De kracht van de rede - Oriana Fallaci

Deze afdeling dient niet voor discussies. Het is een databasis van documenten, websites, boeken en andere bronnen teneinde sceptici te voorzien in materiaal om hun artikels op te stellen, zodat ze islam kunnen weerleggen. Plaats uw links in de juiste topic. Indien u een nieuwe topic wil inleiden, gelieve mij dat dan eerst te laten weten, we willen gelijklopende topics vermijden. Geen copy paste. Geef volledige referenties en ga na of uw bron betrouwbaar is. Indien u één van de aangehaalde bronnen wil weerleggen, vragen wij u dat te doen in de andere afdelingen van dit forum.
Plaats reactie
Dutch
Berichten: 3292
Lid geworden op: ma jan 20, 2003 7:10 pm
Locatie: Darul Hourria

De kracht van de rede - Oriana Fallaci

Bericht door Dutch »

Uit Liberales - Nieuwsbrief 107
De kracht van de rede - Oriana Fallaci

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de VS en 11 maart 2004 in Madrid zijn de spanningen tussen de verschillende culturele en religieuze groepen in het Westen gevoelig toegenomen. Het decennialang dominerende cultuurrelativisme kwam plots zwaar onder vuur te liggen en moet sindsdien plaats maken voor een hernieuwd bewustzijn over de eigen fundamentele rechten en vrijheden. Een van de meest kritische stemmen in het debat tussen Oost en West is de Florentijnse schrijfster Oriana Fallaci. Twee jaar terug publiceerde ze haar ophefmakende boek De woede en de trots waarin ze meedogenloos inhakte op de ware bedoelingen van de islam en de moslims die naar Europa en de VS kwamen. Van dit boek werden in Italië alleen meer dan een miljoen exemplaren verkocht. De auteur kreeg een lawine van kritiek over haar en ook tal van doodsbedreigingen. Maar in plaats van zich terug te trekken in de luwte schreef Fallaci een soort postscriptum dat uitgroeide tot een nieuw boek onder de titel De kracht van de rede. Daarin schetst Fallaci een vernietigend beeld van wat zij de ‘Brand van Troje’ noemt, ofwel van een Europa dat naar haar idee het oude Europa niet meer is: het is inmiddels veranderd in Eurabia, een kolonie van de islam.


Dit boek is een historisch, filosofisch, politiek en moreel betoog waarin Fallaci thema’s aansnijdt die jarenlang onbesproken bleven en waarbij ze een radicale logica volgt. De islam is niet uit op de materiële vernietiging van het Westen maar wel op de ondermijning van de principes die hier sinds de Franse Revolutie vaste voet aan de grond kregen. Daarbij richt ze haar pijlen niet alleen op de radicale moslims maar ook op al wie in het Westen daarvoor de ogen toeknijpt, het multiculturalisme goedpraat en er zelfs aan meewerkt. Ze haalt ongemeen hard uit naar diegenen die haar omwille van haar boek De woede en de trots beschuldigd hebben van vreemdelingenhaat en racisme, en dat ze op die manier ‘een gevaar voor de openbare orde’ zou vormen. Hierbij verwijst ze naar het Federaal Bureau van Justitie in Bern (Zwitserland) dat aan de Italiaanse regering haar uitlevering vroeg om een strafprocedure tegen haar te beginnen. Een totaal idiote vraag. Want alhoewel men heel wat bedenkingen kan hebben over de vele grove, veralgemenende en zelfs ronduit vulgaire uitlatingen van Fallaci in De woede en de trots, kan en mag dit geen reden zijn om haar te muilkorven zoals sommigen dat – vanuit hun ‘politiek correcte’ denken – eisen.


Dat Oriana Fallaci – net als Salman Rushdie, Chahdortt Djavann, Irshad Manji en Ayaan Hirsi Ali – omwille van haar ideeën met de dood wordt bedreigd, moet door elke rechtgeaarde democraat veroordeeld worden. Terecht schrijft de auteur dat Zwitserland blijkbaar meer interesse heeft in het vervolgen van mensen omwille van hun ideeën dan de bij de banken geliefde tirannen die er hun buit komen opslaan. En al even juist is haar vaststelling dat men blijkbaar wel de Amerikanen mag beledigen, hun vlag verbranden en ze uitmaken voor moordenaars, maar dat men steeds op zijn hoede moet blijven ten aanzien van de islam. In haar vorige boek noemde ze diegenen die voortdurend steigeren omwille van kritiek op de islam maar tegelijk een fel antiamerikanisme tentoon spreiden ‘krekels’. Nu spreekt ze regelrecht van ‘collaborateurs’. Daarmee is de toon gezet voor een nieuwe forse uithaal naar de moslimwereld in het algemeen en haar leiders en sympathisanten in het bijzonder.


