleen hetgeen mij van mijn Heer wordt geopenbaard." Dit zijn de bewijzen van uw Heer en een leiding en een barmhartigheid voor een volk, dat gelooft.En wanneer de Koran wordt voorgedragen, luistert er naar en weest stil, opdat u barmhartigheid moge geschieden.
En gedenk uw Heer, 's morgens en 's avonds in uw gedachte met nederigheid en vrees en zonder luidruchtigheid van spraak en behoor niet tot de onachtzamen.
Waarlijk, degenen die dicht bij uw Heer zijn wenden zich niet met trots van Zijn aanbidding af doch zij verheerlijken Hem en werpen zich voor Hem neder.


Een boom in het paradijs voor de vreemdelingen die standvastig blijven in de koran en de suna .
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Zo Sep 30, 2007 7:37 am

Als ik het goed begrepen heb dan zijn dus al die dementerende menskes in het bejaardentehuis regelrecht bezig met te zorgen dat ze stante pede naar de hel zullen gaan? Ongeacht hoe ze zich gedragen hebben tijdens hun leven?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Zo Sep 30, 2007 2:54 pm

Degene die 1 korreltje imaan heeft die de woorden er is geen god behalve Allah en mohammed is zijn dienaar en boodsschapper uitspreekt met de JUISTE intentie zal uiteindelijk het paradijs binnentreden .

Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen,
Daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste,
Behalve degenen die geloven en goede werken doen; hunner is een oneindige beloning.

Maar toch waneer ze oud zijn of wanneer zij op hun sterfbed zitten( het allerlaagste oude en moeilijke dag,(waneer zij hun ouderdom hebben bereikt ) dan is het moelijk en kunnen ze deze woorden niet uitspreken .

Waarom niet omdat ze dit altijd ontkenden of altijd onwetend leefden , of hoogmoedig zijn en er niks mee te maken willen hebben .
Ze kunnen het gewoon niet ook al zouden ze het zelf willen .
dat is hun lotsbestemming omdat zij god niet helpen zal hij hen ook niet helpen , met helpen wordt bedoelt natestreven wat god van jou verwacht te doen in allerlei zaken en zijn voorschriften na tekommen de koran en de suna , en niet leven en denken dat je onafhankelijk bent.
want je bent zeker afhandeklijk van god hij is degene die je voedsel geeft hij is degene die je slechte en blije tijdingen geeft hij is degene die je tekenen zendt en nogmaals zendt .
Hij is degene die je het leven heeft geschonken en hij zal het ontnemen .en hij heeft dit voorbeschikt zowel op tijd , plaats en manier.
En je kan niks willen behalve wat Allah wil de heer der wereldbewoners.

Met vriendelijke groeten islaminside ,
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Zo Sep 30, 2007 5:39 pm

En je kan niks willen behalve wat Allah wil de heer der wereldbewoners.


Dus wil Allah zelf niet dat de kaffers in hem gaan geloven? Dat zeg je toch?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Zo Sep 30, 2007 10:46 pm

Manon schreef:
En je kan niks willen behalve wat Allah wil de heer der wereldbewoners.


Dus wil Allah zelf niet dat de kaffers in hem gaan geloven? Dat zeg je toch?


Het is jou schuld niet helemaal maar ook de schuld van de duivel dat je niet in god gelooft hij is degene die je die slechte influisteringen in geeft.

Iedereen word geboren als gelovige zowel jij als ik als piet enz.
Maar nu wie kan de beproeving van Allah doorstaan en niet de satan gehoorzamen die jou het slechte influistert .

Dus je hebt maar 2 opties of je gelooft in Allah of je volgt de Syatan .

En je hebt niks te willen behalve wat allah wil dus als hij wilt dat je dwaalt dan dwaal je ,wil hij dat je leid dan leid hij jou .

Het heeft met de wil van de mens te maken wat wil je , wil je werken wil je tv kijken wil je eten of drinken of wil je spruitjes eten of wil je afwassen of wil je fietsen .
Of wil je je heer aanbidden jou keuze jou wil en allah zal jou helpen wanneer jij om hulp vraagt .
En hij zal jou herrineren dat jij een dienaar bent van god wanneer je dreigt te vallen in de zondens .
Wat jij wilt dat kan je doen maar zonder de wil van Allah zal dat niet gebeuren .

Stel je eens voor je hebt een leuke feest in de avond je bent uitgenodigt door vrienden en vriendinnen .
Je maakt jezelf op en je wilt naar het feest gaan .
opeens voel je duizelig je wilt een asperientje gaan nemen maar je voelt je niet meer lekker .
Je voelt jezelf licht in je hoofd en valt flouw op de bank (bijvoorbeeldt?).
Nu kan je niet meer naar het feest gaan je wilt wel maar je kan niet omdat dit voorbeschikt is .