Fallaci gebruikt het beeld van het paard van Troje, de toenemende bezetting van onze steden door moslims. Binnen elk van onze steden is zo een tweede stad ontstaan, een moslimstad die bestuurd wordt volgens de koran. Die drang tot bezetting en verovering is aldus de auteur niet nieuw. Al sinds de zevende eeuw is de islam begonnen aan een veroveringstocht en bedreigde het onze gewesten. In die zin ziet ze de christelijke kruistochten niet als een vorm van agressie maar juist als ‘een tegenoffensief om het islamitisch imperialisme in Europa een halt toe te roepen’. Dit is kort door de bocht. De auteur vergeet dat de kruisvaarders ook een bloedbad hebben aangericht onder de katharen, de joden, en bij de vierde kruistocht zelfs tegen de christenen zelf in Constantinopel. Die ‘geest van de kruistochten’ speelde ook later een rol toen christelijke landen via de ontdekkingsreizen andere culturen en religies gingen domineren. De Vlaamse filosoof Mark Heirman maakte in zijn boek Oosterse dagen, Arabische nachten duidelijk dat de islam Europa weliswaar regelmatig heeft bedreigd, dat de moslims in Cordoba zaten en de Turken voor Wenen stonden, maar nooit hebben ze ons effectief bezet en beheerst. Het Westen heeft dat in de negentiende en twintigste eeuw wel gedaan met de islamwereld en die landen niet alleen bezet, maar ook verwesterd en uitgebuit, denk in de voorbije eeuw maar aan de olie.


De auteur gaat hieraan voorbij en wijst op de actuele situatie. Binnen de Europese Unie leven momenteel 18 miljoen moslims, een aantal dat door de demografische groei nog sterk zal toenemen. De bevolkingsgroei onder de christenen bedraagt slechts 1,4 procent, bij de moslims schommelt ze tussen 4,6 en 6,4 procent. Voor Fallaci een doembeeld. Ze spreekt van een ‘Politiek van de Baarmoeder’ en schuwt de vergelijking met het dierenrijk niet. ‘Ze planten zich voort als ratten’, zo schrijft ze. Dit is een afschuwelijke uitspraak die meer zegt over Fallaci dan over de moslims die ze beoogt. Dergelijke uitlatingen ondergraven haar eigen betoog en verlaagt het niveau van haar boek tot een schotschrift. Met het ouder worden – of is het uit sensatiezucht – verliest ze steeds meer haar ooit zo beruchte scherpzinnigheid en zin voor nuance. Door letterlijk alle moslims in Europa over dezelfde kam te scheren en te beschouwen als deelnemers aan een complot, maakt ze in feite een aangepaste versie van de vervalste ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’, waarin hetzelfde werd beweerd over de joden en hun vermeende complot om de wereldheerschappij te veroveren. Ze blijft ook blind voor de vele (gewezen) moslims zowel in Europa als in de islamwereld die de weg kiezen van de democratie en de verdediging van de fundamentele liberale grondrechten. Dat de traditionele en radicale moslimmannen hier zo fel te keer gaan en hameren op het ‘heilige woord’ komt juist doordat er zoveel anderen (vooral vrouwen) zijn die dit niet langer aanvaarden en langzaam maar zeker de weg van het individualisme inslaan.


Dat neemt niet weg dat we in het verleden al te tolerant stonden tegenover diegenen die de tolerantie wilden vernielen. Vooral dan de cultuurrelativisten die omwille van de goede vrede – angst volgens Fallaci – de ogen sloten voor onaanvaardbare praktijken zoals de verplichte sluiering, de gedwongen huwelijken, de genitale verminkingen, de verstotingen en zelfs de eremoorden. De grote fout die ze maakten was dat ze voorrang gaven aan bepaalde groepsrechten tegenover individuele rechten. Juist dat heeft geleid tot de installatie van een soort ‘tweede stad’ binnen onze steden, met eigen regels, gebruiken en plichten. Zaken die vaak haaks stonden op de waarden die we sinds meer dan 200 jaar belangrijk vinden en met hand en tand verdedigd hebben. Fallaci wijst op het bestaan van buurten rond de Franse steden waar 30 tot 50 procent moslims leven, met scholen waar bijna uitsluitend moslims komen en waar agenten weigeren nog binnen te gaan. Ze wijst op de openlijke oproepen in Engeland van aankomende mullahs tot de jihad. Op de invoering van het koranonderwijs in tal van scholen in Nedersaksen. Op de aanwezigheid van islamitische neonazi’s en terroristen in Italië, Duitsland, Zweden en Spanje. Ze wijst naar Nederland en de moord op Pim Fortuyn - een pijnlijke vergissing van Fallaci want die werd niet uit de weg geruimd door een moslim - maar dat gebeurde dan weer wel met Theo Van Gogh.


De moslims beroepen zich op de vrijheid van godsdienst in het Westen, een vrijheid waarvoor we hier hard hebben gevochten teneinde ons te bevrijden van het juk van de katholieke kerk. Daarom eisen ze om met een hoofddoek op de foto van de identiteitskaart te mogen staan, eisen ze dat hun geloof op openbare scholen wordt onderwezen, eisen ze islamitisch voedsel in de schoolrefter en willen ze hun doden op hun manier begraven. Ze komen massaal naar Europa en misbruiken het politiek asiel om zich nadien in een soort slachtoffergedrag tegen het Westen te keren, aldus Fallaci. Voor haar maakt dit allemaal deel uit van een zorgvuldig uitgedachte strategie, meer nog ze spreekt over de grootste samenzwering uit de moderne geschiedenis. ‘Europa is Eurabia geworden’, zo schrijft ze. Een strategie waarmee de Arabische landen zouden begonnen zijn in 1973. Toen dreven ze de olieprijs zodanig op dat de toenmalige EEG-lidstaten door de knieën gingen en zich bereid verklaarden om islamitische migranten op te nemen. Tegelijk begonnen de olieprinsen Westerse gronden op te kopen, verwierf Khaddafi 10% van Fiat en werd Al Fayed eigenaar van het warenhuis Harrod’s. Toen werd de islamisering van Europa ingezet, zo schrijft ze, en ze ziet het Avondland dan ook in groot gevaar.