En aldus hebben Wij hem duidelijke tekenen gezonden, en Allah zal voorzeker leiden wie Hij wil.

Met vriendelijke groeten islaminside
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Zo Sep 30, 2007 11:09 pm

Weet je welke vers de moslims bij elke gebed dat zij verrichten voorlezen namelijk het volgende vers :

Het begin:

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.
Alle lof zij God, de Heer van de ´Alamin (mensheid, djinns en alles dat bestaat).
De Barmhartige, de Genadevolle.
Meester van de Dag des Oordeels.
U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad,
Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is neergedaald, noch dat der dwalenden.

Elke gebed dat wij verrichten vragen wij allah om ons standvastig te maken in het geloof en ons te helpen met de gunsten die hij aan ons heeft geschonken.
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Ma Okt 01, 2007 12:28 am

Islaminside schreef:Elke gebed dat wij verrichten vragen wij allah om ons standvastig te maken in het geloof en ons te helpen met de gunsten die hij aan ons heeft geschonken.


Waar zou dat spreekwoord toch vandaan zijn gekomen:

’EEN ROEPENDE IN DE WOESTIJN’
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Ma Okt 01, 2007 8:58 am

ajax schreef:Het is jou schuld niet helemaal maar ook de schuld van de duivel dat je niet in god gelooft hij is degene die je die slechte influisteringen in geeft.
(...)

Dus je hebt maar 2 opties of je gelooft in Allah of je volgt de Syatan .

En je hebt niks te willen behalve wat allah wil dus als hij wilt dat je dwaalt dan dwaal je ,wil hij dat je leid dan leid hij jou .


Bon, blijkbaar willen dus zowel Allah als Satan dat Manon ongelovig is.
Tenzij je me wil laten geloven dat Satan meer macht heeft dan Allah ?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Chaimae
Berichten: 10447
Lid geworden op: Ma Okt 16, 2006 9:43 pm

Berichtdoor Chaimae » Ma Okt 01, 2007 10:40 am

Manon schreef:
ajax schreef:Het is jou schuld niet helemaal maar ook de schuld van de duivel dat je niet in god gelooft hij is degene die je die slechte influisteringen in geeft.
(...)

Dus je hebt maar 2 opties of je gelooft in Allah of je volgt de Syatan .

En je hebt niks te willen behalve wat allah wil dus als hij wilt dat je dwaalt dan dwaal je ,wil hij dat je leid dan leid hij jou .


Bon, blijkbaar willen dus zowel Allah als Satan dat Manon ongelovig is.
Tenzij je me wil laten geloven dat Satan meer macht heeft dan Allah ?Al het slechte komt van jezelf!

"God doet de mensen geen enkel onrecht aan, maar de mensen doen zichzelf onrecht aan" (Koran 10:44)


Het is niet alleen de Duivel, maar wij zijn het zeker ook zelf!

"En de satan zegt, wanneer de beslissing gevallen is: "God heeft jullie een waarachtige toezegging gedaan. Ik heb jullie een toezegging gedaan, maar ik ben ze niet nagekomen. Ik had geen macht over jullie; ik riep jullie slechts op en jullie gaven aan mij gehoor. Verwijt mij dus niets maar verwijt het jullie zelf. Ik kan jullie geen hulp bieden en jullie kunnen mij geen hulp bieden. Ik hechtte er geen geloof aan toen jullie mij vroeger als metgezel van God vereerden." ... (Koran 14:22)


Je hebt het zelf in de hand.
"Our patience will achieve more than our force."

Elk boek is een gevaar dat de ziel in wil. Wie de ziel in wil, moet door de omgekeerde wereld heen, door de leegte, dor de angst, door het niets.

tomc
Berichten: 1152
Lid geworden op: Wo Feb 21, 2007 11:55 pm

Berichtdoor tomc » Ma Okt 01, 2007 10:57 am

Jij vuil moslimbeest dat je bent chaimae !

(aangezien allah dat ook zegt, kan dat niet slecht zijn, juist ?)

Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17473
Lid geworden op: Ma Feb 17, 2003 9:58 am

Berichtdoor Manon » Ma Okt 01, 2007 11:26 am

Chaimae, je zal toch eens met Ajax moeten gaan overleggen hoe het nu zit.
Volgens Ajax heb je helemaal niks zelf te willen, dus ook geen slechte dingen.
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Islam gedoemd te verdwijnen

Berichtdoor hans van de mortel » Ma Okt 01, 2007 3:25 pm

Manon schreef:Chaimae, je zal toch eens met Ajax moeten gaan overleggen hoe het nu zit.
Volgens Ajax heb je helemaal niks zelf te willen, dus ook geen slechte dingen.


Nee Manon!

Daar zijn korangeleerden voor, zoals ik. Er bestaat niet één imam die mij de koran kan uitleggen, omdat hij waarschijnlijk zal proberen mij iets wijs te maken wat er NIET staat! Op de eerste klas van de lagere school, ik was toen 6 jaar (een vroege leerling), had ik al een TIEN (10) voor lezen.

Hetzelfde geldt voor de bijbel. Er bestaat niet één theoloog die mij de bijbel kan uitleggen, omdat ik lees wat er staat.

Waarom is de koran zo makkelijk aan te smeren onder islamaanhangers?

Ten eerste is de koran al heel moeilijk correct te vertalen uit het klassiek arabisch. Trouwens, er bestaan nauwelijks nog mensen die het klassiek arabisch beheersen. Dus gooi maar in het vuur die koran en begin opnieuw. Bid en smeek ’allah’ voor een nieuw exemplaar. Misschien kan hij het even uit de lucht laten vallen. Iets dat overigens niet is toegestaan. (vertalen uit het arabisch en uit de lucht laten vallen)

Ten tweede kan men niet begrijpen wat er staat. En dat moeten we vooral zo laten. Het is tenslotte de wil van ’allah’, het zielige eenzame maangodje.

Maar wat doen al die aanstellerige kinderachtige huichelachtige islamisten? Welnu, die gaan stuk voor stuk voor ’allah’ spelen zonder het zelf te beseffen.

Het feit dat ’allah’(de zelfbedachte maangod van Mohammed), via zijn gebrekkige en agressieve engel Gabriël zijn als los zand bij elkaar geraapte gebral niet duidelijk kon overbrengen aan Mohammed, toont een ontstellend gebrek aan intelligentie van die maangod ’allah’. Ik heb nog nooit in mijn leven één geschrift mee gemaakt dat zo stompzinnig en armoedig in elkaar was geknutseld als de koran.

En als die maangod ook maar één eurocent waard zou zijn met zijn ballenloos onderstel, dan had hij nu de kans van zijn leven gehad om op een ordentelijke voor de hele wereld begrijpelijke wijze de koran in de wereldtaal Engels aan ons duidelijk te maken.

Maar dat irriterende ballenloze maangodje ’allah’ is niets anders dan een onmachtig verzinsel van een in ontwikkeling achtergebleven cultuur.

Maar die zielige nietsnut van een maangod ’allah’ is nog geen knip voor de neus waard. Wie dus zo een onbenullige waardeloze nietsnut aanbidt moet toch wel heel erg gestoord zijn. En dat is nog niet alles. Daarom is ook verklaard waarom het grootste deel van die aanhangers van die waardeloze nutteloze nietsnut van een maangod ’allah’ zelf ook nietsnutten zijn.

Kijk om je heen en aanschouw de vooruitgang. Is dit het werk van nietsnutten die in een waardeloze maangod ’allah’ geloven en zich islamaanhangers noemen en geloof hechten in de eerste de beste arabische analfabetische pedofiele woestijnrukker?

NEE! TV, internet, i-pods, internet, vliegverkeer, mooie auto’s, sateliet ontvangers (wat moet een Turk of Marokkaan zonder schotel antenne?), etc., etc..

Dat is allemaal het werk van mensen die niets, maar dan ook niets met een waardeloze, nutteloze, vieze, vuile rascistische en mensonterende agressieve terroristische maangod ’allah’ - een onmachtig verzinsel van een in ontwikkeling achtergebleven cultuur - te maken willen hebben.
Velen zijn atheïst, agnosticus (zoals ondergetekende, die overigens wél overtuigd is in het bestaan van een Almacht!) en christen. Een overtuigd mohammedaan zul je in het rijtje van uitvinders niet tegenkomen.

Islamaanhangers proberen de mensheid met hun geestelijke tekortkomingen te domineren met geweld om zo nog enige rol van importantie te kunnen vervullen.

Geen mens hoeft zich te schamen voor zijn fouten en tekortkomingen wanneer hij op een positieve manier deelneemt aan het sociale intelligentieproces van de mensheid om te komen tot een wereld van orde en regelmaat. Zo scheppen wij een harmonieuze wereld. En niet met aflatende onzin over een oerprimitieve maangod uit de woestijnen van vroeger, waar mobieltjes en i-pods nog niet bekend waren.

Islamaanhangers, wanneer worden jullie nu eindelijk eens volwassen en leergierig? Een mens is nooit te oud om te leren en gelukkig te zijn.
Vergeet dat verschrikkelijk nutteloze nietszeggende met lamme handjes voorziene ’allah’-gedrocht en kom tot rust en inkeer voordat het te laat is. Want de islam is gedoemd voorgoed van het toneel te verdwijnen. De vooruitgang heeft zich nooit door onwijzen laten tegenhouden.

Gepeupel en oproerkraaiers hebben altijd het onderspit moeten delven in de wereldgeschiedenis van vooruitgang.