Daarop zet ze haar scheldtirade voort tegen alles wat ‘links’ is. Want ‘linksen’ komen op voor de derde wereld, verafschuwen Amerika en Israël en tonen zich daarmee de beste bondgenoten van de islam. Net als de islam accepteert links niet dat je er andere ideeën op na houdt. In feite zijn ze beide ook antiwesters en gekant tegen het individualisme, aldus Fallaci. Daar heeft ze een punt. Zowel de islam als het antiwesterse links gaan uit van een vorm van collectivisme die het individu ondergeschikt willen houden aan een gemeenschap, religie of traditie. Ze gaat dan ook te keer tegen de zogenaamde pacifisten die met hun regenboogvlak zwaaien en om vrede roepen, maar tegelijk toelaten dat mensen (vooral vrouwen) onderdrukt worden en dat terroristen in hun waanzin honderden onschuldige burgers treffen. Ze reageerden verontwaardigd toen de Amerikanen Saddam Hoessein te pakken kregen en voor de camera’s in zijn opengesperde mond op zoek gingen naar gifcapsules. ‘Wat een onwaardig gedrag’, riepen ze. Maar waar bleven diezelfde kritische stemmen (en media) toen Saddam Hoessein zijn eigen volk uitmoordde, martelde en met gif verstikte, zo vraagt Fallaci zich af. Waarom vallen er volgens links altijd slachtoffers door de schuld van Bush en Sharon en niet door Yasser Arafat, Bin Laden of Sadam Hoessein?


Er zit veel waarheid in het verhaal van Fallaci. Haar boek is vooral gericht tegen de politiek correcte gedachtepolitie die geen kritiek toestaat op de islam. Ze haalt terecht uit naar de grote dubbelzinnigheid en de selectieve verontwaardiging bij zogenaamd links. Alleen schijnt ze zich niet bewust te zijn dat ze aan hetzelfde euvel lijdt, namelijk door alle moslims en kritische stemmen op het Amerikaanse beleid over dezelfde kam te scheren en af te doen als baarlijke duivels. Ondanks alle verbittering eindigt Fallaci haar boek - vanuit haar standpunt - toch nog hoopvol, althans ten aanzien van het Westen. ‘De islam is een poel, en een poel is een plas stilstaand water. Water dat nooit wegvloeit, nooit beweegt en nooit gezuiverd wordt’. Daartegenover is het Westen voor haar een rivier waarin leven zit. ‘Het is water dat steeds maar weer voortstroomt, dat op zijn weg gezuiverd en vernieuwd wordt, dat ander water opneemt en uiteindelijk de zee bereikt’. Dank zij de kracht van de rede zullen we uiteindelijk overwinnen. Maar dan moeten we wel, zoals ze zelf schrijft, blijven vernieuwen, ander water blijven opnemen en ervoor zorgen dat er geen dammen worden opgeworpen die het stromend water zouden tegenhouden. Noch van links, noch van rechts.

Oriana Fallaci, De kracht van de rede, Bert Bakker, 2005

Recensie door Dirk Verhofstadt
unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

Er zit veel waarheid in het verhaal van Fallaci. Haar boek is vooral gericht tegen de politiek correcte gedachtepolitie die geen kritiek toestaat op de islam. Ze haalt terecht uit naar de grote dubbelzinnigheid en de selectieve verontwaardiging bij zogenaamd links. Alleen schijnt ze zich niet bewust te zijn dat ze aan hetzelfde euvel lijdt, namelijk door alle moslims en kritische stemmen op het Amerikaanse beleid over dezelfde kam te scheren en af te doen als baarlijke duivels.
Politiek correct bestaat niet !
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Re: De kracht van de rede - Oriana Fallaci

Bericht door stropke »

Dutch schreef:Uit Liberales - Nieuwsbrief 107
De kracht van de rede - Oriana Fallaci

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de VS en 11 maart 2004 in Madrid zijn de spanningen tussen de verschillende culturele en religieuze groepen in het Westen gevoelig toegenomen. Het decennialang dominerende cultuurrelativisme kwam plots zwaar onder vuur te liggen en moet sindsdien plaats maken voor een hernieuwd bewustzijn over de eigen fundamentele rechten en vrijheden. Een van de meest kritische stemmen in het debat tussen Oost en West is de Florentijnse schrijfster Oriana Fallaci. Twee jaar terug publiceerde ze haar ophefmakende boek De woede en de trots waarin ze meedogenloos inhakte op de ware bedoelingen van de islam en de moslims die naar Europa en de VS kwamen. Van dit boek werden in Italië alleen meer dan een miljoen exemplaren verkocht. De auteur kreeg een lawine van kritiek over haar en ook tal van doodsbedreigingen. Maar in plaats van zich terug te trekken in de luwte schreef Fallaci een soort postscriptum dat uitgroeide tot een nieuw boek onder de titel De kracht van de rede. Daarin schetst Fallaci een vernietigend beeld van wat zij de ‘Brand van Troje’ noemt, ofwel van een Europa dat naar haar idee het oude Europa niet meer is: het is inmiddels veranderd in Eurabia, een kolonie van de islam.