Dit is dus het lot dat alle islamaanhangers staat te wachten!
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Ma Okt 01, 2007 6:30 pm

Islaminside: En als laatst allah leidt wie hij wil en laat dwalen wie hij wil .

Ik pak dit even uit je betoog (vol met koranteksten) want dit ene zinnetje is eigenlijk het enige dat echt te maken heeft met mijn vraag.

Je zegt in feite dat mijn atheisme de wil is van allah.
Gevolg daarvan is dat ik niet verantwoordelijk ben voor mijn atheisme.
Dit houdt in dat mijn "wil" ondergschikt is aan die van allah.
Immers... ik weet niet OF ik eigenlijk wel atheist wil zijn... dat heeft allah voor mij beslist... toch?

De conclusie uit dat ene zinnetje (allah leidt wie hij wil en laat dwalen wie hij wil .) is dus dat de mens GEEN EIGEN WIL HEEFT!

Alles wat een mens doet/laat is dus de WIL van allah.

De duivel erbij halen bij "slechte ongelovige acties/gedachten" van mensen is niet zo handig want de conclusie daarvan moet dan zijn dat de duivel sterker is dan allah ... of.... allah staat de duivel toe om mensen ongelovig/slecht te laten zijn.
Immers... de mens zelf heeft geen eigen wil (zie: allah leidt wie hij wil en laat dwalen wie hij wil .) dus het hele bestaan van de mens is gebaseerd op een machtspelletje tussen allah en de duivel.

De mens is niets meer dan een willoze pion op het schaakbord tussen hemel en hel.

De betekenis van islam (onderwerping) toont trouwens al aan dat er geen ruimte is voor "eigen wil".
Je kunt niet van 2 walletjes eten... OF je onderwerpt je aan de wil van een ander...OF je doet dat niet.
Je kunt je niet aan de wil van een ander onderwerpen EN je eigen wil hanteren. Dat gaat niet.

Maar, wanneer alles al de wil van allah is.....welke "wilskracht" heeft een mens dan nodig? Waarvoor? Een "wil" is alleen handig wanneer deze ergens toe leidt. Een marionet heeft geen wil (nodig) , die is onderworpen aan de wil van de poppenspeler.
Net zoals mensen onderworpen zijn aan de wil van allah.

Wat is dan de functie van de koran?
Je kunt erin lezen tot je een ons weegt, zolang allah wil dat je NIET geleid wordt geloof je dus ook niet (zie: allah leidt wie hij wil en laat dwalen wie hij wil .)
Mensen waarvan allah wel wil dat ze door hem geleid worden hoeven de koran ook niet te lezen want zij worden toch enkel bestuurd door de wil van allah.
Mensen denken dat ze keuzes maken maar ze volgen slechts de wil van allah op die al in ze geprgrammeerd is.

Mensen die denken dat ze op de proef gesteld worden door allah komen ook van een koude kermis thuis. Welke proef? Allah beslist immers alles wat je doet?
Het is onmogelijk om iets fout te doen ... allah beslist alles zelf. Wanneer allah "boos" is op mensen omdat ze iets "fout"doen is allah dus eigenlijk boos op zechzelf.... foutje bedankt?

In feite staan moslims en kafir dus op een gelijk niveau. Zij doen beiden slechts wat allah wil. (zie: allah leidt wie hij wil en laat dwalen wie hij wil .)

Conclusie: iedereen gaat naar de hemel... iedereen volgt allah wil op.
Zodra iemand is staat is om allahs wil naast zich neer te leggen is deze dus sterker dan allah (zie: allah leidt wie hij wil en laat dwalen wie hij wil .)
Amorele atheistische nitwit

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Ma Okt 01, 2007 8:29 pm

Oh mensen, er is voor jullie waarlijk een bewijs van jullie heer gekomen en Wij hebben een duidelijk licht (de Koran) over jullie doen neerdalen." (Surah 4 : Ayah 174 )

"O mensen, voorzeker er is een vermaning van jullie heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen." (Surah 10 : Ayah 57 )

"En Wij zenden (dat) van de Koran neer welke een genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is." (Surah 17 : Ayah 82 )

"Allah heeft het beste Woord neergezonden in een Boek." (Surah 39 : Ayah 23 )

"Voorwaar, Wij hebben in Waarheid het Boek voor de mensen aan jou gezonden. Wie dan de Leiding aanvaardt: het is ten gunste van zichzelf; maar wie dwaalt; hij dwaalt slechts tegen zichzelf." (Surah 39 : Ayah 41 )

"Deze (Koran) is een duidelijke aanwijzing voor de mensheid en Leiding en Barmhartigheid voor een volk dat overtuigd is."(Surah 45 : Ayah 20 )
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Ma Okt 01, 2007 8:52 pm

Degene die een leugen over God of de Profeet verteld kan zichzelf verzekeren van de Hel .