Dit boek is een historisch, filosofisch, politiek en moreel betoog waarin Fallaci thema’s aansnijdt die jarenlang onbesproken bleven en waarbij ze een radicale logica volgt. De islam is niet uit op de materiële vernietiging van het Westen maar wel op de ondermijning van de principes die hier sinds de Franse Revolutie vaste voet aan de grond kregen. Daarbij richt ze haar pijlen niet alleen op de radicale moslims maar ook op al wie in het Westen daarvoor de ogen toeknijpt, het multiculturalisme goedpraat en er zelfs aan meewerkt. Ze haalt ongemeen hard uit naar diegenen die haar omwille van haar boek De woede en de trots beschuldigd hebben van vreemdelingenhaat en racisme, en dat ze op die manier ‘een gevaar voor de openbare orde’ zou vormen. Hierbij verwijst ze naar het Federaal Bureau van Justitie in Bern (Zwitserland) dat aan de Italiaanse regering haar uitlevering vroeg om een strafprocedure tegen haar te beginnen. Een totaal idiote vraag. Want alhoewel men heel wat bedenkingen kan hebben over de vele grove, veralgemenende en zelfs ronduit vulgaire uitlatingen van Fallaci in De woede en de trots, kan en mag dit geen reden zijn om haar te muilkorven zoals sommigen dat – vanuit hun ‘politiek correcte’ denken – eisen.


Dat Oriana Fallaci – net als Salman Rushdie, Chahdortt Djavann, Irshad Manji en Ayaan Hirsi Ali – omwille van haar ideeën met de dood wordt bedreigd, moet door elke rechtgeaarde democraat veroordeeld worden. Terecht schrijft de auteur dat Zwitserland blijkbaar meer interesse heeft in het vervolgen van mensen omwille van hun ideeën dan de bij de banken geliefde tirannen die er hun buit komen opslaan. En al even juist is haar vaststelling dat men blijkbaar wel de Amerikanen mag beledigen, hun vlag verbranden en ze uitmaken voor moordenaars, maar dat men steeds op zijn hoede moet blijven ten aanzien van de islam. In haar vorige boek noemde ze diegenen die voortdurend steigeren omwille van kritiek op de islam maar tegelijk een fel antiamerikanisme tentoon spreiden ‘krekels’. Nu spreekt ze regelrecht van ‘collaborateurs’. Daarmee is de toon gezet voor een nieuwe forse uithaal naar de moslimwereld in het algemeen en haar leiders en sympathisanten in het bijzonder.


Fallaci gebruikt het beeld van het paard van Troje, de toenemende bezetting van onze steden door moslims. Binnen elk van onze steden is zo een tweede stad ontstaan, een moslimstad die bestuurd wordt volgens de koran. Die drang tot bezetting en verovering is aldus de auteur niet nieuw. Al sinds de zevende eeuw is de islam begonnen aan een veroveringstocht en bedreigde het onze gewesten. In die zin ziet ze de christelijke kruistochten niet als een vorm van agressie maar juist als ‘een tegenoffensief om het islamitisch imperialisme in Europa een halt toe te roepen’. Dit is kort door de bocht. De auteur vergeet dat de kruisvaarders ook een bloedbad hebben aangericht onder de katharen, de joden, en bij de vierde kruistocht zelfs tegen de christenen zelf in Constantinopel. Die ‘geest van de kruistochten’ speelde ook later een rol toen christelijke landen via de ontdekkingsreizen andere culturen en religies gingen domineren. De Vlaamse filosoof Mark Heirman maakte in zijn boek Oosterse dagen, Arabische nachten duidelijk dat de islam Europa weliswaar regelmatig heeft bedreigd, dat de moslims in Cordoba zaten en de Turken voor Wenen stonden, maar nooit hebben ze ons effectief bezet en beheerst. Het Westen heeft dat in de negentiende en twintigste eeuw wel gedaan met de islamwereld en die landen niet alleen bezet, maar ook verwesterd en uitgebuit, denk in de voorbije eeuw maar aan de olie.


De auteur gaat hieraan voorbij en wijst op de actuele situatie. Binnen de Europese Unie leven momenteel 18 miljoen moslims, een aantal dat door de demografische groei nog sterk zal toenemen. De bevolkingsgroei onder de christenen bedraagt slechts 1,4 procent, bij de moslims schommelt ze tussen 4,6 en 6,4 procent. Voor Fallaci een doembeeld. Ze spreekt van een ‘Politiek van de Baarmoeder’ en schuwt de vergelijking met het dierenrijk niet. ‘Ze planten zich voort als ratten’, zo schrijft ze. Dit is een afschuwelijke uitspraak die meer zegt over Fallaci dan over de moslims die ze beoogt. Dergelijke uitlatingen ondergraven haar eigen betoog en verlaagt het niveau van haar boek tot een schotschrift. Met het ouder worden – of is het uit sensatiezucht – verliest ze steeds meer haar ooit zo beruchte scherpzinnigheid en zin voor nuance. Door letterlijk alle moslims in Europa over dezelfde kam te scheren en te beschouwen als deelnemers aan een complot, maakt ze in feite een aangepaste versie van de vervalste ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’, waarin hetzelfde werd beweerd over de joden en hun vermeende complot om de wereldheerschappij te veroveren. Ze blijft ook blind voor de vele (gewezen) moslims zowel in Europa als in de islamwereld die de weg kiezen van de democratie en de verdediging van de fundamentele liberale grondrechten. Dat de traditionele en radicale moslimmannen hier zo fel te keer gaan en hameren op het ‘heilige woord’ komt juist doordat er zoveel anderen (vooral vrouwen) zijn die dit niet langer aanvaarden en langzaam maar zeker de weg van het individualisme inslaan.