En volgt niet datgene waarvan gij geen kennis bezit. Voorwaar, het oor, oog en het hart - al deze zullen worden ondervraagd.

De koran is de waarheid kan je er niet tegen of kan je er niet tegenop kom met 1 hoofdstuk gelijk aan de koran .
En roep je helpers buiten God als je waarachtig bent .

En wandelt niet hoogmoedig op aarde rond want gij kunt de aarde niet doen splijten, noch kunt gij de bergen in hoogte evenaren.

Hans van mortel is geen expert maar meer een leugenaar en een onwetende .

Ik was rond 8 jaar ik ging elke zondag les volgen bij de moskee .
En wat kreeg ik als eerst , Ik moest de koran uit me hoofd leren elke week hetzelfde elke keer koran leren honderden malen achter elkaar reciteren .
En wat is het resultaat ik kan nu een kwart van de koran uit mijn hoofd reciteren net een woordenboek .
En ik was nog 1 van de ouderen er zijn kinderen die meer dan de helft van de koran uit hun hoofd kunnen en kennen .

En dit is wat alle moslims in de hele wereld doen koran leren, lezen, onthouden en begrijpen .

Kijk alleen hoeveel mensen jaarlijks een studie in Mekka volgen .

1 vriend van mij is Afgelopen zaterdag naar Eygpte gegaan hij gaat daar 9 maanden lang het Arabische taal bestuderen .

Was het niet de koran die die het Klassieke Arabisch bewaardt heeft gebleven .En daarom als er iemand naar me toekomt en zegt er is iemand die beweert de dag vandaag de dag in staat is om iets te schijven wat gelijk is aan de koran.
als abu jahl dat niet kon , en als walid ibn mugir dat niet kon en anderen dat niet konden die werden beschouwd als het top op het gebied van het Arabische taal..

Hoe kan het nou dat iemand die pas gisteren Arabisch heeft geleerd of iemand van deze tijd maak niks uit , nadat eigelijk het klassieke Arabisch toch wel bijna vergaan is, verloren is gegaan, was de koran niet dat het bewaard heeft gebleven.
kommen zeggen dat hij in staat is om iets te schijven wat gelijk is aan de koran lachwekend
niet alleen dat, de ongelovigen deden alles om Mohammed (vzmh) onderuit te halen , alles.
Hij de profeet (vzmh) daagde hen ook nog uit , HIj zegt als jullie twijfelen over hetgeen wij hebben geopenbaard aan onze dienaren kom dan met een hoofdstuk gelijk aan de koran.

ze werden uitgedaagd maar ze konden niet , ze hebben het geprobeerd maar ze konden niet .

En nu komt iemand die geeneens 0.1 procent kennis heeft van abu jahl heeft op het gebied van het arabische taal zeggen ik kan het wel . deze man werd moslim alhamoudillah.
terug gaan op de zuivere bronnen de koran en sunna en niet de verlangens van mensen.

Hans ga beter onwetenden trekken tot leugens en onzin .
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Teva Teff

Berichtdoor Teva Teff » Ma Okt 01, 2007 8:57 pm

http://www.freethinker.nl/forum/viewtop ... &start=150
Mooie actie, Islaminside.
Er wordt nog vrolijk nagepraat over de allerdomste moslimtroll die ooit bij Freethinker op bezoek is geweest.

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Ma Okt 01, 2007 8:58 pm

Moniqeu je begrijpt er nog steeds niks van , meschien dat je het nu begrijpt :