Dat neemt niet weg dat we in het verleden al te tolerant stonden tegenover diegenen die de tolerantie wilden vernielen. Vooral dan de cultuurrelativisten die omwille van de goede vrede – angst volgens Fallaci – de ogen sloten voor onaanvaardbare praktijken zoals de verplichte sluiering, de gedwongen huwelijken, de genitale verminkingen, de verstotingen en zelfs de eremoorden. De grote fout die ze maakten was dat ze voorrang gaven aan bepaalde groepsrechten tegenover individuele rechten. Juist dat heeft geleid tot de installatie van een soort ‘tweede stad’ binnen onze steden, met eigen regels, gebruiken en plichten. Zaken die vaak haaks stonden op de waarden die we sinds meer dan 200 jaar belangrijk vinden en met hand en tand verdedigd hebben. Fallaci wijst op het bestaan van buurten rond de Franse steden waar 30 tot 50 procent moslims leven, met scholen waar bijna uitsluitend moslims komen en waar agenten weigeren nog binnen te gaan. Ze wijst op de openlijke oproepen in Engeland van aankomende mullahs tot de jihad. Op de invoering van het koranonderwijs in tal van scholen in Nedersaksen. Op de aanwezigheid van islamitische neonazi’s en terroristen in Italië, Duitsland, Zweden en Spanje. Ze wijst naar Nederland en de moord op Pim Fortuyn - een pijnlijke vergissing van Fallaci want die werd niet uit de weg geruimd door een moslim - maar dat gebeurde dan weer wel met Theo Van Gogh.


De moslims beroepen zich op de vrijheid van godsdienst in het Westen, een vrijheid waarvoor we hier hard hebben gevochten teneinde ons te bevrijden van het juk van de katholieke kerk. Daarom eisen ze om met een hoofddoek op de foto van de identiteitskaart te mogen staan, eisen ze dat hun geloof op openbare scholen wordt onderwezen, eisen ze islamitisch voedsel in de schoolrefter en willen ze hun doden op hun manier begraven. Ze komen massaal naar Europa en misbruiken het politiek asiel om zich nadien in een soort slachtoffergedrag tegen het Westen te keren, aldus Fallaci. Voor haar maakt dit allemaal deel uit van een zorgvuldig uitgedachte strategie, meer nog ze spreekt over de grootste samenzwering uit de moderne geschiedenis. ‘Europa is Eurabia geworden’, zo schrijft ze. Een strategie waarmee de Arabische landen zouden begonnen zijn in 1973. Toen dreven ze de olieprijs zodanig op dat de toenmalige EEG-lidstaten door de knieën gingen en zich bereid verklaarden om islamitische migranten op te nemen. Tegelijk begonnen de olieprinsen Westerse gronden op te kopen, verwierf Khaddafi 10% van Fiat en werd Al Fayed eigenaar van het warenhuis Harrod’s. Toen werd de islamisering van Europa ingezet, zo schrijft ze, en ze ziet het Avondland dan ook in groot gevaar.


Daarop zet ze haar scheldtirade voort tegen alles wat ‘links’ is. Want ‘linksen’ komen op voor de derde wereld, verafschuwen Amerika en Israël en tonen zich daarmee de beste bondgenoten van de islam. Net als de islam accepteert links niet dat je er andere ideeën op na houdt. In feite zijn ze beide ook antiwesters en gekant tegen het individualisme, aldus Fallaci. Daar heeft ze een punt. Zowel de islam als het antiwesterse links gaan uit van een vorm van collectivisme die het individu ondergeschikt willen houden aan een gemeenschap, religie of traditie. Ze gaat dan ook te keer tegen de zogenaamde pacifisten die met hun regenboogvlak zwaaien en om vrede roepen, maar tegelijk toelaten dat mensen (vooral vrouwen) onderdrukt worden en dat terroristen in hun waanzin honderden onschuldige burgers treffen. Ze reageerden verontwaardigd toen de Amerikanen Saddam Hoessein te pakken kregen en voor de camera’s in zijn opengesperde mond op zoek gingen naar gifcapsules. ‘Wat een onwaardig gedrag’, riepen ze. Maar waar bleven diezelfde kritische stemmen (en media) toen Saddam Hoessein zijn eigen volk uitmoordde, martelde en met gif verstikte, zo vraagt Fallaci zich af. Waarom vallen er volgens links altijd slachtoffers door de schuld van Bush en Sharon en niet door Yasser Arafat, Bin Laden of Sadam Hoessein?


Er zit veel waarheid in het verhaal van Fallaci. Haar boek is vooral gericht tegen de politiek correcte gedachtepolitie die geen kritiek toestaat op de islam. Ze haalt terecht uit naar de grote dubbelzinnigheid en de selectieve verontwaardiging bij zogenaamd links. Alleen schijnt ze zich niet bewust te zijn dat ze aan hetzelfde euvel lijdt, namelijk door alle moslims en kritische stemmen op het Amerikaanse beleid over dezelfde kam te scheren en af te doen als baarlijke duivels. Ondanks alle verbittering eindigt Fallaci haar boek - vanuit haar standpunt - toch nog hoopvol, althans ten aanzien van het Westen. ‘De islam is een poel, en een poel is een plas stilstaand water. Water dat nooit wegvloeit, nooit beweegt en nooit gezuiverd wordt’. Daartegenover is het Westen voor haar een rivier waarin leven zit. ‘Het is water dat steeds maar weer voortstroomt, dat op zijn weg gezuiverd en vernieuwd wordt, dat ander water opneemt en uiteindelijk de zee bereikt’. Dank zij de kracht van de rede zullen we uiteindelijk overwinnen. Maar dan moeten we wel, zoals ze zelf schrijft, blijven vernieuwen, ander water blijven opnemen en ervoor zorgen dat er geen dammen worden opgeworpen die het stromend water zouden tegenhouden. Noch van links, noch van rechts.

Oriana Fallaci, De kracht van de rede, Bert Bakker, 2005

Recensie door Dirk Verhofstadt

Idd het beeld van het trojaanse paard zien we in realiteit, jammer genoeg, zich realiseren in wat er zich in Brussel voordoet en ook andere steden.
Zie op topics: Belgie en Vlaanderen--vrouwen durven straat niet op en verder Topic: leven in moslimlanden-- christenen verlaten wijk in Alexandrie
Ook eerder is op site Islamenburgerschap/ forum melding geweest van wat uit een Ikon program naar voren kwam: Moslims bekladden kerken en zeiden tegen autochtone bevolking op te rotten omdat zij daar meerderheid waren.

Waar blijft ons recht op zelfverdediging ook voor dergelijke situaties in mijn land Belgie?
Ik laat mij niet wegjagen uit mijn eigen straat dan kenne ze mij nog niet :x
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Gebruikersavatar
Persian_revenge
Berichten: 782
Lid geworden op: za dec 03, 2005 4:32 pm
Locatie: Londonistan

Bericht door Persian_revenge »

Jij moet begrijpen dat in Islam er geen plaats is voor kritiek. Al diegene die kritiek uitten, werden de kop oversneden. Wat zij willen doen in Europa vindt zijn oorsprong in diezelfde denkwijze. Neem Van Gogh bijv.

Het woord "Islam" zegt het... "onderwerping". Take it or leave it. Alleen diegene die zogezegd die godsdienst van bij geboorte hebben gehad zoals ik, het niet mogen verlaten.
Als je het doet, dan ben jij een rotte appel en je bloed mag vergoten worden. :twisted:
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Persian_revenge schreef:Jij moet begrijpen dat in Islam er geen plaats is voor kritiek. Al diegene die kritiek uitten, werden de kop oversneden. Wat zij willen doen in Europa vindt zijn oorsprong in diezelfde denkwijze. Neem Van Gogh bijv.

Het woord "Islam" zegt het... "onderwerping". Take it or leave it. Alleen diegene die zogezegd die godsdienst van bij geboorte hebben gehad zoals ik, het niet mogen verlaten.
Als je het doet, dan ben jij een rotte appel en je bloed mag vergoten worden. :twisted:
Dan kunnen ze hier het hele forum wel de kop afsnijden. 8)
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
luckybee
Berichten: 15
Lid geworden op: do jun 24, 2004 5:39 pm

Bericht door luckybee »

Dat zullen ze ook doen als ze de kanst krijgen :lol: :lol: :lol:
Affie
Berichten: 153
Lid geworden op: do nov 24, 2005 12:01 pm

Bericht door Affie »

Ik snap niet hoe je jullie aan die verkeerde interpretaties en onderbouwingen zjin gekomen.

Er is nog heel veel te doen om zulke corruptheden te zuiveren binnen de Islam. Die helaas zijn overgedragen aan niet moslims.
stropke
Berichten: 3411
Lid geworden op: zo nov 06, 2005 12:25 am
Locatie: Limburg

Bericht door stropke »

Affie schreef:Ik snap niet hoe je jullie aan die verkeerde interpretaties en onderbouwingen zjin gekomen.

Er is nog heel veel te doen om zulke corruptheden te zuiveren binnen de Islam. Die helaas zijn overgedragen aan niet moslims.
Wel kom op ik daag je uit: Bewijs mij het tegendeel, zo :oops:
Of zulle we hele koran hier ff uitprinte met alle versen die de dood van ongelovigen en christenen, joden enz aanbevelen.
Srry Affie ik kan nie tegen gasten die niet WILLEN weten waar het op aan komt.
En ik weet donders goed dat leugens in de isalm gemeengoed zijn als het maat de islam goedpraat. Dat heeft Mohammed ook goed gevonden.
Wel ik laat me niet voor de gek houden en heb genoeg gelezen erover en ondervonden met een moslim om ervan af te weten.
Begin eens met eerlijk te zijn als ge zo een grote mond hebt over dat jullie de waarheid dienen. Het is niet anders als jullie met het ware gezicht van koran en Mohammed geconfronteerd worden, jullie eruit kletsen. Maar niet met mij, ik trap daar niet in.
Mo is dood. Jezus is de Opgestane Heer, das het wezenlijk verschil !!
Wat heb je aan een dode profeet? Nopes !
Affie
Berichten: 153
Lid geworden op: do nov 24, 2005 12:01 pm

Bericht door Affie »

Rustig aan. dan krijg jij van mij je bewijzen.

tot zover "Sta op en wandel".

Wat weet jij over het ware gezicht van de Koran?

Ik houd mijn mond over de Bijbel en andere boeken omdat ik die niet goed heb gelezen. Dit houdt in dat ik erdoor heen ben gegaan en niet over elke zin heb nagedacht.

Maar jij als tegenstander van de Islam zal nooit zelf DE WAARHEID kunnen halen uit de Koran. Net zoals mensen die zijn geindoctrineerd door de soennah en ahadith.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Wat weet jij over het ware gezicht van de Koran?
Straf, straf, straf.... voor iedereen...of je nu in die gelooft of niet....alleen maar straf.
Amorele atheistische nitwit
unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

stropke schreef:Begin eens met eerlijk te zijn als ge zo een grote mond hebt over dat jullie de waarheid dienen.
Balken en splinters vliegen voorbij, iedereen veiligheidsbril op?
Iznogoodh
Berichten: 1716
Lid geworden op: ma jun 14, 2004 6:14 pm

Bericht door Iznogoodh »

Affie schreef:Rustig aan. dan krijg jij van mij je bewijzen.

tot zover "Sta op en wandel".

Wat weet jij over het ware gezicht van de Koran?
Dat er een hoop smeerlapperijen in staan.

Iznogoodh
Onze Vader...
Die in de Hemel zijt...
Blijf daar...
unholy
Berichten: 912
Lid geworden op: do dec 09, 2004 11:02 pm

Bericht door unholy »

De Koran en de Bijbel waren destijds bedoelt als horror, dat is echter niet zo goed begrepen, perversiteiten , intolerantie en moord is nu verheven tot standaard voor moreel....
Affie
Berichten: 153
Lid geworden op: do nov 24, 2005 12:01 pm

Bericht door Affie »

Er staan in de Koran heel veel verzen met antwoorden op vraagstukken.

Er staan ook heel veel verzen in die dubbelzinnig zijn.

3.7
Affie
Berichten: 153
Lid geworden op: do nov 24, 2005 12:01 pm

Bericht door Affie »

stropke schreef:
Affie schreef:Ik snap niet hoe je jullie aan die verkeerde interpretaties en onderbouwingen zjin gekomen.

Er is nog heel veel te doen om zulke corruptheden te zuiveren binnen de Islam. Die helaas zijn overgedragen aan niet moslims.
Wel kom op ik daag je uit: Bewijs mij het tegendeel, zo :oops:
Of zulle we hele koran hier ff uitprinte met alle versen die de dood van ongelovigen en christenen, joden enz aanbevelen.
Srry Affie ik kan nie tegen gasten die niet WILLEN weten waar het op aan komt.
En ik weet donders goed dat leugens in de isalm gemeengoed zijn als het maat de islam goedpraat. Dat heeft Mohammed ook goed gevonden.
Wel ik laat me niet voor de gek houden en heb genoeg gelezen erover en ondervonden met een moslim om ervan af te weten.
Begin eens met eerlijk te zijn als ge zo een grote mond hebt over dat jullie de waarheid dienen. Het is niet anders als jullie met het ware gezicht van koran en Mohammed geconfronteerd worden, jullie eruit kletsen. Maar niet met mij, ik trap daar niet in.
Alle vervolgingen e.d. betreffen de mensen die de verbonden met de profeet hebben geschonden.

Er staan ook zat verzen die aangeven die joden, christenen de hemel in prijzen wanneer zij zich houden aan hun eigen verbond met God.
Affie
Berichten: 153
Lid geworden op: do nov 24, 2005 12:01 pm

Bericht door Affie »

Monique schreef:
Wat weet jij over het ware gezicht van de Koran?
Straf, straf, straf.... voor iedereen...of je nu in die gelooft of niet....alleen maar straf.
straf voor de mensen die zondigen en zegeningen voor mensen die niet zondigen.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Affie schreef:
Monique schreef:
Wat weet jij over het ware gezicht van de Koran?
Straf, straf, straf.... voor iedereen...of je nu in die gelooft of niet....alleen maar straf.
straf voor de mensen die zondigen en zegeningen voor mensen die niet zondigen.
Punt is dat "mensen" de straffen uitdelen.
Wanneer inderdaad alleen allah mij zal straffen voor mijn "zonden"(volgens de islam is mijn hele leven 1 grote zonde) heb ik er gene problemen mee.
Het is echter zo dat mensen beslissen wie gestraft moet worden en waarom en hoe.
In feite wordt men in de islam 2 keer voor hetzelfde feit gestraft:
1 x door mede moslims en 1 x keer door allah.
Wat is daar fair aan?
Amorele atheistische nitwit
Affie
Berichten: 153
Lid geworden op: do nov 24, 2005 12:01 pm

Bericht door Affie »

Over welke straffen heb je het dan?

straf op ontucht
straf op diefstal

Verder als je gestrafd bent of nog moet worden en je toont je berouw aan God dan zal Hij je er niet voor straffen. Zolang je je maar van de grootste zonde afzijdig houdt dan worden je je kleine zonden ook niet kenbaar gemaakt.