Men moet wat voorbeschikt is, zowel goed als slecht, aanvaarden, omdat dit allemaal volgens Allah's wil en wijsheid is. Allah heeft de mens het vermogen gegeven om te handelen (goed of slecht), maar Hij heeft de mens ook verstand gegeven en een gedragslijn om te kiezen tussen goed en kwaad, en daarom is de mens verantwoordelijk voor zijn eigen daden. ( Bijvoorbeeld, Allah heeft de mens het vermogen tot spreken gegeven. Het is aan de mens zelf om de tong te gebruiken om de waarheid te speken, danwel om misbruik te maken van zijn vermogen door leugens uit te spreken).
Allah helpt de mens om goede daden te verrichten, door boodschappers te zenden om de mens over het rechte pad te leiden en om de mens Zijn wil te leren door middel van Zijn geboden en de gedragsregels van de godsdienst. Iedere handeling tegen de geboden van Allah is een zonde. Als men een zonde heeft begaan, moet men om vergeving aan Allah vragen door tot Allah te bidden met heel het hart en boete te doen voor alle slechte daden, en besluiten om nooit meer zulke of andere slechte daden opnieuw te begaan.
Enkele daden, die hoofdzonden zijn en die aan strenge straffen onderhevig zijn, zijn de volgende:
Geloven in iemand als deelgenoot van Allah;
Niet geloven in Allah of Zijn Profeten of Zijn Boeken, of de grondbeginselen van de Islaam te ontkennen;
Liegen;
Overspel of sodomie begaan;
Roven of stelen;
Iemand bedriegen;
Iemand vals aanklagen;
Iemand vals beschuldigen;
Iemand belasteren;
Misbruik van iemand maken of iemands gevoelens kwetsen.
De soorten voedsel die voor een Moslim als onwettig vastgesteld zijn, zijn:
Alle soorten bedwelmende wijnen, alcoholische dranken, en spiritualiën;
Varkensvlees en al het vlees van wilde dieren, die klauwen en tanden gebruiken om hun slachtoffers te doden, bijvoorbeeld tijgers, luipaarden, olifanten, wolven, enz. en alle roofvogels, zoals haviken, arenden, gieren, kraaien, enz.;
Knaagdieren, reptielen, wormen, enz.;
Vlees van dode dieren, die anders als wettig zijn toegestaan;
Vlees van viervoetige dieren en (geoorloofde) vogels die niet geslacht of gedood zijn op de voorgeschreven wijze;
Vlees van dieren, die geofferd zijn aan afgoden.
Verder moet men Bismillaahi Allaahu-Akbar zeggen op het moment dat men een dier slacht of doodt, waarvan het vlees wettig toegestaan is voor voedsel (halal), en het mes over zijn keel halen, op een zodanige wijze dat de slagaders doorgesneden worden maar dat de ruggenmerg even onaangetast blijft, totdat al het bloed uitgestroomd is. Alleen zo is het dier op de voorgeschreven wijze geslacht, en is het vlees dus halal.
(Bron: Siddiqui, Mohammed Abdul Aleem, De grondbeginslen van de Islam)
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Ma Okt 01, 2007 9:07 pm

Oh mensen, er is voor jullie waarlijk een bewijs van jullie heer gekomen en Wij hebben een duidelijk licht (de Koran) over jullie doen neerdalen." (Surah 4 : Ayah 174 )


Bewijs??? BEWIJS???
Kom maar op met dat bewijs. En dan geen teksten uit juow boekje of een copy/paste maar BEWIJS!!!!!!

"O mensen, voorzeker er is een vermaning van jullie heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen." (Surah 10 : Ayah 57 )


Er mankeert helemaal niets aan mijn hart.
Dus een vermaning is absolute onzin.
Leiding geef ik zelf en je hebt gelijk: Barmhartigheid is voor de gelovigen.


"En Wij zenden (dat) van de Koran neer welke een genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is." (Surah 17 : Ayah 82 )


Wat voor genezing.
Van welke ziekte?
En watvoor barmhartigheid mogen die gelovigen dan wel ervaren en ik niet?????

"Allah heeft het beste Woord neergezonden in een Boek." (Surah 39 : Ayah 23 )


Het "beste woord" is neergezonden in een waardeloos boekje van nog geen 100 bladzijden????
De koran is niet te volgen vanwege het onzinnige taalgebruik (OOK IN HET ARABISCH)
Levensgevaarlijk voor alle niet-moslims.

Het "beste woord" bestaat niet maar weet je wat het het beste benaderd??
Versjes en gedichten zo simpel en eenvoudig van taalgebruik als deze:

Je hebt iemand nodig
Stil en oprecht
Die als het erop aankomt
Voor je bidt en voor je vecht
Pas als je iemand hebt
Die met je lacht en met je grient
Dan pas kun je zeggen
Ik heb een vriend

Als je iemand hebt
Die alles met je deelt
Tafel en een bed
Een die nooit verveelt
Als je iemand hebt
Die al je zorgen heelt
Weet je wat dat zeggen wilt?
Weet je wat dat scheelt?

Je hebt iemand nodig
Stil en oprecht
Die als het erop aankomt
Voor je bidt en voor je vecht
Pas als je iemand hebt
Die met je lacht en met je grient
Dan pas mag je zeggen
Ik heb een vriend

Dit gedichtje is van Toon Hermans en staat zover boven de teksten die jouw allah in de koran heeft neergeschreven dat de afstand niet eens meer in lichtjaar is uit te drukken!!!


"Voorwaar, Wij hebben in Waarheid het Boek voor de mensen aan jou gezonden. Wie dan de Leiding aanvaardt: het is ten gunste van zichzelf; maar wie dwaalt; hij dwaalt slechts tegen zichzelf." (Surah 39 : Ayah 41 )


Volkomen in tegenspraak met : Het is allah die een ieder leidt.
Er is geen vrije wil.....
(zie het betoog van Manon!!!!!!!!!!!!!!)

"Deze (Koran) is een duidelijke aanwijzing voor de mensheid en Leiding en Barmhartigheid voor een volk dat overtuigd is."(Surah 45 : Ayah 20

Belachelijke zin. Taalkundige nonsens!!!!!
Laatst gewijzigd door Thomas op Ma Okt 01, 2007 9:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Context???
Uitleg???
Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
Thomas
Berichten: 3890
Lid geworden op: Wo Apr 12, 2006 3:53 pm
Locatie: De Sleutelstad

Berichtdoor Thomas » Ma Okt 01, 2007 9:09 pm

Teva Teff schreef:http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=3870&postdays=0&postorder=asc&&start=150
Mooie actie, Islaminside.
Er wordt nog vrolijk nagepraat over de allerdomste moslimtroll die ooit bij Freethinker op bezoek is geweest.

Freethinker wordt bedankt.......
Hij is nu weer terug hier om zijn onzin hier te spuien!!!
Laatst gewijzigd door Thomas op Ma Okt 01, 2007 9:26 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Context???

Uitleg???

Ik lees wat er staat ...en er staat wat ik lees!!!!

Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8855
Lid geworden op: Ma Apr 14, 2003 2:14 pm
Contact:

Berichtdoor Monique » Ma Okt 01, 2007 9:18 pm

Beste Islaminside,

Je hebt ontzettend gelijk.
Ik begrijp van die hele islam geen bal.
Hoe dat komt?

o.a. door allah leidt wie hij wil en laat dwalen wie hij wil

Je zegt:
Men moet wat voorbeschikt is, zowel goed als slecht, aanvaarden, omdat dit allemaal volgens Allah's wil en wijsheid is.

En dan:
Allah heeft de mens het vermogen gegeven om te handelen (goed of slecht), maar Hij heeft de mens ook verstand gegeven en een gedragslijn om te kiezen tussen goed en kwaad, en daarom is de mens verantwoordelijk voor zijn eigen daden.


Beste Islaminside, wil je mij aub (zonder korancitaten) uitleggen HOE het kan dat ALLES = "voorbeschikt" en "volgens allahs WIL en wijsheid" en... tegelijkertijd kan de mens kiezen en is verantwoordelijk?

Nu kan het natuurlijk zijn dat de woorden "wil, kiezen en verantwoordelijk" in d eislam een geheel andere betekenis hebben dat in het kafirs. (dat zou de tegenstrijdigheid kunnen verklaren).
Indien dit zo is wil ik heel graag de islamitische betekenis van "wil, kiezen en verantwoordelijk" weten.

In de kafirbetekenis van deze woorden zeg je namelijk dat:
1. alles is voorbeschikt
2. alles wat je doet doe je alleen maar omdat allah dat wil
3. je kunt tegen die wil van allah ingaan omdat je kunt kiezen
(waardoor nr 1 en 2 komen te vervallen
3. de mens is verantwoordelijk voor wat hij doet wanneer hij kiest.
(waardoor 1 en 2 wederom komen te vervallen)

Vraag: WAT is het nu..... is alles voorbeschikt of niet?
Wanneer een mens kan kiezen is er dus niets voorbeschikt.

Snap je nu waarom ik de islam niet begrijp?
Het ene regeltje heft het ander op.
Allah's wil is wet maar toch niet.

Dus...is alles voorbeschikt en is allahs wil wet of maakt de mens zelf uit wat ie doet? Allebei kan niet.
Amorele atheistische nitwit

naar boven
Berichten: 5054
Lid geworden op: Do Nov 16, 2006 10:14 pm
Contact:

Re: Islam gedoemd te verdwijnen

Berichtdoor naar boven » Ma Okt 01, 2007 9:33 pm

hans van de mortel schreef:Islamaanhangers, wanneer worden jullie nu eindelijk eens volwassen en leergierig?

Hier doet zich toch wel een probleempje voor.

De wil om volwassen te worden en leergierig te zijn, vereist een...volwassen en leergierige houding.
En dat is nu juist wat er volkomen aan ontbreekt.
Gewoonlijk wordt de leergierigheid en het wordingsproces naar volwassenheid tijdens de jeugd gestimuleerd.
Als die stimulans in de eerste 15 levensjaren niet gegeven wordt, dan stagneert de ontwikkeling.
Die stimulans wordt de islam-aanhangers onthouden, met als gevolg dat de grens van de geestelijke leeftijd gefixeerd blijft op 15 jaar.

Het produkt van deze education drain heeft veel weg van een willoze robot, een jukebox, een kopieermachine..
Laatst gewijzigd door naar boven op Ma Okt 01, 2007 9:44 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
RTFM

Gebruikersavatar
hans van de mortel
Berichten: 5594
Lid geworden op: Zo Jun 03, 2007 12:41 pm

Berichtdoor hans van de mortel » Ma Okt 01, 2007 9:41 pm

Islaminside schreef:De soorten voedsel die voor een Moslim als onwettig vastgesteld zijn, zijn:
Alle soorten bedwelmende wijnen, alcoholische dranken, en spiritualiën;

(Bron: Siddiqui, Mohammed Abdul Aleem, De grondbeginslen van de Islam) [/color]


Wat voor een moslim als voedsel en drank onwettig is, wordt in de geciviliseerde wereld juist sterk aangeraden voor de gezondheid: varkensvlees en de alcoholische versnapering wijn, maar ook een elke dag een glaasje jenever. Verder houden wij het maar bij één vrouw of één partner beter gezegd.