Sommige mensen en ook moslims kijken niet verde dan de vrees die ze hebben.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Affie schreef:Over welke straffen heb je het dan?

straf op ontucht
straf op diefstal
Iedere straf die een ander geen bal aan gaat. (b.v. vreemdgaan)
Verder als je gestrafd bent of nog moet worden en je toont je berouw aan God dan zal Hij je er niet voor straffen. Zolang je je maar van de grootste zonde afzijdig houdt dan worden je je kleine zonden ook niet kenbaar gemaakt.
Wat is dit voor onzin.....een vrouw wordt gestenigd voor vreemdgaan.....is dus dood en kan dan tegenover allah (als ze al dood is) berouw tonen waardoor allah besluit haar niet te straffen. Het hele verhaal zou kloppen wanneer ze tijdens haar leven kan zeggen "het spijt me, ik zal het niet meer doen" en dan vrolijk fluitend naar huis kan gaan. Maar...dat kan niet...ze MOET en ZAL gestraft worden door een stel onzekere zielige mannetjes die denken dat ze allah zelf zijn.
Sommige mensen en ook moslims kijken niet verde dan de vrees die ze hebben.
Vrees....warvoor?
Amorele atheistische nitwit
Affie
Berichten: 153
Lid geworden op: do nov 24, 2005 12:01 pm

Bericht door Affie »

Monique schreef: Wat is dit voor onzin.....een vrouw wordt gestenigd voor vreemdgaan.....is dus dood en kan dan tegenover allah (als ze al dood is) berouw tonen waardoor allah besluit haar niet te straffen. Het hele verhaal zou kloppen wanneer ze tijdens haar leven kan zeggen "het spijt me, ik zal het niet meer doen" en dan vrolijk fluitend naar huis kan gaan. Maar...dat kan niet...ze MOET en ZAL gestraft worden door een stel onzekere zielige mannetjes die denken dat ze allah zelf zijn.
Dit klopt al niet. De straf voor een man en vrouw zijn slagen en niet de dood door steniging.

Straf voor ontucht. => slagen indien men dit kan bewijzen. door tenminste 4 getuigen.
Straf voor diefstal => is terug betalen van de waarde van de gestolen goederen.
Staf voor moord => is de doodstraf behalve wanneer de familie van de slachtoffer amnesty verleend of aangeeft dat zij liever een waarde in geld uitbetaald willen krijgen vanwege het verlies van hun familielid. de amnesty verlening wordt beloond door God.
Monique schreef:
Sommige mensen en ook moslims kijken niet verde dan de vrees die ze hebben.
Vrees....warvoor?
Vrees voor God, vrees voor de mede mens
Gebruikersavatar
Manon
Berichten: 17387
Lid geworden op: ma feb 17, 2003 9:58 am

Bericht door Manon »

Dit klopt al niet. De straf voor een man en vrouw zijn slagen en niet de dood door steniging.
Zelfs daarover is de koran niet rechtlijnig : je kan de vrouw ook in huis opsluiten tot ze potdood is:

4.15. En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat God haar een weg opent.

Hoezo? slagen?
More diversity always means "less white people"
Diversity is a codeword for white genocide.
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Dit klopt al niet. De straf voor een man en vrouw zijn slagen en niet de dood door steniging.
Vreemd...... terwijl steniging van vrouwen in islamitische landen toch volkssport nummer 1 is.
De sharia is dus niet gebaseerd op de koran.
Het wordt allemaal steeds vreemder.
Wanneer ik de gang van zaken bekijk in ilamitische landen en wat 'westerse moslims" daarvan zeggen...kan ik geen andere conclusie trekken dan dat de islam niet bestaat.
Amorele atheistische nitwit
Gebruikersavatar
Monique
Berichten: 8854
Lid geworden op: ma apr 14, 2003 2:14 pm

Bericht door Monique »

Vrees voor God, vrees voor de mede mens
Ik ben niet bang voor god.
Voor sommige medemensen wel. Vooral diegenen die claimen de waarheid in pacht in te hebben.
Amorele atheistische nitwit
nina
Berichten: 1884
Lid geworden op: zo jan 26, 2003 10:53 pm

Bericht door nina »

Monique schreef:
Dit klopt al niet. De straf voor een man en vrouw zijn slagen en niet de dood door steniging.
Vreemd...... terwijl steniging van vrouwen in islamitische landen toch volkssport nummer 1 is.
De sharia is dus niet gebaseerd op de koran.
Steniging staat niet in de koran, maar wel in de hadiths, die ook deel uitmaken van de sharia... al is Affie het daar niet mee eens. :wink:

Gelukkig houden de meeste islamitische landen de lijfstraffen van het islamitische strafrecht niet aan, ook de zweepslagen niet. Maar helaas, aan de andere kant zijn er nogal wat moslims die zich met eigenrichting bezighouden. Uit Turkije hoor ik inmiddels vaker dat daar vrouwen worden gestenigd (naast het voorbeeld dat ik al in de topic over eremoord plaatste).
Affie
Berichten: 153
Lid geworden op: do nov 24, 2005 12:01 pm

Bericht door Affie »

Monique schreef:
Vrees voor God, vrees voor de mede mens
Ik ben niet bang voor god.
Voor sommige medemensen wel. Vooral diegenen die claimen de waarheid in pacht in te hebben.
Ik ben ook niet bang voor God. Maar heb wel respect voor Hem. Hij is degene die over mij oordeeld en niet een ander. Dus ik zal proberen een rechtschapen mogelijk leven te leiden.

Voor mensen ben ik ook niet bang hoewel dat wel zo is geweest.
Plaats reactie