Het is overigens genoegzaam bekend dat moslims een stuk korter leven dan mensen in de beschaafde wereld die geen moslim zijn. Nu maar bidden dat het paradijs van de fantasie werkelijk bestaat voor iemand die gestorven is. Zorg in ieder geval dat zich geen urine op zijn kleren bevindt, want deze dode komt in de hel volgens de Hadith.

Ach, wat goed dat er ook nog ongelovigen en chrtistenen bestaan. Wat zouden die arme moslims moeten beginnen zonder de wetenschap van de ongelovigen en de christenen? Waarschijnlijk waren zij dan nu al uitgestorven.

Hoop doet leven, Is lam inside. Dus nu maar hopen op de dood!
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.

Gebruikersavatar
Islaminside
Berichten: 696
Lid geworden op: Wo Jun 06, 2007 6:39 pm

Berichtdoor Islaminside » Ma Okt 01, 2007 11:01 pm

Moniqeu de heer der werelden zegt in de koran :

”Geen onheil gebeurt op de aarde of in jullie zelf (eigen ik) maar het is opgeschreven in het Boek van bepalingen, voordat Wij het tot bestaan brengen. Dat is zeker gemakkelijk voor Allah” (Surah 57 : Ayah 22 )

En Abdullah ibn Amr ibn al-Aas heeft overgeleverd: Ik hoorde Allah’s boodschapper zeggen: “Allah bepaalde de bestemming van de schepping 50.000 jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep” (Overgeleverd door Moeslim )

Alles in de hemelen en op de aarde vindt plaats met Zijn kennis en door zijn bevel. En niets valt buiten de kennis van Allah. Goed en slecht bestaan door Allah’s bevel en iedereen verkrijgt het een of het ander door zijn eigen keus en door het gebruik van zijn eigen wil. Niettemin, bestaat het goede alleen met de hulp van Allah en het slechte bestaat niet tegen Zijn wil maar alleen met Zijn verlof. De mens heeft de kracht te handelen zoals hij wil en wordt niet gedwongen bij alles wat hij doet. Maar zijn kracht en vrije wil vallen binnen de wil van Allah. Allah kent het heden, verleden en de toekomst van ieder schepsel. De mens schept niet kiest zijn eigen daden niet totaal met zijn eigen wil. Hij (de mens) handelt niet totaal onafhankelijk van en superieur aan de Wil van Allah. Het is aan de mens om Allah wel of niet te gehoorzamen. Hij heeft de keus welke weg hij wil bewandelen, maar Allah weet wat we gaan doen

Ali heeft overleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Er is niemand van jullie waarvoor er geen zetel in het Paradijs of de Hel is toegewezen en voor wie het niet is opgeschreven of hij een ongelukkig of gelukkig persoon zal zijn.”


Een man zei: ”O, boodschapper van Allah, zouden wij dan niet moeten vertrouwen op ons lot (bestemming) en onze daden opgeven?” Daarop zei de boodschapper van Allah (Moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn): “Voor wie behoort tot het gezelschap van geluk, zullen goede werken makkelijker gemaakt worden en wie behoort tot het gezelschap van ellende zullen slechte daden makkelijker worden gemaakt”


Vervolgens reciteerde hij: “Voor hem die geeft (liefdadigheid) en zich houdt aan zijn plicht jegens Allah en Hem vreest en gelooft in de beste beloning van Allah, Wij zullen voor hem het pad van goedheid makkelijk maken, maar hij die een begerige vrek is en denkt dat hij onafhankelijk is, Wij zullen voor hem het pad van slechtheid makkelijk maken.” (Surah 92 : Ayah 5-10 ) (Overgeleverd door Moeslim)

Moniqeu dit onderwerp hoort bij het geloof van de 6 imaan , wij geloven dat god alles voorbeschikt heeft zowel het goede en het slechte .
Wij geboren moslims hebben geluk dat wij geboren zijn als moslims en iedereen heeft de kans om te geloven in god .
Allah heeft zijn tekenen de koran en de suna duidelijk vermeld.
Het is een vermaning voor de mens der werelden die oprecht wil wandelen .

Met vriendelijke groeten islaminside,
Het is hun het even of het oneven of je hen waarschuwd of niet zij zullen niet geloven .http://hor3en.com/bath/huda_english=tv.html


Terug naar “Tegenstrijdige visies over Islam”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten